10. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Bratislava 5. mája 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot:YouTube)

 

V takých chvíľach odrazu ožila v ich avarských srdciach spomienka na širokánsku step, ich pravlasť a pravlasť ich predkov a akoby sa v tom momente premenili na rozdivočených stepných vlkov, lačných po pachu krvi a po bohatej koristi. Tak sa od nepamäti správali ich predkovia a v tejto tradícii pokračovali aj oni. Len nasledovali volanie a výzvu svojho prastarého inštinktu.

Ilustračné foto

Vodca Avarov, najskúsenejší a najrozvážnejší z tlupy bojovníkov, ale veľmi dobre vedel, že dostať sa na druhú stranu rozvodnenej rieky nebude jednoduché a že to bude spojené s veľkým rizikom. Nebezpečie, ktoré im tu hrozilo, bolo dokonca až dvojnásobné.

V prvom rade ich ohrozovala už samotná rieka, ktorá bola veľmi široká a jej vody tiekli dravou a divokou silou a boli plné nespočetných krútňav a vírov. Okrem tohto nebezpečia Avari nemohli vôbec tušiť, čo ich očakáva na druhom brehu Tisy. Nepoznali ho, ešte nikdy v týchto miestach neboli.

Svoje lúpežné prepady dosiaľ robili len tej strane, kde sa aj teraz nachádzali. A neboli si ani len istí, či sa im životu nebezpečný prechod cez rieku oplatí a či tam nenajdu len skupinu nejakých celkom nemajetných úbožiakov, ktorí tam práve prišli a klčujú les a dym pochádza z vypalovania stromov a porastu. V takom prípade by vyšli naprázdno a okrem smiešnych a pre nich bezcenných maličkostí by nič iné nenazbíjali.

Tarik, také bolo meno vodcu avarskej tlupy, premýšľal len niekoľko kratučkých okamihov. Potom vykonal rozhodnutie, ktoré by Slovan takým spôsobom nikdy neurobil. Jeho rozhodnutie vyplynulo z toho, že Avari sa v kritických situáciách veľmi často spoliehali na veľkú múdrosť svojich mimoriadne inteligentných koní, ktoré neraz reagovali inakšie, akoby reagovali jazdci na ich chrbtoch, a to tak, ako keby mali silne vyvinutý šiesty zmysel. Čo ľuďom – takmer všetkým – úplne chýba.

Vodca podišiel na svojom koníku celkom k okraju rieky, takže voda mu omývala kopytá a čakal na to, čo urobí a ako sa rozhodne. Ostatní ho nemo a napäto pozorovali. Po dvoch a či troch sekundách kôň prudko vykročil do vody. Chvíľu v nej ostal nehybne stáť. Potom sklonil hlavu tesne k hladine, akoby z nej chcel „vyvoňať“, či mu rieka udelí povolenie na jej bezpečné prekonanie a tiež znamenie, že jeho pána očakáva výdatná korisť.

Odrazu len tíško a uspokojene zaerdžal a vrhol sa do víriaceho speneného toku, aby ho s Tarikom na chrbte preplával. Všetci Avari okamžite a bez najmenšieho zaváhania nasledovali svojho veliteľa. Iné ani nemohli urobiť, lebo všetky kone hneď nasledovali Tarikovho koňa.

Napriek strhujúcemu prúdu rieky po niekoľkých minútach boja s vodou dosiahli všetky kone aj s jazdcami druhý breh a neutopil sa ani jediný z nich.

Na brehu nebolo vidieť široko ďaleko – pokiaľ sa cez hustý porast dalo vidieť – žiadnej živej duše. Tarik si privolal svojich dvoch podveliteľov a krátko sa s nimi radil. Strhujúci prúd rieky ich zaniesol veľký kus dole, a tak boli trochu dezorientovaní a nevedeli, kde presne leží predpokladaná osada.

Preto sa rozhodli najprv vyslať dvoch šikovných a skúsených zvedov, aby to zistili. Vrátili sa za necelú polhodinu a správy, ktoré priniesli, boli veľmi priaznivé. Jeden zo zvedov celkom obstojne rozumel reči Slovanov. Oznamoval Tarikovi, že skutočne objavili osadu, ktorá sa im zdá byť aj bohatá.

Keď sa opatrne prikradli až k jej bráne, tak začul ako jeden strážca oznamoval druhému, ktorý ho práve prišiel vystriedať, že po západe slnka prídu domov niekoľkí výrastkovia, ktorí sa vrátia z paše s kravami. Na noc dobytok vždy dohnali do osady. Prv ako sa zvedi vrátili k čakajúcim Avarom, tak sa ešte jeden z nich vyšplhal na strom, aby videl dovnútra osady. Podľa počtu domov odhadol, že v nej mohlo byť najviac nejakých šesťdesiat dospelých, obrany schopných mužov.

Tarik si všetko pozorne vypočul a potom vydal povel k útoku na osadu.

***

Slnko už práve zapadalo a vo vodách rieky sa zrkadlil jeho kotúč ako ligotavý tanier zo zlata, za ktorým tak veľmi bažilo srdce každého Avara.

Skúsený, v nespočetných bitkách ostrieľaný Tarik rozdelil svojich bojovníkov na dve skupiny. Jedna z nich, podstatne menšia ako druhá, v počte dvadsať mužov, najodvážnejších a najobratnejších, sa vybrala smerom k bráne osady. Viedol ju jeden zo zvedov.

Prv, ako sa títo bojovníci v úplnej tichosti priblížili k osade, tak sa aj táto skupina rozdelila na dve časti. Keď už boli v blízkosti brány, tak sa Avari ukryli do hustého porastu po oboch stranách vchodu do osady. S týmito bojovníkmi bol aj vodca Tarik. Od ich šikovnosti a zdatnosti závisel celý úspech ich lúpežného prepadu.

Museli nikým nespozorovaní trpezlivo vyčkávať vo svojich úkrytoch, až kým sa nevrátia chlapci s dobytkom. V tom momente, keď im strážcovia brány otvoria vchod do osady, musia vniknúť dovnútra a premôcť a zabiť ich. Chvíľu určite potrvá, kým sa na nich vrhnú ozbrojení osadníci, ktorí si budú myslieť, že Avarov je len málo a že sú voči nim vo veľkej prevahe a že ich preto poľahky zdolajú.

Druhá veľká skupina Avarov sa vydala smerom k opačnej strane Drevne. Tam potom mali vyčkať, až začujú dohovorený signál, ktorý bude znamenáť, že ich vodca už so svojimi bojovníkmi vnikol do osady. V tej chvíli sa musia rýchlo dostať cez ohradu, ktorú nebude nikto chrániť, lebo všetci chlapi budú zamestnaní pri bráne v bitke s Tarikom a jeho mužmi, a tak sa odzadu budú môcť vrhnúť na prekvapeného a zaskočeného nepriateľa a zvyšná práca s ním bude už len detskou hračkou.

Všetko prebehlo v najväčšej tichosti a presne podľa dohovoreného plánu. Avari boli skutoční majstri v opatrnom a len ťažko spozorovateľnom zakrádaní sa k nič netušiacim nepriateľom. Okrem toho v tomto prípade bola ich výhoda aj v tom, že ich tu nikto neočakával a ďalšou výhodou pre nich bolo to, že sa už silne stmievalo. Tarik a jeho ľudia, ktorí už boli celkom v blízkosti brány, nepočuli znútra žiadne hlasy. Strážcovia boli ticho, podriemkávali a čakali, že čoskoro ich už príde vymeniť nočná stráž.

Všetci avarskí bojovníci boli ozbrojení len mečmi. Luky a šípy nechali pri koňoch, ktoré zanechali v neďalekej húštine pod dozorom dvoch mužov. Tieto zbrane by im v boji muža proti mužovi len prekážali. Telá všetkých Avarov boli nahé, len okolo bedier mali pevne omotaný kus látky.

***

Netrvalo dlho, ako sa Tarik a jeh bojovníci ukryli v kríkoch, neďaleko brány, keď bolo počuť mekot blížiacej sa neveľkej čriedy dobytku. Hnali ju piati, asi štrnásťroční výrastkovia. Keď sa už priblížili na niekoľko metrov k bráne, tak jeden zo strážcov ju otvoril, podišiel von a veselo vítal mladých pastierov a pokrikoval po dobytku, aby ho čo najrýchlejšie dostali dnu. Bola to pre neho vhodná príležitosť na rozptýlenie sa z nudnej strážnej služby a zároveň znak, že sa už môže tešiť na dobrú večeru vo svojom dome.

V tej chvíli ale vôbec nemohol ani len tušiť, že už nikdy viac nebude večerať, lebo už za niekoľko okamihov bude ďaleko preč odtiaľ, kde práve bol a že potom navždy zotrvá u svojho boha Perúna, v jeho nebeskom sídle, ktoré starí Slovania nazývali Pramža.

Dobytok ešte ani nebol v naširoko otvorenej bráne, keď zaznelo prenikavé zahvízdnutie a z okolitých krovín sa bleskurýchlo vynorilo dvadsať nahých, nevysokých postáv s vytasenými mečmi v rukách. Strážca na chvíľočku zaváhal, lebo si myslel, že vidí len nejakých duchov. To ho ale už v nasledujúcom momente stálo život. Niekoľko polonahých postáv sa na neho vrhlo a jediné, čo ešte stihol urobiť, prv ako pod mečmi neľútostných Avarov vypustil ducha, bol zdesený zúfalý výkrik, ktorý sa vydral z jeho hrdla. Jeho výkrik varovne a strašidelne preťal k zemi sa spúšťajúci večerný súmrak.

Výkrik zomierajúceho slovanského muža však zanikol skôr ako sa mohol naplno rozľahnúť, lebo hlava, ktorej ústa ho vydávali, sa už aj skotúlala do prachu, násilne oddelená od tela, z ktorého plným prúdom striekala teplá krv.

Prepad Avarov sa odohral tak rýchlo, že druhý strážca, ktorého z nečinnosti vyburcoval dramatický výkrik jeho druha, nemal ani najmenšiu šancu, aby stihol zavrieť bránu a zamedziť tak vniknutiu avarských lupičov do osady. Jediné čo ešte mohol vykonať, bolo len to, že zopakoval varujúci výkrik svojho zabitého kamaráta a s mečom sa postavil do cesty dvadsiatim rozdivočeným avarským útočníkom. Len celkom krátko sa dokázal brániť obrovskej presile. Stihol smrteľne zraniť jedného z útočníkov a hneď nato ho súčasne zasiahli dva meče – jeden do hrdla a druhý priamo do srdca. Jeho smrť nasledovala okamžite. Aj on klesol v prúdoch krvi k zemi a znehybnel navždy.

Útočiaci Avari sa behom blížili k prvým domom, z ktorých už ale vybiehali mečmi a oštepmi vyzbrojení chlapi, privolaní výkrikmi zabitých strážcov. Keď uvideli, že majú do činenia so svorkou divých Avarov, zbesilo a s ohlušujúcim revom sa ženúcou na nich, tak sa im neohrozene a udatne vrhli so zúrivým krikom oproti, odhodlaní obrániť životy svojich žien a detí.

Pokojná a v tichu na noc sa chystajúca slovanská dedina bola už o chvíľku plná hluku a rinčania jeden do druhého narážajúcich mečov. Postupne vybiehali aj ďalší mečmi ozbrojení muži zo vzdialenejších domov osady. Zakrátko stálo voči hŕstke Avarov okolo štyridsať obrancov a pribúdali aj ďalší.

Pokračovanie nasleduje

Roman Bednár

 

1. časť si môžete prečítať TU

….

8. časť si môžete prečítať TU

9. časť si môžete prečítať TU

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V Brazílii dostala vakcínu aj 106-ročná žena, ktorá zažila pandémiu španielskej chrípky

0 icon

Rio de Janeiro 20. januára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Bruna Prado)   Medzi šťastlivcami, ktorých v počiatočnej fáze vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 v Brazílii zaočkovali, bola aj 106-ročná žena Zélia de Carvalho Morley Tá sa narodila v Riu de Janeiro v roku 1914 a bola ešte malé dievča, keď pandémia iného ochorenia, tzv.…

Peking uvalil sankcie na predstaviteľov Trumpovej administratívy

0 icon

Washington 20. januára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Saul Loeb)   Niekoľko minút po slávnostnej inaugurácii nového amerického prezidenta Joea Bidena Čína uvalila sankcie na takmer 30 bývalých predstaviteľov Trumpovej administratívy Peking zakázal cestovanie a znemožnil obchodné aktivity Trumpovmu ministrovi Mikeovi Pompeovi, poradcovi pre národnú bezpečnosť Robertovi O´Brienovi a veľvyslankyni pri OSN Kelly Craftovej.…

Bidenovi blahoželali britský a írsky premiér, tešia sa na spoluprácu. Orbán pri blahoželaní deklaroval snahu posilňovať vzťahy Maďarska s USA

0 icon

Londýn/Dublin 20. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jessica Taylor/House of Commons, Niall Carson, Olivier Matthys)   Britský premiér Boris Johnson v stredu zablahoželal novému prezidentovi USA Joeovi Bidenovi a viceprezidentke Kamale Harrisovej k slávnostnému uvedeniu do úradu Harrisovej inauguráciu označil Johnson v tvíte za historickú, informovala tlačová agentúra DPA. "Vedenie Ameriky je životne…

Dubaj nariadil nemocniciam zrušenie menej urgentných operačných zákrokov

0 icon

Dubaj 20. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Wang Yuguo)   Samospráva v Dubaji v stredu nariadila všetkým nemocniciam zrušiť menej urgentné operácie naplánované na február Počty prípadov koronavírusu v Spojených arabských emirátoch (SAE) prudko stúpajú a mesto sa snaží zabrániť preplneniu zdravotníckych zariadení. Už deviaty deň po sebe SAE prekonali rekord v počte…

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, prezidentka, premiér a predseda Národnej rady zablahoželali novému prezidentovi USA Bidenovi

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Katia Christodoulou, TASR-Martin Baumann, SITA-Úrad vlády SR)   Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zablahoželalo novému prezidentovi USA, SR má záujem o prehĺbenie vzťahov Slovenská republika potvrdzuje pripravenosť a záujem spolupracovať s nastupujúcou administratívou a pokračovať v prehlbovaní vzájomných vzťahov medzi SR a USA TASR…

Po inaugurácii Bidena je Brusel pripravený obnoviť vzťahy s USA, vyhlásil premiér predsedníckej krajiny EÚ

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Jean-Francois Badias)   Európska únia je pripravená spolupracovať s novým americkým prezidentom Joeom Bidenom a obnoviť vzťahy so Spojenými štátmi americkými a tiež posilniť význam Severoatlantickej aliancie V súvislosti s Bidenovou inauguráciou to v stredu vyhlásil portugalský premiér António Costa, ktorého krajina je v súčasnosti predsedníckou…

Po príchode zo SR do Švajčiarska má od 1.februára platiť povinná karanténa

0 icon

Bratislava 20. januára (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Po príchode zo Slovenska do Švajčiarska a Lichtenštajnska má od 1. februára platiť povinná 10-dňová karanténa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na svojom webe. Rezort zároveň upozorňuje, že na území týchto krajín platí povinnosť nosenia rúška vo všetkých verejnosti…

Prezidentka vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám sestier, ktoré podľahli COVID-19

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym zdravotných sestier, ktoré v poslednom období podľahli novému koronavírusu. Informovala o tom na sociálnej sieti "S hlbokým zármutkom som sa dozvedela od komory sestier, že za posledné obdobie nás navždy opustilo päť ich…

Od 25. januára uzná Lotyšsko cestujúcim pri vstupe do krajiny výlučne PCR test

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Od 25. januára uzná Lotyšsko cestujúcim pri vstupe do krajiny výlučne PCR test. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZEVZ SR) na svojej webovej stránke Ako rezort doplnil, od piatka 15. januára musí mať každá osoba vstupujúca na územie Lotyšska…

Joe Biden sa stal 46. prezidentom Spojených štátov amerických

0 icon

Washington 20. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Patrick Semansky)   Joe Biden zložil dnes slávnostnú prísahu do rúk predsedu Najvyššieho súdu USA Johna Robertsa a stal sa tak 46. prezidentom Spojených štátov amerických Biden položil ruku na Bibliu patriacu do rodinného dedičstva od roku 1893. V minulosti na ňu prisahal dvakrát ako…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Švec

Záložníci odmietajú slúžiť kolaborantom a cudzím záujmom.

0icon

Kolaborantskému ministrovi pripravovanému a dosadenému cudzími protištátkami sa podarilo za celých 9 mesiacov vlády osloviť 60 záložníkov. Potrebujeme tisícky. Údajných záložníkov, v skutočnosti pozbieral kadetov. Vo svojom diletantstve ani netuší, čo sú to aktívne a pasívne zálohy, čo treba robiť. Vo svojej zapredaneckej kolaborantskej hlave nikdy nepochopí, že výzvy do služby vlasti nemôžu…

Pavel Pakoš

Sedem hlavných hriechov mainstreamu

0icon

Nedávno nám hovorca KBS odporučil, aby sme boli zvýšene opatrní pri sledovaní alternatívnych médií na internete. Keďže tým zhodil snahu stoviek občanov, medzi ktorými pôsobím tiež, mal by som dať ku tomu vyjadreniu objasnenie. Hranica medzi pravdou a lžou sa vôbec nestotožňuje s hranicou medzi hlavným mediálnym prúdom a tzv.…

Rastislav Slovák

Ak ste volili Sulíka, tak ste volili podobne, ako keby ste volili napríklad niekoho ako Kočnera

0icon

Sulík a Kočner sú si charakterovo veľmi podobní. Rozdiel je len v tom, že Kočner je o niečo horší, keďže už bol obvinený z viacerých závažných trestných činov a v niektorých prípadoch bol už aj odsúdený. Kočner sa spolupodieľal na zakladaní strany Sas a kádroval kandidátku strany Sas do parlamentných…

Ladislav Kováčik

Hlúposť mainstreamu

0icon

Chcel by som teraz napísať nejaké svoje poznámky na margo mainstreamových médií a ich práce. Samozrejme a pochopiteľne, že si o nich nemyslím v zásade nič dobré. Ale poďme to rozobrať. Mne ich spôsob činnosti

Boris Mesár

Fungujú lockdowny (okrem plánu na zničenie ekonomík) ? Publikované dokumenty

0icon

Ďalej uvádzame niekoľko publikovaných prác, ktoré zisťujú, že lockdowny  mali malú alebo žiadnu účinnosť (napriek neuveriteľným škodám), spolu s kľúčovým citátom alebo dvoma od každého: 1. „Neexistujú dôkazy o tom, že by reštriktívnejšie nefarmaceutické intervencie („ výluky “) významne prispeli k ohnutiu krivky nových prípadov v Anglicku, Francúzsku, Nemecku, Iráne, Taliansku,…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Fakty o Čile, ktoré zmenia tvoj pohľad na túto krajinu!

0 icon

Mnoho ľudí si spája Čile s korením rovnakého mena a vznešenými horami, ktoré zaberajú široké územia tejto krajiny. Ako každý iný človek, aj obyvatelia tejto krajiny majú kultúrne zvláštnosti, ktorým cudzinci len ťažko porozumejú. Niektoré z ich zvykov sú ale také neobvyklé, že by mohli šokovať nepripraveného turistu. 1. Miestni obyvatelia majú…

Historické fotografie, ktoré ťa uchvátia!

0 icon

Historické fotografie nám môžu povedať veľa o minulosti. Fotografi sú obrovskou pomocou pre historikov, dokázali zachytiť najdôležitejšie udalosti a najzaujímavejšie fakty. Historické fotografie vedia jedným obrazom vysvetliť atmosféru celej éry. Bohužiaľ, najúchvatnejšie zábery sa do školských učebníc nedostali. Preto sa mohlo ľahko stať, že si nasledujúce historické fotografie nikdy nevidel,…

Tajomná správa z vesmíru - 2.časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o neznámom signáli, ktorý zachytil v roku 1977 istý astronóm Jerry R. Ehman a ktorý trval 72 sekúnd. Ba čo viac, vyzeralo to, akoby niekto signál s kódom 6EQUJ5, vysielal zámerne. Systém Big Ear neumožňuje prehľadávať vesmír. Funguje tak, že sa zameria na jedno miesto na oblohe a využije rotáciu Zeme.…

Mount Everest, najvyššia hora sveta, je o dva metre vyššia

0 icon

Presná výška najvyššej hory sveta, Mount Everest, je predmetom diskusií už viac ako 170 rokov, ale po tom, čo geológovia nazývajú doposiaľ najdôkladnejším prieskumom Mount Everestu, bolo dohodnuté konečné meranie. Rast Mount Everest, ktorý vyrastá asi dve metre od svojich predchádzajúcich oficiálnych meraní, údajne odzrkadľuje hrdosť Nepálčanov, ktorí zdieľajú horu so…

Žena sa bála susedovho pitbulla, až kým jej nezachránil život

0 icon

Na svete môžu byť miliardy milovníkov psov, ale zároveň sa nájdu ľudia, ktorí majú z našich štvornohých miláčikov strach. Rovnako to bolo aj u starej panej, ktorá sa bála susedovho pitbulla. Vo väčšine prípadov je tento strach iracionálny a pretrvávajúci, ale keď sa niekto cíti nepríjemne v blízkosti psov, nedá…

Vo svete IT

Zaujímavý experiment: Ako silno a koľkokrát za sebou musíme udrieť kura, aby sa upieklo?

0 icon

Ak sa venujete študovaniu fyziky, určite viete, že tieto zákony umožňujú existenciu množstva zaujímavých fenoménov. To, čo zákony fyziky umožňujú, alebo neumožňujú sa dozvedajú aj ľudia na internetovej stránke Reddit, ktorý už minule viedli zaujímavú diskusku: Môže chrumka ohroziť vesmírnu stanicu? Portál IFLScience opäť prináša podobnú zaujímavú otázku: „Ak sa…

Xiaomi si nechalo patentovať netradičný výsuvný fotoaparát bez akýchkoľvek viditeľných objektívov a snímačov

0 icon

Spoločnosť Xiaomi patrí už roky medzi svetových lídrov na trhu so smartfónmi čo sa podávania nových, naozaj netradičných patentov týka. Len nedávno sme na našom webe spomínali hneď trojicu zaujímavých skladacích smartfónov, na ktorých spoločnosť Xiaomi pracuje už niekoľko mesiacov. Ku týmto zaujímavým zariadeniam sa najnovšie pridáva ďalšia netradičná technológia…

Nefunguje vám spárovanie smartfónu s Bluetooth zariadením? Pomocou týchto krokov vyriešite väčšinu problémov

0 icon

Hoci Bluetooth technológia nie je najrýchlejšou na prenos dát, tak aj napriek tomu je pravdepodobne jednou z najviac využívaných technológií obzvlášť v prípade nositeľnej elektroniky. Nie však vždy funguje podľa predstáv. Väčšinou prostredníctvom tejto technológie prepájame chytré hodinky, slúchadlá a ďalšie zariadenia s našimi smartfónmi. V minulosti sme sa venovali téme rozdielov medzi jednotlivými verziami…

Google uvoľňuje Chrome vo verzii 88. Pozrite si veľký prehľad najdôležitejších noviniek!

0 icon

Do internetového prehliadača Google Chrome mieria nové funkcie, ktoré sú súčasťou najnovšej verzie Chrome 88. Nová aktualizácia prehliadača prináša viacero funkcií, ktoré boli doposiaľ súčasťou iba testovacích verzií, pričom už dnes si na niektoré z nich môžu siahnuť aj bežní používatelia. Aktualizácia by mala byť už v týchto momentoch dostupná…

Nahrajte si do ľubovoľného Xiaomi smartfónu ovládanie hlasitosti z MIUI 12.5

0 icon

Xiaomi koncom minulého roka predstavilo nadstavbu MIUI 12.5, ktorá priniesla viacero vylepšení. Odhliadnuc od nových funkcií vrátane desktopového režimu Semi-desktop, ktorý podporuje hŕstka zariadení, tak spoločnosť zároveň predstavila aj niekoľko dizajnových úprav rozhrania. Jednou zo zmien je aj nové grafické rozhranie ovládania hlasitosti zariadenia, kde okrem iného pribudla aj nová…

Armádny Magazín

Naživo z Wahingtonu kde prebieha inaugurácia nového prezidenta USA

0 icon

USA, 20. január 2021 (AM) - Inaugurácia sa uskutoční s viacerými obmedzeniami kvôli prebiehajúcej pandémii COVID-19, pričom tradičný obed bude zrušený a ľudia budú odvedení od sprievodu na ceremoniál:  

Satanovskij o zatknutí Navaľného: Návrat bez triumfu

0 icon

Rusko, 20. január 2021 (AM) - Navaľnyj sa vrátil do Ruska z Nemecka. Dôvody nie sú také dôležité. Možno dostal príkaz - je čas stať sa posvätnou obeťou. Možno si naozaj chce vyskúšať kráľovskú korunu na hlave. Alebo sa rozhodli pokúsiť sa pod ním rozpútať masové nepokoje. Prečo je horší ako Tichanovská, Saakašvili alebo Pašinjan?

Japonsko plánuje vypustenie dreveného satelitu

0 icon

Japonsko, 20. január 2021 (AM) - Drevené satelity, ktoré by po dokončení svojej misie horeli bez toho, aby znečisťovali atmosféru sa pravdpodobne už o pár rokov budú vznášať nad našimi hlavami.   Ľudia ovládajú orbitálny vesmírny let niečo vyše 60 rokov a do vesmíru už bolo vyslaných asi 5 500

Kam chce namieriť svoje zbrane vojenské námorníctvo USA v najbližšom desaťročí

0 icon

USA, 20. január 2021 (AM) - "Zadržovať a víťaziť." Náčelník štábu Vojenského námorníctva USA admirál Michael Giday prezentoval Navigačný plán na najbližšie desaťročie. Hlavné v ňom je, že americké loďstvo má dominovať vo svetovom oceáne. Cieom globálnej kontroly je p

Izraelský analytik Kedmi: Kvôli Rusku nemôžu už Spojené štáty s nikým viesť vojnu

0 icon

Izrael, 20. január 2021 (AM) - Washington už nebude môcť odvrátiť pozornosť Američanov od vnútorných problémov pomocou nekonečných vojen kvôli vážnemu posilneniu ruskej vojenskej sily. Občiansky konflikt v USA dosiahol takú intenzitu, že už nie je možné „vypustiť paru“ pomocou ďalšej „malej víťaznej vojny“ v zámorí. Vyjadruje to s presved

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali