Prejav Lavrova a jeho odpovede na otázky médií počas spoločnej tlačovej konferencie o výsledkoch stretnutia s Gremingerom

Moskva 7. novembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Kamran Jebreili)

 

Prinášame vám prejav ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova a jeho odpovede na otázky médií počas spoločnej tlačovej konferencie o výsledkoch stretnutia s generálnym tajomníkom OBSE T. Gremingerom v Moskva z 3. novembra 2017

Na snímke šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov

Vážené dámy a páni,

Uskutočnili sme rokovania s generálnym tajomníkom OBSE T. Gremingerom. Pricestoval do Moskvy na svoju prvú pracovnú návštevu po nástupe do funkcie v júli tohto roku. Využívam príležitosť, aby som mu ešte raz poprial veľa úspechov na tomto zodpovednom poste. Včera sa T. Greminger zúčastnil na zasadnutí Stálej rady Organizácie dohody o kolektívnej bezpečnosti, kde sa veľmi zanietene diskutovalo. Vítame také kontakty vedenia Sekretariátu OBSE s regionálnymi organizáciami, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje mandát OBSE.

Potvrdili sme naše zameranie na zefektívnenie OBSE, upevnenie jej úlohy v európskych a medzinárodných záležitostiach, a našli sme spoločnú reč ohľadne hodnotenia potenciálu Organizácie, ktorý je veľmi potrebný a ktorý by sme mali a musíme využiť na obnovenie dôvery v Euroatlantickom priestore, na predchádzanie vzniku nových deliacich čiar a na odstránenie starých, ako aj na prijímanie kolektívnych rozhodnutí o aktuálnych problémoch bezpečnosti a spolupráce v záujme všetkých členských štátov OBSE.

Vecne sme prediskutovali agendu Organizácie, činnosť jej inštitúcií a misií, ako aj prípravu na najbližšie zasadnutie Rady ministrov zahraničných vecí OBSE, ktoré sa bude konať vo Viedni v dňoch 7. – 8. decembra. Sme presvedčení, že príprava prebehne na vysokej úrovni, lebo vychádzame z toho, že pán Greminger má veľké skúsenosti, napríklad aj z koordinovania švajčiarskeho predsedníctva v OBSE v roku 2014.

Potvrdili sme záujem Ruska na tom, aby Organizácia slúžila ako fórum nielen pre štáty, ale aj pre integračné zoskupenia štátov. Normatívny rámec pre také fungovanie poskytuje Platforma kooperatívnej bezpečnosti, ktorá bola prijatá ešte v roku 1999 na samite OBSE v Istambule z iniciatívy Európskej únie. Nazdávame sa, že na základe tejto dôležitej platformy sa dá začať rozvíjať nami navrhovaná súčinnosť v rámci OBSE medzi Európskou úniou, Eurázijskou ekonomickou úniou a ďalšími integračnými zoskupeniami na území OBSE.

Pozitívne hodnotíme prínos OBSE k spoločnému úsiliu v boji proti terorizmu, nezákonnému obchodu s narkotikami, hrozbám v kybernetickom priestore. Všetky tieto témy sa teraz aktívne prediskutovávajú na úrovni expertov. Veríme, že do zasadnutia ministrov zahraničných vecí budú pripravené príslušné konkrétne návrhy. Z našej strany sme potvrdili ochotu nielen zúčastniť sa podobných diskusií, ale aj pomáhať konkrétnymi krokmi pri realizácii spoločných projektov s OBSE vrátane výcviku príslušníkov protidrogovej polície v Rusku.

V humanitárnej sfére je známe pôsobenie OBSE v mnohých smeroch a mnohých iniciatívach. Podľa nášho názoru by mala byť v ťažisku humanitárnej činnosti taká problematika, ako ochrana tradičných hodnôt, boj proti prejavom neonacizmu, antisemitizmu, kresťanofóbii a islamofóbii, ako aj proti snahám o prerábanie a falšovanie dejín, a na druhej strane všemožné podporovanie kontaktov medzi ľuďmi za účelom upevnenia humanitárnych, kultúrnych a iných stykov.

V tejto súvislosti som bol nútený vyjadriť naše sklamanie nad postojom Rakúska, ktoré je tohto roku predsedajúcou krajinou OBSE. Rakúsko odmietlo udeliť víza žurnalistom krymských masovokomunikačných prostriedkov, generálnym riaditeľom televíznej a rozhlasovej spoločnosti Krym a informačnej agentúry Kryminform, ako aj predsedovi Zväzu žurnalistov Sevastopola. Všetci títo zástupcovia médií boli v súlade s pravidlami Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva zaregistrovaní ako účastníci porady na tému Úloha slobodných médií v komplexnom prístupe k bezpečnosti. Porada sa koná v týchto dňoch, včera a dnes, vo Viedni. Napriek tomu, že boli tieto osoby zaregistrované v súlade so všetkými pravidlami OBSE, nedostali rakúske víza. Považujeme to za chybu, pretože účastníci porady boli takto zbavení možnosti získať komplexný obraz, lebo si nemohli vypočuť a sprostredkovať svetovému spoločenstvu pravdu o reálnej situácii na polostrove. Je neprijateľné, aby žurnalisti žijúci v republike Krym a v Sevastopole boli diskriminovaní a v podstate kolektívne trestaní za svoje rozhodnutie, ktoré uvedomelo urobili v roku 2014. Včera sme predvolali na Ministerstvo zahraničných vecí rakúskeho chargé d’affaires a vyjadrili sme mu náš protest. Dúfame, že všetky krajiny, ktoré budú usporadúvať nejaké podujatia OBSE, sa v budúcnosti vyvarujú podobných krokov.

Okrem toho sme s pánom Gremingerom prediskutovali otázky týkajúce sa účasti OBSE v urovnávaní rôznych konfliktov. Predovšetkým samozrejme ide o Ukrajinu a pôsobenie Špeciálnej monitorovacej misie OBSE. Podporujeme M. Sajdika, osobitného predstaviteľa súčasného predsedu OBSE, ktorý koordinuje prácu Kontaktnej skupiny v Minsku. Máme záujem na tom, aby všetky možnosti OBSE boli sústredené na presadzovanie plnenia Minských dohôd. Túto istú úlohu si kladie aj tzv. normandský formát, v rámci ktorého pokračuje aktívna činnosť na úrovni asistentov lídrov a expertov.

Máme záujem na tom, aby OBSE v kontexte spoločného mandátu Misie OBSE na Ukrajine pozorne sledovala, čo robí Kyjev, pretože tento mandát sa vzťahuje na celé územie Ukrajiny a zahŕňa aj povinnosť kontrolovať, ako sa dodržiavajú záväzky kyjevskej vlády v oblasti vzdelávania, kultúry, jazykových a iných práv národnostných menšín vrátane etnických Rusov a rusky hovoriaceho obyvateľstva krajiny.

Rusko má tiež záujem aj na tom, aby OBSE aktívnejšie a efektívnejšie pôsobila v podnesterskej problematike a v rámci ženevských diskusií o stabilite v Zakaukazsku a na Balkáne. Zdôrazňujeme tiež, že v urovnaní v Náhornom Karabachu hrajú veľkú úlohu popri zúčastnených stranách aj spolupredsedovia Minskej skupiny OBSE.

Podporujeme zámer pána Gremingera zvýšiť efektivitu práce v mnohých smeroch, posilniť zodpovednosť Sekretariátu a jeho súčinnosť s medzivládnymi orgánmi. Celý rad iniciatív týkajúcich sa organizácie práce týchto štruktúr, ktoré T. Greminger sformuloval, sa bude prerokovávať počas všetkých diskusií, ktoré nás čakajú v Stálej rade a na porade ministrov. V tejto súvislosti sme pripomenuli naše návrhy na reformu OBSE a jej inštitúcií, ktoré už veľa rokov predkladá tak Rusko, ako aj naši susedia, partneri z Organizácie dohody o kolektívnej bezpečnosti a Spoločenstva nezávislých štátov. Vychádzame z toho, že tieto návrhy stále platia a počas nastávajúcich diskusií budú zohľadnené. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme pomohli T. Gremingerovi a jeho tímu realizovať vytýčené plány v prospech všetkých členov OBSE a za účelom zvýšenia účinnosti programov a projektov tejto organizácie.

Nazdávam sa, že rokovania boli veľmi užitočné. Sme vďační, že pán Greminger prijal naše pozvanie a prišiel do Ruska hneď na začiatku svojho pôsobenia vo funkcii. Ceníme si takýto prístup.

Ministerstvo spravodlivosti odporúča ruským spoločnostiam, aby si nekupovali reklamu v Twitteri. Podporuje Ministerstvo zahraničných vecí Ruska takúto iniciatívu?

Lavrov: Odporúčania ministerstva spravodlivosti ruským spoločnostiam, aby neuverejňovali reklamu v Twitteri, to sú len odporúčania. Každá spoločnosť sa musí sama rozhodnúť, či je to účelné alebo nie.

Pri svojom rozhodovaní budú naše spoločnosti brať do úvahy, čo sa teraz deje s touto sociálnou sieťou, lepšie povedané, aké kroky podnikajú riadiaci pracovníci Twitteru a majitelia iných informačných kanálov. Dúfam, že predstavitelia elektronických médií a sociálnych sietí budú verní ideálom profesie žurnalistu a budú sa maximálne snažiť písať pravdivo bez podliehania hanebným tlakom a priamemu zasahovaniu do činnosti sociálnych sietí zo strany amerického kongresu, ktorý vznáša nové a nové obvinenia a požiadavky napriek tomu, že nie sú podložené ani jediným konkrétnym faktom.

Naši podnikatelia to všetko, predpokladám, analyzujú, všetko sledujú a príjmu rozhodnutie, ktoré bude zodpovedať záujmom podnikania a bude zaručovať, že sa vyhnú rozličným „špinavým hrám“.

V ostatnom telefonickom rozhovore so štátnym tajomníkom USA R. Tillersonom ste diskutovali o aktivizácii medzinárodnej podpory politického urovnania v Sýrii. Myslíte si, že Kongres sýrskeho národného dialógu v Soči dosiahne podobnú podporu, keďže niekoľko opozičných skupín sa ho odmietlo zúčastniť?

Lavrov: Nazdávam sa, že o tejto téme sa priveľa predčasne diskutuje a vyslovujú sa unáhlené prognózy. Pozvánky na Kongres boli rozposlané vláde Sýrskej arabskej republiky aj – a to zvlášť zdôrazňujem – absolútne všetkým sýrskym opozičným silám tak v Sýrii, ako aj v zahraničí. Toto je azda prvý pokus o začiatok plnenia rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2254, ktorá nariadila, že medzinárodné spoločenstvo musí všemožne podporovať Sýrčanov pri organizovaní inkluzívneho (to jest zahŕňajúceho všetky vrstvy spoločnosti) národného dialógu za tým účelom, aby boli dosiahnuté všeobecne prijateľné dohody o politickom urovnaní. Doteraz taký pokus podniknutý nebol. Na Ženevskom procese, ktorý opäť „stojí“, lebo jeho účastníci sa nezišli už dlhé mesiace, má podiel len obmedzený okruh najmä vonkajšej opozície, zástupcovia sýrskej emigrácie. V Astanskom procese tiež neboli zastúpené všetky sýrske sily, jeho účastníkmi sú okrem sýrskej vlády len niektoré ozbrojené opozičné zoskupenia, ale nie všetky. Nie sú zastúpené kmeňové skupiny a ďalšie spoločenské hnutia.

Iniciatíva Kongresu predpokladá veľmi dôležité kvalitatívne zintenzívnenie snáh na podporu všesýrskeho dialógu. Ako som povedal, zástupcovia sýrskej vlády aj všetkých vrstiev opozície boli pozvaní, mnohí už potvrdili svoju účasť, vrátane vlády. Prezident Sýrskej arabskej republiky B. Asad vystúpil s verejným vyhlásením, že podporuje tento Kongres aj zameranie tohto podujatia na prípravu novej ústavy a usporiadanie nových volieb. Odpovede pozvaných spomedzi mimovládnych reprezentantov stále prichádzajú. Teraz netreba robiť unáhlené uzávery. Analyzujeme prichádzajúce odpovede a zisťujeme, že charakter podujatia sa črtá ako veľmi reprezentatívny. V najbližšom čase vyhlásime konkrétny termín, kedy bude Kongres zvolaný.

Redakciu informovalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Strana Hlas-SD rešpektuje rozhodnutia strán a organizácií o účasti na organizácii referenda

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) rešpektuje rozhodnutie politických strán a spoločenských organizácií o tom, či sa chcú pridať do organizácie referenda o predčasných voľbách. Informovala o tom hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková Dobrá voľba, Spolu - občianska demokracia (Spolu-OD) ani Progresívne Slovensko…

Prieskum v USA: Bidenova obľúbenosť stúpa

0 icon

Washington 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik)   Novozvolený americký prezident Joe Biden prevezme v stredu úrad a Američania majú od neho veľké očakávania a tiež prevažne kladné názory na to, ako zvláda prechod moci. Vyplýva to z nového prieskumu, ktorý pre spravodajskú televíziu CNN uskutočnila a v utorok zverejnila spoločnosť…

Šefčovič bude spolupredsedom Rady pre partnerstvo EÚ a Británie

0 icon

Brusel 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vymenovala v utorok podpredsedu EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroša Šefčoviča za spolupredsedu zastupujúceho EÚ v Rade pre partnerstvo, ktorá vznikla na základe dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom…

Ochorenie COVID-19 do decembra prekonala osmina obyvateľov Anglicka

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Frank Augstein)   Prinajmenšom každý ôsmy obyvateľ Anglicka do decembra minulého roka prekonal ochorenie COVID-19. Vyplýva to z prieskumu britského štatistického úradu ONS v spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Znamená to, že ochorenie COVID-19 v Anglicku malo približne 5,4 milióna ľudí. Informuje o tom portál news.sky.com Údaje…

Európsky aj zahraničný výbor odsúhlasili návrh Bezpečnostnej stratégie SR

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR//HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel   Návrh Bezpečnostnej stratégie SR v utorok odsúhlasil Výbor Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti aj Zahraničný výbor NR SR. Zahraničný výbor zároveň odporučil aj schválenie návrhu Obrannej stratégie SR Odsúhlasenie bezpečnostnej stratégie ocenil na sociálnej sieti minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant…

Asociácia na ochranu práv pacientov žiada o výnimky z celoplošného testovania pre rizikových pacientov

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) požiadala hlavného hygienika SR Jána Mikasa o udelenie výnimiek na celoplošné testovanie pre rizikových pacientov. Ako informovala prezidentka asociácie Mária Lévyová, takíto pacienti si uvedomujú, čo by pre nich prípadné ochorenie COVID-19 znamenalo. Snažia sa preto poctivo…

Smer-SD chce iniciovať mimoriadnu schôdzu o vyhlásení referenda. K Pellegriniho aktivite sa nepridá: „To sa tak nerobí, do psej matere!“

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/Alexandra Čunderlíková)   Smer-SD chce iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, jediným bodom jej programu má byť návrh uznesenia o vyvolaní referenda v súvislosti s predčasnými voľbami. Informoval o tom predseda strany Robert Fico na utorkovej tlačovej konferencii Potrebných 30 podpisov podľa neho nebude…

Krajne pravicová strana pripúšťa, že migranti môžu byť občania Nemecka

0 icon

Berlín 19. januára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/DPA-Julian Stratenschulte)   Nemecká krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) pripúšťa, že nemeckými občanmi môžu byť ľudia s rôznym etnokultúrnym pozadím. V pondelňajšom vyhlásení na webe strany sa uvádza, že AfD „bez výhrad“ uznáva, že ľudia, ktorí získali nemecké občianstvo iba nedávno, majú rovnaké práva…

Novela školského zákona umožní študentom maturovať skôr

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Novela školského zákona umožní študentom maturovať skôr. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) Ako ministerstvo ďalej uviedlo, v novele plánujú stanoviť aj maximálny počet žiakov v školských kluboch detí (ŠKD) na 25 či nariadiť stredným školám (SŠ)…

Raši: Vláda dokazuje amaterizmus a diletantizmus aj prerušením zákazu vychádzania

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Viktor Zamborský)   Vláda prejavuje svoj amaterizmus každý deň, prerušený núdzový stav na dva dni je toho dôkazom. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši v reakcii na to, že vláda prijatím nového uznesenia počas víkendu vytvorila dvojdňovú…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Robo Bačinský

Toto platím zo svojich daní? Čaputovej ,,uhlíkové“ farizejstvo, a Mikulca s Naďom, ako prototyp papalášstva???

0icon

V dobe, keď sa priamo pred očami Čaputovej rúca chod štátu, keď západu otrocky oddaní politickí diletanti demontujú demokraciu a z vlastnej krajiny si urobili s.r.o – čku, keď dochádza k úmrtiu nevinného generála v Kolíkovej base a tá sa z toho rehoce, keď reprezentanti štátu ignorujú vlastné nariadenia, keď…

Rastislav Slovák

Sociálny netvor a cynický sociopat Sulík patrí na smetisko politických dejín, samozrejme aj s psychopatom Matovičom a úchylom Kollárom

0icon

Matovič a Kollár sú pravdepodobne ešte horší ako Sulík, ale to, že títo dvaja sú ešte horší od sociálneho netvora Sulíka, to ešte nie je dôvod na to, aby si sociálny netvor Sulík za to niečo zasluhoval! Je nezmysel, keď niekto chce Sulíka ľutovať kvôli konfliktom s Matovičom. Tie ich…

Štefan Harabin

S „vyšetrovateľmi“ ako Kotleba a Radačovský Kolíková zodpovednosti unikne. Kolíková sa správa ako posledná prériová hyena.

0icon

Už pri nominovaní Kotlebu do vyšetrovacej komisie vznikla pochybnosť, či bude mať schopnosti, ale hlavne záujem niečo vyšetriť. Kotleba je odsúdený Špecializovaným trestným súdom na vyše štvorročný nepodmienečný trest, ktorý môže zvrátiť už len Najvyšší súd. Vzhľadom na politické ovládnutie justície súčasnou vládou, nemožno vylúčiť, že rozhodnutie v jeho kauze…

Marek Brna

Médiá, neurážajte stále premiéra!

0icon

Blázon z Trnavy, mali by ho riešiť pracovníci v bielych plášťoch, ľudia sú zvedaví na jeho psychotest, kreslené politické karikatúry, kde si tlmočník do posunkovej reči klope na čelo. Čo to má znamenať? Takáto arogancia na adresu tretieho najvyššieho ústavného činiteľa! Veď sa trochu vcíťte do role radového občana, ktorý…

Iva Vranská Rojková

Testovanie testov a miery nášho zotročenia

0icon

  Do neba volajúci škandál vedeckej štúdie ministra zdravotníctva Krajči a spol., ktorý porušil všetky etické kritériá tvorby vedeckých prác, sa vyparil z mediálno-spoločensko-politického priestoru, akoby sa nechumelilo. A keďže sa ministrovi zdravotníctva a spol. prepiekol, na chvíľu pozastavený buldozér antigénového testovania sa rozbieha zhŕňať ďalšie obete. Možno nekompetentní kompetentní chvíľu čakali so zatajeným…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Žena sa bála susedovho pitbulla, až kým jej nezachránil život

0 icon

Na svete môžu byť miliardy milovníkov psov, ale zároveň sa nájdu ľudia, ktorí majú z našich štvornohých miláčikov strach. Rovnako to bolo aj u starej panej, ktorá sa bála susedovho pitbulla. Vo väčšine prípadov je tento strach iracionálny a pretrvávajúci, ale keď sa niekto cíti nepríjemne v blízkosti psov, nedá…

Draky: Je ich bájna existencia realita alebo mýtus? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o bájnych tvoroch, ktoré sa zobrazujú v kultúre krajín po celom svete. Ako sme si povedali v rámci prvej časti, iný význam stelesňuje drak v západnej kultúre, a iný vo východnej. Dokonca je rozdiel aj v okrídlení týchto majestátnych tvorov. Pozrime sa teraz na jednotlivé draky v Japonsku, na mýtické draky či rozdiel…

Ako v Európe vznikal naftový raj? Máme na výber z 5 možností – 3. časť

0 icon

Všetko sa to začalo Volkswagenom TDI a všetko sa to mohlo skončiť Volkswagenom TDI. Takéto silné vyhlásenie si vyžaduje nevyvrátiteľné dôkazy. Ako v Európe rástol naftový prežitok? Prečo sa nafta stala obľúbeným palivom v Európe? V poslednej časti článku sa pozrieme na to, ako pomohli nafte rôzne dotácie, úľavy z daní a na to, ako sa európsky priemysel…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 1. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 1. Záhady monolitov neznámeho pôvodu

Vynálezy, ktoré by sme mali začať ihneď používať!

0 icon

Celé ľudstvo napreduje a k nám sa tak dostávajú čoraz modernejšie vynálezy. Tieto vynálezy sú tak úžasné, že ich jednoducho musíme vlastniť a používať! Tie dnešné sú obzvlášť špeciálne, pretože sa už dávno dostali medzi ľudí. My ti ich dnes predstavíme a možno ťa niektoré z nich dokážu zaujať. A…

Vo svete IT

Google Telefón: Ktoré funkcie robia z tejto aplikácie jednu z najžiadanejších aplikácií svojho druhu?

0 icon

V súčasnosti väčšina výrobcov smartfónov ponúka vo svojich zariadeniach predinštalovanú aplikáciu Telefón, ktorá plní svoj účel – telefonovanie. Jedna z aplikácií tohto druhu však vyčnieva nad ostatnými. Je ňou aplikácia Google Telefón. Tá bola po dlhú dobu dostupnou len pre hŕstku smartfónov, najmä pre telefóny Pixel a zariadenia zapojené v…

Pozrite sa, ako vidia naši domáci miláčikovia svet naokolo v porovnaní s nami

0 icon

Zaujímali ste sa niekedy, ako vidia svet naokolo naši domáci miláčikovia? Hneď v úvode treba povedať, že každý živočíšny druh vidí rozdielne. Zatiaľ čo my môžeme pokladať svet za vcelku farebným, tak mnoho zvierat vidí len malý podiel farieb. Na druhej strane treba povedať, že to platí vo viacerých prípadoch…

Fitbit už patrí pod Google. Čo to bude znamenať pre používateľov?

0 icon

Rick Osterloh, viceprezident divízie zariadení a služieb, ešte v novembri 2019 prostredníctvom sociálnej siete Twitter oznámil, že podpísali so spoločnosťou Fitbit dohodu, ktorej cieľom je akvizícia tohto giganta na poli s nositeľnou elektronikou. Looking forward to working with @parkjames & the really talented team @fitbit, excited about what we can…

Poľsko navrhuje zákon, ktorý garantuje „slobodu prejavu“ naprieč sociálnymi sieťami

0 icon

Poľská vláda navrhla nový zákon, ktorý by bojoval proti takzvanej politickej korektnosti online a podporoval slobodu prejavu. Píše spravodajský portál BBC.  Účelom nového zákonu je zabránenie spoločnostiam, ako je napríklad Facebook, v mazaní obsahu, či zakazovaní používateľov, ktorí neporušujú poľské zákony. Poliaci chcú, aby sociálne siete nemohli ľubovoľne mazať používateľov V prípade,…

Proscenic 850T – jeden z najdostupnejších robotických vysávačov so zabudovaným mopom za neodolateľne nízku cenu

0 icon

Ani teba nebaví ručné vysávanie a radšej by si mal neustále čistú domácnosť bez nutnosti každý víkend, či nebodaj každý deň vyťahovať vysávač? Kúpa robotického vysávača nebola nikdy dostupnejšia, tak prečo sa stále trápiť s ručným vysávaním. Skvelým príkladom dostupnosti robotických vysávačov je aj model Proscenic 850T od overeného výrobcu,…

Armádny Magazín

Minister obrany Naď: „Rektorka im nepredĺžila zmluvu. Čo k tomu dodať, je to obrovská strata pre ľudstvo…“

0 icon

Slovensko, 19. január 2021 (AM) Na Akadémii policajného zboru v roku 2021 už ako pedagógovia nebudú pôsobiť poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) a politológ Eduard Chmelár. Obaja známi akademici sa ako jedni z mála pravidelne kriticky vyjadrujú na adresu politikov súčasnej vládnej koalície.

Lavrov prehovoril o nebezpečenstve cenzúry v USA pre celý svet

0 icon

Rusko, 19. január 2021 (AM) - "Moskva dúfa, že americká spoločnosť nedovolí americkým elitám použiť cenzúru v ich vzájomnom boji," uviedol počas tlačovej konferencie ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Varoval, že ak sa tak nestane, „následky budú veľmi vážne“ nielen pre USA, ale pre celý svet, informovala agentúra RIA Novosti. Ruský minister

Francúzsko : Nepriateľské Rusko vynieslo nový špionážny satelit na orbit

0 icon

Francúzsko, 19. január 2021 (AM) - Tento nový satelit umiestnený na nízkej obežnej dráhe vo výške 480 kilometrov bude schopný poskytovať snímky vo vysokom rozlíšení vo dne aj v noci.     Bolo to na palube rakety Sojuz, ktorá vy

Uživia nás moria a oceány po atómovej vojne?

0 icon

Nemecko, 19. január 2021 (AM) - „Ak nastane atómová zima, svetová produkcia potravín sa razantne zníži. Vedci zisťovali do akej miery sa to dotkne lovu rýb,“ píše rakúsky list Der Standard.   „V súčasnosti vlastní atómovú zbraň deväť štátov. Podľa Medzinárodnej kampane za zrušenie atómových zbraní (International Campa

Delenie USA pokračuje: Bidenovci vyštvali z New Yorku najstaršie americké združenie vlastníkov palných zbraní

0 icon

USA, 19. január 2021 (AM)  - "Joe Biden sľubuje, že „porazí NRA“. Kamala Harris kričí: „NRA musí

Svetlo sveta

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali