OTS: List riaditeľa ZDZS Bratislava B. Moťovského gen. riaditeľke Z. Ťapákovej

Bratislava 6. novembra (TASR-OTS) –

Vážená pani generálna riaditeľka, Zuzana Ťapáková,

chcel by som Vám a najmä Centru spravodajstva a publicistiky, pod novým vedením Henricha Krejču, vysloviť uznanie a obdiv za veľmi dobre, prvotriedne, špičkovo a profesionálne odvedenú prácu na poli najsledovanejšej a najobľúbenejšej spravodajskej relácie na Slovensku, ktorými Televízne noviny bezpochyby sú.

Okrem skvelo a bezchybne odvedenej práce redaktorov spravodajstva a publicistiky na zákazku a objednávku, je to najmä vizitka povereného šéfa Centra spravodajstva a publicistiky, ktorý je zodpovedný za objektivitu, relevantnosť a nestrannosť medializovaných informácií, ako píšete na svojej webovej stránke. Práve tieto atribúty si celá a široká divácka verejnosť na Vašej televízii cení najviac. Práve tieto atribúty, teda objektivita, relevantnosť a nestrannosť – to je hnacím motorom televízneho spravodajstva a krédo práce každého jedného redaktora Vašej televízie. Tí to svojimi reportážami slovenskému divákovi dokazujú deň čo deň, večer čo večer.

Nie je tomu inak ani v poslednej dobe. Práve tento týždeň bol slovenský divák každý deň informovaný a oboznamovaný o šokujúcich, bombastických, neuveriteľných, otrasných, hrôzostrašných až zimomriavky vyvolávajúcich skutočnostiach a najmä faktoch zo života záchranárov v štátnej záchranke, ktorej som riaditeľom, o mojich mafiánskych praktikách, o ktorých som ani ja sám nevedel, o terore, strachu a intrigách, ktoré obývajú štátnu záchranku a ktoré prežívajú zamestnanci štátnej záchranky, o tom, ako sa im znižujú platy, či o tom, ako som odlieval peniaze zo štátnej záchranky naozaj zvláštnym spôsobom.

Právo verejnosti na informácie je neodškriepiteľné, nediskutabilné a nepopierateľné. Najmä právo na objektívne, vyvážené a nestranné informácie. O to predovšetkým ide i Vášmu spravodajstvu a publicistike. Preto treba povedať a priznať, že Vaši redaktori zastávajú ťažkú, ba dokonca až veľmi ťažkú prácu, priam náročnú prácu, pretože zvládnuť takúto úlohu nie je jednoduché. Je nesmierne zložité, neľahké a nevďačné poskladať informácie, obrazy a zvuk tak, aby výsledný efekt pre diváka bol taký, ako sa očakáva. A očakávania podľa zadania sú obrovské. Veď také spracovanie, natočenie a odvysielanie jednej reportáže stojí nemalé peniaze. A nemalé úsilie…

Práve to treba vyzdvihnúť u redaktora Tomáša Veleckého a Moniky Kolekovej. Hlavne Tomáš Velecký neúnavne zháňa informácie o dianí v štátnej záchranke, čo je za danej situácie priam nadľudská práca. Na tomto mieste by som Vám chcel vypichnúť a dať do pozornosti niektoré momenty z jeho práce, ktoré stoja najviac za pochvalu a uváženie.

Podľa medializovaných informácií som mal ako šéf záchranky sedieť na stoličke aj v čase, keď sa podľa prokuratúry odlievali peniaze naozaj zvláštnym spôsobom. Je nanajvýš divné, že zmluvy, o ktorých sa toľko hovorí, začali plniť svoj predmet v čase od začiatku júna 2010, pričom v tom čase som už čerpal dovolenku, nakoľko od 1.7.2010 som ako riaditeľ v štátnej záchranke skončil. Tieto spomínané zmluvy, resp. subjekty, s ktorými boli tieto zmluvy uzatvorené, plnili svoje povinnosti v rámci povinností daných zmluvou do konca roka 2010, vzhľadom na to, že po nástupe riaditeľa Ing. Šoku od 3.1.2011 im riadne plnenie bolo bránené a peniaze zo strany záchranky im vyplácané neboli. Ak si to zrekapitulujeme, tieto zmluvy sa riadne plnili iba pol roka, od júla do decembra 2010, kedy som vôbec nebol zamestnancom štátnej záchranky. Nejde mi teda do hlavy, ako sa za môjho riaditeľovania mohli odlievať peniaze zo štátnej záchranky.

Podľa odvysielanej reportáže v pondelkových Televíznych novinách (29.10.2012) som sa dozvedel, že som zamestnancom zrušil príplatky za sviatky, víkendy či nočné služby. Dozvedel som sa, že som im tento nadštandard vzal z dôvodu zlej finančnej situácie. Neviem, kde súdruhovia z NDR urobili chybu, ale príplatky im zrušené neboli. Stačí si prečítať Zákonník práce. Ten hovorí, že okrem mzdy sa vyplácajú i príplatky za nočnú prácu, za prácu nadčas a za prácu vo sviatok. I zamestnanci záchranky majú tieto príplatky vyplácané, ibaže existuje aj niečo také, ako je Kolektívna zmluva. A v tej mali zamestnanci záchranky tieto príplatky navýšené, takže po celý predchádzajúci čas poberali nadštandard, čo v preklade znamená, že mali viac peňazí vyplácaných za príplatky, ako tí zamestnanci, ktorí ich mali vyplácané iba podľa toho, čo určoval Zákonník práce. Podľa novej Kolektívnej zmluvy majú zamestnanci záchranky príplatky vyplácané iba podľa toho, čo píše Zákonník práce. Zákonník práce hovorí i o tom, čo je to mzda (nie plat, platy majú štátni zamestnanci) a čo patrí do mzdy a čo nie. Takže hovoriť o znižovaní platov (po správnosti miezd) sa v tomto prípade vôbec nedá. Ale, pani generálna riaditeľka, Vaša televízia a redaktori, vedia aj nemožné…

Som nesmierne rád, že som sa i ja sám dozvedel (spolu s celým Slovenskom), že i všetci prokurátori (načo troškáriť a hovoriť iba o jednom z toľkého množstva prokurátorov) sú presvedčení o tom, že ešte predtým, než bývalé vedenie za riaditeľovania Ing. Šoku zanechalo sekeru na splátkach za autá do VWFSS, a.s., a predtým, než bývalý minister za výdatnej nápomoci Ing. Šoku znížil záchrankám mesačné paušály za RZP, peniaze zo štátnej záchranky niekto cielene odlieval na účty súkromných firiem. Poviem Vám, pani generálna riaditeľka, nie je nič krajšie ako vidieť pri tom zábery celého vozového parku bývalej záchrannej služby IRS, pána Balážiho. Len si kladiem otázku, prečo práve tieto vozy mohol celý národ s úžasom sledovať, ak sa hovorilo o tunelovaní a predražených vozidlách štátnej záchranky? Žeby pán redaktor Velecký so svojím kameramanom zablúdil, keď sa tieto zábery natáčali a pomýlil si ich s vozidlami štátnej záchranky, ktoré sú jasne a viditeľne označené ako vozidlá Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby Bratislava? Viete, pani generálna riaditeľka, nechcem byť sprostý, ale v očiach širokej verejnosti tak mohlo dôjsť k omylu a k dezorientácií, nemyslíte?

Okrem toho, vrátil by som sa k tým trestným oznámeniam, o ktorých bola v správach reč. Tieto trestné konania sú toho času v štádiu riešenia. Konanie sa začalo vo veci a na neznámeho páchateľa, ale som nesmierne rád a Vám i Vašim redaktorom povďačný za to, že ste celej diváckej obci objasnili, čo i mne doteraz nebolo jasné a zrejmé, a to, kto je ten neznámy páchateľ. Verte mi, hneď sa mi ľahšie spí, keď viem, že voči mojej osobe sa vlastne tieto trestné konania vedú. Najhoršia je totiž nevedomosť, pani generálna riaditeľka. A čo tam po tom, že žijeme v nejakom právnom štáte, kde platí prezumpcia neviny… Čo to je? Právny štát… A o prezumpcii neviny som takisto doteraz nepočul. Tak odkiaľ by sa to mohli dozvedieť Vaši redaktori, nie?

Ani to som nevedel, pani generálna riaditeľka, že bolo podpísaných 9 zmlúv s troma firmami, na účty ktorých bolo odlievaných a vyplatených vyše 103.000,-€. S pochybnými troma firmami bolo totiž uzatvorených len 8 pochybných zmlúv, tak veruže budem musieť poriadne hľadať a nájsť tú deviatu zmluvu. Pretože, čo sa odvysiela v spravodajskej relácií najsledovanejšej televízie, to musí byť objektívne, nestranné, relevantné a najmä pravdivé, nie?

Chcel by som Vás upozorniť, pani generálna riaditeľka, na takú maličkú chybičku, ktorá sa potvorka akosi „vloudila“ na Vaše obrazovky. V pondelkových správach hrdina zamestnanec, ktorý sa rozhodol verejne prehovoriť, povedal pred národom, že za to, že si otvoril ústa, očakáva, že ho určite zo záchranky vyhodia, ba čo viac…, že ho možno aj niekde zrazí auto. Žijeme síce v mafiánskom svete a ja praktizujem len mafiánske praktiky a šírim strach, teror a intrigy, ale za to, že niekto vystúpi do médií, aj keď najsledovanejších, s klamstvom, za to by som určite nikoho nedal zraziť… To mi verte, pani generálna riaditeľka. To by ma musel nahnevať oveľa viac… Ale nejaký som zmätený z toho, pani riaditeľka, že v pondelok tento mužíček povedal národu, že čaká, že ho vyhodíme a v utorok (30.10.2012) už povedal národu so skormúteným hlasom, že to nečakal a že zostal prekvapený. Tak teraz neviem, pani generálna riaditeľka, čakal to alebo nečakal? Tak sa mi zamarilo, že to bolo natáčané Vašou redaktorkou počas výkonu jeho nočnej služby. Žeby v práci, počas nepretržitej prevádzky ZZS, tento zamestnanec, ktorý je najsvedomitejším hrdinom a pracovníkom spomedzi radov záchranárov, ktorý sám šiel s kožou na trh, tak žeby tento muž vo svojom pracovnom čase „točil telku“?

K tomu ešte takú poznámočku, pani generálna riaditeľka, viem, že nemáte ani Vy, ani Vaši redaktori právnické vzdelanie a preto iste neviete, že výpoveď sa nedá dať zo dňa na deň, z hodiny na hodinu. Výpoveď je daná zamestnancovi vždy podľa Zákonníka práce s výpovednou lehotou, ktorá závisí od počtu odpracovaných rokov u zamestnávateľa. Okamžitý padák sa má na mysli, keď sa dáva zamestnancovi okamžité skončenie pracovného pomeru, čo však nie je výpoveď. Ide o inú právnu formu skončenia pracovného pomeru. Ale takéto malichernosti Vás určite nezaujímajú, pani generálna riaditeľka. To len tak na margo, že aby bolo jasno… Veď okamžitá výpoveď či výpoveď s výpovednou lehotou, čo tam po správnosti, nie? To predsa nikoho nezaujíma a už vonkoncom nie v neposlednom rade našich divákov. Veď tí nemusia mať všetky informácie, ako sa povie – že objektívne podané tak, ako sa veci po správnosti majú… A to sa asi nebudem ani zmieňovať o tom, že výpoveď mala byť nášmu hrdinovi vzatá späť, lebo ju nepodpísal. Výpovede sa nepodpisujú, podpisuje sa iba ich prevzatie. Ale to iba keby ste chceli vedieť… A aby som nezabudol ešte na takú perličku. Ten pán hrdina nešiel s platom o vyše 300,-€ dolu, to som i pánovi Veleckému povedal pri našom rozhovore, aj som mu dával do rúk odfotené materiály, z ktorých bolo jasne znať, koľko sa tomuto hrdinovi po realizovaní Kolektívnej zmluvy vypláca na účet peňazí. Ale ten to zrejme niekde cestou do strižne stratil. V tomto by ste mu mali, pani generálna riaditeľka, dohovoriť. Takéto veci – strácanie – to by sa mu nemalo stávať pri práci.

Takisto som rád, pani generálna riaditeľka, že najviac sa ozývajú záchranári zo stredného a západného Slovenska. Škoda len, že tie ozývajúce sa hlasy nedávate do vysielania. To by určite oživilo túto reportáž. Niežeby som Vám chcel dávať rady, pani generálna riaditeľka, božechráň, ale skúste to nabudúce pošepkať do uška pánovi Veleckému. Som si istý, že by to malo väčší drive. Lebo len takto – povedať to bez toho, aby sa to nejako preukázalo, to by mohol každý. Aj to, že so svojimi zamestnancami zametám. A oni sa, chudáci, boja prehovoriť. Tak neviem, pani generálna riaditeľka, odkiaľ to potom vie pán Velecký? Keď sa teda boja prehovoriť… Nemohol by ma zobrať so sebou, keď nabudúce sa pôjde spýtať na ich názor? Viete, kvôli – akože objektivite… Bol by som mu naozaj nesmierne vďačný.

Čomu som však najviac rád, je to, že pán Velecký konečne i pánovi premiérovi nahlas do očí nebojácne povedal o tom (o čom ani ja sám neviem a ani tí policajti a prokurátori, čo vyšetrujú), že bratislavskej štátnej záchranke šéfuje človek (teda ja), ktorého prokuratúra podozrieva a vyšetrovatelia vyšetrujú, že za jeho (teda môjho) vedenia boli pred dvoma alebo troma rokmi (tak dvoma alebo troma?) odlievané peniaze na účty súkromných firiem. I pán premiér to počul po prvý raz, čo je priam škandalózne, bombastické, neuveriteľné, šokujúce (prepáčte, ale nemám taký skvelý synonymický slovník ako Vaša televízia)… Veď je to premiér! Ten predsa musí vedieť o každom vyšetrovaní, o každom akože tunelovaní, o všetkých podozrivých zmluvách a o každom riaditeľovi štátneho, a dovolím si povedať, i neštátneho podniku. No proste o všetkom. Ale teraz už môže aj pán premiér spokojne spávať. Teraz takúto informáciu vie a má a tak je všetko tak, ako má byť. A keby náhodou zabudol, o čom je reč, pán redaktor Velecký i na toto myslel a pustil to ešte raz. Ako sa hovorí – opakovanie je matkou múdrosti. A pani generálna riaditeľka, povedzme si – opakovanie v televízii – to je to správne masírovanie hlavičiek našich divákov o tom, čo chcem, aby tak bolo, však áno… Ibaže neviem, akosi mi to matematicky nesedí. A to som z matematiky mal samé jednotky! Je rok 2012. Pred dvoma rokmi – to bol rok 2010. Pred troma rokmi – to bol rok 2009. Firmy plnili od druhej polovice roka 2010, ja som skončil pracovný pomer v záchranke v prvej polovici roka 2010. Nech počítam, ako počítam, nejako mi tie čísla, o ktorých pán Velecký informoval pána premiéra, nesedia… A pani generálna riaditeľka, pán premiér sa nesmie klamať! To veru nie! To nie je divák najsledovanejšej televízie…

Ako som povedal i do televízie – je to paradoxná situácia. Ešte paradoxnejšie je však určite to, že v jednej relácii sa ma pán Velecký „akože“ pýta na otázku, na ktorú som odpovedal touto odpoveďou, a to, že môže to byť paradoxná situácia (v kontexte so zmluvami) a na druhý deň sa ma „akože“ opýta pán redaktor na úplne inú otázku (ktorá zaznela i vo vysielaní) a odpoveď bola znova tá istá – môže to byť paradoxná situácia. No nie je to paradoxná situácia, pani generálna riaditeľka? Že dve rôzne otázky a jedna a tá istá odpoveď?

A zatiaľ záverom (aspoň na tento týždeň – od 29.10. do 4.11.2012) bola vo vysielaní čerešnička na torte v podobe spovede a svedectva priamo z vnútra záchranky – poprednej slovenskej záchranárky Zuzany Taškej. Tá sa rozhodla prehovoriť po sérii Vašich reportáži, ktoré sledovala až v ďalekej Českej republike, z ktorej sa zobrala a neváhala prísť a zaklopať na tie správne dvere v najsledovanejšej televízii, aby prehovorila o tých praktikách v záchranke, ktoré sa tam realizujú. Toho času… Za môjho vedenia. Škoda len, že pani Tašká, záchranárka špecialistka (pričom takýto titul na Slovensku neexistuje), samozvaná najúžasnejšia záchranárka všetkých čias na území Slovenskej republiky, držiteľka záchranárskeho kríža a držiteľka „zlatej maliny“ Operačného strediska ZZS SR za najúžasnejšie herecké výkony s najvulgárnejším slovníkom všetkých dôb pri preberaní adries a hlásení, tak škoda len, že táto úžasná žena, ktorá neváhala prekonať i hranice Slovenska, aby prišla a zvestovala, tak škoda len, že táto žena nepracuje v záchranke nie kvôli tomu, že je nevyhovujúcou postavou, s vlastným názorom a nebeží za stádom, ale z dôvodu, že sa jej pracovná zmluva, ktorú mala uzavretú na dobu určitú, skončila uplynutím tejto doby. A to za čias riaditeľovania Ing. Šoku, teda môjho predchodcu. I preto večná škoda, že i ona nemôže šúchať nožičkami, ako ostatní záchranári, ktorých „špecializácia“ oprávňuje vykonávať i iné zdravotnícke činnosti a môžu sa zamestnať v ktorejkoľvek inej súkromnej záchrannej službe či inom zdravotníckom zariadení.

Vážená pani generálna riaditeľka,

áno, musím neskromne priznať a konštatovať, že redaktori Vašej televízie skutočne precízne vykonávajú to, na čo boli objednaní, pretože za iných okolností, to jest v prípade, že by chceli robiť riadnu objektívnu, nestrannú a pravdivú reportáž, ktorou by chceli informovať o faktoch, a nie o vykonštruovaných výmysloch a úmyselných prekrucovačkách, nebojím sa tvrdiť, že za účelom manipulácie verejnej mienky a s úmyslom vytvoriť v očiach verejnosti negatívny obraz o štátnej záchranke a mojej osobe, by takéto reportáže z dielne Vašich redaktorov nemohli opustiť prah strižne.

Všetky tieto ocenenia práce a niekedy až nadpráce Vašich redaktorov, pretavenej do reportáží, ktoré vysiela Vaša televízia, by boli relevantné, trefné a účelné vtedy, ak by sme, bohužiaľ, nehovorili a po celý tento list nepopisovali spravodajskú reláciu, ktorá má byť i v zmysle zákonov Slovenskej republiky a i v zmysle toho, čo sami máte uvedené na Vašej stránke – objektívna, nestranná a pravdivá.

Keby v tejto spoločnosti neplatilo, že neznalosť zákona neospravedlňuje a že zákony sa majú dodržiavať rovnako i znenie ustanovenia zákona o vysielaní a retransmisii v platnom znení, v ktorom sa ustanovuje povinnosť vysielateľa, ktorý je povinný:

a) zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby, 

b) zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.

Vážená pani generálna riaditeľka,

i sama uznáte, že po tom všetkom, čo ste si vyššie prečítali, mi neostáva nič iné, iba obrátiť sa na inštitúciu, ktorá sa touto vecou zo zákona má povinnosť zaoberať, teda na Radu pre vysielanie a retransmisiu, a požiadať ju o posúdenie série reportáží redaktorov Vašej televízie, aby zhodnotili, či iba ja si myslím to, čo si myslím, alebo i táto inštitúcia má za to, že bol porušený zákon a dotknuté moje osobné práva.

MUDr. Boris Moťovský

riaditeľ Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby Bratislava (alias štátnej záchranky, alias bratislavskej záchranky)

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby (OTS) a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

lt ed

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Guterres: Mocnosti zaujali jednotný prístup k Afganistanu

0 icon

New York 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Martial Trezzini/Keystone)   Pätica stálych členov Bezpečnostnej rady (BR) OSN má jednotný postoj k stabilite Afganistanu. Vyhlásil to v stredu generálny tajomník OSN António Guterres po rokovaní ministrov zahraničných vecí Británie, Číny, Ruska, Spojených štátov a Francúzska. Informovala o tom agentúra AFP Všetkých päť mocností…

Jágr boduje ako zamlada, ale cíti sa priemerne. O mesiac to bude lepšie, sľubuje

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Jaromír Jágr vo februári oslávi päťdesiatku, ale okrem toho, že je šéfom extraligového Kladna, stále je aj aktívny hokejista. A nie hocijaký. V piatich zápasoch nového ročníka najvyššej českej súťaže nazbieral 7 bodov za štyri góly a tri asistencie, v štatistikách produktivity…

Láva zo sopky stráca rýchlosť; stále však ohrozuje okolie

0 icon

Madrid 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Emilio Morenatti)   Prúd lávy zo sopky Cumbre Vieja na kanárskom ostrove La Palma sa spomalil, stále však predstavuje hrozbu pre okolie. Informoval o tom vo štvrtok na svojej webovej stránke denník El Mundo Výbuch, ktorý sa začal v nedeľu, už zasiahol plochu s rozlohou 154…

Gruzínsko je jednou z troch prioritných krajín slovenskej rozvojovej pomoci, uviedol minister Korčok

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Gruzínsko je jednou z troch prioritných krajín slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci. Po stretnutí s gruzínskym podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí v New Yorku Davidom Zalkalianim to povedal šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí svojmu…

Fed smeruje k ukončovaniu mimoriadnej podpory americkej ekonomike

0 icon

Washington 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/Jose Luis Magana)   Šéf amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell naznačil, že centrálna banka USA začiatkom novembra ohlási odštartovanie sťahovania mimoriadnej podpory ekonomike, ktorú uplatnila pred 18 mesiacmi, keď pandémia koronavírusu paralyzovala hospodárstvo Powell po stredajšom zasadaní Fed-u povedal, že ak na trhu práce…

KDH získalo nového konkurenta. Bude to zaujímavý zápas o kresťanského voliča

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:Facebook-KDH)   Zmenilo sa KDH od čias Hlinu, ktorý z neho chce otvorene urobiť CDU? Dá sa povedať, že áno ale asi nie tak, ako očakávali voliči, ktorí s týmto Hlinovým nápadom boli nespokojní Nevýrazný Milan Majerský na pozícii predsedu ovládaný svojou dnes už manželkou Miriam…

Dnes bude prevážne polooblačno a oteplí sa. Meteorológovia vydali výstrahy pred vetrom na horách

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dnes bude na Slovensku polooblačno a oteplí sa. Spočiatku miestami hmla alebo zamračené s nízkou oblačnosťou. Popoludní začne oblačnosť pribúdať. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) Najvyššia denná teplota dosiahne 13 až 18 stupňov Celzia, v južnej polovici západného…

Slovenská pomoc Grécku má podobu konkrétnych činov, tvrdí štátna tajomníčka

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Slovenská podpora Grécku má podobu konkrétnych a adresných činov pre zvládanie migrácie. Počas svojej trojdňovej návštevy Grécka to povedala štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková. V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Brocková okrem ostrova…

Uhrík v rozhovore pre Hlavné správy: Opozícia teraz musí byť maximálne pozorná a akčná, aby čo najviac bránila tejto vláde škodiť

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:Archív Milan Uhrík)   Na slovenskej politickej scéne sa už pol roka nachádza politický subjekt s názvom hnutie Republika. Aké sú jeho ciele a aké sú podmienky dnešnej reality, v ktorých sa snaží ich napĺňať, to sme sa pýtali jeho predsedu Milana Uhríka   Hlavné správy:…

Odmena za tie správne názory? Málo sa hovorí o tom, že súčasťou vyznamenania, ktoré dostal Sabaka je aj 28 000 eur

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Lekár Peter Sabaka, ktorého v mainstreamových médiách predstavujú  ako jeden z hlavných odborníkov na koronavírus bol ocenený štátnou cenou Jozefa Miloslava Hurbana, ktorej súčasťou je finančná odmena. Upozornil na to včera na Facebooku poslanec Európskeho parlamentu a líder strany Republika Milan Uhrík. Predseda NR…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 4. časť: Povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja...

0icon

... a ja ti poviem, kto si. Riešenie tejto výzvy ešte na chvíľku odložíme. Tretie zamyslenie „na okraj“ sme ukončili otázkou, na koho asi František myslel, keď v bratislavskej Katedrále sv. Martina povedal „niečo, čo sa stalo pred nejakým časom, ide o list od biskupa, v ktorom hovorí o nunciovi: –…

Boris Mesár

Aké svinstvo obsahujú vakcíny (jedy) ?

0icon

Celá americká a tiež nemecká alternatíva žije v posledných hodinách závermi a dozvukmi absolútne šokujúcej pondelňajšej tlačovej konferencie rakúskych výskumníkov z radov súdnych a forenzných patológov, ktorí sa rozhodli, že prestanú mlčať a odhalia svetu, čo sa v skutočnosti nachádza vo vakcínach proti COVID-19 a čo robí s ľudskou krvou. Tlačová…

Gustáv Murín

Ilúzie o Žilinkovi skončili na kauze Tódovej

0icon

Loď, ktorej kapitán vypne všetky kontrolky, nutne raz stroskotá. Nezodpovedný neoliberálny experiment urobil z novinárov „strážnych psov demokracie“. Ale pretože najnovšie vďaka eko-fašistom (tento termín po drastických skúsenostiach s agresivitou „ochrancov zvierat“ vznikol na Západe) psy nesmú byť na reťazi, aj tí mediálni sa z tej reťaze utrhli a nie je nateraz toho statočného,…

Andrej Sablič

Ako merať spoločenskú hlúposť?

0icon

Na to je potrebné použiť peniaze. Je to síce najhlúpejší nástroj na meranie, aký ľudstvo vymyslelo, ale pre tento účel je ideálny. Potom už stačí iba poznať hodnotu majetku najbohatšieho člena spoločnosti a najchudobnejšieho a tento rozdiel je presná hodnota spoločenskej hlúposti národa či sveta. Zároveň táto hodnota ukazuje o…

Erik Majercak

Ako riešiť problémy vo vzťahoch muž a žena. Ako predchádzať likvidácii vlastnej rodiny, manželstva, ako zabrániť vlastnej životnej katastrofe.

0icon

Čo robiť, aby sa katastrofa nestala? Ako zistiť pravdu vo vzťahu? Pre tých, čo majú majú problémy, čo ich nechcú mať, čo chcú vzťah zlepšiť, pre podpapučníkov aj tých čo do vzťahu len idú vhupnúť. V dnešnom svete extrémne ťažká téma a jedna z najpodstatnejších v živote. Pokračovanie videoblogu Ako…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0 icon

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

Ako by to vyzeralo, ak by známe značky začali vyrábať neočakávané výrobky

0 icon

Ruský návrhár predstavil sériu obrázkov, na ktorých zobrazuje ako by to asi vyzeralo, ak by sa niektoré známe značky rozhodli vyrábať veci z úplne iného odvetvia, akému sa venujú. Ilya Kalimulin sa rozhodol vyjadriť svoje myšlienky v sérii obrázkov, ktoré zverejnil na tejto webovej adrese. Výsledky sú naozaj zábavné a niekedy až prekvapujúce. Rozhodli…

Alpská bašta a posledný odpor nacistov

0 icon

Opäť sa nachádzame v období druhej svetovej vojny, ktorej udalosti nenechávajú chladnými ľudí ani do dnešných dní. Generál Omar Bradley si bol istý, že si spojeneckí velitelia robili veľké starosti kvôli tomu, ako sa Nemci pripravujú k „poslednému odporu“ v „alpskej bašte“, v pásme pevností v juhozápadnom Nemecku a Rakúsku.…

Nevera ako koníček? V týchto krajinách dochádza k podvádzaniu partnerov najčastejšie

0 icon

Podvádzanie partnera/partnerky alebo manžela/manželky nikdy nie je dobrý nápad. Rozhodne to nie je niečo, čím by sme sa mali chváliť a čomu by sme mali uznanlivo tlieskať. Bohužiaľ, nevera je pre niektorých ľudí ako droga, ktorej jednoducho musia podľahnúť.  Na svete snáď neexistuje krajina, o ktorej by sme mohli povedať,…

Dunkerque a 2. svetová vojna (3. časť)

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o francúzskom meste Dunkerque, ktorý bol roky roky, vďaka svojej strategickej polohe, zmietaný rôznymi vojnami či väčšími a menšími bitkami. Trvalo tri dni, kým francúzskemu veliteľovi generálovi Mauricemu Gamelinovi došlo, ako vážna situácia vôbec je. Nielen že sa Nemecko chystalo napadnúť Paríž, ale britské a francúzske…

Armádny Magazín

Kalašnikov testuje nový ľahký guľomet RPL-20

0 icon

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Nový ľahký guľomet RPL-20, ktorý vyvinul koncern Kalašnikov, vstúpil do testovacej fázy. Hovoril o tom hlavný konštruktér koncernu Sergej Urzhumcev. Podľa generálneho projektanta guľomet k dnešnému dňu dosiahol štádium testovania prototypov, aby sa potvrdil jeho súlad s požiadavkami zákazníka. V rozhovore pre RIA Novosti Urzhumcev nehovori

Náčelníci generálnych štábov ruských a amerických ozbrojených síl sa stretli vo Fínsku

0 icon

Fínsko, 23.september 2021 (AM) – Vo Fínsku sa uskutočnilo stretnutie medzi náčelníkmi generálneho štábu armád Ruska a USA. Podľa tlačovej služby ruského ministerstva obrany generál armády Valerij Gerasimov rokoval so svojim americkým náprotivkom generálom Markom Millim.   Stretnutie rusk

„Zradiť znamená predvídať včas.“ Politológ o tureckom prezidentovi

0 icon

Turecko, 23.september 2021 (AM) – Hlava Turecka Recep Tayyip Erdogan na pôde OSN opäť obvinil Rusko z anexie Krymu a porušovania práv krymských Tatárov. Politický analytik Aleksey Anpilogov vysvetlil pozíc

V nasledujúcich troch rokoch Rusko vynaloží na obranu takmer 11 biliónov rubľov

0 icon

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Ruské výdavky na národnú obranu v roku 2022 budú predstavovať viac ako tri a pol bilióna rubľov, čo je o 400 miliárd viac ako v aktuálnom roku, vyplýva z vysvetliviek k návrhu federálneho rozpočtu.   V projekte sa tiež uvádza, že v roku 2024 sa suma…

V Škótsku budú postavené malé bojové lode pre Ukrajinu

0 icon

Škótsko, 23.september 2021 (AM) – Ako súčasť dohody o programe vylepšenia ukrajinských námorných spôsobilostí (UNCEP) podpísanej s britskou vládou v októbri 2020 spoločnosť Babcock postaví vo svojom zariadení Rosyth pre Ukrajinu najmenej jeden, pravdepodobne dva rýchle námorné útočné člny (FIAC).   P50-U bude vzhľadom na svoju veľkosť silne vyzbrojená, aby posk

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali