Výsledky projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí ÚS SR“ za rok 2016 konštatujú vysoký počet extrémnych a opakujúcich sa prieťahov v nálezoch ÚS SR v dosiaľ právoplatne neskončených konaniach pred všeobecnými súdmi, resp. orgánmi činnými v trestnom konaní

Košice 10. júla 2017 (HSP/Foto:TASR-František Iván)

 

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v rámci projektu predsedníčky ústavného súdu Ivetty Macejkovej „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky“ prostredníctvom svojich nálezov naďalej monitoruje rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov, resp. orgánov činných v trestnom konaní (ďalej len „OČTK“), v ktorých konštatoval porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“).

Na snímke predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková

A. Ústavný súd vobdobí rokov 2009 až 2016 v rámci projektu evidoval celkovo 1 553 nálezov vo vzťahu k neskončeným konaniam všeobecných súdov, resp. OČTK,
v ktorých konštatoval porušenie už uvedených článkov ústavy a dohovoru. Ústavný súd bude naďalej monitorovať zvyšných 593 nálezov, ktoré k 31. decembru 2016 neboli stále právoplatne skončené.

 

Tabuľka č. 1: Prehľad monitorovania výkonu nálezov za obdobie od roku 2009 do roku 2016 vo vzťahu k neskončeným konaniam všeobecných súdov, resp. orgánov činných v trestnom konaní

rok celkový počet nálezov skončené

veci

 rok 2012

skončené

veci

rok 2013

 

skončené

 veci

 rok 2014

 

skončené veci

 rok 2015

skončené veci

rok 2016

 

spolu skončené veci k 

31.12.2016

 

neskončené veci k 

31.12.2016

2009 252 179 21 15 11 6 232 20
2010 219 121 23 30 5 10 189 30
2011 209 84 40 16 20 12 172 37
2012 194 17 60 34 26 12 149 45
2013 213 49 56 10 28 143 70
2014 235 71 33 36 140 95
2015 231 82 40 122 109
2016 246 59 59 187
celkovo 1553 401 193 222 187 203 1206 593

Zdroj: vlastný

 

B. V rámci projektu sa ústavný súd osobitne zameriava na prípady tzv.extrémnych prieťahov. Ide o kategóriu konaní, ktoré sa pred všeobecnými súdmi, resp. OČTK začali do roku 2000 (vrátane) a k 31. decembru 2016 neboli právoplatne skončené. Ústavný súd konštatoval, že k 31. decembru 2016 sa z593 nálezov až 106 nálezov týkalo extrémnych prieťahov. Medzi najdlhšie konania vedené na všeobecných súdoch patrí 31-ročné konanie vedené na Okresnom súde Košice-okolie pod sp. zn. 1 D 994/90 (IV. ÚS 270/2011), 29-ročné konanie vedené na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 14 C 134/87 (I. ÚS 584/2012) a 28-ročné konanie vedené na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 7 Nc 154/88 (III. ÚS 564/2015). Podrobné informácie nájdete na: <REŠERŠ A>.

 

C. Opakované prieťahy sú prieťahy v konaniach pred všeobecnými súdmi a OČTK, v ktorých ústavný súd opakovane nálezom konštatoval porušenie už uvedených článkov ústavy a dohovoru. Z celkového množstva 593 neskončených konaní k 31. decembru 2016 pred všeobecnými súdmi, resp. OČTK bude ústavný súd monitorovať výkon 47 nálezov týkajúcich sa opakovaných prieťahov. Pokiaľ ide o opakované prieťahy, ústavný súd vydal najviac nálezov v súvislosti s konaním vedeným na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 29 C 34/97 (II. ÚS 335/2011, II. ÚS 8/05, IV. ÚS 37/05, IV. ÚS 300/04), konaním vedeným na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 18 D 6174/93 (II. ÚS 324/2013, I. ÚS 403/2011, I. ÚS 321/2010) a s konaním vedeným na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 15 C 15/2012 (II. ÚS 157/2014, I. ÚS 126/08,
I. ÚS 69/03). Podrobné informácie nájdete na: <REŠERŠ A>.

 

D. Ústavný súd v rámci projektu monitoruje aj konania pred všeobecnými súdmi,
resp. OČTK, v ktorých 21 nálezmi konštatoval extrémne a zároveň aj opakované prieťahy.

„Extrémne a opakované prieťahy v konaniach pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní predstavujú dlhodobý problém s celospoločenským dosahom, ktorý vo svetle princípov a zásad súdnictva vyúsťuje do prehlbujúcej sa nedôvery občanov v súdny systém Slovenskej republiky. Význam ústavného súdnictva spočíva v ochrane ľudských práv a základných slobôd jednotlivca v prípadoch, kedy ostatné štátne orgány zlyhávajú“, uvádza predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

 „Ústavný súd Slovenskej republiky si uvedomuje bremeno, no predovšetkým privilégium chrániť občanov Slovenskej republiky v konaniach pred všeobecnými súdmi a OČTK, v ktorých sa svojich práv v dôsledku extrémnych a opakovaných prieťahov nemôžu dlhé roky domôcť. Ústavný súd považuje za absolútne neprípustné, aby v súčasnosti prebiehali konania, začiatok ktorých sa datuje často do čias vzniku samostatnej Slovenskej republiky,“ uzatvára predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

 

Tabuľka č. 2:  Prehľad neskončených konaní pred všeobecnými súdmi, v ktorých boli konštatované opakované a extrémne prieťahy, za obdobie od roku 2009 do roku 2016

 

p. č. odporca sp. zn. odporcu sudca všeobecného súdu, ktorému je vec pridelená sp. zn. ústavného súdu/dátum rozhodnutia predchádzajúca sp. zn. ústavného súdu/dátum rozhodnutia rok začatia konania pred všeobecnými súdmi – dĺžka konania
1. Krajský súd  v Košiciach 13 Cb 767/00 JUDr. Kočišová IV. ÚS 305/2010 I. ÚS 255/08 2000/16 rokov
2. Okresný súd Bratislava IV 6 C 526/96 JUDr. Evin IV. ÚS 334/2012 I. ÚS 117/09 1996/20 rokov
3. Okresný súd Čadca 6 C 1645/99 JUDr.  Krišťáková II. ÚS 623/2013 I. ÚS 7/2011 1999/17 rokov
4. Okresný súd Čadca 8 C 1079/99 Mgr. Stehurová I. ÚS 641/2014 II. ÚS 169/2011 1999/17 rokov
5. Okresný súd Galanta 15 C 15/2012 JUDr. Tischlerová II. ÚS 157/2014 I. ÚS 126/08

I. ÚS 69/03

1996/20 rokov
6. Okresný súd Košice I 10 C 950/99 JUDr. Vekrbauerová III. ÚS 220/09 III. ÚS 214/06 1999/17 rokov
7. Okresný súd Košice I 15 C 258/94 JUDr. Mgr. Dubjel II. ÚS 368/2013 IV. ÚS 187/07 1994/22 rokov
88. Okresný súd Košice II 29 C 34/97 JUDr. Mičková II. ÚS 335/2011 II. ÚS 8/05

IV. ÚS 37/05

IV. ÚS 300/04

1997/19 rokov
9. Okresný súd Košice II 19 C 1375/99 JUDr. Kováčová IV. ÚS 394/2011 IV. ÚS 148/03 1999/17 rokov
10. Okresný súd Košice I 15 C 258/94 JUDr. Mgr. Dubjel IV. ÚS 303/2014 IV. ÚS 69/07 1994/22 rokov
11. Okresný súd Košice II 29 C 34/97 JUDr. Mičková IV. ÚS 216/2014 II. ÚS 335/2011 1997/19 rokov
12. Okresný súd Námestovo 3 C 285/08 Mgr. Mikulášová III. ÚS 500/2014 III. ÚS 217/03 1998/18 rokov
13. Okresný súd Pezinok 5 C 8/08 JUDr. Michálek III. ÚS 362/2014 III. ÚS 33/2012 1999/17 rokov
14. Okresný súd Prešov 17 C 7/2013 JUDr. Wildeová IV. ÚS 289/2014 I. ÚS 74/04 1996/20 rokov
15. Okresný súd Trenčín 18 D 6174/93

 

JUDr. Štefanová II. ÚS 324/2013 I. ÚS 403/2011

I. ÚS 321/2010

1993/23 rokov
16. Okresný súd Bratislava III 6 C 299/98 Mgr. Fekete II. ÚS 511/2015 I. ÚS 102/06 1998  18 rokov
17. Okresný súd Bratislava II 13 C 200/98 JUDr. Staněk II. ÚS 876/2014 II. ÚS 405/2012 1998/18 rokov
18. Okresný súd Dunajská Streda 5 C 171/96 JUDr. Csémyová I. ÚS 492/2015 III. ÚS 47/09 1996/20 rokov
19. Okresný súd Galanta 11 Cb 47/00 JUDr. Jakubovič II. ÚS 500/2015 I. ÚS 189/2011 2000/16 rokov
20. Okresný súd Košice-okolie 11 C 514/99 JUDr. Mlejová II. ÚS 767/2015 II. ÚS 60/2011 1999/17 rokov
21. Okresný súd Košice II 29 C 34/97 JUDr. Mičková I. ÚS 577/2015 I. ÚS 199/04 1997/19 rokov

Zdroj: vlastný

Poznámka: Sudca uvedený pri jednotlivých konaniach súdov je zákonný sudca, ktorý vo veci konal ako posledný v poradí.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Erdogan: Turecko dokáže po odchode vojakov USA zaručiť v Afganistane stabilitu

0 icon

Istanbul 13. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Turkish Presidency)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu povedal, že Turecko sa po stiahnutí amerických vojakov z Afganistanu stane "jediným spoľahlivým" štátom, ktorý bude vedieť zabezpečiť v krajine stabilitu. Týmito slovami dal najavo, že USA sa môžu pri riešení situácie v Afganistane na Turecko…

Sibír a Ďaleký východ zasiahli rozsiahle lesné požiare

0 icon

Moskva 13. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Maksim Slutsky)   Ruskí záchranári bojujú s lesnými požiarmi, ktoré na Sibíri a Ďalekom východe zasiahli plochu viac ako 550 štvorcových kilometrov. Štátna agentúra zodpovedná za boj s lesnými požiarmi uviedla, že najväčší požiar sa nachádza v Jakutskej republike, kde horí 34-tisíc hektárov lesa. V sibírskej…

Hamšík pred Poľskom: „Už nech to vypukne a nezabudnime útočiť“

0 icon

Petrohrad 13. júna 21021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Cíti sa fit a verí, že odohrá plnú zápasovú minutáž. Líder slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík povedie spoluhráčov už do tretieho otváracieho súboja na veľkom podujatí po MS 2010 v JAR, resp. EURO 2016 vo Francúzsku. Na nedeľnej online tlačovej konferencii pred duelom…

Alžbeta II. privítala na hrade Windsor Joea Bidena s manželkou

0 icon

Londýn 13. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Pezzali)   Americký prezident Joe Biden a jeho manželka Jill Bidenová sa v nedeľu stretli s britskou kráľovnou Alžbetou II. na hrade Windsor. Trojica sa predtým stretla v piatok v rámci samitu lídrov krajín G7, ktorý sa konal v Cornwalle Na nedeľnom podujatí zaznela aj…

Angličania pokľakli na znak odporu k rasizmu a fanúšikovia ich vybučali. Česi na EURO nepokľaknú

0 icon

Londýn 13. júna 2021 (SITA/HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP/dpa-Peter Kneffel)   Časť fanúšikov na londýnskom Wembley vybučala futbalistov Anglicka, ktorí pred nedeľňajším súbojom majstrovstiev Európy s Chorvátmi pokľakli, aby vyjadrili svoje nie rasizmu vo svete. Nespokojní fanúšikovia sú presvedčení o tom, že pokľaknutie je politické gesto, ktoré nemá vo futbale čo robiť Chorváti sa…

Krajniak: Minister vnútra nemá správne informácie od podriadených

0 icon

Bratislava 13. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   V niektorých bezpečnostných zložkách sa uskutočňuje mocenský zápas. V prokuratúre, polícii aj v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) pracujú proti sebe niektoré orgány, vyšetrovatelia či prokurátori. V nedeľu to v diskusnej relácii televízie TA3 V politike povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny…

Putin prezradil, čo očakáva od stretnutia s Bidenom

0 icon

Moskva 13. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik,Kremlin-Alexei Druzhinin)   Ruský prezident Vladimir Putin očakáva, že na budúcotýždňovom stretnutí so svojím americkým náprotivkom Joeom Bidenom v Ženeve obnoví osobné kontakty a nadviaže dialóg o otázkach spoločného záujmu. Uviedol to podľa agentúry TASS v rozhovore pre reláciu "Moskva. Kremeľ. Putin" televízie Rossija-1, ktorej ukážky…

Éra Netanjahu končí. Poslanci schválili novú vládu Naftaliho Bennetta

0 icon

Jeruzalem 13. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yonatan Sindel)   Poslanci izraelského parlamentu vyjadrili v nedeľu dôveru novej koaličnej vláde premiéra Naftaliho Bennetta zloženej z ôsmich strán, ktorej nástupom sa končí 12-ročná vláda Benjamina Netanjahua. Informovala o tom agentúra AP Členovia 120-členného parlamentu (Knesetu) schválili novú koalíciu tesnou väčšinou hlasov v pomere…

Dánom pomôže psychológ, podľa lekára pri Eriksenovi išlo o sekundy. Bol zaočkovaný? Futbalisti už mali dosť opatrení… Čo povedal lekár Interu ešte v máji?

0 icon

Kodaň 13. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Wolfgang Rattay,TASR-Martin Baumann)   Dánski futbalisti majú po hororovom zážitku v sobotnom zápase majstrovstiev Európy k dispozícii psychológa. Duel s Fínskom v Kodani poznačil kolaps Christiana Eriksena, ktorý v závere prvého polčasu odpadol a priamo na ihrisku ho museli záchranári oživovať Eriksena približne po pätnástich…

Finálový obrat Djokoviča, Srb má 19. grandslamový titul a druhý z Paríža

0 icon

Paríž 13. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Thibault Camus)   Srb Novak Djokovič urobil ďalší krok k tenisovej nesmrteľnosti. Vo finále dvojhry mužov na Roland Garros v Paríži zdolal Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 a po roku 2016 druhýkrát zdvihol nad hlavu slávny Pohár mušketierov. Zároveň pridal do svojej…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Diktátor Netanjahu v kresle premiéra Izraela končí ...

0icon

Netanjahua  poslalo do politického dôchodku rôznorodé zoskupenie izraelských politických strán. Svedčí to o tom, že Izraelčanom sa už prejedla politika násilia Netanjahua slúžiaceho americkým záujmom. Spojili sa proti nemu pravicové, ľavicové, ale aj proarabské sily. A to je v pomeroch Blízkeho východu niečo nevídané. Netanjahu, ktorý vládol 12 rokov železnou päsťou policajného strážneho…

Boris Mesár

COVID- 19 ,konečne vychádza pravda na povrch ! (3)

0icon

..UROBILI " SME CHYBU. KANADSKÝ VEDCI BIJÚ NA POPLACH V S/VISLOSTI S VAKCÍNAMI mRNA ,,NA" KORONAVÍRUS „Urobili sme veľkú chybu,“ - tak Bayram Bridle, vírusový imunológ a odborný asistent na univerzite v Guelphe v Ontáriu, opísal výsledky vakcinačných štúdií s novými mRNA vakcínami proti koronavírusu. https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/ Výskum tímu v

Marek Brna

Západ je zhnité jablko

0icon

Ani všetky peniaze sveta nezakryjú obraz neradostného stavu spoločností patriacich k takzvanej západnej civilizácii. Je to obraz rozkladu. Všetko, čo jestvuje, podlieha procesu vzniku, vývoja, zániku. Vzostupu a pádu. Ako zrkadlo stavu spoločnosti môže poslúžiť zdravie obyvateľstva, stav životného prostredia, úroveň kriminality, umelecká tvorba, úroveň vedy a výskumu. Na jednotlivé …

Štefan Harabin

Pellegrini, Fico, Bláha, Uhrík, Mazurek, Kotleba ani Taraba nehlasovali proti zákonu, ktorý môže pripraviť poctivých podnikateľov a radových občanov doslova a do písmena o všetko, vrátane ľudskej dôstojnosti.

0icon

V parlamente boli schválené dva zákony. Prvý je o kyberšikane, akože nebezpečné elektronické obťažovanie a druhý o hospodárskej mobilizácií. Zaviedla sa skutková podstata trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú okamžite podpísala i Čaputová. Tento zákon, by bol v poriadku, keby mal analógiu v rakúskej skutkovej podstate, ktorá hovorí len…

Pavel Jacz

Ako Mikulcovi praskli nervy: „Fico je chrapúň a gauner“. Psychiater by mu pomohol.

0icon

To, čo vo štvrtok predviedol minister vnútra Mikulec, nemá v slovenskej vládnej politike obdoby. Jediný kto sa mu môže vyrovnať, je jeho stranícky šéf Matovič ešte keď nebol vo vládnej koalícii, ale ako poslanec potreboval zaujať, i keď občas zaperlil zo začiatku aj ako premiér. Mikulec vraj s vysokým IQ…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Aké je tajomstvo šťastia? Kupujte zážitky, nie materiálne veci

0 icon

Žijeme v materialistickej ére a naučili sme sa milovať a vážiť si veci, ktoré si môžme kúpiť. Prečo ale tieto veci staviame na piedestál, podľa ktorého posudzujeme, kam sme to v živote dotiahli? To predsa nie je ukazovateľ šťastia! Aké tajomstvo sa teda schováva za šťastím? Všetci máme občas pocit, že…

Máte radi morské prasiatka? Vo Švajčiarsku je nezákonné vlastniť iba jedno

0 icon

Zdá sa, že Švajčiarsko je jednou z najviac priateľských krajín na svete. Vo Švajčiarsku musíte mať aspoň dve morské prasiatka, inak porušujete zákon. Zákony o právach zvierat z roku 2008 zakazujú vlastniť iba jedno morčiatko, pretože sa môže cítiť osamelo. Morské prasiatka sú tu veľmi časté domáce zvieratá a Švajčiari ich zbožňujú, považujú…

Ako sa dostávajú nové slová do slovníka? Nie je to až taká záhada...

0 icon

Odkiaľ pochádzajú nové slová a ako sa transformujú z hovorových na oficiálne? Nové slová sa musia šíriť v kultúre, aby sa dostali do slovníka. Musia sa používať a chápať. Nové slová majú oveľa väčšiu šancu na pridanie do slovníka, ak ich uvidíte v tlačenej forme alebo ich budete počuť v…

Záhada: Stroj Hansa Colera. 1. časť

0 icon

Prinášame ďalší zaujímavý článok z našej dielne. Opäť sa spoločne pozrieme na obdobie druhej svetovej vojne. Jednou z najzaujímavejších vedeckých záhad druhej svetovej vojny je stroj na voľnú energiu navrhnutý Hansom Colerom. Začíname prvou časťou dvojdielneho článku. Máme veľké šťastie, že sa o tomto stroji zachovali záznamy vrátane podrobných výkresov, popisov, ako funguje,…

Ako najlepšie zmraziť chlieb, aby bol neskôr ako čerstvý?

0 icon

Ukázalo sa, že najjednoduchší spôsob zmrazenia chleba je zároveň najlepším spôsobom zachovania chuti. Ak teda kupuješ chlieb do zásoby a nie na okamžitú spotrebu. Jedným z najchutnejších pôžitkov života je čerstvo upečený chlieb, ktorý chhrumkavo láka tvoje zmysly. Má to však jeden háčik - bochník remeselníckych kváskov, ktorému v pekárni…

Vo svete IT

Život nepotrebuje teplo hviezdy, aby mohol prekvitať: „Túlavé planéty“ môžu vytvoriť vhodné podmienky pre svoje mesiace

0 icon

Pátranie po stopách života na exoplanétach je pomerne priamočiary proces. Vo väčšine prípadov astronómovia pátrajú po podobných podmienkach, aké máme u nás na Zemi. Samozrejme existuje aj variant, že život vo vesmíre môže existovať vo veľa odlišných formách a aj túto možnosť vedci akceptujú. Momentálne je však život na Zemi jediným príkladom…

Doba ľadová na Marse? Nová štúdia tvrdí, že ich bolo hneď niekoľko

0 icon

Ľadovce, ktoré existujú na Marse aj po stovkách miliónov rokov vedcom prezrádzajú čo-to z fascinujúcej minulosti červenej planéty, píše portál Science Focus. Vedci z New Yorkskej univerzity Colgate analyzovali vzorce a štruktúry skál, ktoré našli v 45 ľadovcoch na povrchu Marsu. Vďaka tomu zistili, že planéta mohla v minulosti prežiť za posledných 300 až 800…

Mikroglia, typ imunitných buniek v mozgu, môže mať výrazný dopad na šírenie Alzheimerovej choroby

0 icon

Vedci si myslia, že drobná skupina imunitných buniek v mozgu by mohla byť kľúčom k spomaleniu šírenia Alzheimerovej choroby, píše portál Science Focus. Mikroglia, typ bunky v mozgu, slúži ako prvá vlna obrany, ktorá ochraňuje centrálnu nervovú sústavu pred infekciou. Vedcom z Veľkej Británie sa podarilo zistiť, že počet týchto buniek vzrastie, keď sa…

Páči sa vám dizajn systému Android 12? Takto ho získate vo svojom Xiaomi smartfóne už dnes!

0 icon

Keď spoločnosť Google predstavila novú verziu systému Android 12, mnohí z nás si povzdychli. Xiaomi smartfóny s výnimkou smartfónov v AndroidOne programe sprevádza nadstavba MIUI, ktorá upravuje dizajn systému po svojom. Používateľské rozhranie nového Androidu je však naozaj vydarené a i keď smartfóny z radov Xiaomi a jeho dcérskych značiek…

Máte problémy s notifikáciami vo vašom Xiaomi? Nie ste v tom sami!

0 icon

Nadstavba MIUI od čínskej spoločnosti Xiaomi sa teší veľkej popularite. Ani takéhoto giganta však neobchádzajú problémy, ktoré sa dnes síce objavujú v menšej miere, ale predsa sú tu. Momentálne sa pozornosť sústreďuje na nechcené problémy s notifikáciami, ktoré dokážu znepríjemniť používanie smartfónu. Spoločnosť Poco ako dcérska značka Xiaomi sa však…

Armádny Magazín

„Nočné čarodejnice“ – Stalinov bombardovací pluk

0 icon

Rusko, 13.jún 2021 (AM) – Jeho letcami boli len ženy a bojovali s heslom: „Buď hrdá na to, že si žena“. Nemecký časopis Stern napísal, že každú noc si sadali mladé sovietske ženy za riadidlá svojich zastaraných dvojplošníkov, aby bombardovali Nemcov. „Bojovali bez padákov, aby sa živé nedostali do nemeckých rúk,“ píše…

Wasserman: Čo čaká dolár po stretnutí Putina s Bidenom

0 icon

Rusko, 13.jún 2021 (AM) – Populárny televízny moderátor Anatolij Wasserman povedal Federálnej spravodajskej agentúre, prečo je pokles americkej meny len otázkou času. Médiá aktívne diskutujú o tom, čo sa stane s americkou menou po stretnutí ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Vyhlásenia ruského lídra už mali znateľný vply

USA bezplatne venovali kosovskej armáde ďalšiu dávku obrnených vozidiel M-1117

0 icon

USA, 13.jún 2021 (AM) – USA naďalej vyzbrojujú samozvanú Kosovskú republiku. Podľa kosovského ministerstva obrany dodali Američania dávku obrnených vozidiel M-1117 ASV 4x4.   Podľa správy boli obrnené vozidlá premiestnené minulý týždeň, ohlásili to však až teraz. Kosovský minister obrany Armen Mehaj preskúmal

Krádeže aj vraždy. Bývalý šéf Mossadu odhalil viaceré tajné operácie Izraela proti Iránu

0 icon

Izrael, 13.jún 2021 (AM) – V tlači sa objavili odhalenia bývalého šéfa izraelskej rozviedky Mossadu. Yossi Cohen povedal verejnosti o tom, ako Izrael uskutočňoval skryté operácie proti Iránskej islamskej republike. Jedným z hlavných smerov protiiránskych aktivít izraelských špeciálnych služieb je podľa Cohena boj voči jadrovému progra

Japonec zadržaný pre špionáž mohol Rusku predávať údaje aj o utajovanom americkom vesmírnom bezpilotnom lietadle

0 icon

Japonsko, 13.jún 2021 (AM) – 70-ročný japonský vedec Kazuo Miyasaki, zadržaný pre podozrenie zo špionáže v prospech Ruska, by mohol na ruskú stranu prenášať informácie o americkom vesmírnom drone Boeing X-37B, informuje japonský spravodajský server NHK .   Zadržanie Miyasakiho bolo zverejnené 10. júna. Podľa televízneho kanálu Japonci pripu

Svetlo sveta

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali