Vladimír Mečiar: SNS vraj vznikla pri mariáši, o Gabčíkove rozhodol „len-On“ i padaní cigariet z Havlových rúk

Vladimír Mečiar

Bratislava 25. novembra (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

Rozhovor s Vladimírom Mečiarom

Ekonomická situácia Českej a Slovenskej republiky na začiatku deväťdesiatych rokov bola dramaticky rozdielna. Zatiaľ čo Slovensko výrazne utrpelo rozpadom východných trhov a nezamestnanosť tu dosahovala dvojciferné čísla, v Čechách bola na úrovni dvoch percent. Česká strana začala Slovensko vnímať ako ekonomickú príťaž a rozhodla sa ukončiť transfery, ktorými federácia slovenskú ekonomiku dotovala. Zároveň ale nebola ochotná uvoľniť pravidlá riadenia spoločného štátu, ktoré Slovákom neumožňovali využiť vlastný ekonomický potenciál na to, aby sa z krízy dostali.

Slovensko sa v tom istom čase muselo vysporiadať s výzvami v podobe konverzie zbrojného priemyslu a dostavbou Vodného diela v Gabčíkove, ktoré sa dostalo pod enormný medzinárodný tlak. „Rozhodnutie o prehradení bolo moje osobné a bolo vykonané mojou vládou,“ vyhlásil v exkluzívnom rozhovore pre TASR trojnásobný slovenský expremiér Vladimír Mečiar.

-V roku 1989 aj na Slovensku prebehla Nežná revolúcia. Sám ste boli členom Verejnosti proti násiliu (VPN) a jedným z protagonistov politického diania hneď v prvých mesiacoch existencie demokratického Československa. Hoci v tom čase bola prioritnou otázka demokracie, veľmi rýchlo sa dostali na stôl aj štátoprávne otázky. Ako ste túto tému v tom čase vnímali vy?-

Aj v rámci  spoločnosti, ktorá sa nazývala socialistická, bolo obrovské množstvo názorov, záujmov, skupín, pohybov, to nebol jeden smer, jeden pohyb, z ktorého vyšla VPN. VPN bolo občianske hnutie pozbieraných skupín a záujmov. Logicky tam boli aj ľudia, ktorí sa vracali k roku 1968, kedy bola prijatá ústava československej federácie, ktorá sa vlastne nenaplnila, aj ľudia, ktorí sa vracali k názorom ešte z obdobia Slovenského štátu. To všetko sa vykvasilo.

-Ako sa vyvíjali požiadavky členov VPN?-

Prvé požiadavky boli demokratické, ale nešli za rámec socialistických ekonomických a spoločenských štruktúr. Rušili síce vedúcu úlohu strany, ale ďalej nešli. Pokiaľ išlo o otázky súvisiace s národným pohybom, federatívna ústava z roku 1968 sa nenaplnila, namiesto federatívneho ostal unitárny štát a ústavy republík sa vôbec neprijali. Keď som v januári 1990 nastúpil do funkcie ministra vnútra, prišiel som do parlamentu s obnovou slovenského znaku, vlajky a hymny. Nešiel som do zákona o jazyku, čo mi mnohí vytýkali. Ale to by znamenalo postaviť proti sebe Slovákov a maďarskú menšinu, čo by bolo netaktické v dobe, keď sa už pomaly pripravoval súboj s českou stranou.

-Vznikla aj Slovenská národná strana (SNS)…-

Voľby v roku 1990 prebehli bez toho, že by SNS získala veľký význam, alebo heslá, ktoré hlásala. Ona v podstate vznikla pri mariáši. Učitelia, ktorí učili vo vtedajšej odborárskej škole rozmýšľali, že by bolo dobré založiť nejakú stranu, tak sa vrátili k tejto myšlienke.

-Kedy sa začala „slovenská otázka“ reálne riešiť?-

Už pri stanovovaní programu vlády v roku 1990 a rokovaní s Mariánom Čalfom a Václavom Havlom sme si s Jánom Čarnogurským dali podmienku, že sa v programovom vyhlásení vlády dostanú vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi na veľmi významné miesto. A že to je naša podmienka vstupu do federálnej vlády. Tá bola prijatá. Čo nečakali bolo, že s tým slovenská strana vyjde tak rýchlo a že to bude myslieť vážne. Pokiaľ išlo o otázky zmien, ktoré nastali po roku 1990, súviseli s tým, že sme chceli demokraciu. Ale povedali sme: Je možná demokracia bez demokratizácie verejnej správy? Tá bola predsa postavená na komunistickom modeli. A keď sme sa proti tomuto modelu postavili, dostali sme sa do zrážky so všetkými chartistami, ktorí sa medzitým dostali do funkcií. Prevzali model a chceli ho udržať. A akýkoľvek krok voči tomuto modelu, keď už boli v pozíciách, chápali ako útok na federáciu. Preto aj otázky úpravy vnútorných pomerov medzi Čechmi a Slovákmi, ktoré vrcholili „pozachrbtovým“ rokovaním Fedora Gála a Františka Mikloška s českou stranou – ktoré skončilo krachom – viedli k tomu, že napätie narástlo, ale podstata sa nevyriešila. Demokratizácia systému nebola. Požiadavky českej strany tiež boli rôzne a niekedy išli až do extrémizmu. Napríklad, že Slováci mali tvoriť jednu tretinu obyvateľstva, žiaden národ, žiadne národné inštitúcie, žiadna republika…

-Kto reprezentoval tento názor?-

Tieto názory išli z Pražského hradu.

-Od Havla?-

Z jeho okruhu. A chytila ich aj časť poslancov okolo Jana Kalvodu z Občianskodemokratickej aliancie a ďalších, ktorí potom stavali otázku veľmi radikálne. Mal to byť unitárny štát postavený na týchto princípoch. Žiadna Snemovňa národov a podobne. Okrem toho, v celej Európe bol vtedy konfliktný pohyb, bola to kríza stalinského usporiadania národnostných vzťahov. Nový model bolo treba vytvoriť a rozprávať o ňom. A nebola chuť o ňom rozprávať.

-Historik Milan Zemko pre TASR uviedol, že Slovensko v prvých troch rokoch deväťdesiatych rokov prišlo o všetok ekonomický potenciál, ktorý si vo federácii vybudovalo v rokoch osemdesiatych…-

Ekonomické zmeny postihli podstatne viac Slovensko, ako Českú republiku, ktorá bola aj inštitucionálne vybavená. Okrem toho, pri federálnom riadení sa uvažovalo s útlmom niektorých odvetví na Slovensku. Museli sme utlmiť baníctvo, výstavbu v energetike, utlmiť zbrojársky priemysel, utlmiť všetky investičné programy v oblasti dopravy. Museli sme ísť do útlmu aj v niektorých fabrikách. Napríklad v hutníctve bola zastavená hlinikáreň v Žiari nad Hronom, ohrozené zliatinové závody na Orave, zmenšená kapacita Východoslovenských železiarní, s ktorou sa uvažovalo podvýrobné množstvo, čiže by boli zanikli. A federácia sa pritom rozhodla, že nám nedá nič. Okruh verejných financií medzi slovenskou a federálnou vládou bol predmetom nezhody od roku 1990, pričom u nás to nebola otázka nacionalizmu, ale snaha dať ľuďom prácu.

-Prečo federálna vláda presadzovala na Slovensku politiku útlmu? Bola to ekonomická nevyhnutnosť, alebo nekompetentnosť federálnych ministrov?-

Vtedy neexistovala štatistika ekonomickej výkonnosti Slovenska. Po roku 1968 sa síce vytvorili vlády republík, ale nemali ani také kompetencie, ako teraz krajské úrady. Moja téza už v roku 1990 bola, že dobre, môžeme to postaviť na trhové mechanizmy, ale v takom prípade plyn ide cez územie Slovenska a Česi by nám za tranzit mali platiť.

-Ako reagovali?-

Pobúrením. Že či to chcem rozdeliť. Vraj plyn sa rozdeliť nedá, tvrdili mi na federálnej vláde. Druhé, čo sme povedali, bolo, že bude musieť prísť k prerozdeleniu riadenia odvetví. Chceme odvetvia, ktoré sú na Slovensku komplexne prevziať, aby ich príjmy boli príjmami Slovenska. Začali sme doplácať na neochotu riešiť mnohé problémy v zahraničnom obchode. Napríklad som bol v Moskve a dohodol som platby za nezaplatený tovar pre Obuv Partizánske. Platby všetky do Československa prišli, ale ostali v Českej republike. Museli sme si aj vyjasniť otázku bezpečnosti Slovenska, keďže armáda bola posunutá na západ, otázku policajných systémov, lebo všetky archívy boli v Prahe. Museli sme si vyjasniť otázky vzťahov k vonkajšiemu svetu.

-Veľkou ekonomickou výzvou Slovenska po roku 1989 bolo aj Gabčíkovo. Zhodou okolností, aj k tomuto projektu mala federálna vláda, ktorá ho spočiatku financovala, rozpačitý postoj a presadili ho skôr slovenské vlády…-

Postoj maďarskej strany bol veľmi komplikovaný. Naše rokovania viedli k tomu, že urýchlime výstavbu, ktorá je spoločným záujmom a budú investovať aj Maďari, aj Slováci. S tým, že časť Nagymaros bola komplet objednaná u rakúskych firiem a musím povedať, že Maďari ju komplet aj zaplatili, hoci Rakúšania nič nepostavili. V roku 1991 dochádza v Maďarsku k zmene politických pomerov, považujú sústavu vodných diel za pomník socializmu a maďarská vláda rozhodla, že nebude pokračovať. Moja vtedajšia vláda prijala návrh ministra Viliama Oberhausera, že sa vybuduje kanál, ktorý nakoniec aj dnes stojí…

-„Variant C“?-

Áno. S tým, aby sa jednak zachránili investované hodnoty a jednak je tu niečo, o čom sa dnes nehovorí. Bolo výhodnejšie riešiť dielo skôr, ako sa Slovensko osamostatní. Zvolal som poradu do Starej Ľubovne, tam som rozdal úlohy a rozhodol, že vodné dielo Gabčíkovo bude prehradené a dokončené. Bolo to moje osobné rozhodnutie. Využili sme, a to treba povedať, aj krytie federácie. Partnerom Maďarska bolo Československo. Úloha pre ministrov vo federálnej vláde bola vydržať päť dní a nedovoliť prijať uznesenie federálnej vláde (posledných päť dní pred prehradením Dunaja, pozn. TASR). To uznesenie by bolo o zastavení. Bol to tlak všetkých krajín Európskej únie a najmä Maďarska, ktoré hrozilo až konfliktom. Dokonca aj predseda federálnej vlády Jan Stráský mi povedal, že ak vypukne vojna, je to len medzi Maďarskom a nami, nech nečakáme, že Česi budú za nás bojovať. Boli aj z našej strany podniknuté kroky, aby sa nič také nestalo. Rokovania v zahraničí boli veľmi ťažké. Ale rozhodnutie o prehradení bolo moje osobné a bolo vykonané mojou vládou.

-Ján Čarnogurský to vidí inak. Hovorí, že v zázname z rokovania vašej vlády približne týždeň pred prehradením Dunaja sa uvádza, že sa práce majú zastaviť. Akurát, že vláda neprijala žiadne nové uznesenie, takže práce pokračovali podľa starého uznesenia, ktoré prijala ešte Čarnogurského vláda…-

Nemohol to nájsť v žiadnom zázname, lebo všetky záznamy mám ja. Ak by chcel mať autentický záznam, musel by sa opýtať mňa, ja som ich niekoľko rokov ukrýval na rôznych miestach. Ale celé rokovanie neprebehlo vo vláde, prebehlo mimo vlády. Medzi ministrom zahraničných vecí Milanom Kňažkom, bolo mu povedané, čo má urobiť, Jozefom Moravčíkom, členmi federálnej vlády, ktorí mali svoje zadanie, aby neboli v dosahu. Ja som na svojom sekretariáte v Bratislave urobil spojenie a zmizol som z Bratislavy. Hoci som vykonával svoju funkciu, aj s Maďarmi som rokoval, nebol som v dosahu federálnej vlády, aby mi nemohli tlmočiť rozkaz zastaviť práce. Rada obrany sa nemohla zísť kvôli mojej neúčasti a tiež nemohla prijať uznesenie. A keď už bol Dunaj prehradený, tlak opadol. Ale celý tlak predtým smeroval na Prahu a viedol k tomu, že nakoniec v Prahe povedali: Nechceme mať s Maďarmi konflikt, zoberte si celé vodné dielo. Takže nakoniec to dopadlo dobre. Bolo treba vydržať a prehradiť to, vydržať medzinárodný tlak a prijať rozhodnutie o technickom riešení.

-Popri všetkých týchto komplikovaných ekonomických otázkach sa v priebehu prvých troch deväťdesiatych rokov pomerne rýchlo vyvíjala aj otázka budúcnosti federácie. VPN, ktorej ste boli členom, sa rozpadla okrem iných aj na tejto otázke. Vy ste vytvorili HZDS… S akými predstavami vstupovalo toto hnutie do rokovaní o štátnosti?-

V rokovaniach s českou stranou, kde sa riešilo ekonomické pozadie, sme mali úplne nevyhovujúce postavenie. U nás nezamestnanosť dosahovala štrnásť – šestnásť percent, u nich dve percentá. To boli neporovnateľné veci. V Českej republike boli zdroje, aj vytvorené Slovenskom, u nás neboli. Keď sme ako VPN začali kroky na vyrovnanie postavenia republík, bol Fedor Gál na mojej strane. Keď sme ale potom začali rokovať v Prahe a ukázalo sa, že to takto vážne myslím, došlo k dôverným rokovaniam medzi Havlom, Gálom, Mikloškom a ďalšími, kde došlo k dohode, že ma v slovenskej vláde zlikvidujú. Réžiu mal vtedy Havel, bol vtedy na bratislavskom hrade a dozeral, ako to prebehne. Fedor Gál nás vtedy zradil. Ale VPN bolo vo vnútri rozdelené už dávno pred tým, ako vzniklo HZDS. Bol to spor miestnych častí, centrály… My sme ako vláda patrili pod politické vedenie Petra Zajaca, ktorý nemal tušenie o tom, čo sa vo vláde robí. A dával nám záväzné pokyny, čo máme robiť. Uznesením VPN mi zakázali akékoľvek práce na slovenskej ústave. Vyvolávali vnútorný rozkol, ktorý nakoniec skončil rozpadom a zánikom VPN. Ale táto frakcia, čo vtedy zradila ekonomické, národné, aj sociálne záujmy Slovákov, má dnes najväčšiu publicitu. Vyjadrujú sa k morálnym otázkam, ale veď to bolo totálne morálne, aj politické zlyhanie. Preto sa s týmito ľuďmi ani nerozprávam. Dokonca som sa vtedy vyjadril, že prostitútky predávajú len telo, oni zradili viac. Pokiaľ išlo o československú otázku, pri rozhovoroch v Prahe nám dokonca Havel hovoril o možnosti prezidentského štátu. Dokonca v roku 1990 poslal nejaký list, kde sa o tom radil.

-Prezidentský štát? Predstavoval si to napríklad po vzore Francúzska?-

Ako USA. Ten typ moci. Boli rôzne diskusie. Potom prišlo na to, ako by sa mali vzťahy usporiadať. Čalfa hovoril, že by mala vzniknúť jedna trojústava, ktorá by bola naraz prijatá Slovenskou národnou radou, Českou národnou radou a Federálnym zhromaždením. Ja som hovoril, že najprv by mali vzniknúť dve ústavy republík a tie rozhodnú, čo bude spoločné, federálne. Že my neodmietame koncepciu, že niečo spoločné bude. Ale, že najprv zoberieme všetko do rúk a potom rozhodneme, čo má byť spoločné.

-Teda konfederatívny princíp…-

Áno, bol to tento princíp. A bol k tomu blízko aj Petr Pithart až do doby, kým ho kvôli tomu nechceli odvolať. Tretí princíp, o ktorom sa hovorilo, bol princíp zmluvy Českej a Slovenskej republiky, ktorou sa zakladá federácia. Kde v podstate (Ján Čarnogurský, ktorý tento model zastával, pozn. TASR) národný princíp zlikvidoval. A navrhol také kompetencie pre federálne otázky, že sme to brali ako zradu. Vtedy sa naše vzťahy absolútne narušili, do tej doby sme po sebe štekali, ale nehrýzli. Pokiaľ ide o neskoršie riešenie, Česká republika sa pripravila na to, že ak by ju mali Slováci zaťažovať a oni by to mali platiť, že by bolo lepšie sa rozdeliť. A rozdelenie prichádzalo do úvahy jednostrannými krokmi v Českej republike pri vyvolaní nejakej revolty na Slovensku. Preto moje pôsobenie v roku 1992 smerovalo k tomu, aby som tento vývoj nedopustil. Václav Klaus o tom vedel viac. Existovali tajné dokumenty českej vlády o príprave na rozdelenie a jednostranný rozpad Československa.

-Odkedy takto uvažovali?-

V roku 1991 a 1992. Tie dokumenty boli tri, boli tri rôzne projekty. Ja som získal poznatky od pána Šabatu a získal som aj ten projekt. Doteraz som mlčal, kto to bol, ale aj je nebohý, aj mu treba za to poďakovať. Hovoril, že sme žili toľko rokov spolu a nepodvádzali sme sa, je nepraktické, ak to robíme teraz. Začali tam (V Českej republike, pozn. TASR) kroky, už sme vedeli, že sa pripravuje rozdelenie meny, že sa vytvárajú zásoby strategických surovín a materiálov.

-Už boli medializované informácie, podľa ktorých česká strana pripravovala tlač kolkov na české koruny hlboko v časoch, keď sa oficiálne ešte diskutovalo o tom, akú podobu bude mať budúca federácia…-

Vedeli sme o tom. Musím tiež povedať, že v roku 1992 Havel zistil, že prestrelil. Preto mi pred voľbami navrhol, aby som sa stal predsedom slovenskej vlády a vymenil Čarnogurského.

-Vedel by to urobiť?-

Samozrejme. Mohol som s tým súhlasiť, ale boli s tým spojené ďalšie podmienky, ktoré som neprijal. Počkali sme na voľby. Pokiaľ išlo o rokovania, vedel som o zámeroch českej strany, neinformoval som o nich, ale vychádzal som z nich. Preto sa texty ústavy pripravovali už pred rokom 1992, preto sme hľadali nejaké projekty, či vôbec sme schopní samostatne žiť. Keby nám zastavili tok peňazí a slovenská ekonomika sa zrúti, ako by sme to riešili. Tiež sme hľadali niekoho, kto by nám rýchlo vyrobil kolky, ako by sme udržali menu. Keď sme išli na rokovanie s českou stranou po voľbách v roku 1992, po ceste ma zastavil ešte pán Šabata a pozval k sebe do bytu. Tlmočil mi odkaz Václava Havla, aby som vôbec nerokoval s Klausom, ale prišiel na rokovanie s ním a rokoval len s ním (Havlom, pozn. TASR).

-V roku 1992 boli kľúčové rokovania medzi vami a Klausom o rozdelení federácie. Hovorí sa, že na našej strane boli najväčšími zástancami rozdelenia pán bývalý prezident Kováč a Augustín Marián Húska. Hovorí sa, že Klaus bol na rozhovory pripravený lepšie a vy ste boli skôr v defenzívnej pozícii… Ako ste vtedy vnímali svoju úlohu a svoje možnosti?-

Po prvé, zišli sme sa s pánom Klausom, ale chýbal tam tretí hráč, Václav Havel. Najprv sme sa museli dohodnúť, ako sa budeme správať k tretiemu hráčovi. Po druhé, museli sme sa dohodnúť, aké sú naše strategické záujmy, dokedy sme schopní spolu vydržať, lebo federálne štruktúry už v podstate prestali pracovať. Už sa to akosi samočinne rozpadalo, dokonca česká verejná mienka bola v máji naklonená väčšinou za osamostatnenie. Pokiaľ išlo o slovenskú delegáciu, musím povedať, že došlo k rozkolu na prvom rokovaní. My sme sa s Václavom Klausom odobrali na rozhovor medzi štyrmi očami, kde sme sa museli dohodnúť o treťom hráčovi a kde sú vlastne naše mantinely. Kým sme my rokovali, došlo k stretnutiu podpredsedov, pri ktorom Michal Kováč oznámil, že je za model usporiadania vzťahov v Československu na obchodno – obrannom princípe.

-Čo tým myslel?-

Nikdy to nedefinoval, nikdy sme sa o tom nerozprávali. Vystúpil s týmto návrhom a Česi mu povedali, že ak toto chceme, tak môžeme skončiť. Húska sa k tomu pripojil s tým, že môžeme skončiť ešte dnes. Keď sme sa s Klausom vrátili, našli sme už delegácie oddelené od seba, odmietali spolu rokovať s tým, že dnes to rozdelíme. Tak sme si museli sadnúť za stôl a ja som musel byť ten, ktorý povedal: žiadne jednostranné kroky nebudú. Slovenskú delegáciu som aj pred Čechmi vyzval, aby nerozprávali, o čom sme neboli predtým dohodnutí. A českej strane som povedal, že žiadne jednostranné a unáhlené kroky nebudú prijaté. Bude to proces, pri ktorom budeme spolu rokovať. Ten proces bude mať politickú fázu, môže prebehnúť aj referendum, ale musíme sa na tom dohodnúť. Trvalo skoro do pol tretej rána, kým sa tieto dve strany zmierili a akceptovali moje návrhy. Lebo česká strana zareagovala veľmi radikálne s tým, že oni majú mandát od občanov a môžu republiku rozdeliť aj hneď. Samozrejme, také jednostranné rozdelenie by pre nás znamenalo, že nič nie je pripravené, nič nie je dohodnuté…

-Živelné rozdelenie by asi prinieslo veľké škody…-

…chaos. Absolútny chaos a nenávratné škody pre obidva štáty. Preto sme sa s Klausom dohodli, že nebudeme riešiť len, čo s federáciou, ale prioritná bude otázka vzťahov Čechov a Slovákov. Urobili sme model, uzatvorili zmluvy medzi českou a slovenskou vládou, 28 dohôd. Dnes každý hovorí, že naše vzťahy sú najlepšie, aké kedy boli, ale nikto nehovorí o tom, kto ich konštruoval. To sme predsa boli my dvaja, to neboli tí, čo prišli po nás. Tí prišli do hotového. Rokovali sme aj o tom, ako vyriešiť vonkajšie súvislosti. Československo malo istý kredit, bolo členom medzinárodných organizácií. Jednostranné rozdelenie by nás dostalo do situácie, že by nás museli všade znova prijímať. Preto sme už v roku 1992 riešili túto otázku tak, že sme sa v Londýne pod vedením Johna Majora zúčastnili porady s vedením Európskej únie, ktoré za predpokladu, že skončíme mierovou cestou, vyjadrilo ochotu uznať Čechov a Slovákov ako nástupnícke štáty do všetkých zmluvných záväzkov. A druhý bod bol, že sa bude k obidvom republikám správať rovnako. To potom platilo až do doby, kým Madeleine Albrightová nerozhodla o NATO. Tá bola naladená inak. Musím povedať, že vtedy armáda a spravodajské zložky mali iné názory ako pani Albrightová, ktorá ma považovala za príčinu rozpadu.

-Bola presvedčená, že rozpad Československa ste spôsobili vy?-

Áno. Museli sme si potom vysporiadať aj vzťahy s Havlom, kde česká strana povedala, že pre nich je neprijateľné, aby nepodporili Havla na funkciu (federálneho, pozn. TASR) prezidenta. Že jeho sila je taká veľká, ako sila jednej politickej strany. Pre chyby, ktoré urobil do roku 1992 som oznámil, že pre Slovensko je neprijateľné, aby bol ďalej prezident. Preto sme povedali, že sú vzťahy, ktoré sú nemenné a sú vzťahy, ktoré sú v zátvorke. O tých sa môžeme rozprávať. A Havla sme dali do zátvorky. V roku 1992 ma pozval na rokovania na pražský hrad. Keď som tam bol v roku 1991, bol som z hradu skoro vyhodený. V roku 1992 ma na schodoch čakal jeho tajomník a medzi štyrmi očami mi povedal, že si môžem žiadať čokoľvek, že mi to odkazuje Havel a všetko mi bude splnené. Opýtal som sa, či si môžem pýtať aj veľa. Povedal, že čokoľvek. A keď sme už boli na poslednom schode, tak sa opýtal „co to chci, aby to mohl sdělit panu Havlovi“. Odpovedal som: Chcem jeho hlavu. Preto aj naše prvé rokovanie po voľbách bolo veľmi zložité. Zaviazali sme sa čestným slovom, že obsah toho rozhovoru nezverejníme. Aj keď je mŕtvy, cítim sa stále týmto slovom do istej miery viazaný. Ale počul tam veci, ktoré nikdy od nikoho nepočul. Taká perlička: pri tom rokovaní mu padla cigareta na zem. Tak sa mu triasli ruky, že ju nemohol zodvihnúť. Nebol som ochotný mu pomôcť tú cigaretu zdvihnúť.

-Nemohol sa od nej chytiť koberec?-

Nie, nebola ešte ani zapálená. Vypadla mu z rúk už pri zdravení, ako sme si sadli. Povedal, že počul, že chcem, aby nebol prezident. Odpovedal som, že to počul správne.

-Hoci vývoj roku 1992 jasne smeroval k rozdeleniu, ešte v októbri vznikla na poslednú chvíľu zaujímavá komplikácia, keď sa sociálne-demokraticky orientovaní poslanci okolo Miloša Zemana dohodli s časťou poslancov za HZDS a vo FZ zablokovali zákon o rozdelení federácie. Schválený bol až o niekoľko dní…-

Musím povedať, že táto legenda nie je pravdivá. Ja som neskôr šetril, z čoho to vlastne vzniklo. Celá epizóda je postavená na jednej, s prepáčením, „hajzľovej“ príhode, lebo sa udiala na WC Federálneho zhromaždenia. Poslanec českej sociálnej demokracie a niekto zo Slovenska tam boli na malej potrebe a poslanec ODS na veľkej. Počul, ako sa Slovák s Čechom, identifikoval ho ako sociálnodemokratického poslanca, dohovára o tom, že už je najvyšší čas, aby sme vykrútili tejto vláde a ODS-ke krk. Mohli sme vtedy vytvoriť väčšinu aj so sociálnymi demokratmi. Vrátil sa do klubu a bolo zablokované celé rokovanie, kým sme sa ťažko nedopracovali k tomu, od koho tá informácia pochádza, či je preukázané, že to bol slovenský poslanec. A nevedeli sme FZ dostať za rokovací stôl. Slovenská strana tiež priznala, že nám chýbajú tri hlasy. Nikto nám ich nechcel dať, museli sme ich získať sami, lebo Strana demokratickej ľavice bola vtedy proti rozdeleniu.

-Kto bol vtedy podľa vás úprimne za zachovanie Československa na českej strane?-

Na českej strane okrem komunistov nebol subjekt za pokračovanie Československa. Tí boli za mnou, Jirko Svoboda a niektorí ľudia, dokonca s tým, že sa aj časť sociálnej demokracie prikláňa k tomu, aby som sa stal federálnym prezidentom. A tým, že sa veci vyriešia. To som, samozrejme, nemohol prijať.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Pri požiari v indickej nemocnici zomrelo 13 covidových pacientov

0 icon

Bombaj 23. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andreea Alexandru)   Trinásť pacientov s koronavírusom prišlo o život v piatok skoro ráno počas požiaru, ktorý vypukol v nemocnici na predmestí indického veľkomesta Bombaj. Pre agentúru AFP to uviedol príslušník miestneho hasičského zboru "Keď začalo horieť, vo vnútri na jednotke intenzívnej starostlivosti bolo v nemocnici…

Blaha píše otvorený list veľvyslancovi Ruskej federácie: „Vyhostenie troch ruských diplomatov vnímame ako hlúpe a agresívne gesto“; „Strápňujeme sa, k tomuto nepristúpili ani západné mocnosti“

0 icon

Bratislava 23. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Potom ako premiér Eduard Heger (OĽANO) informoval, že Slovenská republika vyhostí troch ruských diplomatov, poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) zverejnil otvorený list adresovaný veľvyslancovi Ruskej federácie Blaha sa v liste v mene slovenského národa ospravedlnili ruskému národu za zlo, ktoré svojim rozhodnutím…

Pápež píše Iberoamerickému snemu o odvahe k solidárnej zmene priorít

0 icon

Vatikán 23. apríla 2021 (HSP/TK KBS/Foto:Osservatore Romano)   Treba pevnú politickú vôľu s odvahou k zmene priorít, aby tú najvyššiu cenu za drámy, ktoré postihujú našu ľudskú rodinu, neplatili chudobní. Takto píše pápež František účastníkom Iberoamerického snemu hláv štátov a vlád, pričom poukazuje na krízové situácie vyvolané pandémiou, ktorá tvrdo…

Pri pobreží Líbye našli najmenej 10 tiel migrantov, na člne bolo 130 ľudí

0 icon

Rím 23. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Varaklas)   Najmenej desať tiel migrantov objavilo vo štvrtok záchranárske plavidlo Ocean Viking pri pobreží Líbye po tom, čo sa potopil čln s približne 130 osobami. Informovala o tom humanitárna mimovládna organizácia SOS Mediterranée s tým, že nijakých preživších pasažierov sa nájsť nepodarilo Záchranárska loď…

Talianska prokuratúra ukončila vyšetrovanie pádu mosta v Janove

0 icon

Rím 23. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot Youtube/Josef Urban)   Talianska prokuratúra ukončila vo štvrtok vyšetrovanie okolností pádu mosta v meste Janov z roku 2018, tragédie, ktorá si vyžiadala 43 obetí na životoch. Očakáva sa, že zistenia vyšetrovateľov povedú k trestným oznámeniam, informovala agentúra AFP Taliansky minister dopravy Giancarlo Cancelleri vyjadril v…

Minister financií Scholz odmieta zodpovednosť v kauze spoločnosti Wirecard

0 icon

Berlín 23. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Michele Tantussi)   Nemecký minister financií Olaf Scholz odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škandál okolo skrachovanej platobnej spoločnosti Wirecard. Uviedol to vo štvrtok pred poslancami parlamentu. Spoločnosť minulý rok v júni požiadala o súdnu ochranu pred veriteľmi Predtým pripustila, že suma 1,9 miliardy eur, ktorú podľa účtovnej…

Čarnogurský ml.: „Pre Slovensko je dôležité, aby sa do vojny proti Rusku nezapojilo. História nás jasne učí, že by to nebol dobrý nápad“

0 icon

Bratislava 23. apríla 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Advokát JUDr. Ján Čarnogurský ml. v spojitosti s nátlakom Západu na Ruskú federáciu, ktorý sa opäť vystupňoval kvôli konfliktu na Ukrajine a údajnej špionážnej akcii v Českej republike, zhrnul historické pokusy západných mocností o vojenskú intervenciu voči Rusku. Z jeho pohľadu by vôbec nebolo…

V kauze stíhaného advokáta vypočúvajú prokurátora Šantu

0 icon

Bratislava 23. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) v prípade trestne stíhaného advokáta Františka P. vypočúva prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jána Šantu Informuje o tom internetový portál televízie Joj Noviny.sk. Ako dodáva, v danej kauze má ísť o korupciu v hodnote stoviek tisíc eur. Šanta bol…

Snemovňa reprezentantov v USA schválila návrh, aby bol Washington 51. štátom Únie

0 icon

Washington 23. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Snemovňa reprezentantov USA schválila vo štvrtok návrh zákona, v súlade s ktorým by sa hlavné mesto USA - Washington - stalo 51. štátom americkej Únie. Informovala o tom agentúra AP Návrh bol v Snemovni reprezentantov, kde majú väčšinu demokrati, schválený pomerom hlasov 216-208. AP…

Hráči vodného póla z Ligy majstrov navštívili Vatikán

0 icon

Vatikán 23. apríla 2021 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS-SpC-Vatican)   Pápež František prijal vo štvrtok 22. apríla na osobitnej audiencii tím vodnopólistov z mesta Recco v severotalianskom regióne Ligúria. Hráčom, ktorí prišli na zápas Ligy majstrov do Ostie, sa Svätý Otec prihovoril spontánne a opäť pripomenul dve zásadné veci v športe: tímová…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Návod ako vyrobiť z dodávok zbraní pre Islamský štát, ruský útok na Česko.

0icon

V októbri 2014 došlo v muničnom sklade vo Vrběticiach k výbuchu 50 ton munície. O dva mesiace neskôr vybuchol druhý sklad ktorý obsahoval asi 13 ton munície. Česká polícia to vyšetrovala ako všeobecné ohrozenie. Po siedmych rokoch, čítate dobre siedmych rokoch,  sme sa cez mediálne predpripravovanú inscenáciu dozvedeli, že na základe „jasných dôkazov“ bezpečnostných…

Adam Heriban

Nehaňte ľud môj. Toto si Rusi nezaslúžia!

0icon

Situácia okolo českých Vrběticích naberá na obrátkach. Celý svet sa zas a znova koncentruje iba na Ruskú federáciu ale každému akosi uniká pointa. Pred 7 rokmi došlo v českom muničnom sklade k výbuchu, pri ktorom zahynuli 2 český občania. Do tejto akcie mali byť zapojené ruské tajné služby. Ruskí agenti podľa českej vlády…

Ivan Holek

Zbavte sa ilúzií! Vakcína nie je zodpovednosť!

0icon

Slovenskom nedávno zarezonovala kauza podvodnej snahy o získanie vakcín Pfizer a Bio

Ivan Štubňa

Vražda M. Lučanského je naďalej neobjasnená !!! Verejne spochybňujem závery Komisie!!!

0icon

Na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR sú uverejnené informácie týkajúce sa úmrtia  generála Milana Lučanského, ktoré si zaslúžia pozornosť občanov SR. https://www.justice.gov.sk/Stranky/Informacie/Mimoriadna-udalost-v-UVV-a-UVTOS-Presov.aspx Na základe nedostatočného vyšetrenia mimoriadnej udalosti týkajúcej sa úmrtia generála M. Lučanského budeme n

Pavel Jacz

Šeliga - politický rýchlokvašák využije každú možnosť, aby perlil.

0icon

Mladý radikálny “prevrato-revolucionár“, ktorý po protestoch Za slušné Slovensko, ktoré organizoval, sa vyjadril, že ho vraj nikto neriadil, vraj nikto neplatil a že do politiky vraj vôbec neplánuje vstúpiť, dáva každým vystúpením pred kamerami najavo, že on je viac ako všetci dookola. Využíva na to svoj celkom dobrý prejav a…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa skrýva za čudným správaním tvojho psa? 2. časť

0 icon

Možno si si začal viac všímať, že tvoj pes ťa rád sleduje, keď si v kúpeľni či na wc, prílišne obľubuje vankúše alebo robí kruhy pred tým, ako si ľahnete a zaspí. Takéto správanie sa dá ľahko vysvetliť, čo znamená, že ti dnes objasníme, čo sa za tým skrýva a ty si už…

TOP10+: Inteligentní dizajnéri ukázali, že kreativita je silná, aj keď ide o drobnosti

0 icon

Kreativita je určite najvyššia forma inteligencie. Nasledujúce pestré riešenie držia krok s vývojom, ktorý určite stojí za tvoju pozornosť. Siahajúc za hranice vedomostí a rozširujúc svoju tvorbu, boli nútení niektorí ľudia hľadať spôsoby, ako si zlepšiť každodenný život. Či už ide o lavičku, zvonček na mikrovlnej rúre alebo šach pre nevidiacich, všetky tieto…

Jedlo, ktoré môžeš jesť bez výčitiek aj v noci

0 icon

Dobrou správou je, že vedci a lekári tvrdia, že je prospešné a dokonca nevyhnutné večer jesť. Ale aby si sa vyhol ťažkostiam so žalúdkom, zlému spánku a priberaniu na váhe, je dôležité múdro si vyberať jedlo, ktoré si dáš na večeru. A samozrejme nezabudni na rozumnú veľkosť porcií. Tieto produkty ti môžu…

Atentát na Hitlera - Kto nastražil bombu? - 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o pivničnom atentáte na Hitlera, ktorému sa vyhol len o minúty. Zomrelo osem ľudí. Hitler však vyviazol. Kto stojí za týmto atentátom? Poďme na druhú časť článku z minisérie Atentát na Hitlera. Po každoročnej mníchovskej akcii spočívajúcej v jeho prejave, zvykol Hitler odletieť do Berlína, avšak tentokrát išiel vlakom. Táto…

Prečo prepichnúť uši bábätka nemusí byť dobrý nápad?

0 icon

Podľa Americkej pediatrickej akadémie by rodičia mali počkať, kým ich deti dovŕšia najmenej 6 mesiacov, než im dajú prepichnúť uši a nasadia náušnice. Aj keď o týchto radách často diskutujú rodičia, nemožno poprieť, že prepichnutie uší tvojho dieťaťa má niekoľko nevýhod. Aj keď je v našich končinách zvykom dávať dievčatkam prepichovať uši hneď…

Vo svete IT

HIMO Z20 – dostupná elektrická skladačka s dojazdom až 80 km aktuálne za neodolateľnú cenu

0 icon

Populárny a stále viac známy výrobca elektrických bicyklov HIMO, patriaci pod krídla spoločnosti Xiaomi, prišiel ešte v lete tohto roku s ďalším zaujímavým modelom – skladačkou HIMO Z20. Tá prišla na trh s naozaj bezkonkurenčnými technickými parametrami a úplne bezproblémovo schová svojich konkurentov do vačku aj po cenovej stránke. Táto skvelá elektrická skladačka s…

Má Hubblov vesmírny ďalekohľad konkurenciu? Čína plánuje výstavbu vlastného teleskopu, spolu s vlastnou stanicou

0 icon

Čína by už tento mesiac mohla vypustiť do vesmíru prvý modul svojej novej vesmírnej stanice, píše portál Space. Spolu s ním chce do vesmíru vyslať aj nový vesmírny teleskop. Teleskop CSST (pozn. redakcie: Chinese Space Station Telescope) by sa mal spustiť od roku 2024. Slúžiť bude ako optické vesmírne observatórium pre…

„Jednorožec“ je názov novej, najbližšej čiernej diery: Jej hmotnosť vás zarazí!

0 icon

Astronómovia nedávno objavili jednu z najmenších čiernych dier, ktorá je zároveň najbližšou čiernou dierou pri Zemi, píše portál Phys. Vedci ju nazvali Jednorožec. Jeden z dôvodov je ten, že zatiaľ je táto drobná čierna diera jednou z mála, ten druhý je ten, že bola objavená v súhvezdí Jednorožca. Objav bol publikovaný…

Ďalší veľký úspech! V rámci misie Rover Perseverance sa podarilo extrahovať z atmosféry Marsu kyslík

0 icon

Rover Perseverance pristál na planéte Mars len niekoľko týždňov dozadu, pričom pozornosť krátko na to, na seba na zvrhol Dron Ingenuity. Dôvodom je, že zatiaľ čo rover doposiaľ poslal „len“ niekoľko fotografií z povrchu Marsu, tak dronu sa podarilo vykonať prvý kontrolovaný let v atmosfére iného vesmírneho telesa. Najnovšie však…

Plánujete prechod k inému operátorovi, ale neviete, či má vo vašej lokalite dobré pokrytie signálom? Takto to zistíte!

0 icon

V súčasnosti sa operátori medzi sebou pretekajú a ponúkajú každým dňom nové a nové paušály. Niektoré znejú doslova neodolateľne. Niektorí operátori ponúkajú v rámci ich siete za 20€ poplatok všetko neobmedzene. Iní si zas za tento typ balíka nechajú dobre zaplatiť, pričom „nekonečný internet“ pri plnej rýchlosti je obmedzený už…

Armádny Magazín

Odvetné útoky Izraela. Sýrsky protivzdušný systém bránil svoje raketové batérie

0 icon

Sýria, 23.apríl 2021 (AM) – Prostriedky protivzdušnej obrany zareagovali na izraelský útok v provincii Damask, informuje Sýrska arabská tlačová agentúra s odkazom na sýrske ministerstvo obrany. V Izraeli sa v okolí jadrového centra rozozvučali sirény. "Naše prostriedky protivzdušnej obrany odrážajú izraelskú raketovú agresiu v oblasti Ad Dumajr v provincii

Príbeh, ktorý je nám predkladaný, má slabé miesta." Generál Šándor rozoberá, čo sa stalo v muničnom sklade vo Vrběticích

0 icon

Česko, 23.apríl 2021 (AM) – Bezpečnostný expert Andor Šándor sa v rozhovore pre Parlamentné listy snaží dopátrať, čo stojí za výbuchom muničného a zbrojného skladu vo Vrběticích. Šándor predpokladá, že verzia o sabotážnej akcii ruských agentov zatiaľ príliš neobstáva pred kritikou, lebo počas postupnej analýzy situáci

Ďalšie vojenské dopravné lietadlá NATO prileteli na Ukrajinu. Rusko poukazuje na používanie zakázaných zbraní

0 icon

Ukrajina, 23.apríl 2021 (AM) – V týchto dňoch priletelo z USA do Ľvova lietadlo spoločnosti „Omni Air International“, ktorá poskytuje charterové služby Pentagonu. Za posledné tri dni prileteli na Ukrajinu najmenej tri vojenské dopravné lietadlá vzdušných síl USA, Británie a Kanady, informuje agentúra „Interfax-Ukrajina“.   „Z americkej základ

Video: Ruská FSB zadržala na Kryme podozrivého z vlastizrady. Zbieral údaje o Čiernomorskej flotile

0 icon

Rusko, 23.apríl 2021 (AM) – Ruský občan podozrivý z poskytovania tajných informácií o Čiernomorskej flotile pre ukrajinské spravodajské služby bol zadržaný v Sevastopole podľa  správy tlačo

Stíhačky F-35 nebudú. USA informovali Turecko o vylúčení z projektu

0 icon

Turecko, 23.apríl 2021 (AM) –USA zaslali oficiálnu správu Turecku o jeho vylúčení z projektu výroby moderných stíhačiek F-35 kvôli tureckým nákupom ruských systémov protivzdušnej obrany S-400, informuje agentúra Anadolu s odkazom na zdroj z P

Svetlo sveta

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali