Silná zostava v RTVS: Proamerická propaganda na Slovensku neexistuje?!

Bratislava 4. mája 2021 (HSP/Foto:Screenshot video RTVS)

 

Dňa 29. apríla 2021 RTVS odvysielala diskusnú reláciu Silná zostava o prokremeľskej propagande. O diskusiu však išlo len podľa mena, pretože tam zásadne chýbala názorová pluralita. Medzi účastníčkami (V. Cifrová Ostrihoňová – moderátorka, M. Zavacká, K. Klingová, S. Salátová) vládol až harmonický súlad, ktorý však nezodpovedá názorovým rozporom v spoločnosti

silná zostava
Screenshot video RTVS

Nedostatok plurality verejnosť kritizovala ešte pred odvysielaním relácie, ukázalo sa však, že akési „uzavreté sesterstvo“ si reláciu vlastne sprivatizovalo. Vedenie RTVS by pritom mohlo pochopiť, že určitá pluralita by bola aj na prospech jeho vlastnej propagandy. Inteligentnejší propagandisti by si zrejme pozvali aspoň jeden odlišný názor, aby diskusia vzbudzovala aký-taký pluralitný dojem, hoci ani pri pomere 3:1 by o žiadnu vyváženosť nešlo. Kvôli neserióznemu formátu tak účastníčky skĺzavali za hranicu absurdity a dopracovali sa až k tvrdeniu, že na Slovensku nepôsobí proamerická propaganda.

V nasledujúcom texte sa budem zaoberať témami:

 

Nálepkovanie názorových oponentov

Diskusia sa začala na tému česko-ruského diplomatického sporu. K. Klingová, ktorá celkovo dostávala najviac priestoru, vyhostenie ruských diplomatov zo SR označila pojmom „najlepšia možná reakcia“. Už o tomto by sa dalo veľa diskutovať, K. Klingová však ďalej spomenula: „Česi vyhostili osemnásť, takže väčšina tej ruskej ambasády tam ostáva.“ Daný výrok však nie je pravdivý, pretože väčšina ruských diplomatov z ambasády v ČR musí odísť do konca mája. V diskusii by sa malo hovoriť aj o protiargumentoch a napr. aj o postoji prezidenta M. Zemana. Nič z toho však nezaznelo, chýbal názorový stret.

Diskusia preto rýchlo skĺzla ku kritike proruského sentimentu na Slovensku. M. Zavacká to vysvetlila „tradíciou pridať sa k silnejšiemu“, vraj ide o „reflex od detstva, z pieskoviska, zo školy“. Lenže NATO je ale zjavne silnejšie než Rusko a samotné USA v 21. storočí napadli oveľa viac štátov. Preto by daný reflex mal hovoriť v ich prospech. M. Zavacká však ďalej pokračovala hodnotením názorových oponentov a rozdelila ich medzi pubertiakov a nostalgikov po socializme. Povedala: „Keď dnes sa potrebuje puberťák niekde ukázať a šprajcovať, tak už mu nestačí, keď si namaľuje vlasy na oranžovo… Toto je také, čím pripútate pozornosť.“ Ďalších oponentov zasa klasifikovala: „…staršiu generáciu, kde máte množstvo ľudí, mladodôchodcov, ktorí zažili naposledy potlesk, keď mali referát na nejakej schôdzi ZČSSP… Potrebujú ho, majú na to dobrú spomienku.“ Netreba opakovať, že väčšina názorových oponentov nepatrí ani do jednej z týchto skupín. Ľudia od Ľ. Blahu až po J. Čarnogurského nie sú ani pubertiaci, ani za socializmu nechodili na schôdze ZČSSP. Naopak, J. Čarnogurský bol pred rokom 1989 ústredným kritikom ZSSR na Slovensku. A keby mu išlo o potlesk, tak by dnes chodil do RTVS nadávať na Rusko.

V neskoršej časti diskusie sa M. Zavacká zaoberala oponentmi režimu v Rusku„…množstvo tých ruských, historikov, vedcov, ale nakoniec aj literátov, nielen súčasných, ale aj tých klasikov, väčšinou stojí skôr v opozícii k nejakej vtedajšej a terajšej politickej moci.“ V Rusku skutočne bolo a je mnoho ľudí k vládnucej moci kritických a je v poriadku, že M. Zavacká tento jav vníma pozitívne. Paradoxne, v prípade Slovenska však oponentov režimu spochybňovala: „Treba sa spýtať, či vôbec dokáže čítať po rusky… Jedna vec je tváriť sa a horliť, a druhá je naozaj poznať.“ Uvedený naratív doplnila ešte S. Salátová: „Možno práve, keby si všetci tí ľudia, ktorí naozaj nevedia rozlíšiť, čo je to prokremeľská alebo proruská propaganda, prečítali tých ruských autorov a možno práve vtedy by získali kritický pohľad.“ M. Zavacká a S. Salátová veľmi podceňujú ľudí s odlišným názorom a účelovo ich generalizujú ako ignorantov. Na to nemá zmysel ani reagovať, ale faktom je, že aj mnohí z tých, ktorí objektívne kritizujú prebujnenú byrokraciu, zlú sociálnu situáciu či iné problémy v RF, odmietajú vysielanie vojakov k ruským hraniciam či protiruské sankcie. Mimochodom, otázka by mohla znieť aj tak, či tí, čo „horlia“ za USA, naozaj vedia po anglicky a poznajú napr. americký väzenský systém s najväčším počtom väzňov na svete.

 

Odlišný názor je podvratná aktivita

V diskusii sa podľa očakávania objavil aj naratív o dobrom ruskom národe a o zlom Kremli. K. Klingová uviedla: „Rusko ako národ je úplne odlišný od Kremľa…“ Ide o taktiku, ktorá je veľmi podobná taktike komunistov – aj pred 1989 sa tvrdilo, že existuje dobrý americký ľud a zlý americký imperializmus. V RTVS sa teda vrátili k tomu, čo hlásali v minulosti – iba v opačnom garde. Za spomenutie však stojí aj fakt, že kritika voči Západu rastie aj v rámci más ruskej spoločnosti, čo dokazujú výskumy prozápadného Centra Jurija Levadu. K. Klingová ďalej pokračovala, keď obvinila Rusko: „základom ich agendy je rozvrat spoločnosti…“. Pre porovnanie, predstavme si, keby niekto povedal, že rozvrat spoločnosti na Slovensku chcú vyvolať EÚ a USA, napr. cez migrantov. S podobnými výrokmi treba zaobchádzať zodpovedne.

Najzávažnejšou v tejto časti diskusie bola odpoveď K. Klingovej na otázku moderátorky, kto tu vlastne šíri podvratné aktivity. K. Klingová rozdelila aktérov na skupiny, jedni majú byť prepojení na Kremeľ, tí ďalší „môžu byť domáci aktéri, ktorí naozaj veria tým ideológiám, šíria ako domáci aktéri rôzne naratívy, proruské alebo prokremeľskénaratívy, snažia sa budovať vzťahy s Kremľom, s Ruskom, a snažia sa napríklad akože na Slovensku zmeniť geopolitickú orientáciu Slovenska…“ Lenže čo je podvratné na tom, ak chce niekto šíriť ideológiu, ktorej verí alebo chce budovať vzťahy s Kremľom a Ruskom? Dokonca ani snaha o zmenu geopolitickej orientácie nie je podvratnou aktivitou. Všetky uvedené témy by mali byť legitímnou súčasťou verejnej diskusie na Slovensku.

V relácii sa objavila aj kritická informácia o slovenských politikoch, ktorí sa zasadzovali za lepšie vzťahy s Ruskom. Následne sa moderátorka spýtala, či človek môže mať rád Rusko ako krajinu a súčasne byť kritický voči Kremľu. Odpoveď na takú otázku sa pritom nemusela pýtať „silnej zostavy“: samozrejme, že áno. Podobne ako človek môže mať rád USA, americké filmy či hudbu a súčasne kritizovať politiku USA. Žiaľ, práve takíto ľudia bývajú na Slovensku označovaní ako protiamerickí. V ďalšej diskusii moderátorka kládla sugestívnu otázku S. Salátovej: „Ty sa cítiš rusofóbne, ak máš výhrady voči Putinovej politike?“ Opäť scestná otázka: nie všetky výhrady voči Putinovej politike sú rusofóbne, podobne ako nie sú všetky výhrady voči politike USA antiamerické. I keď v tejto relácii sme sa dozvedeli, že akákoľvek kritika orientácie na USA je vlastne „podvratná aktivita“.

 

Proamerická propaganda neexistuje

Celá diskusia vyvrcholila otázkou moderátorky: „…Prečo sa tu nerozprávame o proamerickej propagande na Slovensku?“ Odpoveď K. Klingovej bola vskutku historická: „No nebavíme sa o proamerickej propagande, lebo Američania sú v našich strategických dokumentoch, čo je obranná alebo bezpečnostná stratégia Slovenskej Republiky, jasne pomenovaní ako naši partneri. Nemôžeme hovoriť, že existuje tu nejaká prozápadná alebo bruselská propaganda, lebo my sami sme Západ, lebo my sami sme Brusel, takže ako keby my sami nemôžeme bojovať proti sebe.“

Z toho teda vyplýva, že ak nejaká vládna koalícia rozhodne, že Rusko je náš priateľ, tak zmizne aj všetka prokremeľská propaganda… Rovnako platí, že keď pred rokom 1989 bol ZSSR podľa našich strategických dokumentov spojenec, tak tu žiadna moskovská propaganda nefungovala. Ani tu, ani v Poľsku ani v Maďarsku, lebo my sme boli RVHP, lebo my sme boli Východ… Na týchto vyjadreniach je najzvláštnejšie počúvať ich od predstaviteľky GLOBSEC Policy Institute. Keď si človek všimne zloženie International Advisory Board (Medzinárodný poradný výbor) tejto organizácie, tak vidí, že polovica z 24 členov je z USA, jeden z nich odfotený dokonca vo vojenskej uniforme. Ostatní členovia sú zo štátov EÚ, Kanady a Veľkej Británie, ale nevyváženosť voči zvyšku sveta sa nedá prehliadnuť.

 

Diskurz o hybridnej vojne

Podivuhodná bola aj diskusia o pojme hybridnej vojny. K. Klingová povedala: „Vo svete je nejakých dvadsať štátov, ktoré nejakým spôsobom vedú hovoríme že hybridné operácie.“ Na otázku, o ktoré štáty ide, odpovedala: „Čína, Irán, Saudská Arábia, do určitej miery napríklad sa hovorí aj o Američanoch.“ Pri USA hybridné aktivity naozaj nemožno poprieť a tak K. Klingová spomenula aspoň jeden prípad v Iráne, ale hneď dodala: „Nie je to zatiaľ oficiálne potvrdené.“ Úplne pritom vynechala americké hybridné aktivity v štátoch bývalého ZSSR. O tom, že by čosi také mohli vykonávať aj nejaké európske štáty, nepadlo ani slovo. A keby bol v diskusii nejaký ozajstný oponent, možno by sa pýtal aj na to, ako podporuje Korčokovo ministerstvo „občiansku spoločnosť“ na území bývalého ZSSR.

Ďalšou témou boli tzv. trollie farmy. K. Klingová tvrdila, že ich úlohou je písanie fiktívnych článkov, odpútanie pozornosti od káuz ruskej vlády, dezinformácie a konšpiračné teórie. Vzniká otázka, či práve to nerobí aj GLOBSEC Policy Institute. Nasledovala otázka moderátorky: „A každý, kto obhajuje na sociálnych sieťach Rusko, nepoviem Kremeľ, musí byť automaticky troll?“ V racionálnej diskusii by takéto otázky padať nemali, lebo je jasné, že nemusí. Skrytým posolstvom tejto otázky však bolo tvrdenie, že väčšinu obhajcov Kremľa predstavujú trollovia a tí ostatní sú iba výnimky. S. Salátová na otázku odpovedala takto: „My to vieme robiť aj zo srdiečka, veriť v konšpirácie a ísť do krvi.“ Čiže platí, že každý, kto má iný názor na politiku Kremľa, je buď troll alebo hlupák, ktorý verí konšpiráciám.

V ďalšej časti programu dostal priestor V. Šnídl z Denníka N, aby vysvetlil, ako je to s konšpiráciami. Že tvorcovia relácie zvolili v dokrutke práve jeho, potvrdilo len nepluralitný charakter diskusie. Ruskej propagande vyčítal V. Šnídl mnohé, napr.: „Každú kritiku ruského štátu posúvajú do roviny, že údajne ste rusofób.“ Namietať by sa dalo, že keď napr. niekto kritizuje jednostrannú anexiu Krymu, ale súčasne odmieta aj tzv. nezávislosť Kosova, tak nie je vnímaný ako rusofób, dokonca ani v Kremli. Celkovo, rovnaký principiálny postoj pri Kryme a Kosove je rozumný. Keď však niekto nepoužíva jednotný meter a volá po prísnych sankciách za Krym, tak ho mnohí naozaj vnímajú ako rusofóba. V. Šnídl taktiež uviedol: „Rozdeľujú svet na Rusko a Ameriku.“ Ani to zďaleka jednoznačne neplatí a napr. aj proamerický štát Izrael dokážu ruská vláda a médiá vnímať odlišne od USA. Výhrad by bolo možné nájsť oveľa viac, ale práve preto bolo potrebné pluralitné zloženie diskusie.

 

Propaganda a strategická komunikácia

Na záver diskusie sa účastníčky venovali otázke, ako predchádzať tomu, aby ľudia verili ruskej propagande. Vraj treba vysvetľovať, komunikovať. K. Klingová chválila aj strategickú komunikáciu ministerstva zahraničia. Lenže čo vlastne skrývajú veľké slová o komunikácii s občanmi a nakoľko sa strategická komunikácia líši od propagandy? Na príklade Korčokovho ministerstva sa dá zistiť, že veľký rozdiel neexistuje. Zaujímavý bol aj apel účastníčok na kritické myslenie. Domnievajú sa však, že svojimi jednostrannými diskusiami bez oponenta kritickému mysleniu pomohli? Ak M. Zavacká tvrdí, že treba vedieť odhadnúť, kto komu fandí, tak práve na tejto diskusii bolo vidieť, komu fandia nielen účastníčky, ale aj RTVS.

Branislav Fábry

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Krajčí: Odborníci predpokladajú, že koncom roka bude potrebné opäť preočkovanie proti koronavírusovej infekcii

0 icon

Bratislava 13. mája 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) tvrdí, že predpovedať vývoj korona pandémie na jeseň teraz nie je možné Ako uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti, očakávať jesennú vlnu, ktorá by mohla byť spôsobená novou mutáciou koronavírusu, pred ktorou by nás…

Zaočkované osoby budú môcť v americkom Ohiu vyhrať milión dolárov

0 icon

Bratislava 13. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V americkom štáte Ohio sa netradičným spôsobom rozhodli motivovať ľudí k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19. Ako uvádza spravodajský web BBC, v rámci lotérie vyžrebujú spomedzi zaočkovaných osôb piatich šťastlivcov, ktorí dostanú peňažnú výhru vo výške milión dolárov (približne 825-tisíc eur) Ako uviedol guvernér Ohia…

Nórsko oficiálne vyradilo AstraZenecu zo schémy očkovania

0 icon

Oslo 13. mája 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Robert Michael/dpa via AP)   Nórsko vyradilo vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca zo svojej kampane očkovania, oznámila v stredu premiérka Erna Solbergová Krajina okrem toho predlžuje dočasné zastavenie používania vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson. Vláda v súčasnosti uvažuje nad tým, že vakcínu od J&J…

Dvojica, ktorá sa snažila uplatiť Martin Fecka, dostala trojročný pdmienečný trest

0 icon

Pezinok 13. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Právnik Peter Chrašč a manažér Miroslav Sedlák, ktorí sa snažili uplatiť štátneho tajomníka rezortu pôdohospodárstva Martina Fecka, dostali trojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou päť rokov Obchodná spoločnosť Lomtec.com musí zaplatiť 40.000 eur, zároveň dostala ročný trest zákazu účasti na verejných obstarávaniach.…

Chmelár by sa na mieste Čaputovej zachoval inak, no pripúšťa, že jej podanie referenda na Ústavný súd môže byť dokonca prospešné. Grendel hovorí o skúške právnických zručností Fica a Danka

0 icon

Bratislava 13. mája 2021 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Eduard Chmelár tvrdí, že od súčasnej prezidentky Zuzany Čaputovej sa dalo čakať, že sa obráti na Ústavný súd v súvislosti s referendom o predčasných voľbách ktoré požaduje státisícová petícia. Politológ a komentátor Eduard Chmelár si myslí, že aj napriek avizovanému kroku prezidentky, v otázke…

UEFA presunula finále Ligy majstrov z Istanbulu do Porta, na tribúny smie ísť po 6000 fanúšikov oboch tímov

0 icon

Nyon 13. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Christophe Bott/Keystone)   Finále tohtosezónnej edície futbalovej Ligy majstrov sa napokon uskutoční v portugalskom Porte. Vo štvrtok to potvrdila Európska futbalová únia (UEFA), ktorá súboj o "ušatú trofej" naplánovaný na sobotu 29. mája presunula do Portugalska z tureckého Istanbulu. Anglické mužstvá Manchester City a FC Chelsea…

KDH: Je neprijateľné, že vláda chce prikázať lekárom slúžiť mimo núdzového stavu

0 icon

Bratislava 13. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Miroslava Mlynárová)   Nariadiť lekárom núdzový stav príkazom bez zmien a aspoň nejakých motivujúcich výhod pre zdravotníkov je zo strany vlády neprijateľné. Uviedlo mimoparlamentné KDH vo svojej reakcii na ďalšie predĺženie núdzového stavu a s ním súvisiacu novelu zákona o hospodárskej mobilizácii. Reakciu TASR zaslala hovorkyňa…

ŠÚKL: Vakcína AstraZenecy aktuálne prináša benefit len pri ľuďoch nad 50 rokov

0 icon

Bratislava 13. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   Ukazuje sa, že pri nízkej cirkulácii vírusu má vakcína benefit len u populácie nad 50 rokov. Na sociálnej sieti na to upozornil Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Zdôvodňuje to tým, že pravdepodobnosť nákazy a následného úmrtia na ochorenie COVID-19 u mladšej populácie…

Voči príspevku len pre rodiny v hmotnej núdzi sa búria aj odborári: Je to výsmech rodinám, ktorých príjmy z práce sú také nízke, že pokryť bežné výdavky je takmer nemožné

0 icon

Bratislava 13. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Vyplatiť príspevok v sume 333 eur len pre deti z rodín v hmotnej núdzi je v čase pandémie nespravodlivé. V tlačovej správe to tvrdí Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. Odborári takéto obmedzenie prijímateľov príspevku nepovažujú za skutočnú pomoc rodinám zasiahnutým pandémiou.…

O prepustení Borženského na slobodu dnes súd nerozhodol

0 icon

Trnava 13. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Krajský súd v Trnave dnes nerozhodol o sťažnosti prokurátora proti rozhodnutiu Okresného súdu v Trnave o prepustení odsúdeného Dušana Borženského na slobodu. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa súdu Jana Kondákorová, dnešný termín neverejného zasadnutia zrušili. Nový termín zatiaľ určený nebol „Dôvodom na…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

„Grácie“ Remišová a Bottóová-Cigániková vytýkali Kollárovi porušenie koaličnej zmluvy. To má prvky despotizmu a diktatúry.

0icon

Včera sa zase okato ukázalo, ako to tu riadi od svojho základu dnešná nesúrodá vládna koalícia. Ako považuje, občanov za volov, ktorí ich zaujímajú najmenej i napriek tomu, že by išlo o ich blaho. Kollár so svojou partou chcel podporiť nový a myslím si, že rozumný zákon z dielne Hlas…

Boris Mesár

COVID- 19 ,konečne vychádza pravda na povrch !

0icon

CDC pripúšťa, že pochybila. Vírus sa takmer vôbec nešíri vonku New York Times píše, že Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) pripúšťa, že sa spoliehalo na chybné štúdie, ktoré uvádzali 10-percentnú pravdepodobnosť prenosu covid-19 vonku, v skutočnosti je prenos vonku pod 1% Po použití "nesprávneho výpočtu" na podporu povinného…

Tony Belohorec

Stačilo málo a dieťa v bratislavskom výťahu nemuselo zomrieť

0icon

Pred časom ma jeden známy, nie zrovna úspešný architekt presviedčal o svojich kvalitách. Chcel, aby som mu zveril projektovanie a stavbu domu. Problém je, že za celý svoj život nenaprojektoval jediný dom. Ani ten svoj. Firma, ktorá mu jeho dom postavila, ho stavala na základe obrázku, nakresleného do piesku. Asi…

René Pavlík

Dôvera

0icon

Dôvera. V pondelok som sledoval priamy prenos z Národnej rady. Poslanci opozície odvolávali ministerku koalície. Prežila. Síce ledva ledva, ale prežila. Bude riadiť spravodlivosť podľa svojich pochybných schopností možno ešte 3 roky.  Neprekáža jej, že proti nej stojí takmer celá obec sudcov. Má dôveru.  "Hroznô dačo". Dlhšie ako rok nepočúvame…

Rene Molnaru

Na facebooku sa vytvorila nová skupina DOMOBRANA, jej členovia žiadajú zrušiť premlčacie lehoty

0icon

Občianska domobrana navrhuje zrušiť premlčacie lehoty, čo myslíte, kto by išiel do basy ako prvý ak by boli podvody nepremlčateľné, spočiatku aspoň tie na daniach a odvodoch, podvody veľkých rozsahov a hlavne porušovanie ľudských práv ekonomickými útokmi, potom budeme rozširovať. Podľa mojich skúsenosti s nevymožiteľnosťou práva je prax taká, že…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Na zničenie sveta by stačila aj malá jadrová vojna, hovorí štúdia

0 icon

Tím vedcov uverejnil analýzu toho, čo by mohla priniesť jadrová vojna medzi Indiou a Pakistanom. Záver? Bola by to úplná katastrofa pre celý svet. Bezprecedentný nedostatok potravín na celej planéte a pravdepodobné hladovanie trvajúce viac ako desať rokov - to je scenár, ktorý môže svet očakávať, ak India a Pakistan…

Prečo je more slané, keď sa doňho vlievajú sladkovodné rieky?

0 icon

Keby sa všetka soľ z morí rovnomerne rozložila po pevnine, vytvorila by vrstvu vysokú vyše 150 metrov — siahala by približne do výšky 45. poschodia. Odkiaľ všetka táto soľ pochádza, zvlášť keď berieme do úvahy, že do oceánov sa vlieva mnoho potokov a riek so sladkou vodou, pričom moria aj oceány zostávajú slané? Jedným zo zdrojov…

TOP10: Najkrajšie národné parky Európy, poznáš všetky?

0 icon

Pri potulkách po Európe by bola chyba držať sa iba mestských oblastí. Ak nepatríš medzi klasických turistov, mal by si vidieť aj nádherné scenérie v týchto národných parkoch. Od anglickej oblasti jazier po park Gran Paradiso v talianskych Alpách sú národné parky perfektným spôsobom, ako zažiť a oceniť jedinečnú krajinu, ktorá sa vyskytuje…

Tragédia tunelu smrti - 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o tragickej udalosti, ktorá sa stala tretieho marca v roku 1944. Po tom, čo prednosta zazrel červenú lampu, zostúpil z plošiny kabíny a v tom išiel muž mávajúci červenou lampou k zemi. Sotva stihol poznamenať: „Všetci sú mŕtvi!“ Náčelník ho vzal na svoju stanicu a zisťoval, čo sa prihodilo. Bol to brzdič z vlaku…

Ostrovy Phantom existujú už stovky rokov, no stále sú neobjavené

0 icon

Čo sa stane, ak chceš nájsť nejaké miesto, kam sa potrebuješ dostať, ale nemáš ani najmenšiu šajnu, kde to je? Vytiahneš GPS v mobile a hurá do cieľa. Ostrovy Phantom sa ale nedarí nájsť už stovky rokov. Počas plavby z Manily do Mexika v roku 1528 španielsky kapitán Alavaro de Saaverda…

Vo svete IT

Ak nájdeme život na Marse, tak sa tam nemuseli vyvinúť. Odkiaľ by sa tam však vzal? Vedec hovorí o možnom pôvode!

0 icon

Život mimo našej planéty môže znieť ako sci-fi, ale aj napriek tomu, mnoho vedcov a astronómov po ňom aktívne pátra. Ak by sa nám ho podarilo nájsť, a to aj v prípade jednoduchej formy, znamenalo by to, že život nie je tak unikátnym, ako si myslíme, ale mohol sa vyvinúť…

Poco M3 Pro 5G od Xiaomi sa objavil v renderoch: Bude novinka bestsellerom tohto roku?

0 icon

Spoločnosť Poco len nedávno potvrdila prítomnosť Pro verzie modelu Poco M3 a už tu máme i jeho dizajn. Ten však nebude identický so základným modelom, ktorý zaujal výrazným rámčekom pre kameru a tiež neprehliadnuteľným logom spoločnosti. Podľa všetkého bude smartfón vychádzať z nám známeho Redmi Note 10 5G a získa…

Ak nepotvrdíte nové podmienky používania služby WhatsApp do 15. mája, tak stratíte prístup k týmto funkciám!

0 icon

Nové podmienky používania služby WhatsApp plnia plátky mnohých médií. Dôvodom je, že nielen mnohí používatelia ich považujú za kontroverzné, ale ozval sa aj nemecký úrad, konkrétne hamburský komisár pre ochranu údajov, Johannes Caspar. Hoci sa naprieč viacerými médiami objavili správy, že ak nepotvrdíte nové podmienky služby WhatsApp, tak vám bude…

Analytik objavil chyby v protokole WiFi, ktoré ohrozujú milióny zariadení a to už 24 rokov!

0 icon

Málo kto si spomenie na časy, kedy sme sa pripájali k internetu výlučne cez kábel. Technológia WiFi zažila svoj najväčší rozmach v čase nástupu vysokorýchlostného internetu, kedy sa stala konvenčnou technológiou. Najnovšie výskumník Mathy Vanhoef upozorňuje na viacero chýb v protokole WiFi, ktorých pôvod siaha do roku 1997, teda do…

Elon Musk: Tesla okamžite pozastavuje platby za automobily v Bitcoinoch! Čo sa stalo?!

0 icon

Elon Musk v priebehu posledných mesiacov viackrát zamával s trhom s digitálnymi menami. Obzvlášť s menou Doge Coing a Bitcoin. Urobil tak prostredníctvom niekoľkých statusov, či nákupou veľkého množstva digitálnych mien, ale aj prostredníctvom spoločnosti Tesla, ktorá v nedávnej minulosti oznámila, že akceptuje menu Bitcoin. Najnovšie Elon Musk oznámil, že…

Armádny Magazín

Vojenskí zástupcovia Švédska, Dánska a Nórska navštívili pozície ukrajinskej armády na frontovej línii Donbasu

0 icon

Ukrajina, 13.máj 2021 (AM) –Delegáciu prijal veliteľ Ozbrojených síl Urajiny generálmajor Eduard Moskalev a šéf ukrajinskej strany JCCC generálmajor Sergej Salkucan. Ako píše agentúra „Korrespondent“, tlačová služba ústredia takzvanej operácie zjednotených síl informov

Šefčovič: Pokiaľ ide o Rusko, zdôraznili sme potrebu zostať jednotní pri riešení tejto strategickej výzvy

0 icon

Slovensko, 13.máj 2021 (AM) –"Európska únia zostane jednotná, pokiaľ ide o globálnu výzvu, ktorú predstavuje Ruská federácia a v tejto súvislosti zvýši „stabilitu“ Ukrajiny a celého Východného partnerstva." Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič to vyhlásil na tlačovej konferencii po Rade ministrov EÚ pre všeobecné záležitosti. „Pokiaľ ide o Ru

Čínska štátna televízia predviedla na videozáberoch najnovší čínsky „strieľajúci" nôž

0 icon

Čína, 13. máj 2021 (AM) – V Číne bola verejne odprezentovaná modernizovaná verzia čínskeho „strieľajúceho" noža QSB-11, určeného pre prieskumné a špeciálne jednotky. Na videozáberoch Čínskej štátnej televízie bola zbraň predvedená v akcii počas výcviku špeciálnych s

Combined Effort 2021: Slovenskí a poľskí protilietadlovci preverujú svoje spôsobilosti na spoločnom cvičení

0 icon

Slovensko, 13.máj 2021 (AM, MOSR) –V priestoroch Centra výcviku Lešť si slovenskí a poľskí protilietadlovci preverujú svoje spôsobilosti na spoločnom bilaterálnom cvičení Combined Effort 2021. Priamo v priestoroch centra cvičí takmer 800 vojakov a vojačiek, pričom na oboch stranách slovensko-poľskej hranice s

Proti Čínskej invázii. Japonsko, USA a Francúzsko uskutočňujú prvé spoločné cvičenia na japonskej pôde

0 icon

Japonsko, 13.máj 2021 (AM) – Japonské pozemné jednotky sa pridali k americkým a francúzskym kolegom pri ich prvom trojstrannom cvičení na japonskej pôde, pretože sa snažia posilniť vojenské väzby uprostred rastúcej čínskej asertivity v regióne.   Cvičenie „ARC21“ sa začalo v utorok na základni Ainoura pozemných síl v prefektúre Na

Svetlo sveta

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali