Prídu farmári opäť do Bratislavy na traktoroch protestovať? Minulý týždeň pred Úradom vlády hovorili alarmujúce veci

Bratislava 27. októbra 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)

 

Veľké nádeje, ktoré farmári vkladali do ministra Mičovského, sa nenapĺňajú. Minulý týždeň preto zvolal Spolok farmárov protest pred Úradom vlády, aby upozornil verejnosť, médiá, ale najmä kompetentných na žalostnú situáciu, v akej sa rezort poľnohospodárstva a potravinárstva nachádza

Juraj Hospodár
Na snímke člen Rady spolku farmárov Slovenska Juraj Hospodár

Ešte pred tridsiatimi rokmi sme boli v agropotravinárstve takmer sebestační, dnes sme okrem niektorých obilnín, kukurice a repky prakticky vo všetkom ostatnom odkázaní na dovoz. Nedávno sa na verejnosti objavilo číslo, že každý deň zo zahraničia musí prísť 830 kamiónov naložených potravinami, pričom ešte pred rokom ich bolo „len“ 700.

Pripravovaný megalomanský plán modernizácie Slovenska, rátajúci s miliardami z európskeho projektu obnovy, z nejakého nepochopiteľného dôvodu úplne vynechal najzúboženejší rezort, agropotravinárstvo. Korporátne médiá to síce prešli cudným mlčaním, ale v skutočnosti ide o naozajstný škandál, ktorý bol zrejme poslednou kvapkou, ktorou sa už prelial pohár trpezlivosti naozaj ťažko diskriminovaných a šikanovaných slovenských farmárov.

Poľnohospodári vkladali do nového ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Jána Mičovského nádej, že podmienky na farmárčenie sa zlepšia, ale Mičovského tím, z ktorého poodchádzalo množstvo poradcov, ani osem mesiacov po voľbách nerobí nič z toho, čo očakávali. Na príprave budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky sa pracuje slimačím tempom, podmienky na prácu farmárov sa nijako nezmenili, peňazí pre agrorezort v štátnom rozpočte nepribúda.

Preto už proti vláde povstali takmer všetci poľnohospodári, od malých rodinných fariem až po veľké družstvá – svoju nespokojnosť otvorene dávajú najavo všetky veľké stavovské organizácie farmárov okrem skupiny okolo Františka Oravca (Iniciatíva poľnohospodárov), o ktorej farmári tvrdia, že v skutočnosti ministerstvo ovláda.

Minulý týždeň prišli zástupcovia organizácií malých a stredných farmárov pred Úrad vlády. Žiadajú stretnutie s predsedom vlády Igorom Matovičom a nové povolebné panstvo varujú, že tak ako prišli do Bratislavy na traktoroch protestovať pred dvoma rokmi, prídu opäť, ak vláda nezačne okamžite robiť rázne kroky pre nápravu katastrofálnej situácie. Položili sme im pri tej príležitosti niekoľko otázok.

Anna Balková
Na snímke členka Rady spolku farmárov Slovenska Anna Balková

Hlavné správy: V čom vidíte kľúčový problém? Je to neorganizovanosť, nekompetentnosť alebo záujmové skupiny?

Anna Balková, Spolok farmárov: „Jedno nevylučuje druhé. Jedno, druhé aj tretie. Pomenovali ste to úplne presne. A možno aj v správnom poradí.“

Juraj Hospodár, zástupca štrajkujúcich farmárov: „Aj ja si myslím, že je to kombinácia všetkých troch príčin. Ale v prvom rade sú problémom záujmové skupiny, ktoré sú schopné aj čestného človeka otočiť – stačí malý kompromis a dostanú vás tam, kam chcú.“

Balková: „Reálne je tam päť-desať ľudí, ktorí majú vplyv na celé ministerstvo. My nemáme problém s tým, že si tam niekto možno menoval nejakého kamaráta; i keď by sme s tým možno mali mať problém, lenže v tejto situácii, v ktorej teraz sme, už to je pre nás vedľajšie. My teraz naozaj najviac potrebujeme, aby tam boli odborníci. Nie, nežiadame aby sme tam boli ja, on, niekto z nás – my nechceme tie teplé miestečká na ministerstve. My chceme, aby tam boli čestní odborníci, ľudia, ktorí budú niečo robiť, lebo je naozaj už hodina dvanásta. Ak sa nebude na tom intenzívne pracovať už teraz, tak to nestihneme.“

Hospodár: „Viete podľa čoho rozlišujeme farmárov? Podľa toho, či majú pôdu zo Slovenského pôdneho fondu (SPF), alebo nie. Totiž tá pôda, ktorú sa snažili niektorí farmári za nízky nájom získať, to bolo len za úplatok – to každý vie. Z nás, našich farmárov zo Spolku farmárov, nikto nemá pôdu od SPF. Ani sme sa o to nepokúšali.

Je nelogické, aby pán minister, ktorý dostal ocenenie Biela vrana, nespolupracoval so skupinou farmárov, ktorí sú najmenej zaťažení úplatkami, ktorí majú päť-, desať-, dvadsaťhektárové farmy, ktorí sa trápia, a ktorí mali veľkú nádej, že ten pán minister ich bude chápať a pomôže im. Výsledok je naše veľké sklamanie a občianska povinnosť, aby sme vás o tom informovali.“

 

Hlavné správy: Ľudia vnímajú, že v poľnohospodárstve je problém, že potravinová sebestačnosť je na zúfalej úrovni, ale ako keby nebolo úplne jasne pomenované, čo je vlastne príčinou. Dá sa súhlasiť s názorom, že podstata problému je v tom, že poľnohospodárstvo nie je poľnohospodárstvom, ale veľkým agrobiznisom s veľkou chémiou? Že problém je v tom, že namiesto agropriemyselníkov nemáme oveľa viac drobných skutočných farmárov pracujúcich na vlastnej pôde? Dá sa to takto sformulovať?

Hospodár: „Celá západná Európa žije a profituje z malých a stredných fariem, ktoré zabezpečujú jej sebestačnosť. To sú farmy, ktoré sa dedia z otca na syna, oni majú vlastnú pôdu a vzťah k nej. Majú maštale hneď vedľa domu, tak ako to má byť.

U nás poľnohospodárstvo, to sú veľké lány a veľkí majitelia, ktorí vyvíjajú tlak, aby veci išli tak ako oni chcú. U nás sa ani tridsať rokov po revolúcii nenašiel odvážny manažér, ktorý by to zmenil. My sme sklamaní z toho, ako to pán minister Mičovský riadi. On bol, a možno stále aj je čestný človek, ale faktom je, že nič neurobil pre to, aby sa nespravodlivosť, ktorá tu roky bola, zmenila. Preto my už neveríme, že je čestný človek.“

Milan Kysel, farmár, bývalý poradca ministra Mičovského: „Treba povedať jednu základnú vec: devastácia slovenského poľnohospodárstva prebieha kontinuálne od roku 1989. Všetko je to dané tým, že predošlých štyridsať rokov vygumovalo v ľuďoch a vo vlastníkoch samotný vzťah k pôde ako k takej.

Všetci tí veľkí agropodnikatelia, všetky tie veľké družstvá, ktoré už sú dnes vlastne družstvami len podľa názvu, sa transformovali často veľmi podivným spôsobom na konkrétne osoby, ale tie osoby vstupovali kapitálovo či akokoľvek do tých družstiev nie preto, že by mali nejaký vnútorný vzťah k zemi ako k živiteľke, ale oni to berú ako nástroj a prostriedok na robenie biznisu a zarábanie peňazí.

Tam sa stráca nielen ten gazdovský, ale aj environmentálny, kultúrny, vlastenecký rozmer pôdohospodárstva a všetky ostatné, okrem finančného. Pre nich sú to iba manažérske čísla: toľkoto do toho dám a toľkoto z toho dostanem. A práve táto pokrivenosť a spôsob financovania na plochu ako takú spôsobila, že pôda ako základný prostriedok pre roľníka a sedliaka nie je dostupná – tí veľkí ju svojím spôsobom obsadili, pretože čím viac pôdy, tým väčší zisk to generuje.

A takto sme dospeli k absurdnej a hroznej situácii. Mnohé technické plodiny, ktoré sa vlastne ani nezaraďujú do potravinového reťazca Slovenskej republiky, to sú plodiny, ktoré končia v zelenej nafte a iných produktoch, ktoré národ nekŕmia, si vyžadujú intenzívne používanie chémie. A týmto nadmerným používaním chémie sa pôda tak zdegradovala, že na mnohých miestach je už takmer nepoužiteľná.“

 

Hlavné správy: Čo sa s tým dá robiť?

Kysel: „Toto sa jednoducho musí zastaviť. My sme preto vkladali veľkú nádej do pána ministra Mičovského, ktorý prišiel s peknou, až idylickou rozprávkou o tom, ako to celé zastavíme. Lenže ubehlo osem mesiacov a nám sa tá rozprávka rozplynula pred očami ako jesenná hmla. Preto my už neveríme v to, že spraví to, čo sľúbil.

Celý priebeh toho, čo sa deje na ministerstve, vnímame tak, že ho ovládli nejaké sily, ktoré ho odklonili od základnej myšlienky, ktorá však je pre nás alfou a omegou: my totiž už nie sme schopní ďalej prežiť. Ak sa ten dotačný systém nezmení, tak tí „malí“ sú jednoducho odsúdení na zánik. Naozaj toto Slovensko chce?

Mnohé opatrenia sú prezentované ako dobré a ony v podstate nie sú zlé: napríklad tie ohľadne pozemkových úprav. Lenže my musíme urobiť najprv A a B a až potom môžeme robiť C. Ak ústavou nejako neuchránime našu pôdu pred rozpredajom cudzincom, tak ju radšej ani nesceľujme. Akonáhle by sme ju scelili, tak práve tým by sme umožnili tým veľkým sa jej zmocniť – doposiaľ ich často práve tá rozdrobenosť odrádzala od jej kúpy. Nám dnes naozaj reálne hrozí, že sa staneme bezzemkami vo vlastnej krajine. A to nehovorím o tom, aké plochy úrodnej pôdy sme pustili pod rôzne fabriky.

Toto je samovražda, čo robíme. My preto bubnujeme na poplach a budeme bubnovať, kým budeme vidieť, že nedochádza k náprave. Toto nemôže takto ďalej pokračovať. Ak sa neprebudíme, našim deťom tu nezostane nič. My vlastne okrádame vlastné deti. To si nikto z kompetentných neuvedomuje? To musia prísť sedliaci z vidieka a povedať im, že páchajú zločin na vlastnom národe?“

 

Hlavné správy: Vy ste zo Zaježovej, tam sú niektoré komunity známe tým, že sa snažia o určitý návrat k prírode a ku koreňom…

Kysel: „My máme ten vzťah k prírode možno hlbšie v srdci zakorenený ako niektorí. To je problém celého toho molochu ministerstva: tam sú ľudia, ktorí sú už v druhej či tretej generácii bezzemkami, pôdu nemajú, a ani vzťah k nej, a oni majú pripravovať legislatívu, ktorá hovorí o tom, ako sa bude užívať pôda. No ako ju pripravia?“

 

Hlavné správy: Lenže je problém v ministrovi či záujmových skupinách? Nie je náhodou hlbšie, v samotnej podstate systému? Veď sme to mohli teraz vidieť: vymenila sa vláda, vymenil sa minister, vymenili sa úradníci. A dopadlo to rovnako ako vždy: príde niekto zo zahraničia (alebo aj zo Slovenska), kto má taký vplyv, že presadí svoje záujmy na úkor záujmov malých farmárov. Mantinely systému sú také silné, že aj čestný človek, keď do tej funkcie príde, niečo sa s ním stane – možno ho obalamutia, možno učičíkajú, možno vydierajú. Každopádne, keďže to vždy dopadne rovnako, tak to asi nebude o jednom človeku, ale o tom, ako je systém nastavený…

Kysel: „Možno práve toto je najväčší problém: ukázať, kto reálne za ministrom stojí. Aby ho nikto netlačil do kúta. On síce kričí, že kvičia svine, ktorým sa berie válov – lenže mená tých svíň nepovie. My by sme sa za neho postavili, ale musíme vedieť, že obhajuje naše záujmy.“

 

Hlavné správy: Máte vy farmári tú moc, aby ste ho reálne podržali? Z ulice to nie je také jednoduché…

Kysel: „Kto iný má reálnu moc, ako ľud tejto krajiny?“

Balková: „My sme boli spoluorganizátormi tých prvých protestov, ktoré boli v júni 2018. Prešli sme celou republikou, ja som vtedy bola asi v piatich veľkých médiách, kde som sa vyjadrovala k týmto veciam, boli sme na pódiu Za slušné Slovensko. My sme tu reálne boli a za nami stoja ľudia, množstvo ľudí a organizácií.

Toto nie je len náš protest. To je zúfalé volanie o pomoc, aby sa tomu premiér venoval. My už desať rokov bojujeme za práva vidieka a poľnohospodárov a za tie roky nás ľudia už poznajú. Tá reálna moc tu je a my vieme, čo treba robiť. A vieme aj pomôcť: teraz už len treba, aby aj ministerstvo vedelo, čo treba robiť. Lenže žiaľ, ministerstvo ako keby nevedelo, čo treba robiť, poradiť si nedajú. A problém je čoraz horúcejší…“

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Za vraždou vedca sú podľa Rúháního USA a ich žoldnier Izrael. Chameneí vyzval na potrestanie vrahov

0 icon

Teherán 28. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Iranian Presidency Office via AP, Office of the Iranian Supreme Leader)   Iránsky prezident Hasan Rúhání obvinil Izrael, že s podporou Spojených štátov zavraždil popredného iránskeho jadrového fyzika Mohsena Fachrizádeha-Mahábádího "Imperializmus a jeho sionistický žoldnier opäť raz stoja za krviprelievaním a smrťou iránskeho vedca," cituje…

Krajniak: Nepretestované deti by mali pokračovať v dištančnom vzdelávaní. Tomáš oponuje: Deti na prvom stupni do školy chodia a ja nejakú zvýšenú nákazu nebadám

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Deti rodičov, ktorí by nesúhlasili s ich otestovaním na prítomnosť nového koronavírusu, by mohli vo vzdelávaní pokračovať naďalej dištančnou formou. V relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) Systém výučby by sa…

Pred Matovičovým domom sa konala demonštrácia

0 icon

Trnava 28. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/SITA/ Foto: Screenshot video)   Pred Matovičovom domom v Trnave sa uskutočnila demonštrácia, na ktorej sa zúčastnilo okolo tisíc ľudí. Najčastejšie pokriky, ktoré zaznievali z davu boli "Matovič do basy!" "Vlastizradca" a "Slovensko si nedáme" Demonštranti kričali aj, že nemajú čaj, lebo Matovič počas rôznych…

V kamióne v Prešove sa ukrývali mladí muži z Afganistanu, o veku klamali

0 icon

Prešov 28. novembra (TASR/HSP/Foto:Facebook Polícia SR)   Mladí muži z Afganistanu sa ukrývali v kamióne na Jurkovičovej ulici v Prešove, polícia to zistila počas štvrtkového (26.11.) preverovania tohto nákladného vozidla, ktoré viedol Bulhar. Ako informuje na sociálnej sieti, keďže uviedli dátumy narodenia maloletých osôb, odviezli ich na lekárske vyšetrenie kostného…

Primár Kulkovský: „Napriek proticovidovej atómovke sa situácia začala opätovne zhoršovať.“ Upozornil na podstatné problémy

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Primár a lekár Interného oddelenia NsP v Považskej Bystrici Milan Kulkovský na sociálnej sieti upozornil, že z vyjadrení ministra zdravotníctva Mareka Krajčího vyplýva, že napriek proticovidovej atómovke sa situácia začala opätovne zhoršovať Lekár Milan Kulkovský pripomína, že testovanie antigénovými rýchlotestami pravdaže má svoje…

Berlín sa obáva eskalácie v Perzskom zálive po atentáte na fyzika. Irán sľubuje, že sa pomstí

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Office of the Iranian Presidency, SITA/AP/Office of the Iranian Supreme Leader)   Nemecko sa obáva novej eskalácie v oblasti Perzského zálivu po atentáte na fyzika Mohsena Fakhrizadehom v Iráne, oznámila tlačová služba nemeckého ministerstva zahraničia agentúre Sputnik "Sme veľmi znepokojení správami z Iránu, že Mohsena Fakhrizadehoma…

Ku koncu roka požiadalo o ukončenie služobného pomeru 962 policajtov

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   O ukončenie služobného pomeru ku koncu roka požiadalo doteraz 962 policajtov. V porovnaní s minulým rokom ide o nárast, na vlastnú žiadosť vtedy skončilo 620 príslušníkov Policajného zboru Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol tlačový odbor Ministerstva vnútra SR. V služobnom pomere…

Vláda sa snaží obrať Ústavný súd o jeho základnú právomoc a úplne poprieť právny štát. Dostali by sme sa na úroveň Indie 80-tých rokov

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   V súčasnosti sa rozhoduje v skrátenom legislatívnom konaní aj o tom, či sa poprie právomoc Ústavného súdu SR rozhodovať o súlade ústavných zákonov s Ústavou SR K uvedenému najskôr poznamenávam, že takýto zásadný návrh mal byť predložený v rámci riadneho pripomienkového konania a…

V Paríži sa koná rozsiahla protestná akcia

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Francois Mori)   V Paríži sa koná masová demonštrácia na podporu slobody médií, informuje korešpondent Sputnika Akcia organizovaná s podporou najväčších odborových zväzov vo Francúzsku prilákala obrovské množstvo účastníkov. Námestie Republiky, východiskový bod trasy, je úplne zaplnená ľuďmi. Sprievod zaplnil bulvár Temple a začal sa pohybovať…

Belousovová sa nemieni ospravedlniť za svoj nekompromisný status ku kauze Kollára a jeho priateliek: „To, čo sa tu od volieb deje, sa slušne komentovať nedá“

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA-Marián Peiger)   Bývalá podpredsedníčka Národnej rady Anna Belousovová vo štvrtok ostro odsúdila konanie súčasného šéfa parlamentu Borissa Kollára kvôli návštevám, ktoré prijíma v nemocnici napriek celoplošnému zákazu kvôli covidu-19. Podľa niektorých to však vulgarizmami na adresu Kollárovych priateliek prehnala "Za nič sa ospravedlňovať nebudem!" Anna…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Matovič sa chce očkovať posledný, ako kapitán (potápajúcej sa?) lode.

0icon

Drahí priatelia, v príručkách pre kapitánov lietadiel je napísané, že v prípade ohrozenia výpadkom kyslíka si musí kapitán nasadiť masku ako prvý, aby bol pripravený zvládnuť kritickú situáciu. Až potom druhý pilot, posádka a tak ďalej. V predletovej príprave ukazujú stevardi a letušky cestujúcim postup v prípade nebezpečenstva. Najprv si…

Viktor Pondělík

Konečně je (ne)jasno

0icon

V České republice se můžeme pochlubit nejednou zajímavostí. A kuriozitou, jaká se jinde ve světě zřejmě jenom těžko hledá, je i česká vláda. Je tomu tak dlouhodobě a ani poslední dny nejsou výjimkou. Již před skoro dvěma týdny se tu například vědělo, že je situace stran Covidu natolik příznivá, že mohou…

Pavel Pakoš

Adventné deviácie made in Slovakia

0icon

Hoci nám Pán Ježiš zdôraznil, aby sme strážili jeho prikázanie o vzájomnej láske s oveľa väčším dôrazom než iné jeho rady, my sme to pochopili úplne svojsky. Miesto nenávidenia hriechu a milovania hriešnika ho čakáme tak, že hriešnikov nenávidíme a svoje hriechy  čušania, neriešenia problému, ignorovania, odpisovania a hádzania sa…

Boris Mesár

Ako to Fuhrer Matovič dáva na ,,Hitlera"!

0icon

Od 2SV sa veľa ľudí zamýšľa  nad tým, ako sa dá vysvetliť fenomén nacistického štátu - hitlerovské Nemecko ? Prečo milióny ľudí po nástupe Hitlera k moci vykonávali hrozné, neľudské a trestné príkazy? Pokiaľ však do roku 2020, bolo možné študovať iba historické materiály a zamyslieť sa nad fenoménom nacistického…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Je Veľký čínsky múr skutočne viditeľný z vesmíru? Pravda alebo lož?

0 icon

Veľký čínsky múr je starý systém opevnenia, ktorý sa ťahá napriek severnou Čínou. Mnoho domácich aj svetových nadšencov sa domnievalo, že stavbu takejto veľkosti je určite vidno aj z vesmíru. Je to pravda, alebo je to len turistická kačka? Už v 3. storočí pred naším letopočtom začal prvý cisár prebudovávať existujúce múry…

Ako môže tvoje oblečenie ovplyvniť tvoj úspech?

0 icon

Štúdia ukázala, že je možné sa dozvedieť veľa o osobnosti človeka, napríklad stav, vek a príjem, len z pohľadu na fotografiu jeho topánok. V tejto súvislosti má fráza „Vždy sa oblečte pre úspech“ ďalší, veľmi praktický význam. Oblečenie totiž môže naozaj zaručiť tvoj úspech! 1. Vďaka neobvyklému oblečeniu vyzeráš kompetentnejšie

900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 1. časť

0 icon

Niektoré udalosti sú také bizarné a zjavne nevysvetliteľné, že sa okolo nich nevyhnutne musí objaviť nejaká tá konšpiračná teória. Jednou takou udalosťou je aj masaker v Jonestowne, pri ktorom spáchalo samovraždu 900 ľudí, členov sekty žijúcich v Guyane, tým, že vypili ovocný nápoj z prášku v kombinácii s kyanidom. Veľkú časť mŕtvych tvorili aj deti, ktorým…

Dramatické fotografie, ktoré ťa chytia za srdce

0 icon

28Všetci vieme, že život je tvrdý, takže po celý náš život vystavujeme svoju "tvár" a čakáme, či príde tvrdá rana. Občas však príde niečo nečakané a tieto dramatické fotografie, ktoré ťa chytia za srdce, ti ukážu, čo nečakané sa udeje. Jedného dňa však uvidíš predavačku, ako maľuje nechty dievčaťu, ktoré…

Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

0 icon

Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

Vo svete IT

Teória veľkého tresku ukrýva veľa nejasností: Britský astrofyzik si dokonca myslí, že je nesprávna

0 icon

Jeden z teoretických fyzikov inštitútu MIT, Alan Guth, tvrdí, že teória veľkého tresku mnohé veci nevysvetľuje. Nevieme čo explodovalo, prečo to explodovalo, alebo čo sa dialo pred veľkým treskom, píše portál DailyGalaxy. Teória veľkého tresku je tou najpopulárnejšou teóriou od čias Einsteinovej teórie relativity. Aj astronóm Carl Sagan tvrdil, že ak…

Objav života na Marse by bola pre ľudstvo zlá správa, kvôli teórii veľkého filtra

0 icon

Ak nás čítate, určite ste si všimli sériu článkov, ktoré vysvetľujú Fermiho paradox a jeho možné riešenia. V skratke, Fermiho paradox tvrdí, že vo vesmíre existuje veľká pravdepodobnosť existencie života. Paradox je v tom, že doteraz sme nenašli žiadne dôkazy o jeho existencii. Portál IFLScience píše, že ak by sa nám podarilo objaviť život…

Kuriózna aplikácia MeowTalk od ex-vývojárky Amazonu hovorí, že dokáže preložiť mňaukanie mačiek do ľudskej reči

0 icon

Ak v domácnosti máte zviera, tak bezpochyby ste si už mnohokrát povedali: „Kiež by som vedel, čo mi chceš povedať…“. Nuž, mačkám by sme mohli už čoskoro porozumieť, minimálne to sľubuje aplikácia MeowTalk. Na tému upozorňuje spravodajský kanál bbc.com. Preložte mňaukanie do ľudskej reči Bývalá inžinierka spoločnosti Amazon, Juliette Jones,…

Ako môžete skontrolovať, či váš Android smartfón má aktívne RCS správy? A čo to vlastne je?

0 icon

Spoločnosť Google len niekoľko dní dozadu informovala verejnosť, že sprístupňuje nový štandard SMS správ naprieč celý svetom. Ide o takzvané RCS správe, ktoré sú dostupnými prostredníctvom aplikácie Správy. V našom regióne boli mimochodom dostupnými už aj predtým. Čo sú to RCS správy? RCS je skratkou pre „Rich Communication Services“, teda bohatšie…

Samsung ukazuje, ako by mohli v budúcnosti vyzerať skladateľné smartfóny. Páčia sa vám predstavy spoločnosti?

0 icon

Približne 3 až 4 roky dozadu si mnohí z nás nevedeli poriadne predstaviť, ako budú vyzerať skladateľné smartfóny vrátane toho, aké bude ich využitie v praxi. Dnes sú na trhu dostupné už viaceré modely tohto typu. Ide napríklad o smartfóny ako Galaxy  Z Fold, Galaxy Z Flip a ďalšie. Mnohé…

Armádny Magazín

Video: Rostec úspešne testoval nové samohybné delo Lotos

0 icon

Rusko, 28. november 2020 (AM) - Ruská spoločnosť Rostec informovala o úspešných akceptačných testoch Lotosu, samohybného dela pre potreby výsadkových vojsk. Uvádza sa, že stroj potvrdil svoje technické vlastnosti. Počas testu prekonal Lotos 400 kilometrov a strieľal 14-krát. Trasa zahŕňala celkovo 57 testových bodov, kde sa skúš

Ako poľská jazda víťazila nad Hitlerovými tankami

0 icon

Poľsko, 28. november 2020 (AM) - Dejiny poľského jazdectva, ktoré v roku 1939 neohrozene útočilo na nemecké tanky, majú hlboké spomienky. Pravdu o tom bádal nemecký historik. Keď 1. septembra 1939 Nemci prepadli Poľsko, začala sa písať zvláštna história. Poľskí huláni, čiže ľahká jazda, boli rozhodne naladení na boj pr

Ruský minister obrany Šojgu prehovoril o pôžičkách pre armádu, o tisícoch kusoch novej techniky a manželkách vojakov

0 icon

Rusko, 28. november 2020 (AM) - Ruské jednotky dostanú v budúcom roku viac ako 3,4 tisíc kusov nového a 1,3 tisíc opraveného vybavenia, budú na to použité dve tretiny vojenského rozpočtu, uviedol v piatok minister obrany Sergej Šojgu. „Na dosiahnutie týchto ukazovateľov v budúcom roku pôjdu dve tretin

Odstránia USA jadrové zbrane z Európy? Lavrov objasnil podstatu nezhôd medzi USA a Ruskom v zmluve ŠTART

0 icon

Rusko, 28. november 2020 (AM) - USA ak chcú do rokovaní o obmedzení rakiet zahrnúť taktické jadrové zbrane, predtým však musia tieto rakety odniesť z území krajín NATO. USA nasadili taktické jadrové zbrane v piatich európskych krajinách NATO a pravidelne cvičia nejadrové sily na ich použitie. Toto vyhlásenie urobil ruský minister zahraničia Sergej…

Prezident Zeman podporil Česko - Nemeckú zbrojársku kooperáciu

0 icon

Česko, 28. november 2020 (AM) - Spoločnosti Rheinmetall a Czechoslovak Group a.s. podpísali Memorandum o porozumení v oblasti taktický

Svetlo sveta

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

icon FOTO DŇA