Národniari sa stretli pri pomníku vo Veľkých Vozokanoch a prízvukovali, že sa Slováci musia zjednotiť a zvíťaziť, ako to urobili ich predkovia

Veľké Vozokany 17. februára 2020 (HSP/Foto: Eugen Rusnák)

 

Národniari, zástupcovia občianskych organizácií, strán a hnutí – vlastenci, ktorým nie je jedno, ako bude napredovať Slovensko a v akom stave ho zanecháme našim potomkom, sa včera predpoludním zišli na mieste, kde sa pred storočiami odohrala prvá víťazná bitka proti Turkom na území Slovenska – medzi obcami Malé a Veľké Vozokany

Národniari sa stretli pri pomníku vo Veľkých Vozokanoch

Organizátori podujatia, tvorcovia Nitrianskej deklarácie suverenity, pozvali na stretnutie všetkých vlastencov, ktorí odmietajú vnucovanie cudzích hodnôt, sú hrdí na víťazstvo slovensko-uhorských domobrancov nad obrovskou presilou, kto chce demonštrovať odpor proti cudzím výpalníkom, kto chce ukázať odhodlanie brániť suverenitu, domovinu, spôsob života, naše hodnoty, tradície a zvyky.

Záštitu nad podujatím prevzal Jozef Prokeš, bývalý podpredseda NR SR a vlády SR.

Na snímke bývalý podpredseda NR SR a vlády SR Jozef Prokeš

V úvode sa uskutočnil slávnostný nástup útvaru Slovenských Brancov. Odznela slovenská hymna v plnom znení /viacerí účastníci ju aj spievali/ a všetkých účastníkov privítala moderátorka podujatia Dagmar Weissabelová.

Pri pomníku sa zišlo približne 200 ľudí, ktorí tam prišli zo všetkých kútov Slovenska.

Na snímke moderátorka podujatia Dagmar Weissabelová

K prítomným prihovoril politický a vojenský analytik Peter Švec, ktorý porozprával  o historických faktoch, vysvetlil význam bitky pri Veľkých Vozokanoch a porovnal túto historickú epizódu sú súčasnou situáciou, keď národovci aj dnes čelia cudzej presile, útokom zvonka a snažia sa obrániť a ochrániť svoju vlasť /celý text príhovoru Petra Šveca nájdete pod týmto článkom/.

Na snímke politický a vojenský analytik Peter Švec

Potom občiansky aktivista, hudobník a skladateľ Stanislav Panis zaspieval svoju pieseň Vpadli Turci na Poniky.

Následne Dagmar Weissabelová prečítala „Desatoro národniarov“ predsedu Spoločnosti slovenskej inteligencie Korene Viliama Hornáčka.

 

Na snímke predseda Slovenských brancov Peter Svrček

Vzápätí k prítomným prihovoril predseda Slovenských brancov Peter Švrček, ktorý spojil známu bitku pri Veľkých Vozokanoch so súčasnou situáciou a podčiarkol, že, ako aj pred storočiami,  Slováci sa musia zjednotiť a brániť svoju vlasť /celý text príhovoru Petra Švrčeka nájdete pod týmto článkom/.

Ďalšie dve svoje patriotické piesne zaspieval Stanislav Panis.

Na snímke Stanislav Panis

Pred prítomnými vystúpil predseda Inštitútu národnej politiky Rafael Rafaj, ktorý podčiarkol, že pomník pri Veľkých Vozokanoch je symbolické a nadčasové miesto, ktoré sa nevzťahuje iba k historickej udalosti z roku 1652, ale jeho odkaz – pre ľudí dobrej vôle, pre vlastencov, národniarov, suverenistov, rodoľubov, konzervatívcov je nadčasový.

Zdôraznil, že neustále musíme sami chrániť to, čo sme dosiahli a obraňovať našu zem, štátnosť, tradície, zvyky, hodnoty, zvrchovanosť, rozhodovať sami a podľa seba /celý text príhovoru Rafaela Rafaja  nájdete pod týmto článkom/.

Na snímke predseda Inštitútu národnej politiky Rafael Rafaj

Následne s prejavom vystúpil bývalý podpredseda vlády SR a bývalý predseda Slovenskej národnej strany Jozef Prokeš.

Pripomenul, že Slovensko, podľa ústavy, je už takmer 30 rokov  suverénny štát a mal by byť aj v skutočnosti suverénny, aby o svojom živote a o svojom osude rozhodovali občania tohto štátu a nie zahraničné kreatúry.

Zvýraznil, že o dva týždni všetci vlastenecky sa cítiaci občania tohto štátu by mali voliť a hlasovať za predstaviteľov národniarskych strán, aby tí mohli vytvoriť národnú koalíciu a zabrániť slniečkarsko-liberálnemu rabovaniu v tejto krajine.

Na snímke Jaroslav Paška

Ďalej vystúpilo takmer desať rečníkov, zástupcov občianskych organizácií, politických strán a hnutí, ako, napríklad, Jaroslav Paška, Eva Zelenayová, Roman Ruhig, Jozef Baranec, Ján Kecskés a iní.

Na snímke zľava Jozef Baranec a Ján Kecskés

Po skončení oficiálnej časti podujatia jeho účastníci dlhšie debatovali pri pomníku a hovorili o súčasnej situácii na Slovensku a blížiacich sa parlamentných voľbách.

Eugen Rusnák

 

Príhovor Petra Šveca

„Vážené dámy, vážení páni, vážení slovenskí suverenisti hlásiaci sa k myšlienkam slobody, odvahy, odhodlanosti brániť svoju domovinu, odmietania vnucovania cudzích hodnôt, odhodlania zastaviť výpalníkov, keď sme spolu s priateľmi, signatármi dokumentu Nitrianska deklarácia, prišli s myšlienkou zorganizovať toto stretnutie práve na tomto mieste, mnohí nám dávali otázku, aká je história tohto nápadu. Našli sa aj skeptici, ba aj demagógovia.

Dovoľte mi teda, aby som všetkých prítomných zorientoval v strategickom kontexte. Budem osobný a uvidíte, že oprávnene. Všetci účastníci môžete byť po dnešku osobní, lebo to, čomu sme dnes prišli vzdať hold,sa týka nás všetkých, celého národa. Aj keď som rodák zo Spiša, vyrastal som doslova akoby kameňom dohodil od tohto miesta. Od otcovskej vinice v chotári Čiernych Kľačian som mal k pamätníku na bicykli možno 10 minút, pešo asi pol hodinku. Na význam toho, čo sa tu stalo ma upozornil práve otec, ktorý ovládal popri iných 5 cudzích jazykoch aj latinčinu a mal vysoko nadštandardné vedomosti o miestnej histórii. V širokom okolí bol ako dlhoročný zlatomoravecký kostolník známy svojou hlbokou oddanosťou kresťanským hodnotám. Priznávam, nebol ekumenický.

Keď ma po prvý raz priviedol k „Levovi“, povedal mi len veľmi jednoduché konštatovanie, že tu aj moji rodoví čiernokľačiansko-volkoveckí predkovia drvivo porazili obrovskú prevahu moslimských tureckých votrelcov. Ešte som sa dozvedel, že práve čiernokľačianski sedliaci sa im tak pomstili za vypálenie obce pred rokmi.

Vtedy som sa nedopátral veľa o historických podrobnostiach a naštudoval som si ich až postupne. Tie nechám na historikov. Ale už pri nasledujúcich návštevách ma opantala túžba pochopiť, ako mohli moji predkovia spôsobiť porážku obrovskej prevahe špičkovo vycvičených bojovníkov dobovej hyperveľmoci lopatami, vidlami, sekerami, motykami tak, že slovensko-uhorských  roľníkov padlo necelých 50 a tureckých votrelcov, rabovačov, výpalníkov, vnucovateľov cudzích hodnôt až 800. Popravde, už vtedy som vedel, že pamätník je postavený na pamiatku deň predtým porazených pravdepodobne už zmaďarizovaných uhorských šľachticov. A nebudem tajiť, že ma to nezaujalo. Zaujala ma oveľa dôležitejšia skutočnosť. Tou je fakt, že po porážke šľachty na druhý deň Osmanov drvivo porazili slovensko-uhorskí roľníci. Tých sem nikto nenavozil, tí tu žili a dreli po stáročia. Boli a zostali Slovákmi, zachovali si reč aj vieru predkov.

Nebudem tvrdiť, že už vtedy som si ako mládenec uvedomoval všetky súvislosti. A je ich dosť. Napríklad fakt, že bojovali nevycvičení dobrovoľníci. Išlo tak o prejav, ktorý dnes nazývame domobrana. Na to som prišiel až o desiatky rokov neskôr, po rozsiahlych debatách, na základe ktorých sme spolu s nebohým generálom Repaským prišli s myšlienkou vytvorenia domobrany. Túto myšlienku si osvojil a vyšiel s ňou na verejnosť dobový politik pán Klepáč. Ešte pred získaním samostatnosti, ku ktorej dosiahnutiu som spolu aj s tu prítomnými priateľmi osobne prispel. Ešte viac ma táto inšpirácia opantala pri hĺbkovom štúdiu operačného umenia a stratégie na vojenských akadémiách v zahraničí. Vtedy som sa zaoberal práve konceptom možnej úspešnej obrany malých štátov.

Na strategickej akadémii v Londýne som si následne trúfol realizovať dlhoročný sen a napísal som diplomovku, unikátny koncept na tému pôsobenia proti prevahe. Inšpirovaný som bol najmenej 25 rokov predtým práve tu, na tomto mieste.

Môj koncept som už publikoval aj v slovenčine pre tých, ktorí chcú vedieť. Dovolím si len analyticky skonštatovať, prečo šľachtici prehrali a prečo naši slovenskí roľníci nasledujúci deň drvivo vyhrali. Šľachtici bojovali iba o svoju šľachtickú česť, o svoje stavovské privilégiá, bojovali naučenými zručnosťami proti rovnocennému, možno silnejšiemu nepriateľovi, bojovali za vzdialeného panovníka, bojovali o budúce výhody, bojovali ako typickí žoldnieri. Bojovali hlavou, nebojovali srdcom ani dušou. Bojovali symetrický súboj tak, ako ich nepriatelia Osmania. Vtedy je výsledok lotériou. V tejto lotérii zvíťazili vnucovatelia cudzích hodnôt.

Na druhej strane, naši slovensko-uhorskí roľnícki domobranci tu bojovali o výsledky svojej roboty, o svoje domovy, o svoju suverenitu rozhodnúť si o použití svojich produktov. Bojovali o svoje rodiny, ženy, dcéry, starcov. Bojovali HLAVOU, SRDCOM a DUŠOU, bojovali asymetrickynelineárne. Bojovali s tým, čo mali, s čím vedeli narábať, čím nepriateľ pohŕdal, s čím nepočítal. Proti čomu sa nevedel brániť. Proti osmanským votrelcom a výpalníkom boli v početnej aj technologickej obrovskej nevýhode. Ale na rozdiel od nich poznali svoje prostredie a pod vedením vojaka použili vhodnú stratégiu, hlboko zakorenenú v duši nás, Slovákov, aj v širšej skupine tých zdravých vetiev Slovanov. Stratégiu kombinácie odhodlanosti, odvahy, statočnosti, húževnatosti, cieľavedomosti, spolupatričnosti, súdržnosti, vytrvalosti, prefíkanosti, rafinovanosti, disciplíny, sebadisciplíny. Obetavosti pre svoj rod, rodinu, spoločenstvo a svoje hodnoty. Preto vyhrali. V tom je poučenie pre našu generáciu. Ich čin iba okrajovo vyjadruje lev, ktorý labou pritláča zástavu protivníka, reprezentujúcu porážku nám cudzích nepriateľských hodnôt. Tento bol postavený na počesť porazeným. Čin našich víťazných slovensko-uhorských predkov popisuje len malá tabuľa.

Raz možno bude treba vedľa leva postaviť pamätník suverenizmu, obrany svojich hodnôt, pamätník odhodlania, odvahy postaviť sagigazlu, symbol domobrany, pamätník domobrancov. Zdôrazňujem, vedľa leva. A viem si aj predstaviť symbol domobrany. Zvieraťa, ktoré je bystré, inteligentné, teritoriálne, rodinne založené, spolupatričné. A navyše, na rozdiel od leva s nami žije po tisícročia. Zviera, ktoré obdivujem od útleho detstva. VLKA. Ten svojimi vlastnosťami charakterizuje nás Slovákov a širšie zdravé vetvy spoločenstva Slovanov. Vlka nemožno skrotiť, možno si ho spriateliť a rešpektovať jeho slobodu, inak ho možno len zatvoriť do klietky, alebo zabiť. Ani vlk nemá nič zadarmo, svoju poživeň si musí oddrieť. Nechám na odvážnych talentovaných umelcov, aké doplnkové symboly vymyslia.

Moji a naši predkovia na tomto mieste prejavili suverenitu a všetky vlastnosti, ktoré som vymenoval, ktoré nás podľa všetkého charakterizujú po tisícročia. Chránili si svoje rodiny, hodnoty, aj majetky. To nám zatiaľ nepovedal nikto a predsa je práve v tom skutočný odkaz, ktorý je znovu viac ako aktuálny dnes.

Nevidím žiadny problém v tom, aby sme ukázali veľkorysosť a boli zhovievaví k našim maďarským susedom, ktorí si sem chodia uctiť svojich porazených šľachticov. Buďme žoviálni aj k potomkom Osmanov, sám mám medzi nimi zopár, priateľov, toto nie je a nesmie byť o nenávisti. Vo svete je úplne normálne, že doboví protivníci a rôzne strany konfliktov môžu mať úplne rozdielnu interpretáciu rovnakej dejinnej udalosti. Tá, ktorú som predstavil za náš Slovenský národ, vychádza zo strategickej analýzy nevyvrátiteľných faktov. O to viac nás môže tešiť. To je tiež prejav suverenity, slobody, sebaúcty. Aj o tom je toto pietne miesto.

Symbolizuje tiež aktuálnosť myšlienky maximálnej miery suverenity ako základného predpokladu slobody, aj odmietaním riadiť sa podľa cudzích pravidiel a zákonov. Osmani si sem chodili vyberať výpalné v súlade s ich moslimskými pravidlami. Naši predkovia ich vypoklonkovali. Cudzie nechceli, svoje si nedali. To je aj naša povinnosť voči všetkým dobovým výpalníkom a ich agentom, kolaborantom a teda zradcom spomedzi nás. My si nemusíme od nikoho pýtať povolenie na vlastnú interpretáciu historických udalostí, na úctu k vlastným hrdinom, ktorí sa postavili dobovému gigazlu.

Bol som osobný, ale týka sa to nás všetkých, títo hrdinovia patria celému nášmu národu. Osmanské výpady zasahovali celú dobovú slovenskú komunitu. Tento pamätník je v Tekove, múzeum protitureckých bojov v Honte, v Banskej Štiavnici, básnik spomína vpád Turkov na Poniky. Naši tunajší hrdinovia prejavili pre nás typické vlastnosti, prejavili naše tisícky rokov staré hodnoty. Medzi ktoré patrí aj silná kmeňová, rodová a rodinná súdržnosť, usilovnosť, húževnatosť, odhodlanosť, odvaha, túžba po slobode, pokora pred niečím, čo je nad nami, známa aj ako bohabojnosť. Potvrdili všetky aspekty strategického dlhodobého myslenia vyjadrené fenoménom pod názvom zdravý sedliacky rozum. Vzdajme týmto úctu a rešpekt tým našim predkom, ktorí pred stáročiami ukázali to najlepšie, čo doma máme. Vycerili zuby a zvíťazili, ochránili svoje domovy. Tak, ako o 287 rokov neskôr rovnakí roľníci na druhom konci Slovenska v Zemplíne v Malej vojne odolali obrovskej presile maďarskej agresie a potvrdili naše právo na vlastný štát.

Preto navrhujem, aby sme sa tu, na tomto mieste my, uctievatelia našich tradičných hodnôt schádzali. Práve na tomto pamätníku vždy poslednú nedeľu po dátume slávnej víťaznej bitky, tento rok znovu v nedeľu 30. augusta. Tiež vždy v nedeľu 2 týždne pred konaním parlamentných, aj prezidentských volieb. A pripomínali si naše tradičné hodnoty, na ktoré môžeme byť hrdí, a ktoré treba uchovávať, pripomínať a prenášať na nasledujúce generácie. Máme byť na čo hrdí, nie sme národ sluhov.

Toto miesto dokazuje, že už vonkoncom nie sme národ zbabelcov. Práve naopak, sme národ a potomkovia odhodlaných skutočných hrdinov. Za organizátorov budeme hľadať cesty, ako umožniť vybudovanie dôstojného pamätníka našim predkom, domobrancom, ktorí sa postavili na ochranu svojich hodnôt a zvíťazili nad dobovou výpalníckou tyraniou vnucovania cudzích hodnôt. Je to vysoko aktuálny a trvalý odkaz pre celý náš národ. A buďme žoviálni k tým, ktorí pod tlakom manipulácie ešte nechápu, dajme im šancu aj čas na to, aby sa spamätali a pochopili. A poľutujme tých, ktorí nechcú chápať. Ale nedajme im moc naďalej deformovať a bagatelizovať naše slovenské dejiny.

Česť pamiatke víťazných slovensko-uhorských domobrancov. Česť pamiatke bitky pri Vozokanoch ako symbolu odhodlanosti brániť si svoje aj proti drvivej presile.“

 

Príhovor Rafaela Rafaja

„Toto je symbolické a nadčasové miesto, ktoré sa nevzťahuje iba k historickej udalosti z roku 1652, ale jeho odkaz – pre ľudí dobrej vôle, pre vlastencov, národniarov, suverenistov, rodoľubov, konzervatívcov… je nadčasový: Neustále musíme sami chrániť to, čo sme dosiahli a obraňovať našu zem, našu štátnosť, naše tradície, naše zvyky, naše hodnoty, našu zvrchovanosť rozhodovať sami a podľa seba pred kýmkoľvek!  Ďalšou symbolikou je drancovanie migrujúcich cudzincov a inovercov z nášho, od jednoduchých ľudí.

Bitka s významným podielom domobrany je možno historicky prvým príkladom systémovej povinnosti a práva každého občana či už sám alebo organizovane brániť si svoje domovy vo svojej domovine.

No filozoficky toto naše historické právo spadá už do slávneho veľkomoravského obdobia. Odkaz pre odboj proti Turkom, aj súčasný odboj proti invázii cudzincov a cudzích ideológií a cudzích záujmov, na ktorý sa odvoláva aj preambula našej ústavy, teda z cyrilometodskej tradície nájdeme v tzv. Kyjevských listoch.

Kyjevské zlomky sú najstaršia zachovaná pamiatka napísaná v našom staroslovienskom hlaholskom písme. Ide o 38 modlitieb, z ktorých na tomto mieste a k tejto príležitosti som vybral XX. modlitbu, keďže dnes je nedeľa, sviatok Pána: Cěsarstvě našemu, Gospodi milostjo Tvojeje prizri. I neodtaž naše gotuzim, i neobratinas v plen národom poganskym – Na kráľovstvo naše, Pane, milosťou Tvojou zhliadni. A nevydaj, čo je naše, cudzím. A neobráť nás za korisť národom  pohanským…

Táto modlitba a krédo „cudzie nechceme – svoje si nedáme!“ je nadčasová a stále, žiaľ, aktuálna. Najmä dnes, keď je Slovensko ohrozené inváziou rozvratných ideológií, liberalizmom, globalizmom, multikulturalizmom, neomarxizmo, gender agendou…V 17.storočí sa postavili nielen radoví občania, ale aj zodpovední lídri vtedajších šľachtických rodov na obranu domoviny. A čo sa deje dnes? Štátna, verejná a európska moc nechránia svojich, ale cudzích!

Cudzie záujmy majú prednosť pred slovenskými; cudzie zákony majú prednosť pre zákonmi NR SR; uprednostňujeme cudzie investície pred slovenskými v podobe daňových úľav a tzv. investičných stimulov! Z Bruselu nám vnucujú uprednostňovanie migrantov, ktorí by mali mať dokonca väčšiu sociálnu podporu ako domáce obyvateľstvo na ňu odkázanú. Toto je neprípustný rozvrat našej suverenity.

Z medzinárodných organizácií ako je OSN, Rada Európy či EÚ k nám prenikajú nariadenia a „dohovory“, ktoré ohrozujú naše hodnoty. Spomeňme kontroverzný Marakéšsky dohovor alebo najnovšie Istanbulský dohovor. Obe infikované toxickými ideologickými časovanými bombami. Pred týmito praktikami a novými ohrozeniami sa musíme organizovane chrániť. Či – už nie je otázka dňa, ale AKO, aby naša ochrana bola efektívna? V médiách sa na  nositeľov vlastenectva, slobody, zvrchovanosti, tradície a normálnosti útočí rovnako likvidačnými zbraňami ako boli kedysi šable: hejtovaním, zosmiešňovaním, nálepkovaním, diskreditáciou, diskrimináciou a kriminalizáciou! Čestní ľudia podobne ako tu pred viac ako 350 rokmi musia povstať a brániť napr. Tibora Rostasa alebo Martina Daňa, či národne orientovaných historikov, ktorí bránia národ a píšu pravdu.

 

Bratia a sestry, musíme sa brániť aj pred ideologickými fanatikmi a angažovanými nenávistnými aktivistami z politického tretieho sektora, ktorí ako kedysi Turci vyrábajú aj za pomoci cudzích financií nových Janičiarov, zradcov, kolaborantov a ktorí šíria voči národniarstvu rovnakú nenávisť ako kedysi Osmani proti kresťanom. Dnes je naša domobrana, obrana domoviny, rodu, tradícií a svojeti ťažšia, lebo vtedy bol nepriateľ čitateľný a jasný. Dnes sú domáci človeku najväčšími nepriateľmi. Najhorší sú judáši, ktorí nám nenávisťou k svojim chcú otvárať hranice a presadzovať Sorošov koncept otvorených spoločností. Dnes sa musíme spoločne brániť a vyjsť z pohodlia svojich obývačiek a kuchýň ako to pri tejto historickej slávnej udalosti urobili naši predchodcovia. My sa dnes musíme brániť pred hrozbami 21. storočia.

Sorošove mimovládky, masívne vyzbrojené zbraňami financií a rozvratných ideológií, presadzujú otvorenú tzv. občiansku spoločnosť. Voči komu otvorenú? Nemáme si snáď už chrániť svoje a naše?

Aj proti takýmto konceptom, ohrozujúcim našu suverenitu, zvrchovanosť, slobodu, nezávislosť  a v konečnom rade aj štátnosť sa musíme organizovať, najmä ak zlyhávajú orgány mocenskej autority na ochranu štátu, ústavy a zákonnosti!

Ak nekonajú rovnako podľa zásady rovnosti pred zákonom pri útokoch hanobenia slovenského národa, európskej bielej rasy či kresťanského presvedčenia!

Po voľbách sa musíme postaviť na ochranu slovenských národno-štátnych záujmov priamo v ústave, kde na rozdiel od národnostných menšín štátotvorný slovenský národ nemá samostatnú kapitolu, dokonca ani len článok ústavy, ktorý by garantoval Slovákom ich práva a slobody!

Zoberme si za príklad napr. Írsku ústavu. Hneď po preambule, je časť „Národ“. Definuje sa tu nie štátne, ale národné územie. V časti „Štát“ sa píše o otázkach „národnej politiky a národnom jazyku“. Článok 9 definuje, že „základnými politickými povinnosťami všetkých občanov sú vernosť národu a oddanosť štátu“!

Musíme chrániť aj našu kresťanskú vieru, na ktorých hodnotách sa formoval  1200 rokov náš národ a identita, ktorú tiež ohrozujú zvrátené liberálne ideológie. Preto SNS odmietla ratifikovať Istanbulský dohovor. No to nestačí.

Národné, vlastenecké, zvrchované a tradičné je už niekde medzi obkľúčením a zajatím scestnými ideovými konštruktmi sociálneho inžinierstva. Pred rokom 1989 cirkev a vieru likvidovala komunistická ideológia marx-leninizmu a vedeckého ateizmu. Dnes je to neomarxizmus a gender agenda, rozvracajúca rodiny aj veriacich. Tieto zvrátené idey spísala pred 30 rokmi novinárka Dale O´Learyová v knihe Gender Agenda. V treťom bodenavrhuje sexuálnu východu pre deti, čo si vraj vyžiada „odstránenie práv rodičov nad svojimi deťmi“. Pýtam sa: Budeme si chrániť naše práva, tradičnú rodinu a práva rodičov na výchovu svojich detí?

Dôvod na obranu nám dáva aj 5.bod gender pravidiel.: „Náboženstvá, ktoré túto agendu nezdieľajú, musia byť vystavené výsmechu“. Budeme si brániť aj kresťanské náboženstvo, ak ho budú zosmiešňovať?…

Budeme si pred médiami chrániť ústavnú garanciu názorovej plurality a budeme bojovať proti jednostrannej obsahovej uniformite? Budeme sa ako národ, členovia európskej civilizácie a príslušníci bielej rasy brániť pred útokmi a ideologickou a rasovou nenávisťou voči kultúre  a civilizácii „bieleho muža“? Povstaneme na ochranu kultúrnej a duchovnej identity slovenského národa? Budeme si brániť jazykovú zvrchovanosť slovenčiny na celom území republiky a aj jej prednostné používanie?

Prečo sa takto pýtam a prečo vás? Lebo justičné orgány, úradníci, funkcionári, ktorí nás majú chrániť pred podobnými atakmi sa boja niečo urobiť. Vedia, že by sa úderky zúrivých aktivistov vrhli na nich a ich politický nadriadený by to neustál, a prišli by tak o miesto. Efektívnu, systémovú a principiálnu ochranu nemôžeme čakať ani od politikov. Vlády sa menia a oni sa riadia systémom menšieho zla – ustupujú namiesto toho, aby za nás bojovali.

Niektorí dokonca s liberálnymi fanatikmi kolaborujú, nazdávajúc sa, že je to dobré pre ich kariéru. Takéto typy funkcionárov štátu myslia len na seba a na svoj obraz v médiách. Preto jedinou cestou nápravy je občiansky, národne a ľudsky sa postaviť proti tomuto modernému zlu, ohrozeniu našich práv a slobôd a aj demokracie tak ako ju poznáme. Sme v hybridnej vojne o demokraciu, teda  vôľu ľudu. Vôľu väčšiny, nie diktatúry názorových menšín!

Pýtajme sa, prečo môže takáto záujmovo-agresívna skupinka páchať zlo, znásilňovať demokraciu, obmedzovať slobodu prejavu a útočiť na právo národa na sebaurčenie a vlastnú cestu? Lebo sme im to dovolili a chytili sa do pasce „zmeny“. Ako sa môžu tí, ktorí boli proti vzniku samostatného Slovenska a neskôr už nové generácie antinárodne posadnutých fanatikov, usilovať o ZMENU Slovenska? Teda prejavovať starosť o odmietnuté dieťa? Je to podľa vás úprimné? No iste, že nie je. Je to len manipulácia verejnosti tými, ktorým sa nepodaril pôvodný plán držať Slovensko neustále na kolenách a so sklonenou hlavou.

Teraz chcú „záchranou“ a „zmenou“ Slovenska manipulovať už nielen jeho telom, ale chcú znásilniť aj dušu našej vlasti. Keď im nevyšiel potrat, tak chcú dostať Slovensko do „polepšovne“, lebo oni sú tí jedine „slušní“… Pripomínajú nórsky úrad Bernevernet na odoberanie detí rodičom  – chceli by odobrať nám všetkým našu vlasť, našu veľkú rodinu, naše Slovensko. Pred touto inváziou, obsadením a odovzdaním našej domoviny do cudzích rúk a cudzích ideológií sa musíme brániť rovnako srdnato, rovnako odhodlane a organizovane ako bránili vlasť domobranci na tomto mieste v roku 1652. ZASTAVME ICH, BRATIA SLOVÁCI, kým je čas. Rozhodnime vo voľbách.“

 

Príhovor Petra Švrčeka

„Mať vlastný štát je dar, obrovský dar, ktorý bol nášmu národu dopriaty. Dar nášho kúska zeme, nášho vlastného priestoru na spoločnej planéte. Dar miesta medzi ostatnými národmi, zrodený v pokoji nie v krvi, ako je smutným zvykom, tak ako baránok boží, čistý a bez krvavých šmúh. My môžeme hrdo, bez pocitu viny pozrieť svetu do očí, lebo my sme neublížili. My sme sa neprevinili a nepoškvrnili meno tohto národa a štátu krvou. To urobili iní „mierotvorcovia“, rozsievajúci smrť a nenávisť. Naším cieľom je len žiť v mieri, žiť na tomto malom kúsku zeme, ktorý vlasťou nazývame.

Nerozumiem preto, prečo by som nemal byť na to právom hrdý. Prečo ba som nemal byť hrdý na to, že som Slovák. Došli sme dnes tak ďaleko, že táto hrdosť, zdravé vlastenectvo je dnes brané až za neduh v spoločnosti. Velikáni našich dejín sú zosmiešňovaní a z vlastencov robíme extrémistov. Dokonca sa v našej spoločnosti začínajú objavovať takí, ktorí by našu štátnosť a suverenitu radi videli v rukách druhých. A práve preto vidím nesmiernu potrebu, napriek všetkému pokračovať v našej činnosti ďalej.

Posledné piliere suverenity nášho štátu nám nesmú byť zobraté. Národ bez štátu je slabý, odkázaný na druhých a s nejasnou budúcnosťou.  Mnohé, i väčšie národy sveta ako je ten náš, tento dar vlastného štátu stále nemajú a tak po ňom vrúcne túžia. Katalánci, Kurdi, Škóti, či iné národy, bojujúce za svoje práva, za vlastný kus zeme, za domovinu, ktorú nemajú, za budúcnosť, ktorá je pre nich neistá. Aby aj ich potomkovia ďalej hovorili svojou rečou, aby sa nerozplynul odkaz predkov v jednotvárnej šedi, ktorá sa dnes Európou rozširuje. Preto vyzývam a prosím, nenechajme si zobrať našu zem, vážme si a uchovajme štátnosť, lebo veľmi ľahko ju je stratiť, ale len ťažko získať späť.“

 

PODPORTE JEDINE NEZÁVISLÉ MÉDIUM
Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Vačok: Vzbura vo väzení v Lepoldove bola produktom revolučnej doby

Bratislava 29. marca 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Bývalý československý prezident Václav Havel chcel dať väzňom možnosť, aby sa polepšili, ale mnohé veci sa podcenili. Zhodnotil to pre TASR na margo vzbury vo väzení v Leopoldove bývalý slovenský vyšetrovateľ Peter Vačok. Od vyvrcholenia najväčšej vzbury väzňov v dejinách českého a slovenského väzenstva,…

Nicholsonová o tom, ako sa jej susedia v Belgicku s príznakmi korony vybrali na cyklo-výlet bez rúšok: „Stáli sme tam s otvorenými ústami. Šíri sa to rýchlosťou ľudskej hlúposti a nezodpovednosti“

Bratislava 29. marca 2020 (HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   V západnej Európe je situácia ohľadom koronvírusu omnoho dramatickejšia ako na Slovensku. Presviedča sa o tom každodenne aj poslankyňa Európskeho parlamentu za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá na sociálnej sieti hovorí o osobnej skúsenosti s ľuďmi, ktorí majú symptómy COVID-19. Nicholsonová, ktorá pôsobí…

Netanjahu a Ganc oznámili pokrok v rokovaniach o spoločnej vláde

Jeruzalem 29. marca 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Gali Tibbon)   Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho politický rival, nový predseda parlamentu Benny Ganc, dosiahli výrazný pokrok na rozhovoroch o veľkej koalícii. Šéf pravicovo-konzervatívneho Likudu Netanjahu a kandidát politického stredu Ganc rokovali dlhé hodiny až do noci, "aby vytvorili národnú núdzovú vládu, ktorá sa…

Trump nedá New York do karantény

Washington 29. marca 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Americký prezident Donald Trump nevyhlási karanténu pre štát New York a okolité štáty. V sobotu uviedol, že sa tak rozhodol na základe odporúčaní pracovnej skupiny Bieleho domu pre koronavírus a že to nebude potrebné. Skôr počas dňa sa Trump vyjadril, že by mohol…

VideoPrezidentka: Učiteľom želám otvorenosť, odvahu i vnútornú slobodu

Bratislava 28. marca (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyjadrila pri príležitosti sobotného Dňa učiteľov vďaku všetkým pedagógom za to, čo pre výučbu detí a mládeže na Slovensku robia. Zároveň im zaželala otvorenosť, odvahu i vnútornú slobodu. Vyzdvihla i to, že pre aktuálnu pandémiu nového koronavírusu učitelia svoju profesiu…

Slovensko sa pred 16 rokmi stalo plnoprávnym členom NATO

Bratislava 29. marca 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/MTI-Lajos Soos)   Slovenská republika (SR) sa pred 16 rokmi stala plnoprávnym členom Severoatlantickej aliancie (NATO). Vtedajší premiér Mikuláš Dzurinda (SDKÚ) 29. marca 2004 odovzdal v americkej metropole ratifikačné listiny Slovenska k Washingtonskej zmluve. Spolu so Slovenskom vtedy do NATO vstúpilo aj Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko,…

Magazín New Yorker priniesol zaujímavú reportáž z Talianska aj o tom, prečo tam neumierajú žiadny čínski prisťahovalci

Rím 29. februára 2020 (HSP/newyorker.com/Foto:HSP)   Prvá významná vlna čínskych prisťahovalcov pricestovala do priemyselnej zóny okolo mesta Prato, ktoré leží pätnásť kilometrov severozápadne od Florencie, v 90. rokoch minulého storočia. Takmer všetci prišli z Wenzhou, prístavného mesta južne od Šanghaja V Toskánsku sa obchodný život točil okolo malých vzájomne prepojených firiem. Oblasť…

Český biskup Herbst mal pozitívny test, v karanténe je aj kardinál Duka

Praha 29. marca 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Havran)   Ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom bolo v sobotu večer potvrdené aj u biskupa Karla Herbsta. Na svojej stránke o tom informovalo potvrdilo Arcibiskupstvo pražské "V sobotu 28.3. bolo u emeritného pražského pomocného biskupa Karola Herbsta potvrdené ochorenie COVID-19. Bol prevezený do pražskej střešovickej…

Čína v sobotu ukončila izoláciu 11-milionového Wuhanu

Peking 29. marca 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP/Xinhua-Cheng Min)   Wuhan, odkiaľ sa v Číne začala šíriť korona-epidémia, bol od konca januára úplne odrezaný od vonkajšieho sveta. Všetky príchodové cesty do mesta boli prísne strážené. Peking v súčasnosti registruje čoraz menej nových korona infekcií a zareagoval na to znížením početných obmedzení verejného…

Svetové prvenstvo: EÚ je koronavírusovou hyperveľmocou so 48% podielom všetkých infikovaných a 66% podielom obetí

Bratislava 29. marca 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Toto kruté odhalenie ma vonkoncom neteší. Lebo sa týka takmer 19 750 rodín, ktoré stratili svojich blízkych. Z 28 850 (platné 28.3. o 19:00 seč) celosvetových obetí údajne najvyspelejšie spoločenstvo tvorí viac ako 66%, čiže dve tretiny svetových obetí. Doslova za pár týždňov, z nich viac ako polovica boli…

„Sme vo výnimočnej situácii, ktorú sme ešte nezažili“: Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania

Bratislava 28. marca 2020 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)   Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých…

Taliansko vyfackalo EU a USA: Dakujeme že ste nas opustili, korona si prišla aj pre vas

Rím 29. marca 2020 (HSP/srbijadanas.com/Foto:SITA/AP-Francisco Seco)    „Ďakujeme drahý Macron, ďakujeme vážená pani Merkelová...“ Na sociálnych sieťach v Taliansku koluje video „Ďakujem“, na ktorom obyvatelia tejto krajiny, najviac postihnutej pandémiou koronavírusu, „ďakujú“ svetovým lídrom prezidentom Francúzska i USA, kancelárke Nemecka i Britskému premiérovi, za „pomoc“ ktorú im „poskytli“ v najťažších časoch ktoré prežívajú…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Monopoly pre dospelých – Srbsko II – Lajčák osobitým zástupcom pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou

Tento článok je akýsi informačný UPGRADE prvej časti Monopoly pre dospelých – Srbsko, kde neboli uvedené dnešné informácie. V čase písania prvej časti som ich nepokladal za dôležité a dĺžka článku aj bez nich, presahovala štandardný rámec. Ale situácia na Balkáne sa rýchlo mení a spomínané informácie dostávajú nový rozmer. Pokúsim sa zhrnúť…

Ľudstvo čaká kríza akú zatiaľ nepoznalo.

Ekonómovia predpovedajú krízu ktorej príčinou vraj bude koronavírus. Ide o nezmysel. Koronavírus bude len jej spúšťačom ale nie príčinou. Príčinou je ekonomická podstata kapitalistickej spoločnosti a jej veľkosť spôsobuje fakt, že sa jej obsah akumuluje vo svete a osobitne v USD mene, už od 70-tých rokov minulého storočia. Pre pochopenie…

Keď nás Ján Pavol II. nabádal, aby sme sa nebáli, myslel aj na koronavírus?

Fakty nepustia. Ktorási z našich nemocníc má pripravených 300 lôžok pre napadnutých koronavírusom. Ale teraz, na sklonku 26. marca 2020, nakazených na celom Slovensku máme len 226. A nikto nie je mŕtvy. Všade ľudia umierajú, len tu nik. Čo s tým? Budeme teda testovať viac a možno ich bude viac? Tak radí…

Strach: záruka mieru a národnej suverenity. Napĺňa sa proroctvo?

Celosvetový strach sa stal univerzálnym spojencom ľudstva a národov v úsilí o mier a pri presadzovaní národných suverenít. Lebo to je výsledok. Národné hranice sú uzatvorené. Nepomáhajú spojenci, pomáhajú údajní nepriatelia. Nezačínajú sa vojny. Zrušené sú svaly napínajúce a vojnu provokujúce vojenské cvičenia. Bruselskí diktátori vybľakujú svoje výzvy na jednotu, v skutočnosti na ochranu svojich privilégií.…

Pán premier Matovič, prestaňte nariekať, podávam dve tretsné oznámenia, na dvoch podozrivých Blaha verzus Matovič, verejnosť má právo vedieť kde je Pravda a NAKA má povinnosť to preskúmať.

Iste mi dajú čitatelia za pravdu, že my občania a voliči máme právo vedieť na ktorej strane je PRAVDA, buď pôjde sedieť Blaha za ohováranie Matoviča prostredníctvom videa a jeho statusov alebo má pravdu Blaha, ale potom by mal isť sedieť Matovič za podvody vo svojej firme a špekulatívne prevody…

Keď sa Matovič hrá na krízového manažéra

Nezmyselné tlačové konferencie novej vládnej koalície, na ktoré osobne dohliada sám principál Matovič namiesto toho, aby poskytoval nevyhnutné informácie pre obyvateľstvo, sa takmer vždy zvrhnú na frašku a emocionálne výlevy, ktorých "light motívom" sú útoky na Pellegriniho krízový štáb. Na všetky jeho opatrenia, ktoré ešte teraz plnia svoju úlohu a…

TopDesat

Nápady dizajnérov na týchto fotografiách si nemôžeš nechať ujsť

0

Ľudská fantázia nepozná hranice. Dnes sme si pre teba pripravili nápady dizajnérov, ktoré sa podarilo zachytiť na tieto skvelé fotografie. Všetko na tomto svete sa vyvíja a napreduje. Dôležitú úlohu v našom živote zohráva aj dizajn. Niektoré nápady dizajnérov sú poriadne pritiahnuté za vlasy. Dnešný príspevok však venujeme dizajnu, ktorý…

Mohli by ľudia žiť v podvodných mestách? Budeme ich raz potrebovať?

0

Hladina morí a počet populácie neustále stúpa a začíname míňať priestor na súši. Niektorí priekopníci si myslia, že v budúcnosti môžeme premýšľať aj o podvodných mestách. 75-ročný francúzsky architekt Jacques Rougerie navrhol počas svojej kariéry desiatky podmorských biotopov. Na lodenici Bordeaux ležia prvé puzzle do skladačky jeho najnovšej myšlienky: SeaOrbiter, plávajúca výskumná…

Vesmír, Červie diery a pohon warp – 2. časť

0

V prvej časti článku sme sa pozreli na túžbu ľudí od nepamäti cestovať naprieč vesmírom. V súčasnosti to však nie je možné a enormné vzdialenosti doposiaľ nevieme prekonávať. V hre je kopec otázok, na ktoré potrebujeme nájsť odpovede. Vitajte pri druhej časti článku venovanému každému človeku, ktorého fascinuje vesmír minimálne tak, ako nás. Je…

COVID-19: Vedci a odborníci zdieľajú poznatky

0

Vedci a odborníci zdieľajú poznatky o koronavíruse v úplne novom špeciáli na kanále DISCOVERY CHANNEL. Relácia "PANDÉMIA: COVID-19" má premiéru v stredu 5. apríla o 20:00 hod. Rýchle rozšírenie novej formy koronavírusu COVID-19 sa stalo určujúcou globálnou zdravotnou krízou našej doby. Zdanlivo cez noc tento vírus zmenil naše každodenné životy aj…

Prečo je more slané, keď sa doňho vlievajú sladkovodné rieky?

0

Keby sa všetka soľ z morí rovnomerne rozložila po pevnine, vytvorila by vrstvu vysokú vyše 150 metrov — siahala by približne do výšky 45. poschodia. Odkiaľ všetka táto soľ pochádza, zvlášť keď berieme do úvahy, že do oceánov sa vlieva mnoho potokov a riek so sladkou vodou, pričom moria aj oceány zostávajú slané? Jedným zo zdrojov…

Ani celebrity to nemali v živote ľahké. Tu je 10 krátkych inšpiratívnych príbehov

0

Trápenia je súčasťou života každého z nás a ani celebrity nie sú výnimkou. Je však dôležité si uvedomiť, že zlé časy netrvajú naveky. Koľkokrát, keď si sa cítil pod psa, si si povzdychol, že by si radšej mal život niekoho iného? No svetlé a temnejšie momenty sa striedajú v živote každého…

Vo svete IT

Známa hostingová služba, ktorá hosťovala tisíce webov na Dark Webe, končí po tom, ako bola hacknutá

0

Náš „bežný“ internet je nástroj, ktorý používame takmer neustále. Web hostingy ponúkajú služby svojim klientom, ktorí si môžu na ich serveroch založiť svoje stránky. Rovnaký princíp funguje aj pri dark webe, až na jednu výnimku. Web hostingové spoločnosti nie sú renomované a nedokážu si zaplatiť bezpečnostných odborníkov, píše portál hackread.com…

Nekroplanetológia: Vedný odbor študujúci časť vesmíru, ktorá nám môže veľa prezradiť

0

V roku 2015 vedci našli niečo zvláštne. Išlo o bieleho trpaslíka, 570 svetelných rokov od našej planéty. Hviezda „tmavla“ v netradičných intervaloch. V časovom rozmedzí okolo 5 hodín sa jej jas zmenšil, zakaždým o inú hodnotu. Ďalšou zvláštnosťou bolo, že sa v atmosfére nachádzali prvky, ktoré bežne nájdeme na skalnatých…

Bezdrôtový strojček na vlasy Xiaomi Enchen Sharp aktuálne kúpiš s kopou príslušenstva už za menej ako 18 eur

0

Aktuálna prísna karanténa, ktorá zahŕňa aj uzatvorenie prevádzok ako holičstvá a kaderníctva, prináša viacero prekážok, s ktorými väčšina z nás nepočítala. Niektorí z nás nestihli spomínané prevádzky navštíviť tesne pred ich uzatvorením a veľká časť s nás už v týchto dňoch cíti, že ich strih by potreboval mierne vylepšenia. Ak…

Xiaomi predstavilo viacero gadgetov vrátane novej chytrej televízie Mi TV 4S 65’’

0

Čínsky výrobca dostupnej elektroniky, stále viac a viac populárna spoločnosť Xiaomi, predstavila počas včerajšej exkluzívnej premiéry smartfónov zo série Mi 10 hneď niekoľko zaujímavých gadgetov a elektronických doplnkov do domácnosti, po ktorých fanúšikovia z našich končín „volajú“ už niekoľko mesiacov. Nižšie Vám prinášame menší prehľad nových produktov Xiaomi, ktoré sa…

Slovenské a české aplikácie: Mathman – matematika hravou formou. Vysvetlí, zabaví a aj naučí

0

Niekto si s matikou rozumie, ako by sa s ňou narodil, a niekto jej nepríde na chuť po celý život. Mathman je aplikácia, ktorú ocení hlavne druhá skupina ľudí. Ide totiž o aplikáciu, ktorá Vás „neunudí“ dlhou a nezáživnou prednáškou, ale naučí Vás matematiku o niečo zábavnejšou formou. „Mathman vs…

Uniknutý dokument prezrádza údajné smartfóny Xiaomi, ktoré by mali byť predstavená v 3. kvartáli

0

Tento roka podľa uniknutého dokumentu, na ktorý poukazuje portál Gizmochina.com, odhaľuje vcelku bohatú nádielku smartfónov, ktoré majú byť údajne predstavené v 3. kvartáli tohto roka. Dokument odhaľuje viacero zariadení z produktovej línie smartfónov Xiaomi, Redmi a Poco. Dostupnosť niektorých z nich sa dala predpokladať, ale medzi zariadeniami nájdeme aj niekoľko…

TopSpeed

Správy, že rodinné MPV Alhambra končí sú nepravdivé, tvrdí Seat

0

Trh priestranných rodinných minivanov, známych aj ako MPV pomaly vymiera. Ešte pred 20 rokmi boli v Európe mimoriadne obľúbené, no ich miesto zaujali SUV. Napriek ich nesporným výhodám, ktoré nám v redakcii dokazuje Alexová Alhambra, sú tieto autá už dnes miernym prežitkom. Uvedomuje si to aj Volkswagen Group a zdá…

Ako by dopadol drag race raketové auto vs Bugatti Chiron vs F1?

0

Aktuálna pandémia ohľadom koronavírusu Covid-19 spôsobila, že veľké množstvo ľudí je doma. Chránime tak nie len seba, ale aj ostatných. No po viac ako dvoch týždňoch už ľuďom dochádzajú nápady ako sa zabaviť a zabiť čas. Povedzte, napadlo vám niekedy, ako by dopadol drag race: raketové auto vs Bugatti Chiron…

Čo sa stane s diskami, ak z nich začneme odrezávať lúče?

0

Skutočne skvelou vlastnosťou Youtube je to, že jeho algoritmus vám častokrát ponúkne odpovede na otázky, ktoré vás nikdy netrápili. Presne tak dopadlo aj moje neskoré večerné brázdenie internetom. Schválne, zamysleli ste sa niekedy, koľko lúčov môžete odrezať z diskov bez toho, aby sa disk rozpadol? Čo sa stane, ak s…

Video Toyota RAV4 Hybrid 4x4 test

0

Toyota RAV4 je kompaktné SUV, ktoré nie je na trhu nováčikom. Prvá generácia prišla už v roku 1994 a odvtedy si RAV4 získala sympatie veľkého množstva ľudí. Je najpredávanejším SUV na svete. Od prvej generácie je v ponuke ako predokolka, aj ako štvorkolka. Dnes sa pozrieme na variant s pohonom všetkých kolies vo…

Kolo na Nürburgringu s Rolls-Royce Ghost. Na zadnom sedadle

1

Rolls-Royce patrí k tým najluxusnejším značkám sveta. Modely za niekoľko 100-tisíc eur, v ktorých sa ale väčšinou budete voziť na zadnom sedadle. Veď kto má na Rolls-Royce, má aj na osobného šoféra. Tieto autá boli vyrobené pre maximálny komfort, luxus a ničím nerušenú jazdu na zadnom sedadle, ktorú si užívajú…

Tesla Model Y ukazuje svoje brutálne zrýchlenie

8

Tesla si svoje meno v podstate vybudovala na ohromnom zrýchlení. Šprinty, v ktorých poráža mnohonásobne drahšie superautá, obleteli svet a stali sa virálnymi. Najnovší prírastok, ktorý uzatvára základný modelový rad S3XY (Model S, Model 3, Model X a Model Y) je crossover. Aktuálne najobľúbenejší karosársky variant si osvojil už aj…

KAMzaKRÁSOU

Recept na pečené zemiaky v rúre, ktoré nebudú utopené v oleji!

0

Podarilo sa vám už niekedy pripraviť tie najlepšie pečené zemiaky v rúre, z ktorých netiekol olej potokom, ale krásne chrumkali? Ak nie, tak tieto skúste!

Nezničiteľná izbová rastlina: Táto prežije, aj keď ju zabudneš poliať!

0

Lopatkovec má rád vlhké prostredie a pravidelnú zálievku. Počas leta je vhodné rastlinu poriadne zaliať jeden až dva razy týždenne, počas zimy jej postačí zálievka raz za sedem dní. Je vhodné substrát udržiavať primerane vlhký. Vyhnite sa však tomu, aby v kvetináči stála voda. Platí totiž, že lopatkovec oveľa lepšie…

Naozaj to funguje?! Terapeuti prezradili recept na šťastné manželstvo!

0

 Tí z vás, ktorí nosia snubný prsteň už nejaký ten piatok vedia, o čom je reč. Romantické randenie sa časom zmení na manželskú rutinu, k čomu prispieva spoločné bývanie a dlhé roky v manželskom zväzku. Každý ďalší rok je tak výzvou, ktorú musia manželia dennodenne prekonávať. Hlavou mnohých manželských párov…

5 podceňovaných destinácií, ktoré jednoznačne stoja za návštevu

0

5 podceňovaných destinácií, ktoré sa netešia veľkej popularite však ponúkajú tajomné zákutia, jedinečné miesta, kultúrne pamiatky, skvelú kuchyňu.

TEST: Natura Siberica – Prírodný sprchový gél Ľadové bobule

0

Holdujete prírodnej kozmetike? Nie ste sami. Prírodné kozmetické produkty sa stávajú čoraz populárnejšie a vyhľadávanejšie, a preto je logické, že sa ich testovaniu venujeme aj my v redakcii KAMzaKRÁSOU. V tomto teste sa dočítate, ako v našom teste obstál prírodný sprchový gél Ľadové bobule z dielne značky Natura Siberica.

Jednoduchý recept na syrové pagáčiky: Chutnejšie si ešte nejedla!

0

Pagáče prestavujú skvelé malé pohostenie, ktoré je možné pripraviť pri rôznych príležitostiach. Takejto malej pochúťke neodolá žiadna návšteva, taktiež predstavujú vhodné občerstvenie na oslavy, párty, silvestrovské veselice alebo len tak večer k filmu a poháru vína. Navyše, pripraviť je ich možné na rozličné spôsoby a z odlišných surovín. Medzi tie najtradičnejšie…

Svetlo sveta

Homília pápeža Františka pri Urbi et Orbi: Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba

0

Stovky miliónov katolíckych veriacich celého sveta, a nielen oni, sa v piatok 27. marca o 18. hodine spojili prostredníctvom médií v modlitbe so Svätým Otcom Františkom, aby vyprosovali zastavenie pandémie Covid-19. Svätý Otec viedol modlitbu na prázdnom námestí sv. Petra a eucharistickú poklonu pod priečelím baziliky za mierneho mrholenia. Modlitba…

Trnavský arcibiskup vyzýva k účasti na požehnaní Urbi et Orbi

0

Z láskavého poverenia Štátneho sekretariátu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých veriacich a kresťanov iných konfesií na území Trnavskej arcidiecézy, aby sa v piatok 27. marca duchovne spojili so Svätým Otcom Františkom na modlitbe, po ktorej udelí zúčastneným požehnanie Urbi et Orbi. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých…

Svätý Otec vymenoval za spišského pomocného biskupa Mons. Jána Kuboša

0

Svätý Otec František vymenoval za pomocného biskupa Spišskej diecézy vdp. Jána Kuboša, ktorý je členom kňazského zboru spomenutej diecézy a momentálne pôsobil ako farár a dekan v Kežmarku. Svätý Otec mu pridelil titulárne sídlo Quiza. Mons. Ján Kuboš má 54 rokov. Narodil sa 28. februára 1966 v Trstenej. Kňazskú vysviacku prijal…

Biskupi prijali pozvanie pápeža, veriacich volajú k modlitbe Otčenáš

0

Európski biskupi prijali pozvanie pápeža spojiť sa v stredu 25. marca napoludnie v modlitbe Otčenáš a prosiť za odvrátenie pandémie. Predseda Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) janovský arcibiskup kardinál Angelo Bagnasco reagoval, že sa bude v Janove o dvanástej hodine modliť v spojení so Svätým Otcom, a prosí, aby sa…

Arcibiskup Ján Orosch o polnoci udeľuje eucharistické požehnanie

0

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch každú noc, pravidelne o polnoci, udeľuje eucharistické požehnanie veriacim a ostatným obyvateľom mesta Trnava a celej Trnavskej arcidiecézy. Prvý raz udelil trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch toto požehnanie o polnoci zo soboty 21. marca na nedeľu 22. marca, teda na 4. pôstnu nedeľu. Úmyslom eucharistického…

Pápež vyzval kresťanov spojiť sa 25. marca v modlitbe Otče náš

0

V nedeľu 22. marca pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána pápež František cez médiá pozval kresťanov všetkých vyznaní spojiť sa v stredu 25. marca o 12.00 v modlitbe Otče náš s prosbou k všemohúcemu Bohu v situácii pandémie. Svätý Otec v príhovore prenášanom zo Sály bibliotéky zároveň pozval veriacich pripojiť sa v…

Armádny Magazín

Ruské podvodné loďstvo: sovietske dedičstvo a ponorky piatej generácie

0

Rusko, 28. marca 2020 ( Sputnik ) - Rusko vykonáva modernizáciu ponoriek postavených v 80. a 90. rokoch a vybavuje ich modernými zbraňami. Súčasne sa pracuje na ponorkách budúcej generácie. Bude to stačiť k ochrane námorných hraníc kraj

Rusko a Sýria informovali o amerických plánoch doviezť do Rukbanu dodávky materiálu pre islamských militantov

0

Sýria, 28. marca 2020 ( Sputnik ) - Medzirezortný koordinačný štáb Ruska a Sýrie oznámil, že Spojené štáty plánujú na pozadí pandémie koronavírusu odovzdať sýrskym militantom dodávky pod rúškom humanitárnej pomoci pre utečenecký tábor Rukban.   "Americká strana sa cy

Oficiálne vyhlásenie členov núdzového samitu G20 o výzve COVID-19

0

Irak, 28. marca 2020 ( AM. TASS ) - Krajiny, ktoré sa zúčastnili núdzového summitu G20 o koronavíruse, prijali záverečné vyhlásenie: Nevídaná pandémia COVID-19 je presvedčivou pripomienkou našej prepojenosti a zraniteľnosti. Tento vírus nerozpoznáva hranice. Boj proti tejto pandémii vyžaduje prijatie transparentných,

Prvý let modernizovaného transportného lietadla An-225 Mrija

0

Ukrajina, 29.marec 2020 ( AM, topcor ) - V stredu 25. marca 2020 vzlietlo po

Medzinárodné koaličné sily postupne opúšťajú Irak - nemožné sa stáva skutočnosťou. Video

0

Irak, 28. marca 2020 ( AM ) - To, čo sa zdalo pred niekoľkými rokmi nepredstaviteľné sa stáva každým týždňom skutočnosťou. Medzinárodný vojenský kontingent pod vedením Spojených štátov opúšťa Irak. Kontingent vo štvrtok opustil základňu Qayyarah južne od Mosulu - jeden z hlavných bodov vzdušných síl. Slávnostného odovzdania základne irackej armád

České ministerstvo obrany podporilo väčšiu angažovanosť európskych štátov v boji s teroristami v Afrike

0

Česko, 28. marca 2020 ( AM, MO ČR ) - Ministri obrany európskych štátov, ktoré podporili vytvorenie medzinárodného úlohového zoskupenia Takuba v rámci francúzskej operácie Barkhane, dnes prostredníctvom telekonferencie diskutovali, ako nielen vojensky podporiť boj krajín v regióne Sahelu proti tamojším ozbrojeným tero

Tvoja Svadba

Svadobné noviny: Novinka, ktorá poteší hostí, snúbencov aj rodičov!

0

Svadobné tlačoviny sú aktuálne veľkým trendom na svadbách. Svadobné noviny by mali vyrozprávať váš príbeh lásky, ale mali by byť aj poďakovaním. Pre koho?

Jedinečné svadobné ceremónie: Už si o nich počula?

0

Jedinečné svadobné ceremónie sú krásny aktom, ktorý vyjadruje spojenie dvoch ľudí a ich rodín. Pozrite sa s nami na niekoľko z nich a inšpirujte sa.

Skvelé nápady na svadbu, ktoré ju spravia nezabudnuteľnou

0

Skvelé nápady na svadbu, ktoré dokážu premeniť klasickú svadbu na výnimočnú udalosť, na ktorú budete nielen vy, ale i vaši hostia dlho spomínať. Inšpirujte sa!

Zrušená svadba kvôli vírusu: Ako postupovať ďalej?

0

Zrušená svadba kvôli vírusu je v súčasnej dobe horúcou témou medzi mladými pármi, ktoré sa plánovali v najbližších mesiacoch vziať. Ako postupovať?

Žltá svadobná výzdoba: 31 inšpirácii, ktoré rozžiaria tvoj deň D!

0

Hľadáte jednu farbu, ktorá by bola ideálna na jarnú alebo letnú svadbu? Našli ste ju! Žltá svadobná výzdoba očarí každého hneď, ako vojde do sály!

Bohémska svadba v prírodnom duchu: Necháš sa aj ty inšpirovať?

0

Bohémsky štýl tvorí oku lahodiaca kombinácia prvkov prírody, dávky romantizmu a kreatívnej individuality. Vo svete je tento štýl známy aj ako boho-chic či hippie-chic, ktorý čerpá zo slobody ducha a kultúry hippie. Vitaj kvetinová koruna a vzdušné čipkované šaty! Boho svadby začleňujú do dizajnu eklektickú zmes prírodných, rustikálnych a historických detailov.…

Tvoje Zdravie

Ako si doplniť vitamín C? Ktoré potraviny ho majú najviac?

0

Ako si doplniť vitamín C prirodzene a prostredníctvom pestrej stravy? V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ktoré potraviny je dobré zaradiť do jedálnička!

Prečo je káva z čakanky zázračným nápojom? Inú už piť nebudete!

0

Viete, vďaka čomu je slávna káva z čakanky a prečo si ju mnohí obľúbili? Ide o zdravý nápoj, vďaka ktorému si tiež môžete zdravotne polepšiť.

TOP 7 dôvodov, prečo jesť špenát: Nie je len zdrojom železa!

0

Ak budete pravidelne konzumovať špenát, urobíte niečo pre svoje srdce a cievy. Napríklad vďaka draslíku prispieva k udržiavaniu dobrej hladiny krvného tlaku. Taktiež je vhodnou súčasťou stravy, ktorá napomáha udržiavať úroveň cholesterolu v norme. Špenát navyše obsahuje i kyselinu listovú, ktorá má rovnako priaznivý vplyv na zdravie srdca a ciev.…

Poznáte účinky huby reishi? Podporí imunitu a zvládne toho ešte viac!

0

Účinky huby reishi sú v azíjských kultúrach známe už celé tisícročia. I dnes sa však jej vplyvom venujú mnohé štúdie a vedecké práce. Napríklad v Číne či Japonsku je táto huba schválená ako podporná liečba rakoviny a zároveň aj preventívny prostriedok. Práve v prevencii mnohých zdravotných problémov býva reishi nápomocná. Obsahuje esenciálne…

TOP recepty z byliniek pre zdravé dýchacie cesty: Čo odporúčajú bylinkári?

0

Medzi liečivé bylinky, ktoré podporujú zdravie dýchacích ciest, patrí aj šalvia lekárska. Táto rastlinka s typicky fialovomodrými kvetmi a plstnatými listami pôsobí protizápalovo aj baktericídne a okrem toho zbavuje telo nadbytočnej vody. Môže byť užitočným podporným prostriedkom pri liečbe zápalov horných dýchacích ciest aj pri pľúcnych chorobách. Pripraviť si z nej môžete…

Ako sa stravovať pri dne? Aké sú príčiny a príznaky ochorenia?

0

Ako sme načrtli vyššie, v obdobiach, kedy sa lámka výraznejšie neprejavuje, by mal pacient myslieť hlavne na prevenciu. Dôležitý je dostatočný pitný režim, dostatok pohybu aj udržiavanie si vhodnej telesnej hmotnosti. Veľmi dôležitá je však hlavne úprava stravy. Pacient by mal dôsledne dodržiavať odporúčania lekára. Vo všeobecnosti je však odporúčané znížiť príjem…