Maroko – spoločensko-politický prehľad, cirkev – história a súčasnosť

Vatikán/Maroko 29. marca 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:Pixabay)

 

Svätý Otec sa vydá na svoju ďalšiu apoštolskú cestu do Arabského sveta. Po februárovej návšteve Spojených arabských emirátov zamieri 30. – 31. marca 2019 do Maroka. Ako pápež František hovorí Maročanom vo videoposolstve odvysielanom pred cestou, hlavným motívom jeho 28. apoštolskej cesty je medzináboženský dialóg a povzbudenie miestnej katolíckej komunity, ktorá je v krajine menšinou

Ilustračné foto

Svätý Otec je už druhým pápežom, ktorý vstúpi na marockú zem. V roku 1985 sem v rámci svojej cesty do viacerých afrických krajín zavítal ako vôbec prvý pápež sv. Ján Pavol II., ktorý sa v Casablanke stretol s moslimskou mládežou.

V rámci priblíženia si spoločensko-politického kontextu možno na úvod povedať, že krajina sa vyznačuje intenzívnou snahou vykoreniť islamský terorizmus na viacerých úrovniach – sociálnej, náboženskej i bezpečnostnej.

Marocké kráľovstvo, ktoré je konštitučnou monarchiou, leží na severozápadnom pobreží Afriky, od Španielska ho oddeľuje Gibraltársky prieliv. Susedí s Alžírskom a Západnou Saharou, na severe krajiny sa nachádzajú aj dve malé španielske enklávy Ceuta a Melilla. Okrem Sahary územím Maroka prechádza aj horské pásmo Atlas s najvyššími vrchmi nad 4-tisíc metrov nad morom. Podnebie ovplyvňuje aj Atlantický oceán a Stredozemné more.

 

Maroko je migračným lievikom do Európy

Maročanov je takmer 35 miliónov, až 99% z nich tvoria Arabi a Berberi. Z náboženského hľadiska 99% obyvateľstva tvoria sunnitskí moslimovia, katolíkov je tu približne 23 tisíc, čo je 0,07% obyvateľstva. Väčšina Maročanov (60%) žije v mestách. Hlavným mestom je Rabat s viac než 1,5 miliónom obyvateľov, najväčším mestom je viac než trojmiliónová Casablanca.

Od roku 1970 sa počet obyvateľov zdvojnásobil. Zatiaľ čo v 80. a 90. rokoch minulého storočia sa rast počtu obyvateľstva výrazne zvýšil, v posledných rokoch badať jeho výrazné spomalenie, čo vyvoláva obavy vládnych autorít. Maročania sú vekovo mladým národom, s  priemerným vekom 26 rokov, avšak v posledných rokoch obyvateľstvo pomaly starne.

V dôsledku nezamestnanosti a nízkym mzdám mnoho mladých v posledných rokoch emigrovalo do zahraničia, a to aj nelegálne. Smerovali osobitne do Európy, najmä do Španielska Francúzska a Talianska. Hovorí sa o približne 2 miliónoch vysťahovaných mladých Maročanov. Celkovo žije mimo vlasti najmenej 5 miliónov Maročanov.

Kvôli svojej polohe je Maroko takzvaným migračným lievikom smerujúcim do Európy. Uvedomuje si to aj Európska únia, ktorá vyhradila 55 miliónov eur na kontrolu hraníc s Marokom, aby tak zabránila príchodu nových migrantov, ako aj kvôli zamedzeniu infiltrácie džihádistov do Marockého kráľovstva.

Oficiálnym jazykom krajiny je arabčina a berberčina, veľká časť obyvateľov hovorí aj po francúzsky, francúzština sa používa najmä v oblasti školstva a administatívy.

 

Kráľ má významnú náboženskú funkciu

Maroko získalo nezávislosť od kolonizátorov Francúzska a Španielska v roku 1956. Vďačí  za to najmä úsiliu sultána Mohammeda V., ktorý na trón nastúpil v roku 1927. Kvôli svojim snahám o nezávislosť bol kolonizátormi poslaný do vyhnanstva na Madagaskar. Krátko po svojom návrate v roku 1955 však získal titul kráľa Maroka (1957) a takmer celé územie pred kolonizovaním krajiny bolo opäť zjednotené pod jednou marockou korunou, s výnimkou „španielskych“ miest – Melilly a Ceuty.

Marocká monarchia má z týchto dôvodov ešte aj dnes prestíž v rámci moslimského sveta. Jej legitímnosť sa opiera aj o náboženský základ: kráľ Maroka je potomok  proroka Mohameda a má titul „princ“ a „veliteľ veriacich“. Na rozdiel od iných moslimských krajín, v Maroku má kráľ teda veľmi dôležitú náboženskú úlohu priznanú ústavou i akceptovanú ľudom; je aj garantom slobodného vykonávania kultu a hlavou Najvyššej rady ulema, ktorá má súdnu moc podľa islamského práva.

Islam v Maroku však nemá extrémistickú fundamentalistickú podobu, ako je tomu v niektorých krajinách severnej Afriky. Demokratizácia krajiny, ako aj ekonomická liberalizácia sa začala za vlády terajšieho kráľa Mohammeda VI., ktorý nastúpil na trón v roku 1999.

 

Maroko bojuje proti islamistickému terorizmu

Maroko má dvojkomorový parlament, existuje tu viacstranový politický systém a prvé demokratické voľby v krajine sa uskutočnili v roku 1997. Kráľ Mohammed VI. v roku 2004 podporil reformu zákonov o rodine, vďaka ktorej boli ženám garantované väčšie práva. Postavil sa zároveň aj proti trestu smrti, uskutočnil reformu ústavy a podporil viaceré protiradikalizačné iniciatívy zamerané na boj proti islamistickému terorizmu. Táto priorita protiteroristickej politiky sa začala v roku 2003, keď došlo v krajine k viacerým samovražedným atentátom. Tie sa vyskytli v menšej miere aj v rokoch 2007 a 2011. V roku 2015 pribudli opatrenia na zamedzenie teroristickým útokom ISIS-u, ako aj verbovaniu z jeho strany.

Štát v súčasnosti kontroluje prípravu mladých imámov a snaží sa nahrádzať kazateľov s radikálnymi džihádistickými tendenciami umiernenejšími imámmi formovanými v nových akadémiách. Dôležitou novinkou je aj to, že v Maroku bolo ustanovených 200 takzvaných murshidat – mladých žien poverených úlohou duchovného vedenia, a to predovšetkým pre ženy a osobitne v oblasti rodinných záležitostí. Tie však nie sú autorizované viesť piatkové modlitby.

Aj keď 99% obyvateľov tvoria sunnitskí moslimovia, konštitúcia chráni slobodu kultu aj pre iné náboženské vyznania.

 

Ekonomika žije z turizmu a exportu fosfátov

Maroko je najkonkurencieschopnejšou krajinou celej severnej Afriky. V posledných rokoch zažilo technologický rozkvet – viac než 8 miliónov obyvateľov používa internet. Ekonomika krajiny je stabilná, s rastom 3,8%.

Maroko, ktoré nevlastní fosílne energetické zdroje, nemá ropu či zemný plyn, je jedným z najväčších vývozcov fosfátov, ktorých ložiská sa nachádzajú predovšetkým v Západnej Sahare. Okrem fosfátov Maroko vyváža produkty z oblasti poľnohospodárstva a textilnej výroby, leteckého a automobilového priemyslu. V posledných rokoch Maroko rozvinulo využitie veternej a solárnej energie. Vďaka nízkym emisiám krajina môže byť ekologickým vzorom iným africkým štátom.

Silnou časťou Marockej ekonomiky je turizmus. V roku 2015 krajinu navštívilo 10 miliónov turistov. Krajina je známa aj vďaka svojim tkaným kobercom a spracovaniu kože.

Okrem nezamestnanosti mladých a nízkym mzdám v mestách je problémom aj chudoba vidieka – až 15% obyvateľov vidieckych oblastí žije len z 2 dolárov na deň, preto sa množstvo obyvateľov presúva z vidieka do miest.

 

Tesne pred návštevou pápeža Františka v Maroku si priblížme charakteristiky tamojšej Cirkvi, ktorú príde Svätý Otec povzbudiť ako „služobník nádeje“

V Maroku, tak ako aj v celej severnej Afrike, sú katolíci výrazne v menšine. Väčšinu z 23-tisíc členov Cirkvi tu tvoria predovšetkým robotníci a zamestnanci pochádzajúci z cudziny, najmä z Európy, ako aj študenti zo subsaharskej Afriky.

Katolícka cirkev tu má dve arcidiecézy – Rabat a Tangeri, so štyrmi biskupmi, 35 farnosťami a celkovo 46 kňazmi, 14 seminaristami a približne 180 rehoľnými sestrami.

Cirkev v krajine vedie viaceré charitatívne diela i 35 škôl, ktoré majú prestíž aj medzi moslimami. Značnú časť z ich 12-tisíc študentov tvoria práve moslimovia. Väčšina osôb pôsobiacich v pastorácii sú rehoľníci, štatistiky tu hovoria celkovo len o prítomnosti dvoch katechétov a troch laických misionárov.

Cirkev v Maroku spadá do Regionálnej biskupskej konferencie Severnej Afriky (CERNA). Apoštolským nunciom v Maroku je Mons. Vito Rallo.

 

História Cirkvi tu siaha do 2. storočia

Cirkev v Maroku bola výrazne prítomná v dobe od 2. až 6. storočia, keď bolo toto územie Rímskou provinciou. Po príchode islamu v 7. až 8. storočí však prežila len v malých komunitách. V 13. storočí sa tu život Cirkvi povzniesol vďaka pôsobeniu františkánov. V rokoch 1220 a 1227 tu viacerí františkáni podstúpili mučeníctvo. Počet kresťanov vzrástol v priebehu 18. a 19. storočia, po zrušení otroctva kresťanov v Maroku. V pobrežnej oblasti krajiny v tomto období vznikali malé kresťanské komunity obchodníkov a európskych námorníkov.

 

Diplomatické vzťahy s Vatikánom od roku 1976

Svätá stolica nadviazala diplomatické vzťahy s Marokom v roku 1976, formalizujúc vzťahy, ktoré spadajú ešte do obdobia dynastie Almoravidi z 11. a 12. storočia.

V roku 1980 marocký kráľ Hassan II. navštívil Vatikán a stretol sa s pápežom sv. Jánom Pavlom II. Išlo o vôbec prvé stretnutie vo Vatikáne medzi pápežom a hlavou moslimského štátu.

Sv. Ján Pavol II. následne v roku 1985 navštívil Maroko v rámci svojej návštevy viacerých afrických krajín. V Casablanke sa vtedy stretol s 80-tisíc mladými moslimami, ktorí sa tu zišli z 23 krajín.

V roku 2000 Ján Pavol II. opäť prijal hlavu Marockého kráľovstva vo Vatikáne, tentokrát kráľa Mohammeda VI.

Cirkev a jej inštitúcie majú právny status uznaný dohodou z roku 1985.

 

Ekumenizmus kresťanov a dialóg s moslimami

Jednou z najnovších iniciatív v oblasti vzdelávania bolo otvorenie Ekumenického teologického inštitútu „Al Mowafaqa“. Založil ho v roku 2012 vtedajší arcibiskup Rabatu s cieľom formovať laických pastoračných pracovníkov, ktorých prítomnosť by pre katolícku i protestantskú komunitu pomohla riešiť nedostatok kňazov a pastorov. Ďalším cieľom inštitútu je podpora dialógu medzi kresťanskou a moslimskou komunitou.

O rozvoj tohto dialógu sa snažia hlavy oboch arcidiecéz v krajine: arcibiskup Rabatu Mons. Cristóbal López Romero SDB a arcibiskup Tangeri Mons. Santiago Agrelo Martínez OFM. Medzináboženský dialóg má v Maroku podporu aj zo strany kráľa Mohammeda VI. i viacerých moslimských intelektuálov.

 

Pozornosť voči migrantom, študentom a zmiešaným manželstvám

Medzi aktuálne pastoračné záujmy Cirkvi v Maroku patrí aj pomoc väzňom, podpora katolíckych študentov pochádzajúcich zväčša zo subsaharskej Afriky, ako aj iniciatívy na podporu ľudského rozvoja, s osobitným zameraním na ženy.

Cirkev pomáha brániť práva migrantov. Práve cez Maroko ich prechádza značný počet smerom do Európskej únie, snažiac sa nelegálne vstúpiť na územie španielskych miest Ceuta a Melilla.

Ďalšou pastoračnou výzvou v Maroku je rodina, osobitne sprevádzanie zmiešaných kresťansko-moslimských párov.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

16:45

Kandidát na prezidenta Českej republiky Andrej Babiš uznal volebnú porážku a zagratuloval svojmu súperovi, armádnemu generálovi vo výslužbe, Petrovi Pavlovi k víťazstvu.

16:27

Fínsky minister zahraničných vecí naznačil zapojenie Ruska do narušenia vstupu Švédska do NATO.

Fínsky minister zahraničných vecí
Na snímke fínsky minister zahraničných vecí

16:20

Prezidentka Zuzana Čaputová zablahoželala Petrovi Pavlovi k zvoleniu za českého prezidenta.

16:19

Španielska polícia v sobotu oznámila, že neďaleko Kanárskych ostrovov zhabala 4,5 tony kokaínu prevážaného na lodi.

16:06

Von der Leyenová na podujatí svojej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v nemeckom Düsseldorfe vyjadrila podporu Ukrajine: „Stojíme na strane Ukrajiny bez vykrúcania sa. Ukrajina bojuje za naše spoločné hodnoty, bojuje za dodržiavanie medzinárodného práva a za zásady demokracie, a preto Ukrajina musí vyhrať túto vojnu.“ 

15:05

Česi si zvolili prezidenta. Novým prezidentom sa stal Petr Pavel

14:21

Prezidentský kandidát Petr Pavel v sprievode manželky Evy dorazil do svojho volebného štábu krátko pred 14.00 h

14:05

Prezidentské voľby v Českej republike sa skončili.

14:00

Takmer 60 % opýtaných Talianov nepodporuje posielanie tankov a iných zbraní do Kyjeva.

13:59

„Američania pokračujú v budovaní globálneho dohľadu v rozpore so svojimi vlastnými heslami o ochrane ľudských práv,“ povedal námestník ministra Syromolotov. „Americké spravodajské služby boli prichytené pri používaní špionážneho softvéru Pegasus a Graphite na nabúranie sa do osobných komunikačných zariadení a počítačov na celom svete.“

13:58

Volebná účasť v Českej republike sa blíži k 60 percentám.

13:31

Za posledných 24 hodín došlo v Jeruzaleme k druhému teroristickému útoku. Streľba sa začala v archeologickom parku City of David.

Podľa izraelskej polície teroristu zastrelili dvaja civilisti, ktorí mali pri sebe zbrane s povolením. Predbežným strelcom bol 13-ročný chlapec.

13:23

Vlhová skončila v slalome štvrtá, 85. triumf Shiffrinovej.

11:46

Vyšetrovateľ naďalej vykonáva procesné úkony v prípade nahlásenia bomby v Trnave a Galante, na prípade intenzívne pracuje.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Novak Djokovič sa napriek zraneniu a kontroverzii dostal do ďalšieho finále Australian Open

0 icon

Melbourne 28. januára 2023 (HSP/wsj/Foto:TASR/AP-Aaron Favila)   Dvadsaťjedennásobný šampión z Majors nezostal v Melbourne bokom napriek problémom so šľachou a vyfotografovaniu jsa eho otca s proruskými priaznivcami, píše The Wall Street Journal Novak Djokovič rád jasne hovorí o tom, čo má a čo nemá pod kontrolou. Keď príde na Australian…

Lockheed Martin má pripravené stíhačky F-16, pretože ukrajinskí spojenci oživujú diskusiu o stíhačkách

0 icon

Washington 27. januára 2023 (HSP/ft/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Spoločnosť Lockheed Martin uviedla, že je pripravená uspokojiť dopyt po svojich lietadlách F-16, keďže niektorí z najbližších európskych spojencov Ukrajiny oživujú úsilie o poskytnutie stíhačiek Kyjevu Rozhodnutie USA a Nemecka poslať na Ukrajinu tanky znovu oživilo diskusie, ktoré, ako upozornili európski predstavitelia obrany,…

Davos 2023: Kde sa „vojna je mier“ stalo akceptovaným

0 icon

Davos 28. januára 2023 (HSP/diem25/Foto:screenshot Twitter)   Akoby nestačilo, že miliardári prilietajú na súkromných lietadlách, aby nás poučovali o klimatických zmenách, alebo že nevolení úradníci hovoria o hodnote demokracie. Teraz sme sa dostali do fázy programu manipulácie mysle "vojna je mier”, upozorňuje hnutie DiEM25 Päťdňové podujatie, ktoré hostí vedúcich predstaviteľov…

Heger: „Voči klamstvu sa musím ohradiť“

0 icon

Bratislava 28. januára 2023 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Hegera pobúrilo, čo mu vložil Denník N do úst. Označil to za klamstvo, ktoré musí uviesť na pravú mieru a tak sa k slovám, ktoré mal povedať vyjadril na sociálnej sieti Heger uviedol, že prácu novinárov a komentátorov si vážim, ale voči nepravdám…

Najprv delostrelectvo, potom tanky, potom vojenské lietadlá a potom čo?

0 icon

Washington 28. januára 2023 (HSP/responsiblestatecraft/Foto:TASR/AP-Peter Steffen)   Zdá sa, že pomalé stúpanie USA po rebríčku eskalácie na Ukrajine sa o niečo zrýchlilo - bez veľkých rečí o následkoch, upozorňuje Anatolij Lieven vo svojom príspevku pre Responsible Statecraft Bezprostredne po tom, ako Spojené štáty a Nemecko oznámili, že na Ukrajinu posielajú…

Češi si zvolili prezidenta

0 icon

Praha 28. januára 2023 (HSP/Foto:Barbora Vizváryová, Petr David Josek) Aktualizované 28. januára 2023 o 17:03 h. Volebné miestnosti v Českej republike sa zatvorili o 14.00 hod. Ľudia si zvolili nového prezidenta. Sčítavanie hlasov prebieha, Petr Pavel od začiatku vedie nad Andrejom Babišom. Konečné výsledky sa očakávajú veľmi rýchlo. Sledujte sčítanie…

Kritický rok na reformu nemeckej armády bol stratený

0 icon

Berlín 28. januára 2023 (HSP/economist/Foto:Wikimedia)   Stav Bundeswehru je bezútešnejší ako kedykoľvek predtým. Kritický rok na reformu armády bol stratený, konštatuje The Economist Bundeswehr, armáda, ktorú môžem viesť, je viac-menej vyčerpaná," napísal v deň, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, v emotívnom príspevku na sociálnych sieťach generál Alfons Mais, šéf nemeckej…

„Takéto šialenstvo som ešte nezažil!“ – chorvátsky prezident kritizuje výrok nemeckej ministerky zahraničných vecí

0 icon

Záhreb 28. januára 2023 (HSP/rmx.news/Foto:TASR/AP-Roland Zak)   Zoran Milanović zaželal Nemecku tentoraz viac šťastia ako v druhej svetovej vojne, ale trval na tom, že Chorvátsko nebude hrať v konflikte žiadnu úlohu, informuje REMIX News Chorvátsky prezident Zoran Milanović pokarhal nemeckú ministerku zahraničných vecí Annalenu Baerbockovú za tvrdenie, že Európa je…

Vlhová skončila v slalome štvrtá, 85. triumf Shiffrinovej

0 icon

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po odjazdení elitnej pätnástky 1. kola sobotného slalomu Svetového pohára na 3. mieste.

Dokáže SNS zamiešať volebné karty a dostať sa do parlamentu?

0 icon

Bratislava 28. januára 2023 (HSP/Foto:Screenshot Facebook)   Ak by sa SNS nakoniec predsa len podarilo preliezť do parlamentu, urobilo by to mnohým už teraz tvoriacim sa povolebným koalíciám poriadny škrt cez rozpočet a mohli by nastať viaceré nečakané pohyby na politickej scéne. Ku trom hráčom v zostave Smer- SD, Hlas…

NAJNOVŠIE

BLOG

Andrej Sablič

Pravda o vojnách

0icon

>>>Plienenie Austrálie  nespôsobili zajace (voľný radikál,) ktorým chutila mrkva, ale zajace všeobecne, teda aj tie práve okotené!!!>>> Toto platí aj o zisku.

Ivan Štubňa

Uniknuté spravodajské súbory odhaľujú nepohodlné pravdy bosnianskej vojny

0icon

  Pod týmto názvom uverejnil portál The Grayzone článok o pozadí tajných operácií zločineckej organizácie CIA v oblasti Balkánu s následkom vypuknutia vojenských operácií a množstva obetí. Neleg&aacut

Miro Majerník

Válka je vúl

0icon

Priatelia celý život som nenávidel akékoľvek násilie a zvlášť vojny nech za môjho života sa udiali  kdekoľvek na svete. Teraz keď na východe od nás rinčia zbrane a pretekajú potoky krvi mladých mužov, civilov a deti nemôžem mlčať a ka

Slavěna Vorobelová

Naďove dary kyjevskému korupčnému režimu

0icon

Témou dnešných dní na Slovensku sú hlavne predčasné parlamentné voľby, ktoré sa akoby schválne prekrývajú s vyostrovaním zástupného konfliktu NATO vedeného ukrajinskými rukami proti jadrovej superveľmoci. Kyje

René Pavlík

Termín volieb.

0icon

Od rána sa poslanci dohadujú o termíne predčasných volieb. Neprekročili svoj tieň. Niekto rečnil, takmer nikto nepočúval. Rozhodne to nevyzeralo ako pracovné stretnutie na ktorom 150 zákonodarcov hľadá najlepšie riešenie pre svojich voličov. Stručne povedané, koalícia v demisii sa snažila posunúť termín na september oproti tomu opozícia, tiež v demisii,…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na kresbe zo súdnej siene Sajfulla Saipov (vľavo) počúva verdikt v jeho prípade v New Yorku

Autor: TASR/AP-Elizabeth Williams

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Novak Djokovič sa napriek zraneniu a kontroverzii dostal do ďalšieho finále Australian Open

0 icon

Melbourne 28. januára 2023 (HSP/wsj/Foto:TASR/AP-Aaron Favila)   Dvadsaťjedennásobný šampión z Majors nezostal v Melbourne bokom napriek problémom so šľachou a vyfotografovaniu jsa eho otca s proruskými priaznivcami, píše The Wall Street Journal Novak Djokovič rád jasne hovorí o tom, čo má a čo nemá pod kontrolou. Keď príde na Australian…

Lockheed Martin má pripravené stíhačky F-16, pretože ukrajinskí spojenci oživujú diskusiu o stíhačkách

0 icon

Washington 27. januára 2023 (HSP/ft/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Spoločnosť Lockheed Martin uviedla, že je pripravená uspokojiť dopyt po svojich lietadlách F-16, keďže niektorí z najbližších európskych spojencov Ukrajiny oživujú úsilie o poskytnutie stíhačiek Kyjevu Rozhodnutie USA a Nemecka poslať na Ukrajinu tanky znovu oživilo diskusie, ktoré, ako upozornili európski predstavitelia obrany,…

Davos 2023: Kde sa „vojna je mier“ stalo akceptovaným

0 icon

Davos 28. januára 2023 (HSP/diem25/Foto:screenshot Twitter)   Akoby nestačilo, že miliardári prilietajú na súkromných lietadlách, aby nás poučovali o klimatických zmenách, alebo že nevolení úradníci hovoria o hodnote demokracie. Teraz sme sa dostali do fázy programu manipulácie mysle "vojna je mier”, upozorňuje hnutie DiEM25 Päťdňové podujatie, ktoré hostí vedúcich predstaviteľov…

Heger: „Voči klamstvu sa musím ohradiť“

0 icon

Bratislava 28. januára 2023 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Hegera pobúrilo, čo mu vložil Denník N do úst. Označil to za klamstvo, ktoré musí uviesť na pravú mieru a tak sa k slovám, ktoré mal povedať vyjadril na sociálnej sieti Heger uviedol, že prácu novinárov a komentátorov si vážim, ale voči nepravdám…

Najprv delostrelectvo, potom tanky, potom vojenské lietadlá a potom čo?

0 icon

Washington 28. januára 2023 (HSP/responsiblestatecraft/Foto:TASR/AP-Peter Steffen)   Zdá sa, že pomalé stúpanie USA po rebríčku eskalácie na Ukrajine sa o niečo zrýchlilo - bez veľkých rečí o následkoch, upozorňuje Anatolij Lieven vo svojom príspevku pre Responsible Statecraft Bezprostredne po tom, ako Spojené štáty a Nemecko oznámili, že na Ukrajinu posielajú…

Češi si zvolili prezidenta

0 icon

Praha 28. januára 2023 (HSP/Foto:Barbora Vizváryová, Petr David Josek) Aktualizované 28. januára 2023 o 17:03 h. Volebné miestnosti v Českej republike sa zatvorili o 14.00 hod. Ľudia si zvolili nového prezidenta. Sčítavanie hlasov prebieha, Petr Pavel od začiatku vedie nad Andrejom Babišom. Konečné výsledky sa očakávajú veľmi rýchlo. Sledujte sčítanie…

Kritický rok na reformu nemeckej armády bol stratený

0 icon

Berlín 28. januára 2023 (HSP/economist/Foto:Wikimedia)   Stav Bundeswehru je bezútešnejší ako kedykoľvek predtým. Kritický rok na reformu armády bol stratený, konštatuje The Economist Bundeswehr, armáda, ktorú môžem viesť, je viac-menej vyčerpaná," napísal v deň, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, v emotívnom príspevku na sociálnych sieťach generál Alfons Mais, šéf nemeckej…

„Takéto šialenstvo som ešte nezažil!“ – chorvátsky prezident kritizuje výrok nemeckej ministerky zahraničných vecí

0 icon

Záhreb 28. januára 2023 (HSP/rmx.news/Foto:TASR/AP-Roland Zak)   Zoran Milanović zaželal Nemecku tentoraz viac šťastia ako v druhej svetovej vojne, ale trval na tom, že Chorvátsko nebude hrať v konflikte žiadnu úlohu, informuje REMIX News Chorvátsky prezident Zoran Milanović pokarhal nemeckú ministerku zahraničných vecí Annalenu Baerbockovú za tvrdenie, že Európa je…

Vlhová skončila v slalome štvrtá, 85. triumf Shiffrinovej

0 icon

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po odjazdení elitnej pätnástky 1. kola sobotného slalomu Svetového pohára na 3. mieste.

Dokáže SNS zamiešať volebné karty a dostať sa do parlamentu?

0 icon

Bratislava 28. januára 2023 (HSP/Foto:Screenshot Facebook)   Ak by sa SNS nakoniec predsa len podarilo preliezť do parlamentu, urobilo by to mnohým už teraz tvoriacim sa povolebným koalíciám poriadny škrt cez rozpočet a mohli by nastať viaceré nečakané pohyby na politickej scéne. Ku trom hráčom v zostave Smer- SD, Hlas…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Pravda o vojnách

0icon

>>>Plienenie Austrálie  nespôsobili zajace (voľný radikál,) ktorým chutila mrkva, ale zajace všeobecne, teda aj tie práve okotené!!!>>> Toto platí aj o zisku.

Ivan Štubňa

Uniknuté spravodajské súbory odhaľujú nepohodlné pravdy bosnianskej vojny

0icon

  Pod týmto názvom uverejnil portál The Grayzone článok o pozadí tajných operácií zločineckej organizácie CIA v oblasti Balkánu s následkom vypuknutia vojenských operácií a množstva obetí. Neleg&aacut

Miro Majerník

Válka je vúl

0icon

Priatelia celý život som nenávidel akékoľvek násilie a zvlášť vojny nech za môjho života sa udiali  kdekoľvek na svete. Teraz keď na východe od nás rinčia zbrane a pretekajú potoky krvi mladých mužov, civilov a deti nemôžem mlčať a ka

Slavěna Vorobelová

Naďove dary kyjevskému korupčnému režimu

0icon

Témou dnešných dní na Slovensku sú hlavne predčasné parlamentné voľby, ktoré sa akoby schválne prekrývajú s vyostrovaním zástupného konfliktu NATO vedeného ukrajinskými rukami proti jadrovej superveľmoci. Kyje

René Pavlík

Termín volieb.

0icon

Od rána sa poslanci dohadujú o termíne predčasných volieb. Neprekročili svoj tieň. Niekto rečnil, takmer nikto nepočúval. Rozhodne to nevyzeralo ako pracovné stretnutie na ktorom 150 zákonodarcov hľadá najlepšie riešenie pre svojich voličov. Stručne povedané, koalícia v demisii sa snažila posunúť termín na september oproti tomu opozícia, tiež v demisii,…

Vášeň v Tebe

Striekané šaty predviedli na modelke Hadid. Videli ste ale uvarené?

0 icon

Vo štvrtok 26. januára 2023 v novo zrekonštruovaných priestoroch Slovenskej národnej galérie odovzdávali v 27. ročníku Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. V centre pozornosti bola Martina Ďurikovič. Podujatie moderovala Adela Vincezová, ktorá sa predviedla v šatách z bioplastických materiálov. Šaty vytvorila mladá dizajnérka Martina Ďurikovič, víťazka súťaže Best Fashion Talent 2022. Mladá…

TOP farby oblečenia, ktoré sa hodia k šedivým vlasom. Máte ich v šatníku?

0 icon

Časy, kedy sa ženy báli otravných šedín, sú už dávno preč. Strieborné, biele a dokonca aj šedivé vlasy sú teraz úplne trendy. Takže ak ste strieborná líška, je čas ponoriť sa hlboko do šatníka, aby ste zistili, čo vyhovuje vám a vašim krásnym vlasom, vyzýva portál Leaf.

Adela zverejnila súkromnú fotografiu. Ako keby ste videli svojho manžela?

0 icon

Moderátor Viktor Vincze dnes oslavuje 32. narodeniny. Jeho manželka moderátorka Adela mu zablahoželala aj verejne na sociálnej sieti. Zverejnila totiž súkromnú fotografiu Viktora, ku ktorej uviedla: „Všetko najlepšie, moja láska!“ Fotografia však nezobrazuje vystylovaného moderátora, ale spiaceho manžela, ktorý pravdepodobne zaspal po určitom fyzickom či psychickom vyčerpaní. Reakcia Viktora na…

Čo vidíte ako prvé? Kráča mačka hore alebo dole schodmi?

0 icon

Optická ilúzia, ktorá zobrazuje mačku na schodoch, môže odhaliť vašu skutočnú osobnosť. Snímka v odtieňoch sivej farby zobrazuje mačku na schodoch. Kráča mačka smerom hore alebo ide dole po schodoch? Bez ohľadu na to, ktorým smerom vidíte mačku kráčať, odhalí to váš prístup k životu, informuje

Prečo nestačí umyť ovocie a zeleninu čistou vodou? Ako ich zbaviť chémie?

0 icon

Ako sa správne umýva ovocie a zelenina? V mnohých prípadoch nestačí tečúca voda. Portál LoveNatura uvádza, že väčšina používaných pesticídov má olejovitú štruktúru. Konzistencia oleja je nevyhnutná na to, aby sa prípravok nezmýval na poli počas nepriaznivého počasia.

Armádny Magazín

Sestra vodcu KĽDR: "Severná Kórea bude v jednom zákope s armádou a ľudom Ruska"

0 icon

Severná Kórea, 28. januára 2023 (AM) – Sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una Kim Yo-jong vyjadrila svoj názor na ozbrojený konflikt na Ukrajine a geopolitickú konfrontáciu medzi Ruskom a kolektívnym Západom. Sestra Kim Čong-una, ktorá zastáva post zástupcu vedúceho oddelenia Ústredného výboru Robotníckej strany KĽDR, uviedla, že Spojené štáty pumpujú

Západ je nespokojný s Abramovičom. Jeho úloha ako sprostredkovateľa pri rokovaniach s Kyjevom sa oslabila

0 icon

USA, 28. januára 2023 (AM) – Takmer pred rokom sa ruský miliardár Roman Abramovič pokúsil pomôcť zastaviť vojnu na Ukrajine, zachrániť si reputáciu na Západe a majetok vo výške 15 miliárd dolárov. Jeho pokusy však neboli úspešné a teraz sa jeho úloha obmedzuje na vyjednávanie výmeny väzňov alebo „dohody o obilí“.…

Ukrajina bude pre stíhačky F-16 potrebovať žoldnierov a čas

0 icon

Rusko, 28. januára 2023 (AM) – Na Západe sa začalo rozprávať o presune stíhačiek F-15 a F-16 na Ukrajinu a konkrétne dohody sú možné v priebehu niekoľkých týždňov. Na efektívne využitie týchto strojov sú ale potrební piloti, ktorí s nimi vedia lietať. A nie sú na Ukrajine. Je len jedna možnosť…

Modernizovaný Kalašnikov AK-12 nabral skúsenosti z bojov na Ukrajine

0 icon

Rusko, 28. januára 2023 (AM) – Útočná puška AK-12 Kalašnikov bola modernizovaná s prihliadnutím na skúsenosti s jej používaním v bojových operáciách v zóne špeciálnej operácie, sériové dodávky aktualizovaných zbraní sa začnú tento rok. Oznámil to šéf Rostec Sergej Chemezov. Útočná puška AK-12, prijatá ruskou armádou v roku 2018, bola výrazn

Rusko nemôžeme ignorovať. O "Bismarckovom dialógu"

0 icon

Nemecko, 28. januára 2023 (AM) – Prečo sa súkromná osoba s pruskými koreňmi a zvučným menom usiluje o dialóg s ruskými partnermi počas vojny a čo sa môže moderná nemecká politika naučiť od kancelára Otta von Bismarcka. Od

TopDesať

Severná Kórea ako ju nepoznáme: Zakázané fotografie zachytávajú každodenný život

0 icon

Fotograf Eric Lafforgue je jedným z tých šťastlivcov, ktorí mali možnosť vidieť skutočnú Severnú Kóreu. Severná Kórea je totižto krajina, ktorá je "izolovaná" od celého sveta. K nám o nej prúdi strašne málo informácií a množstvo z nich je prikrášlených k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Eric sa dostal do…

Instagram verzus realita: Žena poukázala na pálčivý problém dnešného sveta

0 icon

Instagram môže byť nádherným a inšpirujúcim miestom plným krásnych a umeleckých fotografií miest, ktoré chceme navštíviť, a ľudí, ktorými chceme byť. Avšak pod pozlátkom je tvrdá realita. Mnohé z týchto "dokonalých" fotografií podporujú úplne nereálne ideály a očakávania, ktoré sa nikdy nedajú dosiahnuť a vedú len k pocitom nedostatočnosti, žiarlivosti a možno až k depresiám.…

Sny, ktoré sa snívali určite už aj tebe. Aký je ich význam?

0 icon

Ľudstvo sa pokúša objasniť tajomstvo snov už od nepamäti. Mnoho ľudí verí, že sny sa dajú interpretovať a dokážu predpovedať budúcnosť. Psychológovia zase veria, že sny nám ukazujú náš aktuálny stav a snažia sa nám niečo naznačiť. Existujú však sny, ktoré sa vo väčšom či menšom množstve vyskytujú takmer u…

TOP10: Najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane sveta

0 icon

V dnešnom článku si ukážeme najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane na svete, ktoré boli kedy vyrobené. Vývoj zbraní, ktoré spôsobujú hromadné ničenie, sa začal až v minulom storočí. Vojna bola vždy tak trocha významnou hnacou silou technologického pokroku. Vojna by nemala byť nikdy v žiadnom prípade podporovaná ani ospravedlňovaná, no tieto…

Čo sa stane, keď si hneď potom, ako si dáš jedlo, zdriemneš?

0 icon

Ľudia majú tendenciu byť hneď po jedle ospalí a nechcú nič iné ako si zdriemnuť. Ako sa však ukazuje, je to presne to, čomu by si sa mal vyhnúť. Spánok alebo len ležanie hneď po jedle môže mať skutočne nepríjemné následky. Možno dokonca poznáš niektoré príznaky, ale nikdy si si neuvedomil, že ich spôsobilo jedlo tesne…

FOTO DŇA

Na kresbe zo súdnej siene Sajfulla Saipov (vľavo) počúva verdikt v jeho prípade v New Yorku

Autor: TASR/AP-Elizabeth Williams

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali