Ľuboš Jurík: Na úroveň Alexandra Dubčeka u nás ešte nikto nedorástol

Bratislava 25. novembra  2016 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)

 

Alexander Dubček sa výraznou mierou pričinil o rehabilitáciu Slánskeho, Clementisa či Husáka a Novomeského. Tvrdí spisovateľ a publicista Ľuboš Jurík, autor obsiahleho biografického románu Rok dlhší ako storočie

V rozhovore pre TASR uviedol, že sa so symbolom Pražskej jari stretol viackrát, oficiálne aj neoficiálne. Stretnutia však netrvali dlho, autor si mal možnosť utvoriť ucelený názor, až keď jeho priateľ, fotograf Tibor Huszár mal najznámejšieho Slováka fotografovať. Jurík išiel na fotenie s ním. V Dubčekovej vile na Mišíkovej ulici strávili veľmi dlhý čas a tak mal príležitosť spoznať osobnosť významného politika bližšie.

Na archívnej snímke spisovateľ Ľuboš Jurík
Na archívnej snímke spisovateľ Ľuboš Jurík

Mali ste možnosť stretnúť Dubčeka osobne, ktorú jeho vlastnosť si najviac vážite?

Spočiatku bol Dubček zdržanlivý, až odmeraný, ale vďaka Tiborovej bezprostrednosti sa uvoľnil a rozhovoril, získal si našu dôveru a odmenil sa nám otvorenosťou. Už vtedy som sa zmienil o tom, že raz napíšem o ňom román, pravda, netušil som, že prejde viac ako 20 rokov, kým sa na to odhodlám. On sa vtedy len usmieval, nebol samoľúby a slávybažný, zdalo sa mi, že to ani neberie vážne. Ale zážitky a spomienky na to stretnutie boli silné, emotívne, zužitkoval som ich aj v spomínanom románe. Dubček bol najmä skromný, chvíľami sa mi zdalo, že až plachý, no v zásadných otázkach rozhodný a neústupčivý. Nebol to žiadny slaboch a oportunista, za akého by ho podaktorí jeho kritici vydávali. Bol citlivý, ale vedel byť aj tvrdý a tvrdohlavý, mal rád umenie, najmä divadlo, vážnu hudbu a literatúru, ale tiež rád športoval a bol silne rodinne založený. Vyžarovala z neho charizma a bolo cítiť, že je to osobnosť.
Aké hodnoty sa vám spájajú s jeho osobnosťou?

Hodnoty, ktoré sa s jeho osobnosťou spájajú, sú univerzálne. On bol jeden z prvých, kto v moderných dejinách Slovenska, Česko-Slovenska, Európy, ba možno povedať celého sveta, vniesol ideu humanizácie politiky a politiku pre človeka. A pre vtedajšiu mladú generáciu, ku ktorej som patril i ja, bol nádejou, bol prísľubom, že svet možno zmeniť a že svet môže byť lepší. To nás posilňovalo, to v nás zostalo po celý život.
Objavujú sa hlasy, ktoré Dubčekovi vyčítajú, že nezabránil intervencii vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968. Mohol to podľa vás urobiť?

Je to nezmysel. Naštudoval som stovky, možno tisícky strán kníh, tajných aj dostupných archívnych materiálov, hovoril som s mnohými ľuďmi, ktorí s Dubčekom spolupracovali, a nikde, ale nikde nebola zmienka o tom, že Dubček mohol ovplyvniť rozhodnutie jastrabov v sovietskom politbyre. Sovieti si jednoducho nemohli dovoliť stratiť Československo, hoci je otázne, či by Dubčekova politika a celý reformný proces viedol k odchodu zo sovietskeho bloku. Dubček chcel socializmus reformovať (otázka je, či sa dá reformovať nereformovateľné) a nie ho nahradiť kapitalizmom. Rozhodnutie Brežneva, jeho skostnatených ideológov a agresívnych generálov bolo motivované najmä geopolitickými a imperiálnymi záujmami Sovietskeho zväzu a jeho spojencov.
Ako sa mohol komunistický funkcionár, ktorý študoval v Sovietskom zväze, stať bojovníkom za demokratizáciu totalitného systému v bývalom Československu?

To nie je ťažké vysvetliť. Poznáte ten príbeh, ako básnici prichádzajú o ilúzie? O ilúzie prichádzajú aj politici. Treba pripomenúť, že Alexander Dubček vyrastal v tridsiatych rokoch minulého storočia v Kirgizsku, v meste Frunze, kam jeho rodičia v naivnej viere v lepší život vycestovali so skupinou idealistov Interhelpo. Už v tom čase si uvedomoval, že vo vysnívanej krajine sa dejú justičné vraždy, že Stalin likviduje svojich odporcov, že celú zem zasiahla stalinská paranoja a dokonca ohrozovala aj jeho rodinu. Ešte pred vypuknutím vojny museli Dubčekovci zo Sovietskeho zväzu utiecť, inak by aj ich mohli postihnúť represálie. Napriek tomu Dubček bol rusofilom. Rozlišoval však medzi režimom a prostými ruskými ľuďmi, vážil si ruské umenie, miloval ruský folklór. Ale kritické myslenie zostávalo. Dubček v päťdesiatych rokov študoval v Moskve a bol svedkom odsúdenia kultu osobnosti, stal sa veľkým prívržencom generálneho tajomníka ÚV KSSZ Chruščova. To všetko ho postupne doviedlo k tomu, že chcel systém reformovať. Zaiste, netreba si Dubčeka idealizovať. Ani som sa o to v románe nesnažil. Bol komunistický funkcionár, no spočiatku mal na vývoj v spoločnosti veľmi malý vplyv. Nezabúdajme, že to bol on, kto sa výraznou mierou pričinil o rehabilitáciu Slánskeho, Clementisa či Husáka a Novomeského. Aj keď sa stal prvým mužom v strane, stále ešte dúfal, že nájde pochopenie v straníckych špičkách KSSZ. Jeho sklamanie bolo po okupácii obrovské a myslím, že tam sa zlomila aj jeho viera v Sovietsky zväz.
Po novembrových udalostiach 1989 chcel byť prezidentom, ktorým sa nestal, mal zvláštny vzťah s Havlom… Mal byť prezidentský post pre Dubčeka satisfakciou?

Dubček naozaj chcel byť prvým ponovembrovým prezidentom Československa. Ani sa tým netajil. Záujmy ponovembrových vodcov boli však iné. Najmä pražskí nežní ideológovia nechceli mať na čele štátu človeka, ktorý bol spojený s komunistickou minulosťou, akokoľvek to bola ikona a legenda oboch národov. Svojím spôsobom to bolo pochopiteľné. Havel a jeho poradcovia sa zjavne obávali, aby sa na Dubčekovej popularite nezviezli aj ľudia roku 1968 a tým by skomplikovali prevzatie moci. Dubček ťažko niesol, že prezidentom sa stal Havel, hoci jeho vzťah s Havlom bol korektný, občas rozporuplný, no jeden druhého vzájomne rešpektovali.
Ako vnímate fakt, že Dubček odmietal osamostatnenie Slovenskej republiky?

Aj tento problém je zložitejší, ako sa zdá. Ťažko povedať, či Dubček jednoznačne odmietal osamostatnenie Slovenska. Zaiste, vyjadroval sa v tom zmysle, že na samostatnosť nie sme pripravení (ukázalo sa, že mal pravdu!), že bez Čechov budeme slabší, že naša ekonomika môže skolabovať, že budeme mať ťažkosti v zahraničnopolitických vzťahoch. Jeho vzťah k českému národu bol veľmi úprimný, čestný a priateľský. Nezabúdajme však, že to bol Dubček, ktorý – keď bol vplyvným funkcionárom Ústredného výboru KSČ v Prahe počas Novotného éry – sa ako tajomník pre priemysel výrazne zasadil o to, aby sa spriemyselňovalo Slovensko, že bol s Novotným prakticky v neustálom spore a že kvôli tomu ho aj Novotný z funkcie odvolal. Dubček bol veľký slovenský patriot a národovec, o tom niet pochýb. Veď Dubček bol pri tom, keď sa v rámci Československa začalo hovoriť o federácii, že aj jeho zásluhou napokon vznikla česko-slovenská federácia v roku 1969, pravda, pod hlavňami tankov to už bolo mŕtvo narodené dieťa. A keď si po voľbách 1992 uvedomil, že Česko-Slovensko sa ako jeden štát neudrží, bral to veľmi pragmaticky a bol pripravený urobiť všetko pre samostatnú Slovenskú republiku. Môžem to potvrdiť z osobných skúseností a z rozhovorov priamo s ním.
Román Rok dlhší ako storočie – ste koncipovali ako Dubčekovo rozprávanie v prvej osobe. Čo by asi povedal na súčasné politické dianie na Slovensku a v Európe?

Ťažko sa mi na takúto otázku odpovedá. Neviem, môžem si len domýšľať. Metodika mojej tvorby v prípade románu Rok dlhší ako storočie by sa dala nazvať fantazijný historizmus. Čiže využívam a používam spisovateľskú licenciu, no pritom dodržiavam historické reálie a opieram sa o fakty. Dalo by sa povedať: domýšľam, ale nevymýšľam. Preto som si zvolil aj rozprávanie v prvej osobe. Rozhodne si však nemyslím, že Dubček by bol zhovievavý k vývoju na Slovensku, že by mlčal, alebo nekriticky schvaľoval obdobie divokej privatizácie, akty štátneho terorizmu, mafiu povýšenú na štátnu politiku, korupciu, okliešťovanie demokracie a netoleranciu väčšiny voči menšinám, či už v parlamente alebo v sociálnych štruktúrach. Na to bol Dubček príliš čestný, príliš humanista, na to bol príliš politik a štátnik. Ešte nikto u nás na jeho úroveň nedorástol. A pokiaľ ide o Európu, zrejme by ho netešila nejednotnosť Európskej únie, pretože – akokoľvek bol patriot a národovec – bol aj presvedčený Európan.
Dubčeka neheroizujete, vidíte ho ako reálneho človeka, ktorý ako správny človek aj zlyhával. V jednom z rozhovorov pre TASR ste priznali, že Dubček mal depresie, spochybňoval sám seba… Prečo podľa vás nepodpísal Chartu 77?

Som ďaleko od toho, aby som Dubčeka heroizoval. Práve naopak. Nechcel som mu postaviť žulový pomník, ku ktorému budeme na výročia nosiť kvety a zapaľovať sviečky. Chcel som z neho urobiť živého človeka s veľkým srdcom a dušou plnou nádejí, no aj muža, ktorý pochyboval, ktorý si občas neveril, ktorý prepadával depresiám. Čo je na tom čudné? Silný nie je ten, kto nemá depresie, ale ten, kto ich dokáže prekonať. Prečo Dubček nepodpísal Chartu 77? Podrobne to opisujem v románe, sú tam všetky dôvody a morálne zábrany, prečo to Dubček neurobil. Najmä je to skutočnosť, že sa o tom dozvedel až po tom, keď už bola Charta 77 na svete. Nikto sa ho na nič nepýtal, nikto s ním obsah dokumentu nekonzultoval. Okrem toho nechcel ešte väčšmi komplikovať situáciu, v ktorej sa ocitol. Napriek tomu s obsahom Charty 77 súhlasil.
V knihe rozprávate aj o tragickej autonehode najznámejšieho Slováka. Ako sa dnes pozeráte na jeho nečakaný odchod z nášho sveta? Dostali ste sa k informáciám, ktoré by priniesli viac svetla a ozrejmili okolnosti Dubčekovej smrti?

Tomuto problému sa venujem až v doslove knihy, keďže sám Dubček sa už o tom – ako ste spomenuli, príbeh je prerozprávaný v prvej osobe – nemohol vyjadriť. Zozbieral som len známe fakty, ktoré sú samé o sebe dosť znepokojivé. Je tam priveľa nejasností. Ale moje úsilie sa tým skončilo, nepátral som po podrobnostiach. Nie som priaznivcom konšpirácií, nemám rád rôzne teórie, ktoré sa opierajú najmä o choré výplody ich autorov. Fakt je fakt a ten nepustí. Pripúšťam však, že Dubčekova tragická havária nebola dôsledne vyšetrená a dosiaľ traumatizuje českú aj slovenskú spoločnosť. Nie som si istý, či sa vôbec niekedy dozvieme pravdu. Veľké osobnosti slovenských dejín zomierajú za zvláštnych okolností: Štúr, Štefánik, Clementis, Dubček…
Váš text mali možnosť čitatelia dotvárať na internete svojimi názormi, pripomienkami, spomienkami na Dubčeka, reagovali historici, politológovia, známi priatelia i príbuzní. Čo ste museli na základe ich podnetov v knihe zmeniť?

Bol to zaujímavý experiment. Oslovil som môjho dlhoročného priateľa a spolupracovníka z Nového slova, šéfredaktora Emila Poláka, ktorý redigoval internetový portál Slovo, či by mohol na pokračovanie uverejniť môj román o Dubčekovi. Súhlasil, román vychádzal na internetovej stránke niekoľko týždňov. Pred každou kapitolou románu bolo moje upozornenie a žiadosť, aby čitatelia – ktorých táto téma zaujíma a ktorí majú svoje názory, postrehy, skúsenosti – napísali svoje skúsenosti, ktoré by som mohol zapracovať do definitívnej podoby rukopisy. Ozvenou bolo veľké množstvo odpovedí, až udivujúco veľké! Prichádzali ohlasy, články, analýzy, spomienky… ako vravíte, písali jeho priatelia, náhodní známi, pamätníci, historici, politológovia, ľudia zo zahraničia, aj spolupracovníci a novinári. Bol som nielen prekvapený, potešený, ale aj mierne zmätený, no snažil som sa všetky pripomienky spracovať a zaradiť do textu. Vedel som, že to knihu obohatí. Dokonca sa mi prihlásil syn Alexandra Dubčeka Milan, s ktorým sme sa zblížili a ktorý mi umožnil nahliadnuť do súkromia rodiny Dubčekovcov. Bola to neoceniteľná forma spolupráce. Verím, že sa to prejavilo aj na kvalite knihy a ocenili to aj čitatelia. Za román som dostal Hlavnú cenu Literárneho fondu, aj cenu čitateľov Kniha roka. Už dnes sa prekladá do poľštiny, maďarčiny, češtiny, ukrajinského a srbského jazyka, na spadnutie je podpis zmluvy (nechcem to zakríknuť!) s nemeckým vydavateľom, tiež majú o knihu záujem vo Švédsku, Taliansku, dokonca v Španielsku.
Mal Alexander Dubček myšlienky, ktoré by našli uplatnenie aj dnes, v období globalizácie?

Určite áno, o tom nepochybujem. Dubček mal vízie o Európe, podľa neho by hranice medzi východom a západom nemali starý kontinent rozdeľovať, ale spájať. Keď si pozorne prečítate jeho prejav, ktorý predniesol pri udeľovaní ceny Andreja Sacharova na univerzite v Bologni, nájdete tam veľa myšlienok, ktoré majú univerzálnu platnosť. O to viac, že Európa i svet prechádzajú zložitým obdobím, keď sa rôzni dezinformátori snažia falšovať historické pravdy.

Ľuboš Jurík (1947) je autorom viac ako troch desiatok kníh, televíznych scenárov a divadelných hier. Debutoval zbierkou poviedok Na Poľnej ulici (1973). Románový debut Emigranti (1977), zobrazujúci osudy emigrantov po roku 1968, bol preložený do viacerých európskych jazykov. Čitateľský úspech zaznamenal román Novinári (1984), odkrývajúci motívy pôsobenia moci a poukazujúci na jej slabosti. Napísal aj romány Spravodliví (1989) a Všetci sme potomkovia Kainovi (2010). Je tiež autorom Krimi prípadov reportéra AZ (1992 – 2012). Obsiahlu časť Juríkovej tvorby tvoria knihy rozhovorov s významnými slovenskými, českými, európskymi a americkými spisovateľmi – Nepokojné dialógy (1983), Americké dialógy (1993), Dialógy s hviezdami literatúry (2014). Za knihu literatúry faktu Pokušenie moci (2002) získal Cenu Egona E. Kischa. Za dielo Poučenie z moci (2013) mu patrí Hlavná cena Egona E. Kischa. Napísal aj biografický román Smrť ministra (2009) o poslednej noci popraveného slovenského politika Vladimíra Clementisa. Nedávno predstavil novinku Paríž očami dažďa – zápisky z Paríža a rozhovory s francúzskymi spisovateľmi.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Imunita po prekonaní COVID-19 na roky až desaťročia – potvrdila štúdia. Očkovať sa netreba

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Časopis Forbes informoval, že prirodzená imunita môže trvať až 8 mesiacov, ale aj dlhšie – podľa novej štúdie renomovaných výskumníkov z La Jolla Inštitútu imunológie. U tých, čo majú robustnú mieru B- a T-buniek, „ktoré pretrvávajú v tele veľmi veľmi dlho“ Zistili to…

V pondelok odhalili PCR testy 1 590 nakazených, v štatistikách pribudlo 192 úmrtí

0 icon

Bratislava 26. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   V pondelok odhalili PCR testy na Slovensku ďalších 1 590 nakazených koronavírusom, laboratóriá pritom otestovali 10 950 vzoriek. Počet úmrtí pacientov na COVID-19 stúpol o 192. V pondelok pritom štatistiky uvádzali nulu. Vyliečilo sa ďalších 3 811 osôb. Národné centrum zdravotníckych informácií o…

Šikuta chce vytvoriť na Najvyššom súde takzvané zjednocovacie senáty

0 icon

Bratislava 26. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Po personálnej stabilizácii by mali na Najvyššom súde (NS) SR začať fungovať takzvané zjednocovacie senáty, ktorých cieľom má byť zjednocovanie judikatúry. Dôvodom je rozdielna rozhodovacia prax súdov. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda NS SR Ján Šikuta "Ide o jednu z mojich…

Hudobník Reborn sa vo februári postaví pred súd

0 icon

Bratislava 26. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku vytýčil na 19. februára hlavné pojednávanie s Jaroslavom P., ktorý je známy aj ako hudobník Reborn. Dôvodom je podaná obžaloba pre výrobu extrémistických materiálov, ich rozširovanie a prechovávanie Hudobníka spolu so šéfom združenia Slovenská pospolitosť Jakubom Š.…

Polícia informuje, že od stredy bude „vo zvýšenej miere“ kontrolovať negatívne výsledky testov z plošného testovania

0 icon

Bratislava 26. januára 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Policajný zbor SR na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook ozrejmil, ako budú od 27. februára prebiehať kontroly epidemiologických pravidiel. Dnes (26. januára) sa totiž konči prvá fáza druhého celoplošného testovania, kde občania dostali potvrdenia o tom, či sú pozitívni alebo negatívni na koronavírus.…

Psychika mladých ľudí trpí počas pandémie najviac, uviedla prezidentka Zuzana Čaputová

0 icon

Bratislava 26. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová bude v utorok večer súčasťou online diskusie o duševnom zdraví mladých ľudí počas pandémie. Diskutovať bude so psychológom Marekom Madrom a youtuberom Matejom Slažanským, známym pod prezývkou Selassie. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec "Pre mladých ľudí…

Regulačný úrad chce vyriešiť energetickú chudobu už v tomto roku

0 icon

Bratislava 26. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Už v tomto roku by sme sa mali dozvedieť, ako bude Slovensko riešiť energetickú chudobu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) chce v rámci implementácie zimného energetického balíčka presadiť aj riešenie energetickej chudoby. „Téma energetickej chudoby je súčasťou zimného energetického balíčka. Takže ja…

Drucker: Je to len malé slovíčko pre ministra, ale veľký rozdiel pre občanov. Vláda môže kvôli zlej vyhláške znehodnotiť očkovanie proti Covidu

0 icon

Bratislava 26. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vláda môže svojim nezodpovedným konaním znehodnotiť očkovanie proti Covidu-19. Vyhlásil to na sociálnej sieti bývalý minister zdravotníctva, Tomáš Drucker Kým seba zaočkovali podľa odporúčaní výrobcu vakcíny na 21. deň po podaní prvej dávky, pre zvyšok Slovenska posunuli preočkovanie najskôr na 28. deň. Pritom…

Pre nehodu dvoch kamiónov a osobného auta uzavreli hlavnú cestu pri obci Dobrá Niva. Pri nehode sa zranili dve osoby

0 icon

Banská Bystrica 26. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook/HaZZ)   Hasiči zasahujú pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v katastri obce Dobrá Niva v okrese Zvolen. Ako informovala Katarína Križanová z Prezídia hasičského a záchranného zboru, štátna cesta je aktuálne uzavretá. Pri nehode došlo k zrážke dvoch kamiónov a jedného osobného motorového vozidla,…

Tisícky ľudí protestovali proti oslavám Dňa Austrálie

0 icon

Sydney 26. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Rick Rycroft)   Tisícky obyvateľov austrálskych miest protestovali v utorok proti oslavám Dňa Austrálie, uviedla agentúra DPA. V Austrálii je 26. január od roku 1994 štátnym sviatkom. Pripomína deň, keď na kontinent dorazila flotila britských lodí, ktorá v roku 1788 kolonizovala kontinent Aborigéni to vidia inak.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jozef Slávik

Kruh zla ...

0icon

Každý politik, ak získa rozhodujúcu vedúcu pozíciu pri zostavovaní svojho vládneho kabinetu prvé, čo spraví je vytvorenie okruhu tých najvernejších, na ktorých sa môže dokonale spoľahnúť. Je to vcelku samozrejmé a nič by sa nedalo takémuto počinu vyčítať, ak by to smerovalo k tomu, aby spoločnosť a ľudia krajiny, na…

Štefan Harabin

Treba asi prijať zákon, že špeciálnym prokurátorom na doživotie môže byť iba Lipšic. Krajniak Lipšicovi pomáha trestnou činnosťou.

0icon

O čo ide .... Vlani Matovičova klika účelovo zmenila zákon, že funkciu špeciálneho a generálneho prokurátora môže zastávať aj neprokurátor. Špeciálne pre Lipšica Podmienkou kandidatúry na špeciál prokurátora je aj previerka na stupeň prísne tajné. Zabudli však pritom na to, že o previerku na prísne tajné nemôže žiadať advokát. Lipšic…

Rastislav Slovák

Mnohé Matovičove činy, ktoré napáchal sú mafiánskymi kriminálnymi praktikami toho najhrubšieho zrna. VÝZVA Pavlíne Matovičovej, aby ako manželka predsedu vlády SR bezodkladne a hodnoverne preukázala pôvod svojho obrovského majetku!

0icon

Na poste predesedu vlády SR momentálne sedí nebezpečný kriminalnik, mafián a podvodník Matovič, ktorý sa neštíti používať najhoršie mafiánske a kriminálne praktiky! Sú na to nezvratné dôkazy! DÔKAZ ČÍSLO 1.: Keď niekto zneužíva zamestnanca ako bieleho koňa tak ako Matovič zneužíval svojho bývalého zamestnanca Vandáka, je alebo nie je to…

Marek Brna

Pellegrini, nástup!

0icon

Toť nedávno som stratil všetky ilúzie o tejto vláde. Áno, treba dať vždy každému šancu... Ale... Čo je veľa, to je veľa. Nech teda nastúpi ten Pellegrini s tým jeho padni komu padni. Nech sa spojí pre mňa za mňa aj so stranou Za ľudí. Táto spoločnosť nutne potrebuje nové…

Jana Tutková

Vakcíny proti COVID-19 ako vrchol korupcie – štát a výrobcovia v jednej posteli

0icon

Treba dôverovať, že „nekorumpovateľní“ úradníci schvália len nezávadnú vakcínu a len bezpečný liek? Konflikt záujmov bol evidentný pri schvaľovaní neefektívneho predraženého lieku Remdisivir, pre ktorý zomreli desiatky tisíc na chybne liečený Covid. Viacerí, ktorí ho narýchlo v marci 2020 schvaľovali v americkom Národnom inštitúte zdravia (NIH), dostávali peniaze od je

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Nostradamus a jeho ozajstný prorocký text

0 icon

Meno Nostradamus ste už pravdepodobne niekedy počuli. Stretli ste sa už niekedy aj s jeho rozsiahlym veršovaným dielom s názvom Astrologické centúrie? Toto dielo pochádza z roku 1555, ktorého autorom je Michel de Nostredame, a vzťahuje sa dokonca aj na súčasnosť. Práve preto ho niektorí považujú za ozajstný prorocký text. Napriek tomu, že v roku 1566 francúzsky…

TOP10: Čo sa stane, ak prestaneš úplne jesť cukor? 2. časť

0 icon

"Face Sugar", fúzy nad hornou perou, a dokonca aj neplodnosť  - to sú len niektoré účinky, ktoré sú spojené s konzumáciou zákernej bielej kryštalickej látky, ktorá sa volá cukor. Keď ho dáme preč z našich tanierov a pohárov, nemusí sa z nás stať superhrdina, ale určite to môže zlepšiť náš život a zdravie. A tak sme…

Historické zábery, z ktorých budeš mať zmiešané pocity

0 icon

Vďaka umeniu fotografie môžeme vidieť a pamätať si minulosť. Presne vieme, ako vyzerali predkovia z britských kráľovských rodín či ktoré plavky boli považované za neslušné pred storočím. Tu sú historické zábery, ktoré v tebe vyvolajú obdiv aj smútok zároveň. Možno ti povedia príbehy, ktoré si nikdy predtým nepočul... Ruský cár…

TOP10 tipov, ako zostať produktívny aj počas práce z domu – 1. časť

0 icon

Donútila ťa pandémia COVID-19 pracovať z domu? V tomto článku nájdeš niekoľko užitočných tipov, ako zostať šťastný, zdravý a zároveň produktívny aj pri práci z domu. Keby ti minulý rok v januári niekto povedal, že budeš môcť celé mesiace pracovať z domu, vyhýbať sa preplnenej MHD a celej kancelárskej politike, asi by si si myslel, že niekto…

TOP10: Bežné veci, ako si ich ešte nevidel!

0 icon

Aj známe veci, s ktorými sa stretávame každý deň, sa môžu prejaviť a odhaliť neobvyklú stránku. Potom sa z bežných predmetov stane niečo úplne iné - na pohľad sú dvakrát tak zaujímavé. Nie každý sa môže pochváliť toho, že videl jeden milión dolárov v hotovosti alebo má bankovky všetkých mien z celého sveta na…

Vo svete IT

Vyskakujú vám v smartfóne reklamy? Analytici objavili 164 aplikácií, ktoré označili ako adware. Nemáte jednu z nich aj vy?

0 icon

Len niekoľko dní dozadu sme sa venovali téme malwaru v smartfónoch, ako ho môžete identifikovať a následne odstrániť. Neubehol poriadne ani týždeň, a už sa tu objavil obsiahly zoznam škodlivých aplikácií označených ako adware. Nejde pritom o neznáme aplikácie, ktoré nemajú dosah, ale o zoznam 164 aplikácií s viac ako…

Môže byť Star-Trek jedného dňa realitou? Takto funguje Alcubierrov pohon

0 icon

Známy seriál Star-Trek nám ukazuje budúcnosť, v ktorej cestovanie k iným hviezdam nepredstavuje žiaden problém. Vesmírne lode cestujú naprieč vesmírom pomocou takzvaného pohonu Warp, vďaka ktorému sa môžu hýbať až 9-tisíc násobkom rýchlosti svetla, hovorí YouTube kanál Arvin Ash.  Nič však nemôže cestovať rýchlejšie ako svetlo, to tvrdí aj Einsteinova…

Xiaomi Mijia G1 – najlacnejší robotický vysávač s mopovaním od Xiaomi aktuálne za neodolateľne nízku cenu

0 icon

Spoločnosť Xiaomi už roky patrí medzi popredných výrobcov v segmente tyčových a robotických vysávačov. Xiaomi neustále vylepšuje svoje portfólio týchto produktov, pričom najnovšie prichádza na trh s doposiaľ najlacnejším modelom, ktorý však aj napriek svojej nízkej cene ponúka nekompromisné technológie. Zoznámte sa s novým robotickým vysávačom a mopom v jednom Xiaomi Mijia G1.  Xiaomi Mijia…

Nájdeme mimozemské civilizácie v blízkosti najnebezpečnejších vesmírnych objektov?

0 icon

Štúdia, publikovaná 13. januára na portály Physical Review D, popisuje spôsob, ako by sme mohli v budúcnosti objaviť mimozemské civilizácie. Tie by mohli získavať energiu v okolí čiernych dier, píše portál livescience.com. Stopy týchto pokročilých technológií by mohli byť pozorované tesne pred hranicou horizontu udalostí, regiónu, spoza ktorého neunikne ani…

Séria Samsung Galaxy S21 nepodporuje plynulé aktualizácie systému Android

0 icon

Už pred príchodom mobilného operačného systému Android 11 bolo jasné, že nová verzia príde na trh so zásadnými zmenami, ktoré by mali na všetkých smartfónoch s týmto operačným systémom zabezpečiť rýchle a bezproblémové aktualizácie operačného systému. Práve dokument CDD (Android 11 Compatibility Definition Document) obsahoval bod, v ktorom boli plynulé…

Armádny Magazín

Grécko : Turecké šable vyrovnáme

0 icon

Francúzsko, 26. január 2021 (AM) - Francúzsko vyzbrojuje Grécko najmodernejšími technológiami. Tento rok 25. januára, Grécko oficiálne podpísalo tri zmluvy týkajúce sa akvizície 18 lietadiel, Rafale F3R od Francúzska. Ide tak o splnenie nezávislého prísľubu od Grékov nakúpiť potrebný materiál k odstrašeniu Turecka.   Francúzi sa ku Grécku postavili ako p

„Náš život, mamička, je horší ako psí“ V Nemecku zahynul každý druhý sovietsky ostarbeiter

0 icon

Nemecko, 26. január 2021 (AM) - Písomne sa o ich situácii zmienil železničiar Adam Schmidt z Essenu: „...v polovici roku 1941 prišli prví robotníci z Poľska, Haliče a západnej Ukrajiny. Dopravení boli do Essenu v nákladných vagónoch, predurčených na prepravu zemiak

Expert na zbrane Markvart:: České výcvikové lietadlo L-39 NG je zatiaľ nenahraditeľné

0 icon

Česko, 26. január 2021 (AM, Sputnik) - Český letecký priemysel silne zatackal v 90. rokoch. V pamätiach bývalých politikov čítame, že za všetkým bola aj dobové politické rozhodnutia. Dnes vám s potešením prinášame rozhovor s Petrom Markvartom, ktorý sa pohybuje na poli obchodu s vojenskou tech

Prečo Rusko nezaujíma americký projekt Gateway?

0 icon

Rusko, 26. január 2021 (AM) - Vytvorenie obežnej stanice Mesiaca Gateway Rusko nezaujíma z dôvodu, že potenciálni partneri nebudú pri ňom s Američanmi rovnoprávni! Presne to povedal generálny riaditeľ „Roskosmosu“ Dmitrij Rogozin, čo v pondelok 25. januára uverejnila RIA Novosti.   Rogozin uviedol, že ruská strana neraz vyjadrovala pripra

Ďalší severokórejský diplomat zbehol na juh - tentokrát v Kuvajte

0 icon

SOUL 26. januára (AM) - Severokórejský diplomat prebehol do Južnej Kórey. Pôsobil ako úradujúci šéf misie na veľvyslanectve krajiny v Kuvajte.   Ryu Hyun-woo, ktorý pôsobil ako úradník veľvyslanectva od chvíle, keď bol veľvyslanec So Chang-sik vyhostený z Kuvajtu po prijatí rezolúcie OSN v roku 2017, podľa predbežnýc

Svetlo sveta

Arcibiskup Fulton J. Sheen – Hnev

0 icon

“Pane odpusť im, lebo nevedia čo činia.” (Lk 23,34) Prvé slovo, ktoré Ježiš povedal na kríži malo za cieľ odčiniť hriechy prameniace z hnevu. Hnev a rozum vedia konať vo veľkom súzvuku. Rozum dáva argumenty a odôvodnenie pre hnev. Rozum vie pomenovať krivdu, ktorá sa udiala a vie odvážiť váhu…

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali