Ľuboš Jurík: Na úroveň Alexandra Dubčeka u nás ešte nikto nedorástol

Bratislava 25. novembra  2016 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)

 

Alexander Dubček sa výraznou mierou pričinil o rehabilitáciu Slánskeho, Clementisa či Husáka a Novomeského. Tvrdí spisovateľ a publicista Ľuboš Jurík, autor obsiahleho biografického románu Rok dlhší ako storočie

V rozhovore pre TASR uviedol, že sa so symbolom Pražskej jari stretol viackrát, oficiálne aj neoficiálne. Stretnutia však netrvali dlho, autor si mal možnosť utvoriť ucelený názor, až keď jeho priateľ, fotograf Tibor Huszár mal najznámejšieho Slováka fotografovať. Jurík išiel na fotenie s ním. V Dubčekovej vile na Mišíkovej ulici strávili veľmi dlhý čas a tak mal príležitosť spoznať osobnosť významného politika bližšie.

Na archívnej snímke spisovateľ Ľuboš Jurík
Na archívnej snímke spisovateľ Ľuboš Jurík

Mali ste možnosť stretnúť Dubčeka osobne, ktorú jeho vlastnosť si najviac vážite?

Spočiatku bol Dubček zdržanlivý, až odmeraný, ale vďaka Tiborovej bezprostrednosti sa uvoľnil a rozhovoril, získal si našu dôveru a odmenil sa nám otvorenosťou. Už vtedy som sa zmienil o tom, že raz napíšem o ňom román, pravda, netušil som, že prejde viac ako 20 rokov, kým sa na to odhodlám. On sa vtedy len usmieval, nebol samoľúby a slávybažný, zdalo sa mi, že to ani neberie vážne. Ale zážitky a spomienky na to stretnutie boli silné, emotívne, zužitkoval som ich aj v spomínanom románe. Dubček bol najmä skromný, chvíľami sa mi zdalo, že až plachý, no v zásadných otázkach rozhodný a neústupčivý. Nebol to žiadny slaboch a oportunista, za akého by ho podaktorí jeho kritici vydávali. Bol citlivý, ale vedel byť aj tvrdý a tvrdohlavý, mal rád umenie, najmä divadlo, vážnu hudbu a literatúru, ale tiež rád športoval a bol silne rodinne založený. Vyžarovala z neho charizma a bolo cítiť, že je to osobnosť.
Aké hodnoty sa vám spájajú s jeho osobnosťou?

Hodnoty, ktoré sa s jeho osobnosťou spájajú, sú univerzálne. On bol jeden z prvých, kto v moderných dejinách Slovenska, Česko-Slovenska, Európy, ba možno povedať celého sveta, vniesol ideu humanizácie politiky a politiku pre človeka. A pre vtedajšiu mladú generáciu, ku ktorej som patril i ja, bol nádejou, bol prísľubom, že svet možno zmeniť a že svet môže byť lepší. To nás posilňovalo, to v nás zostalo po celý život.
Objavujú sa hlasy, ktoré Dubčekovi vyčítajú, že nezabránil intervencii vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968. Mohol to podľa vás urobiť?

Je to nezmysel. Naštudoval som stovky, možno tisícky strán kníh, tajných aj dostupných archívnych materiálov, hovoril som s mnohými ľuďmi, ktorí s Dubčekom spolupracovali, a nikde, ale nikde nebola zmienka o tom, že Dubček mohol ovplyvniť rozhodnutie jastrabov v sovietskom politbyre. Sovieti si jednoducho nemohli dovoliť stratiť Československo, hoci je otázne, či by Dubčekova politika a celý reformný proces viedol k odchodu zo sovietskeho bloku. Dubček chcel socializmus reformovať (otázka je, či sa dá reformovať nereformovateľné) a nie ho nahradiť kapitalizmom. Rozhodnutie Brežneva, jeho skostnatených ideológov a agresívnych generálov bolo motivované najmä geopolitickými a imperiálnymi záujmami Sovietskeho zväzu a jeho spojencov.
Ako sa mohol komunistický funkcionár, ktorý študoval v Sovietskom zväze, stať bojovníkom za demokratizáciu totalitného systému v bývalom Československu?

To nie je ťažké vysvetliť. Poznáte ten príbeh, ako básnici prichádzajú o ilúzie? O ilúzie prichádzajú aj politici. Treba pripomenúť, že Alexander Dubček vyrastal v tridsiatych rokoch minulého storočia v Kirgizsku, v meste Frunze, kam jeho rodičia v naivnej viere v lepší život vycestovali so skupinou idealistov Interhelpo. Už v tom čase si uvedomoval, že vo vysnívanej krajine sa dejú justičné vraždy, že Stalin likviduje svojich odporcov, že celú zem zasiahla stalinská paranoja a dokonca ohrozovala aj jeho rodinu. Ešte pred vypuknutím vojny museli Dubčekovci zo Sovietskeho zväzu utiecť, inak by aj ich mohli postihnúť represálie. Napriek tomu Dubček bol rusofilom. Rozlišoval však medzi režimom a prostými ruskými ľuďmi, vážil si ruské umenie, miloval ruský folklór. Ale kritické myslenie zostávalo. Dubček v päťdesiatych rokov študoval v Moskve a bol svedkom odsúdenia kultu osobnosti, stal sa veľkým prívržencom generálneho tajomníka ÚV KSSZ Chruščova. To všetko ho postupne doviedlo k tomu, že chcel systém reformovať. Zaiste, netreba si Dubčeka idealizovať. Ani som sa o to v románe nesnažil. Bol komunistický funkcionár, no spočiatku mal na vývoj v spoločnosti veľmi malý vplyv. Nezabúdajme, že to bol on, kto sa výraznou mierou pričinil o rehabilitáciu Slánskeho, Clementisa či Husáka a Novomeského. Aj keď sa stal prvým mužom v strane, stále ešte dúfal, že nájde pochopenie v straníckych špičkách KSSZ. Jeho sklamanie bolo po okupácii obrovské a myslím, že tam sa zlomila aj jeho viera v Sovietsky zväz.
Po novembrových udalostiach 1989 chcel byť prezidentom, ktorým sa nestal, mal zvláštny vzťah s Havlom… Mal byť prezidentský post pre Dubčeka satisfakciou?

Dubček naozaj chcel byť prvým ponovembrovým prezidentom Československa. Ani sa tým netajil. Záujmy ponovembrových vodcov boli však iné. Najmä pražskí nežní ideológovia nechceli mať na čele štátu človeka, ktorý bol spojený s komunistickou minulosťou, akokoľvek to bola ikona a legenda oboch národov. Svojím spôsobom to bolo pochopiteľné. Havel a jeho poradcovia sa zjavne obávali, aby sa na Dubčekovej popularite nezviezli aj ľudia roku 1968 a tým by skomplikovali prevzatie moci. Dubček ťažko niesol, že prezidentom sa stal Havel, hoci jeho vzťah s Havlom bol korektný, občas rozporuplný, no jeden druhého vzájomne rešpektovali.
Ako vnímate fakt, že Dubček odmietal osamostatnenie Slovenskej republiky?

Aj tento problém je zložitejší, ako sa zdá. Ťažko povedať, či Dubček jednoznačne odmietal osamostatnenie Slovenska. Zaiste, vyjadroval sa v tom zmysle, že na samostatnosť nie sme pripravení (ukázalo sa, že mal pravdu!), že bez Čechov budeme slabší, že naša ekonomika môže skolabovať, že budeme mať ťažkosti v zahraničnopolitických vzťahoch. Jeho vzťah k českému národu bol veľmi úprimný, čestný a priateľský. Nezabúdajme však, že to bol Dubček, ktorý – keď bol vplyvným funkcionárom Ústredného výboru KSČ v Prahe počas Novotného éry – sa ako tajomník pre priemysel výrazne zasadil o to, aby sa spriemyselňovalo Slovensko, že bol s Novotným prakticky v neustálom spore a že kvôli tomu ho aj Novotný z funkcie odvolal. Dubček bol veľký slovenský patriot a národovec, o tom niet pochýb. Veď Dubček bol pri tom, keď sa v rámci Československa začalo hovoriť o federácii, že aj jeho zásluhou napokon vznikla česko-slovenská federácia v roku 1969, pravda, pod hlavňami tankov to už bolo mŕtvo narodené dieťa. A keď si po voľbách 1992 uvedomil, že Česko-Slovensko sa ako jeden štát neudrží, bral to veľmi pragmaticky a bol pripravený urobiť všetko pre samostatnú Slovenskú republiku. Môžem to potvrdiť z osobných skúseností a z rozhovorov priamo s ním.
Román Rok dlhší ako storočie – ste koncipovali ako Dubčekovo rozprávanie v prvej osobe. Čo by asi povedal na súčasné politické dianie na Slovensku a v Európe?

Ťažko sa mi na takúto otázku odpovedá. Neviem, môžem si len domýšľať. Metodika mojej tvorby v prípade románu Rok dlhší ako storočie by sa dala nazvať fantazijný historizmus. Čiže využívam a používam spisovateľskú licenciu, no pritom dodržiavam historické reálie a opieram sa o fakty. Dalo by sa povedať: domýšľam, ale nevymýšľam. Preto som si zvolil aj rozprávanie v prvej osobe. Rozhodne si však nemyslím, že Dubček by bol zhovievavý k vývoju na Slovensku, že by mlčal, alebo nekriticky schvaľoval obdobie divokej privatizácie, akty štátneho terorizmu, mafiu povýšenú na štátnu politiku, korupciu, okliešťovanie demokracie a netoleranciu väčšiny voči menšinám, či už v parlamente alebo v sociálnych štruktúrach. Na to bol Dubček príliš čestný, príliš humanista, na to bol príliš politik a štátnik. Ešte nikto u nás na jeho úroveň nedorástol. A pokiaľ ide o Európu, zrejme by ho netešila nejednotnosť Európskej únie, pretože – akokoľvek bol patriot a národovec – bol aj presvedčený Európan.
Dubčeka neheroizujete, vidíte ho ako reálneho človeka, ktorý ako správny človek aj zlyhával. V jednom z rozhovorov pre TASR ste priznali, že Dubček mal depresie, spochybňoval sám seba… Prečo podľa vás nepodpísal Chartu 77?

Som ďaleko od toho, aby som Dubčeka heroizoval. Práve naopak. Nechcel som mu postaviť žulový pomník, ku ktorému budeme na výročia nosiť kvety a zapaľovať sviečky. Chcel som z neho urobiť živého človeka s veľkým srdcom a dušou plnou nádejí, no aj muža, ktorý pochyboval, ktorý si občas neveril, ktorý prepadával depresiám. Čo je na tom čudné? Silný nie je ten, kto nemá depresie, ale ten, kto ich dokáže prekonať. Prečo Dubček nepodpísal Chartu 77? Podrobne to opisujem v románe, sú tam všetky dôvody a morálne zábrany, prečo to Dubček neurobil. Najmä je to skutočnosť, že sa o tom dozvedel až po tom, keď už bola Charta 77 na svete. Nikto sa ho na nič nepýtal, nikto s ním obsah dokumentu nekonzultoval. Okrem toho nechcel ešte väčšmi komplikovať situáciu, v ktorej sa ocitol. Napriek tomu s obsahom Charty 77 súhlasil.
V knihe rozprávate aj o tragickej autonehode najznámejšieho Slováka. Ako sa dnes pozeráte na jeho nečakaný odchod z nášho sveta? Dostali ste sa k informáciám, ktoré by priniesli viac svetla a ozrejmili okolnosti Dubčekovej smrti?

Tomuto problému sa venujem až v doslove knihy, keďže sám Dubček sa už o tom – ako ste spomenuli, príbeh je prerozprávaný v prvej osobe – nemohol vyjadriť. Zozbieral som len známe fakty, ktoré sú samé o sebe dosť znepokojivé. Je tam priveľa nejasností. Ale moje úsilie sa tým skončilo, nepátral som po podrobnostiach. Nie som priaznivcom konšpirácií, nemám rád rôzne teórie, ktoré sa opierajú najmä o choré výplody ich autorov. Fakt je fakt a ten nepustí. Pripúšťam však, že Dubčekova tragická havária nebola dôsledne vyšetrená a dosiaľ traumatizuje českú aj slovenskú spoločnosť. Nie som si istý, či sa vôbec niekedy dozvieme pravdu. Veľké osobnosti slovenských dejín zomierajú za zvláštnych okolností: Štúr, Štefánik, Clementis, Dubček…
Váš text mali možnosť čitatelia dotvárať na internete svojimi názormi, pripomienkami, spomienkami na Dubčeka, reagovali historici, politológovia, známi priatelia i príbuzní. Čo ste museli na základe ich podnetov v knihe zmeniť?

Bol to zaujímavý experiment. Oslovil som môjho dlhoročného priateľa a spolupracovníka z Nového slova, šéfredaktora Emila Poláka, ktorý redigoval internetový portál Slovo, či by mohol na pokračovanie uverejniť môj román o Dubčekovi. Súhlasil, román vychádzal na internetovej stránke niekoľko týždňov. Pred každou kapitolou románu bolo moje upozornenie a žiadosť, aby čitatelia – ktorých táto téma zaujíma a ktorí majú svoje názory, postrehy, skúsenosti – napísali svoje skúsenosti, ktoré by som mohol zapracovať do definitívnej podoby rukopisy. Ozvenou bolo veľké množstvo odpovedí, až udivujúco veľké! Prichádzali ohlasy, články, analýzy, spomienky… ako vravíte, písali jeho priatelia, náhodní známi, pamätníci, historici, politológovia, ľudia zo zahraničia, aj spolupracovníci a novinári. Bol som nielen prekvapený, potešený, ale aj mierne zmätený, no snažil som sa všetky pripomienky spracovať a zaradiť do textu. Vedel som, že to knihu obohatí. Dokonca sa mi prihlásil syn Alexandra Dubčeka Milan, s ktorým sme sa zblížili a ktorý mi umožnil nahliadnuť do súkromia rodiny Dubčekovcov. Bola to neoceniteľná forma spolupráce. Verím, že sa to prejavilo aj na kvalite knihy a ocenili to aj čitatelia. Za román som dostal Hlavnú cenu Literárneho fondu, aj cenu čitateľov Kniha roka. Už dnes sa prekladá do poľštiny, maďarčiny, češtiny, ukrajinského a srbského jazyka, na spadnutie je podpis zmluvy (nechcem to zakríknuť!) s nemeckým vydavateľom, tiež majú o knihu záujem vo Švédsku, Taliansku, dokonca v Španielsku.
Mal Alexander Dubček myšlienky, ktoré by našli uplatnenie aj dnes, v období globalizácie?

Určite áno, o tom nepochybujem. Dubček mal vízie o Európe, podľa neho by hranice medzi východom a západom nemali starý kontinent rozdeľovať, ale spájať. Keď si pozorne prečítate jeho prejav, ktorý predniesol pri udeľovaní ceny Andreja Sacharova na univerzite v Bologni, nájdete tam veľa myšlienok, ktoré majú univerzálnu platnosť. O to viac, že Európa i svet prechádzajú zložitým obdobím, keď sa rôzni dezinformátori snažia falšovať historické pravdy.

Ľuboš Jurík (1947) je autorom viac ako troch desiatok kníh, televíznych scenárov a divadelných hier. Debutoval zbierkou poviedok Na Poľnej ulici (1973). Románový debut Emigranti (1977), zobrazujúci osudy emigrantov po roku 1968, bol preložený do viacerých európskych jazykov. Čitateľský úspech zaznamenal román Novinári (1984), odkrývajúci motívy pôsobenia moci a poukazujúci na jej slabosti. Napísal aj romány Spravodliví (1989) a Všetci sme potomkovia Kainovi (2010). Je tiež autorom Krimi prípadov reportéra AZ (1992 – 2012). Obsiahlu časť Juríkovej tvorby tvoria knihy rozhovorov s významnými slovenskými, českými, európskymi a americkými spisovateľmi – Nepokojné dialógy (1983), Americké dialógy (1993), Dialógy s hviezdami literatúry (2014). Za knihu literatúry faktu Pokušenie moci (2002) získal Cenu Egona E. Kischa. Za dielo Poučenie z moci (2013) mu patrí Hlavná cena Egona E. Kischa. Napísal aj biografický román Smrť ministra (2009) o poslednej noci popraveného slovenského politika Vladimíra Clementisa. Nedávno predstavil novinku Paríž očami dažďa – zápisky z Paríža a rozhovory s francúzskymi spisovateľmi.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

V SR pribudlo 6478 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkový počet hospitalizovaných klesol o 17 ľudí

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Prostredníctvom 17.756 vykonaných RT-PCR testov odhalili v piatok (21. 1.) na Slovensku 6478 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 35 obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke covid-19.nczisk.sk Pribudlo taktiež 769 pozitívnych z 20.141 vykonaných antigénových testov. Pozitivita PCR…

Nemecko pošle Ukrajine poľnú nemocnicu, do Kyjeva dorazila vojenská dodávka z USA

0 icon

Berlín/Kyjev 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn, pool)   Nemecko nebude dodávať Ukrajine zbrane, vo februári tam však pošle kompletnú poľnú nemocnicu a zabezpečí školenie personálu. Táto operácia si vyžiada náklady 5,3 milióna eur, uviedla spolková ministerka obrany Christine Lambrechtová v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag "Rozumiem želaniu podporiť Ukrajinu,…

Vetrák sa chce na výbore pýtať Žilinku na cestu do Moskvy i na súdnu mapu

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Na najbližšom zasadnutí Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR chce jeho predseda Milan Vetrák (OĽANO) otvoriť tému pozvania generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Chce sa ho pýtať na jeho cestu do Moskvy, na súdnu mapu i na problematiku paragrafu 363. Vetrák predpokladá, že by…

Krajská rada KDH odobrila Janckulíka za kandidáta na predsedu ŽSK

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook-KDH)   Žilinská krajská rada mimoparlamentného KDH odobrila za kandidáta na predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Igora Janckulíka. V súčasnosti pôsobí ako podpredseda ŽSK. Nomináciu ešte musí potvrdiť celoslovenská rada hnutia, ktorá by mala byť podľa Janckulíka vo februári. KDH o tom informovalo na sociálnej sieti…

Aké esá má Rusko v rukáve v pokri proti Západu

0 icon

Moskva 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Denis Balibouse,Pixabay,TASR/AP-Olivier Matthys)   Moskva a Washington pokračujú v dôležitých rokovaniach o bezpečnostných zárukách pre Rusko. Čo sa však stane, ak sa rokovania nakoniec zrútia? Aké budú ďalšie vojensko-politické kroky Ruska, ak sa USA odmietnu stretnúť na polceste? Uviedol Vzgľad Moskva naďalej čaká na písomné odpovede…

Ako súvisí najnovšia situácia na Ukrajine s pripravovanou vazalskou zmluvou o odovzdaní našich vojenských letísk Američanom?

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Afghan Ministry of Defense Press Office via AP)   Možno je to náhoda. A možno nie. V každom prípade sa tu dá vidieť časová zhoda a možný záložný plán Američanov: keby museli Ukrajinu pustiť zo svojich pazúrov, nová deliaca geopolitická línia by viedla po slovenskej hranici…

Ďalší hoax pravdou, alebo biznis pobeží naveky: Sezónne kombinované posilňovacie vakcíny proti covidu a chrípke sa po omikrone stanú normou, hovoria šéfovia Moderny a Pfizeru

0 icon

Washington 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Marcus Brandt)   Podľa šéfa Moderny tu budú vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dlhodobo. Bežné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 by sa tak mohlo stať skutočnosťou a dokonca by sa mohlo stať súčasťou sezónnej vakcíny spolu s očkovacou látkou proti chrípke, vyhlásil výrobca liekov Výrobcovia mRNA vakcín proti…

Slováci v sčítaní zvíťazili!

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Slovenskú národnosť si v sčítaní obyvateľstva 2021 uviedlo o takmer 4 % viac obyvateľov ako spred desiatich rokov. Vtedy dramaticky klesol počet Slovákov najvýraznejšie, až o 5 % oproti iným národnostiam. Pre zaujímavosť – pribudlo toľko Slovákov (takmer 214 tisíc), že ak by boli…

Komentované udalosti týždňa: Čaputová zradila Slovensko – jej interpretačná doložka má hodnotu toaletného papiera. Proamerickí agenti útočia na Žilinku za návštevu Ruska

0 icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Facebook)   Prinášame vám najdôležitejšie udalosti týždňa Čaputová zradila Slovensko - jej interpretačná doložka má hodnotu toaletného papiera Prezidentka SR Zuzana Čaputová mala jedinečnú príležitosť dokázať slovenskej verejnosti, že nie je len bábkou americkej ambasády. Škandalóznu vojenskú zmluvu so Spojenými štátmi americkými  mohla buď úplne…

Európania nariekajú nad drakonickým obmedzením dodávok dreva z Ruska, Putin ich pred rokmi varoval, nepočúvali ho

0 icon

Brusel 22. januára 21022 (HSP/Foto:Pixabay)   V čase, kedy si USA zvýšeným tempom pripravujú v Európe bojisko pre svoju novú vojnu cudzími rukami, Európanov nepríjemne zaskočilo drastické obmedzenie vývozu dreva z Ruska do Európy. Došlo tak na slová ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý už pred viac ako desiatimi rokmi dobrosrdečne…

NAJNOVŠIE

BLOG

Ladislav Kubík

EÚ +Rozširujúca Čaputova + NATO/Rusko

0icon

  NATO  sa rozširuje EÚ dáva sankcie na Rusko

Juraj Tušš

Rozdieľ medzi centralizovaným a decentralizovaným riadením spoločnosti. Udalosti z Kazachstanu.

0icon

Centralizované riadenie môžeme chápať, ako riadenie vychádzajúce z jedného riadiaceho bodu, naproti decentralizovanému riadeniu spoločnosti, čiže riadeniu vychádzajúceho z viacerých autonómnych riadiacich bodov zdieľajúcich spoločný cieľ. Toľko na úvod k definícií, aby sme sa lepšie chápali vo zvyšku textu.  .

Marek Brna

Máme zástavu ako Rusi

0icon

Závažným problémom súčasnej vlády a prezidentky je akiste aj dilema, či neuvažovať konečne o zmene našej zástavy. Príliš sa podobá na ruskú. Farby by aj ušli, ale nejaké hviezdičky by nezaškodili a pásy trochu zhustiť, minimálne teda na štyri. Teraz alebo nikdy, kým je ústavná väčšina.

Pavel Jacz

Ako si včera Čaputová protirečila a odhalila chyby v zmluve s USA, pričom ponúkla iba zle prišitú záplatu.

0icon

To, čo včera predviedla prezidentka Čaputová, sa rovná počínaniu hláv štátov s diktátorskými praktikami a nie k demokratickej krajine. Bolo evidentné, ako si protirečila. Najskôr sa s neomylným prejavom kajala pred zmluvou, s ktorou jednoznačne súhlasila a následne odhalila chyby zmluvy, ktoré aktérom všetci vytýkali, keď pripojila interpretačnú doložku. A…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Snehová búrka v Kanade: Mačka v snehu

Autor: TASR/AP-Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V SR pribudlo 6478 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkový počet hospitalizovaných klesol o 17 ľudí

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Prostredníctvom 17.756 vykonaných RT-PCR testov odhalili v piatok (21. 1.) na Slovensku 6478 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 35 obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke covid-19.nczisk.sk Pribudlo taktiež 769 pozitívnych z 20.141 vykonaných antigénových testov. Pozitivita PCR…

Nemecko pošle Ukrajine poľnú nemocnicu, do Kyjeva dorazila vojenská dodávka z USA

0 icon

Berlín/Kyjev 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn, pool)   Nemecko nebude dodávať Ukrajine zbrane, vo februári tam však pošle kompletnú poľnú nemocnicu a zabezpečí školenie personálu. Táto operácia si vyžiada náklady 5,3 milióna eur, uviedla spolková ministerka obrany Christine Lambrechtová v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag "Rozumiem želaniu podporiť Ukrajinu,…

Vetrák sa chce na výbore pýtať Žilinku na cestu do Moskvy i na súdnu mapu

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Na najbližšom zasadnutí Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR chce jeho predseda Milan Vetrák (OĽANO) otvoriť tému pozvania generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Chce sa ho pýtať na jeho cestu do Moskvy, na súdnu mapu i na problematiku paragrafu 363. Vetrák predpokladá, že by…

Krajská rada KDH odobrila Janckulíka za kandidáta na predsedu ŽSK

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook-KDH)   Žilinská krajská rada mimoparlamentného KDH odobrila za kandidáta na predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Igora Janckulíka. V súčasnosti pôsobí ako podpredseda ŽSK. Nomináciu ešte musí potvrdiť celoslovenská rada hnutia, ktorá by mala byť podľa Janckulíka vo februári. KDH o tom informovalo na sociálnej sieti…

Aké esá má Rusko v rukáve v pokri proti Západu

0 icon

Moskva 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Denis Balibouse,Pixabay,TASR/AP-Olivier Matthys)   Moskva a Washington pokračujú v dôležitých rokovaniach o bezpečnostných zárukách pre Rusko. Čo sa však stane, ak sa rokovania nakoniec zrútia? Aké budú ďalšie vojensko-politické kroky Ruska, ak sa USA odmietnu stretnúť na polceste? Uviedol Vzgľad Moskva naďalej čaká na písomné odpovede…

Ako súvisí najnovšia situácia na Ukrajine s pripravovanou vazalskou zmluvou o odovzdaní našich vojenských letísk Američanom?

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Afghan Ministry of Defense Press Office via AP)   Možno je to náhoda. A možno nie. V každom prípade sa tu dá vidieť časová zhoda a možný záložný plán Američanov: keby museli Ukrajinu pustiť zo svojich pazúrov, nová deliaca geopolitická línia by viedla po slovenskej hranici…

Ďalší hoax pravdou, alebo biznis pobeží naveky: Sezónne kombinované posilňovacie vakcíny proti covidu a chrípke sa po omikrone stanú normou, hovoria šéfovia Moderny a Pfizeru

0 icon

Washington 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Marcus Brandt)   Podľa šéfa Moderny tu budú vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dlhodobo. Bežné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 by sa tak mohlo stať skutočnosťou a dokonca by sa mohlo stať súčasťou sezónnej vakcíny spolu s očkovacou látkou proti chrípke, vyhlásil výrobca liekov Výrobcovia mRNA vakcín proti…

Slováci v sčítaní zvíťazili!

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Slovenskú národnosť si v sčítaní obyvateľstva 2021 uviedlo o takmer 4 % viac obyvateľov ako spred desiatich rokov. Vtedy dramaticky klesol počet Slovákov najvýraznejšie, až o 5 % oproti iným národnostiam. Pre zaujímavosť – pribudlo toľko Slovákov (takmer 214 tisíc), že ak by boli…

Komentované udalosti týždňa: Čaputová zradila Slovensko – jej interpretačná doložka má hodnotu toaletného papiera. Proamerickí agenti útočia na Žilinku za návštevu Ruska

0 icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Facebook)   Prinášame vám najdôležitejšie udalosti týždňa Čaputová zradila Slovensko - jej interpretačná doložka má hodnotu toaletného papiera Prezidentka SR Zuzana Čaputová mala jedinečnú príležitosť dokázať slovenskej verejnosti, že nie je len bábkou americkej ambasády. Škandalóznu vojenskú zmluvu so Spojenými štátmi americkými  mohla buď úplne…

Európania nariekajú nad drakonickým obmedzením dodávok dreva z Ruska, Putin ich pred rokmi varoval, nepočúvali ho

0 icon

Brusel 22. januára 21022 (HSP/Foto:Pixabay)   V čase, kedy si USA zvýšeným tempom pripravujú v Európe bojisko pre svoju novú vojnu cudzími rukami, Európanov nepríjemne zaskočilo drastické obmedzenie vývozu dreva z Ruska do Európy. Došlo tak na slová ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý už pred viac ako desiatimi rokmi dobrosrdečne…

Podkasty

Oplatí sa byť kajúcnikom? Čo na to Fico, krstný otec knihy o ľuďoch zapredaných súčasnému režimu?

icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová) V Bratislave uviedli do života knihu novinára, publicistu a literáta Ľudovíta Števka s názvom príznačným pre dobu, v ktorej žijeme. „Byť kajúcnikom sa oplatí“. Autor knihy, Ľudovít Števko, píše otvorene o veciach, pred ktorými si mnohí zakrývame oči. Kniha nie je o vine či nevine obvinených a zatknutých ľudí, žijúcich v podmienkach mnohomesačnej kolúznej či preventívnej väzby....

Šokujúce: Američania priznali, budú u nás cvičiť ukrajinských žoldnierov a budú ich „preklzávať“ cez hranice. Smutné: naši vládcovia to neberú vážne

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP) Predtým, ako vláda v stredu 12. januára odsúhlasila prijatie dohody o spolupráci so Spojenými štátmi v oblasti obrany, bola dohoda schválená Bezpečnostnou radou. Teraz ju ešte musí schváliť Národná rada a ratifikovať Grasalkovičov palác. A bude. Vypočuli sme si v poslednom čase veľa názorov. Na jednej strane takých, že o nič nejde, nič...

Je odsúdený biskup Vojtaššák kontroverznou osobou? Uplynulo 71 rokov od monsterprocesu s tromi slovenskými biskupmi

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) Pravda je taká, že katolícka cirkev bola jedným z hlavných terčov represií počas bývalého režimu, opierajúceho sa o marxizmus. Zdá sa však, že aj v súčasnosti vidia liberáli jeden zo svojich hlavných terčov v kresťanstve vôbec. O čom inom svedčia útoky dvoch vychýrených „demokratov“ z denníka SME na speváčku Simu a momentálne na biskupa Haľka...

Zasmejme sa, aby sme sa nezbláznili

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Má pravdu Dušan Jarjabek? Zvuk: Jarjabek (zbláznime sa…) Poslanec Jarjabek má asi pravdu, hrozí, že táto republika sa zblázni. Ale aby ju nemal, aby sme nehovorili len o covide, pozrime sa na dnešný svet a dnešných politikov z nadhľadu. Humoristicko-satirický Roháč už dávno zanikol, a ani Kocúrkovo už v stánkoch nevidieť, a tak sme sa pozreli...

“Yankee go home!” Znelo na proteste proti zmluve SR a USA

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martina Kriková) Na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí, vedľa budovy veľvyslanectva Spojených štátov, sa v sobotu popoludní zišlo viac ako tisíc ľudí – podľa vyjadrenia europoslanca Milana Uhríka – aby vyjadrilo jasne negatívny postoj v spojitosti s vojenskou zmluvou medzi SR a USA, ktorá tento týždeň prešla vládou. Podľa jedného z proamerických denníkov „na mieste...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ladislav Kubík

EÚ +Rozširujúca Čaputova + NATO/Rusko

0icon

  NATO  sa rozširuje EÚ dáva sankcie na Rusko

Juraj Tušš

Rozdieľ medzi centralizovaným a decentralizovaným riadením spoločnosti. Udalosti z Kazachstanu.

0icon

Centralizované riadenie môžeme chápať, ako riadenie vychádzajúce z jedného riadiaceho bodu, naproti decentralizovanému riadeniu spoločnosti, čiže riadeniu vychádzajúceho z viacerých autonómnych riadiacich bodov zdieľajúcich spoločný cieľ. Toľko na úvod k definícií, aby sme sa lepšie chápali vo zvyšku textu.  .

Marek Brna

Máme zástavu ako Rusi

0icon

Závažným problémom súčasnej vlády a prezidentky je akiste aj dilema, či neuvažovať konečne o zmene našej zástavy. Príliš sa podobá na ruskú. Farby by aj ušli, ale nejaké hviezdičky by nezaškodili a pásy trochu zhustiť, minimálne teda na štyri. Teraz alebo nikdy, kým je ústavná väčšina.

Pavel Jacz

Ako si včera Čaputová protirečila a odhalila chyby v zmluve s USA, pričom ponúkla iba zle prišitú záplatu.

0icon

To, čo včera predviedla prezidentka Čaputová, sa rovná počínaniu hláv štátov s diktátorskými praktikami a nie k demokratickej krajine. Bolo evidentné, ako si protirečila. Najskôr sa s neomylným prejavom kajala pred zmluvou, s ktorou jednoznačne súhlasila a následne odhalila chyby zmluvy, ktoré aktérom všetci vytýkali, keď pripojila interpretačnú doložku. A…

TopDesať

Fascinujúce mesto Jeruzalem: 3. časť

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o Jeruzaleme a jeho najimpozantnejších stavieb v nadväznosti na tri najväčšie vierovyznania. Jeruzalem má už stáročia veľký význam pre národy rôznych kultúr a náboženstiev. Na nemeckej rytine zo 16. storočia je mesto znázornené ako stred sveta, kde sa stretávajú tri kontinenty. Vráťme sa však naspät do…

Neobvyklé spôsoby, ako dokážeš rýchlejšie zaspať

0 icon

Ak trpíš nespavosťou, máme niekoľko neznámych, šikovných tipov, ktoré ti pomôžu „oklamať“ mozog a rýchlejšie zaspať. Skús napríklad na chvíľu stlačiť prsty na nohách a potom ich uvoľniť. Toto cvičenie uvoľní napätie v tvojom tele. Ďalšou metódou je prehranie celého tvojho dňa v hlave. Podľa odborníkov ti to pomôže zabudnúť na všetky starosti a uvoľnená myseľ…

Kde je najchladnejšie miesto v chladničke?

0 icon

Popri televízore a počítači je práve chladnička všeobecne považovaná za jeden z troch najvýznamnejších vynálezov 20. storočia - aspoň tak to tvrdia prieskumy verejnej mienky. Čo všetko máš v chladničke ty? Celé tisícročia si ľudstvo v snahe chladiť potraviny a nápoje pomáhalo prirodzene chladnými priestormi, ako boli jaskyne či pivnice. Už…

TOP10: Veci, ktoré sú menej zdravé, ako si si myslel

0 icon

Mnohí z nás počuli o určitých potravinách fakty, ktoré sme považovali za pravdivé - až neskôr zistíme, že išlo o mýtus. Rovnako ako napríklad skutočnosť, že obmedzenie kalórií a dodržiavanie bezlepkovej diéty môžu tvojmu zdraviu spôsobiť viac škody ako úžitku. Je to dosť náročné snažiť sa udržiavať si zdravú váhu a jesť…

Staroveké mesto Tachte Sulejman: 3. časť

0 icon

Prinášame tretie pokračovanie článku o starovekom meste tachte Sulejman, zoroastrovcoch a ich náboženstve, ktoré sa po nástupe na trón Ardašíra I z kňazskej triedy - respektíve dynastie Sásánovcov, stalo v Iráne štátnym náboženstvom. Pokračujme tam, kde sme v rámci druhej časti skončili. Niektoré ohne planuli pod šírym nebom na vrcholkoch…

Armádny Magazín

Nemci o tom, prečo nemali síl zvíťaziť nad Rusmi

0 icon

Nemecko, 22. januára 2022 (AM) - „Krach nemeckého plánu obkľúčenia a dobytia Moskvy.“ Takúto správu Sovinformbyra vyslal 13. 12. 1941 do sveta svetoznámy rozhlasový hlásateľ a podľa nemeckých zdrojov osobný nepriateľ Adolfa Hitlera Jurij B. Levitan. Čiže týždeň po začiatku protiútoku Červenej armády.   Pravdou je, že dátum

„Budú si chrániť prístav Odesa“: vojenskí experti vyjadrili verzie o účele presunu 30 britských špecialistov

0 icon

Ukrajina, 22. januára 2022 (AM) - Na konci pracovného týždňa Británia vyslala na Ukrajinu 30 svojich vojakov. Ide o vojakov elitných špeciálnych jednotiek, takzvaných rangerov. Na Ukrajinu prileteli na jednom z vojenských dopravných lietadiel, ktoré do Kyjeva okrem iného dodalo protitankové raketové systémy švédskej konštrukcie.   https://twitter.com/i

Alexander Rogers: Kto potrebuje, aby Rusko „útočilo“?

0 icon

Rusko, 22. januára 2022 (AM) – Opäť v televízii niektoré nervózne postavy kričia "Rusko musí naliehavo zaútočiť!". Ako sangvinik (teda pokojný psychologický typ) neznesiem kričiacich ľudí, neviem si v tomto smere pomôcť. A ako logik/analytik nemám rád, keď sa snažia vyvíjať tlak na emócie.   Mal som takého priateľa, keď som…

Objavil sa ukrajinský „Buk“, ktorý zostrelil malajzijské lietadlo nad Donbasom. Video

0 icon

Ukrajina, 22. januára 2022 (AM) - Pred pár hodinami pri bieloruských hraniciach objavili ukrajinský protilietadlový raketový systém „Buk-M1“, ktorý podľa svedkov odpálil protilietadlovú raketu na malajzijské osobné dopravné lietadlo Boeing 777 nad Donbasom. Svedčí o tom aj taktické číslo na bojovom vozidle – „312“.   https://twitter.com/i/status/148453292676

Česko ako vojnový štváč? Vláda chce predať Ukrajine zbrane a muníciu

0 icon

Česko, 22. januára 2022 (AM, Sputnik) – Česká vláda hazarduje s vojnou na Ukrajine. Po vojakoch chce Fialov kabinet poslať do vojnovej krajiny zbrane a muníciu. K

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Snehová búrka v Kanade: Mačka v snehu

Autor: TASR/AP-Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali