Branislav Fábry: Róbert Ondrejcsák a ľahkovážne hľadanie nepriateľa

Bratislava 12. marca 2019 (HSP/Foto: TASR-Michal Svítok)

 

Róbert Ondrejcsák svoj článok uviedol agresívnym podnázvom: „Či chceme alebo nie, pre Rusov sme nepriatelia.“ Závažné pritom bolo najmä použitie pojmu „nepriatelia“, pretože daný pojem má v medzinárodnom práve nebezpečný obsah. Takisto v ruskej právnej terminológii ide o pojem so zásadným významom a preto ho treba vždy používať opatrne

Na snímke Róbert Ondrejcsák

Na konci mesiaca február napísal R. Ondrejcsák pre denník Sme komentár, v ktorom veľmi ostro kritizoval Rusko a uviedol mnoho polemických vyjadrení. Na jeho článok následne reagovalo Veľvyslanectvo RF na Slovensku a zaslalo ministrovi M. Lajčákovi nótu, v ktorej odpovedalo na tvrdenia R. Ondrejcsáka. Výsledkom bol diplomatický konflikt, ktorý pokračoval nótou zo strany ministra M. Lajčáka. Treba povedať, že takýto konflikt nie je v záujme SR ani Ruska, avšak ukazuje, kam môže viesť nediplomatický hrubý jazyk, ktorý sa stáva čoraz častejším spôsobom komunikácie medzi predstaviteľmi štátov.

 

Článok v denníku Sme

Spúšťačom ostrej výmeny názorov sa stal komentár R. Ondrejcsáka v denníku Sme s názvom „Päť rokov od rymu, vojna v Európe nie je tabu“.  Samotný text nebol príliš nápaditý a išlo v podstate o opakovanie tradičných mainstreamových klišé. Jednostrannosť článku R. Ondrejcsáka spočívala najmä v snahe obviňovať Rusko kvôli Ukrajine a súčasne ignorovať celý vývoj pred udalosťami na Kryme 2014. Z vecného hľadiska bolo nevhodné najmä to, že autor opomenul protiústavnosť prevratu na Majdane a fakt, že konfliktu na Kryme a v Donbase sa dalo predísť, keby sa dodržala dohoda o predčasných voľbách medzi lídrami Majdanu a V. Janukovyčom z 21. februára 2014, ktorú mali garantovať traja ministri štátov EÚ. Lídri Majdanu však na nasledujúci deň V. Janukovyča protiústavne zvrhli. R. Ondrejcsák tiež označil udalosti roku 2014 za zásadnú zmenu bezpečnostnej architektúry v Európe. Lenže každému, kto sleduje udalosti, je jasné, že táto zmena nastala oveľa skôr. Vo svojom článku autor spomínal, že po roku 2014 „Nič neplatí“, pričom ale opomenul, že platnosť medzinárodného práva bola zdecimovaná už predtým a to aj za slovenského prispenia. Rusi veľmi kriticky hodnotili povolenie preletov lietadiel útočiacich na Juhosláviu cez územie SR v roku 1999, ako aj slovenskú účasť na operácii Iracká sloboda v roku 2003. Lenže hoci tieto intervencie vnímala Moskva ako porušenie práva a hrozbu vlastnej bezpečnosti, nezačala označovať SR za nepriateľa. Treba vidieť, že nielen my Rusom, aj Rusi nám majú čo vyčítať – ani to však nie je dôvod označovať sa za nepriateľov.

Hlavným problémom článku R. Ondrejcsáka bolo to, že autor sa priamo v úvode predstavil ako „štátny tajomník na ministerstve obrany“ a preto článok nebolo možné vnímať iba ako súkromný názor občana, ale aj ako vyjadrenie postoja jedného z ústredných štátnych funkcionárov. Štátny tajomník je dôležitá vládna funkcia a osoby v takej pozícii môžu formulovať oficiálne postoje SR i na mnohých medzinárodných rokovaniach. Uvedenie funkcie v úvode článku tak bolo zásadnou okolnosťou, ktorá ovplyvňovala charakter textu – práve preto mal štátny tajomník dodržať diplomatickú formu.

 

Ľahkovážne hľadanie nepriateľa

R. Ondrejcsák svoj článok uviedol agresívnym podnázvom: „Či chceme alebo nie, pre Rusov sme nepriatelia.“ Závažné pritom bolo najmä použitie pojmu „nepriatelia“, pretože daný pojem má v medzinárodnom práve nebezpečný obsah. Takisto v ruskej právnej terminológii ide o pojem so zásadným významom a preto ho treba vždy používať opatrne. Ak by nás Rusi naozaj vnímali ako nepriateľov, bola by to pre Slovensko závažná správa. A ak by mali tento pojem aplikovať v súlade s vlastnými predpismi, museli by potrestať tie osoby, ktoré so Slovenskom alebo slovenskými subjektami oficiálne spolupracujú.

Používanie pojmu „nepriatelia“ druhým najvyšším predstaviteľom ministerstva obrany SR je závažným signálom aj pre slovenských investorov v Rusku. Ak by totiž boli vnímaní v Rusku ako nepriatelia a ich majetok ako nepriateľský majetok, nemohli by na území RF so svojim majetkom voľne disponovať, niektoré ich investície by boli zrejme sekvestrované a do skončenia nepriateľstva spravované inými subjektami. Podobné následky by malo vyhlásenie nepriateľstva aj pre slovenských exportérov: keby boli považovaní za nepriateľské subjekty, ruskí podnikatelia by im mohli ľahko odoprieť uhradenie pohľadávok a mali by pritom šancu na úspech aj pred ruskými súdmi. Je možné, že prístup štátnych orgánov RF by bol selektívny, ale predstava, že Rusi považujú Slovákov za nepriateľov by vyvolala nevídané ekonomické následky.

Ako predstaviteľ štátu by mal R. Ondrejcsák rešpektovať aspoň základné dokumenty, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov a sú súčasťou právneho poriadku SR. Je to najmä Zmluva č.9/95 Z.z. o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi SR a RF, ktorá v čl. 1 hovorí jasne: „Zmluvné strany budú rozvíjať svoje vzťahy ako spriatelené štáty, spolupracujúce v duchu vzájomnej úcty, porozumenia a partnerstva.“ Téza o tom, že nás Rusi vnímajú ako nepriateľa, je v rozpore so zmluvným základom vzájomných vzťahov a preto keď predstavitelia SR používajú tak silné slová, mali by mať svoje tvrdenia presvedčivejšie zdôvodnené. Ešte lepšie by však bolo nesnažiť sa vmanévrovať naše krajiny do pozície nepriateľov. SR má potenciál vychádzať dobre s Ruskom i Ukrajinou a hrať pozitívnu úlohu pri mierových aktivitách.

 

Spolupráca s nepriateľom ako trestný čin

Ostré výroky R. Ondrejcsáka treba posúdiť aj z hľadiska slovenského trestného práva. Stačí si predstaviť, čo by sa stalo, keby nejaký predstaviteľ SR začal článok o Izraeli podnadpisom: „Či chceme alebo nie, pre Židov sme nepriatelia.“ Pritom tak ako Rusku, aj Izraelu by sa dala vyčítať protiprávna anexia východného Jeruzalema alebo okupácia Palestíny. Keby sa však niekto podobne vyjadroval o Izraeli, išlo by o čin, ktorý by zrejme skúmali aj orgány činné v trestnom konaní. Výroky R. Ondrejcsáka o Rusku nebezpečne hraničia aj s niektorými ďalšími trestnými činmi, najmä Šírenie poplašnej správy (§ 361-362 TZ).

Neseriózne nakladanie s pojmami ako „nepriateľ“ však prináša ešte závažnejšie riziko: vytvára totiž možnosť kriminalizovať odlišné názory na Rusko. V § 390 TZ (Spolupráca s nepriateľom) sa uvádza: „Kto počas vojnového stavu alebo vojny zadovažuje nepriateľovi prospech alebo ho akokoľvek podporuje, potrestá sa … odňatím slobody na jeden rok až desať rokov.“ V súčasnosti reálne hrozí, že pod vplyvom propagandy sa prijme interpretácia o Rusku ako o nepriateľovi a o tzv. hybridnej vojne ako o vojne podľa § 390 TZ. Potom by už len stačilo, aby sa dokázalo, že nejaký článok prináša Rusku „prospech“ a jeho autor by musel ísť do väzenia. Keďže pri § 390 TZ ide o zločin a nie o prečin, trestnosť činu by sa nedala vylúčiť ani cez tzv. materiálny korektív (mieru závažnosti).

 

Nevhodná reakcia veľvyslanectva

Je pochopiteľné, že článok R. Ondrejcsáka vyvolal nevôľu ruskej strany, avšak reakcia veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku bola taktiež nevhodná, navyše Moskve vôbec nepomohla. Dokonca možno povedať, že pomohla skôr R. Ondrejcsákovi. On totiž nie je politik, ktorého názory by zdieľalo obyvateľstvo SR a aj pre mnohých ľudí kritických k Rusku sú jeho postoje až príliš radikálne. Naopak fakt, že veľvyslanectvo na neho reagovalo a vážne pritom argumentovalo, umocňuje jeho pozíciu medzi radikálnymi rusofóbmi. Samozrejme, že z hľadiska vecnej diskusie boli argumenty veľvyslanectva presvedčivejšie než argumenty R. Ondrejcsáka, avšak komentáre R. Ondrejcsáka sa neorientujú na ľudí, ktorí by chceli poznať názor Ruska.

Obzvlášť nerozumné bolo vyjadrenie veľvyslanectva: „Domnievame sa, že kým je takýto úradník vo vedení vojenského rezortu, slovenská verejnosť sa skutočne nemôže cítiť bezpečne“. Je síce pravdou, že R. Ondrejcsák svojou agresivitou k bezpečnosti Slovenska neprispieva, avšak vo vyjadrení veľvyslanectva uvedené slová zaznieť nemali. Veľvyslanectvo nedocenilo, že v polemike R. Ondrejcsáka ide o provokácie, ktoré majú vyvolať konfrontáciu a tak presvedčiť verejnosť, že SR potrebuje zbrojiť proti Rusku. Podobnú taktiku použili aj viaceré mainstreamové médiá, ktoré reakciu veľvyslanectva podali ako ruské zasahovanie do vnútorných záležitostí SR. Táto taktika zaberá najmä na skupiny osôb, ktoré sledujú politiku povrchne a možno u nich rozvíjať predsudky, spojené so sovietskou minulosťou.

Keby sa veľvyslanectvo obrátilo na ministra M. Lajčáka s nótou, kde by nehodnotilo osobu R. Ondrejcsáka, ale žiadalo iba vyjadrenia k jeho nediplomatickým výrokom, minister by musel štátneho tajomníka kritizovať sám a zrejme aj verejne poučiť o slovenskej zahraničnej politike. Takto však M. Lajčák v prvom rade vystupoval ako kritik vyjadrení ruského veľvyslanca, ktorého si zavolal, odmietol jeho výroky o R. Ondrejcsákovi a odovzdal mu vlastnú nótu. Tým prekryl aj základný problém celej kauzy, spočívajúci vo vytváraní predstavy o vzájomnom nepriateľstve medzi oboma štátmi, ktorú však M. Lajčák taktiež rozumne odmietol.

 

Ako sa do lesa volá

Na celej kauze bola dosť zaujímavá aj rétorika R. Ondrejcsáka po ruskej nóte. Povedal, že si nevie predstaviť, že by slovenský diplomat používal podobný jazyk a spôsoby voči oficiálnym predstaviteľom Ruska, ako Rusi použili voči nemu. Pritom práve R. Ondrejcsák je dlhodobo známy svojou hrubou nediplomatickou rétorikou. Stačí si spomenúť na jeho slová o vojnách na Blízkom Východe, alebo aj  na výroky o Venezuele zo začiatku tohto roku.  Tie boli oveľa závažnejšie než ruská nóta: išlo o hrubé zasahovanie do vnútorných záležitostí iného štátu, navyše autor kádroval štáty, či patria alebo nepatria do „slušnej spoločnosti“ (netreba sa pýtať, kam zaradil Rusko). Nejde však ani o to, že vyjadrenia R. Ondrejcsáka sú jednostranné a neobjektívne, ale keď on sám používa hrubý nediplomatický jazyk, Slovensku sa to vracia podľa príslovia „Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva.“

Rétorika R. Ondrejcsáka je typická pre mnohých ľudí, ktorí fluktuujú medzi „mimovládnym sektorom“ a vládnymi funkciami. Zvykli si vystupovať ako proamerickí aktivisti a keď získajú verejnú funkciu, tak svoju aktivistickú rétoriku prenášajú i na ministerstvá. Títo ľudia by si však mali včas uvedomiť, v akej funkcii sa nachádzajú a aký dopad na medzinárodné vzťahy môžu mať ich nevyberané vyjadrenia. Vojnové konflikty vznikali v minulosti aj kvôli hrubému jazyku politikov a treba urobiť všetko pre to, aby v mene SR hovorili ľudia, ktorí sú schopní zhodnotiť percepciu svojich vyjadrení u ich adresátov.

Braňo Fábry

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Súkromné ZP sú s prepoisťovaním spokojné, VšzP chcela zabrániť odchodu ľudí

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Súkromné zdravotné poisťovne Union a Dôvera privítali výsledky prepoisťovacej kampane, v ktorej získali viac nových klientov, ako im ubudlo. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ktorá v konečných výsledkoch klientov stratila, hovorí, že cieľom bolo hlavne zabrániť odchodu poistencov "Nové predstavenstvo ihneď po svojom…

Minister Mičovský odvolal šéfa štátneho podniku Lesy SR Mateja Vigodu

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský v piatok večer odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Mateja Vigodu. „Dôvodom na odvolanie generálneho riaditeľa Mateja Vigodu je zdynamizovanie transformačných procesov a nastavenie účinnej obchodnej politiky,“ vyjadril sa minister Ján Mičovský. Dočasne povereným…

Morawiecki hovoril s Merkelovou o rozpočte EÚ, ktorý chce Varšava vetovať

0 icon

Varšava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poľský premiér Mateusz Morawiecki potvrdil nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, že jeho krajina je pripravená zablokovať budúci sedemročný rozpočet Európskej únie (EÚ) a balík pomoci v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ak bude obsahovať podmienku právneho štátu. Politik na sociálnej sieti Facebook napísal, že sa…

Bratislavská arcidiecéza spustila profil na sociálnej sieti Facebook

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/TK KBS/Foto:Facebook)   Bratislavská arcidiecéza spustila svoj profil na sociálnej sieti Facebook. Prostredníctvom nej túži komunikovať s ľuďmi o aktuálnych témach, informovať ich o udalostiach v arcidiecéze a prinášať im povzbudenie. Nájdete ju s novým logom pod názvom Bratislavská arcidiecéza Bratislavská arcidiecéza vznikla po reorganizácii rímskokatolíckych…

Mikas: „Epidemiologická situácia je vážna, nie je priestor na uvoľnenie opatrení.“ Lebo prevádzkari ich podľa neho už teraz obchádzajú svojimi nedokonalými terasami

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Epidemiologická situácia v SR je stále vážna a nevidno veľký priestor na uvoľňovanie opatrení. V súvislosti s možným otváraním reštauračných prevádzok to na piatkovej tlačovej konferencii uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas Reagoval tak aj na správy o tom, že najnovšie nariadenie hygienikov…

Ukrajina hlási ďalší rekordný prírastok prípadov

0 icon

Kyjev 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Wikimedia)   Ukrajinské úrady hlásia druhý deň v rade rekordne vysoký denný prírastok prípadov nákazy koronavírusom. Minister zdravotníctva Maksym Stepanov v piatok oznámil, že zaznamenali 16 218 nových infekcií, čo je o takmer 900 viac ako deň predtým a zároveň najviac od začiatku pandémie Celkovo je…

Zabili popredného jadrového vedca, minister zahraničia naznačuje účasť Izraela

0 icon

Dubaj 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP/Fars News Agency)   V Iráne v piatok zavraždili popredného jadrového vedca. Mohsena Fachrízádeha, ktorý podľa Izraela viedol vojenský jadrový program, zabili v meste Absard pri Teheráne ozbrojenci. Vedec zomrel v miestnej nemocnici po tom, čo sa ho lekárom nepodarilo oživiť Štátna televízia informovala, že Fachrízádeha…

Situácia sa na Slovensku údajne otáča, Krajčí tvrdí, že počty infikovaných budú v najbližších týždňoch rásť. Sprísňujú sa opatrenia na hraniciach, pendleri už len tak „naľahko“ neprejdú

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Situácia sa na Slovensku otáča, počty infikovaných by mali v najbližších týždňoch rásť. Na tlačovej besede k epidemiologickej situácii to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. Tento predpoklad podľa neho potvrdzuje aj reprodukčné číslo, ktoré stúplo z hodnoty 0,9 na hodnotu 1 Ako minister…

Šírenie koronavírusu vo Veľkej Británii sa prvýkrát po troch mesiacoch spomaľuje

0 icon

Londýn 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Šírenie pandémie koronavírusu vo Veľkej Británii sa podľa zdravotníckych predstaviteľov krajiny prvýkrát po troch mesiacoch pravdepodobne spomaľuje. Vládny vedecký poradný výbor uviedol, že takzvané reprodukčné číslo, vyjadrujúce počet ďalších ľudí, ktorých môže nakaziť infikovaná osoba, sa v súčasnosti nachádza v pásme medzi 0,9 až…

Bývalá poradkyňa Mečiara nemá informácie o príprave vraždy Volzovej

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   V kauze prípravy vraždy podnikateľky Sylvie Klaus Volzovej dnes pred senátom Okresného súdu Bratislava II vypovedala Anna Nagyová Mojžišová, ktorá v 90-tych rokoch viedla kanceláriu predsedu vlády Vladimíra Mečiara (expremiér za HZDS). Podľa vlastných slov však o prípade nemá žiadne informácie. Spomedzi štvorice…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Ako to Fuhrer Matovič dáva na ,,Hitlera"!

0icon

Od 2SV sa veľa ľudí zamýšľa  nad tým, ako sa dá vysvetliť fenomén nacistického štátu - hitlerovské Nemecko ? Prečo milióny ľudí po nástupe Hitlera k moci vykonávali hrozné, neľudské a trestné príkazy? Pokiaľ však do roku 2020, bolo možné študovať iba historické materiály a zamyslieť sa nad fenoménom nacistického…

Peter Švec

Odstráňme systémovú nespravodlivosť spôsobenú nepripravenosťou vládcov!

0icon

V živote ľudí existujú tri základné túžby. Prvou je túžba po prežití, teda schopnosti postarať sa o základné životné potreby pre seba a svojich blízkych, vrátane potomstva. Druhou je túžba po bezpečnosti vo všetkých aspektoch, vrátane ochranných funkcií, táto zahŕňa aj aspekty prvej túžby: prežitia. Treťou je túžba po spravodlivosti, takisto vo všetkých…

Jana Tutková

D3 cesta alebo Pandemický plán bez stredovekých praktík

0icon

Za cenu jedného testu sa dá kúpiť 150 kapsulí vitamínu D3 v dávke 3 000 IU denne za maloobchodnú cenu. Vláda by to vedela nakúpiť výhodnejšie pre všetkých občanov a investovať tak do zdravia až do konca jari. Dostatok vitamínu D3 je prevenciou hospitalizácií a liečbou COVID-19, ale aj niektorých…

Mária Benová

Pellegrini sa priznal, že premiérom sa stal až po rokovaniach s ambasádou USA

0icon

Bývalý premiér Peter Pellegrini už reagoval na slová Moniky Jankovskej, ktorá ho i s R.Ficom v stredu spomenula počas výsluchu na NAKA. Jankovská sa tam priznala k viacerým trestným činom a tvrdila, že Ficovi i Pellegrinimu hovorila, že "rieši" kauzu miliónových televíznych zmeniek. [Zdroj: TA3/TASR] Dnes však nie je až…

Jozef Slávik

Idiot ...

0icon

Idiot. Ide pôvodne o latinské slovo, označujúce v dobách gréckych mestských štátov ľudí, starajúcich sa iba o svoje vlastné záujmy na úkor celku. Neskôr sa názov idiot začal používať na označenie ľudí s veľmi nízkym intelektom, všeobecným laikom a to až do takej miery, že to úzko súviselo aj s naivitou a duševnou…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Dramatické fotografie, ktoré ťa chytia za srdce

0 icon

28Všetci vieme, že život je tvrdý, takže po celý náš život vystavujeme svoju "tvár" a čakáme, či príde tvrdá rana. Občas však príde niečo nečakané a tieto dramatické fotografie, ktoré ťa chytia za srdce, ti ukážu, čo nečakané sa udeje. Jedného dňa však uvidíš predavačku, ako maľuje nechty dievčaťu, ktoré…

Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

0 icon

Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

Koľko stromov je potrebných na výrobu kyslíka pre jednu osobu?

0 icon

Význam stromov je v našom svete nekonečný a nedocenený. Stromy predstavujú cenný a v meste o to vzácnejší biotop pre veľké množstvo užitočných, chránených rastlín a živočíchov. Chcel by si vedieť viac o histórii našich predkov? Opýtaj sa stromov! Stromy predstavujú jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi a sú tak nemými svedkami našej minulosti. Často sa používali ako…

Prečo by sme nemali nosiť rovnaké pyžamo dva dni za sebou?

0 icon

Priemerný muž si mení pyžamo každých 13 nocí. Ženy obyčajne čakajú až 17 nocí. Väčšina žien má viac pyžám a majú tendenciu zabúdať na to, ako dlho sú už vonku. Aj keď sa plazenie do postele v dobre oblečenom pyžame môže zdať neškodné, môže to mať niektoré alarmujúce dôsledky. 1. Spíš v nezdravom prostredí

Svoje problémy vyriešili po svojom. Tieto fotografie ťa dostanú do kolien

0 icon

Neexistujú žiadne problémy, ktoré by sa nedali vyriešiť. Tohto hesla sa držali aj títo ľudia, ktorí ťa vďaka týmto fotografiám dostanú do kolien. Svoje problémy sa rozhodli riešiť razantným spôsobom, ktorý sa podarilo zachytiť pomocou fotoaparátov. Často sa vraví, že ak to vyzerá hlúpo a funguje to, tak to vôbec…

Vo svete IT

Black Friday: Získajte trvalú aktiváciu Windows 10 za zlomok pôvodnej ceny vrátane ďalšieho softwaru

0 icon

Microsoft  s Windowsom 10 stále napreduje dopredu a nijak tomu nie je ani v poslednej dobe. Ak si plánujete kúpiť nový počítač alebo spraviť upgrade staršieho softwaru (napr. z Windows 7) na novší, tak práve teraz máte príležitosť tak spraviť. Cena Windowsu 10 je častokrát privysoká Ako dobre už asi…

Takto vyzerá aktualizovaný rebríček 105 najlepších fotomobilov. Ako dopadlo vaše zariadenie?

0 icon

Približne 2 mesiace dozadu sme vám priniesli rebríček najlepších fotomobilov vytvorený na základe dát DXOMARK. Okrem toho, že medzičasom bolo predstavených viacero nových modelov smartfónov, ktoré otriasli rebríčkom, tak zároveň odborná porota poupravila metodiku hodnotenia zariadení. Toto sú najlepšie fotomobily dostupné na trhu V rebríčku nižšie celkovo nájdete 105 smartfónov…

Nové výpočty naznačujú, že by sme mali aktualizovať naše vesmírne mapy. Nachádzame sa totiž inde, ako sme si mysleli

0 icon

Nové mapy Mliečnej dráhy naznačujú, že Slnečná sústava by sa mohla nachádzať úplne inde, než sme si doteraz mysleli. Astronómovia sa domnievajú, že by to mohlo byť oveľa bližšie k supermasívnej čiernej diere, ktorá sa nachádza v jadre našej galaxie. Píše o tom portál Science Alert. Modely ukazujú, že nie…

V ktorých krajinách Európy je pevný internet najdostupnejší? Na Slovensku ho vôbec nemáme drahým!

0 icon

Hoci internet je dostupným viac menej v každom regióne sveta, tak jeho cena je odlišnou. Nehovoríme však o rozdieloch na úrovni centov, či pár €, ale výraznejších. V niektorých krajinách sú rozdiely dokonca v desiatkach €. Nie  je to však prípad Európy, kde sú ceny relatívne nízke, hoci rozdielne. Spoločnosť…

Pozor! Slováci hlásia podvodné správy, v ktorých sa píše, že ste vyhrali peniaze. Ide o podvod!

0 icon

Slováci vo zvýšenej miere hlásia podvodné správy od odosielateľa „Žrebovanie“, v ktorej sa píše, že ste vyhrali 800€. Ide však o podvod. Na tému upozorňuje Polícia SR prostredníctvom sociálnej siete Facebook. „AKTUÁLNE: SLOVÁKOV SA POKÚŠA OKRADNÚŤ TÁTO PODVODNÁ STRÁNKA Viacerí ste nás upozornili na stránku „Zrebovanie.“, ktorá vám dnes odoslala…

Armádny Magazín

Prečo britské médiá zrazu odhalili nacistov na Ukrajine?

0 icon

Ukrajina, 27. november 2020 (AM) - Určite mnohí počuli, že „nacizmus na Ukrajine je výmyslom ruskej propagandy“. Západné ( ale a aj slovenské – pozn. AM) médiá používali toto zariekanie neustále.   Lenže stal sa „zázrak“. Britské médiá zrazu „zbadali“ neonacistov v Kyjeve a kvôli ich vplyvu na radikálov Albionu vyhlásili poplach. Labour

Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

0 icon

ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videl

Assad rozprášil Turecký Bayraktarov mýtus!

0 icon

Sýria, 27. november 2020 (AM) - V marci 2020 uskutočnila Sýrska armáda bleskový protiútok na turecké pozície. Ten sa odohral ako odozva na útoky bezpilotných lietadiel smerom na Generálny štáb pro-sýrskych povstaleckých jednotiek v Sýrii v oblasti Idlib. Turci sa dostali do mieridiel sýrskeho odporu a pre Sultána to nebude ľahké.…

Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách - a ďalšie zaujímavosti

0 icon

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom V

Hrdinovia získali ocenenia v ankete Vojenský čin roka 2019

0 icon

Slovensko, 27. november 2020 (AM) - Minister obrany Jaroslav Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom rezortu obrany Marianom Majerom, generálnym tajomníkom Služobného úradu MO SR Petrom Kozákom, náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom a hlavným poddôstojníkom OS SR štáb. nrtm. Marcelom Kaniakom zablahoželali laureátom pravidelnej ankety V

Svetlo sveta

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

icon FOTO DŇA