Branislav Fábry: Róbert Ondrejcsák a ľahkovážne hľadanie nepriateľa

Bratislava 12. marca 2019 (HSP/Foto: TASR-Michal Svítok)

 

Róbert Ondrejcsák svoj článok uviedol agresívnym podnázvom: „Či chceme alebo nie, pre Rusov sme nepriatelia.“ Závažné pritom bolo najmä použitie pojmu „nepriatelia“, pretože daný pojem má v medzinárodnom práve nebezpečný obsah. Takisto v ruskej právnej terminológii ide o pojem so zásadným významom a preto ho treba vždy používať opatrne

Na snímke Róbert Ondrejcsák

Na konci mesiaca február napísal R. Ondrejcsák pre denník Sme komentár, v ktorom veľmi ostro kritizoval Rusko a uviedol mnoho polemických vyjadrení. Na jeho článok následne reagovalo Veľvyslanectvo RF na Slovensku a zaslalo ministrovi M. Lajčákovi nótu, v ktorej odpovedalo na tvrdenia R. Ondrejcsáka. Výsledkom bol diplomatický konflikt, ktorý pokračoval nótou zo strany ministra M. Lajčáka. Treba povedať, že takýto konflikt nie je v záujme SR ani Ruska, avšak ukazuje, kam môže viesť nediplomatický hrubý jazyk, ktorý sa stáva čoraz častejším spôsobom komunikácie medzi predstaviteľmi štátov.

 

Článok v denníku Sme

Spúšťačom ostrej výmeny názorov sa stal komentár R. Ondrejcsáka v denníku Sme s názvom „Päť rokov od rymu, vojna v Európe nie je tabu“.  Samotný text nebol príliš nápaditý a išlo v podstate o opakovanie tradičných mainstreamových klišé. Jednostrannosť článku R. Ondrejcsáka spočívala najmä v snahe obviňovať Rusko kvôli Ukrajine a súčasne ignorovať celý vývoj pred udalosťami na Kryme 2014. Z vecného hľadiska bolo nevhodné najmä to, že autor opomenul protiústavnosť prevratu na Majdane a fakt, že konfliktu na Kryme a v Donbase sa dalo predísť, keby sa dodržala dohoda o predčasných voľbách medzi lídrami Majdanu a V. Janukovyčom z 21. februára 2014, ktorú mali garantovať traja ministri štátov EÚ. Lídri Majdanu však na nasledujúci deň V. Janukovyča protiústavne zvrhli. R. Ondrejcsák tiež označil udalosti roku 2014 za zásadnú zmenu bezpečnostnej architektúry v Európe. Lenže každému, kto sleduje udalosti, je jasné, že táto zmena nastala oveľa skôr. Vo svojom článku autor spomínal, že po roku 2014 „Nič neplatí“, pričom ale opomenul, že platnosť medzinárodného práva bola zdecimovaná už predtým a to aj za slovenského prispenia. Rusi veľmi kriticky hodnotili povolenie preletov lietadiel útočiacich na Juhosláviu cez územie SR v roku 1999, ako aj slovenskú účasť na operácii Iracká sloboda v roku 2003. Lenže hoci tieto intervencie vnímala Moskva ako porušenie práva a hrozbu vlastnej bezpečnosti, nezačala označovať SR za nepriateľa. Treba vidieť, že nielen my Rusom, aj Rusi nám majú čo vyčítať – ani to však nie je dôvod označovať sa za nepriateľov.

Hlavným problémom článku R. Ondrejcsáka bolo to, že autor sa priamo v úvode predstavil ako „štátny tajomník na ministerstve obrany“ a preto článok nebolo možné vnímať iba ako súkromný názor občana, ale aj ako vyjadrenie postoja jedného z ústredných štátnych funkcionárov. Štátny tajomník je dôležitá vládna funkcia a osoby v takej pozícii môžu formulovať oficiálne postoje SR i na mnohých medzinárodných rokovaniach. Uvedenie funkcie v úvode článku tak bolo zásadnou okolnosťou, ktorá ovplyvňovala charakter textu – práve preto mal štátny tajomník dodržať diplomatickú formu.

 

Ľahkovážne hľadanie nepriateľa

R. Ondrejcsák svoj článok uviedol agresívnym podnázvom: „Či chceme alebo nie, pre Rusov sme nepriatelia.“ Závažné pritom bolo najmä použitie pojmu „nepriatelia“, pretože daný pojem má v medzinárodnom práve nebezpečný obsah. Takisto v ruskej právnej terminológii ide o pojem so zásadným významom a preto ho treba vždy používať opatrne. Ak by nás Rusi naozaj vnímali ako nepriateľov, bola by to pre Slovensko závažná správa. A ak by mali tento pojem aplikovať v súlade s vlastnými predpismi, museli by potrestať tie osoby, ktoré so Slovenskom alebo slovenskými subjektami oficiálne spolupracujú.

Používanie pojmu „nepriatelia“ druhým najvyšším predstaviteľom ministerstva obrany SR je závažným signálom aj pre slovenských investorov v Rusku. Ak by totiž boli vnímaní v Rusku ako nepriatelia a ich majetok ako nepriateľský majetok, nemohli by na území RF so svojim majetkom voľne disponovať, niektoré ich investície by boli zrejme sekvestrované a do skončenia nepriateľstva spravované inými subjektami. Podobné následky by malo vyhlásenie nepriateľstva aj pre slovenských exportérov: keby boli považovaní za nepriateľské subjekty, ruskí podnikatelia by im mohli ľahko odoprieť uhradenie pohľadávok a mali by pritom šancu na úspech aj pred ruskými súdmi. Je možné, že prístup štátnych orgánov RF by bol selektívny, ale predstava, že Rusi považujú Slovákov za nepriateľov by vyvolala nevídané ekonomické následky.

Ako predstaviteľ štátu by mal R. Ondrejcsák rešpektovať aspoň základné dokumenty, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov a sú súčasťou právneho poriadku SR. Je to najmä Zmluva č.9/95 Z.z. o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi SR a RF, ktorá v čl. 1 hovorí jasne: „Zmluvné strany budú rozvíjať svoje vzťahy ako spriatelené štáty, spolupracujúce v duchu vzájomnej úcty, porozumenia a partnerstva.“ Téza o tom, že nás Rusi vnímajú ako nepriateľa, je v rozpore so zmluvným základom vzájomných vzťahov a preto keď predstavitelia SR používajú tak silné slová, mali by mať svoje tvrdenia presvedčivejšie zdôvodnené. Ešte lepšie by však bolo nesnažiť sa vmanévrovať naše krajiny do pozície nepriateľov. SR má potenciál vychádzať dobre s Ruskom i Ukrajinou a hrať pozitívnu úlohu pri mierových aktivitách.

 

Spolupráca s nepriateľom ako trestný čin

Ostré výroky R. Ondrejcsáka treba posúdiť aj z hľadiska slovenského trestného práva. Stačí si predstaviť, čo by sa stalo, keby nejaký predstaviteľ SR začal článok o Izraeli podnadpisom: „Či chceme alebo nie, pre Židov sme nepriatelia.“ Pritom tak ako Rusku, aj Izraelu by sa dala vyčítať protiprávna anexia východného Jeruzalema alebo okupácia Palestíny. Keby sa však niekto podobne vyjadroval o Izraeli, išlo by o čin, ktorý by zrejme skúmali aj orgány činné v trestnom konaní. Výroky R. Ondrejcsáka o Rusku nebezpečne hraničia aj s niektorými ďalšími trestnými činmi, najmä Šírenie poplašnej správy (§ 361-362 TZ).

Neseriózne nakladanie s pojmami ako „nepriateľ“ však prináša ešte závažnejšie riziko: vytvára totiž možnosť kriminalizovať odlišné názory na Rusko. V § 390 TZ (Spolupráca s nepriateľom) sa uvádza: „Kto počas vojnového stavu alebo vojny zadovažuje nepriateľovi prospech alebo ho akokoľvek podporuje, potrestá sa … odňatím slobody na jeden rok až desať rokov.“ V súčasnosti reálne hrozí, že pod vplyvom propagandy sa prijme interpretácia o Rusku ako o nepriateľovi a o tzv. hybridnej vojne ako o vojne podľa § 390 TZ. Potom by už len stačilo, aby sa dokázalo, že nejaký článok prináša Rusku „prospech“ a jeho autor by musel ísť do väzenia. Keďže pri § 390 TZ ide o zločin a nie o prečin, trestnosť činu by sa nedala vylúčiť ani cez tzv. materiálny korektív (mieru závažnosti).

 

Nevhodná reakcia veľvyslanectva

Je pochopiteľné, že článok R. Ondrejcsáka vyvolal nevôľu ruskej strany, avšak reakcia veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku bola taktiež nevhodná, navyše Moskve vôbec nepomohla. Dokonca možno povedať, že pomohla skôr R. Ondrejcsákovi. On totiž nie je politik, ktorého názory by zdieľalo obyvateľstvo SR a aj pre mnohých ľudí kritických k Rusku sú jeho postoje až príliš radikálne. Naopak fakt, že veľvyslanectvo na neho reagovalo a vážne pritom argumentovalo, umocňuje jeho pozíciu medzi radikálnymi rusofóbmi. Samozrejme, že z hľadiska vecnej diskusie boli argumenty veľvyslanectva presvedčivejšie než argumenty R. Ondrejcsáka, avšak komentáre R. Ondrejcsáka sa neorientujú na ľudí, ktorí by chceli poznať názor Ruska.

Obzvlášť nerozumné bolo vyjadrenie veľvyslanectva: „Domnievame sa, že kým je takýto úradník vo vedení vojenského rezortu, slovenská verejnosť sa skutočne nemôže cítiť bezpečne“. Je síce pravdou, že R. Ondrejcsák svojou agresivitou k bezpečnosti Slovenska neprispieva, avšak vo vyjadrení veľvyslanectva uvedené slová zaznieť nemali. Veľvyslanectvo nedocenilo, že v polemike R. Ondrejcsáka ide o provokácie, ktoré majú vyvolať konfrontáciu a tak presvedčiť verejnosť, že SR potrebuje zbrojiť proti Rusku. Podobnú taktiku použili aj viaceré mainstreamové médiá, ktoré reakciu veľvyslanectva podali ako ruské zasahovanie do vnútorných záležitostí SR. Táto taktika zaberá najmä na skupiny osôb, ktoré sledujú politiku povrchne a možno u nich rozvíjať predsudky, spojené so sovietskou minulosťou.

Keby sa veľvyslanectvo obrátilo na ministra M. Lajčáka s nótou, kde by nehodnotilo osobu R. Ondrejcsáka, ale žiadalo iba vyjadrenia k jeho nediplomatickým výrokom, minister by musel štátneho tajomníka kritizovať sám a zrejme aj verejne poučiť o slovenskej zahraničnej politike. Takto však M. Lajčák v prvom rade vystupoval ako kritik vyjadrení ruského veľvyslanca, ktorého si zavolal, odmietol jeho výroky o R. Ondrejcsákovi a odovzdal mu vlastnú nótu. Tým prekryl aj základný problém celej kauzy, spočívajúci vo vytváraní predstavy o vzájomnom nepriateľstve medzi oboma štátmi, ktorú však M. Lajčák taktiež rozumne odmietol.

 

Ako sa do lesa volá

Na celej kauze bola dosť zaujímavá aj rétorika R. Ondrejcsáka po ruskej nóte. Povedal, že si nevie predstaviť, že by slovenský diplomat používal podobný jazyk a spôsoby voči oficiálnym predstaviteľom Ruska, ako Rusi použili voči nemu. Pritom práve R. Ondrejcsák je dlhodobo známy svojou hrubou nediplomatickou rétorikou. Stačí si spomenúť na jeho slová o vojnách na Blízkom Východe, alebo aj  na výroky o Venezuele zo začiatku tohto roku.  Tie boli oveľa závažnejšie než ruská nóta: išlo o hrubé zasahovanie do vnútorných záležitostí iného štátu, navyše autor kádroval štáty, či patria alebo nepatria do „slušnej spoločnosti“ (netreba sa pýtať, kam zaradil Rusko). Nejde však ani o to, že vyjadrenia R. Ondrejcsáka sú jednostranné a neobjektívne, ale keď on sám používa hrubý nediplomatický jazyk, Slovensku sa to vracia podľa príslovia „Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva.“

Rétorika R. Ondrejcsáka je typická pre mnohých ľudí, ktorí fluktuujú medzi „mimovládnym sektorom“ a vládnymi funkciami. Zvykli si vystupovať ako proamerickí aktivisti a keď získajú verejnú funkciu, tak svoju aktivistickú rétoriku prenášajú i na ministerstvá. Títo ľudia by si však mali včas uvedomiť, v akej funkcii sa nachádzajú a aký dopad na medzinárodné vzťahy môžu mať ich nevyberané vyjadrenia. Vojnové konflikty vznikali v minulosti aj kvôli hrubému jazyku politikov a treba urobiť všetko pre to, aby v mene SR hovorili ľudia, ktorí sú schopní zhodnotiť percepciu svojich vyjadrení u ich adresátov.

Braňo Fábry

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Lukašenko obvinil Nemecko z nacizmu, nebude brániť vstupu migrantov do Európy

0 icon

Minsk 23. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/BelTA-Maxim Guchek)   Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v utorok obvinil Nemecko z nacizmu. Stalo sa tak počas ceremónie v Brestskej pevnosti pri príležitosti 80. výročia napadnutia bývalého Sovietskeho zväzu nacistickým Nemeckom Opätovne tiež zdôraznil, že Bielorusko nebude chrániť Európu pred nelegálnymi migrantmi, obchodníkmi s drogami či…

V Pekingu sa pripravujú na oslavy 100. výročia založenia komunistickej strany

0 icon

Peking 23. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Ng Han Guan)   Čínske úrady uzavreli v Pekingu pred verejnosťou Námestie brány nebeského pokoja. Udialo sa tak osem dní pred plánovanou veľkou oslavou pri príležitosti 100. výročia založenia vládnucej komunistickej strany Na námestí, ktoré bežne láka turistov z celej krajiny, v stredu rozmiestnili barikády a…

Prejsť od veľkého teplára k domovej kotolni bude ľahšie, má to zabezpečiť schválená poslanecká novela

0 icon

Bratislava 23. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prejsť z centrálneho zásobovania teplom (CZT) na vlastnú domovú kotolňu bude zrejme ľahšie. Poslanci Národnej rady SR totiž definitívne schválili poslaneckú novelu zákona o tepelnej energetike. „Nie je to úplné zrušenie teplárenského nevoľníctva, ako o tom hovorí programové vyhlásenie vlády, ale ide o…

Ministerka Patelová poukázala na problémy Britov v EÚ po brexite

0 icon

Londýn 23. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Stefan Rousseau)   Britská ministerka vnútra Priti Patelová v stredu pri príležitosti piateho výročia konania referenda o vystúpení Británie z eurobloku upozornila, že niektorí Briti žijúci v Európskej únii majú ťažkosti s prístupom k benefitom, službám a pracovným miestam Vo svojom článku, ktorý vyšiel v konzervatívnom…

USA začali inštalovať systém protiraketovej obrany v Poľsku

0 icon

USA 23. júna 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot video/Youtube)   Spojené štáty začali inštalovať systém protiraketovej obrany Aegis Ashore na základni Redzikowo v Poľsku, uviedla vo svojom vyhlásení Agentúra pre protiraketovú obranu USA (MDA) "Začala sa inštalácia zbraňového systému Aegis Ashore v Poľsku. Agentúra pre protiraketovú obranu USA (MDA) nedávno dosiahla kritické míľniky…

Žilinskí hasiči zasahovali pri nehode štyroch vozidiel na ceste I/18

0 icon

Žilina 23. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-HaZZ)   Žilinskí hasiči zasahovali v stredu ráno na ceste I/18 pri dopravnej nehode troch osobných áut a dodávky. Podľa Miroslavy Mintálovej z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline sa v autách zranilo šesť zo 14 ľudí Doplnila, že z prevráteného vozidla vyslobodili hasiči…

Scéna ako z hororu: Muž z Dolného Kubína sa pokúsil zavraždiť svoju matku a brata

0 icon

Žilina 23. júna 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Podľa policajtov ide o scénu ako z hororu. Muž z Dolného Kubína mal spôsobiť vážne zranenia svojim blízkym rodinným príslušníkom. Krajský vyšetrovateľ v Žiline už obvinil 38-ročného Miroslava z trestného činu vraždy spáchaného v štádiu pokusu. "Chceme aby bol stíhaný väzobne," uviedla na sociálnej…

Vláda sa ospravedlnila za spôsob zásahu v Moldave nad Bodvou v roku 2013

0 icon

Bratislava 23. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Vláda sa v stredu ospravedlnila za spôsob zásahu ozbrojených zložiek štátu v Moldave nad Bodvou v roku 2013 a súvisiace udalosti, ktoré viedli ku kriminalizovaniu poškodených. Zároveň sa ospravedlnila za krivdu a utrpenie, ktoré obetiam a ich rodinám spôsobilo zdĺhavé hľadanie pravdy. Návrh…

Novela zákona o športe ide do druhého čítania, týka sa pandémie

0 icon

Bratislava 23. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SaS)   Znižovanie negatívnych dôsledkov krízovej situácie počas pandémie na národné športové zväzy, organizácie a športovcov by malo pokračovať aj v roku 2022. Vyplýva to z novely zákona o športe, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Novelu predložili koaliční poslanci,…

Teherán kritizuje USA za zablokovanie webov spájaných s Iránom

0 icon

Teherán 23. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Teherán v stredu vyhlásil, že krok Spojených štátov, ktorých úrady získali kontrolu nad webovými stránkami prevádzkovanými médiami spojenými s Iránom, nie je konštruktívny vo vzťahu k pokračujúcim rokovaniam o návrate Washingtonu k prelomovej dohode o iránskom programe využitia jadrovej energie "Využívame všetky medzinárodné a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

„Super špeciál turbo“ charakter Sulíka. Je neuveriteľné, že v sebe nemá kúsok cti, hrdosti a charakteru!

0icon

Ani o chrbtovej kosti nemá predseda SaS ani páru. Je to cudzie slovo, ktoré sa Sulík za celý život nenaučil. Začínam veriť, že jeho vzpriamenosť má na starosti nejaký umelý skelet, inak by musel chodiť ohnutý s ovisnutou hlavou na úrovni lýtok. Prečo to konštatujem? Všetci majú v pamäti to,…

Miro Majerník

Československé spartakiády neboli iba komunistický výmysel

0icon

Články o slovenskej politike presýtenej nenávisťou medzi stranami, pandémiou Kovid 19, politický boj medzi koalíciou a opozíciou, každodennými aférami o zatýkaní nepohodlných politikov začínajú nás bežných ľudí už unavovať. Ako bloger sa už dlhšiu dobu sa snažím vyhnúť týmto nechutným témam ktoré nám bežným ľuďom prinášajú iba stres a neistotu.…

Boris Mesár

1. Stoja globalisti za problémami s vodou v Kalifornii ? Hroziaca katastrofa v zásobovaní potravinami 2. Veľké farmaceutické spoločnosti a médiá vlastnia rovnakí pochybní ľudia

0icon

Dnes to budú dva dlhšie články ,ale verím ,že vám niečo objasnia  1. V posledných mesiacoch rastie krízová situácia v USA v zásobovaní potravinami, ktorá má nadobudnúť alarmujúce rozmery, ktoré by sa mohli stať katastrofou . Na vrchole existujúceho koronakrízy a nezamestnanosti v súvislosti s koronovou pandémiou by mohla hroziaca…

Gabriel Dragon

Z Lisabonu po Vladivostok

0icon

Na margo Putinovho článku pre Die Zeit, uverejneného na portáli Hlavné správy v ktorom ruský prezident spomína spoločný priestor od Lisabonu po Vladivostok, som si spomenul na svoj starší blog z roku 2019, ktorý je malou analýzou práve tohto projektu. Článok treba vnímať v kontexte roku 2019, ale dovolil som si doplniť…

Slavěna Vorobelová

Podobnosť s nacistickou praxou nie je asi náhoda

0icon

Pred cca mesiacom sa skončil núdzový stav, o ktorého ústavnosti doposiaľ existujú mnohé pochybnosti. Samozrejme, pri dnešnom stave nášho právneho štátu sa niet ani čomu čudovať. Veď podľa súčasnej praxe kajúcnikov, teda univerzálnych hoaxerov a konšpirátorov, v podstate stačí, keď Heger a jeho psovod Matovič vymyslia nejaké krivé svedectvo, ktoré…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Sprchovanie: Chyby pri sprchovaní, ktoré ovplyvňujú naše zdravie

0 icon

Ak sa chceš cítiť vo svojom tele sviežo a čisto, potrebuješ zo sebou spraviť niekoľko vecí, aby si tento efekt dosiahol. Čistenie zubov, umývanie rúk a sprchovanie. Hlavným a najdôležitejším očisťovacím procesom je jednoznačne sprchovanie. Niektorí ľudia uprednostňujú sprchu, zatiaľ čo iní si radšej užívajú čas ponorení vo vani. Kúpanie aj sprcha odstraňujú…

Bezohľadnosť týchto ľudí jednoducho nepozná hranice!

0 icon

Bezohľadnosť ľudí niekedy fakt nepozná hranice. Niektoré situácie s tebou jednoducho zamávajú nech si akýkoľvek flegmatik. Vyvrie ti krv v žilách a ty sa pýtaš sám seba: "Ako toto môže niekto urobiť?!" My ti dnes ukážeme práve také fotografie, pri ktorých si povieš, že ľudská bezohľadnosť prekročila naozaj všetky medze.…

Vedel si, že pitie horúcej vody má tiež svoje výhody?

0 icon

Keď vypiješ každé ráno pohár horúcej vody, detoxikuješ svoje telo a zlepšuješ si trávenie. Aký je ale rozdiel medzi normálnou vodou z kohútika a tou prevarenou? Voda je síce pre našu existenciu nevyhnutná, ale pohár horúcej vody je mimoriadne prospešný pre naše zdravie. Teplá, horúca alebo aj vlažná voda preukázali skvelé výsledky, pokiaľ…

Život a smrť Rudolfa Hessa 1. časť

0 icon

Prinášame ďalšiu mini sériu článkov z obdobia druhej svetovej vojny s nádychom tajomnosti. Tentokrát sa pozrieme na život a smrť Rudolfa Hessa, v jednej dobe najmocnejšieho a najvplyvnejšieho človeka v Nemecku. Poďme na prvú časť, ktorá dostala podtitul Prológ. Rudolf Hess bojoval v prvej svetovej vojne ako príslušník pozemných jednotiek, ale potom prešiel k letectvu a stal sa z…

TOP10+: Ani zvieratá niekedy nemajú svoj deň - zachytené na fotografiách

0 icon

Niektoré dni sú horšie ako tie ostatné. Akokoľvek sa snažíš si dvihnúť náladu, niekedy jednoducho nemáš svoj deň. Svoje o tom vedia aj títo domáci miláčikovia, ktorí boli našťastie pre teba zachytený fotoaparátom. Nestrácaj nádej - ak meškáš do práce, ak je pondelok, ak hneď ráno vyleješ na seba kávu…

Vo svete IT

Príchod Windowsu 11 sa odráža aj na hodnote Microsoftu. Trhová kapitalizácia spoločnosti presiahla magickú hranicu

0 icon

Americkým technologickým gigantom sa v posledných rokoch nepochybne darí. Viacerí z nich zažívajú doslova raketové rasty, ktoré neočakávali ani tí najrenomovanejší analytici kapitálových trhov. Klub najväčších gigantov už pred 10 rokmi ovládol americký Apple, ktorému sa ešte v auguste 2020 podarilo presiahnuť trhovú kapitalizáciu 2 bilióny amerických dolárov. Najnovšie sa…

Európska únia volá po zákaze rozpoznávania tváre na verejnom priestranstve

0 icon

Technológia rozpoznávania tváre je čoraz dokonalejšou pričom mnohí z nás sú tejto technológii vystavovaní častejšie, ako tušia. Týka sa to dokonca aj nášho regiónu, kde naprieč niektorými mestami v konkrétnych uzloch, kde je zvýšená prítomnosť chodcov, je táto technológia prítomnou. Regulačné úrady Európskej únie najnovšie však volajú po zákaze využívaniu tejto…

Xiaomi smartfóny budú ešte bezpečnejšie: Aké zmeny sa chystajú v MIUI?

0 icon

Bezpečnosť smartfónov je pochopiteľne pre mnohých výrobcov prioritou. O zabezpečenie svojich smartfónov sa starajú aj sami používatelia, ktorí dnes už bez akéhokoľvek zaheslovania smartfónov nedokážu fungovať. Napriek tomu, že tento trend oproti minulým rokom naozaj stúpol, v Xiaomi smartfónoch sa stále nájdu nejaké háčiky. Tým najzávažnejším problémom v oblasti bezpečnosti…

Nedávne pozorovania potvrdili 50-ročnú teóriu Stephena Hawkinga: Môžu sa čierne diery časom scvrknúť?

0 icon

Čierne diery sú momentálne najextrémnejšie vesmírne objekty, aké poznáme. Ich gravitačná sila je tak veľká, že jej neunikne ani svetlo, najrýchlejšia vec, aká vo vesmíre existuje. Čierne diery sa nachádzajú takmer v každej galaxii, napríklad supermasívna čierna diera, ktorá sídli v ich jadrách, píše portál India Today. Známy fyzik, Stephen Hawking, v roku…

Sonda Juno popri nás preletela už v roku 2013, no až teraz nám „poslala“ darček

0 icon

Sonda americkej NASA, Juno, sa dostala k planéte Jupiter 4. júla 2016 a tam už takmer 5 rokov ostáva, plniac si svoju vedeckú misiu, píše portál Universe Today. V roku 2013 sa však sonda Juno, smerujúca k plynnému obrovi, zastavila aj pri našej Zemi. Sonda potrebovala ešte kúsok energie na to, aby sa k planéte…

Armádny Magazín

Izrael nariadil urýchliť prípravy na vojnu s Iránom. Problémom je nový prezident islamskej republiky

0 icon

Izrael, 23. júna 2021 (AM) – Nový iránsky prezident, ktorý je považovaný za tvrdého konzervatívca, vyprovokoval u náčelníka štábu izraelských obranných síl generálporučíka Aviva Kohaviho urýchlenie prípravy možného ozbrojeného konfliktu s Iránom.   Jedným z f

NATO pritiahne k ruským hraniciam 40 vojnových lodí

0 icon

Ukrajina, 23.jún 2021 (AM) – Tlačová služba šiestej flotily amerického námorníctva oznámila svoju účasť na cvičeniach Sea Breeze-2021 organizovaných spoločne s Ukrajinou, ktoré sa začnú budúci týždeň v čiernomorskom regióne. Ako uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA, účelom cvičení je zvýšiť

Putin schválil vypracovanie štátneho programu implantácie mikročipov do mozgu

0 icon

Rusko, 23. júna 2021 (AM) – Ruská vláda vyčlení 54 miliárd rubľov na vývoj programu na implantáciu mikročipov do mozgu. Návrh federálneho programu „Mozog, zdravie, inteligencia, inovácie“ sa začal pripravovať na ministerstve školstva a vedy. Schválil to prezident Putin a s projektom môže mať niečo spoločné aj jeho dcéra.   Pra

USA dodajú cez svoje nastrčené firmy sýrskym teroristom zbrane v hodnote 350 miliónov dolárov

0 icon

Sýria, 23. júna 2021 (AM) – Bulharskí novinári magazínu Armswatch skúmali dodávky zbraní Pentagónom do celého sveta. Ukázalo sa, že USA nakupujú zbrane z celého sveta, aby zásoboval

"Nemci to nečakali." Čo sa dialo v prvých hodinách Veľkej vlasteneckej vojny

0 icon

Rusko, 23. júna 2021 (AM) -  Tisíce mŕtvych, desiatky zbúraných miest, zničená vojenská technika a vojenská infraštruktúra - presne pred 80 rokmi 22. júna roku 1941 vtrhli hitlerovské vojská na územie ZSSR. Invázia bola neočakávaná a ničivá, Červená armáda utrpela veľmi ťažké straty na celej frontovej čiare.   Prvá r

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali