Analýza predvolebnej debaty Bihariovej, Záborskej a Šeligu v Denníku N. Rafinované posolstvo, časť 1.

Bratislava 21. januára 2020 (HSP/Foto:Screenshot video)

 

V tejto debate sa predstavili podpredsedníčka PS Bihariová, predsedníčka KÚ Záborská a Šeliga, zo strany Za ľudí. Prvým, aj keď zdanlivým šokom a prekvapením, je pozvanie Záborskej do debaty denníka, ktorý je jasne extrémnym médiom neomarxistického liberalizmu v jeho progresivistickej mutácii, ktorá presadzuje antropologickú revolúciu vo všetkých medziľudských vzťahoch

Na snímke z videa Juraj Šeliga, Irena Bihariová a Anna Záborská

Takže Záborská (bývalá členka KDH), ktorá má mediálne vytvorený obraz neohrozenej a kresťanskej  bojovníčky za ochranu života, manželstva a rodiny, bola pozvaná k ideologickému a mediálnemu nepriateľovi číslo jeden. Ostatní členovia debaty nie sú prekvapením, keďže práve od tohto denníka dostávali obrovskú mediálnu a ideologickú podporu v podobe otvorenej propagandy.

Dabata začala moderátorovým oslovením Záborskej, ktorá diplomaticky charakterizovala PS ako stranu, ktorá je ľavicová (čo je pravdivým konštatovaním), ktorá má blízko k sociálnej demokracii (toto reprezentuje Smer SD), čím povedala druhú časť veľkej pravdy o PS. Záborská očividne hľadala formulácie, ktorými nechcela vyvolať hodnotovú konfrontáciu (čo sa jej podarilo), pričom poukázala na liberálny (pozn. extrémne liberálny) charakter strany, ktorá v niektorých témach chce ísť ďalej. To že ide o tzv. partnerstvá, adopcie, eutanáziu, zachovanie potratovej genocídy slovenského národa, sa Záborská neodvážila povedať, keďže by to bola taktická chyba, vzhľadom na budúce povolebné pakty politických strán. Poznamenala však, a správne, že to je progresívne, ešte nemusí byť dobré, pričom konštatovala, že to, čo má PS v programe, že s tým budú odsúdení ísť do koalície.

Tu sa ukázal jasný principiálny a hodnotový rozpor medzi PS a KÚ, ako aj to, že obaja ideologickí protivníci veľmi dobre vedia, že ak to bude potrebné, tak pôjdu do vládnej koalície, napriek zásadným ideologickým a hodnotovým rozporom vyplývajúcim z nezmieriteľných a protikladných postojov, k elementárnym skutočnostiam ako je ľudská prirodzenosť a dôstojnosť, manželstvo a rodina, či rešpekt voči ľudskému životu. Čo to však v praxi znamená sa diváci dozvedeli neskôr počas debaty. Reakcia Bihariovej, na otázku ako vníma stranu Za ľudí, ukázala, že Biháriová vôbec nechápe, čo strana Za ľudí v skutočnosti je. Ona totiž osobne považuje stranu Za ľudí za umiernených konzervatívcov, ktorí sa nevedia odvážne vyprofilovať, a sú podľa nej akýsi nejasní a váhajúci. Povedať o Kiskovej (i Šeligovej) strane, že sú miernenými konzervatívcami, je infantilnou ukážkou vlastnej nevedomosti a nízkej intelektuálnej schopnosti rozlišovania, lebo táto strana je len navonok ideologickým mixom (ako povedal Kiska: liberálna, konzervatívna, stredová, sociálna…) hodnotových postojov. V skutočnosti je oportunistickým zhlukom skrytých liberálnych a neomarxistických pozícií, skryto koketujúcich s totalitným korporátnym fašizmom (Mussoliniho a Gentileho), ktoré sa každý deň tvária presne tak, ako si to „vyžaduje“ aktuálna situácia v spoločnosti.

Šeligu, prekvapilo spojenie KÚ a OĽNO, čím nielen voličom ukázal, že vôbec nechápe, prečo k tomuto spojeniu došlo, hoci ako konštatoval, vie že Matovič dáva príležitosť viacerým ľuďom. Na otázku, čo je hlavnou témou volieb, odpovedal infantilnou a prázdnou floskulou, že je to boj za spravodlivosť, čím sa zaradil do širokého zástupu populistických  manipulátorov na slovenskej politickej scéne. Samozrejme spomenul boj proti korupcii a mafii, pričom samozrejme nezabudol na vraždu novinára, ale najmä na povinnú mediálnu frázu o náraste extrémizmu na Slovensku. O Kotlebovi suverénne vyhlásil, že chodí po Slovensku a rozkrikuje sa na námestiach, že on (Kotleba) dosiahne spravodlivosť. Biháriová sa vyjadrila, že s ním (Šeligom) súhlasí, a dodala, že prioritou je spravodlivosť, ale že je vraj táto téma redukovaná na technický a legislatívny význam, na justíciu a jej očistu, pričom poukázala, že spravodlivosť je v podstate hodnotová téma.

Preto oni (PS) sa snažia pomýšľať aj na menšiny a na zaznávaných ľudí, aby vraj spravodlivosť zasiahla aj ich, aby vraj neboli vyňatí z konceptu férovosti (ktovie čo to je ten koncept férovosti?) a rovnosti, pre tie skupiny obyvateľov, ktorým  sa férovosti a spravodlivosti v posledných 30 rokoch nedostávalo.  Nuž je otázkou, ktorá z ideologických dôvodov nesmela zaznieť, konkrétne, koľko spravodlivosti sa dostalo nenarodeným a zavraždeným deťom (desaťtisíce zabitých detí), matkám a otcom (rodinám), ktorí 30 rokov znášali dôsledky ponovembrových privatizačných zločinov vládnucich koalícií, ktoré rozkradli štát a jeho hospodárstvo? Opäť sa ukázalo, ako chápu vraj hodnotu spravodlivosti v PS.

Ideologicky a selektívne, pričom oni sami sa pasujú za automatických arbitrov, ktorí definitívne určujú, čo je spravodlivosť a pre koho je spravodlivosť. Presne takto určovali obsah pojmu spravodlivosť totalitné režimy a ideológie dvadsiateho storočia ako fašizmus, nacizmus a marxizmus, to však Biháriová evidentne nevie, lebo jej rovina myslenia je povrchná, ideologická a populistická, lebo bezducho opakuje zmes nadiktovaných  hesiel a fráz, ktoré nemá šancu pochopiť. Istý marxista to už pred desaťročiami výstižne označil termínom „užitočný idiot“, čiže človek, ktorý pracuje na niečom, čo sám nechápe, ale je subjektívne presvedčený o vlastnom spasiteľskom poslaní v danej historickej epoche, pričom toto poslanie je všeobecne považované za spásu celej spoločnosti.

Moderátor uviedol do debaty tému interrupcií, s otázkou namierenou na Šeligu, ako sa zachová strana Za ľudí v tejto téme, na čo vyškolený a pripravený Šeliga pilátovsky reagoval presne tak, ako v minulosti KDH či SDK, SDKU atď. Podľa neho by tieto hodnotové témy nemali byť v programovom vyhlásení vlády, ak sa na tom nezhodnú členovia koalície. Čiže principiálna otázka zastavenia potratovej genocídy slovenského národa má byť odsunutá nabok, lebo ako vždy v minulosti, tak aj dnes sú dôležitejšie veci a problémy.

Tradičné politické lavírovanie v zásadných otázkach existencie a zachovania slovenského národa (o ktoré tu ide), či zastavenia jeho rýchleho vymierania, má byť podľa strany Za ľudí, odsunuté mimo zorného poľa voličov. To, že by tento obrovský problém niekto z diskutujúcich konečne spojil so spravodlivosťou, nikoho neprekvapilo. Treba však poznamenať, že dôsledky, ktoré vyvražďovanie nenarodených kauzálne spôsobuje, vidíme už dnes v podobe absencie ľudských zdrojov či v demografickom kolapse, ktorý je len predzvesťou budúceho kolapsu sociálneho dôchodkového systému. Napriek tomu nikto z debatujúcich nepoukázal na túto realitu (čo z ideologických dôvodov u Biháriovej a Šeligu vôbec neprekvapuje), hoci práve u Záborskej by to jej sympatizanti možno naivne očakávali, avšak opäť márne. To poukazuje len na to, že mediálna póza Záborskej, ako bojovníčky za ochranu života, je len predvolebnou pózou a nie skutočným principiálnym postojom kresťanskej političky.

Biháriová veľmi rýchlo upozornila, že vraj neexistuje žiaden konsenzus a nejakými pravidlami (interrupcie, partnerstvá), čím si chcela ponechať do budúcnosti otvorenú možnosť presadiť v parlamente extrémistické liberálne ciele v podobe antropologickej revolúcie v základných medziľudských vzťahoch (partnerstvá). Rafinovane odviedla debatu od tejto otázky k mediálne vytvorenému problému nového spoločného nepriateľa, ktorý je vraj hrozbou aj pre liberálov a konzervatívcov, lebo popiera hodnoty oboch táborov. Samozrejme týmto nepriateľom číslo jeden je vzrastajúci „extrémizmus“ (nádherný ideologický termín, ktorého obsahom môže byť aj včerajšia poľadovica na slovenských cestách) alebo dokonca „fašizmus“, proti ktorému  treba spojiť svoje sily, v zápase o svetlé demokratické zajtrajšky. Konštatovala, že hodnotové témy vraj ukradla ĽSNS, pričom ich vraj zamorili dezinformáciámi a bludmi, ktoré na konci dňa zneisťujú samotných a potencionálnych voličov KDH.

Tu treba poznamenať, že niektoré hodnotové témy (vraždenie nenarodených) žiaden politický subjekt na Slovensku nechcel reálne presadzovať, vrátane KDH, ktoré ich v mene vstupu do povolebných koalícií, vždy obetovalo  v prospech riešenia „dôležitejších“ problémov spoločnosti. Podľa Biháriovej ambíciou predvolebnej dohody a rokovaní bolo, aby debatu vrátili do nejakých príčetných rámcov (asi mala na mysli doterajší 30 ročný spôsob neriešenia potratovej genocídy slovenského národa), pretože to vraj ubližuje konzervatívnym voličom, lebo to vraj zneisťuje týchto konzervatívnych voličov. Títo voliči, podľa Biháriovej, sú vraj „manipulovaní antisystémovými prúdmi, dezinformačnými blogmi“, sú vraj strašení, tieto témy sú vraj dávno diskutované v rovine absolútnych klamstiev a bludov a preto Hlinu vraj dostávajú do veľmi nepríjemnej situácie, kde sa jeho potenciálni voliči boja, „lebo keď sa budete veľmi bratať s tými progresívcami, že či tu nebudú hroziť tie preoperované prípady mužov na ženy a opačne, a všetok ten balalst, čo sa šíri z dezinformačných webov,  preto našou ambíciou bolo, aby sme tieto témy viedli (lídovali) my (PS/Spolu a KDH), aby  sme vrátili diskurz do slušných medzí, aby sme voličov nezneisťovali voličov hlúposťami, čo nemajú strany v ponuke“.

K tomu treba poznamenať, že Biháriová dosiahla po dlhom čase vyššiu úroveň ideologickej manipulácie, než akú predvádzala na začiatku svojej kariéry, keďže jej všeobecné tvrdenia o dezinformáciách a blogových  manipuláciách bez konkrétnych a vecných dôkazov, jednoznačne spĺňajú kritériá ideologickej manipulácie v teoretickej rovine. Čo sú to absolútne klamstvá, balast či bludy, radšej nepovedala (to je stará metóda ideologickej manipulácie, tzv. vynechanie), lebo je pohodlné použiť negatívne hodnotiace adjektíva, ktoré sugestívne divákovi preddefinujú realitu v tom, čo si o nej má myslieť, bez toho, aby sa realita jasne pomenovala a definovala.  Spolu s vynechaním konkrétnych príkladov sa dosiahne želaný efekt u diváka, ktorý je takto ideologicky zatlačený do pozície, čo si má myslieť o názorovom oponentovi Biháriovej, poprípade  o názorových oponentoch PS.

Zo strategického hľadiska je zrejmou výhodou, keď PS a KDH kontroluje politickú debatu o hodnotových témach, ako sú potraty a partnerstvá, lebo si sami určujú v tejto debate nielen mantinely (hranice a rámce), ale najmä obsah debaty, čiže arbitrárne určujú, čo sa môže povedať, ako sa to môže povedať a kedy sa to môže povedať. Toto sa žiaľ v poslednom volebnom období týmto ideologickým silám v politike už nedarí, a preto treba za každú cenu spoločensky a politicky znemožniť tých, ktorí sa opovážili prekročiť červenú čiaru stanovenú systémom, a doteraz rešpektovanú politickými stranami (napr. KDH), ktoré vlastne vždy odsunuli tieto problémy na okraj.

Samozrejme, kresťanskej verejnosti to prezentovali ako nutný konsenzus, ba dokonca ako úspech, ak sa tieto témy nebudú vôbec otvárať,  ale budú sa politicky riešiť iné problémy spoločnosti, ktoré boli samozrejme prezentované ako priority.  Toto zjavne dráždi mnohých systémových politikov a preto použili starú ideologickú stratégiu, ktorá ale zjavne už spoľahlivo neúčinkuje na všetkých voličov: mediálne vytvoriť mýtus o novej ideologickej hrozbe akéhosi fašizmu, vediac, že podstatu toho, čo je fašizmus, mediálne určia oni sami. Na druhej strane sa spoliehajú na evidentnú všeobecnú neznalosť občanov, ktorí zjavne (okrem zopár jednotlivcov) nevedia, čo je skutočným obsahom a cieľom ideológie fašizmu (tento pojem sa na Slovensku používa často ako synonymum pre nacizmus), avšak títo ideologickí manipulátori pre istotu vytvorili nový ideologický pojem, ktorým je extrémizmus, pričom opäť určujú oni sami, čo je jeho obsahom (pozri trestný zákon). A tak extrémizmom môže byť i jasné odmietnutie všetkých antropologických a iných ideologických zvráteností, ktoré majú niektoré politické strany vo svojich programoch(napr. PS/Spolu, SAS).

 

Biháriová, už zjavne rétoricky vyškolená, zahviezdila v prezentácii vlastných manipulatívnych tvrdení, na ktoré mala reagovať Záborská. Tu je dobré pripomenúť, že organizátori tejto debaty počítali s tým, že Biháriová, ako organizátormi zvolený ideologický oponent Záborskej, bude stačiť na Záborskú, čo pre Záborskú nie je dobrou vizitkou. Na druhej strane sama Záborská bola, ako vždy v minulosti (i KDH) len formálnym protivníkom, ktorý za každú cenu hľadal dohodu a konsenzus, ktoré zdôvodňoval inými problémami a cieľmi, ktoré sú vraj oveľa dôležitejšie ako to, čo má KÚ v programe.

René Balák

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Polícia upozorňuje na povinnosť vytvorenia záchranárskej uličky,platí od apríla

Bratislava 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Od začiatku apríla platí povinnosť vytvoriť záchranársku uličku v kolóne na diaľnici. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke. Polícia SR na to upozornila na sociálnej sieti. Vodiči sú povinní uvoľniť cestu najmä pre záchranné zložky Vodič musí počas jazdy uvoľniť vozovku…

Ruská polícia zadržala prívrženca IS, ktorý sa chystal spáchať teroristický útok

Moskva 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Kravchenko)   Ruské bezpečnostné zložky zmarili teroristický útok, ktorý pripravoval muž hlásiaci sa k džihádistickej organizácii Islamský štát (IS). Ako v sobotu informovala agentúra Interfax, muža zadržali v prístavnom meste Murmansk ležiacom blízko hraníc s Nórskom a Fínskom Ruské Národné centrum pre boj s terorizmom…

Hasiči odoberajú vzorky na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Bratislava 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Dve posádky hasičskej záchrannej služby v sobotu vykonávajú odbery vzoriek u osôb s podozrením na ochorenie COVID-19 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Doplnila, že na mieste sú hasiči z…

Marek Krajčí: Vo Fakultnej nemocnici Trenčín pribudnú dve mobilné odberné miesta

Trenčín 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vo Fakultnej nemocnici (FN) v Trenčíne pribudnú dve mobilné odberné miesta a denne by sa malo testovať 100 vzoriek na prítomnosť ochorenia COVID-19. Na brífingu po rokovaní s vedením nemocnice o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) "Začínam návštevy veľkých fakultných nemocníc, zodpovedných za poskytovanie zdravotnej…

Americké námorníctvo odvolalo veliteľa lietadlovej lode USS Theodore Roosvelt kvôli tomu, že informoval svet o nákaze koronavírusom na palube

Washinton 4. apríla 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Bullit Marquez)   Pentagon sa rozhodol odvolať kapitána Bretta Croziera, veliteľa lietadlovej lode USS Theodore Roosvelt, ktorý informoval svet o tom, že na palube americkej lietadlovej lode vypukla epidémia koronavírusu a na lodi sa nachádzajú námorníci nakazení koronavírusom V priebehu niekoľkých dní sa počet nakazených zvýšil,…

Niektorí žiaci odborných škôl by mohli absolvovať praktickú časť maturity

Bratislava 4. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Stredoškoláci na odborných školách by mohli absolvovať praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS). O forme a obsahu rozhodne riaditeľ školy podľa toho, aké má škola na jej vykonanie reálne podmienky. Ako pre agentúru SITA priblížilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu…

Výbuch plynu v dome v Moskovskej oblasti si vyžiadal najmenej jednu obeť

Moskva 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Výbuch plynu v päťposchodovom bytovom dome v meste Orechovo-Zujevo v Moskovskej oblasti si v sobotu vyžiadal niekoľko obetí na životoch a veľké materiálne škody. Informovala o tom agentúra Interfax s tým, že presný počet obetí zatiaľ nie je známy. Agentúra RIA Novosti píše…

Ústredný krízový štáb má zajtra rozhodnúť o možnom zákaze vychádzania počas Veľkonočných sviatkov. Matovič: Ja osobne som prišiel s tým, aby sme cez Veľkú noc prijali opatrenie zákazu vychádzania

Bratislava 4. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Premiér Igor Matovič v uplynulých dňoch predstavil na krízovom štábe návrh, aby sa prijal v období veľkonočných sviatkov zákaz vychádzania. Výnimkou by bola iba návšteva lekára, nákup potravín či cesta do práce. O tom, aké opatrenia nakoniec Ústredný krízový štáb (ÚKŠ) prijme sa…

Útok nožom na juhovýchode Francúzska si vyžiadal najmenej dve obete

Paríž 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Dve obete na životoch a najmenej šesť zranených si vyžiadal útok nožom, ktorý sa odohral v sobotu dopoludnia v obchodnom centre i na ulici v meste Romans-sur-Isere ležiacom v krajine Drôme na juhovýchode Francúzska. Páchateľa útoku polícia zadržala, informovala agentúra AFP Agentúra dodala, že…

WHO uvažuje o možnosti prenosu koronavírusu vzduchom

Bratislava 4. apríla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Existuje pravdepodobnosť prenosu nového koronavírusu vzduchom a od asymptomatických nosičov, ale k väčšine nákazám dochádza kvapôčkovou infekciou vzduchom, od ľudí so symptómami choroby, povedal Michael Ryan, riaditeľ programu WHO pre mimoriadne situácie v oblasti zdravotníctva na brífingu v Ženeve "V súčasnej dobe je publikovaných…

Novým lídrom britskej Labouristickej strany sa stal Keir Starmer

Londýn 4. apríla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Kirsty O'Connor)   Novým lídrom britskej Labouristickej strany sa stal Keir Starmer. Predstavitelia hlavnej opozičnej strany o tom informovali v sobotu prostredníctvom tlačovej správy, keďže v dôsledku koronavírusu zrušili špeciálnu konferenciu, na ktorej plánovali oznámiť meno nového lídra Päťdesiatsedemročný právnik v správe vyhlásil, že získanie tejto…

Za deň zomrelo v Španiesku 809 ľudí s COVID-19

Madrid 4. apríla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   V Španielsku zomrelo za uplynulých 24 hodín 809 pacientov s koronavírusom, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19. V sobotu o tom informovalo tamojšie ministerstvo zdravotníctva s tým, že celkovo v krajine ochoreniu podľahlo 11 744 osôb Od piatku pribudlo 7026 infikovaných. Doteraz sa vírusom nakazilo…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Vďaka víru korona, vráti sa nám koruna (?)

V tomto príspevku nebudem špekulovať nad tým, ako COVID-19 vznikol, či kto ho vytvoril a rozniesol, a ako s ním bojovať. O tom všetkom je už toľko protichodných informácií, zaručených správ, poloprávd a lží, že slabšie povahy to musí doviesť až na psychiatriu. Inak, jeden vysokopostavený pán s novou nebezpečnou diagnózou „blekautista“ (popisné číslo choroby…

Zdravie domáceho obyvateľstva namiesto HDP - nový ekonomický ukazovateľ pre Slovensko

Áno, už ste možno čítali aj na iných webstránkach ten nadpis z môjho blogu: Rok 2020: Najvyšší čas pre prehodnotenie ekonomických kritérií Deň za dňom však prináša Slovensku iný posun zmýšľania a posúva aj situáciu, tak trochu ten obsah posunieme tiež: Už všetci zhrozene odmietli ten nápad s "blackoutom" Slovenska.Po…

Dlane

Zamyslenie Naša planéta sa dusí, preto odpovedá svojským spôsobom na naše počínanie. Dnes som zliezol z hôr do mesta. Vy to tak nevnímate, pretože v tom žijete. Každý kúsok trávnika posiaty odpadkami, na každom kríku vejú mikroténové zástavy. Veď je to raj pre akýkoľvek vírus. Ale nielen v meste. Cez víkend sme si…

Veľká vďaka patrí Andrejovi Kiskovi, aj Igorovi Matovičovi, i Róbertovi Ficovi ...

za to, že v nich tak skvele vidíme sami seba ... obdivujeme dobré a neznášame zlé. Naše vlastné. "Zrkadielko, zrkadielko, povedzžemi ..." - naša obľúbená celonárodná hra, posadiť sa pred TV zrkadielko a dozvedať sa, akí my sami sme, ako sme nadšení z našich vlastných dobier a ako neznášame svoje…

Prečo gastarbeiteri z Východu a nie migranti majú makať na nemeckých farmárov?

Tak túto otázku som si položil po správe, že Nemecko robí výnimku pri pohybe osôb z Východu v súvislosti s korona vírusom. Inak som si naivne myslel, že slovo „gastarbeiter“ už dávno zmizlo z mainstreamového slovníka. Omyl! Dnes v RTVS šot o tom, že Nemecko uvoľnilo korona bariéry pre 80 000 gastarbeiterov z východnej Európy na sezónne poľnohospodárske…

Desať rán egyptských! Rana prvá: koronavírus!

Nemôžem si poradiť, ale ja osobne vidím veľmi veľkú analógiu medzi tým, čo sa deje v súčasnosti ohľadom koronavírusovej krízy, a medzi tým, čo sa dialo kedysi za čias Mojžiša v Egypte. Princíp je totiž ten istý, len forma je iná. A tým princípom je, že Vládca univerza prostredníctvom prírodných…

TopDesat

10 domov v Belgicku, ktoré sú také škaredé, až je neuveriteľné, že vôbec existujú

0

Vďaka blogerovi Hannesovi Coudenysovi a samozrejme aj samotným architektom sa Belgicko stalo notoricky známou krajinou pre svoje bizarné budovy. V roku 2012 sa Coudeny rozhodol začať dokumentovať zvláštnosti belgickej architektúry na Instagramovom účte s názvom „Ugly Belgian Houses“, alebo teda po našom "Škaredé domy v Belgicku", ktorým dáva belgické výtvory do povedomia nadšencom…

Zábavné fotografie: Manželstvo môže vyzerať aj takto

0

Manželstvo je naozaj iba pre tých odvážnejších. Teda, aspoň takto nám to naznačujú nasledujúce fotografie. Perfektné manželstvo je podľa učebníc také, v ktorom pár dokáže prekonávať rôzne ťažkosti a aj napriek rôznym nepríjemnostiam spolu tento pár vydrží. Dnešné zábavné fotografie ti ukážu, že manželstvo môže vyzerať aj takto. Vstávanie s raňajkami v posteli nemusí…

Lemúria: Bájny kontinent v Tichom oceáne 2. časť

0

Vitajte pri pokračovaní článku Lemúria – bájny kontinent v Tichom oceáne 1. časť. V prvej časti článku sme sa pozreli na to, ako a podľa čoho bola pomenovaná Lemúria a kde začali chýry a mýty o tomto bájnom kontinente. Predstavili sme vám britského zoológa P. L. Slatera. Taktiež sme sa pozreli na to, kde sa údajne…

Rúškom tajomstva opradený kontinent Mu a jeho stratená civilizácia - 2. časť

0

V rámci prvej časti článku Rúškom tajomstva opradený kontinent Mu a jeho stratená civilizácia, sme sa pozreli na dobrodruha, ktorý roky zastával funkciu britského plukovníka menom James Churchward. Práve tento Brit postúpil cestu do Mongolska a na Sibír, aby prelúskal tabuľky z ílu, ktoré hovorili o bájnej civilizácii, z ktorej údajne pochádzal aj dnešný človek. Pokračujeme…

Divné veci, ktoré robia deti a dôvody, prečo ich robia

0

3Niekedy sa zdá, že deti sú v pokušení jesť najradšej pochúťky, ako sú špina na záhrade alebo soplík, ktorý sa im podarilo vykopať z nosa. Pre dospelých sa toto a veľa ďalších vecí, ktoré deti robia, môže zdať čudných a nevysvetliteľných. Napríklad by si sa mohol nechápavo pýtať, prečo si tvoje deti búchajú hlavu…

Zavádzajúce fotografie, ktoré ťa dokážu poriadne popliesť

0

Existuje obrovské množstvo zaujímavých fotografií. Medzi ne patria aj zavádzajúce fotografie, ktoré nás dokážu poriadne potrápiť. Práve dnes ti takéto zavádzajúce fotografie ukážeme. Musíš však dávať pozor, aby si sa nepoplietol, pretože nie je všetko také, ako na prvý pohľad vyzerá. A ver tomu, že tieto fotografie ti dajú poriadne…

Vo svete IT

Facebook mal údajne záujem o kúpu kontroverzného softwaru Pegasus, ktorý slúži na zber dát o používateľoch

0

Kontroverzná skupina NSO zverejnila súdne dokumenty, ktoré ukazujú, že spoločnosť Facebook sa mala pokúšať kúpiť práva k softwaru Pegasus, ktorý je známym nástrojom na špehovanie a zbieranie dát. Na tému upozorňuje portál appleinsider.com. Kontroverzný software Pegasus Pegasus je kód, ktorý dokáže preniknúť do Android a iOS zariadení prostredníctvom zdanlivo neškodného…

Pozrite si rebríček 80 najlepších fotomobilov, ktorým otriasol Huawei P40 Pro. Ako dopadol Váš smartfón?

0

Posledný rebríček najlepších fotomobilov na trhu, podľa odbornej poroty DXOMARK, sme Vám priniesli ešte v priebehu januára. V rámci rebríčku sme Vám okrem iného priniesli aj porovnanie cien jednotlivých zariadení na slovenskom trhu. Medzičasom bolo predstavených viacero smartfónov a to obzvlášť v segmente vlajkových zariadení, ktoré otriasli rebríčkom. Vo februári…

Raketa spoločnosti SpaceX, Starship, už tretíkrát neprešla tlakovými testami

0

Tento týždeň pracovala spoločnosť SpaceX na testovaní tretieho modelu vesmírnej rakety Starship s označením SN3. V stredu v noci začali s tlakovými testami a model prešiel bez problémov. Štvrtok už bol však iným príbehom. Na tému upozorňuje portál arstechnica.com. Štvrtok testy rakety nedopadlo podľa predstáv Problémy nastali až vo štvrtok…

Dokážu planéty bez hviezdy podporovať život? Vedci poznajú odpoveď

0

Nie príliš blízko, no ani príliš ďaleko. Tak znelo pravidlo, ktoré hovorilo o tom, ako ďaleko sa má planéta nachádzať od svojej domovskej hviezdy, aby sme ju mohli považovať za obývateľnú. Nová štúdia ale toto pravidlo napáda. V nej sa hovorí o tom, že planéta môže byť schopná udržať na…

RECENZIA: Vyskúšali sme chytré hodinky Xiaomi Amazfit GTS. Nadchli nás, ale je tam jedno „ale“

0

Po dlhšej dobre som sa rozhodol vymeniť hodinky Amazfit Stratos 2 za iné. Zvolil som si ako náhradu chytré hodinky Amazfit GTS, ktoré ma očarili dizajnom a displejom. To boli  pre mňa jedny z hlavných argumentov, prečo mi nebolo ľúto dať za hodinky 140€. Aké sú však v skutočnosti? Oplatí…

Redmi predstavuje svoj prvý fitness náramok Redmi Smart Band. Je lacnejší ako Mi Band 4 od Xiaomi

0

Každoročná konferencia spoločnosti Xiaomi, ktorá nesie označenie Mi Fan Festival 2020, prináša prvé ovocie. Spoločnosť počas dnešného dňa totižto predstavila jednu z najočakávanejších noviniek – historicky prvý fitness náramok od značky Redmi. Úplná novinka Redmi Smart Band prichádza na čínsky trh v naozaj veľkom štýle. Prichádza s netradičným dizajnom, ktorý…

TopSpeed

Trojdverová Škoda Octavia Combi je virutálne späť. Trvalo to 49 rokov

0

Karosárskych úletov na tému najnovšej generácie Octavie tu už bolo niekoľko. Vždy šlo samozrejme o fantázie grafikov a inak to nie je ani v tomto prípade. Trojdverová Škoda Octavia Combi však stojí za pozornosť. Už preto, že túto karosársku verziu automobilka skutočne vyrábala. Dokonca prežila najdlhšie z celého pôvodného modelového…

Bosch mení zameranie, vyrába testy na prítomnosť koronavírusu

0

Svoj boj proti následkom pandémie koronavírusu začína aj nemecký producent komponentov pre automobilový priemysel. Bosch mení zameranie a prechádza na výrobu zariadení určených na testovanie prítomnosti koronavírusu. Prístroj vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Randox Laboratories už získal aj schválenie svetovou zdravotníckou organizáciou.

Video VW Golf R Mk6 4x4 test

0

Opäť tu máme sobotu, čo znamená ďalší 4x4 test. Presne pred dvoma týždňami sme si ukázali, ako zvládol náš test na valčekoch Golf R Mk7. Dnes zavítame ešte o generáciu späť a pozrieme sa na jeho staršieho súrodenca. Ako na tom bude v porovnaní so svojou mladšou verziou? Ukáže sa…

Čo sa stane s autom, ak 40 rokov ležalo na dne rieky?

3

Každý sme už určite počuli o nejakej historke, prípadne miestnej záhade. Zakaždým to je mimoriadne fascinujúca téma a človek má chuť objaviť pravdu. Väčšine z nás toto odhodlanie a nadšenie vydrží zhruba 5 minút, no potápačom z kanálu “Adventures with Purpose” ostalo. Neváhajú sa vydať za každým dobrodružným objavovaním. Ich…

Na Slovensku spustila Toyota online showroom

8

Svet sa nemôže a nesmie zastaviť úplne. To isté platí aj pre Slovensko. Z krátkodobého hľadiska museli a musia fungovať základné potreby - lekárska starostlivosť, dodávky potravín, hygienických potrieb a nevyhnutné služby. Z dlhodobého hľadiska je nutné udržať aj ďalšie oblasti. Je preto skvelé, že vláda vcelku skoro čiastočne uvoľnila…

Koronavírus prečistil ovzdušie, pomohla najmä slabá doprava

9

Šíriaca sa pandémia koronavírusu spôsobila obrovské ekonomické škody. Hospodárstvo chradne a život obyvateľstva sa výrazne spomalil. Zníženie celkovej ľudskej aktivity má však aj niekoľko pozitívnych aspektov. Menšia intenzita dopravy sa totiž okrem zníženia počtu dopravných nehôd a poistných udalostí podpísala aj pod zníženie zaťaženia životného prostredia. Koronavírus jednoducho prečistil ovzdušie.

KAMzaKRÁSOU

Video Intenzívne cviky na chudnutie: VIDEO tréning, ktorý stojí za vyskúšanie!

0

Základom úspechu a krásne vyformovanej postavy nie sú len intenzívne cviky na chudnutie, ale aj strava! Ako teda schudnúť a popritom si spevniť telo?

Môže byť aj káva po záruke? Ako to zistím ?

0

Mate pocit, že vaša káva má akúsi divnú chuť a vôňu? Tak potom vás určite bude zaujímať jej dátum spotreby. Môže byť aj káva po záruke - čo myslíte?

Majú byť vajíčka v chladničke? Zisti, ako ich správne skladovať!

0

V niektorých krajinách sú vajíčka skladované v chladničke absolútnou samozrejmosťou, v iných to už však také jasné nie je. V niektorých krajinách na východe zemegule dokonca skladujú vajíčka pokojne aj na slnku a nikomu sa to nezdá ani len troška čudné. Vajíčka sú však spolu s kuracím mäsom významnými prenášačmi…

Recept na domáce rožky bez kysnutia: Kupovať ich už nebudeš!

1

Načo si ich kupovať, keď si ich môžete upiecť doma? Vyskúšajte tento úžasný recept na domáce rožky bez kysnutia, ktoré pripravíte behom chvíľky!

Trendy v šperkoch podľa znamenia zverokruhu: Čo sa hodí k tebe?

1

Prečo sa niekomu páčia náušnice a niekto má radšej prstene? Trendy v šperkoch podľa znamenia horoskopu vám pomôžu vybrať šperk pre dámu!

Sebarozvoj s koučkou: Mentálna energia - ako ju udržiavať vysoko

0

Život sa nám znenazdajky zmenšil a prináša veľa nezodpovedaných otázok. Právom sa cítime preťažení. Pocit, že je toho na nás zrazu priveľa pramení z veľkosti krízy, ktorá nás zasiahla. Je to, ako keby sme neustále kráčali pod mrakom, z ktorého na nás prší. Sme už celí premočení, drkoceme zubami a radi by…

Svetlo sveta

Premeniť svoj kríž na lásku – kard. Comastri spomína na sv. Jána Pavla II.

0

Pri príležitosti 15. výročia smrti sv. Jána Pavla II. pápežský vikár pre mesto Vatikán kardinál Angelo Comastri pripomenul jeho duchovný odkaz osobným svedectvom. Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005 po niekoľko rokov trvajúcom zápase s napredujúcou parkinsonovou chorobou. Svojím životom zanechal Cirkvi vzor svätosti duchovného pastiera, muža modlitby, aktívneho…

Tešiteľ Faustyn: Tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia

0

Katolícky kňaz a člen Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman Faustyn Rafał Wesołowski vníma tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia, ktoré pre neho pripravil Boh. Ako povedal pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska, na začiatku rozšírenia koronavírusu a zavádzaní opatrení proti nákaze, mu bolo ťažko zmieriť sa so situáciou. Teraz…

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ

0

„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky; lat. caritatis contritio).“ KKC 1452 PRVÝ KROK – Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti. Tu prosíme aj o zahnanie myšlienok na seba a sebecké motivácie, o zahnanie strachu pred večným…

Vo Fatime sa modlili za zastavenie pandémie. Ochranu prosili aj pre Slovensko

0

Modlitbu zasvätenia národov Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie predniesol vo Fatime na sviatok Zvestovania Pána kardinál Antonio Dos Santos, biskup diecézy Leiria-Fatima. Obrad nasledoval po modlitbe ruženca, ktorú kardinál viedol v sanktuáriu pred sochou Panny Márie Fatimskej, prosiac o zastavenie šírenia koronavírusu.Okrem Portugalska – ktoré iniciatívu podnietilo – viacero biskupských…

Homília pápeža Františka pri Urbi et Orbi: Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba

0

Stovky miliónov katolíckych veriacich celého sveta, a nielen oni, sa v piatok 27. marca o 18. hodine spojili prostredníctvom médií v modlitbe so Svätým Otcom Františkom, aby vyprosovali zastavenie pandémie Covid-19. Svätý Otec viedol modlitbu na prázdnom námestí sv. Petra a eucharistickú poklonu pod priečelím baziliky za mierneho mrholenia. Modlitba…

Trnavský arcibiskup vyzýva k účasti na požehnaní Urbi et Orbi

0

Z láskavého poverenia Štátneho sekretariátu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých veriacich a kresťanov iných konfesií na území Trnavskej arcidiecézy, aby sa v piatok 27. marca duchovne spojili so Svätým Otcom Františkom na modlitbe, po ktorej udelí zúčastneným požehnanie Urbi et Orbi. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých…

Armádny Magazín

Pentagon ho odvolal. Kapitán lietadlovej lode nechcel aby jeho námorníci zbytočne umierali na vírus - tí sa s ním pekne rozlúčili

0

USA, 4.apríl 2020 ( AM ) - Námorníci na palube lietadlovej lode USS Theodore Roosevelt skandovali kapitánovi Brettovi Crozierovi, keď naposledy vystúpil z lode. Ukázali tak obrovskú podporu ich veliteľovi, ktorý bol odvolaný po vydaní ostrého varovania o prepuknutí koronavírus

Armádna helikoptéra krúžila nad Jarovnicami keď tam rómom robili testy na koronavírus

0

Slovensko, 4.apríl 2020 ( AM, Tomáš Taraba ) - Armádnou bojovou helikoptérou na koronavírus. "Pochopil tomu niekto prečo včera nad dedinou Jaromnice, keď miestnym Rómom lekári robili stery z úst na koronavírus, armáda krúžila pol dňa s bojovou helikoptérou Black Hawk? Keby takto prišla robiť stery

Českí aktivisti zneužili pandémiu aby narýchlo odstránili sochu Koneva v Prahe - vyhli sa tak demonštráciám

0

Česko, 3.apríl 2020 ( Sputnik, Zvedavec, AM ) - Zúfalý čin, ktorý čo do ohavnosti nemá v histórii Československa obdobu. Bolo odhlasované, že maršál a osloboditeľ Prahy - RUS! , musí z Prahy zmiznúť, ale v strachu, že by sa mohol odkiaľsi prihrnúť dav rozumných ľudí, ktorí by ich zamýšľanej amputácii…

Izrael kvôli pandémii aktivoval najväčší bunker určený pre najvyšších predstaviteľov

0

Izrael, 4.apríl 2020 ( AM ) - Izrael aktivoval svoje Národné riadiace centrum (NMC) - vládny bunker. Toto zariadenie slúži ako mimoriadne chránené veliteľské a kontrolné miesto pre najvyšších izraelských úradníkov, aby mohli pokračovať v riadení krajiny počas veľkej krízy. Aktivácia Národného riadiaceh

Starosta Dnepropetrovska dal vykopať 600 hrobov pre potenciálne obete Covid-19. Video

0

Ukrajina, 4.apríl 2020 ( AM )  - Ukrajinský Starosta Dnepropetrovska - Filatov vyhlásil, že mesto kúpilo 1 000 hrubých plastových vriec na uloženie tiel obetí koronavírusu a tiež pripravilo 600 hrobov pre potenciálne obete Covid-19, ktoré budú uložené v uzavretých rakvách a v dezinfikovaných vreciach. Hroby vykopali, aby pripravili mesto na…

Rusko posilňuje západné hranice - raketomety Smerč umiestnili v Kaliningradskej oblasti

0

Slovensko, 3.apríl 2020 ( Sputnik ) - Rusko posilňuje svoju vojenskú prítomnosť na svojich západných hraniciach. Tento systém je schopný v priebehu piatich minút zasypať raketami osem kilometrov štvorcových územia potenciálneho nepriate

Tvoja Svadba

Trendy farebné svadobné šaty: Zabudni na bielu!

0

Trendy farebné svadobné šaty pre tento rok sú hravou kombináciou viacerých farieb, aplikácií a doplnkov. Ak máte odvahu, zabudnite na biele šaty!

Jedinečné svadobné oznámenia: Určite ťa očaria!

0

Jedinečné svadobné oznámenia sú neoddeliteľnou súčasťou celej svadby. Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi a vyberte si svoje originálne oznámenie.

Svadobné noviny: Novinka, ktorá poteší hostí, snúbencov aj rodičov!

0

Svadobné tlačoviny sú aktuálne veľkým trendom na svadbách. Svadobné noviny by mali vyrozprávať váš príbeh lásky, ale mali by byť aj poďakovaním. Pre koho?

Jedinečné svadobné ceremónie: Už si o nich počula?

0

Jedinečné svadobné ceremónie sú krásny aktom, ktorý vyjadruje spojenie dvoch ľudí a ich rodín. Pozrite sa s nami na niekoľko z nich a inšpirujte sa.

Skvelé nápady na svadbu, ktoré ju spravia nezabudnuteľnou

0

Skvelé nápady na svadbu, ktoré dokážu premeniť klasickú svadbu na výnimočnú udalosť, na ktorú budete nielen vy, ale i vaši hostia dlho spomínať. Inšpirujte sa!

Zrušená svadba kvôli vírusu: Ako postupovať ďalej?

0

Zrušená svadba kvôli vírusu je v súčasnej dobe horúcou témou medzi mladými pármi, ktoré sa plánovali v najbližších mesiacoch vziať. Ako postupovať?

Tvoje Zdravie

Osvedčené tipy výživových poradcov, ako schudnúť po štyridsiatke!

0

Mnohé ženy si myslia, že po štyridsiatke sa ich život takpovediac skončil, čo je však samozrejme úplný nezmysel. Pravdou však je, že čo sa metabolizmu týka, po štyridsiatke sa výrazne spomaľuje a kilá zvyknú skôr pribúdať ako ubúdať. Aj s tým sa však dá čosi robiť a podľa výživových poradcov…

Ktoré kvety sú jedlé? Skúste túto netradičnú a zdravú pochúťku i vy!

0

Ktoré kvety sú jedlé? Verte, že ich je viac než si myslíte. V článku vám niektoré predstavíme a možno vás inšpirujeme touto netradičnou a zdravou pochúťkou!

TOP 7 dôvodov, prečo jesť špargľu: Toto ste o nej ani netušili!

0

Viete, prečo jesť špargľu? Práve sa začína jej sezóna, ktorá je skutočne krátka. Preto sa neoplatí čakať. Naservírujte si ju ešte dnes. Aké má účinky?

Ako pomáha eukalyptový olej zdraviu? Tu je 9 tipov na jeho použitie!

0

Esenciálny eukalyptový olej môže byť veľkým pomocníkom pre naše zdravie, najmä ak ho vieme správne používať. Preto vám prinášame hneď deväť tipov, ako na to!

Bojujete s hyperglykémiou? Tu sú TOP bylinky na zníženie cukru v krvi!

0

Ktoré bylinky na zníženie cukru v krvi sú najlepšími pomocníkmi pri cukrovke či problémoch s vysokým cukrom? Ak máte tieto ťažkosti i vy, musíte ich spoznať!

Ako si doplniť vitamín C? Ktoré potraviny ho majú najviac?

0

Ako si doplniť vitamín C prirodzene a prostredníctvom pestrej stravy? V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ktoré potraviny je dobré zaradiť do jedálnička!