KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Analýza predvolebnej debaty Bihariovej, Záborskej a Šeligu v Denníku N. Rafinované posolstvo, časť 1.

Bratislava 21. januára 2020 (HSP/Foto:Screenshot video)

 

V tejto debate sa predstavili podpredsedníčka PS Bihariová, predsedníčka KÚ Záborská a Šeliga, zo strany Za ľudí. Prvým, aj keď zdanlivým šokom a prekvapením, je pozvanie Záborskej do debaty denníka, ktorý je jasne extrémnym médiom neomarxistického liberalizmu v jeho progresivistickej mutácii, ktorá presadzuje antropologickú revolúciu vo všetkých medziľudských vzťahoch

Na snímke z videa Juraj Šeliga, Irena Bihariová a Anna Záborská

Takže Záborská (bývalá členka KDH), ktorá má mediálne vytvorený obraz neohrozenej a kresťanskej  bojovníčky za ochranu života, manželstva a rodiny, bola pozvaná k ideologickému a mediálnemu nepriateľovi číslo jeden. Ostatní členovia debaty nie sú prekvapením, keďže práve od tohto denníka dostávali obrovskú mediálnu a ideologickú podporu v podobe otvorenej propagandy.

Dabata začala moderátorovým oslovením Záborskej, ktorá diplomaticky charakterizovala PS ako stranu, ktorá je ľavicová (čo je pravdivým konštatovaním), ktorá má blízko k sociálnej demokracii (toto reprezentuje Smer SD), čím povedala druhú časť veľkej pravdy o PS. Záborská očividne hľadala formulácie, ktorými nechcela vyvolať hodnotovú konfrontáciu (čo sa jej podarilo), pričom poukázala na liberálny (pozn. extrémne liberálny) charakter strany, ktorá v niektorých témach chce ísť ďalej. To že ide o tzv. partnerstvá, adopcie, eutanáziu, zachovanie potratovej genocídy slovenského národa, sa Záborská neodvážila povedať, keďže by to bola taktická chyba, vzhľadom na budúce povolebné pakty politických strán. Poznamenala však, a správne, že to je progresívne, ešte nemusí byť dobré, pričom konštatovala, že to, čo má PS v programe, že s tým budú odsúdení ísť do koalície.

Tu sa ukázal jasný principiálny a hodnotový rozpor medzi PS a KÚ, ako aj to, že obaja ideologickí protivníci veľmi dobre vedia, že ak to bude potrebné, tak pôjdu do vládnej koalície, napriek zásadným ideologickým a hodnotovým rozporom vyplývajúcim z nezmieriteľných a protikladných postojov, k elementárnym skutočnostiam ako je ľudská prirodzenosť a dôstojnosť, manželstvo a rodina, či rešpekt voči ľudskému životu. Čo to však v praxi znamená sa diváci dozvedeli neskôr počas debaty. Reakcia Bihariovej, na otázku ako vníma stranu Za ľudí, ukázala, že Biháriová vôbec nechápe, čo strana Za ľudí v skutočnosti je. Ona totiž osobne považuje stranu Za ľudí za umiernených konzervatívcov, ktorí sa nevedia odvážne vyprofilovať, a sú podľa nej akýsi nejasní a váhajúci. Povedať o Kiskovej (i Šeligovej) strane, že sú miernenými konzervatívcami, je infantilnou ukážkou vlastnej nevedomosti a nízkej intelektuálnej schopnosti rozlišovania, lebo táto strana je len navonok ideologickým mixom (ako povedal Kiska: liberálna, konzervatívna, stredová, sociálna…) hodnotových postojov. V skutočnosti je oportunistickým zhlukom skrytých liberálnych a neomarxistických pozícií, skryto koketujúcich s totalitným korporátnym fašizmom (Mussoliniho a Gentileho), ktoré sa každý deň tvária presne tak, ako si to „vyžaduje“ aktuálna situácia v spoločnosti.

Šeligu, prekvapilo spojenie KÚ a OĽNO, čím nielen voličom ukázal, že vôbec nechápe, prečo k tomuto spojeniu došlo, hoci ako konštatoval, vie že Matovič dáva príležitosť viacerým ľuďom. Na otázku, čo je hlavnou témou volieb, odpovedal infantilnou a prázdnou floskulou, že je to boj za spravodlivosť, čím sa zaradil do širokého zástupu populistických  manipulátorov na slovenskej politickej scéne. Samozrejme spomenul boj proti korupcii a mafii, pričom samozrejme nezabudol na vraždu novinára, ale najmä na povinnú mediálnu frázu o náraste extrémizmu na Slovensku. O Kotlebovi suverénne vyhlásil, že chodí po Slovensku a rozkrikuje sa na námestiach, že on (Kotleba) dosiahne spravodlivosť. Biháriová sa vyjadrila, že s ním (Šeligom) súhlasí, a dodala, že prioritou je spravodlivosť, ale že je vraj táto téma redukovaná na technický a legislatívny význam, na justíciu a jej očistu, pričom poukázala, že spravodlivosť je v podstate hodnotová téma.

Preto oni (PS) sa snažia pomýšľať aj na menšiny a na zaznávaných ľudí, aby vraj spravodlivosť zasiahla aj ich, aby vraj neboli vyňatí z konceptu férovosti (ktovie čo to je ten koncept férovosti?) a rovnosti, pre tie skupiny obyvateľov, ktorým  sa férovosti a spravodlivosti v posledných 30 rokoch nedostávalo.  Nuž je otázkou, ktorá z ideologických dôvodov nesmela zaznieť, konkrétne, koľko spravodlivosti sa dostalo nenarodeným a zavraždeným deťom (desaťtisíce zabitých detí), matkám a otcom (rodinám), ktorí 30 rokov znášali dôsledky ponovembrových privatizačných zločinov vládnucich koalícií, ktoré rozkradli štát a jeho hospodárstvo? Opäť sa ukázalo, ako chápu vraj hodnotu spravodlivosti v PS.

Ideologicky a selektívne, pričom oni sami sa pasujú za automatických arbitrov, ktorí definitívne určujú, čo je spravodlivosť a pre koho je spravodlivosť. Presne takto určovali obsah pojmu spravodlivosť totalitné režimy a ideológie dvadsiateho storočia ako fašizmus, nacizmus a marxizmus, to však Biháriová evidentne nevie, lebo jej rovina myslenia je povrchná, ideologická a populistická, lebo bezducho opakuje zmes nadiktovaných  hesiel a fráz, ktoré nemá šancu pochopiť. Istý marxista to už pred desaťročiami výstižne označil termínom „užitočný idiot“, čiže človek, ktorý pracuje na niečom, čo sám nechápe, ale je subjektívne presvedčený o vlastnom spasiteľskom poslaní v danej historickej epoche, pričom toto poslanie je všeobecne považované za spásu celej spoločnosti.

Moderátor uviedol do debaty tému interrupcií, s otázkou namierenou na Šeligu, ako sa zachová strana Za ľudí v tejto téme, na čo vyškolený a pripravený Šeliga pilátovsky reagoval presne tak, ako v minulosti KDH či SDK, SDKU atď. Podľa neho by tieto hodnotové témy nemali byť v programovom vyhlásení vlády, ak sa na tom nezhodnú členovia koalície. Čiže principiálna otázka zastavenia potratovej genocídy slovenského národa má byť odsunutá nabok, lebo ako vždy v minulosti, tak aj dnes sú dôležitejšie veci a problémy.

Tradičné politické lavírovanie v zásadných otázkach existencie a zachovania slovenského národa (o ktoré tu ide), či zastavenia jeho rýchleho vymierania, má byť podľa strany Za ľudí, odsunuté mimo zorného poľa voličov. To, že by tento obrovský problém niekto z diskutujúcich konečne spojil so spravodlivosťou, nikoho neprekvapilo. Treba však poznamenať, že dôsledky, ktoré vyvražďovanie nenarodených kauzálne spôsobuje, vidíme už dnes v podobe absencie ľudských zdrojov či v demografickom kolapse, ktorý je len predzvesťou budúceho kolapsu sociálneho dôchodkového systému. Napriek tomu nikto z debatujúcich nepoukázal na túto realitu (čo z ideologických dôvodov u Biháriovej a Šeligu vôbec neprekvapuje), hoci práve u Záborskej by to jej sympatizanti možno naivne očakávali, avšak opäť márne. To poukazuje len na to, že mediálna póza Záborskej, ako bojovníčky za ochranu života, je len predvolebnou pózou a nie skutočným principiálnym postojom kresťanskej političky.

Biháriová veľmi rýchlo upozornila, že vraj neexistuje žiaden konsenzus a nejakými pravidlami (interrupcie, partnerstvá), čím si chcela ponechať do budúcnosti otvorenú možnosť presadiť v parlamente extrémistické liberálne ciele v podobe antropologickej revolúcie v základných medziľudských vzťahoch (partnerstvá). Rafinovane odviedla debatu od tejto otázky k mediálne vytvorenému problému nového spoločného nepriateľa, ktorý je vraj hrozbou aj pre liberálov a konzervatívcov, lebo popiera hodnoty oboch táborov. Samozrejme týmto nepriateľom číslo jeden je vzrastajúci „extrémizmus“ (nádherný ideologický termín, ktorého obsahom môže byť aj včerajšia poľadovica na slovenských cestách) alebo dokonca „fašizmus“, proti ktorému  treba spojiť svoje sily, v zápase o svetlé demokratické zajtrajšky. Konštatovala, že hodnotové témy vraj ukradla ĽSNS, pričom ich vraj zamorili dezinformáciámi a bludmi, ktoré na konci dňa zneisťujú samotných a potencionálnych voličov KDH.

Tu treba poznamenať, že niektoré hodnotové témy (vraždenie nenarodených) žiaden politický subjekt na Slovensku nechcel reálne presadzovať, vrátane KDH, ktoré ich v mene vstupu do povolebných koalícií, vždy obetovalo  v prospech riešenia „dôležitejších“ problémov spoločnosti. Podľa Biháriovej ambíciou predvolebnej dohody a rokovaní bolo, aby debatu vrátili do nejakých príčetných rámcov (asi mala na mysli doterajší 30 ročný spôsob neriešenia potratovej genocídy slovenského národa), pretože to vraj ubližuje konzervatívnym voličom, lebo to vraj zneisťuje týchto konzervatívnych voličov. Títo voliči, podľa Biháriovej, sú vraj „manipulovaní antisystémovými prúdmi, dezinformačnými blogmi“, sú vraj strašení, tieto témy sú vraj dávno diskutované v rovine absolútnych klamstiev a bludov a preto Hlinu vraj dostávajú do veľmi nepríjemnej situácie, kde sa jeho potenciálni voliči boja, „lebo keď sa budete veľmi bratať s tými progresívcami, že či tu nebudú hroziť tie preoperované prípady mužov na ženy a opačne, a všetok ten balalst, čo sa šíri z dezinformačných webov,  preto našou ambíciou bolo, aby sme tieto témy viedli (lídovali) my (PS/Spolu a KDH), aby  sme vrátili diskurz do slušných medzí, aby sme voličov nezneisťovali voličov hlúposťami, čo nemajú strany v ponuke“.

K tomu treba poznamenať, že Biháriová dosiahla po dlhom čase vyššiu úroveň ideologickej manipulácie, než akú predvádzala na začiatku svojej kariéry, keďže jej všeobecné tvrdenia o dezinformáciách a blogových  manipuláciách bez konkrétnych a vecných dôkazov, jednoznačne spĺňajú kritériá ideologickej manipulácie v teoretickej rovine. Čo sú to absolútne klamstvá, balast či bludy, radšej nepovedala (to je stará metóda ideologickej manipulácie, tzv. vynechanie), lebo je pohodlné použiť negatívne hodnotiace adjektíva, ktoré sugestívne divákovi preddefinujú realitu v tom, čo si o nej má myslieť, bez toho, aby sa realita jasne pomenovala a definovala.  Spolu s vynechaním konkrétnych príkladov sa dosiahne želaný efekt u diváka, ktorý je takto ideologicky zatlačený do pozície, čo si má myslieť o názorovom oponentovi Biháriovej, poprípade  o názorových oponentoch PS.

Zo strategického hľadiska je zrejmou výhodou, keď PS a KDH kontroluje politickú debatu o hodnotových témach, ako sú potraty a partnerstvá, lebo si sami určujú v tejto debate nielen mantinely (hranice a rámce), ale najmä obsah debaty, čiže arbitrárne určujú, čo sa môže povedať, ako sa to môže povedať a kedy sa to môže povedať. Toto sa žiaľ v poslednom volebnom období týmto ideologickým silám v politike už nedarí, a preto treba za každú cenu spoločensky a politicky znemožniť tých, ktorí sa opovážili prekročiť červenú čiaru stanovenú systémom, a doteraz rešpektovanú politickými stranami (napr. KDH), ktoré vlastne vždy odsunuli tieto problémy na okraj.

Samozrejme, kresťanskej verejnosti to prezentovali ako nutný konsenzus, ba dokonca ako úspech, ak sa tieto témy nebudú vôbec otvárať,  ale budú sa politicky riešiť iné problémy spoločnosti, ktoré boli samozrejme prezentované ako priority.  Toto zjavne dráždi mnohých systémových politikov a preto použili starú ideologickú stratégiu, ktorá ale zjavne už spoľahlivo neúčinkuje na všetkých voličov: mediálne vytvoriť mýtus o novej ideologickej hrozbe akéhosi fašizmu, vediac, že podstatu toho, čo je fašizmus, mediálne určia oni sami. Na druhej strane sa spoliehajú na evidentnú všeobecnú neznalosť občanov, ktorí zjavne (okrem zopár jednotlivcov) nevedia, čo je skutočným obsahom a cieľom ideológie fašizmu (tento pojem sa na Slovensku používa často ako synonymum pre nacizmus), avšak títo ideologickí manipulátori pre istotu vytvorili nový ideologický pojem, ktorým je extrémizmus, pričom opäť určujú oni sami, čo je jeho obsahom (pozri trestný zákon). A tak extrémizmom môže byť i jasné odmietnutie všetkých antropologických a iných ideologických zvráteností, ktoré majú niektoré politické strany vo svojich programoch(napr. PS/Spolu, SAS).

 

Biháriová, už zjavne rétoricky vyškolená, zahviezdila v prezentácii vlastných manipulatívnych tvrdení, na ktoré mala reagovať Záborská. Tu je dobré pripomenúť, že organizátori tejto debaty počítali s tým, že Biháriová, ako organizátormi zvolený ideologický oponent Záborskej, bude stačiť na Záborskú, čo pre Záborskú nie je dobrou vizitkou. Na druhej strane sama Záborská bola, ako vždy v minulosti (i KDH) len formálnym protivníkom, ktorý za každú cenu hľadal dohodu a konsenzus, ktoré zdôvodňoval inými problémami a cieľmi, ktoré sú vraj oveľa dôležitejšie ako to, čo má KÚ v programe.

René Balák

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Fortuna liga: Nitra po prehre s Pohroním posledná, DAC bojuje o 2. miesto

Bratislava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   V sobotňajšom stretnutí 4. kola Fortuna ligy v nadstavbovej skupine o titul zvíťazil domáci FC DAC 1904 Dunajská Streda nad MŠK Žilina 2:0 a udržal si šancu na druhé miesto. Na Žilinu stráca tím zo Žitného ostrova už len jeden bod, na budúcu…

Messi sa už údajne rozhodol. Ešte rok potiahne a potom Barcelonu opustí, píšu Španieli

Bratislava 4. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Joan Monfort)   Po predvlaňajšom, pre mnohých pôvodne nepredstaviteľnom prestupe Cristiana Ronalda zo španielskeho Realu Madrid do talianskeho Juventusu Turín, by sa mohol udiať nečakaný transfer aj v podaní druhého z dvoch najväčších velikánov svetovej futbalovej scény ostatných rokov - Argentínčana Lionela Messiho Ako referujú viaceré…

Poľský prezident chce ústavný zákaz adopcií detí pármi rovnakého pohlavia

Varšava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Poľský prezident Andrzej Duda, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie, v sobotu vyhlásil, že chce, aby ústava výslovne zakazovala adopciu detí pármi rovnakého pohlavia. V pondelok plánuje navrhnúť zmenu v ústave "V poľskej ústave by sa malo výslovne uviesť, že nikomu v partnerstve…

VideoZa kritiku Číny zo strany syna brazílskeho prezidenta, vypla Čínou vlastnená vodárenská spoločnosť vodu v Sao Paule

Sao Paulo 4. júla 2020 (HSP/Foto:Screenshot)   Čínske investície sa môžu ľahko zvrhnúť na nástroj vydierania. Presvedčiť sa o tom mohla Brazília, člen zoskupenia BRICS, keď Čínu kritizoval syn brazílského prezidenta Bolsonara, Eduardo. Čínske nediplomatické vyhrážky, „že ak sme nepriatelia, tak teda budeme tí najviac sofistikovaní nepriatelia“, sa naplnili čoskoro,…

Kotlebovci chcú znížiť počet poslancov parlamentu na 100. Politológ to označil za populistický ťah

Bratislava 4. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Opozičná parlamentná strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) navrhuje znížiť počet poslancov Národnej rady SR zo 150 na 100. Na najbližšie rokovanie pléna, ktoré sa začína v utorok 7. júla, v tejto súvislosti opäť predkladajú novelu ústavného zákona. Na zmenu Ústavy…

V Turecko v súvislosti s výbuchom v továrni na pyrotechniku zadržali tri osoby

Istanbul 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-IHA via AP)   Turecké úrady hlásia troch zadržaných v súvislosti s výbuchom v továrni na pyrotechniku, ku ktorému došlo v piatok na severozápade Turecka. V sobotu o tom informovala agentúra AP Podľa štátnej tlačovej agentúry Anadolu bol zadržaný manažér a dvaja zamestnanci, ktorí vykonávali dozor.…

Baziliku Sagrada Família znova otvorili, zatiaľ iba pre zdravotníkov

Barcelona 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Emilio Morenatti)   Ikonická bazilika Sagrada Família v španielskom meste Barcelona v sobotu po takmer štyroch mesiacoch znova otvorila svoje  brány pre limitovaný počet návštevníkov, ktorých však zatiaľ tvoria exkluzívne zdravotnícki pracovníci. Zatvorenie chrámu si vyžiadala pandémia koronavírusového ochorenia Covid-19 Bazilika, ktorej projektantom je španielsky architekt Antoni…

Polícia vyšetruje dopravnú nehodu šiestich vozidiel v okrese Rožňava

Košice 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-KR PZ Košice)   Polícia vyšetruje dopravnú nehodu šiestich vozidiel, ku ktorej došlo v piatok (3. 7.) popoludní v okrese Rožňava. TASR o tom v sobotu informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jaroslav Ličák "Tridsaťštyriročná vodička z Rožňavy viedla osobné motorové vozidlo značky Volkswagen Sharan…

VideoZadržaní migranti na východe Slovenska sú zo Sýrie a Palestíny

Prešov 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Migranti, ktorých polícia zadržala v piatok (3. 7.) v Bardejovskej Novej Vsi a pri Giraltovciach, sú zo Sýrie a Palestíny. Medzi 29 ľuďmi bolo aj šesť maloletých vo veku od 9 do 17 rokov. Polícia o tom informovala v sobotu na sociálnej…

Minister zdravotníctva Krajčí dohliadal na voľby v Rusku a neskritizoval ich. Teraz čelí kritike médií a liberálov

Bratislava/Moskva 4. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Koncom tohto týždňa prišli slovenské médiá a opoziční mimoparlamentní politici z Progresívneho Slovenska a Spolu-OD s ďalším údajným škandálom, tento raz v hlavnej úlohe s ministrom zdravotníctva za OĽaNO - Marekom Krajčím. Na ministra Mareka Krajčího za vzniesla kritika za to, že v…

Kužmová po triumfe nad Martincovou: „Skvele mi fungoval servis“

Bratislava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenské tenistky hrajú po úvodnom dni priateľského stretnutia fedcupových tímov s Českom 1:1. O vyrovnávajúci bod pre domáce farby sa na harde v bratislavskom NTC zaslúžila slovenská jednotka Viktória Kužmová, ktorá zvíťazila nad Terezou Martincovou 7:6 (6), 4:6, 6:3 Od úvodných minút boli…

Líder strany Socialisti.sk Bekmatov zhodnotil sto dní vlády Igora Matoviča: 2% HDP na zbrojenie, zrušenie bankového odvodu, zabudnuté predvolebné sľuby

Bratislava 4. júla 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Publicista Artur Bekmatov, ktorý nedávno prebral vedenie ľavicovej strany Socialisti.sk po politológovi Eduardovi Chmelárovi v komentári ku prvým trom mesiacom vlády strán OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí nenachádza príliš veľa pozitív. Sľubovaná zmena a očista sa podľa neho zatiaľ nekoná. "Systém našich…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Zločin a trest ...

Naša krajina a jej ľudia prežívajú v súčasnej dobe krušné chvíle a to nielen pre kauzu diplomovky pána Kollára, či hrozby rozpadu vládnej koalície, ale hlavne pre dlhoročné ignorovanie rozkrádania všetkého, čo sme kedysi nazývali spoločný majetok. Policajti a zlodeji. Je potrebné priznať, že po nástupe novej vlády sa zrejme…

Štátnicko-politické uplatnenie manévrizmu. Brexit je budíček. Ako pôsobiť proti presile? Manévrový prístup vypekania 12.

Pre čitateľov, ktorých zaujala úroveň seriálu, vyžadujúca si na pochopenie vysokú intelektuálnu výbavu, predkladám poslednú časť tejto série. Tak ako predposledná, aj táto je aplikačná. Ak nejde o život, nejde o nič. V oblasti, o ktorej sa bavíme, ide o život. O život a prežitie národa(ov). O ochranu toho, čo je predpokladom prežitia národa(ov). O ochranu slobody, suverenity, teda…

A čo potom?

Presne túto otázku položil akýsi cynik v komentároch pod mojim posledným blogom. Otázka je absolútne na mieste. Niekoľko dní som strávil bez možnosti pripojenia k internetu. Po návrate domov som nechcel veriť vlastným očiam, koľko vecí sa za ten krátky čas zmenilo. Po pripojení na stránku Hlavné správy takmer celú obrazovku prekryl…

+DODATOK k-Vo Viedni sa pobili tureckí moslimovia a antifáci, normálne spojencami v boji proti bielym Rakúšanom

Vo Viedni už niekoľko dní bez prestania zúri násilie gangov imigrantov a Antifi v rámci celosvetovo organizovanej kampane black lives matter (BLM).(1) Cieľom je rozvracať západné krajiny pouličným násilím pod zámienkou boja proti rasizmu. Niekedy sa ale do seba pustia aj spojenci. Vo Viedni sa pred hlavným stanom Antifiu na…

VYMEŇME EURO DANE ZA NAŠTARTOVANIE LOKÁLNYCH EKONOMÍK

Eurá na sanovanie koronakrízy sú viazané na presne definované projekty spojené s koronakrízou a v súlade s vyhláseniami Veroniky Remišovej budú použité na niekoľko veľkých štrukturálnych projektov . Navyše nás a generácie po nás zadĺžia tak, že na ich splatenie budeme musieť uvaliť ďalšie, tentokrát euro dane. Tieto peniaze ale…

Kráľ populizmu Matovič I.

Takého populistu, ako je Matovič, nám môžu závidieť aj občania z tzv. banánových republík. Všetci si určite pamätáme ako škriekal a vzdúval sa ako moriak, keď sa verejnosti podhodilo plagiátorstvo vtedajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka. Požadoval okamžité odstúpenie z ústavnej funkcie, odobratie všetkých titulov, uväznenie a zlynčovanie rovno na námestí vykonané…

TopDesat

Ako je možné, že sa naše oči pohybujú v dokonalej synchronizácii?

0

Keď sa zameriaš na nejaký objekt alebo len tak pozeráš do blba, zrejme ti ani nedôjde na um, že tvoje oči pracujú synchronizovane ako vtáčie krídla. Je to vďaka spolupráci neurónov a svalov. Ako väčšina zvierat, aj ľudia majú dve oči, a to z dvoch veľmi dobrých dôvodov. Prvý je,…

Umelec strávil 3000 hodín úpravou historických fotografií

0

Každého zaujíma, aké by to bolo, žiť v rôznych historických obdobiach a prežiť na vlastnej koži historické udalosti.  Možno by sa ti páčila príležitosť spoznať niektorých známych ľudí minulosti, ktorí už bohužiaľ medzi nami nie sú, a tak si ich nemohol stretnúť osobne. Napríklad, nás by potešilo zoznámiť sa s osobnosťami,…

Blesk dlhý 700 kilometrov nad Brazíliou je najväčší v histórii

0

Epický blesk bol dosť dlhý na to, aby ho mohli vidieť ľudia na Gerlachovskom štíte a zároveň turisti na chorvátskej pláži. Teda, keby sa takýto zjav vyskytol na našom území. Počas Halloweenu v roku 2018 sa obloha nad Brazíliou otvorila pre prírodné divadlo. Atmosférou nad južným cípom krajiny sa prehnal…

Homér: Tajomstvom opradené mýty

0

Homér, ktorý žil v 9. storočí pred našim letopočtom, bol grécky epický básnik, najvýznamnejší spisovateľ všetkých čias. Jeho menu a dielu sa dostalo veľkej slávy a počas mnohých storočí bol inšpiráciou pre rôzne mýty, príbehy a legendy, pričom nestratili nič zo svojej pôvodnej sily. Stále je však o tejto legende mnoho opradených tajomstiev a pochybností. Grécko-rímska…

Chyby, ktoré robia muži pri letnom obliekaní

0

Leto je skvelý čas na experimentovanie so štýlom a vyskúšanie nových módnych kombinácií. Muži však niekedy zanedbajú drobné detaily, ktoré ničia celý ich vzhľad. Dĺžka tvojich šortiek, štýl košele a dokonca aj ponožiek sú zdanlivo malé, ale dôležité prvky akéhokoľvek oblečenia, ktoré musíš mať v poriadku, ak chceš vyzerať bez námahy elegantne.…

TOP10+: Frajerskí rodičia minulosti, za ktorých by si sa nehanbil ani teraz (možno)

0

Možno aj ty si niekedy rozmýšľal nad tým, aké to bolo vyrastať v dobe našich rodičov. Niektorí frajerskí jedinci oprášili staré fotky a je sa na čo pozerať. "Keď sme my boli mladí, tak sme nemali toľko vecí ako máš ty","Nemali sme toľko možností", "Telefóny neboli" a podobné reči si…

Vo svete IT

Pozrite si prelet nad jedným z najväčších marťanských ľadových rezervoárov

0

Zábery zo sondy na obežnej dráhe Marsu nám ukazujú, aké by to bolo preletieť sa ponad červenú planétu. Ide o najnovšie video z dielne Európskej vesmírnej agentúry, ktoré zachytila sonda Mars Express. Na ňom môžeme vidieť jeden z najúchvatnejších marťanských kráterov. Zábery sú normálne robené z vtáčej perspektívy a video kombinuje topografické informácie so stereo…

Hviezda vo vzdialenej galaxii zmizla bez stopy. Vedci prichádzajú s možným vysvetlením

0

Veľké hviezdy umierajú pri veľkých explóziách, ktoré sa nazývajú supernovy. Keď hviezde dôjde vodík, jadro hviezdy sa pod náporom stlačí a vo vnútri vzniká čoraz väčší tlak a teplota. Vtedy dochádza k fúzii ťažkých prvkov, pri poslednej snahe hviezdy, ubrániť sa kolapsu. Najprv to bude uhlík, neskôr kremík a potom železo. Každý krok generuje viac…

Hubblov ďalekohľad zachytil fotografiu galaxia NGC 2775, ktorá je od nás vzdialená 67-miliónov svetelných rokov

0

Vesmír je fascinujúce miesto, ktoré je bezpochyby rozmanitým. Posledné týždne môžeme byť svedkami viacerých dychberúcich záberov, ktoré odfotili jednotlivé ďalekohľady, či satelity, ktoré letia naprieč vesmírom. Len pred niekoľkými dňami sme mohli vidieť fotografiu, ktorá zachytávala galaxiu známu ako NGC 5907 z jej profilu. Samotnú fotografiu, ktorá na prvý pohľad…

Xiaomi zvažuje výrobu kompaktných modelov smartfónov

0

V súčasnosti na trhu s mobilnými zariadeniami nájdeme prevažne zariadenia s väčšími obrazovkami, pričom takzvané kompaktné zariadenia sa pomaly, ale isto vytrácajú. A to aj napriek tomu, že stále existuje značná časť používateľov, ktorí by uprednostnili zariadenia s menším displejom. Na túto medzeru na trhu nedávno zareagovala spoločnosť Apple, ktorá…

Google pracuje na verzii prehliadača Chrome pre Android zariadenia, ktorá tu mala byť už dávno

0

Hoci Android už dlhé roky podporuje 64-bitovú architektúru, s ktorou prišiel po prvýkrát s verziou 5.0 (Lollipop), tak aj napriek tomu, spoločnosť Google prehliadač Chrome doteraz udržovala na 32-bitovej architektúre. To sa však v týchto dňoch mení, zatiaľ však len vo vývojárskych verziách prehliadača. Prichádza 64-bitová architektúra Najnovšia verzia prehliadača…

High-tech rukavica dokáže preložiť posunkovú reč do hovoreného slova s takmer 99 percent presnosťou

0

Technológie napredujú každým dňom dopredu, pričom je priam už nemožné aktívne sledovať všetky inovácie. Jednou z najnovších technológií, ktorá určite stoji za povšimnutie, je high-tech rukavice, za ktorou stoja výskumníci z UCLA (University of California, Los Angeles).  Na tému upozorňuje portál  engadget.com. Pre väčšinu z nás je hovorené slovo samozrejmosťou,…

KAMzaKRÁSOU

Naj(ne)užitočnejšie rady, aké si kedy počula: Zasmej sa s nami!

0

Naj(ne)užitočnejšie rady, ktoré vymysleli ľudia v snahe uľahčiť si život sú skôr na smiech ako na úžitok. Neveríte? Presvedčte sa s nami a uveríte.

Zakladatelia Mixit - Martin Wallner a Tomáš Huber: Základom je srdečný prístup!

0

Zakladatelia a tvorcovia tých najlepších maškŕt, zdravých cereálií a ďalších pochutiniek - Martin Wallner a Tomáš Huber. Kde sa začal písať ich príbeh?

Zajedanie stresu: Prečo vyjedáš chladničku a ako sa zlozvyku zbaviť?

0

Zajedanie stresu vzniká vtedy, keď sa odpoveďou na rôzne nezvládnuteľné emócie stane jedlo. Prečo zajedáme stres a ako sa tohto zlozvyku zbaviť?

Čo pridávať do kúpeľa? Týchto 7 surovín bude tvoje telo milovať!

0

Čo tak vyskúšať kúpeľ s mliekom, citrusmi alebo esenciálnymi olejmi? Čo pridávať do kúpeľa? Zistite, ako si pripraviť dokonalý liečivý aj relaxačný kúpeľ.

TOP prípravky na opaľovanie s SPF 15 a 20: Stredná ochrana pre každého!

0

Pre ľudí s tmavším tónom pleti a hnedými až čiernymi vlasmi sú vhodné prípravky na opaľovanie s SPF 15 a s SPF 20. Ktoré sú pre nich najlepšie?

Domáca maska na slnkom zničené vlasy: Výživa len zo 4 surovín!

0

Po lete, ale aj počas neho, môžu byť vaše vlasy vysušené a zničené. Táto maska na slnkom zničené vlasy im prinavráti lesk a život. Ako si ju vyrobiť?

Svetlo sveta

Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

0

Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

0

Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

0

Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

0

Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

0

Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

Loretánske litánie sa rozširujú o tri nové oslovenia Panny Márie

0

Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, „Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“. Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah v liste predsedom biskupských konferencií s dátumom liturgickej spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 20. júna…

Armádny Magazín

S-500 dokáže ničiť Hypersonické zbrane vo vesmíre, vyhlásili vo Vzdušno-kozmických silách Ruska

0

Rusko, 4. júl 2020 (AM) - S-500 Prometej bude schopný ničiť Hypersonické zbrane v kozmickom priestore okolo Zeme, vyhlásil v rozhovore pre noviny Krasnaja zvezda vrchný veliteľ Vzdušne-kozmických síl Ruska Sergej Surovikin.   O tom, že S-500 bude môcť zachytávať ciele

Správy hovoria, že Čína má vo vývoji nové bojové lietadlo

0

Čína, 4. júl 2020 (AM, Popular mechanics ) - Viaceré ukazovatele naznačujú, že nové čínske stíhacie lietadlo bude lietať prvýkrát v roku 2021. Mohlo by byť produkč

India rokuje s Rusmi o možnosti zostaviť stíhacie lietadlá MiG-29UPG domácimi spoločnosťami, budú za nimi nasledovať aj stíhacie lietadlá MiG-35?

0

India, 4. júl 2020 (AM, militarywatchmagazine) – Po urýchlených rozhovoroch, vedených  medzi indickým Mini

Malajzijská kniha hovorí o možných výhodách pre USA ktoré by dosiahli zostrelením MH17 nad Donbasom

0

Malajzia, 4. júl 2020 (AM) - Široká diskusia sa začala po správach o vydaní knihy v Malajzii, ktorá sa venuje udalostiam po útoku na dopravné lietadlo letiace z Amsterdamu do Kuala Lumpur v júli 2014. Za pár dní to bude šesť rokov od samotného dňa, keď bolo lietadlo zostrelené na oblohe nad…

Unijný zákaz olova v mokradiach

0

Slovensko, 3. júl 2020 (AM, Legis Telum ) - Ako pravidelne informujeme, Európska komisia s Európskou chemickou agentúrou momentálne pripravujú dva rôzne návrhy na zákaz použitia striel s obsahom olova. Prvým je zákaz použitia striel s obsahom olova v mokradiach a

V Rusku má byť vyvinutý nový ručný guľomet

0

Rusko, 3. júl 2020 (AM) - Pre ruskú armádu je vyvíjaný nový ručný guľomet na základe RPK-16, výroba sa má začať tento rok.   "Podľa technickej úlohy Ministerstva obrany RF bol vyvinutý RPK-16, prebehol úplný cyklus predbežných testov, bola vyrobená séria, ktorá bola

Tvoja Svadba

Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

0

Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

0

Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

0

Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

0

Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

Svadobná výzdoba DUSTY BLUE: Farba, ktorá poteší každé oko!

0

Hľadáte nežnú a romantickú svadobnú výzdobu, ktorá by bola nadčasová a ideálna do každého obdobia? Svadobná výzdoba DUSTY BLUE je to, čo hľadáte!

Ako vyzdobiť kostol, aby tvoj svadobný obrad bol nezabudnuteľný?

0

Pri výzdobe kostola nezabudnite i na jeho vonkajšok. Privítajte vašich svadobných hostí už pri vstupe a dajte vedieť celému svetu (teda aspoň mestu), že dnes je váš veľký deň. Ozdobte dvere, bránu alebo plot kvetinovými oblúkmi, ikebanami, vetvičkami a navoďte tak príjemnú svadobnú atmosféru hneď na začiatku. Takisto okolo zábradlia môžete omotať…

Tvoje Zdravie

Poznáte írsky mach? Zistite, prečo ho privítať aj vo svojej kuchyni!

0

Írsky mach je druh červenej riasy s latinským pomenovaním Chondrus crispus. Táto riasa sa hojne vyskytuje najmä pozdĺž skál a útesov v pobrežných oblastiach Atlantického oceána, či už v Severnej Amerike alebo aj v Európe. Tu vo veľkom množstve rastie hlavne v moriach okolo Írska, na základe čoho dostala riasa i svoje pomenovanie.…

Poznáte lyofilizované ovocie? Jeho prednosti môžete ochutnať napríklad na Mixit.sk

0

Ako uchovať ovocie pre neúrodné časy? Odpoveďou je lyofilizácia. Akékoľvek lyofilizované ovocie si uchováva všetky vitamíny a hlavne svoju chuť. Ochutnajte!

Preháňadlo ako tajomstvo štíhlosti? Na čaj Senna si dajte pozor!

0

Možno čaj Senna poznáte ako prírodné preháňadlo a možno ste o ňom počuli ako o tajomstve štíhlej postavy. Pozor, tento čaj však môže byť nebezpečný!

Aké sú účinky pagaštana konského? Pomôže nielen pri kŕčových žilách!

0

Prečo patrí medzi liečivé stromy a aké sú účinky pagaštana konského? Ako si poradí s kŕčovými žilami a ktoré ďalšie neduhy odstráni? Zistite všetko dôležité!

Aké sú najčastejšie príčiny smrti? Je najväčším strašiakom rakovina?

0

Viete, aké sú najčastejšie príčiny smrti? Ktoré zdravotné problémy si vyžiadajú najviac obetí? Je skutočne najväčším strašiakom rakovina? Zistite viac!

TOP potraviny pre hrubé črevo: Čo jesť pre zdravšie črevá?

0

Ako podporiť zdravie čriev? V prvom rade tak môžeme urobiť pomocou zdravej stravy. Tieto potraviny pre hrubé črevo by mali mať miesto v každom jedálničku!