Analýza predvolebnej debaty Bihariovej, Záborskej a Šeligu v Denníku N. Rafinované posolstvo, časť 1.

Bratislava 21. januára 2020 (HSP/Foto:Screenshot video)

 

V tejto debate sa predstavili podpredsedníčka PS Bihariová, predsedníčka KÚ Záborská a Šeliga, zo strany Za ľudí. Prvým, aj keď zdanlivým šokom a prekvapením, je pozvanie Záborskej do debaty denníka, ktorý je jasne extrémnym médiom neomarxistického liberalizmu v jeho progresivistickej mutácii, ktorá presadzuje antropologickú revolúciu vo všetkých medziľudských vzťahoch

Na snímke z videa Juraj Šeliga, Irena Bihariová a Anna Záborská

Takže Záborská (bývalá členka KDH), ktorá má mediálne vytvorený obraz neohrozenej a kresťanskej  bojovníčky za ochranu života, manželstva a rodiny, bola pozvaná k ideologickému a mediálnemu nepriateľovi číslo jeden. Ostatní členovia debaty nie sú prekvapením, keďže práve od tohto denníka dostávali obrovskú mediálnu a ideologickú podporu v podobe otvorenej propagandy.

Dabata začala moderátorovým oslovením Záborskej, ktorá diplomaticky charakterizovala PS ako stranu, ktorá je ľavicová (čo je pravdivým konštatovaním), ktorá má blízko k sociálnej demokracii (toto reprezentuje Smer SD), čím povedala druhú časť veľkej pravdy o PS. Záborská očividne hľadala formulácie, ktorými nechcela vyvolať hodnotovú konfrontáciu (čo sa jej podarilo), pričom poukázala na liberálny (pozn. extrémne liberálny) charakter strany, ktorá v niektorých témach chce ísť ďalej. To že ide o tzv. partnerstvá, adopcie, eutanáziu, zachovanie potratovej genocídy slovenského národa, sa Záborská neodvážila povedať, keďže by to bola taktická chyba, vzhľadom na budúce povolebné pakty politických strán. Poznamenala však, a správne, že to je progresívne, ešte nemusí byť dobré, pričom konštatovala, že to, čo má PS v programe, že s tým budú odsúdení ísť do koalície.

Tu sa ukázal jasný principiálny a hodnotový rozpor medzi PS a KÚ, ako aj to, že obaja ideologickí protivníci veľmi dobre vedia, že ak to bude potrebné, tak pôjdu do vládnej koalície, napriek zásadným ideologickým a hodnotovým rozporom vyplývajúcim z nezmieriteľných a protikladných postojov, k elementárnym skutočnostiam ako je ľudská prirodzenosť a dôstojnosť, manželstvo a rodina, či rešpekt voči ľudskému životu. Čo to však v praxi znamená sa diváci dozvedeli neskôr počas debaty. Reakcia Bihariovej, na otázku ako vníma stranu Za ľudí, ukázala, že Biháriová vôbec nechápe, čo strana Za ľudí v skutočnosti je. Ona totiž osobne považuje stranu Za ľudí za umiernených konzervatívcov, ktorí sa nevedia odvážne vyprofilovať, a sú podľa nej akýsi nejasní a váhajúci. Povedať o Kiskovej (i Šeligovej) strane, že sú miernenými konzervatívcami, je infantilnou ukážkou vlastnej nevedomosti a nízkej intelektuálnej schopnosti rozlišovania, lebo táto strana je len navonok ideologickým mixom (ako povedal Kiska: liberálna, konzervatívna, stredová, sociálna…) hodnotových postojov. V skutočnosti je oportunistickým zhlukom skrytých liberálnych a neomarxistických pozícií, skryto koketujúcich s totalitným korporátnym fašizmom (Mussoliniho a Gentileho), ktoré sa každý deň tvária presne tak, ako si to „vyžaduje“ aktuálna situácia v spoločnosti.

Šeligu, prekvapilo spojenie KÚ a OĽNO, čím nielen voličom ukázal, že vôbec nechápe, prečo k tomuto spojeniu došlo, hoci ako konštatoval, vie že Matovič dáva príležitosť viacerým ľuďom. Na otázku, čo je hlavnou témou volieb, odpovedal infantilnou a prázdnou floskulou, že je to boj za spravodlivosť, čím sa zaradil do širokého zástupu populistických  manipulátorov na slovenskej politickej scéne. Samozrejme spomenul boj proti korupcii a mafii, pričom samozrejme nezabudol na vraždu novinára, ale najmä na povinnú mediálnu frázu o náraste extrémizmu na Slovensku. O Kotlebovi suverénne vyhlásil, že chodí po Slovensku a rozkrikuje sa na námestiach, že on (Kotleba) dosiahne spravodlivosť. Biháriová sa vyjadrila, že s ním (Šeligom) súhlasí, a dodala, že prioritou je spravodlivosť, ale že je vraj táto téma redukovaná na technický a legislatívny význam, na justíciu a jej očistu, pričom poukázala, že spravodlivosť je v podstate hodnotová téma.

Preto oni (PS) sa snažia pomýšľať aj na menšiny a na zaznávaných ľudí, aby vraj spravodlivosť zasiahla aj ich, aby vraj neboli vyňatí z konceptu férovosti (ktovie čo to je ten koncept férovosti?) a rovnosti, pre tie skupiny obyvateľov, ktorým  sa férovosti a spravodlivosti v posledných 30 rokoch nedostávalo.  Nuž je otázkou, ktorá z ideologických dôvodov nesmela zaznieť, konkrétne, koľko spravodlivosti sa dostalo nenarodeným a zavraždeným deťom (desaťtisíce zabitých detí), matkám a otcom (rodinám), ktorí 30 rokov znášali dôsledky ponovembrových privatizačných zločinov vládnucich koalícií, ktoré rozkradli štát a jeho hospodárstvo? Opäť sa ukázalo, ako chápu vraj hodnotu spravodlivosti v PS.

Ideologicky a selektívne, pričom oni sami sa pasujú za automatických arbitrov, ktorí definitívne určujú, čo je spravodlivosť a pre koho je spravodlivosť. Presne takto určovali obsah pojmu spravodlivosť totalitné režimy a ideológie dvadsiateho storočia ako fašizmus, nacizmus a marxizmus, to však Biháriová evidentne nevie, lebo jej rovina myslenia je povrchná, ideologická a populistická, lebo bezducho opakuje zmes nadiktovaných  hesiel a fráz, ktoré nemá šancu pochopiť. Istý marxista to už pred desaťročiami výstižne označil termínom „užitočný idiot“, čiže človek, ktorý pracuje na niečom, čo sám nechápe, ale je subjektívne presvedčený o vlastnom spasiteľskom poslaní v danej historickej epoche, pričom toto poslanie je všeobecne považované za spásu celej spoločnosti.

Moderátor uviedol do debaty tému interrupcií, s otázkou namierenou na Šeligu, ako sa zachová strana Za ľudí v tejto téme, na čo vyškolený a pripravený Šeliga pilátovsky reagoval presne tak, ako v minulosti KDH či SDK, SDKU atď. Podľa neho by tieto hodnotové témy nemali byť v programovom vyhlásení vlády, ak sa na tom nezhodnú členovia koalície. Čiže principiálna otázka zastavenia potratovej genocídy slovenského národa má byť odsunutá nabok, lebo ako vždy v minulosti, tak aj dnes sú dôležitejšie veci a problémy.

Tradičné politické lavírovanie v zásadných otázkach existencie a zachovania slovenského národa (o ktoré tu ide), či zastavenia jeho rýchleho vymierania, má byť podľa strany Za ľudí, odsunuté mimo zorného poľa voličov. To, že by tento obrovský problém niekto z diskutujúcich konečne spojil so spravodlivosťou, nikoho neprekvapilo. Treba však poznamenať, že dôsledky, ktoré vyvražďovanie nenarodených kauzálne spôsobuje, vidíme už dnes v podobe absencie ľudských zdrojov či v demografickom kolapse, ktorý je len predzvesťou budúceho kolapsu sociálneho dôchodkového systému. Napriek tomu nikto z debatujúcich nepoukázal na túto realitu (čo z ideologických dôvodov u Biháriovej a Šeligu vôbec neprekvapuje), hoci práve u Záborskej by to jej sympatizanti možno naivne očakávali, avšak opäť márne. To poukazuje len na to, že mediálna póza Záborskej, ako bojovníčky za ochranu života, je len predvolebnou pózou a nie skutočným principiálnym postojom kresťanskej političky.

Biháriová veľmi rýchlo upozornila, že vraj neexistuje žiaden konsenzus a nejakými pravidlami (interrupcie, partnerstvá), čím si chcela ponechať do budúcnosti otvorenú možnosť presadiť v parlamente extrémistické liberálne ciele v podobe antropologickej revolúcie v základných medziľudských vzťahoch (partnerstvá). Rafinovane odviedla debatu od tejto otázky k mediálne vytvorenému problému nového spoločného nepriateľa, ktorý je vraj hrozbou aj pre liberálov a konzervatívcov, lebo popiera hodnoty oboch táborov. Samozrejme týmto nepriateľom číslo jeden je vzrastajúci „extrémizmus“ (nádherný ideologický termín, ktorého obsahom môže byť aj včerajšia poľadovica na slovenských cestách) alebo dokonca „fašizmus“, proti ktorému  treba spojiť svoje sily, v zápase o svetlé demokratické zajtrajšky. Konštatovala, že hodnotové témy vraj ukradla ĽSNS, pričom ich vraj zamorili dezinformáciámi a bludmi, ktoré na konci dňa zneisťujú samotných a potencionálnych voličov KDH.

Tu treba poznamenať, že niektoré hodnotové témy (vraždenie nenarodených) žiaden politický subjekt na Slovensku nechcel reálne presadzovať, vrátane KDH, ktoré ich v mene vstupu do povolebných koalícií, vždy obetovalo  v prospech riešenia „dôležitejších“ problémov spoločnosti. Podľa Biháriovej ambíciou predvolebnej dohody a rokovaní bolo, aby debatu vrátili do nejakých príčetných rámcov (asi mala na mysli doterajší 30 ročný spôsob neriešenia potratovej genocídy slovenského národa), pretože to vraj ubližuje konzervatívnym voličom, lebo to vraj zneisťuje týchto konzervatívnych voličov. Títo voliči, podľa Biháriovej, sú vraj „manipulovaní antisystémovými prúdmi, dezinformačnými blogmi“, sú vraj strašení, tieto témy sú vraj dávno diskutované v rovine absolútnych klamstiev a bludov a preto Hlinu vraj dostávajú do veľmi nepríjemnej situácie, kde sa jeho potenciálni voliči boja, „lebo keď sa budete veľmi bratať s tými progresívcami, že či tu nebudú hroziť tie preoperované prípady mužov na ženy a opačne, a všetok ten balalst, čo sa šíri z dezinformačných webov,  preto našou ambíciou bolo, aby sme tieto témy viedli (lídovali) my (PS/Spolu a KDH), aby  sme vrátili diskurz do slušných medzí, aby sme voličov nezneisťovali voličov hlúposťami, čo nemajú strany v ponuke“.

K tomu treba poznamenať, že Biháriová dosiahla po dlhom čase vyššiu úroveň ideologickej manipulácie, než akú predvádzala na začiatku svojej kariéry, keďže jej všeobecné tvrdenia o dezinformáciách a blogových  manipuláciách bez konkrétnych a vecných dôkazov, jednoznačne spĺňajú kritériá ideologickej manipulácie v teoretickej rovine. Čo sú to absolútne klamstvá, balast či bludy, radšej nepovedala (to je stará metóda ideologickej manipulácie, tzv. vynechanie), lebo je pohodlné použiť negatívne hodnotiace adjektíva, ktoré sugestívne divákovi preddefinujú realitu v tom, čo si o nej má myslieť, bez toho, aby sa realita jasne pomenovala a definovala.  Spolu s vynechaním konkrétnych príkladov sa dosiahne želaný efekt u diváka, ktorý je takto ideologicky zatlačený do pozície, čo si má myslieť o názorovom oponentovi Biháriovej, poprípade  o názorových oponentoch PS.

Zo strategického hľadiska je zrejmou výhodou, keď PS a KDH kontroluje politickú debatu o hodnotových témach, ako sú potraty a partnerstvá, lebo si sami určujú v tejto debate nielen mantinely (hranice a rámce), ale najmä obsah debaty, čiže arbitrárne určujú, čo sa môže povedať, ako sa to môže povedať a kedy sa to môže povedať. Toto sa žiaľ v poslednom volebnom období týmto ideologickým silám v politike už nedarí, a preto treba za každú cenu spoločensky a politicky znemožniť tých, ktorí sa opovážili prekročiť červenú čiaru stanovenú systémom, a doteraz rešpektovanú politickými stranami (napr. KDH), ktoré vlastne vždy odsunuli tieto problémy na okraj.

Samozrejme, kresťanskej verejnosti to prezentovali ako nutný konsenzus, ba dokonca ako úspech, ak sa tieto témy nebudú vôbec otvárať,  ale budú sa politicky riešiť iné problémy spoločnosti, ktoré boli samozrejme prezentované ako priority.  Toto zjavne dráždi mnohých systémových politikov a preto použili starú ideologickú stratégiu, ktorá ale zjavne už spoľahlivo neúčinkuje na všetkých voličov: mediálne vytvoriť mýtus o novej ideologickej hrozbe akéhosi fašizmu, vediac, že podstatu toho, čo je fašizmus, mediálne určia oni sami. Na druhej strane sa spoliehajú na evidentnú všeobecnú neznalosť občanov, ktorí zjavne (okrem zopár jednotlivcov) nevedia, čo je skutočným obsahom a cieľom ideológie fašizmu (tento pojem sa na Slovensku používa často ako synonymum pre nacizmus), avšak títo ideologickí manipulátori pre istotu vytvorili nový ideologický pojem, ktorým je extrémizmus, pričom opäť určujú oni sami, čo je jeho obsahom (pozri trestný zákon). A tak extrémizmom môže byť i jasné odmietnutie všetkých antropologických a iných ideologických zvráteností, ktoré majú niektoré politické strany vo svojich programoch(napr. PS/Spolu, SAS).

 

Biháriová, už zjavne rétoricky vyškolená, zahviezdila v prezentácii vlastných manipulatívnych tvrdení, na ktoré mala reagovať Záborská. Tu je dobré pripomenúť, že organizátori tejto debaty počítali s tým, že Biháriová, ako organizátormi zvolený ideologický oponent Záborskej, bude stačiť na Záborskú, čo pre Záborskú nie je dobrou vizitkou. Na druhej strane sama Záborská bola, ako vždy v minulosti (i KDH) len formálnym protivníkom, ktorý za každú cenu hľadal dohodu a konsenzus, ktoré zdôvodňoval inými problémami a cieľmi, ktoré sú vraj oveľa dôležitejšie ako to, čo má KÚ v programe.

René Balák

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Dezignovaný premiér Libanonu Mustafá Adíb odstúpil z funkcie

0 icon

Bejrút 26. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bilal Hussein)   Dezignovaný libanonský premiér Mustafá Adíb v sobotu odstúpil z funkcie. Dôvodom jeho rozhodnutia je politický pat týkajúci sa zostavenia novej vlády, informuje tlačová agentúra AP Adíb odchádza takmer mesiac po tom, ako ho vymenovali do úradu ministerského predsedu. Zároveň ide o úder pre…

Zvierací ombudsman: Schválené znenie novely Trestného zákona neponúka zvieratám dostatočnú právnu ochranu

0 icon

Bratislava 26. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Organizácia Zvierací ombudsman vidí v schválenom znení novely Trestného zákona niekoľko závažných nedostatkov, ktoré sa do novely dostali prostredníctvom pozmeňovacích návrhov. Za prínosné považuje, že týranie a zanedbávanie zvierat budú po novom vyšetrovať už len špecialisti na envirokriminalitu. Uviedla to zvieracia ombudsmanka Zuzana…

České médiá sa podivujú nad tým, že Matovič sa v Bruseli nechal zastupovať Babišom

0 icon

Praha 26. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-John Thys, Pool Photo via AP)   Iba málo Čechov si všimlo, že ich premiér Andrej Babiš absolvoval poslednú cestu do Bruselu v pozícii dvojnásobného premiéra, keďže na rokovaniach s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou oficiálne zastupoval nielen Českú republiku, ale aj Slovensko. Na…

Goga o novom migračnom pakte EÚ: „Podnecuje migrantov vydať sa na cestu do Európy“

0 icon

Bratislava 26. septembra 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Poslanec za vládne hnutie Sme rodina Ľudovít Goga, ktorý sa zaoberá najmä zahraničnou politikou na sociálnej sieti publikoval komentár ku novej migračnej dohode, ktorú tento týždeň prijala Európska únia. Nový migračný pakt sa podľa Ľudovíta Gogu na prvý pohľad snaží vyjsť v ústrety všetkým…

Blaha komentuje premiérovo vyjadrenie o tom, že „mydloval barana“. Riešením je podľa neho kazajka: „Matovič nedorástol na funkciu premiéra – on v skutočnosti nedorástol ani na predsedu JRD“

0 icon

Bratislava 25. septembra 2020 (HSP/Foto: TASR - Martin Baumann)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa počas Hodiny otázok rozhodol v parlamente spýtať premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na kauzu Arca, ktorá sa týka jeho manželky. Celé sa to ale nakoniec zvrhlo "Namiesto toho, aby ukázal zmenky, ktoré by dokázali jeho nevinu,…

Minister Darmanin nazval útok v Paríži aktom islamistického terorizmu, na predmestí zadržali ďalších päť mužov. Hlavný podozrivý sa priznal

0 icon

Paríž 26. septembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/AFP/TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Soufian Fezzani Via AP,David Cohen via AP)   Podľa francúzskeho ministra vnútra Geralda Darmanina bol piatkový útok mačetou alebo sekáčikom na mäso v Paríži, pri ktorom dve osoby utrpeli zranenia, nepochybne "akt islamistického terorizmu" Incident sa stal neďaleko bývalej redakcie satirického magazínu Charlie Hebdo, na…

Vo Švajčiarsku voliči vo víkendovom referende hlasujú o občanoch Európskej únie a slobode pohybu

0 icon

Ženeva 26. septembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Peter Schneider/Keystone via AP)   Švajčiari budú vo víkendovom referende hlasovať o opätovnom návrhu na obmedzenie počtu štátnych príslušníkov Európskej únie, ktorí majú povolené žiť a pracovať vo Švajčiarsku. Toto opatrenia presadzuje tamojšia populistická Švajčiarska ľudová strana. Tá požaduje, aby Švajčiari mali prednostný prístup k pracovným…

Kmeť: Výzvy na podporu zelenej dopravy chceme nastaviť čo najjednoduchšie

0 icon

Vinné 26. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Výzvy na podporu zelenej dopravy pre budúce programové obdobie chce rezort dopravy nastaviť čo najjednoduchšie. Pre TASR to povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť po piatkových (25. 9.) stretnutiach s predstaviteľmi samospráv na dolnom Zemplíne "Ak môžu Poliaci vypisovať…

Ján Baránek: „Hanbil som sa, že som zo Slovenska. A môžu za to Matovič, Kollár a Gröhling“

0 icon

Bratislava 24. septembra 2020 (HSP/webnoviny.sk/Foto:Screenshot YouTube)   Politický komentátor Ján Baránek v komentári pre agentúru SITA píše o tom, ako sa nedávno zúčastnil Ekonomického fóra v Poľsku, kde sa podľa jeho slov musel hanbiť za niektorých vysoko postavených verejných činiteľov. Jeho komentár publikujeme v pôvodnej verzii. Viacerí z vás vedia,…

Nový denný rekord 552 nakazených. Premiér: „Znovu preberám vedenie v boji s nákazou. Prepáčte, ale nebudem počúvať názory ľudí, pre ktorých zdravie a smrť iných ľudí okrem nich samých nie je hodnotou“

0 icon

Bratislava 26. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na Slovensku za piatok pribudlo prvý raz viac ako 550 nových prípadov nákazy covid-19 v priebehu jedného dňa. Situáciu opäť na Facebooku komentoval ja predseda vlády Igor Matovič z hnutia OĽaNO. "360... 419... 552. Keď som sa včera pri 419 rozhodol osobne zatiahnuť…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Roman Mancel

Je premiér našej republiky psychopat? Psychologický test Igora Matoviča.

0icon

Myslíte si, že premiér našej krajiny Igor Matovič je psychopat? Chceli by ste otestovať jeho vlastnosti a schopnosti? Otestuje ho sami prostredníctvom modifikovaného testu francúzskej psychologičky Isabelle Nazare-Aga, autorky knihy „Nenechajte sebou manipulovať alebo Ako rozpoznať manipuláciu a ako sa jej brániť“. Za každú zhodu Igora Matoviča s nasledujúcimi 20…

Marián Tkáč

Prichádza, ba už je tu súmrak slovenskej štátnosti?

0icon

Pred 30 rokmi, koncom októbra 1990 vzniklo vyhlásenie 61 krokov k slovenskej identite, ktoré sa začína slovami: „Anonymita Slovenska v Európe a vo svete je až zarážajúca. Niet zrejme v Európe druhého národa, o ktorom by tak málo vedeli čo i len jeho vlastní susedia...“ Podarilo sa, máme štát a susedia o nás…

Roman Huťa

Pán Matovič, ... odstúpte.

0icon

Výzva premiérovi Vážený pán Matovič, veľmi ma mrzí, že sa musím zaoberať Vašou osobou, mám milión zmysluplnejších vecí na práci. Lenže mám problém. Problém, ktorý ma ťaží a ktorý musím bezodkladne a prioritne vyriešiť, aby som sa tým zmysluplným veciam mohol venovať s plným sústredením a nasadením. Každý človek má svoju úlohu,…

Slavěna Vorobelová

Matovičove priority

0icon

Médiami prebehla správa, že kvôli zaneprázdnenosti náš premiér Matovič požiadal o zastupovanie záujmov Slovenska na stretnutí premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou českého premiéra Andreja Babiša (https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/

René Števánka

Pokazili sme si to. Naozaj?

0icon

  Dnes nám premier odkázal cez svoj facebookový profil: „POKAZILI SME SI TO … 419 Máme nový rekord. Nerozvážnosť, ľahkovážnosť a egoizmus zvíťazili. Neustále útoky, spochybňovanie nebezpečnosti Covidu, teatrálne ignorovanie opatrení, vysmievanie sa z tých, ktorí ich dodržujú … priniesli svoje výsledky. Výsledky “boja za slobodu”, ktorý teraz

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Keď si zaobstaráš domáce zviera, tvoj život sa navždy zmení!

0 icon

Keď si zaobstaráš domáce zviera, tvoj život sa otočí o 180 stupňov. Nielenže sa tvoji noví chlpatí priatelia stanú členmi rodiny, ale tiež mnohými spôsobmi transformujú tvoj doterajší pokojný život. Všade ťa sledujú, chránia pred plošticami a môžu dokonca znížiť riziko srdcových chorôb! Tento umelec dokonale ilustruje zmeny, ktoré sa dejú v našich životoch,…

Deti inšpirujú LEGO, aby spravili kocky ekologickými

0 icon

Tie LEGO kocky, s ktorými si sa hrával ako dieťa (a možno to stále robíš), by mohli plávať v oceáne viac ako 1 000 rokov. Dánska firma sa snaží vďaka deťom o dramatickú a ekologickú zmenu. V rámci svojho najnovšieho prísľubu začne spoločnosť LEGO od roku 2021 vymieňať plastové tašky za papierové. Deti…

Záhadné zmiznutie letu MH370: 1. časť

0 icon

Pokračujeme sériou článkov o udalostiach, ktoré otriasli svetom. Ako to už v informačnej dobe býva, s mnohými sa spájajú rôzne konšpirácie. Tentokrát sa spoločne pozrieme na let MH370, ktorý zmizol. V sobotu 08. 03. 2017 z letiska Kuala Lumpur vzlietlo lietadlo malajzijských aerolínií s označením MH370. Namierené malo do Pekingu a na palube sa nachádzalo 239 ľudí.…

Blond ľudia to majú v živote jednoduchšie. Prečo?

0 icon

Možno si videl veľa ľudí s týmito slnkom pobozkanými odtieňmi vlasov, ale v skutočnosti sú prirodzení blond ľudia oveľa menej bežní. Slávne blondínky, ako napríklad  Marilyn Monroe , Gwen Stefani a Reese Witherspoon, sa v skutočnosti s tými honosnými zlatými vlasmi nenarodili. Ale na blond farbe je niečo, vďaka čomu sa mocné ženy rozhodnú odfarbiť si vlasy na svetlejší odtieň. Prečo to…

TOP10 jednoduchých tipov, ako zhodiť prebytočné kilá

0 icon

Niekedy sa ani hodiny v posilňovni plné potu a bolesti neodrazia na váhe alebo výzore a požadovaná kondícia sa môže javiť ako nedosiahnuteľná. Tu je pár trikov, vďaka ktorým pôjdu kilá dole. Práca na tele si vyžaduje nielen intenzívny tréning, ale aj zmenu stravovania a denného režimu. Kilá dokážu ísť dole aj bez titanského…

Vo svete IT

Nastavte si chytré odomykanie smartfónu pomocou vášho Xiaomi náramku, či chytrých hodiniek

0 icon

Súčasné Android smartfóny v priebehu posledných rokov sa nie len z pohľadu stability operačného systému posunuli míľovými krokmi dopredu, ale aj z pohľadu funkcií. Jednou z funkcií, na ktorú sa častokrát zabúda, je aj funkcia Chytrého zámku. Čo je to Chytrý zámok a ako je možné túto funkciu zapnúť? Chytrý…

Dajú sa hrať na Linuxe hry? Ale áno! Pozrite si tieto 3, ktoré vyčnievajú nad ostatnými

0 icon

Všetci dobre vieme, že systém, ktorý vždy vládol a ktorý samotní hráči vždy preferovali bol Windows. A pravdepodobne aj dlho ešte bude. V poslednej dobe však čoraz viac ľudí začína pokukávať po alternatíve v podobe operačného systému Linux, ktorý je dostupný zadarmo. V súčasnosti najväčším problémom je absencia softwaru, teda…

Pozrite sa, ktoré platené aplikácie a hry stiahnete počas tohto víkendu z Google Play zadarmo

0 icon

Pozrite si nádielku platených aplikácií a hier z Google Play, ktoré môžete počas víkendu stiahnuť zadarmo. Na zozname nižšie nájdete celkovo 16 aplikácií, z ktorých vyčnievajú napríklad pripomienkovač účtov, Bills Reminder, či Ai. Gallery. Ide o galériu ponúkajúcu viacero inteligentných funkcií. Napríklad je schopná triediť fotografie podľa toho, čo je na…

Astronómovia hovoria, že našli prvého kandidáta, M51-ULS-1b, na planétu z inej galaxie. Prečo ide o unikátny objav?

0 icon

Astronómom sa podarilo odhaliť prvú exoplanétu už v roku 1992 a odvtedy počet planét, ktoré sa nachádzajú mimo našej Slnečnej sústavy, rapídne stúpol. Predpokladá sa, že v našej galaxii, Mliečnej dráhe, môže existovať až 40-miliárd planét. Nie je preto nereálne predpokladať, že planéty budú existovať aj okolo hviezd, ktoré sa…

Takmer neobmedzené množstvo vzácnych zdrojov? Riešenie máme nad hlavami

0 icon

Dnes sme obklopení technikou, ktorá je výkonnejšia ako čokoľvek, čo si ľudia pred niekoľkými dekádami dokázali len predstaviť. Reč je o najmodernejších smartfónoch, notebookoch, či stolných počítačoch. Tieto zariadenia sú vyrobené aj pomocou vzácnych materiálov, ktoré nie sú neobmedzené. Aby toho nebolo málo, ťažba týchto materiálov je náročný proces, ktorý…

Armádny Magazín

Tragédia na Ukrajine: Pri havárii lietadla An-26 zomrelo 25 vojakov

0 icon

Charkov, Ukrajina, 26. septembra (AM) - Až 25 osôb zahynulo po páde vojenského lietadla na východe Ukrajiny. Antonov An-26 podľa ukrajinskej civilnej ochrany havaroval v piatok pri meste Čugujev v Charkovskej oblasti. Niektorí ľudia nešťastie zrejme prežili. Podľa ukrajinských úradov išlo o cvičný let. Na mieste sú záchranári. &n

Rusko a USA bojovými partnermi? Putin vyzval USA, aby začali odborný dialóg o kybernetickej bezpečnosti

0 icon

MOSKVA 26. septembra (AM) - Ruský prezident Vladimir Putin predstavil niekoľko návrhov na spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti medzi Ruskom a USA, ako aj po celom svete. Vyhlásenie hlavy štátu o rusko-americkej spolupráci v oblasti medzinárodnej informačnej bezpečnosti bolo zverejnené na 

Spojenectvo proti Indii: Pakistan potvrdzuje dodávku nových hlavných bojových tankov VT4 z Číny

0 icon

Pakistan, 26.september 2020 (AM)  - V apríli bola zverejnená správa, že závod spoločnosti Inner Mongolia First Machinery Group Corporation, dcérskej spoločnosti čínskej skupiny Norinco, sa chystá dodať pakistanskej armáde prvú várku bojových tankov VT4. Odvtedy sme o tom nepočuli.  

Najnovšia morská mínolovka Jakov Baljajev priplávala na Ďaleký východ severnou morskou cestou

0 icon

Rusko, 26.september 2020 (AM) - Nová ruská loď na ochranu proti mínam Projektu 12700 Jakov Baljajev, ktorá uskutočňuje plavbu z Petrohradu do Vladivostoku, úspešne preplávala severomorskú cestu. Informuje o tom tlačová služba tichomorske

Česká armáda si nakoniec vybrala izraelský protilietadlový raketový systém Spyder

0 icon

Česko, 26. september 2020 (AM) - V piatok 25. septembra 2020 český minister obrany Ľubomír Metnar informoval vládu, že sa Ministerstvo obrany Českej republiky rozhodlo iniciovať rokovania s vládou štátu Izrael o možnosti obstarania nového moderného protilie

Svetlo sveta

Pozvánka na slávnostnú sv. omšu v Katedrále sv. Šebastiána pri príležitosti 131. výročia kňazskej vysviacky a 156. výročia narodenia Andreja Hlinku

0 icon

Andrej Hlinka, jedna z najvýznamnejších a najmilovanejších osobností slovenského národa, sa svojou charizmou, genialitou, pracovitosťou a vytrvalosťou natrvalo zapísal do histórie a sŕdc nášho národa. V nedeľu 27. septembra 2020 si pripomenieme 156. výročie narodenia Andreja Hlinku. Don Peter Hasidlo, rektor Katedrály sv. Šebastiána bude pri príležitosti 131. výročia kňazskej…

Spoločenstvo Fatima začalo zbierať svedectvá o Juklovi a Krčmérym

0 icon

Spoločenstvo Fatima začalo zbierať svedectvá “svätosti života” Vladimíra Jukla a Silvestra Krčméryho. Informovalo o tom Rádio LUMEN. Ide o popredné osobností „tajnej“ cirkvi na Slovensku. Stáli pri zrode tohto sekulárneho inštitútu a organizovaní stoviek evanjelizačných spoločenstiev tzv. krúžkov.   “Ich cieľom bolo organizovať malé spoločenstvá, povzbudzovať mladých k nádeji, aby…

Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

0 icon

Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

0 icon

Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

Arcibiskup Fulton Sheen: Pád a návrat Šimona Petra

0 icon

Šimon Peter je najmilovanejšou postavou Nového zákona. V charaktere svätého Petra sa stretajú dve podstaty. Jedná je tá svätá, ktorú dostal od Boha a druhá je tá ľudská, ktorú dostal od svojich rodičov. Poznáme príbeh, ako Ježiš Kristus pri stretnutí so Šimonom mení jeho identitu tým, že mu zmení meno…

icon FOTO DŇA