Aktivisti: Každý občan tohto štátu má právo okamžite prestať splácať úver

Bratislava 24. mája 2018 (HSP/Foto:Pixabay)

 

Aktivisti Ľubomír Špacír a Ladislav Uhlár tvrdia, že Slovenská republika je povinná zastaviť všetky exekúcie (spolu ich majú byť takmer dva milióny!), ktoré boli uvalené na klientov nebankových i bankových subjektov za nesplácanie pôžičiek. Odvolávajú sa na súdne rozhodnutia, že tieto pôžičky boli poskytnuté v rozpore so zákonom a slúžili na obrovské nelegálne obohatenie nebankových a bankových subjektov, za tichej podpory politikov, najmä prezidenta Kisku.

Ilustračné foto

Tlačovú besedu v bratislavskom Dome novinárov sa rozhodli zvolať aktivisti Ľubomír Špacír a Ladislav Uhlár preto, lebo táto téma, hoci sa veľmi konkrétnym spôsobom týka obrovského množstva ľudí, ešte nikdy nebola dostatočným spôsobom prezentovaná.

Uhlár vysvetľuje pozadie celého príbehu: „V roku 2010, keď nadobudol účinnosť Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách č. 129/2010 Z.z., začali ho nebankové spoločnosti obchádzať tak, že k zmluve o úvere začali prikladať prílohu, resp. dohodu, na základe ktorej vyberali ďalšie poplatky – nimi si kompenzovali to, čo im zákon zakázal. Lenže tento dodatok, a tým aj celý zmluvný vzťah, bol od samotnej podstaty obchádzaním zákona, a teda neplatný.“

Uhlár vysvetľuje, že nebankové spoločnosti vedeli, že tie zmluvy nie sú v poriadku, a preto sa snažili zaštítiť štátnou mocou: „Napríklad spoločnosť Profi Credit Slovakia, aby mohla popri zmluve uzatvoriť aj dodatok nazvaný Dohoda o poskytovaní finančných služieb, odvolávala sa na vyjadrenie Národnej banky, ktorá svojím vyjadrením schválila, že sa môžu takéto dodatkové zmluvy so spotrebiteľmi uzatvárať a na základe toho vyberať poplatky. Tieto poplatky boli vysoké takmer ako samotný úver…“

Ako ďalší príklad L. Uhlár uvádza spoločnosť Provident Slovakia, ktorá uzatvárala so spotrebiteľmi podobnú dohodu a odvolávala sa pre zmenu na Ministerstvo financií, ktoré jej to malo odobriť.

 

Súdy rozhodli jednoznačne: úžerníctvo prezlečené za „technický“ dodatok ku zmluve je neprípustné

Uhlár: „Že išlo o zjavné konanie v rozpore s dobrými mravmi aj zákonom, to potvrdil aj Okresný súd v Prievidzi rozsudkami 12C/397/2015 a 13C/34/2016. Súd rozhodol, že takto postavená zmluva s dodatkom je obchádzaním zmluvy o spotrebiteľskom úvere a ako taká je neplatná. Žalovaná strana sa odvolala, ale krajský súd verdikty okresného súdu potvrdil, rozhodnutie súdu je už právoplatné. (Dá sa stiahnuť tu: https://obcan.justice.sk/content/public/item/1f732ba9-722c-4472-9ced-d539b983bf09 .)

„Súd teda rozhodol, že daný konkrétny klient nemusí úver splatiť,“ konštatuje Uhlár, „lenže tento precedens spúšťa lavínu nevídaných rozmerov, pretože desaťtisíce občanov rovnaký úver splatiť museli aj s príslušným navýšením a nebanková spoločnosť sa tým pádom bezdôvodne obohatila. A desaťtisíce ďalších takýto istý úver nesplatili a bola na nich uvalená exekúcia, ktorá je teda tiež nezákonná.“

„Čo je však horšie,“ upozorňuje L. Uhlár, „na tomto nezákonnom biznise mali svoj podiel viny aj štátne inštitúcie ako Národná banka Slovenska či Ministerstvo financií, pretože svojou autoritou  a rozhodnutiami umožnili v rozpore so zákonom nebankovým a bankovým subjektom vyberať od spotrebiteľov financie a bezdôvodne sa obohacovať. A na základe týchto vyjadrení štátnych inštitúcií potom rozhodcovské súdy a všeobecné súdy rozhodovali spory v prospech nebankových a bankových spoločností a uvaľovali na dlžníkov exekúcie. Chcem ešte podotknúť, že toto nie je jediný spôsob, ako sa nebankové subjekty bezdôvodne obohacovali. Je známych aj niekoľko iných spôsobov, a sú tu tiež právoplatné rozsudky všeobecných súdov, ktoré rozhodli, že sa v daných prípadoch jedná o bezdôvodné obohatenie.“

 

Keď nemusia veľkí, nemusia ani malí, hovorí antidiskriminačný zákon

„Lenže tým sa reťaz príčin a následkov nekončí. Ústava totiž jasne hovorí, že všetci sme si rovní v právach a povinnostiach. A antidiskriminačný zákon rovnako jasne hovorí, že s každým musí byť rovnako zaobchádzané. Ak nie je trestaný v prvom rade ten, kto sa bezdôvodne obohacoval najviac, teda majitelia nebankových a bankových subjektov, akým právom potom sú uvaľované exekúcie na tých, ktorí nesplácajú úver?“ pýta sa Uhlár. A logicky argumentuje: „Na Slovensku sú takmer dva milióny exekúcií a ľudia sú týmto spôsobom daní do otroctva, pretože sa bezdôvodne obohatili, keď nesplatili úver. Ale ak štát priznal právo sa bezdôvodne obohatiť majiteľom nebankových subjektov, potom rovnaké právo musí priznať aj týmto občanom.“

Uhlár a Špacír sú presvedčení, že v tejto situácii a za daných okolností je štát povinný zastaviť exekúcie voči všetkým, na ktorých boli uvalené v dôsledku toho, že nesplácali svoje úvery.

„A nielen to,“ hovorí Uhlár, „keď už o to ide, štát Slovenská republika by mohol zákonom úplne odpustiť všetky tieto úvery, a tak oslobodiť významnú časť slovenskej populácie z dlhového otroctva. Z otroctva, do ktorého tých ľudí vlastne štát sám uvalil, keď dopustil, aby nebankové a bankové subjekty na nich nezákonne dlhé roky ryžovali. Veď predsa nie je možné mlčky akceptovať, že sa takéto niečo dialo.“

„A treba zdôrazniť, že štát to aj legislatívne môže pomerne čisto vyriešiť, je to len otázka politickej vôle,“ pripomínajú aktivisti. „Žiadna nebanková či banková spoločnosť by za to nešla štát žalovať na medzinárodný súd, lebo je preukázateľné, že sa tieto subjekty v určitom čase a určitým spôsobom bezdôvodne obohacovali. Politici majú teraz príležitosť vykonať spravodlivosť pre obrovské množstvo ľudí. Mnohým by to zlepšilo život, mohli by sa lepšie zamestnať, nemuseli by utekať do zahraničia…“

 

Presahy do veľkej politiky

„Celá vec má aj politickú dimenziu,“ hovorí Uhlár. „Od roku 2001 platil zákon o spotrebiteľských úveroch a bankové i nebankové spoločnosti sa na nich obrovsky obohacovali. Ale keď už to prerástlo až do zahraničia, lebo ľudia chodili s tými spormi až do Štrasburgu, vtedajší minister spravodlivosti Štefan Harabin začal tomuto robiť vážny koniec. Jeden z jeho ľudí, sudca Peter Straka, sa pustil veľmi tvrdo do boja proti týmto subjektom a výsledkom bolo, že veľa zmlúv o úveroch bolo vyhlásených za neplatné a zastavilo, resp. nepovolilo sa vtedy obrovské množstvo exekúcií.“

„Napríklad jedna z týchto spoločností, Pohotovosť, s.r.o., mala okolo 13 tisíc exekúcií, ktoré vtedy Harabinovi ľudia jednoducho nepovolili,“ uvádza Uhlár príklad. „Tým, že začali vstupovať do tohto pochybného biznisu, im urobili obrovskú finančnú škodu. To boli roky 2009 – 2011. Ak by tandem Harabin – Straka pokračoval ďalej v ich likvidácii, bol by to ich koniec. Veď napokon, mnohé takéto spoločnosti ako Benefit Invest, SOS Finance a ďalšie práve preto vtedy skončili. A tu je motív, prečo nebankové aj bankové spoločnosti potrebovali Harabina odstrániť a dať tam svojho človeka, čo sa im aj podarilo. Tvrdíme, že s tým je priamo spojená aj skutočnosť, že najväčšia nebanková spoločnosť na Slovensku Consumer Finance Holding, a.s., a jej talianski majitelia skrytým spôsobom prefinancovali prezidentskú kampaň súčasnému prezidentovi Andrejovi Kiskovi, takže museli mať eminentný záujem, aby tento človek uspel v prezidentských voľbách.“

„Aby bolo jasné, vopred upozorňujem, že nie som harabinovec,“ hovorí Uhlár. „Spomínam ho len preto, že on bol ich hlavný problém. Boli sme v tom čase viackrát na ministerstve spravodlivosti, kde sme sa niekoľkokrát stretli s Dr. Strakom, a viem ako vtedy boli nebankové spoločnosti bité. Aby neprišli o svoj lukratívny biznis s ľudskou biedou, museli ísť nebankovky do boja. To podstatné, čo museli urobiť, bolo pretlačenie ich človeka na niektorú kľúčovú pozíciu. A to sa im aj podarilo, dokonca priamo do funkcie prezidenta SR.“

 

Harabin je preč, eldorádo môže pokračovať

„Medzi prvými vecami, ktoré povedal pán Kiska vo funkcii prezidenta, bolo vyjadrenie, že chce urobiť poriadky v justícii a odstrániť Harabina a jeho ľudí. A čo sa stalo potom? Exekúcie sa znovu rozbehli, a to plným prúdom. Hoci dôvody, pre ktoré boli predtým tieto zmluvy a dodatky posudzované ako nelegálne, sa nijako nezmenili a stále pretrvávali, zrazu nič z toho nebolo problémom a nebankovkám sa za pomoci tých všelijakých dodatočných dohôd popri zmluvách otvorilo široké pole pôsobnosti. Zmluvy po roku 2010 boli z hľadiska zákona dokonca horšie postavené, ako tie predtým,“ tvrdia aktivisti.

Uhlár konštatuje, že takto veci bežali až do roku 2016: „Až potom, keď už bola situácia na súdoch neudržateľná, pretože sa prípady hromadili a druhá strana sa nevedela brániť, nakoniec sa aj Národná banka vyjadrila v tom zmysle, že tie dodatky nie sú v súlade so zákonom a zakázala ich. Tie precedensy sa už jednoducho nedali obísť ani ututlať – nebolo skrátka možné uvaľovať na ľudí exekúcie, keď iní boli v minulosti v prípade tej istej zmluvy od exekúcií oslobodení.“

V súčasnosti máme zákon o spotrebiteľských úveroch možno najtvrdší v Európe. To však, podľa aktivistov Uhlára a Špacíra, už úžerníckym spoločnostiam neublíži – v minulosti nahrabali také peniaze, že dnes im na pohodlnú existenciu stačia aj úplne štandardné úroky.

 

Pokus upratať nepríjemné dedičstvo pod koberec cez inštitút osobného bankrotu

Lenže stále tu sú státisíce prípadov z minulosti, a to je už poriadne explozívna nálož. Čo s tým? Uhlár a Špacír tvrdia, že aby sa celá vec zakryla, zaviedol sa inštitút osobného bankrotu: „Niet väčšej hanby ako osobný bankrot, ale z hľadiska štátu a nebankoviek to je výborné riešenie, lebo pri osobnom bankrote človek prizná vinu a tým je celá vec uzavretá. Aj preto Kiska po demisii Ficovej vlády si pozval do prezidentského paláca exministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú, ktorá sa chváli, že inštitút osobného bankrotu patrí medzi jej najväčšie profesionálne úspechy, a veľmi jej ďakoval za jej prínos v tomto smere. Pritom tieto osobné bankroty, to je vlastne jedna veľká hanba. Je to kupčenie s ľudskou chudobou a nešťastím, ktoré sa dotýka takmer milióna ľudí daných do finančného otroctva.“

„Za týchto ľudí sa nemá kto postaviť,“ hovorí Uhlár. „Hovoril som s rôznymi politikmi, napríklad som viackrát kontaktoval poslanca NR SR Matoviča, ktorý bol ochotný až do chvíle, kým nezistil, že toto všetko ukazuje prstom na prezidenta Kisku. A to isté sa udialo aj v prípade novinára Nicholsona. Je neuveriteľné, že sa nikto nezaujíma o milión ľudí s exekúciami, ktoré súdy opakovane označili za protizákonné…“

„Toto je však veľmi nebezpečná zbraň, ktorá keby vystrelila, tak sa bude dať povedať, že prezident Kiska zničil tento štát,“ varuje Uhlár, „v tejto chvíli totiž, na základe uvedených skutočností, každý občan tohto štátu môže prestať splácať úver. Prečo? Lebo môže povedať, že má rovnaké právo sa bezdôvodne obohatiť ako tamtí… Najčistejším riešením zo strany štátu by bolo zastavenie všetkých exekúcií, kde vystupujú nebankové a bankové subjekty, a odpustenie všetkých úverov bankových a nebankových inštitúcií, ktoré ľudia ako dlžníci v tomto čase splácajú. A následne by sa štát Slovenská republika s každou jednou z týchto finančných inštitúcií mal vysporiadať v zmysle platnej legislatívy.“

 

Záver

Uhlár a Špacír končia svoje rozprávanie: „Toto nie sú žiadne sprostredkované informácie. My sme nielen boli pri tom – my sme boli priamo v tom. Všetko sme to zažili a takto veci vidíme. A od štátu chceme iba to, aby tieto exekúcie zastavil a najlepšie by urobil, keby ich celkom zrušil. Keď mohol napríklad zrušiť amnestie, prečo by nemohol oslobodiť milión ľudí z dlhového otroctva, do ktorého sa aj s jeho pomocou dostali?“

Ako ukončiť túto výpoveď aktivistov? Napríklad citátom. Pochádza od sudcu Štefana Harabina: „Keď tu raz zavládne právny štát, Andrej Kiska pôjde sedieť do Leopoldova.“

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Tréner Feneš po MS: “Naše chyby v defenzíve súperi tvrdo trestali”

0 icon

Edmonton 16. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, TASR/AP-Jason Franson/The Canadian Press via AP)   Podľa trénera Ivana Feneša doplatili slovenskí hokejisti na MS do 20 rokov v Kanade na príliš veľa chýb v defenzíve. Výsledkom bolo najviac inkasovaných gólov zo všetkých tímov na šampionáte (27) a predposledné 9. miesto bez štvrťfinálovej…

Chystá sa dokument o Škrtelovi: “Verím, že to dopadne dobre”

0 icon

Bratislava 16. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Městská kina Uherské Hradiště, TASR-Lukáš Grinaj)   Približne o rok príde do kín dokumentárny film o Martinovi Škrtelovi. Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie ho predstavil v utorok pri príležitosti uvedenia dokumentu Jan Koller: Príbeh obyčajného chlapca o niekdajšom českom útočníkovi. Režisérom oboch filmov je Čech Petr…

Ukrajinská reperka na Szigete roztrhala fotku Putina s Orbánom

0 icon

Budapešť 16. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Koncert ukrajinskej reperky Aliny Pašovej na hudobnom festivale Sziget 2022 v Budapešti sa v pondelok popoludní niesol v znamení tvrdého politického postoja voči Rusku. Píše o tom spravodajský server Telex.hu, podľa ktorého v rámci svojho vystúpenia na javisku Európa Színpad umelkyňa roztrhala fotografiu maďarského…

Fico: NAKA klame! To je všetko, čo sa dá k úbohosti Hamranovcov povedať

0 icon

Bratislava 16. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR)   Kajetán Kičura nikdy nekupoval, nevlastnil ani nezdedil žiadne zlaté tehly. To je všetko, čo sa k tejto včerajšej úbohosti Hamranovcov dá povedať, uviedol na sociálnej sieti Robert Fico v reakcii na stanovisko polície Polícia ako reakciu na slová Roberta Fica, že „Kičurove zlaté tehly…

Operácia mala trvať 3 – 4 dni. Pozrite si pôvodný plán ruského útoku. Americké tajné služby o ňom vedeli už v októbri 2021

0 icon

Bratislava 16. augusta 2022 (HSP/Foto: Facebook)   Americké tajné služby a Biely dom vedeli o plánoch rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu od októbra 2021, uviedol denník Washington Post s odvolaním sa na zdroje z prostredia vysokých predstaviteľov USA, Ukrajiny, Európy a NATO V októbri 2021 sa v Bielom dome uskutočnilo…

Európska únia svojimi protiruskými sankciami rozdrví svoje hospodárstvo. Príklady, ako to bude, sa už ukazujú. Slovalco zajtra odstavuje výrobu

0 icon

Bratislava 16. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Združenie Ukrcukor uviedlo, že Ukrajina kvôli drahému plynu zatvorí 10 cukrovarov "Cena komerčného plynu ponúkaného spoločnostiam je taká, že je možné hneď zavrieť továreň, pretože každý kilogram cukru vyrobený z tohto plynu prináša len straty. To viedlo k tomu, že v tomto roku…

Poslanec OĽaNO: Oligarchovia sa už dohodli a budú tvrdo pracovať na príprave vlády Hlas – SAS – PS

0 icon

Bratislava 16. augusta 2022 (HSP/Foto:Foto:TASR-Michal Svítok)   Poslanec Peter Kremský (OĽaNO) tvrdí, že sa cez víkend začala ďalšia fáza dlhodobej kampane za "rozumnú vládu". Začala sa údajne fáza očisťovania Petra Pellegriniho a jeho Hlasu. Politik predpokladá, že kampaň odteraz bude stále silnejšie "Keď som pred pár mesiacmi niekde prezradil, že…

V Dubnici spadol na auto strom a vietor strhol strechu v súkromnej firme

0 icon

Dubnica nad Váhom 16. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Sedem zásahov absolvovali v utorok popoludní profesionálni hasiči z Dubnice nad Váhom v súvislosti s lokálnou búrkou a silným vetrom. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík Hasiči podľa neho odstraňovali strom,…

Dnes mnohí v cirkvi vyronia slzu za kardinála Tomka, ale slzu treba vyroniť hlavne za dnešnú cirkev

0 icon

Košice 16. augusta 2022 (HSP/Foto: TASR – Milan Kapusta)   Asi naivne, ale myslel som si ešte pred covidom, že našej cirkvi sa nestane to čo tej na Západe, lebo má vďaka totalite zdravé inštinkty a náskok pred úpadkom niekoľko desiatok rokov Aj to vyzeralo, aspoň na povrchu, že je…

Ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo úmrtie občana SR v Turecku

0 icon

Bratislava/Ankara 16. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Úmrtie slovenského občana v dovolenkovom rezorte v Turecku potvrdilo v utorok pre TASR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. O udalosti informoval portál tvnoviny.sk "Môžeme potvrdiť, že k uvedenej smutnej udalosti skutočne došlo. Zastupiteľský úrad SR v Ankare poskytuje potrebnú súčinnosť pozostalým,…

NAJNOVŠIE

BLOG

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

Marek Brna

Vojna Slovanov

0icon

Američania v pohodlí svojich obývačiek s popcornom sedia pri televíznych správach a s údivom sledujú ako sa dva najväčšie slovanské národy kántria, obetí je údajne už pomaly 100 000. Američania vedia, že ich firma Pfizer sa nabalila na covide a teraz sa nabaľuje zbrojársky priemysel. Američania vedia, že všetky členské…

Slavěna Vorobelová

Nemecká logika kancelára Scholza

0icon

Téma zásobovania zemným plynom sa vzhľadom na blížiacu vykurovaciu sezónu a prehlbujúcu energetickú krízu, ktorá ženie ceny za energonosiče, hlavne zemný plyn, na stále nové a nové historické maximá, čo logicky negatívne vpl&y

Ivan Štubňa

Hrdinovia USA v SNP neexistujú... Iba americké zločiny na slovenskom území

0icon

V  septembri 1944, pristáli na letisku Tri Duby (Sliač) dva bombardéry Boeing B-17. Priviezli šesťčlennú americkú styčnú vojenskú misiu s krycím názvom Mission Dawes, ktorej velil kapitán James Holt Green.

Marián Tkáč

Kardinál Tomko si zaslúži našu úctu a vďaku. A štátny pohreb

0icon

Keď prišla správa, že do večnosti sa odobral najstarší člen kardinálskeho zboru, Slovák Jozef Tomko, Mirovi Holečkovi a jeho príbuzným som napísal, že neviem, či im treba vysloviť sústrasť a či nie radšej poďakovať Bohu za dielo, ktoré tento Muž počas svojho 98-ročného pobytu na Zemi vykonal pre katolícky svet…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke mladé žriebätá islandských poníkov stoja na vyschnutej lúke na farme v nemeckom Wehrheime

Autor: TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Tréner Feneš po MS: “Naše chyby v defenzíve súperi tvrdo trestali”

0 icon

Edmonton 16. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, TASR/AP-Jason Franson/The Canadian Press via AP)   Podľa trénera Ivana Feneša doplatili slovenskí hokejisti na MS do 20 rokov v Kanade na príliš veľa chýb v defenzíve. Výsledkom bolo najviac inkasovaných gólov zo všetkých tímov na šampionáte (27) a predposledné 9. miesto bez štvrťfinálovej…

Chystá sa dokument o Škrtelovi: “Verím, že to dopadne dobre”

0 icon

Bratislava 16. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Městská kina Uherské Hradiště, TASR-Lukáš Grinaj)   Približne o rok príde do kín dokumentárny film o Martinovi Škrtelovi. Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie ho predstavil v utorok pri príležitosti uvedenia dokumentu Jan Koller: Príbeh obyčajného chlapca o niekdajšom českom útočníkovi. Režisérom oboch filmov je Čech Petr…

Ukrajinská reperka na Szigete roztrhala fotku Putina s Orbánom

0 icon

Budapešť 16. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Koncert ukrajinskej reperky Aliny Pašovej na hudobnom festivale Sziget 2022 v Budapešti sa v pondelok popoludní niesol v znamení tvrdého politického postoja voči Rusku. Píše o tom spravodajský server Telex.hu, podľa ktorého v rámci svojho vystúpenia na javisku Európa Színpad umelkyňa roztrhala fotografiu maďarského…

Fico: NAKA klame! To je všetko, čo sa dá k úbohosti Hamranovcov povedať

0 icon

Bratislava 16. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR)   Kajetán Kičura nikdy nekupoval, nevlastnil ani nezdedil žiadne zlaté tehly. To je všetko, čo sa k tejto včerajšej úbohosti Hamranovcov dá povedať, uviedol na sociálnej sieti Robert Fico v reakcii na stanovisko polície Polícia ako reakciu na slová Roberta Fica, že „Kičurove zlaté tehly…

Operácia mala trvať 3 – 4 dni. Pozrite si pôvodný plán ruského útoku. Americké tajné služby o ňom vedeli už v októbri 2021

0 icon

Bratislava 16. augusta 2022 (HSP/Foto: Facebook)   Americké tajné služby a Biely dom vedeli o plánoch rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu od októbra 2021, uviedol denník Washington Post s odvolaním sa na zdroje z prostredia vysokých predstaviteľov USA, Ukrajiny, Európy a NATO V októbri 2021 sa v Bielom dome uskutočnilo…

Európska únia svojimi protiruskými sankciami rozdrví svoje hospodárstvo. Príklady, ako to bude, sa už ukazujú. Slovalco zajtra odstavuje výrobu

0 icon

Bratislava 16. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Združenie Ukrcukor uviedlo, že Ukrajina kvôli drahému plynu zatvorí 10 cukrovarov "Cena komerčného plynu ponúkaného spoločnostiam je taká, že je možné hneď zavrieť továreň, pretože každý kilogram cukru vyrobený z tohto plynu prináša len straty. To viedlo k tomu, že v tomto roku…

Poslanec OĽaNO: Oligarchovia sa už dohodli a budú tvrdo pracovať na príprave vlády Hlas – SAS – PS

0 icon

Bratislava 16. augusta 2022 (HSP/Foto:Foto:TASR-Michal Svítok)   Poslanec Peter Kremský (OĽaNO) tvrdí, že sa cez víkend začala ďalšia fáza dlhodobej kampane za "rozumnú vládu". Začala sa údajne fáza očisťovania Petra Pellegriniho a jeho Hlasu. Politik predpokladá, že kampaň odteraz bude stále silnejšie "Keď som pred pár mesiacmi niekde prezradil, že…

V Dubnici spadol na auto strom a vietor strhol strechu v súkromnej firme

0 icon

Dubnica nad Váhom 16. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Sedem zásahov absolvovali v utorok popoludní profesionálni hasiči z Dubnice nad Váhom v súvislosti s lokálnou búrkou a silným vetrom. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík Hasiči podľa neho odstraňovali strom,…

Dnes mnohí v cirkvi vyronia slzu za kardinála Tomka, ale slzu treba vyroniť hlavne za dnešnú cirkev

0 icon

Košice 16. augusta 2022 (HSP/Foto: TASR – Milan Kapusta)   Asi naivne, ale myslel som si ešte pred covidom, že našej cirkvi sa nestane to čo tej na Západe, lebo má vďaka totalite zdravé inštinkty a náskok pred úpadkom niekoľko desiatok rokov Aj to vyzeralo, aspoň na povrchu, že je…

Ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo úmrtie občana SR v Turecku

0 icon

Bratislava/Ankara 16. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Úmrtie slovenského občana v dovolenkovom rezorte v Turecku potvrdilo v utorok pre TASR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. O udalosti informoval portál tvnoviny.sk "Môžeme potvrdiť, že k uvedenej smutnej udalosti skutočne došlo. Zastupiteľský úrad SR v Ankare poskytuje potrebnú súčinnosť pozostalým,…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

Marek Brna

Vojna Slovanov

0icon

Američania v pohodlí svojich obývačiek s popcornom sedia pri televíznych správach a s údivom sledujú ako sa dva najväčšie slovanské národy kántria, obetí je údajne už pomaly 100 000. Američania vedia, že ich firma Pfizer sa nabalila na covide a teraz sa nabaľuje zbrojársky priemysel. Američania vedia, že všetky členské…

Slavěna Vorobelová

Nemecká logika kancelára Scholza

0icon

Téma zásobovania zemným plynom sa vzhľadom na blížiacu vykurovaciu sezónu a prehlbujúcu energetickú krízu, ktorá ženie ceny za energonosiče, hlavne zemný plyn, na stále nové a nové historické maximá, čo logicky negatívne vpl&y

Ivan Štubňa

Hrdinovia USA v SNP neexistujú... Iba americké zločiny na slovenskom území

0icon

V  septembri 1944, pristáli na letisku Tri Duby (Sliač) dva bombardéry Boeing B-17. Priviezli šesťčlennú americkú styčnú vojenskú misiu s krycím názvom Mission Dawes, ktorej velil kapitán James Holt Green.

Marián Tkáč

Kardinál Tomko si zaslúži našu úctu a vďaku. A štátny pohreb

0icon

Keď prišla správa, že do večnosti sa odobral najstarší člen kardinálskeho zboru, Slovák Jozef Tomko, Mirovi Holečkovi a jeho príbuzným som napísal, že neviem, či im treba vysloviť sústrasť a či nie radšej poďakovať Bohu za dielo, ktoré tento Muž počas svojho 98-ročného pobytu na Zemi vykonal pre katolícky svet…

Armádny Magazín

Ďalší diverzný útok na Krym. V oblasti Džankoj po výbuchu horí elektrická rozvodňa

0 icon

Krym, 16.august 2022 (AM) – Nový incident sa udial na Kryme, na okraji mesta Džankoj, horí elektrická rozvodňa, miestni obyvatelia hlásili silný výbuch. Na mieste boli hasičské jednotky.   [video width="480" height="224" mp4="https://admin.armadnymagazin.sk/wp-content/uploads/2022/08/video_2022-08-16_09-20-46.mp4"][/video]   Podľa predbežných

Republikáni v USA sa obávajú že Rusko a Irán použijú bývalé proamerické afganské špeciálne jednotky

0 icon

USA, 16.august 2022 (AM) –  Bývalí afganskí bezpečnostní predstavitelia s tajnými znalosťami o operáciách USA, ktorí zostali po evakuácii Američanov z krajiny, sú náchylní na nábor zo strany Ruska, Číny a Iránu. Uviedli to republikánski zákonodarcovia s tým, že administratíva prezidenta Joea Bidena nedala prednosť ich evakuácii

Ukrajinský generál varuje: Ruský vojensko-priemyselný komplex na rozdiel od amerického funguje 24/7

0 icon

USA, 16.august 2022 (AM) – Ukrajina by sa nemala spoliehať na štedrú vojenskú pomoc zo strany Spojených štátov, keďže ich zásoby zbraní nie sú neobmedzené. Tento názor vyjadril zástupca veliteľa a tvorca Síl pre špeciálne operácie (SOF) Ukrajiny generálmajor Segej Krivonos.   Vysoko postavený ukrajinský vojak zárove

Rusko má dve možnosti ochrany Záporožskej jadrovej elektrárne

0 icon

Ukrajina, 16.august 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ukrajiny už týždeň ostreľujú jadrovú elektráreň v Záporoží. Väčšinu nepriateľských úderov dokážu sily protivzdušnej obrany odraziť. Na pozadí rastúcej hrozby jadrovej katastrofy však miestne úrady navrhujú zastaviť prevádzku jadrovej elektrárne. Nakoľko je takýto krok prijateľný z technického, ekonomického a v

"Ruský ľud je hrdý na svoju armádu a námorníctvo." Vladimir Putin otvoril fórum Armada 2022

0 icon

Rusko, 16.august 2022 (AM) – Medzinárodné vojensko-technické fórum "Armáda 2022" sa otvorilo 15. augusta a potrvá do nedele v centre Patriot pri Moskve . Na fóre asi 1,5 tisíca podnikov ruského vojensko-priemyselného komplexu predstaví viac ako 1000 nových modelov vojenskej techniky.   "Naši ľudia sú hrdí na svoju armádu a námorníctvo,…

FOTO DŇA

Na snímke mladé žriebätá islandských poníkov stoja na vyschnutej lúke na farme v nemeckom Wehrheime

Autor: TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali