Aj vám dnes zapĺňajú schránku mnohé maily? Môže za to nová smernica EÚ o ochrane osobných údajov – GDPR

Bratislava/Brusel 25. mája 2018 (HSP/TASR/Foto:Pixabay)

 

Od piatka 25. mája začína v krajinách Európskej únie platiť smernica GDPR, ktorá rieši spracovanie osobných údajov občanov únie. Pre mnohých podnikateľov však môže znamenať zvýšenú administratívnu záťaž a hrozbu vysokých pokút.

Ilustračné foto

Podnikatelia, ktorí pracujú s osobnými údajmi zamestnancov alebo zákazníkov musia splniť nové povinnosti, aby zabránili strate týchto citlivých dát. V opačnom prípade im hrozia vysoké pokuty až do výšky 20 miliónov eur, čo by bolo takmer pre každú spoločnosť likvidačné.

V dôsledku toho mnohé obchodné spoločnosti a organizácie prichádzajú s novými formulármi o súhlase so spracovaním a ochrane osobných údajov, ktoré dávajú na podpis svojim zákazníkom. Ide najmä o internetové obchody, organizácie či obchodné reťazce, ktoré poskytujú rôzne zľavy na základe vernostných kariet. Takmer všetky obchody tiež kvôli novému nariadeniu aktualizujú všeobecné obchodné podmienky.

Opätovný súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajú aj neziskové organizácie, politické strany a rôzne iniciatívy.

 

Možné problémy firiem

TV Markíza podotýka, že nariadenie GDPR sa týka takmer všetkých podnikateľov a inštitúcií. Novej legislatíve podliehajú všetky firmy, ktoré prevádzkujú e-shop, využívajú dáta na marketingové účely, alebo iba monitorujú správanie svojich zákazníkov. „Pokiaľ spracúvate osobné údaje v rámci svojich podnikateľských aktivít, vzťahuje sa na vás nariadenie. V podstate stačí, aby ste prevádzkovali kamerový systém verejných priestorov a môžete mať problém,“ vysvetľuje Ivan Hollý z Colonnade Insurance.

Odborník dodáva, že problémom firiem v súvislosti s GDPR môže byť zastaraný hardvér a softvér, nedostatočná ochrana dát a s tým spojené neoprávnené sprístupnenie osobných a dôverných informácií tretích osôb, nelojálni zamestnanci, strata alebo krádež hardvéru obsahujúceho citlivé informácie, údaje. Odporúča podnikateľom, aby sa na GDPR dôsledne pripravili a najmä zabezpečili svoje informačné systémy. Práve tie môžu v mnohých firmách byť najslabším článkom ochrany údajov. Databázy môžu mať totiž veľkú hodnotu pre hackerov.

Portál iDnes.cz dodáva, že GDPR spôsobilo vznik mnohých nedorozumení. V Česku ako aj na Slovensku sa hovorilo o tom, že by zdravotné sestričky nemohli vyvolávať pacientov v čakárňach celým menom. Podľa iDnes.cz však tomu tak nie je. „Za to, že sestra v čakárni zavolá, že je pán Novák na rade, ju nikto sankcionovať nebude, aj keď z hľadiska nášho úradu by samozrejme bolo lepšie, keby ordinácie mala anonymizované systém, aký používajú napríklad na poštách,“ povedal médiám hovorca Úradu na ochranu osobných údajov Tomáš Paták. Naďalej tiež platí, že sestričky by nemali vyvolávať pacienta menom a pred ostatnými spomenúť diagnózu príslušného pacienta.

„Stretli sme sa aj s otázkou, či deti ešte budú môcť podpísať namaľovaný obrázok,“ uviedol Jiří Žůrek z Úradu pre ochranu osobných údajov. To je podľa neho ďalší mýtus, ktorý prenikol zo sociálnych sietí po oznámení vysokých pokút za porušenie GDPR. „Nariadenie Európskej únie v podstate žiadne takéto zákazy nedáva. Ide o to, aby dáta fyzických osôb, to znamená aj detí, neboli nikde zverejňované a zneužívané. Každá škola má vytvorený nejaký dokument, aby svoje aktivity, ktoré robí, boli v súlade s danými zákonmi,“ povedal iDnes František Halada z Asociácie riaditeľov základných škôl.

 

Veľké zmeny aj na sociálnych sieťach

Belgická televízna stanica RTBF v analytickom materiáli ku GDPR upozornila, že väčšina ľudí si neuvedomuje, aké všetky údaje o sebe prezrádzajú na sociálnych sieťach. Prebudením bol škandál spojený s firmou Cambridge Analytica, ktorá mala cez Facebook prístup k všetkým údajom, ktoré potrebovala: fotografiám, videám, zdieľaným statusom, zemepisným polohám, telefónnym číslam i uloženým rozhovorom.

Podľa RTBF však nové právne nariadenie Európskej únie neznamená veľkú zmenu. Internetoví giganti budú aj naďalej používať údaje osôb zo sociálnych sietí na marketingové účely, ak ľudia prijmú ich podmienky používania. Pokiaľ ide o Facebook, spravodajský server Mashable upozornil, že táto celosvetovo populárna sieť poskytuje len minimálnu službu pri ochrane údajov.

Podľa nového nariadenia sa na sociálnych sieťach môžu zaregistrovať len osoby staršie ako 16 rokov. V prípade mladších používateľov bude vyžadovaný písomný súhlas ich rodiča alebo zákonného zástupcu.

Francúzsky štátny tajomník pre digitálnu agendu Mounir Majhoubi zdôraznil, že výhodou GDPR je prenosnosť údajov. Podľa článku 20 tohto nariadenia môže každá osoba požiadať sociálne platformy o poskytnutie svojich uložených údajov, ktoré si následne môže stiahnuť, a vďaka interoperabilite – formátu použiteľného aj pre iné spoločnosti – tieto dáta zaslať ďalšej strane.

Novinkou tohto nariadenia Európskej únie hľadiska ochrany údajov je možnosť udeľovania pokút. Celoeurópska smernica z roku 1995 o ochrane údajov stanovila určité usmernenia, avšak „veľká štvorka“ GAFA (skratka pre spoločnosti Google, Amazon, Facebook a Apple) za vyše 20 rokov získala pri nakladaní s osobnými údajmi takmer neobmedzenú moc.

To, čo môže postoj veľkých nadnárodných spoločností zmeniť, je článok 83 nariadenia GDPR, ktorý stanovuje pokuty pre tých, ktorí nebudú dodržiavať pravidlá. Text tejto právnej normy uvádza, že nedodržanie príkazu vydaného dozorným orgánom podlieha administratívnym pokutám až do výšky 20 miliónov eur – alebo v prípade veľkých spoločností do výšky štyroch percent ich celosvetového obratu za predchádzajúci finančný rok. Za pokutu sa považuje tá suma, ktorá bude vyššia.

To je zároveň „kameň úrazu“ pre viaceré členské krajiny EÚ, ktoré aj napriek dvojročnej lehote na transpozíciu tohto nariadenia do vnútroštátnej legislatívy nestihli do 25. mája 2018 vybudovať dostatočne vybavené dozorné orgány vykonávajúce kontrolnú a sankčnú činnosť.

 

ENISA: Nariadenie GDPR je medzníkom v ochrane osobných údajov a súkromia

Ide o medzník v ochrane osobných údajov a súkromia jednotlivcov, zhodnotila v piatok Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) vstup všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) do platnosti.

Agentúra so sídlom v gréckom Irakliu, ktorá slúži ako centrom pre kybernetickú bezpečnosť v Európe, pripomenula, že po dlhodobom legislatívnom procese sa začalo v praxi uplatňovať nariadenie EÚ číslo 679 z roku 2016. To z právneho hľadiska obsahuje „solídne“ riešenia v prospech individuálnych práv občanov Únie, ako aj prísne povinnosti pre poskytovateľov služieb v on-line prostredí a je priamo uplatniteľné na všetky členské štáty EÚ.

Výkonný riaditeľ agentúry ENISA Udo Helmbrecht v správe pre médiá zdôraznil, že uplatňovanie GDPR okrem významu z právneho hľadiska znamená pre agentúru aj nový impulz pre politickú prácu v oblasti bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov a súkromia spotrebiteľov.

Podľa agentúry nariadenie GDPR v porovnaní s predchádzajúcim právnym rámcom na ochranu osobných údajov zavádza zdokonalený prístup k spravovaniu údajov a vyššiu zodpovednosť tých, ktorí tieto údaje skladujú a spravujú. Znamená aj dôraznejšiu úlohu úradníkov regulačných orgánov na ochranu údajov, povinné oznámenia o narušení osobných údajov, zavedenie vyšších bezpečnostných štandardov na ochranu údajov, poskytovanie osobného súhlasu pre nakladanie s údajmi a zavedenie pokút pre spoločnosti, ktoré nebudú rešpektovať nové nariadenie.

Helmbrecht zdôraznil, že pojmy ako „právo na zabudnutie“ (v on-line priestore) či „ochrana údajov vo fáze návrhu a zlyhania“ otvárajú v praxi nové možnosti na citlivú ochranu základných ľudských práv.

Agentúra ENISA je dlhoročným prispievateľom k politike EÚ v oblasti budovania dôvery a bezpečnosti na jednotnom digitálnom trhu.

 

Marketingový odborník: Práca s užívateľskými dátami musí podliehať pravidlám

Užívatelia internetu budú mať oveľa viac pod kontrolou, komu poskytujú svoje dáta a zároveň sa pri zaobchádzaní s týmito dátami bude oveľa viac dbať na bezpečnosť. Takýto prínos vidí v uplatňovaní novej smernice GDPR marketingový odborník Vladimír Rejlek, šéf internetovej divízie spoločnosti Wunderman v Prahe.

Nové nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov vstupuje do platnosti 25. mája. Za zanedbanie povinností alebo stratu dát hrozia veľké pokuty až do výšky 20 miliónov eur.

„Hlavným prelomom, ktorý prichádza s GDPR, je na jednej strane súhlas užívateľa či už s použitím e-mailu pre marketing, alebo s uložením cookies na webovej stránke, na ktorej surfuje – teda by sme mali mať oveľa viac pod kontrolou, komu naše dáta dávame, vrátane práva byť zabudnutý alias zmazaný. A na druhej strane, je to zvýšená bezpečnosť pri spracovávaní dát a zaobchádzaní s nimi. Tu by som tiež videl deliacu čiaru medzi negatívnou a pozitívnou prácou s dátami,“ povedal pre TASR marketingový odborník Rejlek.

Záujem o to, čo sa deje s dátami užívateľov internetu, vyvolali prípady ich zneužitia, napríklad spoločnosť Cambridge Analytica (CA), ktorá sa neoprávnene dostala k osobným údajom 87 miliónov používateľov Facebooku čelí obvineniu, že tieto údaje použila na ovplyvnenie prezidentských volieb v USA. Rejlek však nespája tento prípad so zavedením nariadenia GDPR.

„Myslím, že GDPR s Cambridge Analyticou priamo nesúvisí. Európske nariadenie na sprísnenie ochrany osobných údajov sa pripravuje oveľa dlhšie, než sa prevalila táto aféra. Aktivitu ohľadom však GDPR vítam, je to reakcia na to, ako rýchlo sa vyvíja digitálne prostredie a ako pribúda dát, ktoré o sebe užívatelia zdieľajú. Bolo jasné, že práca s užívateľskými dátami začína byť stále väčšia sivá zóna, a že tomu musíme dať nejaké pravidlá, resp. ich spresniť, pretože zákon na ochranu osobných údajov tu existuje už dlho,“ vysvetlil Rejlek.

Kauza okolo spoločnosti Cambridge Analytica mohla podľa neho akurát urýchliť debatu o tom, aké dáta o sebe poskytujeme a ako sa s nimi zaobchádza. „Politická manipulácia alebo snaha o ňu tu však asi do určitej miery vždy bude. V každom prípade GDPR a úpravy, ktoré robia vo svojich systémoch Facebook alebo Google, určite zabránia tomu, aby sa kauzy ako CA opakovali v takomto rozsahu,“ dodal Rejlek.

Dáta o užívateľoch internetu sú aj predmetom komerčného využitia, veď už len na základe bežných diskusií na sociálnych sieťach možno povedzme vyhodnotiť, ako konzumenti hodnotia jednotlivé značky piva alebo ako prijali zmeny v receptúre jeho prípravy. A aj tu existuje možnosť, že sa s takýmito dátami zaobchádza necitlivo. V USA sa odohral prípad, kedy hypermarket poslal kupóny na zľavy zákazníkovi na základe toho, čo zvyčajne nakupoval. A medzi vybratými položkami boli aj tehotenské testy, ktoré si v tajnosti kupovala jeho dcéra. Podľa Rejleka tu však záleží na profesionalite spoločností, ktoré sa digitálnym marketingom zaoberajú.

Technológie v tomto odvetví pritom výrazne pokročili. Ak chce napríklad obchodný reťazec alebo cestovná kancelária oslovovať klientov – teraz už pravdaže s ich výslovným súhlasom – a cielene ich informovať o ponukách, musí vyhodnotiť obrovský objem dát a zistiť, ktoré služby alebo aký tovar sú pre koho atraktívne a vyhľadávané. Čo, samozrejme, nerobí človek, ale stroj.
Prijatie nariadenia GDPR by podľa Rejleka malo odbúrať veľké množstvo spamov a práve naopak otvoriť viac priestoru pre korektnú komunikáciu so zákazníkom.

„Na jednej strane by dnešná diskusia mala v ľuďoch vyvolať úvahy o tom, aké informácie o sebe vôbec dávajú do svojej digitálnej stopy. Na druhej strane, pokiaľ by som mal strach, že Google nie je schopný moje dáta ustrážiť, musel by som odinštalovať ich mapy, email a nakoniec zahodiť celý mobilný telefón, ktorý beží na Androide. Na stromy sa nevrátime, aspoň dúfam, a že za nami v digitálnom prostredí vzniká dátová stopa, je skrátka fakt, ktorý nezmeníme. Ale môžeme sa spoločne dohodnúť na pravidlách, ako s ňou pracovať,“ povedal marketingový odborník Rejlek.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Susko: Väzba nie je trestom, nesmie slúžiť na vynútenie priznania

0 icon

Bratislava 23. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Väzba nie je trestom, nesmie mať sankčnú povahu a nesmie slúžiť na vynútenie priznania obvineného. Vyhlásil to poslanec parlamentu Boris Susko (Smer-SD) počas diskusie v pléne o novele Trestného poriadku. V novele navrhuje upraviť rozhodovanie o väzbe. Obmedzenia vo výkone väzby nesmú podľa…

V Tokiu sa začali o rok odložené OH 2020, oheň zapálila tenistka Naomi Osaková

0 icon

Bratislava 23. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok,TASR/AP-Natacha Pisarenko,Dylan Martinez/Pool Photo via AP)   Dlhé čakanie na olympijské hry v japonskom Tokiu sa skončilo. Pôvodne sa v "krajine vychádzajúceho slnka" mal tento športový sviatok začať už vlani, no pandémia koronavírusu spôsobila jeho odklad o jeden rok. Slávnostný otvárací ceremoniál sa v Tokiu…

Magál: Je neprípustné, aby sa voči Dušanovi Kováčikovi viedlo pojednávanie

0 icon

Bratislava 23. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Obhajoba bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika považuje za neprípustné, aby sa voči nemu viedlo na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku hlavné pojednávanie vzhľadom na podozrenie z manipulácií výpovedí kľúčových svedkov - obvinených Csabu D., Mateja Z. a Petra P. Pre TASR to…

Heger dostal druhú dávku vakcíny. „Dajme odporcom očkovania dôstojnú cestu k ústupu“

0 icon

Bratislava 23. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   O tom, ako bude na Slovensku vyzerať tretia vlna pandémie koronavírusu, rozhodne každý občan. Uviedol to dnes predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) po tom, ako vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Bratislave dostal druhú dávku vakcíny AstraZeneca. Premiér zároveň zdôraznil, že v niektorých krajinách…

Ľudskoprávny výbor vyzýva vládu, aby sa ospravedlnila obetiam nútenej a násilnej sterilizácie

0 icon

Bratislava 23. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre ľudské práva a národnostné menšiny vyzýva vládu SR, aby prijala uznesenie, v ktorom sa ospravedlní obetiam nútenej a násilnej sterilizácie. Píše sa to v uznesení, ktoré výbor prijal na svojom dnešnom rokovaní. Výbor tiež podporuje riešenie…

Anna Belousovová k aktuálnym snahám Progresívneho Slovenska: Keď bude národ dostatočne zhúlený, nebude riešiť banality

0 icon

Bratislava 23. júla 2021 (HSP/Foto:TASR - Štefan Puškáš, Facebook)   Slovensko sa zmieta v kríze vyvolanej koronavírusom. Anna Belousovová upozorňuje, že nám vládne nestabilná vláda, ľudia sú nútení za svoje práva protestovať, mnoho rodín žije v biede. V polícii vládne chaos, problémy sú vo všetkých rezortoch. Na scénu však podľa…

V súvislosti s protestom pred parlamentom bude Kollár žiadať odpovede od policajného prezidenta

0 icon

Bratislava 23. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Polícia podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) pri dnešnom proteste pred Národnou radou SR (NR SR) nezareagovala správne. Povedal to dnes médiám s tým, že polícia podcenila situáciu. O konaní protestu sa podľa neho vedelo „Zlyhal zbor. Nehovorím, že konkrétni policajti, ale…

Americký senátor prisľúbil plynovodu Nord Stream 2 Damoklov meč

0 icon

Moskva 23. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP - Patrick Semansky, File)   Prezident Spojených štátov amerických Joe Biden a jeho administratíva kapitulovali pred Ruskom v otázke plynovodu Nord Stream 2, ale ďalší americký líder nad ním zavesí Damoklov meč, vyhlásil americký republikánsky senátor Ted Cruz "Budúci prezident, ktorý na post nastúpi 20.…

OĽANO: Slovensko by malo zabojovať o kompenzácie pri dohodách o plynovode Nord Stream 2

0 icon

Bratislava 23. júla 2021 (HSP/Foto:TASR/DPA-Jens Büttner)   USA a Nemecko tento týždeň dosiahli dohodu, ktorá umožní dokončenie plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora. Doteraz tomu bránili americké sankcie voči firmám, ktoré sa na výstavbe podieľajú „Ceníme si, že USA a Nemecko sa zaviazali, že…

EMA odporúča očkovanie detí od 12 rokov vakcínou od spoločnosti Moderna

0 icon

Londýn 23. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Michael Sohn)   Európska lieková agentúra (EMA) odporučila používanie vakcíny proti koronavírusu Spikevax od firmy Moderna aj u mladých ľudí vo veku od 12 do 17 rokov. Vakcínou v Európskej únii (EÚ) zatiaľ očkujú ľudí od 18 rokov Je to po prvý raz, čo danú očkovaciu…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Tencer

Manipulačné techniky provakcinérov!

0icon

Kolektívna vina, umelo vytvorný nedostatok, klamstvá, znevhodňovanie, zastrašovanie to sú základné manipulačné techniky provakcinérov. Kolektívna vina. Až nenosíš rúško tak všetkých ohrozuješ, až pôjdeš navštíviť svojich blízkych tak ich môžeš zabiť. Takto nás strašila vláda pred Veľkou Nocou 2020. Strašenie pokračovalo tým že do

Boris Mesár

Dnes Národná rada (zrada) rozhoduje o prijatí ,,Čínskeho sociálneho kreditu " na Slovensku!!!

0icon

Dnes stojíme na prahu zavedenie Total Control režime plne odvodeného od čínskeho Sociálneho kreditu! V piatok bude Národná rada SR schvaľovať drakonických zákon, ktorý zabráni vstupu Slovákom do všetkých miest, prevádzok a budov, ak sa nepreukážu Digital Green Pass aplikácií! Právnik dokument rozobral a varuje, že jeho definíciu možno výkladom…

Ivan Holek

Úvaha o rizikách ženského pôvabu

0icon

Krása predstavuje moc, pretože je to niečo, čo veľmi silne pôsobí na iných. Krásu, a teda moc, je však možné využiť na niečo pozitívne, alebo zneužiť na niečo negatívne. Čo však kto seje, to nakoniec aj zožne, čo vo vzťahu k negatívnemu zneužitiu krásy kvôli osobnému prospechu, peniazom, alebo nejakým…

Andrej Sablič

Analýza ekonómie

0icon

Začiatok Prečo som sa rozhodol pre jej analýzu? Po II. Svetovej vojne sa ČLOVEK prostredníctvom svojich politikov dušoval, že už nikdy takúto katastrofu nepripusti. Dnes stojíme nad priepasťou ešte hrozivejšej vojny a politici sa už ani nepretvarujú a šíria virtuálny oheň a síru svetom. ČLOVEK zlyhal a tak je načase…

Dušan Hirjak

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť II.

0icon

Teraz sa pozrime na určité množstvo singulárnych tvrdení, ktoré vyplývajú z idey ochrany globálneho zdravia či z idey boja proti „pandémii“ koronavírusu. Podľa uvedených a ďalších podobných tvrdení pracujú národné vlády a organizujú celé národné spoločnosti do boja proti koronavírusu až do definitívneho víťazstva. Singulárne tvrdenia patria do sféry domnienok…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 šokujúcich fotografií, ktoré odhaľujú život v Hongkongu

0 icon

V Hongkongu žije takmer až 7,5 milióna obyvateľov.  Aj preto je v tomto veľkomeste veľmi obtiažne nájsť miesto vhodné miesto na bývanie. Našlo sa však jedno, nie veľmi šťastné riešenie. Ľudia tu bývajú v akýchsi malých kockách. Organizácia spojených národov takéto byty odsúdila za "urážku ľudskej dôstojnosti". To však nemení…

7 najpikantnejších sôch, pri ktorých sa budeš červenať

0 icon

Pred obnaženými mramorovými telami Venuše či Davida sa už dnes nikto nečervená, na celom svete ale stojí skutočne veľa ďalších eroticky ladených diel. V tomtu článku nájdeš 10 najpikantnejších sôch, ktoré naženú červeň do tvojich líc. :) 1. Love Land - Južná Kórea V dostatočne konzervatívnej Južnej Kórei sa nachádza magický ostrov…

Cap Arcona: Veľká ľudská tragédia 2. sv. vojny: 1. časť

0 icon

V máji 1945 už bolo v Európe takmer po vojne. Hitler bol po smrti a jeho nástupca admirál Karl Dönitz sa pripravoval na kapituláciu. Stále sa však ešte bojovalo a Spojenci pokračovali v neúprosnom bombardovaní. Prinášame dvojdielny článok o veľkej ľudskej tragédii 2. svetovej vojny menom Cap Arcona. Poďme spoločne na prvú časť. V záverečnej etape vojny…

10 najhorších selfie fotografií, aké si kedy videl

0 icon

Dobrou vecou na selfie je, že sa absolútne nemusíme spoliehať na niekoho iného, ak sa chceme vyfotografovať pri niečom zaujímavom. Ako povedal Charles- Guillaume Etienne, "Ak chcete, aby sa niečo urobilo správne, urobte si to sami". V takomto prípade sa nemôže nič pokaziť. A ak aj, nebude to chyba nikoho…

Záhady Zeme: Týchto 10 objavov nedokážeme vysvetliť

0 icon

V dnešnej dobe by sme radi verili, že dokážeme všetko vysvetliť. Veď veda je na vysokej úrovni a dokázala objasniť takmer všetky záhady Zeme. Mnoho ich však ostalo zahalených rúškom tajomstva. Dnes sa spolu pozrieme na 10 vecí, ktoré sa objavili na Zemi a vedci ich nedokážu vysvetliť. 10. Mechanizmus z…

Armádny Magazín

Rusko ponúka nové stíhačky 5. generácie za cenu útočného dronu

0 icon

India, 23.júl 2021 (AM) – Denník India Today komentuje predstavenie nádejnej ruskej stíhačky na leteckej prehliadke MAKS-2021. Hlavná pozornosť sa venuje najmä tomu, aká cena za základnú verziu stíhačky Checkmate bola uvedená v Žukovskom pri Moskve. Pripomeňme, že ohlásená cena je 25 - 30 miliónov dolárov a za túto cenu sa…

Bude Česko vyrábať nákladné lietadlá L-410? V Moskve pokračuje letecká výstava MAKS

0 icon

Česko, 23.júl 2021 (AM, Sputnik) –Na letisku Žukovskij neďaleko Moskvy pokračuje Medzinárodná letecká a vesmírna výstava MAKS 2021. V tomto roku je na leteckom salóne bohato zastúpené aj Česko, ktoré má v jednom z pavilónov svoje miesto slávy. Jednou z českých spoločností je Aircraft Industries, ktorá vyrába známe lietadlá L-410.  …

Maria Zacharovová: Máme dôkazy o spolupráci USA s „Islamským štátom“

0 icon

Rusko, 23.júl 2021 (AM) – Rusko už skôr signalizovalo, že disponuje dôkazmi o spolupráci USA s militantmi z teroristickej skupiny Islamský štát v Afganistane. Oficiálna zástupkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová to dnes opäť pripomenula.   „Ak ide o dôka

Postupimská konferencia a odsun Nemcov z Československa, aká je pravda? Transfer alebo vyhnanie?

0 icon

Česko, 23.júl 2021 (AM) – Máme výročie Postupimskej konferencie. Jedným z bodov rokovania bol odsun Nemcov zo štátov budúceho východného bloku. Publicistov Tomáša Krystlíka a Jozefa Skály sa pýtame, či by zhodnotili tran

Prečo Moskva odpúšťa miliardové dlhy africkým štátom z vojenských kontraktov?

0 icon

Rusko, 23.júl 2021 (AM) – Často možno počuť špekulácie o príliš veľkorysej politike ruských úradov, ktoré údajne nezodpovedne odpisujú staré dlhy voči rôznym štátom sveta. V poslednej dobe Rusko nevedie nezmyselnú zahraničnú politiku, v čom je teda podstata týchto zdanliv

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali