28. marec – Deň učiteľov: Bugár, Figeľ, Fronc, Jurinová, Kaník, Kuffa, Štefanec a Zmajkovičová si zaspomínali na školské lavice

Slovensko 28. marca (HSP/Foto:TASR)

 

Dňa 28. marca 1592 sa narodil Ján Amos Komenský, ktorý bol jedným z prvých “bojovníkov“ za poskytnutie vzdelania všetkým ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy lebo sociálneho postavenia. Komenský ako pedagóg, filozof, spisovateľ a teológ je nazývaný aj učiteľom národov, preto je práve dnešok Dňom učiteľov a pedagogických pracovníkov.

Ilustračné foto

Komenský sa svojou činnosťou zapísal do dejín medzi významné osobnosti. Bol zástancom povinnej školskej dochádzky pre všetky deti. Známe sú tiež jeho výroky „opakovanie je matkou múdrosti“ a „škola hrou“.

Deň učiteľov sa oslavuje aj celosvetovo. Organizácia UNESCO určila v roku 1994 tento deň na 5. októbra, ako deň spomienky podpísania Charty učiteľov v roku 1966.

Pri príležitosti dnešného Dňa učiteľov sme sa poslancov NR SR opýtali na ich vzťah k profesii učiteľ a zaujímavé spomienky zo školských čias.

 

Aký je Váš vzťah k profesii učiteľ?

Béla Bugár (Most-Híd): V rodine mám viacerých bývalých učiteľov a naviac moja manželka je riaditeľkou základnej školy. Preto je jednoznačné, že mám pozitívny vzťah k učiteľskej profesii.

Ján Figeľ (KDH): Učiteľ je po rodičoch veľmi dôležitý človek, ktorý formuje naše deti a dáva im vzdelanie. Vždy som si vážil zodpovedných a tvorivých učiteľov, preto ma aj mrzí, že nie sú na Slovensku spoločensky, ale i finančne primerane hodnotení.

Martin Fronc (KDH): Pred vstupom do politiky som takmer 30 rokov pôsobil ako vysokoškolský pedagóg. Aj ako politik sa venujem najmä problematike školstva. Školstvo a vzdelávanie je moja srdcová záležitosť.

Erika Jurinová (OĽaNO): Od malička som mala k učiteľom veľkú úctu a rešpekt. Najskôr to bolo preto, že som bola nižšia ako oni a všetkých vyšších som brala ako vzory. Neskôr som ich s obdivom vnímala ako studnice múdrosti i keď v puberte som v niektorých prípadoch vytriezvela z bezhraničného obdivu. Úloha učiteľa je veľmi dôležitá. Jeho slová i činy sa premietajú do duše človiečika na dlhý čas. Po vysokej škole som začala plná eufórie učiť na strednej škole, kde bola väčšina dievčat. Bolo to skvelé, obohacujúce obdobie. Až vtedy som si uvedomila, aké možnosti má učiteľ. Učiteľ by mal deti naozaj učiť a formovať, nielen vyučovať. Zdá sa mi, že na to niektorí učitelia zabúdajú. Pri stretnutiach s učiteľmi sa presviedčam, aké je to dnes ťažké. Niekedy sa mi zdá, že spoločnosť stratila cit pre definovanie práv a povinností žiakov i učiteľov. Možno to súvisí s úctou k druhým vôbec. Ale ak chceme dobrý výsledok, je to vždy aj o osobnom nasadení.

Ľudovít Kaník (SDKÚ-DS): Mimoriadne dôležitá, ale dnes žiaľ zaznávaná profesia. Na školstvo sa zabudlo a následky tohto opomínania a nedocenenia už pociťujeme. Nová generácia nepozná základne historické súvislosti, nerozumie ako funguje a čo je podstata demokracie, neučíme ju porozumieť základným ekonomickým princípom, vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec, ako vzniká pracovne miesto, kto financuje štát. Nedostatočne spoločenské postavenie učiteľa a jeho finančne ocenenie je jednou s príčin, ktorá sa pod tento stav podpisuje. 

Štefan Kuffa (OĽaNO):  Ako k umelcom ľudských duší. Učitelia si zaslúžia úctu, ktorá im prináleží a treba pracovať na tom, aby sa ich status v spoločnosti pozdvihol. Mali by to byť predovšetkým milujúce osoby, ktorým záleží na dobre svojich študentov.

Ivan Štefanec (SDKÚ-DS): Ku učiteľom mám úctu a obdiv. Aj preto, lebo som si toto povolanie mohol svojho času sám vyskúšať na Gymnáziu i na Strednej odbornej škole. A tým, že chodím pravidelne na vysoké i stredné školy, s týmto povolaním som v kontakte pravidelne a pravidelne si ho aj tak trošku skúšam.

Renáta Zmajkovičová (Smer-SD): Môj vzťah k profesii učiteľa je pozitívny. Učiteľské povolanie nie je len obyčajným zamestnaním tak ako iná profesia, ale je to poslanie, ktoré musí byť v každom jedincovi – učiteľovi. Musí byť formované láskou k deťom a snahou odovzdávať im čo najviac vedomostí a skúseností. Veľmi si vážim prácu každého učiteľa, pretože dobrý kvalitný učiteľ je zárukou kvalitného školstva a kvalitného vzdelania. Učiteľ je okrem rodičov práve tou osobou, ktorá môže a má deťom podať nielen potrebné informácie z tej ktorej oblasti. Vráťme však učiteľovi spoločenský status, vážnosť a postavenie, ktoré mu právom patrí. 

 

Je podľa Vás rozdiel medzi učiteľmi, ktorí učili Vás a tými, ktorí učia dnes Vaše deti? Ak áno, v čom?

Béla Bugár: Kedysi učiteľ bol pán učiteľ, bola to uznávaná profesia (aj napriek tomu, že ich za socíku nútili vykonávať rôzne práce, ako napríklad aj spočítavať domáce zvieratá). Dnes žiaci alebo ich rodičia si dovoľujú viac voči učiteľom. Pre mňa môj triedny učiteľ bol príkladom (1. mája v Šamorine aj on dostane svoju lavičku medzi ,,Lavicami našich osobností”, ktoré budú označené menami našich bývalých významných spoluobčanov).

Ján Figeľ: Určite áno. V minulosti to boli osobnosti – svedkovia toho, čo učili. Ale poznali sme aj  učiteľov – propagátorov režimu a triednej ideológie. V mojich školských časoch bol učiteľ vážnou autoritou, čo dnes, žiaľ, už nie je pravidlom. Ale zmenili sa aj deti a mládež. Je tu nová generácia, iná mentalita. Je viac možností vzdelávania, väčší priestor pre tvorivosť.

Martin Fronc: Ja som mal šťastie na dobrých učiteľov. Myslím, že aj dnes je veľa takých učiteľov. Pripúšťam, že dnes je viac problémových učiteľov ako v minulosti, ale to je dôsledok toho, že spoločnosť pripustila degradáciu učiteľského stavu.

Erika Jurinová: Dnešný učiteľ musí byť aktívny, nápaditý, zbehlý, ak chce žiakov, študentov zaujať. Zdá sa mi, že oproti minulosti si ťažšie pestujú rešpekt a úctu. Nič to však nemení na tom, že učiteľom by mal byť naozaj všestranne zrelý človek. Nestačí, ak má učiteľ vedomosti, musí ich aj vedieť sprostredkovať, odovzdať ďalej. Aj dnes deti rozdeľujú učiteľov na dobrých a zlých, na prísnych a zhovievavých. V tomto smere sa nič nezmenilo. Možno len niektorí učitelia zabúdajú, že oni sú tiež tí, ktorí naše deti formujú. Ale ďakujem im za prácu, ktorú v ťažkých, často demotivačných podmienkach odvádzajú.

Ľudovít Kaník: Mali väčšiu vážnosť, ale samozrejme boli rôzni. Aj lepší aj horší, tak ako je to vždy. Negatívom bola silná a povinná previazanosť s ideológiou komunistickej strany, ktorú museli povinne vtĺkať do hláv žiakov.

Štefan Kuffa:  Je v tom obrovský rozdiel. V mojom detstve a dospievaní učitelia len neučili, ale aj vychovávali a boli nám vzorom. Boli to často krásni ľudia a páni Učitelia, dnes sú to žiaľ, často už len učitelia.

Ivan Štefanec: Áno. Na učiteľov sa kladú väčšie nároky v súvislosti s množstvom informácií. Žiaci a študenti si tak môžu viac informácií overiť a vytvárajú na učiteľov väčší tlak.

Renáta Zmajkovičová: Áno, podľa mňa je rozdiel medzi učiteľmi, ktorí učili nás a teraz učia naše deti, nakoľko došlo k zmenám vo vývoji v spoločnosti a k zmenám v nárokoch na žiaka a učiteľa. Ale to základné, čo v učiteľovi zostáva, je láska k deťom a k svojmu povolaniu. Veď aj myšlienka Jána Amosa Komenského: „Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí…“ zostáva stále platná.

 

Máte nejakú vtipnú spomienku na Vaše školské časy?

Béla Bugár: Vtipné bolo, keď spomínaný triedny učiteľ (už nebohý) prišiel na hodinu mladej, práve vtedy začínajúcej učiteľky a pýtal sa, kde je učiteľ. Ona odpovedala, že je to ona, a triedny ju poslal sadnúť si do lavíc s tým, aby nevtipkovala.

Ján Figeľ: Za komunizmu bolo na školských nástenkách leninské heslo: „Učiť sa, učiť sa, učiť sa“. Kedysi som aj od britského premiéra T. Blaira počul jeho tri priority pre krajinu: Vzdelanie, vzdelanie, vzdelanie. S oboma výzvami súhlasím;celý život sa treba učiť. A dodávam: Rozhodujúce však je čo a od koho sa učíme!

Martin Fronc: Je to sprostredkovaný príbeh z čias môjho vysokoškolského štúdia. Známy vysokoškolský pedagóg, robil dôkaz matematickej vety a nedaril sa mu. Obrátil sa na študentov so slovami. „V dôkaze je nejaký fígeľ, na ktorý si neviem teraz spomenúť. Má z vás niekto moju učebnicu, aby som si ho pozrel?“ Pri nalistovaní príslušnej vety prečítal. „Dôkaz je triviálny, prenechávam ho čitateľovi“. Pousmial sa a povedal“ „Vidíte, že aj pedagóg je omylný človek.“ A rešpekt k nemu neklesol, ale vzrástol.

Erika Jurinová: Mám ich určite viac. Jedna úsmevná spomienka na čas keď som bola šiestačka. V tom čase sme sa ako dievčatá začali “grupovať” a tvoriť rôzne skupinky. Podľa toho sme si aj obsadzovali lavice v triede. Čím ďalej od katedry, tým lepšie. Samozrejme, nezaobišlo sa to bez vyrušovania, rozptyľovania a následne aj zhoršenia známok. Nakoniec sa stalo, že namiesto toho, aby sa slabšia spolužiačka doťahovala na mňa, ja som sa skôr prispôsobovala jej. Učiteľka matematiky to po čase zobrala do rúk a celú skupinku rozsadila. Na naše zdesenie (prislúchajúce veku) nás posadila s chlapcami. Mňa vlastne zachránila, lebo som zistila, že je veľmi zábavné riešiť matematické problémy a doťahovať sa o spôsoby riešení so susedom v lavici a nielen kvákať o dievčenských problémoch. Takže spolužiak zo mňa „hravou formou“ urobil dobrú žiačku. Vilo, ďakujem.

Ľudovít Kaník: Tých je veľa. Nebol som veľmi ukaznený žiak, takže na každú vylomeniu ma bolo ľahko získať. Spomínam si ako ešte malý chlapec sme využili zlozvyk jednej učiteľky hojdať sa na stoličke, trosku sme rozheganosti stoličky pomohli a bolo len treba počkať a počas nudného predčítavania látky sa stolička rozletela, súdružka učiteľka kotrmelcom vzad sa komicky zgúľala na podlahu a my sme mali o zábavu postarané. Aj keď sme chceli, nedal sa udržať smiech z tejto situácie, ktorej sme trošku pomohli.

Štefan Kuffa: Mám kopec krásnych spomienok, ale neviem si rýchlo vybaviť nejakú vtipnú príhodu

Ivan Štefanec: Veľmi veľa! Na školské časy spomínam veľmi rád a priateľstvá so spolužiakmi i učiteľmi trvajú. Aj pri takých spomienkach, ako keď sme sa raz na Gymnáziu spontánne rozhodli, že opustíme triedu a keďže riaditeľ už pomaly vchádzal do učebne, povyskakovali sme oknom a len málo spolužiakov to nestihlo… Tým riaditeľ hodinu normálne odučil. Napriek tejto absencii som mal zemepis rád vtedy a mám rád dodnes. A ešte radšej mám svoju manželku, ktorú som spoznal na Vysokej škole ako spolužiačku!

Renáta Zmajkovičová: Vtipnú spomienku ani tak nie, ale spomienok a zážitkov na školu, ku ktorým sa rada vraciam, je veľmi veľa.

 

Pri príležitosti dnešného dňa učiteľov, pošlite nám aj Vy, naši čitatelia, Vaše spomienky na školské časy na: redakciahlavnespravy@gmail.com. Radi ich zverejníme. 

ru

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V Šamoríne švédska radosť, Peder Fredricson zakončil rok splnených snov

0 icon

Bratislava 24. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Edmund Örzsik)   Švédsky parkúrový jazdec Peder Fredricson zakončil rok svojich splnených snov celkovým prvenstvom v Global Champions Tour. Svetová jednotka sa zároveň po záverečných pätnástych pretekoch elitného seriálu v Šamoríne radovala s tímom Valkenswaard United z triumfu v Global Champions League Úspech švédskych farieb v…

Turista spadol z brala, pomáhali mu leteckí záchranári

0 icon

Bratislava 24. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Leteckí záchranári dnes krátko popoludní zasahovali v oblasti Veľkej Zmrzlej doliny, konkrétne pri Baraňom sedle, kde svedkovia nahlásili pád turistu Ako informovala hovorkyňa spoločnosti Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková, turista sa pri zostupe v zľadovatenom a zasneženom teréne pravdepodobne pošmykol a padal dole približne…

V Británii v sobotu podali rekordný počet posilňujúcich dávok vakcíny

0 icon

Bratislava 24. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Steve Parsons/Pool Photo via AP)   Vo Veľkej Británii v sobotu podali rekordný počet posilňujúcich dávok vakcíny proti koronavírusu, a to 325 140. Podľa údajov britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) v krajine doteraz celkovo podali už 5,1 milióna tretích dávok očkovacej látky Znamená to, že posilňujúcu…

Český Senát by mohol rokovať o odobratím právomocí Zemanovi 9. novembra

0 icon

Praha 24. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Ralf Hirschberger)   Organizačný výbor českého Senátu bude jednať o 9. novembri ako o možnom termíne na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej by poslanci rokovali o prenesení právomocí českého prezidenta Miloša Zemana na iných ústavných činiteľov. V nedeľu to v relácii Otázky Václava Moravce vyhlásil…

Taliban ponúka pšenicu výmenou za prácu

0 icon

Kábul 24. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Afganské hnutie Taliban spustilo v nedeľu program na boj proti hladu a nezamestnanosti, ktorý ponúka tisícom ľudí pšenicu výmenou za prácu, informovala agentúra AFP Program bude zavedený vo veľkých mestách - a len v hlavnom meste Kábul poskytne prácu 40.000 osobám, uviedol na…

V Chorvátsku pravicoví euroskeptici požadujú referendum o zavedení euromeny. “Rozhodnutie o takejto dôležitej otázke musia prijať občania a nie premiér alebo vláda”

0 icon

Záhreb 24. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo, Pool)   Chorvátska konzervatívna a euroskeptická strana Chorvátski suveréni (HS) spustila v nedeľu dvojtýždňovú kampaň zameranú na vyzbieranie podpisov za vypísanie referenda o prijatí eura ako národnej meny HS, ktorá má v 151-člennom parlamente štyroch zástupcov, potrebuje podľa tlačovej agentúry Reuters spolu s niekoľkými…

Fínska premiérka: Rozhodnutie Erdogana o desiatich veľvyslancoch je “poľutovaniahodné”

0 icon

Helsinki 24. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Hoslet, Pool Photo via AP)   Za "poľutovaniahodnú situáciu" označila v nedeľu fínska premiérka Sanna Marinová rozhodnutie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana označiť za nežiaduce osoby desiatich veľvyslancov v Turecku vrátane fínskeho, ktorí vyzvali na prepustenie väzneného tureckého filantropa Osmana Kavalu. Informovala o tom agentúra…

Naď: Je dôležité, aby sme ľudom na Slovensku pripomínali, aký je dôležitý boj s terorizmom. Zdôraznil pritom potrebu”realizácie opatrení zvyšujúcich bezpečnosť ľudí kdekoľvek na svete”

0 icon

New York 24. októbra 2021 (SITA-od vyslaného redaktora Mareka Biróa/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Je dôležité, aby sme ľudom na Slovensku pripomínali, aký je dôležitý boj s terorizmom. Povedal to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), ktorý si dnes v Spojených štátoch amerických pripomenul obete teroristického útoku na Svetové obchodné centrum z roku…

Označenie rasista je horšie ako vrah! Bieli Američania sa majú hanbiť za farbu pleti

0 icon

Moskva 24. októbra 2021 (HSP/RIA Novosti/Foto:Pixabay)   Nový rasový škandál v USA. Univerzitného profesora vyhodili, pretože odmietol znížiť nároky na skúšky pre černošských študentov. Hoci sa zdá, že roky otroctva, apartheidu, lynčovania a diskriminácie sú dávnou minulosťou, rasizmus v krajine stále prekvitá. Len tentoraz sa karta obrátila, obeťami sú belosi.…

Ak za pandémiu je zodpovedná opozícia a za ekonomiku neočkovaní ľudia, tak za čo je vlastne zodpovedná Remišová a vláda?

0 icon

Bratislava 24. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann, Facebook)   Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová má zdôvodnenie na všetko. Za zlú ekonomickú situáciu sú zodpovední Slováci a za pandémiu Fico s Pellegrinim. Exposlankyňa a bývalá predsedníčka SNS Anna Belousovová sa preto pýta, či existuje vôbec nejaká oblasť,…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Danko

Život je príliš krátky a zbehne ako voda.

0icon

Najprv som sa mojej fotky zľakol, zrazu som videl seba a svojho starého otca, ktorý už nežije. Je víkend a kamarát mi poslal fotku, kde vyzerám ako starý dedo. Mobilné aplikácie  dnes dokážu čokoľvek. Keď som to zbadal, napadlo mi, kam to celé speje. Pár rokov zbehne ako voda a…

Juraj Tušš

Téma: Jazyk - trochu inak.

0icon

V dnešnej dobe veľmi podceňovaná téma základnej ľudskej formy komunikácie – naša reč, naše písmo, čiže náš jazyk. Skúsim vám problematiku priblížiť možno z trochu iného pohľadu ako je zvykom. . Vo svojom projekte uvažujem nad prepojeným svetom. Svet sa skladá z nekonečného množstva autonómnych jednotiek, ktoré spolu svojou interakciou vytvárajú našu realitu. Ak…

Boris Mesár

,Nebudete nič vlastniť a budete šťastný !" Globalisti sú vo finále vytvorenia ,,Novodobého otrokárskaho systému. Útok proti ľudstvu naberá obrátky!

0icon

Toto sa dozviete z propagandistického videa Svetového ekonomického fóra (SEF) pod vedením Swaba. (1) Pokúsim sa teraz napísať môj pohľad na dnešnú situáciu vo svete. Možno to nebude celkom v časovej osy Je potrebné si uvedomiť ,že globalisti všetko plánujú na desiatky rokov dopredu a majú viacero záložných plánov ak sa niečo pokazí…

Pavel Pakoš

Prečo je to absurdné divadlo okolo nás?

0icon

Po troch desaťročiach znovu prichádza nátlak zo strany štátnej moci. Treba dodať, že na ňu tlačí niekto vplyvný zhora, kto má sám pravdepodobne obsedantno nutkavé neurózy a poruchy správania. Temnými silami sa nechal dookrádať o ľudskú dôstojnosť aj zdravý rozum. Ako kedysi boli vizitkou uvedomelého občana preukaz člena KSČ a…

Slavěna Vorobelová

Ministerstvo prostitúcie a inkvizície

0icon

Už niekoľkokrát sme sa presvedčili o tom, že OĽaNO je v skutku podivná strana a zhluk zvláštnych ľudí. Túto jej povesť parádne „zaklincoval“ alebo skôr “vyšperkoval” ich len 25 ročný poslanec Tomáš Šudík. Ten, kto túto poslaneckú partičku sleduje pozorne, si musí ťukať do čela z toho, ako takýto ideologický…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Noeho akcia: 1. časť

0 icon

V šesťstom roku Noeho života sedemnásteho dňa druhého mesiaca, ešte toho dňa prepukli všetky žriedla veľkej prahlbiny, otvorili sa okná nebies (Genesis, 1. Mojžišova, 7:11). Prinášame ďalší článok z dôb starozákonných. Tentokrát sa pozrieme na Noeho a jeho archu, ktorá bola (nielen) na svoju dobu obrovským plavidlom. Katastrofy sa síce…

10 domácich miláčikov, ktorí ukradli partnera svojho majiteľa a vôbec sa za to nehanbili!

0 icon

Všetci milujeme svojich domácich miláčikov a (s výnimkou niekoľkých nahnevaných a pomstychtivých mačiek) domáci miláčikovia milujú nás. Niektorí nás však milujú až príliš. Nechcú, aby stál ktokoľvek medzi nimi a ich životnou láskou, a neboja sa to ukázať! Ale úprimne, existuje niečo také, ako "príliš veľa lásky"? :) 1. Snažila som sa…

Princ Charles vlastní unikátny Aston Martin, ktorý jazdí na víno a syr

0 icon

Princ Charles sa pyšní unikátnym Astonom Martin, ktorý podľa jeho slov "jazdí na víno a syr". Ako to je v skutočnosti? Britská kráľovská rodina je výrazne patriotická, čo sa výberu automobilov týka. Spojenie kráľovnej Alžbety II. a modelov Range Rover zrejme netreba nikomu predstavovať. Aj jej syn, princ Charles, sa…

10 epických dizajnových failov, ktoré skutočne existujú

0 icon

Bol si niekedy v živote svedkom situácie, pri ktorej si sa chytal za hlavu a nevedel, či sa máš smiať alebo plakať? Napríklad polopriehľadné dvere alebo okná na verejných záchodoch, kanál nad úrovňou okolitej cesty a podobne? Nuž, vo svete je toho oveľa viac. Tu je 10 epických dizajnových failov, ktoré…

10 dôkazov, že rodičovstvo nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať

0 icon

Blíži sa koniec roka 2017 a pomaly nastáva čas sumarizovať. V tomto článku sa pozrieme na 10 tých najlepších príspevkov na sociálnej sieti Twitter, ktoré dokazujú, že rodičovstvo zďaleka nie je len prechádzak ružovou záhradou.  Množstvo mamičiek obvinených z toho, že sú strašnými rodičmi, pretože nenechajú svoje deti hrať s reťazovou pílou, či…

Armádny Magazín

Video: Ruská stíhačka zničila v Sýrii turecký tank M60 priamym zásahom

0 icon

Sýria, 24. október 2021 (AM) – Ruské vojenské lietadlá obnovili útoky na pozície teroristov v sýrskej provincii Idlib. V oblasti nasadenia džihádistov bol zničený turecký tank M60, ktorý predtým militantom presunuli turecké jednotky. Úder bol taký presný, ž

Admiral Nachimov najnebezpečnejší krížnik Ruska

0 icon

Rusko, 24. október 2021 (AM) – Aspoň za taký ho považujú odborníci na Západe. V skutočnosti však prefíkane zakrývajú, že po modernizácii sa tento „admirál“ stane vôbec najsilnejším bojovým plavidlom sveta. Zo vzdialenosti tisíc kilometrov bude schopný rozstrieľať lietadlovú loď protivníka aj s jej doprovodnými plavidlami, na čo minie len pätin

Vyhrážky Číne. Po 15 rokoch USA vracajú strategické bombardéry na základňu Diego Garcia v Indickom oceáne

0 icon

USA, 24. október 2021 (AM) – Americké letectvo prvýkrát od roku 2006 vrátilo svoje nadzvukové strategické bombardéry B-1B Lancer na vzdialenú základňu na ostrove Diego Garcia v Indickom oceáne. Podľa neoficiálnych údajov sa tam nachádzajú najmenej tri tieto lietadlá.   [caption id="att

Vojenský expert Korotčenko: "USA potrebujú vojnu v Európe"

0 icon

Rusko, 24. október 2021 (AM) – Vojenský expert Igor Korotčenko komentoval agresívne vyhlásenia na adresu Ruska na summite NATO v Bruseli. Nemecká ministerka obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová na stretnutí ministrov NATO uviedla: „Je potrebné dať Moskve jasne najavo, že sme nakoniec pripravení použiť zbrane.“   "Rusko sa nechystá ako prvé

Veľká Británia začala tajnú špeciálnu operáciu proti Rusku a Číne

0 icon

Veľká Británia, 23. október 2021 (AM, Sputnik) – Tajné "bankové" oddelenie britského ministerstva obrany, vytvorené za účelom obmedzenia finančných aktivít teroristickej skupiny Islamský štát, teraz nasmerovalo svoje úsilie na boj

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali