Voda z vodovodu versus balená voda

Bratislava 27. septembra 2019 (HSP/PR-článok/Foto:Pixabay)

 

Slovensko má štedré zásoby pitnej vody. V tomto ohľade by sme dokázali uspokojiť až 15 miliónov ľudí. Ako zdroje využívame  podzemnú (80%) a povrchovú vodu (20%). Na prvý pohľad sa teda zdá, že sa môžeme tešiť z nadbytku pitnej vody a piť vodu z kohútika koľko nám hrdlo ráči

Ilustračné foto

 

Je voda z vodovodu bezpečná?

Na Slovensku je vymedzených 101 útvarov podzemných vôd. O ich stave mala v roku 2014 veľmi zaujímavú prednášku pani RNDr. Anna Patschová, PhD. (http://www.fyzickageografia.sk/geovedy/texty/patschova.pdf). Podľa tejto analýzy malo vtedy 20% vodných útvarov zlý chemický stav. A keďže nám podzemná voda dodáva viac ako 80 % pitnej vody, obavy sú opodstatnené. Najmä keď do pitnej vody pribúdajú neustále nové toxíny, ktoré sa zatiaľ veľmi nesledujú a neanalyzujú (lieky, drogy).

Taktiež, sa často udejú rôzne havárie a úniky toxínov, ktoré vystavujú pitnú vodu zjavnému riziku. Napríklad vo februári 2016 bol publikovaný článok (http://www.topky.sk/cl/10/1528473/Najvacsia-kontaminacia-Slovenska–o-ktorej-sa-mlci–Do-pitnej-vody-unika-440-jedovatych-latok), ktorý uverejnil už dlhšiu dobu známy problém so skládkou v blízkosti Žitného ostrova. Podľa analýzy do neho zo skládky uniká viac ako 440 jedovatých chemických látok a tie zasahujú až 5 kilometrov do Žitného ostrova. Vyriešiť tento problém nás bude stáť cez 100 mil. eur. V článku sa ďalej uvádza, že každý rok v tejto oblasti stúpne výskyt rakoviny skoro o 10%.

Problémom ostávajú aj verejné vodovody, ktoré zásobujú takmer 86 % obyvateľov a ktoré si už tiež prežili nejaký ten rok a ktoviečo sa v nich nachádza.

 

Vodu si špiníme sami

Dôvod je prostý, náš moderný spôsob života si pýta existenciu poľnohospodárstva, priemyslu, dopravy, cestovného ruchu, nemocníc a domácností. Mnohé z nich potrebujeme, pretože nám zľahčujú život. Z nich sa, ale do pitnej vody uvoľňuje množstvo látok a mikroorganizmov, ktoré môžu zapríčiniť zdravotné problémy. Značné nebezpečie pre naše zdravie predstavujú pesticídy a umelé hnojivá (zdroj dusíkatých látok). Ich výskyt vo vode je veľmi nepríjemná informácia, a to najmä preto, že ani mnohé filtračné vybavenia ich nedokážu odstrániť. Žiaľ, uvedené toxíny nie sú to jediné, čo nás môže nepríjemne zaskočiť v pitnej vode. Okrem nich sa vo vode môžu vyskytovať ropné látky, iné ťažké kovy, mikróby, lieky, kofeín, hormóny a EDTA z pracích prostriedkov. Najhoršie na tom je, že niektoré z nich sa pravidelne vôbec nesledujú. Podľa Tomáša Kašpara, autora knihy „Neponáhľajte sa do rakvy”, nám vodárenské spoločnosti zamlčujú, že 18% obyvateľov má vodu trvalo vyhovujúcu, 61% obyvateľov má vodu občas vyhovujúcu a 20% obyvateľov má vodu trvalo nevyhovujúcu.

 

(Ne)priateľ chlór

K tomu všetkému nám vodárenské spoločnosti do vody pridávajú ešte ďalšie toxíny. V tomto prípade im však treba čiastočne poďakovať. Chlór eliminuje mikrobiologické a biologické znečistenia – pôsobí ako dezinfekcia. Treba si, ale pripomenúť, že je to v podstate jed. Preto by sa mali vodárenské firmy (alebo štát) postarať, že po chlórovaní sa voda ešte niekde po ceste k nám prefiltruje. V takmer každej chlórovanej pitnej vode sa nachádzajú dezinfekčné vedľajšie produkty (DBPs), ktoré sú násobne toxickejšie ako samotný chlór. DBPs sa zrodia, keď chlór reaguje s organickým materiálom, ktorý je už rozpustený vo vode. Zlou správou je, že DBPs má prepojenie s rakovinou a reprodukčnými a vývojovými poruchami.

 

Hodnotenie vody z vovovodu

Voda z vodovodu nie je teda až taká čistá, ako by sme chceli. Na Slovensku síce máme mnohé, skutočne kvalitné zdroje vody, ale sami sme si ich znečistili.

Cena: okolo približne 1 €/m3

Výhody:

– veľmi nízka cena

– spĺňa limity kvality

 

Nevýhody:

– niektoré limity sú príliš vysoké

– obsahuje chlór a jeho zlúčeniny

– môže obsahovať zvýšené množstvo dusičnanov

– nie sú dostupné informácie o obsahu liečiv a hormónov

– má horšiu chuť, vôňu a vzhľad

– prechádza dlhou sieťou potrubí, ktorých kvalita je neznáma

 

Balené vody

Táto kategória obsahuje viacero druhov vôd. Preto je tento názov občas zmätočný a niektorí ľudia si k nemu nevedia priradiť správny druh vody. Napríklad, pre niekoho sú balené vody automaticky minerálne vody, čo je len sčasti pravda. Dnes podľa legislatívy existuje:

– Balená pitná voda (často môže ísť aj len o vodu z vodovodu zabalenú do fľaše)

– Dojčenská voda

– Pramenitá voda

– Prírodná minerálna voda

 

Každá z balených vôd musí spĺňať osobitné nároky, avšak spoločne musia spĺňať napríklad toto:

– nadobudnúť sa môžu len z prírodných zdrojov podzemnej vody (jedine pitná voda sa môže získavať aj z povrchovej vody)

– zdroj vody musí byť zabezpečený a chránený pred znečistením

– v prípade kontaminácie (alebo zmeny fyzikálnych vlastností) vody sa zo zákona musí zastaviť plnenie až do doby odstránenia problému

– pramenitá a minerálna voda sa nesmú upravovať (za určitých okolností sa môže upraviť len obsah železa, síry, mangánu, arzénu alebo oxidu uhličitého a pre dojčenskú vodu aj obsah fluoridov)

– nesmú sa chlórovať

– skladovať na musia v tmavých, čistých a dobre vetraných skladoch

– pri preprave sa musia chrániť pred priamym slnečným žiarením

– na obale musí byť uvedené množstvo celkovo rozpustených látok v mg/l, chemické zloženie udávajúce charakteristické zložky v mg/l, dátum analýzy a názov laboratória, ktoré vodu analyzovalo, názov alebo označenie zdroja vody a katastrálne územie obce, kde sa zdroj vody nachádza

– pravidelne sa kontrolujú: minimálny rozbor 1 – 4x ročne, úplný rozbor – 1x za 2 roky. Výrobca je taktiež povinný vykonávať základnú analýzu podľa objemu plnenej vody: 1x týždenne, 1x mesačne, 1x štvrťročne a rozšírenú analýzu 1x ročne

 

Hodnotenie balenej pitnej vody

Z pohľadu kvality táto voda prináša spotrebiteľovi takmer rovnakú vodu ako z kohútika, ale nie je chlórovaná a neprechádza verejným potrubím.

Cena: okolo 0,2 € za 2 L

Značky: Tesco Value, Saguaro

Výhody:

– nižšia cena v porovnaní s inými balenými vodami

– obsahuje dostatok minerálov

– obsahuje množstvo celkovo rozpustených látok adekvátne pre každodenné pitie

– nie je chlórovaná, a preto obsahuje menej trihalometánov v porovnaní s kohútikovou vodou

– neprechádza potrubím, takže obsahuje aj menej olova a iných toxínov než voda z vodovodu

 

Nevýhody:

– zaplatíme viac za to, čo si s malým rozdielom môžme napustiť z kohútika

– môže obsahovať vyššie množstvo dusičnanov než voda z vodovodu

– môže pochádzať aj z povrchových zdrojov, takže by sa v nej mohli vyskytovať liečivá a hormóny

 

Hodnotenie dojčenskej vody

Ide o vodu priamo zo zdroja z pramenitej alebo minerálnej vody. Výhodou sú najprísnejšie limity pre toxíny. Súčasne má predpísané hranice pre vápnik, horčík a celkovú tvrdosť. Dojčenské vody sú vhodné na každodenné pitie, pretože obsahujú málo celkovo rozpustených látok.

Cena: 0,29 – 0,65 € za 1,5 L

Značky (hrubo vyznačené sú zo slovenských prameňov):

Zlatá studňa Zlatíčko, Lucka, Rajec, Saguaro, Drobček, Aquila první voda, Jana baby

 

Výhody:

– pochádza zo zdrojov podzemnej vody, čo výrazne zvyšuje jej kvalitu

– musí spĺňať najprísnejšie limity medzi balenými vodami

– má veľmi dobrý vzhľad a príjemnú chuť

 

Nevýhody:

– vyššie náklady v porovnaní s kohútikovou vodou

 

Hodnotenie pramenitej vody

Pramenité vody sú vhodné na každodenné pitie – ako základ pitného režimu. Väčšina dostupných značiek spĺňa kritéria pre dojčenskú vodu. Aj obsah celkovo rozpustených látok je veľmi podobný dojčenským vodám. Pre zistenie ich presného obsahu je dobré si prečítať etiketu.

Cena: 0,25 – 0,59 € za 1,5 L

 

Značky (hrubo vyznačené sú zo slovenských prameňov):

Zlatá studňa, Rajec, Saguaro, Lucka, Drobček, Toma natura, Fromin, Aquila aqualinea

 

Výhody:

– pochádza zo zdrojov podzemnej vody, čo výrazne zvyšuje jej kvalitu

– obsahuje menej dusičnanov

– má dobrý vzhľad a príjemnú chuť

 

Nevýhody:

– vyššie náklady v porovnaní s vodou z vodovodu

 

Hodnotenie prírodnej minerálnej vody

Z pohľadu čistoty ju môžme určite považovať za najlepšiu balenú vodu. O jej kvalite už svedčí aj skutočnosť, že pred začatím jej využívania sa musí zdroj prírodnej minerálnej vody sledovať najmenej 3 roky, aby sa preukázala stálosť jej zloženia a výživových vlastností.

Pri minerálnych vodách je užitočné dôsledne čítať etikety, pretože sú medzi nimi alikvotne veľké rozdiely. Väčšina je vhodných na každodenné pitie, ale sú aj také, ktoré sa vďaka svojmu zloženiu odporúčajú piť iba ako doplnok stravy  respektíve nie sú vhodné na bežný pitný režim počas dňa.

Cena: 0,49 – 0,85 € za 1,5 L

Medzi najznámejšie značky na trhu patria (hrubo vyznačené sú zo slovenských prameňov):

Budiš, Mitická, Fatra, Gemerka, Baldovská, Mattoni, Magnesia, Evian, Bonaqua, Dobrá voda, Korunní, Jana, Vöslauer, Romerquelle

 

Výhody:

– pochádza zo zdrojov podzemnej vody, čo značne zvyšuje jej kvalitu

– v priemere obsahuje najmenej dusičnanov zo všetkých vôd (limit je síce 50 mg/l, ale napr. Budiš, Fatra a Gemerka deklarujú menej ako 1 mg/l.)

– minerálna voda Budiš deklaruje priaznivý účinok na činnosť obličiek, tráviaci a dýchací systém.

– Fatra má priaznivý vplyv na činnosť čriev a tráviacej sústavy, pomáha pri pálení záhy a nadbytku žalúdočnej kyseliny.

– Mitická má priaznivý účinok na činnosť obličiek, tráviaci a dýchací systém a dopĺňa vápnik

– Baldovská je vhodná pri niektorých žalúdočných a črevných chorobách, pri ochoreniach žlčových, obličkových a močových ciest a pri liečbe osteoporózy

– Gemerka pomáha zvládať každodenný stres a zmierňovať únavu

(Presnejšie informácie o rozdelení a vplyve konkrétnych vôd nájdete napríklad tu

– väčšina značiek obsahuje viac minerálov, takže stačí aj menšia dávka pre ich doplnenie

– na výber sú značky, ktoré sú vhodné na každodenné pitie, pretože obsahujú menej celkovo rozpustených látok. Niektoré značky je potrebné piť striedmejšie, max. okolo 0,5 až 1 L denne podľa ich konkrétneho obsahu (napríklad Fatra Extra, ktorá je trikrát silnejšia ako klasická Fatra)

– má dobrý vzhľad a skvelú chuť

– niektoré značky sa predávajú aj v skle, čo šetrí životné prostredie (napr. Budiš, Bonaqua, Mattoni, Romerquelle).

 

Nevýhody:

– má najvyššiu priemernú cenu medzi balenými vodami

– niektoré minerálne vody je potrebné piť striedmejšie kvôli vysokému obsahu celkovo rozpustených látok. Ich nadmerná konzumácia by mohla viesť k obličkovým a žlčovým kameňom

 

Záver

Balené vody spĺňajú vysoké kritéria kvality. Slabšiu kvalitu má v podstate iba pitná balená voda. Ostatné balené vody sú z výživového aspektu veľmi kvalitné a určite podporia vaše zdravie. Avšak je potrebné čítať etikety a niektoré vysoko mineralizované vody popíjať striedmejšie (prípadne až po konzultácii s odborníkom).

V princípe sú balené vody dobrá voľba nápoja, aj keď ich nevýhodou je vyššia cena. Na druhej strane za zaplatenú cenu dostanete vysokú kvalitu. Smutnou správou je, že aj keď na Slovensku máme oveľa lepšie pramene, tak najpredávanejšou značkou na našom trhu je česká Magnesia.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Korupcia v priamom prenose? Za odmietnutie Sputnika prichádza odmena? Šéfku ŠÚKLu Baťovú chcú za potlesku médií vyznamenať medailou. Pochvalu dostala aj od prezidentky Čaputovej

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Po tom, čo Štátny Ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) odmietol udeliť kladné stanovisko k vakcíne Sputnik V, sa stala jeho riaditeľka Zuzana Baťová mediálnou hviezdou korporátnych médií číslo 1. Okrem oslavných ód v liberálnych médiách bola Baťová poctená aj návštevou prezidentky Zuzany Čaputovej.…

Havran opäť zaperlil: Putin a Orbán sú najväčší gangstri kontinentu. A obaja vedia, že v Matovičovi našli svojho človeka

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Moderátor RTVS Michal Havran, ktorého si všetci platíme cez koncesionárske poplatky, v poslednom čase vypúšťa jednu perlu za druhou. Najnovšie tvrdí, že Putin s Orbánom sú najväčší gangstri Európy a do partie si zobrali aj slovenského expremiéra Igora Matoviča - kvôli tomu, že…

Helen a Zoja: Historické paralely na Kulturblogu: „Po stopách pravdy“

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (HSP/Foto:Albert Axell: Russias heroes 1941-1945, Internet)   V Ruskej federácii sa dodnes zachoval jeden pekný zvyk zo sovietskych čias: mladomanželský pár v deň svojej svadby položí kyticu kvetov k miestnemu pamätníku padlých obetí Veľkej vlasteneckej vojny. Tak začínajúca rodina vyjadrí úctu a vďaku tým, ktorí obetovali…

Luigi Di Maio ako prvý zahraničný šéf diplomacie navštívil novú vládu USA

0 icon

Washington 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Mandel Ngan/Pool via AP)   Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio v pondelok ako prvý zahraničný šéf diplomacie absolvoval osobné stretnutie s členmi novej americkej vlády vo Washingtone, informovala agentúra AFP Di Maia prijal americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Obaja mali rúška a na…

Irán z dôvodu rozšírenia sankcií prerušil spoluprácu s EÚ v rôznych oblastiach

0 icon

Teherán 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vahid Salemi)   Irán prerušil spoluprácu s Európskou úniou v rozličných oblastiach. Oznámilo to v pondelok iránske ministerstvo zahraničných vecí, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra AFP. K opatreniu došlo po tom, ako sa EÚ rozhodla zaradiť na čiernu listinu ďalších iránskych bezpečnostných činiteľov v súvislosti…

Smrť princa Philipa nakrátko zmení fungovanie britskej kráľovskej rodiny

0 icon

Londýn 12. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Od smrti princa Philipa, manžela britskej panovníčky Alžbety II., ktorý zomrel minulý piatok vo veku 99 rokov, sa už stihlo vo fungovaní britskej kráľovskej rodiny niekoľko vecí zmeniť, napísala v pondelok britská stanica BBC Pre kráľovskú rodinu sa začalo obdobie trúchlenia, ktoré…

NAKA zasahuje v Košiciach pri akcii Nobel, zadržala pri nej podozrivú osobu

0 icon

Košice 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Polícia SR)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) v spolupráci s ďalšími zložkami polície a Kontrolným chemickým laboratóriom civilnej ochrany zasahujú v Košiciach pri akcií s krycím názvom Nobel. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka s tým, že zdržali jednu podozrivú osobu. Na…

Matoviča jeho protivníci zrejme zle interpretovali. Naď: Nezachytil som žiadne útoky Matoviča smerom ku komunite vedcov

0 icon

Bratislava 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že nezachytil útoky ministra financií Igora Matoviča (obaja OĽANO) smerom ku komunite vedcov. Ohradil sa voči tomu, že sa berú ako hotová vec. Myslí si, že mohlo prísť k nesprávnej interpretácii vyjadrení Matoviča na sociálnej sieti "Dnes tu…

V hre o stoličku generálneho riaditeľa PPA je až 7 uchádzačov

0 icon

Bratislava 12. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zverejnilo ešte začiatkom marca 2021 výzvu pre uchádzačov na funkciu generálneho riaditeľa/riaditeľky Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Po vyhodnotení všetkých prihlášok, ktoré prišli v stanovenej lehote, splnilo predpísané kritériá 7 uchádzačov. Tí sa ešte tento mesiac zúčastnia…

Korčok zdôraznil potrebu silnej diplomacie, apeluje na zodpovednosť politikov

0 icon

Bratislava 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) chce, aby členovia vlády dôverovali slovenskej diplomacii. Zároveň apeluje na zodpovednosť politikov pri ich vystupovaní v zahraničí. Uviedol to v pondelok v súvislosti s minulotýždňovou cestou ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) do Budapešti, ktorý z rokovaní…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Malý

BILL GATES VS. SLNKO. JE TO SÚČASŤOU PANDEMICKÉHO SPRISAHANIA

0icon

Niektoré weby hľadia počas pandémie na technologické pokroky a experimenty so značnou nedôverou.

Ivan Štubňa

Správa z uniknutého sledovacieho spisu– výber štvrtá časť

0icon

Dňa 30. 06. 2017 bol tesne po 20.00 h. spozorovaný na Panenskej ulici v Bratislave príchod účastníkov na pravidelné piatkové stretnutie v bare Next Apache. Tentoraz sa ho zúčastnili Stanislav Janota (prišiel opäť prvý), muž prichádzajúci na BMW s nemeckým EČV, Peter Zajac, Egon Gál, Štefan Hríb, Martin Mojžiš a…

Lubor Navracic

Temné sily Slovenskej „banánovej“ republiky a štátnický postoj Igora Matoviča

0icon

V dnešnej relácii „Na telo“ premiér Eduard Heger povedal, že štátna úradníčka Zuzana Baťová, ako riaditeľka ŠUKL dala na podpis bývalému ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčimu poverenie k posúdeniu vakcíny Sputnik V do necertifikovaného zariadenia, ktorým malo byť Medicínske centrum SAV. Ďalej povedal, že podľa vnútorných predpisov ŠUKL je ich, teda riaditeľky Baťovej ako…

Marek Brna

Zvláštnosť národa slovenského

0icon

Slovenské deti používajú čoraz častejšie české slová namiesto slovenských. Nemožno sa tomu čudovať, nášho detského diváka vie momentálne najlepšie zaujať český televízny kanál Déčko. Slovenské televízne vysielanie je tvrdo atakované ponukou zo strany západných susedov. A čuduj sa svete, ani v rozhlase to nie je v tejto krajine normálne. Detské…

Ladislav Kováčik

Presvedčivosť katolíckeho myslenia

0icon

Uvedomil som si jednu vec. Obvykle ma to naozaj obohatí, keď počúvam alebo čítam prednášku, článok či kázeň nejakého naozaj vzdelaného katolíckeho kňaza či teológa. Neplatí to úplne o všetkých, aj tzv. dedinských farároch, ale do istej miery aj o tých. Dovolím si povedať, že v rámci

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10+: Otec prekresľuje maľby svojho syna do reálnych stvorení

0 icon

Deti majú rôzne oblasti záujmu. Niektoré rady spievajú a iné zasa tvoria maľby a umelecké diela. Každá činnosť detí rozvíja ich motoriku. Jemnú motoriku si deti môžu rozvíjať pri varení a pečení, napríklad vaľkaním a miesením cesta, vykrajovaním koláčikov, osievaním múky, prisypávaním surovín, šúpaním vajíčka či krájaním banánu. Deti tiež môžu osoliť polievku štipkou soli a naberať jedlo pomocou lyžice alebo naberačky.…

Ochrnutý muž čistil rieku od plastov. Jeho príbeh je senzáciou

0 icon

Starostlivosť o naše životné prostredie sa javí ako nemožná úloha, pre pána menom Rajappan to však nikdy nebol problém. Napriek tomu, že bol ochrnutý od pása dole, už roky čistí rieku v rodnom meste. Pri tejto aktivite bol vyfotený fotografom a fotka sa dostala do on-line priestoru. Vďaka tomu je muž inšpiráciou pre ďalších ľudí,…

Hoaxy a ich účinky - 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Účinky hoaxov. O tom, čo je hoax, čo je spam, už viete z prvej časti článku. Vedeli ste však, ako odhaliť hoax? Aj o tom sa dočítate v texte nižšie. Španielska mimovládna nezisková organizácia s názvom Asociácia používateľov internetu (www.internautas.org) uvádza niekoľko rád, ako odhaliť klamné poplašné správy, ktoré kolujú…

TOP10: Najväčšie stroje na svete - od bagra až po urýchľovač častíc

0 icon

Niekedy ani nezáleží tak na veľkosti, ako na účinnosti a fyzickej zdatnosti týchto strojov. Aké sú tie najväčšie mašiny na našej planéte? Nájdeš tu kombináciu vedeckých prístrojov, stavebných a ťažobných vozidiel. Tie najväčšie stroje planéty plnia svoj účel na 100 percent a veľakrát ťa zrejme prekvapí, na čo vlastne slúžia…

Prečo sa v luxusných reštauráciách podávajú malé porcie?

0 icon

Ak si niekedy išiel do reštaurácie a dostal si dizajnovo naloženú malú porciu jedla, mohol si ostať ohromení. Nakoniec to bolo asi nákladné a veľkosť porcie asi vyzerala trochu ... neúmerne cene. Prečo je to vlastne tak?  1. Každé jedlo má drahé suroviny

Vo svete IT

Príbeh prvej vesmírnej stanice Salyut 1: Ambiciózny projekt, ktorý sa skončil tragédiou

0 icon

Americká NASA plánuje v rámci svojho nového vesmírneho programu, Artemis, konštrukciu prvej vesmírnej stanice, ktorá by obiehala okolo Mesiaca. Ak sa pozrieme bližšie, na obežnú dráhu Zeme, všimneme si, že sa vo výške približne 400 km nachádza Medzinárodná vesmírna stanica, ktorá funguje od roku 1998 až dodnes. Lenže aká vesmírna…

Ceny tých najlepších elektrických kolobežiek značky KUGOO opäť padajú! Toto by si rozhodne nemal zmeškať

0 icon

Cestovanie na elektrických kolobežkách dáva v mestských podmienkach čoraz väčší zmysel. Mestá sú čoraz viac preplnené autami, pričom cestovanie MHD nemusí byť vo všetkých prípadoch najpohodlnejším spôsobom dopravy. Častokrát aj ku zastávkam MHD treba dochádzať, či už bývate priamo v meste, alebo do mesta dochádzate. Riešením by tak mohla byť práve elektrická…

Android 12: Pre ktoré smartfóny môžeme očakávať príchod ďalšej veľkej verzie Androidu? Tu je ich zoznam!

0 icon

Android 12 je obzvlášť horúcou témou potom, ako Google ohlásil konferenciu Google I/O 2021, počas ktorej sa očakáva, že spoločnosť predstaví a sprístupní pre širokú verejnosť novú verziu Androidu v BETA zostavení. Samotná udalosť sa bude odohrávať počas 18. až 20. mája a okrem predstavenia Androidu, očakáva sa aj predstavenie…

Apollo 13: Mali pristáť na Mesiaci, nakoniec však bojovali o život. Ako sa posádke podarilo prežiť?

0 icon

Apollo 13 bola misia americkej vesmírnej agentúry, NASA, ktorú už od samého začiatku sprevádzali zlé predtuchy tohto nešťastného čísla. Pár dní pred odletom posádka dostala osýpky, a preto na misiu nastúpili náhradníci, James Lovell, John Swigert a Fred Haise. Štart rakety prebehol podľa plánu, 11. apríla 1970, no nikto nevedel, že raketa…

Xiaomi ukazuje, koľko krokov vlastníci Mi Band náramku spravili dokopy. To číslo mnohí nezvládnu ani prečítať!

0 icon

Náramky Mi Band od Xiaomi sú jednými z najobľúbenejších fitness trackerov na trhu. Ide o dostupné doplnky, ktoré množstvom funkcií zaujmú nejedného športovca i nešportovca. Okrem klasického zobrazovania času, počítania krokov a hladiny spánku majú výhodu i v miniaturistickom dizajne pre využitie v práci i na šport. Dnes sa však…

Armádny Magazín

F-15EX a Su-57. Americká chyba a ruské meškanie

0 icon

USA, 12. apríl 2021 (AM) - Použitie lietadla F-15EX je príznakom zastaraného štýlu vojny, porovnávajú ho aj s popredným ruským projektom. Pokúsme sa pochopiť, prečo ani prvý, ani druhý nezodpovedá pravde.   Vývoj stíhačky F-15EX Advanced Eagle štvrtej generác

Špeciálne služby USA: Rusko bude pokračovať v ničení svetového poriadku

0 icon

USA, 12. apríl 2021 (AM) - Rusko pravdepodobne zostane v nasledujúcich dvoch desaťročiach ničiteľom svetového poriadku, ale jeho globálny vplyv sa zníži v dôsledku mnohých politických, hospodárs

Ponad Rusko. Gruzínsko a Litva schválili plán obrannej spolupráce

0 icon

Litva, 12. apríl 2021 (AM) – Gruzínsko a Litva schválili plán obrannej spolupráce na rok 2021. Informovala o tom tlačová služba ministerstva obrany Gruzínska. Dokument bol vypracovaný v rámci oficiálnej návšte

Umenie protokolárneho trollingu

0 icon

Nemecko, 12. apríl 2021 (AM, Ccolonelcassad) - Európania sú veľmi nespokojní s tým, ako sa "priateľ Recep" správal k šéfke Európskej komisie Ursule von der Leinovej. Najprv ju donútili stáť a potom ju usadili na pohovku a ponížili tak šéfku európskej d

"Putin chce odrezať Ukrajinu od Čierneho mora". Americký generál opäť predpovedá

0 icon

USA, 12. apríl 2021 (AM) – Ukrajinská agresia v Donbase sa môže skončiť tým, že krajina stratí more.   Luhanská a Donecká ľudová republika opäť čelia ukrajinskej agresii. Režim prímeria, na ktorý bol taký hrdý ukrajinský prezident Zelensky, existoval presne do skončenie komunálnych volieb v krajine. Odvtedy na

Svetlo sveta

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

Arcibiskup Sokol v knihe podrobne odhalil zákulisie intríg a klamstiev, ktorým čelil po nástupe Bezáka

0 icon

Žiadna kresťanská láska a milosrdenstvo, ale špinavosti, intrigy a klamstvá. Takto by sa dali dali zhodnotiť pomery po nástupe Roberta Bezáka voči arcibiskupovi Sokolovi od samotného jeho nástupu, tak ako ich arcibiskup Sokol podrobne rozpísal vo svojej knihe pamätí pod názvom „Je čas mlčať a čas hovoriť.“ Arcibiskup Sokol uviedol, že vymenovanie Bezáka…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali