Vláda schválila koncepciu boja proti extrémizmu na nasledujúce štyri roky, začínajú sa rokovania o stíhačkách Gripen

Bratislava 18. marca 2015 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

V základnom dokument sa definujú strategické priority Slovenska v danej oblasti

Kriminalita v oblasti rasovo motivovaných trestných činov a trestných činov extrémizmu od roku 2011 klesá. Ministerstvo vnútra (MV) SR to konštatuje v koncepcii boja proti extrémizmu na nasledujúce štyri roky (2015 až 2019), ktorú dnes schválila vláda.

Na snímke vľavo premiér SR Robert Fico a vpravo minister vnútra SR Robert Kaliňák

Ide o základný dokument, v ktorom sa definujú strategické priority Slovenska v tejto oblasti. MV v materiáli, ktorý nadväzuje na predošlé dve koncepcie, konštatuje, že na Slovensku je stabilná situácia v oblasti radikalizácie a extrémizmu bez výraznejších incidentov ohrozujúcich stabilitu štátu. Ale do budúcnosti pripúšťa zmenu vzhľadom na celkovú bezpečnostnú situáciu v Európe.

„Nárast radikalizácie obyvateľstva v krajinách za hranicami EÚ, postihnutých vnútornými konfliktami, vznik ozbrojených skupín s extrémistickou ideológiou v týchto oblastiach a zapájanie občanov krajín EÚ do takýchto konfliktov priamo ovplyvňuje aj bezpečnostnú situáciu krajín EÚ, vrátane Slovenska,“ upozorňuje MV.

Kým v roku 2011 bolo pre rasovo motivované trestné činy trestné činy a trestné činy extrémizmu stíhaných 97 osôb, vlani to bolo už iba 40. Najčastejšie páchaným je trestný čin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd. Rezort vnútra do budúcnosti nepredpokladá zásadný nárast tejto trestnej činnosti.

Koncepcia stanovuje štyri základné strategické ciele. Hlavnou úlohou krajiny bude zamedziť radikalizácii prostredníctvom vzdelávania a zvyšovania povedomia v spoločnosti. Dokument kladie dôraz na prevenciu, efektívne vzdelávanie príslušníkov bezpečnostných zborov a spoluprácu s okolitými štátmi.

Strategickými cieľmi Slovenska bude posilniť odolnosť komunít a jednotlivcov voči nedemokratickým ideológiám a extrémizmu, zvyšovať povedomie o prejavoch a spoločenskej závažnosti extrémizmu a následkoch radikalizácie, efektívne monitorovať a odhaľovať trestné činy extrémizmu a stíhať ich páchateľov a napokon vytvárať inštitucionálne a personálne kapacity pre štátne orgány plniace úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu.

Rezort vnútra v koncepcii upozorňuje, že prejavy rasovej diskriminácie a iných foriem neznášanlivosti sa v poslednom období presúva z ulice do virtuálneho priestoru a trestná činnosť je v mnohých prípadoch páchaná prostredníctvom sociálnych sietí na internete. Zmeny nastali aj v aktivitách pravicovo orientovaných skupín, u ktorých začínajú prevládať aktivity smerom k zahraničným subjektom napríklad v Poľsku a Česku.

„Aktivity začínajú byť sofistikovanejšie a vyznačujú sa dlhodobým plánovaním s cieľom získania finančných zdrojov, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie ich cieľov, ktoré sú v poslednom období motivované hlavne politicky,“ uvádza sa materiáli.

Za subjekty s extrémistickými prejavmi koncepcia označuje Ľudovú stranu Naše Slovensko, neformálne združenie s krajne pravicovou nacionalistickou orientáciou Národný odpor Slovensko, nacionalistické zoskupenie Slovenská pospolitosť, občianske združenie Nové slobodné Slovensko a občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody.

Materiál si však všíma aj športovo-branné organizácie, ktoré nevykazujú všetky znaky extrémizmu, ale sú ovplyvňované pravicovými extrémistami a môžu predstavovať bezpečnostné riziko do budúcna. Medzi také radí Akčnú skupinu Vzdor Kysuce a neformálne zoskupenie Slovenskí branci.

Koncepcia konštatuje prienik pravicového extrémizmu aj na futbalové štadióny. Zo subjektov, ktoré pôsobia na ľavicovej extrémistickej scéne, potom menuje hnutie Antifa a Československú anarchistickú federáciu. Na juhu Slovenska pôsobia i zahraničné extrémistické subjekty – bunky strany Jobik – Hnutie za lepšie Maďarsko, ako aj maďarské Mládežnícke zhromaždenie – Hnutie 64 Žúp.

Ministerstvo vnútra v koncepcii predpokladá, že dôjde k radikalizácii nábožensko-extrémistických skupín, k čomu dávajú priestor súčasné hospodárske, politické a sociálne zmeny. „Je možné očakávať u nich zvýšenie napätia so spoločnosťou, nárast radikálnych islamských skupín a pravicových skupín, využívajúcich náboženskú rétoriku a vychádzajúcich z náboženstva,“ varuje rezort vnútra.

 

Vláda schválila rozvojový plán podpory obrany štátu do roku 2024

Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila Rozvojový plán podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024. Cieľom plánu je zabezpečenie infraštruktúry, materiálu, tovarov, služieb a činnosti nevyhnutných pre zaistenie obrany štátu. Celkovo má ísť na tieto účely do roku 2024 suma 42.520.951 eur.

Plán hovorí napríklad o rozvoji hlavného a záložného miesta velenia ozbrojených síl, rozvoji dopravnej infraštruktúry či zdravotníckej podpore, dodávkach stravy pre vojakov počas vojnového stavu. Požiadavky vychádzajú od Ozbrojených síl SR a do plánu sú zapojené ministerstvá či ústredné orgány štátnej správy. Rozvojový plán vychádza z Bielej knihy o obrane Slovenskej republiky, ktorú vládny kabinet schválil ešte v roku 2013.

V rokoch 2007 až 2014 boli na podporu obrany štátu plánované finančné prostriedky v objeme 53.456.909 eur, ktoré však museli byť upravované z dôvodu zmeny predpokladov ich finančného zabezpečenia. Reálne bolo v hodnotenom období na projekty podpory obrany štátu vyčerpaných 44.860.935 eur, čo predstavuje plnenie na úrovni 84 percent.

„Dosiahnutá úroveň plnenie úloh bola ovplyvňovaná najmä zložitým procesom verejného obstarávania tovarov a služieb, zdĺhavým priebehom majetkovo-právneho vyrovnania v záujmových objektoch, ale aj redukciou obranných výdavkov v kapitolách vecne zainteresovaných ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,“ uvádza ministerstvo obrany v dôvodovej správe.

 

Oslavy skončenia druhej svetovej vojny budú v Liptovskom Mikuláši

Ústredné oslavy 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom sa uskutočnia 8. mája v Liptovskom Mikuláši. Návrh na ich organizačné zabezpečenie dnes schválila vláda.

Oslavami si Slovensko pripomenie hodnoty a ideály, za ktoré bojovali príslušníci protihitlerovskej koalície a ktoré ani dnes nestratili nič zo svojej aktuálnosti, uvádza v materiáli jeho predkladateľ, minister obrany Martin Glváč.

Oficiálna časť osláv sa odohrá na vojenskom cintoríne v Liptovskom Mikuláši, pri Pamätníku Háj – Nicovô. Podľa materiálu sa ich zúčastní prezident Andrej Kiska, oficiálne delegácie vlády a parlamentu, zahraniční hostia, diplomati a priami účastníci odboja.

Po skončení oficiálnej časti sa v centre Liptovského Mikuláša uskutoční program pre širokú verejnosť. Koľko finančných prostriedkov si organizácia osláv vyžiada, zatiaľ nie je známe. Finančný rozpočet osláv predloží minister financií Peter Kažimír dodatočne na základe podkladov vypracovaných organizačnou komisiou.

 

Slovensko začína rokovania so Švédskom o stíhačkách Gripen

Slovensko začína oficiálne rozhovory so Švédskom o prenájme letových hodín na stíhačky Gripen. Vláda SR na dnešnom rokovaní poverila ministra obrany Martina Glváča, aby začal rokovania so švédskou vládnou agentúrou.

Rokovania so švédskou stranou ohlásil minister obrany Martin Glváč už koncom januára. „Dnešný deň by som označil ako prelomový už naozaj na otvorené rokovania o technických, legislatívnych a finančných možnostiach uskutočňovania tohto projektu,“ uviedol vtedy Glváč. Švédska strana nám mala ako jediná ponúknuť variantu prenájmu letových hodín. Konkrétne počty stíhačiek či letových hodín majú vzísť z rokovaní.

Slovenská armáda v súčasnosti disponuje stíhačkami Mig-29, ktorých prevádzku zabezpečuje prostredníctvom abonentnej zmluvy, ktorá končí v roku 2016. Podľa Glváča si Slovensko nákup nových stíhačiek nemôže dovoliť. Od Švédov si stíhačky Gripen prenajímajú napríklad Česi.

 

Športovci za vlaňajšie úspechy dostanú od štátu vyše 250.000 eur

Športovci, ktorým sa vlani darilo, dostanú od štátu 250.597 eur. Odmenení budú za 206 umiestnení a športových výkonov, ktoré v minulom roku dosiahli v individuálnych a kolektívnych športoch. Na svojom dnešnom rokovaní o tom rozhodla vláda SR.

Materiál mal na stole kabinet už pre dvoma týždňami. V pôvodnom návrhu sa na odmeny počítalo so sumou 217.867 eur. V novom, doplnenom znení pribudli aj mená športovcov. Napríklad tenistky Dominiky Cibulkovej, cyklistov Petra Sagana a Petra Velitsa, hokejistu Mariána Gáboríka či horolezca Petra Hámora.

Športovci, ktorí sú navrhnutí na ocenenie, získali celkom 24 titulov majstrov sveta, 23 titulov majstrov Európy, deväť titulov juniorských majstrov sveta, sedem titulov juniorských majstrov Európy, jeden titul na majstrovstvách Európy do 23 rokov, jeden titul na svetovej univerziáde a dva tituly na akademických majstrovstvách sveta. Športovci dostanú od 100 do 6600 eur.

Do oceňovania sú zaradení športovci a družstvá, ktorí získali v roku 2014 umiestnenia na 1. až 3. mieste na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy (vrátane juniorov a vekovej kategórie do 23 rokov), na olympijských hrách mládeže, svetovej univerziáde, akademických majstrovstvách sveta. Taktiež aj športovci, ktorí dosiahli mimoriadne športové výkony a svojimi výsledkami výborne reprezentovali Slovensko na ďalších významných európskych a svetových podujatiach.

 

Vláda schválila štvrtú správu o implementácii charty o menšinových jazykoch

Najviac titulov periodickej tlače vydávaných v jazykoch národnostných menšín vychádza na Slovensku v maďarčine, naopak, ani jeden titul nevychádza v rómskom jazyku. Konštatuje to štvrtá správa o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov, ktorú dnes schválila vláda SR. Ako sa konštatuje v materiáli predkladateľa, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v maďarčine vychádza 45 titulov, v českom jazyku osem, v nemeckom jazyku päť, v rusínskom jazyku tri a v ukrajinskom jazyku dva tituly. Správa vychádzajúca zo štatistík Ministerstva kultúry SR informuje, že rómsky jazyk je zastúpený prostredníctvom piatich titulov, ktoré vychádzajú v kombinácii slovenského a rómskeho jazyka. Takisto vychádzajú aj tri tituly v kombinácii štátneho a rusínskeho jazyka. Z hľadiska periodicity je denná periodická tlač vydávaná iba pre príslušníkov maďarskej národnosti (denník ÚJ Szó), dvojtýždenník je vydávaný pre príslušníkov rusínskej národnostnej menšiny, mesačník je vydávaný napr. pre príslušníkov nemeckej aj poľskej národnostnej menšiny.

Správa o implementácii Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov vyhodnocuje podporu jazykových práv národnostných menšín prostredníctvom zákonných úprav i dotačného programu Kultúra národnostných menšín. Analyzuje tiež uplatňovanie menšinových jazykov v oblasti vzdelávania, úradnom styku, v rámci súdnych konaní, takisto si všíma zastúpenie a používanie menšinových jazykov pri kultúrnych podujatiach, v médiách i pri realizáciách projektov cezhraničnej spolupráce.

Za regionálne alebo menšinové jazyky podľa charty je v SR považovaných deväť jazykov – bulharský, český, chorvátsky, maďarský, nemecký, poľský, rómsky, rusínsky a ukrajinský. V súčasnosti sa vedie diskusia o zaradení srbského a ruského jazyka.

Po schválení vládnym kabinetom predloží SR správu generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

Prvú správu o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov schválila vláda SR v roku 2003, druhú v roku 2008 a tretiu v roku 2012.

 

Hranice vojenského obvodu Lešť sa čiastočne zmenia

Ministerstvo obrany prevedie časť pozemkov na hranici vojenského obvodu Lešť na obec Pliešovce. Hranice vojenského obvodu sa tak čiastočne zmenia. Vyplýva to z návrhu nariadenia, ktoré dnes schválila vláda.

Rezort obrany chce vyčleniť územie vo výmere 76.274 štvorcových metrov (m2), čo predstavuje 0,05 percenta územia vojenského obvodu. „Zmena hraníc rieši lokalitu Zábava, kde sa nachádzajú najmä bytové domy, budova obchodu a služieb, administratívne budovy a areál stavebného dvora bývalých Vojenských stavieb, štátny podnik, Bratislava,“ uvádza sa v dôvodovej správe k materiálu.

Ministerstvo obrany tvrdí, že tieto pozemky už nepotrebuje. „Odčlenenie predmetnej časti územia vojenského obvodu nemá vplyv na výcvik ozbrojených síl Slovenskej republiky a na plnenie ďalších úloh obrany a bezpečnosti štátu, ktoré sa budú naďalej zabezpečovať na zostávajúcom území vojenského obvodu,“ konštatuje ministerstvo v dôvodovej správe. Pozemky navrhnuté na vyčlenenie sú mimo územia určeného prioritne na vojenské využitie.

Zámer ministerstva vyčleniť túto lokalitu sa prerokoval s obcou Pliešovce, ktorá súhlasila s pričlenením tohto územia do jej katastra.

Nariadenie vlády nadobudne účinnosť 1. apríla.

 

Oblasť ľudských práv prejde od septembra na ministerstvo spravodlivosti

Ministerstvo spravodlivosti bude od septembra zodpovedať za generálnu kompetenciu tvorby a realizácie štátnej politiky v oblasti ľudských práv. Vyplýva to z novely kompetenčného zákona, ktorú dnes schválila vláda.

Túto problematiku v súčasnosti zastrešuje ministerstvo zahraničných vecí. To však bude mať naďalej na starosti poskytovanie dotácií. Dôvodom je skutočnosť, že k presunu kompetencií medzi rezortmi dochádza najmä pre blížiace sa predsedníctvo SR v Európskej únii už počas prebiehajúcej dotačnej výzvy. Odborný personál, ktorý sa tým zaoberá, nie je možné v súčasnosti presunúť na ministerstvo spravodlivosti, keďže plní aj iné úlohy na MZV a tiež zabezpečuje dotácie v oblasti zahraničnej politiky.

Ministerstvo spravodlivosti však bude na procese poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv aktívne participovať ako pri príprave nových výziev, tak i pri vyhodnocovaní žiadostí o dotácie.

ml

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Moja úcta patrí i nitrianskym policajtom, lebo poznajú platný právny stav. Pokutu neuložili nikomu, ani mne.

0icon

Slovensko, Vlasť Moja, občianska iniciatíva, včera v Nitre zorganizovala verejný protest občanov proti Covid diktatúre Matoviča a spol. V prejave som poučil detailne prítomných ako sa majú správať a aj právne brániť pri celoplošnej nezákonnosti, resp. neústavnosti Covid opatrení Mikasa a Matovi

Boris Mesár

Biskupi-sekretári Byzantského katolíckeho patriarchátu poslali - Otvorený list českým biskupom ohľadom pripravovaného testovania

0icon

Autor :pravdivosť tohto listu zatiaľ neviem overiť ,dostal som ho do pošty . Vážení českí biskupi, obraciame

Miroslav Jurčo

Luxemburský kompromis o hlasovaní v roku 1966

0icon

Rada a Komisia je pod stálym tlakom prerozdelenia plánu obnovy a finančného rozpočtu na roky 2021-27. Hlavné kontúry už boli stanovené, ale ako to už pri financiách vždy je - každý by chcel zo spoločného koláča si odtrhnúť väčší kus ako mu bol pridelený. Politici si tým chcú udržať zdanie…

Ivan Štubňa

Zastavme zločinecké ťaženie USA a DEEP STATE chobotnice... a vládu národnej zrady

0icon

Bill Gates a MIT (Massachusetts Institute of Technology) vynašli kvantovú technológiu bodov na označenie detskej pokožky, aby sa dala skenovať pri  podávaní vakcín. Vedci z MIT, financovaní Nadáciou Billa a Melindy Gatesových a Národným onkologickým ústavom, prišli s totalitným značením beštiálneho systému sledovania a skenovania vakcinovaných ľudí. Táto nová technológia využíva…

Pavel Jacz

Vďaka Matovičovmu cigánskemu bingu nám Potemkinovská voľba generálneho prokurátora ukazuje, že sa nič nezmenilo. Opäť nám poslanci zvolia vopred pripraveného víťaza.

0icon

Veľmi často sa dozvedáme o podivných konkurzoch na vrcholné posty v štátnej správe, ktoré sú len okázalou oficialitou pripravenou pre konkrétneho človeka. Zastierajú manéver zákulisného ovplyvňovania a predstierane zachovávajú zákonnosť výberového konania. Samozrejme je to len „naoko“, aby nikto nemohol poukazovať na nezákonné menovania do funkcie svojich ľudí. Rovnako sa…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Smrť Johna Lennona a konšpirácie: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o megahviezde, ktorá chystala comeback s novým albumom po piatich rokoch. Návratu sa však nedožila. Konal vrah sám, alebo dostal príkazy z vyšších miest? Výsledkom nevraživosti medzi Hooverom a Lennonom, respektíve medzi rockovou hviezdou a vládnymi úradmi USA, bolo to, že Lennonovi bola zamietnutá žiadosť o trvalý pobyt. Úrady sa potom pokúšali…

Sirény: Symbol ženského zvádzania a vášne

0 icon

V dávnej minulosti sirény vábili spevom námorníkov a požierali ich. Spolovice zvery a spolovice ľudské bytosti zvádzali chlapov a privádzali ich do záhuby. Ich mámivému spevu sa dobrovoľne oddalo mnoho z nich. Tieto morské nymfy boli napoly ženami a napoly vtákmi (nie rybami, ako sa zvykne uvádzať). Aj keď sa básnici nezhodujú na ich počte, uvádza…

Ktoré sú najviac a najmenej znečistené mestá na svete?

0 icon

Ekológia sa v poslednej dobe rieši kdekoľvek okolo nás. Spoločnosť IQ Air sleduje znečistené častice poletujúce vzduchom, ktoré môžu našim dýchacím cestám spôsobiť problémy. Aké sú podľa ich výskumu najviac a najmenej znečistené mestá sveta? Denne vymiera až 100 vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov. Na hraniciach Rwandy, Ugandy a Zairu…

Najdlhšie žijúce živočíchy na svete: Niektoré sú staré až 1500 rokov

0 icon

V dnešnom príspevku sa pozrieme na najdlhšie žijúce živočíchy na svete. Niektorým číslám možno nebudeš veriť a o to viac ostaneš prekvapený. Ak sa niektorý človek dožije 90 rokov, je to považované za pozoruhodnú dlhovekosť. V živočíšnom svete je však 90 rokov málo. Teda aspoň u niektorých druhov sa tento vek…

Moskovské metro: Keď je cesta zaujímavejšia ako jej cieľ

0 icon

Uznávame, krása je vo veľkej miere subjektívna. No pri pohľade na tieto fotografie sa minimálne väčšina z nás zhodne, že moskovské metro patrí medzi tie naj architektonické skvosty na svete. Výstavbu moskovského metra ruskí pohlavári prvýkrát oznámili v 30. rokoch 20. storočia. Obyvatelia boli fascinovaní tým, ako by nové moskovské metro mohlo…

Vo svete IT

Xiaomi Mi 11 by mal byť predstavený o niečo skôr ako jeho predchodca

0 icon

Populárne smartfóny Mi 10 a Mi 10 Pro od čínskej spoločnosti Xiaomi sa majú tradične dočkať svojho nástupcu už začiatkom budúceho roka. Posledná generácia smartfónov zo série Mi bola svetu predstavená vo februári tohto roku, pričom na minimálne domácom trhu sa začala predávať krátko po jej predstavení. Najnovšia očakávaná generácia…

Renault spustí prvú továreň v Európe, v ktorej vdýchne nový zmysel života starým automobilom

0 icon

Spoločnosť Renault Group oznámila, že vo francúzskom meste Flins, premení svoju existujúcu továreň, na továreň zameranú na cirkulárnu ekonomiku v mobilite. Proces premeny započne v priebehu budúceho roka pričom finalizácia projektu je naplánovaná na rok 2024. Nová továreň bude organizovanou do 4 centier aktivít – Re-Trofit, Re-Energy, Re-Cycle a Re-Start.…

Projekt spoločnosti Google, „Guideline“, umožňuje nevidiacim bežcom bežať bez asistencie iných osôb

0 icon

Zatiaľ čo pre mnohých z nás je spoločnosť Google firmou, ktorá robí všetko preto, aby zvyšovala svoje príjmy, tak na druhej strane robí aj „stratové“ projekty, ktorých cieľom je širšia pomoc. Skvelým príkladom je jeden z najnovších projektov, ktorého cieľom je umožnenie behu ľuďom so zrakovým postihnutým bez toho, aby…

Pozrite si veľký prehľad aktuálnych verzií MIUI nadstavby a Androidu pre Xiaomi telefóny

0 icon

Spoločnosť Xiaomi v priebehu posledných týždňov aktualizovala mnoho svojich zariadení. Aktualizácie pritom zavítali na viacero populárnych modelov smartfónov pričom niektoré z nich, dostali aj aktualizáciu s novou verziou Androidu 11. Aktualizácie pritom boli uvoľnené nie len pre domáci čínsky región, ale aj pre zariadenia dostupné na globálnom trhu, resp. pre…

Pozrite si prehľad viac ako 40 platených Android aplikácií a hier, ktoré dočasne stiahnete zadarmo. Vyberiete si dačo?

0 icon

Pracovný týždeň sa pomaly, ale isto rozbieha a spolu s jeho začiatkom vám prinášame pravidelnú nádielku platených Android aplikácií a hier, ktoré môžete dočasne stiahnuť z Google Play zadarmo. Na zozname nižšie nájdete celkovo 15 aplikácií, z ktorých vám dávame extra do pozornosti Screenshot Pro 2 (pozn. redakcie: hoci systém…

Armádny Magazín

Trump chce rozoštvať pred odchodom: Nové útoky na ruské zbrojovky

0 icon

USA, 30. november 2020 (AM)  - Moskva má byť potrestaná za vojenskú spoluprácu s Čínou. USA môžu uložiť nové protiruské sankcie ešte pred zmenou administratívy Bieleho domu. Návrh verzie prezidentského zákona je už pripravený. Stanovuje opatrenia proti ministerstvu obrany RF.   Tím Donalda Trumpa navrhuje zaradiť na

Americký seržant vyrozprával, ako chcel dať lekciu „ruským bastardom“: „Prebral som sa na základni ...“

0 icon

USA, 30. november 2020 (AM) - Američan, ktorý slúžil v Kosove, vyrozprával, ako sa jedného dňa s jeho druhmi, pobúrení správaním ruských spojencov, rozhodli dať malú lekciu „ruským bast

Ako Kim Philby ľahko klamal MI-6

0 icon

Veľké Británia, 30. novembra (AM) - „Kim Philby, dvojaký agent, ktorého vlastizrada na prospech ZSSR stále omračuje Britov, sa v roku 1981 nechal počuť, ako ľahko sa dala oklamať MI-6.   Philby, ktorý žil v Moskve od roku 1963 až do smrti v roku 1988 (zomrel vo veku 7

Sýria : mýtický Bayraktar stiahli z kože, na rade sú sultánove tanky

0 icon

Sýria, 30. novembra (AM) - Je čudné vidieť „turecké výdobytky“ v oblasti zbrojenia, ktoré pomohli azerbajdžanskej armáde tak ľahko zvládnuť konflikt v Náhornom Karabachu, končiť v kúdoloch dymu. Cenzúra je tvrdá v lokálnych médiách a preto nie je možné vidieť príliš veľa podobných záberov. Niečo sa predsa len dokáže dostať von,…

Wasserman: Joe Biden bude v prípade konečného víťazstva v prezidentských voľbách pracovať výlučne v záujme globálnych elít

0 icon

Rusko, 29.október 2020 (AM) - Politický konzultant Anatolij Wasserman uviedol, že americký politik Joe Biden bude v prípade konečného víťazstva v prezidentských voľbách pracovať výlučne v záujme globálnych elít.   Voľba hlavy štátu v USA sa nezaobišla bez škandálu. Pred očami všetkých sa objavujú početné falošné fakty zo strany spoluprac

Svetlo sveta

Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

0 icon

Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali