Viktor Orbán – osobnosť novodobých maďarských dejín (a Európy)

Bratislava/Budapešť 5. augusta 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Matthys, Pool)

 

Je ich desať a pol milióna, teda raz toľko ako občanov Slovenska a tvoria jediný ugrofínsky národ v centre Európy. Viaže nás s nimi tisícročná história. Takmer pol milióna občanov Slovenska stále, ešte aj po sto rokoch od zániku Rakúsko-Uhorska, priznáva svoju spolupatričnosť k tomuto národu, čiže neodnárodnili sa po roku 1918 v novovzniknutom štáte Čechov a Slovákov. Maďari. Maďari a ich novodobý vodca: konzervatívec Viktor Orbán, predseda vlády a člen najsilnejšej vládnej strany FIDESZ

Viktor Orbán
Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán

Orbán vedie maďarskú vládnu zostavu už štvrté volebné obdobie. História podobná ako Putinova v pojelcinovskom Rusku. Vytiahol Maďarsko z ekonomického marazmu 90-tych rokov, po šafárení ľavicových Gyurcsányovských politikov, kedy sa krajina zadlžila do takých rozmerov, že jej hrozil celkový ekonomický a hospodársky kolaps.

 

Orbán postavil svoju politiku na:

a) národnom povedomí Maďarov (ktoré bolo vekmi a stále je veľmi silné), na maďarskosti (čím je myslené jedinečné postavenie ugrofínskeho národa v strede Európy, obkoleseného Slovanmi a Germánmi), a na stále pretrvávajúcom a umelo živenom smútku za nespravodlivosťou Trianonu,

b) presadzovaní tzv. národných záujmov Maďarska v rámci EÚ, k čomu mu výdatne pomáha súčasná poľská vládna zostava:

– nesúhlas so smerovaním Bruselu k vytvoreniu Spojených štátov Európskych,

– nesúhlas s migračnou politikou Bruselu,

– nesúhlas s bruselským likvidovaním tradičnej kresťanskej rodiny: otec + matka a pretláčaním ideológie LGBT komunít do rôznych spoločenských oblastí,

c) triezvo premyslenom riadení ekonomiky štátu, ktoré spočíva v dosiahnutí takmer úplnej sebestačnosti Maďarska v potravinárskom priemysle, vo vytvorení maďarskej investičnej banky (EXIMbank, a.s. – bez účasti zahraničného kapitálu), v cieľavedomom uzatváraní množstva medzinárodných zmlúv týkajúcich sa rozličných oblastí ekonomiky štátu (a to bez nápomoci EÚ) v snahe o dosiahnutie pevného ekonomického postavenia Maďarska vo svete.

Orbán dokázal, za pomoci malej strany kresťanských demokratov, zostaviť vládu plne fungujúcu štyri volebné obdobia bez škandálov medzi jednotlivými ministrami a členmi vlády.

Orbán dokázal, napriek už pomaly dvojročnej existencii vírusu Covid v Maďarsku, že je možné aj za globálne nepriaznivých politických, sociálno-ekonomických pomerov, udržať chod štátu tak, aby nielen ochránil hospodárstvo krajiny počas neutíchajúcej pandémie, ale aby sa hospodárstvo obnovilo a dosiahlo aspoň taký stav, v akom bolo pred pandémiou v r.2019. Lebo rok 2019 bol pre maďarské hospodárstvo dobrým rokom – štát mal vyrovnaný rozpočet. Nakoľko sa vývoj hospodárstva v roku 2020 spomalil a hrozilo, že tento vývoj zastane vôbec, vláda V.Orbána vytýčila dva najdôležitejšie ciele pre stabilizáciu krajiny: a) ochranu hospodárstva, b) obnovu hospodárstva. Vláda taktiež prijala viacero opatrení na záchranu pracovných miest. Takýto postup sa javil pre ekonomiku výhodnejší, ako poskytovanie podpôr. Medzi najznámejšie opatrenia maďarskej vlády v roku 2020 patrili: *moratórium na splácanie pôžičiek, *finančná pomoc rodinám, *finančná pomoc podnikateľom na udržanie chodu priemyslu a poľnohospodárstva, *zvýšenie miezd, *finančné príspevky zamestnávateľom na udržanie zamestnanosti. V dôsledku týchto opatrení vlády pracovalo v decembri 2020 v Maďarsku už toľko ľudí, ako pred vírusom.

 

Vládny kabinet V. Orbána vychádzal pri riešení pandémie a jej dôsledkov z logického uvažovania:

a) ak je v krajine vírus – je potrebné zohnať liek, čiže vakcínu.

b) ak bude vakcína – bude potrebné očkovať.

c) ak budú ľudia očkovaní – klesne počet chorých.

d) ak klesne počet chorých – bude možné obnoviť hospodárstvo.(Lebo z toho žijeme – všetci)

 

Pre lepšie umožnenie realizácie tohto logického postupu vláda vyhlásila po prvej vlne vírusu v poradí už dvadsiatu tzv. „národnú konzultáciu“ (quasi „malé referendum“), teraz na témy: *ako zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu, *ako uskutočniť ochranu hospodárstva prijatými opatreniami vlády. V otázkach adresovaných obyvateľstvu vláda zisťovala názory občanov na problémy, týkajúce sa pandémie a názory na vládou navrhované riešenia problémov. Gro otázok bolo nasmerovaných tak, aby občania sami zvážili, čo sa v danej situácii

vydržať (ak sa zatvoria kiná, divadlá, reštaurácie, šport.haly a pod. ?), a

– čo sa nedá vydržať (ak sa zatvoria pracovné miesta, jasle, škôlky, ZDŠ a pod. ?).

A národ odpovedal. Vyše 1,6 mil. obyvateľov súhlasilo s navrhovanými opatreniami vlády a taktiež so skutočnosťou, že navrhované opatrenia chcel štát zaviesť nie dočasne na vopred určenú dobu, ale dočasne dovtedy, pokiaľ si to bude vyžadovať situácia s vírusom. (Toto bol rozdiel od mnohých západných štátov aj od Slovenska, ktoré uvažovali a konali: zatvoríme – otvoríme, zatvoríme – otvoríme, zatvoríme – otvoríme…)

Vyššieuvedeným spôsobom sa podarilo Orbánovej vláde v Maďarsku zachrániť stagnujúce hospodárstvo.

Slovenská ministerka spravodlivosti nedávno vypustila do sveta vetu: „Vláda určuje ľuďom, ako majú žiť, či sa im to páči, alebo nie.“ Bruselská mašinéria prehliada takéto vyjadrenia, nepovažuje ich za „nedemokratické“, alebo v rozpore s „právnym štátom“, lebo používa na svoje štáty dvojaký meter. Viktor Orbán neurčuje ľuďom, ako majú žiť, ale radí sa s nimi. Spôsobom národných konzultácií, v počte už dvadsiaty krát.

Na vyporiadanie s rozširujúcim sa vírusom vynaložil štát nemalú energiu v duchu: „Nezáleží na tom, či je mačka biela, alebo čierna, hlavne aby chytala myši“. Preto Maďarská vláda zadovážila všetky dostupné vakcíny zo západu aj z východu. Odsúhlasené aj neodsúhlasené Európskou liekovou agentúrou. Maďarský minister zahraničných vecí a zahraničného obchodu P.Szijjártó už koncom roka 2019 zabezpečoval zmluvy o dodávkach vakcín, (bez pomoci EÚ), takže  v súčasnosti ich má Maďarsko prebytok a rozdáva ich aj balkánskym štátom, ktoré vakcíny potrebujú.  Postupne sa Maďarsko stalo, po Malte, najzaočkovanejším štátom Európy (v súčasnosti 5,5 mil. zaočkovaných) a v apríli 2021 mohlo začať s obnovou hospodárstva.

Maďarské hospodárstvo je vyvážené – export do, import z rôznych častí sveta. Hlavní investori v Maďarsku sú Nemci, Čína, USA. Maďarsko je v súčasnosti na 34.-tom mieste svetového rebríčka exportu, čo je v ekonomickom meradle považované za veľmi dobré umiestnenie. Export Maďarska dosiahol v roku 2020 – 100miliárd HUF. Od začiatku krízy pandémie Covid bol zaznamenaný len 5% úpadok hospodárstva. Hospodárstvo Maďarska je delené na rezorty, ktoré sú vlastníctvom: a) maďarským (energie – 59%, banky – 57%, médiá – 55% ),  b) zahraničným. Zámerom súčasnej Orbánovej vlády je získať viac info-sietí, železníc, stavebných investícií, do maďarského vlastníctva. Ale to je hudba budúcich desať rokov.

Vláda V.Orbána úspešne bojuje s globálnou pandémiou, dočasné opatrenia (vyčítané bruselskou mašinériou) boli na jar 2021 zrušené, nakoľko nebol dôvod ich ďalšieho trvania. V. Orbán je však nútený bojovať okrem pandémie aj s Európskym parlamentom , ktorý už niekoľko rokov sústavne nachádza nové a nové témy, kvôli ktorým vyjadruje svoju nespokojnosť s konaním maďarskej vlády, menovite jej predsedu V. Orbána. Hlavným dôvodom tejto zjavnej nespokojnosti Bruselu je jednoznačné a nemenné stanovisko Orbánovej vlády k migračnej politike Bruselu: žiadni migranti do Maďarska prijímaní nebudú. Preto, podľa Bruselu, Maďarsko nie je „právny štát“, (na rozdiel napr. od Litvy – ktorej EÚ ešte aj pomáha zamedziť prílev migrantov z Bieloruska), v Orbánovom Maďarsku je „obmedzená sloboda slova“, a podľa posledných hlasovaní v EP (ku ktorým sa pridali aj slovenskí EÚ poslanci: Šimečka, Štefanec  a spol.) – Maďarsko obmedzuje práva LGBT komunít. Pritom v Bruseli je nepochybne známe, že maďarské opozičné strany majú vlastné televízne stanice s protivládnym programom, majú vlastnú verejne dostupnú dennú tlač, osoby odlišnej sexuálnej orientácie nie sú prenasledovaní ani obmedzovaní v právach (okrem tých práv, ktoré sú v rozpore s rodinnou politikou štátu), primátor hlavného mesta je člen opozičnej strany atď. atď., ale…kto chce psa biť, palicu si nájde.

(V.Orbán osobne navštívil nedávno zopár kioskov v centre hlavného mesta, kúpil si noviny a časopisy vydávané opozičnými štruktúrami, ktoré kritizujú jeho vládu. Vraj ich nebolo veľa – kričia opoziční. Ale že vôbec boli, nasvedčuje, že o žiadnom obmedzovaní „slobody slova“ nemôže byť reč.)

Český politológ Oskar Krejčí sa vyjadril o politikoch slovami: „Politika treba hodnotiť podľa toho, v akom stave krajinu odovzdáva (nasledujúcemu štátnikovi). Politika nie je o fotografovaní, ukazovaní sa, stretávkach…“

V roku 2022 budú v Maďarsku parlamentné voľby. Opozičné strany, riadené zo zákulisia liberálnym F. Gyurcsány-om (bývalým predsedom vlády v 90.-tych rokoch) otvorene priznávajú, že v ich volebnom programe je o.i. myšlienka otvorenia štátu v ústrety tzv. balkánskej ceste migrantov a zbúranie južného oplotenia Maďarska, užšia spolupráca s EÚ (tzn. o.i. zrušenie „orbánovských protisorosovských“ zákonov), legalizácia sobášov LGBT osôb a adopcie detí takýmito osobami, obnovenie rôznych inštitúcií a vzdelávacích ustanovizní platených a riadených sorosovskými nadáciami ako aj do škôlok a ZDŠ-iek zavedenie informačných prednášok rôznych aktivistov, spolkov, na sexuálne, homosexuálne a transrodové témy pre maloleté deti. To je predstava „právneho štátu“ podľa Bruselu, ako aj podľa liberálnej pani Kláry Dobrev, ašpirujúcej na miesto budúcoročnej povolebnej predsedkyne vlády. (Táto dáma už nemá maloleté deti.)

Nedávno, na júnovej konferencii pri príležitosti tridsaťročného jubilea Maďarska (po zmenách v r.1989), predniesol V.Orbán prednášku o budúcnosti Európskej únie. (Celý text Orbánovej prednášky zverejnili Hl.Správy dňa 9.07.t.r. v článku I. Lehotského.) V. Orbán sa na základe nesporných faktov a v preukázateľných číslach vyjadroval o žalostnom stave EÚ. Stave hospodárskom, obrannom, morálnom. Zároveň však – navrhol riešenia ako EÚ zrekonštruovať . Teda: nie zrušiť EÚ, nie vystúpiť z EÚ, ale ukázať, ako by to v EÚ fungovať mohlo. V súčasnosti požaduje 76% maďarov rekonštrukciu Európskej únie. Rekonštrukciu na základe spolupracujúcich národných štátov s vlastnou suverenitou. Nie Spojené štáty Európskeako je predstava slovenskej pani prezidentky, slovenskej strany Progresívne Slovensko a slovenských europoslancov Šimečka, Štefanec a spol. Zhrnuté Viktorom Orbánom: Nie EÚ je naša budúcnosť – MY sme budúcnosťou Európskej únie.

Anna Marková

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Zdravotné poisťovne by mohli tvoriť zisk do 10 percent vloženého kapitálu ročne

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Zdravotné poisťovne by mohli po novom tvoriť zisk do výšky desať percent z vloženého kapitálu spoločnosti za rok. O novele zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá okrem iného rieši spôsob výpočtu zisku zdravotných poisťovní, by v stredu (29. 9.) mala rokovať vláda.…

WHO obnoví vyšetrovanie pôvodu koronavírusu

0 icon

Washington 27. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP/Keystone-Salvatore Di Nolfi)   Svetová zdravotnícka organizácia plánuje znovu vyšetriť pôvod vírusu, ktorý je príčinou pandémie covidu-19, informuje The Wall Street Journal. Zástupcovia organizácie poznamenali, že na vyriešenie tejto úlohy veľa času nezostáva. WHO zostaví tím z 20 ľudí, odborníkov na biologickú ochranu a laboratórnu bezpečnosť…

942 prokurátorov: Nebudeme rozhodovať po tlakom politikov a médií

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Prezentované neodborné vyjadrenia, ktoré dehonestujú poctivú prácu všetkých prokurátorov vrátane generálneho prokurátora Slovenskej republiky a ktoré sú zrejme prejavom osobných ambícií, a nie verejného záujmu, považujeme za neprípustné. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré podporilo viac ako 600 prokurátorov z celkového počtu 942…

Nemecké voľby: Porážka „extrémneho centrizmu“ CDU/CSU a nevýrazné víťazstvo SPD. O slovo sa hlásia Zelení, autentickí ľavičiari a konzervatívci

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber, TASR/AP-Wolfgang Kumm, Thilo Schmuelgen)   Nemecké parlamentné voľby sú za nami. Dozvedeli sme sa, že tesne zvíťazila SPD, ktorá by tak mala mať po dlhšom čase svojho kancelára. Získala 25,7 percenta hlasov Večný status quo liberálnej demokracie Voľby ukázali niekoľko podstatných vecí, o ktorých sa…

Prvostupňové správne súdy by mohli sídliť v Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prvostupňové správne súdy by mohli sídliť v Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach. Vyplýva to z návrhu zákona o zriadení správnych súdov, ktorý Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. Na pondelkovom brífingu o tom informovala šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková "Som…

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Zákonná úprava, ktorá by zvýhodňovala zaočkovaných, musí prejsť ústavnoprávnym testom diskriminácie

0 icon

Bratislava 27. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Názory časti právnickej obce na diskriminačný charakter akejkoľvek právnej úpravy zvýhodňujúcej očkovaných sú právne irelevantné a nesprávne. Uviedlo to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) "Stredisko sa od takýchto názorov dištancuje a v postavení národného antidiskriminačného orgánu, naopak, zdôrazňuje, že akákoľvek zákonná úprava,…

Korčok: Náš multilaterálny systém je v defenzíve

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Náš multilaterálny systém je v defenzíve. Hľadajú sa skôr individuálne ako spoločné riešenia a výsledkom je to, že prehrávame všetci. Na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave to povedal slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok AKTUALIZUJEME  

Hamáček: Nebolo ľahké vyhostiť toľko Rusov, ale našli sme odvahu

0 icon

Praha 27. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Predseda ČSSD Jan Hamáček v novom predvolebnom videu vytiahol svoj legendárny červený sveter a prehovoril k voličom. Nebolo pre neho jednoduché vyhodiť z krajiny toľko ruských diplomatov a udržiavať núdzový chod štátu, oznámil ČSSD na svojom kanáli na sociálnych sieťach publikovala nový…

Slová – svedkovia aj našej histórie

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (HSP/Foto:Archív)   Na svojich potulkách po okolitých krajinách myslievam na profesora Jána Stanislava. Najmä, keď som v Rumunsku. Ako rád by som práve jemu porozprával o svojich zisteniach, ktoré priamo potvrdzujú aj jeho predpoklady o tom, aká bola slovenská zem veľká v ranom stredoveku. Asi by…

Pekári: Rast cien energií môže spôsobiť zastavenie výroby. Vláda musí nájsť okamžité riešenie situácie

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Situácia s neudržateľne stúpajúcimi cenami elektrickej energie a plynu ťažko dolieha na pekárov, cukrárov aj cestovinárov. Výroba chleba či pečiva je totiž energeticky veľmi náročná a po nákladoch na pracovnú silu a suroviny tvoria práve ceny energie tretiu najvýznamnejšiu nákladovú položku. Ak štát nepristúpi…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Ivermektin do lekární bez predpisu!

0icon

Prihováram sa našim politikom. Pôvodne som chcel v texte začať každú vetu nejakou škaredou nadávkou, ale rozmyslel som si to. Politici, na Ivermektin pri liečbe Covidu som vo svojom okolí počul len chválu. A dokonca aj o tom určenom pre kone či ovce. Politici, Ivermektin je podľa odborných štúdií najbezpečnejší…

Gustáv Murín

Očkovacia propaganda pritvrdzuje - až do absurdna

0icon

Od počiatku tejto umelo zdramatizovanej (napr. aj falošne pozitívnymi testami a manipuláciou so štatistikami hospitalizovaných) pandemickej situácie registrujeme u nás absenciu verejnej odbornej diskusie a následné bezradné, agresívne, neúspešné zásahy do života celej spoločnosti vedenej bandou plagiátorov. Nevedomosť vedie ku katastrofickým následkom. A tie sa dostavili. Len si stručne zhrňme,…

Andrej Sablič

Komu niet rady, tomu niet ani pomoci!!!

0icon

Spravil som vše, preto, aby si táto spoločnosť uvedomila kam smeruje a, čo je tomu na príčine. Žiaľ spoločenská hlúposť, ktorej začínajú podliehať aj jedinci derúci sa k moci sa množí exponenciálne tak ako, aj prázdne peniaze, ktoré sú nositeľom tejto hlúposti. Nuž a tak na záver tohoto seriálu článkov…

Pavel Jacz

Matovič je najšikovnejší slovenský politik. Žiaľ, iba ….

0icon

  (Zdroj Sputnik News) To, čo sa dnes deje v spoločnosti, v politike, na štátnych úradoch a najmä v policajných a s nimi súvisiacich zložkách, ktoré majú dbať na dodržiavanie zákonov je výslednica ťaženia súčasnej klapkovo jednosmernej „najprofesionálnejšej“ slovenskej vlády v histórii (aspoň si myslím, že „šikovnejšía“ nebola žiadna doteraz),…

Boris Mesár

1. Nórsko : COVID je sezónna chrípka ? 2. Členovia kongresu USA a ich zamestnanci sú oslobodení od Bidenovho očkovacieho mandátu 3. Prečo je na celom svete zrazu extrémne vážny nedostatok pracovníkov? 4. ZAOČKOVANÁ SLOVENSKÁ HEREČKA ŠVIDRAŇOVÁ DOSTALA COVID

0icon

1.Koronavírus možno teraz zaradiť do jedného z niekoľkých respiračných ochorení so sezónnymi odchýlkami, uviedol Geir Bukholm, zástupca riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH). Za posledný rok a pol bol Covid-19 klasifikovaný ako všeobecne nebezpečná choroba. To sa však môže čoskoro zmeniť, pretože asistent riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH) Geir Bukholm…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Nebudeš veriť vlastným očiam! Tieto zvieratá sa očividne roztápajú

0 icon

Zima je už definitívne za nami a blížime sa k tým neznesiteľným horúčavám, ktoré nás čakajú v lete. Predstav si ten pocit, že sa roztápaš. Ako čokoláda, ktorú si nechal na slnku dlhšie, ako bolo potrebné. Presne tak sa v lete cíti nejden človek. A nie len ľudia zdieľajú tieto…

Dunkerque a 2. svetová vojna (5. časť)

0 icon

 Aj napriek hrdinstvu preukázanom v Dunkerquu a úspešnou evakuáciou prevažnej väčšiny spojeneckých vojsk išlo o potupnú porážku. Hitler nariadil, aby na oslavu vyzváňali tri dni zvony a Churchill pochmurne poznamenal: „Evakuáciou sa vojny nevyhrávajú“. Pokračujeme v poradí piatou časťou článku o situácii vo francúzskom meste Dunkerque počas druhej svetovej vojny.…

Čo sa stane s tvojim telom, ak budeš piť len čistú vodu?

0 icon

Všetci dobre vieme, aké zdravotné ťažkosti nám môžu spôsobiť rôzne sladené nápoje - od obezity až po cukrovku a srdcovo-cievne problémy. Avšak ako bude naše telo reagovať, ak tieto nápoje kompletne vyradíme z nášho "jedálnička" a začneme piť výhradne čistú vodu? 1. Schudneš

Prečo na svete existujú len 4 farby pasov a aký majú význam?

0 icon

Je jasné a celkom logické, že každá krajina na svete má svoj vlastný pas a jeho vyhotovenie. Čo však majú všetky pasy spoločné, je farba obalu. Existujú iba štyri základné farby, ktoré sa používajú na cestovných pasoch po celom svete. Každá krajina má svoje vlastné dôvody pre výber jednej z týchto štyroch farieb,…

TOP 10 dôvodov, kvôli ktorým je ťažké byť nadpriemerne vysoký

0 icon

Máš dva metre a stretávaš sa denno denne s problémami, ktoré ti tvoja výška spôsobuje? Samozrejme, nemajú to ľahké ani nízki ľudia... No v dnešnom príspevku dáme priestor vtipným situáciam, do ktorých sa dostávajú tí nadmerne vysokí. Život nie je vždy jednoduchý a to dokazujú aj nasledujúce fotografie.  1. Keď…

Armádny Magazín

Šéf ruskej rozviedky Naryškin vysvetlil údajné akustické útoky na americkú ambasádu na Kube

0 icon

Rusko, 27.september 2021 (AM) – Vedúci zahraničnej spravodajskej služby Sergej Naryškin v komentári k informáciám o záhadnom „kubánskom syndróme“ odhalil podrobnosti o niektorých tajných experimentoch USA, ktoré sa uskutočnili v sovietskych časoch. Americkí experti podľa Naryškina skúmali spôsoby, akými elektromagnetické žiarenie ovplyvňuje ľudský mozog, aby sa

Alijev odtajnil neznáme podrobnosti o Putinovi a Karabachu

0 icon

Azerbajdžan, 27.september 2021 (AM) - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev odtajnil neznáme podrobnosti súvisiace s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a konfliktom v Náhornom Karabachu. Alijev poznamenal, že komunikácia s arménskym vedením prebehla cez Putina: sprostredkoval správy Pašinjanovi. Putin bol o vojne i

Ako to je v naozaj s Wagnerovcami? Šéf ruskej diplomacie Lavrov aj premiér Mali vysvetľujú

0 icon

Mali, 27.september 2021 (AM) – Predseda vlády republiky Mali Shogel Kokalla Maiga reagoval na obvinenia Francúzska, že krajina sa uchýlila k pomoci ruskej armády prostredníctvom agentúry Wagner. Podľa politika si za to môžu sami Francúzi: „Boli sme do určitej miery opustení uprostred letu.“   Francúzsky m

Zverejnené zábery Putina a Šojgua v tajge

0 icon

Rusko, 27.september 2021 (AM) – Médiá zverejnili zábery ruského prezidenta Vladimira Putina a ruského ministra obrany Sergeja Šojgua v tajge - hlava štátu a vedúci ministerstva obrany tam boli začiatkom septembra. Na záberoch je vidieť Putina počas jeho dovolenky s udicou v ruke, na prechádzke v horách, plavbe loďou po rieke. Putin…

Podpora operácií vo vzdialených a drsných prostrediach. Pentagon začal vyvíjať mobilné jadrové reaktory

0 icon

USA, 26.september 2021 (AM) – Program na výrobu mobilných jadrových reaktorov pre armádu, ktorý bol spustený v USA, naberá na obrátkach. Podľa Miltary.com bude väčšina prác vykonaná v jadrovom laboratóriu v Idahu.  

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali