Svätý Otec v novej knihe na tému misií: Mučeníci sú víťazmi, nie obeťami

Vatikán 8. novembra 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TK KBS-SpC-Vatican)

 

Prinášame vybrané časti z novej knihy rozhovorov s pápežom Františkom „Bez neho nemôžeme nič urobiť. Byť misionármi dnes vo svete“, ktorá vyšla 5. novembra. Svätý Otec v nej odpovedá na otázky talianskeho novinára Gianniho Valenteho z agentúry Fides

Svätý Otec v novej knihe na tému misií: Mučeníci sú víťazmi, nie obeťami

Pápež František sa v rozhovore s talianskym novinárom priznáva, že k jezuitom vstúpil pritiahnutý ich misionárskym povolaním. Mal aj túžbu ísť do Japonska, ale vtedy tú túžbu nebolo možné zrealizovať. „Ale vždy som si uvedomoval, že ohlasovať Ježiša a jeho Evanjelium vždy znamená isté vyjdenie von a kráčanie“. Výraz „vychádzajúca Cirkev“ mnohí radi opakujú a neraz to môže vyznieť ako nejaký ošúchaný slogan, poznamenáva Gianni Valente. Svätý Otec reaguje:

„Vychádzajúca Cirkev, to nie je nejaký módny výraz, ktorý by som bol vymyslel ja. Je to príkaz Ježiša, ktorý v Markovom evanjeliu od svojich učeníkov žiada, aby išli do celého sveta a hlásali Evanjelium každému stvoreniu. Cirkev buď vychádza von, alebo nie je Cirkvou. Buď sa venuje ohlasovaniu, alebo nie je Cirkvou. Ak Cirkev nevychádza von, korumpuje sa, stráca svoju prirodzenosť. Stáva sa  niečím iným.“

 

Čím sa stáva taká Cirkev, ktorá neohlasuje a nevychádza von?

„Stáva sa duchovným združením. Akousi nadnárodnou organizáciou na spúšťanie iniciatív a posolstiev eticko-náboženského obsahu. To nie je nič zlé, no nie je to Cirkev. Toto je riziko akejkoľvek statickej organizácie v Cirkvi. Končíme tak, že si Krista akoby „udomácnime“. Nevydávaš viac svedectvo o tom, čo koná Kristus, ale hovoríš v mene istej idey o Kristovi. Idey, ktorej si vlastníkom a ktorú si si ty udomácnil. Organizuješ veci, stávaš sa takým malým manažérom cirkevného života, kde sa všetko deje podľa stanoveného programu, a treba sa teda len riadiť inštrukciami. Nikdy však už nedôjde k stretnutiu s Kristom. Už viac nenastáva to stretnutie, ktoré sa na začiatku dotklo tvojho srdca.“

 

Je misia automaticky protiliek na toto všetko? Stačí vôľa a snaha „vyjsť“ na misiu, aby sme sa vyhli týmto deformáciám?

„Misia, tzv. „vychádzajúca Cirkev“, to nie je akýsi program, úmysel, ktorý treba uskutočniť vôľovým úsilím. Je to Kristus, kto dáva Cirkvi vyjsť zo seba samej. V misii ohlasovania Evanjelia sa hýbeš preto, lebo Duch Svätý ťa podnecuje, vedie ťa. A keď prídeš na miesto, zistíš, že on prišiel už pred tebou a čaká na teba. Duch Pána prišiel prvý. On ťa predchádza, aj preto, aby ti pripravil cestu a už je v akcii.“

 

Pri ďalšej z otázok talianskeho novinára pápež František vysvetľuje, že ten, kto je v misii ohlasovania Evanjelia, pociťuje aj istý druh „závratu“ z toho, ako Duch Svätý pôsobí:

„Tajomná plodnosť misie nespočíva v našich úmysloch, v našich metódach, v našom nadšení a v našich iniciatívach, ale spočíva práve v tomto závrate: v tom závrate, ktorý pociťujeme pri Ježišových slovách, keď hovorí: «bezo mňa nemôžete nič urobiť.“

 

Rád opakujete, že Cirkev rastie „skrze svedectvo“. Čo sa snažíte dať pochopiť týmto zdôrazňovaním

„Tú skutočnosť, že tá príťažlivosť sa dosvedčuje v nás. Svedok  dosvedčuje to, čo účinkovanie Ježiša Krista a jeho Ducha skutočne vykonalo v jeho živote. Po zmŕtvychvstaní je to samotný Kristus, ktorý sa ukazuje apoštolom. Je to on, ktorý z nich robí svedkov. Ani svedectvo nie je nejaký vlastný výkon, sme svedkami Pánových diel.“

Gianni Valente sa pápeža Františka pýta aj na ďalší z jeho často používaných pojmov. Je ním tzv. „prozelytizmus“, pred ktorým pápež často varuje. Je to pre zachovanie dobrých vzťahov s inými Cirkvami a dialógu s inými náboženstvami? Svätý Otec vysvetľuje:

„Problém s prozelytizmom nie je len to, že protirečí ekumenickej ceste a medzináboženskému dialógu. Prozelytizmus je všade tam, kde sa zamýšľa rast Cirkvi nezávisle na príťažlivosti Krista a účinkovaní Ducha Svätého, všetko stavajúc na nejakom druhu „múdrej reči“. Takže tá prvá vec je, že prozelytizmus vysúva preč z misie samotného Krista a Ducha Svätého, a to aj vtedy, keď sa tvári, že hovorí a koná v Kristovom mene, čisto verbálnym (nominalistickým) spôsobom.

Prozelytizmus je vždy svojou povahou násilný, aj keď to maskuje alebo to praktizuje v rukavičkách. Neznáša slobodu a nezištnosť, s ktorou sa môže odovzdávať viera z osoby na osobu skrze milosť. Preto prozelytizmus nie je len tým z minulosti, z dávnych dôb kolonializmu či nútených konverzií alebo konverzií kupovaných prísľubom materiálnych výhod. Aj dnes tu môže existovať prozelytizmus, aj vo farnostiach, v spoločenstvách, hnutiach, v rehoľných kongregáciách.“

 

Čo sa teda myslí pod ohlasovaním Evanjelia?

„Hlásať Evanjelium znamená odovzdať v striedmych a presných slovách samotné svedectvo o Kristovi, ako to robili aj apoštoli. Netreba si však vymýšľať presvedčivé príhovory. Ohlasovanie Evanjelia môže byť aj pošepky, no vždy vedie cez otriasajúcu silu škandálu kríža. A odjakživa sa riadi cestou naznačenou v liste svätého apoštola Petra, spočívajúcou v jednoduchom «zdôvodnení» vlastnej nádeje tým druhým. Nádeje, ktorá zostáva škandálom a hlúposťou v očiach sveta.“

 

Podľa čoho možno rozoznať kresťanského misionára?

„Charakteristickou črtou je to, že konajú ako tí, čo k viere uľahčujú prístup, a nie ako kontrolóri viery. Uľahčovať, sprístupňovať, neklásť prekážky Ježišovej túžbe objať všetkých, uzdraviť všetkých, zachrániť všetkých. Neselektovať, nerobiť „pastoračné colnice“. Nesprávať sa ako tí, čo sa postavia k dverám, aby kontrolovali, či druhí spĺňajú požiadavky pre vstup.

Spomínam si na farárov a komunity v Buenos Aires, ktorí prišli s mnohými iniciatívami na uľahčenie prístupu ku krstu. Všimli si, že v posledných rokoch vzrastal počet tých, ktorí neboli pokrstení z mnohých dôvodov, aj spoločenských, a chceli všetkým pripomenúť, že byť pokrsteným je jednoduchou vecou, že všetci o to môžu požiadať, pre seba i pre svoje deti.

Cesta, na ktorú sa vydali tí farári a komunity, bola jednoducho táto: nepridávať záťaže, nestavať nároky, odstrániť každú ťažkosť kultúrneho, psychologického či praktického charakteru, ktorá by mohla ľudí nútiť k odkladu či zanechaniu úmyslu pokrstiť svoje deti.“

 

V Amerike v počiatkoch evanjelizácie misionári diskutovali o tom, kto by mal byť „hodným“ prijať krst. K čomu viedli takéto diskusie?

„Pápež Pavol III. odmietol teórie tých, ktorí tvrdili, že indiáni (indios) boli od prírody „neschopní“ prijať Evanjelium a potvrdil rozhodnutie tých, ktorí im uľahčovali krst. Zdajú sa to byť veci minulosti, a predsa, aj dnes existujú skupinky a sektory, čo sa prezentujú ako „osvietení“ – ilustrados, a aj Evanjelium uväzňujú do svojich pokrivených logík, ktoré rozdeľujú svet medzi „civilizovanosť“ a „barbarstvo“.

Myšlienka, že Pán má medzi svojimi predurčenými aj mnohé „počerné tváre“ (cabecitas negras), ich irituje, oberá o náladu. Považujú veľkú časť ľudskej rodiny za akúsi entitu nižšej triedy, ktorá je nevhodná pre dosiahnutie – podľa ich štandardov – slušnej úrovne duchovného a intelektuálneho života. Na tomto základe sa môže vyvinúť pohŕdanie národmi považovanými za druhotriedne. Toto všetko vyšlo na povrch aj pri príležitosti Synody biskupov o Amazónii.“

 

Niektorí majú tendenciu stavať do dialektického protikladu jasné ohlasovanie viery a sociálne diela. Vravia, že misia sa nemá redukovať na podporu v sociálnych diel. Ide o oprávnenú obavu?

„Všetko to, čo spadá do horizontu Blahoslavenstiev a skutkov milosrdenstva, je v súlade s misiou a je to už ohlasovaním, je to už misiou. Cirkev nie je akousi mimovládnou organizáciou, Cirkev je niečo iné. Ale Cirkev je aj poľnou nemocnicou, kde sa prijímajú všetci, takí, akí sú, uzdravujú sa rany všetkých. A toto je súčasťou jej misie.

 

Všetko závisí od lásky, ktorá hýbe srdcom toho, kto tieto veci koná. Ak misionár pomáha vykopať studňu v Mozambiku, pretože si všimol, že ju potrebujú tí, ktorých krstí a ktorým káže Evanjelium, ako môžeme povedať, že toto dielo je oddelené od ohlasovania?“

Gianni Valente sa pápeža pýta aj súvis misie s mučeníctvom. Svätý Otec v odpovedi zdôrazňuje, že mučeníctvo i hlásanie Evanjelia majú „ten istý prameň, ktorým je Božia láska, vliata do našich sŕdc Duchom Svätým“.

„Mučeníctvo je najvyšším vyjadrením uznania a svedectva vydaného Kristovi, čo znamená naplnenie misie, apoštolského diela.“

Pápež František to konkretizoval na príkladoch koptov popravených teroristami v Líbyi či sestier Matky Terezy zavraždených v Jemene uprostred ich služby ľuďom v núdzi.

„Všetci títo sú víťazmi, a nie „obeťami“. A ich mučeníctvo, až po preliatie krvi, osvetľuje to mučeníctvo, ktoré všetci môžu podstúpiť v každodennom živote, prostredníctvom svedectva vydaného Kristovi každý deň.“

 

Viac článkov s náboženskou tématikou nájdete v kategórii svetonázor. Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Zadržali dvoch podozrivých z financovania protestov v Bielorusku

0 icon

Minsk 15. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Bieloruské orgány činné v trestnom konaní zadržali dve osoby podozrivé z financovania protestov, ktoré sa v krajine konajú od kontroverzných prezidentských volieb v auguste minulého roku. Jedným zo zadržaných je bieloruský novinár Andrej Aľaxandrav. Podľa agentúry TASS to v piatok oznámil námestník bieloruského ministra…

Remišová: Rokovanie vlády bude pokračovať aj v sobotu

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Rokovanie vlády k plošnému testovaniu bude pokračovať aj v sobotu (16. 1.). Ministri sa nedohodli na materiáli, ktorý sa im predostrel. Uviedla to v piatok po rokovaní vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Návrh sa mal týkať aj testovania 11-ročných…

Berlín schválil obnovenie prác na plynovode Nord Stream 2

0 icon

Berlín 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/dpa-Jens Buettner)   Nemecké úrady v piatok dali okamžité povolenie na obnovenie prác na podmorskom plynovode privádzajúcom zemný plyn z Ruska. Proti rozhodnutiu nemeckej Spolkovej námornej a hydrografickej agentúry sa možno odvolať, čo znamená, že by to mohlo spôsobiť ďalšie zastavenie výstavby projektu Nord Stream 2,…

Ministerka spravodlivosti nezvažuje stiahnutie reformy súdnej mapy

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) nezvažuje stiahnutie reformy súdnej mapy. Uviedla to po dnešnom rokovaní vlády SR. Reagovala tak na list slovenských sudcov, v ktorom okrem kritiky návrhu novej súdnej mapy odzneli aj výhrady voči predsedovi Súdnej rady SR Jánovi Mazákovi.…

Bol Lučanský aj v ústave v Banskej Bystrici? ZVJS reaguje na vyjadrenia Radačovského

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského strážili počas jeho hospitalizácie v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku začiatkom decembra 2020 príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) z ústavu v Banskej Bystrici. Zbor to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na dokument, ktorý zverejnil právny…

Na Slovensko dorazila zásielka ďalších 2,6 milióna antigénových testov

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Na Slovensko dorazila zásielka ďalších 2,6 milióna antigénových testov. Ako informuje Ministerstvo hospodárstva SR, v priebehu siedmich dní tak zabezpečilo dodávku viac ako 5 miliónov kvalitných antigénových testov od spoločnosti SD Biosensor. Testy sú v skladoch Správy štátnych hmotných rezerv SR, odkiaľ sa…

Vláda bude o pandémii rokovať aj zajtra, podľa Sulíka sa blížia k rozumnému kompromisu

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Vláda sa výrazne posunula v hľadaní riešenia v aktuálnej pandemickej situácii. Po piatkovom mimoriadnom rokovaní kabinetu to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. "Ale neuzavreli sme to a budeme pokračovať zajtra," vyhlásil. Ešte dnes pritom podľa neho dostanú finálny návrh uznesenia vlády od ministra…

Chirana T.Injecta: Štát by mal objednať vakcinačné komponenty čo najskôr. Iné štáty Európy už začali

0 icon

Stará Turá 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Carlos Giusti)   Chirana T.Injecta ročne vyrobí 250 miliónov kusov injekčných striekačiek a schopná plne uspokojiť prípadnú masívnu objednávku Slovenska v súvislosti s očkovaním proti COVID-19. Firma už v lete minulého roku upozornila, že príchod vakcíny proti COVID-19 bude začiatkom najmasívnejšieho očkovania v dejinách Európy.…

Sam Bennett túži po víťazstve na monumente aj obhajobe zeleného dresu na Tour de France

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Írsky cyklista Sam Bennett v roku 2020 pripravil Petra Sagana o zelený dres na Tour de France a stať sa to môže aj v roku 2021. Najslávnejšie etapové preteky figurujú v predbežnom pláne pretekára tímu Deceuninck - Quick Step aj v nadchádzajúcej sezóne.…

Prokuratúra začala vyšetrovanie Sarkozyho pre zneužívanie vplyvu

0 icon

Paríž 15. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Christophe Petit Tesson)   Francúzska prokuratúra v piatok oznámila, že začala vyšetrovanie údajného zneužívania vplyvu bývalým prezidentom Nicolasom Sarkozym. Niekdajší líder Francúzska má tak ďalšie vážne problémy so zákonom, napísala tlačová agentúra AFP Vyšetrovanie začala francúzska prokuratúra zaoberajúca sa finančnými deliktami (PNF) a týka sa poradenských…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Chorá politická scéna

0icon

Ochorela aj naša politická scéna. Situácia je veľmi vážna. Akoby jej dochádzal kyslík. Príznačné pre túto dobu. Spoločnosť by sa mala snažiť dávať si na vedúce miesta tých najschopnejších jedincov. Čím vyššia pozícia v spoločnosti, tým väčšie schopnosti. A čo je najvyššia pozícia v spoločnosti? Exekutíva. Nie novinári, nie umelci.…

Boris Mesár

1. BBC - Covid: Ako vyťažené sú nemocnice v Anglicku?, 2, Testovanie je PSYOPS

0icon

1.) Premiér Boris Johnson pri vyhlásení národného lockdownu uviedol, že v prípade neprijatia opatrení hrozí, že NHS bude ochromená. Štatistiky však naznačujú, že podiel postelí momentálne obsadených pacientmi je v skutočnosti nižší ako obvykle. Ako môže byť teda obe veci pravdivé? Čo je tento rok iné? Zima je pre NHS…

Rastislav Slovák

Sulík je bezvýznamná politická nula. Bezvýznamnej politickej nule Sulíkovi ide o korytá a kvôli tým korytám sa bude v koalícii šialeného psychopata Matoviča držať ako kliešť

0icon

Sulík je bezvýznamná politická nula. Či ho šialený psychopat Matovič z tej koalície vyhodí alebo nie je absolútne jedno. Je jedno či bude tá koalícia psychopata Matoviča fungovať s 95 alebo 82 koaličnými poslancami. Bezvýznamnej politickej nule Sulíkovi ide o korytá a kvôli tým korytám sa bude v koalícii šialeného…

Ivan Holek

Vakcína! Moje osobné legitímne pochybnosti

0icon

Z verejnoprávneho rozhlasu som sa dozvedel pre mňa osobne dosť znepokojivú informáciu, že priemerný čas vývoja vakcíny je dvanásť rokov. A všetky vakcíny, ktorými má byť očkované takmer celé ľudstvo boli vyvinuté za rok. Média však hovoria o ich absolútnej bezpečnosti a na dôkaz toho sa dávajú mnohí politici demonštratívne…

Slavěna Vorobelová

Spasiteľ Matovič alebo viac testov = väčší biznis

0icon

Testovanie v podaní Igora Matoviča začalo takto https://www.crz.gov.sk/zmluva/5021873/ , pokračovalo takto https://www.crz.gov.sk/zmluva/5380151/ a naďalej pokračuje. Pri tomto mega biznise pre čuduj sa svete firmičku z Trnavy, ktorá mala donedávna dlhy voči štátu, asistujeme bohužiaľ, my všetci. Akurát my asistujeme tak, že platíme a necháme si špárať donekonečna v nose, no niekto expresne

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ako sa mení Zem? NASA odhalila fotografie, ako sa mení podnebie

0 icon

Prírodné katastrofy významne zasiahli milióny ľudí na celom svete. Roztrieštené povodne a zosuvy pôdy pochovali milióny domov a požiare spôsobili zničenie pozemkov. Fotografie NASA ti odhalia viac. Každoročný výskyt prírodných katastrof vyvoláva otázky a odborníci na životné prostredie neustále opakujú, že je to spôsobené ľudskými aktivitami na našej planéte. Aj keď sa…

Malajzia - zaujímavé fakty o tropickom raji 2. časť

0 icon

Malajzia sa svojho času umiestnila na 9. mieste ako najnavštevovanejšia krajina na svete z hľadiska turistických aktivít. Môžeme s istotou povedať, že táto autentická multikultúrna krajina si zaslúži aj tvoju pozornosť, pretože v Malajzii existujú jedinečné veci, ktoré nikde inde na svete nenájdeš. Za spev Despacito ti môžu dať pokutu

Halley a záhady vesmírnych telies: 1. časť

0 icon

Prinášame vám trojdielny článok o Halleyho kométe. Totiž výskumy britského astronóma menom Edmund Halley objasnili množstvo záhad ohľadom vesmírnych telies. Tie tak prestali byť vnímané ako božské znamenia a stali sa predmetom vedeckého bádania. Začíname prvou časťou článku. Kométy boli po stáročia základom vízií mnohých veštcov, priživujúcich sa na ľudovej poverčivosti. Presné…

TOP10: Toto sú tie najstrašidelnejšie a najzáhadnejšie miesta Slovenska

0 icon

Ak máš rád strašidelné príbehy, záhadné a tajomné miesta, staré legendy, si na správnom mieste. V tomto rebríčku sa pozrieme na tie najzáhadnejšie miesta Slovenska, ktoré sú miestami doslova až desivé. Nemáš náhodou jedno z nich niekde poblíž?  1. Katov dom v Trenčíne 

Princezná Diana, Michael Jackson či Kennedy. Ako by vyzerali dnes?

0 icon

Great Senior Living je platforma venovaná blahobytu starších ľudí, ktorá nedávno začala malý projekt nazvaný "Gone But Not Forgotten". Ide o vzdanie pocty ľuďom, ako princezná Diana, Michael Jackson či americký prezident John F. Kennedy, ktorí tento svet opustili predčasne.  V rámci projektu Great Senior Living sa môžeme dozvedieť, ako by vyzerali niektoré "celebrity",…

Vo svete IT

Europolu sa podarilo odstaviť z Deep Webu najväčšie nelegálne trhovisko na svete, DarkMarket

0 icon

Téme dark webu, či deep webu, sme sa v  minulosti venovali viackrát. Z veľkej časti ide o časť webu, ktorý nie je indexovaný bežnými vyhľadávačmi a rovnako prístup do tejto časti internetu, častokrát vyžaduje rôzne opatrenia. Inými slovami, je to časť internetu, ku ktorému sa nepripojíte, ako ku každej bežne…

BlackBerry predáva časť svojich patentov spoločnosti Huawei

0 icon

Spoločnosť BlackBerry, ktorá v minulosti patrila medzi lídrov na trhu so smartfónmi, a to hlavne v segmente manažérskych zariadení, predáva spoločnosti Huawei 90 patentov. Všetky predané patenty sú podľa publikovaných správ portálom Techradar.com, spojené s mobilnými zariadeniami. Podľa publikovaných správ, Americký patentový úrad a Úrad na ochranu obchodných známok (US…

Xiaomi sa dostalo na americký Black list spoločností

0 icon

Ide o poslednú akciu Donalda Trumpa? Agentúra reuters.com priniesla exkluzívne informácie, že čínska spoločnosť Xiaomi bola zaradená na Black List spoločností, ktoré údajne kooperujú s čínskou vládou. „Trumpova administratíva vo štvrtok zaradila deväť čínskych firiem na čiernu listinu údajných čínskych vojenských spoločností vrátane plánovača Comac a výrobcu mobilných telefónov Xiaomi,“…

Listujete Netflixom a neviete si nájsť dobrý film? Potom by vám nemala chýbať táto aplikácia vo vašom Androide!

0 icon

Netflix je skvelou službou, ktorá ponúka tisícky filmov, či seriálov. Mnohé z nich patria medzi špičkové, ale nájdeme tam aj mnoho obsahu, o ktorý by sme za normálnych okolností ani nezakopli. Bezpochyby mnohí z nás už prelistovali ponuku desiatky krát, ktorú nám algoritmus tejto služby ponúka neustále dookola. Bohužiaľ však…

Môže červia diera existovať voľne vo vesmíre?

0 icon

Albert Einstein zmenil spôsob, akým chápeme vesmír, vďaka jeho teórii relativity. Nielen že poskytol vedcom obrovské množstvo odpovedí, týkajúce sa fyziky, priestoru a času, no nechal nám aj pár záhad, píše portál The Conversation. Jednou z týchto záhad boli čierne diery, tajomné objekty, ktoré sa nám podarilo potvrdiť len pár rokov dozadu.…

Armádny Magazín

20 krajín s najvyššími vojenskými výdavkami v roku 2019

0 icon

Švédsko, 15. január 2021 (AM) - Rok 2019 bo už piaty rok po sebe čo sa globálne vojenské výdavky v zvýšili a obchod dosiahol 1,917 miliárd dolárov. Rástli o 3,6%, čo z neho robí najväčší rast desaťročia, ktorý v roku 2018 prekonal 2,6%, vyplýva z údajov Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum…

Ako zareagoval Stalin na Trumanov oznam o atómovej bombe?

0 icon

Rusko, 15. január 2021 (AM) - Pokojná reakcia sovietskeho lídra Josifa Stalina na oznam od Harryho Trumana na Postupimskej konferencii v júli 1945, že USA otestovali atómovú bombu, si zasluhuje, aby sa dostala do učebníc svetovej diplom

Uprostred iránskych námorných cvičení sa objavila neznáma ponorka. Video

0 icon

Irán, 15. január 2021 (AM) - Iránske námorníctvo identifikovalo neznámu ponorku počas svojich vojenských cvičení v severnom Indickom oceáne, informovala tlačová agentúra Tasnim.   Pred týždńom USA jednu z nich v regióne nasadili ako varovanie pre Islamskú republiku. Ponorku spozorovali vo štvrtok iránske protiponorkové vrtuľníky, ktoré sa bl

Keby USA videli, čo USA v USA robia, USA by napadli USA, aby oslobodili USA od tyranie USA

0 icon

USA, 15. január 2021 (AM) - Takto sa zamyslela pri sledovaní situácie vo Washingtone ruská novinárka Júlia Vitazjeva na svojom twitteri. Vzápätí prichádza s otázkou: "Je mi trápne sa opýtať: budú to mať teraz takto po celé 4 roky?"   [caption id="attachment_30301" align

Svetlo sveta

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

0 icon

SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali