Martin Korčok: Je dôležité vysvetliť extrémistom pojem demokracia, nechápu ho správne

Sereď/Bratislava 26. marca (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)

 

Vyštudovaný etnológ, ktorý sa už takmer 14 rokov venuje téme holokaustu a ľudskoprávnym otázkam. V súčasnosti vedie Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré spadá pod Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry. Už roky spracováva výpovede preživších, aby sa zachovali pre ďalšiu generáciu, keď už sami o nich nebudú môcť rozprávať. “Našou úlohou nie je, aby sme im spôsobovali ešte raz psychickú traumu. V tomto je napríklad veľký rozdiel medzi nami a novinármi, ktorí veľmi často s nimi necitlivo komunikujú a potom majú mnohokrát averziu podávať ďalej svoje svedectvo. Najdôležitejší je citlivý prístup, netlačiť na nich a nechať ich povedať len toľko, koľko povedať chcú.” O spomienkach preživších, slovenskom štáte, prvom transporte, ale aj o súčasnej téme extrémizmu, jeho príčinách a možných riešeniach priniesla TASR v rámci svojho multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky rozhovor Martinom Korčokom.

Na snímke riaditeľ múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok

 

V súčasnosti sa veľmi diskutuje o potrebe navýšenia počtu hodín dejepisu. Minister školstva Peter Plavčan vaše múzeum odporučil ako jednu z inštitúcií, ktorú by mali študenti navštíviť a tak si obohatiť svoje vedomosti. Myslíte si, že viac hodín dejepisu pomôže?

Pri výučbe dejepisu je najdôležitejšia kvalitná príprava učiteľov, pretože pokiaľ oni majú záujem o túto tému, tak ju aj sprostredkujú svojim študentom v dostatočnej kvalite a v dostatočnom časovom rozsahu. S mnohými učiteľmi spolupracujeme. Navyše, v súčasnosti nie je ničím výnimočným, že učitelia zo škôl sa medzi sebou dohodnú a na viacerých hodinách učia o ľudských právach so zameraním na antisemitizmus, rasizmus a xenofóbiu. Napríklad tému preberajú na hodinách dejepisu, literatúry, na jazykových predmetoch, náuke o spoločnosti, ale stretli sme sa aj s tým, že tému prenášajú v ojedinelých prípadoch aj do hodín výtvarnej výchovy.
-Čiže vyšší počet hodín by podľa vás pomohol?-

Všetko záleží od učiteľa a jeho záujmu o tejto problematike učiť.

 

Akí študenti chodia na semináre, ktoré ponúkate?

Nám chodia študenti z rôznych škôl, z rôznych území Slovenska, zo základných škôl, stredných odborných učilíšť, priemysloviek, gymnázií, ale aj vysokoškolskí študenti. Ide o veľmi rôznorodých mladých ľudí.
-Stretli ste sa už s tým, že by ich prejavy boli radikálne, niektoré možno až extrémistické?-

Nie, ja som sa s tým ešte nestretol, že by niekto z mladých ľudí mne osobne obhajoval režim a predstaviteľov slovenského štátu. Ale navštívili nás už mladí ľudia, ktorí svoje sympatie s týmto režimom deklarovali viditeľnými symbolmi na oblečení. Tí však väčšinou mlčia. Nezvyknú sa ani zapájať do diskusií.

 

Aj ste ich na to nejako upozornili, alebo sa ich priamo spýtali, či vedia, k čomu sa svojím oblečením hlásia?

V týchto prípadoch si myslím, že zlyhávajú učitelia, pretože učiteľ vopred upozorňuje študentov na to, na aké miesto idú. A keď mu príde študent neadekvátne oblečený, tak by ho mal poslať domov prezliecť sa. Keď na to nie je priestor, mal by ho poslať na náhradné vyučovanie. Pre nás neexistujú zákonné prostriedky, ktorými by sme ich mohli vykázať z múzea. V tomto prípade, a to mám po konzultácii s viacerými pedagógmi, skôr ide o zlyhanie učiteľa, ktorý takého študenta prinesie.

 

Prečo má podľa vás mladý človek v súčasnosti potrebu sa takto prejavovať?

Tých dôvodov môžu byť desiatky a u každého iné. Niektorým sú takéto myšlienky vštepované už od rodičov, iní si ich osvojujú v prostredí svojich priateľov. Cítia sa byť nepochopení spoločnosťou, niektorým imponujú silné slová radikálov, v tých horších prípadoch to môže byť aj nenávisť voči iným skupinám obyvateľov.

 

Prednedávnom sme si pripomenuli výročie slovenského štátu. Ako by ste vysvetlili slovenský štát mladým? Ako tento režim vnímate?

Z môjho pohľadu režim slovenského štátu, neskôr Slovenskej republiky, nebol demokratický. Obmedzoval práva a slobody mnohých skupín obyvateľstva. Potláčal opozíciu, vyhnal českú inteligenciu, ponižoval Rómov a zúčastňoval sa agresívnych vojen. V dôsledku činov politických činiteľov tohto štátu a ich rozhodnutí zahynulo približne 70.000 Židov. K takému štátu ja nemôžem mať pozitívny vzťah. Nielenže pozitívny vzťah, ale nemôžem v rámci neho vyzdvihnúť nič pozitívne. Takéto režimy treba odsúdiť v celku tak, ako boli. A rovnako aj hlavných činiteľov, ktorí sa o toto všetko zaslúžili. Z úst niektorých ľudí počuť, ako sa mali ľudia dobre za slovenského štátu. Ale toto môže povedať iba egoista, ktorý hľadí na vlastné záujmy a ktorému je jedno, čo sa deje s jeho susedmi. Veď mnohí z nich boli prenasledovaní a zavraždení. Ako teda môže človek povedať, že sa mal dobre v takomto štáte.

 

Práve v sobotu (25.3.) sme si pripomenuli iný dôležitý dátum – 75. výročie prvého transportu, ktorý išiel z Popradu. Vy ste sa zúčastnili i na pietnej spomienke. Kto bol súčasťou prvého transportu, ktorý odišiel zo Slovenska?

Do prvých transportov, ktoré odchádzali zo Slovenska, vyberali mladé slobodné dievčatá a ženy vo veku od 16 rokov. Prvé transporty smerovali do koncentračného tábora Auschwitz. Úplne prvý bol vypravený 25. marca 1942 z Popradu a dievčatá z transportu boli vôbec prvými židovskými väzenkyňami v uvedenom tábore.

 

O vás je známe, že natáčate aj krátke dokumentárne filmy o preživších. Momentálne pripravujete dokument práve aj o týchto ženách. Koľké ste stihli natočiť?

Za posledné dva roky sa nám podarilo natočiť šesť žien, ktoré boli v prvých dvoch transportoch zo Slovenska. Tento materiál je výnimočný aj z toho pohľadu, že tri z nich za tento čas, odkedy sme ich natáčali, zomreli. Boli to ich posledné výpovede. Niektoré z nich sme už filmovo spracovali a ponúkame ich aj študentom, ktorí navštívia vzdelávacie stredisko v Múzeu holokaustu v Seredi. Víziou však do budúcna je spracovať všetky tieto výpovede do jedného dlhšieho dokumentu, ktorý by sa venoval ženám z prvých transportov.

 

Stalo sa pri natáčaní niečo také, čo vám utkvelo v pamäti?

Áno, napríklad pri týchto ženách to bol začiatok deportácií keď vlastne opustili rodinu. Väčšinou išlo charakterom o silné ženy, ktoré si hovorili, čo sa nám môže stať, či prekvapiť nás, veď pracovať vieme. Keď rozprávajú svoje životné príbehy, človek žasne nad tým, akí môžu byť ľudia k sebe krutí. Niektoré ich zážitky sú pretkávané takým násilím, ktoré by bežnému človeku neprišli ani na rozum vykonať. Napríklad v Auschwitz bola nemocnica, kde ľuďom amputovali končatiny pílkami. Jednu po druhej a bez anestézy, bez všetkého. Skúšali, koľko tí ľudia znesú, kým zomrú. Amputované končatiny potom padali na zem, odkiaľ ich mali vynášať von. Robili to i deti. V kvázi operačnej sále mali za úlohu utierať krv, ktorá striekala na dlážku.

 

Keď natáčate s preživšími, je problém, aby s vami hovorili otvorene? Je problém s nimi komunikovať, alebo sami chcú vyrozprávať svoje príbehy?

Teraz nerozprávam o natáčaní, ale všeobecne o spolupráci s preživšími. Na základe toho, akým spôsobom podávajú svoje výpovede, by som ich rozdelil do troch skupín. Prvú skupinu tvoria ľudia, ktorí rozprávajú celý príbeh v tretej osobe. Ako keby hovorili o niekom inom, odosobnili sa a pritom rozprávajú svoj vlastný príbeh. Pri týchto výpovediach z psychologického hľadiska najmenej dochádza k tomu, že ich to psychicky nejakým spôsobom poznačí, alebo že musíme prerušiť rozprávanie, prípadne sa rozplačú. Druhú kategóriu tvoria tí, ktorí ako keby podávali svedectvo o ranom živote pred vojnou s dávkou humoru. Avšak, keď sa dostaneme k vojnovým udalostiam, tie už znášajú zložitejšie a nahrávanie zvykneme viackrát prerušiť. Tretia kategória sú tí, ktorí rozprávajú svoj príbeh v prvej osobe. Pri týchto ľuďoch väčšinou skôr alebo neskôr musíme rozprávanie prerušiť, lebo niektoré témy sú pre nich veľmi citlivé. Jednoducho ťažšie to znášajú. Našou úlohou nie je, aby sme im spôsobovali ešte raz psychickú traumu. V tomto je napríklad veľký rozdiel medzi nami a novinármi, ktorí veľmi často s nimi necitlivo komunikujú a potom majú mnohokrát averziu podávať ďalej svoje svedectvo. Najdôležitejší je citlivý prístup, netlačiť na nich a nechať ich povedať len toľko, koľko povedať chcú. Väčšina ľudí si ani len nevie predstaviť, čo títo ľudia prežili. Napriek tomu, že už je viac ako sedemdesiat rokov po druhej svetovej vojne, pravidelne sa im vracajú sny z táborov. Vyobrazujú sa im situácie, rodinní príslušníci, o ktorých prišli a zobúdzajú sa s plačom. Charlotte Bushel, pôvodom z Bratislavy, ktorej zavraždili oboch rodičov a všetkých starých rodičov, mi povedala, že to, čo sa s nimi stalo, nie je minulosť. Žije to v nich a zomrie to s nimi.

 

Keďže už prešli roky, nakoľko sú ich výpovede dôveryhodné?

Keď som začal robiť túto prácu, tak som používal pri výskume iné techniky a metódy ako teraz. V súčasnosti sa snažím ich výpoveďami kvalitatívne dopĺňať historické udalosti, a to takým spôsobom, že sa zameriavam hlavne na to, ako tie udalosti prežívali, ako na nich psychicky pôsobili a ako ich vnímali.

 

Stretávate sa s tým, že by ste spozorovali pri viacerých výpovediach nejaké spoločné črty či posolstvo?

Nie, neodkazujú to isté, lebo každý človek je jedinečný a na každom z nich tá skúsenosť zanechala inú stopu. Napríklad Helenku Weinwurmovú veľmi ovplyvnilo to, že bola veriaca. Povedala, že ona by nešla svedčiť proti nikomu, verí v Boha a v to, že on každému prisúdi, čo mu patrí. Na druhej strane boli aj takí, ktorí cítili nenávisť za to, že im vyvraždili celú rodinu. Chceli, aby vrahovia ich najbližších pykali za svoje činy.

 

Sú aj takí, ktorí tvrdia, že holokaust vôbec nebol. Keď v súčasnosti žijú ľudia, ktorí o svojich spomienkach intenzívne rozprávajú, no napriek tomu im oponujú popierači holokaustu, čo podľa vás bude v čase, keď táto živá pamäť vymrie a nebude toho, kto by z vlastných skúseností pripomínal minulosť?

Pri podobných otázkach často spomínam na slová svetoznámeho imunológa profesora Ivana Lefkovitza, ktorý mi raz povedal, že keď ide do Bergen-Belsenu a vidí, aké to tam bolo, hovorí si, ako je možné, že túto hrôzu prežil. Vtedy sa zamyslí nad tým, či ľudia o 20 alebo 30 rokov uveria tomu, čo sa stalo, keď už nebudú žiadni svedkovia. Odpoveď v súčasnosti nepozná, no utešuje ho aspoň to, že zanechá svedectvo, aby tá možnosť tu vôbec bola a aby sa mladí ľudia poučili z minulosti. Naším poslaním je svedectvá týchto ľudí šíriť medzi mladú generáciu.

 

Múzeum holokaustu v Seredi je nielen pre študentov, ale aj pre dospelých. Čo ich najviac zaujíma?

Čo sa týka dospelých návštevníkov, taktiež nám chodia rôznorodé skupiny. Väčšinou sa zaujímajú o témy týkajúce sa krutého zaobchádzania so Židmi v tábore, alebo sa zaujímajú o ich ďalší život vo vyhladzovacích táboroch po deportáciách zo Slovenska, o spôsoby, akými boli vraždení, prípadne, kto mohol za ich vraždenie. Na druhej strane, väčšina židovských návštevníkov sa najviac zaujíma o spravodlivých medzi národmi. Teda o tých ľudí, ktorí zachraňovali počas holokaustu Židov a riskovali pri tom svoj vlastný život a život svojej rodiny. Židovskí návštevníci sú schopní venovať tejto časti expozície toľko času, koľko trvá prehliadka celého múzea, pričom spravodliví tvoria iba zlomok expozície.

 

Ako si vysvetľujete súčasný nárast extrémizmu? Predsa len, téme holokaustu a ľudsko-právnym otázkam sa venujete takmer 14 rokov. Niektorí tvrdia, že určité percento radikálov bude v spoločnosti vždy a vlastne nejde o žiadny zvláštny jav.

Podľa mňa je extrémizmus výsledkom toho, že ľudia sa v spoločnosti cítia zle. Hľadajú nepriateľa a najprijateľnejšie sú pre nich jednoduché vysvetlenia, kde im predhadzujú obete, o ktorých tvrdia, že môžu za všetko, čo v nej nefunguje. Poučení z minulosti vieme, že väčšinou sú to ľudia z rôznych minoritných skupín. V prvom rade je dôležité charakterizovať problém, s ktorým sa naša spoločnosť potýka a potom ho aj systematicky riešiť. Toto je cesta, akou sa dá bojovať proti extrémizmu. Do toho času je však dôležité extrémistom vysvetliť pojem demokracia. Predstavujú si pod ním niečo iné, ako v skutočnosti znamená. Myslia si, že v rámci nej majú právo robiť všetko, čo chcú, avšak tak to nie je. Aj demokracia má svoje hranice v podobe zákonov. Ľudia môžu konať iba potiaľ, pokiaľ svojimi činmi neubližujú iným. A to v súčasnosti dostatočne nefunguje. Zodpovedné orgány by pri prekročení týchto limitov mali konať prísnejšie. Vzorom by mali byť naši politickí predstavitelia.

 

A sú ?

Nie všetci, ale do tejto témy by som nerád vnášal politiku.

 

Čím má byť Múzeum holokaustu v Seredi iné ako ostatné slovenské múzeá? Prečo by ho človek mal navštíviť?

V prvom rade expozícia vznikla v autentických priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Čiže miesto je zároveň aj pamätníkom pre zavraždených Židov, ktorí boli kedysi v tábore v Seredi. Ale za najdôležitejšie poslanie považujem vzdelávanie. V priebehu jedenástich mesiacov v roku 2016 prešlo len vzdelávacím strediskom múzea vyše 9000 študentov. Tým sme sa zaradili medzi popredné inštitúcie v oblasti vzdelávania o ľudských právach na Slovensku. Rôzne semináre absolvovali i pedagógovia, štátni zamestnanci a príslušníci armády SR.

 

Čo by si študenti mali odniesť z vašich vzdelávacích programov?

Nie všetci vynikajú v dejepise, nie na každého sa nalepia faktografické údaje a opisy historických udalostí, ale empatia je niečo iné. Ak si vezmú posolstvo Helenky Weinwurmovej o tom, aby nikdy nedovolili ubližovať niekomu len preto, že je iného vierovyznania, či inej národnosti, potom ich návšteva a naša práca mali zmysel.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Vláda schválila stabilizačné príspevky pre zdravotníkov vo výške 5000 eur

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto: TASR - Martin Baumann)   Vláda v pondelok schválila stabilizačné príspevky pre zdravotníkov vo výške 5000 eur. Opatrenie si má celkovo vyžiadať 200 miliónov eur. Zdravotníci sa musia zaviazať, že zostanú v nemocnici či záchranke pracovať tri roky. Podporiť by sa podľa premiéra Eduarda Hegera…

Surovikinov “ruský mlynček na mäso” a kolaps taktiky NATO: Čo sa deje v zóne najväčších bojov na Donbase

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Prečo západní inštruktori nedokážu z Ukrajincov narýchlo vycvičiť "univerzálnych vojakov". Na túto tému prinášajú rozhovor s plukovníkom Viktorom Litovkinom ruské noviny Komsomoľskaja pravda Aby zastavila neúnavnú ofenzívu Ruska smerom na Artemovsk, Ukrajina nasadzuje do boja rezervy a snaží sa použiť pokročilú taktiku NATO. Generál…

Tabák: „Nikdy nepodporím špinavú politiku SaS“

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (HSP/Facebook/Topky/Plus 7 dní/Foto: TASR - Jaroslav Novák)   O Romane Tabák (Sme rodina) sme nedávno písali v súvislosti s uniknutou komunikáciou medzi poslankyňou a Romanom Mikulcom (OĽaNO). Tentokrát Tabák uverejnila email, ktorý jej mal údajne zaslať Erik Kaliňák (Smer - SD). V ňom poslanec tvrdí, že…

Ropná vojna Západu s Ruskom sa stáva skutočnou

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/Valery Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo)   Toto je to, podľa POLITICO, čo potrebujete vedieť, keď vstúpia do platnosti sankcie EÚ a cenový strop na Putinov vývoz ropy Európska únia sa konečne snaží zasiahnuť Rusko tam, kde to bolí - na príjmoch Moskvy z ropy. Musí…

Hraničnými priechodmi prešlo v uplynulom týždni 17.666 ľudí z Ukrajiny

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto: TASR-Milan Kapusta)   Hraničnými priechodmi prešlo v uplynulom týždni (28. 11. – 4. 12.) na vstupe do Slovenskej republiky 17.666 osôb. O dočasné útočisko požiadalo 734 žiadateľov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová Naopak, na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu…

Arogancia, pokrytectvo a sebaľútosť

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (HSP/Facebook/RTVS/Foto: Screesnhot)   V nedeľňajšej politickej diskusnej relácii O 5 minút 12 na RTVS bola hostkou prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, politologička Darina Malová a Miloslav Bahna, riaditeľ Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Na niekoľko odznených tvrdení reagoval politický komentátor Eduard Chmelár Hneď v úvode moderátor…

Blinken sľubuje, že sa postaví proti izraelským osadám a anexii okupovaného Západného brehu

0 icon

Washington 5. decembra 2022 (HSP/Foto:Facebook/Antony Blinken Benjamin Netanjahu)   Štátny tajomník Antony Blinken varuje nastupujúcu vládu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že Washington sa bude snažiť udržať "horizont nádeje" pre palestínsky štát, informuje spravodajský portál TRT World Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken prisľúbil, že sa postaví proti izraelskému osídľovaniu alebo…

ŠTS neotvoril proces s podnikateľom Štefanom Žigom pre ochorenie obžalovaného

0 icon

Pezinok 5. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto: TASR - Jakub Kotian )   Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v pondelok neotvoril proces v korupčnej kauze podnikateľa Štefana Ž. Dôvodom je ochorenie obžalovaného. Hlavné pojednávanie sa má najbližšie uskutočniť 10. januára 2023 "Je tam lekárske ospravedlnenie, ktoré zakladá nemožnosť jeho účasti…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Budú USA považovať Rusko za teroristický štát?

0 icon

Kyjev 5. decembra 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:Twitter, Telegram)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 11:10 - Biely dom spolupracuje s Kongresom USA na návrhu zákona, ktorý by uznal Rusko za…

Ministerstvo školstva vyhlásilo druhé kolo výzvy Učitelia pre 21. storočie

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian )   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo druhé kolo výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Učitelia pre 21. storočie. Vyčlenených je na to celkom 7.242.720 eur. Finančné prostriedky budú poskytnuté…

NAJNOVŠIE

BLOG

René Pavlík

Tri otázky

0icon

Viem, život každého občana demokratického štátu je v rukách jeho najvyššieho správneho orgánu – parlamentu. Ako kvalitne pracuje parlament, tak umne parlamentom zostavená vláda štát riadi a tak dobre, alebo zle sa majú občania. Ten náš, súčasný, ale aj tie predchádzajúce vlády, nám život veľmi neosladili. Skôr n

Gustáv Murín

Samozvaní Spasitelia sveta hlásia: Kapria revolúcia na Slovensku!

0icon

Najbrutálnejšími novodobými aktivistami, samozvanými „záchrancami Sveta“, sú ochrancovia zvierat. V prvopočiatku tohto hnutia (ktoré čím je menšie, tým sa prejavuje agresívnejšie) boli jeho členovia schopní aj teroristických činov a dokonca úmyselného zabitia bombovým útokom. Preto niektorí skončili aj vo väzen&iacu

Boris Mesár

1.Scott Ritter - O načasovaní a forme konca špeciálnej operácie. 2. James Rickards : Prepáčte, ale Rusko vyhráva vojnu !  3. O neúspechu USA na Ukrajine s bývalým dôstojníkom špeciálnych leteckých síl

0icon

Preložil som tri články s vyjadreniami známych ľudí zo ,,západu" na dianie na Ukrajine.SCOTT RITTER - O NAČASOVANÍ A FORME KONCA ŠPECIÁLNEJ OPERÁCIEAk sa pozriete na západ až po Odesu a potom ešte ďalej na západ, prerušovaná čiara vedie pozdĺž Podnesterska.  Ukrajinci začnú kvičať, hroziť útokom na Podnestersko, aby sa…

Ivan Štubňa

Spojené štáty americké podporujú ruské strategické ciele na Ukrajine!!! Aj v Európe...

0icon

Môže sa to zdať divné, ale je to tak. Uveďme si stručne základné fakty. Západ na čele s USA vyvolal na Ukrajine prevrat organizáciou majdanských udalost&iacu

Erik Majercak

Soros rozpútava Majdan v Číne. Čínske vedenie vyhodilo slniečkárov z vedenia krajiny. Vojna je primárne ale v ekonomike

0icon

Krajina, ktorá neposlúcha je potrestaná. Čínska spoločnosť je majdanizovaná každým dňom. Tu protesty na univerzitách, tu správy ako sa protesty š&ia

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke tiene hokejistov Trenčína na ľade počas štátnej hymny pred zápasom 23. kola Tipos extraligy HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen, 4. decembra 2022 v Dubnici nad Váhom

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Vláda schválila stabilizačné príspevky pre zdravotníkov vo výške 5000 eur

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto: TASR - Martin Baumann)   Vláda v pondelok schválila stabilizačné príspevky pre zdravotníkov vo výške 5000 eur. Opatrenie si má celkovo vyžiadať 200 miliónov eur. Zdravotníci sa musia zaviazať, že zostanú v nemocnici či záchranke pracovať tri roky. Podporiť by sa podľa premiéra Eduarda Hegera…

Surovikinov “ruský mlynček na mäso” a kolaps taktiky NATO: Čo sa deje v zóne najväčších bojov na Donbase

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Prečo západní inštruktori nedokážu z Ukrajincov narýchlo vycvičiť "univerzálnych vojakov". Na túto tému prinášajú rozhovor s plukovníkom Viktorom Litovkinom ruské noviny Komsomoľskaja pravda Aby zastavila neúnavnú ofenzívu Ruska smerom na Artemovsk, Ukrajina nasadzuje do boja rezervy a snaží sa použiť pokročilú taktiku NATO. Generál…

Tabák: „Nikdy nepodporím špinavú politiku SaS“

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (HSP/Facebook/Topky/Plus 7 dní/Foto: TASR - Jaroslav Novák)   O Romane Tabák (Sme rodina) sme nedávno písali v súvislosti s uniknutou komunikáciou medzi poslankyňou a Romanom Mikulcom (OĽaNO). Tentokrát Tabák uverejnila email, ktorý jej mal údajne zaslať Erik Kaliňák (Smer - SD). V ňom poslanec tvrdí, že…

Ropná vojna Západu s Ruskom sa stáva skutočnou

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/Valery Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo)   Toto je to, podľa POLITICO, čo potrebujete vedieť, keď vstúpia do platnosti sankcie EÚ a cenový strop na Putinov vývoz ropy Európska únia sa konečne snaží zasiahnuť Rusko tam, kde to bolí - na príjmoch Moskvy z ropy. Musí…

Hraničnými priechodmi prešlo v uplynulom týždni 17.666 ľudí z Ukrajiny

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto: TASR-Milan Kapusta)   Hraničnými priechodmi prešlo v uplynulom týždni (28. 11. – 4. 12.) na vstupe do Slovenskej republiky 17.666 osôb. O dočasné útočisko požiadalo 734 žiadateľov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová Naopak, na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu…

Arogancia, pokrytectvo a sebaľútosť

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (HSP/Facebook/RTVS/Foto: Screesnhot)   V nedeľňajšej politickej diskusnej relácii O 5 minút 12 na RTVS bola hostkou prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, politologička Darina Malová a Miloslav Bahna, riaditeľ Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Na niekoľko odznených tvrdení reagoval politický komentátor Eduard Chmelár Hneď v úvode moderátor…

Blinken sľubuje, že sa postaví proti izraelským osadám a anexii okupovaného Západného brehu

0 icon

Washington 5. decembra 2022 (HSP/Foto:Facebook/Antony Blinken Benjamin Netanjahu)   Štátny tajomník Antony Blinken varuje nastupujúcu vládu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že Washington sa bude snažiť udržať "horizont nádeje" pre palestínsky štát, informuje spravodajský portál TRT World Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken prisľúbil, že sa postaví proti izraelskému osídľovaniu alebo…

ŠTS neotvoril proces s podnikateľom Štefanom Žigom pre ochorenie obžalovaného

0 icon

Pezinok 5. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto: TASR - Jakub Kotian )   Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v pondelok neotvoril proces v korupčnej kauze podnikateľa Štefana Ž. Dôvodom je ochorenie obžalovaného. Hlavné pojednávanie sa má najbližšie uskutočniť 10. januára 2023 "Je tam lekárske ospravedlnenie, ktoré zakladá nemožnosť jeho účasti…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Budú USA považovať Rusko za teroristický štát?

0 icon

Kyjev 5. decembra 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:Twitter, Telegram)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 11:10 - Biely dom spolupracuje s Kongresom USA na návrhu zákona, ktorý by uznal Rusko za…

Ministerstvo školstva vyhlásilo druhé kolo výzvy Učitelia pre 21. storočie

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian )   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo druhé kolo výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Učitelia pre 21. storočie. Vyčlenených je na to celkom 7.242.720 eur. Finančné prostriedky budú poskytnuté…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Tri otázky

0icon

Viem, život každého občana demokratického štátu je v rukách jeho najvyššieho správneho orgánu – parlamentu. Ako kvalitne pracuje parlament, tak umne parlamentom zostavená vláda štát riadi a tak dobre, alebo zle sa majú občania. Ten náš, súčasný, ale aj tie predchádzajúce vlády, nám život veľmi neosladili. Skôr n

Gustáv Murín

Samozvaní Spasitelia sveta hlásia: Kapria revolúcia na Slovensku!

0icon

Najbrutálnejšími novodobými aktivistami, samozvanými „záchrancami Sveta“, sú ochrancovia zvierat. V prvopočiatku tohto hnutia (ktoré čím je menšie, tým sa prejavuje agresívnejšie) boli jeho členovia schopní aj teroristických činov a dokonca úmyselného zabitia bombovým útokom. Preto niektorí skončili aj vo väzen&iacu

Boris Mesár

1.Scott Ritter - O načasovaní a forme konca špeciálnej operácie. 2. James Rickards : Prepáčte, ale Rusko vyhráva vojnu !  3. O neúspechu USA na Ukrajine s bývalým dôstojníkom špeciálnych leteckých síl

0icon

Preložil som tri články s vyjadreniami známych ľudí zo ,,západu" na dianie na Ukrajine.SCOTT RITTER - O NAČASOVANÍ A FORME KONCA ŠPECIÁLNEJ OPERÁCIEAk sa pozriete na západ až po Odesu a potom ešte ďalej na západ, prerušovaná čiara vedie pozdĺž Podnesterska.  Ukrajinci začnú kvičať, hroziť útokom na Podnestersko, aby sa…

Ivan Štubňa

Spojené štáty americké podporujú ruské strategické ciele na Ukrajine!!! Aj v Európe...

0icon

Môže sa to zdať divné, ale je to tak. Uveďme si stručne základné fakty. Západ na čele s USA vyvolal na Ukrajine prevrat organizáciou majdanských udalost&iacu

Erik Majercak

Soros rozpútava Majdan v Číne. Čínske vedenie vyhodilo slniečkárov z vedenia krajiny. Vojna je primárne ale v ekonomike

0icon

Krajina, ktorá neposlúcha je potrestaná. Čínska spoločnosť je majdanizovaná každým dňom. Tu protesty na univerzitách, tu správy ako sa protesty š&ia

Vášeň v Tebe

Pochváľte sa kamarátke so svojím úspechom a čakajte na reakciu

0 icon

Priateľstvá sú súčasťou celého vášho života. Už v detstve začínajú mnohé priateľstvá, ktoré pretrvajú až do dospelosti. Niektorí priatelia vstúpia do vášho života len na určité obdobie, ale napriek tomu v ňom zanechajú trvalú stopu. A skutoční priatelia sú veľká vzácnosť. Ako však zistiť, že vám blízka osoba je skutočne vašou dobrou…

Dojčíte? Dajte si do podprsenky lienku

0 icon

Lienka v podprsenke? Pre niektoré dojčiace matky je lienka v podprsenke úplne samozrejmá vec. Nejde však o skutočný drobný a milučký hmyz, ale o umelý výrobok z mäkkého plastu. Hlavnou úlohou lienky v podprsenke je totiž zachytiť každú kvapku vzácneho materského mlieka. Následne môže mama zachytené mlieko použiť pre svoje bábätko. Ďalšou úlohou lienky je…

Pondelková pieseň - ... najväčší dar ...

0 icon

Do konca roka 2022 máme už len 4 pracovné týždne. Spomaľte a vychutnávajte si posledné dni roka. Prinášame vám pondelkovú pieseň, ktorá je opäť vianočná. Jeden z najznámejších operných spevákov, Andrea Bocelli, už na konci októbra zverejnil krásnu vianočne ladenú pieseň The Greatest Gift. Skladbu naspieval so svojou dcérou Virginiou a synom Matteom.…

Babské povedačky radili natierať cibuľou prsia. Potrite si ňou tvár. Jej účinok vás určité prekvapí

0 icon

Cibuľa je jednou z najviac podceňovaných druhov zeleniny. Má nielen mnohostranné využitie, ale aj skvelé vlastnosti. Cibuľa je bohatá na vitamíny a minerály. Čo sa stane, keď namiesto varenia použijete cibuľu na tvár? Účinok, ktorý poznali už vaše staré mamy i prababičky, vás určite prekvapí. Čo obsahuje cibuľa?

Bibiána Ondrejková na onkológii v Prešove. Prečo s ňou prišiel aj moderátor Patrik Herman?

0 icon

Na oddelenie onkológie v Prešove prišla známa herečka Bibiána Ondrejková. Sprevádzal ju tiež známy moderátor Patrik Herman. Aká udalosť ich spojila? Povedali nie rakovine. V Prešove totiž otvorili novú poradňu pre onkologických pacientov. Keďže Ondrejková a Herman sú spoluzakladateľmi aliancie NIE RAKOVINE, je prirodzené, že svojou prítomnosťou prišli podporiť ľudí, ktorí budú…

Armádny Magazín

O „virtuálnych“ práporoch na strane Ozbrojených síl Ukrajiny

0 icon

Ukrajina, 5.december 2022 (AM) – Vojenský analytik Vladlen Tatarskij sa čuduje, kde bojujú všetky dobrovoľnícke nacionalistické prápory, ktoré tvoria ľudia zo Severného Kaukazu a Krymu. A existuje nejaké potvrdenie ich skutočnej účasti na bojoch na Ukrajine? O akých formáciách hovoríme?   [caption id="attachment_49376" align="alignnone" w

Ukrajinský front v Bachmute sa môže zrútiť kvôli chybe amerických dôstojníkov

0 icon

Ukrajina, 5.december 2022 (AM) –  25. novembra sa jednotky 58. motorizovanej pechoty, 54. samostatnej mechanizovanej a 71. jaegerskej brigády Ozbrojených síl Ukrajiny pokúsili zaútočiť na pozície Wagner východne od Bachmutu. Útok na pozície bol plánovaný od začiatku novembra, ale jeho realizácia bola pre vy

Ako je vystrojený najnovší americký strategický bombardér

0 icon

USA, 5. december 2022 (AM) –V Spojených štátoch po prvý raz verejnosti predstavili prvý prototyp nového amerického strategického bombardéra Northrop Grumman B-21 Raider. Podujatie nie je obyčajné – ide o prvý nový ťažký bombardér na svete za viac ako tridsať rokov. Prečo americké letectvo potrebovalo nový stroj tejto triedy, čím je…

Zrod ruskej strednej vrstvy v bojisku ukrajinského konfliktu

0 icon

Rusko, 5.december 2022 (AM) – V zóne špeciálnej operácie na Ukrajine popri všetkom prebieha formovanie strednej triedy, strednej vrstvy, o ktorej demokrati tak dlho snívali. Pravda, nebude to celkom tak, ako chceli, ale bude to viac vojensko-vlastenecké. Pretože stredná vrstva vyjde „z kabáta“ tých, ktorí prešli vojnou. Prečo? Minimálna platba pre bojovníkov…

Ozbrojené sily Ukrajiny majú veľké straty kvôli NATO taktike COIN

0 icon

Ukrajina, 4.december 2022 (AM) – Ukrajinská armáda má veľké straty pri Bachmute (Arťomovsku) kvôli používaniu natovskej taktiky COIN. O tom, čo to znamená, hovoria experti ruskej „Vojennoj chroniky“. Tí sa odvolávajú na vyhlásenia ukrajinských vojakov, ktorí boli v novembri zajatí práve pri Bachmute. Uvádzajú totiž, že ich vojenská prípravka vo V. Británii a na území

TopDesať

Toto sú uniformy tých najobávanejších špeciálnych jednotiek na svete

0 icon

Špeciálne jednotky sú vojenské jednotky vycvičené na vykonávanie špeciálnych operácií. Je to skupina mužov, ktorá má potenciál urobiť čokoľvek, aby splnila svoj účel. majú schopnosť vykonávať najnebezpečnejšie operácie a misie. A toto sú uniformy tých najobávanejších. Po veľkom zlyhaní Versaillskej mierovej zmluvy bola na konci druhej svetovej vojny podpísaná dôležitá…

Sedavé zamestnanie: 6 malých trikov, ako spáliť kalórie v práci

0 icon

V dnešnom rýchlom a uponáhľanom svete sa do popredia dostalo množstvo zamestnaní, ktoré môžeme zaradiť do kategórie sedavé zamestnanie. V dnešnom príspevku si ukážeme zopár malých trikov, vďaka ktorým dokážeš spáliť zopár kalórii aj na svojej stoličke v práci. Keďže množstvo ľudí väčšinu dní presedí na stoličke kvôli svojej práci,…

Med môže byť lepší ako antibiotiká pri liečbe kašľa a prechladnutia

0 icon

Oxfordskí vedci potvrdili, že nerafinovaný med funguje podobne ako antibiotiká, no bez zlých vedľajších účinkov. Pre niektorých z nás to možno nie je až taká novinka, pretože už naše staré babky nám odporúčali konzumáciu medu počas chrípkového obdobia.    [the_ad id="80455"]   Skupina vedcov z Oxfordskej univerzity uskutočnila výskum s…

Ovocie a zelenina: Ako ich udržať čerstvé?

0 icon

Zamýšľal si sa niekedy nad tým, ako sa dá uskladniť ovocie a zelenina, aby neprišli o svoju čerstvosť? Dnešných zopár tipov ťa nasmeruje tým správnym smerom. Ovocie a zelenina sú našim zdrojom vitamínov najmä v zimnom období. Niektoré z nich sú však sezónne a vyžadujú si osobitnú starostlivosť: napríklad cibuľa…

Fotografie, ktoré ťa pobavia a zároveň v tebe vyvolajú množstvo otázok

0 icon

Nasledujúce fotografie ťa pobavia a zároveň v tebe vyvolajú množstvo otázok. Ľudia sa na internete podelili o naozaj bizarné momenty. Vedci tvrdia, že inteligencia by sa nemala merať pomocou IQ testov, ale skôr kreativitou, logickou a schopnosťami kritického myslenia človeka. Niektoré čudné činy na nasledujúcich fotografiách sú úplne mimo tohto…

FOTO DŇA

Na snímke tiene hokejistov Trenčína na ľade počas štátnej hymny pred zápasom 23. kola Tipos extraligy HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen, 4. decembra 2022 v Dubnici nad Váhom

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali