Martin Korčok: Je dôležité vysvetliť extrémistom pojem demokracia, nechápu ho správne

Sereď/Bratislava 26. marca (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)

 

Vyštudovaný etnológ, ktorý sa už takmer 14 rokov venuje téme holokaustu a ľudskoprávnym otázkam. V súčasnosti vedie Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré spadá pod Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry. Už roky spracováva výpovede preživších, aby sa zachovali pre ďalšiu generáciu, keď už sami o nich nebudú môcť rozprávať. “Našou úlohou nie je, aby sme im spôsobovali ešte raz psychickú traumu. V tomto je napríklad veľký rozdiel medzi nami a novinármi, ktorí veľmi často s nimi necitlivo komunikujú a potom majú mnohokrát averziu podávať ďalej svoje svedectvo. Najdôležitejší je citlivý prístup, netlačiť na nich a nechať ich povedať len toľko, koľko povedať chcú.” O spomienkach preživších, slovenskom štáte, prvom transporte, ale aj o súčasnej téme extrémizmu, jeho príčinách a možných riešeniach priniesla TASR v rámci svojho multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky rozhovor Martinom Korčokom.

Na snímke riaditeľ múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok

 

V súčasnosti sa veľmi diskutuje o potrebe navýšenia počtu hodín dejepisu. Minister školstva Peter Plavčan vaše múzeum odporučil ako jednu z inštitúcií, ktorú by mali študenti navštíviť a tak si obohatiť svoje vedomosti. Myslíte si, že viac hodín dejepisu pomôže?

Pri výučbe dejepisu je najdôležitejšia kvalitná príprava učiteľov, pretože pokiaľ oni majú záujem o túto tému, tak ju aj sprostredkujú svojim študentom v dostatočnej kvalite a v dostatočnom časovom rozsahu. S mnohými učiteľmi spolupracujeme. Navyše, v súčasnosti nie je ničím výnimočným, že učitelia zo škôl sa medzi sebou dohodnú a na viacerých hodinách učia o ľudských právach so zameraním na antisemitizmus, rasizmus a xenofóbiu. Napríklad tému preberajú na hodinách dejepisu, literatúry, na jazykových predmetoch, náuke o spoločnosti, ale stretli sme sa aj s tým, že tému prenášajú v ojedinelých prípadoch aj do hodín výtvarnej výchovy.
-Čiže vyšší počet hodín by podľa vás pomohol?-

Všetko záleží od učiteľa a jeho záujmu o tejto problematike učiť.

 

Akí študenti chodia na semináre, ktoré ponúkate?

Nám chodia študenti z rôznych škôl, z rôznych území Slovenska, zo základných škôl, stredných odborných učilíšť, priemysloviek, gymnázií, ale aj vysokoškolskí študenti. Ide o veľmi rôznorodých mladých ľudí.
-Stretli ste sa už s tým, že by ich prejavy boli radikálne, niektoré možno až extrémistické?-

Nie, ja som sa s tým ešte nestretol, že by niekto z mladých ľudí mne osobne obhajoval režim a predstaviteľov slovenského štátu. Ale navštívili nás už mladí ľudia, ktorí svoje sympatie s týmto režimom deklarovali viditeľnými symbolmi na oblečení. Tí však väčšinou mlčia. Nezvyknú sa ani zapájať do diskusií.

 

Aj ste ich na to nejako upozornili, alebo sa ich priamo spýtali, či vedia, k čomu sa svojím oblečením hlásia?

V týchto prípadoch si myslím, že zlyhávajú učitelia, pretože učiteľ vopred upozorňuje študentov na to, na aké miesto idú. A keď mu príde študent neadekvátne oblečený, tak by ho mal poslať domov prezliecť sa. Keď na to nie je priestor, mal by ho poslať na náhradné vyučovanie. Pre nás neexistujú zákonné prostriedky, ktorými by sme ich mohli vykázať z múzea. V tomto prípade, a to mám po konzultácii s viacerými pedagógmi, skôr ide o zlyhanie učiteľa, ktorý takého študenta prinesie.

 

Prečo má podľa vás mladý človek v súčasnosti potrebu sa takto prejavovať?

Tých dôvodov môžu byť desiatky a u každého iné. Niektorým sú takéto myšlienky vštepované už od rodičov, iní si ich osvojujú v prostredí svojich priateľov. Cítia sa byť nepochopení spoločnosťou, niektorým imponujú silné slová radikálov, v tých horších prípadoch to môže byť aj nenávisť voči iným skupinám obyvateľov.

 

Prednedávnom sme si pripomenuli výročie slovenského štátu. Ako by ste vysvetlili slovenský štát mladým? Ako tento režim vnímate?

Z môjho pohľadu režim slovenského štátu, neskôr Slovenskej republiky, nebol demokratický. Obmedzoval práva a slobody mnohých skupín obyvateľstva. Potláčal opozíciu, vyhnal českú inteligenciu, ponižoval Rómov a zúčastňoval sa agresívnych vojen. V dôsledku činov politických činiteľov tohto štátu a ich rozhodnutí zahynulo približne 70.000 Židov. K takému štátu ja nemôžem mať pozitívny vzťah. Nielenže pozitívny vzťah, ale nemôžem v rámci neho vyzdvihnúť nič pozitívne. Takéto režimy treba odsúdiť v celku tak, ako boli. A rovnako aj hlavných činiteľov, ktorí sa o toto všetko zaslúžili. Z úst niektorých ľudí počuť, ako sa mali ľudia dobre za slovenského štátu. Ale toto môže povedať iba egoista, ktorý hľadí na vlastné záujmy a ktorému je jedno, čo sa deje s jeho susedmi. Veď mnohí z nich boli prenasledovaní a zavraždení. Ako teda môže človek povedať, že sa mal dobre v takomto štáte.

 

Práve v sobotu (25.3.) sme si pripomenuli iný dôležitý dátum – 75. výročie prvého transportu, ktorý išiel z Popradu. Vy ste sa zúčastnili i na pietnej spomienke. Kto bol súčasťou prvého transportu, ktorý odišiel zo Slovenska?

Do prvých transportov, ktoré odchádzali zo Slovenska, vyberali mladé slobodné dievčatá a ženy vo veku od 16 rokov. Prvé transporty smerovali do koncentračného tábora Auschwitz. Úplne prvý bol vypravený 25. marca 1942 z Popradu a dievčatá z transportu boli vôbec prvými židovskými väzenkyňami v uvedenom tábore.

 

O vás je známe, že natáčate aj krátke dokumentárne filmy o preživších. Momentálne pripravujete dokument práve aj o týchto ženách. Koľké ste stihli natočiť?

Za posledné dva roky sa nám podarilo natočiť šesť žien, ktoré boli v prvých dvoch transportoch zo Slovenska. Tento materiál je výnimočný aj z toho pohľadu, že tri z nich za tento čas, odkedy sme ich natáčali, zomreli. Boli to ich posledné výpovede. Niektoré z nich sme už filmovo spracovali a ponúkame ich aj študentom, ktorí navštívia vzdelávacie stredisko v Múzeu holokaustu v Seredi. Víziou však do budúcna je spracovať všetky tieto výpovede do jedného dlhšieho dokumentu, ktorý by sa venoval ženám z prvých transportov.

 

Stalo sa pri natáčaní niečo také, čo vám utkvelo v pamäti?

Áno, napríklad pri týchto ženách to bol začiatok deportácií keď vlastne opustili rodinu. Väčšinou išlo charakterom o silné ženy, ktoré si hovorili, čo sa nám môže stať, či prekvapiť nás, veď pracovať vieme. Keď rozprávajú svoje životné príbehy, človek žasne nad tým, akí môžu byť ľudia k sebe krutí. Niektoré ich zážitky sú pretkávané takým násilím, ktoré by bežnému človeku neprišli ani na rozum vykonať. Napríklad v Auschwitz bola nemocnica, kde ľuďom amputovali končatiny pílkami. Jednu po druhej a bez anestézy, bez všetkého. Skúšali, koľko tí ľudia znesú, kým zomrú. Amputované končatiny potom padali na zem, odkiaľ ich mali vynášať von. Robili to i deti. V kvázi operačnej sále mali za úlohu utierať krv, ktorá striekala na dlážku.

 

Keď natáčate s preživšími, je problém, aby s vami hovorili otvorene? Je problém s nimi komunikovať, alebo sami chcú vyrozprávať svoje príbehy?

Teraz nerozprávam o natáčaní, ale všeobecne o spolupráci s preživšími. Na základe toho, akým spôsobom podávajú svoje výpovede, by som ich rozdelil do troch skupín. Prvú skupinu tvoria ľudia, ktorí rozprávajú celý príbeh v tretej osobe. Ako keby hovorili o niekom inom, odosobnili sa a pritom rozprávajú svoj vlastný príbeh. Pri týchto výpovediach z psychologického hľadiska najmenej dochádza k tomu, že ich to psychicky nejakým spôsobom poznačí, alebo že musíme prerušiť rozprávanie, prípadne sa rozplačú. Druhú kategóriu tvoria tí, ktorí ako keby podávali svedectvo o ranom živote pred vojnou s dávkou humoru. Avšak, keď sa dostaneme k vojnovým udalostiam, tie už znášajú zložitejšie a nahrávanie zvykneme viackrát prerušiť. Tretia kategória sú tí, ktorí rozprávajú svoj príbeh v prvej osobe. Pri týchto ľuďoch väčšinou skôr alebo neskôr musíme rozprávanie prerušiť, lebo niektoré témy sú pre nich veľmi citlivé. Jednoducho ťažšie to znášajú. Našou úlohou nie je, aby sme im spôsobovali ešte raz psychickú traumu. V tomto je napríklad veľký rozdiel medzi nami a novinármi, ktorí veľmi často s nimi necitlivo komunikujú a potom majú mnohokrát averziu podávať ďalej svoje svedectvo. Najdôležitejší je citlivý prístup, netlačiť na nich a nechať ich povedať len toľko, koľko povedať chcú. Väčšina ľudí si ani len nevie predstaviť, čo títo ľudia prežili. Napriek tomu, že už je viac ako sedemdesiat rokov po druhej svetovej vojne, pravidelne sa im vracajú sny z táborov. Vyobrazujú sa im situácie, rodinní príslušníci, o ktorých prišli a zobúdzajú sa s plačom. Charlotte Bushel, pôvodom z Bratislavy, ktorej zavraždili oboch rodičov a všetkých starých rodičov, mi povedala, že to, čo sa s nimi stalo, nie je minulosť. Žije to v nich a zomrie to s nimi.

 

Keďže už prešli roky, nakoľko sú ich výpovede dôveryhodné?

Keď som začal robiť túto prácu, tak som používal pri výskume iné techniky a metódy ako teraz. V súčasnosti sa snažím ich výpoveďami kvalitatívne dopĺňať historické udalosti, a to takým spôsobom, že sa zameriavam hlavne na to, ako tie udalosti prežívali, ako na nich psychicky pôsobili a ako ich vnímali.

 

Stretávate sa s tým, že by ste spozorovali pri viacerých výpovediach nejaké spoločné črty či posolstvo?

Nie, neodkazujú to isté, lebo každý človek je jedinečný a na každom z nich tá skúsenosť zanechala inú stopu. Napríklad Helenku Weinwurmovú veľmi ovplyvnilo to, že bola veriaca. Povedala, že ona by nešla svedčiť proti nikomu, verí v Boha a v to, že on každému prisúdi, čo mu patrí. Na druhej strane boli aj takí, ktorí cítili nenávisť za to, že im vyvraždili celú rodinu. Chceli, aby vrahovia ich najbližších pykali za svoje činy.

 

Sú aj takí, ktorí tvrdia, že holokaust vôbec nebol. Keď v súčasnosti žijú ľudia, ktorí o svojich spomienkach intenzívne rozprávajú, no napriek tomu im oponujú popierači holokaustu, čo podľa vás bude v čase, keď táto živá pamäť vymrie a nebude toho, kto by z vlastných skúseností pripomínal minulosť?

Pri podobných otázkach často spomínam na slová svetoznámeho imunológa profesora Ivana Lefkovitza, ktorý mi raz povedal, že keď ide do Bergen-Belsenu a vidí, aké to tam bolo, hovorí si, ako je možné, že túto hrôzu prežil. Vtedy sa zamyslí nad tým, či ľudia o 20 alebo 30 rokov uveria tomu, čo sa stalo, keď už nebudú žiadni svedkovia. Odpoveď v súčasnosti nepozná, no utešuje ho aspoň to, že zanechá svedectvo, aby tá možnosť tu vôbec bola a aby sa mladí ľudia poučili z minulosti. Naším poslaním je svedectvá týchto ľudí šíriť medzi mladú generáciu.

 

Múzeum holokaustu v Seredi je nielen pre študentov, ale aj pre dospelých. Čo ich najviac zaujíma?

Čo sa týka dospelých návštevníkov, taktiež nám chodia rôznorodé skupiny. Väčšinou sa zaujímajú o témy týkajúce sa krutého zaobchádzania so Židmi v tábore, alebo sa zaujímajú o ich ďalší život vo vyhladzovacích táboroch po deportáciách zo Slovenska, o spôsoby, akými boli vraždení, prípadne, kto mohol za ich vraždenie. Na druhej strane, väčšina židovských návštevníkov sa najviac zaujíma o spravodlivých medzi národmi. Teda o tých ľudí, ktorí zachraňovali počas holokaustu Židov a riskovali pri tom svoj vlastný život a život svojej rodiny. Židovskí návštevníci sú schopní venovať tejto časti expozície toľko času, koľko trvá prehliadka celého múzea, pričom spravodliví tvoria iba zlomok expozície.

 

Ako si vysvetľujete súčasný nárast extrémizmu? Predsa len, téme holokaustu a ľudsko-právnym otázkam sa venujete takmer 14 rokov. Niektorí tvrdia, že určité percento radikálov bude v spoločnosti vždy a vlastne nejde o žiadny zvláštny jav.

Podľa mňa je extrémizmus výsledkom toho, že ľudia sa v spoločnosti cítia zle. Hľadajú nepriateľa a najprijateľnejšie sú pre nich jednoduché vysvetlenia, kde im predhadzujú obete, o ktorých tvrdia, že môžu za všetko, čo v nej nefunguje. Poučení z minulosti vieme, že väčšinou sú to ľudia z rôznych minoritných skupín. V prvom rade je dôležité charakterizovať problém, s ktorým sa naša spoločnosť potýka a potom ho aj systematicky riešiť. Toto je cesta, akou sa dá bojovať proti extrémizmu. Do toho času je však dôležité extrémistom vysvetliť pojem demokracia. Predstavujú si pod ním niečo iné, ako v skutočnosti znamená. Myslia si, že v rámci nej majú právo robiť všetko, čo chcú, avšak tak to nie je. Aj demokracia má svoje hranice v podobe zákonov. Ľudia môžu konať iba potiaľ, pokiaľ svojimi činmi neubližujú iným. A to v súčasnosti dostatočne nefunguje. Zodpovedné orgány by pri prekročení týchto limitov mali konať prísnejšie. Vzorom by mali byť naši politickí predstavitelia.

 

A sú ?

Nie všetci, ale do tejto témy by som nerád vnášal politiku.

 

Čím má byť Múzeum holokaustu v Seredi iné ako ostatné slovenské múzeá? Prečo by ho človek mal navštíviť?

V prvom rade expozícia vznikla v autentických priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Čiže miesto je zároveň aj pamätníkom pre zavraždených Židov, ktorí boli kedysi v tábore v Seredi. Ale za najdôležitejšie poslanie považujem vzdelávanie. V priebehu jedenástich mesiacov v roku 2016 prešlo len vzdelávacím strediskom múzea vyše 9000 študentov. Tým sme sa zaradili medzi popredné inštitúcie v oblasti vzdelávania o ľudských právach na Slovensku. Rôzne semináre absolvovali i pedagógovia, štátni zamestnanci a príslušníci armády SR.

 

Čo by si študenti mali odniesť z vašich vzdelávacích programov?

Nie všetci vynikajú v dejepise, nie na každého sa nalepia faktografické údaje a opisy historických udalostí, ale empatia je niečo iné. Ak si vezmú posolstvo Helenky Weinwurmovej o tom, aby nikdy nedovolili ubližovať niekomu len preto, že je iného vierovyznania, či inej národnosti, potom ich návšteva a naša práca mali zmysel.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Kipchoge prekonal v Berlíne vlastný svetový rekord v maratóne

0 icon

Berlín 25. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Christoph Soeder)   Kenský vytrvalec Eliud Kipchoge zlepšil vlastný svetový rekord v maratóne. V nedeľu zabehol čas 2:01:09 h a dosiahol štvrté víťazstvo v Berlíne, čím vyrovnal rekord podujatia v nemeckej metropole. Predchádzajúce maximum 2:01:39 h držal od roku 2018 na rovnakej trati Medzičasy 37-ročného…

Lavínová nehoda pod Bradavicou sa stala v rekordne najskoršom období

0 icon

Vysoké Tatry 25. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Adriána Hudecová)   Tohtotýždňová lavínová nehoda pod Bradavicou vo Vysokých Tatrách sa stala v rekordne najskoršom období. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS) s tým, že najskoršou tragédiou, ktorú spôsobila lavína, bola doposiaľ udalosť v Belianskych Tatrách pod Kopským sedlom…

Smer-SD je za odvolanie Igora Matoviča, Za ľudí by návrh nepodporila

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Strana Za ľudí by nepodporila odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Vyplýva to z vyjadrenia predsedníčky strany a vicepremiérky Veroniky Remišovej v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Poslanec parlamentu za opozičný Smer-SD Richard Takáč reagoval, že Smer by za odvolanie Matoviča hlasoval…

Brit, ktorého prepustili z ruského zajatia, hovorí o pekle na zemi. 24 hodín ABBA a mučenie elektrickým prúdom

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/thesun/Foto:screenshot)   "Posledných šesť mesiacov boli najhoršie dni môjho života. Na fronte bolo toľko mŕtvol, že to vyzeralo ako v zombie apokalypse," priznal v rozhovore pre denník The Sun Brit Sean Pinner, ktorého tento týždeň prepustili z ruského zajatia Podľa Pinnera sa vzdal, pretože ho obkľúčili…

Čo si, do pekla, myslel Washington?

0 icon

Washington 25. septembra 2022 (HSP/ronpaulinstitute/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Čo si, dočerta, mysleli títo krvaví washingtonskí neoconi? kladie otázku David Stockman z Ron Paul Institute Kedykoľvek za posledných deväť mesiacov mohli mať diplomatickú dohodu s Ruskom, ktorá by: - umožnila sa vyhnúť vojne na Ukrajine, čím by sa ušetrili desaťtisíce ukrajinských životov…

Politici prirovnávajú potýčku dvoch poslankýň k filmu Slunce, seno… SNS ich vyzýva, aby sa bezodkladne vzdali mandátov

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 AKTUALIZOVANE (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Ako sme vás v sobotu večer informovali, poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková podáva trestné oznámenie na Romanu Tabák (Sme rodina). Tvrdí, že ju fyzicky napadla v bratislavskom podniku. Na incident sa rozhodol zareagovať poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) a Milan Uhrík…

Tri tváre doby psychiatrickej: tri diagnózy pre docenta Chocholouška

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Po feudalizme, kapitalizme, socializme, opätovnom prvotnopospolnom kapitalizme 2.0 a dobe postmodernej do Európy napokon nastúpila doba psychiatrická. Vyznačuje sa tým, že dianie, ktoré táto doba prináša, najlepšie chápu psychiatri. Dnes tu máme tri šťavnaté kúsky z týchto dní, ktoré by iste ocenil aj…

Ukrajina po Putinovom oznámení o čiastočnej mobilizácii: eskalácia nevyhnutná?

0 icon

Kyjev 25. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/Russian Presidential Press Service)   V súvislosti s eskaláciou konfliktu na Ukrajine sa v západných médiách čoraz častejšie objavuje triezve a realistické hodnotenie motívov jednotlivých aktérov tohto konfliktu. Jedno z nich vám prinášame:    Nenávistný prístup kolektívneho Západu voči referendám v rusky hovoriacich regiónoch len posilňuje najhoršie podozrenia Rusov voči EÚ…

Mazda zvažuje zatvorenie svojich závodov v Rusku

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Spoločnosť Mazda Corporation zvažuje zatvorenie svojich závodov v Rusku z dôvodu narušenia dodávateľského reťazca spôsobeného vojnou na Ukrajine, informuje Nikkei Mazda vyrábala autá v spoločnom podniku vo Vladivostoku. Podľa výskumnej spoločnosti MarkLines dosiahla výroba v tomto závode v roku 2021 približne 29 000 kusov.…

Aké sily buduje ukrajinská armáda pri Limane

0 icon

Kyjev 25. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Kostiantyn Liberov)   Ukrajinské ozbrojené sily budujú svoje jednotky v blízkosti Limanu (Krasnyj Liman). Ukrajinská armáda zároveň nielenže priamo zasiahla mesto, ale pokúsila sa Liman obísť zo severu a juhu, čím sa vytvorila príležitosť na jeho obkľúčenie, hodnotia situáciu Rusi Severozápadne od Limanu sa ukrajinské ozbrojené…

NAJNOVŠIE

BLOG

Slavěna Vorobelová

Pomajdanová excelencia predčasné voľby asi nedovolí

0icon

Dnes (25.9.2022) sa konajú v Taliansku prebiehať predčasné parlamentné voľby. Nejdem sa teraz zaoberať tým, čo vyvolalo v Taliansku predčasné parlamentné voľby, ale chcem len poukázať na to, že predčasné voľby sú vo vyspelých demokraciách úplne štandardné (teda, ak Taliansko spĺňa túto euroatlantickú definíciu). U nás sme už tiež mali…

Pavel Pakoš

Moc pápeža nad Cirkvou je „neobmedzená“ ?

0icon

Kardinál Gerhard Ludwig Müller v novom rozhovore prezradil , že počas diskusií na nedávnom stretnutí kolégia kardinálov v Ríme, ktoré sa konalo 29. – 30. augusta, novovymenovaný kardinál a kľúčový pápežský poradca naznačil, že moc pápeža nad Cirkvou je „neobmedzená“. Müller uviedol, že kardinál Gianfranco Ghirlanda, SJ, kanonick&yacut

Patrik Spišiak

Rast cien prekvapil väčšinu ekonómov napriek tomu, že bol ľahko predpovedateľný

0icon

Tento článok som publikoval už v apríli, ale dnes je ešte aktuálnejší.  

Marek Brna

Pred 1989 a po

0icon

Súčasná situácia je vyslovene chaotická. Už pekných pár rokov krysy mútia vodu. Takto lovia. Zmätok a napätie. O čo ide? Vážení, zorientujme sa. Stručne k podstate veci. Z nášho pohľadu mali pred 89.rokom USA vplyv (profit) po východnú hranicu Rakúska a Západného Nemecka. Teraz majú už cca 3 desaťročia vplyv…

Erik Majercak

Ideme prvou fázou deindustrializácie. Ciele špeciálnej operácie sa nedosahujú?

0icon

Máme na výber. Likvidácia slniečkárstva a slniečkárov v EU, zrušenie sankcií voči Rusku a nákup dostupných a lacných energií v Rusku, alebo deindustrializáciu SR. Môžeme ísť aj samostatnou cestou a nerešpektovať niektoré nariadenia EU a nakúpiť v Rusku bez toho, aby sme likvidovali slniečkárov v EU. To bude mať možno…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke hríby nazbierané v Malej Fatre v obci Strečno, okres Žilina

Autor: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kipchoge prekonal v Berlíne vlastný svetový rekord v maratóne

0 icon

Berlín 25. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Christoph Soeder)   Kenský vytrvalec Eliud Kipchoge zlepšil vlastný svetový rekord v maratóne. V nedeľu zabehol čas 2:01:09 h a dosiahol štvrté víťazstvo v Berlíne, čím vyrovnal rekord podujatia v nemeckej metropole. Predchádzajúce maximum 2:01:39 h držal od roku 2018 na rovnakej trati Medzičasy 37-ročného…

Lavínová nehoda pod Bradavicou sa stala v rekordne najskoršom období

0 icon

Vysoké Tatry 25. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Adriána Hudecová)   Tohtotýždňová lavínová nehoda pod Bradavicou vo Vysokých Tatrách sa stala v rekordne najskoršom období. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS) s tým, že najskoršou tragédiou, ktorú spôsobila lavína, bola doposiaľ udalosť v Belianskych Tatrách pod Kopským sedlom…

Smer-SD je za odvolanie Igora Matoviča, Za ľudí by návrh nepodporila

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Strana Za ľudí by nepodporila odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Vyplýva to z vyjadrenia predsedníčky strany a vicepremiérky Veroniky Remišovej v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Poslanec parlamentu za opozičný Smer-SD Richard Takáč reagoval, že Smer by za odvolanie Matoviča hlasoval…

Brit, ktorého prepustili z ruského zajatia, hovorí o pekle na zemi. 24 hodín ABBA a mučenie elektrickým prúdom

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/thesun/Foto:screenshot)   "Posledných šesť mesiacov boli najhoršie dni môjho života. Na fronte bolo toľko mŕtvol, že to vyzeralo ako v zombie apokalypse," priznal v rozhovore pre denník The Sun Brit Sean Pinner, ktorého tento týždeň prepustili z ruského zajatia Podľa Pinnera sa vzdal, pretože ho obkľúčili…

Čo si, do pekla, myslel Washington?

0 icon

Washington 25. septembra 2022 (HSP/ronpaulinstitute/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Čo si, dočerta, mysleli títo krvaví washingtonskí neoconi? kladie otázku David Stockman z Ron Paul Institute Kedykoľvek za posledných deväť mesiacov mohli mať diplomatickú dohodu s Ruskom, ktorá by: - umožnila sa vyhnúť vojne na Ukrajine, čím by sa ušetrili desaťtisíce ukrajinských životov…

Politici prirovnávajú potýčku dvoch poslankýň k filmu Slunce, seno… SNS ich vyzýva, aby sa bezodkladne vzdali mandátov

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 AKTUALIZOVANE (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Ako sme vás v sobotu večer informovali, poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková podáva trestné oznámenie na Romanu Tabák (Sme rodina). Tvrdí, že ju fyzicky napadla v bratislavskom podniku. Na incident sa rozhodol zareagovať poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) a Milan Uhrík…

Tri tváre doby psychiatrickej: tri diagnózy pre docenta Chocholouška

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Po feudalizme, kapitalizme, socializme, opätovnom prvotnopospolnom kapitalizme 2.0 a dobe postmodernej do Európy napokon nastúpila doba psychiatrická. Vyznačuje sa tým, že dianie, ktoré táto doba prináša, najlepšie chápu psychiatri. Dnes tu máme tri šťavnaté kúsky z týchto dní, ktoré by iste ocenil aj…

Ukrajina po Putinovom oznámení o čiastočnej mobilizácii: eskalácia nevyhnutná?

0 icon

Kyjev 25. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/Russian Presidential Press Service)   V súvislosti s eskaláciou konfliktu na Ukrajine sa v západných médiách čoraz častejšie objavuje triezve a realistické hodnotenie motívov jednotlivých aktérov tohto konfliktu. Jedno z nich vám prinášame:    Nenávistný prístup kolektívneho Západu voči referendám v rusky hovoriacich regiónoch len posilňuje najhoršie podozrenia Rusov voči EÚ…

Mazda zvažuje zatvorenie svojich závodov v Rusku

0 icon

Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Spoločnosť Mazda Corporation zvažuje zatvorenie svojich závodov v Rusku z dôvodu narušenia dodávateľského reťazca spôsobeného vojnou na Ukrajine, informuje Nikkei Mazda vyrábala autá v spoločnom podniku vo Vladivostoku. Podľa výskumnej spoločnosti MarkLines dosiahla výroba v tomto závode v roku 2021 približne 29 000 kusov.…

Aké sily buduje ukrajinská armáda pri Limane

0 icon

Kyjev 25. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Kostiantyn Liberov)   Ukrajinské ozbrojené sily budujú svoje jednotky v blízkosti Limanu (Krasnyj Liman). Ukrajinská armáda zároveň nielenže priamo zasiahla mesto, ale pokúsila sa Liman obísť zo severu a juhu, čím sa vytvorila príležitosť na jeho obkľúčenie, hodnotia situáciu Rusi Severozápadne od Limanu sa ukrajinské ozbrojené…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Pomajdanová excelencia predčasné voľby asi nedovolí

0icon

Dnes (25.9.2022) sa konajú v Taliansku prebiehať predčasné parlamentné voľby. Nejdem sa teraz zaoberať tým, čo vyvolalo v Taliansku predčasné parlamentné voľby, ale chcem len poukázať na to, že predčasné voľby sú vo vyspelých demokraciách úplne štandardné (teda, ak Taliansko spĺňa túto euroatlantickú definíciu). U nás sme už tiež mali…

Pavel Pakoš

Moc pápeža nad Cirkvou je „neobmedzená“ ?

0icon

Kardinál Gerhard Ludwig Müller v novom rozhovore prezradil , že počas diskusií na nedávnom stretnutí kolégia kardinálov v Ríme, ktoré sa konalo 29. – 30. augusta, novovymenovaný kardinál a kľúčový pápežský poradca naznačil, že moc pápeža nad Cirkvou je „neobmedzená“. Müller uviedol, že kardinál Gianfranco Ghirlanda, SJ, kanonick&yacut

Patrik Spišiak

Rast cien prekvapil väčšinu ekonómov napriek tomu, že bol ľahko predpovedateľný

0icon

Tento článok som publikoval už v apríli, ale dnes je ešte aktuálnejší.  

Marek Brna

Pred 1989 a po

0icon

Súčasná situácia je vyslovene chaotická. Už pekných pár rokov krysy mútia vodu. Takto lovia. Zmätok a napätie. O čo ide? Vážení, zorientujme sa. Stručne k podstate veci. Z nášho pohľadu mali pred 89.rokom USA vplyv (profit) po východnú hranicu Rakúska a Západného Nemecka. Teraz majú už cca 3 desaťročia vplyv…

Erik Majercak

Ideme prvou fázou deindustrializácie. Ciele špeciálnej operácie sa nedosahujú?

0icon

Máme na výber. Likvidácia slniečkárstva a slniečkárov v EU, zrušenie sankcií voči Rusku a nákup dostupných a lacných energií v Rusku, alebo deindustrializáciu SR. Môžeme ísť aj samostatnou cestou a nerešpektovať niektoré nariadenia EU a nakúpiť v Rusku bez toho, aby sme likvidovali slniečkárov v EU. To bude mať možno…

Armádny Magazín

Ukrajina spustila raketový útok na hotel v centre Chersonu. Zelenského kritik bol zabitý

0 icon

Ukrajina, 25.september 2022 (AM) – Kyjev spustil raketový útok na Cherson, cieľom bol hotel Play v centre mesta, kde boli novinári RT, ako aj bývalý poslanec Najvyššej rady Alexej Žuravko, ktorý bol horlivým odporcom Zelenského režimu a post-Majdanského vedenia Ukrajiny.  

Ďalšia ofenzíva? Napriek obrovským stratám sa ozbrojené sily Ukrajiny sa rozhodli pre protiútok na Svatovo z viacerých smerov

0 icon

Ukrajina, 25.september 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú vo vedení špeciálnej vojenskej operácie, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.   V dôsledku rozsiahleho ostreľovania 14. a 92. mechanizovanej brigády pri meste Kupjansk v Charkovskej oblasti, ako aj 66. mechanizovanej brigády v obci Ščurovo v D

Je Európa zodpovedná za rozpútanie druhej svetovej vojny? Stará predvojnová Európa urobila obrovskú a v mnohom trestuhodnú chybu!

0 icon

Slovensko, 25.september 2022 (AM) – 1. Na základe versailleskej zmluvy v podstate spôsobila nástup Hitlera k moci. 2. Doviedla ho na prah vojny a obrátila jeho pozornosť na východ.   Nová, už povojnová Európa akoby prekonala staré chyby, hitlerovské zlo, nacizmus, vystavala európsky bezpečnostný systém, ktorý má predísť obrodeniu

September vo vojnových dejinách

0 icon

Slovensko, 24.september 2022 (AM) – Aj september patrí k mesiacom, ktoré sa veľakrát zapísali do dejín vojenstva. Napríklad z hľadiska jeho techniky tu výrazne prehovorila už bitka na Kulikovom poli medzi Rusmi a Mongolmi 21. 9. 1380, keď Rusi ako prví na svete použili prvok záložného pluku. Alebo hneď

Bitka pri Kadeši

0 icon

Egypt, 25.september 2022 (AM) – Bitka pri Kadeši bola jednou z najvýznamnejších bitiek staroveku. V bitke sa stretli vojská Egypta a Chetitov, oba národy bojovali medzi sebou o ovládnutie Blízkeho východu. Egyptské vojská viedol významný faraón Ramzes II. a chetitské vojská viedol chetitský pan

FOTO DŇA

Na snímke hríby nazbierané v Malej Fatre v obci Strečno, okres Žilina

Autor: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali