Lucia Žitňanská: Justíciu čakajú dva ťažké roky

Bratislava 3. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

 

Podľa ministerky Lucie Žitňanskej by sa mohli už v tomto roku prejaviť prvé efekty legislatívnych zásahov, ktoré presadila v roku 2016

Pred slovenskou justíciou stoja dva ťažké roky, počas ktorých sa udeje veľa štrukturálnych zmien. Vo výsledku však budú pozitívne. V bilančnom rozhovore pre TASR to uviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Podľa tej by sa mohli už v tomto roku prejaviť prvé efekty legislatívnych zásahov, ktoré presadila v roku 2016. V začatej reforme mieni pokračovať.

Na snímke ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská
Na snímke ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská

 

Pohla sa slovenská justícia v roku 2016 dopredu?

Asi by som to rozdelila na dve kategórie. Justícia ide zatiaľ v nastavených koľajach s jednou veľkou zásadnou zmenou, a to, že v polroku nadobudli účinnosť nové procesné kódexy. Zároveň musím povedať, že pri solídnej komunikácii medzi nami na ministerstve, predsedníčkou Súdnej rady, predsedníčkou Najvyššieho súdu a trúfam si povedať, že aj korektnou spoluprácou s predsedami súdov.

Na ministerstve sme zasa pripravovali a presadili právne úpravy, ktoré budú mať zásadný dosah na justíciu. Je to zákon o upomínacom konaní, nová a veľká zmena Exekučného poriadku a osobné bankroty. Keď mi teda takúto otázku položíte o rok, tak budem hovoriť o veľkých štrukturálnych zmenách v rámci slovenskej justície.

 

Jedným z hlavných cieľov vášho predchodcu Tomáša Boreca (nominat Smeru-SD) bolo zrýchliť prácu súdov, čo sa mu nepodarilo. Aké budú čísla v štatistikách za rok 2016?

Predchádzajúce roky predstavovali z hľadiska zrýchľovania súdnych konaní stagnáciu a pre rok 2016 neočakávam zásadnú zmenu. Štrukturálne zmeny prídu až v priebehu tohto roka a každá zmena sa prejaví v štatistických číslach až s odstupom času. To platí aj o nových procesných kódexoch, ktoré začali platiť minulý rok.

 

Kedy sa dočkáme obrátenia negatívneho trendu?

Tento rok vznikne jedno pracovisko pre všetky exekučné veci a upomínacie konanie v Banskej Bystrici, čo bude znamenať uvoľnenie kapacít na ostatných súdoch. Samozrejme, tých 3,6 milióna exekučných spisov, ktoré na súdoch sú, tam aj ostanú a bude ich treba vybaviť. Uvoľňovanie kapacít bude teda postupné. Zmeny sa reálne môžu prejaviť už vo výsledkoch za rok 2017, ale výraznejšie efekty očakávam v rokoch 2018 a 2019.

 

Vaša pomerne širokospektrálna reforma sa stala výkladnou skriňou tejto vlády. Na čo ste najviac hrdá?

To sa ťažko posudzuje, pretože každá právna úprava má iný cieľ. Z hľadiska štrukturálnych zmien v justícii, ktoré majú smerovať k efektívnejšej justícii, sa mi javí ako kľúčový Exekučný poriadok. Ten by mal zároveň priniesť aj férovejšie exekúcie, čiže má aj sociálno-ekonomický dosah. Som presvedčená, že v kombinácii s novou právnou úpravou osobného bankrotu a novým upomínacím rozkazom zlepšia prístup k spravodlivosti v tom najširšom slova zmysle.

Z úplne iného súdka je protischránkový zákon, kde asi všetci čakáme, ako sa v praxi naozaj prejaví. Bol to však politicky ťažký zákon a aj politicky veľmi silná téma, a keď sa nám podarí ukázať, že ide o účinný právny predpis, tak budem naň hrdá.

 

Nemáte obavy, ako nový Exekučný súd v úvode zvládne vybavovať elektronicky svoju agendu? Elektronizácia súdnictva nejde tak hladko, ako sa čakalo.

Ide pomalšie, my, samozrejme, s elektronizáciou súdnictva budeme pokračovať plošne. Osobitné pracovisko v Banskej Bystrici, ktoré bude vybavovať veci v rámci upomínacieho konania a exekučnú agendu, bude pre nás v niečom pilotným projektom aj pre ostatné súdy. Pokiaľ by sme však nešli na tento elektronický model vybavovania agendy, tak si myslím, že by to nebolo kapacitne zvládnuteľné.

 

Trúfnete si nejako kvantifikovať finančný efekt, ktorý by mohol mať vami presadený novoprijatý protischránkový zákon?

Finančne si netrúfnem kvantifikovať výsledok. Pozitívny efekt by mal byť v transparentnosti, a síce, že by sme naozaj mali vedieť, kto je na konci vlastníckeho reťazca právnických osôb, s ktorými štát vstupuje do vzťahu a v rámci ktorého sa dostávajú k verejným financiám alebo majetku.

Zároveň som presvedčená, že ako zverejňovanie zmlúv, tak aj transparentnosť, pokiaľ ide o konečného užívateľa výhod, civilizuje naše prostredie. Nedokážeme tým zabrániť kauzám, alebo tomu, že o niektorých zmluvách sa vedie diskusia, či sú výhodné, alebo nie. Som však presvedčená o tom, že aktéri vedomí si toho, že veci vyjdú na svetlo božie, sa správajú inak, ako keď majú istotu, že to nikto nikdy neuvidí.

 

Mal by mať aj finančný efekt?

Áno, ale ak sa ma pýtate na vyčíslenie, tak vám to neviem povedať. Keď chcete hovoriť o nejakých finančných efektoch, musíte mať nejakú porovnateľnú bázu, a to je asi skôr otázka pre Inštitút finančnej politiky, či také niečo vie merať. Presahuje to moju právnickú kompetenciu.

 

Skúste odhadnúť, koľko osobných bankrotov bude na Slovensku v roku 2017. Pri zavádzaní nových pravidiel ste kritizovali, ako je doteraz tento nástroj málo využívaný a vlani ho využilo na Slovensku iba 391 ľudí.

Predpokladám, že to budeme počítať v trojciferných číslach a nie v dvojciferných. Ten odhad je veľmi zložitý, pretože nedisponujeme naozaj exaktnými dátami. Myslím si, že koncové čísla budú niekde okolo 10.000 za rok, ale ako rýchlo sa rozbehnú osobné bankroty, neviem.

Bude to veľmi závisieť aj od toho, ako to dokáže kapacitne zvládať Centrum právnej pomoci, ktoré bude tá prvá inštitúcia, s ktorou sa stretne každý, kto bude chcieť využiť osobný bankrot. A samozrejme, aj súdy. Všetky tie inštitúcie si budú potrebovať osvojiť nejaké štandardy vybavovania tejto agendy a som sama zvedavá, ako rýchlo to zvládnu. Sme pripravení posilňovať ich kapacity, ale ťažko sa to odhaduje dopredu.

 

Najväčšou pýchou minulého ministra bolo zavedenie elektronických náramkov pre odsúdených. Sudcovia ale systém vo väčšej miere zatiaľ nevyužívajú. Museli ste preto vymýšľať nasadenie náramkov vo väzniciach. Navrhnete v tejto súvislosti aj nejaké legislatívne opatrenia?

Urobili sme balík opatrení, niektoré vyžadujú aj legislatívnu zmenu. Keď budeme novelizovať trestné kódexy, budeme pamätať aj na to. V tejto prvej fáze sme využili priestor, ktorý máme v oblasti nelegislatívnych opatrení. To je využitie náramkov v rámci väzenstva.

 

Môžete priblížiť niektoré z chystaných legislatívnych opatrení?

Niektoré tie problémy sú zjavne až banálne. Zisťovanie, či sú splnené predpoklady na to, aby mohol byť využitý elektronický monitoring, brzdí sudcu v rozhodovaní. Dokáže rozhodnúť rýchlejšie, ale dlho trvá práve to preskúmavanie. Sudcovia hovoria, že možno by bolo dobré, keby sa toto začalo skúmať ešte v štádiu, keď je vec na prokuratúre. Ale to sú veci, o ktorých sa potrebujeme rozprávať s prokurátormi, možno to potrebujeme nastaviť v rámci právnej úpravy, ale je to možno aj otázka interných predpisov a nastavení probačnej a mediačnej služby.

 

Nedali sa tieto veci predvídať?

Neviem vám na to odpovedať, ani nechcem spätne nikoho z ničoho obviňovať. Sú veci, ktoré sa zistia vždy až v praxi a my na to reagujeme. To, čo podľa mojej mienky bolo nadhodnotené, boli reálne možnosti, koľko odsúdených môže byť vzhľadom na ich skladbu elektronicky monitorovaných.

 

Do elektronizácie justície sa v minulých štyroch rokoch investovalo dokopy 112 miliónov eur, prevažne z eurofondov. Ste spokojná s tým, čo sa podarilo dosiahnuť?

Urobím maximum pre to, aby všetky komponenty, ktoré boli urobené, boli v maximálne možnej miere v budúcnosti využité, ladili spolu a vzájomne sa dopĺňali. To kľúčové, čo nás čaká, je urobiť bázu, ktorou je súdny manažment. Tu fungujeme na 15 rokov starom riešení. Svet v oblasti IT sa odvtedy posunul dopredu a toto centrum elektronickej justície potrebujeme dostať na inú úroveň. Komponenty, ktoré už boli urobené, potom nastavíme tak, aby spolu ladili.

 

Nemalo byť to poradie opačné?

Ono sa to javí tak, ako keby to bolo budované v opačnom poradí a túto otázku som kládla aj ja. Ak som správne pochopila, tak rezort zastihla ponuka robiť projekty z eurofondov na poslednú chvíľu, keď zvýšili nejaké peniaze a bolo ich treba čerpať. Pravdepodobne to záviselo viac od ponúk, ktoré „išli okolo“, ako od nejakej stratégie.

 

Zmeníte prístup v používaní eurofondov? Upustíte od robustných a drahých projektov?

To, čo potrebujeme momentálne, je vymeniť bázu – súdny manažment. Ten sa nedá rozmeniť na drobné. Súdny manažment je jeden a musí zahrnúť všetky agendy. Druhý projekt bude Obchodný register, kde tiež fungujeme na báze z deväťdesiatych rokov.

To budú kľúčové platformy. Nepredpokladám, že budú také robustné, ako boli doteraz. Zároveň sú to však nosné systémy, na ktoré budú napojené všetky moduly urobené v predchádzajúcom období. Preto hovorím o tom, že naším cieľom je, aby všetko hralo dokopy ako jeden funkčný celok.

 

Už sa prejavili nejako očakávané pozitívne efekty rekodifikácie civilného práva?

Je priskoro na to, aby sme hodnotili. Sudcovia sa pravidelne stretávajú a diskutujú teraz už o aplikačnej praxi a dávajú si odpovede na interpretačné otázky. Na druhej strane, ministerstvo je tiež hojným účastníkom súdnych konaní a vnímane citeľnú striktnosť novej právnej úpravy, ktorá tlačí účastníkov konania robiť úkony včas a zúčastňovať sa na pojednávaní. To je pozitívny signál. Väčšia disciplína v rámci konaní určite napomôže tomu, aby boli rýchlejšie.

 

Najnovší prieskum, ktorý si objednala Súdna rada a organizácia Via Iuris, ukázal zvýšenie dôveryhodnosti súdnictva. Súdom a justícii ale stále nedôveruje viac ako 60 percent Slovákov a dôveruje im zhruba 33 percent. Ako by ste na otázku v prieskume odpovedali vy?

Ja by som odpovedala pozitívne.

 

 

Je to na základe vašich osobných skúseností?

Mám málo bezprostredných osobných skúseností. Ale môj pohľad je taký, že napriek všetkým problémom nedokážem vnímať justíciu inak, ako v konečnom dôsledku väčšina tých ľudí, ktorí prídu na súd do roboty, svoju robotu urobí ako najlepšie vie za daných podmienok.

 

Čo treba urobiť, aby sa zvýšila dôveryhodnosť súdov?

Treba naozaj robiť štrukturálne zmeny. Je to aj otázka špecializácie súdov. Čiže cesta, v rámci ktorej vzniká Exekučný súd, je určite správna. Je potrebné, aby to, čo súdy nemusia robiť, z nich odišlo na špecializované pracoviská. To je podľa mojej mienky kľúčové. Som presvedčená, aj keď to tak spočiatku vnímané nebude, že elektronizácia justície tiež pomôže k efektívnosti.

Myslím si, že nás čakajú také dva roky, ktoré budú veľmi ťažké, pretože budú prinášať veľa zmien. Aj keď je zmena očakávaná a všetci po nej volajú, tak keď sa stane realitou a každý musí nejakým spôsobom zmeniť systém práce, tak vždy to prináša veľa frfľania a kritiky, ale vo výsledku som presvedčená o tom, že to svoje pozitíva prinesie.

 

Pred parlamentnými voľbami vaša strana predstavila návrh, ako by mal byť zmenený spôsob kreovania Ústavného súdu SR. Situácia sa medzi tým nezlepšila. Ústavný súd stále je nekompletný a názorové rozdiely medzi prezidentom a parlamentom sa nepodarilo prekonať. Zmení sa to počas tohto roka?

Časové rámce si netrúfam povedať. My v Moste-Híd sme stále presvedčení, že najlepšie riešenie súčasného stavu je cez ústavný zákon a že ten model, ktorý sme predstavili, je dobrý. Je to dobrý základ na debatu, v rámci ktorej sa bude hľadať nový model kreovania Ústavného súdu.

 

V koalícii sa vám nepodarilo presadiť toto riešenie?

Vnímam, že je zhoda v koalícii, že takúto reformu treba urobiť. Zjavne teraz nie je zhoda na tom, kedy sa do nej pustiť, vzhľadom na situáciu na Ústavnom súde, ktorý opätovne rozhoduje o sťažnostiach nevymenovaných kandidátov. Kým tieto procesy nebudú ukončené a kým nevieme, kde stojíme s tými existujúcimi kandidátmi, tak sa asi nevieme pohnúť ďalej.

 

Cítite sa byť nejakým spôsobom spoluzodpovedná za neúspech kandidatúry Radoslava Procházku na Všeobecnom súde EÚ?

Zdvihla som ruku, zbaviť zodpovednosti sa teda nemôžem, ale presne vám dokážem odpovedať na vašu otázku vtedy, keď uvidím to zdôvodnenie odmietnutia. Nemám ho k dispozícii, pokiaľ viem, ani Súdna rada ho zatiaľ nemá. Chcem vidieť to zdôvodnenie, a potom vám budem vedieť exaktnejšie odpovedať.

 

 

Po hlasovaní na vláde ste vyjadrili istú rozpoltenosť. Nemali ste možno byť aktívnejšia a kolegov vo vláde presvedčiť, aby pána Procházku neschválili?

Opakujem, aby som na to odpovedala, potrebujem vidieť tie dôvody, ktoré výbor uvedie.

 

Vy si ako zatiaľ vysvetľujete jeho neúspech?

Nevysvetľujem si to. Chcem vidieť tie dôvody. Pre mňa to určite bude smerodajné pre ďalšie personálne nominácie.

 

Viete už naznačiť, čo by sa malo zmeniť, aby sa Slovensko takýmto situáciám do budúcnosti vyhlo?

Myslím, že nám pomôže, keď si to prečítame s porozumením.

 

Z pravicových predstaviteľov súčasnej koalície ste museli najviac vysvetľovať vstup do nej. Ako veľký je po trištvrte roku diskomfort, ktorý dennodenne zažívate?

Ja som už niekde povedala, že môj pocit komfortu alebo diskomfortu je úplne bezpredmetný. Dôležité je to, čo sa nám podarí urobiť, a zatiaľ robíme podľa plánu a v tom mienime pokračovať.

 

Máte hranicu, za ktorú už nebudete ochotná ísť?

Pozrite, máme silné programové vyhlásenie v oblasti, ktorú zastrešujem. Máme dohody na tomto programovom vyhlásení vlády a tie dohody sa napĺňajú, programové vyhlásenie vlády sa plní. Ja osobne som presvedčená o tom, že to najdôležitejšie, čo v tomto období spochybňovania demokratického fungovania, spochybňovania základných práv v čase, keď je populárne sa hlásiť k politickej nekorektnosti, môžeme urobiť pre budúcnosť demokracie na Slovensku, je budovanie inštitúcií demokratického štátu. A súdnictvo hrá v tomto kľúčovú úlohu. Takže ja si myslím, že to jednoducho treba robiť.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kráľovná Alžbeta II. vyzdvihla v príhovore dôležitosť verejnej služby

0 icon

Londýn 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Steve Parsons)   Britská kráľovná Alžbeta II. vystúpila v nedeľu v televízii s príhovorom v predvečer Dňa Spoločenstva národov. Kráľovná hovorila okrem iného aj o dôležitosti verejnej služby, len niekoľko hodín pred odvysielaním rozhovoru princa Harryho a jeho manželky Meghan Markleovej so svetoznámou americkou moderátorkou Oprah…

Kužmová po zisku titulu v Lyone: „S Arantxou sme otočili ťažký zápas“

0 icon

Lyon 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Seth Wenig, TASR/AP-Hamish Blair)   Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Holanďankou Arantxou Rusovou sa stali víťazkami štvorhry na turnaji WTA 250 v Lyone. Ako nasadené jednotky zdolali vo finále kanadsko-srbský pár Eugenie Bouchardová, Olga Danilovičová 3:6, 7:5 a 10:7 v tzv. supertajbrejku. V druhom sete otočili…

Premiér okomentoval prieskum o vakcínach. Nákup Sputnika V bol podľa neho „gamechanger“: Zásadný krok, ktorý zabezpečí, aby sa dalo zaočkovať cca pol milióna ľudí navyše, ktorí by to inak neurobili

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 (HSP/Foto:Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) na sociálnej sieti okomentoval výsledky prieskumu z ktorého vyplynulo, že najprijateľnejšími vakcínami sú pre ľudí Pfizer/BioNTech a Sputnik V. Len ruskou vakcínou by sa pritom nechalo zaočkovať až 475 tisíc ľudí  "... ups ... to znamená, že doviesť…

Schwartzman deklasoval Cerundola vo finále turnaja ATP v Buenos Aires

0 icon

Buenos Aires 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andy Brownbill)   Argentínsky tenista Diego Schwartzman vyhral antukový turnaj ATP v Buenos Aires. Najvyššie nasadený hráč deklasoval vo finále krajana Francisca Cerundola 6:1 a 6:2. Schwartzman vyradil v druhom kole Slováka Lukáša Kleina Dvojhra - finále: Diego Schwartzman (Arg.-1) - Francisco Cerundolo (Arg.) 6:1,…

Respirátory sú od pondelka povinné v obchodoch a verejnej doprave. Hodiny pre seniorov možu využiť aj osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Od pondelka už nemôžu ísť pozitívni na COVID-19 na nákup

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay, TASR-Roman Hanc)   Od pondelka je v obchodoch a prostriedkoch verejnej dopravy povinné nosenie respirátorov bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Výnimky z povinnosti prekrytia sú platné tak…

Tausonová vyhrala turnaj WTA v Lyone a získala premiérový titul

0 icon

Lyon 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Dánska tenistka Clara Tausonová získala svoj premiérový titul na okruhu WTA. Vo finále turnaja v Lyone zdolala Švajčiarku Viktoriju Golubičovú 6:4 a 6:1 Dvojhra - finále: Clara Tausonová (Dán.) - Viktorija Golubičová (Švajč.) 6:4, 6:1  

Na Slovensku je 30 okresov, kde je najväčšie riziko šírenia koronavírusu

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na Slovensku je od pondelka 30 okresov, kde je najväčšie riziko šírenia ochorenia COVID-19. Medzi čierne okresy vo štvrtom stupni varovania patria Bánovce nad Bebravou, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Humenné, Ilava, Košice I - IV, Košice-okolie, Martin, Nové Mesto nad…

Ceny benzínov budú naďalej rásť, predpokladá analytička

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Zdražovanie na slovenských čerpacích staniciach sa nezastaví ani počas budúceho týždňa. Na základe vývoja svetových cien ropy Brent to predpokladá analytička 365.bank Jana Glasová. „Vzhľadom na pokračujúci rast cien na ropnom trhu očakávame, že ceny benzínu na našich pumpách sa môžu aj v ďalšom…

Molčan postúpil do finále kvalifikácie na turnaji ATP v Marseille

0 icon

Marseille 8. marca (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenský tenista Filip Horanský nepostúpil do finále kvalifikácie na turnaji ATP v Marseille. V prvom kole prehral ako šiesty nasadený s Lotyšom Ernestsom Gulbisom v dvoch setoch 2:6 a 4:6 Vo finále kvalifikácie sa predstaví aj Alex Molčan, ktorý si poradil s domácou jednotkou…

Putuje na slobodu: Bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú súd prepustil zo zadržania

0 icon

Trenčín 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Bývalú štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Moniku J. prepustili zo zadržania. V nedeľu (7. 3.) v noci o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Trenčíne Pre médiá to uviedol advokát obvinenej Peter Erdös. Uznesenie podľa Erdösa nie je právoplatné, prokurátor voči…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Kristian Keller

Doktor, ktorý študoval na MIT, vyvracia covid hoax (reupload)

0icon

"A potom sa poponáhľali rapídne vytvoriť diagnostický test, ktorým je kvalitatívna PCR – a o tom za chvíľu porozprávam viac. Takže, inými slovami: pred tým než dokázali čokoľvek už vytvorili test." Zdroj: Prezentácia "MIMORIADNA SPRÁVA: Ľudstvo NIE je vírus" - Dr. Andrew Kaufman Nasledovné je preklad cca od časového úseku 02:20 po…

Ivan Malý

RUSKÁ RT PÍŠE O SLOVENSKU

0icon

Ruská propagandistická televízia RT cituje slovenského premiéra Igora Matoviča: "Nie som vrah", hovorí Matovič. Slovensko sa stalo druhou krajinou Európskej únie po Maďarsku, ktorá zaregistrovala Sputnik V pre nedostatok úderov Pfizer, Moderna a AstraZeneca, ktoré schválil Brusel. Ruská vak

Jana Tutková

Boris Kollár zavádza o očkovaní. Aká je šanca úmrtia pri nakazení koronavírusom podľa veku?

0icon

Predseda parlamentu Boris Kollár sa pre denník Postoj vyjadril, že jeho strana Sme rodina nedopustí, aby sa očkovanie stalo podmienkou pre zamestnanie. No faktom je, že mnoho ľudí už nemá chuť strácať čas testovaním každý týždeň a niektorí už očkovanie preto podstúpili, ďalší by si ho dali len, aby mali…

Marek Brna

Fašistická (ľudia vravia) Vláda Slovenskej republiky bráni ľuďom získať Ivermectin

0icon

Fašistická (v SR všeobecné tvrdenie) Vláda SR sa zubami nechtami už mesiace bráni tomu, aby sa Ivermectin rozpustil medzi obyvateľstvo, aby ho mali všetci doma pre prípad, že sa nakazia. Naoko chce vyzerať ako pekná, liek má výnimku, je dostupný v nemocniciach, kde ho už aj podávajú, alebo možno iba…

Jozef Slávik

Overlord ...

0icon

Bol to krycí názov vyloďovacej operácie  spojencov počas II. sv. vojny zo 6. júna 1944 na pobreží Normandie vo Francúzsku, čím sa otvorila druhá fronta v boji proti hitlerovskému Nemecku. Je to však aj pomerne dobré spodobenie s chovaním našich politikov, keď získajú moc a vytvoria vládu a keď sa…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10+ vecí, ktoré vyzerajú ako niečo úplne iné

0 icon

Definícia pareidólie je dosť široká. Je to psychologický jav, ktorý spôsobuje, že ľudia vidia alebo počujú nejasný obraz alebo zvuk a v hlave si ho spoja s niečim úplne iným. Typickým príkladom je "zjavenie" tváre v kresbe dreva. Alebo týchto 10 vecí...  :) Ale bolo by to zločin proti našej zvedavosti, ak…

Kúzelné nápady na dizajn, ktoré budeš chcieť mať doma!

0 icon

Podobné nápady na dizajn domova nás inšpirujú, aby sme konečne zdvihli zadok a zrealizovali niečo aj vo svojom byte. Jednoducho pri prezeraní týchto fotografií zatúžiš mať doma tiež niečo originálne a nápadité. Plusom je, keď je to ešte aj funkčné a nápomocné pri každodenných činnostiach, ktoré si chceme všetci uľahčiť.…

Život je plný prekvapení a prináša nám aj takéto zmeny

0 icon

Človek je tvor, ktorý má rád svoje pohodlie. Aj preto občas lipne na veciach, ktoré mu prináša život. Nasledujúce fotografie ti ukážu, že zmena neprebieha vždy podľa našich predstáv. Občas sú jej výsledky nádherné, až dokonalé, no niekedy so sebou prinášajú iba ticho a smútok. Zmena je život. Túto vetu…

Milióny znamienok či šesť prstov: Aj takto môže vyzerať ľudské telo

0 icon

Sú ľudia, ktorí sa za svoje telo alebo jeho časti, ktoré sa vymykajú všeobecne platným normám, hanbia. Iní, tí odvážnejší, tieto odlišnosti dokážu využiť na to, aby prerazili v rôznych oblastiach, a možno práve vďaka týmto odchýlkam sa stávajú obľúbenými modelmi. Ľudské telo nie je dokonalé. Určite aj ty zastávaš…

Sarajevský atentát: 5 vecí, ktoré si o ňom pravdepodobne nevedel

0 icon

Prinášame ti ďalší článok z edície x vecí, ktoré si pravdepodobne nevedel. Tentokrát je to práve Sarajevský atentát, ktorý odštartoval udalosti, ktoré sa skončili prvou svetovou vojnou. Ak ťa teda zaujíma história a fascinuje obdobie prvej svetovej vojny, si tu správne.  1. Sarajevský atentát Pri Sarajevskom atentáte prišli o život dvaja ľudia. Boli…

Vo svete IT

Bezdrôtové slúchadlá Apods i500 na štýl AirPods sú momentálne dostupné v neodolateľnej zľave

0 icon

Pokukávaš po nových bezdrôtových slúchadlách, ktoré by nie len spĺňali prísne hardvérové kritériá, ale zároveň by čiastočne pohladili tvoje „dizajnérske“ ja? Slúchadlá Apods i500 kombinujú skvelé moderné technológie s naozaj špičkovým dizajnom, ktorý výrobca takmer určite odkukal od známeho nakusnutého jablka. Slúchadlá tak pôsobia naozaj luxusne, no to sa nijako…

Astrofyzici prišli s odvážnou teóriou, ktorá by mohla pomôcť vyriešiť rovno dve vesmírne záhady

0 icon

Astrofyzici predkladajú odvážnu teóriu, ktorá by dokázala vyriešiť dve veľké záhady vesmíru. Tou prvou je, prečo z jadra našej galaxie uniká podozrivo veľké množstvo vysokoenergetického žiarenia. Tou druhou je temná hmota, záhadná neviditeľná hmota, ktorú nevedia pozorovať, píše portál Space. Záhada temnej hmoty trápi vedcov už od chvíle, kedy bola…

Vzorky asteroidu Itokawa odhalili významný poznatok: Čo sa vedcom podarilo objaviť?

0 icon

Medzinárodný tím vedcov preskúmal vzorky z asteroidu 25143 Itokawa, ktoré na Zem priniesla japonská misia Hayabusa, píše portál Sci-News. Čo sa vedcom podarilo objaviť? Hlavná autorka štúdie, Dr. Queenie Chan tvrdí, že študovaním tých najprvotnejších chemických reakcií, ktoré zahŕňajú aj vodu, im umožňuje zistiť, ako sa vyvíjali najzákladnejšie stavebné kamene organických…

Francúzsko dostalo po 60 rokoch „rádioaktívny darček,“ za ktorý si môže samo

0 icon

V 60. rokoch minulého storočia Francúzsko testovalo jadrové zbrane v saharskej púšti, píše portál IFLScience. Hriechy minulosti sa krajine môžu vrátiť späť. Nedávno bol zaznamenaný prašný vietor z púšte Sahara, ktorý preletel ponad Španielsko, Francúzsko a Veľkú Britániu. Asociácia pre kontrolu rádioaktivity na západe, ACRO, tvrdí, že tento oblak priniesol…

Ako môžete skryť výrez pre prednú selfie kameru vo vašom Xiaomi? Je to veľmi jednoduché!

0 icon

Xiaomi ešte v roku 2018 predstavilo zariadenia Mi 8. Išlo vôbec o jedno z prvých zariadení s výrezom pre prednú kameru smartfónu. Hoci plynúcim časom sa tento výrez postupne zmenšuje a dnes je v mnohých prípadoch prítomný len v podobe „kvapky“, tak aj napriek tomu môže pôsobiť pre mnohých rušivo.…

Armádny Magazín

Útočiace roje: V Rusku pracujú na nezvyčajnej zbrani

0 icon

Rusko, 8.marec 2021 (AM) – Ďalekonosné, rýchle a miniatúrne. V týchto dňoch bola uverejnená správa, že v Rusku vyvíjajú unikátny útočný systém z prúdových bezpilotných strojov schopných štartovať z paluby lietadla. Na projekte Molnija (Blesk) pracuje z vlastnej iniciatívy spoločnosť Kronštadt, ktorá vyvinula prieskumný út

MDŽ: Venované hrdinkám i obetiam vojen, skrátka spomienka na ženy inak

0 icon

Slovensko, 8.marec 2021 (AM) –  Viete, že...? ...počet zdravotných sestier sa vstupom USA do vojny znásobil 60 krát?

Ruské pozorovacie lietadlo Tu-214ON vykonalo prvý let v novej funkcii

0 icon

Rusko, 8.marec 2021 (AM) – Lietadlo Tu-214ON vykonalo let v novej funkcii a skontrolovalo maskovanie vojenských objektov na pobreží Krymu a Krasnodarského kraja, rovnako ako otestovalo možnosti systému PVO týchto regiónov.   P

Predbehne hypersonické rakety: USA testujú novú útočnú zbraň

0 icon

USA, 8.marec 2021 (AM) – Bezkonkurenčná presnosť, útok rýchlosťou svetla, ničenie rakiet a dronov - v Spojených štátoch bola vyrobená maketa laserového vzdušného dela. Na rozdiel od iných podobných projektov majú byť s

Pripravoval vojenský puč? V Abcházsku zadržali hrdinu Doneckej republiky veliteľa Akhra Avidzbu

0 icon

Abcházsko, 8.marec 2021 (AM) – Bývalý asistent prezidenta samozvanej Abcházskej republiky pre medzinárodné záležitosti, hrdina Doneckej republiky Akhra Avidzba prezývaný \"Abchaz\" bol v piatok zadržaný a je v abcházskej štátnej bezpečnostnej službe, informujú miestne televízne kanály.   Avidzba je v ŠtB spolu so svojimi strážcami a v jeho dome sa

Svetlo sveta

Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

0 icon

Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

0 icon

PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali