Lubyová: Kvalitu komisií a prác si musia ustrážiť samotné školy, aby človek nemusel byť neskôr škandalizovaný

Bratislava 12. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)

 

Samotné vysoké školy by si mali ustrážiť kvalitu komisií a akceptovaných prác tak, aby človek, ktorý sa nedopustil žiadnych úmyselných porušení alebo trestných činov, nemohol byť o pätnásť či dvadsať rokov škandalizovaný. Na margo konštatovania Účelovej komisie Akademického senátu (AS) Univerzity Mateja Bela (UMB), podľa ktorej v rigoróznej práci predsedu SNS Andreja Danka výrazne presahoval rozsah použitia zdrojov rámec odôvodnený účelom citácie, to v TABLET.TV uviedla ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS)

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová

Upozornila, že komisia konštatovala nedostatky, ktoré považuje za porušenie akademických pravidiel „vo viacerých prípadoch“ z obdobia pred dvadsiatimi rokmi, teda nie iba v práci predsedu SNS. „Pokiaľ je mi známe, neboli schopní potvrdiť, že išlo o plagiát. Takže sa celá kauza plagiát odohrávala skôr v politicko–mediálnej rovine,“ tvrdí ministerka.

Podľa podpredsedu Akademického senátu UMB Miroslava Hužvára neboli v prípade Dankovej práce porušené pravidlá, ktoré mala v tom čase univerzita nastavené, keďže vtedy nemala presne definované pravidlá akademického publikovania. Teda ich nie je možné ani vymáhať, hoci komisia konštatovala nesprávne citovanie až v 64 zo 74 strán práce Andreja Danka.

Podľa ministerky je rozdiel v tom, či komisia v minulosti akceptovala prácu s neúmyselne spôsobenými chybami a v tom, ak niekto získal titul napríklad na základe spáchania trestného činu. Ale ani v takom prípade podľa nej dnešný právny stav neumožňuje odobratie titulu. Rezort školstva však podľa nej pripravil novelu vysokoškolského zákona, ktorá to v budúcnosti umožní.

„V súčasnosti nie je na základe slovenského právneho poriadku možné odobrať vysokoškolský titul, aj keby sa neskôr ukázalo, že bol získaný v dôsledku nejakého neoprávneného konania, najmä úmyselného trestného činu. Podvodu, porušovania autorských práv, priemyselných práv, dokonca pozmeňovania pečatí, materiálov, atď,“ povedala.

Podľa Lubyovej budú aj samotní študenti dávať väčší dôraz na kvalitu svojich prác, ak budú vedieť, že existuje možnosť titul aj po rokoch stratiť. Druhá vec podľa nej je, že sa v posledných rokoch na Slovensku rozmohla prax predávania hotových prác. „Rozmáhajú sa tu praktiky, ako nám avizovala akademická obec, že práce za študentov vypracovávajú iní ľudia. A môžu byť pritom napísané tvorivo v súlade s autorskými právami, dodržané môžu byť všetky citačné normy, ale je to podvod v tom zmysle, že to písal niekto iný. To je naozaj niečo, čo treba začať postihovať,“ povedala. „A zároveň, ak už chce niekto niekoho riešiť, tak aby mal ten dotyčný právo na férový proces regulovaný všeobecne záväzným predpisom a nie nejakými ad hoc účelovými konaniami,“ dodala.

V prípadoch, kedy si študent pomohol k titulu spáchaním trestného činu, bude môcť po schválení novely konať rektor školy na základe právoplatného rozhodnutia súdu a odporúčania odbornej komisie. V prípadoch, keď existuje podozrenie, že prácu vytvoril niekto iný ako autor, však nejde o trestný čin. „Tu je dôležitá rozhodovacia kompetencia akademickej komunity, ktorá má veľkú mieru autonómie,“ povedala Lubyová.

„Akademická komunita má za úlohu, aby posúdila okolnosti, či došlo k tak závažnému porušeniu pravidiel, aby došlo k odobratiu titulu. V prípade vypracovania práce inou osobou nejde o trestný čin a tu je gro rozhodovania na akademickej komunite. V prípade trestných činov platí, že o nich môže rozhodovať iba súd,“ povedala.

V novele zákona sú trestné činy, za ktoré by malo byť možné titul odobrať, uvedené, musia však mať súvis so získaním daného vzdelania. „Ak by napríklad chirurg získal titul bez podvodov a v súlade s právnymi predpismi a potom neskôr, počas svojej ďalšej kariéry napríklad zobral úplatok, titul mu odobratý byť nemôže. Vina musí byť kumulatívna, musí ísť o trestný čin, ktorý zároveň súvisel so získaním titulu. Napríklad, ak dá niekto úplatok za to, aby získal pozitívnejšie hodnotenie,“ vysvetlila ministerka.

Hoci novela nebude retroaktívna, bude sa ňou dať podľa ministerky do istej miery postihovať aj konanie v minulosti. „Súvisí to s premlčacími dobami úmyselných trestných činov. Človek môže byť súdený za konanie, ktoré spáchal v minulosti, to je úplne normálne, v rámci daných premlčacích lehôt,“ povedala v súvislosti s tým, že konanie akademických inštitúcií môže v takýchto prípadoch nasledovať po právoplatnom rozhodnutí súdu.

V diskusii ministerka reagovala aj na opozičnú kritiku za rozdeľovanie stimulov v rámci schémy Stimuly pre výskum a vývoj, kde ministerstvo rozdelilo 33,4 milióna eur 30 firmám na projekty v oblasti výskumu a vývoja. Medzi úspešnými žiadateľmi sú však podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Branislava Gröhlinga (SaS) aj firmy, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku.

Ministerka reaguje, že stimuly boli určené aj na podporu startupov a firiem, ktoré len začínajú s programami výskumu a vývoja, logicky teda nemajú v tejto oblasti históriu. „Pán, ktorý to kritizuje, si pomýlil kritériá pri prideľovaní eurofondov a stimulov. Pri eurofondoch je podmienka obratu a nejakej histórie vo vykonávaní vedy a výskumu, osobne som tam tieto kritériá zaviedla. Ale stimuly sú iná vec, majú iný účel ako eurofondové projekty,“ tvrdí ministerka.

„Pri eurofondoch ide o veľké multimiliónové strategické partnerstvá. Stimuly sú často zamerané na začínajúcich, aj startupistov, alebo na nové pracovné miesta, ktoré v budúcnosti niekto začne vytvárať v segmente s vysokým obsahom vedy a výskumu,“ povedala. „Alebo aby sa niekto od čisto výrobnej aktivity presunul na aktivity spojené aj s vedou a výskumom. Je to vo veľkej miere orientované na začínajúcich a na budúce aktivity. Preto, logicky, ani zákon o stimuloch nevyžaduje, aby mal žiadateľ históriu. Ak by sme vyžadovali desať rokov histórie vo vede a výskume, napríklad startupista sa tam nikdy nemôže prihlásiť,“ upozornila.

Dodala, že vygenerovanie tridsiatich miliónov na podporu rozbehnutia projektov vedy a výskumu považovala za úspech a pripravený systém rozdeľovania prostriedkov za mimoriadne transparentný. Preto ju negatívne odozvy opozície a niektorých médií nepríjemne prekvapili.

„Pred tým, ako sme vyhlásili výzvu na tieto stimuly, som urobila na Úrade vlády špeciálnu tlačovú konferenciu. Boli tam všetky hlavné médiá. Mala som tam ľudí zo sekcie vedy a rozprávali sme o tom, že bude takáto schéma Stimuly, aké to má ciele, pravidlá a kritériá. Že sú to nové prostriedky do vedy. Dúfali sme, že to budú vysielať. To bola moja jediná tlačová konferencia, na ktorej bolo nula novinárskych otázok a nula mediálnych výstupov. A o niekoľko mesiacov si televízia, ktorá tam bola, dovolí dať pred Vianocami reportáž, že Lubyová potichu rozdelila peniaze,“ povedala.

Na otázku, na základe čoho považuje hodnotenie projektov za transparentné, uviedla, že išlo o viackolový systém, spojený so žrebovaním hodnotiteľov za prítomnosti notára.

Najprv boli podľa nej všetky prihlásené subjekty administratívne kontrolované, či spĺňajú formálne kritériá, nemajú daňové nedoplatky alebo dlhy v Sociálnej poisťovni.

Na otázku, prečo už v tejto fáze nevyradili zo súťaže uchádzačov, ktorí neboli registrovaní v Registri partnerov verejného sektora, ministerka reagovala, že takýto postup zákon o stimuloch z roku 2009 nepredpisuje. Z hľadiska správneho konania mohlo byť preto podľa nej nesplnenie podmienky registrácie vnímané len ako formálny nedostatok konania. „Nemali sme právo na základe tohto to celé zamietnuť, ale sme ich vyzvali a upozornili, aby odstránili formálny nedostatok, aby sa zaregistrovali. Oni sa aj všetci zaregistrovali,“ konštatovala.

Potom po kontrole formálnych náležitostí podľa nej nasledovali tri kolá odborného hodnotenia. „V prvom kole hodnotia každý jeden projekt dvaja hodnotitelia, jeden je špecialista na podnikateľské prostredie a druhý na všeobecný prehľad pri uplatňovaní vedy a techniky. Pokračuje sa do druhého kola hodnotenia, kde sú odborníci na daný vedný odbor. Napokon sa ide do tretieho kola, kde hodnotí komisia pozostávajúca zo štyroch zástupcov ministerstva a siedmich externých predstaviteľov rôznych inštitúcií,“ vysvetľuje.

„Je tam zabezpečená vysoká prevaha externého prostredia. Sú tam odborníci zo všetkých týchto oblastí, pochádzajú z významných inštitúcií a vyberajú sa losovaním na základe náhodnosti zo systému, ktorý vedie ministerstvo. Dávajú sa do neho osobnosti a inštitúcie, ktoré majú históriu v oblasti výskumu. Losovanie prebehlo za kontroly notárky a mám z neho notársku zápisnicu,“ povedala Lubyová. „Nevstupovali sme do toho ani politicky, ani ja osobne. Nezmenila som ani jedno odporúčanie komisie,“ tvrdí.

„Je to veľmi transparentný systém. Každý musí absolvovať tieto štyri kolá hodnotenia. Podľa mňa sa vlna kritiky zdvihla aj preto, že sme výzvu otvorili široko a mohli sa prihlásiť aj subjekty, ktoré doteraz nikdy nedostali štátnu podporu. Prišli do hry aj noví ľudia a podniky,“ uvažuje Lubyová. „V minulosti nebýval nikto zamietnutý, tí, čo sa prihlásili, aj dostali podporu. Teraz to bola široká otvorená súťaž, mali sme 46 prihlásených. Tridsať bolo podporených a šestnásť zamietnutých. Myslím si, že časť mediálnych kampaní súvisí s aktivitami zamietnutých subjektov,“ odhaduje.

„Čo je zvlášť smutné, atakovaní sú samotní hodnotitelia. Musíme hodnotiteľov chrániť, lebo už sa boja a nikto nám nechce hodnotiť projekty. Kto sa v takejto atmosfére prihlási za hodnotiteľa eurofondov? Keď pri tridsaťmiliónovej výzve prebieha toto, čo bude pri tristomiliónovej výzve?,“ pýta sa. „A na konci dňa budeme my obviňovaní, že nemáme čerpanie eurofondov,“ uzavrela ministerka.

V diskusii reagovala aj na otázku, prečo na ministerstvo nastúpil tretí štátny tajomník v podobe bývalého olympijského medailistu v športovej streľbe Jozefa Gönciho.

Agendou nového štátneho tajomníka bude šport. „Šport je obrovská téma, ktorá si zaslúži pozornosť, lebo má dosahy na zdravotný stav obyvateľstva, na psychické zdravie, výdavky na zdravotnú starostlivosť či na dlhovekosť ľudí,“ hovorí ministerka. Dodáva, že na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu niekedy ostával šport až tretí v poradí.

„Chceme dať športovej obci aj celej verejnosti signál, že šport si zaslúži prioritnú pozornosť. Je to chápané ako medzikrok k tomu, aby niekedy v budúcnosti prípadne vzniklo samostatné ministerstvo športu a cestovného ruchu,“ povedala Lubyová.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Pompeo označil konanie Číny voči Ujgurom za genocídu

0 icon

Washington 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Manuel Balce Ceneta)   Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v utorok vyhlásil, že považuje kroky čínskej vlády namierené voči Ujgurom a príslušníkom ďalších prevažne moslimských menšín v oblasti Sin-ťiang na západe krajiny za genocídu a zločiny proti ľudskosti. Informovali o tom agentúry AP a AFP…

Kalousek zložil poslanecký mandát, vyslúžil si potlesk v stoji

0 icon

Praha 19. januára 2021 (TASR//HSP/Foto:TASR/AP-Peter MorrisonSR)   Predseda poslaneckého klubu českej strany TOP 09 Miroslav Kalousek sa v utorok vzdal poslaneckého mandátu. Už skôr avizoval, že v jesenných voľbách do snemovne nemieni znovu kandidovať. V politike bol 22 rokov. Kolegovia naprieč politickým spektrom mu venovali potlesk postojačky, informoval portál Novinky.cz…

Europoslanci chcú sankcie EÚ aj pre osoby zodpovedné za zadržanie Navaľného

0 icon

Brusel 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Lenoir)   Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli počas utorňajšej rozpravy k situácii okolo zadržania a uväznenia ruského opozičného politika Alexeja Navaľného dôrazne odsúdili kroky ruskej strany a vyzvali EÚ, aby rozšírila súčasný rámec sankcií proti ruským predstaviteľom aj voči osobám, ktoré sú zapojené do…

Európska komisia predstavila kroky pre jednotný boj proti pandémii

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys)   Európska komisia (EK) predstavila kroky potrebné na posilnenie jednotného boja proti pandémii koronavírusu. V dnes prijatom oznámení vyzýva členské štáty Európskej únie (EÚ), aby urýchlili vakcináciu v bloku Do do marca 2021 malo v každom členskom štáte dostať vakcínu prinajmenšom 80% ľudí nad…

Gazprom pripúšťa, že projekt Nord Stream 2 je ohrozený

0 icon

Moskva 19. januára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/DPA-Stefan Sauer)   Ruská spoločnosť Gazprom pripúšťa, že dokončenie plynovodu Nord Stream 2 je ohrozené. Dôvodom sú nové americké sankcie, ktoré môžu spôsobiť, že projekt bude pozastavený alebo zrušený, oznámil v utorok Gazprom Plynovod Nord Stream 2 má prepravovať ruský zemný plyn cez Baltské more do…

Očkovanie by mohlo byť pre niektorých seniorov dostupné tento týždeň, avizuje minister Krajčí

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Registrovať sa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa možno budú môcť už na konci tohto týždňa v niektorých okresoch aj seniori nad 85 rokov. V utorok to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v relácii TV Markíza Na telo Plus Krajčí…

Prezident Zeman dostane vakcínu v stredu, v nemocnici zostane aspoň dva dni

0 icon

Praha 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Alexey Vitvitsky)   Český prezident Miloš Zeman sa dá v stredu zaočkovať proti koronavírusu. Tohto prominentného hosťa privíta pražská Ústredná vojenská nemocnica. Informáciu oznámil denníku MF DNES samotný prezident v utorok počas rozsiahleho rozhovoru, ktorý vyjde v papierovom vydaní vo štvrtok Zeman v rámci utorkového interview…

Demokracia sa voči extrémizmu musí brániť aktívne, zdôrazňujú poslanci

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Demokracia sa musí voči extrémizmu brániť aktívne. Množiace sa extrémistické útoky, a to či už fyzické alebo verbálne, je dôležité potláčať už v zárodku. Uvádza sa to v stanovisku, pod ktoré je podpísaných 26 koaličných poslancov Národnej rady SR (NR SR). Reagujú tak…

Migranti prekonali plot v snahe vstúpiť do španielskej enklávy

0 icon

Madrid 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:ay)   Viac ako 80 migrantom sa podarilo v utorok prekonať dvojitý plot pri pokuse dostať sa z Maroka do severoafrickej španielskej enklávy Melilla. S odvolaním sa na španielsku tlačovú agentúru EFE a miestne médiá to uviedla agentúra AP Plot sa ráno o 7.30 h pokúsilo…

Na Slovensku sa objavila vtáčia chrípka

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky potvrdzuje výskyt vtáčej chrípky v januári 2021 na Slovensku a vyzýva chovateľov k obozretnosti. Nákaza bola diagnostikovaná v Bratislave a v Košiciach. Chovatelia musia byť obozretní a podozrivé prípady okamžite hlásiť veterinárnej správe. Vtačia chrípka sa…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Robo Bačinský

Toto platím zo svojich daní? Čaputovej ,,uhlíkové“ farizejstvo, a Mikulca s Naďom, ako prototyp papalášstva???

0icon

V dobe, keď sa priamo pred očami Čaputovej rúca chod štátu, keď západu otrocky oddaní politickí diletanti demontujú demokraciu a z vlastnej krajiny si urobili s.r.o – čku, keď dochádza k úmrtiu nevinného generála v Kolíkovej base a tá sa z toho rehoce, keď reprezentanti štátu ignorujú vlastné nariadenia, keď…

Rastislav Slovák

Sociálny netvor a cynický sociopat Sulík patrí na smetisko politických dejín, samozrejme aj s psychopatom Matovičom a úchylom Kollárom

0icon

Matovič a Kollár sú pravdepodobne ešte horší ako Sulík, ale to, že títo dvaja sú ešte horší od sociálneho netvora Sulíka, to ešte nie je dôvod na to, aby si sociálny netvor Sulík za to niečo zasluhoval! Je nezmysel, keď niekto chce Sulíka ľutovať kvôli konfliktom s Matovičom. Tie ich…

Štefan Harabin

S „vyšetrovateľmi“ ako Kotleba a Radačovský Kolíková zodpovednosti unikne. Kolíková sa správa ako posledná prériová hyena.

0icon

Už pri nominovaní Kotlebu do vyšetrovacej komisie vznikla pochybnosť, či bude mať schopnosti, ale hlavne záujem niečo vyšetriť. Kotleba je odsúdený Špecializovaným trestným súdom na vyše štvorročný nepodmienečný trest, ktorý môže zvrátiť už len Najvyšší súd. Vzhľadom na politické ovládnutie justície súčasnou vládou, nemožno vylúčiť, že rozhodnutie v jeho kauze…

Marek Brna

Médiá, neurážajte stále premiéra!

0icon

Blázon z Trnavy, mali by ho riešiť pracovníci v bielych plášťoch, ľudia sú zvedaví na jeho psychotest, kreslené politické karikatúry, kde si tlmočník do posunkovej reči klope na čelo. Čo to má znamenať? Takáto arogancia na adresu tretieho najvyššieho ústavného činiteľa! Veď sa trochu vcíťte do role radového občana, ktorý…

Iva Vranská Rojková

Testovanie testov a miery nášho zotročenia

0icon

  Do neba volajúci škandál vedeckej štúdie ministra zdravotníctva Krajči a spol., ktorý porušil všetky etické kritériá tvorby vedeckých prác, sa vyparil z mediálno-spoločensko-politického priestoru, akoby sa nechumelilo. A keďže sa ministrovi zdravotníctva a spol. prepiekol, na chvíľu pozastavený buldozér antigénového testovania sa rozbieha zhŕňať ďalšie obete. Možno nekompetentní kompetentní chvíľu čakali so zatajeným…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Žena sa bála susedovho pitbulla, až kým jej nezachránil život

0 icon

Na svete môžu byť miliardy milovníkov psov, ale zároveň sa nájdu ľudia, ktorí majú z našich štvornohých miláčikov strach. Rovnako to bolo aj u starej panej, ktorá sa bála susedovho pitbulla. Vo väčšine prípadov je tento strach iracionálny a pretrvávajúci, ale keď sa niekto cíti nepríjemne v blízkosti psov, nedá…

Draky: Je ich bájna existencia realita alebo mýtus? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o bájnych tvoroch, ktoré sa zobrazujú v kultúre krajín po celom svete. Ako sme si povedali v rámci prvej časti, iný význam stelesňuje drak v západnej kultúre, a iný vo východnej. Dokonca je rozdiel aj v okrídlení týchto majestátnych tvorov. Pozrime sa teraz na jednotlivé draky v Japonsku, na mýtické draky či rozdiel…

Ako v Európe vznikal naftový raj? Máme na výber z 5 možností – 3. časť

0 icon

Všetko sa to začalo Volkswagenom TDI a všetko sa to mohlo skončiť Volkswagenom TDI. Takéto silné vyhlásenie si vyžaduje nevyvrátiteľné dôkazy. Ako v Európe rástol naftový prežitok? Prečo sa nafta stala obľúbeným palivom v Európe? V poslednej časti článku sa pozrieme na to, ako pomohli nafte rôzne dotácie, úľavy z daní a na to, ako sa európsky priemysel…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 1. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 1. Záhady monolitov neznámeho pôvodu

Vynálezy, ktoré by sme mali začať ihneď používať!

0 icon

Celé ľudstvo napreduje a k nám sa tak dostávajú čoraz modernejšie vynálezy. Tieto vynálezy sú tak úžasné, že ich jednoducho musíme vlastniť a používať! Tie dnešné sú obzvlášť špeciálne, pretože sa už dávno dostali medzi ľudí. My ti ich dnes predstavíme a možno ťa niektoré z nich dokážu zaujať. A…

Vo svete IT

Explózia väčšia než akákoľvek supernova: Čo presne sú hypernovy a ako vznikajú?

0 icon

V galaxii, ktorá sa od nás nachádza 25-miliónov svetelných rokov, objavili astronómovia zvláštny úkaz, ktorý poukazuje na explóziu hviezdy. Ide o takzvanú hypernovu, najsilnejší typ explózie vo vesmíre, od čias veľkého tresku, hovorí YouTube kanál Insane Curiosity. Hypernovy sú vysoko energetické supernovy, ktoré vznikajú dôsledkom extrémneho kolapsu hviezdneho jadra. Vzniká, keď sa…

Takto vyzerá aktuálny prehľad platených Android aplikácií a hier, ktoré stiahnete zadarmo. Vyberiete si dačo?

0 icon

Google Play opäť raz ponúka niekoľko platených aplikácií a hier kompletne zadarmo. Nižšie na zozname nájdete 20 aplikácií, z ktorých vám dávame extra do pozornosti Simple App Locker a Everifit!. V prvom prípade ide o aplikáciu, ktorá je schopnou obmedziť prístup k aplikáciám nainštalovaným v telefóne. Službu oceníte v prípadoch,…

Google Telefón: Ktoré funkcie robia z tejto aplikácie jednu z najžiadanejších aplikácií svojho druhu?

0 icon

V súčasnosti väčšina výrobcov smartfónov ponúka vo svojich zariadeniach predinštalovanú aplikáciu Telefón, ktorá plní svoj účel – telefonovanie. Jedna z aplikácií tohto druhu však vyčnieva nad ostatnými. Je ňou aplikácia Google Telefón. Tá bola po dlhú dobu dostupnou len pre hŕstku smartfónov, najmä pre telefóny Pixel a zariadenia zapojené v…

Pozrite sa, ako vidia naši domáci miláčikovia svet naokolo v porovnaní s nami

0 icon

Zaujímali ste sa niekedy, ako vidia svet naokolo naši domáci miláčikovia? Hneď v úvode treba povedať, že každý živočíšny druh vidí rozdielne. Zatiaľ čo my môžeme pokladať svet za vcelku farebným, tak mnoho zvierat vidí len malý podiel farieb. Na druhej strane treba povedať, že to platí vo viacerých prípadoch…

Fitbit už patrí pod Google. Čo to bude znamenať pre používateľov?

0 icon

Rick Osterloh, viceprezident divízie zariadení a služieb, ešte v novembri 2019 prostredníctvom sociálnej siete Twitter oznámil, že podpísali so spoločnosťou Fitbit dohodu, ktorej cieľom je akvizícia tohto giganta na poli s nositeľnou elektronikou. Looking forward to working with @parkjames & the really talented team @fitbit, excited about what we can…

Armádny Magazín

Minister obrany Naď: „Rektorka im nepredĺžila zmluvu. Čo k tomu dodať, je to obrovská strata pre ľudstvo…“

0 icon

Slovensko, 19. január 2021 (AM) Na Akadémii policajného zboru v roku 2021 už ako pedagógovia nebudú pôsobiť poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) a politológ Eduard Chmelár. Obaja známi akademici sa ako jedni z mála pravidelne kriticky vyjadrujú na adresu politikov súčasnej vládnej koalície.

Lavrov prehovoril o nebezpečenstve cenzúry v USA pre celý svet

0 icon

Rusko, 19. január 2021 (AM) - "Moskva dúfa, že americká spoločnosť nedovolí americkým elitám použiť cenzúru v ich vzájomnom boji," uviedol počas tlačovej konferencie ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Varoval, že ak sa tak nestane, „následky budú veľmi vážne“ nielen pre USA, ale pre celý svet, informovala agentúra RIA Novosti. Ruský minister

Francúzsko : Nepriateľské Rusko vynieslo nový špionážny satelit na orbit

0 icon

Francúzsko, 19. január 2021 (AM) - Tento nový satelit umiestnený na nízkej obežnej dráhe vo výške 480 kilometrov bude schopný poskytovať snímky vo vysokom rozlíšení vo dne aj v noci.     Bolo to na palube rakety Sojuz, ktorá vy

Uživia nás moria a oceány po atómovej vojne?

0 icon

Nemecko, 19. január 2021 (AM) - „Ak nastane atómová zima, svetová produkcia potravín sa razantne zníži. Vedci zisťovali do akej miery sa to dotkne lovu rýb,“ píše rakúsky list Der Standard.   „V súčasnosti vlastní atómovú zbraň deväť štátov. Podľa Medzinárodnej kampane za zrušenie atómových zbraní (International Campa

Delenie USA pokračuje: Bidenovci vyštvali z New Yorku najstaršie americké združenie vlastníkov palných zbraní

0 icon

USA, 19. január 2021 (AM)  - "Joe Biden sľubuje, že „porazí NRA“. Kamala Harris kričí: „NRA musí

Svetlo sveta

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali