Lubyová: Kvalitu komisií a prác si musia ustrážiť samotné školy, aby človek nemusel byť neskôr škandalizovaný

Bratislava 12. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)

 

Samotné vysoké školy by si mali ustrážiť kvalitu komisií a akceptovaných prác tak, aby človek, ktorý sa nedopustil žiadnych úmyselných porušení alebo trestných činov, nemohol byť o pätnásť či dvadsať rokov škandalizovaný. Na margo konštatovania Účelovej komisie Akademického senátu (AS) Univerzity Mateja Bela (UMB), podľa ktorej v rigoróznej práci predsedu SNS Andreja Danka výrazne presahoval rozsah použitia zdrojov rámec odôvodnený účelom citácie, to v TABLET.TV uviedla ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS)

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová

Upozornila, že komisia konštatovala nedostatky, ktoré považuje za porušenie akademických pravidiel „vo viacerých prípadoch“ z obdobia pred dvadsiatimi rokmi, teda nie iba v práci predsedu SNS. „Pokiaľ je mi známe, neboli schopní potvrdiť, že išlo o plagiát. Takže sa celá kauza plagiát odohrávala skôr v politicko–mediálnej rovine,“ tvrdí ministerka.

Podľa podpredsedu Akademického senátu UMB Miroslava Hužvára neboli v prípade Dankovej práce porušené pravidlá, ktoré mala v tom čase univerzita nastavené, keďže vtedy nemala presne definované pravidlá akademického publikovania. Teda ich nie je možné ani vymáhať, hoci komisia konštatovala nesprávne citovanie až v 64 zo 74 strán práce Andreja Danka.

Podľa ministerky je rozdiel v tom, či komisia v minulosti akceptovala prácu s neúmyselne spôsobenými chybami a v tom, ak niekto získal titul napríklad na základe spáchania trestného činu. Ale ani v takom prípade podľa nej dnešný právny stav neumožňuje odobratie titulu. Rezort školstva však podľa nej pripravil novelu vysokoškolského zákona, ktorá to v budúcnosti umožní.

„V súčasnosti nie je na základe slovenského právneho poriadku možné odobrať vysokoškolský titul, aj keby sa neskôr ukázalo, že bol získaný v dôsledku nejakého neoprávneného konania, najmä úmyselného trestného činu. Podvodu, porušovania autorských práv, priemyselných práv, dokonca pozmeňovania pečatí, materiálov, atď,“ povedala.

Podľa Lubyovej budú aj samotní študenti dávať väčší dôraz na kvalitu svojich prác, ak budú vedieť, že existuje možnosť titul aj po rokoch stratiť. Druhá vec podľa nej je, že sa v posledných rokoch na Slovensku rozmohla prax predávania hotových prác. „Rozmáhajú sa tu praktiky, ako nám avizovala akademická obec, že práce za študentov vypracovávajú iní ľudia. A môžu byť pritom napísané tvorivo v súlade s autorskými právami, dodržané môžu byť všetky citačné normy, ale je to podvod v tom zmysle, že to písal niekto iný. To je naozaj niečo, čo treba začať postihovať,“ povedala. „A zároveň, ak už chce niekto niekoho riešiť, tak aby mal ten dotyčný právo na férový proces regulovaný všeobecne záväzným predpisom a nie nejakými ad hoc účelovými konaniami,“ dodala.

V prípadoch, kedy si študent pomohol k titulu spáchaním trestného činu, bude môcť po schválení novely konať rektor školy na základe právoplatného rozhodnutia súdu a odporúčania odbornej komisie. V prípadoch, keď existuje podozrenie, že prácu vytvoril niekto iný ako autor, však nejde o trestný čin. „Tu je dôležitá rozhodovacia kompetencia akademickej komunity, ktorá má veľkú mieru autonómie,“ povedala Lubyová.

„Akademická komunita má za úlohu, aby posúdila okolnosti, či došlo k tak závažnému porušeniu pravidiel, aby došlo k odobratiu titulu. V prípade vypracovania práce inou osobou nejde o trestný čin a tu je gro rozhodovania na akademickej komunite. V prípade trestných činov platí, že o nich môže rozhodovať iba súd,“ povedala.

V novele zákona sú trestné činy, za ktoré by malo byť možné titul odobrať, uvedené, musia však mať súvis so získaním daného vzdelania. „Ak by napríklad chirurg získal titul bez podvodov a v súlade s právnymi predpismi a potom neskôr, počas svojej ďalšej kariéry napríklad zobral úplatok, titul mu odobratý byť nemôže. Vina musí byť kumulatívna, musí ísť o trestný čin, ktorý zároveň súvisel so získaním titulu. Napríklad, ak dá niekto úplatok za to, aby získal pozitívnejšie hodnotenie,“ vysvetlila ministerka.

Hoci novela nebude retroaktívna, bude sa ňou dať podľa ministerky do istej miery postihovať aj konanie v minulosti. „Súvisí to s premlčacími dobami úmyselných trestných činov. Človek môže byť súdený za konanie, ktoré spáchal v minulosti, to je úplne normálne, v rámci daných premlčacích lehôt,“ povedala v súvislosti s tým, že konanie akademických inštitúcií môže v takýchto prípadoch nasledovať po právoplatnom rozhodnutí súdu.

V diskusii ministerka reagovala aj na opozičnú kritiku za rozdeľovanie stimulov v rámci schémy Stimuly pre výskum a vývoj, kde ministerstvo rozdelilo 33,4 milióna eur 30 firmám na projekty v oblasti výskumu a vývoja. Medzi úspešnými žiadateľmi sú však podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Branislava Gröhlinga (SaS) aj firmy, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku.

Ministerka reaguje, že stimuly boli určené aj na podporu startupov a firiem, ktoré len začínajú s programami výskumu a vývoja, logicky teda nemajú v tejto oblasti históriu. „Pán, ktorý to kritizuje, si pomýlil kritériá pri prideľovaní eurofondov a stimulov. Pri eurofondoch je podmienka obratu a nejakej histórie vo vykonávaní vedy a výskumu, osobne som tam tieto kritériá zaviedla. Ale stimuly sú iná vec, majú iný účel ako eurofondové projekty,“ tvrdí ministerka.

„Pri eurofondoch ide o veľké multimiliónové strategické partnerstvá. Stimuly sú často zamerané na začínajúcich, aj startupistov, alebo na nové pracovné miesta, ktoré v budúcnosti niekto začne vytvárať v segmente s vysokým obsahom vedy a výskumu,“ povedala. „Alebo aby sa niekto od čisto výrobnej aktivity presunul na aktivity spojené aj s vedou a výskumom. Je to vo veľkej miere orientované na začínajúcich a na budúce aktivity. Preto, logicky, ani zákon o stimuloch nevyžaduje, aby mal žiadateľ históriu. Ak by sme vyžadovali desať rokov histórie vo vede a výskume, napríklad startupista sa tam nikdy nemôže prihlásiť,“ upozornila.

Dodala, že vygenerovanie tridsiatich miliónov na podporu rozbehnutia projektov vedy a výskumu považovala za úspech a pripravený systém rozdeľovania prostriedkov za mimoriadne transparentný. Preto ju negatívne odozvy opozície a niektorých médií nepríjemne prekvapili.

„Pred tým, ako sme vyhlásili výzvu na tieto stimuly, som urobila na Úrade vlády špeciálnu tlačovú konferenciu. Boli tam všetky hlavné médiá. Mala som tam ľudí zo sekcie vedy a rozprávali sme o tom, že bude takáto schéma Stimuly, aké to má ciele, pravidlá a kritériá. Že sú to nové prostriedky do vedy. Dúfali sme, že to budú vysielať. To bola moja jediná tlačová konferencia, na ktorej bolo nula novinárskych otázok a nula mediálnych výstupov. A o niekoľko mesiacov si televízia, ktorá tam bola, dovolí dať pred Vianocami reportáž, že Lubyová potichu rozdelila peniaze,“ povedala.

Na otázku, na základe čoho považuje hodnotenie projektov za transparentné, uviedla, že išlo o viackolový systém, spojený so žrebovaním hodnotiteľov za prítomnosti notára.

Najprv boli podľa nej všetky prihlásené subjekty administratívne kontrolované, či spĺňajú formálne kritériá, nemajú daňové nedoplatky alebo dlhy v Sociálnej poisťovni.

Na otázku, prečo už v tejto fáze nevyradili zo súťaže uchádzačov, ktorí neboli registrovaní v Registri partnerov verejného sektora, ministerka reagovala, že takýto postup zákon o stimuloch z roku 2009 nepredpisuje. Z hľadiska správneho konania mohlo byť preto podľa nej nesplnenie podmienky registrácie vnímané len ako formálny nedostatok konania. „Nemali sme právo na základe tohto to celé zamietnuť, ale sme ich vyzvali a upozornili, aby odstránili formálny nedostatok, aby sa zaregistrovali. Oni sa aj všetci zaregistrovali,“ konštatovala.

Potom po kontrole formálnych náležitostí podľa nej nasledovali tri kolá odborného hodnotenia. „V prvom kole hodnotia každý jeden projekt dvaja hodnotitelia, jeden je špecialista na podnikateľské prostredie a druhý na všeobecný prehľad pri uplatňovaní vedy a techniky. Pokračuje sa do druhého kola hodnotenia, kde sú odborníci na daný vedný odbor. Napokon sa ide do tretieho kola, kde hodnotí komisia pozostávajúca zo štyroch zástupcov ministerstva a siedmich externých predstaviteľov rôznych inštitúcií,“ vysvetľuje.

„Je tam zabezpečená vysoká prevaha externého prostredia. Sú tam odborníci zo všetkých týchto oblastí, pochádzajú z významných inštitúcií a vyberajú sa losovaním na základe náhodnosti zo systému, ktorý vedie ministerstvo. Dávajú sa do neho osobnosti a inštitúcie, ktoré majú históriu v oblasti výskumu. Losovanie prebehlo za kontroly notárky a mám z neho notársku zápisnicu,“ povedala Lubyová. „Nevstupovali sme do toho ani politicky, ani ja osobne. Nezmenila som ani jedno odporúčanie komisie,“ tvrdí.

„Je to veľmi transparentný systém. Každý musí absolvovať tieto štyri kolá hodnotenia. Podľa mňa sa vlna kritiky zdvihla aj preto, že sme výzvu otvorili široko a mohli sa prihlásiť aj subjekty, ktoré doteraz nikdy nedostali štátnu podporu. Prišli do hry aj noví ľudia a podniky,“ uvažuje Lubyová. „V minulosti nebýval nikto zamietnutý, tí, čo sa prihlásili, aj dostali podporu. Teraz to bola široká otvorená súťaž, mali sme 46 prihlásených. Tridsať bolo podporených a šestnásť zamietnutých. Myslím si, že časť mediálnych kampaní súvisí s aktivitami zamietnutých subjektov,“ odhaduje.

„Čo je zvlášť smutné, atakovaní sú samotní hodnotitelia. Musíme hodnotiteľov chrániť, lebo už sa boja a nikto nám nechce hodnotiť projekty. Kto sa v takejto atmosfére prihlási za hodnotiteľa eurofondov? Keď pri tridsaťmiliónovej výzve prebieha toto, čo bude pri tristomiliónovej výzve?,“ pýta sa. „A na konci dňa budeme my obviňovaní, že nemáme čerpanie eurofondov,“ uzavrela ministerka.

V diskusii reagovala aj na otázku, prečo na ministerstvo nastúpil tretí štátny tajomník v podobe bývalého olympijského medailistu v športovej streľbe Jozefa Gönciho.

Agendou nového štátneho tajomníka bude šport. „Šport je obrovská téma, ktorá si zaslúži pozornosť, lebo má dosahy na zdravotný stav obyvateľstva, na psychické zdravie, výdavky na zdravotnú starostlivosť či na dlhovekosť ľudí,“ hovorí ministerka. Dodáva, že na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu niekedy ostával šport až tretí v poradí.

„Chceme dať športovej obci aj celej verejnosti signál, že šport si zaslúži prioritnú pozornosť. Je to chápané ako medzikrok k tomu, aby niekedy v budúcnosti prípadne vzniklo samostatné ministerstvo športu a cestovného ruchu,“ povedala Lubyová.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Šláger Trnava – Slovan prerušili výtržnosti, následne ho predčasne ukončili. Kto zlyhal?

0 icon

Trnava 17. októbra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Šláger 11. kola futbalovej Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava sa v nedeľu nedohral. Hlavný rozhodca Filip Glova ho predčasne ukončil po dlhej prestávke, ktorú spôsobili výtržnosti fanúšikov Približne po štvrťhodine hry prerušili priamy súboj o prvé miesto…

Ukrajinský minister zahraničia sľúbil, že v Haagu „právnou cestou rozdrví“ Rusko

0 icon

Kyjev 17. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/AP-Rafael Yaghobzadeh)   Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba vyhlásil, že Kyjev bude schopný "rozdrviť" Ruskú federáciu právnymi argumentami na súde v Haagu ohľadom incidentu v Čiernom mori v roku 2018 "Lisujeme železnou logikou právnych argumentov... Pekne a v súlade s medzinárodným právom. Aj keď to bude…

V Černovej odhalili pamätník pátra Vendelína Javorku SJ, prvého rektora pápežského kolégia Russicum

0 icon

Košice 17. októbra 2021 (HSP/TSKE/Foto:TSKE a cernova.sk)   V piatok 15. októbra sa v Ružomberku a Černovej konalo celodenné spomienkové podujatie na miestneho rodáka a jezuitského kňaza Vendelína Javorku. Prvou časťou programu bola odborná konferencia k vydanej publikácii o pátrovi Vendelínovi, ktorá prebiehala na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku Prednášajúci…

V „hľadáčiku vplyvu“ Gruzínsko, Ukrajina a Rumunsko: USA posilnia vzťahy s uchádzačmi o členstvo v NATO

0 icon

Washington 17. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Douliery)   Americký minister obrany Lloyd Austin sa v nedeľu vydal na návštevu krajín čiernomorského regiónu, odkiaľ sa presunie na summit ministrov obrany NATO, ktorý sa uskutoční na budúci týždeň v Bruseli Ako informovala agentúra AFP, Austin navštívi Gruzínsko, Rumunsko a Ukrajinu a následne sa…

Dosiaľ nevyriešená záhada vývoja života na Zemi na jeho mikroskopickej úrovni

0 icon

Bratislava 17. októbra 2021 (HSP/Bednár/Foto:Pixabay, TASR/AP)   Veda dodnes nevie vysvetliť ako sa z jednobunkových organizmov mohli vyvinúť mnohobunkové organizmy. Už pred viac ako 3,5 miliárd rokmi sa na Zemi objavil život – vznikli prvé bunky Trvalo približne 1,5 miliárd rokov kedy život existoval na Zemi len vo forme jednobunkových…

Koalícia rieši novelu zákona o preukazovaní pôvodu majetku

0 icon

Bratislava 17. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Jakub Kotian)   Koalícia diskutuje o novelizácii zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Detaily o zmene v legislatíve zatiaľ jej predstavitelia nepovedali. Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič hovorí v súvislosti s prijatím novely o zadosťučinení sľubom. Strana SaS uviedla, že vychádzajúc z programového…

Británia zvýši bezpečnostné opatrenia po vražde poslanca Amessa

0 icon

Londýn 17. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jon Super, File)   Britská ministerka vnútra Priti Patelová v nedeľu uviedla, že dôjde k posilneniu bezpečnosti zákonodarcov. Reagovala tak na piatkovú vraždu poslanca Konzervatívnej strany Davida Amessa, ktorého dobodal na smrť útočník. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News K útoku na 69-ročného poslanca došlo…

Čaká nás ďalšie „nepovinné“ celoplošné testovanie? Matovič to nevylúčil, lebo podľa neho smerujeme do „krutej zimy“

0 icon

Bratislava 17. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Igor Matovič nevylúčil, že by sa na Slovensku mohol zopakovať projekt celoplošného testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19, ktoré podľa neho v minulosti pomohlo zastaviť šírenie koronavírusu. Rozhodnutie o prípadnom opätovnom uskutočnení celoplošného testovania bude hlavne v rukách ministerstva zdravotníctva. V diskusnej relácií…

Vo voľbách 2022 bude opozičným vyzývateľom Orbána zrejme Péter Márki-Zay

0 icon

Budapešť 17. októbra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/MTI-Zoltan Mathe)   Víťazom druhého kola primárok, v ktorých Maďari volili kandidáta opozície na post predsedu vlády do parlamentných volieb 2022, bude pravdepodobne Péter Márki-Zay, primátor mesta Hódmezővásárhely z Hnutia Maďarsko pre všetkých (Mindenki Magyarországa Mozgalom) Ako uviedol spravodajský server Index.hu, v nedeľu po 19.00…

Zeman Babišovi údajne prisľúbil dva pokusy na zostavenie vlády

0 icon

Praha 17. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Český premiér Andrej Babiš vo svojej nedeľnej videorelácii s názvom Čau, lidi uviedol, že prezident Miloš Zeman mu na minulotýždňovom stretnutí prisľúbil dva pokusy na zostavenie novej vlády. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz Babiš však povedal, že túto šancu nevyužije, a…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Tencer

Cenzúra už zasiahla aj mňa a to za posledný mesiac až dvakrát.

0icon

Ako to celé začalo? Dňa 26.4.2020 som na Sme napísal článok "Prečo moje rúško neochráni teba a tvoje mňa." V diskusii pod článkom bolo 100 percent negatívnych reakcii a tak môj blog po niekoľkých hodinách od napísania presunuli na vedlajšiu stránku Sme čo sa rovnalo cca pätinovej čítanosti oproti čítanosti…

Peter Štrba

Jordan Peterson a ďalšia tvrdá feministka

0icon

Prinášam vám ďalší výborný rozhovor, v ktorom sa kanadský profesor psychológie Jordan Peterson rozpráva tentoraz s redaktorkou magazínu GQ Helen Lewisovou. O zaujímavosti tejto diskusie svedčí aj fakt, že v počte pozretí na YouTube (42 miliónov) prekonala ešte aj tú známejšiu s Kathy Newmanovou z Channel 4 (33 miliónov). Témami…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VI.

0icon

Štátna moc ako demokratická autorita môže významne a pozitívne udržiavať požiadavku politickej rovnosti s majetkovou nerovnosťou. Samotné využitie kritéria osobnej voľby všetkých občanov je veľmi dôležité, pretože môže dávať záruky pre udržanie štátnej suverenity a tým aj udržanie na uzde všetke tie nadnárodné korporácie, ktoré sa hrajú na Boha a…

Ivan Holek

Poznajme konečne, ako je to so skutočnou Pravdou!

0icon

Neustále žasnem nad tým, ako sú mnohé súčasné významné osobnosti absolútne nevedomé v základých otázkach bytia. Dosiahli síce značné úspechy vo svojich odboroch činnosti, avšak v poznaní najhlbších súvislostí života tápu.

Marián Moravčík

Ako médiá modelujú myšlienkové automatizmy

0icon

Lebo Fico Vari každý si všimol, že médiá hlavného prúdu majú svoje obľúbené záporné postavičky, s ktorými sa spájajú len samé negatívne veci. Jednou z takých je aj Robert Fico. Je možné, že keby sme podrobne prehľadali ich internetové archívy, nenašli by sme o Robertovi Ficovi ani jednu pozitívnu zmienku.

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 1. časť

0 icon

V minulých sériách článkov sme rozoberali Etiópsky Enoch. Tentokrát sa v našej sérii pozrieme na ten slovanský. Ten sa na rozdiel od etiópskej verzie nezaoberá činmi synov Božích na zemi, teda maximálne len okrajovo. Pochopiteľne tu nechýba varovanie pred blížiacou sa globálnou katastrofou, čo bol pravdepodobne jeden z hlavných dôvodov,…

10 najhorších účesov 80-tych rokov. Môžeme byť len a len radi, že táto éra je za nami

0 icon

Osemdesiate roky sa často označujú ako desaťročie so skutočne "svojským" štýlom - a stačí len jeden pohľad na týchto 10 účesov, aby si s nami súhlasil. Jedno z najšialenejších období z pohľadu módy - 80-te roky, boli plné bizarností. Rozhodli sme sa preto zaspomínať si na tie "naj" účesy, ktoré leteli pred viac…

Súčasnosť vs minulosť: Takto vyzerali základné produkty kedysi

0 icon

Všetko sa časom mení a preto si dnes ukážeme súčasnosť vs minulosť. Každým novým dňom sa náš svet obohacuje novými technológiami, prípadne tie staršie zdokonaľujeme a modernizujeme. Dostavajú nové funkcie a neočakávané doplnky. Určite však nevieme, ako vyzerali niektoré dnešné veci v minulosti. A pri tom tieto veci využívame skoro…

Najťažšie povolanie na svete. Tieto ilustrácie ťa o tom presvedčia!

0 icon

Niektorí hovoria, že byť prezidentom je najťažšie povolanie na svete, matka Nathalie Jomardová však nesúhlasí. Podľa tejto francúzskej umelkyne neexistuje nič ťažšie ako vychovávať dieťa. Aby toto tvrdenie dokázala, vytvorila hravé a hlavne pravdivé ilustrácie, ktoré ukazujú každodenné starosti matky na plný úväzok.  Od obrovských zmien v tele, cez to, že matka sa nedokáže…

Neuveriteľné silné fotky. 10 ľudí, ktorí nakopali rakovine zadok

0 icon

Len málo vecí v živote človeka je ťažších ako prekonanie rakoviny. Ale v tomto inšpirujúcom článku sa sám presvedčíš, že ak existuje na svete jedina vec tvrdejšia než rakovina, sú to títo borci. Naozaj silné fotky! Všetci ľudia na fotografiách nižšie bojovali a porazili jednu z hlavných príčin smrti na svete. Niektorí z nich dostali toto zákerné ochorenie ako deti, iní v…

Armádny Magazín

Ukrajina sa stáva kolóniou Veľkej Británie

0 icon

Ukrajina, 17. október 2021 (AM) – Londýn má v úmysle podporovať ukrajinské námorníctvo dodávkami rakiet a vojnových lodí. Podľa veľvyslanca Ukrajiny vo Veľkej Británii Vadima Prystajka budú na Ukrajine čoskoro ďalšie dve operačné vojnové lode. Pôjde o dve mínolovky na boj proti pri pobreží krajiny. Potom sa začne výstavba ďalších dvoch lodí: jednej…

Americké spravodajské služby „zaspali“ vývoj novej čínskej hypersonickej rakety

0 icon

USA, 17. október 2021 (AM) – Americká rozviedka "zaspala" čínsky vývoj novej hypersonickej rakety, ktorá je schopná dosiahnuť na územie USA a súčasne nosiť jadrové zbrane. Čína testovala hypersonickú jadrovú raketu, ktorá obehla zemeguľu a zasiahla cieľ, čo veľmi prekvapilo americké spravodajské služby. "Nevieme, ako to urobili," Informuje o tom denní

V Spojených štátoch označili ruskú stíhačku Su-27 za jednu z najlepších na svete

0 icon

USA, 17. október 2021 (AM, Sputnik) –Ruská stíhačka Su-27 je jednou z najlepších stíhačiek štvrtej generácie na svete. Napísal o tom 15. októbra americký

Izraelský analytik Kedmi východoeurópskym lídrom: „Pozrite sa na Saakašviliho kde Vás dovedie protiruská politika“

0 icon

Izrael, 17. október 2021 (AM) – Ukrajinské úrady a niektorí predstavitelia bieloruskej politickej elity by si podľa izraelského experta mali dať pozor na smutný osud bývalého gruzínskeho prezidenta. Počas televíznej šou na kanáli Rusko-1 izraelský politológ Jakov Kedmi povedal, že Saakašviliho, ktorý už dlhé roky koná v amerických záujmoch, opustili jeho…

O 5 rokov neskôr. Čoho sa báli vrahovia veliteľa Motorolu?

0 icon

Donecká republika, 16. október 2021 (AM) – Dnes uplynulo presne 5 rokov od smrti veliteľa protitankovej špeciálnej jednotky „Sparta“ Doneckej ľudovej republiky Arsena Pavlova, známeho ako Motorola, ktorý zomrel na následky teroristického útoku.  

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali