Roman Stopka: Slovensko je v rukách manipulátorov

Bratislava 13. októbra 2019 (HSP/Koláž:Extra plus/Foto Jana Birošová)

 

Štát by mal svojho občana všestranne chrániť a vytvárať mu podmienky na prácu a uplatnenie sa v plnom rozsahu hodnôt a schopností nadelených mu vyššou mocou. Keď som ešte pred vyše dvoma rokmi nabádal na komplexné využitie možností kybernetizácie a robotizácie na prípravu spoločnosti na zavedenie štvordňového pracovného týždňa, reakciou bolo arogantné mlčanie. Prečo?

EÚ nás drží na uzde prostredníctvom vlastníctva našich vlastných atómových elektrární, spojovacích systémov, obchodných sietí, pracovných príležitostí či zamestnaneckých vzťahov. Rozbíjajú a degradujú inštitút rodiny. Diktujú nám tolerovanie homosexuálnych partnerstiev a povyšujú ich na manželstvo, akoby nevideli to, čo je v prírode bežné, že neživotaschopné jedince zanikajú. Prznia nám programy detskej výchovy od útleho veku batoľaťa. Určujú nám, čo máme písať, čo máme čítať i čo si máme myslieť

 

Pretože našim politikom nejde o človeka, ale o zisky mecenášov. Pre nich je výhodnejšie degradovať školstvo, vyvolať nedostatok kvalifikovaných pracovných síl a paradoxne, v novovznikajúcich technologických podmienkach navyše ešte predĺžiť vekovú hranicu na odchod do dôchodku. Načo by sa zaoberali problémy tvoriacou otázkou, ako a čím vytvárať pre ľudí nové možnosti na využitie nového dňa voľného času. Žiaľ, náš štát zatiaľ na prospech ľudí nefunguje. Sústreďuje sa skôr na povinnosti občana voči štátu, pričom surovo zabúda na povinnosti štátu voči občanovi. Pritom sa naši štátni predstavitelia s veľkou obľubou, už často mechanicky, v podobe navyknutých fráz, spravidla vyhovárajú na nedostatok finančných prostriedkov a normy Európskej únie. Samozrejme, svoje zlyhania či ľahostajnosť voči osudu národa nikdy neuvedú. Akoby si ani neuvedomovali, že sú predstavitelia štátu a sami seba pasujú do pozície trpného vykonávateľa cudzej, zahraničnej vôle.

 

Naivná dôverčivosť

Tak sa aspoň trošku bližšie pozrime na zúbok tomu, čo vlastne okrem liberálov, aj tí len tajne, v našej republike nikto nechcel, keď sa po námestiach najprv s nadšením štrngalo kľúčmi, potom sme sa osamostatnili a začali budovať svoj samostatný štát. V dobrej viere sme sa tlačili do NATO i EÚ. Tí, čo o veci rozhodovali, robili drahoty, stupňovali požiadavky a sprísňovali podmienky, len aby nás čo najľahšie a najdôslednejšie ošklbali. Stalo sa. Prišli sme o všetok priemysel, energetiku, celé poľnohospodárstvo, distribúciu potravín aj informácií a dostali sme sa do takej závislosti, že po počiatočnom povzbudzovaní sa nám už vysmievajú ako hlupákom neschopným riadiť štát. Proces prebehol aj s nemalým prispením i pronárodných politických strán. Lenže rovnako tak ako predstavitelia politických strán, ani voliči nie sú bez viny a bez chyby, spôsobenej romantickou dôverčivosťou a neochotou uveriť, že vrcholoví predstavitelia štátu môžu sledovať úplne iné ciele, než je prospech štátu a štátotvorného národa. Ako možno vidieť ešte aj teraz, po toľkých sklamaniach sa národ nechce alebo nedokáže zbaviť naivnej dôverčivosti voči nehodným. Neuveriteľné, ale je to fakt, dokázaný aj ostatnými prezidentskými voľbami. Namiesto nápravy si ďalej vo voľbách vyberáme politikov, ktorí zahadzujú našu zvrchovanosť, nezávislosť, suverenitu a vytvárajú podmienky na likvidáciu celistvosti nášho územia a čoskoro aj revíziu štátnej hranice. Na nesenie štátnej moci si vyberáme ľudí, ktorí očividne našu závislosť od zahraničných subjektov ešte po malých krôčikoch naďalej prehlbujú a sú odhodlaní likvidovať celý samostatný štát.

 

Na uzde

Nie, nezveličujem. Pozrime sa na toľko oslavovanú Európsku úniu. Prax ukazuje, že za úsmevnou tvárou dobráčika v podobe EÚ sa skrýva bezcitný a nekompromisný diktátor, ochotný akceptovať len jednoznačne prejavenú silu, inak sa usiluje o zbavenie nás zvrchovanosti, suverenity, nezávislosti a príde čas, ak sa nespamätáme, keď nám začne nanucovať nové hranice. Tento prajný dobrotivý ochranca nám nanucuje nie nám výhodné dohody vrátane tej Lajčákovej imigrantskej z Marrákeša. Nanucuje nám staré aj geneticky upravované potraviny, monitorovanie ulíc, teraz už aj právo policajta snímať vám otlačky prstov pri cestnej kontrole len na základe nejakého podozrenia. Nanucujú nám európske pokuty, ale pri trojnásobne nižších mesačných platoch. Držia nás na uzde prostredníctvom vlastníctva našich vlastných atómových elektrární, spojovacích systémov, obchodných sietí, pracovných príležitostí či zamestnaneckých vzťahov.

Rozbíjajú a degradujú inštitút rodiny. Diktujú nám tolerovanie homosexuálnych partnerstiev a povyšujú ich na manželstvo, akoby nevideli to, čo je v prírode bežné, že neživotaschopné jedince zanikajú. Prznia nám programy detskej výchovy od útleho veku batoľaťa. Určujú nám, čo máme písať, čo máme čítať i čo si máme myslieť a kto sa nepodvolí, hneď je na indexe ako konšpirátor a vyhodia vám časopis z predaja len preto, že nie je po vôli samozvanej organizácii, ktorá si uzurpovala právo rozhodovať, kto je a kto nie je konšpirátor. Pričom sa cíti byť taká silná, že si pokojne dovolí ignorovať aj rozhodnutie súdu. Vnucujú nám na jednej strane predstavu o priveľkom elektromagnetickom smogu, ale vzápätí, z obchodných dôvodov, nanucujú uzákonenie povinného svietenia autami na cestách v priebehu bieleho dňa. Nabádajú dav k stupňovaniu požiadaviek na sprísnenie ochrany životného prostredia, ale tí, čo podobné aktivity podnecujú, celý svet prepchávajú papierovou reklamou, ktorej výroba a obratné spracovanie zaťažuje životné prostredie podstatne viac, napríklad veľkou spotrebou vody, energie a jedovatými farbivami, a to nehovorím o ich odmietnutí podpísať a riadiť sa najprv Kjótskym protokolom, neskôr Parížskymi dohodami a tak môžeme pokračovať.

 

Za kratší koniec

Keď sa v našej republike v 1989 roku menilo spoločenské zriadenie, ľudia boli nadšení zavádzanými novými pravidlami. Napríklad v mene novej slobody sa nieslo heslo: Môžete robiť všetko, čo nie je zakázané. Bolo to vzrušujúce a mámivé. Čo však zo všetkého zostáva dnešku. Postupne, po malých krôčikoch sa presadilo pozvoľné obmedzovanie slobody konania, až nastúpila tvrdá kontrola, nazývaná nenápadne, vraj monitorovanie a človek má tým byť ešte potešený, lebo je to vraj v záujme jeho dobra. Nechcem vás obťažovať vymenúvaním všetkých detailov tejto manipulačnej taktiky, spočívajúcej vo veľkohumbukovom vyhlásení lákavých veľkých cieľov, ktoré sa v priebehu rokov, pod rozličnými zámienkami, často aj reálnymi, malými krokmi vytrvalo okliešťujú, až za nenávratnú hranicu fašistickej diktatúry. Deje sa tak dennodenne pred našimi očami a napodiv tí, čo sa snažia tomu čeliť, sú označovaní za extrémistov, konšpirátorov, xenofóbov, ba dokonca aj fašistov. Začiatkom júla sa rozbehli prvé pokusy zjednotiť pronárodné sily v nádeji, že tak vzrastie ich sila. Zúčastnení sa snažia klásť dôraz na doterajšie pozitívne výsledky. V takejto situácii sa dosť ťažko vysvetľuje náš vzťah k celkovej imigrantskej politike EÚ. Niektorí predstavitelia koaličných strán tvrdia, že koaličná vláda na čele s Ficom robila všetko možné, aby ochránila SR. Potom sa pýtam, či minister zahraničných vecí Lajčák nebol členom tejto trojčlennej koaličnej vlády. Alebo koalícia nemá troch, ale minimálne štyroch členov? Ak chceme byť naozaj pronárodní a proštátni, musíme byť dôslední, dámy a páni, aj keď dnes ťaháme za kratší koniec. Dôslední natoľko, aby sme neboli hračkou v rukách zákulisných manipulátorov len preto, že sa bojíme otvorene priznať, aký je náš podiel na zle, páchanom na tomto štáte, na Slovenskej republike.

 

 

Sociálne vydieranie

A to som ešte nespomenul udalosti, ktoré sa dejú na poli finančného, ekonomického a informačného pôsobenia v snahe diskriminovať povesť štátu a rozložiť ho zvnútra prostredníctvom ovplyvňovania verejnosti nepravdami, či zamestnanosti, zámerným znižovaním počtu pracovných miest, s náznakom perspektívneho zatvárania celých podnikov, ktoré na našom území prevzali zahraniční vlastníci za babku. Dnes sa jemne vyhrážajú ich uvedením do krachu, aby nemuseli investovať. Takým sociálnym vydieraním sa ľahko dostanú k vyšším ziskom, samozrejme na škodu štátu a zamestnancov. Aj takto technokracia veľkopodnikov diktuje svoju vôľu štátnym politikom.

Ale pozrime sa aj do inej zahraničnej oblasti diktujúcej svoju vôľu vojensko-politickou cestou. Koncom augusta začalo fungovať veliteľstvo kozmických síl USA a podľa vyjadrenia prezidenta Trumpa onedlho budú mať vycvičené aj vojská a dá sa tvrdiť, že možnosti vojenských zrážok sa prenesú nad úroveň 300 km výšky voči povrchu Zeme. Nechcem byť zlomyseľným prorokom, ale je očividné, že ich prvým cieľom pôsobenia budú spočiatku navigačné, spojovacie a špionážne satelity a neskôr sa možnosť vojnového pôsobenia začne smerovať do priameho pôsobenia zbraní z kozmického priestoru proti objektom na zemskom povrchu a morskej hladine i priame zrážky nepriateľských kozmických zbraní v prizemskom priestore. Čiže bude tak zlikvidovaný pôvodný mierový, cez politiku presadzovaný zámer ľudstva, aby sa vojenské aktivity do kozmického priestoru neprenášali.

Vzniká oprávnená otázka, či sa ľudstvo na našej planéte vyvíja smerom k mierovému životu, alebo či smeruje opäť k svetovej vojne a čo v tomto stave môžu spraviť ľudia i politici Slovenskej republiky.

My vraj chceme bezpečný štát a mierový život. Aspoň to tvrdia naši politici. Ale správajú sa a konajú sami proti svojim výrokom. Veď si reálne zhodnoťme, aký je charakter prípravy a možná miera pripravenosti vojenskej agresie NATO proti Rusku dnes. Či to chceme vidieť, alebo pred tým budeme zatvárať oči, teritórium, ktoré dnes NATO ako potenciálny nástupný priestor proti Rusku ovláda, je výhodnejší a rozsiahlejší, než mal Hitler so svojou koalíciou v roku 1941. Pričom nebudem zdôrazňovať, nakoľko nové technológie posunuli významnosť času a zraniteľnosť tylového priestoru, ktorý vlastne prestal existovať.

 

Obrana pred agresorom

Pred osemdesiatimi rokmi, 1. septembra 1939, teda takmer v dnešnom čase, sa začala podľa oficiálneho datovania historikov 2. svetová vojna. A čo sa deje v tejto dobe? Rozmiestnenie základní okolo Ruska poznáte. Počty vojenských cvičení nášho „materského“ NATO rastú a točia sa v blízkosti ruských hraníc a nielen západných, ktoré sa nás týkajú priamo, ale aj severných a východných. Ešte aj termíny cvičení sú vyberané akoby podľa Hitlerovho kalendára. Takto dodávajú zámerom svojich plánovačov jasnejšie svetlo smerovania ich „mierotvornej“ politiky. Na to by mali naši politici myslieť, dať si pravdivú odpoveď a podľa nej sa správať a s predstihom prijímať ochranné opatrenia na prospech našich občanov a zachovanie možnosti, nielen ich holého života, ale aj únosného živobytia. Nechcem siahať vojakom do ich odbornosti, ale ani tí by nemali mlčať. Radšej by mali otvorene hovoriť o tom, kde sa nachádzajú natovské a ruské pozície vojenských základní a kde sú rozmiestnené atómové zbrane aspoň na území Európy. Predpokladám, že vojaci majú viacej informácií než bežný civil. Takto by sa dalo ľahšie stanoviť, aj pre zatvrdnuté mysle, kto je agresor a kto sa musí brániť, ak chce prežiť.

Roman Stopka: Prišli sme o všetok priemysel, energetiku, celé poľnohospodárstvo, distribúciu potravín aj informácií a dostali sme sa do takej závislosti, že po počiatočnom povzbudzovaní sa nám už vysmievajú ako hlupákom neschopným riadiť štát

Na rozhraní

V tomto mesiaci bude prebiehať na území západnej Ukrajiny cvičenie NATO, s účasťou 14 štátov a z hľadiska počtu účastníkov bude o 50 percent početnejšie než to vlaňajšie. Pripomeniem, že sa na ňom zúčastnia aj veľké počty špeciálnych síl USA zameraných na operácie v tyle protivníka a 101. vzdušná úderná divízia, dobre známa z Vietnamu, Afganistanu aj Iraku. Ak spomeniem protiraketové základne v Poľsku, vypovedanie dohody o raketách so stredným a menším dosahom, či náznakom podanú snahu kúpiť dánske Grónsko, tak tvrdenie, že narastá hrozba konfliktu Západu s Ruskom, nie je neopodstatnené a náš štát teritoriálne stojí na rozhraní oboch. To sa nás sakramentsky dotýka. Ako to chceme bezpečne spojiť s lajčákovským pokusom o americkú modernizáciu našich letísk? A to nerozoberám návštevu ministra zahraničia USA Boltona v Bielorusku, kde sa pokúšal zabrániť ruskému využívaniu miestnych vojenských základní, lebo by boli použiteľné proti krídlatým raketám povedzme v Poľsku, ale aj objektom na Slovensku a prípadne hlbšie v Česku. Pôsobenie diplomatov v takomto smere, to už nie je hra vojačikov, ale príprava na ozbrojenú zrážku. Pričom naša propaganda tvrdí opak. Musíme byť vo veľmi dôslednej informačnej izolácii, ak takej propagande máme veriť. Ak však budeme odkázaní len na domáce informačné zdroje, tak všetkému naozaj uveríme. Pre nás to má veľmi pochmúrnu druhú stranu mince. Ak si niekto myslí, že protistrana spí a nám sa nič nemôže stať, je sakramentsky naivný. Nemá čo robiť v politike a v mienkotvorných médiách škodí pravde. Keďže nemému dieťaťu ani vlastná mater nerozumie, mali by sme aj my šíriť pravdu, podporovať aktivistov šíriacich pravdu a otvárať cesty, ktoré k nej vedú. Nikto za nás nič nevyrieši, ak zostaneme sedieť s rukami zloženými za zadkom.

Roman Stopka

Autor je predseda politickej strany Práca slovenského národa, www.psn.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Slovinský premiér viní z nárastu infekcií demonštrantov

0 icon

Ľubľana 18. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovinský premiér pripísal nárast prípadov nákazy ochorením COVID-19 v krajine protestom zo začiatku mesiaca, ktoré sprevádzali strety polície a oponentov očkovania a pandemických obmedzení Janez Janša sa tak vyjadril, keď v parlamente odpovedal na kritiku opozície za to, že polícia použila na demonštrantov…

Víťaz primárok Márki-Zay chce posilniť jednotu opozície

0 icon

Budapešť 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Laszlo Balogh)   Kandidát opozície na post predsedu maďarskej vlády pre budúcoročné parlamentné voľby Péter Márki-Zay označil v pondelok za najdôležitejšiu úlohu nadchádzajúcich týždňov vybudovať jednotu opozície V rozhovore pre komerčnú spravodajskú stanicu Inforádió Márki-Zay priznal, že v priebehu primárok mal konflikty s viacerými opozičnými politikmi,…

Muž chcel podpáliť ženu, obvinili ho z pokusu o vraždu

0 icon

Trenčín 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)   Obvineniu z pokusu o vraždu čelí 47-ročný Myjavčan. V piatok (15.10.) ráno mal pod vplyvom alkoholu poliať benzínom 28-ročnú ženu a zapáliť ju. Po vzniku požiaru z miesta ušiel. Polícia ho v krátkej dobe vypátrala a zadržala. Súd akceptoval návrh trenčianskeho…

Stovky ľudí pochodovali za bezpečnú a legálnu interrupciu

0 icon

Bratislava 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Stovky ľudí sa v pondelok podvečer zhromaždili v Bratislave, aby podporili bezpečnú a legálnu interrupciu. Reagovali tak na návrh zákona o pomoci tehotným ženám, o ktorom by mal parlament definitívne rozhodnúť na nadchádzajúcej schôdzi Pochod za reprodukčnú spravodlivosť organizovala iniciatíva Nebudeme ticho vo…

Novým primátorom Ríma bude Roberto Gualtieri, vyplýva z exit pollov

0 icon

Rím 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Gregorio Borgia)   Za nového primátora si obyvatelia talianskej metropoly Rím zvolili bývalého ministra financií hospodárstva Roberta Gualtieriho. Vyplýva to z výsledkov exit pollov zverejnených v pondelok, informuje agentúra AFP Gualtieri, ktorý kandidoval za stredoľavú Demokratickú stranu, v druhom kole volieb s veľkým náskokom porazil kandidáta…

Bielorusko zastavuje bežnú starostlivosť v štátnych klinikách, aby sa viac zdrojov sústredilo na infikovaných

0 icon

Minsk 18. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Grits)   Bielorusko v pondelok prikázalo zastavenie bežnej medicínskej starostlivosti v štátnych klinikách s cieľom venovať viac zdrojov pre pacientov infikovaných koronavírusom Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že k službám, ktoré pozastavujú, patria vyšetrenia a skríningy, fyzioterapia a stomatológia. Bielorusko zasiahla silnejúca vlna nákaz koronavírusom a denne…

EÚ predĺžila sankcie voči Islamskému štátu a al-Káide

0 icon

Brusel/Luxemburg 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ibaa News Agency, via AP)   Rada ministrov zahraničných vecí EÚ predĺžila na svojom pondelňajšom zasadnutí v Luxemburgu o ďalších 12 mesiacov sankcie voči Islamskému štátu (IS), organizácii al-Káida a osobám, skupinám či podnikom, ktoré sú na nich napojené Sankcie tak aktuálne platia do 31. októbra…

Bielorusko povolalo na konzultácie svojho veľvyslanca v Paríži

0 icon

Minsk 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vayar Military Agency via AP)   Bielorusko v pondelok oznámilo, že povolalo na konzultácie do vlasti svojho veľvyslanca v Paríži. K takémuto kroku došlo po tom, ako Bielorusko nariadilo odchod z krajiny francúzskemu veľvyslancovi. Informovala o tom agentúra AFP "Bieloruský veľvyslanec vo Francúzsku Ihar Fisenka bol…

Klus: Bezpečnosť krajín Východného partnerstva je životne dôležitá pre SR

0 icon

Bratislava/Luxemburg 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Východné partnerstvo Európskej únie (EÚ) je jednou z priorít slovenskej zahraničnej politiky, keďže bezpečnosť, stabilita a prosperita v tejto oblasti je v životnom záujme SR. Vyhlásil to v pondelok štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus na zasadnutí…

EMA začala s hodnotením používania vakcíny konzorcia Pfizer/BioNTech u detí vo veku od 5 do 11 rokov

0 icon

Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Paul Zinken/dpa via AP)   Európska lieková agentúra (EMA) začala hodnotiť žiadosť konzorcia Pfizer/BioNTech o rozšírenie použitia jeho vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na deti vo veku od 5 do 11 rokov. EMA o tom informovala v pondelok v tlačovej správe Očkovacia látka Comirnaty je v súčasnosti…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Trianon a historik

0icon

Trianon a historik. Trianon predstavuje sto rokov hnisajúci vred v hlave každého Maďara. Chrastičku zmierenia vždy 4. júna rozožerie celoštátny plač a škrípanie zubov na panychíde za veľkým Uhorskom. Krutovládu Maďarov nad porobenými národmi ukončila prvá svetová vojna.  Oni sa s tým nevedia zmieriť. Stále kujú pikle a hľadajú spôsob, aby…

Gustáv Murín

Umelo škandalizovaný Kažimír zažíva vlastnú "medicínu"

0icon

Rozhľadenejším je dávno jasné, že sa tu k moci dostala politická zberba na čele s Psychopatovičom, ktorá nemá zábrany porušovať nielen všetko čo nasľubovali, ale prekračovať aj elementárne hranice politickej etiky a zásad demokracie. Takže tu máme už nimi osvedčené divadielko, kedy potrebujú dostať „svojho človeka“ na vyhliadnuté miesto a tak to miesto „vyčistia“. Technológia…

Marek Tencer

Cenzúra už zasiahla aj mňa a to za posledný mesiac až dvakrát.

0icon

Ako to celé začalo? Dňa 26.4.2020 som na Sme napísal článok "Prečo moje rúško neochráni teba a tvoje mňa." V diskusii pod článkom bolo 100 percent negatívnych reakcii a tak môj blog po niekoľkých hodinách od napísania presunuli na vedlajšiu stránku Sme čo sa rovnalo cca pätinovej čítanosti oproti čítanosti…

Peter Štrba

Jordan Peterson a ďalšia tvrdá feministka

0icon

Prinášam vám ďalší výborný rozhovor, v ktorom sa kanadský profesor psychológie Jordan Peterson rozpráva tentoraz s redaktorkou magazínu GQ Helen Lewisovou. O zaujímavosti tejto diskusie svedčí aj fakt, že v počte pozretí na YouTube (42 miliónov) prekonala ešte aj tú známejšiu s Kathy Newmanovou z Channel 4 (33 miliónov). Témami…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VI.

0icon

Štátna moc ako demokratická autorita môže významne a pozitívne udržiavať požiadavku politickej rovnosti s majetkovou nerovnosťou. Samotné využitie kritéria osobnej voľby všetkých občanov je veľmi dôležité, pretože môže dávať záruky pre udržanie štátnej suverenity a tým aj udržanie na uzde všetke tie nadnárodné korporácie, ktoré sa hrajú na Boha a…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 1. časť

0 icon

V minulých sériách článkov sme rozoberali Etiópsky Enoch. Tentokrát sa v našej sérii pozrieme na ten slovanský. Ten sa na rozdiel od etiópskej verzie nezaoberá činmi synov Božích na zemi, teda maximálne len okrajovo. Pochopiteľne tu nechýba varovanie pred blížiacou sa globálnou katastrofou, čo bol pravdepodobne jeden z hlavných dôvodov,…

10 najhorších účesov 80-tych rokov. Môžeme byť len a len radi, že táto éra je za nami

0 icon

Osemdesiate roky sa často označujú ako desaťročie so skutočne "svojským" štýlom - a stačí len jeden pohľad na týchto 10 účesov, aby si s nami súhlasil. Jedno z najšialenejších období z pohľadu módy - 80-te roky, boli plné bizarností. Rozhodli sme sa preto zaspomínať si na tie "naj" účesy, ktoré leteli pred viac…

Súčasnosť vs minulosť: Takto vyzerali základné produkty kedysi

0 icon

Všetko sa časom mení a preto si dnes ukážeme súčasnosť vs minulosť. Každým novým dňom sa náš svet obohacuje novými technológiami, prípadne tie staršie zdokonaľujeme a modernizujeme. Dostavajú nové funkcie a neočakávané doplnky. Určite však nevieme, ako vyzerali niektoré dnešné veci v minulosti. A pri tom tieto veci využívame skoro…

Najťažšie povolanie na svete. Tieto ilustrácie ťa o tom presvedčia!

0 icon

Niektorí hovoria, že byť prezidentom je najťažšie povolanie na svete, matka Nathalie Jomardová však nesúhlasí. Podľa tejto francúzskej umelkyne neexistuje nič ťažšie ako vychovávať dieťa. Aby toto tvrdenie dokázala, vytvorila hravé a hlavne pravdivé ilustrácie, ktoré ukazujú každodenné starosti matky na plný úväzok.  Od obrovských zmien v tele, cez to, že matka sa nedokáže…

Neuveriteľné silné fotky. 10 ľudí, ktorí nakopali rakovine zadok

0 icon

Len málo vecí v živote človeka je ťažších ako prekonanie rakoviny. Ale v tomto inšpirujúcom článku sa sám presvedčíš, že ak existuje na svete jedina vec tvrdejšia než rakovina, sú to títo borci. Naozaj silné fotky! Všetci ľudia na fotografiách nižšie bojovali a porazili jednu z hlavných príčin smrti na svete. Niektorí z nich dostali toto zákerné ochorenie ako deti, iní v…

Armádny Magazín

Zomrel bývalý minister zahraničných vecí USA a vojenský vodca Colin Powell

0 icon

USA, 18. október 2021 (AM) – Colin Powell, bývalý americký minister zahraničných vecí a vojenský vodca, vedúci zboru náčelníkov štábov , zomrel vo veku 84 rokov . Príčinou smrti boli komplikácie koronavírusovej infekcie, informovala jeho rodina na Facebooku. Zdôrazňuje sa, že napriek očkovaniu ochorel.   Generál Colin Powell urobil kariéru ako prof

Signum laudis, najvyššie vojenské vyznamenanie Rakúsko-Uhorska

0 icon

Slovensko, 18. október 2021 (AM) –  Signum laudis je najvýznamnejším vojenským vyznamenaním Rakúsko-Uhorska. Tvorcom tohto vysokého vojenského vyznamenania bol v roku 1890 rakúsky cisár František Jozef I. a vyznamenanie predstavovalo formu cisárskeho uznania za obzvlášť hrdinský vojenský čin. Existov

Politológ Satanovskij varuje pred rizikom 3.svetovej vojny v dôsledku japonského revanšizmu

0 icon

Rusko, 18. október 2021 (AM) – Politológ sa vyjadril k vyhláseniam japonského premiéra Fumia Kišidu, ktorý považoval za potrebné v blízkej budúcnosti zrevidovať obrannú stratégiu krajiny, pričom v nej položil možnosť preventívneho úderu na nepriateľské vojenské ciele.   Najnovšie vyhlásenia japonských úradov naznačujú, že sa krajin

Odpoveď amerického herca Deana Reeda na Solženicynove klamstvá o ZSSR

0 icon

USA, 18. október 2021 (AM) – Pred 50 rokmi dal populárny americký spevák a herec Dean Reed slušnú odpoveď na ohováranie Sovietskeho zväzu disidentovi Alexandrovi Solženicynovi. Hercove slová po polstoročí nestratili na aktuálnosti.   Myslím si, že mnohí budú súhlasiť, že nikto zo spisovateľov sovietskej éry nespôsobil tak obrovské škody na…

Ukrajina sa stáva kolóniou Veľkej Británie

0 icon

Ukrajina, 17. október 2021 (AM) – Londýn má v úmysle podporovať ukrajinské námorníctvo dodávkami rakiet a vojnových lodí. Podľa veľvyslanca Ukrajiny vo Veľkej Británii Vadima Prystajka budú na Ukrajine čoskoro ďalšie dve operačné vojnové lode. Pôjde o dve mínolovky na boj proti pri pobreží krajiny. Potom sa začne výstavba ďalších dvoch lodí: jednej…

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali