Olympijské hry bez budúcnosti?

Bratislava 31. júla 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Kiichiro Sato)

 

V tomto roku 2021 sa konajú olympijské hry 2020 v Tokiu, ktoré sú vnímané ako kontroverzné nielen v samotnom Japonsku, ale aj v mnohých ďalších krajinách. Ešte zaujímavejším faktom je veľký nezáujem sveta o organizáciu LOH 2032, ktoré nakoniec Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v júli 2021 udelil jedinému kandidátovi – Brisbane

OH v Tokiu
Ilustračné foto: Olympijská vlajka pre letné olympijské hry

Dôvodom klesajúceho záujmu však nie sú len aktuálne problémy, spojené s pandémiou koronavírusu, ale dlhodobý trend ekonomickej neefektívnosti, politickej manipulácie a skrytej korupcie pri organizácii tohto podujatia. Vzniká tiež otázka, ako zmysel olympiád v budúcnosti skomplikuje rozvoj nových biotechnológií.

V nasledujúcom texte sa budem venovať týmto témam:

 

Nezáujem o organizáciu olympiád

Trend klesajúceho záujmu o organizáciu olympijských hier je charakteristickým znakom letných olympiád v 21. storočí. Pre porovnanie, o LOH 2004 sa uchádzalo 11 kandidátskych miest, pri nasledujúcich kandidatúrach však toto číslo klesalo: LOH 2008 (10 miest), LOH 2012 (9), LOH 2016 (7), LOH 2020 (5). Všetko vyvrcholilo prideľovaním olympiád v budúcnosti: o LOH 2024 boli len dvaja uchádzači, zatiaľ čo pri LOH 2028 a 2032 len jeden. Dôvodom poklesu záujmu o LOH rozhodne nie je iba pandémia koronavírusu, veď okrem Brisbane 2032 boli všetky LOH udelené pred pandémiou – LOH 2024 a LOH 2028 ešte v roku 2017. Samozrejme, treba dodať, že pri zimných olympiádach (ZOH) sa tento trend prejavil len sčasti – ide však o neporovnateľne menšie podujatie a pre mnohé mestá prináša možnosť olympijskej prestíže s podstatne nižšími nákladmi, napr. pre Miláno. To presmerovalo svoj bývalý záujem o LOH na ZOH, ktoré zorganizuje v roku 2026, a to aj s možnosťou využiť alpské športoviská z minulých podujatí.

Na trend klesajúceho záujmu o organizáciu LOH však reagoval aj MOV, ktorý sa rozhodol vyberať organizátora s väčším časovým predstihom než bolo tradičných sedem rokov. Vybraté mesto si tak môže rozložiť náklady na dlhšie obdobie. Okrem toho MOV zmenil aj systém výberu, pričom začal klásť dôraz na priebežné vyhodnocovanie kandidátov. Tým sa znižujú náklady neúspešných organizátorov, hoci korupciu pri výbere to odstrániť nedokáže. Objavili sa dokonca už i úvahy, aby sa podujatie konalo vždy na jednom mieste, podobne ako v antickej Olympii. To však môže vyvolávať rôzne pnutia: niektorí si vedia ako miesto stálych olympiád predstaviť Los Angeles, ktoré má vybudované tak športoviská, ako aj infraštruktúru. Tu sa však núka otázka, prečo by to nemohol byť aj nejaký geopolitický rival Západu, napr. Peking, ktorý je takisto dobre pripravený. Tak či onak, politizácia olympiád by ďalej vzrástla…

 

Finančná náročnosť

Súčasne s poklesom počtu záujemcov o organizáciu LOH rastie finančná náročnosť podujatia. Všetky LOH v 21. storočí boli beznádejne stratové, pričom poslednými hrami, kde sa darilo udržať náklady v rozumných medziach, boli Sydney 2000. Pre Grécko prinášajú LOH 2004 dodnes náklady asi 16 miliárd, ktoré prehlbujú latentnú finančnú krízu. LOH 2008 v Pekingu stáli dokonca vyše 40 miliárd dolárov, tie však podržala silná čínska ekonomika. Podrobnejšie pozri tu. V Londýne 2012 odhadovali pôvodne náklady na 4 miliardy, reálne však boli niekoľko krát vyššie. Aj LOH 2016 v Riu boli nákladné a dodnes ich mnohí kritizujú. O Tokiu išli zlé chýry dávno pred začiatkom a nespokojnosť verejnosti s podujatím stále rastie. Ani väčšina olympiád na konci 20. storočia finančné výnosy neprinášala, naopak, napr. Montreal náklady na LOH 1976 splácal až do 2016. Problémom kandidatúry na usporiadateľa LOH je i to, že aj neúspešná kampaň prináša vysoké náklady – na zlepšenie „pripravenosti“, mediálnu prezentáciu, atď. Poľahky môže ísť až o sto miliónov dolárov. Okrem toho existujú aj neoficiálne náklady na „naklonenie“ voliteľov, keďže korupcia pri voľbe usporiadateľa OH je verejným tajomstvom. Po niekoľkých neúspešných pokusoch s veľkými výdavkami preto kandidátske mestá nutne strácajú záujem.

Ďalej treba konštatovať, že pri organizácii LOH je mnoho výdavkov neperspektívnou investíciou. Ide najmä o výstavbu športovísk pre športy, ktoré v danej krajine nemajú tradíciu. Po olympiáde sa stanú veľkou príťažou. V lepšom prípade sa olympijská dedina i niektoré športoviská dajú po LOH využiť ako hotely, plavárne, atď., avšak väčšina areálov chátra a už len ich údržba prináša dodatočné náklady. Jediné porovnateľne veľké športové podujatie, MS vo futbale, sa s týmto problémom vysporiada lepšie. Hoci aj výstavba futbalových štadiónov prináša obrovské náklady, ak ide o krajinu s futbalovou tradíciou (napr. Brazília, Nemecko, Rusko), dajú sa štadióny využívať i po MS pre futbalové kluby. Navyše, MS vo futbale sa nekoncentrujú na jedno mesto, ale sú rozložené po celej krajine, čo organizáciu podujatia i infraštruktúru zjednodušuje.

Ani výnosy z LOH pre organizátora nie sú až tak zaujímavé. Mediálne práva na LOH sú lukratívna záležitosť a televízna spoločnosť NBC za práva na sériu olympiád zaplatí 7,7 miliárd dolárov, lenže väčšina mediálnych výnosov neputuje usporiadateľskému mestu. Jedným z hlavných príjmov bol obvykle aj turistický ruch, ten však v období po pandémii stratí svoj doterajší charakter. Už v samotnom Tokiu to organizátori značne pocítili a na nasledujúcich olympiádach hrozí opakovanie uvedeného scenára. Okrem straty príjmov z turizmu musia organizátori pritom čeliť aj ďalšiemu možnému nárastu nákladov a to v podobe nepredvídateľných zdravotných výdavkov, ak by pandémia eskalovala práve počas LOH. Aj preto v spolupráci s MOV zaviedli veľmi prísny režim pre športovcov, spojený s masívnymi obmedzeniami základných práv. Niektoré reštrikcie sú doslova smiešne, najmä zákaz sexuálneho styku počas olympiády. Toto si nevymysleli ani organizátori LOH 1920, ktoré sa konali tesne po epidémii tzv. španielskej chrípky…

 

Politické podujatie

Pokiaľ ide o usporiadateľské mestá, možno konštatovať, že doteraz pri výbere miesta olympiády tradične víťazili západné štáty a ich spojenci. Z 29 reálne uskutočnených LOH sa 15 konalo v západnej, resp. „starej“ Európe, 6 v Severnej Amerike, 2 v Austrálii, 2 v Japonsku a 1 v Južnej Kórey. Raz organizovala LOH východná Európa (Moskva 1980), raz Čína (Peking 2008) a raz Južná Amerika (Rio 2016). Nasledujúce tri olympiády budú organizovať Francúzsko, USA a Austrália. MOV pritom odmietol niekoľko vytrvalých „nezápadných“ záujemcov – Istanbul sa uchádzal o organizáciu piatich LOH v 21. storočí, nikdy však neuspel. Po porážke v súboji o LOH 2020 to Turci nakoniec vzdali. Budapešť v minulosti prejavila záujem dokonca až 6-krát, prevažne v 20. storočí, avšak vždy neúspešne. Z Latinskej Ameriky sa o LOH najčastejšie usilovalo Buenos Aires (4-krát), takisto vždy neúspešne – pri voľbe organizátora LOH 1956 prehralo iba o jeden hlas. O uchádzačov z Afriky či Blízkeho Východu (Cape Town, Káhira, Doha) MOV záujem príliš nejavil. Nie je pritom pravda, že by boli uchádzači z oblastí mimo Západu menej dôveryhodní. Naopak, zvolení usporiadatelia, ktorí v 20. storočí LOH nakoniec neorganizovali, boli západné mestá Chicago a Rím.

LOH sú dlhodobo prestížnou záležitosťou pre politikov, ktorí si ich prostredníctvom môžu zabezpečiť globálnu pozornosť a „nesmrteľnosť“. Pritom nie je príliš pravdepodobné, že práve oni by museli platiť za olympiádu účet. V čase, keď získajú usporiadateľské práva, môžu obvykle čerpať z verejného nadšenia, zvlášť, ak obyvatelia mesta nemajú reálnu skúsenosť s organizačnými problémami. Obdobie medzi voľbou a realizáciou LOH tiež predstavuje výzvu, kde sa schopnosti politikov daného štátu môžu prejaviť v pozitívnom i v negatívnom svetle. Ak však politik vydrží vo funkcii až do LOH, predstavuje toto podujatie ďalšiu príležitosť pre jeho slávu – bude hostiť najvýznamnejších prezidentov, bude vo všetkých médiách a pod. Po LOH však príde vytriezvenie, keďže nakopené dlhy budú musieť platiť daňoví poplatníci. Navyše, politika po čase nahradia iní a tí budú musieť za slávu svojho predchodcu platiť. Vzhľadom na to, že prípady predražených olympiád sa množia a ich ekonomická neefektívnosť sa už nedá utajiť, začínajú sa politickí odporcovia aktivizovať už pri kandidatúre – aj preto väčšina uchádzačov o LOH 2024 a 2028 stiahla svoju kandidatúru na nátlak verejnosti predčasne.

Jedným z vážnych problémov olympiád je fakt, že sa stávajú manifestáciou politických preferencií. Aj počas LOH v Tokiu sa objavili politické spory. Veľmi vážnym problémom pre domácich organizátorov sa stala skupina reprezentantov Severnej a Južnej Kórey, ktorí chceli demonštrovať jednotu. Kórejci pritom používali vlajku s mapou Kórey na bielom podklade. Problém však bol v tom, že na danej mape sa objavujú ostrovy Dokdo, ktoré považujú Japonci za svoje územie (podobne ako Kurily). V Japonsku sa dokonca proti danej vlajke objavil silný odpor. Nakoniec sa vlajka na LOH neobjavila. Tradičným problémom je tiež otázka, ako pripustiť účasť štátov, ktoré nie sú uznané v OSN, ale na LOH by sa zúčastniť chceli. Samozrejme, fakticky sa rozhoduje podľa geopolitických preferencií Západu. Preto sa na hrách zúčastnia tak Kosovo, ako aj Taiwan, ale nie Abcházsko alebo Južné Osetsko.

 

Olympijské vojny proti Rusku

Najznámejším príkladom zneužívania olympiád na boj s politickými rivalmi je história vzťahov MOV a Ruska. Ruský Národný olympijský výbor (NOV) bol prijatý do MOV v roku 1912, hoci prvú zlatú medailu získali ruskí športovci už v roku 1908. Paradoxne, Fínske veľkokniežatstvo, ktoré bolo súčasťou Ruskej ríše, sa stalo členom MOV ešte v roku 1907. Aj preto na OH 1908 v Londýne vznikol spor o nosenie fínskej vlajky, s ktorou ruská vláda nesúhlasila. Hlavný konflikt Ruska a MOV však prepukol v roku 1920. Nová sovietska moc chcela na LOH 1920 v Antverpách vyslať symbolických osem športovcov, MOV však voči sovietskemu Rusku aplikoval sankcie a jeho športovcov na podujatie nepripustil. Po celé medzivojnové obdobie potom presadzoval verziu, že sovietske Rusko nie je právnym nástupcom Ruskej ríše a Rusko reprezentuje emigrantský NOV, v ktorom zohrával významnú úlohu najmä bývalý cársky diplomat L. Rusakov. MOV síce v roku 1924 cez prostredníka vyjadril, že je ochotný pozvať aj sovietskych športovcov, svoj vzťah k ZSSR však nezmenil a tak Moskva odmietla športovcov vyslať. Na protest proti MOV sa v 20-tych rokoch v ZSSR usporiadali aj vlastné olympiády – prvá v Omsku 1920. V roku 1936 sa „protiolympiáda“ pripravovala dokonca v Barcelone (proti Berlínu 1936), kvôli španielskej občianskej vojne sa však neuskutočnila.

Po Druhej svetovej vojne sa situácia zmenila a ZSSR sa v roku 1951 stal členom MOV. Hneď na LOH 1952 potom sovietski športovci vybojovali druhé miesto v medailovej bilancii a v druhej polovici 20. storočia sa stali vôbec najúspešnejšou krajinou olympiád. Olympijské hry boli ale naďalej ovplyvnené spormi Západu a Ruska. Na jediné LOH vo východnom bloku (Moskva 1980) necestovali športovci z väčšiny západných štátov. Formálnym dôvodom bola sovietska invázia do Afganistanu 1979. ZSSR sa „revanšoval“ pri LOH 1984 v Los Angeles, kam zasa necestovala väčšina štátov východného bloku. Mimochodom, skúsme si dnes predstaviť podobný bojkot OH v EÚ a USA kvôli západnému intervencionizmu – napr. v Afganistane… Séria protiruských akcií sprevádzala aj organizáciu ZOH v Soči 2014, keď sa opäť reálne zvažoval bojkot (písal som tu). V 21. storočí však olympijské spory Západu a Ruska vyvrcholili zavedením kolektívnej viny ruských športovcov za doping (téme som sa venoval tutu). Politizácia boja proti dopingu sa potvrdila i koncom roku 2019, keď WADA použila dvojaký meter v prípade dopingových podozrení vo Veľkej Británii. WADA žiadala o biologické vzorky atléta Mo Faraha, štvornásobného olympijského víťaza z V. Británie, keď sa odhalilo, že jeho tréner z olympiád 2012 a 2016 používal zakázané metódy pre svojich zverencov. Britská dopingová agentúra UKADA však odmietla Farahove vzorky vydať bez „presvedčivých dôkazov“, čo je škandál sám o sebe. Žiadne sankcie však nenasledovali…

V roku 2019 MOV opäť zaviedol sankcie proti Rusku a rozhodol napr. o zákaze ruských štátnych symbolov na LOH. Ruskí športovci sa preto zasadzovali za možnosť spievať miesto hymny ľudovú pieseň „Kaťuša“, aj tá však pre západných funkcionárov znela príliš nacionalisticky. Preto sa na LOH hrá klavírny koncert B-mol od Čajkovského, ktorý však nemá text a nedá sa spievať. Vrcholom absurdity bolo vystúpenie W. Bańku, nového predsedu WADA, ktorý skritizoval aj dresy športovcov kvôli národným farbám Ruska, hoci vlajku na dresoch Rusi nepoužívajú. Po zavedení sankcií zo strany MOV proti RF sa v Rusku opäť objavili úvahy o „vlastnej olympiáde“, hoci by sa jej zrejme zúčastnili spolu s RF len „neuznané“ štáty. O LOH v Tokiu dávno stratila záujem väčšina ruskej verejnosti, mnohí požadovali dokonca bojkot, vláda sa však rozhodla inak. Vzala do úvahy úsilie športovcov, pre ktorých je súťaž proti najlepším západným rivalom celoživotným cieľom, na ktorý sa od detstva pripravujú.

 

Nadľudské výkony a ľudský genóm

Hlavnou výzvou olympiád budúcnosti však nie je ani politizácia, ani ekonomický aspekt, ale problém zmysluplnosti väčšiny športových súťaží pri rýchlom rozvoji biotechnológií. Olympiády prinášajú potrebu neustáleho zlepšovania výsledkov, často za hranice ľudských možností. Niektoré výkony mužov – olympijských víťazov z 20. storočia by tak dnes nestačili ani medzi ženami (písal som tu). V súčasnosti sa preto veľa hovorí o dopingu v športe, MOV a WADA však zotrvávajú pri zažitých predstavách o dopingu, ktoré sa však v 21. storočí musia rýchlo meniť. To reprezentuje aj zloženie odborných pracovných skupín WADA – skupina pre génový doping je selektívne západná. Génový doping je pritom čoraz aktuálnejší a nie je bez zaujímavosti, že práve v oblasti výskumu ľudského genómu sú svetovými lídrami tie isté krajiny, ktoré dominujú na olympiádach: USA, Veľká Británia a Čína. Celkovo však platí, že na olympiádach víťazia štáty, ktoré sú technologicky najvyspelejšie a do športu investujú najviac prostriedkov – stačí si pozrieť prvú desiatku olympijského rebríčka posledných OH (Londýn 2012Rio 2016). Naopak, veľké africké štáty s populáciou, ktorá má skvelé atletické predpoklady, sa v popredí olympijských rebríčkov neumiestňujú.

Perspektívne hrozbou pre budúcnosť olympiád nebudú iba aktuálne metódy génového dopingu, ale aj tzv. editácia genómu, ktorá má potenciál vytvoriť dedičnú výhodu pre určitú skupinu osôb pri športových súťažiach. Nejde o sci-fi, pretože hoci je táto metóda globálne zakázaná, v roku 2018 sa v Číne narodili dvojičky, z ktorých jedno získalo dedičnú imunitu voči vírusu HIV – vďaka laboratórnemu zásahu do genómu ešte v štádiu zygoty. Ide o jediný oficiálny prípad, keď sa takto „editované“ dieťa narodilo, ďalšie neoficiálne prípady však nie sú vylúčené. Podobnými zásahmi sa už dnes dajú vytvoriť rôzne výhody pre budúcich športovcov – nielen z hľadiska imunity, ale napr. aj z hľadiska krvotvorby či rastu svalov. Metóda, ktorá sa pritom používa (CRISPR/CaS9) je v porovnaní so staršími metódami lacnejšia a zásahy sa dajú vykonať i v pomerne jednoduchom laboratóriu. Preto nie je možné ustrážiť všetky potencionálne editácie „vylepšených“ ľudí vo svete. Dá sa predpokladať, že v pomerne blízkej budúcnosti sa vytvorí generácia mladých jednotlivcov, ktorí budú dedične imúnnejší voči chorobám, svaly im budú rásť rýchlejšie a kvôli lepšej krvotvorbe budú mať menej problémov s kyslíkovým dlhom – hoci vedľajšie účinky nie sú preskúmané. Tak či onak, v súťaži budú mať veľkú výhodu voči ostatným športovcom a víťazstvo dosiahnu aj pri menšom úsilí.

V dohľadnej dobe sa tak začne riešiť otázka, či má súťaž geneticky „editovaných“ a „needitovaných“ jednotlivcov vôbec zmysel. Pri zásahu do vývoja embrya pritom nepôjde o úmyselné porušovanie pravidiel zo strany športovca, pretože o jeho zvýhodnenie sa ešte pred narodením postarajú rodičia alebo lekári v laboratóriu. On sám teda nenesie zodpovednosť za to, že má geneticky vylepšené predispozície na daný šport. Preto nebude možné voči nemu aplikovať ani sankcie, ktoré sa uplatňujú voči páchateľom dopingu. Bude však spravodlivé, aby takto „vylepšený“ človek zvíťazil vďaka rozhodnutiu rodičov? Alebo bude spravodlivé vylúčiť ho zo súťaže kvôli rovnosti šancí? Z hľadiska ľudských práv však bude ešte nebezpečnejšie bude to, že takto zdokonalení športovci môžu vytvoriť skupinu, ktorá sa nebude krížiť s nezdokonalenými jedincami, pretože ich potomkovia by mohli stratiť dedičné výhody pre šport. Ak sa však olympiády stanú miestom súťaží „vylepšených ľudí“, olympijská myšlienka stratí svoj univerzálny charakter a stane sa diskriminačným podujatím pre „vyvolených“ športovcov z bohatých štátov sveta.

Branislav Fábry

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Na ostrove La Palma obnovili prevádzku letiska

0 icon

La Palma 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jonathan Rodriguez)   Letisko na španielskom ostrove La Palma, ktoré v sobotu uzavreli z dôvodu pokračujúcej sopečnej činnosti, v nedeľu opäť uviedli do prevádzky, informovala agentúra AFP Letisko uzavreli z dôvodu akumulácie sopečného popola. Pracovníci letiska preto v priebehu noci vykonali čistiace práce, uviedla na…

V Tunisku tisíce ľudí protestovali proti prezidentovi Saídovi

0 icon

Tunis 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Riadh Dridi)   Niekoľko tisíc ľudí v nedeľu protestovalo v hlavnom meste Tuniska proti tuniskému prezidentovi Kajsovi Saídovi a spôsobu, ktorým v krajine prevzal moc. Ide o doposiaľ najväčší prejav hnevu a nespokojnosti, odkedy Saíd posilnil svoje právomoci a pozastavil činnosť parlamentu. Informovali o tom agentúry…

V Rusku tento týždeň zaznamenali rekordný počet úmrtí v súvislosti s covidom

0 icon

Moskva 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Za uplynulý týždeň zaznamenali v Rusku 5682 úmrtí v súvislosti s koronavírusom, čo je najviac od začiatku pandémie. Už druhý týždeň pritom v krajine rastie aj počet nových infekcií, informovala v nedeľu agentúra TASS Za uplynulých sedem dní zaznamenali v Rusku 145.985 prípadov,…

Nemecký minister vnútra: Hnutie Querdenken je čoraz radikálnejšie

0 icon

Berlín 26. septembra  2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Axel Schmidt, Pool)   Nemecký minister vnútra Horst Seehofer varoval, že hnutie Querdenken (Nekonvenčné myslenie), bojujúce proti pandemickým opatreniam, má síce čoraz menej stúpencov, ale stáva oveľa radikálnejším Vyjadril sa tak po vražde mladého zamestnanca čerpacej stanice, ktorého zastrelil popierač opatrení proti šíreniu koronavírusu. Prípad je…

Daňová kauza Zoltána Andruskóa by sa mala blížiť ku koncu

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Na stredu 29. septembra je na Okresnom súde Bratislava V vytýčené ďalšie pojednávanie v daňovej kauze Zoltána Andruskóa, známeho z prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka Ako ešte v máji skonštatovala predsedníčka senátu Zuzana Bartalská, na predmetnom pojednávaní by sa súd mal oboznámiť so…

Koalícia sa bude snažiť o väčšinu aj s Borisom Kollárom. Keby Sme rodina odišla, „bol by to veľký problém“, hovorí politológ

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Vládna koalícia sa bude snažiť udržať si väčšinu v parlamente aj s hnutím Sme rodina Borisa Kollára. Pre agentúru SITA to povedal politológ Juraj Marušiak. Ako ďalej dodal, druhá vec je, „čo bude Kollárovi v konečnom dôsledku ponúknuté a čo prijme“ „To sa nedozvieme…

Lengvarský pripúšťa sprísnenie protipandemických opatrení. Na zavedenie povinného očkovania zatiaľ nie je politická vôľa, za otázny minister označil spôsob jeho vynucovania

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) pripúšťa sprísnenie protipandemických opatrení. Naznačil to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike Tvrdí, že zatiaľ nie je politická vôľa na zavedenie povinného očkovania, pričom za otázny vidí spôsob jeho vynucovania. "Nechceme ľudí obmedzovať ani zavádzať…

Premiér verí, že do konca roka sa podarí vyhnúť núdzovému stavu. Vyjadril sa aj k pracovnej skupine pre obnovu dôvery v právny štát: Boris Kollár nedodržal dohodu

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) neúčasťou v pracovnej skupine pre obnovu dôvery v právny štát nedodržal dohodu. Počas nedeľnej diskusnej relácie TV Markíza Na telo to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO) Šéf vládneho kabinetu zdôraznil, že preskúmanie zúženia sporného paragrafu 363…

Matovičova a Lipšicova „skupinka“: Kto presne je zodpovedný za rozvrat právneho štátu na Slovensku?

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Jakub Kotian,Martin Baumann,Jakub Kotian,Facebook M. T.)   Za súčasnej vlády, ktorá začala ako Matovičova a pokračuje ako vláda Eduarda Hegera, sme sa stali  svedkami bezprecedentného pošliapavania práv občanov a potláčania právneho štátu   Spoločne rozvracajú právny štát V mene očisty spoločnosti a boja proti „mafii“…

Talianski študenti ocenili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú in memoriam

0 icon

Padova/Bratislava 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Študenti prestížnej talianskej Univerzity v Padove udelili v sobotu in memoriam ocenenie zavraždenému slovenskému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej za ich prínos k boju za ochranu ľudských práv. TASR o tom v nedeľu informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Kapitalistický štát – smetisko, právnych objektov, subjektov a názorov.

0icon

Ak má niečo v prírode či spoločnosti sa vyvíjať evolučným spôsobom, potom to musí mať „hlavu aj pätu“, teda musí mať pevne stanovené protipóly, ktoré pracujú podľa zákona „o jednote a boji protikladov“. Ak tomu tak nie je, potom procesy podliehajú entropii- neusporiadanosti (náhodnosť, neporiadok, mieru neurčitosti) systému. Takýto systém…

Marek Brna

Žiadna zjednotená Európa nie je

0icon

S odstupom takmer 18 rokov možno konštatovať, že rozšírenie Európskej únie skončilo pre postsocialistické krajiny fiaskom. Dlho predlho možno polemizovať o tom, či východoeurópske štáty pristúpením viac získali ako stratili. Západ k nim bez akýchkoľvek zábran pristupuje po celý čas ako ku kolóniám. Vyciciava ich ekonomické aj ľudské zdroje. Priemerná…

Pavel Jacz

Matovič je najšikovnejší slovenský politik. Žiaľ, iba ….

0icon

  (Zdroj Sputnik News) To, čo sa dnes deje v spoločnosti, v politike, na štátnych úradoch a najmä v policajných a s nimi súvisiacich zložkách, ktoré majú dbať na dodržiavanie zákonov je výslednica ťaženia súčasnej klapkovo jednosmernej „najprofesionálnejšej“ slovenskej vlády v histórii (aspoň si myslím, že „šikovnejšía“ nebola žiadna doteraz),…

Boris Mesár

1. Nórsko : COVID je sezónna chrípka ? 2. Členovia kongresu USA a ich zamestnanci sú oslobodení od Bidenovho očkovacieho mandátu 3. Prečo je na celom svete zrazu extrémne vážny nedostatok pracovníkov? 4. ZAOČKOVANÁ SLOVENSKÁ HEREČKA ŠVIDRAŇOVÁ DOSTALA COVID

0icon

1.Koronavírus možno teraz zaradiť do jedného z niekoľkých respiračných ochorení so sezónnymi odchýlkami, uviedol Geir Bukholm, zástupca riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH). Za posledný rok a pol bol Covid-19 klasifikovaný ako všeobecne nebezpečná choroba. To sa však môže čoskoro zmeniť, pretože asistent riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH) Geir Bukholm…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť I.

0icon

Môže sa zdať, že položená otázka, ako nadpis článku, nemá a nedáva žiadny zmysel. Najmä ak si človek uvedomí, že sa praktický nikde nespomína, neuvádza, nezdôrazňuje a nekonštatuje, že všetci žijeme v skutočnej kapitalistickej spoločnosti. Toto úmyselné vynechávanie charakteristiky, v akej spoločnosti žijeme, má ďalekosiahly význam a nie je to…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP 10 dôvodov, kvôli ktorým je ťažké byť nadpriemerne vysoký

0 icon

Máš dva metre a stretávaš sa denno denne s problémami, ktoré ti tvoja výška spôsobuje? Samozrejme, nemajú to ľahké ani nízki ľudia... No v dnešnom príspevku dáme priestor vtipným situáciam, do ktorých sa dostávajú tí nadmerne vysokí. Život nie je vždy jednoduchý a to dokazujú aj nasledujúce fotografie.  1. Keď…

10 vtipných ilustrácií z bežného života, v ktorých sa nájde každý z nás

0 icon

Premýšľal si niekedy nad tým, ako vyzerá náš celý život? Ako si robíme domáce úlohy, ako sa snažíme byť romantickí a podobne? Nie? Nevadí. Dnes ti ukážeme 10 týchto vtipných ilustrácií, ktoré ti ukážu, ako prebieha náš život troška z tej vtipnejšej stránky. Autorom je Sanesparza. Tento komický umelec vo…

Zvrátenosť, alebo genialita? Ako Rusi počas vojny využívali protitankové psy: 1. časť

0 icon

Opäť sa nachádzame v období druhej svetovej vojny. Inak, vedeli ste, že druhá svetová vojna je najpodrobnejšie zachyteným vojnovým konfliktom na svete? Napriek tomu ostáva mnoho vecí nejasných a nie vždy, ako už naši pravidelní čitatelia určite vedia, sa nám podarí vypátrať všetko dopodrobna. No o tajnej protitankovej zbrani Ruska…

TOP 10 najzvláštnejších povolaní na svete. Toto by si robiť naozaj nechcel

0 icon

Pamätáš si, keď si bol dieťa a uvažoval si nad svojou vysnenou prácou, ktorá bola taká úžasná, že si si myslel, že vlastne ani nebudeš musieť pracovať? Potom si sa dostal na strednú a vysokú školu a život ti dal takú facku, že sa všetky tvoje detské sny okamžite rozplynuli? Nuž,…

Sú prírodné potraviny a prírodná strava pre ľudské telo prospešné?

0 icon

Popularita hnutia za prírodné potraviny, ktoré vzniklo v 40. rokoch 20. storočia, stúpa aj naďalej. Ak sa sústredíme na konzumáciu nespracovaných potravín, zvýšime príjem vlákniny a mikroživín, čím si podporíme zdravie. No ak to budeme s podobným prístupom preháňať, nemusí nám to prospievať. Prinášame ďalší článok z oblasti živín a…

Armádny Magazín

Model 437 – bezpilotné stíhacie lietadlo od spoločnosti Northrop Grumman

0 icon

USA, 26. septembra 2021 (AM) – Pre potreby amerického vojenského letectva (USAF) bol vyvinutý ďalší model navádzaného bezpilotného lietadla, tzv. „verná dvojička“ či „verný navádzaný“ (angl. loyal wingman). Napriek tomu,

Izraelský expert Kedmi o atentáte: "Kým na seba strieľajú, nestrieľajú na Donbasanov"

0 icon

Izrael, 26.september 2021 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi prehovoril o pokuse o zabitie prvého asistenta prezidenta Ukrajiny Serhija Šefira. Podľa bývalého šéfa špeciálnej služby Nativ nie je na incidente nič prekvapujúce.   Neidentifikované osoby spustili v stredu paľbu na auto Serhija Šefira, prvého poradcu ukrajinského prezidenta. Vodič utrpel

"Nepotrebujeme Wagnerovcov". Francúzsky minister reaguje na zosilnený tlak ruskej bezpečnostnej agentúry

0 icon

Mali, 26.september 2021 (AM) – Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian uviedol, že nepotrebuje vyslať PMC Wagner do Mali. Takéto zasahovanie do vnútorných záležitostí tejto africkej krajiny hrozí „vážnymi následkami“. Správu zverejnilo tlač

Prečo Rusi odtajňujú dokumenty o konaní japonských militaristov pred i počas 2. sv. vojny?

0 icon

Rusko, 25. septembra 2021 (AM) – Predseda vedeckej rady Ruskej vojensko-historickej spoločnosti, jeden z popredných japonológov Ruska Anatolij Arkadievič Koškin, tvrdí, že odtajnenie týchto dokumentov preukáže pokrytectvo súčasných japonských radikálov, požadujúcich od Ruska vrátenie Kurilských ostrovov.   Podľa Koškina Japo

Turci s podporou delostrelectva tlačia na Kurdov v Sýrii. Tí rokujú s Rusmi o autonómii

0 icon

Sýria, 25.september 2021 (AM) – Zo Sýrie prichádzajú správy, že turecké jednotky, nachádzajúce sa prakticky na celom severe a severozápade republiky, zasahujú kurdské formácie. Najaktívnejšie nepriateľské akcie prebiehajú na dvoch úsekoch diaľnice M4 na severe krajiny. Správy hovoria, že turecké delostrelectvo zasahuje

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali