Jozef Prokeš: Nie je ľahké dosiahnuť suverenitu národa vyjadrenú národným štátom, no udržať si ju je ešte ťažšie /1/

Nitra 4. januára 2018 (HSP/Foto:Facebook)

 

Pred pár dňami sme si pripomenuli 25. výročie rozdelenia Česko-Slovenska a samostatnosti Slovenska. Dodnes sú názory verejnosti odlišné: časť Slovákov považuje tento fakt za pozitívny, druhá časť za negatívny…

Porozprávali sme sa s človekom, ktorý bol aktívnym účastníkom tohto procesu a bol jedným z tých, ktorí presadzovali samostatnosť Slovenska. V roku 1973 absolvoval štúdium teoretickej fyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Do politiky vstúpil v roku 1989 počas generálneho štrajku. V roku 1990 sa stal poslancom Slovenskej národnej rady. V rokoch 1991-1992 bol predsedom Slovenskej národnej strany. Od 10. novembra 1993 do 15. marca 1994 bol podpredsedom vlády Slovenska. V rokoch 1998-2002 bol primátorom Nitry.

Bol aj podpredsedom Slovenskej národnej rady a čelným predstaviteľom SNS, ktorá vždy  presadzovala samostatnosť Slovenska. V ten pamätný deň, počas slávnostného aktu podpísania Ústavy Slovenskej republiky 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni Bratislavského hradu, šiel na čele sprievodu, ktorý niesol slovenské národné symboly. Vtedy mal Jozef Prokeš v rukách text slovenskej Ústavy, za nim niesol štátny znak Slovenska Vladimír Bajan, pečať Milan Ftáčnik a vlajku Marián Andel…

Slovensko je už štvrťstoročie samostatným štátom. Čo si myslí dnes 67-ročný Jozef Prokeš o rozdelení Česko-Slovenska a samostatnosti Slovenska – bol to, podľa neho, správny krok? Nezmenil po štvrťstoročí svoj názor, stále je presvedčený, že to bolo správne? Ako vlastne došlo k rozdeleniu ČSFR?

 

Pred štvrťstoročím došlo k “rozvodu” medzi Čechmi a Slovákmi… Nedalo sa to zariadiť inak, nedalo sa tomu vyhnúť? Bolo to vôbec nutné?

Na túto otázku zvyčajne reagujem protiotázkou: bývate v jednom byte, alebo nebodaj v jednej izbe, s dospelým bratom? Vyhovuje vám to? Nie? Prečo? Neusilujete sa osamostatniť? Dá sa to, samozrejme, rozvádzať aj širšie, ale zvyčajne to na pochopenie stačí, nevystihuje to však celú šírku tohto fenoménu, ktorý viedol k rozdeleniu. Ak prenesieme podobenstvo o bratoch v jednom byte na bývalý spoločný štát vyjde nám, že ten náš spoločný sa jednoducho prežil. To ale nestačí. Existuje aj veľmi dôležitý, pozitívny motív. Tým je vytvorenie samostatného štátu. A za tým stojí stará jednoduchá a zrozumiteľná múdrosť: len ten sa rozvíja, kto za seba rozhoduje a nesie za seba zodpovednosť. Kto za seba nechá rozhodovať iných, ten degeneruje. Platí to ako pre jednotlivca, tak i pre národ. A toto bol hnací motív pre vytvorenie samostatného štátu.

Zánik spoločného štátu bol teda len cestou, či nutnou podmienkou vytvorenia samostatnej SR. Naopak to však neplatí. Zánik spoločného štátu Slovákov a Čechov nebol postačujúcou podmienkou na vznik samostatnej SR. Zánikom spoločného štátu sme sa mohli ako Slováci tak i Česi rozplynúť v okolí. Mimochodom, snaha o takéto rozpustenie nielen slovenského národa, ale všetkých národov Európy tu stále je. Veď EÚ v jej súčasnej podobe je priamym zhmotnením tohto úsilia! Nehľadajme preto dôvody rozchodu v krivdách v spoločnej minulosti. To je klišé na zobudenie spiacich a letargických, nemá to pozitívny náboj, je to namierené deštrukčne a nie konštruktívne. A takáto argumentácia, či skôr podpichovanie, sa často používa v cudzom záujme. Aj tu bola snaha poštvať Slovákov a Čechov proti sebe. Stačí si pozrieť tlač z toho obdobia. Na oboch stranách. Na českej azda ešte viac ako na slovenskej.

Ak to mám zhrnúť, opäť sa vrátim k analógii s bratmi. Pokiaľ sú malí je pre nich výhodné bývať v spoločnej izbe. Nepochybne sa neraz pohádajú, najmä ak jeden chce byť dominantný, ale celkovo je spoločná izba výhodou. Vôbec si nerobím ilúzie, že by v roku 1918 boli mohli vzniknúť samostatne SR a ČR. Ani jeden nemal šancu! Keď bratia trocha podrastú, chce každý mať svoju izbu aj keď stále v spoločnom byte. A, ak to podmienky dovolia, aj tak urobia. U nás to znamenalo vznik federácie. Aj keď nebola plne funkčná, predsa to znamenalo „vypustenie pary“ a zníženie tlaku v hrnci zvanom ČSSR. Treba si však uvedomiť, že tzv. Pražská jar v roku 1968 nebola v skutočnosti žiadnou pražskou jarou, ale len dôsledkom slovenského národno-emancipačného pohybu, ktorý sa začal opäť viditeľne prejavovať kdesi v roku 1963. Schválne vravím opäť viditeľne prejavovať, lebo on tu bol prítomný po celý čas od r. 1848, ba ešte skôr. Úsilie o autonómiu počas prvej ČSR, samostatný štát počas vojny (nepleťme si štát a režim), ale aj po r. 1948. Veď prečo iné by komunistu G. Husáka zavreli ako „buržoázneho nacionalistu“?

No a postupom času už bratom nestačí mať svoju izbu v spoločnom byte, a každý chce svoj vlastný byt, svoju adresu. A vznikli dva samostatné štáty. Obaja bratia majú byt v tom istom činžiaku (Európe)  vedľa seba, dobre spolu vychádzajú a na hlasovaní v spoločenstve vlastníkov bytov (EÚ) majú nie jeden, ale dva hlasy. Je len na nich, či to využijú vo vzájomný prospech, alebo jeden proti druhému. Tragédiou však je, ak bratia zabudnú na skutočné dôvody osamostatnenia sa a podľahnú mámeniu, že bude pre nich výhodné, ak sa vzdajú výlučného vlastníctva svojho bytu a z celého činžiaku sa vytvorí jeden veľký byt a že vlastne nepotrebujú ani vlastnú izbu a každý sa môže nasťahovať kam chce, že nemôžu vykázať neželaného prišelca, prípadne môže vyletieť pôvodný vlastník.

 

Dodnes je téma rozdelenia Česko-Slovenska tak trochu „kontroverzná“. Je ešte veľa ľudí, ktorí s tým nesúhlasia. Veľa oponentov bolo pred 25 rokmi aj v parlamente. Ako sa tam podarilo presadiť myšlienku rozdelenia štátu? Určite to bolo ťažké.

Jednoduché to nebolo. Nositeľkou myšlienky samostatnej SR vtedy ešte Slovenskej Národnej Rade bola až do roku 1992 výhradne SNS a to veľmi otvorene. Prvý predseda obnovenej SNS Viťazoslav Moric si v tomto smere nedával servítku pred ústa. Sledovala nás polícia, nejednému hrozili trestným stíhaním, zrušením strany… (Aká to paralela s ĽSNS!).

Áno, s pohľadu tej doby a Ústavy ČSFR sme boli neprijateľní extrémisti hoci sme sa domáhali len naplnenia príslušných ustanovení ústavy o federácii. Situácia začínala byť kritická, Viťazoslav Moric bol poslancom federálneho zhromaždenia, a kaša sa varila v SNR. SNS preto pristúpila k logickému kroku, k výmene predsedu. Pána Morica som vystriedal ja. A zmenili sme rétoriku. Moric svojim vystupovaním, búrcovaním aj negatívnych vášní, zapálil potrebný oheň, mojou úlohou bolo oheň udržať, ale nedopustiť, aby sa zmenil na požiar. A to nielen voči Čechom, ale ani voči národnostným menšinám na Slovensku. Občianska vojna by zničila to, čo sme chceli dosiahnuť – samostatnú, suverénnu, medzinárodne uznanú republiku. A chcem sa aj teraz poďakovať všetkým vtedajším členom a funkcionárom SNS, že to pochopili a pracovali v tomto duchu. Hovorím o členoch SNS, nie o provokatéroch, ktorých úlohou bolo SNS zdiskreditovať.

A teraz k parlamentu. O vyhlásenie zvrchovanosti sa SNS pokúšala už na jeseň 1991. Oslovovali sme poslancov i z iných strán, o ktorých sme vedeli, že sú národne orientovaní. Aj sme pripravili taký scenár, aby sme dosiahli hlasovanie v SNR. Bol pripravený aj text deklarácie, s ktorým mal vystúpiť nemenovaný poslanec iného hnutia a následne mal podpredseda SNR, Marián Andel, vyzvať na hlasovanie. A nemenovaný poslanec aj vystúpil, predniesol neuveriteľný národnobuditeľský prejav, na konci ktorého nás šokoval slovami: mám tu aj text deklarácie, ale teraz nie je vhodný čas ju prečítať! A bolo po paráde!

Začiatkom roka 1992 SNS pripravila návrh ústavy samostatnej SR. Keďže nám bolo jasné, že na hlasovanie musí byť širšia dohoda, šiel som za Ivanom Čarnogurským vtedy podpredsedom SNR, aby sa KDH pridali ako spoluautori a aby sme ju tak predložili parlamentu. KDH reagovalo tak KDHácky – neodmietli nás, ale do týždňa predložili svoj návrh ústavy do podateľne SNR. To je to, čím sa obhajuje Ján Čarnogurský, vtedajší predseda KDH, že oni boli prví, kto predložil návrh ústavy do SNR. SNS reagovala rozdaním nášho návrhu ústavy priamo poslancom. A potom sa roztrhlo vrece s predkladanými návrhmi ústavy. Bolo ich tuším zo päť. Každá strana si tak robila alibi, že je za samostatnosť, ale súčasne vytvárala podmienky, aby žiadny návrh nemohol byť prijatý.

SNS zvyšovala svoj tlak. Nečakali sme, že voľby v roku 1992 vyhráme, psychológia spoločnosti to neumožňovala. Možno by sme to dosiahli búrcovaním negatívnych vášní, hľadaním nepriateľa, možno by sme vyhrali, a čo potom? Občianska vojna? Nie, našou úlohou bolo otvoriť cestu politickej sile, ktorej by sa občania nebáli dať svoj hlas, a ktorá bola ochotná niesť zástavu amostatnosti. Áno, občania nevolili SNS, ale HZDS, lebo SNS bolo pre väčšinu príliš radikálna – žiadali sme samostatnosť „nie hneď a už včera“ a HZDS ponúkalo akúsi pokojnejšiu cestu, možno roztiahnutú na niekoľko rokov. A prečo sme boli takí „extrémisti“? Je to jednoduché. Aj v spoločnosti platí zákon akcie a reakcie. Na Slovensku časť politického spektra nechcela pripustiť vznik samostatnej SR a našou úlohou bolo tieto sily kompenzovať. A to sa nám dokonale podarilo. Jednoducho, ak niekto silno ťahá na jednu stranu, iný, ak chce aby ostala rovnováha, musí rovnako silno ťahať na druhú stranu. A keďže strán proti samostatnosti bolo viac, o to výraznejšie sme museli vystupovať my. Takže zápas za a proti samostatnosti sa udial pred a počas volieb v r. 1992. Po voľbách bola zostavená pronárodne orientovaná vláda, nasledovalo prijatie Deklarácie o zvrchovanosti a prijatie Ústavy SR. To však už boli technické otázky.

 

Ďalšiu časť rozhovoru s Jozefom Prokešom si môžete prečítať v článku s názvom: Jozef Prokeš: „Nie je ľahké dosiahnuť suverenitu národa vyjadrenú národným štátom, no udržať si ju je ešte ťažšie“

Zhováral sa Eugen Rusnák

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Vlhová chce mať pokojnejšiu sezónu ako pred rokom

0 icon

Bratislava 21. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenská lyžiarska šampiónka Petra Vlhová chce absolvovať pokojnejšiu sezónu, než bola tá predchádzajúca. Dvadsaťšesťročná Liptáčka to uviedla vo štvrtok popoludní na "online" stretnutí s novinármi pred sobotným štartom Svetového pohára 2021/2022 v Söldene V uplynulom súťažnom ročníku si Vlhová splnila dlhoročný sen a…

Danka Barteková, Peter Korčok a Miroslav Šatan sa stali viceprezidentmi Slovenského olympijského a športového výboru

0 icon

Bratislava 21. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Danka Barteková, Peter Korčok a Miroslava Šatan budú v nasledujúcom olympijskom cykle viceprezidentmi Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Viceprezidentov si spomedzi seba zvolili na prvom zasadnutí po minulotýždňovom volebnom valnom zhromaždení členovia exekutívy. Informoval o tom oficiálny web SOŠV Peter Korčok bude…

V Sýrii popravili 24 ľudí za založenie vlaňajších lesných požiarov

0 icon

Damask 21. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Baderkhan Ahmad)   V Sýrii popravili v stredu 24 ľudí usvedčených z úmyselného založenia vlaňajších ničivých lesných požiarov. Oznámilo to vo štvrtok sýrske ministerstvo spravodlivosti, z ktorého vyhlásenia citovala agentúra AFP Rezort spravodlivosti uviedol, že popravení boli obvinení z toho, že sa "použitím horľavého materiálu dopustili…

Orkán Ignác narobil V Českej republike množstvo problémov, vietor by mal v priebehu noci zoslabnúť

0 icon

Bratislava 21. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Vladimír Miček)   Orkán Ignác robí problémy v západnej časti európskeho kontinentu a silný vietor počas štvrtka dorazil už i do Česka. Ako uviedol web TV Nova, hasiči mali v priebehu dňa stovky výjazdov, železnice i pražské Letisko Václava Havla hlásili obmedzenie prevádzky a desiatky tisíc…

Navaľnyj: Udelenie Sacharovovej ceny je pre mňa poctou

0 icon

Moskva 21. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj vo štvrtok na sociálnej sieti uviedol, že je "poctený" Sacharovovou cenou za slobodu myslenia, ktorú mu v stredu udelil Európsky parlament. Informovala o tom agentúra AFP "Nie je to len pocta, ale aj veľká zodpovednosť," uvádza sa…

Hrad zverejnil video s hospitalizovaným prezidentom Zemanom. Nezastaví to konanie o zbavení právomocí, reaguje Vystrčil

0 icon

Praha 21. októbra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Screenshot z videa/Facebook)   Kancelária českého prezidenta Miloša Zemana zverejnila vo štvrtok na tlačovej konferencii videozáznam z návštevy predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radka Vondráčka u Zemana v nemocnici. Zeman na zázname podpisuje dokument o zvolaní ustanovujúcej schôdze dolnej komory parlamentu na 8. novembra. Podľa…

V priestoroch Michalskej veže otvorili vyše 175-ročnú časovú schránku

0 icon

Bratislava 21. októbra 2021 (HSP/TK KBS/Foto:Facebook-MV)   V schránke odborníci našli dobové platidlá – či už mince alebo papierové bankovky, „bankocetle“ resp. výmenne lístky, kapsulu s relikviami deviatich svätých, historické mince z roku 1812, zloženie vtedajšej mestskej rady, pôvodný dokument zoznamu relikvií z roku 1758 a aj medené platničky o…

Nielen 10 dní – viac! Ostatní členovia domácnosti s nakazeným človekom musia ostať v karanténe 15 dní

0 icon

Bratislava 21. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre primárnu pediatriu Elena Prokopová v rámci tlačovej besedy po rokovaní konzília odborníkov zopakovala pravidlá dodržiavania desaťdňovej karantény v prípade nakazenia sa niektorého člena domácnosti, napríklad dieťaťa „Domácnosť je s ním v karanténe, a to päť plus 10…

Viktorín naznačil, prečo zverejnenie informácií o projekte MOVIR Naďa tak rozčúlilo. V tendroch mali byť úspešné spoločnosti, ktoré “pán minister dlhodobo preferuje”

0 icon

Bratislava 21. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák, Facebook, Screenshot)   Zverejnenie informácií o chystanom projekte MOVIR, na ktorom sa mala podieľať Technická Univerzita v Košiciach s podporou Ministerstva obrany SR, vyvolalo u ministra Naďa prudkú reakciu. Na opozičných poslancov Mariana Kotlebu (ĽSNS) a Milana Uhríka (Republika) dokonca podali trestné oznámenia.  Prečo? Kto stojí za…

Guvernér Floridy stupňuje boj proti vakcinačným mandátom. Kritizuje tiež plány Bieleho domu na zavedenie povinného očkovania

0 icon

Tallahassee 21. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Chris O'Meara)   Guvernér Floridy Ron DeSantis vo štvrtok vyzval štátnych zákonodarcov, aby urýchlene schválili legislatívu, ktorá zakáže podnikom vyžadovať od zamestnancov potvrdenia o zaočkovaní sa proti koronavírusu Za týmto účelom zvolá na november mimoriadne zasadnutia miestneho parlamentu, kde majú väčšinu jeho republikáni. Presný dátum neuviedol.…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Zodpovednosť

0icon

Zodpovednosť vlády a EU. Nedostatok energií už nehrozí. Už je to realita. V rovnakej pozícii je inflácia, pokles príjmov obyvateľstva aj sila tej pliagy. So zatvorenými ušami a prižmúrenými očami naplnení sľubmi a hlúpymi riešeniami sedia v parlamente poslanci koalície a riešia skutočne „životne dôležité“ problémy. Jazyk v maďarskej škole, vzdialenosť od cyklistu, tabule v dvoch jazykoch, ...…

Boris Mesár

Protesty v Európe o ktorých MSM sračkomety na Slovensku nepíšu !

0icon

Kovid fašisti na Slovensku - zelený bezmozgovec  Lengvarský , tučná sviňa Mikas, a všetci vládny kolaboranti + všetky novinárske curvy vám neustále klamú o pár ,,protiočkovačoch " .ktorí že vraj zúfalo protestujú . Tu sú nejaké fotky ,ktoré to jasne popierajú : Pracovníci dokov v Terste vyhlásili v piatok štrajk,…

Ivan Štubňa

Ignorácia záverov Rady Európy členskými štátmi - Covid 19...

0icon

V Európe i na Slovensku je situácia pomerne známa a vieme „kto za koho kope“ zo štátnych úradníkov. Smutné je len to, že táto „hra“ má na konci tisíce mŕtvych, ktorí mohli žiť, keby vláda prijímala ozaj odborné riešenia a nie pseudoriešenia. Mozaiku udalostí doplníme napríklad o tieto informácie:  V januári t.r. na Parlamentnom zhromaždení Rady…

Petr Koval

Pokrútené hodnoty HANBY slovenského aktivizmu

0icon

Bývalý šéf autodopravcov a súčasný lokaj a pravá ruka Mgr. Klányiho z Občianskeho tribunálu sa platonicky zamiloval do o 47 rokov mladšej dievčiny, s ktorou teraz tvorí "nádejný" pár. Nebolo by natom nič divné, že? Mnoho starcov si často dopraje na staré kolená "mladé mäsko", avšak skúste si pozrieť sériu…

Ivan Lehotský st.

Vysvedčenie vládnucej chunte

0icon

Žiaci dostávajú v škole známky a vysvedčenia za zvládnutie učiva, za svoje úsilie v plnení školských povinností, dnes v podobe číselného vyjadrenia. Bohužiaľ, nikomu sa nepodarilo hodnotiť prácu politikov podobným spôsobom. Oficiálne sa to robí veľmi nepresnými a nepravdivými odhadmi popularity. Tie sú rôzne, ale medzi nimi sú nepochybne aj…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Muži v žiarivých brneniach: biblické bytosti alebo mimozemšťania? 3. časť

0 icon

Zvláštne na svetelných démonoch - okrem iného - je to, akým spôsobom sa vymykajú bežnej náboženskej viere svojej doby. „Pýtal som sa ich na nesmrteľnosť duše a oni povedali, že neprežije nič. Povedali, že svet sa tvorí každým okamihom, a ak by Boh stratil odvahu, svet by okamžite zahynul,“ poznamenal…

Zimné pneumatiky: Otázka bezpečnosti, ak jazdíme pri teplotách pod 7°C

0 icon

Či chceme či nie, postupne sa blíži časť roka, kedy začnú v ranných a nočných hodinách pribúdať na teplomeroch mínusové teploty. Už vopred by sme mali dbať o to, aby naše vozidlo bolo prispôsobené aj na horšie podmienky na vozovke. Ideálnym začiatkom sú práve zimné pneumatiky. Pneumatiky sú pre niekoho možno nie príliš…

Takto by vyzerali moderné technológie v 80. rokoch

0 icon

Svet by už zrejme bez internetu nedokázal existovať. Internet je jednoducho našou každodennou súčasťou. Rovnako sú súčasťou nášho života aj moderné technológie - počítače, mobily a rôzne ďalšie výdobytky doby. Napadlo ti niekedy, ako by to asi vyzeralo v 80. rokoch minulého storočia, ak by už vtedy boli dostupné moderné…

Vypadávanie vlasov: Môžu za to gény alebo ovzdušie?

0 icon

Vypadávanie vlasov nie je vôbec príjemným javom. Bez rozdielu postihuje mužov aj ženy a spôsobuje mierne depresívne stavy. Vypadávanie vlasov sa odborne nazýva alopécia – tento názov je odvodený z gréckeho slova alopekia, čo označuje líšku, u ktorej sa vyskytuje „škvrnitá plešivosť“. Alopécia je pre väčšinu postihnutých nepríjemným hendikepom, a…

5 psychologických experimentov, ktoré odhalili krutú pravdu o ľuďoch

0 icon

Hoci ako ľudia sme boli vždy fascinovaní fungovaním mysle a dôvodmi nášho správania, až do začiatku 20. storočia bola experimentálna psychológia prakticky neznámym pojmom. Zahŕňajúc celý rad oblastí, od behaviorálnych štúdií po sociálnu dynamiku a zložité biologické procesy vyskytujúce sa v mozgu, starostlivo kontrolované štúdie vykonané v mene experimentálnej psychológie nás naučili toľko…

Armádny Magazín

Akademik Kozin: Západ nedokáže prinútiť Rusko opustiť systém "Mŕtva ruka"

0 icon

Rusko, 21. október 2021 (AM) – "Západné vojensko -politické elity šíria zámerne nepravdivé informácie o ruských strategických zbraniach - najmä o systéme zaručených  odvetných úderov." Uviedol člen ruskej Akadémie vojenských vied Vladimir Kozin.   "Systém Perimeter j

Video: Kalašnikov ukázal novú verziu samopalu PPK-20 pre ozbrojené sily Ruskej federácie

0 icon

Rusko, 21. október 2021 (AM) – Pred rokom na veľtrhu Armija 2020 predstavil Kalašnikov novú karabínu na pištoľové náboje – PPK-20 ( Pistolet Pulemet Kalašnikova). Karabína je pokračovaním 9mm pušky Viťaz-MO. Aj keď je Viťaz z veľkej časti založený na ikonickej puške Michaila Kalašnikova, je dielom jeho syna – Viktora Kalašnikova. V…

Varovanie ruského ministra obrany Sergeja Šojgu pre "kolektívny Západ"

0 icon

Rusko, 21. október 2021 (AM) – Vojenský analytik Viktor Baranec tvrdí, že Kyjev využil dieru v ústave, aby zaplavil krajinu tajnými základňami NATO. Hoci Ukrajina nie je členom NATO, na jej území už existujú skryté základne Severoatlantickej aliancie. Ukrajinská ústava však ustanovuje, že vytváranie vojenských základní a prítomnosť cudzích ozbrojen

Dohoda aliancie AUKUS: Námorníctvo USA dostane viacúčelové malé prieskumné lode z Austrálie

0 icon

Austrália, 20. október 2021 (AM) – Americká námorná pechota potrebuje dopravný prostriedok, s ktorým môže vojenský personál ako prvý spozorovať a zasiahnuť nepriateľa. Na splnenie tejto potreby dostanú americkí námorníci z Austrálie viacúčelové malé prieskumné člny (MMRC).   Výrobcom tohto plavidla je austrálska spoločnosť Aries Defense. Loď má nízky ra

Rheinmetall predstavil austrálske bojové vozidlo Lynx

0 icon

Austrália, 20. október 2021 (AM) – Spoločnosť Rheinmetall, najväčší dodávateľ vojenských vozidiel pre austrálske obranné sily, dnes vo svojom stredisku MILVHECO v Redbanku (Queensland) prvýkrát v Austrálii predstavila nové vozidlo bojovej podpory Lynx (CSV – Combat Support Vehicle).  

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali