Ján Čarnogurský: Štefan Hríb, .týždeň, generál Mladič

Bratislava 30. novembra 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

Bolo to pred šiestimi rokmi. Šéfredaktor časopisu .týždeň Štefan Hríb nakrútil so mnou video-vložku do jeho TV-relácie Pod lampou o vojne v Juhoslávii. Po nakrútení sme sa ešte zostali rozprávať o Juhoslávii azda hodinu.

Na snímke Ján Čarnogurský

Vytkol som mu, že opakuje len protisrbskémantry o vraždení Albáncov, ale vôbec sa nezmieni ako Albánci (či moslimovia) zabíjajú Srbov. Ku vraždeniu moslimských mužov v Stebrenici som mu povedal, ako moslimské milície zo Srebrenice v noci vyrážali do okolitých srbských dedín, vraždili tamojších obyvateľov, vrátane žien a detí. Po vykonaní diela sa vrátili do Srebrenice a tam boli pod ochranou vojenských oddielov OSN. Srbské oddiely Bosny pod velením generála Mladiča čiastočne za trest (predpokladám), čiastočne nevidiac inú možnosť ochrany Srbov v dedinách okolo Srebrenice, vtrhli do Srebrenice, zajali srebrenických moslimských mužov a za mestom ich postrieľali.

Píšem „srebrenických moslimských mužov“, ale Srbi udávajú, že pred vojnou žilo v Srebrenici asi 30 % Srbov. Moslimovia (neviem uviesť iný názov) po vypuknutí vojny Srbov z mesta vyhnali a mnohých zabili.

V juhoslovanskej vojne každá strana spochybňuje počet obetí druhej strany. Srbi spochybňujú počet zabitých mužov zo Srebrenice, moslimovia spochybňujú počet zabitých Srbov okolo Srebrenice. S počtami obetí preto nebudem argumentovať. Veď vo vojne sa nepoužíva podvojné účtovníctvo na zrátanie obetí.

Ale medzi oboma stranami vojny v Juhoslávii je nesporné, že moslimovia zo Srebrenice v noci vyrážali z mesta a zabíjali obyvateľov dedín okolo, dediny ničili. Medzinárodný tribunál pre zločiny v bývalej Juhoslávii, zasadajúci v Haagu aj súdil veliteľa moslimskej polície v Srebrenici Nasera Oriča za vraždenie Srbov v okolí mesta. Nakoniec ho oslobodil nie preto, že by sa okolo Srebrenice nevraždilo, ale nemal za preukázané, že vraždenie riadil Orič. Holandský veliteľ jednotky OSN v Srebrenici pplk. Karremans uviedol, že okolo Srebrenice zničili 192 (srbských) dedín. Veliteľ vojsk OSN v Bosne a Hercegovine francúzsky generál Morillon vypovedal pred súdom v Haagu, že obsadenie Srebrenice jednotkami generála Mladiča bolo odplatou za výpady Bosniakov do srbských dedín v okolí.

Štefan Hríb sa divil, že o tom všetkom nič nevie. Ja som sa divil, že ako novinár o tom všetkom nič nevie. Dohodli sme sa, že mu pošlem argumentáciu o zločinoch moslimov proti Srbom, ktorú si Štefan Hríb overí. Ak ju bude pokladať za vierohodnú, napíše o tom článok do .týždňa. Argumentáciu som mu poslal, kópiu prikladám. Asi po dvoch-troch mesiacoch som stretol Hríba v meste. Opýtal som sa ho, či pokladá argumentáciu, ktorú som mu zaslal, za vierohodnú a kedy napíše sľúbený článok do .týždňa. Odpovedal mi, že argumentácia je presvedčivá a článok napíše, keď bude vhodná príležitosť, napríklad výročie Srebrenice. Tak som teda čakal. Hríbov článok sa neobjavoval, ale .týždeň nepublikoval ani protisrbské články. Povedal som si, že aspoň toľko a nechcel som vyhrocovať tému.

Asi pred rokom-dvoma Andrej Bán uverejnil v .týždni jednostranný článok o vojne v Juhoslávii, ale len na webovej stránke. Zase som si povedal, že ešte počkám. V poslednom čísle .týždňa z 27. novembra však .týždeň uverejnil v printovom vydaní článok o odsúdení generála Mladiča, opakujúci protisrbské obvinenia bez jedinej zmienky o tom, čo robili srebrenické milície. To už bolo veľa. Štefan Hríb nedodržal slovo, ktoré mi dal. Nejde len o dané slovo. Štefan Hríb sa spreneveril poslaniu novinára pravdivo informovať svojich čitateľov. Usudzujem, že to urobil, resp. neurobil z občianskej a novinárskej zbabelosti. Nemá odvahu vymaniť sa z pút politickej korektnosti. Americký hegemón by zle znášal, keby .týždeň uverejnil text čo aj len relativizujúci srbskú vinu.

Tak je to s Tebou, Štefan.

 

Môj mail Štefanovi Hríbovi zo dňa 24. júna 2011 poslaný o 9.54 hod:

Milý Števo,

nadväzujem na našu debatu po dokrútke pre Lampu. Vtedy sme sa dohodli, že ja Ti pošlem argumenty, na základe ktorých tvrdím, že Bosniaci zo Srebrenice robili výpady do okolitých srbských dedín, dediny ničili a Srbov vraždili. Po výpadoch do dedín sa vrátili do Srebrenice a ocitli sa vlastne pod ochranou vojsk OSN. Vraždenie Srbov okolo Srebrenice vyvolávalo u Srbov vášne, ktoré sa potom naplno prejavili pri vraždení Bosniakov armádou gen. Mladiča.

Ty si bol veľmi prekvapený, že o niečom takom počúvaš, keďže predtým si o výpadoch Bosniakov proti srbským dedinám vôbec nepočul. Dohodli sme sa, že Ti pošlem doklady o bosniackych výpadoch proti Srbom, nazvime to dôkazy – Ty si ich overíš, kde uznáš za vhodné a ak ich uznáš za vierohodné, napíšeš potom článok do .týždňa. Dôkazy teda ďalej pripájam. Ešte na okraj poznamenávam, že nie som odborníkom na Balkán a tak sa mohlo stať, že som použil nesprávnu terminológiu v televíznej dotáčke. Terminológia bola vecne správna, ale pripúšťam, že moje konkrétne označenie bosniackych či muslimských bojovníkov sa nepoužívalo a nepoužíva a v tom zmysle nezapadá do politickej korektnosti.Opakujem, že Balkánom sa systematicky nezaoberám a tak sa mohlo stať, že som použil formálne nesprávne označenie.

Ďalej chcem uviesť, že počty obetí si obe strany navzájom spochybňujú. Počet zavraždených Srebreničanov sa uvádza všeobecne 7-8 tisíc. Srbi tento počet spochybňujú a nielen Srbi, ako uvediem neskôr.

Srbi zas uvádzajú počty zabitých Srbov okolo Srebrenice asi na 3 400. Bosniaci zase tieto počty spochybňujú. Počty obetí som preto v žiadnych svojich prejavoch neuvádzal, pretože sa v nich jednoducho nevyznám a nepovažujem ich za osobitne dôležité pre zaujatie stanoviska.

Konečne, výpady Bosniakov do srbských dedín okolo Srebrenice sú všeobecne známe a sporný je iba ich rozsah. Dokonca aj Andrej Bán v relácii Pod lampou povedal, že videl akýsi dokumentárny film o zničenej dedine či mestečku pri Srebrenici – Bratunac. Podľa Bánových slov tam padlo asi tak 600 Srbov, okolo 130 civilistov a zvyšok srbských vojakov. Srbi udávajú počet obetí v tejto dedine asi na 2-násobok.

Za rozhodujúce považujem, že výpad Bosniakov do tejto dediny a jej zničenie nie je vo svetových médiách vôbec sporné. Ak si o výpadoch Bosniakov do srbských dedín okolo Srebrenice doteraz nepočul, je to otázka o vierohodnosti súčasných svetových médií, ale malo to byť podnetom preTeba, aby si rozšíril okruh médií, z ktorých čerpáš svoje informácie.

Ale teraz k veci. Zasielam Ti tri zdroje informácií. Prvým zdrojom je rozsudok Medzinárodného súdu v Haagu proti Naserovi Oričovi, veliteľovi polície a aj akejsi vojenskej jednotky v Srebrenici.

Orič je Bosniak, moslim. V Haagu ho súdili vo dvoch bodoch. Jeden sa týkal mučenia a zabíjania Srbov v bosnianskej väznici a druhý práve výpadov do okolitých srbských dedín.Prvý bod nás v tejto súvislosti nezaujíma. Obvinenie proti Oričovi je uvedené na str. 2-4 rozsudku, ktorý Ti zasielam.

Podrobné rozoberanie výpadov do okolitých srbských dedín je uvedené pod názvom Chargesand findings withregard to wantondestruction of cities, townsor villages not justified by military necessity, na str. 203-240 rozsudku.V rozsudku sa uvádza, že výpady trvali od júna 1992 do januára 1993. Presnejšie Naser Orič bol obžalovaný za toto obdobie.

Srbi udávajú ďaleko väčší počet zničených srbských dedín okolo Srebrenice. Keď nie sú uvedené v rozsudku Haagskeho súdu, nemusí to znamenať, že neboli útoky na väčší počet dedín, ale nebol z nich jednoducho obvinený Naser Orič. V rozsudku sa píše, že aj Srbi z okolitých dedín robili výpady proti susedným či aj vzdialenejším moslimským dedinám. Mohla to byťpravda, balkánske vojny boli obyčajne reťazením vraždenia a odplaty za vraždenie. On the end of the day však boli zrovnané so zemou a zavraždení alebo vyhnaní obyvatelia srbských dedín.

Naser Orič nakoniec nebol uznaný vinným za ničenie dedín a vraždenie okolo Srebrenice nie preto, že by k tomuto nebolo dochádzalo, ale preto, že súd o jeho zavinení nebol presvedčený. Nebol presvedčený najmä preto, že ničenie a vraždenie uskutočňovali aj Bosniaci, či civili alebo ozbrojené jednotky, ktoré nepodliehali Oričovi. Samotné ničenie a vraždenie však súd nevyvracia. Nám však nejde o Oričovu vinu, ale práve o ničenie a vraždenie v srbských dedinách.

Ako ďalší dokument zasielam knihu The Srebrenica Massacre, editid by Edward S. Hermann. Vyšla v r. 2010 niekde na Západe. Celkovo je ladená prosrbsky, ale to by Ti nemalo prekážať pri objektívnom zvažovaní faktov, ktoré obsahuje. Knihu taktiež pripájam ako prílohu.

Udalosti predchádzajúce obsadeniu Srebrenice Mladičovým vojskom sú najmä uvedené v kapitole 2. Prelude to the Capture of Srebrenica (str. 37-66). V kapitole sa taktiež píše o výpadoch Bosniakov do srbských dedín okolo Srebrenice.- Holanďania týmto výpadom žiadnym spôsobom nebránili. Možno ani neboli schopní brániť, pretože Bosniaci cez deň vystupovali v Srebrenici buď ako civili, alebo ako srebrenická bosniacka polícia.

Poukazujem z tejto kapitoly na poznámku č. 36 a poznámku č. 37 na str. 47. V prvej poznámke je citácia z vystúpenia veliteľa holandského kontingentu v Srebrenici, pplk. Thomasa Karremansa na tlačovej konferencii v Záhrebe dňa 23. júla 1995. Pplk. Karremans uviedol, že okolo Srebrenice bolo zničených 192 dedín. Podľa výpovede gen. Morillona, veliteľa vojsk OSN v Bosne a Hercegovine pred súdom proti Oričovi, gen. Morillon na otázku sudcu, či obsadenie Srebrenice Mladičovým vojskom bola odplata za výpady Bosniakov do srbských dedín v okolí odpovedal: „Áno, áno, áno.“ V poznámke 41 je citácia opäť gen. Morillona na súde v Haagu, že podľa jeho názoru Naser Orič konal podľa politických inštrukcií prezidenta Izetbegoviča. Podľa pozn. 14 na str. 41 reportérka nemeckého časopisu Der Spiegel Renate Flottau pri jednej návšteve prezidenta Izetbegoviča spoznala v miestnostiach prezidentskej budovy Osamu Bin-Ladena.

Ako tretí dokument pripájam list prof. Rajko Dolečka. Prof. Doleček je Srb žijúci v Česku. Jeho list je samozrejme veľmi prosrbský, ale nemalo by Ťa to odradiť od kritického overovania údajov, ktoré sú v ňom uvedené. Napr. toho, že v Srebrenici žilo na začiatku vojny okolo 30 % Srbov, ale po vypuknutí ich Bosniaci všetkých vyhnali a mnohých z nich pozabíjali. V liste sa cituje americký odborník Y. Bodanski. Spochybňuje počet mŕtvych Bosniakov v Srebrenici.

Y. Bodanského osobne poznám z ktorejsi konferencie. Pôsobil a možno ešte stále pôsobí ako expert na terorizmus pri Bielom dome vo Washingtone.

Toľko ku údajom o zabíjaní Srbov v okolíSrebrenice, a to v období pred Srebrenickým masakrom.

V rozhovore po natočení dotáčky si mi hovoril, že som si vytvoril okolo seba image, že hovorím iba priaznivé veci pre Srbov a nehovorím o nich žiadne nepriaznivé veci. Pripúšťam, že sa mohol o mne vytvoriť taký dojem. Ale Ty vidíš sám na sebe, že vo svetových médiách leteli iba samé negatívne správy o Srboch a v najlepšom prípade to bola polopravda. V takom prípade som nepovažoval za seriózne ani nepovažujem, aby som do tej protisrbskej polopravdy pripájal ešte nejaké ďalšie kvapky protisrbštiny.

Čakám na Tvoju reakciu na zaslané dokumenty.

Srdečne zdravím,

Jano

Ján Čarnogurský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Polícia žiada o pomoc pri identifikovaní muža, ktorého našli bez známok života

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Polícia SR žiada na sociálnej sieti verejnosť o pomoc pri zisťovaní totožnosti neznámeho muža vo veku 20 až 30 rokov, ktorého našli bez známok života 28. septembra v opustenej budove v katastrálnom území obce Zlatá Idka v okrese Košice-okolie "Polícia v tejto súvislosti začala…

Fakty o mobilizácii v Rusku

0 icon

Moskva 7. októbra 2022 (HSP/moderndiplomacy/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Rusko má od sovietskych čias dobrý mobilizačný systém. Každý mestský obvod má svoj mobilizačný úrad (napríklad Moskva s 27 obvodmi ich má 27). Zvyčajne v nich pracujú 1 - 2 dôstojníci a 4 - 5 civilistov. Sú rozdelení na dôstojnícke a nižšie hodnostné…

Solovjov veľmi kritizoval mobilizáciu a kládol logické otázky

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Nato, aby sa výrazne posilnila ruská skupina vojsk v zóne ŠVO, nebolo treba robiť mobilizáciu. televízny moderátor Vladimir Solovjov, to vyhlásil vo vysielaní internetového kanálu "Solovjov LIVE" Solovjov kritizoval čiastočnú mobilizáciu, ktorá vyradila z národného hospodárstva veľký počet odborníkov. "Máme dvojmiliónovú armádu, vo vojenskej…

Musk potopil Bidena

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Elon Musk si myslí, že Joe Biden je príliš starý na druhé funkčné obdobie. Povedal to v rozhovore pre denník Financial Times Americký miliardár obhajoval svoj postoj tým, že vekový rozdiel medzi hlavou štátu a väčšinou obyvateľstva by mal byť primeraný, aby ľudia…

Stráca Putin dôveru? Kremeľ reaguje na americké spravodajské služby

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Blízky človek Vladimira Putina mal v rozhovore s ním priamo kritizovať priebeh vojny na Ukrajine, informoval denník Washington Post s odvolaním sa na americké spravodajské služby O koho išlo, sa neuvádza, ale táto osoba údajne vyjadrila Putinovi znepokojenie nad zlým riadením vojenských operácií a…

Medzinárodná výstava mačiek sa po dvoch rokoch vracia pod Urpín

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:HSP)   Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa v Banskej Bystrici opäť uskutoční medzinárodná výstava mačiek. Počas víkendu 8. a 9. októbra v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity návštevníci uvidia takmer 30 rôznych plemien z viacerých kútov Európy, či už "nováčikov" výstavy alebo mačky ocenené najvyššími…

Belousovovú zarazili Zelenského slová: Dokedy sa na to budeme pozerať ?!

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ozvučuje želania a zámery politiky USA. Potvrdilo sa to už neraz, na sociálnej sieti to uviedla bývalá poslankyňa Anna Belousovová Belousovovú zarazilo vyjadrenie ukrajinského prezidenta, aby NATO preventívne udrelo na Rusko, aby nemohli použiť jadrové zbrane. "Uvedomuje si vôbec…

Vyšetrovanie zhromaždilo dôkazy na obvinenie Huntera Bidena z viacerých trestných činov

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook,TASR/AP-Alex Brandon)   Priznal, že peniaze, ktoré dostal od ukrajinskej spoločnosti Burisma, minul na alkohol a drogy Denník Washington Post sa v rozsiahlom článku zaoberá pochybnými daňovými machináciami syna prezidenta USA Huntera Bidena medzi iným aj na Ukrajine.  To najaktuálnejšie z rôznych zdrojov, venujúcich sa tomuto…

Dědeček prvýkrát verejne prehovoril o osudnej noci

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann )   V rozhovore pre televízie Markíza a JOJ hovoril Dušan Dědeček o svojich pocitoch a okolnostiach, ktoré predchádzali tragédii Dědeček pred novinármi prehovoril o svojich pocitoch a o tom, prečo požiadal o prepustenie. Čo urobil, si vraj uvedomil už v aute.…

Čo chystá AFU? Zahraniční žoldnieri sa chystajú na útok

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Ruské ozbrojené sily sa pripravujú na obranu Svatova a Kreminnej. Zahraniční žoldnieri chcú zaútočiť na mestá, informuje ruský vojenský analytik Jurij Podoljaka V poludňajších hodinách 7. októbra zostáva situácia v okolí Svatova a Kremennej napätá, ale pod kontrolou. Jednotky Ozbrojených síl RF a…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marián Servátka

Ako Wanda zachránila návštevu Jána Pavla II. Wanda Póltawska a dvaja svätí

0icon

Wanda Póltawska, blízka spolupracovníčka biskupa i kardinála Karola Wojtylu, ale aj  pápeža Jána Pavla II., lekárka, psychiatrička. Jej životopis si možno vyhľadať. O Wande som vedel, že spoločne s manželom boli naozaj najbližšími priateľmi Karola Wojtylu, neved

Pavel Jacz

Matovič: „Jak mi zobák narostol, tak vypravam“! Poslanec Taraba sa prejavil ako dobrý stratég.

0icon

  Minister Matovič zostáva v kresle. Až 90 percent národa by ho najradšej videlo, či lepšie vyslovené nevidelo vôbec. A nie to ešte na ministerskej stoličke. No ani to tomuto trnavskému štricákovi nestačí, aby tvrdil, že sa nepodvolí vydieračom a NIE JE PRILEPENÝ NA STOLIČKE!!!, ak

Erik Majercak

Putin a Biden sa dohodli. Procesy, ktoré sledujeme sú naplánované a politici hrajú svoju časť. Politické divadlo je nutné, aby sa „vysvetlilo ľuďom“ prečo veci idú tak ako idú

0icon

V súčasnosti prebieha špeciálna operácia na likvidáciu ekonomiky EU. Ukrajina je nástrojom, pomocou ktorého prebieha táto likvidácia. Putin, keď vchádzal na Ukrajinu vedel, že nič nehrozí zo západu, pretože sa dohodli dopredu ako to bude. Všetky tie dodávky zbraní, všetka tá šaškáreň je len divadlo pre nás bežných ľud&iacut

Boris Mesár

Pomsta a peniaze: v OPEC+ dosiahol Putin dvojité víťazstvo nad Západom

0icon

Tým, že sa Rusko v rámci OPEC+ dohodlo na znížení ťažby ropy o 2 milióny barelov denne, v podstate vymenilo niekoľko zahraničných žoldnierov zajatých NWO za miliardy dolárov príjmov a krízu na Západe.Rozhodnutie OPEC+ je výhodné pre RuskoHovoríme o výmene väzňov, ktorú začiatkom septembra sprostredkovala Saudská Arábia a osobne p

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke členovia družstva \"Jove de Tarragona\" reagujú po páde svojej veže počas 28. ročníka súťaže v stavaní ľudských veží v španielskom meste Tarragona

Autor: TASR/AP-Joan Mateu Parra

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Polícia žiada o pomoc pri identifikovaní muža, ktorého našli bez známok života

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Polícia SR žiada na sociálnej sieti verejnosť o pomoc pri zisťovaní totožnosti neznámeho muža vo veku 20 až 30 rokov, ktorého našli bez známok života 28. septembra v opustenej budove v katastrálnom území obce Zlatá Idka v okrese Košice-okolie "Polícia v tejto súvislosti začala…

Fakty o mobilizácii v Rusku

0 icon

Moskva 7. októbra 2022 (HSP/moderndiplomacy/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Rusko má od sovietskych čias dobrý mobilizačný systém. Každý mestský obvod má svoj mobilizačný úrad (napríklad Moskva s 27 obvodmi ich má 27). Zvyčajne v nich pracujú 1 - 2 dôstojníci a 4 - 5 civilistov. Sú rozdelení na dôstojnícke a nižšie hodnostné…

Solovjov veľmi kritizoval mobilizáciu a kládol logické otázky

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Nato, aby sa výrazne posilnila ruská skupina vojsk v zóne ŠVO, nebolo treba robiť mobilizáciu. televízny moderátor Vladimir Solovjov, to vyhlásil vo vysielaní internetového kanálu "Solovjov LIVE" Solovjov kritizoval čiastočnú mobilizáciu, ktorá vyradila z národného hospodárstva veľký počet odborníkov. "Máme dvojmiliónovú armádu, vo vojenskej…

Musk potopil Bidena

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Elon Musk si myslí, že Joe Biden je príliš starý na druhé funkčné obdobie. Povedal to v rozhovore pre denník Financial Times Americký miliardár obhajoval svoj postoj tým, že vekový rozdiel medzi hlavou štátu a väčšinou obyvateľstva by mal byť primeraný, aby ľudia…

Stráca Putin dôveru? Kremeľ reaguje na americké spravodajské služby

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Blízky človek Vladimira Putina mal v rozhovore s ním priamo kritizovať priebeh vojny na Ukrajine, informoval denník Washington Post s odvolaním sa na americké spravodajské služby O koho išlo, sa neuvádza, ale táto osoba údajne vyjadrila Putinovi znepokojenie nad zlým riadením vojenských operácií a…

Medzinárodná výstava mačiek sa po dvoch rokoch vracia pod Urpín

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:HSP)   Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa v Banskej Bystrici opäť uskutoční medzinárodná výstava mačiek. Počas víkendu 8. a 9. októbra v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity návštevníci uvidia takmer 30 rôznych plemien z viacerých kútov Európy, či už "nováčikov" výstavy alebo mačky ocenené najvyššími…

Belousovovú zarazili Zelenského slová: Dokedy sa na to budeme pozerať ?!

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ozvučuje želania a zámery politiky USA. Potvrdilo sa to už neraz, na sociálnej sieti to uviedla bývalá poslankyňa Anna Belousovová Belousovovú zarazilo vyjadrenie ukrajinského prezidenta, aby NATO preventívne udrelo na Rusko, aby nemohli použiť jadrové zbrane. "Uvedomuje si vôbec…

Vyšetrovanie zhromaždilo dôkazy na obvinenie Huntera Bidena z viacerých trestných činov

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook,TASR/AP-Alex Brandon)   Priznal, že peniaze, ktoré dostal od ukrajinskej spoločnosti Burisma, minul na alkohol a drogy Denník Washington Post sa v rozsiahlom článku zaoberá pochybnými daňovými machináciami syna prezidenta USA Huntera Bidena medzi iným aj na Ukrajine.  To najaktuálnejšie z rôznych zdrojov, venujúcich sa tomuto…

Dědeček prvýkrát verejne prehovoril o osudnej noci

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann )   V rozhovore pre televízie Markíza a JOJ hovoril Dušan Dědeček o svojich pocitoch a okolnostiach, ktoré predchádzali tragédii Dědeček pred novinármi prehovoril o svojich pocitoch a o tom, prečo požiadal o prepustenie. Čo urobil, si vraj uvedomil už v aute.…

Čo chystá AFU? Zahraniční žoldnieri sa chystajú na útok

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Ruské ozbrojené sily sa pripravujú na obranu Svatova a Kreminnej. Zahraniční žoldnieri chcú zaútočiť na mestá, informuje ruský vojenský analytik Jurij Podoljaka V poludňajších hodinách 7. októbra zostáva situácia v okolí Svatova a Kremennej napätá, ale pod kontrolou. Jednotky Ozbrojených síl RF a…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Servátka

Ako Wanda zachránila návštevu Jána Pavla II. Wanda Póltawska a dvaja svätí

0icon

Wanda Póltawska, blízka spolupracovníčka biskupa i kardinála Karola Wojtylu, ale aj  pápeža Jána Pavla II., lekárka, psychiatrička. Jej životopis si možno vyhľadať. O Wande som vedel, že spoločne s manželom boli naozaj najbližšími priateľmi Karola Wojtylu, neved

Pavel Jacz

Matovič: „Jak mi zobák narostol, tak vypravam“! Poslanec Taraba sa prejavil ako dobrý stratég.

0icon

  Minister Matovič zostáva v kresle. Až 90 percent národa by ho najradšej videlo, či lepšie vyslovené nevidelo vôbec. A nie to ešte na ministerskej stoličke. No ani to tomuto trnavskému štricákovi nestačí, aby tvrdil, že sa nepodvolí vydieračom a NIE JE PRILEPENÝ NA STOLIČKE!!!, ak

Erik Majercak

Putin a Biden sa dohodli. Procesy, ktoré sledujeme sú naplánované a politici hrajú svoju časť. Politické divadlo je nutné, aby sa „vysvetlilo ľuďom“ prečo veci idú tak ako idú

0icon

V súčasnosti prebieha špeciálna operácia na likvidáciu ekonomiky EU. Ukrajina je nástrojom, pomocou ktorého prebieha táto likvidácia. Putin, keď vchádzal na Ukrajinu vedel, že nič nehrozí zo západu, pretože sa dohodli dopredu ako to bude. Všetky tie dodávky zbraní, všetka tá šaškáreň je len divadlo pre nás bežných ľud&iacut

Boris Mesár

Pomsta a peniaze: v OPEC+ dosiahol Putin dvojité víťazstvo nad Západom

0icon

Tým, že sa Rusko v rámci OPEC+ dohodlo na znížení ťažby ropy o 2 milióny barelov denne, v podstate vymenilo niekoľko zahraničných žoldnierov zajatých NWO za miliardy dolárov príjmov a krízu na Západe.Rozhodnutie OPEC+ je výhodné pre RuskoHovoríme o výmene väzňov, ktorú začiatkom septembra sprostredkovala Saudská Arábia a osobne p

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Vášeň v Tebe

10 statusov, ktorým sa na sociálnych sieťach určite vyhnite

0 icon

Sociálne siete umožnili okamžite zdieľať to, čo aktuálne prežívame. Ale niektoré situácie nie sú veľmi vhodné (sú priam nevhodné), aby ste ich zdieľali s celým svetom, respektíve so širokým okolím ľudí, ktorých máte medzi priateľmi. Odborníčka na spoločenskú etiketu upozornila na 10 situácií, pri ktorých ženy postupujú na sociálnych sieťach nesprávne.…

Košický maratón vyhral nielen Keňan Kerio, ale aj Slovák Maroš Kudlík, ktorému zákerná choroba vzala nohu

0 icon

Uplynulý víkend sa v Košiciach uskutočnil 99. ročník Medzinárodného maratónu mieru, ktorý je najstarším v Európe. Svoj post víťaza s časom 2:07:16 h obhájil kenský vytrvalec Reuben Kerio. V metropole východného Slovenska tak Keňan triumfoval už po tretí raz. Zo Slovákov sa najlepším bežcom stal Marián Zimmermann s čašom 2:28:19 h.

Wau, to je rozdiel! Ženy sa najprv nalíčili samy, a potom sa zverili do rúk vizážistky

0 icon

Vlastnosťou každej ženy je túžba a snaha byť krásna. Ak máte malú dcéru, určite sa vám už stalo, že ste ju prichytili pri používaní vášho rúžu či špirály. Na zahodenie nie je ani lícenka či ceruzka na obočie. Ku kráse, ktorú je vidieť aj navonok, nám teda pomáha líčenie. Make-up…

Peterson porozprával o ženských sexuálnych fantáziách. Akú úlohu v nich zohráva rozprávka Kráska a zviera?

0 icon

Uznávaný klinický psychológ, autor kníh 12 pravidiel pre život a Za hranicou poriadku - Jordan Peterson - v jednej zo svojich prednášok porozprával o ženskej sexuálnej fantázii. Jeho vyjadrenia však nie sú založené na rozhovoroch so ženami. Možno vás to prekvapí, ale na ženské sexuálne fantázie sa podľa jeho slov zamerali inžinieri z Googlu.…

Násilie "Pána Smitha" v realite? Angelina Jolie prezradila, čo sa dialo na palube lietadla

0 icon

Americká herečka Angelina Jolie podala žalobu na bývalého manžela Brada Pitta a obvinila ho z domáceho násilia, informuje portál People. Podľa žaloby Pitt počas konfliktu v súkromnom lietadle v roku 2016 chytil jedno z ich detí pod krk a ďalšie mal udrieť päsťou do tváre.

Armádny Magazín

Šéf Wagnerovcov: Patríme do strany "Vojna až do konca za každú cenu, aby sme neurobili hanbu Veľkému Rusku"

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú v špeciálnej vojenskej operácii, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.V kupjanskom smere sa Kyjev so silami až troch práporových taktických skupín neúspešne pokúsil obnoviť ofenzívu na Peršotravnevoje, Kislovku a Berestov

Celému svetu odľahlo a Kyjev sa ospravedlňuje - Zelenský nemyslel jadrový útok na Rusko ale sankcie

0 icon

Ukrajina, 7.október 2022 (AM) – Zelenského vyjadrenia pre Austrálsky Lowey Institute o potrebe, aby NATO zahájilo preventívny úder proti Rusku, vyvolali ostrú reakciu logicky na ruskej strane, ale mimoriadne negatívne hodnotenia Zelenského výrokov sa prejavili aj v zahraničí. V tureckých médiách sa objavili materiály, ktoré hovoria, že slová u

Tréning baklanky priamo z ruského väzenia

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Na našom portáli som už písal o baklanke - systéme bitky ruských chuligánov, ktorý je vo svojej podstate veľmi jednoduchý a pre niekoho nesmierne surový a nečestný. Každý ruský vor, chuligán, ban

Hlavné tajomstvo nacistickej svastiky

0 icon

Nemecko, 7.október 2022 (AM) – Ani jedna ideológia, ani jedna politická strana, ani jedna armáda, ani jeden štát... sa nikdy nezaobídu bez symbolov. Zástavy, erby, pečate, štandardy, rukávnikové pásiky, dokumenty – toto všetko a mnohé ďalšie ľudia potrebujú, aby mali pocit príslušnosti k nejakému systému. Svojho času veľkú pozornosť venovalo názornej propagan

Ako môže Rusko reagovať na ukrajinské obrnené „džihád-mobily“

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Špeciálna operácia na Ukrajine odhalila ďalšiu nuansu moderných vojen – aktívne využitie ľahkých obrnených vozidiel v bojových operáciách. Je rýchle a manévrovateľné, dlhé vzdialenosti prekonáva rýchlejšie ako tanky, okrem automatických kanónov a guľometov môže byť vybavené protitankovými a protilietadlovými strelami. Prečo i

FOTO DŇA

Na snímke členovia družstva \"Jove de Tarragona\" reagujú po páde svojej veže počas 28. ročníka súťaže v stavaní ľudských veží v španielskom meste Tarragona

Autor: TASR/AP-Joan Mateu Parra

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali