Ján Čarnogurský: Štefan Hríb, .týždeň, generál Mladič

Bratislava 30. novembra 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

Bolo to pred šiestimi rokmi. Šéfredaktor časopisu .týždeň Štefan Hríb nakrútil so mnou video-vložku do jeho TV-relácie Pod lampou o vojne v Juhoslávii. Po nakrútení sme sa ešte zostali rozprávať o Juhoslávii azda hodinu.

Na snímke Ján Čarnogurský

Vytkol som mu, že opakuje len protisrbskémantry o vraždení Albáncov, ale vôbec sa nezmieni ako Albánci (či moslimovia) zabíjajú Srbov. Ku vraždeniu moslimských mužov v Stebrenici som mu povedal, ako moslimské milície zo Srebrenice v noci vyrážali do okolitých srbských dedín, vraždili tamojších obyvateľov, vrátane žien a detí. Po vykonaní diela sa vrátili do Srebrenice a tam boli pod ochranou vojenských oddielov OSN. Srbské oddiely Bosny pod velením generála Mladiča čiastočne za trest (predpokladám), čiastočne nevidiac inú možnosť ochrany Srbov v dedinách okolo Srebrenice, vtrhli do Srebrenice, zajali srebrenických moslimských mužov a za mestom ich postrieľali.

Píšem „srebrenických moslimských mužov“, ale Srbi udávajú, že pred vojnou žilo v Srebrenici asi 30 % Srbov. Moslimovia (neviem uviesť iný názov) po vypuknutí vojny Srbov z mesta vyhnali a mnohých zabili.

V juhoslovanskej vojne každá strana spochybňuje počet obetí druhej strany. Srbi spochybňujú počet zabitých mužov zo Srebrenice, moslimovia spochybňujú počet zabitých Srbov okolo Srebrenice. S počtami obetí preto nebudem argumentovať. Veď vo vojne sa nepoužíva podvojné účtovníctvo na zrátanie obetí.

Ale medzi oboma stranami vojny v Juhoslávii je nesporné, že moslimovia zo Srebrenice v noci vyrážali z mesta a zabíjali obyvateľov dedín okolo, dediny ničili. Medzinárodný tribunál pre zločiny v bývalej Juhoslávii, zasadajúci v Haagu aj súdil veliteľa moslimskej polície v Srebrenici Nasera Oriča za vraždenie Srbov v okolí mesta. Nakoniec ho oslobodil nie preto, že by sa okolo Srebrenice nevraždilo, ale nemal za preukázané, že vraždenie riadil Orič. Holandský veliteľ jednotky OSN v Srebrenici pplk. Karremans uviedol, že okolo Srebrenice zničili 192 (srbských) dedín. Veliteľ vojsk OSN v Bosne a Hercegovine francúzsky generál Morillon vypovedal pred súdom v Haagu, že obsadenie Srebrenice jednotkami generála Mladiča bolo odplatou za výpady Bosniakov do srbských dedín v okolí.

Štefan Hríb sa divil, že o tom všetkom nič nevie. Ja som sa divil, že ako novinár o tom všetkom nič nevie. Dohodli sme sa, že mu pošlem argumentáciu o zločinoch moslimov proti Srbom, ktorú si Štefan Hríb overí. Ak ju bude pokladať za vierohodnú, napíše o tom článok do .týždňa. Argumentáciu som mu poslal, kópiu prikladám. Asi po dvoch-troch mesiacoch som stretol Hríba v meste. Opýtal som sa ho, či pokladá argumentáciu, ktorú som mu zaslal, za vierohodnú a kedy napíše sľúbený článok do .týždňa. Odpovedal mi, že argumentácia je presvedčivá a článok napíše, keď bude vhodná príležitosť, napríklad výročie Srebrenice. Tak som teda čakal. Hríbov článok sa neobjavoval, ale .týždeň nepublikoval ani protisrbské články. Povedal som si, že aspoň toľko a nechcel som vyhrocovať tému.

Asi pred rokom-dvoma Andrej Bán uverejnil v .týždni jednostranný článok o vojne v Juhoslávii, ale len na webovej stránke. Zase som si povedal, že ešte počkám. V poslednom čísle .týždňa z 27. novembra však .týždeň uverejnil v printovom vydaní článok o odsúdení generála Mladiča, opakujúci protisrbské obvinenia bez jedinej zmienky o tom, čo robili srebrenické milície. To už bolo veľa. Štefan Hríb nedodržal slovo, ktoré mi dal. Nejde len o dané slovo. Štefan Hríb sa spreneveril poslaniu novinára pravdivo informovať svojich čitateľov. Usudzujem, že to urobil, resp. neurobil z občianskej a novinárskej zbabelosti. Nemá odvahu vymaniť sa z pút politickej korektnosti. Americký hegemón by zle znášal, keby .týždeň uverejnil text čo aj len relativizujúci srbskú vinu.

Tak je to s Tebou, Štefan.

 

Môj mail Štefanovi Hríbovi zo dňa 24. júna 2011 poslaný o 9.54 hod:

Milý Števo,

nadväzujem na našu debatu po dokrútke pre Lampu. Vtedy sme sa dohodli, že ja Ti pošlem argumenty, na základe ktorých tvrdím, že Bosniaci zo Srebrenice robili výpady do okolitých srbských dedín, dediny ničili a Srbov vraždili. Po výpadoch do dedín sa vrátili do Srebrenice a ocitli sa vlastne pod ochranou vojsk OSN. Vraždenie Srbov okolo Srebrenice vyvolávalo u Srbov vášne, ktoré sa potom naplno prejavili pri vraždení Bosniakov armádou gen. Mladiča.

Ty si bol veľmi prekvapený, že o niečom takom počúvaš, keďže predtým si o výpadoch Bosniakov proti srbským dedinám vôbec nepočul. Dohodli sme sa, že Ti pošlem doklady o bosniackych výpadoch proti Srbom, nazvime to dôkazy – Ty si ich overíš, kde uznáš za vhodné a ak ich uznáš za vierohodné, napíšeš potom článok do .týždňa. Dôkazy teda ďalej pripájam. Ešte na okraj poznamenávam, že nie som odborníkom na Balkán a tak sa mohlo stať, že som použil nesprávnu terminológiu v televíznej dotáčke. Terminológia bola vecne správna, ale pripúšťam, že moje konkrétne označenie bosniackych či muslimských bojovníkov sa nepoužívalo a nepoužíva a v tom zmysle nezapadá do politickej korektnosti.Opakujem, že Balkánom sa systematicky nezaoberám a tak sa mohlo stať, že som použil formálne nesprávne označenie.

Ďalej chcem uviesť, že počty obetí si obe strany navzájom spochybňujú. Počet zavraždených Srebreničanov sa uvádza všeobecne 7-8 tisíc. Srbi tento počet spochybňujú a nielen Srbi, ako uvediem neskôr.

Srbi zas uvádzajú počty zabitých Srbov okolo Srebrenice asi na 3 400. Bosniaci zase tieto počty spochybňujú. Počty obetí som preto v žiadnych svojich prejavoch neuvádzal, pretože sa v nich jednoducho nevyznám a nepovažujem ich za osobitne dôležité pre zaujatie stanoviska.

Konečne, výpady Bosniakov do srbských dedín okolo Srebrenice sú všeobecne známe a sporný je iba ich rozsah. Dokonca aj Andrej Bán v relácii Pod lampou povedal, že videl akýsi dokumentárny film o zničenej dedine či mestečku pri Srebrenici – Bratunac. Podľa Bánových slov tam padlo asi tak 600 Srbov, okolo 130 civilistov a zvyšok srbských vojakov. Srbi udávajú počet obetí v tejto dedine asi na 2-násobok.

Za rozhodujúce považujem, že výpad Bosniakov do tejto dediny a jej zničenie nie je vo svetových médiách vôbec sporné. Ak si o výpadoch Bosniakov do srbských dedín okolo Srebrenice doteraz nepočul, je to otázka o vierohodnosti súčasných svetových médií, ale malo to byť podnetom preTeba, aby si rozšíril okruh médií, z ktorých čerpáš svoje informácie.

Ale teraz k veci. Zasielam Ti tri zdroje informácií. Prvým zdrojom je rozsudok Medzinárodného súdu v Haagu proti Naserovi Oričovi, veliteľovi polície a aj akejsi vojenskej jednotky v Srebrenici.

Orič je Bosniak, moslim. V Haagu ho súdili vo dvoch bodoch. Jeden sa týkal mučenia a zabíjania Srbov v bosnianskej väznici a druhý práve výpadov do okolitých srbských dedín.Prvý bod nás v tejto súvislosti nezaujíma. Obvinenie proti Oričovi je uvedené na str. 2-4 rozsudku, ktorý Ti zasielam.

Podrobné rozoberanie výpadov do okolitých srbských dedín je uvedené pod názvom Chargesand findings withregard to wantondestruction of cities, townsor villages not justified by military necessity, na str. 203-240 rozsudku.V rozsudku sa uvádza, že výpady trvali od júna 1992 do januára 1993. Presnejšie Naser Orič bol obžalovaný za toto obdobie.

Srbi udávajú ďaleko väčší počet zničených srbských dedín okolo Srebrenice. Keď nie sú uvedené v rozsudku Haagskeho súdu, nemusí to znamenať, že neboli útoky na väčší počet dedín, ale nebol z nich jednoducho obvinený Naser Orič. V rozsudku sa píše, že aj Srbi z okolitých dedín robili výpady proti susedným či aj vzdialenejším moslimským dedinám. Mohla to byťpravda, balkánske vojny boli obyčajne reťazením vraždenia a odplaty za vraždenie. On the end of the day však boli zrovnané so zemou a zavraždení alebo vyhnaní obyvatelia srbských dedín.

Naser Orič nakoniec nebol uznaný vinným za ničenie dedín a vraždenie okolo Srebrenice nie preto, že by k tomuto nebolo dochádzalo, ale preto, že súd o jeho zavinení nebol presvedčený. Nebol presvedčený najmä preto, že ničenie a vraždenie uskutočňovali aj Bosniaci, či civili alebo ozbrojené jednotky, ktoré nepodliehali Oričovi. Samotné ničenie a vraždenie však súd nevyvracia. Nám však nejde o Oričovu vinu, ale práve o ničenie a vraždenie v srbských dedinách.

Ako ďalší dokument zasielam knihu The Srebrenica Massacre, editid by Edward S. Hermann. Vyšla v r. 2010 niekde na Západe. Celkovo je ladená prosrbsky, ale to by Ti nemalo prekážať pri objektívnom zvažovaní faktov, ktoré obsahuje. Knihu taktiež pripájam ako prílohu.

Udalosti predchádzajúce obsadeniu Srebrenice Mladičovým vojskom sú najmä uvedené v kapitole 2. Prelude to the Capture of Srebrenica (str. 37-66). V kapitole sa taktiež píše o výpadoch Bosniakov do srbských dedín okolo Srebrenice.- Holanďania týmto výpadom žiadnym spôsobom nebránili. Možno ani neboli schopní brániť, pretože Bosniaci cez deň vystupovali v Srebrenici buď ako civili, alebo ako srebrenická bosniacka polícia.

Poukazujem z tejto kapitoly na poznámku č. 36 a poznámku č. 37 na str. 47. V prvej poznámke je citácia z vystúpenia veliteľa holandského kontingentu v Srebrenici, pplk. Thomasa Karremansa na tlačovej konferencii v Záhrebe dňa 23. júla 1995. Pplk. Karremans uviedol, že okolo Srebrenice bolo zničených 192 dedín. Podľa výpovede gen. Morillona, veliteľa vojsk OSN v Bosne a Hercegovine pred súdom proti Oričovi, gen. Morillon na otázku sudcu, či obsadenie Srebrenice Mladičovým vojskom bola odplata za výpady Bosniakov do srbských dedín v okolí odpovedal: „Áno, áno, áno.“ V poznámke 41 je citácia opäť gen. Morillona na súde v Haagu, že podľa jeho názoru Naser Orič konal podľa politických inštrukcií prezidenta Izetbegoviča. Podľa pozn. 14 na str. 41 reportérka nemeckého časopisu Der Spiegel Renate Flottau pri jednej návšteve prezidenta Izetbegoviča spoznala v miestnostiach prezidentskej budovy Osamu Bin-Ladena.

Ako tretí dokument pripájam list prof. Rajko Dolečka. Prof. Doleček je Srb žijúci v Česku. Jeho list je samozrejme veľmi prosrbský, ale nemalo by Ťa to odradiť od kritického overovania údajov, ktoré sú v ňom uvedené. Napr. toho, že v Srebrenici žilo na začiatku vojny okolo 30 % Srbov, ale po vypuknutí ich Bosniaci všetkých vyhnali a mnohých z nich pozabíjali. V liste sa cituje americký odborník Y. Bodanski. Spochybňuje počet mŕtvych Bosniakov v Srebrenici.

Y. Bodanského osobne poznám z ktorejsi konferencie. Pôsobil a možno ešte stále pôsobí ako expert na terorizmus pri Bielom dome vo Washingtone.

Toľko ku údajom o zabíjaní Srbov v okolíSrebrenice, a to v období pred Srebrenickým masakrom.

V rozhovore po natočení dotáčky si mi hovoril, že som si vytvoril okolo seba image, že hovorím iba priaznivé veci pre Srbov a nehovorím o nich žiadne nepriaznivé veci. Pripúšťam, že sa mohol o mne vytvoriť taký dojem. Ale Ty vidíš sám na sebe, že vo svetových médiách leteli iba samé negatívne správy o Srboch a v najlepšom prípade to bola polopravda. V takom prípade som nepovažoval za seriózne ani nepovažujem, aby som do tej protisrbskej polopravdy pripájal ešte nejaké ďalšie kvapky protisrbštiny.

Čakám na Tvoju reakciu na zaslané dokumenty.

Srdečne zdravím,

Jano

Ján Čarnogurský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Kavecká: Slovensko stojí pred mimoriadne dôležitou skúškou súdržnosti, odvahy a solidarity

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (HSP/Foto:Screenshot video)   Predstavitelia hnutia OĽANO naďalej žiadajú všetkých zdravotníkov, aby v rámci ich ľudských možností podporili spoločné úsilie v boji s pandémiou a zapojili sa do plošného testovania „Plne chápem aktuálnu vyťaženosť mojich kolegov. Momentálne však stojíme pred vážnou hrozbou kolapsu zdravotníctva, ktorému môžu zabrániť…

Ruský rezort diplomacie obvinil Orbána z prekrúcania dejín

0 icon

Moskva/Budapešť 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Russian Embassy, UK Twitter)   Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán hrubým spôsobom prekrútil dejiny, keď obelisk na budapeštianskom Námestí slobody označil za "pomník sovietskej okupácie" Informovala o tom v piatok internetová stránka komerčnej televízie ATV s odvolaním sa na vyhlásenie hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije…

V bruselskej štvrti Molenbeek suspendovali učiteľa, ktorý žiakom ukazoval karikatúry Mohameda

0 icon

Brusel 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Miguel Tovar)   Bruselská mestská časť Molenbeek suspendovala učiteľa, ktorý žiakom ukazoval karikatúry proroka Mohameda v rámci diskusie o zabití francúzskeho učiteľa dejepisu zo 16. októbra. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu Molenbeeku Učiteľ ukázal jednu z karikatúr zverejnených vo…

Hrčka: Materiál do Petržalky dorazil, zdravotníkov garantovať nevieme

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Bratislavská mestská časť Petržalka, obec s najväčším počtom odberných miest (96) na Slovensku, dostala materiál na celoplošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19. Na sociálnej sieti to oznámil petržalský starosta Ján Hrčka s tým, že ak nič nebude chýbať, v sobotu (31. 10.) ráno…

Obyvatelia Texasu odovzdali viac ako deväť miliónov volebných lístkov

0 icon

Austin 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Elise Amendola)   Obyvatelia amerického štátu Texas odovzdali v tohtoročných prezidentských voľbách už viac volebných lístkov ako počas celých volieb v roku 2016. V predčasnom hlasovaní v štáte, ktorý bol donedávna verný Republikánskej strane, ide o nevídaný nárast a môže sa stať, že sa počas tohtoročných…

Thunbergová bude pre pandémiu protestovať za ochranu klímy opäť online

0 icon

Štokholm 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Matt Dunham)   Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová v piatok vyhlásila, že pre stúpajúci počet ľudí nakazených novým koronavírusom v krajine preruší svoje pravidelné protesty pred švédskym parlamentom v Štokholme a vráti sa výlučne k online kampani. Informovala o tom agentúra Reuters "Situácia sa zhoršuje, a…

Česko predlžuje núdzový stav do 20. novembra

0 icon

Praha 30. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Poslanecká snemovňa českého parlamentu v piatok schválila predĺženie núdzového stavu v krajine o tri týždne. V dôsledku súčasnej epidemiologickej situácie s novým koronavírusom tak bude platiť do piatku 20. novembra Vláda pritom žiadala predĺžiť stav až do 3. decembra, to však odmietla…

Po zemetrasení hlásia v Turecku a Grécku najmenej 14 obetí a stovky zranených

0 icon

Istanbul 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ismail Gokmen)   Najmenej 14 obetí na životoch a viac ako 400 zranených si vyžiadalo zemetrasenie, ktoré v piatok zasiahlo Turecko a Grécko, informovala agentúra AP Najmenej 12 ľudí prišlo o život v meste Izmir na západnom pobreží Turecka a 419 utrpelo zranenia, uviedla AP s…

Chren: Samosprávy robia všetko v právnom vákuu

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Neexistuje právny rámec, na základe ktorého by mali samosprávy v rámci celoplošného testovania na COVID-19 povinnosť robiť čokoľvek z toho, čo robia. Nemajú ani žiaden podklad, na základe ktorého by mali zaručený nárok mať čokoľvek z toho refundované. Upozornil na to starosta bratislavského…

Premiér vystúpil v mimoriadnom prejave k testovaniu: „Pozývam vás, poďte. Máme obrovskú šancu týmto naším slovenským unikátnym liekom vykročiť v ústrety slobode“

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Premiér Igor Matovič (OĽANO) pozval všetkých ľudí na víkendové plošné testovanie na COVID-19. Hovorí o pokuse predísť úplnému lockdownu a boji za ochranu zdravia a životov "Pozývam vás, poďte. Máme obrovskú šancu týmto liekom, našim slovenským unikátnym liekom, vykročiť v ústrety slobode a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Sú ozaj PCR a antigénové testy štátom registrované?

0icon

Štátny ústav kontroly liečiv je bezpochyby autorita, ktorá by mala mať dôveru občanov SR vzhľadom k skutočnosti, že má zabezpečovať, aby sa trhu vyskytovali iba lieky, ktoré sú pre zdravie občana neškodné. Na ich stránkach si môžeme prečítať nasledovnú informáciu citujem: „Všetky antigénové testy obstarané štátom sú riadne registrované a spĺňajú požiadavky…

Roman Huťa

Bod zlomu - zničenie pohanských národov

0icon

Pohanské národy sú tie, ktoré na najvyššie miesto v hodnotovom rebríčku nestavajú človeka, ale hodnoty materiálne. Ako povedal náš bývalý tiežprezident: „Ľudské práva nemôžu byť nadradené obchodným záujmom.“ Pád Babylonu a zničenie pohanských národov bude mať jednu príčinnú súvislosť. V článku „Nad slnko jasnejšie“ som písal, ako sa pripraviť a správať pri jadrovej nehode…

Slavěna Vorobelová

Čaputová sa vzoprela diktátorovi

0icon

Najprv správa, že na Slovensko prichádza rakúska armáda (pravdepodobne protiústavne), ktorá je ochotná poskytnúť 50 armádnych medikov, nakoľko Slovensko sa vraj nachádza v humanitárnej kríze. Potom KONEČNE z úkrytu vylezie prezidentka, hlavná veliteľka ozbrojených síl, ktorá prezentuje šokujúcu správu o nezrealizovateľnosti plánu celoplošného testovania a odporúča, aby sa uskutočnilo len…

Štefan Paulov

Pán MUDr. MIKAS, nerobte to!

0icon

Pán MUDr. MIKAS, nerobte to!     ...Keď pri svojej lekárskej praxi zbadám alebo vypočujem niečo, čo by malo zostať tajomstvom o súkromnom živote ľudí, všetko zamlčím a ako tajomstvo uchovám.... Ak budem túto prísahu dodržiavať a poriadne spĺňať, nech sa mi dožičí žiť navždy šťastne, nech sa dožijem úcty…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Vyberáme si domáce zviera, ktoré sa na nás podobá?

0 icon

Veda tvrdí, že ľudia majú tendenciu vyberať si domáce zviera, ktoré vyzerá podobne ako oni. Gerrard Gethings, profesionálny fotograf zvierat, sa rozhodol, že to dokáže. V sérii pozoruhodných porovnaní s názvom #doyoulooklikeyourdog a #doyoulooklikeyourcat porovnáva portréty ľudí a ich domácich miláčikov a zdôrazňuje spoločné črty. Výsledky sú naozaj pozoruhodné! Či už je to tak, že…

Dievčenský tím inžinierok vymyslel stan pre bezdomovcov na solárny pohon

0 icon

Úspech si vyžaduje čas, obetu, oddanosť a kus tvrdej práce. Skupina dievčat zo strednej školy mala všetky tieto artribúty a dosiahli svoje. Bývanie pre bezdomovcov sa rozhodli riešiť po svojom. Keďže pochádzajú z rodín s nízkym príjmom, nemohli im prispieť finančne. A tak sa dievčenskí tím rozhodol uspokojiť potreby bezdomovcov po svojom. Podarilo sa im…

Vďaka svojmu humoru dokázali pobaviť celý internet

0 icon

Myslím si, že najlepšia vec pri riešení problému je nájsť v tejto veci aspoň trocha humoru. Vraví sa, že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. A aj preto sa ľudia rozhodli, že niektoré ťažké situácie zoberú športovo. Práve vďaka takýmto ľuďom sa potom môže široká verejnosť…

Tajná uzavretá skupina Bilderberg (3. časť)

0 icon

Prinášame vám tretiu a zároveň záverečnú časť o tajuplnej skupine so sídlom v Holandsku, ktorá nesie názov podľa hotela, kde sa jej účastníci stretli po prvýkrát – Bilderberg. Nad skupinou visí množstvo otáznikov, jedna vec je však istá. Málokto odmietne pozvánku na stretnutie Bilderberg. Účasť na stretnutí skupiny je veľmi…

Čo sa stane s tvojím telom, ak prestaneš jesť soľ?

0 icon

Mnoho z nás sa zameriava na to, aby sme jedli menej soli, a v niektorých prípadoch ju úplne vyradíme z nášho jedálnička, pretože soľ sa považuje za zdraviu škodlivú. Nie je to však všetko úplne pravda, koniec koncov, soľ je dôležitý elektrolyt, ktorý pomáha nášmu telu normálne fungovať. Ak si sa rozhodol vyhnúť…

Vo svete IT

Čo sa stane s telom astronauta po jeho smrti vo vesmíre?

0 icon

Astronautom sa nemôže stať každý. Už od začiatku si vesmírne agentúry starostlivo vyberajú kandidátov, ktorí následne prejdú extrémne náročným procesom. Je na to dobrý dôvod, vesmír je totiž najnebezpečnejším miestom, aké poznáme a aj tá najmenšia chyba môže znamenať katastrofu. Čo by sa teda stalo, ak by astronaut zomrel vo…

Pozrite sa na 4 exoplanéty, ktoré sa podobajú na našu Zem

0 icon

Zem je momentálne našim jediným domovom. Astronómovia však denne pátrajú po nových exoplanétach a niekoľko z nich by mohlo mať vhodné podmienky pre život. Ktoré sú to? Hovorí o tom aj YouTube kanál Top Fives. TOI 700d TOI 700d je prvou planétou, podobnou Zemi, ktorá bola objavená satelitom TESS, na…

Ako to vyzerá s dostupnosťou MIUI 12 pre Xiaomi zariadeniu k dnešnému dňu?

0 icon

Ešte začiatkom tohto mesiaca sme vám priniesli aktualizovaný zoznam smartfónov, pre ktoré medzičasom spoločnosť Xiaomi uvoľnila MIUI 12 nadstavbu. V priebehu posledných dní až týždňov, spoločnosť uvoľnila aktualizáciu pre ďalšie modely zariadení. A práve preto vám prinášame aktualizovaný zoznam zariadení, pre ktoré stiahnete k dnešnému dňu MIUI 12. Pre tieto…

Pozrite sa, ako si môžete zapnúť tmavý režim aj v nepodporovaných Android aplikáciách vrátane Facebooku!

0 icon

Tmavý režim je čoraz populárnejším medzi používateľmi, ale aj napriek tomu mnoho aplikácií ho nepodporuje vrátane Facebooku. V súčasnosti (Android 10 a novší) podporuje zapnutie tmavého režimu, a následne sa automaticky prispôsobuje aj rozhranie aplikácií, ktoré túto funkciu podporujú. Čo však môžete urobiť, ak túto funkciu jednotlivé aplikácie nepodporujú? V…

Google testuje super funkciu pre Google Play, ktorá vám pomôže identifikovať potenciálne kvalitnejšie aplikácie

0 icon

V Google Play aktuálne nájdeme státisíce až milióny aplikácií, ale aj napriek tomu, výber tých kvalitnejších je vcelku náročným procesom. Dôvodom je, že do obchodu sa dostanú aj menej kvalitné aplikácie, ktorých je bohužiaľ väčšina. S problémom vyselektovania tých viac kvalitných aplikácií od menej kvalitných, by mohla pomôcť nová funkciu,…

Armádny Magazín

Zásadná pripomienka k pripravovanej novele zákona o strelných zbraniach

0 icon

Slovensko, 30.október 2020 (AM) - Dňa 15.10.2020 bol oficiálne zverejnený návrh novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, ktorým sa má do právneho poriadku SR prevziať Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017. Našu analýzu tohto návrhu nájdete tu: 

Čína si s útokom na Trumpa počkala na najlepší čas - týždeň pred voľbami: Odmena za dodávky zbraní Taiwanu

0 icon

Čína, 30.október 2020 (AM) - Čína oznámila bezprostredné uvalenie sankcií na najväčšie americké spoločnosti. Je pozoruhodné, že sa tak stalo týždeň pred americkými prezidentskými voľbami. Je nepravdepodobné, že by Donald Trump mal čakať, že Čína, ktorú Trump všemožne démonizoval počas svojej predvolebnej kampane na prezidenta USA, ne

Českí vojaci v Mali: Budú bojovať proti teroristom alebo za francúzske neokoloniálne záujmy ?

0 icon

Česko, 30.október 2020 (AM) - Počas včerajšieho zasadnutia v Českej Snemovni iba 20 poslancov zo 133 prítomných nepodporilo vládny návrh na vyslanie elitného oddielu špeciálnych síl z Prostějova do Mali, ktorých úlohou by nebola len úloha poradcov tamojším vojakom, ale vyrážali by s nimi

Korotčenko: Arménsko sa útokmi na civilistov snaží zatiahnuť Rusko do vojny v Náhornom Karabachu

0 icon

Rusko, 30.október 2020 (AM) - Vojenský expert Igor Korotčenko vysvetlil význam raketových útokov Arménska na azerbajdžanské mestá. Je presvedčený, že konečným cieľom je zatiahnuť Rusko do konfliktu v Náhornom Karabachu. Vojenský expert, šéfredaktor časopisu Národná obrana Igor Korotčenko vysvet

Nasadzuje Turecko špeciálne sily na hranice Arménska?

0 icon

Turecko, 30.október 2020 (AM) - V pondelok 26. októbra, ruské vzdušné sily so sídlom v Sýrii podľa niekoľkých súbežných zdrojov ťažko zasiahli výcvikové základne a povstalecké sily podporované Ankarou na severe Sýrie, pričom zabili niekoľko desiatok povstalcov a asi ďalších sto zranili. Tieto útoky, podľa zdrojov blízkych tureckej moc

Svetlo sveta

Pre Cirkev na Slovensku platí oddnes pôst za odvrátenie koronavírusu

0 icon

Biskupi Slovenska vyhlásili prísny pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne “Modlitbu za Slovensko”. “Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a…

“Za túto vieru som pripravený zomrieť”

0 icon

“Chcem Vás povzbudiť, aby ste boli hrdí na našu Katolícku vieru, ktorá je tým najväčším a najkrajším darom, ktorý nám Boh udelil,” povedal na konferencii o ochrane katolíckej identity kazašský biskup Athanasius Schneider. Biskup Schneider patrí medzi popredných obhajcov vernosti učenia Magistéria Cirkvi a kritizuje snahu vykladať dogmy Cirkvi v…

Zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka

0 icon

V nemocnici v Levoči dnes ráno zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. TK KBS o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher. Podrobnosti o pohrebe budú zverejnené neskôr, uviedol. “Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou…

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie na deti do 12 rokov

0 icon

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie aj na deti do 12 rokov. V Holandsku totiž vláda oznámila, že povolí vykonávanie eutanázie aj u terminálne chorých detí do 12 rokov. Krajina, ktorá umožnila eutanáziu ako prvá na svete, najskôr len v obmedzenej forme, postupne rozšírila jej vykonávanie na všetky vekové…

S modlitbou ruženca premenil prázdny kostol v moslimskej štvrti na živú farnosť s 1000 veriacimi na omši.

0 icon

Michel Marie Zanotti je katolíkom z prinútenia, keď starý otec, žid, pred strachom z II. svetovej vojny, dal svoje deti pokrstiť. Otec Michel, ako ho dnes pozná celé Francúzsko, patrí dnes k veľkým pokladom francúzskeho katolíckeho duchovenstva. Veľa moderných kňazov pri vlastnej interpretácii II. Vatikánskeho koncilu nadobudlo dojem, že k…

icon FOTO DŇA