Ján Čarnogurský: Štefan Hríb, .týždeň, generál Mladič

Bratislava 30. novembra 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

Bolo to pred šiestimi rokmi. Šéfredaktor časopisu .týždeň Štefan Hríb nakrútil so mnou video-vložku do jeho TV-relácie Pod lampou o vojne v Juhoslávii. Po nakrútení sme sa ešte zostali rozprávať o Juhoslávii azda hodinu.

Na snímke Ján Čarnogurský

Vytkol som mu, že opakuje len protisrbskémantry o vraždení Albáncov, ale vôbec sa nezmieni ako Albánci (či moslimovia) zabíjajú Srbov. Ku vraždeniu moslimských mužov v Stebrenici som mu povedal, ako moslimské milície zo Srebrenice v noci vyrážali do okolitých srbských dedín, vraždili tamojších obyvateľov, vrátane žien a detí. Po vykonaní diela sa vrátili do Srebrenice a tam boli pod ochranou vojenských oddielov OSN. Srbské oddiely Bosny pod velením generála Mladiča čiastočne za trest (predpokladám), čiastočne nevidiac inú možnosť ochrany Srbov v dedinách okolo Srebrenice, vtrhli do Srebrenice, zajali srebrenických moslimských mužov a za mestom ich postrieľali.

Píšem „srebrenických moslimských mužov“, ale Srbi udávajú, že pred vojnou žilo v Srebrenici asi 30 % Srbov. Moslimovia (neviem uviesť iný názov) po vypuknutí vojny Srbov z mesta vyhnali a mnohých zabili.

V juhoslovanskej vojne každá strana spochybňuje počet obetí druhej strany. Srbi spochybňujú počet zabitých mužov zo Srebrenice, moslimovia spochybňujú počet zabitých Srbov okolo Srebrenice. S počtami obetí preto nebudem argumentovať. Veď vo vojne sa nepoužíva podvojné účtovníctvo na zrátanie obetí.

Ale medzi oboma stranami vojny v Juhoslávii je nesporné, že moslimovia zo Srebrenice v noci vyrážali z mesta a zabíjali obyvateľov dedín okolo, dediny ničili. Medzinárodný tribunál pre zločiny v bývalej Juhoslávii, zasadajúci v Haagu aj súdil veliteľa moslimskej polície v Srebrenici Nasera Oriča za vraždenie Srbov v okolí mesta. Nakoniec ho oslobodil nie preto, že by sa okolo Srebrenice nevraždilo, ale nemal za preukázané, že vraždenie riadil Orič. Holandský veliteľ jednotky OSN v Srebrenici pplk. Karremans uviedol, že okolo Srebrenice zničili 192 (srbských) dedín. Veliteľ vojsk OSN v Bosne a Hercegovine francúzsky generál Morillon vypovedal pred súdom v Haagu, že obsadenie Srebrenice jednotkami generála Mladiča bolo odplatou za výpady Bosniakov do srbských dedín v okolí.

Štefan Hríb sa divil, že o tom všetkom nič nevie. Ja som sa divil, že ako novinár o tom všetkom nič nevie. Dohodli sme sa, že mu pošlem argumentáciu o zločinoch moslimov proti Srbom, ktorú si Štefan Hríb overí. Ak ju bude pokladať za vierohodnú, napíše o tom článok do .týždňa. Argumentáciu som mu poslal, kópiu prikladám. Asi po dvoch-troch mesiacoch som stretol Hríba v meste. Opýtal som sa ho, či pokladá argumentáciu, ktorú som mu zaslal, za vierohodnú a kedy napíše sľúbený článok do .týždňa. Odpovedal mi, že argumentácia je presvedčivá a článok napíše, keď bude vhodná príležitosť, napríklad výročie Srebrenice. Tak som teda čakal. Hríbov článok sa neobjavoval, ale .týždeň nepublikoval ani protisrbské články. Povedal som si, že aspoň toľko a nechcel som vyhrocovať tému.

Asi pred rokom-dvoma Andrej Bán uverejnil v .týždni jednostranný článok o vojne v Juhoslávii, ale len na webovej stránke. Zase som si povedal, že ešte počkám. V poslednom čísle .týždňa z 27. novembra však .týždeň uverejnil v printovom vydaní článok o odsúdení generála Mladiča, opakujúci protisrbské obvinenia bez jedinej zmienky o tom, čo robili srebrenické milície. To už bolo veľa. Štefan Hríb nedodržal slovo, ktoré mi dal. Nejde len o dané slovo. Štefan Hríb sa spreneveril poslaniu novinára pravdivo informovať svojich čitateľov. Usudzujem, že to urobil, resp. neurobil z občianskej a novinárskej zbabelosti. Nemá odvahu vymaniť sa z pút politickej korektnosti. Americký hegemón by zle znášal, keby .týždeň uverejnil text čo aj len relativizujúci srbskú vinu.

Tak je to s Tebou, Štefan.

 

Môj mail Štefanovi Hríbovi zo dňa 24. júna 2011 poslaný o 9.54 hod:

Milý Števo,

nadväzujem na našu debatu po dokrútke pre Lampu. Vtedy sme sa dohodli, že ja Ti pošlem argumenty, na základe ktorých tvrdím, že Bosniaci zo Srebrenice robili výpady do okolitých srbských dedín, dediny ničili a Srbov vraždili. Po výpadoch do dedín sa vrátili do Srebrenice a ocitli sa vlastne pod ochranou vojsk OSN. Vraždenie Srbov okolo Srebrenice vyvolávalo u Srbov vášne, ktoré sa potom naplno prejavili pri vraždení Bosniakov armádou gen. Mladiča.

Ty si bol veľmi prekvapený, že o niečom takom počúvaš, keďže predtým si o výpadoch Bosniakov proti srbským dedinám vôbec nepočul. Dohodli sme sa, že Ti pošlem doklady o bosniackych výpadoch proti Srbom, nazvime to dôkazy – Ty si ich overíš, kde uznáš za vhodné a ak ich uznáš za vierohodné, napíšeš potom článok do .týždňa. Dôkazy teda ďalej pripájam. Ešte na okraj poznamenávam, že nie som odborníkom na Balkán a tak sa mohlo stať, že som použil nesprávnu terminológiu v televíznej dotáčke. Terminológia bola vecne správna, ale pripúšťam, že moje konkrétne označenie bosniackych či muslimských bojovníkov sa nepoužívalo a nepoužíva a v tom zmysle nezapadá do politickej korektnosti.Opakujem, že Balkánom sa systematicky nezaoberám a tak sa mohlo stať, že som použil formálne nesprávne označenie.

Ďalej chcem uviesť, že počty obetí si obe strany navzájom spochybňujú. Počet zavraždených Srebreničanov sa uvádza všeobecne 7-8 tisíc. Srbi tento počet spochybňujú a nielen Srbi, ako uvediem neskôr.

Srbi zas uvádzajú počty zabitých Srbov okolo Srebrenice asi na 3 400. Bosniaci zase tieto počty spochybňujú. Počty obetí som preto v žiadnych svojich prejavoch neuvádzal, pretože sa v nich jednoducho nevyznám a nepovažujem ich za osobitne dôležité pre zaujatie stanoviska.

Konečne, výpady Bosniakov do srbských dedín okolo Srebrenice sú všeobecne známe a sporný je iba ich rozsah. Dokonca aj Andrej Bán v relácii Pod lampou povedal, že videl akýsi dokumentárny film o zničenej dedine či mestečku pri Srebrenici – Bratunac. Podľa Bánových slov tam padlo asi tak 600 Srbov, okolo 130 civilistov a zvyšok srbských vojakov. Srbi udávajú počet obetí v tejto dedine asi na 2-násobok.

Za rozhodujúce považujem, že výpad Bosniakov do tejto dediny a jej zničenie nie je vo svetových médiách vôbec sporné. Ak si o výpadoch Bosniakov do srbských dedín okolo Srebrenice doteraz nepočul, je to otázka o vierohodnosti súčasných svetových médií, ale malo to byť podnetom preTeba, aby si rozšíril okruh médií, z ktorých čerpáš svoje informácie.

Ale teraz k veci. Zasielam Ti tri zdroje informácií. Prvým zdrojom je rozsudok Medzinárodného súdu v Haagu proti Naserovi Oričovi, veliteľovi polície a aj akejsi vojenskej jednotky v Srebrenici.

Orič je Bosniak, moslim. V Haagu ho súdili vo dvoch bodoch. Jeden sa týkal mučenia a zabíjania Srbov v bosnianskej väznici a druhý práve výpadov do okolitých srbských dedín.Prvý bod nás v tejto súvislosti nezaujíma. Obvinenie proti Oričovi je uvedené na str. 2-4 rozsudku, ktorý Ti zasielam.

Podrobné rozoberanie výpadov do okolitých srbských dedín je uvedené pod názvom Chargesand findings withregard to wantondestruction of cities, townsor villages not justified by military necessity, na str. 203-240 rozsudku.V rozsudku sa uvádza, že výpady trvali od júna 1992 do januára 1993. Presnejšie Naser Orič bol obžalovaný za toto obdobie.

Srbi udávajú ďaleko väčší počet zničených srbských dedín okolo Srebrenice. Keď nie sú uvedené v rozsudku Haagskeho súdu, nemusí to znamenať, že neboli útoky na väčší počet dedín, ale nebol z nich jednoducho obvinený Naser Orič. V rozsudku sa píše, že aj Srbi z okolitých dedín robili výpady proti susedným či aj vzdialenejším moslimským dedinám. Mohla to byťpravda, balkánske vojny boli obyčajne reťazením vraždenia a odplaty za vraždenie. On the end of the day však boli zrovnané so zemou a zavraždení alebo vyhnaní obyvatelia srbských dedín.

Naser Orič nakoniec nebol uznaný vinným za ničenie dedín a vraždenie okolo Srebrenice nie preto, že by k tomuto nebolo dochádzalo, ale preto, že súd o jeho zavinení nebol presvedčený. Nebol presvedčený najmä preto, že ničenie a vraždenie uskutočňovali aj Bosniaci, či civili alebo ozbrojené jednotky, ktoré nepodliehali Oričovi. Samotné ničenie a vraždenie však súd nevyvracia. Nám však nejde o Oričovu vinu, ale práve o ničenie a vraždenie v srbských dedinách.

Ako ďalší dokument zasielam knihu The Srebrenica Massacre, editid by Edward S. Hermann. Vyšla v r. 2010 niekde na Západe. Celkovo je ladená prosrbsky, ale to by Ti nemalo prekážať pri objektívnom zvažovaní faktov, ktoré obsahuje. Knihu taktiež pripájam ako prílohu.

Udalosti predchádzajúce obsadeniu Srebrenice Mladičovým vojskom sú najmä uvedené v kapitole 2. Prelude to the Capture of Srebrenica (str. 37-66). V kapitole sa taktiež píše o výpadoch Bosniakov do srbských dedín okolo Srebrenice.- Holanďania týmto výpadom žiadnym spôsobom nebránili. Možno ani neboli schopní brániť, pretože Bosniaci cez deň vystupovali v Srebrenici buď ako civili, alebo ako srebrenická bosniacka polícia.

Poukazujem z tejto kapitoly na poznámku č. 36 a poznámku č. 37 na str. 47. V prvej poznámke je citácia z vystúpenia veliteľa holandského kontingentu v Srebrenici, pplk. Thomasa Karremansa na tlačovej konferencii v Záhrebe dňa 23. júla 1995. Pplk. Karremans uviedol, že okolo Srebrenice bolo zničených 192 dedín. Podľa výpovede gen. Morillona, veliteľa vojsk OSN v Bosne a Hercegovine pred súdom proti Oričovi, gen. Morillon na otázku sudcu, či obsadenie Srebrenice Mladičovým vojskom bola odplata za výpady Bosniakov do srbských dedín v okolí odpovedal: „Áno, áno, áno.“ V poznámke 41 je citácia opäť gen. Morillona na súde v Haagu, že podľa jeho názoru Naser Orič konal podľa politických inštrukcií prezidenta Izetbegoviča. Podľa pozn. 14 na str. 41 reportérka nemeckého časopisu Der Spiegel Renate Flottau pri jednej návšteve prezidenta Izetbegoviča spoznala v miestnostiach prezidentskej budovy Osamu Bin-Ladena.

Ako tretí dokument pripájam list prof. Rajko Dolečka. Prof. Doleček je Srb žijúci v Česku. Jeho list je samozrejme veľmi prosrbský, ale nemalo by Ťa to odradiť od kritického overovania údajov, ktoré sú v ňom uvedené. Napr. toho, že v Srebrenici žilo na začiatku vojny okolo 30 % Srbov, ale po vypuknutí ich Bosniaci všetkých vyhnali a mnohých z nich pozabíjali. V liste sa cituje americký odborník Y. Bodanski. Spochybňuje počet mŕtvych Bosniakov v Srebrenici.

Y. Bodanského osobne poznám z ktorejsi konferencie. Pôsobil a možno ešte stále pôsobí ako expert na terorizmus pri Bielom dome vo Washingtone.

Toľko ku údajom o zabíjaní Srbov v okolíSrebrenice, a to v období pred Srebrenickým masakrom.

V rozhovore po natočení dotáčky si mi hovoril, že som si vytvoril okolo seba image, že hovorím iba priaznivé veci pre Srbov a nehovorím o nich žiadne nepriaznivé veci. Pripúšťam, že sa mohol o mne vytvoriť taký dojem. Ale Ty vidíš sám na sebe, že vo svetových médiách leteli iba samé negatívne správy o Srboch a v najlepšom prípade to bola polopravda. V takom prípade som nepovažoval za seriózne ani nepovažujem, aby som do tej protisrbskej polopravdy pripájal ešte nejaké ďalšie kvapky protisrbštiny.

Čakám na Tvoju reakciu na zaslané dokumenty.

Srdečne zdravím,

Jano

Ján Čarnogurský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

HaZZ: Pri dopravnej nehode v Predajnej zomrel jeden človek

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Pri dopravnej nehode v Predajnej v okrese Brezno zomrel v nedeľu popoludní jeden človek. TASR to potvrdil Jozef Oravkin z operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici Pripomína, že ďalšie osoby sa pri dopravnej nehode dvoch áut zranili a previezli ich…

Slovenské školstvo trápi výrazný výpadok učiteľov

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Výrazný výpadok učiteľov eviduje aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Potvrdil, že je to dlhodobý problém, ktorý chcú riešiť. Na portáli edujobs.sk, ktorý sa zameriava na prácu v školstve, bolo 9. augusta voľných okolo 1250 pracovných miest, z…

Rusko kúpilo od Iránu 1000 dronov a posilnilo strategickú spoluprácu, píše Ejmagnier

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Irán a Rusko zvýšili úroveň svojej strategickej spolupráce v rôznych oblastiach, naposledy vo vesmíre, keď ruská raketa vyniesla na obežnú dráhu iránsky satelit z ruského kozmodrómu v Kazachstane. Irán to nepochybne využije na aktualizáciu svojho zoznamu cieľov a určí ďalšie ciele súvisiace s jeho…

Ján Figeľ: Jozef kardinál Tomko bol duchovným otcom pre Slovensko

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/TK KBS/Foto:Archív Jána Figeľa)   Kardinál Jozef Tomko, s ktorým sa v týchto dňoch lúčime, bol "duchovným otcom pre Slovensko". „Napriek nútenému exilu a zodpovednosti za misie v celom svete jeho srdce zostalo späté s rodnou krajinou," píše pred pohrebou rozlúčkou bývalý osobitný vyslanec pre podporu…

Po páde turistu s trojročným chlapcom v detskom nosiči zasahovala HZS

0 icon

Vysoké Tatry 14. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Po páde jedného z rodičov počas túry vo Vysokých Tatrách utrpel zranenie trojročný chlapec, ktorý bol v detskom nosiči. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že o pomoc ju v nedeľu pri schádzaní zo Studenovodských…

Západ je nespokojný so samitom Putin-Erdogan

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Vedomosti/Foto:TASR/AP/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo)   Ruský prezident Vladimir Putin sa 5. augusta stretol so svojím tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom v Soči, kde sa obaja lídri dohodli na posilnení bilaterálneho obchodu. Erdogan vyhlásil, že rusko-turecké vzťahy dosiahli novú úroveň. Podľa spoločného vyhlásenia vydaného po…

Korotčenko navrhol, aby “lotyššký pes” dostal kopačku do zubov

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Ruský vojenský expert sa vyjadril k rozhodnutiu lotyšského parlamentu vyhlásiť Rusko za "sponzora terorizmu": "Lotyšskí politici prekročili všetky prijateľné hranice. Tradičná diplomatická " zainteresovanosť" v tomto prípade nestačí. Všetci títo čokli, ktorí vycerili zuby na Rusko, si dobre uvedomujú, že dostanú kopanec čižmou…

Kollár pripustil, že rokovanie o štvorkoalícii bude ešte ostré. “Absolútne sa rútime” do predčasných volieb

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Rokovanie o budúcnosti štvorkoalície bude ešte ostré. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to pripustil predseda Národnej rady SR a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. O možnosti predčasných volieb uviedol, že sa do toho "absolútne rútime" Menšinovú vládu Kollár nepovažuje za…

Matovič sa opäť neudržal, pustil sa do Fica aj novinárov. Neskôr uviedol, že OĽaNO je “chybou v systéme”

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Neprešlo ani 24 hodín a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) opäť zverejnil kritický status. Tentokrát sa netýkal SaS, ale Roberta Fica a médií Predseda Smer-SD Robert Fico sa dnes zúčastnil diskusnej relácii TA3 V Politike. Po skončení zverejnil status v…

USA prilievajú olej do ohňa. Na Taiwan dorazila delegácia amerického Kongresu

0 icon

 Tchaj-pej 14. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Na Taiwan podľa miestnych médií v nedeľu dorazila päťčlenná delegácia amerického Kongresu. Informuje Reuters Americkí zákonodarcovia majú počas nasledujúcich dvoch dní v pláne stretnutie s vysoko postavenými taiwanskými vodcami, uviedli svetové agentúry s odvolaním sa na americké zastúpenie na Taiwane. Taiwanský prezidentský úrad uviedol,…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marián Tkáč

Kardinál Tomko si zaslúži našu úctu a vďaku. A štátny pohreb

0icon

Keď prišla správa, že do večnosti sa odobral najstarší člen kardinálskeho zboru, Slovák Jozef Tomko, Mirovi Holečkovi a jeho príbuzným som napísal, že neviem, či im treba vysloviť sústrasť a či nie radšej poďakovať Bohu za dielo, ktoré tento Muž počas svojho 98-ročného pobytu na Zemi vykonal pre katolícky svet…

Marek Brna

Čo je toto za pozdrav?

0icon

https://www.inenoviny.sk/caputova-pouziva-pozdrav-ako-hitler-ktory-oznacuju-ako-satanisticky/ Keď sa chcem s niekým zvítať, tak mu jednoducho podám ruku. Alebo ho potľapkám po ramene. Nikdy v živote som nikoho nevidel pri zvítaní prekrížiť si ruky na hrudi.  Ale asi som naozaj sveta neznalý, nescestovaný. Možno v Bruseli je takéto uvítacie gesto štandardom. A poto

Boris Mesár

Golfský prúd sa skutočne spomaľuje - vlna horúčav v EÚ je práve o tom

0icon

"Klíma",  "CO2" a tak ďalej sú určite dobré témy, ale je potrebné pátrať po príčine . Už dávnejšie som si všimol, že v zahraničnej tlači je téma spomalenia Golfského prúdu málo diskutovaná, hoci sa v eurosektore a najmä na ,,ostrove" odohráva toho oveľa, oveľa zábavnejšie ako teplota (mimochodom, nikto nevie prečo),…

Juraj Tušš

Potenciál slovenského národa v 21.storočí

0icon

Otázka národovectva je v kurze už niekoľko storočí, avšak doteraz, si nie každý vlastenec uvedomuje zmysel, pointu a hĺbku dôležitosti národného zmýšľania ako takého.

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke obrovský kvetinový koberec na bruselskom námestí Grand\' Place

Autor: TASR/AP-Virginia Mayo

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

HaZZ: Pri dopravnej nehode v Predajnej zomrel jeden človek

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Pri dopravnej nehode v Predajnej v okrese Brezno zomrel v nedeľu popoludní jeden človek. TASR to potvrdil Jozef Oravkin z operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici Pripomína, že ďalšie osoby sa pri dopravnej nehode dvoch áut zranili a previezli ich…

Slovenské školstvo trápi výrazný výpadok učiteľov

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Výrazný výpadok učiteľov eviduje aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Potvrdil, že je to dlhodobý problém, ktorý chcú riešiť. Na portáli edujobs.sk, ktorý sa zameriava na prácu v školstve, bolo 9. augusta voľných okolo 1250 pracovných miest, z…

Rusko kúpilo od Iránu 1000 dronov a posilnilo strategickú spoluprácu, píše Ejmagnier

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Irán a Rusko zvýšili úroveň svojej strategickej spolupráce v rôznych oblastiach, naposledy vo vesmíre, keď ruská raketa vyniesla na obežnú dráhu iránsky satelit z ruského kozmodrómu v Kazachstane. Irán to nepochybne využije na aktualizáciu svojho zoznamu cieľov a určí ďalšie ciele súvisiace s jeho…

Ján Figeľ: Jozef kardinál Tomko bol duchovným otcom pre Slovensko

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/TK KBS/Foto:Archív Jána Figeľa)   Kardinál Jozef Tomko, s ktorým sa v týchto dňoch lúčime, bol "duchovným otcom pre Slovensko". „Napriek nútenému exilu a zodpovednosti za misie v celom svete jeho srdce zostalo späté s rodnou krajinou," píše pred pohrebou rozlúčkou bývalý osobitný vyslanec pre podporu…

Po páde turistu s trojročným chlapcom v detskom nosiči zasahovala HZS

0 icon

Vysoké Tatry 14. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Po páde jedného z rodičov počas túry vo Vysokých Tatrách utrpel zranenie trojročný chlapec, ktorý bol v detskom nosiči. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že o pomoc ju v nedeľu pri schádzaní zo Studenovodských…

Západ je nespokojný so samitom Putin-Erdogan

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Vedomosti/Foto:TASR/AP/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo)   Ruský prezident Vladimir Putin sa 5. augusta stretol so svojím tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom v Soči, kde sa obaja lídri dohodli na posilnení bilaterálneho obchodu. Erdogan vyhlásil, že rusko-turecké vzťahy dosiahli novú úroveň. Podľa spoločného vyhlásenia vydaného po…

Korotčenko navrhol, aby “lotyššký pes” dostal kopačku do zubov

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Ruský vojenský expert sa vyjadril k rozhodnutiu lotyšského parlamentu vyhlásiť Rusko za "sponzora terorizmu": "Lotyšskí politici prekročili všetky prijateľné hranice. Tradičná diplomatická " zainteresovanosť" v tomto prípade nestačí. Všetci títo čokli, ktorí vycerili zuby na Rusko, si dobre uvedomujú, že dostanú kopanec čižmou…

Kollár pripustil, že rokovanie o štvorkoalícii bude ešte ostré. “Absolútne sa rútime” do predčasných volieb

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Rokovanie o budúcnosti štvorkoalície bude ešte ostré. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to pripustil predseda Národnej rady SR a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. O možnosti predčasných volieb uviedol, že sa do toho "absolútne rútime" Menšinovú vládu Kollár nepovažuje za…

Matovič sa opäť neudržal, pustil sa do Fica aj novinárov. Neskôr uviedol, že OĽaNO je “chybou v systéme”

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Neprešlo ani 24 hodín a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) opäť zverejnil kritický status. Tentokrát sa netýkal SaS, ale Roberta Fica a médií Predseda Smer-SD Robert Fico sa dnes zúčastnil diskusnej relácii TA3 V Politike. Po skončení zverejnil status v…

USA prilievajú olej do ohňa. Na Taiwan dorazila delegácia amerického Kongresu

0 icon

 Tchaj-pej 14. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Na Taiwan podľa miestnych médií v nedeľu dorazila päťčlenná delegácia amerického Kongresu. Informuje Reuters Americkí zákonodarcovia majú počas nasledujúcich dvoch dní v pláne stretnutie s vysoko postavenými taiwanskými vodcami, uviedli svetové agentúry s odvolaním sa na americké zastúpenie na Taiwane. Taiwanský prezidentský úrad uviedol,…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Kardinál Tomko si zaslúži našu úctu a vďaku. A štátny pohreb

0icon

Keď prišla správa, že do večnosti sa odobral najstarší člen kardinálskeho zboru, Slovák Jozef Tomko, Mirovi Holečkovi a jeho príbuzným som napísal, že neviem, či im treba vysloviť sústrasť a či nie radšej poďakovať Bohu za dielo, ktoré tento Muž počas svojho 98-ročného pobytu na Zemi vykonal pre katolícky svet…

Marek Brna

Čo je toto za pozdrav?

0icon

https://www.inenoviny.sk/caputova-pouziva-pozdrav-ako-hitler-ktory-oznacuju-ako-satanisticky/ Keď sa chcem s niekým zvítať, tak mu jednoducho podám ruku. Alebo ho potľapkám po ramene. Nikdy v živote som nikoho nevidel pri zvítaní prekrížiť si ruky na hrudi.  Ale asi som naozaj sveta neznalý, nescestovaný. Možno v Bruseli je takéto uvítacie gesto štandardom. A poto

Boris Mesár

Golfský prúd sa skutočne spomaľuje - vlna horúčav v EÚ je práve o tom

0icon

"Klíma",  "CO2" a tak ďalej sú určite dobré témy, ale je potrebné pátrať po príčine . Už dávnejšie som si všimol, že v zahraničnej tlači je téma spomalenia Golfského prúdu málo diskutovaná, hoci sa v eurosektore a najmä na ,,ostrove" odohráva toho oveľa, oveľa zábavnejšie ako teplota (mimochodom, nikto nevie prečo),…

Juraj Tušš

Potenciál slovenského národa v 21.storočí

0icon

Otázka národovectva je v kurze už niekoľko storočí, avšak doteraz, si nie každý vlastenec uvedomuje zmysel, pointu a hĺbku dôležitosti národného zmýšľania ako takého.

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Armádny Magazín

Henry Kissinger: USA sú vo vojne na dvoch frontoch, úspešne si „postavili“ proti sebe Rusko aj Čínu

0 icon

USA, 14.august 2022 (AM) – Spojené štáty sú v situácii, keď jeden nesprávny krok ich môže okamžite preniesť za bod, odkiaľ niet návratu. Vedenie USA by pri zvyšovaní svetového napätia, podnecovaní intenzívneho globálneho konfliktu malo pamätať na dôsledky pre samotné USA a tiež hľadať „možnosti“ a nie tvrdohlavo ísť do katastrofy,…

Rusko nepotrebuje nepriateľov, keď má takýchto „spojencov“

0 icon

USA, 14.august 2022 (AM) – Vojaci Tadžikistanu, ako aj armády Kazachstanu, Kirgizska, Mongolska, Pakistanu a Uzbekistanu sa zúčastňujú vojenských taktických manévrov. Cvičenia „Regionálna spolupráca – 22“ začali v Dušanbe. Je potrebné poznamenať, že toto podujatie je najväčšie organizované s podporou Spojených štátov amerických. Americké veľvys

A čo ospravedlnenie? Experti o politike NATO po atómovom útoku na Hirošimu a Nagasaki

0 icon

Japonsko, 14.august 2022 (AM) –  Experti ruského mediálneho projektu „Múzeum NATO“ vysvetľujú prečo sa bombardovanie Hirošimy a Nagasaki nestalo prelomovým momentom v zahraničnej politike USA.   Keď vedenie USA so svojimi vojakmi prijímalo rozhodnutie o bombardovaní, veľmi dobre vedelo čo zažijú budúce obete. Doslova

Estónske ministerstvo obrany sníva že Baltské more sa stane vnútrozemským morom NATO

0 icon

Estónsko, 14.august 2022 (AM) - Estónsko a Fínsko sa dohodli na zjednotení pobrežnej obrany po tom, čo sa Fínsko pripojí k vojensko-politickému bloku NATO. Tým sa uzavrie východ do Baltského mora pre ruské vojnové lode. Uviedol to estónsky minister obrany Hanno Pevkur v rozhovore pre noviny Iltal

Stíhač tankov NATO. Vylepšené ruské samohybné delá 2S25 ukončili skúšky

0 icon

Rusko, 14.august 2022 (AM) – Štátne skúšky modernizovaného 125-milimetrového samohybného protitankového dela 2S25 boli ukončené, uviedol pre RIA Novosti Vladimir Artjakov, prvý zástupca vedúceho ruskej Štátnej korporácie Rostec.   Vojenský expert Alexej Leonkov hovoril o bojových vlastnostiach vylepšeného samohybného protitankového dela 2S25. Samohybné d

FOTO DŇA

Na snímke obrovský kvetinový koberec na bruselskom námestí Grand\' Place

Autor: TASR/AP-Virginia Mayo

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali