A. DANKO: SNS treba očistiť, zachovať a ponúknuť budúcim generáciám

Bratislava 27. decembra (TASR) – Slovenská národná strana (SNS) má pre Slovensko veľkú historickú hodnotu, treba ju však očistiť a obnoviť, aby ju napokon mohli prebrať budúce generácie. V rozhovore pre TASR to vyhlásil predseda SNS Andrej Danko.

Stranu chce viesť pod heslom „Hrdo, slušne a dôstojne“. „To, čo v politike 20 rokov po revolúcii najviac absentuje, je práve hrdosť, slušnosť a dôstojnosť. Zatiaľ sme úctiví a slušní najmä k zahraničným subjektom, ktoré si tu z našich krajín robia jednu veľkú kolóniu,“ povedal líder národniarov.

Jeho strana v minulom roku ostro vystupovala proti reprivatizácii časti SPP, za vyššie zdanenie monopolov a telekomunikačných spoločností a naopak, proti daňovým licenciám a zvyšovaniu odvodov a daní pre bežných občanov. “Politika SNS by mala byť o zdaňovaní tých, čo na to majú. Zatiaľ vidíme len experimentovanie a zdieranie občanov Slovenskej republiky,“ vyhlásil Danko.

Zároveň sa ostro vyhranil voči Európskej únii aj proti novým „antipolitickým“ subjektom na slovenskej politickej scéne. „Je mi smiešne, keď si niekto urobí z politiky biznis, na jednej strane berie štátny príspevok v duchu zákona o politických stranách a na druhej sa tvári, že nie je politickou stranou,“ povedal predseda SNS.

-Aké to bolo, prebrať vedenie Slovenskej národnej strany (SNS) po tak výraznej, ale zároveň aj kontroverznej osobnosti, akou je Ján Slota?-

Prebratie vedenia politickej strany vždy v sebe nesie veľa nových výziev a zodpovednosti. Slovenskú národnú stranu som prebral vo veľmi zlej politickej a ekonomickej situácii. Je to pre mňa aj osobnostná výzva. Určite to nebol ľahký rok, ale zvládli sme to a už sa znova dotýkame parlamentných lavíc.

-SNS má v prieskumoch niektorých agentúr už niekoľko mesiacov stabilne viac ako päť percent, v iných túto hranicu niekedy prekročí a inokedy nie. A napokon sú prieskumy, kde hranicu vstupu do parlamentu neprekračujete… Čím to je?-

Nie som odborník na prieskumy, asi to záleží od konkrétneho spôsobu, ako zberajú dáta. Pre mňa je podstatné, že sme nešli cestou ĽS-HZDS, že sme otočili trend. Nie je obvyklé, že sa strana, ktorá klesne pod päť percent, znovu vráti na zvoliteľnú úroveň. Pre mňa prieskumy nie sú smerodajné, skôr môžu slúžiť ako barometer, ako verejnosť vníma zmeny v našej strane. Evidentne tu je záujem o vlasteneckú politiku a tento priestor chceme vyplniť.

-Keby ste túto politiku mali predstaviť nejakým základným heslom, ako by znelo?-

Veľmi jednoducho: Hrdo, slušne a dôstojne. Za práva občanov Slovenska, obhajobu ich záujmov a za vlasť. To, čo v politike 20 rokov po revolúcii najviac absentuje, je práve hrdosť, slušnosť a dôstojnosť. Zatiaľ sme úctiví a slušní najmä k zahraničným subjektom, ktoré si tu z našich krajín robia jednu veľkú kolóniu. Treba na odbornej úrovni a slušným spôsobom tieto veci vedieť komunikovať. A povedať aj na úrovni európskej legislatívy, ako niektoré problémy riešiť alebo kde hľadať finančné zdroje. My napríklad opakovane hovoríme o telekomunikačnej dani. Mobilní operátori v súčte dosahujú ročné zisky takmer miliardu eur. Je nám smiešne, keď minister financií hľadá niekoľko desiatok miliónov eur v rôznych daňových licenciách alebo experimentoch na občanoch. Je tu konkrétny príklad, keď Španielsko, Francúzsko a Maďarsko zaviedli telekomunikačnú daň, a tým zabezpečili asi sto až dvesto miliónov eur do štátneho rozpočtu. Politika SNS by mala byť o zdaňovaní tých, čo na to majú. Zatiaľ vidíme len experimentovanie a zdieranie občanov Slovenskej republiky.

-Kritizovali ste predaj časti SPP novým súkromným vlastníkom a žiadali ste, aby tento podiel spätne odkúpil štát. Odkiaľ mal štát získať enormné množstvo peňazí na takúto transakciu?-

My sme už minulý rok spúšťali na túto tému inzertnú kampaň. Bolo mi ľúto, že niektoré denníky odmietli inzerciu na zastavenie reprivatizácie týchto strategických podnikov. Je možné zohnať zdroje na ich kúpu. Poviem to tak, ako to komunikujem vždy: Finančné zdroje v každej krajine sú. Hovoril som o príklade založenia štátnej strategickej akciovej spoločnosti, ktorá by emitovala cenné papiere, a dôchodcovské správcovské spoločnosti, ktoré dnes povinne nakupujú zahraničné cenné papiere, by ich skúpili. Čím by sa vytvoril kolobeh v strategických podnikoch a tieto hodnoty by ostávali tu. Je zaujímavé, že západné spoločnosti predávajú aktíva strategických podnikov, elektrární, plynární a sťahujú svoje akvizície vo východných krajinách. Čo je tragédiou, Slovensko dovolilo do tohto segmentu vstúpiť finančným žralokom a len čas ukáže, čo to urobí s cenou plynu.

-Vo voľbách do VÚC si SNS udržala približne rovnaký počet regionálnych poslancov, aký mala v časoch, keď ešte bola v parlamente. Aj vďaka vašej podpore uspeli traja kandidáti na predsedu VÚC… Ako hodnotíte výsledok týchto volieb vy?-

Pre mňa bolo pozitívom aj to, ako uspeli kandidáti v straníckom tričku SNS na zmiešaných územiach. V Nových Zámkoch naši kandidáti dosahovali 1800 hlasov, na mandát bolo treba 3500. A to sú územia s veľkým množstvom voličov maďarskej národnosti. V súčte čistých hlasov na poslancov dokázala SNS bez akejkoľvek koalície svoju životaschopnosť. Pre nás boli regionálne voľby aj určitým politickým prieskumom. Aj na tom, že nám členská základňa stúpla za posledný rok takmer o 30 percent, vidím návrat voličov, členov a sympatizantov SNS. Stáva sa mi, že ma ľudia zastavujú a pýtajú sa, ako môžu vstúpiť do strany. Je to určité hodnotové obnovenie. Voľby do VÚC boli pre mňa barometrom, skúškou značky SNS, o ktorej si myslím, že tu bude bez ohľadu na osobnosť predsedu. A myslím si, že ju treba zachovať, a potom odovzdať budúcim generáciám. Ale hlavne ju teraz treba očistiť, oprášiť a znova ponúknuť ľuďom. Určite je lepšie, keď sa začne meniť štandardná politická strana, ako keď vzniknú jednorazové strany s jedným mužom, ktoré ani neplnia politické úlohy a ktoré vznikli len na objednávku alebo ako rebélia. Štandardné politické strany sa musia reformovať a SNS je jedna z prvých strán, ktorá sa pokúša úplne zmeniť, ponúkať nové tváre, ale zároveň oprášiť históriu a idey, ktoré sú jej historicky blízke.

-Čo sa týka volieb predsedov VÚC, zohrali ste úlohu pri víťazstve Juraja Blanára už v prvom volebnom kole v Žiline, boli ste jednou z prvých strán, ktorá podporila Tibora Mikuša v Trnave. Ale jazýčkom na váhach ste mohli byť najmä v Nitre, kde Milan Belica porazil Tomáša Galbavého len tesne. Prečo ste sa rozhodli pre Belicu? Bolo to tým, že Galbavého podporovali aj subjekty zastupujúce maďarských voličov?-

V Trnave, aj Nitre sme volili osoby, ktoré nie sú členmi politických strán. Ani pán Belica, ani pán Mikuš nie sú členmi strany Smer-SD. Aj keď to médiá často mocú. Naše krajské štruktúry vybrali regionálne osobnosti, ktoré hodnotovo dokážu obhajovať región. My sa nebránime spolupráci so žiadnou štandardnou stranou, ktorá nemá problémy so zvrchovanosťou a celistvosťou slovenského územia. Čo sa týka maďarských vecí, občan Slovenskej republiky maďarskej národnosti, ktorý tu žije, platí dane – ešte sa prípadne teší z úspechu našich hokejistov, nehovorí o autonómii, nenapadá hranice – je pre nás jednoducho občanom Slovenskej republiky. Má tu mať všetky práva aj povinnosti ako každý iný občan. K maďarskej karte – komunikujem to jednou vecou: Nech politici SMK a Hídu idú na návštevu do Maďarska, pozrú sa na tie politické práva, ktoré tam majú Slováci, a potom nech otvárajú ďalšie otázky. Tu nie je žiadna reciprocita vzťahov. Ale maďarská karta nie je pre SNS červeným súknom. Aj keď SNS nikdy nedovolí, aby sa politici maďarskej národnosti otvorene hlásili k otázkam rozbíjania slovenských hraníc, autonómie, aby preháňali veci týkajúce sa maďarského občianstva. Tieto veci bude SNS aj naďalej sledovať a komunikovať veľmi tvrdo.

-V Banskej Bystrici vyhral regionálne voľby radikálny kandidát Marian Kotleba, ktorý sa, podobne ako SNS, vyjadruje ostro na adresu problémov s Rómami a taktiež sa považuje za národne orientovaného…-

Žijeme v 21. storočí. Určite by som nebol rád, aby sa politická strana s históriou a tradíciou, ako je SNS, porovnávala s akoukoľvek fyzickou osobou. Vytlačil som zo SNS neslušnosť, hulvátstvo, agresivitu a alkoholizmus. Chcem, aby SNS hodnotovo, tvrdo, ale hrdo, slušne a dôstojne, v duchu 21. storočia, obhajovala záujmy Slovenska. Nedá sa vrátiť k rytierskym zápasom. Nedá sa vrátiť k metódam, ktoré možno boli účinné v niektorom inom storočí. Ako človek neznášam zastrašovanie, nátlak a zneužitie sily. Pre mňa je to hodnotovo neprijateľné na riešenie akéhokoľvek problému. Keďže som aj právnik, veľmi dobre rozumiem hraniciam, kde je to ešte zákonné a kde už protizákonné. Sám pritom pochádzam z regiónu, kde sme sa potýkali s cigánskym problémom. Myslím si, že tieto veci by sa mali riešiť dôslednejšie, ale najmä systémovejšie. Určite sú aj iné metódy, ako nabehnúť s buldozérom do cigánskej osady.

-Aké?-

Základným princípom akéhokoľvek riešenia musí byť, že nikto nemôže poberať mzdové ohodnotenie bez práce alebo akéhokoľvek vydania energie. Treba tieto problémy pomenovať a hľadať riešenia, aby človek, ktorý poberá dávku, si ju musel odpracovať. Či už na verejnoprospešný účel, alebo v inej rovine. Aby nedokázal obabrať Sociálnu poisťovňu. Ja som napríklad žasol, keď som sa na východe krajiny dozvedel, že existujú poberatelia vdovského a sirotského príspevku, ktorí ho získali tým, že si matky vybrali najstaršieho obyvateľa v dedine. Keď zomrel, označili ho za otca svojich detí a požiadali o vyplatenie vdovského a sirotského. Vôbec by mi nenapadlo, že takýto model môže niekto využiť na to, aby získal dávky. To ukazuje, že sú obrovské diery v sociálnom systéme a tie treba začať likvidovať a vyplácať štátne dávky jasne a adresne, aby takéto situácie nemohli vznikať.

-Na budúci rok čakajú Slovensko voľby prezidenta. Ako sa k nim SNS postaví?-

Jasne pomenujeme hodnotové kritériá, ktoré požadujeme od každého z kandidátov, ktorý sa bude uchádzať o prezidentský post. Pre nás bude táto téma aktuálna po uzavretí prihlášok na prezidentských kandidátov. SNS sa k nim vyjadrí následne. Osobne si myslím, že bolo dôležité, či sa bude Robert Fico priamo uchádzať o prezidentskú funkciu. Napokon sa pre kandidatúru rozhodol. Ak by voľby vyhral, paradoxne to pomôže politickej scéne k vyrovnaniu politických síl. Dnes je Smer-SD mechanizmus, ktorý ubližuje nielen sám sebe, ale aj celému Slovensku. Vzhľadom na to, akú má politickú moc a ako ju, žiaľbohu, nevyužíva. Aj v hodnotách, o ktorých hovorí SNS. Žasnem nad tým, že Smer dovolil reprivatizovať strategické podniky finančným skupinám, nezavádza dane na monopoly, obchodné reťazce, telekomunikačných operátorov. Experimentuje sa tu s daňovými licenciami, pokusmi na podnikateľoch, ale aj bežných ľuďoch. Ukazuje sa, že Smer-SD premárnil obrovskú historickú šancu. Ukazuje sa, že na Slovensku nie je dobre, keď vládne len jedna politická strana.

-Je pre vás veľká politická sila Smeru-SD problém?-

Každá veľká sila je problém. Keď sa pozriete na históriu, nedávno takou silou disponovala ĽS-HZDS a vidíte, ako to dopadlo. Absolútna sila nespočíva v tom, že ju ukazujete okoliu, ale v tom, že ju dokážete využívať. Pokiaľ začnete ignorovať iný názor, zahľadíte sa sami do seba, začnete riešiť problémy bez diskusie, stratégie a nemáte jasnú víziu, čo s touto silou chcete urobiť, táto sila sa obráti proti vám. Získať politickú silu je veľká zodpovednosť a aj obrovská výzva. Smer-SD silu, ktorú dostal, nevyužil, nevyužíva a bojím sa, že ju ani nevyužije. Hovorím to ako človek, ktorý sa politikou neživí, ako živnostník, advokát, podnikateľ. Ako človek, ktorý vidí, ako ľudia v mestách a na dedinách žijú a ako sa ich problémy neriešia, len sa neustále prehlbujú.

-Ďalšie z volieb, ktoré Slovensko na budúci rok čakajú, sú eurovoľby. SNS sa práve voči Európskej únii (EÚ) veľmi kriticky vymedzuje. Prečo?-

SNS je prvá politická strana na Slovensku, ktorá má aj programový dokument výhrad k EÚ, Popradské memorandum. Bol som rád, že tento dokument oslovil aj národné strany na konferencii vo Viedni, kde som ho prečítal. Obsahuje pätnásť bodov o reforme EÚ. Zaregistrovali sme aj doménu popradskememorandum. Hodnotovo hovoríme o tom, že do EÚ sme vstupovali s očakávaním, že to bude celok schopný ekonomicky konkurovať Ázii, USA… Ale vidíme, že sa nevyvíja. Že neustále odovzdávame kompetencie a sociálne rozdiely medzi krajinami sa prehlbujú. Každý prisťahovalec do Paríža, do Londýna sa má po mesiaci lepšie ako človek, ktorý u nás od rána do večera drie. To nie je fráza. Vidíme ľudí z našich krajín, ako odchádzajú otročiť do západných krajín. Je smutné vidieť, že v rakúskej kuchyni zarobí mladý slovenský inžinier 1800 eur mesačne. A človek, ktorý pracuje u nás, si nevie splniť elementárne veci. Nehovoriac už o tom, že ani práca na Slovensku nie je. Keď má únia ambíciu zjednocovať, musí ukázať jasnú líniu aj v sociálnej, zdravotnej a menovej oblasti, jasne povedať, v čom sa o nás postará a v čom sa máme postarať sami o seba. Myslíme si, že sa únia musí zásadne zreformovať. A keď sa nezreformuje, tak sa musíme starať o svoju krajinu sami. A nikto sa nám nemôže čudovať, že chceme svoju suverenitu naspäť. Ale prvá etapa je veľká reforma EÚ, ktorú sme vo svojom dokumente pomenovali.

-Po konferencii vo Viedni ste avizovali, že národné strany budú na základe Popradského memoranda pripravovať aj spoločný dokument, ktorý by mal byť prijatý v priebehu roka 2014. V akom štádiu sú rokovania o tomto dokumente?-

V duchu Popradského memoranda sa národné strany, ktoré spolu komunikujú, zhodli na tom, že treba robiť prienik ideí a myšlienok, ktoré nás budú hodnotovo spájať. Základnou podmienkou spolupráce národných strán v Európe je, že museli prestať byť antisemitské, rasistické, vulgárne, agresívne. Každá z tých strán musela prejsť určitou vnútornou obrodou. Tieto strany majú záujem v budúcnosti hodnotovo spolupracovať v Európskom parlamente. Zatiaľ komunikujeme o programových veciach, v ktorých sme absolútne jednotní, to znamená kresťanská Európa, stop vstupu Turecka do Európskej únie a ďalších. V iných veciach si potrebujeme zjednotiť názory, ale začíname hľadať prieniky ideí národných politík. Popradské memorandum bolo prijaté veľmi pozitívne.

-V súvislosti s krízou sa v Európe presadil fenomén tzv. antipolitiky. Ide o strany, ktoré samy seba neoznačujú za strany, často majú minimálne členstvo a od politiky sa dištancujú… Ako na takýto fenomén môžu odpovedať klasicky organizované strany, akou je aj SNS?-

Keď som videl, môžeme sa konkrétne baviť, pána Matoviča vyfoteného v časopise, že si dokáže kúpiť BMV 750 v plnej výbave, tak som si spomenul na jedného iného politika. Je mi smiešne, keď si niekto urobí z politiky biznis, na jednej strane berie štátny príspevok v duchu zákona o politických stranách a na druhej sa tvári, že nie je politickou stranou. Budeme v budúcnosti iniciovať zrušenie takých politických strán, ktoré nie sú politickými stranami. Myslím si, že je najvyšší čas, aby sa urobila reforma zákona o politických stranách. Politická strana by nemala byť dehonestovaná, má mať svoje pravidlá. Je nevyhnutnou podmienkou parlamentnej demokracie a nástrojom, cez ktorý sa má realizovať politika. Politická strana sa vinou niektorých politikov dostala do pozície niečoho akoby zlého, outsidera. Ale politická strana svojím mechanizmom má byť garantom toho, že nebude „nakazený“ štát. Keď si politickú stranu založí jednotlivec, ktorý ju len zneužíva, tak je potom celá krajina diktátorská a nakazená korupciou. Pri štandardných modeloch v západných krajinách nikto nespochybňuje politický systém. Tu je to na hrane anarchie. Možno to niekomu v západných krajinách aj vyhovuje, že je tu takýto stav a rôzni samozvaní jedinci. To bolo v minulosti obrovské zlyhanie lídrov politických strán, že sa strany prestali akceptovať. Možno, že až naše deti sa dožijú štandardnej politickej kultúry.

UPOZORNENIE: TASR vydáva k správe zvukový záznam.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Mimovládky chcú pápeža pred cestou do Grécka informovať o situácii utečencov

0 icon

Atény 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   Spolu 36 mimovládnych organizácií starajúcich sa v Grécku o utečencov v utorok požiadalo o stretnutie s pápežom Františkom, ktorého chcú informovať o životných podmienkach migrantov vo svojej krajine Podľa žiadateľov by sa toto stretnutie malo uskutočniť ešte pred pápežovou návštevou v Aténach a…

Brazílsky prezident Bolsonaro sa pred voľbami stal členom Liberálnej strany

0 icon

Brazília 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Raul Spinasse)   Brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý od roku 2019 nebol členom nijakého politického subjektu, vstúpil v utorok do stredopravej Liberálnej strany (PL). Urobil tak pred budúcoročnými prezidentskými voľbami, keďže o post hlavy štátu sa v tejto latinskoamerickej krajine nemôže uchádzať nezávislý kandidát. Informovali o…

Nové informácie o zdravotnom stave MUDr. Pijáka. “Cítiť z neho krivdu a útok na psychiku,” informoval lekár, ktorý sa s ním spojil

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Nedávno sme v našom podkaste priniesli rozhovor s lekárom Michal Pijákom, ktorý ochorel na covid-19 a viaceré mainstreamové médiá i stránka Polície SR na Facebooku publikovali nemiestne bulvárne príspevky, v ktorých ho označovali za odmietača očkovania či dezinformátora. Tento týždeň sa na sociálnej sieti…

K známym osobnostiam, ktoré pretláčajú povinnú vakcináciu sa pridal aj expremiér Dzurinda. Prirovnal to k rozhodnutiu povoliť bombardovanie Juhoslávie. “Chceli ma vtedy v parlamente obesiť, aj tak som to urobil. Súčasní politici sa boja”

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Ak by bol pri moci dnes, bol by za povinné očkovanie. Bývalý kontroverzný premiér Mikuláš Dzurinda v diskusnej relácii TV Markíza Na telo plus komentoval súčasné debaty o zavedení  povinnej vakcinácie na Slovensku. Mikuláš Dzurinda sa nedávno pridal k iniciatíve bývalého šéfa strany…

Vláda prerokuje balík návrhov rezortu dopravy aj úpravu výdavkových limitov

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by mohlo tvoriť schémy štátnej pomoci a pomoci "de minimis" pre subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu do 31. decembra 2022. Návrh novely zákona o podpore cestovného ruchu z dielne rezortu dopravy, ktorý to má umožniť, by mala…

Pellegrini kritizoval IT líderku Remišovú, že stále nie je k dispozícii aplikácia e-hranica. Tá mu vrátila úder a tvrdí, že chcel ešte nedávno ľuďom posielať liek, ktorý sa používa na liečbu dobytka

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Predseda opozičnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini tento týždeň na tlačovej konferencii vyčítal súčasnej vláde Eduarda Hegera slabú akcieschopnosť v súvislosti s pomalým prijímaním opatrení ohľadne výskytu nového variantu koronavírsu. Pellegrini navrhol opäť zaviesť trasovanie a sledovanie ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensku z nebezpečných krajín.…

Od stredy je povinná karanténa po príchode z južnej Afriky či Izraela

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Od stredy je po príchode na Slovensko povinná karanténa pre všetky osoby, ktoré sa za posledných 14 dní vrátili z krajín južnej Afriky (Juhoafrická republika, Botswana, Namíbia, Lesotho, Eswatini (bývalé Svazijsko), Mozambik, Zimbabwe), Izraela, Hongkongu či Seychel. Karanténa platí pre všetkých, bez ohľadu na…

Švédka Lina Axelssonová Kihlblomová sa stala prvou transrodovou osobou vo vláde

0 icon

Štokholm 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/TT-Sören Andersson)   Švédska politička a členka Švédskej sociálnodemokratickej strany Lina Axelssonová Kihlblomová sa v utorok stala prvou transrodovou osobou, ktorá sa v tejto škandinávskej krajine stala členkou vlády. Informovala o tom agentúra AFP Túto 51-ročnú právničku a bývalú riaditeľku školy nominovala na ministerský post v…

Nové interné smernice EÚ chceli vyradiť slovo “Vianoce”. Plán EÚ nahradiť kresťanské meno Mária za islamské Malika pobúril aj Vatikán

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/theguardian/vaticannews/20min/amp.welt/maltatoday/Foto:Pixabay)   26. októbra tohto roku zverejnila Európska komisárka pre rovnosť Helena Dalliová krátky príspevok. V príspevku sa nachádzala jej usmiata fotografia spolu s útlym dokumentom, hotovými smernicami, ktoré práve dokončila. Komentár k fotografii pritom hovoril o jej hrdosti na spustenie dokumentu Pri smerniciach sa jednalo…

Slovenské Vinice bodujú u HIT-károv

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (PR článok/Foto:Slovenské Vinice)   Máme dobrú správu pre milovníkov vína, ktorí sú citliví na histamín. Rozbor Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu potvrdil, že vybrané vína značky Slovenské Vinice majú obsah histamínu nižší ako 0,5 mg/l. Znamená to, že vína tejto našej značky si budú môcť príležitostne…

NAJNOVŠIE

BLOG

Jolana Čuláková

Syn žije medzi zaočkovanými vo Švédsku. Mám o neho strach.

0icon

Mala som videočet so synom, ktorý študuje vo švédskom meste Lund. Vďaka nemu som sa na chvíľu dostala do nenormálnej krajiny, kde žijú hlupáci a debili. Začínam sa o neho báť. J

Matej Kečkéš

Vakcinačná eugenika

0icon

Súčasný podvod s ochorením covid-19 má veľa lží už len v esenciálnych názvoch.   Napríklad už len názov kompletné zaočkovanie je úplne zavádzajúci a manipulačný, je to šírenie nepravdivej informácie, nakoľko ani po dvoch dávkach nie je človek kompletne zaočkovaný, ak má očkovanie platnosť len 12 mesiacov alebo menej alebo

Peter Štrba

Ateizmus vs náboženstvo, Sam Harris vs Jordan Peterson (3/4)

0icon

  Spoločnosťou lomcujú obrovské krízy, nielen u nás, ale na celom svete. Tou najväčšou sa stáva zavádzanie povinného očkovania (ešte v le

Pavel Jacz

Matovič - klasický vydierač a verejný „úplatkár“ sa zase blysol.

0icon

(Zdroj SputnikNews) Matovičovi asi prestáva fungovať mozgovňa. Vtedy prichádzajú zúfalci s takýmito „geniálnymi nápadmi“. Mizernú kapacitu si asi vyčerpal ročným premiérovaním a komplikovanou daňovou „revolúciou“, ktorá nemá kompletnú podporu v koalícii a tak mu zostalo asi minimum na zúfalosti. Presne, ako skapínajúcemu koňovi, ktor&yacu

Boris Mesár

31 014 úmrtí, 2 890 600 zranení po injekciách COVID v európskej databáze nežiaducich reakcií, pretože mladí, predtým zdraví ľudia naďalej umierajú

0icon

  Databáza Európskej únie o hláseniach podozrení na liekové reakcie sa nazýva EudraVigilance a v súčasnosti hlási 31 014 smrteľných prípadov a 2 890 600 chorôb po injekciách lieku COVID-19. Predplatiteľ Health Impact

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Vianočný strom sa odráža v mláke na uzavretom vianočnom trhu kvôli protipandemickým opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 v Innsbrucku v Rakúsku

Autor: Foto:TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Mimovládky chcú pápeža pred cestou do Grécka informovať o situácii utečencov

0 icon

Atény 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   Spolu 36 mimovládnych organizácií starajúcich sa v Grécku o utečencov v utorok požiadalo o stretnutie s pápežom Františkom, ktorého chcú informovať o životných podmienkach migrantov vo svojej krajine Podľa žiadateľov by sa toto stretnutie malo uskutočniť ešte pred pápežovou návštevou v Aténach a…

Brazílsky prezident Bolsonaro sa pred voľbami stal členom Liberálnej strany

0 icon

Brazília 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Raul Spinasse)   Brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý od roku 2019 nebol členom nijakého politického subjektu, vstúpil v utorok do stredopravej Liberálnej strany (PL). Urobil tak pred budúcoročnými prezidentskými voľbami, keďže o post hlavy štátu sa v tejto latinskoamerickej krajine nemôže uchádzať nezávislý kandidát. Informovali o…

Nové informácie o zdravotnom stave MUDr. Pijáka. “Cítiť z neho krivdu a útok na psychiku,” informoval lekár, ktorý sa s ním spojil

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Nedávno sme v našom podkaste priniesli rozhovor s lekárom Michal Pijákom, ktorý ochorel na covid-19 a viaceré mainstreamové médiá i stránka Polície SR na Facebooku publikovali nemiestne bulvárne príspevky, v ktorých ho označovali za odmietača očkovania či dezinformátora. Tento týždeň sa na sociálnej sieti…

K známym osobnostiam, ktoré pretláčajú povinnú vakcináciu sa pridal aj expremiér Dzurinda. Prirovnal to k rozhodnutiu povoliť bombardovanie Juhoslávie. “Chceli ma vtedy v parlamente obesiť, aj tak som to urobil. Súčasní politici sa boja”

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Ak by bol pri moci dnes, bol by za povinné očkovanie. Bývalý kontroverzný premiér Mikuláš Dzurinda v diskusnej relácii TV Markíza Na telo plus komentoval súčasné debaty o zavedení  povinnej vakcinácie na Slovensku. Mikuláš Dzurinda sa nedávno pridal k iniciatíve bývalého šéfa strany…

Vláda prerokuje balík návrhov rezortu dopravy aj úpravu výdavkových limitov

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by mohlo tvoriť schémy štátnej pomoci a pomoci "de minimis" pre subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu do 31. decembra 2022. Návrh novely zákona o podpore cestovného ruchu z dielne rezortu dopravy, ktorý to má umožniť, by mala…

Pellegrini kritizoval IT líderku Remišovú, že stále nie je k dispozícii aplikácia e-hranica. Tá mu vrátila úder a tvrdí, že chcel ešte nedávno ľuďom posielať liek, ktorý sa používa na liečbu dobytka

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Predseda opozičnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini tento týždeň na tlačovej konferencii vyčítal súčasnej vláde Eduarda Hegera slabú akcieschopnosť v súvislosti s pomalým prijímaním opatrení ohľadne výskytu nového variantu koronavírsu. Pellegrini navrhol opäť zaviesť trasovanie a sledovanie ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensku z nebezpečných krajín.…

Od stredy je povinná karanténa po príchode z južnej Afriky či Izraela

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Od stredy je po príchode na Slovensko povinná karanténa pre všetky osoby, ktoré sa za posledných 14 dní vrátili z krajín južnej Afriky (Juhoafrická republika, Botswana, Namíbia, Lesotho, Eswatini (bývalé Svazijsko), Mozambik, Zimbabwe), Izraela, Hongkongu či Seychel. Karanténa platí pre všetkých, bez ohľadu na…

Švédka Lina Axelssonová Kihlblomová sa stala prvou transrodovou osobou vo vláde

0 icon

Štokholm 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/TT-Sören Andersson)   Švédska politička a členka Švédskej sociálnodemokratickej strany Lina Axelssonová Kihlblomová sa v utorok stala prvou transrodovou osobou, ktorá sa v tejto škandinávskej krajine stala členkou vlády. Informovala o tom agentúra AFP Túto 51-ročnú právničku a bývalú riaditeľku školy nominovala na ministerský post v…

Nové interné smernice EÚ chceli vyradiť slovo “Vianoce”. Plán EÚ nahradiť kresťanské meno Mária za islamské Malika pobúril aj Vatikán

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/theguardian/vaticannews/20min/amp.welt/maltatoday/Foto:Pixabay)   26. októbra tohto roku zverejnila Európska komisárka pre rovnosť Helena Dalliová krátky príspevok. V príspevku sa nachádzala jej usmiata fotografia spolu s útlym dokumentom, hotovými smernicami, ktoré práve dokončila. Komentár k fotografii pritom hovoril o jej hrdosti na spustenie dokumentu Pri smerniciach sa jednalo…

Slovenské Vinice bodujú u HIT-károv

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (PR článok/Foto:Slovenské Vinice)   Máme dobrú správu pre milovníkov vína, ktorí sú citliví na histamín. Rozbor Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu potvrdil, že vybrané vína značky Slovenské Vinice majú obsah histamínu nižší ako 0,5 mg/l. Znamená to, že vína tejto našej značky si budú môcť príležitostne…

Podkasty

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

V zahraničí sú športoviská plné divákov. Prečo u nás nie?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá!

icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková) Že sa k nám vracia socializmus päťdesiatych rokov, o tom už zrejme málokto pochybuje. Našim vládnym činiteľom sa však zdá, že tej slobody máme ešte stále priveľa. Parlament ide rokovať o zákone o mediálnych službách z dielne rezortu Natálie Milanovej. A do toho zapadá aj cesta vicepremiérky Veroniky Remišovej...

Ak si dáte nálepku nejakého fašistického symbolu, nemáte šancu nielen v Bruseli, ale ani v Rusku. Ak by nám ešte raz Boh dal šancu, RTVS bude STV, bude štátna a bez slniečkárov – odkazuje Danko

icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/Foto: Ako predseda SNS  štyri roky zastával funkciu predsedu parlamentu. Po  štyroch rokoch sa však jeho strana nedostala do parlamentu. Prečo? Poškodila mu spoluúčasť vo vláde s Bugárovým Mostom Híd  alebo Ficovým Smerom SD? Alebo to, že SNS nedokázala presadiť posilnenie postavenia Slovákov žijúcich na juhu Slovenska vrátane posilnenia slovenčiny v školách s vyučovacím...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jolana Čuláková

Syn žije medzi zaočkovanými vo Švédsku. Mám o neho strach.

0icon

Mala som videočet so synom, ktorý študuje vo švédskom meste Lund. Vďaka nemu som sa na chvíľu dostala do nenormálnej krajiny, kde žijú hlupáci a debili. Začínam sa o neho báť. J

Matej Kečkéš

Vakcinačná eugenika

0icon

Súčasný podvod s ochorením covid-19 má veľa lží už len v esenciálnych názvoch.   Napríklad už len názov kompletné zaočkovanie je úplne zavádzajúci a manipulačný, je to šírenie nepravdivej informácie, nakoľko ani po dvoch dávkach nie je človek kompletne zaočkovaný, ak má očkovanie platnosť len 12 mesiacov alebo menej alebo

Peter Štrba

Ateizmus vs náboženstvo, Sam Harris vs Jordan Peterson (3/4)

0icon

  Spoločnosťou lomcujú obrovské krízy, nielen u nás, ale na celom svete. Tou najväčšou sa stáva zavádzanie povinného očkovania (ešte v le

Pavel Jacz

Matovič - klasický vydierač a verejný „úplatkár“ sa zase blysol.

0icon

(Zdroj SputnikNews) Matovičovi asi prestáva fungovať mozgovňa. Vtedy prichádzajú zúfalci s takýmito „geniálnymi nápadmi“. Mizernú kapacitu si asi vyčerpal ročným premiérovaním a komplikovanou daňovou „revolúciou“, ktorá nemá kompletnú podporu v koalícii a tak mu zostalo asi minimum na zúfalosti. Presne, ako skapínajúcemu koňovi, ktor&yacu

Boris Mesár

31 014 úmrtí, 2 890 600 zranení po injekciách COVID v európskej databáze nežiaducich reakcií, pretože mladí, predtým zdraví ľudia naďalej umierajú

0icon

  Databáza Európskej únie o hláseniach podozrení na liekové reakcie sa nazýva EudraVigilance a v súčasnosti hlási 31 014 smrteľných prípadov a 2 890 600 chorôb po injekciách lieku COVID-19. Predplatiteľ Health Impact

TopDesať

Dych berúci Grand Canyon: 3. časť

0 icon

Prinášame pokračovanie tretej časti článku s názvom Dych berúci Grand Canyon. Pozrite sa s nami do tohto impozantného kútu sveta kaňonu, ktorý pôsobí na neškolené oko zdanlivo mŕtvym dojmom, ale poskytuje domov množstvu rastlín aj živočíchom. Veríme, že vám tretia a zároveň záverečná časť článku prinesie opäť nové informácie. Suchý…

TOP 10 najnebezpečnejších drogových barónov všetkých čias

0 icon

Latinskú Ameriku v posledných rokoch ovládajú drogoví baróni. Hovorí sa, že zločin sa nevypláca, ale v priebehu rokov, nám títo drogoví magnáti ukázali opak. Títo muži a ženy vytvorili podzemné ekonomiky, prostredníctvom ktorých prúdilo milióny dolárov. A to nie raz ročne, ale každý týždeň alebo dokonca aj denne. Poď sa teda s nami pozrieť na…

Vianočné darčeky: To najhoršie, čo ženy môžu dostať od muža

0 icon

Hneď v úvode chceme uviesť na pravú mieru, prečo sa v tomto článku venujeme len darčekom, ktorými obdarúvajú muži svoje polovičky. Dôvod je jednoduchý. Práve chlapi sú väčšinou tí, ktorí majú problém s výberom darov, potrebujú poradiť či usmerniť. Často očakávajú konkrétny nápad alebo tip. No mali by radšej zapojiť do nákupov trošku fantázie a kreativity. Preto…

TOP 10 udalostí, ktoré prispeli k objavovaniu vesmíru

0 icon

Od začiatku nášho druhu, sme upierali naše pohľady k oblohe a snažili sa tým nájsť odpovede na rôzne otázky. Najskôr boli nebeské telesá v očiach ľudí označované za symboly bohov, ktoré k nim priraďovali. Od vtedy však máme za sebou dlhú cestu vývoja, kde sme dokázali do vesmíru poslať rakety, družice a rôzne iné telesá,…

Fascinujúce animované fotografie, v ktorých sa zastavíš v čase

0 icon

Julien Douvier sa špecializuje na animované fotografie, moderné umenie, ktoré sa dokonale hodí pre počítače v 21. storočí. Fotograf zo Štrasburgu skúma svoje okolie a snaží sa tak zachytiť rôznorodé scény, ktoré mu tak umožňujú vyjadriť pocit pohybu v rámci svojho prostredia. Tieto statické fotografie neskôr dôkladne spracuje, pri čom kladie hlavný dôraz…

Armádny Magazín

Geniálna politika NATO. Lukašenko chce umiestniť jadrové zbrane na území Bieloruska

0 icon

Bielorusko, 1. december 2021 (AM) – Ako poznamenal bieloruský líder, stane sa tak, ak sa vo východnej Európe objavia jadrové hlavice. "Minsk ponúkne Moskve umiestnenie jadrových zbraní na území Bieloruska, ak NATO urobí podobný krok v Poľsku." Uviedol bieloruský vodca Alexander Lukašenko.   Generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg už skôr povoli

Americkí vojaci žiadajú od Pentagonu 100 miliónov dolárov za psychickú ujmu kvôli akciám ruskej armády

0 icon

USA, 1. december 2021 (AM) – Americkí vojaci vyjadrili nespokojnosť s konaním Pentagonu na zabezpečenie ochrany americkej armády a súdnou cestou žiadajú odškodné v celkovej výške asi 100 miliónov dolárov. Podľa vyjadrenia amerického vojenského personálu sú takéto požiadavky celkom rozumné, pretože v dôsledku akcií ruske

Ruský prezident Putin označil vývoj hypersonických zbraní za reakciu na akcie NATO

0 icon

Rusko, 1. december 2021 (AM) – "Rusko začalo s vývojom hypersonických zbraní v reakcii na hrozby zo strany NATO." Uviedol na investičnom fóre "Rusko volá!" 30. novembra prezident krajiny Vladimir Putin.   Hlava štátu upozornila na to, že v Poľsku a Rumunsku boli rozmiestnené systémy protiraketo

71 druhov munície. Česká armáda podporí domáceho výrobcu

0 icon

Česko, 1.december 2021 (AM) – Dňa 30. novembra 2021 bola medzi českým Ministerstvom obrany a českou spoločnosťou Sellier & Bellot uzavretá rámcová dohoda na dodávky 71 druhov malorážovej munície. Dohodu podpísali za ministerstvo obrany námestník pre riadenie sekcie vyzbrojovania a akvizícií Lubor Koudelka a za spoločnosť Sellier & Bellot as predseda

Ruské letecké a kozmické sily získajú nové lietadlá s hypersonickou zbraňou

0 icon

Rusko, 30. november 2021 (AM, Sputnik) – Nové lietadlá s hypersonickými zbraňami začnú bojovú službu v leteckých vojenských jednotkách Leteckých a kozmickýc

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Vianočný strom sa odráža v mláke na uzavretom vianočnom trhu kvôli protipandemickým opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 v Innsbrucku v Rakúsku

Autor: Foto:TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali