Z vystúpenia poslankyne Blahovej (SaS) onemela aj psychologička v štúdiu

Bratislava 18. januára 2018 (HSP/Foto: printscreen TA3)

 

Podľa informácií Úradu Komisára pre deti sa poslankyňa NRSR Natália Blahová pokúsila o nezákonný výkon rozhodnutia dňa 12. januára 2018.

Natália Blahová vo vysielaní TA3

Udalosť sa stala na pôde základnej školy v Jakubove, okres Malacky. Poslankyňa NRSR Natália Blahová sprevádzala matku maloletej na pôdu školy spolu s osobou vydávajúcou sa za sociálnu pracovníčku a dvoma údajnými šoférmi. Podľa ich tvrdení prišli odobrať maloletú z rúk otca, hoci nie je vydané žiadne súdne rozhodnutie o tom, že by mala byť maloletá Izabela zverená do osobnej starostlivosti matky. Manželia nie sú ani rozvedení. Blahová a jej asistentka sa predstavili ako pracovníčky ÚPSVaR a oznámili, že idú robiť výkon rozhodnutia odobratím dieťaťa. Cieľom bolo vylákať maloletú z triedy počas vyučovania a zobrať ju na neznáme miesto, pravdepodobne do Ekvádoru. Viac sme písali TU.

K tejto téme diskutovali v relácii na TA3 komisárka pre deti Viera Tomanová a poslankyňa za SaS Natália Blahová. V diskusii sa predviedla hlavne poslankyňa Blahová, a to arogantným skákaním do reči, či “úctou” k starším, prezentovanou výstupmi ako “vy mi nebudete rozprávať pani Tomanová” a pod. Nechýbalo ani pre poslancov strany SaS už klasické podávanie trestného oznámenia.

Po upozornení psychologičky v štúdiu, že dieťaťu určite neprospeje medializácia, poslankyňa Blahová povedala, že nemala záujem o medializáciu prípadu. V skutočnosti  to však bola ona, ktorá ako prvá zverejnila blog plný jednostranných tvrdení a vzápätí po zverejnení sa so skupinou osôb snažila na pôde ZŠ v Jakubove nezákonne odobrať maloletú Izabelu otcovi na základe neprávoplatného rozhodnutia. Keď plán zlyhal a poslankyňa Národnej rady sa ocitla na hrane zákona, stavia prípad do politickej roviny a prišla s verziou o pomste Viery Tomanovej.

Strana SaS o vystúpení svojej poslankyne píše, že ich tímlíderka pre osobné slobody sa snažila pomôcť zúfalej matke, ktorá sa márne domáha svojho dieťaťa. “Viera Tomanová má týždeň na to, aby odstúpila z funkcie. Potom na ňu Natália Blahová podá trestné oznámenie.”

Priaznivci strany SaS to vidia rovnako a fandia svojej poslankyni. To, že dieťa chce ostať na Slovensku so svojím otcom, je mimo ich pozornosti.

Vystúpenie Bláhovej rozčúlilo aj politológa Eduarda Chmelára, ktorý napísal: “To, čo predviedla poslankyňa za SaS Blahová, sa vymyká všetkému, čo som na politickej scéne videl a zažil. Chcem jasne a dôrazne povedať, že zneužívať malé deti na vlastnú medializáciu považujem za vrchol arogancie, cynizmu a hyenizmu. Vstupovať do takých citlivých vecí, ako sú vzťahy medzi rodičmi a dieťaťom, takým hulvátskym a hochštaplerským spôsobom, akým to urobila Natália Blahová, je čisté šialenstvo, neakceptovateľný zásah do súkromia a zdravého vývinu tohto dievčatka. Absolútne som chápal prítomnú psychologičku Silviu Dančiakovú, ktorá stratila reč, normálne onemela z toho, čo tam predvádzala táto hysterická nekompetentná osoba s chorobným sklonom zviditeľňovať sa za každú cenu. Rovnako sa stotožňujem so všetkým, čo na adresu dotyčnej poslankyne nepriamo povedala, lebo nie je možné, aby sme takýmto spôsobom zaťahovali nevinnú malú dušičku do konfliktu dospelých. Natália Blahová tým ďaleko prekročila všetky mysliteľné psychologické, odborné a predovšetkým ľudské hranice. Nikdy som nedával takéto priame tvrdé výzvy, ale keďže som obzvlášť citlivý na ubližovanie deťom, táto situácia ma núti urobiť výnimku: Pani poslankyňa Blahová, ak ste svojprávna, zložte mandát alebo okamžite prestaňte s týmito chorými praktikami zneužívania malých detí na vašu pochybnú politickú reklamu! V opačnom prípade vás budem považovať za patologickú manipulátorku, ktorá je najväčšou hanbou slovenského parlamentarizmu!”

Stanovisko právneho zástupcu Petra Gajdára, otca maloletej Izabely, ku skutočnostiam uvádzaných Natáliou Blahovou:

“1. Maloletá nie je zverená do starostlivosti matky
Do dnešného dňa nebolo vydané žiadne rozhodnutie o tom, že by mala byť maloletá Izabela zverená do osobnej starostlivosti matky. Zo strany poslankyne Blahovej sa jedná o lož. Ani na území Slovenska a ani v Ekvádore nie je meritórne rozhodnuté, ktorým by ktorýkoľvek z justičných orgánov rozhodol o tom, že by sa maloletá mala nachádzať v osobnej starostlivosti matky.

2. Rodina sa na živote na Slovensku dohodla pred svadbou

Rodičia sa ešte pred sobášom dohodli, že budú maloletú vychovávať na Slovensku. Matka s týmto súhlasila, nemala žiadne výhrady a tak v čase, keď mala maloletá 2 a ½ mesiaca spolu vycestovali na Slovensko. Od batoľaťa žila Izabela na Slovensku, chodila do škôlky aj školy, mala tu krúžky, záujmy a kamarátov. Materinským jazykom je slovenský jazyk, španielsky jazyk sa Izabela učila ako cudzí jazyk, ovláda ho, dorozumie sa.

3. Nie otec, ale matka uniesla dcéru ako prvá

Dňa 12.12. 2014 ako po iné roky vycestovala mladá rodina Gajdárovcov do Ekvádora na Vianoce. V deň plánovaného návratu v polovici januára 2015 matka 30 minút pred odletom zobrala dcéru bez vedomia a súhlasu otca na jemu neznáme miesto a telefonicky mu oznámila, že sa na Slovensko nevráti, maloletú mu nedá a zostáva s ňou žiť v Ekvádore. Otec v psychicky náročnej situácii ostal v Ekvádore a hľadal dcéru, o ktorú sa nesmierne obával. Matka sa po dvoch dňoch vrátila do rodičovského domu, kde otcovi zakázala s Izabelou hovoriť o Slovensku, pripomínať jej ho a rozprávať o návrate. Ak by zákaz porušil, dcéru už nikdy neuvidí a znemožní mu styk s ňou. Izabela matku poldruha roka prosila o možnosť vrátiť sa domov – na Slovensko. Prvýkrát si v tomto období matka vymyslela na otca, že je násilný a za výdatnej pomoci miestnych justičných orgánov a vlastnej rodiny začali proti otcovi trestné konanie a predbežným opatrením mal otec zákaz priblížiť sa k dcére. Bez dôvodne. Prvý raz sa Izabela dostala na Slovensko až v januári 2016.  Obvyklý pobyt mal. Izabely je a vždy bolo Slovensko, nikdy Ekvádor.

4. Otec pristal na dohodu pod hrozbou, že príde o dcéru

Blahovou spomínaná Mediačná dohoda medzi manželmi Petrom a Marielou nebola nikdy schválená ekvádorským súdom a už vôbec nie  podpísaná z podnetu otca. Na území cudzej krajiny bola zo strany otca uzatvorená pod nátlakom, v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Obával sa, že mu matka za výdatnej pomoci miestnych autorít a orgánov styk s dcérou neumožní a už ju nikdy neuvidí. Právnikmi matky pripravená dohoda bola len v španielskom jazyku, ktorému Peter nerozumie. Jeho žiadosť o spísanie v anglickom jazyku bola notárom aj matkou odmietnutá. Dohoda teda nebola uzavretá na podnet otca, to je len ďalšie z množstva lží. Navyše dohoda nebola nikdy schválená súdom a teda nikdy nebola riadne záväzná pre jej účastníkov. Advokát Robert Xavier Andrade Male pôsobiaci v Ekvádorskej republike v súdnom konaní uviedol, že: „Dohoda o sprostredkovaní v nijakom prípade nemá vplyv na rodičovskú právomoc žiadneho z rodičov, pretože sa nejedná o právne rozhodnutie.“ Blahová klamala, keď tvrdila, že potvrdenie mediačnej dohody je uvedené aj v rozsudku. V rozsudku nie o mediačných dohodách potvrdených ekvádorským súdom napísané nič.

5.  Vymyslené a účelové je aj tvrdenie, že Peter pil alkohol a Marielu bil

Otec sa k matke správal vždy úctivo, rešpektoval ju, v žiadnom prípade – na Slovensku ani v Ekvádore – nebol agresívny alebo by vo večerných hodinách chodil do krčiem či pil alkohol. Namiesto očakávaného ústretového prístupu matky po podpísaní spomenutej mediačnej dohody, manželka podala na súde v Ekvádore Návrh na zákaz priblíženia sa otca k Izabele. Odôvodnila to údajným napadnutím jej osoby zo strany otca. Predmetný návrh nebol otcovi nikdy doručený, nemal ani vedomosť o nejakom konaní na súde v Ekvádore, a ani mu nebolo umožnené vyjadriť sa k jeho zneniu a k vymysleným tvrdeniam v návrhu. V tomto čase sa ocitlo spolužitie páru v stave rozvratu a už sa ho nepodarilo nikdy napraviť, hoci Peter a Mariela nie sú rozvedení. Otec na slovenskom súde síce inicioval konanie o rozvod manželstva v júny 2017, ale manželka právomoc slovenského súdu neuznala, tú na súde namietala a žiadala súd, aby konanie okamžite zastavil. Súčasne vyhlásila, že s rozvodom manželstva zásadne nesúhlasí.  Otec v rokoch 2015 a 2016 kontaktoval viacerých právnikov a advokátov v Ekvádorskej republike s úmyslom iniciovať konanie o návrat maloletej domov na Slovensko. Dopytovaní právnici ho upovedomili, že s takýmto návrhom v Ekvádore neobstojí a súd mu s ohľadom na ich miestne špecifiká nevyhovie. Peter je slušný človek a džentlmen, preto neuvádza prípady, keď bol práve on a dcéra Izabela obeťou fyzického útoku zo strany Mariely.

6. Súd na Slovensku nezvážil, kde a s kým chce vlastne Izabela žiť

Súd na Slovensku pozval maloletú Izabelu na zisťovanie jej názoru, čím nezvratne potvrdil, že ju považuje za schopnú vyjadriť sa k svojej situácii, že je schopná vyjadriť svoj názor a dokáže posúdiť dôsledky svojej výpovede. Súd však nijako nezisťoval pri výsluchu názor maloletej: kde a s kým chce žiť, či chce ísť do Ekvádoru, či súhlasí s tým, že odíde zo Slovenska, prípadne aké sú dôvody toho, že nechce ísť do Ekvádora. Je teda zrejmé, že napriek tomu, že súd považoval za potrebné zisťovať názor maloletej, tento názor i napriek jej výsluchu nezisťoval. Z viacerých výpovedí Izabely u psychológov je pritom zrejmé, že by súdu poskytla záporné stanovisko k návratu do Ekvádora a súčasne by toto záporné stanovisko súdu aj odôvodnila. Súd svojim postupom zamedzil maloletej vyjadriť svoj názor k jej prípadnému navráteniu do Ekvádoru, nakoľko túto otázku jej nepoložil, čím zásadne negatívne ovplyvnil celkovú výpovednú a obsahovú hodnotu uvedeného úkonu.

7. Blahová prišla do školy so zámerom odobrať dieťa

Riaditeľka Základnej školy v Jakubove, ktorú navštevuje Izabela, uviedla policajtom a rovnako tak aj vo svojom  písomnom vyjadrení k incidentu, že poslankyňa Blahová a jej asistentka sa predstavili ako pracovníčky UPSVaR a oznámili, že idú robiť výkon rozhodnutia odobratím dieťaťa. Cieľom bolo vylákať maloletú z triedy počas vyučovania a zobrať ju na neznáme miesto – pravdepodobne do Ekvádoru. Dvojica cielene navodzovala dojem legitímneho a bežného výkonu súdneho rozhodnutia formou odobratia dieťaťa. Blahová a jej asistentka tak oklamali tretie osoby a úmyselne ich uviedli do omylu. Predstierali, že sú oprávnené uskutočniť výkon súdneho rozhodnutia odobratím dieťaťa. Tomuto aktu zabránilo až aktívne konanie duchaprítomného otca a starého otca – starostu obce Jakubov, ktorí toto konanie a zámer dvojice odhalili a pri slovnej konfrontácii prinútili dvojicu „sociálnych pracovníčok“ priznať, že nemajú oprávnenie vykonať odobratie dieťaťa. Blahová klamala, keď tvrdila, že matku len doprevádzali, naopak matka doprevádzala Blahovú a jej asistentku, nakoľko riaditeľka, keď otvorila dvere, stála pred ňou Blahová s asistentkou a až za nimi stála vzadu matka aj s Blahovej šoférmi. Rozprávala Blahová a asistentka, matka bola ticho. Teda aktivitu mali vo svojich rukách Blahová a jej asistentka pod klamstvom, že sú sociálne pracovníčky.

8. Sudkyňa odobratie Izabely zastavila, rozhodnutie o návrate Izabely do Ekvádore nie je právoplatné

Rozhodnutie o navrátení dieťaťa do Ekvádoru nie je právoplatné. Poslankyňa konala len na základe jednostranných tvrdení matky, pričom si neoverila skutočnosti ňou tvrdené. Rozhodnutie odvolacieho súdu do dnešného dňa nebolo doručené otcovi ako účastníkovi konania. Pritom on sám súd upozornil na pochybenie pri doručovaní a žiadal ho o zaslanie súdnej zásielky. Otec sa o pravdepodobnom súdnom rozhodnutí dozvedel až pri výkone samotného rozhodnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.11.2017 na podklade neprávoplatného a nevykonateľného exekučného titulu. Keďže sudkyňa uskutočňujúca výkon súdneho rozhodnutia pri jeho výkone zistila, že zrejme nedisponuje právoplatným a vykonateľným exekučným titulom, ten prerušila a ďalej nepokračovala.

9. Záznam dokazuje, že starého otca Izabely napadli Blahovej „šoféri“

Blahová si do školy zorganizovala 2 mužov, označila ich za šoférov. Títo muži najskôr zatarasili chodbu v škole, aby otec nemohol s maloletou odísť, následne zatarasili dvere do triedy Izabely a nepustili ich ani späť do triedy a po opustení budovy fyzicky zaútočili pri snahe nastúpiť do auta na starého otca – starostu obce. Neboli tam preto, aby volali políciu (ani ju nevolali), ako tvrdí Blahová. Aj tvrdenie z obavy o bezpečnosť pred agresívnym otcom je vykonštruované. Políciu privolal starý otec v obave o zdravie a život svoj, svojho syna a vnučky Izabely. Pred políciou obaja agresori privezení poslankyňou Blahovou utiekli. Rodina Petra Gajdára disponuje videozáznamom zachytávajúcim dianie pred školou, ktorý už poskytla polícii spolu s trestným oznámením. Záznam uskutočňovali aj členovia skupiny poslankyne Blahovej, ale nepredpokladáme, že ho celý zverejnia, keďže by to bol dôkaz usvedčujúci ich z protiprávneho konania.

10. Blahová si sťažuje na medializáciu, ktorú sama spustila

Poslankyňa Blahová presviedča, že nemala záujem o medializáciu prípadu. Pritom to bola ona, ktorá ako prvá zverejnila blog plný jednostranných tvrdení, klamstiev a osočovania voči otcovi maloletej Izabely. Vzápätí po zverejnení sa so skupinou osôb snažila na pôde ZŠ v Jakubove nezákonne odobrať maloletú Izabelu otcovi na základe neprávoplatného rozhodnutia. Keď sa ukázalo, že celý plán zlyhal a poslankyňa Národnej rady sa ocitla na hrane zákona, stavia prípad do politickej roviny a prišla s verziou o pomste Viery Tomanovej. Máme za to, že poslankyni Blahovej nejde o dobro maloletej Izabely. Inak by v posudkoch neprehliadla dlhodobo a vytrvalo opakované vyjadrenia dievčatka, že chce byť spolu s otcom – v najlepšom prípade aj s matkou – a to jedine a výlučne na Slovensku. Že nechce ísť s do Ekvádora. Prečo sa v tomto emotívnom prípade nestará „zástankyňa“ práv detí Blahová o to, čo je nad všetkým – a to je záujem dieťaťa? V opakovaných výpovediach u psychológov, ktoré súd nepochopiteľne prehliadol, Izabela jednoznačne a zrozumiteľne formuluje svoje postoje a hlavne vysvetľuje, prečo. Vytrhnutie z domova na Slovensku môže mať pre jej psychický vývoj nepredvídateľné a hlavne nenapraviteľné následky.Pani Blahová však už rozohrala veľkú hru, na konci ktorej môže byť zničený život nevinného dieťaťa a mnohých ďalších ľudí naokolo: Stojí jej táto obeť stojí za pár potenciálnych hlasov vo voľbách?11. Výkon rozhodnutia bol vo veci návratu do Ekvádoru, výkon rozhodnutia vo veci styku robený nebolBlahová tvrdila, že matka sa nevie stretnúť s dcérou, nakoľko jej otec v tom bráni a vraj matka už vyčerpala všetky možnosti. Ide o klamstvo, nakoľko matka do dnešného dňa súdu ani len návrh na výkon rozhodnutia nedoručila, styku s dcérou sa vôbec nedomáhala až cez Blahovú, bol to otec, ktorý jej v decembri volal, či nechce prísť za dcérou. Ide o rozhodnutie z decembra 2017, ktoré otec neporušil, matka ho však nevyužila a zrejem aj preto súdu nedoručila návrh na výkon rozhodnutia.”

 

Do redakcie sa nám ozvala advokátka matky JUDr. Daniela Ježová so žiadosťou o zverejnenie stanoviska, pretože stanovisko otca má byť podľa nej vo viacerých bodoch nepravdivé. Zverejňujeme preto toto stanovisko v plnom znení:

1. Zverenie maloletej matke: Dohoda medzi rodičmi uzatvorená v Ekvádore je riadne vykonateľná a platná v Ekvádore, s čím sa stotožnili aj súdy Slovenskej republiky. Vyjadrilo sa k tomuto aj veľvyslanectvo Ekvádoru vo Viedni. Cituje z rozsudku súdu SR: Dohoda bola spísaná formou „zápisnice o mediácii, ktorá obsahovala dohodu a táto má rovnaký účinok ako právoplatný a vykonateľný rozsudok a vykoná sa rovnakým spôsobom ako sa vykonávajú rozsudky posledného stupňa“ Ekvádorský advokát nie je štátna inštitúcia a jeho výklad nemožno považovať za záväzný. Ďalej citujem zo súdneho rozhodnutia súdu SR: Tvrdenia otca ostali nepreukázané, „a v rozpore s preukázanými skutočnosťami, z ktorých jednoznačne vyplýva, že dohoda bola uzatvorená na žiadosť otca, otec bol zastúpený advokátkou s miestom výkonu profesie v Ekvádore, znalej ekvádorského práva, uzavretú mediačnú dohodu rešpektoval a pri výkone rodičovských práv a povinností k Izabele sa ňou riadil.“ Maloletá je v osobnej starostlivosti matky. Otec len hľadá publikum pre otváranie otázok, ktoré sú už uzatvorené a rozhodnutie o nich je konečné. Každopádne stav v Ekvádore je potrebné nechať aby riešili súdy a úrady v Ekvádore. Povinnosťou Slovenskej republiky je zabezpečiť bezpečný návrat maloletej Izabely do Ekvádoru. 

2. Maloletá má obvyklý pobyt v Ekvádore, kde má rodinu, priateľov, zázemie, lekárov, krúžky, kde má svoje sny a plány do budúcna. Maloletá nikdy neprosila o jej život na Slovensku. Mala v Ekvádore plány do budúcna, ktoré aj spísala, bola veľmi inteligentné a nadané dieťa. Jej materinským jazykom je španielčina. Matka s ňou od malička hovorila iba v tomto jazyku, keďže matka slovenčinu veľmi neovláda a ona bola s dcérkou na materskej a rodičovskej dovolenke, ona ju učila hovoriť, chodiť, kojila ju.

3. Podstata problému je taká, že otec je rodič únosca, dieťa protiprávne zadržiava na Slovensku. Obvinenia otca o únose dcéry matkou sú zavádzajúce. Neexistuje ani jediný dôkaz, ktorý by tvrdenia otca podporil, neexistuje žiadne rozhodnutie žiadneho orgánu, ktorý by preukazoval správnosť tvrdení otca o udalostiach v Ekvádore. Opakujeme, že súdny spor trval dlhú dobu, prebehlo dokazovanie, všetky tieto tvrdenia otec uvádzal a súd predmetné uzatvoril: „Pokiaľ otec spochybňoval nadobudnutie obvyklého pobytu maloletou v Ekvádore z dôvodu, že mediačnú dohodu uzavrel z dôvodu, že matka údajne dohodou podmieňovala jeho styk s maloletou, toto tvrdenie zostalo v konaní nepreukázané a navyše v rozpore s preukázanými skutočnosťami…“

4. Otec dieťaťu bráni vycestovať potom, ako prišla Izabela na prázdniny vo februári 2017 na Slovensko k otcovi. Otec ešte aj bráni kontaktu matky s dcérou. Otec sa stretával s maloletou pravidelne od jeho odchodu z Ekvádoru, aj pred podpisom mediačnej dohody. Nebol mu upretý ani jeden jediný kontakt. Otec mal prístup k dcére podľa jeho požiadaviek tak telefonický ako aj osobný. Matka by nikdy neodoprela druhého rodiča dcérke, lebo vie, aké je pre ňu dôležité mať oboch rodičov. Otec potrebuje nejako ospravedlniť svoje správanie pred verejnosťou a preto uráža a opovrhuje matku a klame. Z jeho vyjadrenia nie je zrejmé, že rozumie tomu, že dieťa potrebuje oboch rodičov a keď dieťaťu uprie matku následky na dieťati budú fatálne. Rovnako aj po príchode dcérky do Ekvádoru sa otec bude aj naďalej stretávať s dcérou. Matka doplatila na svoju ústretovosť voči otcovi. Umožnila mu predĺžiť prázdniny s dcérkou na Slovensku o jeden celý mesiac nad rámec dohody a otec dcérku už nevrátil. Napriek tomu sa však matka dokáže povzniesť nad túto situáciu a po jej vyriešení sa otec bude naďalej stretávať s dcérou. Nikdy by dcére nespravila to, čo jej teraz robí otec. Otec nikdy nečelil rovnakej situácii ako teraz vystavil matku. Otcovi bola vždy poskytnutá plná podpora zo strany matky, keď pricestoval do Ekvádoru. Svojím dnešným správaním ubližuje v prvom rade dcérke. Dieťa má právo na rodinný život s oboma rodičmi.

5. Ako je známe súd za prítomnosti psychológa a kolízneho opatrovníka vypočul adekvátne maloletú a tak vo veci rozhodol. Podotýkame, že pred výsluchom maloletej otec zamedzil maloletej akýkoľvek kontakt s matkou aj telefonický. Súdne rozhodnutia je potrebné dodržiavať a rešpektovať, inak sa poprú zásady právneho štátu, na ktorých je SR postavená.

6. Rozhodnutie súdov SR je stále právoplatné a vykonateľné, doložka právoplatnosti a vykonateľnosti na predmetných rozhodnutiach stále figuruje a nebola zrušená. Konanie o výkon nebolo zastavené ako mylne uvádza otec v stanovisku. Každopádne rozhodnutie je už nemenné, keďže naše právne predpisy vylučujú podanie mimoriadnych opravných prostriedkov voči rozhodnutiam o návrate.

Pýtame sa, či Slovensko podporuje rodičov únoscov a nerešpektuje rozhodnutia súdov Slovenskej republiky, ktoré zhodne rozhodli o tom, že sa má dieťa vrátiť do Ekvádoru.

Pýtame sa, či Slovensko podporuje správanie otca, ktorý svojpomocou a svojvoľne bez právneho titulu bráni vykonaniu týchto súdnych rozhodnutí, maloleté dieťa zadržiava a  odmieta sa podrobiť súdnym rozhodnutiam.

Matka je primárnou osobou v živote dcéry a nemá teraz možnosť sa s ňou ani len stretnúť osamote na Slovensku. Haagsky dohovor je medzinárodný dokument, ktorým je Slovenská republika viazaná a je povinná plniť z neho záväzky. Je povinnosťou Slovenskej republiky zabezpečiť bezpečný návrat maloletej Izabely do Ekvádoru.

Všetky orgány Slovenskej republiky sa na splnení tohto cieľa musia podieľať spoločne, keďže ide o prípad, kde otec zobral zákon do svojich rúk.

  1. Dieťa otec prehlásil po rozhodnutí súdu o tom, že sa má vrátiť do Ekvádoru do novej školy, ktorú má pod kontrolou jeho otec ako starosta a zriaďovateľ školy.
  2. Otec sa v tejto novej škole po rozhodnutí súdu o tom, že dieťa má ísť naspäť do Ekvádoru, zamestnal ako asistent Izabely.
  3. Otec fyzicky stráži a kontroluje Izabelu 24 hodín denne.

Je toto konanie otca v poriadku?

Ako uvádzal aj sudca v reportáži súdne rozhodnutia musí verejnosť rešpektovať. Aj asociácia rodinných sudcov v inom prípade uviedla: „Nerešpektovanie právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia nemôže byť spoločensky akceptované a mediálne podporované. Asociácia rodinných sudcov vyzýva médiá, aby informovali o súdnych rozhodnutiach, najmä tých, ktoré sa týkajú maloletých vecí objektívne, pravdivo, ….“ Žiadame, aby bolo vždy daná možnosť druhej strane na vyjadrenie ak sa vyjadruje otec alebo jeho právny zástupca tak, aby verejnosť dostala objektívne informácie.

Máme si vyvodiť záver, že aktuálny stav je v poriadku, dieťa bude po zbytok života v 24-hodinovom strážení otcom a matka nech ide naspäť do Ekvádoru, pričom dcéru už neuvidí? A to všetko aj potom, ako súdy Slovenskej republiky už rozhodli?“

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Matovič bez Hegera predstavil návrh zvyšovania platov sestier: Prosím zdravotné sestry, aby sa na to pozreli bez emócií

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Minister financií Igor Matovič (OĽANO) predstavil vo štvrtok návrh zvýšenia miezd sestier v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Sestry bez praxe by podľa neho začínali s platom na úrovni priemernej mzdy. Návrh má byť predmetom verejnej diskusie. "Prosím zdravotné sestry, aby sa na to…

Fico a Uhrík spoločne: Jediný spôsob, ako demokraticky zosadiť túto vládu, je cez úspešné referendum! Poďme spolu zachrániť Slovensko

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot Facebook)   Predseda strany Smer-SD Robert Fico a predseda strany Republika Milan Uhrík zverejnili spoločné video. Reakcie na seba nenechali dlho čakať „Referendum o demisii súčasnej vlády a zmene Ústavy je jedinou demokratickou cestou, ako vyriešiť hlbokú krízu, do ktorej Slovensko dostala neschopná a rozhádaná…

Politický analytik Karasev: Úder na Záporožskú jadrovú elektráreň sa stane “pohrebom” Kyjeva

0 icon

Bratislava 18.augusta 2022 (HSP/Politexpert/Foto:TASR/AP/Russian Defense Ministry Press Service)   Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že Kyjev pripravuje na 19. augusta útok na jadrovú elektráreň v Záporoží. Politológ Vladimir Karasev povedal, kto by mohol Ukrajinu prinútiť k takémuto kroku Kyjevský režim naplánoval provokáciu práve v čase, keď je v krajine na návšteve…

Generálny prokurátor dal preveriť platformu YouDare: Zasahuje to ľudskú dôstojnosť, príslušné orgány nemôžu byť ľahostajné. Sulík: Vítame preverenie

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Screenshot Instagram)   Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť platformu Filipa Sulíka YouDare Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka vo štvrtok uložil riaditeľovi trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zabezpečiť preverenie, či v súvislosti so sprostredkovaním a plnením bizarných až zvrátených výziev za odplatu na sociálnej…

USA môžu americkým spoločnostiam odporučiť, aby prehodnotili obchodné vzťahy s Tureckom

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Spojené štáty americké môžu americkým spoločnostiam odporučiť, aby prehodnotili obchodné vzťahy s Tureckom. Podľa Politico je takýto scenár možný v prípade ďalšieho zbližovania lídrov Turecka a Ruska "Sme presvedčení, že Turecko by malo byť globálnou destináciou pre obchod a kapitál, ale užší vzťah s…

Prima donna: Je Giorgia Meloniová najnebezpečnejšou ženou v Európe?

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Spectator/Foto:Facebook,TASR/AP-Str,Wikimedia)   Priestranná kancelária Giorgie Meloniovej na najvyššom poschodí Palazzo Montecitorio má veľké francúzske okná, ktoré susedia s vlastnou obrovskou strešnou terasou s nádherným výhľadom na Večné mesto. Ak by ste chceli, mohli by ste tam usporiadať večierok storočia, píše Nicholas Farrell Možno sa jej to…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Zelenskyj a Guterres sa dohodli na podmienkach možnej misie MAAE v Záporožskej jadrovej elektrárni

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Twitter,Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   18:00 - Večerné zhrnutie generálneho štábu Ozbrojených síl Ukrajiny: - V smere na Kramatorsk sa Rusi…

Bukovský považuje výzvu umelcov za nenáležitú, zbabelú, patetickú, účelovú a pokryteckú: Toto sú moje dôvody

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Desiatky umelcov a osobností, medzi nimi herec Richard Stanke, spisovateľ Ján Štrasser, Zdena Studenková, Kamila Magálová, František Kollár či Miroslav Noga, vyzývajú ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) na odstúpenie. Na ich výzvu zareagoval aj doktor Igor Bukovský Jeho vysvetlenie, prečo považuje spomínanú výzvu za…

Zatiaľ EÚ veľmi nepomohla, lídri Srbska a Kosova sa počas dialógu v Bruseli nedohodli

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Express/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Napätie medzi Kosovom a Srbskom sa stupňuje, čo podnietilo EÚ, aby predsedala stretnutiu vedúcich predstaviteľov oboch krajín v snahe zabrániť druhému konfliktu na kontinente. Podľa aktuálnych informácií, sa však lídri Srbska a Kosova sa počas dialógu v Bruseli nedohodli. Uviedol to šéf…

A je to tu: konšpiračná stránka konspiratori.sk je financovaná… to by ste neuhádli odkiaľ

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Je to vraj verejná databáza dezinformačných stránok. Je síce súkromná a stránky hodnotí na základe samozvanej komisie, ale napriek tomu je objektívna. Musí byť objektívna – veď jej posielajú peniaze až zo samotného Washingtonu Bolo to pred pol rokom, ešte pred vojnou na Ukrajine.…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marián Tkáč

Tri zavádzajúce vety kardinála Duku pri rozlúčke s kardinálom Tomkom

0icon

„Po vzniku nového štátu po prvej svetovej vojne, na ktorom sa podieľal pápežský legát Achille Ratti, neskôr Pius XI., mohol minister zahraničných vecí ČSR v roku 1928 (už som len čakal kedy takmer na oltár vyzdvihne aj meno tohto ministra, neblaho zapísané do slovenských dejín, totiž Edvarda Beneša!) napísať svojmu…

Boris Mesár

Americké biolaboratóriá na Ukrajine zaútočili na Rusko: koronavírus, opičie kiahne a úhyny dobytka sú len malou časťou uvoľnených vírusov

0icon

Tajné dokumenty zhabané na Ukrajine a výskum nemeckého novinára Thomasa Röpera dokazujú, že sa začala hybridná biologická vojna s RuskomUplynuli desaťročia, väčšina civilizovaných krajín žila v nevšímavosti voči epidémiám. COVID-19 si zrazu už viac ako dva roky vyžaduje životy, ochromuje infikovaných a paralyzuje ekonomiku prostredníctvo

Pavel Jacz

„Hodnotová“ štvorkoalícia sa trasie, že sa mafia Smeru a SmeroHlasu vráti a budú vládnuť s „fašistami“!

0icon

Akýkoľvek rozhovor si prečítate, vypočujete, alebo si ho pozriete a hovorí sa o hádavých problémoch vlády s udržaním sa, vypočujete si rovnakú frázu, že sa vráti mafia SMERu a SmeroHlasu A hneď nasleduje otázka: „A toto chcete?“ Nuž, asi voliči precitli (Možno si už konečne uvedomia, že nemôžu viac voliť…

Gustáv Murín

Extrémne proti "extrémizmu"?

0icon

Tak sme sa v týchto dňoch dozvedeli, že nejakému Hambálkovi tento štát vedený plagiátormi a kamošom mafiánov zobral úplne všetko, zablokoval mu aj jeho peniaze, nenechal mu nič na prežitie a to na púhy pokyn z Bruselu, že sa vraj kamaráti s Putinom a nejakými motork&aacu

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Snímka z otvorenia výstavy Necuke v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave

Autor: FOTO TASR - Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Matovič bez Hegera predstavil návrh zvyšovania platov sestier: Prosím zdravotné sestry, aby sa na to pozreli bez emócií

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Minister financií Igor Matovič (OĽANO) predstavil vo štvrtok návrh zvýšenia miezd sestier v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Sestry bez praxe by podľa neho začínali s platom na úrovni priemernej mzdy. Návrh má byť predmetom verejnej diskusie. "Prosím zdravotné sestry, aby sa na to…

Fico a Uhrík spoločne: Jediný spôsob, ako demokraticky zosadiť túto vládu, je cez úspešné referendum! Poďme spolu zachrániť Slovensko

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot Facebook)   Predseda strany Smer-SD Robert Fico a predseda strany Republika Milan Uhrík zverejnili spoločné video. Reakcie na seba nenechali dlho čakať „Referendum o demisii súčasnej vlády a zmene Ústavy je jedinou demokratickou cestou, ako vyriešiť hlbokú krízu, do ktorej Slovensko dostala neschopná a rozhádaná…

Politický analytik Karasev: Úder na Záporožskú jadrovú elektráreň sa stane “pohrebom” Kyjeva

0 icon

Bratislava 18.augusta 2022 (HSP/Politexpert/Foto:TASR/AP/Russian Defense Ministry Press Service)   Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že Kyjev pripravuje na 19. augusta útok na jadrovú elektráreň v Záporoží. Politológ Vladimir Karasev povedal, kto by mohol Ukrajinu prinútiť k takémuto kroku Kyjevský režim naplánoval provokáciu práve v čase, keď je v krajine na návšteve…

Generálny prokurátor dal preveriť platformu YouDare: Zasahuje to ľudskú dôstojnosť, príslušné orgány nemôžu byť ľahostajné. Sulík: Vítame preverenie

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Screenshot Instagram)   Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť platformu Filipa Sulíka YouDare Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka vo štvrtok uložil riaditeľovi trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zabezpečiť preverenie, či v súvislosti so sprostredkovaním a plnením bizarných až zvrátených výziev za odplatu na sociálnej…

USA môžu americkým spoločnostiam odporučiť, aby prehodnotili obchodné vzťahy s Tureckom

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Spojené štáty americké môžu americkým spoločnostiam odporučiť, aby prehodnotili obchodné vzťahy s Tureckom. Podľa Politico je takýto scenár možný v prípade ďalšieho zbližovania lídrov Turecka a Ruska "Sme presvedčení, že Turecko by malo byť globálnou destináciou pre obchod a kapitál, ale užší vzťah s…

Prima donna: Je Giorgia Meloniová najnebezpečnejšou ženou v Európe?

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Spectator/Foto:Facebook,TASR/AP-Str,Wikimedia)   Priestranná kancelária Giorgie Meloniovej na najvyššom poschodí Palazzo Montecitorio má veľké francúzske okná, ktoré susedia s vlastnou obrovskou strešnou terasou s nádherným výhľadom na Večné mesto. Ak by ste chceli, mohli by ste tam usporiadať večierok storočia, píše Nicholas Farrell Možno sa jej to…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Zelenskyj a Guterres sa dohodli na podmienkach možnej misie MAAE v Záporožskej jadrovej elektrárni

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Twitter,Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   18:00 - Večerné zhrnutie generálneho štábu Ozbrojených síl Ukrajiny: - V smere na Kramatorsk sa Rusi…

Bukovský považuje výzvu umelcov za nenáležitú, zbabelú, patetickú, účelovú a pokryteckú: Toto sú moje dôvody

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Desiatky umelcov a osobností, medzi nimi herec Richard Stanke, spisovateľ Ján Štrasser, Zdena Studenková, Kamila Magálová, František Kollár či Miroslav Noga, vyzývajú ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) na odstúpenie. Na ich výzvu zareagoval aj doktor Igor Bukovský Jeho vysvetlenie, prečo považuje spomínanú výzvu za…

Zatiaľ EÚ veľmi nepomohla, lídri Srbska a Kosova sa počas dialógu v Bruseli nedohodli

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Express/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Napätie medzi Kosovom a Srbskom sa stupňuje, čo podnietilo EÚ, aby predsedala stretnutiu vedúcich predstaviteľov oboch krajín v snahe zabrániť druhému konfliktu na kontinente. Podľa aktuálnych informácií, sa však lídri Srbska a Kosova sa počas dialógu v Bruseli nedohodli. Uviedol to šéf…

A je to tu: konšpiračná stránka konspiratori.sk je financovaná… to by ste neuhádli odkiaľ

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Je to vraj verejná databáza dezinformačných stránok. Je síce súkromná a stránky hodnotí na základe samozvanej komisie, ale napriek tomu je objektívna. Musí byť objektívna – veď jej posielajú peniaze až zo samotného Washingtonu Bolo to pred pol rokom, ešte pred vojnou na Ukrajine.…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Tri zavádzajúce vety kardinála Duku pri rozlúčke s kardinálom Tomkom

0icon

„Po vzniku nového štátu po prvej svetovej vojne, na ktorom sa podieľal pápežský legát Achille Ratti, neskôr Pius XI., mohol minister zahraničných vecí ČSR v roku 1928 (už som len čakal kedy takmer na oltár vyzdvihne aj meno tohto ministra, neblaho zapísané do slovenských dejín, totiž Edvarda Beneša!) napísať svojmu…

Boris Mesár

Americké biolaboratóriá na Ukrajine zaútočili na Rusko: koronavírus, opičie kiahne a úhyny dobytka sú len malou časťou uvoľnených vírusov

0icon

Tajné dokumenty zhabané na Ukrajine a výskum nemeckého novinára Thomasa Röpera dokazujú, že sa začala hybridná biologická vojna s RuskomUplynuli desaťročia, väčšina civilizovaných krajín žila v nevšímavosti voči epidémiám. COVID-19 si zrazu už viac ako dva roky vyžaduje životy, ochromuje infikovaných a paralyzuje ekonomiku prostredníctvo

Pavel Jacz

„Hodnotová“ štvorkoalícia sa trasie, že sa mafia Smeru a SmeroHlasu vráti a budú vládnuť s „fašistami“!

0icon

Akýkoľvek rozhovor si prečítate, vypočujete, alebo si ho pozriete a hovorí sa o hádavých problémoch vlády s udržaním sa, vypočujete si rovnakú frázu, že sa vráti mafia SMERu a SmeroHlasu A hneď nasleduje otázka: „A toto chcete?“ Nuž, asi voliči precitli (Možno si už konečne uvedomia, že nemôžu viac voliť…

Gustáv Murín

Extrémne proti "extrémizmu"?

0icon

Tak sme sa v týchto dňoch dozvedeli, že nejakému Hambálkovi tento štát vedený plagiátormi a kamošom mafiánov zobral úplne všetko, zablokoval mu aj jeho peniaze, nenechal mu nič na prežitie a to na púhy pokyn z Bruselu, že sa vraj kamaráti s Putinom a nejakými motork&aacu

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

Armádny Magazín

Najnovší film "Azov" prináša nepríjemné fakty aj rozhovory s nacistami ktorí prežili obliehanie Mariupoľa aj útok v Jelenovke

0 icon

Rusko, 18.august 2022 (AM) – Krátko pred tragédiou v Jelenovke navštívil územie trestaneckej kolónie filmový štáb Mariny Kim. Podarilo sa jej porozprávať s tými, ktorí mnoho rokov terorizovali obyvateľov Mariupolu, a potom sa ukryli v Azovstale. A hovorili ochotne – čo opäť dokazuje, že nemienili držať jazy

"Putin je posadnutý Ukrajinou": USA sa údajne pokúšali presvedčiť Zelenského o hrozbe ruskej „invázie“

0 icon

USA, 18.august 2022 (AM) – V Spojených štátoch sa zamýšľajú nad tým, ako ukrajinské úrady dopustili katastrofu, v ktorej sa krajina v súčasnosti nachádza. Podľa denníka The Washington Post sa ešte v októbri 2021 v Bielom dome konalo mimoriadne stretnutie šéfov vojenských, diplomatických a spravodajských štruktúr krajiny s americkým prezidentom Joeom…

Strategické ďalekovýchodné vojenské cvičenia "Vostok - 2022". Ktoré krajiny sa pridajú k ruskej armáde

0 icon

Rusko, 18.august 2022 (AM) – Čína oficiálne potvrdila svoju účasť na medzinárodných strategických veliteľských a štábnych cvičeniach Vostok-2022, ktoré sa budú konať na ruskom Ďalekom východe. Informovalo o tom M

Politológ Starikov: "Stalin sa vždy snažil urobiť z Poľska priateľský štát"

0 icon

Rusko, 18.august 2022 (AM) –  Nie je to Stalinova chyba, že sa z Poliakov opäť stávajú nepriatelia Ruska. Pripájam to, čo hlava ZSSR povedala 21. apríla 1945 pri podpise zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Sovietskym zväzom a Poľskou republikou (aj oslovenie je príznačné: pane!):  

"Spojencov" Ruska - Tadžikistan a Uzbekistan obvinili z presunu stovky amerických lietadiel a vrtuľníkov na Ukrajinu

0 icon

USA, 18.august 2022 (AM) – Ukrajinská armáda použila takmer všetky vlastné zásoby zbraní a teraz bojuje najmä s tým, čo jej dodáva Západ. To znamená, že otázka načasovania konca špeciálnej operácie priamo súvisí s možnosťou zbrojných injekcií z NATO. A Západ sa ich nechystá ukončiť. Navyše, americký Senát už hovorí o…

FOTO DŇA

Snímka z otvorenia výstavy Necuke v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave

Autor: FOTO TASR - Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali