Volajú nás „slovenskí patrioti“. A na to som hrdý, hovorí europoslanec Miroslav Radačovský v rozhovore

Bratislava 17. marca 2021 (HSP/Foto:archív)

 

Rozhovor s poslancom Európskeho parlamentu Miroslavom Radačovským, predsedom novo vzniknutej strany Slovenský PATRIOT o tom, ako by mala vyzerať národná politika, aj o všeličom inom

poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Radačovský
Na snímke poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Radačovský

Hlavné správy: Aká bude vaša politická strana Slovenský PATRIOT? Čo nové prinesie do ponuky politických strán na Slovensku? Čím sa bude líšiť od ostatných tzv. „národných“ strán?

Radačovský: Priority strany Slovenský PATRIOT, tak ako ich máme aj zadefinované v stanovách strany, sú ekologicky čisté a zelené Slovensko, sociálna spravodlivosť a prosperita, pripravenosť Slovenska na digitálny vek, boj proti všetkým formám extrémizmu a hnutiam smerujúcim k potláčaniu ľudských práv a slobôd, suverénne postavenie Slovenska v európskom spoločenstve suverénnych národných štátov, posilňovanie a ochrana tradičných kultúrnych hodnôt Slovenska a pamäť národa, úcta ku kultúrnym tradíciám, rodnému jazyku národnostných menšín, etnických skupín žijúcich na území Slovenska, rešpektovanie prirodzeného práva dieťaťa na otca a matku.

Ťažko povedať, či naša strana Slovenský PATRIOT spĺňa kritériá rozmýšľania tých našich „národných“ strán. My si myslíme, že ak na Slovensku existujú pronárodné strany, tak to evokuje predstavu, že musia existovať aj protinárodné strany. Ale na Slovensku neexistuje žiadna strana, ktorá by bola protinárodná: napokon, strana či hnutie, ktoré by sa zadefinovalo ako protinárodné, by ani nemohlo byť zaregistrované, resp. by muselo byť zrušené. Teda je ťažké rozlíšiť, čo je skutočne národné, a čo je protinárodné. Rozlíšiť sa to dá len podľa toho, kto má aký cieľ a akým spôsobom chce pre Slovensko pracovať.

Ak liberáli sú toho názoru, že Slovensko môže byť úspešné tým, že prijme liberálnu a bruselskú politiku, tak ešte nemožno automaticky povedať, že sú protinárodní – možno o nich len tvrdiť, že spôsob, aký zvolili, nie je správny.

My preto nechceme rozdeľovať strany na pronárodné a protinárodné – všetky sú národné, len každá má inú víziu postavenia Slovenska v Európe.

S tým súvisí aj vnímanie rozdielu medzi nacionalizmom a patriotizmom. Nacionalizmus sa viaže na národ, kým patriotizmus je o vzťahu k vlasti, k štátu, bez ohľadu na to, či som Maďar, Róm alebo Slovák.

Preto ja nerátam našu stranu medzi tie klasické „pronárodné“ strany, ktoré samy seba definujú za pronárodné, čo chápu úzko vo vzťahu s slovenskému národu. Už sa to nedá stavať do polohy „my Slováci“. Treba to vnímať inak: „my, patrioti Slovenska“.

patriot
Ilustračné foto

Hlavné správy: Ako sa k tomuto vášmu vnímaniu národnej politiky stavajú ostatné národné strany?

Radačovský: Na politickej scéne nemáme partnera. Prečo? Z toho dôvodu, že napríklad súčasné vládne strany alebo liberálne strany majú iný názor na to, ako urobiť Slovensko úspešným v Európe. My ich politický názor nezdieľame. Ale takisto nezdieľame politický názor pronárodných strán, pretože si myslíme, že trochu zaspali vývoj, resp. vrátili sa kamsi do minulosti. Nemôžeme suverénne a slušné národné Slovensko budovať len „bitím sa do pŕs“, že sme Slováci.

Všetka česť aj SNS, veď je to napokon historicky najstaršia strana na Slovensku. Lenže dnes sa už predsa netreba biť za spisovnú slovenčinu, tá už tu je. Už netreba bojovať za slovenské gymnáziá, tie už sú tu. Dnes už netreba hovoriť o strachu z Maďarov, lebo dnes sa ich už nebojíme, už s nimi spolunažívame. Treba trošku pokročiť dopredu.

Máme tu Rusínov, veď aj ja mám rusínsky pôvod, ktorí chcú v tomto štáte dôstojne žiť spolu s inými národnosťami. Čiže tu je treba vnímať ten rozdiel medzi nacionalizmom a patriotizmom.

 

Hlavné správy: Niektorí vám vytýkajú, prečo používate slovo patriot, patriotizmus, že to nie je slovenské slovo. Ako to vysvetlíte?

Radačovský: Ani republika, ani prezident nie je slovenské slovo, ani parlament, ani demokracia nie sú slovenské slová. Ale vo svete ľudia vedia, čo tie slová znamenajú, a vedia aj, čo znamená slovo patriotizmus. Ten názov sme vybrali preto, lebo je presne tým, čo potrebuje súčasné Slovensko. Lebo hrdé, národné Slovensko musí patriť do Európy.

Keď hovorím „do Európy“, tým nehovorím „do Bruselu“. My za Európu považujeme celú Európu. My neuznávame Európu, ktorá sa nenávistne delí na Východ a Západ – my uznávame Európu za celok hodný dialógu, spolupráce, hodný konzultácie akýchkoľvek problémov. Vychádzame z toho, čo povedal svojho času Charles De Gaulle, že Európa je od Uralu po Lisabon. A vychádzame tiež z toho, čo povedal Ján Pavol II., že Európa má dvoje pľúca, východné a západné. Ak je jedno choré, Európa nemôže existovať.

Preto, na rozdiel od niektorých iných politikov, tvrdím, že práve náš názor je proeurópsky. A názor tých, ktorí o sebe tvrdia, že sú proeurópski, ale rozdeľujú Európu na dve časti, my za proeurópsky nepovažujeme.

Problém našej novo vzniknutej strany Slovenský PATRIOT je v tom, že vidíme postavenie Slovenska už na iných základoch. My zároveň aj myslíme na pamäť národa, na všetko dobré, čo sa tu urobilo, ale sme presvedčení, že nesmieme zaostať. Vývoj musí pokračovať. A preto sme toho názoru, že nám je ťažko spolupracovať s akoukoľvek jestvujúcou stranou či hnutím, pretože sa naše názory v určitých veciach asi neprekrývajú.

My si vážime všetkých politikov a všetky politické strany a hnutia z jednoduchého dôvodu: zvolili ich ľudia. Nevážiť si nejakú politickú stranu či hnutie znamená nevážiť si voličov. A to si my nemôžeme dovoliť. My si ich teda vážime. Ale žiaľbohu, vývoj za posledných desať rokov ukázal, že tie pronárodné strany akosi nič nedokázali ani jednotlivo, ani sa nedokázali spojiť, ba práve naopak, sú rozhádané, navzájom na seba útočia. Preto jedinú reálnu možnosť vidíme vo vzniku strany Slovenský PATRIOT. Bez ohľadu na to, aký budeme či nebudeme mať úspech vo voľbách o tri roky. Pri tom starom nemôžeme ostať.

Ja prajem veľa šťastia a úspechov aj tým novo vznikajúcim stranám, každej strane. Ak oslovia občanov, tak všetka česť. Ale spolupráca by asi nebola možná.

 

Hlavné správy: Vylučujete teda spoluprácu s jestvujúcimi subjektmi na politickej scéne?

Radačovský: O tom ja ako predseda strany ani nemôžem rozhodnúť. Ja nechcem byť „otcom“ strany, nechcem, aby to bola strana Radačovského. Nechcem, aby sa hovorilo o tom, že som ju ja založil – ja som žiadnu stranu nezaložil: založilo ju niekoľko desiatok tisíc občanov tým, že dali súhlas na jej vznik. Ja som tejto strane skôr škodil tým, že moje názory médiá dobre poznajú, a preto na nás od začiatku jednak útočili, a jednak sa snažili nás ignorovať.

Máme v sneme ľudí, ktorí pochádzajú z celého Slovenska. My nepotrebujeme ako tvár strany nejakú herečku alebo modelku. Pre mňa je tvárou strany napríklad jeden z členov snemu, ktorý 22 rokov pracoval ako kováč a dnes má dôchodok dvesto eur. Pre mňa sú tvárou strany ženy, ktoré chodia dennodenne pracovať do Rakúska, aby uživili rodinu. Teda toto je zmyslom tejto strany, nechcem, aby to bola strana jedného muža.

V našom 27-člennom sneme nie je žiadna osoba, ktorá by niekedy pôsobila aktívne v politike. Myslíme si, že je to tak správne. Tí, ktorí doteraz robili politiku, nech si ju robia aj naďalej, ale ich výsledky sú veľmi zlé.

 

Hlavné správy: Chcete teda robiť politiku úplne od bodu nula?

Radačovský: Keď sme zakladali stranu, ja osobne som bol napríklad zásadne proti tomu, aby sme stranu kupovali. Kto nemá odvahu vyzbierať minimálne desaťtisíc podpisov, tak potom je to zlé.

My sme začali zbierať podpisy v auguste, uprostred koronavírusovej pandémie. Nikdy sme sa neviezli na vlne koronavírusu, ani sme ju nespomínali. My sme sa neviezli na vlne zastrelených dvoch mladých ľudí. Nikdy sme sa neviezli na vlne populizmu potom, ako niekto prijímal nesystémové opatrenia v boji s pandémiou.

Ja, odkedy som začal zastupovať rodinu Lučanských, radšej ani nevystupujem v médiách, aby ma neobviňovali, že si prihrievam politickú polievočku na kauze Lučanský. To aj napriek tomu, že generál Lučanský zomrel až potom, keď už my sme mali zozbierané podpisy. My nechceme, aby nás ktokoľvek obviňoval zo zneužívania nejakých tém.

A predsa sme vznikli a sme tu: bez akejkoľvek pomoci, bez finančnej podpory, bez mediálnej podpory, bez oligarchov. My sme to dokázali. Takže keď niekto hovorí, že sa to nedá, tak my sme dôkazom, že sa to dá.

 

Hlavné správy: Dá sa robiť politika bez peňazí, bez sponzorov, bez oligarchov? Áno, vzniknúť strana môže, máme napokon na Slovensku veľa drobných straničiek. Ale dá sa potom bez podpory niekoho ekonomicky silného robiť reálna politika s dopadom na ľudí?

Radačovský: Keď sa začalo rozprávať o vzniku nového politického subjektu, tak – samozrejme, veď nežijeme vo vzduchoprázdne – stretol som sa s množstvom ľudí. A tí mi hovorili, že je to všetko pekné, ale na vznik strany treba veľa peňazí, minimálne tristotisíc eur. A ja som sa zišiel s tou našou partiou mladých ľudí, a to sú naozaj odborníci z rôznych oblastí, ľudia z celého Slovenska, a oni hovorili to isté. Ja som im vtedy povedal, pamätám si to ako dnes: „A čo keby sme to skúsili? Čo keby sme to skúsili bez podpory médií, bez peňazí, ktoré napokon ani nemáme? Veď máme myšlienku a entuziazmus!“ Skúsili sme to a predstavte si, je to úspešné. Sila myšlienky je väčšia než sila peňazí.

Sme rodina, strana Vlasť, ĽSNS, nové hnutie Republika… nikto z nich to ani len neskúšal. A my sme to dokázali, sme tu a naša strana je úspešná. A išlo to veľmi rýchlo, napriek tomu, že sme počas koronakrízy nemohli ísť medzi ľudí a rozprávať sa s nimi. Mohli sme robiť len to, čo bolo vtedy dovolené: ja som sa sám vybral do niektorého mesta, do Prešova, Liptovského Mikuláša a ďalších miest, okolo mňa sa zhromaždili ľudia, lebo ma poznali a podpisy nám chodili.

 

Hlavné správy: Čo bude ďalej? Ako si predstavujete budúcnosť?

Radačovský: Do volieb sú tri roky. Treba pracovať. Nech každý vo svojom regióne presadzuje myšlienky, ktoré sú pre Slovensko aktuálne. A základ je robiť to bez nadávania, útočenia, dehonestovania kohokoľvek, bez tvrdých slov, vykrikovania, zneužívania rôznych vecí. Slovensko už toho má plné zuby.

A ja si myslím, že sa to podarí. Vychádzam z toho, ako sa nám podarilo zozbierať podpisy: podporu ľudí bolo naozaj cítiť.

Veľa ľudí nám hovorilo, že bez skúsených politikov to nepôjde. Ale kto je skúsený politik? Ten, kto 10 – 15 rokov pôsobil v politike a jeho výsledok je nulový? Sú to politici, ktorí pôsobili v nejakej politickej strane a jediný výsledok ich politiky je ten, že sa ako strana rozbili? Skúsení politici, to je tá bratislavská kaviareň? Tá, ktorá sa nám snažila nahnať strach, že to nedokážeme, že nemáme šancu? Ale my sme tu a vidíme, že šanca je.

Budeme presadzovať to, čo Slovensko potrebuje. Slovensko sa neubráni digitalizácii, Slovensko sa neubráni zelenej Európe, neubráni sa tomu, že bude „bezuhlíkové“, čo bude znamenať stratu mnohých doterajších odvetví a pracovných miest. Zmenia sa aj automobilky, možno nebudú ani železiarne… Tomu všetkému sa bude treba prispôsobiť. Predovšetkým sa bude treba venovať malému a strednému podnikaniu. A tiež, podľa môjho názoru, poľnohospodárstvu.

 

Hlavné správy: Máte ľudí, odborníkov, ktorí majú riešenia pre jednotlivé oblasti? Spomínali ste tváre vašej strany a naznačili ste, že nechcete sprofanovaných ľudí, ktorí sú v politike už dlho a nič nedokázali. Na druhej strane, ľudia predsa len potrebujú vidieť nejaké tváre, počúvať konkrétnych ľudí, ktorí by ich presvedčili o tom, čo treba robiť a čo je alebo nie je správne. Máte takýchto odborníkov? Na stránke vašej strany slovenskypatriot.sk zatiaľ konkrétni ľudia predstavení nie sú. Kto sú tváre vašej strany, okrem vás?

Radačovský: Ja sa necítim nejako špeciálne byť tvárou strany. Áno, na začiatok tam musí byť niekto, koho ľudia poznajú, ale ja sa necítim byť lídrom, ktorý by mal rozhodovaciu právomoc, ja všetko konzultujem s predsedníctvom. Považujem to takto za správne. Akonáhle si osvojíte prístup, že ste šéfom a majiteľom strany, tak ste skončili – nikto nie je taký geniálny polyhistor, ktorý by bol vo všetkom dobrý, ani ja sa necítim byť odborníkom na všetko.

Tváre strany budú predstavené už čoskoro, momentálne pripravujú svoje profily, zbierajú fotografie, je to otázka veľmi krátkeho času. Členov snemu je 27, sú to ľudia z najrôznejších oblastí života a z rôznych regiónov, od Malaciek až po Sninu, a sú to príslušníci najrôznejších povolaní.

 

Hlavné správy: Spomenuli ste, že váš „patriotický“ prístup sa od „nacionalistického“ prístupu tzv. národných strán líši tým, že nie je striktne viazaný na slovenský národ, ale je o vzťahu k vlasti, čiže k územiu Slovenskej republiky. A hovoríte, že na tejto vlasteneckej platforme by sa mohli stretnúť a zjednotiť príslušníci všetkých národov a národností žijúcich na Slovensku. Ako v tomto kontexte vnímate tzv. maďarskú otázku? Veľa ľudí z juhu Slovenska hovorí, že maďarizácia tam stále existuje, že sú problémy so slovenskými školami… Máte v sneme aj niekoho z niektorého južného regiónu s vysokým podielom maďarskej menšiny? Alebo aj etnického Maďara?

Radačovský: Máme aj ľudí z týchto končín, z Betliara, z Nových Zámkov a pod., máme tam napríklad aj Róma, ktorý je známy v rómskej komunite, máme aj člena židovského pôvodu. Nechcem do toho vnášať etnickú otázku, nevyberali sme to špeciálne podľa tohto kritéria.

My to nerozlišujeme, my tieto veci špeciálne neriešime. My sme ľudia, ktorí majú radi svoj štát, svoje územie, a je preto absolútne vylúčené, aby niekto nejakým spôsobom čo len minimálne naznačil obmedzenie suverenity. V tomto smere niet obáv, my nepovažujeme našich Maďarov za extrémistov a pokiaľ nejakí sú, tak ich treba skrotiť. My považujeme Maďarov za našich spoluobčanov, žijeme tu s nimi tisíc rokov, oni uznávajú naše územie, našu suverenitu a naše hranice, a my zase hranice Maďarska a jeho suverenitu.

Ak by sa vyskytli občania nášho štátu, ktorí by sa na našom území necítili komfortne, tak nech to pomenujú, ale my si myslíme, že všetci majú dostatočné práva. A ak by sa vyskytli nejaké iredentistické snahy, tak samozrejme, tam už by sme museli zaujať tvrdý postup patriotov Slovenska. Ale verím, že taká situácia nenastane, tieto vzťahy sú dobré. Podobne nie je problém ani s Rusínmi, ale oni tiež potrebujú svoju kultúru trošku viac zviditeľniť. A to sa týka všetkých národov a národostí. Vrátane Rómov.

 

Hlavné správy: Spomínate Rómov. Ako by ste riešili rómsku otázku?

Radačovský: Pokiaľ ide o Rómov, my sme za pozitívnu diskrimináciu. Pozitívna diskriminácia je síce nepopulárna pre väčšinové obyvateľstvo, ale položme si otázku: a dokedy bude rómsky problém? Donekonečna to budeme tlačiť pred sebou a nabaľovať ako snehovú guľu? Dá sa to vyriešiť jedine pozitívnou diskrimináciou. To je momentálne nepopulárne, ale do budúcnosti je to, podľa nášho názoru, jediný spôsob ako situáciu vyriešiť.

 

Hlavné správy: Keď už o tom hovoríme, ako konkrétne si predstavujete tú pozitívnu diskrimináciu?

Radačovský: Poviem príklad. Ako europoslanec s mojimi asistentmi spolupracujeme aj s niektorými slovenskými obcami, napríklad s Gemerskou Polomou, Dobšinou a pod. Pripravili sme jeden program pre mladých Rómov. Títo mladí ľudia majú často problém so vzdelaním: mnohí ukončili základnú školu a nemajú odborné vzdelanie, ale chcú pracovať. Je však veľmi ťažké ich zamestnať, keďže doba pokročila, už aj kanály kopú stroje a oni nemajú vodičský preukaz, nemajú pilčícky kurz, nemajú kurz na vysokozdvižný vozík, zváračský kurz a pod.

Títo ľudia, keby sa sami, individuálne prihlásili do autoškoly, tak buďme objektívni, mnohí z nich nebudú schopní si vodičský preukaz urobiť: majú problém sa to naučiť, zvládnuť testy. A po druhé, nemajú na to ani finančné prostriedky.

A tu by mal štát zaujať jednoznačné stanovisko a aplikovať pozitívnu diskrimináciu. Rómskym chlapcom a dievčatám, uchádzajúcim sa o získanie vodičského preukazu alebo niektorého z vyššie spomenutých kurzov, by mohol poskytnúť výhodnejšie podmienky ako tým ostatným: individuálny prístup, väčšiu pozornosť a prípadne tieto kurzy zafinancovať.

Nehovorím, že by sa tým vyriešil celý rómsky problém, ale s určitosťou by títo mladí ľudia inak pôsobili vo svojom prostredí: takýto človek, keby mohol robiť s pílou v lese, jazdiť na aute či vysokozdvižnom vozíku, byť zváračom, by bol vzorom aj pre ostatných, nadobudol by vážnosť, sebaúctu, ambície, kultúru. Každý jeden z nich by bol pre svoju komunitu prínosom.

Samozrejme, niekto by mohol namietnuť: a prečo takto nezvýhodniť aj bielych? No pretože je to tak ako to je, inak sa táto situácia riešiť nedá. Problém Rómov sa dá riešiť iba vzdelaním a možnosťou zamestnať sa – tak im teda tú možnosť zamestnať sa dajme! Aj za cenu zvýhodnenia oproti bielym.

Ja sa s Rómami veľa rozprávam, veď ovládam aj rómsky jazyk. Pôsobil som aj ako učiteľ v rómskej škole. Som s nimi dosť často v kontakte. A viem, že taký mládenec, keby mal vodičský preukaz, bol by jednak „frajer“, mohol by pracovať v kuriérnej službe, na traktore, všelikde, teda sám by sa povzniesol, lenže okrem toho by to bolo aj pre spoločnosť prospešné.

Ibaže on na ten vodičák nemá (hovoríme teda o tých, ktorí sú nezamestnaní). Kde na to má zarobiť, keď je nezamestnaný? A nezamestnaný je preto, lebo nemá žiadnu kvalifikáciu, teda napríklad ten vodičák. Ak mu niekto nepomôže, tak sa z tejto pasce nikdy nedostane.

Tá pomoc, popri tom, že mu niekto ten kurz pomôže zafinancovať, môže spočívať povedzme aj v tom, že napríklad nebude chodiť do autoškoly s ostatnými, ale osobitne, s tým, že sa mu budú venovať podrobnejšie: pomôžu mu prečítať si a pochopiť, čo je v učebných textoch napísané, aby mohol urobiť test.

Nemôžeme riešiť rómsky problém tým, že budeme donekonečna platiť mimovládky a rôzne organizácie – už ich vyučujeme „tisíc“ rokov, robíme školenia, tam sa každoročne vyhodí zbytočne kopa peňazí a k čomu to vedie? Oni potrebujú konkrétnu, opakujem, konkrétnu pomoc. Oni nepotrebujú šesť hodín počúvať ako sa majú správať, ako sú diskriminovaní – oni potrebujú vodičský preukaz, pilčícky preukaz. Tak im ten preukaz dajme, tak im kúpme tú pílu!

A to sa týka aj bielych, nielen Rómov – všetkých, ktorí nemajú peniaze. Musíme ich zvýhodniť oproti tým, ktorí na to majú. Viem, že je to nepopulárne, že ľudia budú nadávať, ale iná cesta nie je. To je tá pozitívna diskriminácia.

 

Hlavné správy: Vráťme sa ešte k spájaniu národných síl. Ak to berieme čisto politologicky, je tu určité percento voličov, ktorí volia „národné“ strany: možno pätnásť percent – môžeme sa prieť o to, či viac alebo menej, ale o to teraz nejde. A je tu celý rad „národných“ strán: SNS, ĽSNS, Republika, Vlasť, SĽS, SHO, PSN… Je teda jasné, že nielen že sa všetci s touto agendou do parlamentu nemôžu dostať, ale dokonca, ak sa rozumným spôsobom nepospájajú a nedohodnú, tak sa ani nemusí dostať nikto z nich a budúci parlament môže byť pre vlastencov ešte väčšia katastrofa ako súčasný. Ako sa na tento problém pozeráte vy?

Radačovský: Naša strana je ochotná spolupracovať s akýmkoľvek sympatizantom, podporovateľom akejkoľvek politickej strany na Slovensku. S každým občanom. Ale nie sme – zatiaľ, podľa stanoviska predsedníctva – ochotní spolupracovať s politickými stranami a s ich vedením, pretože sa nezhodneme. Nezhodneme sa s nikým z nich napríklad v riešení rómskej otázky.

Nezhodneme sa napríklad ani v otázkach Európy – my sme za rekonštrukciu EÚ, nie za hlúpe a nedomyslené výkriky, že „odídeme z EÚ“. Čo to je za heslo: odídeme z EÚ? Veď niekto musí iniciovať nejaký článok, sú tu nejaké záväzky… Nigelovi Farageovi trvalo 12 rokov, kým vôbec došlo k Brexitu. My chceme aby Európa bola spoločenstvom suverénnych národných štátov, vzájomne kooperujúcich, ale rešpektujúcich suverenitu druhých.

Namiesto toho dnešná EÚ by každého len trestala: Rusko za Navaľného, Bielorusko za Cichanovskú, Poľsko, Maďarsko, Čínu, Slovinsko… My by sme sa mali radšej zaoberať hlavne hospodárskou politikou. Ak budeme naďalej postupovať tak ako doteraz, tak nakoniec tú EÚ rozbijeme, a to by nebolo dobré.

 

Hlavné správy: No ale napríklad v týchto európskych otázkach by ste sa povedzme s Uhríkovcami viacmenej zhodli. Na niektoré témy, aby ste ich mohli presadzovať, budete potrebovať partnerov. Opýtam sa priamo: Máte ambíciu byť parlamentnou stranou?

Radačovský: Samozrejme, že máme ambíciu byť parlamentnou stranou, ale odpoviem aj inak: podľa názoru našej strany prinášame niečo nové, čo treba najprv vybudovať, a na čom treba tri roky pracovať. Ja osobne som presvedčený, že my sa do parlamentu dostaneme. Jasné, že nebudeme vládnou stranou, ale dostaneme sa. Ale pripúšťam aj situáciu, že sa do parlamentu nedostaneme. Ale sa o to aspoň pokúsime! Pokúsime sa vytvoriť niečo nové.

Ja, keď som išiel do Európskeho parlamentu, tiež som nemal žiadnu podporu. Išiel som síce na kandidátke ĽSNS, ale keďže som nebol straník, mne nikto nepomohol ani centom, ani propagáciou, ba práve naopak, propagovali sa iní. A tiež mi mnohí hovorili, že nemám šancu – a nakoniec som skončil šiesty na Slovensku skoro s päťdesiattisíc hlasmi, ako nepolitik.

Dá sa to, ak človek niečo úprimne myslí a úprimne chce. Ja som Slovák, narodil som sa tu a myslím to úprimne, nie kvôli preferenčným hlasom, ktoré získam. Tak som celý život žil, tak ma rodičia vychovali, tak som ja vychoval moje deti. Mám moju slovenskú vlasť rád. Musím však aj priznať, že v tejto mojej slovenskej vlasti žijú aj neslováci, či sa mi to páči alebo nie. Žili tu s nami tisíc rokov. Žijú tu s nami Rómovia, Maďari, Židia a ďalší a my s nimi musíme spolužiť a spolupracovať.

Preto hovorím: my sme patrioti. Sú tu s nami Rusíni. Ja som pôvodom polovičný Rusín. A my sme tiež národovci. Máme túto zem radi viac ako ktokoľvek iný. Preto si myslím, že už bolo dosť strán, ktoré len opakujú slovo národ. Mali by sme byť patrioti.

 

Hlavné správy: Aký bude teda váš postoj ku spolupráci s inými stranami?

Radačovský: My nebudeme útočiť na iné politické strany. Budeme útočiť na Matoviča, že je blázon, že je šialený? To sú výrazy hodné slovenského patriota? No dobre, je nesystémový, ale kto na neho útočí, tak útočí na státisíce ľudí, ktorí ho zvolili – a to si oni nezaslúžia. Môžeme kritizovať, ale nie kritizovať bezbreho.

Keď kritizujeme, tak by sme mali aj dať návrh na riešenie. Je veľmi jednoduché vykrikovať po ulici: rúška dole, nedajme sa zaočkovať! Ale čo ďalej? Ako to teda riešiť?

Pán Korčok a spol. sa idú zblázniť z toho, že Matovič si dovolil doviezť ruskú vakcínu a klamú, že ten cirkus, to nie je kvôli tomu. No ale s pravdou von, páni: vy ste sa zľakli toho, že sa tu objavil nejaký iný postoj k Rusku. Ale to sú naši slovanskí bratia! Ja viem, že majú problémy: majú problém s Krymom, majú problém s Ukrajinou. Ale to sa rieši takýmto spôsobom?

Veď aj svetová vojna sa ukončila tak, že sa podpísala mierová dohoda – tak sadnime za stôl a rokujme! Alebo chceme ďalších tisíc rokov existovať rozdelení na nepriateľské tábory a mať proti sebe namierené raketové základne, ako si to predstavujú páni Bilčík alebo pán Naď? Poďme spolupracovať – tam kde sa spolupracuje, tam sa nebojuje. O tom je Nord Stream: Rusi chcú predať, Nemci chcú kúpiť. O tom je priateľstvo v Európe.

 

Hlavné správy: No lenže existuje „vyššia geopolitika“, záujem kohosi spoza oceánu, komu priateľstvo Európanov s Rusmi robí veľký problém v jeho plánoch vládnuť celému svetu…

Radačovský: Ale áno, lenže to treba tak pomenovať, ako ste to teraz pomenovali. A tých, ktorí nás chcú rozoštvať, sa treba pýtať: o čo vám ide? Veď aj za tou mlákou sú ľudia. Aj tam sú otcovia a matky, ktoré nechcú, aby ich deti zomierali, tak ako ich zomrelo 50 tisíc vo Vietname. Spolupracujme aj s nimi – ale nie na princípe nadvlády, hegemónie. Veď aj tam sú naši priatelia! Veď sa na niečom dohodnime, sadnime si za rokovací stôl. Hovorme o tom: vy máte záujem byť hegemónom v dnešnom globálnom svete?

Máme spoločného nepriateľa, tým je pandémia. Ľudstvo môže dobývať Mars – a my tu máme poloidiotov, našich quislingov, nebudem ich menovať, ktorých životným krédom a snom je rozdeliť Európu na zlú a dobrú. Im to nahustili do hlavičiek a oni v tom žijú, ale bolo by ich treba už poučiť, že takto sa to v 21. storočí už ďalej nedá. A toto vyvoláva reakciu: na druhej strane sú prílišní rusofili. Treba hľadať balans, nejaký stred.

O sto rokov, keď si naši potomkovia budú pozerať film z tohto obdobia, povedia si, že tu žili blázni, ktorí sa pohybovali v kovových krabiciach, stavali proti sebe navzájom rakety, chodili poobliekaní ako terminátori. A preto sa chcem aspoň pokúsiť s tým niečo urobiť, niečo tu zanechať. Pýtali ste sa, či sa chceme dostať do parlamentu – no možno sa nedostaneme. Ale chcem, aby tu po mne táto myšlienka zostala. Chcem priviesť do parlamentu ľudí s týmito myšlienkami a je mi jedno, či mi niekto bude predpovedať, že sa to nedá. Nie je otázka života a smrti byť v parlamente či vláde.

Myslíte si, že by som nedokázal aj v europarlamente vykrikovať aká je Únia skvelá, aké je euroatlantické partnerstvo skvelé? Keby som to robil, tak možno by som o pol roka bol eurokomisárom a nosili by ma na rukách. Veď to by bolo také ľahké! Ale ja tu chcem zanechať niečo, čo má zmysel.

 

Hlavné správy: Ibaže ak nenájdete spojencov, politických partnerov, s ktorými by ste sa spoločne mohli dostať do parlamentu a prípadne do vlády, tak vaše myšlienky nebudete môcť dostať do zákonov, do reálnej politiky, do života…

Radačovský: Viem, to si uvedomujem, som v tomto smere realista. Ale aspoň sa o to pokúsime. Budeme tvrdo pracovať, máme na to pred sebou tri roky. Výhodou je, že tých 27 ľudí, ktorí do toho išli, to urobilo s vedomím, že sa do parlamentu nemusia dostať. Im nikto nič nesľúbil, ale napriek tomu do toho išli. Varoval som ich, že môžeme zažiť fiasko, ale ani to ich neodradilo. Je to veľká sila. A preto tomu verím a veria tomu aj tí ľudia okolo mňa.

Médiá nás okázalo ignorujú. Iných europoslancov oslovujú, chcú vedieť ich názory, ja akoby som bol pre nich vzduch. Ale to je ich vec. V europarlamente sú aj ľudia, ktorí, naopak, sa so mnou radi porozprávajú, pretože si máme čo povedať. Ako napríklad katalánsky patriot Carles Puigdemont, ale aj iní europoslanci z Čiech, Chorvátska, Poľska a pod. Títo ľudia ma nazývajú „slovenský patriot“. A na to som hrdý.

Ivan Lehotský

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Mesto Svidník prijalo v súvislosti s krízou viaceré úsporné opatrenia

0 icon

Svidník 27. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Mesto Svidník prijalo v súvislosti s energetickou krízou viaceré opatrenia. Materské a základné školy v pôsobnosti mesta boli inštruované k šetreniu "Cenu elektrickej energie máme zakontrahovanú veľmi dobre, vzhľadom na to, čo sa deje na trhoch dnes. Máme to za sumu 112 eur za…

Slovenské školy navštevuje vyše 10.000 žiakov z Ukrajiny

0 icon

Bratislava 27. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Slovenské školy navštevuje takmer 10.300 žiakov z Ukrajiny. Vyplýva to z údajov o počte odídencov z Ukrajiny k 31. októbru, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na svojom webe v týchto dňoch Najviac žiakov podľa údajov navštevuje základné školy,…

V obci Košeca zlomili slovenský rekord v tvorbe najväčšieho adventného venca

0 icon

Košeca 27. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Slovenský rekord v tvorbe čo najväčšieho adventného venca zlomili v nedeľu v obci Košeca, okres Ilava. Veniec, ktorý tamojší obyvatelia vytvorili, má priemer 36 metrov a 20 centimetrov. Potvrdil to zástupca Slovenskej knihy rekordov Igor Svítok Akciu nazvali Adventný amfiteáter. Na okrúhlom obvodovom múre…

Kanada prvýkrát víťazom Davisovho pohára, rozhodol Auger-Aliassime

0 icon

Malaga 2á. novembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Joan Monfort)   Tenisti Kanady sa stali prvýkrát v histórii víťazmi Davisovho pohára. Vo finálovom dueli v Malage si poradili s Austráliou 2:0. O rozhodujúci bod pre kanadské farby sa postaral Felix Auger-Aliassime, ktorý v súboji tímových jednotiek zdolal Alexa de Minaura 6:3, 6:4 V…

Na strednom a východnom Slovensku treba počítať s poľadovicou

0 icon

Liptovský Hrádok 27. novembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj, Facebook)   V okresoch na strednom a východnom Slovensku sa môže z nedele na pondelok (28. 11.) tvoriť poľadovica. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí v niektorých okresoch Banskobystrického kraja a v…

Prigožin uviedol prekvapivý cieľ útoku na Bachmut

0 icon

Kyjev 27. novembra 2022 (HSP/Foto:screenshot)   "Bachmut (Artemovsk) je veľká, dobre opevnená oblasť s cestami, predmestiami a vodnými bariérami. Ukrajinská armáda je dobre pripravená a kladie slušný odpor Našou úlohou nie je samotný Bachmut, ale zničenie ukrajinskej armády a zníženie jej bojového potenciálu, čo je mimoriadne pozitívne v iných smeroch,…

Macron je ako polepetko, ktoré príchádza stále neskoro

0 icon

Paríž 27. novembra 2022 (HSP/vz.ru/Foto:Facebook)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron robí v poslednom čase viac rozruchu ako zvyčajne. Pohádal sa so všetkými spojencami Paríža a je pripravený posunúť konflikt s Moskvou na novú úroveň a žiada, aby bolo Rusko potrestané za výpadok elektriny na Ukrajine. Aké ciele sleduje? A prečo…

Západní predstavitelia potrebujú pomoc bánk, aby podľa vlastných potrieb oslabili sankcie voči Rusku

0 icon

Bratislava 27. novembra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Keď západné firmy po invázii na Ukrajinu utiekli z Ruska, pridali sa k nim aj banky a poisťovne. Obávali sa trestného stíhania za porušenie sankcií a verejnej mienky za plnenie vojnovej pokladnice Vladimira Putina. Západná kampaň za ekonomický šok a úder do značnej miery…

Špičkové značky opúšťajú Twitter, pretože miliardársky majiteľ nadáva ich šéfom

0 icon

Bratislava 27. novembra 2022 (HSP/ft/Foto:TASR/AP-Gregory Bull)   Podnikanie Twitteru za 5 miliárd dolárov ročne je ohrozené, keďže Elon Musk sa dostal do konfliktu s inzerentmi Viaceré popredné reklamné agentúry a nákupcovia médií pre denník Financial Times uviedli, že takmer všetky veľké značky, ktoré zastupujú, pozastavili svoje výdavky na platforme sociálnych…

Nový škandál na majstrovstvách sveta vo futbale v Katare

0 icon

Dauha 27. novembra 2022 (HSP/Foto:screenshot)   27-ročný kamerunský záložník Gael Ondoua mal v zápase proti Švajčiarsku na nohách kopačky s ruskou a kamerunskou vlajkou FIFA po ruskej invázii na Ukrajinu vylúčila ruský národný tím z majstrovstiev sveta 2022 a zakázala aj používanie ruských symbolov - štátnej hymny, názvu krajiny a…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

Prečo dal Zelenskyj príkaz na masovú popravu

0icon

Jurij Selivanov: Vražda podľa plánuHromadná streľba do ruských zajatcov zo strany bojovníkov kyjevského režimu v žiadnom prípade nebola spontánnym, emotívnym činom radových vojakov, ale má všetky znaky a predpoklady starostlivo naplánovaného vojnového zločinu kyjevským vedením a jeho americkými patrónmi Predseda ruskej &Sca

Peter Lipták

Čo sa stalo Jurajovi Krajčíkovi?

0icon

1. Tento 19 ročný mladý muž na svojom Twitteri 15.8.2022 uviedol, že je homosexuálny Žid. Jeho vyhlásenie z Twittera, kde je to Jurajom Krajčikom napísané, reprodukovala vo svojej reportáži aj televízia JOJ (noviny.sk)https://www.noviny.sk/krimi/711690-o-tom-co-sa-odohrav

Marek Brna

Rusko a my

0icon

Pred pár rokmi som zhliadol úryvok videa, kde sa ukrajinské deti v tábore učili strieľať zo samopalu a ako terč im slúžila maketa s hlavou Putina. Pomyslel som si: To je niečo mimoriadne choré. Pýtam sa, existuje alebo existovalo niečo podobné v Rusku, strieľali tam deti na trebárs Obamu?   …

Ľubica Cyprianová

Môj názor na úlohu umenia

0icon

Umenie je večné a krásne, pretože prináša svetu krásu a dobro Úloha umenia -

Erik Majercak

Kapitalizmus nie je zdrojom bohatstva ale spôsobom rozdelenia výsledku práce spoločnosti

0icon

Klamstvo, že kapitalizmus je zdrojom bohatstva je nám vtĺkané do hláv od 89. Áno je to zdrojom bohatstva, ale len pre niektorých. Pre zvyšok je to spôsob ako sa na delení výsledného produktu nepodieľať, alebo podieľať sa v miere, ktorá je proporcionálne nižšia o hodnotu, ktorá ide tým, čo na systéme benefitujú…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke prvý deň vianočných trhov v centre Trenčína

Autor: FOTO TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Mesto Svidník prijalo v súvislosti s krízou viaceré úsporné opatrenia

0 icon

Svidník 27. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Mesto Svidník prijalo v súvislosti s energetickou krízou viaceré opatrenia. Materské a základné školy v pôsobnosti mesta boli inštruované k šetreniu "Cenu elektrickej energie máme zakontrahovanú veľmi dobre, vzhľadom na to, čo sa deje na trhoch dnes. Máme to za sumu 112 eur za…

Slovenské školy navštevuje vyše 10.000 žiakov z Ukrajiny

0 icon

Bratislava 27. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Slovenské školy navštevuje takmer 10.300 žiakov z Ukrajiny. Vyplýva to z údajov o počte odídencov z Ukrajiny k 31. októbru, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na svojom webe v týchto dňoch Najviac žiakov podľa údajov navštevuje základné školy,…

V obci Košeca zlomili slovenský rekord v tvorbe najväčšieho adventného venca

0 icon

Košeca 27. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Slovenský rekord v tvorbe čo najväčšieho adventného venca zlomili v nedeľu v obci Košeca, okres Ilava. Veniec, ktorý tamojší obyvatelia vytvorili, má priemer 36 metrov a 20 centimetrov. Potvrdil to zástupca Slovenskej knihy rekordov Igor Svítok Akciu nazvali Adventný amfiteáter. Na okrúhlom obvodovom múre…

Kanada prvýkrát víťazom Davisovho pohára, rozhodol Auger-Aliassime

0 icon

Malaga 2á. novembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Joan Monfort)   Tenisti Kanady sa stali prvýkrát v histórii víťazmi Davisovho pohára. Vo finálovom dueli v Malage si poradili s Austráliou 2:0. O rozhodujúci bod pre kanadské farby sa postaral Felix Auger-Aliassime, ktorý v súboji tímových jednotiek zdolal Alexa de Minaura 6:3, 6:4 V…

Na strednom a východnom Slovensku treba počítať s poľadovicou

0 icon

Liptovský Hrádok 27. novembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj, Facebook)   V okresoch na strednom a východnom Slovensku sa môže z nedele na pondelok (28. 11.) tvoriť poľadovica. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí v niektorých okresoch Banskobystrického kraja a v…

Prigožin uviedol prekvapivý cieľ útoku na Bachmut

0 icon

Kyjev 27. novembra 2022 (HSP/Foto:screenshot)   "Bachmut (Artemovsk) je veľká, dobre opevnená oblasť s cestami, predmestiami a vodnými bariérami. Ukrajinská armáda je dobre pripravená a kladie slušný odpor Našou úlohou nie je samotný Bachmut, ale zničenie ukrajinskej armády a zníženie jej bojového potenciálu, čo je mimoriadne pozitívne v iných smeroch,…

Macron je ako polepetko, ktoré príchádza stále neskoro

0 icon

Paríž 27. novembra 2022 (HSP/vz.ru/Foto:Facebook)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron robí v poslednom čase viac rozruchu ako zvyčajne. Pohádal sa so všetkými spojencami Paríža a je pripravený posunúť konflikt s Moskvou na novú úroveň a žiada, aby bolo Rusko potrestané za výpadok elektriny na Ukrajine. Aké ciele sleduje? A prečo…

Západní predstavitelia potrebujú pomoc bánk, aby podľa vlastných potrieb oslabili sankcie voči Rusku

0 icon

Bratislava 27. novembra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Keď západné firmy po invázii na Ukrajinu utiekli z Ruska, pridali sa k nim aj banky a poisťovne. Obávali sa trestného stíhania za porušenie sankcií a verejnej mienky za plnenie vojnovej pokladnice Vladimira Putina. Západná kampaň za ekonomický šok a úder do značnej miery…

Špičkové značky opúšťajú Twitter, pretože miliardársky majiteľ nadáva ich šéfom

0 icon

Bratislava 27. novembra 2022 (HSP/ft/Foto:TASR/AP-Gregory Bull)   Podnikanie Twitteru za 5 miliárd dolárov ročne je ohrozené, keďže Elon Musk sa dostal do konfliktu s inzerentmi Viaceré popredné reklamné agentúry a nákupcovia médií pre denník Financial Times uviedli, že takmer všetky veľké značky, ktoré zastupujú, pozastavili svoje výdavky na platforme sociálnych…

Nový škandál na majstrovstvách sveta vo futbale v Katare

0 icon

Dauha 27. novembra 2022 (HSP/Foto:screenshot)   27-ročný kamerunský záložník Gael Ondoua mal v zápase proti Švajčiarsku na nohách kopačky s ruskou a kamerunskou vlajkou FIFA po ruskej invázii na Ukrajinu vylúčila ruský národný tím z majstrovstiev sveta 2022 a zakázala aj používanie ruských symbolov - štátnej hymny, názvu krajiny a…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Prečo dal Zelenskyj príkaz na masovú popravu

0icon

Jurij Selivanov: Vražda podľa plánuHromadná streľba do ruských zajatcov zo strany bojovníkov kyjevského režimu v žiadnom prípade nebola spontánnym, emotívnym činom radových vojakov, ale má všetky znaky a predpoklady starostlivo naplánovaného vojnového zločinu kyjevským vedením a jeho americkými patrónmi Predseda ruskej &Sca

Peter Lipták

Čo sa stalo Jurajovi Krajčíkovi?

0icon

1. Tento 19 ročný mladý muž na svojom Twitteri 15.8.2022 uviedol, že je homosexuálny Žid. Jeho vyhlásenie z Twittera, kde je to Jurajom Krajčikom napísané, reprodukovala vo svojej reportáži aj televízia JOJ (noviny.sk)https://www.noviny.sk/krimi/711690-o-tom-co-sa-odohrav

Marek Brna

Rusko a my

0icon

Pred pár rokmi som zhliadol úryvok videa, kde sa ukrajinské deti v tábore učili strieľať zo samopalu a ako terč im slúžila maketa s hlavou Putina. Pomyslel som si: To je niečo mimoriadne choré. Pýtam sa, existuje alebo existovalo niečo podobné v Rusku, strieľali tam deti na trebárs Obamu?   …

Ľubica Cyprianová

Môj názor na úlohu umenia

0icon

Umenie je večné a krásne, pretože prináša svetu krásu a dobro Úloha umenia -

Erik Majercak

Kapitalizmus nie je zdrojom bohatstva ale spôsobom rozdelenia výsledku práce spoločnosti

0icon

Klamstvo, že kapitalizmus je zdrojom bohatstva je nám vtĺkané do hláv od 89. Áno je to zdrojom bohatstva, ale len pre niektorých. Pre zvyšok je to spôsob ako sa na delení výsledného produktu nepodieľať, alebo podieľať sa v miere, ktorá je proporcionálne nižšia o hodnotu, ktorá ide tým, čo na systéme benefitujú…

Vášeň v Tebe

Najprv poplašné správy, teraz už skutočnosť. Speváčku z Flashdance našli mŕtvu

0 icon

Uplynulý štvrtok sa začala šíriť správa o smrti oscarovej speváčky z Flashdance Irene Cara. V piatok prišlo vyhlásenie hovorcu, že speváčka žije a informácie o jej smrti nie sú pravdivé. V sobotu však

Je prvá adventná nedeľa. Ktorý člen rodiny by mal zapáliť 1. sviečku?

0 icon

Dnes sa prvou adventnou nedeľou začína advent. Váš adventný veniec má všetky štyri sviece ešte nezapálené. Viete, komu podľa tradície prislúcha zapáliť práve prvú sviečku? Prvá sviečka je sviečkou nádeje a zapaľuje ju najmladšie dieťa rodiny. Podľa tradície by sa mala zapáliť pred večerou. Na budúcu adventnú nedeľu by malo zapáliť…

K vianočnému upratovaniu patrí aj pranie záclon. Viete, ako docieliť, aby boli biele ako šaty nevesty?

0 icon

Určite ste si už všimli, že vaše záclony časom strácajú svoju krásnu bielu farbu – žltnú alebo až šednú. Existuje spôsob, ako ich udržať snehovo biele? Prinášame vám niekoľko tipov, ako prinavrátiť záclonám ich belosť. A všetko nájdete vo svoje kuchyni. Domáce prostriedky pre snehovo biele záclony

Ou, toto asi mladé mamy nečakali. Zdena Studenková im prehovorila do svedomia

0 icon

Populárna slovenská herečka Zdena Studenková koncom júna avizovala prekvapenie. Dnes už vieme, že išlo o jej tretiu kuchársku knihu - Aj varenie je umenie. V súvislosti s ňou však mladým matkám adresovala otvorené slová. Herečka svoju knihu predstavila aj na knižnom veľtrhu v Bratislave. Počas diskusie priznala, že jej strava nepozostáva len zo zelených…

Jiřina Bohdalová opäť čelí slovnému útoku. Prežíva veľké sklamanie, prehovorila aj o svojej smrti

0 icon

Populárna česká herečka 91-ročná Jiřina Bohdalová sa opäť stala terčom slovného útoku. Tentokrát na ňu zaútočil ostravský usporiadateľ akcií Peter Baránek. Bohdalová pred redaktorom Extra neskrývala sklamanie z toho, ako sa ľudia v dnešnej dobe správajú. Peter Baránek cez víkend v Ostrave chystal dve predstave

Armádny Magazín

Satelitné snímky ukazujú novú ruskú obranu v mori pri Sevastopole a Novorossijsku

0 icon

Rusko, 27.november 2022 (AM) – Po masívnom útoku ukrajinských bezpilotných lietadiel na základňu Čiernomorskej flotily v Sevastopole z 29. októbra Rusko výrazne posilnilo obranu svojich hlavných námorných prístavov na Čiernom mori. Ukázali to nové satelitné snímky zverejnené na webovej stránke západného vojenského analytika známe

November vo vojenských dejinách

0 icon

Slovensko, 27.november 2022 (AM) – V ostatných dvoch storočiach sa do vojenských dejín významne zapísal aj november. Napríklad bitkou Rusov s Napoleonom pri Berezine (26. 11. 1812), úmrtím jedného z najvýznamnejších vojen

Ako zmierenie medzi Erdoganom a Asadom posilní pozíciu Ruska

0 icon

Sýria, 27.november 2022 (AM) – Politológovia už niekoľko dní čakajú na oficiálne potvrdenie veľkej medzinárodnej senzácie – zmierenia dvoch odvekých nepriateľov Erdogana a Asada. Ale práve teraz Turecko vedie vojenskú operáciu v Sýrii. Prečo Erdogan dáva najavo, že je pripravený stretnúť sa s Asadom – a ako môže byť táto doho

Ako strieľajú tí najlepší. V Thajsku prebehli majstrovstvá sveta v praktickej streľbe

0 icon

Thajsko, 27.november 2022 (AM) – Vyvrcholením tohto ročníka pretekov v praktickej streľbe sú majstrovstvá sveta IPSC Handgun World Shoot 2022 organizované v thajskom meste Pattaya.  Už 19. ročník súbojov najlepších strelcov planéty v streľbe podľa pravidiel IPSC prebieha od 16. novembra až do 3. decembra 2022. Hlavné preteky, na ktorom sa zúčastní strelecká…

Západ si už demilitarizoval zásoby a tak tlačí Ukrajinu do rozhodujúcej bitky. Prehľad vojenskej operácie

0 icon

Ukrajina, 27. november 2022 (AM) – Okamžite po dokončení Zelenského víťazného fotenia v Chersone, ozbrojené sily Ukrajiny začali v tomto meste rozmiestňovať pechotu, techniku ​​a údernú techniku, skrývajúc sa za obytnými budovami, školami a nemo

TopDesať

10 najzvláštnejších vecí, ktoré sa pasažieri snažili prepašovať na palubu lietadla

0 icon

Ľudia sú nepoučiteľní. Dnes si ukážeme 10 najzvláštnejších vecí, ktoré sa pasažieri snažili prepašovať na palubu lietadla. S odhadovanými 22,2 miliónmi domácich a globálnych letov v roku 2021 a priemerne 2 miliónmi ľudí, ktorí lietajú každý deň, je iba prirodzené, že TSA zaviedla prísne smernice. Tieto smernice určujú, čo je…

Týchto ľudí uväznili do emocionálnej pasce nešťastné udalosti

0 icon

Nešťastné udalosti, nešťastie alebo smola. Všetky tieto slová opisujú problémy s ktorými sa stretávajú mnohí z nás.  Sú chvíle, keď má každý z nás pocit, že vesmír sa spojil proti nám. Či už je to naša vlastný chyba, alebo preto, že veci naberú nečakane nesprávny smer, život nám niekedy ponúka…

Sprchovanie: Chyby pri sprchovaní, ktoré ovplyvňujú naše zdravie

0 icon

Ak sa chceš cítiť vo svojom tele sviežo a čisto, potrebuješ spraviť niekoľko vecí, aby si tento efekt dosiahol. Čistenie zubov, umývanie rúk a sprchovanie. Hlavným a najdôležitejším očisťovacím procesom je jednoznačne sprchovanie. Niektorí ľudia uprednostňujú sprchu, zatiaľ čo iní si radšej užívajú čas ponorení vo vani. Kúpanie aj sprcha odstraňujú z nášho tela odumreté…

Slanina ako medicínsky zázrak? Týmto liečivým účinkom nebudeš veriť

0 icon

Slanina je skvelou pochutinou a určite nenahraditeľnou súčasťou slovenského národného jedla, a nezostáva iba pri tom. Budeme sa ti snažiť vyvrátiť mýty o nezdravom tuku ako je slanina. Priblížime ti jej kozmetické a liečivé účinky i slaninovú diétu. Ak si prečítaš týchto pár riadkov, prídeš na to, že slanina nie je až taká zlá a jej využitie v domácej…

TOP10: Najväčšie zlyhania miliardárov v dejinách

0 icon

V dnešnom príspevku tie najväčšie zlyhania miliardárov v dejinách ľudstva. Títo ľudia nám tak dokážu, že s veľkými peniazmi prichádza aj veľká zodpovednosť a pomyselná čiara medzi bohatstvom a chudobou je naozaj tenká. Možno v tebe rezonuje nedávny kolaps kryptoburzy FTX a následný "bankrot" jej zakladateľa. Sam Bankman-Fried bol ešte pred…

FOTO DŇA

Na snímke prvý deň vianočných trhov v centre Trenčína

Autor: FOTO TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali