Vnútorná sloboda a šťastie – ak ich postrádaš, zmeň svoj život

Berlín 30. decembra 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:Pixabay)

 

Po ničom netúži človek tak veľmi ako po tom, aby našiel šťastie. Pokúša sa o to všetkými možnými prostriedkami a metódami. No napriek tomu sa to len málokomu podarí. Cesty, po ktorých človek pritom kráča, sú takmer vždy nesprávne a nevedú ho k šťastiu.  

Ilustračné foto

Len málo ľudí obsiahne a pochopí, že dosiahnutie šťastia súvisí s vnútornou slobodou človeka a s vnútornou nezávislosťou. Pokiaľ nevieme žiť vo vnútornej slobode, potiaľ sa náš duch bude nachádzať vo väzení postavenom z nezmyselných prianí a želaní a túžby po vlastníctve a bohatstve, ktoré nikdy nekončia a ktoré nás neustále prenasledujú, v takom stave ducha sa nikdy nemôžeme stať slobodnými a nezávislými v myslení a konaní.

Naše väzenie je ešte zosilnené negatívnymi emóciami, ktoré do nás naprogramovali iracionálne autority a z nich sa potom časom v nás formuje závisť, neprajníctvo, deštruktivita a neraz aj nenávisť. A súčasťou tohto väzenia sú aj nezmyselné príkazy a zákazy, ktoré nám vytrvalo vtĺkali do hláv spomínané autority.

V tomto imaginárnom väzení sú naše myšlienky a naše rozhodnutia nie naším vlastným produktom, ale produktom našich zotročovateľov (či už sú to naši rodičia, učitelia, religiózne autority, alebo iní predstavitelia indoktrinačných ideológií), ktorí z nás robia len úbohých zajatcov bez vlastnej samostatnej a slobodnej existencie a my si to ani len neuvedomujeme.

Neprekonateľnými mrežami tohto väzenia sú takzvané úžasné návody na žitie, ktoré do nás naprogramovali iní. No my to nedokážeme ani len zbadať a prehliadnuť. Dokonca sme za tieto ich klamstvá ešte aj vďační. Aby niekto nepodľahol takej vnútornej deformácii, ktorá pôsobí na neho zvonku, potrebuje mať v sebe aspoň trochu rebelského a pozitívne tvrdohlavého ducha, ktorý sa nedá ľahko zviesť do otrockej závislosti od tradičných dogiem patriarchátu a jeho prehnitých konzervatívnych pravidiel.

Každý, kto rád žije v tomto väzení – a to je veľká väčšina z nás – je presvedčený, že keby sa vzdal cudzích myšlienok, z ktorých sú vybudované múry jeho väzenia, tak že by bol navždy stratený a postrádal by životnú orientáciu a preto sa ich drží ako topiaci slamky.

Vyslobodiť sa z tohto väzenia znamená celkom stratiť strach pred nezávislosťou, slobodou a pred cestou proti prúdu, teda pred cestou mimo „stáda“. Vymaniť sa z jeho múrov znamená nebáť sa neznámeho a nového a vedieť sa s ním konfrontovať a sa tak vnútorne obohatiť a rozšíriť. Treba si uvedomiť, že konfrontácia s novým a neznámym nám dáva nové skúsenosti, vzrušujúce zážitky a nové poznanie. Vedie nás tam, kam sa možno dostať len vtedy, ak máme odvahu a nebojíme sa striasť z nás okovy, ktoré nám naložili iní a to len preto, lebo aj oni ich celý život poslušne niesli a boli na ne ešte aj hrdí.

Uvedomme si, že skutočné šťastie nepotrebuje veľké veci a už vonkoncom sa nezakladá na nadpriemernom množstve materiálneho bohatstva a peňazí. Práve naopak! Musíme sa však naučiť, ze šťastie je často veľmi subtilné a ukrýva sa v nenápadných, každodenných udalostiach a v drobných radostiach a predovšetkým v novom poznaní a v pocite vedieť sa v radosti rozdeliť s inými, ktorí majú menej ako my. Je to nesmierne jednoduchá a predsa pre mnohých len veľmi ťažko obsiahnuteľná, ale najvznešenejšia a optimálna filozofia života.

Sloboda je veľký psychologický problém človeka a nikdy nie je len materiálnym problémom (samozrejme, pre svoju realizáciu človek potrebuje aj materiálne zabezpečenie). Je niečím, čo je zakotvené v jeho najvnútornejšom princípe, ale napriek tomu sa človek ničoho tak neobáva, ako ho naplno uplatniť a rozvinúť. Skutočná sloboda je nazavislá od histórie a od stupňa kultúry, od výchovy či od prostredia. Byť slobodný naozaj, znamená byť nezávislý a nespútaný ani jediným predsudkom ani jedinou dogmou (a už vôbec nie religióznou alebo ideologickou dogmou) voči iným ľuďom a byť nezaťažený žiadnymi negatívnymi myšlienkami.

Žiť v slobode, značí žiť bez akýchkoľvek iracionálnych strachov a bez neopodstatnených materiálnych želaní. Vnútorná sloboda človeka sa potom stáva najvyššou možnou realizáciou jeho života a jeho najvyšším šťastím. Ak ju niekto naozaj vie precítiť a žiť v každom okamihu svojho života, má pocit, akoby bol schopný naraz objať celý svet a či lepšie povedané, akoby ho neustále objímal.

Spomínam si ako som pred mnohými rokmi bol s priateľom na ostrove Rhodos. Jedného dňa sme navštívili známe Údolie motýľov, odkiaľ sme sa podvečer vracali unavení, ale naplnení nezabudnuteľnými zážitkami. Keď sme prišli na hlavnú cestu, zastavili sme sa veľmi vysmädnutí pri jednom z prvých domov osady Theologos a vošli sme do dvora, aby sme si vypýtali pohár studenej vody. Z dverí domu vyšiel nevysoký, asi šestdesiatročný muž. Keď zistil, že sme cudzinci, pozval nas srdečne dovnútra a hoci sme pôvodne chceli len pohár vody, ostali sme jeho hosťami dobrú hodinu. Veľmi sa tešil z našej návštevy a priam žiaril šťastím, že sme boli u neho a že nás mohol pohostiť. Núkal nás tým najlepším, čo mal v dome, pričom nám neustále kládol zvedavé otázky týkajúce sa všetkého možného. Bolo to tak, akoby sa od nás chcel dozvedieť čo najviac. O sebe nehovoril vôbec nič.

Keď sme sa lúčili, povedal niečo, čo ma veľmi prekvapilo a čo som nikdy predtým nepočul od nikoho v takej formy: “Ďakujem vám veľmi za návštevu, ani si neviete predstaviť ako veľmi ste ma obohatili, a tak aj urobili šťastným, lebo som sa dozvedel mnoho nových veci.”

Samozrejme, aj my sme mu ďakovali za  pohostenie, no on pohybom ruky našu vďaku hneď odmietol a povedal, že to nie je nič proti tomu, čím sme ho obdarovali my. Prejavil som nad jeho odpoveďou zadivenie a povedal som, že som neočakával, že v malej dedinke Theologos nájdem takého mudrého a skromného človeka, ktorý pozná hodnotu vnútornej slobody a vie čo je ľudské šťastie.

Tieto chvíle, toto naše stretnutie s jednoduchým, no neuveriteľne mudrým a vnútorne slobodným ostrovanom z malej gréckej dedinky, sa mi zapísalo hlboko nielen do pamäte, ale predovšetkým do duše. Pochopil som navždy, čo znamená byť vnútorne slobodný a aká vysoká je hodnota slobody. A porozumel som aj to, že takto chápanú vnútornú slobodu si nemožno naštudovať v nijakej vysokoučenej filozofickej knihe, ale že cesta k nej spočíva v prirodzenej jednoduchosti, skromnosti a múdrosti života.

Sokrata sa pri istej príležitosti opýtal jeden z jeho poslucháčov: “Veľký majster, povedz nám, v čom pre teba spočíva najväčšie šťastie?”

Múdry filozof mu odpovedal: “Najväčšie šťastie pre mňa pozostáva v poznávaní a neustálom objavovaní nových vedomostí. To ma povznáša až hore k hviezdam a oslobodzuje ma od  materiálnosti pozemského života, ktorá zaťažuje a znečisťuje ducha.”

Múdry Grék tak pre seba objavil najdôležitejšiu esenciu ľudského šťastia už pred 2500 rokmi a zažíval ho čoraz intenzívnejšie adekvátne narastajúcej miere svojho poznania. Sokrates bol prvý človek, ktorý pochopil, aké je dôležité vyučovať mladých ľudí, aby sa naučili samostatne myslieť a neodvolávali sa vždy len na autority, ale sa spoliehali na vlastný úsudok a vlastné premýšľanie.

Toto pochopili skvelým spôsobom aj starí Židia, už dávno pred Kristom a vyučovali svoje deti metodicky a svedomite, na rozdiel od kresťanov, ktorí začali chápať dôležitosť pravidelnej výučby detí až v 18. a 19. storočí.

Žiaľ, zatiaľ ešte nijaká spoločnosť v histórii ľudstva nerozvíjala túto myšlienku ďalej a nepokúsila sa podľa tohto modelu “učiť šťastiu” mladých ľudí. Prednostne ich však učí hrdinskému a odvážnemu zabíjaniu nepriateľov svojej vlasti. V iných prípadoch ich učia zabíjať diktátori a šialenci, ktorí vládnu buď v mene relígií alebo v mene diabolsky dômyselne konštruovaných patologických ideologií.

Ešte nikdy doposiaľ nebolo také dôležité, aby sme sa v tomto zmysle rozpomenuli na Sokrata, lebo nikdy predtým nebola mladá generácia tak dezorientovaná, plná beznádejnosti, strachu z budúcnosti a bez väzby na staré osvedčené hodnoty veľkých mudrcov a filozofov staroveku, ale aj novoveku –  mám tu na mysli napríklad jedinečného Ericha Fromma, ktorého som mal šťastie spoznať aj osobne.

S touto dezorientáciou a extrémnou koncentráciou na zisk, peniaze, konzum a na excesívne žitý sex, úzko súvisí aj eskalácia násilia, vykorisťovania, kriminality, nenávisti, rasizmu, netolerancie a prenasledovania menšín.

Jedno si však musíme konečne naplno uvedomiť. Kto siaha na slobodu iného, ohrozuje aj svoju vlastnú slobodu. Predovšetkým preto, lebo násilie plodí ďalšie násilie a spravidla raz dostihne a zasiahne aj pôvodcu násilia.

Významným faktorom šťastia a spokojnosti je aktivita, dynamika a neustála zmena v našom živote. Naozaj šťastní ľudia takmer nikdy neodpočívajú, sú plní plánov, ktoré chcú realizovať. Totiž len vtedy, ak sa okolo nás niečo deje, ak sme učastní najrôznejších aktivít, tak môžeme zažívať aj šťastie. Samozrejme, že to neplatí vždy, lebo ak sa nachádzame v kolotoči negatívnych udalostí, istotne nebudeme veľmi šťastní, na druhú stranu, ak však proti nim bojujeme, tak je to zas pozitívny pocit prinašajúci dobro a teda aj šťastie. Bez činnosti a aktivity sa náš život stáva nudný a prázdny.

Pripomeňme si, že aj veľký francúzsky prírodovedec a filozof René Descartes to potvrdzuje svojím svetoznámym výrokom: “Cogito, ergo sum; myslím teda som.” Nemenej známa je aj jeho ďalšia výpoveď: “Dieu est connaissance; Boh je poznanie”. Pre veľkého francúzskeho mysliteľa, Boha nemožno ničím iným tak dobre charakterizovať, ako nekonečným množstvom poznania. Podľa neho musí byť Boh nekonečne šťastný, lebo jeho poznanie je nekonečne veľké.

Kto je vnútorne slobodný, ten nepozná ani pesimizmus ani depresívne stavy duše. Človek vnútorne slobodný myslí pozitívne a pozitívne myslenie je dôležitým faktorom zdravia a zdravého života. Pesimizmus spôsobuje fyziologické poruchy, optimizmus potláča prepukajúce choroby. Silná viera v seba a vnútorná sloboda vytvárajú vlastnú  pozitívnu dynamiku života.

Uvedomme si ešte raz, že vnútornú slobodu získame len vtedy, ak sa nám podarí oslobodiť od zvykov a tradícií, o ktorých síce vieme, že sú hrobom nášho rozletu, no napriek tomu uctievame múry našej hrobky. A nezabudnime jedno, vždy si postavme nejaké ideály. Nič to, že sú svojim spôsobom pre nás ako hviezdy. Hoci ich nikdy nemožno celkom dosiahnúť, možno sa podľa nich orientovať a siahať po nich!

Roman Bednár

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Bránik upozorňuje, že keď premiér znovu hovorí o zodpovednosti Sulíka za tisícky mŕtvych, musí sa pod hrozbou trestu obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. Šéfovi SaS by potom mohlo hroziť 7 až 12 rokov odňatia slobody

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Podľa bezpečnostného analytika Radovana Bránika sa premiér Igor Matovič (OĽaNO) neustálym obviňovaním koaličného partnera šéfa SaS Richarda Sulíka zo zodpovednosti za tisíce mŕtvych na koronavírus pohybuje na veľmi tenkom ľade. Ak je totiž niekto presvedčený o spáchaní nejakého trestného činu, je zo zákona…

V Nitre postavia novú športovú halu, hotová by mala byť na budúci rok

0 icon

Nitra 25. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Mesto Nitra sa zaviazalo pomôcť pri výstavbe novej športovej haly, ktorá by mala stáť medzi futbalovým štadiónom a riekou Nitra. Memorandum o spolupráci v tomto projekte dnes podpísali primátor Marek Hattas a predstavitelia športových klubov. Informoval o tom Henrich Varga z Mestského úradu v…

EÚ žiada Venezuelu, aby zrušila rozhodnutie o odvolaní veľvyslankyne

0 icon

Brusel 24. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ariana Cubillos)   Európska únia vyzvala v stredu Venezuelu, aby odvolala svoje rozhodnutie vyhostiť veľvyslankyňu EÚ v Caracase Isabel Brilhanteovú Pedrosovú. Informovala o tom v stredu agentúra AFP "EÚ hlboko ľutuje toto rozhodnutie, ktoré povedie iba k ďalšej medzinárodnej izolácii Venezuely. Žiadame preto jeho odvolanie," uviedla…

Traja mladí Levočania prechovávali a obchodovali s drogami

0 icon

Poprad 25. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR)   Traja Levočania vo veku 22 až 24 rokov čelia obvineniu z drogovej trestnej činnosti. Zadržali ich popradskí kriminalisti v spolupráci s policajtmi prešovského pohotovostného policajného útvaru v Levoči „Pri osobných prehliadkach, prehliadkach nebytových priestorov a domovej prehliadke u nich policajti zaistili niekoľko zatavených…

Česká vláda obmedzila cestovanie, o ďalších opatreniach bude rokovať vo štvrtok

0 icon

Praha 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Česká vláda na stredajšom večernom rokovaní nedosiahla dohodu o ďalšom sprísnení protiepidemických opatrení v krajine. Dohodla sa však na zákaze cestovania do viacerých krajín a na príspevkoch na plošné testovanie pre firmy a živnostníkov. O obmedzeniach chce ďalej diskutovať vo štvrtok od 18.00 SEČ.…

Austrálsky parlament prijal zákon o spravodajskom obsahu na sociálnych sieťach

0 icon

Canberra 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Austrálsky parlament prijal v noci na štvrtok legislatívu, na základe ktorej musia digitálne spoločnosti platiť za spravodajský obsah austrálskych spoločností. Informovala o tom agentúra AFP Podľa austrálskej vlády tento nový zákon zabezpečí, že spravodajské spoločnosti "budú za svoju prácu spravodlivo odmeňované, čo prispeje k…

Predstaviteľom komunistického režimu by sa malo siahnuť na dôchodky

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Možnosťou odobratia nezaslúžených benefitov v oblasti dôchodkového zabezpečenia predstaviteľom komunistického režimu sa má zaoberať nová pracovná komisia Jej zriadenie v stredu odobrila vláda. Má ju viesť minister práce alebo ním poverený zástupca rezortu. O výsledkoch skupiny má kabinet dostať informáciu do konca apríla. Skupina…

Juraj Blanár: Odôvodnenie predlžovania núdzového stavu nestačí

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel, TASR-Pavol Zachar)   Odôvodnenie predlžovania núdzového stavu predložené vládou je nedostatočné, chýba v ňom odpočet už prijatých opatrení, vyhodnotenie ich účinnosti ako aj možnosti opatrení, ktoré by mohli pomôcť v budúcnosti V pléne Národnej rady (NR) SR to skonštatoval podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD).…

Zákon o rovnosti by trestal náboženské skupiny, ktoré oponujú gender ideológii – upozorňuje Konferencia biskupov USA

0 icon

Washington 25. februára 2021 (HSP/CNA/Foto:TASR/AP-Lynne Sladky)   Konferencia biskupov Spojených Štátov (USCCB) sa vyjadrila proti Zákonu o rovnosti, ktorý bol predložený v Snemovni reprezentantov minulý týždeň Zákon, ktorý predostrel David Cicilline z radov Republikánov, by umožňoval považovať sexuálnu orientáciu a rodovú identitu za chránenú v rôznych oblastiach vo verejného priestoru, vzdelávania či ubytovania.…

Premiér Igor Matovič trvá na tom, že Sulík môže za tisíce obetí, lebo nenakúpil testy. Spraviť z neho ešte aj ministra zdravotníctva? „To je zlý vtip! Nemá morálne právo kritizovať Krajčího“

0 icon

Bratislava 24. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Premiér Igor Matovič neuvažuje o výmene ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (obaja OĽANO). Návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ktorý by bol ochotný tento post zastávať, považuje za absurdný a zlý vtip Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) neuvažuje nad výmenou ministra zdravotníctva Mareka…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Lehotský st.

O mládeži, aj o všeličom inom

0icon

Pavol Országh Hviezdoslav už prvými slovami vo svojej básni Ó, mládež naša, tys´ držiteľkou rána... vyjadril myšlienku, že v mládeži je nádej posunúť Slovensko do lepšej budúcnosti. On i národní buditelia boli presvedčení, že výchovou mládeže k pracovitosti, ku krásnemu vzťahu k prírode, k pohybu, k záujmu o históriu, kultúru…

Peter Švec

Keď sú vojská nedisciplinované generál nemá autoritu: Sun-Tzu? 9.

0icon

Pokračujem 9. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun.  Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú…

Marián Tkáč

Naši drahí hlupáci tam hore: chorých liečte a zdravých nechajte na pokoji!

0icon

Nie, tí tam hore si nezaslúžia iné meno: hlupák je totiž aj ten, ktorý činí čo nevie, a aj ten, ktorý činí, čo mu iní prikážu. To, čo s nami utajení samovládcovia sveta zamýšľajú, to raz v náznakoch, inokedy otvorene dávajú najavo. Zbigniew Brzezinski, poľský rodák, zakladateľ Trilaterálnej komisie, ktorá sa podieľa na…

Peter Lipták

Pacienti žiadajú Sputnik V

0icon

Vážený pán MUDr. Marek Krajči, minister Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová ul. 2 Bratislava Vážený pán minister, obraciam sa na vás v nasledovnej veci: Viacerí pacienti ma požiadali o podanie vakcíny proti Covid – 19 značky Sputnik V, vyrábanej v Ruskej federácii. Táto vakcína nie je na Slovensku registrovaná na Štátnom ústave…

Štefan Paulov

Pacient koňom a kôň senátorom

0icon

Pacient koňom  a kôň senátorom.     Pohral som sa s akttuálnymi štatistickými číslami: Do 23.2.2021 bolo u nás vykonaných 11 779 502 antigénových testov, pozitívnych bolo 264 224. Vychádza z toho záchytnosť 2,24%. Do 23.2.2021 bolo vykonaných 1 983 818 RT PCR testov, pričom pozitívnych bolo 294 790 testov, záchytnosť: 14,84% pozitívne testovaných.

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 domov v Belgicku, ktoré sú také škaredé, až je neuveriteľné, že vôbec existujú

0 icon

Vďaka blogerovi Hannesovi Coudenysovi a samozrejme aj samotným architektom sa Belgicko stalo notoricky známou krajinou pre svoje bizarné budovy. V roku 2012 sa Coudeny rozhodol začať dokumentovať zvláštnosti belgickej architektúry na Instagramovom účte s názvom „Ugly Belgian Houses“, alebo teda po našom "Škaredé domy v Belgicku", ktorým dáva belgické výtvory do povedomia nadšencom…

Prekliata budova Dakota a záhadné udalosti

0 icon

Newyorská budova, ktorú v rokoch 1880 až 1884 postavili na 72. ulici v mestskej časti Upper West Side na Manhattane, sa vždy spájala so záhadnými udalosťami. Prinášame ďalší zaujímavý článok o udalostiach, ktoré sa jednoducho vysvetliť nevedia. Budovu Dakota navrhol architekt Hnery Janeaway Hardenbergh (1847 až 1918). Jej výstavbu financovali Newyorčania Isaac Merritt…

Y2K: Najväčší podvod v dejinách? 1. časť

0 icon

Y2K, označované aj ako chyba tisícročia, je predmetom nášho ďalšieho článku, v ktorom vám priblížime, o čo vlastne išlo. 31. decembra 1999 celý svet s napätím čakal, čo spôsobí tzv. „problém roku 2000“. Nakoniec sa nič vážne nestalo a mnohí tvrdia, že išlo o najväčší podvod v dejinách. V rámci dvojdielneho článku sa spoločne pozrieme na údajne…

10 celebrít, ktoré ukrývajú nečakaný skrytý talent

0 icon

Celebrity žijú pod mikroskopom. Napriek tomu sa niektorým z nich podarilo ukryť tajný talent. Čomu sa venujú mimo herectva či hudby? Niektoré z celebrít sa začali venovať maľovaniu ešte pred tým, ako sa stali celebritami, iné objavili svoj talent až neskôr v živote. Niektoré celebrity maľovali pod pseudonymom a je možné, že si…

Satan a jeho tajné posolstvá 1. časť

0 icon

Elvis Presley, The Beatles, Led Zeppelin, Judas Priest ... Množstvo hudobných interpretov sa stretlo s obvineniami, že ich texty obsahujú tajné Satanove posolstvá, ktorý vzývajú zlé bytosti. Čo je na tom pravdy, sa pozrieme spoločne v rámci dvojdielneho článku s názvom Satan a jeho tajné posolstvá. Neuvedomená správa je zamaskované znamenie, ktoré človek za…

Vo svete IT

3D tlačiareň Creality Ender 3 V2 je opäť dostupná za neodolateľne nízku cenu

0 icon

Chceš sa už aj ty konečne ponoriť do sveta 3D tlače, no nevieš aká značka a model je vhodná pre začiatočníkov? Nástupca populárnej tlačiarne Creality Ender 3, ktorý nesie prívlastok V2, je rozhodne výbornou voľbou ako pre úplného amatéra, tak aj pre skúseného tlačiara, ktorý hľadá moderné zariadenie pre tlač. Prípadných záujemcov…

Ako dlho trvá starým satelitom, kým spadnú na Zem?

0 icon

Na obežnej dráhe sa momentálne nachádza obrovské množstvo objektov, ktoré tam neostanú večne. Byť na obežnej dráhe neznamená, že budete krúžiť okolo našej planéty večne. Príkladom môže byť aj Medzinárodná vesmírna stanica, ktorá musí pravidelne upravovať svoj kurz, aby nespadla na Zem. Ak sme vo vesmíre, väčšina zemskej atmosféry, ktorá…

Ako vplýva stav beztiaže na ľudské telo? Vedcom to pomáhajú zistiť tieto zvieratká

0 icon

Vesmír môže negatívne vplývať na ľudské telo, ak sa astronaut nachádza v stave beztiaže dlhšiu dobu. Svaly nemusia zápasiť s gravitáciou, ktorá na nás dennodenne vplýva na Zemi a tak po čase dôjde k ich chradnutiu. Dlhodobý pobyt vo vesmíre môže mať vplyv aj na srdce astronauta. Lenže ako zistíme následky beztiažového stavu…

Pozrite si výkonnostný rebríček viac ako 100-mobilných procesorov. Ako dopadol ten váš?

0 icon

Mobilné procesory sú srdcia našich smartfónov, bez ktorých by žiaden smartfón nemohol fungovať. Starajú sa ako „bežný“ chod zariadenia, tak aj o náročné výpočty, kedy dávame našim telefónom zabrať. Téme procesorov sme sa venovali aj v nedávnej minulosti, kedy sme bližšie vysvetľovali jednotlivé pojmy čo znamenajú. Rovnako sme rozprávali o…

Je to tu: Perseverance nahral prvé zvuky z inej planéty! Vypočujte si, ako „znie“ Mars

0 icon

Už sme písali o tom, že si rover Perseverance so sebou nesie mikrofón, ktorý zachytí prvé zvuky z povrchu inej planéty. To sa stalo realitou a portál Space píše, že 20. februára bol roverom nahratý 60-sekundový záznam, na ktorom je možné počuť marťanský vietor. „Je to dychberúce,“ konštatoval Dave Gruel…

Armádny Magazín

Rusko: Kalašnikov pôjde do púšte

0 icon

Rusko, 24. február 2021 (AM) - Ruská skupina Kalašnikov podpísala dohodu o výrobe pušky AK-103 v Saudskej Arábii   Podpisom Quincyho paktu v roku 1945 sa USA zaviazali zaručiť ochranu Saudskej Arábii výmenou za ropu. Počas Obamových rokov však Washington dával niekedy dojem, že sa od tejto dohody dištancuje, obzvlášť keď zaujal

Slovenská zbrojovka na výstave v Abu Dhabí predstavila nové kalibre delostreleckej a tankovej munície

0 icon

Abu Dhabí, 24. februára 2021 (AM) – Na medzinárodnej výstave a konferencii o obrane IDEX 2021 v Abu Dhabí predstavil slovenský zbrojársky holding MSM GROUP mimo iné novinky z produktového portfólia, ktorými chce preraziť nielen v krajinách Perzského zálivu, ale tiež po celom svete. Nová delostrelecká a tanková munícia z dielne slovenskej firmy podlieha prísnym arm

Skúšobný pilot prezradil možnosti ruského bezpilotného lietadla S-70 Ochotnik

0 icon

Rusko, 24. február 2021 (AM) – Ruské ťažké útočné bezpilotné lietadlo S-70 Ochotnik dokáže zasiahnuť cieľ na povel z paluby stíhačky Su-57, oznámil skúšobný pilot Jevgenij Frolov, ktorý riadi stroj zo zeme. Tento bezpilotné lietadlo je vyvíjané v rámci koncepcie "verného vedeného". Má pôsobiť spolu

Terén. Čo radí starodávna múdrosť vojenského umenia Sun-Tzu?

0 icon

Slovensko, 22. február 2021 (AM) - Pokračujem 10. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu

Spojené kráľovstvo plánuje "zaútočiť" na ruské a čínske družice

0 icon

Veľká Británia, 24. február 2021 (AM) – Britské vesmírne sily plánujú v prípade vojenského konfliktu vykonávať výcvikové misie na zničenie nepriateľských družíc, informoval denník Daily Express s odvolaním sa na zdroj z britského ministerstva obrany.  

Svetlo sveta

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

Dokedy budeme pozerať na našu slávnu históriu českými očami?

0 icon

Stanovisko k stvárneniu dokumentu o sv. Cyrilovi a Metodovi Vážený pán generálny riaditeľ, na začiatok musíme len zopakovať, že idea vytvoriť a odvysielať vo verejnoprávnej RTVS „Slovenský panteón“ je dobrá a nádejná, realizácia už menej. Po tom, čo sme vzniesli pripomienky k Andrejovi Hlinkovi, robíme tak aj k časti venovanej sv. Cyrilovi a Metodovi. Ide nám o to, aby Panteón bol…

KBS: Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi

0 icon

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, prijali vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva. Text prináša Tlačová kancelária KBS v plnom znení. Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi “My, katolícki biskupi Slovenska, zídení cez internet na 98. plenárnom zasadaní KBS, s veľkým znepokojením vnímame ako…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali