Viera Tomanová: V resocializačných strediskách sa porušuje zákaz práce detí

Bratislava 6. júla (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

Viera Tomanová povedala, že situácia s ochranou práve na Slovensku je horšia, ako očakávala, keď nastupovala pred viac ako rokom do funkcie

Toľko kritizované resocializačné strediská by sa mali dostať pod väčšiu kontrolu štátu, aby sa v nich obmedzili nezákonné postupy. V niektorých z nich je ich súčasťou aj ťažká práca detí, ktorá je u nás zakázaná. Komisárka pre deti Viera Tomanová v rozhovore pre TASR povedala, že situácia s ochranou práve na Slovensku je horšia, ako očakávala, keď nastupovala pred viac ako rokom do funkcie.

Na snímke komisárka pre deti Viera Tomanová

Už viac ako rok pôsobíte na pozícii detského komisára. Aká je situácia s ochranou práv detí u nás v porovnaní s vašimi očakávaniami pre vstupom do funkcie?

Je to oveľa horšie, ako som očakávala. Nečakala som také množstvo detí, ktoré strádajú. Na druhej strane, asi 70 percent našich prípadov sú deti z rozpadávajúcich sa vzťahov, partnerských alebo manželských. Rodič, ktorý chce tieto deti získať, ich často tlačí do situácií, ktoré sú neprijateľné. Doslova bývajú týrané. Napríklad dieťa nesmelo desať hodín, kým sa nenaučilo, ako má vypovedať na druhý deň na polícii, vstať, ísť na WC a polievali ho teplým čajom. Keď býva u jedného z rodičov, nemôže dva dni z týždňa chodiť do školy, hoci dieťa do tej školy chce ísť. A to dieťa má výborný prospech. Máme prípady aj štvor- či päťročných detí, niektoré trpia pomočovaním sa, iné sa dusia vlastnými slinami, ďalšie sú agresívne pri spomenutí niektorého z rodičov, viaceré sú na psychofarmakách.

 

Sú teda rozpadávajúce sa vzťahy najväčším problémom pri starostlivosti o deti?

Myslím si, že áno. Stretávame sa však aj s inými prípadmi, napríklad v detských domovoch. Mali sme prípad chlapca, vychovávaného v profesionálnej rodine, kde zrejme zomrelo dieťa a jeho prijali ako náhradu. Nikdy sa na túto rodinu nesťažoval. Na jednom stretnutí však došlo k jeho sexuálnemu zneužitiu. Silne veriaca rodina sa s tým nevedela vysporiadať inak, než že zavolala exorcistu, ktorý mal vyháňať diabla z chlapca. Niečo nepredstaviteľné a absolútne neprijateľné. Rodičia neváhajú pri vzájomnej nenávisti použiť dieťa ako zbraň a neberú ohľad na to, že dieťa zrania, alebo mu dokonca veľmi ublížia. Niekedy mám pocit, že ak by dnes súdil niektorých rodičov kráľ Šalamún, tak títo rodičia svoje dieťa roztrhnú, len aby dosiahli svoje.

 

Počas prvého roku činnosti prišlo na váš úrad takmer tisíc podaní. Čakali ste také číslo?

Nie. Prekvapila nás táto štatistika. Na druhej strane len z jedného detského domova sme mali 26 podnetov. Obracajú sa na nás aj rodičia, dovedú dieťa a chcú to využiť vo svoj prospech. My však nemôžeme stáť na strane žiadneho rodiča, len na strane dieťaťa.

 

Sú aj prípady, keď príde za vami samotné dieťa?

Stáva sa to. Telefonoval nám dopravca, že má deti – čiernych pasažierov, ktoré idú za mnou. Deti žili v striedavej starostlivosti rodičov. Jeden z nich ich napadol nožom, a preto ušli.

 

Pri rozpadávajúcich sa manželstvách v SR je súdna prax taká, že deti dostane takmer na 100 percent do starostlivosti ich matka. Stretávate sa aj s výnimkami, keď je otec v oprávnenej pozícii, aby získal deti, ale aj napriek tomu súd rozhodol inak?

Stretávame sa s tým. Máme oprávnenie vstupovať do konaní a aj tak robíme. Nedávno sa na nás obrátil otec dvojročného chlapca, s ktorým sa nemal možnosť stretávať, lebo išlo o veľmi problematický vzťah. Napokon sa podarila dohoda, že sa s ním môže stretávať a mať ho u seba aj cez noc. Musím povedať, že vždy, keď dostaneme na stôl podobný prípad, snažíme sa, aby bola výsledkom rodičovská dohoda. To je najlepšie riešenie, lebo vtedy má dieťa možnosť byť s obomi rodičmi. Na druhej strane stretli sme sa s prípadom, kde deti boli rozdelené a každý z rodičov mal jedno dieťa. Deti chceli žiť u otca spoločne. Tu sme dosiahli zverenie otcovi. Stretávame sa aj s prípadmi, keď otec vystupuje negatívne vo vzťahu k matke, hoci ona styku dieťaťa s otcom nebráni. Dokonca podporuje styk dieťaťa aj so starými rodičmi z otcovej strany. Tomuto maloletému dieťaťu otec hovorí, že jeho mama je zlá začarovaná striga. Nového partnera matky, ktorý sa o dieťa aj matku všestranne stará, ohovára a osočuje biologický otec pred dieťaťom tak, že jeho vyjadrenia môžu byť trestným činom.

 

V správe, ktorú ste predložili na poslednej schôdzi Národnej rady, ste sa venovali aj problematike zmiešaných manželstiev s cudzincami. Spomínali ste viaceré prípady, dokonca aj jeden z Nórska, kde došlo k odobratiu dieťaťa. Na podobné problémy so severskou krajinou sa v posledných mesiacoch sťažovalo aj Česko. Vo viacerých medializovaných prípadoch sa rodičia sťažovali na príliš prísny postup nórskych orgánov. Máte podobné skúsenosti?

Už sme sa dvakrát obrátili na nórsku ombudsmanku pre deti v konkrétnom prípade, ktorý bol aj v správe. Hľadali sme pomoc aj v Rade Európy. Išlo o matku, nórsku občianku, ktorá je zdravotne postihnutá. Odobrali jej dieťa a podľa nás to nebolo na mieste. Dieťa nemalo kontakt so svojimi rodičmi aj napriek rozhodnutiu súdu, že patrí svojim rodičom. Úrady sa odvolali a rodičia ho mohli navštíviť len raz za tri týždne. Je to neuveriteľné marenie rozhodnutia súdu a porušovanie Medzinárodného dohovoru o zdravotne postihnutých, kde aj títo ľudia majú právo vychovávať svoje dieťa. Chceme tieto problémy riešiť aj na medzinárodnej úrovni, pretože sme členmi Európskej siete detských ombudsmanov a hľadáme podporu medzi jeho členmi. Rokovali sme s českým detským ombudsmanom, stretnem sa s poľským aj maďarským náprotivkom a s ďalšími kolegami. Chceli by sme dohodnúť spoločný postup a zhodu v tom, že nie je možné konať podobne ako Nórsko, či iné štáty. Cieľom je, aby sa dohodli pravidlá, ako postupovať v takýchto prípadoch. Osobitným problémom sú rozpadajúce sa vzťahy, kde jeden z rodičov je cudzí štátny príslušník. Boríme sa s problémom, že dieťa nechce odísť zo Slovenska, alebo naopak, keď sa dieťa dožaduje odchodu za druhým rodičom. Tu sa niekedy ťažko hľadá najlepší záujem dieťaťa. Žiaľ, sú aj prípady, keď dieťaťu nevieme pomôcť. Rozhodujú súdy a nemajú možnosť zohľadniť záujem dieťaťa, lebo musia rešpektovať platný právny stav v inej krajine.

 

A je vôľa, aby sa prijali pravidlá na medzinárodnej úrovni?

Keď sa spojí viacero krajín, ktoré majú podobný problém, tak sa určite niečo dosiahne.

 

Čo by sa v oblasti ochrany práv detí malo zmeniť v našej legislatíve?

Je toho dosť, najmä pokiaľ ide o resocializačné strediská, kde sme sa dostali do situácie, že by bolo lepšie, keby boli pod väčším dohľadom štátu. Dospeli k tomu na základe vážnych zistení. Do resocializačných stredísk sa deti dostávajú na základe rozhodnutia súdu, no tie si ich medzi sebou posúvajú na základe medzistrediskovej dohody, či nepomenovanej zmluvy. Po našom zásahu platí od 1. januára tohto roka interná norma v rámci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, že takéto presuny sú možné len na základe rozhodnutia súdu. Pripomienkovali sme aj zákon o zdravotne postihnutých, kde by bolo potrebné, aby príspevok za opatrovanie pri deťoch, ktoré trpia autizmom, nebol krátený, keď dieťa navštevuje povinnú školskú dochádzku, ktorá týždenne presahuje 20 hodín. Pripomienka bola akceptovaná a mala by sa preniesť do novely zákona. Chceli by sme aj vstúpiť do tlačového zákona, pretože sú v ňom nedostatočne chránené práva detí. Tlač zverejňuje o deťoch informácie, ktoré by nemali byť verejné. Aj deti majú právo na ochranu svojej cti a povesti, ale aj na súkromný život, rodinu a korešpondenciu. Predstavte si, mladé dievča, ktoré sa dostane na šikmú plochu – droguje, je promiskuitné, počas závislosti aj kradne. Aj toto dievča dospeje a raz možno bude manželkou a dobrou matkou. No v dnešných časoch internetu sa dostane do situácie, že jej dospievajúca dcéra si prečíta o jej minulosti. Všetci rodičia iste vedia, aký citlivý je vek dospievania a ako vedia s pubertálnym dieťaťom zamávať negatívne informácie o jednom z rodičov.

 

Vychádzajú vám v ústrety jednotlivé rezorty?

Nemáme s tým problém. Najčastejšie sa obraciame na rezort školstva, kde je voči nám ústretový aj minister Peter Plavčan. Chceli by sme byť nápomocní, aby na každej škole boli školskí asistenti. Chceli by sme presadiť a dokonca sme sa dohodli s Univerzitou Komenského, že by nám pomohli s vyškolením školských sociálnych pracovníkov. Tak, aby deti na školách našli pomocnú ruku aj pri riešení sociálnych problémov a tie nevyplývajú len z rozpadávajúcich sa rodín, ale aj z toho, čo zažívali v detských domovoch a resocializačných centrách. V nich sme zistili aj prípady násilia, šikany a sexuálneho zneužitia. Napriek tomu sa to nedá paušalizovať a povedať, že je to v nich niečo bežné. Stretávame sa však s tým, že sa znižuje hranica sexuálnej aktivity detí. Vtedy sa stane, že otehotnie dievča v detskom domove. Stretli sme sa aj so zneužívaním malého chlapca. V snahe eliminovať takéto prípady sme požiadali Ústredie práce o prijatie účinných opatrení, na zabránenie tomuto javu v súčinnosti so špecialistami na danú problematiku.

 

Ako vnímate diskusie o tom, či posunúť hranicu trestnoprávnej zodpovednosti nadol?

Privítala by som to. Bez ohľadu na to však nemôžem súhlasiť s tým, aby bolo akékoľvek dieťa zneužívané.

 

Vo svojej správe ste uviedli viacero závažných zistení ohľadom detských domovov a resocializačných stredísk, napríklad povolenie fajčenia alebo využívanie detí na veľmi ťažké práce. Čo sa s tým dá robiť?

Deti sú v resocializačných zariadeniach, aby nepoužívali návykové látky ako drogy alebo alkohol. Takými sú však aj cigarety s nikotínom, ktoré síce dieťa kúpiť nemôže, ale v resocializačnom stredisku sú mu dostupné. Preto by sa v týchto zariadeniach nemalo ani fajčiť. Na to by bolo potrebné prijať právnu normu tak, aby podobne ako v prípade alkoholu, bolo aj fajčenie zakázané pre deti do 18 rokov. O tom by sa malo hovoriť aj v parlamente. Alarmujúcim prípadom je skrytá detská práca. Prechádzate jednotlivými strediskami, kde majú pracovnú rehabilitáciu a v rámci nej zistíte, že deti robia práce, ktoré sú pre ne v našom právnom poriadku zakázané. Dokonca sa stretávame aj s tým, že rodičia v dohode s resocializačným strediskom súhlasia s výkonom prác detí, a to aj u štrnásť a pätnásťročných. Tie potom pracujú vo výškach, s bremenami a po zapracovaní aj s elektrickým náradím. Deti napríklad uviedli, že 24. decembra museli vyložiť niekoľko kamiónov vianočných stromčekov namiesto slávenia Štedrého večera. Dievčatá stavali niekoľkometrový oporný múr z balvanov. Pritom u nás platí zákaz práce pre všetky deti do 15 rokov. Obrátila som sa na Národný inšpektorát práce a prosila, aby preveril tieto zistenia. Okrem jedného prípadu, keď udelili pokutu, vždy odpovedali, že deti nie sú zamestnanci zariadení a oni primárne skúmajú vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom. No ak dieťa zveľaďuje nejaký majetok, potom je to nelegálna práca, a to by mal skúmať inšpektorát. Preto je potrebné v zákone presne uviesť a vymedziť, čo sa za pracovnú rehabilitáciu môže považovať a čo nie.

 

Aj po týchto zisteniach si myslíte, že resocializačné strediská plnia svoju funkciu na Slovensku?

Aj napriek tomu si myslím, že plnia. A niektoré veľmi dobre. Naďalej by mali existovať, no s lepšou kontrolou štátu a jasnejším vymedzením ich činnosti.

 

Do akej miery sú problémom financie?

Sú veľkým problémom. Často sú v resocializačných strediskách deti spolu s dospelými. Na dospelých prispieva samosprávny kraj a výška príspevku je fakultatívna – teda závisí iba od rozhodnutia samosprávneho kraja. Pohybuje sa v rozmedzí od 200 do 500 eur. Príspevok na dieťa je od štátu a je výrazne vyšší ako príspevok na dospelého. Dosahuje výšku asi 1000 eur, lebo sú v ňom premietnuté aj ďalšie náklady. A tu môže dôjsť k situácii, že potreby dospelých klientov môžu byť sčasti hradené z príspevku na deti. Vtedy žijú dospelí na úkor detí. Avšak môže nastať aj opačná situácia, kde v konkrétnom stredisku z dvanástich detí bol príspevok poskytovaný len na štyri deti. Tu zase mohli žiť deti na úkor dospelých, ktorí si časť pobytu hradia aj sami. Snažili sme sa to zmeniť a od 1. januára 2017 Ústredie práce prijalo internú normu, na základe ktorej, ak sa dieťa dostane do takéhoto zariadenia na základe rozhodnutia súdu, tak do štyroch dní musí byť uzavretá zmluva na poukazovanie takéhoto príspevku.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

HC 21 Prešov povedie Bokroš, kapitán bude Zagrapan, v kádri aj Sýkora

0 icon

Prešov 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Novovzniknutý hokejový klub HC 21 Prešov nahradí v Tipos extralige Detvu. V pozícii hlavného trénera bude Ernest Bokroš a základ tímu by mali tvoriť hráči z Detvy Majiteľ detvianskeho klubu Róbert Ľupták sa rozhodol presťahovať extraligovú licenciu do Prešova. "V priebehu mesiaca sa…

Zomrel prvý zambijský prezident Kenneth Kaunda

0 icon

Lusaka 17. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP)   Vo veku 97 rokov skonal prvý zambijský prezident Kenneth Kaunda. Vo štvrtok o tom prostredníctvom Facebooku informovala súčasná „hlava štátu“ Edward Lungu. Správu potvrdil aj Kaundov syn Kamarange Kaundu museli v pondelok hospitalizovať, pričom predstavitelia nemocnice uviedli, že sa liečil na zápal pľúc. Zambia…

Nemecko a Poľsko chcú napriek nezhodám prehlbovať vzájomné vzťahy

0 icon

Varšava 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Czarek Sokolowski)   Nemecko a Poľsko chcú napriek pretrvávajúcim nezhodám naďalej prehlbovať vzájomné vzťahy. Nemecko-poľské susedstvo patrí "k najväčším európskym príbehom úspechu za uplynulých 30 rokov", povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier po rokovaniach so svojím poľským náprotivkom Andrzejom Dudom vo Varšave Prezidenti…

V Británii zaznamenali najvyšší denný prírastok od 19. februára

0 icon

Londýn 17. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Pezzali)   Počet nových prípadov ochorenia COVID-19 v Spojenom kráľovstve v ostatnom období prudko stúpol. Odborníci upozorňujú, že v krajine sa začína tretia vlna pandémie koronavírusu Vo štvrtok v Británii potvrdili 11 007 nových prípadov, čo je najvyšší denný prírastok od 19. februára, keď zaznamenali…

Ozbrojené sily SR ukončili takmer 20-ročné pôsobenie v Afganistane, informovalo Ministerstvo obrany SR

0 icon

Bratislava 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Na základe rozhodnutia Severoatlantickej aliancie Ozbrojené sily SR stiahli vojačky a vojakov pôsobiacich v operácii Resolute Support v Afganistane. V stredu (16. 6.) sa tak ukončilo ich takmer dvadsaťročné pôsobenie v tejto oblasti. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ…

Nový izraelský premiér Bennett pozval Merkelovú na návštevu

0 icon

Tel Aviv/Berlin 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yonatan Sindel/Pool via AP)   Nový izraelský premiér Naftali Bennett pozval vo štvrtok nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú počas ich spoločného telefonátu na návštevu židovského štátu. Oznámila to Bennettova kancelária, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra DPA Bennett zároveň Merkelovej poďakoval za záväzok Berlína čo sa týka…

Rodina Libuše Šafránkovej zverejnila dojemné smútočné oznámenie

0 icon

Praha 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook,Národní divadlo)   Pozostalí po českej herečke Libuši Šafránkovej zverejnili vo štvrtok netradičné smútočné oznámenie. Dominuje mu čiernobiela fotografia herečky z roku 1958 a citát svetoznámeho českého fotografa Františka Drtikola. Informovali o tom spravodajské portály iDNES.cz a Novinky.cz "Nikde ma nehľadajte, som všade, takže aj vo…

V univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach horí, na mieste sú všetky záchranné zložky

0 icon

Košice 17. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Košice)   V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach vypukol požiar, informuje o tom polícia na sociálnej sieti. Na mieste sú podľa nej všetky záchranné zložky. Pacienti boli z budovy evakuovaní Požiar sa už hasičom podarilo lokalizovať. „Na mieste je aj krajský a okresný riaditeľ. Je…

Kollár: Cieľom Sme rodina je udržať koalíciu a plniť predvolebné sľuby

0 icon

Bratislava 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel)   Cieľom hnutia Sme rodina je postupne plniť sľuby, ktoré dalo občanom v predvolebnej kampani, vrátane výstavby nájomných bytov a exekučnej amnestie. Z tohto dôvodu je prirodzeným cieľom hnutia udržanie vládnej koalície a plnenie Programového vyhlásenia vlády. V diskusii na TASR TV to povedal…

Tarkovič pred Švédmi: „Na postup môžu stačiť aj 4 body“

0 icon

Petrohrad 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenskú futbalovú reprezentáciu zasiahol deň pred duelom so Švédskom na EURO 2020 koronavírus. Do karantény musel putovať obranca Denis Vavro a aj jeden člen realizačného tímu Vedenie národného mužstva situáciu vyhodnocuje a bude vo veci kooperovať so zástupcami UEFA i s organizátormi v…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

Pavel Jacz

Minister zdravia Lengvarský chce kupčiť so zdravím. Za očkovanie chce ponúkať peniaze na ruku, alebo lotériu.

0icon

Zostal som ako prikovaný, keď sa minister zdravotníctva Lengvarský vyjadril, že chcú zvýšiť percentá zaočkovania Slovákov štátnym úplatkom - finančnou odmenou, alebo lotériou. Aj týmto spôsobom sa chceme opičiť po Američanoch (max 100 USD) a Srboch (25 €)? Lenže všeobecná vzdelanostná úroveň Slovákov je o mnoho percent vyššia, ako našich…

Gustáv Murín

Piešťanské kúpele – pandémia ako biznis-plán

0icon

Bezradnosť – tak sa dá jedným slovom označiť výkon našich epidemiológov počas korona-paniky, ktorú práve svojimi zmätenými opatreniami vyprodukovali. A nebránili celoslovenským Psychopatovičovým branným cvičeniam. Tie najväčšie zmätky a absurdity som popísal v knižke „Koronavírus ako terorizmus“, ktorá vyšla v spolupráci s rádom InfoVojna a dá sa získať cez ich e-shop. To som ale ešte netušil,…

Tony Belohorec

Politická karma: Ten pocit keď sa komik Zelenskij vyhráža okolitému svetu zo stoličky prezidenta

0icon

Prológ: “Ak západné krajiny prestanú podporovať moju krajinu, v konflikte so samozvanými republikami na Donbase, tak Kyjev vytvorí „najmocnejšiu armádu v Európe. Namiesto toho, aby sa z nás stali vedci, ktorí technologicky rozvíjajú svoju krajinu, budú ľudia premýšľať o tom, ako chrániť svoju rodinu a domov," uviedol včera, 15. júna…

Ivan Lehotský st.

Diplomati a „diplomati“

0icon

Ak niekto hovorí vyhýbavo, neurčito, akoby si nechával pre ďalší vývoj udalostí nejakú rezervu, povie sa – hovoril diplomaticky. Ak niekto hneď „vytrúbi“ svoj názor na vec, na ktorú možno mať rôzne názory, nie je diplomatom, hoci by na to aj mal papier. Aby sme nešli ďaleko, priam žiarivý príklad…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Môže cvičenie pred spaním ovplyvniť tvoj spánok?

0 icon

Pravidelné cvičenie má mnoho výhod, vrátane lepšieho spánku. Môže podporovať relaxáciu, znižovať úzkosť a normalizovať tvoje vnútorné hodnoty. Cvičenie tiež zvyšuje teplotu tela a keď začne klesať, cítiš sa ospalo. Dlho sa verilo, že cvičenie pred spaním sťažuje zaspávanie. Podľa nedávneho výskumu to však nemusí byť pravda. Štúdie zistili, že…

10 hlúpych každodenných vecí, pri ktorých sa pozastavuje zdravý rozum. Robíš ich aj ty?

0 icon

Zdravý rozum je niečo, čím sa nemôže pýšiť ktorýkoľvek človek. V každej skupine existuje jedna osoba, ktorá robí tak hlúpe veci, že nad nimi ostáva iným rozum stáť. Kýchnutie si bez zakrytia úst dlaňou, zaberanie dvoch miest v prostriedkoch MHD, ... Tu je desať jednoduchých príkladov vecí, ktoré mnohí z nás robia…

Záhada: Stroj Hansa Colera. 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Záhada: Stroj Hansa Colera. Zostrojil Hans Coler perpetuum mobile? Pozrite sa s nami na pokračovanie článku o neuveriteľnom príbehu z čias druhej svetovej vojny o ešte najuveriteľnejšom „ stroji na voľnú energiu“. Colerov aparát na magnetickú energiu pozostával zo šiestich magnetov vyvinutých tak, že obvod zahŕňal magnety aj cievku.…

Fotografie ukazujú, ako sa svet zmenil za 100 rokov

0 icon

Pri porovnaní nášho detstva so súčasnosťou vidíme, ako sa veľa vecí zmenilo. Nehovoríme iba o našich telách, ani o konkrétnych aspektoch nášho života, ale hlavne o našom prostredí a svete, v ktorom žijeme. Z miest, kam sme chodili, už nie sú naše milované miesta, všetko môže vyzerať úplne odlišne od toho,…

Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu: 3. časť

0 icon

Pokračujeme v poradí treťou časťou článku z mini série s názvom Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu. Každý pokus vyzistiť informácie skončil rovnakou výhovorkou, že „všetky zariadenia a písomnosti“ sú zničené. Briti nedokázali z českých robotníkov zo Škodovky dostať žiadne informácie, zatiaľ čo Američania mali čiastočný úspech. Podarilo sa im zaistiť dve rakety a určité vedecké údaje. Ďalšími…

Vo svete IT

Windows 11 zrejme príde ako bezplatný upgrade Windowsu 10. Tešiť sa môžu aj používatelia starších verzií

0 icon

Oficiálne predstavenie len nedávno predčasne odhaleného operačného systému Windows 11 od spoločnosti Microsoft sa už nezadržateľne blíži. I keď do samotného predstavenia zostáva už iba týždeň, stále nepoznáme úplne všetky detaily a informácie o nadchádzajúcom operačnom systéme od Microsoftu. V priebehu dnešného dňa však začali internetom kolovať ďalšie dôležité detaily…

Pomocou tejto aplikácie môžete dostať do svojho smartfónu widget hodín z Androidu 12. Idete skúsiť?

0 icon

Spoločnosť Google ešte začiatkom mája predstavila nový Android 12 v BETA zostavení pre širokú verejnosť. V súčasnosti si ho môžu potenciálni záujemcovia vyskúšať naprieč viacerými modelmi smartfónov. Treba však dodať, že stále ide len o testovú verziu pripravovaného Androidu. Predstavenie novej verzie Androidu, odhliadnuc od nových funkcií, sa nieslo aj…

Pre ktoré Xiaomi zariadenia je už dostupná MIUI 12.5 nadstavba a ako ju môžete čo najrýchlejšie dostať do smartfónu?

0 icon

Diskusia o MIUI nadstavbe je v Xiaomi svete aktuálne horúcou témou. Dôvodom je, že Xiaomi v uplynulých dňoch uvoľnilo nadstavbu pre radu smartfónov. Išlo napríklad o Poco F2 Pro, Mi 10T Pro, Mi 10T, Redmi Note 9T a ďalšie. Rovnako spoločnosť rozpútala debatu aj okolo dostupnosti nadstavby aj pre staršie…

Leica predstavila svoj prvý smartfón, Leit Phone 1, ktorý už na prvý pohľad vyčnieva z davu

0 icon

Leica je výrobca kamerových modulov, ktorý sa dostal vo svete mobilných zariadení do povedomia najmä vďaka spolupráci so spoločnosťou Huawei. Nie tak dávno sa objavili správy, ktoré hovorili o tom, že spoločnosť už nemá v pláne ďalej predlžovať spoluprácu s čínskym výrobcom smartfónov. Ak sa tak stane, tak pôjde o…

MIUI 13 bude predstavená už čoskoro: Vieme, ktorý smartfón získa nadstavbu ako prvý!

0 icon

I keď nadstavba MIUI 12.5 ešte nie je úplne medzi všetkými smartfónmi, nie je pochýb, že Xiaomi už starostlivo pracuje na jej nástupcovi. Tento rok bude pre spoločnosť významným, keďže po toľkých prémiových smartfónoch, medzi ktoré sa radí napríklad skladateľný Mi MIX Fold či Mi 11 Ultra s druhým displejom,…

Armádny Magazín

Agent Navaľnyj ešte môže poslúžiť svojej Ruskej vlasti

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Niekoľko dní pred summitom s Josephom Bidenom Vladimir Putin naznačil ďalšiu tému nadchádzajúcich rozhovorov. Kladne odpovedal na novinársku otázku o pripravenosti Ruska uvažovať o výmene väzňov s USA. Otázkou je, koho sa to konkrétne môže týkať — presnejšie o koho výmene sa bude diskutovať.   Pripomeňme,…

Podľa Putina predstavuje Ženevský samit skôr úspech. Červené čiary sa nebudú prekračovať

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Niekoľkohodinový rusko-americký samit v ženevskom sídle „Villa La Grange“ sa skončil. Natiahlo sa to takmer na štyri hodiny — čo je mimochodom dvakrát dlhšie ako stretnutie Trumpa a Putina v Helsinkách v roku 2018.   Aktuálny samit bol charakteristický nedostatkom formátu „tete-a-tete“ – súkromnou komunikáciou medzi…

Prieskum: Rebríček krajín nepriateľských voči Rusku

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Tri najpriateľskejšie krajiny, podľa názoru Rusov, sú v súčasnosti Bielorusko, Čína a Kazachstan, vyplýva z výsledkov prieskumu, ktorý uskutočnili sociológovia Centra Levada.   Bielorusko zároveň vedie tento zoznam s veľkým náskokom: 58% respondentov ho označilo za priateľskú

Ďalší úspech zbrojovky FN - získala americký kontrakt na guľomety M240 vo výške 92 miliónov dolárov

0 icon

USA, 17. júna 2021 (AM) – FN America získala zákazku na dodávku variantov guľometov M240 a príslušenstva pre americkú armádu za 92 miliónov dolárov. Toto je tretia významná dohoda spoločnosti s americkou armádou za posledné dva roky. Medzi ďalšie patrí jeden kontrakt na pušky M4 podpísaný začiatkom roku 2020 v hodnote viac…

Ako budú vyzerať raketomety v budúcnosti

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Protitankové granátomety budúcnosti budú fungovať podľa neštandardnej schémy, prioritou nebude preraziť pancier, ale zneškodniť obrnené vozidlá inými spôsobmi, povedal novinárom Nikolaj Sereda, riaditeľ konštrukčnej kancelárie NPO Bazalt, ktorá je súčasťou ruského koncernu Techmaš Štátnej spoločnosti Rostech.   "Možno sa nem

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali