Vladimír Mečiar: SNS vraj vznikla pri mariáši, o Gabčíkove rozhodol „len-On“ i padaní cigariet z Havlových rúk

Vladimír Mečiar

Bratislava 25. novembra (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

Rozhovor s Vladimírom Mečiarom

Ekonomická situácia Českej a Slovenskej republiky na začiatku deväťdesiatych rokov bola dramaticky rozdielna. Zatiaľ čo Slovensko výrazne utrpelo rozpadom východných trhov a nezamestnanosť tu dosahovala dvojciferné čísla, v Čechách bola na úrovni dvoch percent. Česká strana začala Slovensko vnímať ako ekonomickú príťaž a rozhodla sa ukončiť transfery, ktorými federácia slovenskú ekonomiku dotovala. Zároveň ale nebola ochotná uvoľniť pravidlá riadenia spoločného štátu, ktoré Slovákom neumožňovali využiť vlastný ekonomický potenciál na to, aby sa z krízy dostali.

Slovensko sa v tom istom čase muselo vysporiadať s výzvami v podobe konverzie zbrojného priemyslu a dostavbou Vodného diela v Gabčíkove, ktoré sa dostalo pod enormný medzinárodný tlak. „Rozhodnutie o prehradení bolo moje osobné a bolo vykonané mojou vládou,“ vyhlásil v exkluzívnom rozhovore pre TASR trojnásobný slovenský expremiér Vladimír Mečiar.

-V roku 1989 aj na Slovensku prebehla Nežná revolúcia. Sám ste boli členom Verejnosti proti násiliu (VPN) a jedným z protagonistov politického diania hneď v prvých mesiacoch existencie demokratického Československa. Hoci v tom čase bola prioritnou otázka demokracie, veľmi rýchlo sa dostali na stôl aj štátoprávne otázky. Ako ste túto tému v tom čase vnímali vy?-

Aj v rámci  spoločnosti, ktorá sa nazývala socialistická, bolo obrovské množstvo názorov, záujmov, skupín, pohybov, to nebol jeden smer, jeden pohyb, z ktorého vyšla VPN. VPN bolo občianske hnutie pozbieraných skupín a záujmov. Logicky tam boli aj ľudia, ktorí sa vracali k roku 1968, kedy bola prijatá ústava československej federácie, ktorá sa vlastne nenaplnila, aj ľudia, ktorí sa vracali k názorom ešte z obdobia Slovenského štátu. To všetko sa vykvasilo.

-Ako sa vyvíjali požiadavky členov VPN?-

Prvé požiadavky boli demokratické, ale nešli za rámec socialistických ekonomických a spoločenských štruktúr. Rušili síce vedúcu úlohu strany, ale ďalej nešli. Pokiaľ išlo o otázky súvisiace s národným pohybom, federatívna ústava z roku 1968 sa nenaplnila, namiesto federatívneho ostal unitárny štát a ústavy republík sa vôbec neprijali. Keď som v januári 1990 nastúpil do funkcie ministra vnútra, prišiel som do parlamentu s obnovou slovenského znaku, vlajky a hymny. Nešiel som do zákona o jazyku, čo mi mnohí vytýkali. Ale to by znamenalo postaviť proti sebe Slovákov a maďarskú menšinu, čo by bolo netaktické v dobe, keď sa už pomaly pripravoval súboj s českou stranou.

-Vznikla aj Slovenská národná strana (SNS)…-

Voľby v roku 1990 prebehli bez toho, že by SNS získala veľký význam, alebo heslá, ktoré hlásala. Ona v podstate vznikla pri mariáši. Učitelia, ktorí učili vo vtedajšej odborárskej škole rozmýšľali, že by bolo dobré založiť nejakú stranu, tak sa vrátili k tejto myšlienke.

-Kedy sa začala „slovenská otázka“ reálne riešiť?-

Už pri stanovovaní programu vlády v roku 1990 a rokovaní s Mariánom Čalfom a Václavom Havlom sme si s Jánom Čarnogurským dali podmienku, že sa v programovom vyhlásení vlády dostanú vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi na veľmi významné miesto. A že to je naša podmienka vstupu do federálnej vlády. Tá bola prijatá. Čo nečakali bolo, že s tým slovenská strana vyjde tak rýchlo a že to bude myslieť vážne. Pokiaľ išlo o otázky zmien, ktoré nastali po roku 1990, súviseli s tým, že sme chceli demokraciu. Ale povedali sme: Je možná demokracia bez demokratizácie verejnej správy? Tá bola predsa postavená na komunistickom modeli. A keď sme sa proti tomuto modelu postavili, dostali sme sa do zrážky so všetkými chartistami, ktorí sa medzitým dostali do funkcií. Prevzali model a chceli ho udržať. A akýkoľvek krok voči tomuto modelu, keď už boli v pozíciách, chápali ako útok na federáciu. Preto aj otázky úpravy vnútorných pomerov medzi Čechmi a Slovákmi, ktoré vrcholili „pozachrbtovým“ rokovaním Fedora Gála a Františka Mikloška s českou stranou – ktoré skončilo krachom – viedli k tomu, že napätie narástlo, ale podstata sa nevyriešila. Demokratizácia systému nebola. Požiadavky českej strany tiež boli rôzne a niekedy išli až do extrémizmu. Napríklad, že Slováci mali tvoriť jednu tretinu obyvateľstva, žiaden národ, žiadne národné inštitúcie, žiadna republika…

-Kto reprezentoval tento názor?-

Tieto názory išli z Pražského hradu.

-Od Havla?-

Z jeho okruhu. A chytila ich aj časť poslancov okolo Jana Kalvodu z Občianskodemokratickej aliancie a ďalších, ktorí potom stavali otázku veľmi radikálne. Mal to byť unitárny štát postavený na týchto princípoch. Žiadna Snemovňa národov a podobne. Okrem toho, v celej Európe bol vtedy konfliktný pohyb, bola to kríza stalinského usporiadania národnostných vzťahov. Nový model bolo treba vytvoriť a rozprávať o ňom. A nebola chuť o ňom rozprávať.

-Historik Milan Zemko pre TASR uviedol, že Slovensko v prvých troch rokoch deväťdesiatych rokov prišlo o všetok ekonomický potenciál, ktorý si vo federácii vybudovalo v rokoch osemdesiatych…-

Ekonomické zmeny postihli podstatne viac Slovensko, ako Českú republiku, ktorá bola aj inštitucionálne vybavená. Okrem toho, pri federálnom riadení sa uvažovalo s útlmom niektorých odvetví na Slovensku. Museli sme utlmiť baníctvo, výstavbu v energetike, utlmiť zbrojársky priemysel, utlmiť všetky investičné programy v oblasti dopravy. Museli sme ísť do útlmu aj v niektorých fabrikách. Napríklad v hutníctve bola zastavená hlinikáreň v Žiari nad Hronom, ohrozené zliatinové závody na Orave, zmenšená kapacita Východoslovenských železiarní, s ktorou sa uvažovalo podvýrobné množstvo, čiže by boli zanikli. A federácia sa pritom rozhodla, že nám nedá nič. Okruh verejných financií medzi slovenskou a federálnou vládou bol predmetom nezhody od roku 1990, pričom u nás to nebola otázka nacionalizmu, ale snaha dať ľuďom prácu.

-Prečo federálna vláda presadzovala na Slovensku politiku útlmu? Bola to ekonomická nevyhnutnosť, alebo nekompetentnosť federálnych ministrov?-

Vtedy neexistovala štatistika ekonomickej výkonnosti Slovenska. Po roku 1968 sa síce vytvorili vlády republík, ale nemali ani také kompetencie, ako teraz krajské úrady. Moja téza už v roku 1990 bola, že dobre, môžeme to postaviť na trhové mechanizmy, ale v takom prípade plyn ide cez územie Slovenska a Česi by nám za tranzit mali platiť.

-Ako reagovali?-

Pobúrením. Že či to chcem rozdeliť. Vraj plyn sa rozdeliť nedá, tvrdili mi na federálnej vláde. Druhé, čo sme povedali, bolo, že bude musieť prísť k prerozdeleniu riadenia odvetví. Chceme odvetvia, ktoré sú na Slovensku komplexne prevziať, aby ich príjmy boli príjmami Slovenska. Začali sme doplácať na neochotu riešiť mnohé problémy v zahraničnom obchode. Napríklad som bol v Moskve a dohodol som platby za nezaplatený tovar pre Obuv Partizánske. Platby všetky do Československa prišli, ale ostali v Českej republike. Museli sme si aj vyjasniť otázku bezpečnosti Slovenska, keďže armáda bola posunutá na západ, otázku policajných systémov, lebo všetky archívy boli v Prahe. Museli sme si vyjasniť otázky vzťahov k vonkajšiemu svetu.

-Veľkou ekonomickou výzvou Slovenska po roku 1989 bolo aj Gabčíkovo. Zhodou okolností, aj k tomuto projektu mala federálna vláda, ktorá ho spočiatku financovala, rozpačitý postoj a presadili ho skôr slovenské vlády…-

Postoj maďarskej strany bol veľmi komplikovaný. Naše rokovania viedli k tomu, že urýchlime výstavbu, ktorá je spoločným záujmom a budú investovať aj Maďari, aj Slováci. S tým, že časť Nagymaros bola komplet objednaná u rakúskych firiem a musím povedať, že Maďari ju komplet aj zaplatili, hoci Rakúšania nič nepostavili. V roku 1991 dochádza v Maďarsku k zmene politických pomerov, považujú sústavu vodných diel za pomník socializmu a maďarská vláda rozhodla, že nebude pokračovať. Moja vtedajšia vláda prijala návrh ministra Viliama Oberhausera, že sa vybuduje kanál, ktorý nakoniec aj dnes stojí…

-„Variant C“?-

Áno. S tým, aby sa jednak zachránili investované hodnoty a jednak je tu niečo, o čom sa dnes nehovorí. Bolo výhodnejšie riešiť dielo skôr, ako sa Slovensko osamostatní. Zvolal som poradu do Starej Ľubovne, tam som rozdal úlohy a rozhodol, že vodné dielo Gabčíkovo bude prehradené a dokončené. Bolo to moje osobné rozhodnutie. Využili sme, a to treba povedať, aj krytie federácie. Partnerom Maďarska bolo Československo. Úloha pre ministrov vo federálnej vláde bola vydržať päť dní a nedovoliť prijať uznesenie federálnej vláde (posledných päť dní pred prehradením Dunaja, pozn. TASR). To uznesenie by bolo o zastavení. Bol to tlak všetkých krajín Európskej únie a najmä Maďarska, ktoré hrozilo až konfliktom. Dokonca aj predseda federálnej vlády Jan Stráský mi povedal, že ak vypukne vojna, je to len medzi Maďarskom a nami, nech nečakáme, že Česi budú za nás bojovať. Boli aj z našej strany podniknuté kroky, aby sa nič také nestalo. Rokovania v zahraničí boli veľmi ťažké. Ale rozhodnutie o prehradení bolo moje osobné a bolo vykonané mojou vládou.

-Ján Čarnogurský to vidí inak. Hovorí, že v zázname z rokovania vašej vlády približne týždeň pred prehradením Dunaja sa uvádza, že sa práce majú zastaviť. Akurát, že vláda neprijala žiadne nové uznesenie, takže práce pokračovali podľa starého uznesenia, ktoré prijala ešte Čarnogurského vláda…-

Nemohol to nájsť v žiadnom zázname, lebo všetky záznamy mám ja. Ak by chcel mať autentický záznam, musel by sa opýtať mňa, ja som ich niekoľko rokov ukrýval na rôznych miestach. Ale celé rokovanie neprebehlo vo vláde, prebehlo mimo vlády. Medzi ministrom zahraničných vecí Milanom Kňažkom, bolo mu povedané, čo má urobiť, Jozefom Moravčíkom, členmi federálnej vlády, ktorí mali svoje zadanie, aby neboli v dosahu. Ja som na svojom sekretariáte v Bratislave urobil spojenie a zmizol som z Bratislavy. Hoci som vykonával svoju funkciu, aj s Maďarmi som rokoval, nebol som v dosahu federálnej vlády, aby mi nemohli tlmočiť rozkaz zastaviť práce. Rada obrany sa nemohla zísť kvôli mojej neúčasti a tiež nemohla prijať uznesenie. A keď už bol Dunaj prehradený, tlak opadol. Ale celý tlak predtým smeroval na Prahu a viedol k tomu, že nakoniec v Prahe povedali: Nechceme mať s Maďarmi konflikt, zoberte si celé vodné dielo. Takže nakoniec to dopadlo dobre. Bolo treba vydržať a prehradiť to, vydržať medzinárodný tlak a prijať rozhodnutie o technickom riešení.

-Popri všetkých týchto komplikovaných ekonomických otázkach sa v priebehu prvých troch deväťdesiatych rokov pomerne rýchlo vyvíjala aj otázka budúcnosti federácie. VPN, ktorej ste boli členom, sa rozpadla okrem iných aj na tejto otázke. Vy ste vytvorili HZDS… S akými predstavami vstupovalo toto hnutie do rokovaní o štátnosti?-

V rokovaniach s českou stranou, kde sa riešilo ekonomické pozadie, sme mali úplne nevyhovujúce postavenie. U nás nezamestnanosť dosahovala štrnásť – šestnásť percent, u nich dve percentá. To boli neporovnateľné veci. V Českej republike boli zdroje, aj vytvorené Slovenskom, u nás neboli. Keď sme ako VPN začali kroky na vyrovnanie postavenia republík, bol Fedor Gál na mojej strane. Keď sme ale potom začali rokovať v Prahe a ukázalo sa, že to takto vážne myslím, došlo k dôverným rokovaniam medzi Havlom, Gálom, Mikloškom a ďalšími, kde došlo k dohode, že ma v slovenskej vláde zlikvidujú. Réžiu mal vtedy Havel, bol vtedy na bratislavskom hrade a dozeral, ako to prebehne. Fedor Gál nás vtedy zradil. Ale VPN bolo vo vnútri rozdelené už dávno pred tým, ako vzniklo HZDS. Bol to spor miestnych častí, centrály… My sme ako vláda patrili pod politické vedenie Petra Zajaca, ktorý nemal tušenie o tom, čo sa vo vláde robí. A dával nám záväzné pokyny, čo máme robiť. Uznesením VPN mi zakázali akékoľvek práce na slovenskej ústave. Vyvolávali vnútorný rozkol, ktorý nakoniec skončil rozpadom a zánikom VPN. Ale táto frakcia, čo vtedy zradila ekonomické, národné, aj sociálne záujmy Slovákov, má dnes najväčšiu publicitu. Vyjadrujú sa k morálnym otázkam, ale veď to bolo totálne morálne, aj politické zlyhanie. Preto sa s týmito ľuďmi ani nerozprávam. Dokonca som sa vtedy vyjadril, že prostitútky predávajú len telo, oni zradili viac. Pokiaľ išlo o československú otázku, pri rozhovoroch v Prahe nám dokonca Havel hovoril o možnosti prezidentského štátu. Dokonca v roku 1990 poslal nejaký list, kde sa o tom radil.

-Prezidentský štát? Predstavoval si to napríklad po vzore Francúzska?-

Ako USA. Ten typ moci. Boli rôzne diskusie. Potom prišlo na to, ako by sa mali vzťahy usporiadať. Čalfa hovoril, že by mala vzniknúť jedna trojústava, ktorá by bola naraz prijatá Slovenskou národnou radou, Českou národnou radou a Federálnym zhromaždením. Ja som hovoril, že najprv by mali vzniknúť dve ústavy republík a tie rozhodnú, čo bude spoločné, federálne. Že my neodmietame koncepciu, že niečo spoločné bude. Ale, že najprv zoberieme všetko do rúk a potom rozhodneme, čo má byť spoločné.

-Teda konfederatívny princíp…-

Áno, bol to tento princíp. A bol k tomu blízko aj Petr Pithart až do doby, kým ho kvôli tomu nechceli odvolať. Tretí princíp, o ktorom sa hovorilo, bol princíp zmluvy Českej a Slovenskej republiky, ktorou sa zakladá federácia. Kde v podstate (Ján Čarnogurský, ktorý tento model zastával, pozn. TASR) národný princíp zlikvidoval. A navrhol také kompetencie pre federálne otázky, že sme to brali ako zradu. Vtedy sa naše vzťahy absolútne narušili, do tej doby sme po sebe štekali, ale nehrýzli. Pokiaľ ide o neskoršie riešenie, Česká republika sa pripravila na to, že ak by ju mali Slováci zaťažovať a oni by to mali platiť, že by bolo lepšie sa rozdeliť. A rozdelenie prichádzalo do úvahy jednostrannými krokmi v Českej republike pri vyvolaní nejakej revolty na Slovensku. Preto moje pôsobenie v roku 1992 smerovalo k tomu, aby som tento vývoj nedopustil. Václav Klaus o tom vedel viac. Existovali tajné dokumenty českej vlády o príprave na rozdelenie a jednostranný rozpad Československa.

-Odkedy takto uvažovali?-

V roku 1991 a 1992. Tie dokumenty boli tri, boli tri rôzne projekty. Ja som získal poznatky od pána Šabatu a získal som aj ten projekt. Doteraz som mlčal, kto to bol, ale aj je nebohý, aj mu treba za to poďakovať. Hovoril, že sme žili toľko rokov spolu a nepodvádzali sme sa, je nepraktické, ak to robíme teraz. Začali tam (V Českej republike, pozn. TASR) kroky, už sme vedeli, že sa pripravuje rozdelenie meny, že sa vytvárajú zásoby strategických surovín a materiálov.

-Už boli medializované informácie, podľa ktorých česká strana pripravovala tlač kolkov na české koruny hlboko v časoch, keď sa oficiálne ešte diskutovalo o tom, akú podobu bude mať budúca federácia…-

Vedeli sme o tom. Musím tiež povedať, že v roku 1992 Havel zistil, že prestrelil. Preto mi pred voľbami navrhol, aby som sa stal predsedom slovenskej vlády a vymenil Čarnogurského.

-Vedel by to urobiť?-

Samozrejme. Mohol som s tým súhlasiť, ale boli s tým spojené ďalšie podmienky, ktoré som neprijal. Počkali sme na voľby. Pokiaľ išlo o rokovania, vedel som o zámeroch českej strany, neinformoval som o nich, ale vychádzal som z nich. Preto sa texty ústavy pripravovali už pred rokom 1992, preto sme hľadali nejaké projekty, či vôbec sme schopní samostatne žiť. Keby nám zastavili tok peňazí a slovenská ekonomika sa zrúti, ako by sme to riešili. Tiež sme hľadali niekoho, kto by nám rýchlo vyrobil kolky, ako by sme udržali menu. Keď sme išli na rokovanie s českou stranou po voľbách v roku 1992, po ceste ma zastavil ešte pán Šabata a pozval k sebe do bytu. Tlmočil mi odkaz Václava Havla, aby som vôbec nerokoval s Klausom, ale prišiel na rokovanie s ním a rokoval len s ním (Havlom, pozn. TASR).

-V roku 1992 boli kľúčové rokovania medzi vami a Klausom o rozdelení federácie. Hovorí sa, že na našej strane boli najväčšími zástancami rozdelenia pán bývalý prezident Kováč a Augustín Marián Húska. Hovorí sa, že Klaus bol na rozhovory pripravený lepšie a vy ste boli skôr v defenzívnej pozícii… Ako ste vtedy vnímali svoju úlohu a svoje možnosti?-

Po prvé, zišli sme sa s pánom Klausom, ale chýbal tam tretí hráč, Václav Havel. Najprv sme sa museli dohodnúť, ako sa budeme správať k tretiemu hráčovi. Po druhé, museli sme sa dohodnúť, aké sú naše strategické záujmy, dokedy sme schopní spolu vydržať, lebo federálne štruktúry už v podstate prestali pracovať. Už sa to akosi samočinne rozpadalo, dokonca česká verejná mienka bola v máji naklonená väčšinou za osamostatnenie. Pokiaľ išlo o slovenskú delegáciu, musím povedať, že došlo k rozkolu na prvom rokovaní. My sme sa s Václavom Klausom odobrali na rozhovor medzi štyrmi očami, kde sme sa museli dohodnúť o treťom hráčovi a kde sú vlastne naše mantinely. Kým sme my rokovali, došlo k stretnutiu podpredsedov, pri ktorom Michal Kováč oznámil, že je za model usporiadania vzťahov v Československu na obchodno – obrannom princípe.

-Čo tým myslel?-

Nikdy to nedefinoval, nikdy sme sa o tom nerozprávali. Vystúpil s týmto návrhom a Česi mu povedali, že ak toto chceme, tak môžeme skončiť. Húska sa k tomu pripojil s tým, že môžeme skončiť ešte dnes. Keď sme sa s Klausom vrátili, našli sme už delegácie oddelené od seba, odmietali spolu rokovať s tým, že dnes to rozdelíme. Tak sme si museli sadnúť za stôl a ja som musel byť ten, ktorý povedal: žiadne jednostranné kroky nebudú. Slovenskú delegáciu som aj pred Čechmi vyzval, aby nerozprávali, o čom sme neboli predtým dohodnutí. A českej strane som povedal, že žiadne jednostranné a unáhlené kroky nebudú prijaté. Bude to proces, pri ktorom budeme spolu rokovať. Ten proces bude mať politickú fázu, môže prebehnúť aj referendum, ale musíme sa na tom dohodnúť. Trvalo skoro do pol tretej rána, kým sa tieto dve strany zmierili a akceptovali moje návrhy. Lebo česká strana zareagovala veľmi radikálne s tým, že oni majú mandát od občanov a môžu republiku rozdeliť aj hneď. Samozrejme, také jednostranné rozdelenie by pre nás znamenalo, že nič nie je pripravené, nič nie je dohodnuté…

-Živelné rozdelenie by asi prinieslo veľké škody…-

…chaos. Absolútny chaos a nenávratné škody pre obidva štáty. Preto sme sa s Klausom dohodli, že nebudeme riešiť len, čo s federáciou, ale prioritná bude otázka vzťahov Čechov a Slovákov. Urobili sme model, uzatvorili zmluvy medzi českou a slovenskou vládou, 28 dohôd. Dnes každý hovorí, že naše vzťahy sú najlepšie, aké kedy boli, ale nikto nehovorí o tom, kto ich konštruoval. To sme predsa boli my dvaja, to neboli tí, čo prišli po nás. Tí prišli do hotového. Rokovali sme aj o tom, ako vyriešiť vonkajšie súvislosti. Československo malo istý kredit, bolo členom medzinárodných organizácií. Jednostranné rozdelenie by nás dostalo do situácie, že by nás museli všade znova prijímať. Preto sme už v roku 1992 riešili túto otázku tak, že sme sa v Londýne pod vedením Johna Majora zúčastnili porady s vedením Európskej únie, ktoré za predpokladu, že skončíme mierovou cestou, vyjadrilo ochotu uznať Čechov a Slovákov ako nástupnícke štáty do všetkých zmluvných záväzkov. A druhý bod bol, že sa bude k obidvom republikám správať rovnako. To potom platilo až do doby, kým Madeleine Albrightová nerozhodla o NATO. Tá bola naladená inak. Musím povedať, že vtedy armáda a spravodajské zložky mali iné názory ako pani Albrightová, ktorá ma považovala za príčinu rozpadu.

-Bola presvedčená, že rozpad Československa ste spôsobili vy?-

Áno. Museli sme si potom vysporiadať aj vzťahy s Havlom, kde česká strana povedala, že pre nich je neprijateľné, aby nepodporili Havla na funkciu (federálneho, pozn. TASR) prezidenta. Že jeho sila je taká veľká, ako sila jednej politickej strany. Pre chyby, ktoré urobil do roku 1992 som oznámil, že pre Slovensko je neprijateľné, aby bol ďalej prezident. Preto sme povedali, že sú vzťahy, ktoré sú nemenné a sú vzťahy, ktoré sú v zátvorke. O tých sa môžeme rozprávať. A Havla sme dali do zátvorky. V roku 1992 ma pozval na rokovania na pražský hrad. Keď som tam bol v roku 1991, bol som z hradu skoro vyhodený. V roku 1992 ma na schodoch čakal jeho tajomník a medzi štyrmi očami mi povedal, že si môžem žiadať čokoľvek, že mi to odkazuje Havel a všetko mi bude splnené. Opýtal som sa, či si môžem pýtať aj veľa. Povedal, že čokoľvek. A keď sme už boli na poslednom schode, tak sa opýtal „co to chci, aby to mohl sdělit panu Havlovi“. Odpovedal som: Chcem jeho hlavu. Preto aj naše prvé rokovanie po voľbách bolo veľmi zložité. Zaviazali sme sa čestným slovom, že obsah toho rozhovoru nezverejníme. Aj keď je mŕtvy, cítim sa stále týmto slovom do istej miery viazaný. Ale počul tam veci, ktoré nikdy od nikoho nepočul. Taká perlička: pri tom rokovaní mu padla cigareta na zem. Tak sa mu triasli ruky, že ju nemohol zodvihnúť. Nebol som ochotný mu pomôcť tú cigaretu zdvihnúť.

-Nemohol sa od nej chytiť koberec?-

Nie, nebola ešte ani zapálená. Vypadla mu z rúk už pri zdravení, ako sme si sadli. Povedal, že počul, že chcem, aby nebol prezident. Odpovedal som, že to počul správne.

-Hoci vývoj roku 1992 jasne smeroval k rozdeleniu, ešte v októbri vznikla na poslednú chvíľu zaujímavá komplikácia, keď sa sociálne-demokraticky orientovaní poslanci okolo Miloša Zemana dohodli s časťou poslancov za HZDS a vo FZ zablokovali zákon o rozdelení federácie. Schválený bol až o niekoľko dní…-

Musím povedať, že táto legenda nie je pravdivá. Ja som neskôr šetril, z čoho to vlastne vzniklo. Celá epizóda je postavená na jednej, s prepáčením, „hajzľovej“ príhode, lebo sa udiala na WC Federálneho zhromaždenia. Poslanec českej sociálnej demokracie a niekto zo Slovenska tam boli na malej potrebe a poslanec ODS na veľkej. Počul, ako sa Slovák s Čechom, identifikoval ho ako sociálnodemokratického poslanca, dohovára o tom, že už je najvyšší čas, aby sme vykrútili tejto vláde a ODS-ke krk. Mohli sme vtedy vytvoriť väčšinu aj so sociálnymi demokratmi. Vrátil sa do klubu a bolo zablokované celé rokovanie, kým sme sa ťažko nedopracovali k tomu, od koho tá informácia pochádza, či je preukázané, že to bol slovenský poslanec. A nevedeli sme FZ dostať za rokovací stôl. Slovenská strana tiež priznala, že nám chýbajú tri hlasy. Nikto nám ich nechcel dať, museli sme ich získať sami, lebo Strana demokratickej ľavice bola vtedy proti rozdeleniu.

-Kto bol vtedy podľa vás úprimne za zachovanie Československa na českej strane?-

Na českej strane okrem komunistov nebol subjekt za pokračovanie Československa. Tí boli za mnou, Jirko Svoboda a niektorí ľudia, dokonca s tým, že sa aj časť sociálnej demokracie prikláňa k tomu, aby som sa stal federálnym prezidentom. A tým, že sa veci vyriešia. To som, samozrejme, nemohol prijať.

PODPORTE JEDINE NEZÁVISLÉ MÉDIUM
Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Autobusová doprava v Banskobystrickom kraji bude od pondelka dočasne obnovená

Banská Bystrica 26. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Autobusová doprava v Banskobystrickom kraji bude od pondelka 27. januára dočasne obnovená v plnom rozsahu. Uviedol to pre agentúru SITA predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny s tým, že už majú objednávky od všetkých regionálnych Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS) respektíve…

Z pravicového extrémizmu podozrievajú 550 vojakov Bundeswehru

Berlín 26. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Nemecká Vojenská kontrarozviedka (MAD) vyšetruje približne 550 vojakov pre podozrenie z pravicového extrémizmu. Informoval o tom nedeľník Welt am Sonntag s odvolaním sa na šéfa MAD Christofa Gramma Podľa jeho slov počas roka 2019 pribudlo 360 prípadov príslušníkov nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr) podozrivých…

Öbergová s premiérovým víťazstvom v sezóne, Paulína Fialková obsadila v „masáku“ trinástu priečku

Bratislava 26. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Švédka Hanna Öbergová sa stala víťazkou pretekov s hromadným štartom na 12,5 km v rámci 6. kola Svetového pohára v biatlone 2019/2020. V slovinskej Pokljuke potvrdila vynikajúcu formu a po druhom mieste z piatkových vytrvalostných pretekov sa v nedeľu tešila z premiérového triumfu…

Nový koronavírus sa prenáša už počas inkubačnej lehoty

Peking 26. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR - Oliver Ondráš)   Nový koronavírus z čínskeho Wu-chanu sa podľa tamojších odborníkov prenáša už počas inkubačnej lehoty, čo komplikuje snahy o zastavenie jeho šírenia. Informuje o tom spravodajský portál BBC Čínsky minister zdravotníctva Ma Siao-wej v nedeľu novinárom povedal, že schopnosť šírenia vírusu sa…

Holandský premiér sa ospravedlnil za vojnovú perzekúciu židov

Haag 26. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant)   Holandský premiér Mark Rutte sa v nedeľu vôbec po prvý raz v mene svojej krajiny ospravedlnil za perzekúciu židov z čias druhej svetovej vojny "Teraz, keď sú s nami ešte stále poslední preživší, ospravedlňujem sa v mene vlády za to, čo v tom…

Slovenskí biskupi sa pridávajú k vyhláseniu CCEE a COMECE ohľadom Osvienčimu

Bratislava 26. januára 2020 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS-Peter Zimen)   Slovenskí biskupi zjednotení v Konferencii biskupov Slovenska sa plne pridávajú k vyhláseniu CCEE a COMECE pri príležitosti 75. výročia oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim-Brezinka. Slovenských veriacich pozývajú k oboznámeniu sa s týmto vyhlásením a 27. januára 2020 o 15.00 tiež k modlitbe…

Andrej Danko: Zrušíme diaľničné známky, pokiaľ nebudú postavené diaľnice

Bratislava 26. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Predseda NR SR a SNS Andrej Danko v nedeľnej relácii povedal, že na Slovensku máme dnes hodnotové problémy a Progresívne Slovensko vnieslo do spoločnosti veľké napätie. Nikdy som si nemyslel, že sa politika vráti do stredoveku svojím xenofóbnym prístupom. Vážnym signálom od opozičných strán je pozvať…

Pellegrini zvolal krízový štáb pre situáciu s koronavírusom. Hlavný hygienik sa vyjadril k riziku šírenia ochorenia v Európe

Bratislava 26. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) zvolal na pondelok (27. 1.) krízový štáb na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR z dôvodu aktuálnej situácie koronavírusu. TASR o tom v nedeľu informoval tlačový odbor Úradu vlády (ÚV) SR "Na stretnutí sa premiér bude informovať, aká je…

Božie slovo nás vedie na hlbinu – homília pápeža Františka v Nedeľu Božieho slova

Vatikán 26. januára 2020 (HSP/TK KBS/RV/Foto:SITA/AP-Andrew Medichini)   V plnom znení prinášame homíliu Svätého Otca Františka pri eucharistickom slávení Nedele Božieho slova 26. januára v Bazilike sv. Petra. V liturgii zazneli čítania Tretej nedele cezročného obdobia (Iz 8,23-9,3; Ž 27; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23) „Od tej chvíle začal Ježiš…

Andrej Danko odcestoval na oficiálnu návštevu Portugalska, pôjde aj do Fatimy

Bratislava 26. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) v nedeľu popoludní odcestoval na trojdňovú oficiálnu návštevu Portugalska. Počas nej sa stretne s predsedom Republikového zhromaždenia Portugalska Eduardom Ferrom Rodriguesom a navštívi aj mariánske pútnické miesto Fatima Cieľom cesty je podľa šéfa tlačového odboru…

Matečná udelila psovodom a ich psom historicky prvé rezortné vyznamenania

Nitra 26. januára 2020 (HSP/Foto:MPRV SR)   Psovodi Horskej záchrannej služby v decembri minulého roku preukázali úctyhodný výkon a odhodlanie, keď riskovali vlastné životy počas záchrannej misie pri hľadaní nezvestných osôb v plynom zničenom bytovom dome v Prešove. Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ich za to ocenila najvyšším rezortným…

Prítomnosť vírusu u Čecha vo Vietname a Číňanky v Rakúsku zatiaľ nepotvrdili

Praha/Hanoj/Viedeň/Berlín 26. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Chinatopix)   Občana ČR s vysokou horúčkou hospitalizovali vo vietnamskom meste Danang. Lekári ho umiestnili do karantény a podrobili testom na nový koronavírus 2019-nCoV. Informoval o tom v nedeľ server iROZHLAS.cz Na ochorenie spôsobené týmto vírusom zomrelo doposiaľ v Číne 56 ľudí. U ďalších takmer 2000…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

PRÍMESTSKÉ LINKY V BB KRAJI ZAJTRA RÁNO JAZDIŤ BUDÚ. RIEŠENIE JE VŠAK IBA NA PÁR DNÍ. DNES BOLO MIMORIADNE ZASADNUTIE KOMISIE DOPRAVY A ZAJTRA V PONDELOK 27.1.2020 O 13:00 HODINE BUDE MIMORIADNE ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA BBSK.

Vzniknutá situácia s prímestskými linkami v BB kraji je znepokojujúca. Vedenie župy má za sebou niekoľko dňový maratón rokovaní. Ako člen Komisie dopravy som sa dnes zúčastnil mimoriadneho zasadnutia komisie.  Jednohlasným hlasovaním sme prijali dve uznesenia, ktoré však majú iba odporúčací charakter pre zajtrajšie zastupiteľstvo. Prvým uznesením sme zobrali na vedomie informáciu…

Majster, ktorý namaľoval tajomstvo Turínskeho plátna

Majster, ktorý namaľoval tajomstvo Turínskeho plátna Slovenský majster Stano Dusík sa 6. decembra v minulom roku vybral na stretnutie s Majstrom z Turínskeho plátna.  Na Slovensku sme jeho tvorbu veľmi nepoznali. Spoločne s Albínom Brunovským bol žiakom V. Hložníka. Z rodnej vlasti odišiel za slobodou. Tak ako Koloman Sokol či Jozef Cincík, aj on okúsil…

Predvolebná lekcia zo stratégie: dáme moc jastrabom, alebo múdrym sovám? Múdri vládcovia nerinčia zbraňami.

Diskusie o armáde určite nemusia nalákať vysoký záujem čitateľov. Z hľadiska múdrosti vládcov pritom nič nie je dôležitejšie ako to, či vládcovia pristupujú k bezpečnostným otázkam zodpovedne. Teda správajú sa ako múdre sovy. Alebo nás nezodpovedne zaťahujú do cudzích vojen, hľadajú nepriateľov a militarizujú štát. Také správanie symbolizuje jastrab, aj keď je v tom nevinne,…

Ide len o zlyhanie predstaviteľov BBSK v doprave, alebo aj o niečo viac?

Len pred pár hodinami som získal obraz toho čo sa deje vo verejnej preprave osôb v BBSK, poslal som to na svoj blog v Pravde, ale článok tu v HS ma vyprovokoval uverejniť materiál aj tu. A celý: Nerozumiem tak tomu, čo sa vlastne odohráva s verejnou dopravou v Banskobystrickom kraji, ale…

Už sa Pellegrinimu otvorili oči: aj dvaja Lunterovci sú málo!

Wikipedia, dokonca česká to vie lepšie: „Ján Lunter je slovenský podnikatel a politik. Je majitelem rodinné potravinářské firmy, jako nezávislý kandidát v krajských volbách do Banskobystrického samosprávného kraje v listopadu 2017 se ziskem 48,53%  odevzdaných hlasů porazil vůdce slovenské ultrapravice Mariana Kotlebu.“ Informácie o mladšom z Lunterovcov, Ondríkovi, sú skúpejšie. Ten v roku 2019 pri…

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť

Prečo Boh dopustí prenasledovanie toho, kto ku nemu putuje? Aby ho posvätil. Aby si nadobudol pri skúškach trpezlivosť. Zásluhy pred nebom. Aby sa z povolaného, ktorých je mnoho, prekvalifikoval medzi vyvolených, ktorých je málo. Je to tzv. krst ohňom, o ktorom hovorí sám Ježiš, keď išiel na Golgotu. Lk 12,50…

TopDesat

Zlozvyky reči tela, ktorých by si sa mal zbaviť!

0

Nie vždy si všímame, čo robíme s nohami, rukami alebo výrazom tváre, zatiaľ čo sme v spoločnosti. Možno nás ani nenapadlo, že tieto veci sú dôležité. Ale reč tela môže v skutočnosti veľa povedať o tvojej osobnosti a pocitoch. A môže ti to tiež pomôcť urobiť dobrý dojem a získať prácu svojich snov,…

Harbin: Najčarovnejší festival snehu a ľadu!

0

Ak si myslíš, že vieš, ako vyzerá zimná ríša, vyzývame ťa, aby si si to znova premyslel. Aj keď tvoja predstava môže byť naplnená viac rozprávkami, vianočnými stromami a vôňou škorice, pretože väčšina z nás si pravdepodobne spája zimnú sezónu s vianočnými oslavami, tieto obrázky z čínskeho medzinárodného festivalu sochárstva ľadu a…

TOP10 jednoduchých zmien, ktorými zachránime Zem!

0

Vedci sa domnievajú, že Zem vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Tretia planéta od Slnka je v súčasnosti jediným astronomickým objektom, o ktorom je známe, že má inteligentný život. Po väčšinu histórie našej planéty jej existencii nebránila ľudská činnosť. Až na začiatku 20. storočia začala Zem pociťovať negatívne účinky ľudskej činnosti. Zemská klíma sa za…

Brahanský veštec: Bájna škótska osobnosť

0

Hlboko z hmlou zahaleného vidieku škótskej vysočiny pochádza postava Coinneacha Odhara nazývaného – či známejšieho skôr pod označením Brahanský veštec. Neobyčajne presná moc jeho predpovedí, následne jeho obvinenie a súd kvôli obvineniu z čarodejníctva ho preslávili po šírom okolí, no hádankou ostáva dodnes. Nakoľko bolo o tomto veštcov len minimum písomných prameňov, nie je…

TOP 10: Neuveriteľné veci, ktoré ľudia naozaj zjedli

0

Ukázalo sa, že niektorí ľudia majú fakt divné závislosti, alebo sa jednoducho stali obeťami naozaj kurióznych nehôd. Asi takto vznikol aj tento zoznam, na ktorom nájdete neuveriteľné veci, ktoré ľudia zjedli. Ešte malé upozornenie, odlož si čítanie tohto príspevku na čas, kedy nebudeš nič jesť :). Inak hrozí, že ťa…

Máš zlý deň? Tieto fotografie ti dokážu, že to nie je až také strašné

0

Občas sa ti môže zdať, že celý svet je proti tebe. Takýto zlý deň sme mali už všetci. A to bez rozdielu pohlavia alebo veku. Máš však zlý deň aj v skutočnosti, alebo sa ti to iba zdá? Zrejme to niekedy nie je až také strašné, ako sa na prvý…

Vo svete IT

Koronavírus už nie je problémom len Číny. Čo to vlastne je a čo spôsobuje?

0

Prvá oficiálna obeť koronavírusu bol 61-ročný muž. Vírus, ktorým sa nakazil mu spôsobil ťažký zápal pľúc, ktorý sa mu stal osudným. Stalo sa tak 9. januára. Nakazil sa pritom s najväčšou pravdepodobnosťou v meste Wuhan, ktoré má približne 11,1 milióna obyvateľov. K nakazeniu malo nastať na trhu s morskými plodmi.…

Družica americkej NASA zhotovila dychberúce zábery marťanského povrchu. Pozrite si tie najlepšie

0

Satelit americkej NASA, Mars Reconnaissance Orbiter (pozn. redakcie: MRO), je na obežnej dráhe červenej planéty už skoro 14 rokov. Vybavený je Kompaktným spektrometrom, ktorý je používaný na zhotovenie detailných snímok povrchu. Zariadenie dokáže odhaliť stopy železa, oxidov, ale aj ílu. Tieto materiály sú znakom toho, že mala planéta v minulosti…

Huawei posúva konferenciu HDC.Cloud 2020 na neskôr. Dôvodom je nebezpečný koronavírus

0

Koronavírus je smrteľné ochorenie, ktoré má v súčasnosti na svedomí približne 40 mŕtvych ľudí a 2 000 nakazených. Zároveň sú milióny obyvateľov odstrihnutých od okolitého sveta, sú totiž v karanténe. Na túto situáciu musela reagovať aj spoločnosť Huawei, ktorá mala pôvodne v pláne v priebehu 11. až 12. februára zorganizovať…

India sa stala 2. najväčším trhom na svete so smartfónmi. Lídrom je Xiaomi, Samsung zas mierne stratil trhový podiel

0

Spoločnosť counterpointresearch.com prišla so zaujímavými číslami, podľa ktorých druhým najväčším trhom so smartfónmi už nie je USA, ale India. V medziročnom porovnaní v Indii bolo predaných o 7% viac zariadení ako tomu bolo v roku 2018. Celkovo bolo v Indii predaných ~158 miliónov zariadení. Tarun Pathak, zástupca riaditeľa spoločnosti counterpointresearch…

Nové priemerné historické maximá CO2 v ovzduší nám neveštia nič dobrého

0

O škodlivosti CO2 (pozn. redakcie: Oxid uhličitý) a jeho vplyvu na naše životy dobre vieme, ale aj napriek tomu nič zásadné s tým nerobíme. V minulom roku sme mohli sme byť svedkami viacerých správ, ktoré hovorili o jeho zvyšujúcom sa množstve, ako aj vplyvoch. Napríklad v máji minulého roka obehla…

Xiaomi hovorí, že v západnej Európe sú 4. najväčším predajcom smartfónov

0

Popularita značky Xiaomi rastie raketovým tempom a  to naprieč viacerými regiónmi sveta. Podľa najnovších správ, na ktoré upozornil portál Gizchina.com sa spoločnosť chce sústreďovať primárne na regióny, v ktorých už pôsobí. Sú nimi juhovýchodná Ázia, India, Afrika, Latinská Amerika a západná Európa. Portál ďalej upozorňuje na slová Shou Zi Chew…

TopSpeed

Komentuj a hraj o 100 € palivový poukaz, tankuj a hraj o auto

0

Možno ste už zachytili novoročnú hru - hraj o auto, ktorú spustil najväčší predajca palív na Slovensku - Slovnaft. Súťaž komunikujeme reklamným web banermi aj netradičnou videorecenziou. Dá sa v nej vyhrať fakticky vrcholný model Škoda Kamiq TDI 4x4 Style a 56x palivová MOL Group karta v hodnote 100 €. 

Pri stavbe továrne Tesla našli bomby. Zasahujú pyrotechnici

0

Americká automobilka Tesla expanduje aj mimo domovskej krajiny. Po jej čínskej fabrike sa do pozornosti médií dostáva aj výstavba jej prvej továrne v Európe. Vzniká neďaleko Berlína, pri obci Grünheide. Hneď v úvode však dochádza k prvým komplikáciám. Pri stavbe továrne Tesla našli bomby. Na území Gigafactory 4 museli nakoniec zasahovať privolaní pyrotechnici.

Toto je Škoda Octavia RS 2020. Jej podoba unikla cez infotainment

10

S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou sa pozeráme na finálne sériové verzie obľúbeného športovo ladeného modelu Škoda Octavia RS 2020. Škoda ju plánuje verejnosti odhaliť až o 6 týždňov na jarnom ženevskom autosalóne. Fabrika zároveň potvrdila aj príchod aj hybridnej verzie s max. výkonom 180 kW (245 k). Spolu s verziou RS sa na denné…

Môže prísť koniec Suzuki Jimny v Európe?

2

Máme tu ďalší problém s ukončením dovozu auta do Európskej Únie z dôvodu emisií? Nuž, je to možné. Práve kvôli emisiám totiž môže nastať koniec Suzuki Jimny v Európskej únii. Máme sa teda začať báť, že všetky dovážané autá, najmä z japonskej produkcie, by sa mohli začať z EU sťahovať? Presnejšie, tie s horšími emisiami? To asi nie, Jimny je…

Salón elektromobilov ukázal, ako je na tom elektromobilita v SR

13

V dňoch 24.1. – 26.1. 2020 sa konal v nákupnom centre Bory Mall, prvý Salón elektromobilov, za ktorým stojí portál mojelektromobil.sk. Vznikol ako odpoveď na rastúcu popularitu elektromobilov a hybridov, ako u nás, tak celosvetovo. Mal byť odpoveďou na otázky mnohých fanúšikov a záujemcov o elektromobilitu. Bohatý program priniesol počas…

Video Test Jeep Compass 2.0 MTJ Trailhawk: Charakter, ako sa patrí

4

Jeep – auto so správne znejúcim menom, či predstava dobrodružstva a terénnych schopností. Všetci si ho podvedome spájame s terénom, veľkou odolnosťou a hoci je už dávno v manželskom zväzku s talianskym Fiatom, aj s čistokrvným rodokmeňom. Testoval som Jeep Compass 2.0 Turbo MultiJet II Trailhawk.

KAMzaKRÁSOU

Boj s kašľom a soplíkom? Vyskúšaj osvedčené čaje proti prechladnutiu

1

Máme tu obdobie kašľa, kýchania, sopľa a boľavých hrdiel. Ak sa hneď nechcete obracať na chemické lieky, skúste osvedčené čaje proti prechladnutiu!

TOP riasenky pre perfektne tvarované mihalnice: Ktorú vyskúšaš?

1

Ešte stále hľadáte riasenku, ktorá by s vašimi mihalnicami spravila doslova zázraky? Objavili sme za vás TOP riasenky pre perfektne tvarované mihalnice.

Trápia ťa suché oči či sucho v ústach? Na vine môže byť aj tento syndróm!

1

Čo všetko môže spôsobovať suché oči, rezanie v očiach a taktiež sucho v ústach? Ak pociťujete niektorý z tých príznakov, tak ho nepodceňujte a vyhľadajte pomoc

Vieš, ako trénovať mozog? Skús cviky, ktoré ťa vytiahnu zo stereotypu

1

Aj vy hľadáte nejaký najlepší spôsob, ako trénovať mozog a byť aktívny po dlhší čas? Ako sa vďaka tréningu vyhnúť rozvoju Alzheimerovej choroby?

Interiéroví dizajnéri radia, ako vymaľovať steny v roku 2020

1

Začal sa rok 2020, ktorý nepredstavuje len nových 365 dní, ale i celú novú dekádu. Staré desaťročie je za nami a nové nás motivuje do nového a nepoznaného, a to i v interiérovom dizajne. Či už sa v roku 2020 chystáte do prerábky bytu alebo domu alebo len chcete zmenu,…

Čo dokáže spôsobiť zubný kaz a zapálené ďasná? Tu je pravda o fatálnych následkoch

4

Stihli ste ísť minulý rok na preventívnu zubnú prehliadku? Rozumieme tomu, že návšteva ordinácie zubára so sebou prináša aj negatívne emócie, a to najmä v momentoch, keď sa nad vás doktor postaví s vŕtačkou a vy už nemôžete vystáť ani len ten jej zvuk. I keď môžete mať z kresla u zubára paniku, prekonajte sa a prípadné zameškané…

Svetlo sveta

Trump v historickom prejave: Porazíme tých, čo ničia počatý život

0

Stretli sme sa tu, aby sme obhajovali život každého dieťaťa, narodeného aj nenarodeného, aby mohli naplniť potenciál, ktorý im dal Boh. Už 47 rokov Američania zo všetkých vrstiev cestujú, aby sa postavili za život. A dnes ako prezident Spojených štátov amerických tu stojím ja. Chcem pozdraviť ďesaťtisíce stredoškolských študentov, ktorí autobusom…

OSN chce vyhlásiť potraty za základné ľudské právo. Trump: urobím všetko proti tomu.

0

“Prosím každého občana nášho národa, aby počul to ticho spôsobené stratou celej jednej generácie a prosím Vás, aby ste povstali za ochranu všetkých detí, narodených aj počatých,” týmito slovami sa prihovoril Trump Američanom pred pochodom za život. Zároveň rozhodol, že 22. január bude v Amerike dňoch “Posvätnosti života.” Práve tento…

Spomíname na kard. Jána Korca pri jeho 96. nedožitých narodeninách

0

Práve dnes si pripomíname nedožité 96. narodeniny kardinála Jána Chryzostoma Korca. Narodil sa 22. januára 1924 v Bošanoch. V roku 1951 sa stal biskupom a v roku 1991 kardinálom. Nitrianskym biskupom bol 15 rokov (v rokoch 1990 – 2005) a jedno desaťročie bol emeritným biskupom – až do svojej smrti…

Zádušná sv. omša za Stanislava Dusíka v Katedrále sv. Šebastiána

0

„Z večnosti záhrad sme sem prišli a do záhrad večnosti putujeme už od svojho narodenia. Každý z nás je pocestný na krátkej a namáhavej púti životom a krok za krokom sa blížime do rodnej Dediny, do Domu svojho Otca. Ako „márnotratný syn“, ktorý tu na zemi už všetko prehajdákal, dlho…

Najvyššie postavený Slovák vo Vatikáne končí

0

Svätý Otec František menoval za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie pre katolíkov byzantského obradu J. Ex. Mons. Cyrila Vasiľa, SJ, titulárneho arcibiskupa Ptolemaidy v Líbyi, doteraz arcibiskupa – sekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Menovanie dnes zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice Apoštolský administrátor sede plena je správca diecézy alebo eparchie. Vladyka…

Biskup Lach: Spravodlivosť nemá byť túžbou po pomste

0

Milí priatelia, niektorí z vás mi pred každými voľbami kladú rovnakú otázku: „Vladyka Milan, komu máme dať vo voľbách hlas?“ Myslím, že to neznamená, že sa neviete rozhodnúť. Je to skôr prejav neistoty a pocitu zmätku v duši. Nuž, situácia na Slovensku, ale aj tu v USA a nakoniec, ako…

Armádny Magazín

Podľa tajnej správy francúzskej kontrarozviedky 150 štvrtí a predmestí francúzskych miest už ovládajú radikálni islamisti.

0

26.1.2020, Francúzsko - Podľa dokumentu Generálneho riaditeľstva pre vnútornú bezpečnosť (DGSI), ktorý bol predložený ministerstvu vnútra, bolo islamizmom vo Francúzsku podmanených 150 okresov. Okrem predmestí Paríža, Lyonu a Marseille  sa tento stav objavil aj v odľahle

Vrtuľník MH-60 Sea Hawk amerického námorníctva padol do mora pri pobreží Japonska - 5 členná posádka zachránená

0

26.1.2020, Okinawa - Pri pobreží Japonska padol do mora vrtuľník amerického námorníctva MH-60 Sea Hawk počas výcvikovej misie z paluby lode USS Blue Ridge. Podľa vyjadrenia 7. operačnej flotily amerického námorníctva bolo všetkých päť ľudí z helikoptéry MH-60, ktorá dnes padla v Filipínsko

Video: Ruská raketa zbúrala viacposchodový hotel v severnej Sýrii, kde sa utiahli desiatky militantov

0

Hotel Hershaw v meste Kafr Dael v západnej časti Aleppa zamerali ruské bojové lietadlá. Pred niekoľkými hodinami ruské letecké sily uskutočnili rozsiahly útok proti militantom a teroristom v sýrskej provincii Idilb. Počas jedného z útokov ruské bojové lietadlo vypustilo neznámu raketu, ktorá doslova zbúrala viacposchodový hotelový komplex,

Novinka od Daniel Defence - krátka puška DDM4 PDW

0

  Január 21–24, 2020, SANDS EXPO CENTER LAS VEGAS - Na práve prebiehajúcej vý

Su-30MKI sú odteraz vyzbrojené strelami BrahMos-A

0

Indické vzdušné sily sú odteraz oficiálne vyzbrojené „najrýchlejšími supersonickými okrídlenými raketami na svete". Správu tohto znenia priniesol 20. januára 2020 webový po

Tvoja Svadba

Výročie svadby: Vieš, ako sa jednotlivé výročia nazývajú a čo symbolizujú?

0

Výročie svadby - niekto oslavuje a niekto si ani nespomenie. Čo však jednotlivé výročia svadby symbolizujú a ako sa správne volajú?

Top 3 najznámejší návrhári svadobných šiat: Poznáš ich?

0

Budete mať svadbu v tomto roku a hľadáte luxusné svadobné šaty? Tak sa inšpirujte - toto sú najznámejší návrhári svadobných šiat, ktorých tvorba vás ohúri!

Ako vyzdobiť svadobné auto? Aké voliť dekorácie a materiály?

0

Na prvý pohľad banálna otázka. Na druhú stranu však práve také maličkosti, ako je krásna výzdoba konvoja áut svadobčanov a predovšetkým áut ženícha a nevesty, robia svadobný deň nezabudnuteľným. Aké sú súčasné trendy vo výzdobe áut? Ako vyzdobiť svadobné auto? Inšpirujte sa a pozrite sa na pár našich tipov, akú výzdobu vybrať.

Základné pravidlá svadobného líčenia: Takto bude tvoj mejkap tip-top

0

Základné pravidlá svadobného líčenia, ktoré musí poznať každá budúca nevesta, nájdete v článku. Krok za krokom vám vysvetlíme ako vytvoriť dokonalý make-up.

Pozvať deti na svadbu alebo ju radšej zorganizovať bez nich?

0

Pozvať deti na svadbu alebo radšej nie? Dilema viacerých budúcich mladomanželov, ktorí začínajú s plánovaním svadby. Ako sa teda rozhodnúť?

Svadobné trendy na rok 2020: Pusť sa do štýlového plánovania

0

Svadobné trendy na rok 2020 sú bohaté a plné inšpirácii. Ak začínate s plánovaním svadby na tento rok, tak sa nechajte inšpirovať najnovšími trendmi!

Tvoje Zdravie

Sú éčka nebezpečné? Pozor, nájdu sa medzi nimi aj výnimky!

0

Sú éčka nebezpečné alebo medzi nimi nájdeme aj také, ktorých sa báť nemusíme? Môžu by niektoré prospešné? Zistite viac o tejto problematike v našom článku!

Kolega s chronickým ochorením: Ako mu byť oporou podľa psychológov?

0

Neviete, ako sa chovať k spolupracovníkovi, ktorý trpí chorobou? Kolega s chronickým ochorením potrebuje vašu oporu! My vám poradíme, ako na to!

Aké sú príčiny pálenia záhy? Odhaľte príčinu, zbavíte sa problému!

0

Viete, aké sú najčastejšie príčiny pálenia záhy? Čo všetko môže spôsobiť tento zdravotný problém, s ktorým bojujú mnohí z nás už niekoľko rokov? 

Toto sú účinky kofeínu! Pôsobí na naše telo pozitívne alebo škodlivo?

1

Ako sme už načrtli v úvode, kofeín môže byť akýmsi pomocníkom, no rovnako môže škodiť. Preto je vhodné poznať všetky jeho účinky. Kofeín sa do krvného obehu vstrebe v priebehu asi 30 minút. V prvom rade stimuluje centrálnu nervovú  aj obehovú sústavu. Pôsobí tak na duševnú aj telesnú výkonnosť. Napomáha človeku…

Esenciálny rozmarínový olej: Kde všade dokáže byť nápomocný?

0

Rozmarín lekársky, latinsky Rosmarinus officinalis, je aromatická rastlina z čeľade hluchavkovité. Tento menší stredomorský poloker si i mnohí z nás pestujú doma v kuchyni či záhradke. Ide totiž o obľúbenú koreninu. Sivozelené rozmarínové lístky sa čerstvé i sušené využívajú pri príprave rozličných pokrm. Rozmarín je však zároveň i liečivou bylinou a…

Ako sa prejavuje nedostatok kyseliny listovej? Toto sú časté príznaky!

0

Na nedostatok kyseliny listovej človeka upozornia rôzne príznaky. Môže to spôsobiť napríklad i vstrebávanie živín v tráviacom trakte. Aké sú ďalšie prejavy?