Tlačová konferencia pápeža Františka počas letu zo Skopje do Ríma

Rím 9. mája 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)

 

Pri tlačovej konferencii počas spiatočného letu zo Skopje do Ríma v utorok 7. mája vo večerných hodinách odpovedal pápež František na niekoľko otázok novinárov a podelil sa s najsilnejšími dojmami, ktoré si odnáša z trojdňovej cesty v Bulharsku a Severnom Macedónsku

Na snímke pápež František

Na úvod tlačovej konferencie Svätý Otec venoval spomienku zosnulému zakladateľovi spoločenstva Archa a hnutie Viera a svetlo Jeanovi Vanierovi, ktorého pripomenul ako veľkého svedka viery.

Prvú otázku položila macedónska televízna žurnalistka Bigana Žerevská. Pápeža Františka sa opýtala, čo na neho urobilo najsilnejší dojem v oboch navštívených krajinách a čo si prináša ako spomienku so sebou do Ríma.

Svätý Otec v odpovedi najprv pripomenul starobylosť oboch národov a náročné historické okolnosti, v ktorých sa upevnila ich identita. Spomenul národnooslobodzovací zápas Bulharska, ktoré sa vymanilo z rúk Turecka za veľkých ľudských obetí a aj vďaka životom 200 tisíc ruských vojakov. Poukázal na spolunažívanie viacerých náboženstiev, keďže v oboch krajinách je dominantná prítomnosť pravoslávnych kresťanov a menšinové zastúpenie moslimov, katolíci tvoria malú menšinu. Potom zodpovedal samotnú otázku.

Pápež František: „Jedna vec, ktorú som videl v oboch krajinách, sú dobré vzťahy medzi rôznymi vierovyznaniami, medzi rozličnými náboženstvami. V Bulharsku sme to videli pri modlitbe za pokoj. Pre Bulharov to bolo niečo normálne, keďže majú dobré vzťahy: každý má právo vyjadriť svoje náboženstvo a má právo byť rešpektovaný. Toto na mňa urobilo veľmi silný dojem. Ďalej to bol rozhovor s patriarchom Neofitom, to bolo niečo krásne… Je to Boží muž! Veľmi ma povzbudil, je to veľký muž Boží.

V Macedónsku ma zachytila jedna veta, ktorú mi povedal prezident: „Tu nie je tolerovanie náboženstva, tu je úcta“. Rešpektuje sa. A dnes, vo svete, kde tak veľmi chýba úcta – pomyslime na úctu k ľudským právam, k ďalším veciam, aj na úctu k deťom, k starším -, takže skutočnosť, že v krajine vládne duch úcty, to je niečo silné. Dobre mi to padlo.“

Petas Nanev z bulharskej televízie BTV položil otázku osobného charakteru. Pápeža sa opýtal, kde po ľudskej stránke čerpá fyzickú i duševnú silu. Svätý Otec ho najprv s humorom ubezpečil, že nevyhľadáva žiadnu čarodejnicu. Potom vysvetlil tajomstvo svojej energie:

Pápež František: „Neviem, skutočne. Je to dar od Pána. Keď som v nejakej krajine, na všetko zabúdam, ale nie, že by som sa do toho nútil, príde mi to spontánne, na všetko zabudnem a som jednoducho len tam. A potom mi to dáva vytrvalosť. Pri cestách sa neunavím. Potom som unavený, až potom. Nuž kde beriem silu? Verím, že mi ju dáva Pán. Nedá sa to vysvetliť. Prosím Pána, aby som bol verný, aby som mu slúžil v tejto práci cestovania, nech tieto cesty nie sú turistikou, prosím o to. A ostatné je milosť, ktorá príde od neho. Nemám ti čo iné povedať. Ale napokon… až tak veľa sa nerobím!“

Silvije Tomašević, vatikánsky reportér chorvátskeho média Večernji list sa opýtal: „Vaša Svätosť, medzi členmi národnej pravoslávnej cirkvi nie je vždy súlad: napríklad neuznali Macedónsku cirkev. Ale pokiaľ ide o kritiku Katolíckej cirkvi, vždy sa zhodnú: napríklad Srbská cirkev nechce, aby bol kanonizovaný kardinál Stepinac. Môžete sa vyjadriť k tejto situácii?

Pápež František: „Celkovo sú vzťahy dobré a je tu dobrá vôľa. Môžem vám úprimne povedať, že som medzi patriarchami stretol Božích mužov. Neofit je muž Boží. A tiež Iľja II., nosím ho v srdci, obľubujem patriarchu Gruzínska, je to muž Boží, čo je pre mňa dobrodením. Bartolomej je muž Boží, Kirill je muž Boží. Sú to veľkí patriarchovia, ktorí vydávajú svedectvo. Mohli by ste mi povedať: tento má túto chybu, je príliš politický, tamten má inú chybu… Nuž všetci máme nedostatky, ja tiež. Ale ja som v patriarchoch našiel bratov. A v niektorých, skutočne, nechcem zveličovať, ale chcem povedať to slovo, svätých, mužov Božích. A toto je veľmi dôležité.

Ďalej sú tu historické veci našich cirkví, niektoré staré: Napríklad, dnes mi [severomacedónsky] prezident hovoril, že rozkol medzi Východom a Západom sa začal tu, v Macedónsku. Teraz prichádza pápež zaceliť schizmu? Neviem. Ale sme bratia, pretože nemôžeme uctievať Najsvätejšiu Trojicu bez bratsky spojených rúk. Toto je presvedčenie nie iba moje, aj patriarchov, všetkých. Toto je veľká vec. Potom je tu vec histórie. Ste Chorvát? [Odpovedá: Áno.] Zdalo sa mi, z chorvátskeho náznaku. Historický prípad je tento: kanonizácia Stepinaca.

Stepinac je cnostný človek, Cirkev ho preto vyhlásila za blahoslaveného. Možno sa k nemu modliť, je blahoslavený. Ale v určitom momente procesu kanonizácie boli nevyjasnené body, veci histórie. Ja, ktorý musím podpísať kanonizáciu s mojou zodpovednosťou, modlil som sa, premýšľal, požiadal som o radu, a videl som, že musím požiadať o pomoc srbského patriarchu Ireneja, veľkého patriarchu. A Irenej poskytol pomoc, vytvorili sme spoločne historickú komisiu a pracovali sme spoločne, pretože ako pre Ireneja, tak i pre mňa, jedinou vecou, ktorá tu rozhoduje je pravda. Nezmýliť sa.

Na čo je dobré vyhlásenie svätosti, ak pravda nie je jasná? Neosoží to nikomu. My vieme, že [kardinál Stepinac] je človek dobrý a že je blahoslavený, ale na urobenie tohto kroku som vyhľadal Irenejovu pomoc na potvrdenie pravdy. A študuje sa to. Ponajprv bola vytvorená komisia, dali svoju mienku. Ale teraz sa študujú ďalšie body, prehlbujú sa, aby pravda bola jasná. Ja nemám strach z pravdy, nemám strach. Bojím sa jedine Božieho súdu.“

Joshua McElwee z amerického média National Catholic Reporter sa pápeža Františka opýtal: „V Bulharsku ste navštívili pravoslávnu komunitu, ktorá pokračovala v dlhej tradícii vysviacania žien za diakonisy pre ohlasovanie evanjelia. Za pár dní sa stretnete s Medzinárodnou úniou generálnych predstavených, ktorá pred troma rokmi požiadala o zriadenie komisie na historické preskúmanie diakonátu žien. Môžete nám povedať, čo ste sa dozvedeli zo správy komisie o ministériu žien v prvých rokoch Cirkvi? Urobili ste nejaké rozhodnutie?“

Pápež František: „Bola vytvorená komisia, ktorá pracovala takmer dva roky. Všetci boli rôznorodí, ako „žaby z rozličných rybníkov“, všetci premýšľali rozličnými spôsobmi, ale pracovali spoločne a až po istý bod sa zhodli. Nuž, každý z nich má aj svoju vlastnú víziu, ktorá nesúhlasí s ostatnými, a tam sa ako komisia zastavili, a každý skúma, ako ďalej vpred.

Ohľadom diakonátu žien, je tu spôsob ako ju chápať nie s tou istou víziou ako mužský diakonát. Napríklad formuly ordinácie diakonátu nájdené doteraz – podľa komisie – nie sú tie isté ako pre vysvätenie muža za diakona, a skôr sa podobajú tomu, čo by dnes bolo požehnaním opátky. Toto je výsledok niektorých z nich. Hovorím to len takto, spamäti. Iní hovoria: nie, toto je diakonská formula… Ale diskutujú, nie je to jasné. Na začiatku boli diakonisy. Ale bola to sviatostná vysviacka, alebo nie? O tomto sa diskutuje a nevidno to jasne. Áno, pomáhali, napríklad pri liturgii krstov: keďže krst sa vysluhoval ponorením, tak vtedy, keď sa krstila žena, pomáhali diakonky… Tiež pri pomazaní tela ženy.

Tiež bol nájdený dokument, v ktorom bolo vidieť, že biskupi privolali diakonky, keď sa riešil manželský spor o rozluke alebo separácii. Keď žena obviňovala manžela, že ju bije, biskup požiadal diakonky, aby prezreli modriny na tele ženy, a takto to dosvedčili pri súde. To sú tie veci, čo si pamätám. Avšak zásadne dôležitou vecou je, že nie je istota, že by to bolo vysvätenie tou istou formou a za rovnakým účelom ako vysviacka muža. Niektorí hovoria, je tu pochybnosť, pokračujme v štúdiu. Ja nemám strach zo štúdia. Avšak, až do tejto chvíle to nejde.

Potom je kuriózne, že diakonisy sa vyskytovali takmer vždy len v istej geografickej oblasti, predovšetkým v Sýrii, a inde málo alebo vôbec… Všetky tieto veci som dostal od komisie. Každý pokračuje v štúdiu. Odviedla sa dobrá práca, pretože sa prišlo až po určitý spoločný bod, a toto môže slúžiť za základ, aby sa pokračovalo v štúdiu a dala sa definitívna odpoveď, či áno alebo nie, podľa charakteristík doby. Jedna vec je zaujímavá: nikto to teraz nehovorí, ale niektorí teológovia pred 30 rokmi vraveli, že diakonky neexistovali, pretože ženy boli v Cirkvi v úzadí, a nielen v Cirkvi. Je však zaujímavé, že v tom čase existovalo mnoho pohanských kňažiek, ženský kňazstvo bolo u pohanských kultov bolo na dennom poriadku. A ako možno vysvetliť, že popri existencii tohto pohanského ženského kňazstva sa ho ženám nedostalo v kresťanstve? Aj toto je vec, ktorá sa študuje. Prišli sme po určitý bod, a teraz každý z členov študuje svoju tézu. Toto je dobré. Varietas delectat (Pestrosť potešuje).“

Pred rozlúčkou s novinármi sa Svätý Otec ešte podelil s niekoľkými spomienkami, ktoré si z apoštolskej cesty do Bulharska a Macedónska odnáša:

Pápež František: „Chcel by som vám povedať jednu vec, ohľadom tejto cesty: v čom som pociťoval veľkú útechu a čo ma pri tejto ceste do hĺbky zasiahlo. Dva „hraničné“ zážitky. Skúsenosť s chudobnými dnes tu v Macedónsku pri pamätníku Matky Terezy. Bolo tam veľa chudobných, ale bolo treba vidieť dobrotivú miernosť týchto sestier: zaobchádzali s chudobnými bez paternalizmu, akoby boli deťmi. Jemnocit a tiež schopnosť pohladiť chudobných. Tá vľúdnosť, neha týchto sestier!

Dnes sme zvyknutí sa urážať: jeden politik uráža druhého, jeden sused uráža druhého, aj v rodine sa medzi sebou urážajú. Neodvažujem sa povedať, že je tu akási „kultúra urážania“, ale urážka je zbraňou na dosah ruky, aj ohováranie druhých, osočovanie, hanobenie… A vidieť tieto sestry, ktoré sa starajú o každého človeka akoby to bol Ježiš, toto ma zasiahlo. Priblížil sa jeden mladý muž, zdatný, a predstavená mi povedala: „Tento je skvelý“, a pohladila ho a povedala pred ním: „Modlite sa za neho, pretože príliš pije!“ Ale s nehou jednej mamy, a toto mi dalo pocítiť Cirkev ako matku. Je to jedna z najkrajších vecí, objaviť materinskosť Cirkvi. Dnes som to tam pocítil, a ďakujem Macedóncom za to, že majú tento poklad v meste Skopje.

A potom ďalším „hraničným“ zážitkom bolo prvé sväté prijímanie v Bulharsku. Je to tak, bol som dojatý, pretože v pamäti som zašiel k 8. októbru 1944, k môjho prvému svätému prijímaniu, keď sme vstupovali spievajúc „Ó, svätý oltár, pod ochranou anjelov“, ten starodávny spev, ktorý si určite niekto z vás pamätá. Videl som tie deti, ktoré sa otvárajú životu so sviatostným rozhodnutím. Cirkev chráni deti, sú hranicou, ešte maličké, musia rásť, sú prísľubom. Cítil som, že v tej chvíli tých 245 detí bolo budúcnosťou Cirkvi, boli budúcnosťou Bulharska.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Prokurátor ÚŠP navrhol väzbu pre spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal návrh na vzatie do väzby spolumajiteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava H. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová "Prokurátor ÚŠP podal dnes na Špecializovaný trestný súd návrh na väzbu dvoch osôb stíhaných pre korupčnú trestnú činnosť…

Zásah NAKA v ústredí Penty. Prestáva byť Haščák nedotknuteľný?

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ak dosiaľ platili v slovenskej justícii a politike nejaké konštanty, tak to okrem iného bola generálna beztrestnosť Jaroslava Haščáka. Skupina Penta, ktorej je jej, aspoň na Slovensku, najviditeľnejším a najznámejším partnerom, síce vznikla v divokých deväťdesiatych rokoch za Vladimíra Mečiara, ale prvú ligu…

V Bielorusku uväznili gréckokatolíckeho kňaza

0 icon

Košice 3. decembra 2020 (HSP/TSKE/Foto:ЦАРКВА)   Ako informovala kúria apoštolského vizitátora pre Gréckokatolíkov v Bielorusku, v pondelok 30. novembra bol gréckokatolícky kňaz Vitalij Bistrov odsúdený v Ivacevičách (Івацэвічы) na 10 dní väzenia Otec Vitalij je rodákom z Kamenca v Bielorusku a je absolventom seminára v Ivano-Frankivsku na Ukrajine. Má civilné…

Rezort financií pošle ministerstvu obrany 43 miliónov eur za celoplošné testovanie

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ministerstvo financií SR (MF SR) pošle Ministerstvu obrany SR (MO SR) za výdavky spojené s pomocou pri celoplošnom testovaní 43 miliónov eur. Rezort financií to uviedol v statuse na sociálnej sieti „Celoplošné testovanie na Slovensku bol unikátny projekt, ktorý zaujal svet. Ministerstvo financií plní…

Minister obrany Naď a český veľvyslanec Tuhý počas rokovania potvrdili výnimočné vzťahy medzi Slovenskom a Českom

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes v priestoroch rezortu obrany prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Českej republiky na Slovensku Tomáša Tuhého, ktorého na rokovaní sprevádzal aj pridelenec obrany ČR genmjr. Ján Gurník Ústrednou témou rozhovoru bola bilaterálna spolupráca krajín v oblasti obrany a…

Prezident Erdogan navštívi Azerbajdžan

0 icon

Istanbul 3. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Turkish Presidency)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan navštívi v dňoch 9. a 10. decembra Azerbajdžan, ktorý je spojencom Turecka. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na prezidentskú kanceláriu Tá podrobnosti o návšteve zatiaľ neposkytla. Erdogan sa však podľa AFP má stretnúť…

Von der Leyenová: Eurokomisia hľadá spôsob, ako obísť maďarské a poľské veto

0 icon

Brusel 3. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yves Herman)   Európska komisia (EK) hľadá podľa svojej predsedníčky Ursuly von der Leyenovej spôsoby, ako v prípade potreby obísť právo veta, ktoré Poľsko a Maďarsko použili pre zablokovanie sedemročného rozpočtu EÚ a plánu obnovy po koronakríze. Uviedla to vo štvrtok belgická televízna stanica RTBF Maďarsko…

Baránik chce kontrolu prokuratúry vládou,o návrhu má ešte hovoriť koalícia

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS) navrhuje, aby verejnú kontrolu nad činnosťou prokuratúry vykonávali parlament a vláda alebo v jej mene člen vlády. K navrhovaným zmenám v Ústave SR podal pozmeňujúci návrh, ktorým by chcel riešiť novú definíciu prokuratúry. O jeho…

SNS vyzýva prezidentku, aby sa venovala skladovaniu odpadu z plošného testovania

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ministerstvo obrany porušuje niekoľko zákonov pri skladovaní kontaminovaného biologického odpadu z celoplošného testovania na COVID-19. Uviedla to mimoparlamentná SNS. Zároveň vyzýva prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby sa "vojenskej skládke nebezpečného odpadu bezodkladne venovala" Ozbrojené sily SR uskladnili biologický odpad z testovania v priestoroch vojenského…

Remišová: Finančná podpora zmierni následky pandémie v regiónoch

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 pomôže v regiónoch zmierniť finančná podpora vo výške ôsmich miliónov eur. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) schválila strategickú výzvu pre krajské mestá a samosprávy, zameranú na podporu ochrany verejného zdravia. TASR o tom informovalo…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Martin Borguľa

Realitný trh sa zbláznil. Šancou pre ľudí budú štátne nájomné byty

0icon

Pre mnoho ľudí sa štátne nájomné byty možno stanú jediným riešením ich bytovej otázky do budúcnosti. Dôvodom je momentálny stav na trhu s nehnuteľnosťami. Ten ako keby vôbec nereflektoval súčasnú situáciu. Ceny všetkých nehnuteľností stále raketovo rastú. Pandémia koronavírusu paralyzovala takmer všetky oblasti našich životov. Prekvapujúco, jednou z tých oblastí, ktoré nezasiahla,…

Marek Danko

Dohody treba zachovávať

0icon

9. decembra uplynie rok od parížskeho samitu v normandskom formáte (Nemecko, Francúzsko, Rusko a Ukrajina). Je teda na čase zhodnotiť, ako v skutočnosti ide s vykonávaním dohôd, ktoré sa tam uzavreli. Tu budú vylúčené všetky ďalšie problémy súčasnej Ukrajiny, ako napríklad zaobchádzanie s ruským jazykom pre 40 percent populácie. Závery…

Boris Mesár

Ako je možné ,že novinárske curvy sú pri každom ,,tajnom" zásahu teroristov z NAKA ?

0icon

Najprv vysvetlím to slovné spojenie ,,novinárske curvy"  - curva za peniaze urobí čokoľvek ,kdekoľvek ,akokoľvek a komukoľvek ! Tento opis presne sedí na napodobeniny novinárov v sračkometoch MSM (mainstreámových médií) Nebudem to rozoberať do detailov ,to by som musel písať dva dni. Prečo ,,teroristi z NAKA" - keď príde 40…

Robo Bačinský

Fiktívna pandémia, koordinácia s EÚ a buzeranti z Bruselu.

0icon

Veľkolepý plán ďalšieho celosvetového zotročenia ľudí naberá na obrátkach. Lenže obrátky sú tak vysoké, že plán to nevydržal. Odstredivá sila spôsobila najprv netesnosti, potom malé trhlinky, čo prešlo až k trhlinám po celom obvode, a celý tento Covid kolos nakoniec praskol. Darmo ju tí, ktorí sa titulujú ako vyvolení omotali…

Mária Benová

Fico ďakuje Haščákovi za kus dobrej roboty

0icon

Všetky slovenské redakcie dostali v noci 16.okt.2019 email s nahrávkou GORILA. Zaujímavé, že za 13 mesiacov ani tí najväčší tzv.“protikorupční investigatívni“ bojovníci z redakcií DenníkN, SME, časopisov .týždeň, TREND či portál aktuality.sk, TV Markíza (+portál tvnoviny.sk) nenašli vôľu publikovať obyčajný prepis tých najdôležitejších 5 minút z

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Tieto fotografie ti dokážu, že samota vie byť niekedy poriadne krutá

0 icon

Samota vie byť niekedy poriadne krutá a každý kto ňou trpí, potrebuje niekoho, kto mu dá najavo, že je pre neho v živote dôležitý. Takéto podobné príbehy, aké uvidíš dnes na týchto fotografiách, sa odohrávajú po celom svete. Je pravda, že sa o týchto príbehoch veľa nehovorí, ale tieto fotografie sú…

Ak voda obsahuje vodík, ktorý je horľavý, prečo nehorí?

0 icon

Ak je vodík horľavý, prečo potom voda z vodovodného kohútika nehorí vždy, keď sa prederie potrubím až do nášho drezu? Voda sa skladá z dvoch prvkov, vodíka a kyslíka. Vodík je horľavý, ale kyslík nie. Horľavosť je schopnosť horľavého materiálu s dostatočným prísunom kyslíka udržiavať dostatok tepelnej energie na udržanie ohňa po jeho…

Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 1. časť

0 icon

V rámci tohto dvojdielneho článku s názvom Človek premenený na vlka a vytie na mesiac  sa spoločne pozrieme na človeka premeneného na vlka, číhajúceho na svoje obete za mesačného svitu. Táto predstava existuje v mysliach ľudí už od nepamäti. Črty tohto mýtu ostávajú skryté v najrôznejších kultúrach planéty. Ľudská predstavivosť vytvorila ohromnú zbierku bytostí, ktoré…

Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o rapových legedách, o najprv kamarátoch na život a na smrť, následne však úhlavných nepriateľov, ktorí boli odlišní, jeden od druhého, ako protipóly. Ich život sa však rovnako skončil zastrelením. Zrazu sa z Tupaca stala hviezda na konte s množstvom hudobných hitov a úloh vo filmoch. Zároveň sa však zaplietol do série…

Incident vo Waco: 1. časť

0 icon

Za posledných niekoľko desaťročí Amerikou otriaslo niekoľko udalostí, ktoré urobili malú časť Američanov cynických voči správaniu sa ich vlastnej vlády. O mnohých z nich sme už na TOPdesať písali. Medzi týmito udalosťami môžeme nájsť aj incident, ktorý sa v prvej polovici roka 1993 odohral v sídle sekty Davidiánov v blízkosti mesta Waco v Texase. V tejto vládou…

Vo svete IT

Pozor! Už o pár dní Microsoft ukončuje podporu verzie Windowsu 10, ktorú majú mnohí z nás v PC! Máte ju aj vy?

0 icon

Hoci sa môže na prvý pohľad zdať, že Windows 10 je „jednou verziou“ operačného systému, tak opak je pravdou. Spoločnosť Microsoft hoci Windows 10 vyvíja ako jeden software, tak v skutočnosti je dostupných hneď niekoľko verzií.  Zároveň treba dodať, že Microsoft hoci pomaly, ale postupne ukončuje podporu starších neaktualizovaných verzií…

Fermiho paradox: Môže voda brániť vzniknutiu mimozemského života?

0 icon

Po mimozemskom živote pátrame už pomerne dlhú dobu, no napriek tomu sa nám nepodarilo nájsť žiadnu civilizáciu. „Kde sú všetci?“ to je otázka, ktorá sa stala základom Fermiho paradoxu, ktorý si všíma rozpor medzi tým, že život vo vesmíre by mal byť rozšírený, no napriek tomu sa nám nepodarilo nájsť…

Xiaomi má na rok 2021 ambiciózny plán. Chce predať viac smartfónov ako Apple

0 icon

V súčasnosti druhým najväčším výrobcom smartfónov na svete je spoločnosť Huawei, ktorá sa vzhľadom na predaj dcérskej spoločnosti Honor, pravdepodobne prepadne v rebríčku najpredávanejších výrobcov smartfónov v priebehu nasledujúceho roka na 3. až 4 miesto. Okrem iného k tomuto prepadu pravdepodobne dopomôže aj  spoločnosť Xiaomi, ktorá má zámer vo významnej…

One UI 3.0 a Android 11 dorazí na viac ako 40 smartfónov. Tu je ich zoznam vrátane očakávaného dátumu dostupnosti

0 icon

Spoločnosť Samsung už nejakú dobu testuje nadstavbu One UI 3.0 v kombinácii s Androidom 11. Ide hlavne o vlajkové smartfóny. Doposiaľ však nebol zverejnený žiaden verejný zoznam smartfónov, či časový harmonogram uvoľňovania veľkej aktualizácie s novým softwarom. To sa v týchto dňoch však mení. Portál gsmarena.com poukazuje na publikované správy…

Rusko začalo s vyšetrovaním Google. Spoločnosť údajne neodstraňuje nebezpečný obsah z výsledkov vyhľadávania

0 icon

Ruský mediálny regulátor, Roskomnadzor, začal vyšetrovať spoločnosť Google. Dôvodom je, že spoločnosť údajne neodstránila sporný obsah z výsledkov vyhľadávania. Na tému upozorňuje portál rferl.org. Sporný obsah vo výsledkoch vyhľadávania Podľa publikovaných správ približne 30% obsahu, ktorý sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania je sporným.  „Spoločnosť je obvinená z porušenia požiadaviek ruskej legislatívy…

Armádny Magazín

Šéf NATO Stoltenberg a bývalá tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psaki „fajčia to isté svinstvo“

0 icon

Rusko, 3.December 2020 (AM) - Známa ruská novinárka Julia Viťazevová vysvetlila, ako sa Rusku podarilo „obkľúčiť“ NATO. Uviedla, že generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg jednoducho nemal na škole zemepis.   Stoltenberg pred videokonferenciou ministrov zahraničných vecí NATO predniesol neočakávan

Rusko testuje jediný plávajúci tank na svete - Sprut-SDM1

0 icon

Rusko, 3.December 2020 (AM) - Úradné skúšky jediného ľahkého plávajúceho tanku Sprut-SDM1 na svete budú ukončené v roku 2022, oznámil priemyselný riaditeľ zbrojného komplexu štátnej korporácie rastú Bekchan Ozdojev.  

Ekonóm Chazin: "Nová Jalta“ odstráni dolár zo svetového finančného systému

0 icon

Rusko, 3.December 2020 (AM) - Ekonóm Michail Chazin dospel k záveru, že čas bežného dolára v medzinárodných finančných inštitúciách sa končí.   Expert sa inšpiroval chovaním súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa. Podľa Chazina môže americký vodca v záujme udržania moci prijať najrozhodujúcejšie opatrenia vrátane uz

Rostec: Vyvíjame nový univerzálny protilietadlový raketový komplex krátkeho doletu

0 icon

Rusko, 3.December 2020 (AM) - V Rusku bude vyvinutý nový univerzálny protilietadlový raketový komplex krátkeho doletu schopný ničiť ciele akéhokoľvek typu, vyhlásil v priemyselný riaditeľ zbrojného komplexu štátnej korporácie Rostec Bekchan Ozdojev. &n

Beneš ako zbabelec

0 icon

Česko, 3. december 2020 (AM) - V rozhovore s prezidentom asociácie obranného a bezpečnostného priemyslu a prezidentským kandidátom Jiřím Hynkom sa v roku 2017 dali čítať aj tieto slová: Edvard Beneš sa zachoval ako zbabelec, pretože podľahol Mníchovskému diktátu v roku 1938.   Literarky.cz mu však takýto striktný postoj vyčítali s odôvodnením,

Svetlo sveta

Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

0 icon

Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

0 icon

Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

0 icon

Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

0 icon

Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali