Protest proti NATO. Slovenské mamičky, naozaj sa zamyslite!

Bratislava, 22. mája 2017 (HSP/Foto: Vladimír Mikunda)

 

Po prvýkrát sa na protestnom zhromaždení proti základniam NATO na Slovensku objavili ľudia, ktorí prítomných síce nazvali „vlasteneckou akciou proti prítomnosti NATO“, no hlavne si chceli zaprotestovať proti  jednému z našich rečníkov.

Fotografický záber nech Vás nemýli. Väčšina prítomných si našla úkryt pred slnkom pod stromami. Účasť bola určite výrazne vyššia, ako minule.

Chvíľu si aj zapískali, pokričali, ale keď sme ich v mene vyššieho a spoločného cieľa poprosili, aby priebeh nášho zhromaždenia nerušili, naozaj s tým skončili. Toto májové stretnutie nebolo len o vojenských základniach NATO na Slovensku, o prítomnosti cudzích vojsk u nás, ale aj o vysielaní našich vojakov na cvičenia do Pobaltska, ktoré sa v okamihu môžu zmeniť na protiruskú agresiu.

V momente, ako prišla na pretras táto téma, zahrali sme si nápev „Slovenských mamičiek“ a moderátor upozornil dnešné slovenské mamičky, že sa už nemôžu vyhovárať na politikov, keď by sa im synáčik z tohto „cvičenia“ nevrátil. Dnes aj samé musia za to prevziať zodpovednosť. Politik vysiela vojakov do „vojny“, do tohto nerovného boja, len ako nástroj na presadenie svojej politiky, on ich tam nevysiela ako synov svojich voličiek. A že ak čosi…, na to slovenské mamičky moderátor okamžite upozornil.

Poukázal aj na to, že ruské mamičky asi viac túžia, aby sa im ich synovia vrátili z „boja“, pretože dávajú na každého, na jeho výzbroj a vojenský výcvik omnoho viac peňazí ako tie naše. Ba aj viac, ako aj tie americké…

To sú skutočné reálie, ktoré si slovenské mamičky musia už raz uvedomiť. A nielen pri príležitosti Dňa matiek, ktorý sme si nedávno pripomenuli.

(Novinkou tohto stretnutia bolo, že moderátor rečníkov pomenúval len menami a nie ich politickými pozíciami. Aj takto chcú organizátori preukázať, že ich spája jeden jediný cieľ – nesúhlas s obsadením našej krajiny cudzími vojskami a až do víťazného konca boj s domácimi janičiarmi, ktorí im to dovoľujú.)

Hlavným rečníkom bol tentoraz Juraj Jánošovský, ktorý hneď na úvod vysvetlil prečo sú naše protestné stretnutia také dôležité pre nás, občanov: „Mať jasný postoj voči pobytu cudzích vojsk na Slovensku, zreteľne povedať „nie“ americkým základniam, „nie“ stupňovaniu napätia s Ruskom a okupácii kontinentálnej Európy. Práve tu a teraz vedieme boj za suverénne Slovensko, za mier v Európe a vo svete.“

V ďalšom poukázal aj na stav verejnej mienky voči okupantom. „Napriek mohutnému masírovaniu verejnej mienky, občania cudzie vojská na Slovensku nevítajú!“ a dodal, že taktiež nemajú úspech ani s antiruskou propagandou, glorifikujúcou ukrajinských neofašistov, podporovaných Nemeckom a Spojenými štátmi americkými. Na Slovensku sme tiež stále solidárni s obeťami „humanitárneho“ bombardovania Juhoslávie…“

„Áno, aj na Slovensku máme 5. kolónu“, zvolal J. Jánošovský, „volá sa tretí sektor a máme aj Amerikou sponzorovaných jastrabov, ako je náš súčasný prezident, alebo štátny tajomník ministerstva obrany pán Ondrejcsák… ďalšie mená Šebej, Duleba, Osuský… A hoci s nimi kolaboruje aj časť našich elít, my, tu na námestí, im pristrihujeme krídla!

Naši jastraby nelietajú vysoko, iba sa plazia po televíznych štúdiách. Nemajú odvahu vyjsť na svetlo božie, tak, ako chodíme pravidelne my.“

Ďalej sa J. Jánošovský zveril, že chcel zhromaždenie osloviť aj ustanoveniami zo Záverečného aktu Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. „Priatelia, hybridná vojna smeruje aj proti dokumentom!… Nenašiel som… žiadny úplný text tohto dokumentu. Viem, že je vydaný v zbierke, ale musel som čerpať z českého zdroja… A pochopil som, prečo sa to tak ťažko hľadá.

V prvom koši sa na záver deklarácie, ktorú podpísalo 33 európskych štátov a USA s Kanadou, hovorí, že každý zo signatárskych štátov má právo na neutralitu!

V druhom koši sa hovorí – citujem: „Žiadne zdôvodnenie nemôže poslúžiť ospravedlneniu použitia hrozby silou alebo použitiu sily“. Mŕtvi civilisti v Juhoslávii, v Iraku, v Líbyi, v Sýrii, v Paname, na Granade usvedčujú Spojené štáty americké a ich spojencov z podvodu. Z podvodu je usvedčený aj Reagan, Bush, Clinton, Obama. Základne na území bývalého Sovietskeho zväzu a štátov Varšavskej zmluvy sú v prevádzke, hoci sa USA zaviazali v Reykjavíku a na Malte nerozširovať vojenské základne.“

Ďalším podvodom podľa J. Jánošovského bolo zmarené referendum o vstupe do NATO.  Po prvé pristúpili sme k dohode o spoločnej obrane a presviedčajú nás, že sme vstúpili do organizácie. Po druhé, obrana je činnosť na vlastnom území, ak je štát napadnutý.

NATO je však útočný, agresívny a nebezpečný nástroj.

Poslanec NR SR Peter Marček: –  NATO je jedna z najdôležitejších organizácií na svete. Dokáže svojimi rozhodnutiami chrániť ľudské životy, túto funkciu si však už dlho neplní! Zmenila sa na spoločenstvo, ktoré prináša do rôznych častí sveta namiesto mieru a pokoja smrť a nenávisť.

„…aká by bola bezpečnosť malého Slovenska bez nášho členstva v NATO? Bola by lepšia, lebo by sme neboli súčasťou bezdôvodného vraždenia nevinných ľudí v arabských krajinách, na Ukrajine, v Juhoslávii, Sýrii…, neboli by sme súčasťou týrania, neboli by sme krajina, ktorá dnes zasahuje do suverenity iných štátov. Je to naša veľká hanba!“

„Na vystúpenie z NATO podľa zákona stačí jeden jediný rok“, zdôraznil P. Marček. „Stačí to len oznámiť orgánom NATO a do roka môžeme pokojne spávať. Rovnako, ako pokojne spia naši susedia v Rakúsku, vo Švajčiarsku a v iných neutrálnych štátoch.“

„Čo nám NATO dalo, čo nám NATO zobralo? Kompletne rozbilo kvalitne vyškolenú a vyzbrojenú armádu. Zobralo nám prácu v továrňach, ktoré boli najlepšie na svete na výrobu zbraní. Rozohnalo vedcov, rozohnalo konštruktérov zbraní, zničilo desaťtisíce pracovných miest. Teraz nám určuje, ako sa máme správať k iným krajinám. Prečo?

Prečo nie sme malé Rakúsko alebo Švajčiarsko alebo Izrael? Prečo oni nie sú v NATO? Lebo ich občania nie sú ako podvedené ovce.

Navrhujem, nech sa spraví referendum o vystúpení Slovenska z NATO! 

Nepotrebujeme na to nič, len podpis každého čestného Slováka, ktorý svoj názor verejne a slobodne prejaví a potom uvidíme, či prezident Kiska zastupuje občanov Slovenska alebo iba rieši svoje osobné záujmy, tak, ako ich riešil a robil pán Dzurinda a Miklóš počas svojej vlády na Slovensku. A teraz na Ukrajine…“

„Vyzývam vás na podporu referendovej otázky: Ste za to, aby Slovenská republika prostredníctvom vlády SR, prezidenta SR a iných, na to zákonom určených inštitúcií podala za SR návrh na vystúpenie Slovenska z NATO?“

Jalal Sulejman – „Po prvýkrát sme sa tu stretli vo februári 2015. Odmietli sme základne NATO na svojom území. Týmto sme spôsobom sme vynútili premiéra SR vyjsť s prísľubom, že ak bude čeliť tlakom partnerov, vypíše referendum. On nás oklamal, nevypísal ho a realita je taká, že tu máme základne cudzích vojsk!“

„Nedokázali sme zabrániť prítomnosti cudzích vojsk na území SR! Taktiež sme nezabránili zavlečeniu SR do konfrontácie s Ruskom. Aj včera (17. 5.) vláda SR odsúhlasila tzv. štatút stálej misie slovenských vojakov na obranu partnerov v Pobaltsku. Znamená to, že tu nejde len o trojmesačné cvičenie, toto je o stálej misii.

Vyzerá to tak, že sme prehrali pár bitiek, ale vojnu sme neprehrali. Tú prehráme len vtedy, ak im dovolíme vytvoriť takú atmosféru na Slovensku ako inde. Atmosféru nenávisti, atmosféru strachu z Ruskej federácie. Toto nesmieme dopustiť…!“

Róbert Švec – „…po území SR sa prechádzajú lajdáci politickí aj ideologickí a čudujú sa, prečo tu, na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, sa schádzajú zástupcovia rôznych organizácií. Prečo sa na Hviezdoslavovom námestí schádzajú veriaci i neveriaci, ľavicoví i pravicoví, prečo sú tu katolíci i evanjelici. Odpovedám im, ale tak to má byť! Tak je to správne. Pretože otázka členstva Slovenskej republiky v NATO, to nie je otázka ľavice ani pravice…, to je otázka všetkých občanov Slovenskej republiky!“

„Podstatné je to, že sa tu v hlavnom meste Bratislave dokážeme pravidelne zísť a nahlas, verejne v týchto ťažkých časoch a v ťažkej dobe hovoriť o problémoch SR a hovoriť o tom, že si neprajeme, aby naša vlasť bola súčasťou zločineckého paktu NATO!“

„Otázka odmietnutia praktík politiky NATO a USA nie je otázkou ľavice, pravice. Nie je to otázkou politickej orientácie, ani vierovyznania. Je to otázka každého slušného, zodpovedného a statočného občana našej vlasti.

A pokiaľ v otázke odmietnutia členstva SR v NATO nájdu spoločnú reč ľaví, praví, veriaci, neveriaci, môžeme za to iba ďakovať, pretože to je správna cesta!“

„Slovenská republika a občania SR sa nemôžu v zásadných otázkach deliť. Práve naopak, v zásadných otázkach sa musíme zjednocovať, musíme sa spájať, aby bolo počuť jednotný slovenský hlas. Nielen na Slovensku, ale v celej Európe.“

Ján Čarnogurský – hneď na začiatku zdôraznil, že na Hviezdoslavovo námestie musíme chodiť často, pretože „druhá strana uplatňuje voči nám salámovú taktiku. Najskôr premiér vlády SR hovoril, že iba na základe referenda budú základne na slovenskom území, SNS hovorila, že vôbec tu nebudú, ale čo sa deje?

Vo Vajnoroch už máme integračné centrum NATO… koľko vojakov tam bude o dva, päť mesiacov nikto nevie povedať a hlavne, nikto sa za to nedokáže zaručiť.“

„Minulý rok prešiel jeden vojenský transport americkej armády cez Slovensko, dnes už ohlásili, len po cestách, že ich bude viacero. A po železniciach zbrane prevážajú takmer každý deň alebo každú noc.

Americká armáda oznámila budovanie vojenskej základne na Slovensku a slovenské ministerstvo obrany oznámilo, že o ničom takom nevie.

Vidíte, akú hru s nami hrajú! Proti tejto hre sa musíme postaviť a táto hra si vyžaduje výdrž a určitú taktiku aj od nás.

Ďalej sa J. Čarnogurský venoval našej vojenskej jednotke v Pobaltsku. Zdôraznil, že nikto nehovorí o tom, že aj slovenská jednotka zvyšuje silu kontingentu na hraniciach Ruskej federácie a že Rusko bude musieť zo svojej strany hranice na toto ohrozovanie reagovať.

„Musíme otvorene povedať, že Američania za všetkým stoja, chcú nahnať aj nás do svojich vojen, svojich imperialistických vojen, ktoré nie sú našimi vojnami. A tieto svoje imperialistické vojny chcú vybojovať až do posledného Slováka, až do posledného Poliaka, do posledného Maďara… Musíme sa proti tomu postaviť, pretože Slovensko nesmie byť nástupným územím proti RF.“

„Spájame sa a nenecháme si predpisovať s kým sa spájať môžeme a s kým nemôžeme! Tu, na tomto námestí, si každý zodpovedá za to, čo on povie, nezodpovedá za to čo druhý povie…

My sa tu spájame, aby sme zabránili zneužitiu Slovenska na vojnovú krajinu a na ničenie iných a na to, aby inými bola ničená naša krajina – Slovensko.“

Ďalej sa Ján Čarnogurský venoval zneužívaniu našej mládeže na tzv. protikorupčné zhromaždenia a pochody. „Áno, aj my sme proti korupcii, aj my proti korupcii bojujeme…!“

Poukázal na časy keď bol predsedom vlády a konštatoval, že v tých časoch sa „neobjavila žiadna väčšia korupčná aféra. Neboli ani náznaky, ktoré by inšpirovali tlač…, aby sa tým zaoberala.“

  1. Čarnogurský skonštatoval, že naša mládeže má plné právo na svoje protesty. Zároveň ju však upozornil, že tak, ako sa to robí u nás, presne tak isto sa to robilo aj inde a všade to skončilo zle! „Bojom proti korupcii začali majdany…, hnacím motorom bol počas tzv. arabskej jari v jednotlivých arabských krajinách… Za všetky heslá, ktoré tu zaznievali, by som sa aj ja podpísal. Ale, ako to dopadlo? Ukrajina sa rozpadáva, Líbya a Irak sa už rozpadli…“

„Hovoríme našej mládeži, áno, sme s vami, ale považujeme za svoju povinnosť upozorniť vás na túto podobnosť medzi tým, čo sa začína robiť u nás a s tým, čo sa odohralo v iných krajinách.“

Na záver spomenul úsmevnú záležitosť. Ako „nás mienkotvorné médiá obviňujú, že podporujeme tzv. konšpiračné teórie. A div, že sami nie sme konšpirátori. Zhodou okolností práve v týchto dňoch môžeme sledovať, ako nie konšpiračná teória, ale konšpiračná prax sa odohráva priamo v najvyšších kruhoch Spojených štátov, dokonca v Bielom dome…“ Prezident Trump mal prezradiť nejaké super tajné veci boja s terorizmom S. Lavrovovi…

„Lenže nikto nevie povedať, ako sa to z Bieleho domu vynieslo. Trump mal pri rozhovore len svojich najbližších spolupracovníkov, Lavrov mal iba svojich najbližších spolupracovníkov… To znamená, že aj Biely dom je odpočúvaný nejakou neznámou mocou, nejakým konšpiratívnym zoskupením…“

Roman Ruhig –  „…myslím si, že všetci sa zhodujeme, že na Slovensku chceme mier. Ak chceme mier, tak nepotrebujeme zbrojiť a tvoriť si nepriateľov. Kto je náš nepriateľ?

Náš nepriateľ je ten, koho si my vytvoríme prostredníctvom našich zástupcov? Ten je nepriateľ, kto nezaplatí nášho politika lepšie, ako ten druhý?… Páni politici, počúvajte náš hlas, že my, na Slovensku chceme mier!“

Ďalej R. Ruhig hovoril o potrebe zabezpečiť pre našich rodičov, starých rodičov, pre naše deti sociálne istoty, sociálne zabezpečenie, zdravotníctvo… A v súvislosti skritizoval schválenie 1,2 miliardy na výzbroj techniky pre našu armádu, ktorá sa údajne nakupuje bez transparentného tendra. „Pozor, nehovorte o transparentnom tendre, že budete robiť nejaké výberové konanie. Myslíte si, že môžete kúpiť techniku z Ruskej federácie, z ČĽR…? Nie, od Američanov! To nie je transparentné! To nie je demokratické, nie je to spravodlivé a nie je to na prospech Slovenska!“

„Žijeme na tomto území a toto územie nám dáva život… Mali sme Deň matiek, mamičky, patrí vám vďaka všetkým. Ak vaši synovia pôjdu bojovať za vlasť, lebo sme napadnutí, tak

sme na nich hrdí. Ale ak idú provokovať niekoho iného, aby nám priniesli agresiu, na naše územie, nemôžeme byť na nich hrdí. Dajte im po facke, po hlavách, však aj toto si treba povedať! Veď aj ten politik má svoju mamu, tak im to vysvetlite, mamičky!“

Roman Michelko – Vyjadril sa k trom témam. Po prvé, k otázke zrušenia vízovej povinnosti s Ukrajinou. „…je to niečo neslýchané! Štát, ktorý bojuje proti vlastným občanom, ktorý na nich posiela armádu Štát, v ktorom sa bežne vraždia nepohodlní novinári. Štát, ktorý verejne akceptuje politické extrémistické strany s nacistickými symbolmi, je zrazu etalónom slušnosti európskej úrovne…“

Po druhé, „trošku ma vyrušuje, že v týchto diskusiách všetci bojujeme a nechceme, aby sme boli v NATO. V poriadku. Mnohí, ktorí tu stoja a boli vtedy v politike, by si mali spytovať svedomie. Vyjsť z NATO je oveľa ťažšie, ako zabrániť vstupu do NATO.“

Po tretie, „keď už sme v tejto organizácii a veľmi ťažké bude z nej vystúpiť…, napriek tomu sa v nej môžeme správať veľmi trápne, veľmi servilne a veľmi hlúpo alebo aj relatívne slušne. Spomeniem bombardovanie Juhoslávie. Grécko povedalo, v žiadnom prípade, žiadny prelet, žiadna aktivita… Samozrejme, Dzurindovská vláda povolila prelety. Áno, našli sa traja statoční ministri Čarnogurský, Koncoš a Hamžík, ktorí odmietli hlasovať.

Na záver sa aj R. Michelko venoval korupcii. „Tí mladí naivní ľudia asi nevedia, čo robia, sú figúrky rukách cynických manipulátorov“. V ďalšom porovnal o aké sumy ide pri medializovanej kauze Bašternák a o aké išlo pri privatizácii US Steel, Slovenských elektrární…

A na základe porovnania čísel dvoch miliónov so stovkami miliónov z Dzurindovho obdobia sa opýtal: „Existuje väčšia esenciálna vlastizrada? Kto dnes šliape pred Dzurindovou, Miklošovou haciendou? Kto tam chodí? Povedzte mladým ľudom nech na týchto idú!“

Peter Socha – Nedávno sa vraj v prítomnosti dvoch poslancov rozčuľoval, „ako je možné, že Tipos dal 500 tisíc euro na Sorosovu nadáciu“? „Títo sns-kári mi povedali, že čo to je 500 tisíc? Že to je nič. Tak som im povedal, koľko chudobných Slovákov by za to dokázalo žiť!… Len sa z toho smiali. Celá táto politická garnitúra, to je jedno… či sú to Sorosovci, Ficovci, sns-kári… Slúžia len na to, aby okrádali túto krajinu.“

„Keď sa bavíme o NATO. Tuná (a ukázal rukou smerom na veľvyslanectvo USA) máme tých teroristov. Máte možnosť vidieť, rozťahujú sa ako sa im zachce. Majú tu postavený nelegálny plot, ktorý keby ste si vy postavili, tak vám ho zbúrajú a dajú vám za to ešte pokutu. Ale keďže sú to teroristi USA, tak…“

V ďalšom spomenul, ako bol dokumentovať teroristické činy v Srbsku. Dokumentoval „situáciu v rodinách, ktorým americké bomby roztrhali blízkych. Brata, sestru…“ Preniesol sa aj na Ukrajinu. „Sú tam nacisti, ktorí otvorene bojujú proti Slovanom. A celá táto klika, ktorá bojuje proti Slovanom, je len na to, aby nás potlačili!“

„V Macedónsku sa chystá prevrat. Pripravuje sa Veľké Albánsko. Spojí sa Kosovo, spojí sa Macedónsko s Albánskom, aby vytvorili islamský štát v Európe a toto podporuje EÚ, toto podporuje NATO“..

Vladimír Mikunda

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Zomrel Abdal Kádir bin Sálih, dočasný prezident po Buteflikovi

0 icon

Alžír 22. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Alžírsky politik Abdal Kádir bin Sálih, ktorý niekoľko mesiacov v roku 2019 zastával post dočasného prezidenta, zomrel v stredu vo veku 79 rokov po dlhej chorobe. Oznámil to úrad prezidenta, uviedla agentúra AFP Dočasným prezidentom Alžírska sa stal bin Sálih po tom, ako pod…

Korčok v New Yorku rokoval s ministrom zahraničných vecí Gruzínska

0 icon

New York 22. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Gruzínsko je jednou z troch prioritných krajín oficiálnej rozvojovej pomoci, ktorú poskytuje SR, vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok po stredajšom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Gruzínska Davidom Zalkalianim v New Yorku TASR o tom informoval komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí a…

Ingrid Brocková: Slovenská podpora Grécka má podobu konkrétnych a adresných činov

0 icon

Atény 22. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková je v dňoch 21. – 23. septembra 2021 na návšteve Grécka, kde sa okrem programu v Aténach stretla s miestnymi predstaviteľmi požiarmi spáleného ostrova Evia, na ktorom zasahovali aj slovenskí hasiči…

Ankara varovala grécku loď, aby nevstupovala do jej teritoriálnych vôd

0 icon

Istanbul 22. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Burhan Ozbilici)   Turecká vojnová loď v stredu vyslala varovanie smerom ku gréckemu výskumnému plavidlu, aby mu zabránilo vplávať do územia, ktoré Ankara považuje za svoje teritoriálne vody. Udialo sa tak približne rok po tom, čo napätie medzi oboma štátmi vo východnom Stredomorí takmer prerástlo do…

Orbán s Babišom si boli pozrieť zabezpečenie maďarsko-srbskej hranice

0 icon

Budapešť 22. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Szilard Koszticsak/MTI via AP)   Afganci opúšťajúci svoju vlasť sa pokúšajú dostať ďalej do Európy cez Maďarsko, pričom sa očakáva, že tlak na jeho južné hranice bude stúpať. Povedal to v stredu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po tom, čo sa bol spolu s českým…

Slováci v súťažiach hliadok získali tri medaily, dlhá zlatá šnúra kanoistov sa skončila

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   V úvodný deň súťaží na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v bratislavskom Čunove získali slovenskí reprezentanti tri medaily. V hliadkach sa to podarilo kajakárkam (bronz) aj kajakárom (striebro), bez cenného kovu zostali kanoistky, ale bronz si vyjazdili kanoisti Skutočnosť, že singlisti brali…

Macron a Biden spolu telefonovali po prvý raz od vypuknutia sporu o ponorky

0 icon

Washington/Paríž 22. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ian Langsdon/ Pool photo via AP)   Francúzky prezident Emmanuel Macron nariadil v stredu veľvyslancovi svojej krajiny v USA, aby sa na budúci týždeň vrátil do Washingtonu. Urobil tak po telefonáte s americkým prezidentom Joeom Bidenom Cieľom rozhovoru bolo zmierniť napätie medzi oboma krajinami súvisiace s…

Pod rúškom ochrany policajtov si politici chcú zaviesť obmedzenie svojej kritiky. Pokuta má byť až 500 eur. Čo si o tom myslia niektorí z nich?

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Pixabay, TASR-Jakub Kotian, Martin Baumann, Pavol Zachar, Facebook)   Ministerstvo vnútra SR predložilo novelu zákona o Policajnom zbore. Voči jednotlivým bodom novely boli vznesené viaceré pripomienky. Jednou zo sporných častí zákona je aj návrh, podľa ktorého by sa priestupku dopustil ten, kto „uráža verejného činiteľa…

Poslanci v závere dňa rokovali o návrhoch nezaradených poslancov

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar, SITA-Branislav Bibel)   Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere štvrtého dňa 40. schôdze parlamentu rokovali o viacerých novelách z dielne nezaradených poslancov - odídencov z ĽSNS Plénum v stredu večer rokovalo o návrhu nezaradených poslancov okolo Milana Mazureka. Do parlamentu predložili novelu zákona…

Kotleba v parlamente prirovnal dnešnú situáciu k časom kolaborácie cirkvi v Pacem in terris

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Dnes v parlamente bežala rozprava o návrhu novely zákona z dielne ĽSNS, ktorým by sa financovali registrované cirkvi ale aj ďalšie treťosektorové aktivity odvodom ďalších 2% daní. Podľa predkladateľov by prijatie zákona zaistilo potrebnú mieru nezávislosti cirkví, aby nemuseli prisluhovať štátnej moci a…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 4. časť: Povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja...

0icon

... a ja ti poviem, kto si. Riešenie tejto výzvy ešte na chvíľku odložíme. Tretie zamyslenie „na okraj“ sme ukončili otázkou, na koho asi František myslel, keď v bratislavskej Katedrále sv. Martina povedal „niečo, čo sa stalo pred nejakým časom, ide o list od biskupa, v ktorom hovorí o nunciovi: –…

Boris Mesár

Aké svinstvo obsahujú vakcíny (jedy) ?

0icon

Celá americká a tiež nemecká alternatíva žije v posledných hodinách závermi a dozvukmi absolútne šokujúcej pondelňajšej tlačovej konferencie rakúskych výskumníkov z radov súdnych a forenzných patológov, ktorí sa rozhodli, že prestanú mlčať a odhalia svetu, čo sa v skutočnosti nachádza vo vakcínach proti COVID-19 a čo robí s ľudskou krvou. Tlačová…

Gustáv Murín

Ilúzie o Žilinkovi skončili na kauze Tódovej

0icon

Loď, ktorej kapitán vypne všetky kontrolky, nutne raz stroskotá. Nezodpovedný neoliberálny experiment urobil z novinárov „strážnych psov demokracie“. Ale pretože najnovšie vďaka eko-fašistom (tento termín po drastických skúsenostiach s agresivitou „ochrancov zvierat“ vznikol na Západe) psy nesmú byť na reťazi, aj tí mediálni sa z tej reťaze utrhli a nie je nateraz toho statočného,…

Andrej Sablič

Ako merať spoločenskú hlúposť?

0icon

Na to je potrebné použiť peniaze. Je to síce najhlúpejší nástroj na meranie, aký ľudstvo vymyslelo, ale pre tento účel je ideálny. Potom už stačí iba poznať hodnotu majetku najbohatšieho člena spoločnosti a najchudobnejšieho a tento rozdiel je presná hodnota spoločenskej hlúposti národa či sveta. Zároveň táto hodnota ukazuje o…

Erik Majercak

Ako riešiť problémy vo vzťahoch muž a žena. Ako predchádzať likvidácii vlastnej rodiny, manželstva, ako zabrániť vlastnej životnej katastrofe.

0icon

Čo robiť, aby sa katastrofa nestala? Ako zistiť pravdu vo vzťahu? Pre tých, čo majú majú problémy, čo ich nechcú mať, čo chcú vzťah zlepšiť, pre podpapučníkov aj tých čo do vzťahu len idú vhupnúť. V dnešnom svete extrémne ťažká téma a jedna z najpodstatnejších v živote. Pokračovanie videoblogu Ako…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Dunkerque a 2. svetová vojna (3. časť)

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o francúzskom meste Dunkerque, ktorý bol roky roky, vďaka svojej strategickej polohe, zmietaný rôznymi vojnami či väčšími a menšími bitkami. Trvalo tri dni, kým francúzskemu veliteľovi generálovi Mauricemu Gamelinovi došlo, ako vážna situácia vôbec je. Nielen že sa Nemecko chystalo napadnúť Paríž, ale britské a francúzske…

5 miest na svete, kde je zákaz fotografovania

0 icon

Dovolenka je dlho očakávaný (zvyčajne rok ťažkej práce) čas cestovania a voľného času. Počas tejto doby by sme si mali zanechať čo najviac spomienok a samozrejme k tomu patria aj fotografie. Avšak v niektorých krajinách platia určité zákony. Medzi ne patrí aj napríklad zákaz fotografovania. Ten sa vzťahuje na ľudí,…

20 ľudí našlo svojho dvojníka v múzeu. Nemohli uveriť vlastným očiam

0 icon

Obľúbená webová stránka Boredpanda zhromaždila týchto 20 fotografií, na ktorých môžeš vidieť obyčajných ľudí, spoločne so svojimi neobyčajnými dvojníkmi. Zbytočne ti to budeme opisovať, tú podobu musíš jednoducho vidieť. Tomu sa teda povie poriadna náhoda! Tvárou tvár v múzeu

Ako vyzerali najznámejšie produkty kedysi?

0 icon

Dnes sa nájde zrejme minimálne množstvo ľudí, ktorí nevedia ako vyzerá zariadenie od Applu alebo Samsungu. Avšak tieto ale aj ostatné značky a ich produkty vyzerali kedysi úplne inak. Dnes si preto ukážeme, ako vyzerali kedysi tie najznámejšie produkty. A takto vyzerali najznámejšie produkty kedysi: Prvý počítač Apple 1

Toto sú krajiny s najvyšším priemerným IQ. Je medzi nimi aj Slovensko?

0 icon

Premýšľal si niekedy o tom, aká inteligentná je naša krajina v porovnaní so zvyškom sveta? Mnoho ľudí sa túto  otázku pýta a počas mnohých rokov sa uskutočnilo hneď niekoľko prieskumov priemerného IQ. Jeden z najnovších a najkomplexnejších výskumov IQ vykonal v roku 2016 štatistický výskumný ústav Statistic Brain Research Institute, medzinárodný vzdelávací…

Armádny Magazín

Lapin: "Aj keď do útoku pôjdu tisíce Talibancov, ich sily budú zničené za menej ako hodinu"

0 icon

Rusko, 22.september 2021 (AM) – Vedúci dočasnej vlády Afganistanu Mullah Mohammad Hasan Akhund, vymenovaný radikálnym Talibanom, má v Kábule stretnutie so zástupcami Ruska, Číny a Pakistanu. Oznámila to 21. septembra agentúra TASS s odvolaním sa na twitterovú stránku predstaviteľa radikálov Ahmadullaha Muttakiho.   K správe sú pripojené fotog

Irán a Azerbajdžan uviedli armády do plnej pohotovosti. Video

0 icon

Irán, 22.september 2021 (AM) – Sťahovanie iránskej vojenskej techniky a ťažkých zbraní do oblastí hraničiacich s Azerbajdžanom hrozí potenciálnym ozbrojeným konfliktom.   https://twitter.com/i/status/1439872195052793862   Podľa dostupných informácií potom, čo iránske jednotky začali vykonávať vojenské manévre pomocou tanko

Ján Čarnogurský odkazuje všetkým Rusom: "Nemôžete si byť istí spravodlivosťou krajín Európskej únie"

0 icon

Slovensko, 22.september 2021 (AM) – Bývalý predseda vlády Slovenska hodnotil zadržanie ruského občana Alexandra Frančhettiho v Českej republike na žiadosť Ukrajiny. Expremiér a bývalý šéf Ministerstva spravodlivosti Slovenska, vedúci Koordinačnej rady medzinárodného združenia „Priatelia Krymu“ Ján Čarnogurský sa vyjadril k zadržaniu občana Ruska Alexander Franch

Alexander Rogers: Ako USA zhodili Francúzsko (dvakrát)

0 icon

Ukrajina, 22.september 2021 (AM) – Pred niekoľkými dňami britský premiér Boris Johnson, austrálsky premiér Scott Morrison a americký prezident Joe Biden oznámili vytvorenie nového partnerstva obrany a bezpečnosti AUKUS.   Čo je na tom tak skvelé? Po prvé, táto aliancia, na rozdiel od NATO, ktoré bolo vytvorené proti ZSSR a v posled

Čo by mali kontinentálni Európania vedieť o rodiacom sa pakte?

0 icon

Rusko, 22.september 2021 (AM) – Prvoplánoví európski politici sa vyjadrujú o konaní trojstranného bezpečnostného paktu (Austrálie, V. Británie a USA) len ako o „biznis“ projekte, ktorý vraj urazil Francúzsko a neopodstatnene rozdeľuje Západ.   Čo je však v druhom pláne tohto projektu? To, že priamo pred očami sa nám tvorí fenomén 21. storočia, vznik etnickej koalí

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali