Protest proti NATO. Slovenské mamičky, naozaj sa zamyslite!

Bratislava, 22. mája 2017 (HSP/Foto: Vladimír Mikunda)

 

Po prvýkrát sa na protestnom zhromaždení proti základniam NATO na Slovensku objavili ľudia, ktorí prítomných síce nazvali „vlasteneckou akciou proti prítomnosti NATO“, no hlavne si chceli zaprotestovať proti  jednému z našich rečníkov.

Fotografický záber nech Vás nemýli. Väčšina prítomných si našla úkryt pred slnkom pod stromami. Účasť bola určite výrazne vyššia, ako minule.

Chvíľu si aj zapískali, pokričali, ale keď sme ich v mene vyššieho a spoločného cieľa poprosili, aby priebeh nášho zhromaždenia nerušili, naozaj s tým skončili. Toto májové stretnutie nebolo len o vojenských základniach NATO na Slovensku, o prítomnosti cudzích vojsk u nás, ale aj o vysielaní našich vojakov na cvičenia do Pobaltska, ktoré sa v okamihu môžu zmeniť na protiruskú agresiu.

V momente, ako prišla na pretras táto téma, zahrali sme si nápev „Slovenských mamičiek“ a moderátor upozornil dnešné slovenské mamičky, že sa už nemôžu vyhovárať na politikov, keď by sa im synáčik z tohto „cvičenia“ nevrátil. Dnes aj samé musia za to prevziať zodpovednosť. Politik vysiela vojakov do „vojny“, do tohto nerovného boja, len ako nástroj na presadenie svojej politiky, on ich tam nevysiela ako synov svojich voličiek. A že ak čosi…, na to slovenské mamičky moderátor okamžite upozornil.

Poukázal aj na to, že ruské mamičky asi viac túžia, aby sa im ich synovia vrátili z „boja“, pretože dávajú na každého, na jeho výzbroj a vojenský výcvik omnoho viac peňazí ako tie naše. Ba aj viac, ako aj tie americké…

To sú skutočné reálie, ktoré si slovenské mamičky musia už raz uvedomiť. A nielen pri príležitosti Dňa matiek, ktorý sme si nedávno pripomenuli.

(Novinkou tohto stretnutia bolo, že moderátor rečníkov pomenúval len menami a nie ich politickými pozíciami. Aj takto chcú organizátori preukázať, že ich spája jeden jediný cieľ – nesúhlas s obsadením našej krajiny cudzími vojskami a až do víťazného konca boj s domácimi janičiarmi, ktorí im to dovoľujú.)

Hlavným rečníkom bol tentoraz Juraj Jánošovský, ktorý hneď na úvod vysvetlil prečo sú naše protestné stretnutia také dôležité pre nás, občanov: „Mať jasný postoj voči pobytu cudzích vojsk na Slovensku, zreteľne povedať „nie“ americkým základniam, „nie“ stupňovaniu napätia s Ruskom a okupácii kontinentálnej Európy. Práve tu a teraz vedieme boj za suverénne Slovensko, za mier v Európe a vo svete.“

V ďalšom poukázal aj na stav verejnej mienky voči okupantom. „Napriek mohutnému masírovaniu verejnej mienky, občania cudzie vojská na Slovensku nevítajú!“ a dodal, že taktiež nemajú úspech ani s antiruskou propagandou, glorifikujúcou ukrajinských neofašistov, podporovaných Nemeckom a Spojenými štátmi americkými. Na Slovensku sme tiež stále solidárni s obeťami „humanitárneho“ bombardovania Juhoslávie…“

„Áno, aj na Slovensku máme 5. kolónu“, zvolal J. Jánošovský, „volá sa tretí sektor a máme aj Amerikou sponzorovaných jastrabov, ako je náš súčasný prezident, alebo štátny tajomník ministerstva obrany pán Ondrejcsák… ďalšie mená Šebej, Duleba, Osuský… A hoci s nimi kolaboruje aj časť našich elít, my, tu na námestí, im pristrihujeme krídla!

Naši jastraby nelietajú vysoko, iba sa plazia po televíznych štúdiách. Nemajú odvahu vyjsť na svetlo božie, tak, ako chodíme pravidelne my.“

Ďalej sa J. Jánošovský zveril, že chcel zhromaždenie osloviť aj ustanoveniami zo Záverečného aktu Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. „Priatelia, hybridná vojna smeruje aj proti dokumentom!… Nenašiel som… žiadny úplný text tohto dokumentu. Viem, že je vydaný v zbierke, ale musel som čerpať z českého zdroja… A pochopil som, prečo sa to tak ťažko hľadá.

V prvom koši sa na záver deklarácie, ktorú podpísalo 33 európskych štátov a USA s Kanadou, hovorí, že každý zo signatárskych štátov má právo na neutralitu!

V druhom koši sa hovorí – citujem: „Žiadne zdôvodnenie nemôže poslúžiť ospravedlneniu použitia hrozby silou alebo použitiu sily“. Mŕtvi civilisti v Juhoslávii, v Iraku, v Líbyi, v Sýrii, v Paname, na Granade usvedčujú Spojené štáty americké a ich spojencov z podvodu. Z podvodu je usvedčený aj Reagan, Bush, Clinton, Obama. Základne na území bývalého Sovietskeho zväzu a štátov Varšavskej zmluvy sú v prevádzke, hoci sa USA zaviazali v Reykjavíku a na Malte nerozširovať vojenské základne.“

Ďalším podvodom podľa J. Jánošovského bolo zmarené referendum o vstupe do NATO.  Po prvé pristúpili sme k dohode o spoločnej obrane a presviedčajú nás, že sme vstúpili do organizácie. Po druhé, obrana je činnosť na vlastnom území, ak je štát napadnutý.

NATO je však útočný, agresívny a nebezpečný nástroj.

Poslanec NR SR Peter Marček: –  NATO je jedna z najdôležitejších organizácií na svete. Dokáže svojimi rozhodnutiami chrániť ľudské životy, túto funkciu si však už dlho neplní! Zmenila sa na spoločenstvo, ktoré prináša do rôznych častí sveta namiesto mieru a pokoja smrť a nenávisť.

„…aká by bola bezpečnosť malého Slovenska bez nášho členstva v NATO? Bola by lepšia, lebo by sme neboli súčasťou bezdôvodného vraždenia nevinných ľudí v arabských krajinách, na Ukrajine, v Juhoslávii, Sýrii…, neboli by sme súčasťou týrania, neboli by sme krajina, ktorá dnes zasahuje do suverenity iných štátov. Je to naša veľká hanba!“

„Na vystúpenie z NATO podľa zákona stačí jeden jediný rok“, zdôraznil P. Marček. „Stačí to len oznámiť orgánom NATO a do roka môžeme pokojne spávať. Rovnako, ako pokojne spia naši susedia v Rakúsku, vo Švajčiarsku a v iných neutrálnych štátoch.“

„Čo nám NATO dalo, čo nám NATO zobralo? Kompletne rozbilo kvalitne vyškolenú a vyzbrojenú armádu. Zobralo nám prácu v továrňach, ktoré boli najlepšie na svete na výrobu zbraní. Rozohnalo vedcov, rozohnalo konštruktérov zbraní, zničilo desaťtisíce pracovných miest. Teraz nám určuje, ako sa máme správať k iným krajinám. Prečo?

Prečo nie sme malé Rakúsko alebo Švajčiarsko alebo Izrael? Prečo oni nie sú v NATO? Lebo ich občania nie sú ako podvedené ovce.

Navrhujem, nech sa spraví referendum o vystúpení Slovenska z NATO! 

Nepotrebujeme na to nič, len podpis každého čestného Slováka, ktorý svoj názor verejne a slobodne prejaví a potom uvidíme, či prezident Kiska zastupuje občanov Slovenska alebo iba rieši svoje osobné záujmy, tak, ako ich riešil a robil pán Dzurinda a Miklóš počas svojej vlády na Slovensku. A teraz na Ukrajine…“

„Vyzývam vás na podporu referendovej otázky: Ste za to, aby Slovenská republika prostredníctvom vlády SR, prezidenta SR a iných, na to zákonom určených inštitúcií podala za SR návrh na vystúpenie Slovenska z NATO?“

Jalal Sulejman – „Po prvýkrát sme sa tu stretli vo februári 2015. Odmietli sme základne NATO na svojom území. Týmto sme spôsobom sme vynútili premiéra SR vyjsť s prísľubom, že ak bude čeliť tlakom partnerov, vypíše referendum. On nás oklamal, nevypísal ho a realita je taká, že tu máme základne cudzích vojsk!“

„Nedokázali sme zabrániť prítomnosti cudzích vojsk na území SR! Taktiež sme nezabránili zavlečeniu SR do konfrontácie s Ruskom. Aj včera (17. 5.) vláda SR odsúhlasila tzv. štatút stálej misie slovenských vojakov na obranu partnerov v Pobaltsku. Znamená to, že tu nejde len o trojmesačné cvičenie, toto je o stálej misii.

Vyzerá to tak, že sme prehrali pár bitiek, ale vojnu sme neprehrali. Tú prehráme len vtedy, ak im dovolíme vytvoriť takú atmosféru na Slovensku ako inde. Atmosféru nenávisti, atmosféru strachu z Ruskej federácie. Toto nesmieme dopustiť…!“

Róbert Švec – „…po území SR sa prechádzajú lajdáci politickí aj ideologickí a čudujú sa, prečo tu, na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, sa schádzajú zástupcovia rôznych organizácií. Prečo sa na Hviezdoslavovom námestí schádzajú veriaci i neveriaci, ľavicoví i pravicoví, prečo sú tu katolíci i evanjelici. Odpovedám im, ale tak to má byť! Tak je to správne. Pretože otázka členstva Slovenskej republiky v NATO, to nie je otázka ľavice ani pravice…, to je otázka všetkých občanov Slovenskej republiky!“

„Podstatné je to, že sa tu v hlavnom meste Bratislave dokážeme pravidelne zísť a nahlas, verejne v týchto ťažkých časoch a v ťažkej dobe hovoriť o problémoch SR a hovoriť o tom, že si neprajeme, aby naša vlasť bola súčasťou zločineckého paktu NATO!“

„Otázka odmietnutia praktík politiky NATO a USA nie je otázkou ľavice, pravice. Nie je to otázkou politickej orientácie, ani vierovyznania. Je to otázka každého slušného, zodpovedného a statočného občana našej vlasti.

A pokiaľ v otázke odmietnutia členstva SR v NATO nájdu spoločnú reč ľaví, praví, veriaci, neveriaci, môžeme za to iba ďakovať, pretože to je správna cesta!“

„Slovenská republika a občania SR sa nemôžu v zásadných otázkach deliť. Práve naopak, v zásadných otázkach sa musíme zjednocovať, musíme sa spájať, aby bolo počuť jednotný slovenský hlas. Nielen na Slovensku, ale v celej Európe.“

Ján Čarnogurský – hneď na začiatku zdôraznil, že na Hviezdoslavovo námestie musíme chodiť často, pretože „druhá strana uplatňuje voči nám salámovú taktiku. Najskôr premiér vlády SR hovoril, že iba na základe referenda budú základne na slovenskom území, SNS hovorila, že vôbec tu nebudú, ale čo sa deje?

Vo Vajnoroch už máme integračné centrum NATO… koľko vojakov tam bude o dva, päť mesiacov nikto nevie povedať a hlavne, nikto sa za to nedokáže zaručiť.“

„Minulý rok prešiel jeden vojenský transport americkej armády cez Slovensko, dnes už ohlásili, len po cestách, že ich bude viacero. A po železniciach zbrane prevážajú takmer každý deň alebo každú noc.

Americká armáda oznámila budovanie vojenskej základne na Slovensku a slovenské ministerstvo obrany oznámilo, že o ničom takom nevie.

Vidíte, akú hru s nami hrajú! Proti tejto hre sa musíme postaviť a táto hra si vyžaduje výdrž a určitú taktiku aj od nás.

Ďalej sa J. Čarnogurský venoval našej vojenskej jednotke v Pobaltsku. Zdôraznil, že nikto nehovorí o tom, že aj slovenská jednotka zvyšuje silu kontingentu na hraniciach Ruskej federácie a že Rusko bude musieť zo svojej strany hranice na toto ohrozovanie reagovať.

„Musíme otvorene povedať, že Američania za všetkým stoja, chcú nahnať aj nás do svojich vojen, svojich imperialistických vojen, ktoré nie sú našimi vojnami. A tieto svoje imperialistické vojny chcú vybojovať až do posledného Slováka, až do posledného Poliaka, do posledného Maďara… Musíme sa proti tomu postaviť, pretože Slovensko nesmie byť nástupným územím proti RF.“

„Spájame sa a nenecháme si predpisovať s kým sa spájať môžeme a s kým nemôžeme! Tu, na tomto námestí, si každý zodpovedá za to, čo on povie, nezodpovedá za to čo druhý povie…

My sa tu spájame, aby sme zabránili zneužitiu Slovenska na vojnovú krajinu a na ničenie iných a na to, aby inými bola ničená naša krajina – Slovensko.“

Ďalej sa Ján Čarnogurský venoval zneužívaniu našej mládeže na tzv. protikorupčné zhromaždenia a pochody. „Áno, aj my sme proti korupcii, aj my proti korupcii bojujeme…!“

Poukázal na časy keď bol predsedom vlády a konštatoval, že v tých časoch sa „neobjavila žiadna väčšia korupčná aféra. Neboli ani náznaky, ktoré by inšpirovali tlač…, aby sa tým zaoberala.“

  1. Čarnogurský skonštatoval, že naša mládeže má plné právo na svoje protesty. Zároveň ju však upozornil, že tak, ako sa to robí u nás, presne tak isto sa to robilo aj inde a všade to skončilo zle! „Bojom proti korupcii začali majdany…, hnacím motorom bol počas tzv. arabskej jari v jednotlivých arabských krajinách… Za všetky heslá, ktoré tu zaznievali, by som sa aj ja podpísal. Ale, ako to dopadlo? Ukrajina sa rozpadáva, Líbya a Irak sa už rozpadli…“

„Hovoríme našej mládeži, áno, sme s vami, ale považujeme za svoju povinnosť upozorniť vás na túto podobnosť medzi tým, čo sa začína robiť u nás a s tým, čo sa odohralo v iných krajinách.“

Na záver spomenul úsmevnú záležitosť. Ako „nás mienkotvorné médiá obviňujú, že podporujeme tzv. konšpiračné teórie. A div, že sami nie sme konšpirátori. Zhodou okolností práve v týchto dňoch môžeme sledovať, ako nie konšpiračná teória, ale konšpiračná prax sa odohráva priamo v najvyšších kruhoch Spojených štátov, dokonca v Bielom dome…“ Prezident Trump mal prezradiť nejaké super tajné veci boja s terorizmom S. Lavrovovi…

„Lenže nikto nevie povedať, ako sa to z Bieleho domu vynieslo. Trump mal pri rozhovore len svojich najbližších spolupracovníkov, Lavrov mal iba svojich najbližších spolupracovníkov… To znamená, že aj Biely dom je odpočúvaný nejakou neznámou mocou, nejakým konšpiratívnym zoskupením…“

Roman Ruhig –  „…myslím si, že všetci sa zhodujeme, že na Slovensku chceme mier. Ak chceme mier, tak nepotrebujeme zbrojiť a tvoriť si nepriateľov. Kto je náš nepriateľ?

Náš nepriateľ je ten, koho si my vytvoríme prostredníctvom našich zástupcov? Ten je nepriateľ, kto nezaplatí nášho politika lepšie, ako ten druhý?… Páni politici, počúvajte náš hlas, že my, na Slovensku chceme mier!“

Ďalej R. Ruhig hovoril o potrebe zabezpečiť pre našich rodičov, starých rodičov, pre naše deti sociálne istoty, sociálne zabezpečenie, zdravotníctvo… A v súvislosti skritizoval schválenie 1,2 miliardy na výzbroj techniky pre našu armádu, ktorá sa údajne nakupuje bez transparentného tendra. „Pozor, nehovorte o transparentnom tendre, že budete robiť nejaké výberové konanie. Myslíte si, že môžete kúpiť techniku z Ruskej federácie, z ČĽR…? Nie, od Američanov! To nie je transparentné! To nie je demokratické, nie je to spravodlivé a nie je to na prospech Slovenska!“

„Žijeme na tomto území a toto územie nám dáva život… Mali sme Deň matiek, mamičky, patrí vám vďaka všetkým. Ak vaši synovia pôjdu bojovať za vlasť, lebo sme napadnutí, tak

sme na nich hrdí. Ale ak idú provokovať niekoho iného, aby nám priniesli agresiu, na naše územie, nemôžeme byť na nich hrdí. Dajte im po facke, po hlavách, však aj toto si treba povedať! Veď aj ten politik má svoju mamu, tak im to vysvetlite, mamičky!“

Roman Michelko – Vyjadril sa k trom témam. Po prvé, k otázke zrušenia vízovej povinnosti s Ukrajinou. „…je to niečo neslýchané! Štát, ktorý bojuje proti vlastným občanom, ktorý na nich posiela armádu Štát, v ktorom sa bežne vraždia nepohodlní novinári. Štát, ktorý verejne akceptuje politické extrémistické strany s nacistickými symbolmi, je zrazu etalónom slušnosti európskej úrovne…“

Po druhé, „trošku ma vyrušuje, že v týchto diskusiách všetci bojujeme a nechceme, aby sme boli v NATO. V poriadku. Mnohí, ktorí tu stoja a boli vtedy v politike, by si mali spytovať svedomie. Vyjsť z NATO je oveľa ťažšie, ako zabrániť vstupu do NATO.“

Po tretie, „keď už sme v tejto organizácii a veľmi ťažké bude z nej vystúpiť…, napriek tomu sa v nej môžeme správať veľmi trápne, veľmi servilne a veľmi hlúpo alebo aj relatívne slušne. Spomeniem bombardovanie Juhoslávie. Grécko povedalo, v žiadnom prípade, žiadny prelet, žiadna aktivita… Samozrejme, Dzurindovská vláda povolila prelety. Áno, našli sa traja statoční ministri Čarnogurský, Koncoš a Hamžík, ktorí odmietli hlasovať.

Na záver sa aj R. Michelko venoval korupcii. „Tí mladí naivní ľudia asi nevedia, čo robia, sú figúrky rukách cynických manipulátorov“. V ďalšom porovnal o aké sumy ide pri medializovanej kauze Bašternák a o aké išlo pri privatizácii US Steel, Slovenských elektrární…

A na základe porovnania čísel dvoch miliónov so stovkami miliónov z Dzurindovho obdobia sa opýtal: „Existuje väčšia esenciálna vlastizrada? Kto dnes šliape pred Dzurindovou, Miklošovou haciendou? Kto tam chodí? Povedzte mladým ľudom nech na týchto idú!“

Peter Socha – Nedávno sa vraj v prítomnosti dvoch poslancov rozčuľoval, „ako je možné, že Tipos dal 500 tisíc euro na Sorosovu nadáciu“? „Títo sns-kári mi povedali, že čo to je 500 tisíc? Že to je nič. Tak som im povedal, koľko chudobných Slovákov by za to dokázalo žiť!… Len sa z toho smiali. Celá táto politická garnitúra, to je jedno… či sú to Sorosovci, Ficovci, sns-kári… Slúžia len na to, aby okrádali túto krajinu.“

„Keď sa bavíme o NATO. Tuná (a ukázal rukou smerom na veľvyslanectvo USA) máme tých teroristov. Máte možnosť vidieť, rozťahujú sa ako sa im zachce. Majú tu postavený nelegálny plot, ktorý keby ste si vy postavili, tak vám ho zbúrajú a dajú vám za to ešte pokutu. Ale keďže sú to teroristi USA, tak…“

V ďalšom spomenul, ako bol dokumentovať teroristické činy v Srbsku. Dokumentoval „situáciu v rodinách, ktorým americké bomby roztrhali blízkych. Brata, sestru…“ Preniesol sa aj na Ukrajinu. „Sú tam nacisti, ktorí otvorene bojujú proti Slovanom. A celá táto klika, ktorá bojuje proti Slovanom, je len na to, aby nás potlačili!“

„V Macedónsku sa chystá prevrat. Pripravuje sa Veľké Albánsko. Spojí sa Kosovo, spojí sa Macedónsko s Albánskom, aby vytvorili islamský štát v Európe a toto podporuje EÚ, toto podporuje NATO“..

Vladimír Mikunda

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Špecializovaný trestný súd zamietol predĺženie väzby pre Tibora Gašpara a obvinených v kauze Očistec, prokurátor sa odvolal

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 AKTUALIZOVANÉ(TASR/HSP/Foto:TASR - Ján Krošlák)   Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, exšéf Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter Hraško, niekdajší riaditeľ protikorupčnej jednotky Róbert Krajmer aj ďalší bývalí policajní funkcionári Marián Zetocha a Milan Mihálik, obvinení v rámci policajnej akcie Očistec, majú zostať vo väzbe do 5. novembra.…

Gerd Müller sa in memoriam stane Legendou športu, cenu za neho prevezme Bonhof

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/DPA-picture alliance,Karl Schnörrer)   Niekdajší skvelý nemecký futbalový reprezentant Gerd Müller sa stane laureátom ocenenia "Legenda športu“. Keďže tento velikán nemeckého futbalu skonal 15. augusta 2021 po dlhom boji s Alzheimerovou chorobou, cenu za neho prevezme jeho niekdajší reprezentačný kolega Rainer Bonhof Stane sa tak na…

Igor Kašper: Nedovolíme zrušiť Krajský súd v Banskej Bystrici

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Michal Svítok)   Poslanec NR SR Igor Kašper (Sme rodina) rázne odmieta zrušenie Krajského súdu v Banskej Bystrici, čo by ohrozilo nielen pracovné miesta v regióne, ale aj zhoršilo výkon spravodlivosti Poslanec NR SR Igor Kašper zastáva názor, že zrušenie Krajského súdu v Banskej…

Slávnostné odovzdávanie Nobelovej ceny mieru sa uskutoční za účasti laureátov

0 icon

Oslo 26. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko and Aaron Favila)   Slávnostné odovzdávanie Nobelovej ceny mieru, ktoré sa minulý rok pre pandémiu konalo online, sa uskutoční v decembri v Osle za účasti oboch laureátov. Uviedol to v utorok Nórsky Nobelov výbor. Správu priniesla agentúra AFP "Obaja tohtoroční laureáti, filipínska žurnalistka Maria…

Ruský torpédoborec zmaril útok pirátov

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ruské námorníctvo zmarilo pri pobreží západnej Afriky pokus pirátov o únos nákladnej lode. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany Kontajnerová loď MSC registrovaná v Paname bola na ceste z Toga do Kamerunu, keď v pondelok vyslala núdzový…

V Taliansku majiteľom domov preplatia 110 % nákladov, ak prerobia svoje nehnuteľnosti na ekologické bývanie

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Talianska vláda ponúka všetkým majiteľom domov refundáciu 110 % stavebných nákladov na rekonštrukciu ich existujúcej nehnuteľnosti na ekologické bývanie. Ako uvádza web euronews.com, cieľom schémy s názvom „Superbonus“ je pomôcť Talianom i zahraničným vlastníkom domov zlepšiť energetickú hospodárnosť a znížiť riziko škôd pri seizmickej…

Obnoviteľné zdroje sa vlani v únii stali hlavným zdrojom výroby elektriny

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/DPA-Oliver Berg)   Hlavným zdrojom výroby elektriny sa v Európskej únii v roku 2020 prvýkrát stali obnoviteľné zdroje, čiže predbehli fosílne palivá. Z obnoviteľných zdrojov sa vlani v EÚ vyrobilo 38 percent elektriny, pričom z fosílnych palív sa vyprodukovalo 37 percent elektriny Konštatuje to Správa o…

Kolíková chce odchod známej advokátky Mišíkovej zo Súdnej rady. Tá upozorňuje, že na rozdiel od ministerky má 47-ročnú prax z pojednávacích miestností

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Na ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú sa valí kritika nie len kvôli reforme súdnej mapy a realitnému biznisu, ktorý sa údajne za ňou skrýva, ale taktiež kvôli jej najnovším vyjadreniam na adresu členky Súdnej rady, bývalej dlhoročnej prokurátorky a skúsenej advokátky Evy Mišíkovej.…

Čínsky prezident Si Ťin-pching nepríde osobne na summit G20 v Ríme

0 icon

Rím/Peking 26. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andy Wong)   Čínsky prezident Si Ťin-pching sa osobne nezúčastní na rímskom summite skupiny dvadsiatich najsilnejších ekonomík sveta (G20). Agentúre Reuters to v utorok potvrdil nemenovaný zdroj oboznámený s touto záležitosťou Čínu bude na stretnutí v sobotu a v nedeľu zastupovať minister zahraničných vecí Wang I,…

Európska únia pohrozila Sudánu pozastavením finančnej podpory

0 icon

Brusel 26. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Brittainy Newman)   Európska únia pohrozila v utorok pozastavením finančnej podpory Sudánu, ak armáda, ktorá tam uskutočnila vojenský prevrat, okamžite nevráti k moci civilnú vládu. Informovala o tom agentúra AFP "Tento pokus podkopať prechod Sudánu k demokracii je neprijateľný. Ak sa situácia okamžite nezvráti, bude to…

Podkasty

krajniak

icon

Brusel 25. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vahid Salemi)   Hlavní vyjednávači Európskej únie poverení vedením rozhovorov o obnove iránskej jadrovej dohody sa tento týždeň v Bruseli stretnú zo svojím náprotivkom z Teheránu a budú hovoriť o obnovení rokovaní o jadrovej dohode. V pondelok to oznámil Peter Stano, hovorca šéfa diplomacie EÚ

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Substitúcia

0icon

Orchester V základnej škole sme používali pojem – substitúcia. Kto si nepamätá, pripomeniem. Je to spôsob zastupovania. Komplikovaný výraz nahradíme jednoduchším a keď príde vhodný čas, vyriešime aj ten komplikovaný. Podobné to je aj v štáte. Na riešenie množstva každodenných, ale aj dlhodobých problémov sme zvolili substitúciu v podobe národnej rady a vlády. Očakávame, že…

Erik Majercak

Hlad a chlad nás možno prinúti zmeniť myslenie a život. Možno prestaneme žiť virtuálny život v ilúziách, vo viere v hlupákov a pristaneme na zem. Pripravte sa

0icon

Jaguár, Volkswagen, Duslo Šaľa zastavili výrobu pre nerentabilitu alebo chýbajúce komponenty, klub 500 tu hovorí o medzimesačnej strate majiteľov podnikov v miliónoch. Po celom svete idú správy aké základné problémy sú v ekonomike. Ešte stále to našim liberálnym pseudo ekonómom, oligarchom a miestnej elite nedopína čo sa deje, pretože liberálna propaganda beží na plné…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VIII.

0icon

Základným zmyslom občianskej neposlušnosti má byť myšlienka ochrany demokratického a právneho štátu a jeho posilňovania v prospech občanov.   Konanie sudcu Miľana má byť pre nás, občanov SR, dostatočným impulzom  k využitiu získanej skúsenosti. Základná

Boris Mesár

1.Putin sa uchádza o post svetového ideologického lídra 2.USA sa opäť dohadujú s Ruskom o Ukrajine 3. Zelená energia na Ukrajine zhltne ľudí

0icon

1. Prejav ruského prezidenta na Valdajskom fóre alebo Mníchov 2 Prejav Vladimíra Putina na Valdajskom fóre opäť zdôraznil konzistentnosť postoja ruského lídra k viacerým otázkam medzinárodnej aj domácej agendy. Z toho vyplýva, že tento postoj je výsledkom premyslenej voľby a dlhého uvažovania, ktoré v priebehu zhoršovania mnohých svetových problémov získava nové…

Ivan Holek

Plnosť času nastáva! Predpovede konca sveta sa napĺňajú!

0icon

Iste si pamätáte, že rok 2012 bol spájaný s koncom sveta. Koniec sveta však neprišiel a tí, čo ho očakávali, boli obrátení na posmech. Podľa známeho mayského kalendára však rok 2012 nemal byť presným označením dňa a hodiny súdu, ale iba určením obdobia, v ktorom súd nadíde. To znamená, že…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 fascinujúcich faktov o prírode, o ktorých si doteraz pravdepodobne nevedel

0 icon

Príroda je skutočne zaujímavá. Niektoré veci, ktoré pre nás pripravila, nám doslova vyrážajú dych. Preto sme sa rozhodli poskladať rebríček desiatich fascinujúcich prírodných faktov, o ktorých si doteraz pravdepodobne nepočul. Je skutočne z čoho vyberať, preto môžeš v budúcnosti očakávať pokračovanie tohto seriálu. 1. Nechty na rukách rastú štyrikrát rýchlejšie ako…

Poznávací výlet po nebesiach: 3. časť

0 icon

O jednej zo zaujímavých častí slovanskej verzie Enocha sme si už povedali v rámci prvých dvoch častí. Existuje aj zaujímavejšia časť, ktorá je o dosť konkrétnejšia ako predchádzajúce rozprávanie Enocha. Pokračujeme záverečnou treťou časťou článku. Enoch tvrdí, že leteli ďaleko na sever, kde bolo veľa snehu a šadu a predovšetkým…

10 fascinujúcich psychologických faktov, vďaka ktorým lepšie porozumieš nielen sebe

0 icon

Naučiť sa niečo nové o sebe je vždy zaujímavé a v neposlednom rade aj zábavné. Porozumenie psychológie ľudského správania sa k ostatným môže byť náučnejšie a zábavnejšie, než sa na prvý pohľad zdá. V dnešnom článku sa pozrieme na niekoľko najzaujímavejších psychologických faktov, vďaka ktorým lepšie porozumieš nielen sebe, ale aj ostatným ľuďom…

10 fascinujúcich faktov o zvieratách, ktorým dokážeš len ťažko uveriť

0 icon

Zdieľame planétu s týmito divnými a zároveň nádhernými bytosťami, ale ako dobre ich vlastne poznáme? Dnes sa ti budeme snažiť trocha priblížiť niektoré z najzaujímavejších a nezvyčajných faktov o zvieratách. Väčšina z nich je naozaj neuveriteľná a fascinujúca. Niektoré z nich ťa priam až zaskočia natoľko, že budeš pochybovať o…

Noe ako vnuk nebies: 1. časť

0 icon

V prvej kumránskej jaskyni sa okrem iného našiel aj pomerne dobre zachovaný zvitok písaný v aramejskom jazyku, ktorý hovorí o rovnakých udalostiach ako kniha Genesis. Práve preto sa mu zvykne hovoriť Apokryf Genesis. V časti, ktorú sa podarilo reštaurovať a prečítať, hovorí v prvej osobe praotec Lámech a je vidieť,…

Armádny Magazín

Video: Piráti utiekli z unesenej kontajnerovej lode keď sa objavil vrtuľník s ruskou námornou pechotou

0 icon

Guinea, 26. október 2021 (AM) – Posádka protiponorkovej lode  Viceadmirál Kulakov potlačila pirátsku činnosť v Guinejskom zálive. Pirátska skupina pri západnom pobreží Afriky sa pokúsila uniesť loď plaviacu sa v tejto oblasti pod vlajkou Panamy.  

Bieloruskí zbrojári predstavili hlbokú modernizáciu ostreľovacej pušky Dragunov

0 icon

Bielorusko, 26. október 2021 (AM) – Novú ostreľovaciu pušku môže prijať bieloruská armáda, aby nahradila už zastaranú ostreľovaciu pušku Dragunov (SVD). Podľa Štátneho vojensko-priemyselného výboru Bieloruskej republiky špecialisti Štátneho výboru pre leteckú dopravu vyvinuli ostreľovaciu pušku SCR-1200.  

Ďalšia slovenská technologická spoločnosť sa zúčastní výroby nemeckých bojových vozidiel

0 icon

Slovensko, 26. októbra 2021 (AM) – Dňa 22. októbra 2021 podpísali spoločnosti Neways Electronics International (Neways) a Rheinmetall zmluvu o nákupe zariadení Controller Area Network (CAN Bus) pre vojenské vozidlá. CAN Bus je kľúčovým komponentom každého moderného vojenského vozidla – umožňuje totiž vzájomnú komunikáciu medzi aplikáciami mikrokontrolérov a z

Česko chce zlepšiť pripravenosť jadrového odstrašujúceho arzenálu NATO proti prípadnej agresii z Ruska

0 icon

Česko, 26. október 2021 (AM, MOČR) – Po viac ako 20 mesiacoch sa minulý týždeň v Bruseli osobne stretli ministri obrany členských krajín NATO. Sedemnásť štátov vrátane Českej republiky na zasadnutí schválilo vznik Inovačného fondu. Až miliardu eur bude mať Aliancia k dispozícii na vývoj duálnych technoló

Prečo kubáňski kozáci nie sú Ukrajinci

0 icon

Ukrajina, 26. október 2021 (AM) – Ukrajinskí nacionalisti si veľmi často robia nároky na Kubáň. Hovorí sa, že tam žijú kubáňski kozáci, tí istí Ukrajinci, čo znamená, že Kubáň je Ukrajina!   Ale tu je problém. Aj keď pochádzajú od Záporožských kozákov, aj keď dokonca majú veľmi podobné ukrajinské priezviská, Kubáňci…

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali