Rozpor humanizmu a neoliberalizmu dokázaný vedou 2. časť

Bratislava 14. júla 2016 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)

 

Martin Luther King sa pokúšal naštartovať hnutie za odstránenie chudoby. Uvažoval jednoducho a sústredene, vnímal riešenie chudoby ako logické a racionálne vyústenie občianskych a ľudských práv. Veda v súčasnosti dokazuje, prečo nerovnosť ako príznak neoliberálneho modelu sa dostáva do rozporu s odstraňovaním chudoby

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Štúdie

Štúdia Kolumbijskej univerzity z roku 2015 ukazuje, že kognitívna porucha koreluje s chudobou v podobe poškodenia mozgu. Bolo zistené, že štruktúra mozgu detí a dospievajúcich, ktoré žijú v chudobe sa v skutočnosti odlišuje od tých, ktoré žijú v blahobyte. Deti žijúce v rodinách s príjmom menším než 25 000 dolárov ročne mali o 6% menej vyvinutý mozog než tie, ktoré žili v rodinách s príjmom 150 000 dolárov ročne. Podobná štúdia zistila, že chudoba celkovo koreluje s redukciou kognitívnej kapacity a následne k efektívnemu zníženiu IQ. Z tejto štúdie vyplynulo, že stres z obáv o peniaze a prežitie môže vytvoriť ekvivalent kognitívnemu deficitu stratu 13 IQ bodov. Vedci naznačujú, že tento stres vysvetľuje prečo chudobní ľudia majú väčšiu pravdepodobnosť pre horšie rozhodnutia zhoršujúce ich finančné problémy. To je v kontraste s rétorikou: „No, musíte byť šikovnejší, musíte sa viac snažiť, musíte činiť lepšie rozhodnutia.“ V niečom to môže byť pravda, ale vlastný štrukturalizmus, keď toto rozdelenie nastane, im dáva výhodu na mnohých úrovniach. Takže v konečnom dôsledku jednajú týmto spôsobom nie preto, že sú takí, ale pretože im štruktúra umožnila orientovať sa na seba, zatiaľ čo chudobní a zasiahnutí chudobou sú zmätení a dislokovaní a strácajú dôveru a doslova trpia poškodením mozgu a stratou jeho kognitívnej kapacity.

Medzinárodná nezisková organizácia Childfund International, ktorá predkladá výskumy o dopadoch detskej chudoby uviedla: „Jedno z najviac znepokojujúcich prepojení medzi chudobou a vzdelaním, ktoré vidíme je nízky príjem…nízky príjem domácností, ktorý úzko koreluje so zlým prospechom v škole. Deti z rodín s nižšími príjmami majú väčšiu pravdepodobnosť, než študenti s bohatším zázemím, že budú mať horšie výsledky testov a je u nich vysoké riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky. U tých, ktorí dokončili strednú školu je menej pravdepodobné, že budú navštevovať vysokú školu než študenti z rodín s vyššími príjmami. U niektorých detí účinky chudoby a vzdelania predstavujú špecifické problémy v prelomení začarovaného kruhu generačnej chudoby a znižujú ich šance na vedúce pozície produktívneho života.“ Ľudia hovoria o rovných príležitostiach vo svete akoby to bola politika. Ale nie je. Je to systémové, začína to opäť na socio-ekonomickej úrovni. Štúdia vedcov Washingtonskej univerzity v St. Louis v roku 2016  v skutočnosti uvádza, že detská chudoba môže zmeniť prepojenie mozgu, slabnúce dôležité spoje medzi regiónmi, čo vedie v budúcnosti ku klinickej depresii v dlhodobom horizonte.

Podrobnejšie povedané, štúdia z roku 2015, ktorá sa zamerala na 63 krajín, zistila s ohľadom na duševné zdravie 46 000 samovrážd, ktoré boli spojené s nezamestnanosťou len v roku 2008, značiac dramatický nárast v súvislosti s globálnou finančnou krízou v tomto období. Správa publikovaná americkou psychologickou asociáciou skúmajúca databázu 34 000 pacientov s opakovanou hospitalizáciou na psychiatrii uvádza, že nezamestnanosť, chudoba a finančná nedostupnosť bývania boli v korelácii s rizikom duševných chorôb. Uviedla: „Jedným z najviac konzistentne replikovaných zistení v sociálnych vedách bol negatívny vzťah socio-ekonomického postavenia a duševného ochorenia: Čím nižší je socio-ekonomický vzťah jednotlivca, tým je vyššia jeho alebo jej riziko pre duševnú chorobu.“ Podobne analýza M. Harveyho Brennera pokrývajúca 120 rokov dát z ústavu pre mentálne postihnutých v štáte New York uvádza, že „nestability v národnom hospodárstve sú jedným z najdôležitejších zdrojov výkyvov pre duševnú hospitalizáciu alebo početnosť prijímania.“

Čo sa týka dĺžky života správa z roku 2015 z Národnej akadémie vied uvádza priemerný rozdiel dĺžky života 13 až 14 rokov medzi bohatými a chudobnými v Spojených štátoch. Extrémnejší výsledok existuje v samotnom Londýne, kde monitorovacie stredisko London Health Observatory zistilo 25-ročnú priepasť medzi bohatými a chudobnými. V tomto kontexte je tu vysoký počet srdcových chorôb, ktoré nie sú iba vysoko korelované s chudobou, ale obecne s rozsiahlym životným stresom v nerovnej spoločnosti.

Štúdia UC Davis uvádza, že ľudia s nižším socio-ekonomickým postavením mali 50% šance na vznik ochorenia srdca. S využitím dát zo Spojených štátov, kde každý rok nastáva približne 600 000 úmrtí, vedúci autor štúdie dospel k záveru: „Nízky socio-ekonomický status je rizikovým faktorom vlastného srdečného ochorenia a musí byť braný ako taký v ohľad lekárskou komunitou.“ Je to spojené so psycho-sociálnym stresom prichádzajúcim zo sociálneho prostredia, čo má priamu súvislosť s poškodením mozgu, hormonálnymi problémami, depresiou, úzkosťou, reprodukčnými komplikáciami, poruchami spánku, poruchou rastu, problémami s pamäťou, cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, gastrointestiálnou poruchou, sexuálnou poruchou a celkovo nedostatkom imunity. Štúdia vedcov z roku 2011 z Kolumbijskej univerzity z Mailman School of Public Health uvádza, že faktory súvisiace s chudobou ako je nedostatok vzdelania a rasová diskriminácia spôsobili smrť len v roku 2000 približne 874 000 Američanom. V roku 2000 zomrelo približne 2,8 milióna Američanov, to znamená, že 31% z nich zomrelo práve kvôli týmto okolnostiam, ktorým sa pravdepodobne dalo predísť.

Celosvetovo približne 800 000 ľudí spácha samovraždu ročne. 75% z toho sa deje v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. 30% z nich sa uskutočňuje formou samootrávenia pesticídmi v rozvojových oblastiach. Štúdia Gandhi Institute of Development and Research v Bombaji z roku 2006 uvádza, že 86,5% farmárov, ktorí si vzali život boli proste zadlžení.

Pri podrobnom 4-ročnom meraní vzťahu medzi socio-ekonomickými faktormi a násilnými gangami v Los Angeles sa prišlo k záveru: „Na úrovni komunity, vraždy súvisiace s gangami v Los Angeles najviac súvisia s nízkymi príjmami a nezamestnanosťou.“ Polovica všetkého tohto násilia pochádza z 33 000 gangov. Takže 50% všetkého násilia s použitím zbrane pochádza z gangov, ktoré vznikli v priemere celkovo s vysokou pravdepodobnosťou zo strádania, chudoby a nerovnosti. Zatiaľ sa nehovorí o chudobe a kontrole nerovnosti, hovorí sa hlavne o kontrole zbraní. Zbrane sú nástroje a v konečnom dôsledku zabíjajú ľudia v podsvetí. Zbrane iba urýchľujú tento proces. Slovami Dr. Jamesa Gilligana z Harvardského centra pre štúdium násilia: „Celosvetovo najsilnejším prediktorom početnosti vrážd je veľkosť medzery v príjmoch a bohatstvom medzi chudobnými a bohatými. Najsilnejším prediktorom početnosti národného alebo spoločenského násilia – vojny, občianskeho násilia a terorizmu – je veľkosť medzery v príjmoch a bohatstvom medzi bohatými a chudobnými krajinami.“

V práci „The Spirit Level“, „Prečo je rovnosť lepšia pre každého“ Wilkinson a Pickett predstavujú veľké množstvo epidemiologických údajov. Spoločnosti s veľkými medzerami v príjmoch ako sú Spojené štáty, pociťujú nepomerne výrazne celú radu problémov verejného zdravia zahrňujúce vyšší výskyt srdcových ochorení, obezitu, kojeneckú úmrtnosť, zabitia, uväznenia a tak podobne.

V tabuľke empirických údajov ohľadom štrukturálneho násilia vypočítanej Köhlerom a Alcockom v roku 1976 porovnávajúcej celkovú dĺžku života sa počíta, že vo svete v danej dobe prišlo o život ročne zbytočne okolo 18 miliónov ľudí. Nie je dôvod sa domnievať, že tieto čísla sa príliš zmenili. Až 95% z týchto úmrtí sa stalo v krajinách globálneho juhu, čo ukazuje veľký nepomer medzi dvoma hemisférami.

Autori diela „Čierna kniha komunizmu“ prehlasujú, že v 20. storočí bolo zabitých 94 miliónov ľudí týmto systémom. Predpokladajme, že je to presné, aj keď mnohí kritici hovoria, že to vôbec nie je presné, s ohľadom na tieto čísla socio-ekonomická nerovnosť umožňuje dosiahnuť tento počet obetí za menej ako 6 rokov. Je veľmi ťažké byť tohto svedkom a potom zo štrukturálneho hľadiska neodkazovať k tomu, čo je jadrom pôvodu – trhový kapitalizmus – ktorý je založený na konkurenciou produkovanej nerovnosti. Medzitým, čo sa v roku 2015 poukázalo na to, že 62 ľudí má väčšie bohatstvo než dolných 50% celej svetovej populácie, od roku 2015 existuje na svete približne 1 800 miliardárov s viac než 7 miliardami dolárov. Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov vypočítala, že by stačilo zhruba 30 miliárd dolárov ročne, aby bol vyriešený hlad vo svete prostredníctvom väčšiny rozvojových programov v chudobných regiónoch. Nielenže by toto miliardári mohli robiť po dobu 200 rokov a stále by boli bohatí, ale nebolo by to ani nutné, pretože je to o vývoji, nie iba o nesystematickej pomoci. Samozrejme ide iba o nepatrný zlomok amerických ročných vojenských výdajov, ktorý by tiež stačil.

Rozpoznaním tejto hlbokej poruchy hodnôt, bývalý riaditeľ FAO uviedol, že „vzhľadom k tomuto, ako môžeme vysvetliť ľuďom dobrej vôle v dobrej viere, že nebolo možné nájsť 30 miliárd dolárov ročne k tomu, aby 862 miliónom hladujúcim ľuďom boli zachované základné ľudské práva – právo na jedlo a tým i právo na život?“

Tieto problémy v súčinnosti s problémami klimatických zmien, technologickou nezamestnanosťou, na ktorú upozorňuje množstvo vedcov ako Stephen Hawking, ktorí varujú, že sa tým bude vytvárať len stále viac nerovnosti a iní hovoria, že to udržuje len 1% elitu, spôsobujú tiež s vládnymi dlhmi, kde už aj agentúra S&P predpovedá, že v roku 2050 bude 60% krajín v úpadku, že si budeme musieť čím skôr priznať pravdu a začať pracovať na alternatívach k súčasnému systému, čo je to najzodpovednejšie, čo môžeme začať robiť. Veda nás môže nasmerovať.

Rozpor humanizmu a neoliberalizmu dokázaný vedou 1. časť si môžete prečítať tu.

Marek Kopilec

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Si Ťin-pching zagratuloval Joeovi Bidenovi k zvoleniu za prezidenta. Mexický prezident opätovne odmietol uznať Bidenovo víťazstvo

0 icon

Peking 25. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Maurizio Gambarini, SITA/AP-Marco Ugarte)   Čínsky prezident Si Ťin-pching zagratuloval novozvolenému americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi k výhre v prezidentských voľbách a vyjadril nádej na spoluprácu výhodnú pre obe strany "Zdravé a stabilné" vzťahy sú podľa Siho blahoželania, ktoré citovala tlačová agentúra Sin-chua, "všeobecným očakávaním medzinárodnej…

Nemecko chce celoeurópsky zákaz dovoleniek v lyžiarskych strediskách, platiť má do 10. januára

0 icon

Belín 25. novembra 2020 (SITA/APA/HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Hoslet)   Nemecká vláda podporuje celoeurópsky zákaz dovoleniek v lyžiarskych strediskách s účinnosťou do 10. januára. Zhodli sa na tom v stredu kancelárka Angela Merkelová a zástupcovia spolkových krajín Vláda ďalej vyzvala všetkých obyvateľov, „aby sa zriekli akýchkoľvek nie nevyhnutne potrebných pracovných a súkromných ciest,…

Matovič: Ak sa škola chce otvoriť, musí zabezpečiť pravidelné pretestovanie žiakov, učiteľov aj rodičov. Gröhling dostal ťažkú úlohu

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková, TASR-Branislav Bibel)   Ak sa škola chce otvoriť musí zabezpečiť pravidelné pretestovanie žiakov, učiteľov aj rodičov. Uviedol to po rokovaní Ústredného krízového štábu predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) Plán by mal byť podľa Matoviča pripravený do pondelka 30. novembra. Na podrobnosti si tak…

Premiér: Od plánu plošného testovania budúci víkend sa zatiaľ upúšťa

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Plošné testovanie, ktoré sa malo na Slovensku uskutočniť prvý decembrový víkend, pravdepodobne nebude Od plánu sa zatiaľ upúšťa, povedal premiér Igor Matovič (OĽANO) po rokovaní ústredného krízového štábu. Dôvodom sú podľa neho chýbajúce antigénové testy, ktoré mal zabezpečiť minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).…

Jaroslav Naď: Mobilné odberové miesta sa po Slovensku rozšíria

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Mobilné odberové miesta na testovanie na nový koronavírus sa rozšíria. Budú aj v obciach či osadách, kde bude potreba rýchlo otestovať ľudí. Zapojiť by sa mohli napríklad aj ambulancie Uviedol to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) po rokovaní ústredného krízového štábu.   Správu…

Von der Leyenová navhla Poľsku a Maďarsku, aby sa v spore o právny štát obrátili na Súdny dvor Európskej únie

0 icon

Brusel 25. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Stephanie Lecocq)   Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová navrhuje Poľsku a Maďarsku, aby sa v spore o navrhovaný mechanizmus, ktorý podmieňujúci prístup k peniazom z európskych fondov dodržiavaním zásad právneho štátu, obrátili na Súdny dvor Európskej únie (ECJ) „Hovoríme o porušovaniach princípov vlády…

Poslanci odmietli návrh uznesenia Smeru-SD súvisiaci s brexitom

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Frank Augstein, Branislav Bibel)   Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli uznesenie Smeru-SD v súvislosti s brexitom. Rozhodli o tom na stredajšom hlasovaní Za bolo 41 zo 129 prítomných poslancov, proti bolo 16, zdržalo sa 70 poslancov. Smer-SD chcel, aby parlament uznesením požiadal vládu SR…

Brusel nebude vstupovať do sporov členských štátov o lyžiarsku sezónu

0 icon

Viedeň 25. novembra 2020 (SITA/APA/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Európska komisia (EK) nebude vstupovať do sporu medzi Talianskom a Rakúskom o zákaze dovoleniek v lyžiarskych strediskách Rozhodnutie je zvrchovanou vecou členských štátov únie, uviedol v stredu vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Rakúsku Martin Selmayr. „27 členských štátov spoločne s inštitúciami EÚ pracuje…

Juraj Šeliga: V ústave má pribudnúť právomoc prezidentky odvolávať profesorov

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   V Ústave SR by mala v súvislosti s odoberaním titulov a novelou vysokoškolského zákona pribudnúť právomoc prezidenta SR odvolávať profesorov Informoval o tom podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) v reakcii na to, že prezidentka Zuzana Čaputová novelu vetovala. Pri…

Minister Ivan Korčok so zástupkyňou generálneho tajomníka OSN: súčasnú pandémiu a jej dôsledky môžeme vnímať aj ako príležitosť k prechodu na zelenú ekonomiku a digitalizáciu

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok dnes (25. novembra 2020) absolvoval videohovor so zástupkyňou generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) Aminou Mohammed Partneri prediskutovali aktuálnu situáciu v oblasti implementácie cieľov trvalo-udržateľného rozvoja v globálnom a národnom kontexte, problematiku boja…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Slovensko sa stáva frontom zápasu svetla a tmy. Majme pri sebe zbraň, neustále a všetci. Ruženec.

0icon

Drahí priatelia, začal sa veľký, celovetový zápas ríše svetla a tmy - ak to tak môžem čo najvýstižnejšie nazvať. Všetko nasvedčuje tomu, že frontovou líniou tohto boja je Slovensko, naša vlasť a tým pádom všetci ľuda, ktorí tu žijeme. Bez rozdielu toho, či si to priznáme, či nie. Bez rozdielu…

Boris Mesár

Fašisti Matovič a Naď začali u nás zavádzať čínsky Sociálny kredit

0icon

Počas Norimberských procesov sa žalobca spýtal Hermana Göringa: "Ako ste Nemcov prinútili k poslušnosti?" A Göring povedal: "Nejde len o Nemecko. Toto funguje v akejkoľvek krajine, nech je to fašistická krajina, komunistická krajina, alebo monarchia či demokracia. To, čo vládcovia musia urobiť, je povedať ľuďom, že je tu niečo, čoho…

Dávid Béreš

Štát musí ľuďom podať pomocnú ruku

0icon

Naša spoločnosť sa dnes nachádza v bezprecedentnej situácií. Koronakríza trvá v podstate už deväť mesiacov nepretržite a ľudia začínajú pociťovať únavu a mnohokrát aj oprávnenú frustráciu. Únava a frustrácia obyvateľstva vyvrcholila ostatnými protestami. Ako zaujímavosť možno vnímať, že tieto protesty boli zorganizované len a výlučne prostredníctvom sociálnych sietí, bez podpory…

Slavěna Vorobelová

Tsunami „Matovič“ sa blíži ku kritickému bodu

0icon

Ďalšie celoplošne testovanie? Buď tu niektorí vládni predstavitelia prestali vnímať realitu a nepochopili, že obyvateľstvo sa toho ich celoplošného sociologického pokusu zúčastnilo menej dobrovoľne a viac nasilu, alebo je ich myseľ ovládaná nekontrolovateľným pocitom moci a absolútnej nedotknuteľnosti. Trochu faktov v dnešnej dobe internetu. Odborníci Bražinová, Somorčík, Kynčl, Krištúfková, Avdičová  Špaleková zhodnotili zvýšenú celkovú úmrtnosť počas…

Pavol Kleban

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 1.)

0icon

ROZHODNUTIE   Vždy som sa snažil zmeniť svet k lepšiemu, no zatiaľ bez výrazných výsledkov. Žijeme príliš materiálnu dobu na to, aby ľudia vnímali vyššie hodnotové posolstvá. Úspech je v spoločnosti nekompromisne určovaný len výškou bankového konta. A tak, prehliadajúc samotný zmysel života, ľudia prežívajú v zlatistej bubline spoločenského zriadenia.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ako dlho by padal kamienok na dno Mariánskej priekopy?

0 icon

Mariánska priekopa je najhlbšou časťou oceánu. Ak ti teda niekedy omylom dačo vypadlo cez palubu, ako dlho by trvalo kým by sa napríklad kamienok dostal na morské dno? Mariánsky priekop, ktorý sa nachádza v Tichom oceáne zhruba na polceste medzi Japonskom a Novou Guineou, je najhlbšou časťou oceánu a ponára…

10+ vtipných foto s psíkmi v hlavnej úlohe, ktoré ti zaručenie zlepšia náladu

0 icon

Mnoho ľudí považuje pondelky za tie najnáročnejšie dni v týždni. Ak si jedným z tých ľudí aj ty alebo ak dnes jednoducho len nemáš svoj deň, si na správnej adrese. V tomto článku sa ti pokusíme zdvihnúť náladu pomocou vtipných fotografií so psíkmi v hlavnej úlohe. :) Zvieratá majú na…

Koľko pozemských oceánov už bolo preskúmaných?

0 icon

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že už bola zmapovaná celá planéta, ale rozlíšenie údajov pre väčšinu oceánov je oveľa nižšie v porovnaní s pevninou. V skutočnosti bolo zmapovaných iba asi 5 % oceánskeho dna. Jedná sa pritom o ekvivalent mapy v mierke 1 : 50 000. Radar ale nepreniká dobre cez vodu a preto musia…

Aj policajti majú zmysel pre humor a tu sú dôkazy!

0 icon

Policajti to v dnešných dňoch majú naozaj ťažké. Negatívne príbehy sa šíria z každej strany a škvrnia tak povesť celého policajného kolektívu, aj tých, ktorí berú heslo "Pomáhať a chrániť" naozaj vážne. Na druhej strane, malé, každodenné hrdinské akty, ktorými sa policajti snažia udržať bežných občanov v bezpečí, sú často považované za samozrejmosť. Niekedy zabúdame na to,…

Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

0 icon

Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

Vo svete IT

Pozrite si prehľad platených Android aplikácií a hier, ktoré stiahnete z Google Play zadarmo. Ktoré z nich si vyberiete?

0 icon

Opäť raz vám prinášame nádielku platených Android aplikácií a hier, ktoré môžete dočasne z obchodu Google Play stiahnuť kompletne zadarmo. Tentokrát na zozname nižšie nájdete 13 aplikácií, z ktorých stoja za povšimnutie aplikácie PowerAudio Plus, Password Manager, či ProCam X. V prvom prípade ide o kvalitný hudobný prehrávač. V druhom…

Microsoft chce priniesť Android aplikácie k životu na Windows platforme

0 icon

Microsoft údajne pracuje na novom projekte, ktorý by mohol vyriešiť nedostatok aplikácií vo Windows Store obchode. Podľa publikovaných správ portálom windowslatest.com spoločnosť pracuje na tom, aby priniesla natívnu podporu Android aplikácií v rozhraní Windows 10. O tomto projekte sme už mohli počuť v minulosti Zároveň nám nedovolí povedať, že o obdobnom projekte sme…

Nadchádzajúci Redmi Note 9 5G by mohol ponúknuť nevídanú výdrž batérie. Prezrádza to generálny manažér Lu Weibing

0 icon

Predstavenie dvojice nových smartfónov Redmi Note 9 5G a Redmi Note 9 Pro 5G sa má konať už počas zajtrajšieho dňa, no ani tento fakt neodrádza samotných predstaviteľov spoločnosti Redmi aby svetu ukázali bližšie špecifikácie a výhody týchto smartfónov. Samotný generálny manažér spoločnosti Redmi, Lu Weibing, len pred niekoľkými hodinami…

RECENZIA: Honor 10X Lite je zaujímavým zariadením, ktorého benefity ocení špecifická skupina používateľov

0 icon

Približne 2 týždne dozadu nám do redakcie zavítal smartfón od spoločnosti Honor, konkrétne model 10X Lite, s ktorým som sa mal možnosť podrobne zoznámiť. Ide o zariadenie, ktoré vyniká v niektorých oblastiach, avšak sú aj také, kde stráca. Nižšie si môžete prečítať, ako to dopadlo. Balenie smartfónu Okrem samotného smartfónu…

Niektoré „mŕtve hviezdy“ chladnú pomalšie a astronómovia nevedia prečo

0 icon

Hviezdy ako naše Slnko končia svoje životy premenou na bieleho trpaslíka. Ide o obnažené jadro hviezdy, ktoré už nie je ďalej schopné jadrových reakcií. Biele trpaslíky žiaria, no ide prevažne o zvyškové teplo, ktoré po premene ostalo. Hviezda potom pomaly chladne, dokým úplne nezhasne, píše portál Science Alert. Nie všetky…

Armádny Magazín

Baijiahao (Čína): nová hrozba pre Biely dom! Rusko ukázalo svoj „tromf“ v správnom momente – je ním bombardér nového typu

0 icon

Čína, 25. november 2020 (AM) - Podľa amerických médií Rusko údajne v rozhodujúcom momente oznámilo, že uskutočnilo prvý let strategického bombardéru novej generácie. Dňa 3. 11. 2020 Zjednotená letecká korporácia Ruska uviedla, že bombardér Tu-160M2 uskutočnil úspešný let s novými motormi z letiska v Kazani. Americké méd

Putin vyzval krajiny po celom svete, aby preklenuli rozdiely a posunuli sa vpred

0 icon

Rusko, 25. november 2020 (AM) - Ruský prezident sa zúčastnil na slávnostnom ceremoniáli odovzdania poverovacích listín veľvyslancom cudzích štátov.   Ruský prezident Vladimir Putin predniesol niekoľko vyhlásení pri odovzdávaní poverovacích listín zahraničným veľvyslancom v Kremli. Ruský vodca poznamenal, že sa napriek pandém

Rozporuplná anketa: Ktorá krajina sa najviac zaslúžila o víťazstvo nad fašistami v druhej svetovej vojne

0 icon

Nórsko, 25. november 2020 (AM) - Obyvateľov Ruska, Veľkej Británie a aj iných štátov, ktoré boli cez vojnu protihitlerovskými spojencami, požiadali, aby zhodnotili podiel svojej vlasti na víťazstve. Výsledok ukázal, že mnohí si myslia, že to bol ich štát, kto sa najviac zaslúžil o spoločné víťazs

Český výrobca pancierových automobilov SVOS začal s vývojom skiel v širokom rozsahu balistickej odolnosti

0 icon

Česko, 25. november 2020 (AM) - S postupne sa zvyšujúcou produkciou pancierových áut vo SVOS, spol. s r.o. a s tým stúpajúcou závislosťou na zahraničných subdodávateľoch, ktorí boli často nespoľahlivými a s veľkým termínovaných sklzom dodávok, musela firma stále častejšie riešiť otázku, či

Rusko - Indické rakety: India otestovala pozemnú verziu strely BrahMos. Video

0 icon

India, 25. november 2020 (AM) - India v utorok uskutočnila skúšobný štart pozemnej verzie nadzvukovej rakety s plochou dráhou letu BrahMos z Andamanských a Nikobarských ostrovov, oznámil denník The Times of India s odvolaním sa na zdroj na Ministerstve obrany Indie.  

Svetlo sveta

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

0 icon

Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

icon FOTO DŇA