Pavol Demeš: Slovenská diplomacia je lídrom v rámci krajín V4

Bratislava 30. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR- Jakub Kotian)

 

Dejiny modernej slovenskej diplomacie sa začali formovať po založení ministerstva medzinárodných vzťahov SR na jeseň v roku 1990. Jeho ministrom bol od roku 1991 do júna 1992 Pavol Demeš, ktorý bol potom v rokoch 1993-97 poradcom prezidenta Michala Kováča.Demeš je tiež známy ako dobrý organizátor revolúcií (viac TU).

V rozhovore pre TASR uviedol, že slovenská diplomacia si za štvrťstoročie vydobyla vo svete renomé a v mnohých aspektoch predbehla českých kolegov, ktorí mali po rozdelení federácie lepšiu štartovaciu pozíciu.

Na snímke Pavol Demeš

Po rozhodnutí, že Česko-Slovensko ako štát skončí, ostalo na prípravu samostatnosti menej ako pol roka. Ako na tom bolo Slovensko v oblasti diplomacie?

Náš rezort zahraničia zďaleka nezačínal od bodu nula. Slovensko malo výhodu v tom, že si začalo budovať inštitucionálne zázemie pre medzinárodné vzťahy už pred rozdelením federácie, ku ktorému ju doviedli premiéri Václav Klaus a Vladimír Mečiar. Preto rezort diplomacie rozdelenie nezastihlo nepripravený. V septembri 1990 vzniklo ministerstvo medzinárodných vzťahov, ktorého prvým ministrom sa zhruba na pol roka stal Milan Kňažko. Po rozdelení sa hladko zmenilo a rozšírilo na ministerstvo zahraničných vecí nezávislého štátu. Ako minister slovenskej vlády som sa snažil v časoch búrlivých štátoprávnych diskusií budovať profesionálny úrad s parametrami ministerstva zahraničných vecí. Keďže sme boli súčasťou federálneho štátu, mnohé aktivity sme pochopiteľne nemohli vyvíjať. O tomto období píšem v kapitole pre knižnú publikáciu, ktorá obsahuje spomienky a svedectvá mnohých našich diplomatov a uzrie svetlo sveta už začiatkom roka 2018.

Ako to bolo s personálnym zabezpečením ministerstva? Mali sme dosť diplomatov?

Na začiatku sme mali v Bratislave viac nadšenia ako profesionálnych diplomatov. Pracovníci nového ministerstva mali veľmi pestré profesijné zloženie a v časoch otvárania sa svetu nám nechýbal tímový duch. Špeciálne by som chcel pri tejto príležitosti spomenúť diplomata Miroslava Mojžitu, absolventa Filozofickej fakulty UK, ktorého som získal z federálneho ministerstva v roku 1991. Výrazne nám pomohol pri budovaní organizačnej štruktúry, rozbehu ministerstva a pri tvorbe strategických a koncepčných materiálov. Úzko spolupracoval s výnimočne nadaným čerstvým absolventom Filozofickej fakulty UK a novembrovým študentským lídrom Svetoslavom Bombíkom, ktorý vtlačil pečať slovenskému zahraničnopolitickému mysleniu. Bohužiaľ, tragicky v roku 1995 zahynul. Mal len 31 rokov. Pri kvalitatívnom raste a profesionalizácii ministerstva zohrali dôležitú úlohu „rybárikovci“, teda absolventi dvojročného postgraduálneho štúdia na Ústave medzinárodných vzťahov, ktorý zriadil v roku 1991 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského inšpiratívny docent Karol Rybárik. Spomenul by som medzi nimi Ivana Korčoka, Rastislava Káčera, Ingrid Brockovú, Petra Javorčíka a Petra Mišíka. Rybárikovci začali pracovať na ministerstve už od druhej polovice roku 1992. Po rozdelení Česko-Slovenska slovenské MZV získalo mnohých kariérnych diplomatov z Prahy, ktorí boli absolventmi Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov (MGIMO). Patria medzi nich Eduard Kukan, Ján Kubiš, Miroslav Lajčák, Maroš Šefčovič, Peter Burian a ďalší. Tieto dve komunity diplomatov si k sebe museli nachádzať cestu a spolupôsobiť pri ďalšom rozvoji rezortu, ktorému dali potrebný počiatočný drajv. Kým Česi mali svoje štruktúry vybudované a nemuseli ani vymeniť vlajku na Černínskom paláci, kde tradične sídlilo ministerstvo zahraničných vecí, na Slovensku sme si ich museli vybudovať od sídla až po prípravu diplomatov.

Slovensko sa hneď po vyhlásení samostatnosti stalo súčasťou viacerých medzinárodných organizácií, ako je napríklad OSN. Bola to samozrejmosť, že nás hneď akceptovali ako mladý štát, alebo bolo za tým aj potrebné isté diplomatické úsilie?

Samostatnosť sme získali v čase, keď sa v Európe bolestivo delili Juhoslávia a Sovietsky zväz. Komplikácie, ktoré z tohto vývoja vyplývali, spôsobovali, že akékoľvek ďalšie delenie štátov vyvolávalo nevôľu v Európe a v zámorí. Diplomati sa snažili objasňovať, že štátoprávne diskusie v Česko-Slovensku sa nedejú na základe etnickej nenávisti. Vysvetľovali sme, že v Česko-Slovensku ide o hľadanie spravodlivejšieho štátoprávneho usporiadania. Ak sa aj nepodarí, delenie určite nebude sprevádzať násilie a konflikty. Okamžitému diplomatickému uznaniu oboch nových štátov medzinárodným spoločenstvom napomohol fakt, že Česko-Slovensko sa rozdelilo pokojnou a civilizovanou cestou. Navyše Česi a Slováci sa neobviňovali a nechytráčili. Nesnažili sa z rozdelenia neférovo vyťažiť body na úkor tohto druhého. Obe krajiny ukázali, že budú spolupracovať pri dôležitých integračných cieľoch, akými boli vstup do OECD, NATO a EÚ. Zaviedla sa tiež tradícia, že vždy prvá cesta novej hlavy štátu vedie do Prahy alebo Bratislavy. Doteraz si pamätám na prvú návštevu slovenského prezidenta Michala Kováča, ktorého som sprevádzal ako jeho zahraničnopolitický poradca. Na Hradčanoch sa vztyčovala československá vlajka, ktorú si osvojili Česi, vedľa nej slovenská vlajka a hrala sa bývalá československá hymna, ale naopak. Pretože ako prvá šla slovenská časť, teda už hymna suverénneho štátu. Prezidenti Václav Havel a Michal Kováč udržiavali po celý čas nadštandardné vzťahy.

Ako ovplyvnil vnútropolitický vývoj samostatného Slovenska našu diplomaciu?

Slovenský rezort diplomacie mal, podľa mňa, zásadný vplyv na modernizáciu Slovenska a jeho včlenenie do rodiny vyspelých demokracií. Odolal pritom zložitostiam vnútropolitického vývoja. V tejto súvislosti je zaujímavý fakt, ako sa menili ministri zahraničných vecí. V bizarnom období mečiarizmu v rokoch 1993 až 1998 sa ministri striedali ako na bežiacom páse. Počas päťročného obdobia sa ich vystriedalo šesť – Milan Kňažko, Jozef Moravčík, Eduard Kukan, Juraj Schenk, Pavol Hamžík a Zdenka Kramplová. V rokoch 1998 až 2017, čiže za takmer dve desaťročia, už boli len štyria – Eduard Kukan, Ján Kubiš, Mikuláš Dzurinda a Miroslav Lajčák. Celkovo možno povedať, že naše ministerstvo zahraničných vecí si udržalo pozíciu profesionality a, chvalabohu, nepodľahlo počas doterajšieho vývoja ideologickým čistkám, ako sa to stalo vo viacerých okolitých krajinách.

A ako potom vyznieva porovnanie oboch krajín na poli diplomacie?

Som presvedčený, že dnes je náš rezort diplomacie v Európe a vo svete uznávanejší a v domácom politickom systéme vplyvnejší, ako je tomu v Českej republike. Trúfam si ísť ďalej a zaradiť do takéhoto hodnotenia i Budapešť a Varšavu. Na mladý štát je to pozoruhodný výkon.

Nemáte pocit, že po štvrťstoročí máme viac známejších diplomatických osobností vo svete?

V počte diplomatov slúžiacich na významných medzinárodných postoch sme dosiahli výnimočné postavenie. Občas mi to pripomína škandinávske krajiny, ktorých diplomatov si vo svete vážia za nestrannosť, vedomosti a istú skromnosť. Vezmime si našich posledných štyroch šéfov diplomacie. Súčasný minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák je po sérii predchádzajúcich medzinárodných postov predsedom Valného zhromaždenia OSN. Ján Kubiš bol dvakrát generálny tajomník OBSE a teraz pôsobí už po druhý raz ako špeciálny vyslanec generálneho tajomníka OSN. Eduard Kukan, europoslanec, je dlhodobo uznávaným politikom pre oblasť Balkánu. Mikuláš Dzurinda vedie bruselský Martens Center, think tanku Európskej ľudovej strany, najsilnejšieho politického zoskupenia v Európskom parlamente. Spomeniem i zopár ďalších osobností, ktoré slúžili na MZV a dnes pôsobia v dôležitých pozíciách OSN –  Peter Tomka, Miroslav Jenča, Oľga Algayerová; EÚ – Maroš Šefčovič, Peter Burian, Ján Figeľ, Peter Michalko, Ivan Surkoš, alebo OBSE – Marcel Peško. Ku kvalite našej diplomacie prispela i systematická spolupráca s externým prostredím. V strednej a východnej Európe nepoznám krajinu, kde by sa na formovaní zahraničnej politiky štátu podieľali mimovládne organizácie v takej miere, ako na Slovensku. Napríklad Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku oslávi v roku 2018 dvadsaťpäť rokov. Tento najstarší think tank u nás pripravuje mnohé strategické dokumenty, publikuje a organizuje debaty a každý rok organizuje v spolupráci s MZV hodnotiacu konferenciu, na ktorú prichádzajú najvyšší ústavní predstavitelia a experti. Ďalším príkladom je konferencia a dnes už i organizácia GLOBSEC, ktoré vznikla pred trinástimi rokmi z iniciatívy študentov Fakulty medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Za jednu dekádu sa stala značkou, ktorá predstavuje jednu z najúspešnejších svetových konferencií, ktoré sa venujú bezpečnosti a zahraničnej politike. Naše mimovládky predurčili do značnej miery i teritóriá a oblasti slovenskej rozvojovej pomoci. Už pred dátumom vzniku oficiálnej rozvojovej pomoci naše MVO pôsobili na západnom Balkáne, v krajinách Východného partnerstva v Keni a Južnom Sudáne.

V porovnaní so Slovenskom bolo Česko vždy zaujímavejšie pre zahraničie, pre turistov. Slovensko malo po získaní samostatnosti oveľa viac práce ako Česko s pritiahnutím verejnosti v zahraničí. Zmenilo sa to už?

Situácia sa radikálne zmenila. Slovensko medzinárodné spoločenstvo pozitívne prekvapilo a stávame sa pre zahraničie čoraz zaujímavejšou krajinou. Z ekonomického i turistického hľadiska. Na Slovensku pracuje mnoho ľudí zo zahraničia. Každoročne sa lámu rekordy z hľadiska počtu zahraničných turistov, ktorí prichádzajú na Slovensko. Prispievajú k tomu služby, povesť a bezpečnosť krajiny. Ale aj objavovanie prírodného, historického a kultúrneho dedičstva. Na pomerne malú krajinu máme dosť perál zapísaných do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a verím, že ďalšie vďaka kultúrnej diplomacii ešte pribudnú. V súčasnosti ich je sedem a všetky boli zapísané do zoznamu UNESCO až po roku 1993. Len pripomeniem, že ide o Banskú Štiavnicu, Vlkolínec, Spišský hrad a okolie, Bardejov a drevené kostolíky, jaskyne Slovenského krasu a  Bukové pralesy Karpát v Národnom parku Poloniny.

Teší ma, že po štvrťstoročí demokratickej štátnosti a na prahu storočnice spoločného štátu s Čechmi sme sa už dostatočne emancipovali a dokážeme dôstojne a spolu osláviť obe významné výročia. Dokonca storočnicu budeme oslavovať v trojici spolu s Američanmi, pretože Československo vzniklo pod vedením Tomáša Garriguea Masaryka a Milana Rastislava Štefánika na pôde USA, keď pôsobil v Bielom dome prezident Woodrow Wilson, a v úzkom spojení s krajanskou komunitou Slovákov a Čechov. Koncom mája si pripomenieme sto rokov od podpisu Pittsburskej dohody – „rodného listu“ Československa a na slávnosti budú zástupcovia všetkých troch krajín. Toto považujem za unikátnu situáciu.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V Rimavskej Sobote prebieha „čapicový“ protest proti vládnej junte

0 icon

Rimavská Sobota 17. októbra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   V Rimavskej Sobote sa o 14.00 h začal "čapicový" protest, ktorý zvolala strana Smer-SD. Predseda strany Smer-SD Robert Fico na neho pozval všetkých, ktorí majú plné zuby tejto vládnej junty     Protest v Bratislave Nielen v Rimavskej Sobote, ale aj v Bratislave…

Polášek po výhre v Indian Wells: „Prispôsobili sme sa na podmienky“

0 icon

Indian Wells 17. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-SOŠV/Andrej Galica)   Slovenský tenista Filip Polášek s Austrálčanom Johnom Peersom triumfovali vo štvorhre na turnaji ATP Indian Wells Masters. V nedeľňajšom finále zdolali ako siedmy najvyššie nasadený pár ruský tandem Aslan Karacev, Andrej Rubľov po setoch 6:3 a 7:6 (5) Pre Poláška to bol…

Vláda by mala priniesť balík legislatívnych zmien na kontrolu vlastníctva slovenskej pôdy, uviedol Pellegrini

0 icon

Bratislava 17. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, TASR-Pavel Neubauer)   Vláda by mala priniesť balík legislatívnych zmien na kontrolu vlastníctva slovenskej pôdy. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to povedal predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini Podľa bývalého predsedu vlády by napríklad prichádzalo do úvahy napríklad aj zavedenie registra…

Pápež odsúdil útoky v Nórsku, Británii a Afganistane

0 icon

Vatikán 17. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Gregorio Borgia)   Pápež František počas nedeľňajšej modlitby Anjel Pána odsúdil najnovšie útoky vo viacerých krajinách vrátane Nórska, Británie či Afganistanu. Informovala o tom agentúra Reuters "Minulý týždeň došlo k viacerým útokom, napríklad v Nórsku, Afganistane či Anglicku, čo malo za následok mnoho mŕtvych a zranených,"…

O týždeň budú v 25 obciach doplňujúce voľby, sprevádzať ich budú opatrenia

0 icon

Bratislava 17. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   V sobotu 23. októbra si budú voliči v 25 obciach vyberať nového primátora, starostov i poslancov obecného či mestského zastupiteľstva. Doplňujúce voľby budú podľa Ministerstva vnútra (MV) SR sprevádzať prísne protiepidemické opatrenia. Voliči s nariadenou domácou izoláciou nebudú môcť voliť vo volebnej miestnosti ani…

Čaká nás ďalšie „nepovinné“ celoplošné testovanie? Matovič to nevylúčil, lebo podľa neho smerujeme do „krutej zimy“

0 icon

Bratislava 17. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Igor Matovič nevylúčil, že by sa na Slovensku mohol zopakovať projekt celoplošného testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19, ktoré podľa neho v minulosti pomohlo zastaviť šírenie koronavírusu. Rozhodnutie o prípadnom opätovnom uskutočnení celoplošného testovania bude hlavne v rukách ministerstva zdravotníctva. V diskusnej relácií…

Stovky ľudí so sviecami v Británii vzdali hold zavraždenému poslancovi

0 icon

Londýn 17. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Dominic Lipinski/PA)   Stovky ľudí so sviecami a lampiónmi v rukách sa v sobotu večer zúčastnili na pietnej spomienke na zavraždeného poslanca britskej Konzervatívnej strany Davida Amessa. Informovala o tom agentúra DPA Spomienková akcia prebehla po zotmení v športovom areáli v meste Leigh-on-Sea, kde 69-ročného poslanca…

Strechu Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku zachvátil požiar, pacientov evakuovali

0 icon

Bratislava 17. októbra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:liptov112, Facebook)   Strechu Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku zachvátil požiar. Informáciu priniesol portál liptov112.sk. Požiar bol ohlásený krátko pred 11-tou hodinou. Podľa medializovaných informácií začala horieť strecha chirurgického pavilónu. Z nemocnice aktuálne evakuujú pacientov Portál liptov112.sk uviedol, že na miesto smerujú hasičské jednotky z…

Svrček a Bittó Cigániková sa nezhodujú pri reforme nemocníc

0 icon

Bratislava 17. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, TASR-Jakub Kotian)   Poslanci Národnej rady (NR) SR Miloš Svrček (Sme rodina) a Jana Bittó Cigániková (SaS) sa nezhodujú v otázke reformy nemocníc. Svrček hovorí o vyľudňovaní regiónov. Tvrdí, že od ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) doteraz nedostali poriadne informácie Bittó Cigániková namieta,…

Ako to bolo s Palestínčanom mučeným na tajnej základni CIA v Poľsku? A kedy sa bude hovoriť o zločinoch CIA tak ako o zločinoch ŠtB či KGB?

0 icon

Bratislava 17. októbra 2021 (HSP/Foto:Czarek Sokołowski, AP)   Keď sa o niekom povie, že bol eštebák, je to horšie ako tá najhrubšia nadávka. Boli však eštebáci horší ako príslušníci iných tajných služieb? Môžu tajné služby „demokratických“ krajín páchať zločiny a je to v poriadku, lebo sú „demokratické“? Koncom roka 2019…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VI.

0icon

Štátna moc ako demokratická autorita môže významne a pozitívne udržiavať požiadavku politickej rovnosti s majetkovou nerovnosťou. Samotné využitie kritéria osobnej voľby všetkých občanov je veľmi dôležité, pretože môže dávať záruky pre udržanie štátnej suverenity a tým aj udržanie na uzde všetke tie nadnárodné korporácie, ktoré sa hrajú na Boha a…

Ivan Holek

Poznajme konečne, ako je to so skutočnou Pravdou!

0icon

Neustále žasnem nad tým, ako sú mnohé súčasné významné osobnosti absolútne nevedomé v základých otázkach bytia. Dosiahli síce značné úspechy vo svojich odboroch činnosti, avšak v poznaní najhlbších súvislostí života tápu.

Marián Moravčík

Ako médiá modelujú myšlienkové automatizmy

0icon

Lebo Fico Vari každý si všimol, že médiá hlavného prúdu majú svoje obľúbené záporné postavičky, s ktorými sa spájajú len samé negatívne veci. Jednou z takých je aj Robert Fico. Je možné, že keby sme podrobne prehľadali ich internetové archívy, nenašli by sme o Robertovi Ficovi ani jednu pozitívnu zmienku.

René Pavlík

Konferencia

0icon

Trianon Viacej ako storočná téma je opäť na palete. Teraz sa priam varí a pečie v Košiciach. Ráno som v pošte Program jednej konferencie. Tému „ 100 rokov Trianonskej mierovej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí“ na pôde UPJŠ v Košiciach dva dni rozoberá suita slovenských a…

Pavel Jacz

„Doneste mi Fica, roztrhám ho v zuboch!“ povedal včera v JOJ-ke Maťák Kameňákovi.

0icon

Včerajšia relácia Na hrane sľubovala, ako vždy, keď sedí v štúdiu Matovič a SMER-ák burlivú debatu. Kamenický je však pokojnejší a realistickejší typ politika so zásobou argumentov, ktorý sa vyhýba ostrému slovnému pingpongu. Na úvod povedal, že očakáva vecnú diskusiu. Nemôžeme povedať, že by nebola celkom vecná, ale diváci sa…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Neuveriteľné silné fotky. 10 ľudí, ktorí nakopali rakovine zadok

0 icon

Len málo vecí v živote človeka je ťažších ako prekonanie rakoviny. Ale v tomto inšpirujúcom článku sa sám presvedčíš, že ak existuje na svete jedina vec tvrdejšia než rakovina, sú to títo borci. Naozaj silné fotky! Všetci ľudia na fotografiách nižšie bojovali a porazili jednu z hlavných príčin smrti na svete. Niektorí z nich dostali toto zákerné ochorenie ako deti, iní v…

Muži v žiarivých brneniach: biblické bytosti alebo mimozemšťania? 1. časť

0 icon

Prinášame ďalší zaujímavý článok týkajúci sa Biblie, knihy Enocha a padlých anjelov, o ktorých osude sme načrtli aj v predchádzajúcich článkoch. Začíname prvou časťou. Anjeli z knihy Enoch sa neskôr stali hrdinami ezoterickej literatúry a začali v nej žiť svojim vlastným životom. Najčastejšie tu boli premenení v démonov ochotných prepožičať…

10 hudobných žánrov, ktoré (bohužiaľ alebo vďaka bohu) postupne vymreli

0 icon

Všetko dobré alebo zlé sa jedného dňa skončí a hudobné trendy nie sú výnimkou. V tomto článku sa pozrieme na 10 hudobných žánrov, o ktorých dnes už niet ani chýru ani slychu. V tomto zozname nájdeš 10 najvýznamnejších hudobných žánrov, ktoré (v niektorých prípadoch bohužiaľ, v iných vďaka bohu) už určite nezačuješ z rádia. Každý z týchto žánrov…

10 fotografií naháňajúcich hrôzu, na ktoré sa nebudeš môcť prestať pozerať

0 icon

Všetci to poznáme. Niektoré fotografie nám síce naháňajú hrôzu, no napriek tomu na ne nemôžeme prestať zízať. Jednoducho je na nich niečo tak zvrátene magické, čo nás priťahuje. Tajomstvo úspechu týchto konkrétnych 10 fotografií spočíva v tom, že v podstate ide o úplne obyčajné a bežné veci, ktoré nejakým zázrakom…

Konzervovanie: 8 spôsobov, ako to robiť správne

0 icon

To, vďaka čomu sú potraviny výživné, ich zároveň robí náchylnými na kontamináciu a rozklad. Konzervovanie preto vždy predstavovalo hlavnú oblasť záujmu náuky o jedle a kultúr už od staroveku. V rámci článku sa pozrieme na niekoľko zaujímavostí, ktoré ste o konzervovaní pravdepodobne ešte nevedeli. Prírodné procesy vrátane rozmnožovania mikroorganizmov, oxidácie,…

Armádny Magazín

Americké spravodajské služby „zaspali“ vývoj novej čínskej hypersonickej rakety

0 icon

USA, 17. október 2021 (AM) – Americká rozviedka "zaspala" čínsky vývoj novej hypersonickej rakety, ktorá je schopná dosiahnuť na územie USA a súčasne nosiť jadrové zbrane. Čína testovala hypersonickú jadrovú raketu, ktorá obehla zemeguľu a zasiahla cieľ, čo veľmi prekvapilo americké spravodajské služby. "Nevieme, ako to urobili," Informuje o tom denní

V Spojených štátoch označili ruskú stíhačku Su-27 za jednu z najlepších na svete

0 icon

USA, 17. október 2021 (AM, Sputnik) –Ruská stíhačka Su-27 je jednou z najlepších stíhačiek štvrtej generácie na svete. Napísal o tom 15. októbra americký

Izraelský analytik Kedmi východoeurópskym lídrom: „Pozrite sa na Saakašviliho kde Vás dovedie protiruská politika“

0 icon

Izrael, 17. október 2021 (AM) – Ukrajinské úrady a niektorí predstavitelia bieloruskej politickej elity by si podľa izraelského experta mali dať pozor na smutný osud bývalého gruzínskeho prezidenta. Počas televíznej šou na kanáli Rusko-1 izraelský politológ Jakov Kedmi povedal, že Saakašviliho, ktorý už dlhé roky koná v amerických záujmoch, opustili jeho…

O 5 rokov neskôr. Čoho sa báli vrahovia veliteľa Motorolu?

0 icon

Donecká republika, 16. október 2021 (AM) – Dnes uplynulo presne 5 rokov od smrti veliteľa protitankovej špeciálnej jednotky „Sparta“ Doneckej ľudovej republiky Arsena Pavlova, známeho ako Motorola, ktorý zomrel na následky teroristického útoku.  

Lode bez orientácie. Pri vchode do Kerčského prielivu sa objavil „Bermudský trojuholník“

0 icon

Rusko, 16. október 2021 (AM) – Letecká navigácia v oblasti Kerčského prielivu a časti Čierneho mora, ktorá sa nachádza na juhu, sa ukázala ako prakticky nemožná. Neznámy systém elektronického boja ruší všetky elektronické signály v tomto regióne.   Pravidelné lety amerických prieskumných lietadiel k ruským hraniciam umožnili zistiť, že v oblasti…

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali