Nikolaj Starikov: Geopolitika – Ako sa to robí. Exkluzívne ukážky z novej knihy

Bratislava/Moskva 20. novembra 2015 (HSP/Foto:Printscreen)

 

Autor -Nikolaj Starikov (1970) patrí k novej generácii spoločensky angažovaných ruských postkomunistických intelektuálov. Od roku 2006 napísal pätnásť kníh (niektoré už vyšli vo viacerých vydaniach) so zameraním na aktuálne témy politického života v Rusku so zdôraznením jeho medzinárodného kontextu

Na snímke obal publikácie
Na snímke obal publikácie

Pri tvorbe sa podľa vlastných slov snaží o dôsledné a logické vysvetlenie, čo a prečo sa deje v Rusku, ukázať to, čo sa skrýva za peknými slovami a historickými pečiatkami. Starikovova Geopolitika pozostáva z desiatich kapitol, ktoré možno zaradiť do troch základných oblastí.

Prvá kapitola predstavuje vstup do chápania geopolitiky z ruského pohľadu a ukazuje prečo je vhodné sa ňou zaoberať.

Najväčšia časť – osem kapitol – sa zaoberá historickým prehľadom toho, prečo a ako sa stalo Rusko aktérom svetovej geopolitiky a čo pritom podniklo. Objasňuje kľúčové momenty, ktoré podmienili a formovali ruskú politiku od čias Petra Veľkého až po dnešok. V historických pasážach sú zaradené mnohé úvahy spojené s nedávnou minulosťou i súčasnosťou.

Tretia časť je vyvrcholením úvah a zaoberá sa geopolitikou dneška, tým, ako pristupovať k chápaniu aktuálnych udalostí i novôt.

Na margo knihy politológ F. Škvrnda napísal: „Geopolitika… svojím obsahom i spôsobom spracovania predstavuje zaujímavé a príťažlivé dielo, ktoré slovenského čitateľa obohatí o poznanie, ako vnímať a hodnotiť myslenie a konanie Ruska – jedného z veľkých aktérov súčasnej svetovej politiky v historickom i aktuálnom kontexte.“

ISBN 978-80-8061-856-8

EAN 9788080618568

Edícia: Pohľady za horizont, zv. 16

Rozmery: 145 x 205 mm, počet strán: 372, mäkká väzba

 

Prinášame vám štvrtú časť jeho knihy Geopolitika – Ako sa to robí. Kniha práve v týchto dňoch vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Knihu si môžete ešte stále objednať za zvýhodnenú cenu na e-mailovej adrese vsss@stonline.sk a 9,90 €.

 

Ukážka zo štvrtej kapitoly: Kto prekážal Petrovi Veľkému pri vytvorení Ruskej ríše

Známa maxima vraví: Politika je umenie možného. Význam úslovia je jednoduchý: dobrý politik musí získať to, čo je pri aktuálnom rozložení geopolitických síl možné. Nemožné získať nemožno. Dobrý politik sa líši od zlého tak, ako sa majster kombinácií kartových hier odlišuje od šťastlivca, ktorému sa zadarilo v preferanse. Šťastie má hranice, možnosti tiež. Najvýraznejším príkladom zlého politika je Adolf Hitler. „Prečo zlého?“ spýta sa hĺbavý čitateľ. „Postavil predsa Nemecko na nohy a dobyl polovicu Európy takmer bez výstrelu.“ Nemecké porekadlo však vraví: Ende gut, alles gut. Ruská verzia znie poetickejšie: Konec vsemu delu venec. Osobnosť ríšskeho kancelára Adolfa Hitlera je nutné posudzovať z hľadiska konca politickej kariéry. Čiže z hľadiska roku 1945. Všetky nesporne preukázateľné úspechy nemeckej armády a nacistickej ríše dosiahnuté v rokoch 1933 – 1943 sa veľmi rýchlo vyparili do nebytia. Roku 1945 už bolo Nemecko okupovanou krajinou, rozdelenou na zóny medzi štyroch víťazov. Mestá v troskách, milióny vojakov v zajateckých táboroch. Vedúci predstavitelia strany a štátu sa otrávili, ušli alebo ich povešali po Norimberskom procese. Úplný a totálny krach. A nasleduje ešte väčšia hrôza – Západom podnietené rozdelenie krajiny na dva štáty a nemecko – nemecká hranica. Na vyše štyridsať rokov. Toto všetko je výsledok Hitlerovej činnosti. Je politik, ktorého sotva dvanásťročná vláda spôsobila, že ním spravovaná krajina bola rozdelená na dve časti, dobrý alebo zlý? Keby Hitler zomrel v novembri 1938, hneď po Mníchovskej dohode, zapísal by sa do análov svojej krajiny ako jej najvýznamnejší politik. Bez vojny obnovil jednotu Nemecka a prinavrátil mu v podstate všetky územia, o ktoré prišlo v dôsledku porážky v prvej svetovej vojne. A všetko toto kancelár Hitler dokázal bez preliatia čo i len jednej kvapky krvi nemeckého vojaka. Toto znamená možné. Všetky nasledujúce Hitlerove činy v konečnom dôsledku spôsobili pohromu Nemecka. Bol to už pokus siahnuť za nemožným. Kancelár stavil a prehral všetko. Nie náhodou Stalin, keď sa dozvedel o Führerovej smrti, riekol: „Dohral, ničomník!“

Roku 1991 vďaka Gorbačovovi a Jeľcinovi zvíťazivší geopolitický súper rozpútal nemilosrdnú informačnú vojnu. O Rusku iba všetko zlé, o sebe iba všetko dobré. A takto narábajú aj s činmi štátnych predstaviteľov Ruska. Vytrhnú z kontextu, usilujú sa z nich urobiť hlupákov alebo agresorov. V skutočnosti je všetko jednoduchšie a zároveň zložitejšie. Vo svete nikdy neutícha boj o nadvládu. Aj Rusko, či chce alebo nie, je do tohto boja vždy zavlečené. Dnes často počujete: načo sa nám pchať do veľkej svetovej politiky? Neutralita – to je to pravé orechové. Problém však spočíva v tom, že nikto zo svetových hráčov nám ostať bokom nedovolí. Sme príliš veľkí a máme primnoho zdrojov. A príliš výhodnú strategickú polohu. Nuž a spomenuté dohromady tvorí geopolitiku. USA súperí s Čínou. Obaja protivníci by chceli dostať ruské zdroje pod svoju kontrolu. Číňania ich potrebujú na rozvoj ekonomiky, Američania potrebujú, aby ich nezískali súperi. To znamená, že si pokojne v kútiku neposedíme. Veľmoci sa budú usilovať hrať v našom priestore tak, aby kontrolovali situáciu a neposkytli druhej strane nadobudnutie rovnakej pozície. Takéto pomery sa vyskytujú v priebehu našej histórie vždy. Len čo sa Ruskému impériu podarí narásť a zmocnieť, hlavní geopolitickí hráči sa nás usilujú použiť na boj proti svojim nepriateľom. Usilujú sa zo všetkých síl doraziť k svetovláde cestou vyčistenou bodákmi ruských vojakov. Rusko sa však snaží obhajovať svoje záujmy. A tak sa zauzľuje temná zápletka, zvraty ktorej si zaslúžia podrobné štúdium.

Predo mnou leží dokument, na základe ktorého sa Fínsko odlúčilo od Ruska a stalo sa nezávislým štátom. To je historický fakt. Čo je za ním a okolo neho? Ak sa na dokument pozornejšie pozrieme, pochopíme mnohé súvislosti geopolitiky a histórie nášho štátu. Predovšetkým je potrebné poukázať na zvláštnu vyberavosť našich susedov. Nie iba Fínov. Všetkých. Akonáhle máme do činenia s odlúčením od Ruského impéria, zákony ktorého neobsahujú žiadne ustanovenie umožňujúce odlúčení časti štátu, boľševici na čele s Leninom, čiže úplne legitímna vláda, podpisuje dokumenty o odlúčení. Ak však máme do činenia s pripojením čohokoľvek k Rusku – ZSSR tou istou vládou, okamžite sa to považuje za absolútne nelegitímne. Nebudeme sa teraz zaoberať legitimitou či nelegitimitou vlády Lenina a súdruhov, ktorí roku 1917 uchopili moc násilne. Jednoducho si pozorne prečítame text dokumentu o odlúčení Fínska a pripomenieme si historický kontext, v ktorom bol vnímaný.

 

DEKRÉT O POSKYTNUTÍ NEZÁVISLOSTI FÍNSKU

V odpovedi na žiadosť fínskej vlády o uznanie nezávislosti Fínskej republiky Rada národných komisárov v plnom súlade s právami národov na sebaurčenie ustanovuje: 

Predložiť Výkonnému výboru nasledovný návrh: 

a/ uznať štátnu nezávislosť Fínskej republiky 

b/ po dohode s fínskou vládou utvoriť osobitnú komisiu z predstaviteľov oboch strán na zabezpečenie konkrétnych opatrení, ktoré vyplývajú z odlúčenia Fínska od Ruska. 

Predseda Rady národných komisárov V. Uľjanov (Lenin)

Národní komisári: I  Štejnberg. Karelin. Stalin.

Vedúci Rady národných komisárov Bonč – Brujevič

Sekretár Rady národných komisárov N. Gorbunov. 

Na prvý pohľad dokument ako iné. Iste, napísaný trocha zvláštne. Veď ani „osobitná komisia“ sa do roboty nepustila, nevyriešila ani jeden problém, takže všetky záležitosti s Fínmi potom musel riešiť súdruh Stalin v tridsiatych – štyridsiatych rokoch. Pochybnosti v nás však dokument nevzbudzuje preto, že pred nami nie je originál textu, ale jeho prepis. Ak sa pozrieme na originál, otázok sa vynorí mnoho. Celkom nedávno sa mi podarilo istý čas stráviť vo fínskom meste Tampere. Predtým Tammerfors, neveľké sídlo Ruskej ríše. Tu sa konali najprv prvá (v decembri 1905) a potom aj druhá (november 1906) konferencia Ruskej sociálno – demokratickej robotníckej strany. Práve tu sa Stalin prvýkrát osobne stretol s Leninom a samotný Vladimír Iľjič sľúbil, že poskytne Fínsku nezávislosť. A vodca proletariátu to aj vykonal. V Leninovom múzeu v Tampere sa nachádza kópia dokumentu o poskytnutí nezávislosti Fínsku, ktorá tvorí jeden z najzaujímavejších exponátov inštitúcie. Bola mi láskavo poskytnutá. Analýza dokumentu poskytuje mnoho informácií pre pochopenie geopolitických procesov a podielu zahraničných síl na revolučných udalostiach.

Pripomeniem chronológiu udalostí. 25. októbra (7. novembra) boľševici uchopili moc v hlavnom meste Ruska a uväznili Dočasnú vládu. Obsadenie Zimného paláca prebehlo v podstate bez obetí. Zahynulo iba šesť ľudí. Dočasnú vládu, ktorá pozostávala z rovnakých revolucionárov (eserov a menševikov), ako boli Leninovi prívrženci, nikto brániť nechcel. V Moskve sa v priebehu uchopenia moci prelialo trochu viac krvi. Boje pokračovali do 2. (15.) novembra. V tom čase Rusko viedlo svetovú vojnu a malo mnohomiliónovú armádu. Fínsko, jedna z častí Ruského impéria, žiadnu armádu nemalo. 23. novembra (6. decembra) 1917 fínsky parlament odsúhlasil vyhlásenie adresované „vládam zahraničných štátov“ (medziiným tiež Ústavodarnému zhromaždeniu Ruska) s  prosbou o uznanie politickej nezávislosti a suverenity Fínska. „Deklarácia nezávislosti“ však vonkoncom nebola odsúhlasená jednohlasne. „Za“ 100 hlasov, „proti“ 88. Fíni žili v Rusku už dvesto rokov bez akýchkoľvek problémov s týmto susedstvom. Preto zmenu situácie nepriali zďaleka všetci. To však nie je dôležité. Všimnime si, že Fíni oslovili žiadosťou Ústavodarné zhromaždenie. Len tento orgán vlády bol oprávnený, aby rozhodoval o riešení akýchkoľvek záležitostí štátneho zriadenia v Rusku. Rozostavenie aktuálnych mocenských pozícií bolo nasledovné: Cár Mikuláš sa naoko zriekol vlády nielen vo svojom mene, ale aj v mene následníka. Závažne teda porušil následnícke právo. Jeho brat Michail sa zriekol pod tlakom Kerenského a členov Rady. Dočasná vláda vyhlásila samu seba. „Dočasnou“ sa nazývala preto, že mala štátu vládnuť do volieb spomenutého Ústavodarného zhromaždenia. Samotná myšlienka volieb počas vojny nebola ničím iným než diverziou a záškodníctvom. Bola naplánovaná s cieľom nasledovného rozvratu Ruska. Ostatné dobové krajiny s parlamentnou demokraciou (Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko) žiadne voľby počas vojny neuskutočnili. Odložili ich do ukončenia konfliktu. Voľby do „ústavodárky“ Dočasná vláda síce niekoľkokrát odložila, no napokon predsa prebehli. Vtedy, 12. (25.) novembra 1917, však už táto „vláda“ sedela uväznená boľševikmi v Petropavlovskej pevnosti. Vo voľbách vyhrali eseri, čo však nemalo žiaden význam, Lenin bol kedykoľvek pripravený Ústavodarné zhromaždenie rozohnať. Prečo? Nuž preto, že mohlo rozhodnutia o poskytnutí nezávislosti hraničným oblastiam Ruska i neprijať.

No a teraz si prečítajme originál textu dekrétu, ktorým leninovci uznávajú nezávislosť Fínska. Môžeme si pritom zahrať zaujímavú hru – kto nájde v dôležitom štátnom  dokumente viac preklepov. Mne sa podarilo nájsť päť preklepov a chýb. Domnievate sa, že v dokumente medzinárodného práva s prioritným významom možno napísať „fínsko“ s malým písmenom? Som presvedčený, že je to už skôr urážka než chyba. Nuž ale svedectvo je nezvratné. Leninovcami vydaný dekrét má v troch vetách päť chýb. Sťa štvorkárov sloh. Ako sa to mohlo stať? To vari posadili za písací stroj „námorníka – revolucionára“? Sotva. Pretože internet vtedy ešte nejestvoval, vzdelaní ľudia (Ústavodarné zhromaždenie pozostávalo z práve takých) vedeli písať kultúrne. A ak aj nie, text dekrétu bolo predsa možné i nevyhnutné skontrolovať. Ponáhľať sa nieto kam. Fíni, ktorí sa dožadujú nezávislosti, nemajú žiadnu armádu ani loďstvo. Môžu teda i počkať. Sú aj dôležitejšie veci. Navyše fínski vyjednávači adresovali žiadosť Ústavodarnému zhromaždeniu. Prečo by sa teda do toho Lenin plietol a vzdával sa Fínska, keď sa do práce už-už pustí samotné Ústavodarné zhromaždenie? Pristúpilo k práci 5. (18.) januára 1918. Hneď v nasledujúci deň boľševici činnosť inštitúcie ukončili a rozpustili ju. Demonštrantov za podporu „ústavodárky“ jednoducho rozstrieľali. Všimnime si však teraz na dekréte o odlúčení Fínska dátum podpisu Lenina a jeho kolegov. 18. decembra 1917. Podľa starého kalendára. Podľa nového to teda bude… 31. decembra 1917. Do utvorenia Ústavodarného zhromaždenia ostávali necelé dva týždne. Kam sa náhliť, prečo nepočkať? V podstate bezproblémové uchopenie moci boľševikmi bolo predsa podmienené tým, že podobne ako Dočasná vláda vraveli, že moc prevzali práve kvôli tomu, aby prebehli voľby a Kerenskij nemohol narušiť ich priebeh. Lenin musel uchopiť moc pred vhodením hlasovacích lístkov do urny aj preto, že po voľbách by žiadnu zámienku na prevrat nemal. Dav v danej situácii bola schopná motivovať iba vízia moci schopnej uskutočniť voľby a zabezpečiť zvolanie najdôležitejšieho štátneho orgánu, Ústavodárneho zhromaždenia. Genialita Leninovej politiky spočívala v tom, že kvôli rozohnaniu Ústavodarného zhromaždenia uchopil moc v mene jeho podpory. Voľby sa teda, tak ako boľševici sľúbili, konali, teraz všetci čakali na započatie činnosti Ústavodarného zhromaždenia. Vláda nie je podstatná. Delegáti ústavodárky predsa o niekoľko týždňov „ustanovia“ novú.

Ibaže boľševická vláda sa správa veľmi zvláštne. Prijíma zodpovednosť za anarchiu štátu. Pritom na ňu, zdá sa, nikto nevyvíja nátlak. Nevyvíja? Nie, Fínsko nevyvíja nátlak, nemá čím. No ak budeme považovať Lenina a jeho spolupracovníkov iba za lenivcov, ktorým sa nechcelo preklepať jednu stranu textu tak, aby v ňom neboli chyby, nepochopíme nič z geopolitiky ani našej revolúcie. Rozlúštenie záhady je jednoduché. Na boľševikov vyvíja nátlak vonkajšia sila, ktorá ich priviedla k moci, pretože prinútila Dočasnú vládu a najmä bezprostredne jej predsedu Kerenského hrať s Leninom preskakovanú. Veľká Británia potrebuje v Rusku rozvrat. Nikto však nie je schopný odhadnúť, ako si bude počínať Ústavodarné zhromaždenie. Preto Lenin dostane príkaz, že ho musí rozohnať. Procesy rozpadu a rozkladu však rozpútal už skôr. Najprv teda načim podpísať dekréty o „odlúčení“, potom rozohnať „ústavodárku“ a potom sa už i samotní boľševici môžu pobrať do teplých krajín. Veď práve preto boli v byte Sverdlovovej sestry uložené pasy do neutrálnych štátov, ako aj veľké množstvo zlata, valút a šperkov. Ibaže keby Lenin poslušne plnil pokyny „partnerov“ britskej rozviedky, nebol by Leninom. Netúžil po peniazoch, ale po možnosti uskutočniť sociálny experiment. Lenin nechce z Ruska, v ktorom navaril horúcu kašu, odísť. Chce ostať. A preto nenápadne zámery Angličanov sabotuje. Len a práve preto na žiadosť Fínov zo 6. decembra reaguje až 31.! A veľmi náhlivo. Nechá naklepať dekrét s mnohými chybami. Možno dokonca náročky. Aby mal šancu stiahnuť ho späť. Totiž ak si to povieme na rovinu – britskí „partneri“ prišli za Leninom a priamo zoči-voči sa ho spýtali, prečo Fínsko ešte nie je odlúčené. Nuž Iľjič musel reagovať.

Hľa, k akým záverom možno dospieť, ak si pozorne prečítate jeden – jediný dokument.

 

Predchádzajúcu 1. časť si môžete prečítať TU

Predchádzajúcu 2. časť si môžete prečítať TU

Predchádzajúcu 3. časť si môžete prečítať TU

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Taraba okomentoval odmeňovanie zaočkovaných: „Ja chcem podľa tejto logiky peniaze za to, že nefajčím a nepijem alkohol“

0 icon

Bratislava 20. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok, Pavel Neubauer)   Predseda mimoparlamentnej strany Život-Národná strana, nezaradený poslanec Tomáš Taraba na sociálnej sieti uviedol, že je proti úvahám o povinnom očkovaní obyvateľstva ako aj proti finančnému odmeňovaniu občanov, ktorí podstúpia vakcináciu. Opozičný poslanec Tomáš Taraba uviedol, že médiá v poslednom čase informujú,…

Brusel namiesto podpory národných štátov vytvára Európsky superštát, povedal Orbán

0 icon

Budapešť 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Laszlo Balogh)   Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu povedal, že Brusel namiesto "Európy zloženej z národných štátov vytvára európsky superštát", informovala agentúra MTI Maďarský premiér EÚ obvinil z úsilia vybudovať v Bruseli "superštát" bez toho, aby na to mala oprávnenie - namiesto toho, aby sa…

Poľsko – Španielsko v „našej“ E skupine 1:1. Jordi Alba: „Bolo to zlé, chýbajú nám góly“

0 icon

Sevilla 20. júna (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Thanassis Stavrakis)   Španielski futbalisti remizovali s Poliakmi na domácom ihrisku v Seville 1:1 a v "slovenskej" E-skupine si na ME pripísali druhú remízu. Poliaci naopak na šampionáte získali premiérový bod a zachovali si možnosť postúpiť zo skupiny.  Tento výsledok znamená, že Slováci zostávajú na druhom mieste…

Na ministerstve práce sa pracuje metódou „pokus-omyl“. Krajniak skúša, koľko toho ľudia ešte vydržia, myslí si Ján Richter

0 icon

Bratislava 20. júna 2021 (HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny za Smer-SD Ján Richter bol vo štvrtok hosťom relácie televízie Joj Na Hrane. Venoval sa najmä opatreniam vlády v čase koronakrízy. Zdôraznil ich nedostatočnosť a v diskusii vytkol ministrovi Krajniakovi niekoľko nedostatkov Podľa exministra teraz nie…

Zaujímavý prieskum agentúry Vox Politico: Súhlasili by Slováci so skúmaním duševného stavu u verejných funkcionárov?

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Facebook-Vox Politico)   Veľmi zaujímavý prieskum sa rozhodla vykonať agentúra Vox Politico. Respondentov oslovili s otázkou, či pokladajú za vhodné, aby úlohu poslanca či verejného funkcionára mohli vykonávať len duševne spôsobilé osoby. Čo sa im podarilo zistiť? Výsledky nie sú až tak prekvapivé, ako by…

Merkelová označila 22. jún 1941 za dôvod na hanbu Nemcov

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Annegret Hilse, SITA/AP-Kerstin Joensson)   Deň, kedy začala Veľká vlastenecká vojna, je dôvodom na hanbu, Nemecko uznáva svoju zodpovednosť za zločiny nacistického režimu, a to vrátane zachovania pamäti toho, čo sa stalo, uviedla nemecká kancelárka Angela Merkelová vo videu zverejnenom v sobotu na webových stránkach nemeckej…

Konečne začínajú priznávať nedokonalosť korona-vakcín aj niektorí systémoví virológovia

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Samozrejme robia to takpovediac veľmi diplomaticky „zašifrovane“. STIKO (Stála očkovacia komisia) priznáva, že organizmus „niektorých“ (mnohých? počty sa pre istotu neudávajú) ľudí napriek kompletnému (dvojnásobnému) očkovaniu nie je schopný zareagovať adekvátnou imunitnou odpoveďou voči korone Publikoval som celú radu kritických článkov o…

„Považujem ju za tragický omyl európskej histórie.“ Klaus pri príležitosti 80. narodenín prehovoril o Európskej únii

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Michal Svítok)   Václav Klaus včera oslávil svoje 80. narodeniny na Pražskom hrade za prítomnosti úradujúceho prezidenta Miloša Zemana. Pri tejto príležitosti poskytol veľký "bilančný" rozhovor Bývalý prezident poskytol rozhovor Právu, jeho časť zverejnili na portáli Novinky.cz. Redaktor sa Václava Klausa pýtal, či by dnes bol…

Švajčiari v referende odmietli návrh zelených „talibancov“, čím vyrazili európskym slniečkarom dekel. Aký odkaz nám tým poslali?

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreibe, TASR-Martin Baumann, Pixabay)   Viac ako inokedy je aktuálna diskusia o tom, či európske národy a štáty majú mať právo rozhodovať o svojich veciach samy, alebo majú odovzdať svoje právo veta do Bruselu. Zaujímavou inšpiráciou nám pri týchto úvahách môže byť nedávne švajčiarske referendum…

Vo Varšave sa konal pochod gay pride; na jeho čele kráčal primátor mesta

0 icon

Varšava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Benjamin Girette)   V poľskom hlavnom meste Varšava sa v sobotu po prvýkrát od roku 2019 konal najväčší pochod gay pride v strednej Európe. Na znak podpory LGBT komunity kráčal na čele sprievodu varšavský primátor Rafal Trzaskowski, informovala agentúra AP Na pochode sa zúčastnili tisíce ľudí,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

Boris Mesár

Chazarská mafia už takmer zničila Ukrajinu .

0icon

Pád až na samé dno ! Ucro-stad vydal štatistiku za rok 2020 , z ktorej stávajú vlasy dupkom ! Keď som to videl prvý krát , nemohol som veriť ,že sa odvážili toto zverejniť. Demografia, priemysel, medicína, poľnohospodárstvo ... Tu sú len tie najpôsobivejšie body: V porovnaní s rokom 2013.…

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Najdrsnejšie filmové matky, z ktorých ide strach a rešpekt

0 icon

Možno by si aj ty viac poslúchal ako malý, keby tvoja mama ovládala perfektnú hru s katanou alebo dokázala odstreliť muža na niekoľko kilometrov. Vyslúžila by si tak konečne tvoj rešpekt? Nuž, nie všetci majú v reálnom živote akčnú ženu, ale všetky matky si zaslúžia náš obdiv a uznanie nielen…

Paleontológovia zistili, že najnebezpečnejšie miesto v dejinách Zeme bola Sahara

0 icon

Podľa nového dokumentu bola dlho známym, no málo študovaným ložiskom kriedového kameňa. Reč je o púšti Sahara, ktorá je viac ako len pohrebisko pre dinosaurov. Oblasť Kem Kem (Sahara) vo východnom Maroku by tiež mohla byť hlavným kandidátom na najnebezpečnejšie miesto a čas, kde prehistorické tvory Zeme trávili svoje obľúbené…

Ako prichádzajú hurikány k svojim menám a opakujú sa?

0 icon

Hurikány sa vyskytujú každý rok a niekedy môžu byť aktívne 2 alebo 3 súčasne. Používanie mien týchto búrok značne uľahčuje všetkým ľuďom komunikovať o konkrétnych hurikánoch. Meteorológovia, výskumní pracovníci, núdzový štáb, kapitáni lodí aj občania musia jasne vedieť, čo sa k nim blíži. Z tohto dôvodu Svetová meteorologická organizácia vypracúva…

Záhada nacistických pokladov: Ukrývanie nacistického pokladu. 4. časť

0 icon

Po tom, čo esesáci zistili, že sú spojenecké vojská už priam za rohom, rozhodli sa lup zakopať pod stromy. Ďalší esesáci si postupne delili iné poklady, až sa do toho zamiešal neslávne známy podplukovník Otto Skorzeny. Korisť vzal na horský svah a zakopal. Z jeho pokladu sa nikdy nič nenašlo. Po vojne…

Francúzsky umelec premieňa ulice svojimi 3D grafikami

0 icon

Bez ohľadu na to, ako si zaneprázdnený alebo do akej miery sa ponáhľaš, nie je možné si nevšimnúť prácu pouličného umelca Grafodeca . Francúzsky umelec vytvára 3D pouličné obrazy, ktoré sú také skutočné, že sa budeš musieť zastaviť a lepšie sa pozrieť, aby si sa uistil, že ten dinosaurus ťa nesleduje. Jeho graffiti sú také…

Vo svete IT

Bol Mars lepšou planétou pre život ako naša Zem? Pozrite sa, čo tvrdí nová štúdia

0 icon

Ako vznikol život na Zemi? To je otázka, na ktorú zatiaľ vedci nedokážu presne odpovedať, no v nedávnej štúdii medzinárodný tím vedcov zistil, že život ktorý sa vyvíjal na Zemi mohol prísť z Marsu, píše portál Air & Space. Výsledky štúdie naznačujú, že šanca vzniku života na Marse je minimálne tak veľká,…

Mi Note 11 má byť predstavený už budúci mesiac: Čo o smartfóne vieme?

0 icon

Keď pred dvoma rokmi Xiaomi predstavilo smartfóny z radov Mi Note 10, celý svet ostal v nemom úžase. Za dostupné peniaze spoločnosť predstavila smartfóny, ktoré nemali konkurenciu a doteraz sa tešia naozaj vysokej popularite. Minulý rok však čínsky gigant nepredstavil nástupcu populárnych modelov a zdá sa, že tento rok tomu…

Mi 6 je jedným z najobľúbenejších Xiaomi v histórii: Prekvapí vás, koľko ľudí ho stále využíva!

0 icon

Písal sa rok 2017 a Xiaomi predstavilo svoj nový vlajkový smartón s názvom Mi 6. Spoločnosť vtedy však ešte ani len netušila, akú popularitu smartfón naberie v najbližších rokoch. Vlajkový model roku 2017 bol posledným smartfónom s fyzickými tlačidlami a rámikom pre selfie kameru, no i tak sa stále nájde…

Je možné študovať povrch exoplanét bez toho, aby sa naňho vedci pozreli?

0 icon

V novembri tohto roku sa do vesmíru dostane teleskop Jamesa Webba, ktorý bude pozorovať vesmír pomocou pokročilej infračervenej technológie, umožňujúcej vedcom vidieť veci, ktoré doteraz pozorovať nemohli, píše portál Universe Today. Do roku 2024 sa k vesmírnemu teleskopu Jamesa Webba pridá Nancy Grace Roman Space Telescope. Tento nástroj bude nástupcom Hubblovho vesmírneho…

Môžu internetové stránky vidieť vašu reálnu polohu?

0 icon

Môže webové stránky pristupovať k vašej reálnej polohe? Ide o otázku, ktorá bezpochyby zaujíma mnohých z nás. Poďme si ju preto zodpovedať. Téme sa venoval portál howtogeek.com. Čo hovorí vaša IP adresa webstránke? IP adresou označujeme sled čísiel, ktoré sú prideľované zariadeniam, ktoré sa pripájajú k internetu prostredníctvom protokolu IP. Používateľovi…

Armádny Magazín

Irak ohlásil nákup ruských raketových systémov S-400. USA začali sťahovať svoje systémy Patriot

0 icon

Irak, 20. júna 2021 (AM) – Po zámeroch Iraku kúpiť skupinu ruských raketových systémov S-400 začali USA sťahovať svoje systémy Patriot.   V Iraku nedávno umiestnené americké protilietadlové raketové systémy Patriot budú z územia tejto blízkovýchodnej krajiny stiahnuté . V budúcom

Turecko chce v Azerbajdžane vojenskú základňu. Lavrov rázne odpovedal

0 icon

Turecko, 19. júna 2021 (AM) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan oznámil možnosť otvorenia vojenskej základne na území Azerbajdžanu, informuje NTV. Bolo by to možné v rámci rozvoja vzťahov medzi oboma krajinami, čo bolo potvrdené podpísaním príslušného dokumentu v Šuši. „Nešlo by to nad rámec ustanov

Izraelský vojenský expert Kedmi: Analýza stretnutia prezidentov v Ženeve a čo možno očakávať v budúcnosti

0 icon

Izrael, 18. júna 2021 (AM) – Samit sa skončil. Ženeva sa ochladzuje za silným prílivom významných politických osobností a odborníkov a rôznych veľvyslancov. Bolo to zaujímavé. Bolo to realistické a vôbec nie také, aké mnohí očakávali.   Liberáli a Ukrajinci bezpochyby zažívajú tragédiu, čo je celkom pochopiteľné. Pretože ako zaobch

USA ukázali útok ničiteľa raketových systémov ​​S-400 na nepriateľskom ostrove. video

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Americká armáda ukázala video, ktoré ukazuje, ako sa bude používať raketa Precision Strike Missile (PrSM), ktorá sa považuje za potenciálneho ničiteľa ruských PVO systémov vrátane S-400. Podľa scenára sa zbrane použili na fiktívnom ostrove obsadenom nepriateľom.   Video ukazuje, ako na ostrov najskôr zosadnú tra

Irán náhle otočil svoje vojnové lode k pobrežiu Izraela. Hrozí ďalšia ofenzíva v Gaze?

0 icon

Irán, 19. júna 2021 (AM) – Skupina iránskych vojnových lodí nachádzajúcich sa v Atlantickom oceáne nečakane zmenila smer a smeruje do Stredozemného mora. Podľa sýrskych informačných zdrojov môžu iránske lode demonštrovať Izraelu svoju prítomnosť v blízkosti izraelských hraníc, pravdepodobne môžu vplávať aj do sýrskych prístavov.   Je pozoruhodné,

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali