Mika: Bratislava nie je startup, veľa veciam chýba len realizácia

Bratislava 6. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)

 

Bratislava nie je startup. Veľa vecí je už pripravených, len ich treba začať realizovať. Na magistráte pracuje množstvo schopných ľudí, potrebujú mať však dobré vedenie. V rozhovore pre TASR to povedal nezávislý kandidát na primátora Bratislavy Václav Mika. Rodák z Trenčína tvrdí, že problémy hlavného mesta sú už dávno známe, ale neriešené

Na snímke Václav Mika

–Ste bývalým generálnym riaditeľom RTVS, v minulosti ste zakladali Rádio Expres a neskôr viedli televíziu Markíza. Prečo sa chcete stať primátorom Bratislavy?–

Bratislave je mesto, ktoré mi dalo všetky životné šance. Tu som študoval, pracoval a realizoval všetky svoje projekty. Najmä ten posledný príbeh v RTVS bola práca vo verejnom sektore. Z viacerých ponúk som sa rozhodol uplatniť svoje manažérske skúsenosti z praxe práve na úrovni mesta a vrátiť tak Bratislave, čo jej dlhujem. Chcem zabojovať o dôveru Bratislavčanov. Bratislave chýba stratégia a ja to chcem zmeniť.

 

–V komunálnej politike nemáte skúsenosti. Kandidujete ako nezávislý. Vylučujete skrytú podporu politických strán či záujmových skupín? Ako budete financovať svoju kampaň?–

Mám za sebou príbeh, ktorý mi umožňuje byť nezávislým kandidátom a bez akejkoľvek politickej podpory. Kampaň si zaplatím z väčšej časti sám. Mám aj podmienky, za ktoré môžem prijímať sponzorské dary, ale sú veľmi prísne. Vylučujú osoby či subjekty, ktoré majú akékoľvek vzťahy s mestom, alebo boli naviazané na prácu, ktorú som v minulosti robil.

 

–Akým spôsobom chcete zlepšiť riadenie a financovanie hlavného mesta?–

Sú tu dve krivdy. Prvá je, že výpočet podielových daní nevychádza z reálneho počtu obyvateľov Bratislavy, ale zo štatistiky. Tu je disproporcia takmer 50.000 ľudí, čo vytvára potenciálny príjem rozpočtu 15 miliónov eur. Tu je nevyhnutné, aby metodika bola spravodlivá pre Bratislavu, a to buď ju zmeniť, alebo v roku 2021 korektne sčítať Bratislavčanov. Druhou krivdou je, že v hlavnom meste žije o 200.000 ľudí viac, v porovnaní s počtom ľudí s trvalým pobytom v Bratislave. Títo ľudia nie sú Bratislavčania a mesto za nich nedostáva peniaze. My ich však musíme motivovať prihlásiť si tu trvalý pobyt, a to tak, že byť Bratislavčanom sa stane výhodné. Bratislava musí mať aj vlastnú kapitolu v štátnom rozpočte na plnenie všetkých funkcií hlavného mesta. Zároveň sú tu aj štrukturálne fondy, ktorými môžeme spolufinancovať projekty električkových radiál, parkovacích domov, cyklotrás či projekty na zeleň.

 

–Hlavným problémom Bratislavy je doprava, ako ho chcete riešiť? –

Doprava potrebuje strategické vedenie. Nosný dopravný systém v meste je koľajový, preto treba opravovať a budovať električkové radiály. Bez diskusie treba dokončiť do konca funkčného obdobia budúceho primátora projekt predĺženia električkovej trate Bosákova-Janíkov dvor v Petržalke. Zároveň sa môžu budovať ďalšie radiály, Zlaté piesky – Vajnory či Dúbravka-Bory-Devínska Nová Ves. Tieto projekty spĺňajú parameter – zaparkuj a cestuj. Záchytné parkoviská musia byť na vstupných bodoch do mesta. To je jediný spôsob, aby do mesta nešli autá, ktoré tam nemajú prečo byť. Aj cestná infraštruktúra potrebuje systémové riešenia. Cesty nemožno chaoticky opravovať každý rok, ale treba vytvoriť podmienky, aby infraštruktúra fungovala roky. Zároveň v rámci toho riešiť vodozádržné opatrenia, zeleň, stavebne oddelené cyklotrasy a svetloodrazivé chodníky.

 

–Bratislava má schválenú parkovaciu politiku, doteraz však mestskí poslanci neodsúhlasili jej spustenie. Mnohí práve reguláciu v parkovaní označujú ako riešenie pre kolabujúcu bratislavskú dopravu. Vnímate to tak aj vy? Presadili by ste spustenie parkovacej politiky?–

Parkovanie musí byť prioritne zabezpečené pre rezidentov. Nepokračoval by som však v dokumente, ktorý vytvorilo súčasné vedenie mesta. Nebol zverejnený celý oficiálny audit, čo je absolútne netransparentné. Bratislavčania musia vedieť, aké sú podmienky parkovacej politiky. Ja si neviem predstaviť schvaľovať politiku, o ktorej Bratislavčania nie sú informovaní, to je vylúčené a v príkrom rozpore s transparentnosťou. Na parkovaciu politiku musí byť dohoda mestských častí a tá dnes nie je. Mnoho vecí je vypracovaných a dobrých, len to treba začať realizovať. Je potrebná dohoda. Parkovacia politika sa musí stihnúť spustiť skôr ako za štyri roky. Z čoho neustúpim, je prednosť a výhodnosť pre rezidentov.

 

–V rámci dopravy je dôležitá aj MHD, ako vidíte jej budúcnosť?–

Pre ľudí je dôležité, aby bola verejná doprava efektívna, teda rýchla, dostupná a bezpečná. Ľudia nepresadnú z áut do MHD, keď nebude dobre fungovať. Je preto potrebné zaviesť inteligentné križovatky s preferenciou električiek, budovať BUS pruhy a neprerušované a stavebne oddelené cyklotrasy, ktoré by v ideálnom prípade kopírovali trasu električkových radiál.

 

– Tvrdíte, že sa Bratislava rozvíja bez vlastnej stratégie. Aký trend by mala mať v rozvoji a v komunikácii s developermi?–

Mesto dnes nie je sebavedomé a silné vo vzťahu k developerom. Ono má určovať pravidlá, ktoré však musia existovať. V mojom programe preto rátam s Inštitútom strategického rozvoja mesta, ktorý má byť hlavný odborný garant v tejto oblasti. Má zhŕňať všetky dáta, ktoré mesto musí mať, o počte ľudí či áut a ich pohybe, ale aj štruktúre i stave zelene, a zároveň ich analyzovať. Z toho vychádza hlavný dokument – digitálny územný plán. To sú dáta, ktoré vás buď pustia, alebo nie.

 

–V sociálnej oblasti navrhujete vytvoriť post ombudsmana pre seniorov a znevýhodnených občanov. Čo chcete presadiť pre dôchodcov, ale aj mladých ľudí a rodiny s deťmi?–

V roku 2020 bude v Bratislave 100.000 seniorov. Bude to najväčšia demografická zložka našej spoločnosti, ale možno s najslabším hlasom. Post ombudsmana je len jedna cesta k tomu, aby bol pri primátorovi človek, ktorý má priamy vzťah so seniormi. Dôchodcom treba vytvárať podmienky, aby sa do verejného života zapájali. Mesto sa o nich musí starať a podporovať zariadenia určené na starostlivosť o seniorov. Pre každého Bratislavčana by malo byť tiež legitímne, aby si od mesta žiadal pre svoje dieťa miesto v materskej škole. Magistrát musí vytvárať viac miest priateľských pre rodiny s deťmi. Kde vidíte rodiny s deťmi ako sa hrajú, tam je dobre miesto na život. Chcem, aby bolo takých miest v Bratislave čo najviac, nakoniec som rodič a táto téma mi je blízka.

 

–V prípade kultúry chcete vybudovať nové PKO, potrebuje ho Bratislava?–

Pre mňa je mestský kultúrny stánok niečo, čo som zažil a čo je súčasťou kultúrneho života mesta a musí opäť vzniknúť. V programe mám okamžité vytypovanie priestoru na jeho vybudovanie. Alternatív je niekoľko. Viem si predstaviť, že ak získam vo voľbách dôveru, tak počas môjho funkčného obdobia takýto stánok aj vznikne. S PKO mám osobný príbeh. Za mojej éry v televízii Markíza sme vrátili život do PKO vďaka projektu Let’s Dance. Za tých päť rokov do tohto priestoru chodili tisícky ľudí a dali sme mu naozaj hodnotu kultúrneho stánku. Potom PKO zbúrali bez náhrady a s požehnaním súčasného vedenia mesta. Vtedy sme preniesli Let’s Dance do Starej tržnice, ktorá ožila a žije dodnes. PKO takýto príbeh úspechu nemá. Je síce krásne hovoriť, že Bratislava bude mať planetárium pre asi 200 ľudí, ale spomínam si na časy, kedy v PKO tancovalo 1200 ľudí naraz. A z toho mi je smutno.

 

–Téma životného prostredia a zmeny klímy sa citeľnejšie dotýka aj Bratislavy, aké riešenia v tejto oblasti navrhujete?–

Chcem v spolupráci so štátom i tretím sektorom zriadiť Národný park Bratislavy. Je to idea, ako zrealizovať z kombinácie mestských, štátnych i súkromných lesov a daru, ktorý máme v lužných lesoch či vinohradoch, národný park. Jednak ochráni to, čo máme v dedičstve lesa a zároveň ho aj zveľadí. Zeleň je najlepšia odpoveď na klimatické zmeny. Týka sa to aj priamo centra mesta, kde zeleň znižuje teplotu, pohlcuje prach i hluk. Súčasťou každého stavebného povolenia by malo byť, že sa stavebník zaviaže zaviesť opatrenia na eliminovanie dôsledkov zmeny klímy.

 

–Ľudia sa podľa vás v Bratislave cítia menej bezpečne, ako v minulosti. Prečo si to myslíte a ako to chcete zmeniť?–

Dokonca cítia, že nie je k nim mesto priateľské. V centre sa vyskytujú takzvané no-go zóny, kde sa neodporúča večer chodiť. Je to varovné a treba sa tomu postaviť. Mesto má mestskú políciu, ktorú treba posilniť technologicky, personálne i finančne. Aktívnejšie treba spolupracovať aj so štátnou políciou a realizovať preventívne opatrenia, ako je funkčný kamerový systém. Riešenie vidím aj v skultúrňovaní verejných priestorov.

 

–Ako vnímate fungovanie mestských podnikov a aké zmeny navrhujete v ich riadení?–

Do mestských podnikov sa musí priniesť parameter – hodnota za peniaze. Bratislavčania majú právo vedieť všetko o fungovaní mesta, oni sú jeho akcionári. Priniesol by som do tejto oblasti transparentnosť aj nad rámec zákona. Chcem zaviesť aj individuálnu zodpovednosť.

 

–Ak by ste vo voľbách uspeli, koho by ste si so sebou priniesli na úrad a ako by ste nastavili spoluprácu s mestskými poslancami a bratislavskými starostami?–

Bratislava nie je startup. Mnohé veci sú pripravené, len ich treba začať realizovať. Na magistráte pracuje množstvo schopných ľudí, ktorí len potrebujú dobré vedenie. V prvom rade urobím všetko preto, aby som s nimi nadviazal spoluprácu. Vždy som si však do každej pozície doniesol svoj vlastný manažment a urobil by som to aj v tomto prípade. Ak získam dôveru ľudí, stretol by som sa so všetkými členmi zastupiteľstva a novozvolenými starostami a hľadal dohodu. Spolupráca je nevyhnutná.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ani po 14-tich mesiacoch nemôžu niektorí gastropodnikatelia požiadať o pomoc so zníženými tržbami

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ani po 14 mesiacoch nemôžu strední a veľkí podnikatelia v gastre a cestovnom ruchu požiadať o pomoc so zníženými tržbami. Konštatovala to v stredu iniciatíva Zachráňme gastro!. Títo podnikatelia už dávnejšie dosiahli podľa iniciatívy strop pomocí s nájomným a zníženými tržbami vo výške 800-tisíc…

Globsec: Ministri zahraničných vecí V4 hovorili o pandémii a budúcnosti EÚ. Experti diskutovali o zhoršujúcich sa vzťahoch medzi USA a Ruskom

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, AP-Bernd von Jutrczenka, SITA/AP-Alexander Zemlianichenko)   Ministri zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v stredu na konferencii GLOBSEC 2021 Bratislava Forum vyzdvihli tvrdú prácu a zodpovednosť pri rozvoji EÚ za posledné roky. Hovorili aj o postupe EÚ a jednotlivých členských krajín počas koronavírusovej…

Investície do inovácií a digitálnej ekonomiky pomôžu prekonať koronakrízu, tvrdí ministerka Remišová

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Na prekonanie koronakrízy budú veľmi dôležité investície do inovácií a digitálnej ekonomiky. V panelovej diskusii na konferencii Globsec 2021 Bratislava Forum to dnes povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová, podľa ktorej Slovensko potrebuje vytvoriť podmienky pre digitálnu transformáciu všetkých oblastí…

Experti na GLOBSEC-u diskutovali o zhoršujúcich sa vzťahoch medzi USA a Ruskom

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Vzťahy medzi USA a Ruskom sa v krátkom čase napraviť nepodarí. Vyplýva to zo stredajšej diskusie expertov, ktorá sa v rámci bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2021 Bratislava Forum konala v spolupráci s pražskou Knižnicou Václava Havla V Ženeve zároveň v rovnaký deň prebehlo stretnutie…

Čistý dlh Slovenska bude podľa rozpočtovej rady ďalej rásť

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Čistý dlh Slovenska bude ďalej rásť, pretože vláda nemá plán konsolidácie. Skonštatovala to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Podľa odhadu vzrastie čistý dlh z úrovne 43,6 % HDP v roku 2018 na 59,1 % HDP v roku 2024 „Hlavným dôvodom pokračujúceho nárastu dlhu je…

Nemocniciam združeným v Asociácii nemocníc Slovenska stále nevyplatili peniaze na hospodársku mobilizáciu za február až apríl

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) upozorňuje na pozastavenie vyplácania finančných prostriedkov na výdavky určené na hospodársku mobilizáciu v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny pandémie koronavírusu. Do dnešného dňa neboli nemocniciam združeným v ANS vyplatené finančné prostriedky za mesiace február až…

Slovenská advokátska komora: Advokátovi Mariana Kočnera podmienečne pozastavili výkon funkcie za „motáky“

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Advokátovi Andrejovi Š., ktorý zastupoval podnikateľa Mariana K. v občianskoprávnych sporoch, pozastavila Slovenská advokátska komora (SAK) výkon advokácie na obdobie jedného roka s podmienečným odkladom na rovnakú dobu. Komora o tom informuje v bulletine na svojej internetovej stránke. Ako prvý na záležitosť upozornil…

Tóth mieri do Tokia na dve rozlúčky: „Už cítim šteklenie“

0 icon

Štrba 16. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Obhajoba zlatej medaily, ale i rozlúčky s vlastnou kariérou aj disciplínou. K týmto métam mieri slovenský chodec Matej Tóth, ktorý je v plnej príprave na OH 2020 v Tokiu (23. júla 2021 - 8. augusta 2021). "Je to zvláštne, lebo veľa vecí už…

V Berlíne došlo k potýčkam medzi políciou a prívržencami krajnej ľavice

0 icon

Berlín 16. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Jörg Carstensen)   Desiatky policajtov utrpeli v stredu v nemeckej metropole Berlín zranenia pri potýčkach, do ktorých sa dostali s prívržencami krajnej ľavice, ktorí už roky obývajú jednu z tamojších budov. Polícia nasadila vodné delo na uhasenie požiarov, ktoré tam squatteri zapálili, a použila tiež obrnené…

Portugalsko eviduje najviac infekcií od februára

0 icon

Lisabon 16. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Armando Franca)   Portugalsko zažíva nárast prípadov nákazy koronavírusom. V stredu v krajine potvrdili prírastok 1 350 nových infekcií, čo je najvyšší denný počet od februára. Podľa odborníkov za nárastom môže byť delta variant koronavírusu, ktorý po prvý raz identifikovali v Indii Len v regióne Lisabonu…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Lehotský st.

Diplomati a „diplomati“

0icon

Ak niekto hovorí vyhýbavo, neurčito, akoby si nechával pre ďalší vývoj udalostí nejakú rezervu, povie sa – hovoril diplomaticky. Ak niekto hneď „vytrúbi“ svoj názor na vec, na ktorú možno mať rôzne názory, nie je diplomatom, hoci by na to aj mal papier. Aby sme nešli ďaleko, priam žiarivý príklad…

Pavol Lazar

Medzinárodný rovnaký meter

0icon

SPRAVODLIVOSŤ NA MEDZINÁRODNOM POLI Rovnaký meter absentuje všade. Nielen na Slovensku, aj keď našu otčinu môžeme z mnohých dôvodov považovať za lídra vo všeobecnom vzťahu k občanom. Dnes prebehla zahraničnými médiami správa o tom, že Saudská Arábia popravila mladíka po 6tich rokoch väzenia za účasť na protištátnom proteste, ktorého sa…

Dominik Liška

Poľské peniaze pre bieloruský rozhlas

0icon

Fotky google drive Učet Piotr Dzik Poslanec poľského mesta Gdansk zverejnil príspevok na Facebooku, kde hovorí, že štátne peniaze utrácajú na protesty v zahraničí, a nie na blahobyt mesta. Nejednoznačné vyhlásenie pre úradníka… Myslím si, že tu sú čitatelia, ktorým osud naši

Štefan Harabin

Biden poslušne pricupkal do Európy za Putinom

0icon

Nie Putin, prezident Ruskej federácie odišiel do Ameriky za Bidenom, ale Biden, prezident rozdelených a rozpadajúcich sa Spojených štátov amerických prichádza do Európy za Putinom 16. júna 2021. Vo vzťahoch veľmoci, resp. superveľmoci vždy cestuje slabší za silnejším. O dva týždne na to odlietajú „dve marionety, Mekelová a Zelenskyj“, každý samostatne, do USA…

Pavel Jacz

Aké hodinky, taký minister! Pán Mikulec, myslíte si to isté? Väčšina určite áno.

0icon

Problémy ministra vnútra sa začínajú kopiť. Lapá ho jeho zaujímavá minulosť. Jeho vysvetlenia oficiálnych záznamov komentuje slovami vykonštruované a Fico je klamár, chrapúň a gauner. To nám všeličo vysvetľuje, nie však podstatu problému. Oháňa sa rozsudkami súdov, na ktoré v iných reakciách haní a odsudzuje a to podľa toho, ako…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu: 3. časť

0 icon

Pokračujeme v poradí treťou časťou článku z mini série s názvom Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu. Každý pokus vyzistiť informácie skončil rovnakou výhovorkou, že „všetky zariadenia a písomnosti“ sú zničené. Briti nedokázali z českých robotníkov zo Škodovky dostať žiadne informácie, zatiaľ čo Američania mali čiastočný úspech. Podarilo sa im zaistiť dve rakety a určité vedecké údaje. Ďalšími…

Nebaví ťa beh, ale chceš sa hýbať? Chôdza je tvoja cesta

0 icon

Chôdza má viac výhod ako beh. Je to najlepšie fyzické cvičenie bez ohľadu na vek. Je prospešné pre ľudí, ktorí trpia srdcovými chorobami, cukrovkou alebo inými chronickými chorobami. Možno si rozmýšľal nad tým, že začneš behať, ale nebaví ťa to. Prechádzka je vhodná naozaj pre každého. Obézni ľudia teda nemôžu…

Najfascinujúcejšie fotografie z celej planéty

0 icon

Svet nás nikdy neprestane fascinovať - ​​a my o tom máme dôkaz! Možno sa vydáš na prechádzku do lesa a potuluješ sa po stopách dinosaura starých asi 150 miliónov rokov alebo po dúhovom bazéne. Toto sú dôvody, prečo vždy potrebujeme vidieť a zažiť viac z našej planéty, ktorá je, samozrejme, vzácna, úžasná…

TOP10+: Frajerskí rodičia minulosti, za ktorých by si sa nehanbil ani teraz (možno)

0 icon

Možno aj ty si niekedy rozmýšľal nad tým, aké to bolo vyrastať v dobe našich rodičov. Niektorí frajerskí jedinci oprášili staré fotky a je sa na čo pozerať. "Keď sme my boli mladí, tak sme nemali toľko vecí ako máš ty","Nemali sme toľko možností", "Telefóny neboli" a podobné reči si…

Aké je tajomstvo šťastia? Kupujte zážitky, nie materiálne veci

0 icon

Žijeme v materialistickej ére a naučili sme sa milovať a vážiť si veci, ktoré si môžme kúpiť. Prečo ale tieto veci staviame na piedestál, podľa ktorého posudzujeme, kam sme to v živote dotiahli? To predsa nie je ukazovateľ šťastia! Aké tajomstvo sa teda schováva za šťastím? Všetci máme občas pocit, že…

Vo svete IT

Na internete vyčíňa nový malvér s názvom SolarMarker. Takto sa mu môžete vyhnúť!

0 icon

Výsledky vyhľadávania v rôznych internetových vyhľadávačoch nemusia byť úplne bezpečné aj keď sa tak na prvý pohľad mohli javiť. Dokazujú to najnovšie informácie zverejnené aj bezpečnostnými výskumníkmi spoločnosti Microsoft. Tí na sociálnej sieti Twitter len prednedávnom upozornili na nový malvér s názvom SolarMarker, ktorý sa snaží preraziť práve cez vyhľadávanie…

Vedci zachytili vzácny prípad: Trojica galaxií na kolíznom kurze môže viesť k zrážke dvoch supermasívnych čiernych dier

0 icon

Vedci z University of Maryland objavili skupinu troch galaxií, ktoré sa zlučujú dokopy. Zaujímavosťou v tomto prípade je, že v skupine galaxií by sa mohli nachádzať až dve aktívne supermasívne čierne diery, píše portál Universe Today. Udalosť, ktorá bola zaznamenaná najmenej 5 observatóriami umožní vedcom zistiť, čo sa bude diať v prípade, že do…

Aplikácia Fotky od Google dostala novú funkciu „Kôš“. Ako funguje a kde ju nájdete?

0 icon

Aplikácia Fotky od Google vo všeobecnosti patrí medzi populárnych správcov fotografií a videí, prípadne ďalšie multimediálneho obsahu v smartfóne. Začiatkom tohto mesiaca sa jej dostalo extra negatívnej pozornosti. Dôvodom je, že Google obmedzil bezplatný taríf pre ukladania fotografií a videí na 15GB, pričom doposiaľ mali používateľa k dispozícii neobmedzený ukladací…

Xiaomi rozširuje spojenectvo so Samsungom: Komunikácia medzi smartfónmi bude jednoduchšia!

0 icon

Spolupráca dvoch veľkých výrobcov na trhu Androidu bude čoskoro rozšírená. I keď na trhu sa čínske Xiaomi a juhokórejský Samsung zdajú ako rivali, v skutočnosti usilovne pracujú na prepojenosti smartfónov. Práve juhokórejský gigant by sa mal čoskoro pridať medzi podporované smartfóny aplikácie Mi Share, ktorá je prostriedkom pre zdieľanie súborov…

RECENZIA: Huawei P Smart 2021 je cenovo dostupný smartfón, ktorý zaujme špecifickú skupinu používateľov

0 icon

Nedávno mi prešiel rukami smartfón Samsung Galaxy A52 5G, s ktorým som sa mal možnosť bližšie zoznámiť. Ide o zariadenie, ktoré pri pohľade na cenovku patrí medzi drahšie smartfóny a bolo to na skúsenostiach so zariadením skutočne aj poznať. Najnovšie by som vám rád sprostredkoval skúsenosti so zariadením Huawei P…

Armádny Magazín

"Dnes sa začína v Bratislave najväčší sabat militaristov" Chmelár o konferencii Globsec

0 icon

Slovensko, 16. júna 2021 (AM) – Slovenský politický analytik Eduard Chmelár pri príležitosti bratislavského fóra Globsec zverejnil na sociálnej sieti svoj pohľad na celú vec. Akciu napríklad označil za "najväčší sabat militaristov".   Chmelár v prísp

V USA vyhlásili prípravu na prvú arktickú vojnu

0 icon

USA, 16. júna 2021 (AM) – Dňa 29. mája americký list National Interest napísal, že Spojené štáty americké sa spolu s mnohými štátmi sveta aktívne pripravujú na vojenský konflikt v arktickom regióne.   Autor článku Chris Osborne poznamenal, že Pentagon je znepokojený topením ľadovcov v Arktíde, čo otvára nové vodné trasy a teda aj príležito

Ak chceš mier, pripravuj sa na vojnu. Vo svete stúpa počet jadrových zbraní

0 icon

Švédsko, 16. júna 2021 (AM) –Jadrové mocnosti zvýšili v roku 2020 počet rozmiestnených bojových hlavíc, hovorí sa v novej správe Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI) o súčasnom stave výzbroje, odzbrojenia a svetovej bezpečnosti.   "Podľa odhadu stúpol počet jadrových bojových hlavíc rozmiestnených v

Pred 150 rokmi sa narodil Fedor Tokarev konštruktér ručných zbraní, tvorca legendárnej pištole TT

0 icon

Rusko, 16. júna 2021 (AM) – 14. júna si pripomíname 150. výročie narodenia sovietskeho dizajnéra, ktorý vytvoril asi 150 modelov ručných zbraní Fedor Vasilievič  Tokarev sa narodil 14. júna 1871 v dedine Jegorlyskskaja (oblasť Donskej armády, Ruská ríša, teraz na území okresu Jegorlyk v Rostovskej oblasti Ruskej federácie) v kozáckej rodine.…

Turecká rozviedka chytila obzvlášť nebezpečného teroristu - finančníka Islamského štátu pre Európu

0 icon

Turecko, 16. jún 2021 (AM) – Turecké špeciálne služby zaistili a priviezli zo Sýrie do Turecka jedného z vodcov teroristickej organizácie Islamský štát (ISIS) Kasima Gulera, hľadaného „červeným obežníkom“ Interpolu. Informovala o tom dnes 15. júna štátna tlačová agentúra Anadolu.   Podľa zdrojov v bezpečnostných štruktúrach bola úspešná operácia v

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali