Mika: Bratislava nie je startup, veľa veciam chýba len realizácia

Bratislava 6. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)

 

Bratislava nie je startup. Veľa vecí je už pripravených, len ich treba začať realizovať. Na magistráte pracuje množstvo schopných ľudí, potrebujú mať však dobré vedenie. V rozhovore pre TASR to povedal nezávislý kandidát na primátora Bratislavy Václav Mika. Rodák z Trenčína tvrdí, že problémy hlavného mesta sú už dávno známe, ale neriešené

Na snímke Václav Mika

–Ste bývalým generálnym riaditeľom RTVS, v minulosti ste zakladali Rádio Expres a neskôr viedli televíziu Markíza. Prečo sa chcete stať primátorom Bratislavy?–

Bratislave je mesto, ktoré mi dalo všetky životné šance. Tu som študoval, pracoval a realizoval všetky svoje projekty. Najmä ten posledný príbeh v RTVS bola práca vo verejnom sektore. Z viacerých ponúk som sa rozhodol uplatniť svoje manažérske skúsenosti z praxe práve na úrovni mesta a vrátiť tak Bratislave, čo jej dlhujem. Chcem zabojovať o dôveru Bratislavčanov. Bratislave chýba stratégia a ja to chcem zmeniť.

 

–V komunálnej politike nemáte skúsenosti. Kandidujete ako nezávislý. Vylučujete skrytú podporu politických strán či záujmových skupín? Ako budete financovať svoju kampaň?–

Mám za sebou príbeh, ktorý mi umožňuje byť nezávislým kandidátom a bez akejkoľvek politickej podpory. Kampaň si zaplatím z väčšej časti sám. Mám aj podmienky, za ktoré môžem prijímať sponzorské dary, ale sú veľmi prísne. Vylučujú osoby či subjekty, ktoré majú akékoľvek vzťahy s mestom, alebo boli naviazané na prácu, ktorú som v minulosti robil.

 

–Akým spôsobom chcete zlepšiť riadenie a financovanie hlavného mesta?–

Sú tu dve krivdy. Prvá je, že výpočet podielových daní nevychádza z reálneho počtu obyvateľov Bratislavy, ale zo štatistiky. Tu je disproporcia takmer 50.000 ľudí, čo vytvára potenciálny príjem rozpočtu 15 miliónov eur. Tu je nevyhnutné, aby metodika bola spravodlivá pre Bratislavu, a to buď ju zmeniť, alebo v roku 2021 korektne sčítať Bratislavčanov. Druhou krivdou je, že v hlavnom meste žije o 200.000 ľudí viac, v porovnaní s počtom ľudí s trvalým pobytom v Bratislave. Títo ľudia nie sú Bratislavčania a mesto za nich nedostáva peniaze. My ich však musíme motivovať prihlásiť si tu trvalý pobyt, a to tak, že byť Bratislavčanom sa stane výhodné. Bratislava musí mať aj vlastnú kapitolu v štátnom rozpočte na plnenie všetkých funkcií hlavného mesta. Zároveň sú tu aj štrukturálne fondy, ktorými môžeme spolufinancovať projekty električkových radiál, parkovacích domov, cyklotrás či projekty na zeleň.

 

–Hlavným problémom Bratislavy je doprava, ako ho chcete riešiť? –

Doprava potrebuje strategické vedenie. Nosný dopravný systém v meste je koľajový, preto treba opravovať a budovať električkové radiály. Bez diskusie treba dokončiť do konca funkčného obdobia budúceho primátora projekt predĺženia električkovej trate Bosákova-Janíkov dvor v Petržalke. Zároveň sa môžu budovať ďalšie radiály, Zlaté piesky – Vajnory či Dúbravka-Bory-Devínska Nová Ves. Tieto projekty spĺňajú parameter – zaparkuj a cestuj. Záchytné parkoviská musia byť na vstupných bodoch do mesta. To je jediný spôsob, aby do mesta nešli autá, ktoré tam nemajú prečo byť. Aj cestná infraštruktúra potrebuje systémové riešenia. Cesty nemožno chaoticky opravovať každý rok, ale treba vytvoriť podmienky, aby infraštruktúra fungovala roky. Zároveň v rámci toho riešiť vodozádržné opatrenia, zeleň, stavebne oddelené cyklotrasy a svetloodrazivé chodníky.

 

–Bratislava má schválenú parkovaciu politiku, doteraz však mestskí poslanci neodsúhlasili jej spustenie. Mnohí práve reguláciu v parkovaní označujú ako riešenie pre kolabujúcu bratislavskú dopravu. Vnímate to tak aj vy? Presadili by ste spustenie parkovacej politiky?–

Parkovanie musí byť prioritne zabezpečené pre rezidentov. Nepokračoval by som však v dokumente, ktorý vytvorilo súčasné vedenie mesta. Nebol zverejnený celý oficiálny audit, čo je absolútne netransparentné. Bratislavčania musia vedieť, aké sú podmienky parkovacej politiky. Ja si neviem predstaviť schvaľovať politiku, o ktorej Bratislavčania nie sú informovaní, to je vylúčené a v príkrom rozpore s transparentnosťou. Na parkovaciu politiku musí byť dohoda mestských častí a tá dnes nie je. Mnoho vecí je vypracovaných a dobrých, len to treba začať realizovať. Je potrebná dohoda. Parkovacia politika sa musí stihnúť spustiť skôr ako za štyri roky. Z čoho neustúpim, je prednosť a výhodnosť pre rezidentov.

 

–V rámci dopravy je dôležitá aj MHD, ako vidíte jej budúcnosť?–

Pre ľudí je dôležité, aby bola verejná doprava efektívna, teda rýchla, dostupná a bezpečná. Ľudia nepresadnú z áut do MHD, keď nebude dobre fungovať. Je preto potrebné zaviesť inteligentné križovatky s preferenciou električiek, budovať BUS pruhy a neprerušované a stavebne oddelené cyklotrasy, ktoré by v ideálnom prípade kopírovali trasu električkových radiál.

 

– Tvrdíte, že sa Bratislava rozvíja bez vlastnej stratégie. Aký trend by mala mať v rozvoji a v komunikácii s developermi?–

Mesto dnes nie je sebavedomé a silné vo vzťahu k developerom. Ono má určovať pravidlá, ktoré však musia existovať. V mojom programe preto rátam s Inštitútom strategického rozvoja mesta, ktorý má byť hlavný odborný garant v tejto oblasti. Má zhŕňať všetky dáta, ktoré mesto musí mať, o počte ľudí či áut a ich pohybe, ale aj štruktúre i stave zelene, a zároveň ich analyzovať. Z toho vychádza hlavný dokument – digitálny územný plán. To sú dáta, ktoré vás buď pustia, alebo nie.

 

–V sociálnej oblasti navrhujete vytvoriť post ombudsmana pre seniorov a znevýhodnených občanov. Čo chcete presadiť pre dôchodcov, ale aj mladých ľudí a rodiny s deťmi?–

V roku 2020 bude v Bratislave 100.000 seniorov. Bude to najväčšia demografická zložka našej spoločnosti, ale možno s najslabším hlasom. Post ombudsmana je len jedna cesta k tomu, aby bol pri primátorovi človek, ktorý má priamy vzťah so seniormi. Dôchodcom treba vytvárať podmienky, aby sa do verejného života zapájali. Mesto sa o nich musí starať a podporovať zariadenia určené na starostlivosť o seniorov. Pre každého Bratislavčana by malo byť tiež legitímne, aby si od mesta žiadal pre svoje dieťa miesto v materskej škole. Magistrát musí vytvárať viac miest priateľských pre rodiny s deťmi. Kde vidíte rodiny s deťmi ako sa hrajú, tam je dobre miesto na život. Chcem, aby bolo takých miest v Bratislave čo najviac, nakoniec som rodič a táto téma mi je blízka.

 

–V prípade kultúry chcete vybudovať nové PKO, potrebuje ho Bratislava?–

Pre mňa je mestský kultúrny stánok niečo, čo som zažil a čo je súčasťou kultúrneho života mesta a musí opäť vzniknúť. V programe mám okamžité vytypovanie priestoru na jeho vybudovanie. Alternatív je niekoľko. Viem si predstaviť, že ak získam vo voľbách dôveru, tak počas môjho funkčného obdobia takýto stánok aj vznikne. S PKO mám osobný príbeh. Za mojej éry v televízii Markíza sme vrátili život do PKO vďaka projektu Let’s Dance. Za tých päť rokov do tohto priestoru chodili tisícky ľudí a dali sme mu naozaj hodnotu kultúrneho stánku. Potom PKO zbúrali bez náhrady a s požehnaním súčasného vedenia mesta. Vtedy sme preniesli Let’s Dance do Starej tržnice, ktorá ožila a žije dodnes. PKO takýto príbeh úspechu nemá. Je síce krásne hovoriť, že Bratislava bude mať planetárium pre asi 200 ľudí, ale spomínam si na časy, kedy v PKO tancovalo 1200 ľudí naraz. A z toho mi je smutno.

 

–Téma životného prostredia a zmeny klímy sa citeľnejšie dotýka aj Bratislavy, aké riešenia v tejto oblasti navrhujete?–

Chcem v spolupráci so štátom i tretím sektorom zriadiť Národný park Bratislavy. Je to idea, ako zrealizovať z kombinácie mestských, štátnych i súkromných lesov a daru, ktorý máme v lužných lesoch či vinohradoch, národný park. Jednak ochráni to, čo máme v dedičstve lesa a zároveň ho aj zveľadí. Zeleň je najlepšia odpoveď na klimatické zmeny. Týka sa to aj priamo centra mesta, kde zeleň znižuje teplotu, pohlcuje prach i hluk. Súčasťou každého stavebného povolenia by malo byť, že sa stavebník zaviaže zaviesť opatrenia na eliminovanie dôsledkov zmeny klímy.

 

–Ľudia sa podľa vás v Bratislave cítia menej bezpečne, ako v minulosti. Prečo si to myslíte a ako to chcete zmeniť?–

Dokonca cítia, že nie je k nim mesto priateľské. V centre sa vyskytujú takzvané no-go zóny, kde sa neodporúča večer chodiť. Je to varovné a treba sa tomu postaviť. Mesto má mestskú políciu, ktorú treba posilniť technologicky, personálne i finančne. Aktívnejšie treba spolupracovať aj so štátnou políciou a realizovať preventívne opatrenia, ako je funkčný kamerový systém. Riešenie vidím aj v skultúrňovaní verejných priestorov.

 

–Ako vnímate fungovanie mestských podnikov a aké zmeny navrhujete v ich riadení?–

Do mestských podnikov sa musí priniesť parameter – hodnota za peniaze. Bratislavčania majú právo vedieť všetko o fungovaní mesta, oni sú jeho akcionári. Priniesol by som do tejto oblasti transparentnosť aj nad rámec zákona. Chcem zaviesť aj individuálnu zodpovednosť.

 

–Ak by ste vo voľbách uspeli, koho by ste si so sebou priniesli na úrad a ako by ste nastavili spoluprácu s mestskými poslancami a bratislavskými starostami?–

Bratislava nie je startup. Mnohé veci sú pripravené, len ich treba začať realizovať. Na magistráte pracuje množstvo schopných ľudí, ktorí len potrebujú dobré vedenie. V prvom rade urobím všetko preto, aby som s nimi nadviazal spoluprácu. Vždy som si však do každej pozície doniesol svoj vlastný manažment a urobil by som to aj v tomto prípade. Ak získam dôveru ľudí, stretol by som sa so všetkými členmi zastupiteľstva a novozvolenými starostami a hľadal dohodu. Spolupráca je nevyhnutná.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Za utorok potvrdili 94 nakazených

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Za utorok potvrdili 94 nakazených koronavírusom po 6 918 vykonaných PCR testoch. V nemocniciach pribudol jeden pacient, hospitalizovaných je tak 93 ľudí s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň. Počet obetí nestúpol. Prvou dávkou vakcíny zaočkovali bezmála 3 800 ľudí. Národné centrum zdravotníckych…

MZ: Na pandémiu išlo minulý rok zo štátneho rozpočtu viac ako 108 miliónov eur

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Minulý rok dosiahli výdavky zo štátneho rozpočtu v dôsledku pandémie výšku 108,43 milióna eur. V roku 2021 boli zatiaľ tieto výdavky vo výške 269,43 milióna eur. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Počas pandémie nového koronavírusu pôsobilo podľa komunikačného odboru…

V Berlíne zadržali Sýrčana podozrivého z vojnových zločinov a vraždy

0 icon

Berlín 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Muža podozrivého z vojnových zločinov, sedemnásobnej vraždy a ublíženia na tele zadržali v stredu na príkaz Spolkovej prokuratúry v nemeckej metropole Berlín. Spomínaných zločinov sa dopustil v Sýrii, informuje agentúra DPA Zadržaný Sýrčan je podozrivý, že v marci 2014 na jednom z námestí sýrskeho…

Bude strana Hlas volebným predátorom? Ako sa budú vyvíjať jej preferencie s blížiacimi sa voľbami a prečo?

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Kto bude v budúcich voľbách rozdávať karty? A aký bude osud strany Hlas-SD, ktorá posledný rok kraľovala prieskumom volebných preferencií s pravidelným výsledkom nad 20 percent? Prieskumná agentúra Vox Politico priniesla v utorok prekvapivý výsledok ich najnovšieho prieskumu volebných preferencií (písali sme o…

Peter Sagan sa teší na francúzske dobrodružstvo, TotalEnergies s ním mieria do World Tour

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Cole)   Slovenský cyklista Peter Sagan bude v roku 2022 súčasťou francúzskeho tímu TotalEnergies. Jeho šéf Jean-René Bernaudeau potvrdil niekoľkomesačné špekulácie o angažovaní trojnásobného majstra sveta, spolu podpísali dvojročný kontrakt. Odchodu Sagana do Francúzska predchádzal jeho oficiálny koniec v nemeckom tíme Bora-Hansgrohe po piatich rokoch…

V Prešove bude pápež slúžiť liturgiu, ktorú pozná ešte z Argentíny

0 icon

Prešov 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Pápež František počas svojej septembrovej návštevy Slovenska bude v Prešove slúžiť liturgiu sv. Jána Zlatoústeho. Podľa protosynkela prešovskej Gréckokatolíckej archieparchie Ľubomíra Petríka ide o bohoslužbu, ktorá Svätému Otcovi nie je neznáma. Ešte ako arcibiskup Jorge Mario Bergoglio, SJ bol totiž ordinárom pre veriacich východného…

Polícia: Občania by sa mali vyhnúť miestam, kde budú štvrtkové verejné zhromaždenia v Bratislave

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:HS)   Bratislavská polícia vyzýva občanov, ktorí sa neplánujú zúčastniť na verejných zhromaždeniach vo štvrtok 5. augusta v Bratislave, aby sa vyhli miestam ich konania. Apelujú aj na vodičov, aby sa tiež vyhli týmto miestam a rešpektovali pokyny polície. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného…

NAKA opäť zasahuje. V rámci akcie Mýtnik obvinila aj podnikateľa Výboha. Imrecze a Suchoba údajne vypovedajú aj na expremiéra Pellegriniho

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:Yahoo.com)   Polícia obvinila oligarchu Miroslava V. v kauze Mýtnik. Informoval o tom Denník N. V tejto súvislosti tiež Národná kriminálna agentúra (NAKA) od rána zasahuje a zadržala niekoľko osôb. Podľa Denníka N v rámci akcie Mýtnik zadržali aj bývalú šéfku finančnej správy Lenku Wittenbergerovú…

Novou správkyňou Sorosovej Nadácie otvorenej spoločnosti sa stala právnička Erdősová

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Novou správkyňou Sorosovej Nadácie otvorenej spoločnosti (NOS-OSF) sa stala právnička Andrea Erdősová. Vo vedení nadácie vystrieda Jána Orlovského, ktorý ju viedol do konca roku 2020. TASR o tom informovala Miroslava Širotníková z NOS-OSF Svoje pôsobenie v Nadácii otvorenej spoločnosti chce nová správkyňa zamerať na…

Nočná show: Mesiac bude pozorovanie meteorického roja Perzeíd rušiť iba minimálne

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Mesiac bude pozorovanie meteorického roja Perzeíd rušiť iba minimálne. Ako vysvetlila v tlačovej správe hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Katarína Gáliková, počas maxima aktivity roja bude Mesiac štyri dni po nove. Meteorický roj dosiahne maximálnu frekvenciu, približne 45 meteorov za hodinu, 12. augusta Rozloženie…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Štrba

Žiadosť na Ministerstvo zdravotníctva na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám

0icon

Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám chcem Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len MZ) požiadať o odpovede na nasledujúce otázky: 1) V januári MZ vydalo povolenie terapeurického použitia neregistrovaného lieku Ivermectin pre potreby zdravotníckych zariadení na šesť mesiacov. Keďže máme koniec tohto obdobia,…

Ivan Lehotský st.

Nie sme na „buzerplaci“

0icon

Maďar Miklós Horthy sa honosil titulom admirál, hoci nevelil žiadnej flotile, okrem nejakých dunajských bárok. Ak vychádzame z tejto skúsenosti z minulosti, smelo môžeme povedať, že aj my máme admirálov, dokonca troch: Naďa, Lengvarského a Klusa. Teda aspoň to tak vyzerá, podľa ich správania, ktoré pôsobí, akoby sa priam nadchýnali…

Boris Mesár

Je segregácia spásou pre nás neočkovaných ?

0icon

Ďalší dôležitý detail v téme „pandémie“ je v MSM ponechaný takmer bez povšimnutia. Ide o správy, že očkovaní sa stali zdrojom infekcie pre neočkovaných. Publikácia č. 1 Čoraz viac žien sa po očkovaní proti koronavírusu sťažuje na silné krvácanie. "... Americký profesor vykonal online prieskum ... a spôsobil lavínu: nespočetné…

Erik Majercak

Celý Covid je bublina. Návod, ktorý vás presvedčí na vlastnej koži za pár šupov

0icon

Ak jeden meter je jedným metrom zmeraným jedným dĺžkovým meradlom, tak by mal byť zmeraný ako jeden meter aj druhým dĺžkovým meradlom aj tretím aj štvrtým. Ak niečo nesedí, tak je chybné meradlo, alebo daná dĺžka nie je jeden meter Súhlasiť budete asi aj s tým, že keď má niekto Covid,…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Špión zo Scapa Flow: Potopenie lode Royal Oak 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou o skutočnom príbehu potopenia lode Royal Oak. Tento husársky kúsok si dovolila jedna z nemeckých ponoriek na čele s len 30 ročným kapitánom. Mali Nemci v Scapa Flow špióna? Kapitán ponorky - Prien si behom večera ešte všetko starostlivo preštudoval. Neskôr sa nechal počuť: „Pristúpil som k tomu ako k matematickej úlohe.“…

Otestuj sa! Toto je minútový IQ test, má len tri otázky

0 icon

V roku 2005 psychológ Shane Frederick vytvoril najkratší IQ test, ktorý vyhodnotí tvoj intelekt v priebehu minúty. Má len tri otázky, ktoré musíš zodpovedať čo najskôr. Odpovede si môžeš dokonca skontrolovať aj ty sám! Pozývame ťa teda spraviť si IQ test, vďaka ktorému si okamžite skontroluješ svoje kognitívne schopnosti. Zapni mozgové závity, zapíš si svoje…

Odkiaľ pochádza pôda a z čoho sa vlastne skladá?

0 icon

Pôda je najvrchnejšia časť zemskej kôry, ktorá vzniká za vzájomného pôsobenia biosféry, atmosféry, litosféry a hydrosféry v podmienkach určitého reliéfu. Ako vzniká? Pôda je zmesou minerálov, organických látok, živých organizmov, vody a vzduchu. Minerály (tvoria asi 50% pôdy) sú častice zvetrávanej horniny, medzi ktoré patria drobné zrná hliny a bahna, ako aj väčšie pieskové častice. Medzi živé organizmy patria huby, baktérie…

Admirál Canaris ako dvojitý agent? 3. časť

0 icon

Ak by Gibraltár padol, malo by to katastrofálne následky pre Britániu. Mocnosti Osy by ovládli Stredomorie a Británia by nedokázala ubrániť Maltu alebo Egypt. Zásobovanie Rommelovho vojska by bolo jednoduchšie a celý Blízky východ by padol do rúk Nemcom alebo by ho aspoň ovládali. Vitajte pri pokračovaní článku o rozporuplnej osobnosti admirála…

TOP10+: Fakty o parfumoch, ktoré prekvapia každého milovníka vôní

0 icon

Ľudstvo obľubuje pekné vône od nepamäti. Môžeš ich dostať priamo z prírody - z kvetov a iných materiálov, no časom sa začali vyrábať zmesi vôní, ktoré sa v prírode nenájdu. Čo je na parfumoch také očarujúce? Parfum je vlastne roztok vonných syntetických alebo prírodných látok a ich kombinácií. Slovo parfum v užšom…

Armádny Magazín

Veľká Británia po útoku na tanker na Blízky východ presunula elitnú špeciálnu jednotku

0 icon

Veľká Británia, 4.August 2021 (AM) – Veľká Británia po útoku na izraelský ropný tanker Mercer Street, počas ktorého zomreli rumunskí a britskí občania, na Ďaleký východ vyslala členov elitných jednotiek SBS (Special Boat Squadron) a SAS (Special Air Service). Informuje o tom The Mirror.   Podľa z

Rusko vsadilo na dominanciu vo vzdušnom priestore ako podmienku úspešného vedenia bojových akcií

0 icon

Rusko, 4.August 2021 (AM) – V Ruskej federácii aktuálne prebieha vývoj najnovšej leteckej hypersonickej strely dlhého doletu Ch-95. Informoval o tom vedúci vojenskej akadémie Generálneho štábu Ozbrojených síl RF, generálplukovník Vladimir Zarudnickij. Podľa jeho slov v dnešnej dobe je dominancia vo vzdu

Dve tretiny Talibanu chcú mier v Afganistane. Zbytok sú mladí radikáli z utečeneckých táborov

0 icon

Afganistan, 4.August 2021 (AM) – Dve tretiny lídrov hnutia Taliban sú naklonené mierovému osídleniu v Afganistane, uviedol Zamir Kabulov, riaditeľ druhého odboru Ázie na ruskom ministerstve zahraničných vecí.   "Podľa našich odhadov sa zhruba dve tretiny tohto hnutia vrátane najvyššieho vedenia angažujú v politickom riešení a

Modernizovaná riadená raketa Ch-59MKM

0 icon

Rusko, 4. augusta 2021 (AM) – Na

Zahraničné služby potrebovali posvätnú obeť: Šéf ruskej rozviedky odhalil ťaživé detaily prípadu Navaľného

0 icon

Rusko, 4.August 2021 (AM) – Zahraničná spravodajská služba (SVR) má o prípade Alexeja Navalného spoľahlivé informácie, ale celkový obraz je stále nejasný. Oznámil 1. augusta, riaditeľ SVR Sergej Naryškin.

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali