Heraldika je ako les, ktorý má staré i mladé stromy

Erb používa štát, ale rovnako aj obce alebo súkromné osoby

Bratislava 26. augusta (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

Najväčšou láskou Ladislava Vrtela je heraldika

Pochádza z rodiny, ktorá sa zapísala do slovenskej histórie. Jeho praprastarý otec August Horislav Krčméry, člen štúrovskej generácie, ako prvý zapísal text budúcej slovenskej hymny do notovej osnovy. Jeho starým otcom bol básnik, literát, vedec a historik Štefan Krčméry. A aj on, hoci sám od seba by to druhým zrejme nikdy nepripomínal, tvorí slovenské dejiny. Už len tým, že je spoluautorom štátnej symboliky samostatnej Slovenskej republiky.

O slovenských štátnych symboloch napísal tiež viacero monografií, tou poslednou je publikácia Štátne symboly Slovenskej republiky z roku 2010. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria aj knihy Osem storočí slovenskej heraldiky a Heraldická terminológia. Je aj spoluautorom osemzväzkového registra mestských, obecných i občianskych erbov. Medzi jeho záľuby patrí podľa vlastných slov veľká množina aktivít vyjadrená heslom “hory, husle, knihy, obrazy”. Najväčšou jeho vášňou je však bezpochyby heraldika.

Jasne to cítiť aj v rozhovore, ktorý v rámci multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky poskytol TASR. Múdry, rozhľadený a zároveň skromný a príjemný človek. Človek, s ktorým je radosť sa rozprávať. Hlavný štátny radca pre heraldiku a herold Slovenska – Ladislav Vrtel.

Na snímke erb Ladislava Vrtela. Ide o tzv. hovoriaci erb a podkladom preň bola solárna ružica na starootcovskej drevenici na Kysuciach. Zo šiestich lúčov na tejto ružici som urobil tri vretená, ktoré som spojil, aby tvorili obrazec vrtule, čo má samozrejme súvis s mojím menom ale aj s tým, že sa pokladám za zvedavého a neposedného človek

-Rozhovor s heraldikom, v prostredí plnom erbov musíme začať práve nimi. Čo vás osobne na erboch najviac fascinuje?-

Vtip. A tiež jednoduchosť a schopnosť na malej ploche vyjadriť veľa, tak aby vznikol erb, ktorý si možno zapamätať a zároveň ho dokáže nakresliť aj dieťa.

-Jozef Novák , priekopník slovenskej heraldiky sa podľa vlastných slov dostal k tejto vede vďaka zmyslu pre poriadok a stredoškolskému profesorovi, ktorému pomáhal v archíve. Váš prípad bol obdobný?-

Nie, môj príbeh je skôr romantický a vlastne tak trochu rozprávkový. Moja stará mama Hela Krčméryová bola prvou rozhlasovou rozprávkarkou – staršia generácia si určite pamätá na rozprávky tety Hely. A ak hovorila rozprávky deťom prostredníctvom rozhlasu, samozrejme ich musela rozprávať aj vnúčatám. Ja som mal najradšej práve tie rozprávky o rytieroch, čo mi vydržalo aj neskôr, keď som začal čítať romány Waltera Scotta. No a keď som sa pred maturitou rozhodoval, čo budem študovať, dostal sa ku mne program študijného odboru archívnictvo na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského, kde sa mohla študovať aj heraldika. Neváhal som a na štúdium som sa prihlásil. Tam som objavil skutočné čaro archívov a archívnictva. Archivári majú totiž na rozdiel od historikov jedinečnú možnosť, priamo sa dotýkať historických prameňov – listín, pečatí, erbov. A navyše som sa popritom mohol venovať aj obľúbenej heraldike. Po štúdiu a vojenčine som sa zamestnal na Ministerstve vnútra, v archívnej správe. Postupne som sa stal členom Heraldickej komisie, neskôr jej tajomníkom. Tejto práci a tomuto miestu na ministerstve som verný už 35 rokov.

-Keby ste sa nevenovali heraldike a archívnictvu, zrejme by sme vás videli v umeleckej sfére. Vaša mamička bola opernou speváčkou, otec profesorom na konzervatóriu.-

K umeniu a najmä hudbe mám naozaj blízko. Najbližšie sú mi asi husle. Hoci ako dieťa som sa na ne nechcel učiť hrať, keď som mal štyridsať, objavil som ich čaro. Možno patrím aj medzi svetové unikáty, nie je veľa ľudí, ktorí sa v štyridsiatke začnú učiť hrať na husle. Zaujímam sa ale aj o výrobu a opravu huslí. Okrem toho som hrával dosť dlho na flaute a na staré kolená som si povedal, že sa naučím hrať aj na ukulele. Všetci sa čudujú, že som sa od takých vážnych inštrumentov dostal k ukulele, no ja ich presviedčam, že na chalupe pri ohníku je to najlepší hudobný nástroj, ktorý môže zaznieť.

Na snímke heraldik, archivár a historik Ladislav Vrtel pôsobí v Odbore archívov Ministerstva vnútra SR, je hlavným štátnym radcom pre heraldickú tvorbu a správcom Heraldického registra SR

-Vy ste hlavný štátny radca pre heraldiku a zároveň herold Slovenska. Sú to dve odlišné funkcie?-

Z titulu môjho úradu mám na starosti registrovanie erbov, koordináciu činnosti poradných zborov Heraldického registra ako najvyššieho orgánu pre evidenciu heraldických znamení – erbov a vlajok v Slovenskej republike. Vlastne vykonávam to, čo vykonávali a niekde v súčasnosti stále vykonávajú heroldi. U nás to nie je oficiálna funkcia, ale v medzinárodnom kontexte je herold rešpektovaná osobnosť. Takže toho, kto vykonáva registráciu erbov a agendu okolo nich, berú heroldi do svojho kruhu.

-U nás herold asi nemá také právomoci ako v Škótsku, kde je členom kráľovskej rodiny a dokonca má právo z titulu svojho úradu uvaliť väzbu na toho, kto neoprávnene použije erb…-

Samozrejme, že nie. V Škótsku je to však v prípade herolda a heroldského úradu veľmi silná historická tradícia, ktorú si hrdý škótsky národ uchováva.

-To, čo ale slovenský herold má, podobne ako ten škótsky, nemecký či švédsky, sú formálne náležitosti úradu – žezlo, reťaz, čiapku a najmä tabard – plášť. Odkedy existuje tento slovenský tabard?-

Jeho koncept vytvoril už na konci 80-tych rokov inžinier Zdenko Alexy, no prvýkrát som ho odprezentoval na verejnosti v roku 2006, na kongrese Medzinárodnej heraldickej komisie v škótskom meste St.Andrews. Vtedy sa Heraldická akadémia rozhodla, že obnovia inštitút herolda i jeho formálne znaky, a tak doslova prikázali všetkým heroldom, ktorí budú na kongrese, aby znovuobnovili, alebo dali si vyrobiť národné tabardy. Pri tejto príležitosti sa teda dal ušiť aj náš slovenský tabard. Dnes ho nosím len pri špeciálnych slávnostných príležitostiach, napríklad, keď sa odovzdáva nový erb.

Na snímke heraldik, archivár a historik Ladislav Vrtel

-Dovoľte opýtať sa aj na to, ako sa takýto tabard nosí, ako sa človek v ňom cíti?-

Je celkom vzdušný, takže sa nosí celkom dobre. Horšie je to s reťazou, tá je trochu ťažšia, ale to už je to bremeno, ktoré herold na svojich pleciach má. Kvôli symbolike, ktorá k tomu patrí, je pre mňa cťou tieto heroldské insígnie na sebe mať.

-Heraldika sa začala rodiť v stredoveku a v mysliach ľudí sú erby asi najčastejšie spojené práve s dobou rytierov, dobývania hradov či križiackych výprav. Je aj pre heraldika stredovek zlatou, “zasnúbenou” dobou?-

Takto zjednodušene sa to povedať určite nedá. Je pravda, že prvé erby vznikli v stredoveku, no erby vznikajú aj v súčasnosti. Preto by som povedal, že heraldika je taký les, kde sú popri starých stromoch mladé stromy a tento les má okolo 800 rokov.

-Narodili ste sa v Bratislave, no korene máte po predkoch v Turci, na Kysuciach i na Liptove. Ťahá vás to k tomu, aby ste sa venovali podrobnejšie rodovým či obecným erbom z týchto regiónov?-

Ani nie, samozrejme, že mám ako človek i ako vedec – heraldik k týmto regiónom blízko, ale to isté môžem povedať napríklad o Zemplíne, kde som slúžil na vojne. Takže regionálne by som svoj záujem o slovenské erby určite nevyhraňoval.

-A čo jednotlivé oblasti heraldiky? Je vám niektorá z nich bližšia?-

Ani to sa nedá povedať. Viete, čím viac a dlhšie sa tomu človek venuje, zisťuje, že jednotlivé časti heraldiky so sebou súvisia tak, že vlastne jedna bez druhej nemôžu existovať. Často sa v mestskom erbe nájdu prvky rodových erbov, rodové erby obsahujú zasa prvky mestského erbu a ešte častejšie je to v prepájaní rodovej a cirkevnej heraldiky. Opäť si pomôžem prirovnaním. Heraldika je ako rozvetvený strom, a ak chcete o ňom skutočne niečo vedieť, nemôžete sa venovať iba niektorým konárom.

-Asi sa ale nebudem mýliť, keď poviem, že jedna časť heraldiky je pre vás naozaj špecifická – je to štátny znak a vôbec štátne symboly.-

To áno, ale to si myslím, platí, resp. by malo platiť v prípade každého heraldika. Štátny znak je chrbtová kosť heraldiky v každom štáte. To platí v prípade formálneho hľadiska, keďže napríklad tvary panovníkovho štítu predurčoval tvary štítov, ktoré používali jeho veľmoži. Ale okrem toho, štátny znak bol aj zrkadlom ambícií štátu či situácie, ktorej bol štát súčasťou.

-Vy ste boli pri zrode slovenského štátneho znaku, ktorý používa Slovenská republika po rozdelení bývalého Československa. Výrazne ste ovplyvnili jeho podobu. Z čoho ste vtedy vychádzali?-

Aj po rokoch môžem povedať, že to bola delikátna záležitosť. Keď sme už na konci 80-tych rokoch uvažovali o navrátení dvojkríža do československého štátneho znaku, existovala istá skupina ľudí, ktorá hovorila, že stačí obnoviť to, čo bola za prvého Slovenského štátu vo vojnovom období, druhí povedali, že je potrebné obnoviť štylizáciu kríža za 1. československej republiky. My sme vtedy v historickej komisii ale presadili, že je potrebné sa vrátiť k najstaršej predlohe emblému i rešpektovať sfarbenie, ktoré zaviedli štúrovci, jednoducho urobiť to tak, aby z každého jedného detailu bol štátny znak zdôvodniteľný. A preto náš štátny znak vychádza z dvoch koreňov – jednak je to heraldika zo 14. storočia, keď bola heraldika najkrajšia, a druhým koreňom je štúrovská symbolika, keď štúrovci v roku 1848 konštituovali tento dvojkríž ako symbol slovenského národa a odeli ho do bielo-modro-červenej farby.

-V čase, keď ste sa začali profesionálne venovať heraldike, bol boom mestských erbov. Traduje sa, že heraldici museli vtedy presviedčať predsedov národných výborov, že červená hviezda a iné symboly socializmu do erbu nepatria. Ako si na to spomínate vy?-

My sme erby vtedy nevytvárali, s výnimkou novovzniknutých miest, ako napríklad Nová Dubnica či Svit. Heraldická komisia skôr dbala na to, aby erby obsahovali historické korene, ktoré sa viažu k danému mestu. To bola vlastne aj reakcia na tendenciu miest, ktoré opúšťali svoje historické symboly a do erbov zavádzali ozubené kolesá, kosáky a kladivá. Často si dokonca do návrhu erbu nakreslili fabriku aj nejaké klasy, aby boli spokojní robotníci i poľnohospodári. Vznikali tak neskutočné skladačky, no bolo to niečo strašné. Našťastie vtedy to dokázala Heraldická komisia eliminovať a vytvoriť jednu kolekciu erbov, ktorá bola konzistentná  z heraldického i historického hľadiska.

-Dnes počujeme o tom, že mestá a obce chcú aktualizovať svoj erb. Ide o masívnu záležitosť?-

Určite nie. Samozrejme, stáva sa, že po komunálnych voľbách príde starosta a chce zmeniť všetko, čo urobil jeho predchodca a môže sa to týkať aj aktualizácie erbu, ale my sa to snažíme eliminovať. Erb musí byť niečo trvácne a keď vykazuje všetky znaky, ktoré vykazovať má, nie je dôvod na zmenu.

-Z erbu sa dá vyčítať storočie, v ktorom vznikol, oblasť ku ktorej patrí a tiež prevažujúcu činnosť ľudí na danom území. Môžu sa heraldici prieť o význam erbu?-

Áno, stane sa to, ale to je celkom normálne. Stáva sa však aj to, že človek chce z erbu vyčítať viac, ako doň autor reálne vložil. Napríklad hrozno a klasy nemusia vždy znamenať iba poľnohospodársku výrobu na danom území. Môže v tomto prípade ísť aj o duchovnú, náboženskú symboliku v eucharistickom zmysle – o krv a telo Krista. Na druhej strane, často sú tieto motívy a významy prepojené.

-Aktuálnou témou sú občianske erby. Časť verejnosti i heraldikov ich kritizuje, považuje ich za módnu prestížnu záležitosť. Aký je váš názor?-

Ja si prajem, aby heraldika aj dnes žila vo všetkých vetvách, v ktorých žila v minulosti. A týka sa to aj rodovej heraldiky. Ak žila v minulosti, a nielen v kontexte šľachtických rodov – veď na území západnej Európy mali erby aj mešťania, remeselníci, dokonca aj sedliaci – nevidím dôvod, prečo by nemala žiť aj v súčasnosti. Vôbec si nemyslím, že je to iba prejav snobstva, práve naopak, myslím si, že za obnovou rodových, osobných erbov je vážny a seriózny dôvod.

-Aký?-

V histórii existujú určité obdobia zvýšeného záujmu o minulosť. Prvé bolo na konci stredoveku, keď horúčkovito vznikali kroniky. Druhé na prelome 19. a 20. storočia, keď vznikalo množstvo romantických, pseudogotických stavieb, ktoré vychádzali z minulosti. Akoby ľudia chceli zakonzervovať niečo z minulosti zo strachu pred zmenou, ktorá zmetie všetko, čo predtým bolo. A niečo podobné vidím aj v súčasnosti v súvislosti s obavami z globalizácie a straty národnej i osobnej identity. A možno aj tá snaha mať vlastný erb, niečo čo zachová poznatok o mojich, našich koreňoch, je obranou pred splynutím so šedou, unifikovanou masou.

-Čo musím splniť pre to, aby som mohol mať vlastný erb?-

Stačí ho chcieť. Môžete si ho nakresliť a môžete ho začať používať. Nesmiete pritom ale imitovať erb niekoho iného a nesmiete mať na erbe motív propagujúci rasovú, etnickú či náboženskú neznášanlivosť. Ak by ste ho však chceli mať oficiálne vedený a publikovaný v Heraldickom registri, musí navyše spĺňať všetky heraldické pravidlá a mal by ho tvoriť odborník. Za registráciu neplatíte nič, výdavky vás čakajú iba v prípade honoráru pre toho, kto vám ten erb graficky vytvorí.

-Vy sám svoj erb máte. Čím ste sa pri jeho tvorbe inšpirovali?-

Ide o tzv. hovoriaci erb a podkladom preň bola solárna ružica na starootcovskej drevenici na Kysuciach. Zo šiestich lúčov na tejto ružici som urobil tri vretená, ktoré som spojil, aby tvorili obrazec vrtule, čo má samozrejme súvis s mojím menom ale aj s tým, že sa pokladám za zvedavého a neposedného človeka.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Kollár prezradil, kedy môžeme rátať s predčasnými voľbami

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár bude s predčasnými voľbami počítať vtedy, ak vláda nebude vedieť pomôcť ľuďom v energetickej kríze. "V prípade, keď toto nebudeme vedieť urobiť, ja nechcem len kúriť a svietiť a brať poslanecký plat," uviedol Kollár…

Dvaja Rusi pred mobilizáciou ušli na Aljašku na malom člne. USA musia urobiť opatrenia

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Wikimedia)   Dvaja Rusi utekajúci pred čiastočnou mobilizáciou sa doplavili na Aljašku na malom člne, informovali americké médiá s odvolaním sa na senátorov a predstaviteľov americkej vlády Plavili sa z dediny Egvekinot v Čukotskom autonómnom okruhu. "Obaja muži sa objavili tento týždeň na pláži pri Gambelle,…

S formami sexuálneho obťažovania sa stretla viac ako polovica Slovákov

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   S rôznymi formami sexuálneho obťažovania sa stretla viac ako polovica populácie na Slovensku, konkrétne 54 percent. Najviac ohrozené sexuálnym obťažovaním sú ženy, najmä vo veku do 34 rokov, v prípade mužov je to mladší produktívny vek. Iba štvrtina obetí sa so svojou skúsenosťou niekomu…

MZ: Výzva na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc pre drahšie projekty sa oneskorí

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Výzva z plánu obnovy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc pre projekty nad päť miliónov eur sa oneskorí. Namiesto septembra ju Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje vyhlásiť v blízkej dobe. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu. Okrem toho chce MZ koncom októbra vyhlásiť…

Analytik: Zuzana Čaputová ako prezidentka je jeden veľký zlý vtip

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka Zuzana Čaputová sa zatiaľ ako jediná hlava štátu na svete zapojila do prvoplánovej ľudovej zábavy o fiktívnej anexii Kaliningradu. Na vtip prezidentky sa rozhodol zareagovať analytik a komentátor Eduard Chmelár. Jeho príspevok, ktorý zverejnil na sociálnej sieti, prinášame v plnom znení, bez…

Mortal combat pokračuje. Cigániková podstúpila testy na drogy. Šírila o nej Tabák klamstvá?

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bitka poslankýň v bare stále doznieva (Schválne?). Stále sa drží ako téma číslo dva slovenského bulváru. Janka Bittó Cigániková dnes na sociálnej sieti zverejnila svoje testy na drogy, ktoré si dala urobiť po incidente, krátkodobý i dlhodobý. Prvý dokazuje, že žiadne drogy neužila tri…

Počas nepokojov na zápase argentínskej najvyššej súťaže zomrel muž

0 icon

La Plata 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Twitter)   Jeden futbalový fanúšik zomrel v priebehu nepokojov, ktoré vypukli počas zápasu argentínskej najvyššej súťaže v meste La Plata. Podľa informácií argentínskeho ministra vnútra dostal 57-ročný muž srdcový infarkt Incident sa udial počas zápasu popredných tímov Gimnasia La Plata a Boca Juniors. Druhý menovaný…

Kolaps Ukrajiny sa blíži – a my vieme, kam udrieť. Už to robíme, píšu Rusi

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Svpressa/Foto:TASR/AP,Andrii Marienko))   Čo umožní ruskej armáde prekaziť útočný zápal ukrajinských ozbrojených síl Uvedomenie si, že čiastočná mobilizácia vyhlásená ruským prezidentom Vladimírom Putinom čoskoro ukončí mnohonásobnú početnú prevahu "žlto-blankytných obrancov krajiny najstatočnejších prezidentov", postrkuje krvavého pianistu z Bankovej (pejoratívna prezývka Zelenského, ktorý v jednom zo seriálov…

Ako ďaleko zájde Si, aby pomohol Putinovi?

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foreignpolicy/Foto:TASR/AP-Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo)   V ich manželstve z rozumu sa objavili trhliny, ale obaja sú v ňom dlhodobo Každý, kto bol vo vzťahu, vie, že sú dobré a menej dobré dni. Dôvera a úcta sú základom zdravých partnerských vzťahov. Ale aj transakčné a…

Američania by sa mali zobudiť a uvedomiť si, že Rusi sú skutočne naštvaní

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Sonar21/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky)   Aký rozdiel je desať rokov, píše Larry Johnson. Boli časy, keď Spojené štáty hovorili s Ruskom aspoň s predstieraným rešpektom. Spomínate si na túto výmenu názorov medzi vtedajším ruským prezidentom Dmitrijom Medvedevom a Barackom Obamom? To bolo vtedy. Pán Medvedev teraz spieva úplne…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marián Servátka

Ako Wanda zachránila návštevu Jána Pavla II. Wanda Póltawska a dvaja svätí

0icon

Wanda Póltawska, blízka spolupracovníčka biskupa i kardinála Karola Wojtylu, ale aj  pápeža Jána Pavla II., lekárka, psychiatrička. Jej životopis si možno vyhľadať. O Wande som vedel, že spoločne s manželom boli naozaj najbližšími priateľmi Karola Wojtylu, neved

Pavel Jacz

Matovič: „Jak mi zobák narostol, tak vypravam“! Poslanec Taraba sa prejavil ako dobrý stratég.

0icon

  Minister Matovič zostáva v kresle. Až 90 percent národa by ho najradšej videlo, či lepšie vyslovené nevidelo vôbec. A nie to ešte na ministerskej stoličke. No ani to tomuto trnavskému štricákovi nestačí, aby tvrdil, že sa nepodvolí vydieračom a NIE JE PRILEPENÝ NA STOLIČKE!!!, ak

Erik Majercak

Putin a Biden sa dohodli. Procesy, ktoré sledujeme sú naplánované a politici hrajú svoju časť. Politické divadlo je nutné, aby sa „vysvetlilo ľuďom“ prečo veci idú tak ako idú

0icon

V súčasnosti prebieha špeciálna operácia na likvidáciu ekonomiky EU. Ukrajina je nástrojom, pomocou ktorého prebieha táto likvidácia. Putin, keď vchádzal na Ukrajinu vedel, že nič nehrozí zo západu, pretože sa dohodli dopredu ako to bude. Všetky tie dodávky zbraní, všetka tá šaškáreň je len divadlo pre nás bežných ľud&iacut

Boris Mesár

Pomsta a peniaze: v OPEC+ dosiahol Putin dvojité víťazstvo nad Západom

0icon

Tým, že sa Rusko v rámci OPEC+ dohodlo na znížení ťažby ropy o 2 milióny barelov denne, v podstate vymenilo niekoľko zahraničných žoldnierov zajatých NWO za miliardy dolárov príjmov a krízu na Západe.Rozhodnutie OPEC+ je výhodné pre RuskoHovoríme o výmene väzňov, ktorú začiatkom septembra sprostredkovala Saudská Arábia a osobne p

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke členovia družstva \"Jove de Tarragona\" reagujú po páde svojej veže počas 28. ročníka súťaže v stavaní ľudských veží v španielskom meste Tarragona

Autor: TASR/AP-Joan Mateu Parra

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kollár prezradil, kedy môžeme rátať s predčasnými voľbami

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár bude s predčasnými voľbami počítať vtedy, ak vláda nebude vedieť pomôcť ľuďom v energetickej kríze. "V prípade, keď toto nebudeme vedieť urobiť, ja nechcem len kúriť a svietiť a brať poslanecký plat," uviedol Kollár…

Dvaja Rusi pred mobilizáciou ušli na Aljašku na malom člne. USA musia urobiť opatrenia

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Wikimedia)   Dvaja Rusi utekajúci pred čiastočnou mobilizáciou sa doplavili na Aljašku na malom člne, informovali americké médiá s odvolaním sa na senátorov a predstaviteľov americkej vlády Plavili sa z dediny Egvekinot v Čukotskom autonómnom okruhu. "Obaja muži sa objavili tento týždeň na pláži pri Gambelle,…

S formami sexuálneho obťažovania sa stretla viac ako polovica Slovákov

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   S rôznymi formami sexuálneho obťažovania sa stretla viac ako polovica populácie na Slovensku, konkrétne 54 percent. Najviac ohrozené sexuálnym obťažovaním sú ženy, najmä vo veku do 34 rokov, v prípade mužov je to mladší produktívny vek. Iba štvrtina obetí sa so svojou skúsenosťou niekomu…

MZ: Výzva na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc pre drahšie projekty sa oneskorí

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Výzva z plánu obnovy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc pre projekty nad päť miliónov eur sa oneskorí. Namiesto septembra ju Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje vyhlásiť v blízkej dobe. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu. Okrem toho chce MZ koncom októbra vyhlásiť…

Analytik: Zuzana Čaputová ako prezidentka je jeden veľký zlý vtip

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka Zuzana Čaputová sa zatiaľ ako jediná hlava štátu na svete zapojila do prvoplánovej ľudovej zábavy o fiktívnej anexii Kaliningradu. Na vtip prezidentky sa rozhodol zareagovať analytik a komentátor Eduard Chmelár. Jeho príspevok, ktorý zverejnil na sociálnej sieti, prinášame v plnom znení, bez…

Mortal combat pokračuje. Cigániková podstúpila testy na drogy. Šírila o nej Tabák klamstvá?

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bitka poslankýň v bare stále doznieva (Schválne?). Stále sa drží ako téma číslo dva slovenského bulváru. Janka Bittó Cigániková dnes na sociálnej sieti zverejnila svoje testy na drogy, ktoré si dala urobiť po incidente, krátkodobý i dlhodobý. Prvý dokazuje, že žiadne drogy neužila tri…

Počas nepokojov na zápase argentínskej najvyššej súťaže zomrel muž

0 icon

La Plata 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Twitter)   Jeden futbalový fanúšik zomrel v priebehu nepokojov, ktoré vypukli počas zápasu argentínskej najvyššej súťaže v meste La Plata. Podľa informácií argentínskeho ministra vnútra dostal 57-ročný muž srdcový infarkt Incident sa udial počas zápasu popredných tímov Gimnasia La Plata a Boca Juniors. Druhý menovaný…

Kolaps Ukrajiny sa blíži – a my vieme, kam udrieť. Už to robíme, píšu Rusi

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Svpressa/Foto:TASR/AP,Andrii Marienko))   Čo umožní ruskej armáde prekaziť útočný zápal ukrajinských ozbrojených síl Uvedomenie si, že čiastočná mobilizácia vyhlásená ruským prezidentom Vladimírom Putinom čoskoro ukončí mnohonásobnú početnú prevahu "žlto-blankytných obrancov krajiny najstatočnejších prezidentov", postrkuje krvavého pianistu z Bankovej (pejoratívna prezývka Zelenského, ktorý v jednom zo seriálov…

Ako ďaleko zájde Si, aby pomohol Putinovi?

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foreignpolicy/Foto:TASR/AP-Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo)   V ich manželstve z rozumu sa objavili trhliny, ale obaja sú v ňom dlhodobo Každý, kto bol vo vzťahu, vie, že sú dobré a menej dobré dni. Dôvera a úcta sú základom zdravých partnerských vzťahov. Ale aj transakčné a…

Američania by sa mali zobudiť a uvedomiť si, že Rusi sú skutočne naštvaní

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Sonar21/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky)   Aký rozdiel je desať rokov, píše Larry Johnson. Boli časy, keď Spojené štáty hovorili s Ruskom aspoň s predstieraným rešpektom. Spomínate si na túto výmenu názorov medzi vtedajším ruským prezidentom Dmitrijom Medvedevom a Barackom Obamom? To bolo vtedy. Pán Medvedev teraz spieva úplne…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Servátka

Ako Wanda zachránila návštevu Jána Pavla II. Wanda Póltawska a dvaja svätí

0icon

Wanda Póltawska, blízka spolupracovníčka biskupa i kardinála Karola Wojtylu, ale aj  pápeža Jána Pavla II., lekárka, psychiatrička. Jej životopis si možno vyhľadať. O Wande som vedel, že spoločne s manželom boli naozaj najbližšími priateľmi Karola Wojtylu, neved

Pavel Jacz

Matovič: „Jak mi zobák narostol, tak vypravam“! Poslanec Taraba sa prejavil ako dobrý stratég.

0icon

  Minister Matovič zostáva v kresle. Až 90 percent národa by ho najradšej videlo, či lepšie vyslovené nevidelo vôbec. A nie to ešte na ministerskej stoličke. No ani to tomuto trnavskému štricákovi nestačí, aby tvrdil, že sa nepodvolí vydieračom a NIE JE PRILEPENÝ NA STOLIČKE!!!, ak

Erik Majercak

Putin a Biden sa dohodli. Procesy, ktoré sledujeme sú naplánované a politici hrajú svoju časť. Politické divadlo je nutné, aby sa „vysvetlilo ľuďom“ prečo veci idú tak ako idú

0icon

V súčasnosti prebieha špeciálna operácia na likvidáciu ekonomiky EU. Ukrajina je nástrojom, pomocou ktorého prebieha táto likvidácia. Putin, keď vchádzal na Ukrajinu vedel, že nič nehrozí zo západu, pretože sa dohodli dopredu ako to bude. Všetky tie dodávky zbraní, všetka tá šaškáreň je len divadlo pre nás bežných ľud&iacut

Boris Mesár

Pomsta a peniaze: v OPEC+ dosiahol Putin dvojité víťazstvo nad Západom

0icon

Tým, že sa Rusko v rámci OPEC+ dohodlo na znížení ťažby ropy o 2 milióny barelov denne, v podstate vymenilo niekoľko zahraničných žoldnierov zajatých NWO za miliardy dolárov príjmov a krízu na Západe.Rozhodnutie OPEC+ je výhodné pre RuskoHovoríme o výmene väzňov, ktorú začiatkom septembra sprostredkovala Saudská Arábia a osobne p

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Vášeň v Tebe

10 statusov, ktorým sa na sociálnych sieťach určite vyhnite

0 icon

Sociálne siete umožnili okamžite zdieľať to, čo aktuálne prežívame. Ale niektoré situácie nie sú veľmi vhodné (sú priam nevhodné), aby ste ich zdieľali s celým svetom, respektíve so širokým okolím ľudí, ktorých máte medzi priateľmi. Odborníčka na spoločenskú etiketu upozornila na 10 situácií, pri ktorých ženy postupujú na sociálnych sieťach nesprávne.…

Košický maratón vyhral nielen Keňan Kerio, ale aj Slovák Maroš Kudlík, ktorému zákerná choroba vzala nohu

0 icon

Uplynulý víkend sa v Košiciach uskutočnil 99. ročník Medzinárodného maratónu mieru, ktorý je najstarším v Európe. Svoj post víťaza s časom 2:07:16 h obhájil kenský vytrvalec Reuben Kerio. V metropole východného Slovenska tak Keňan triumfoval už po tretí raz. Zo Slovákov sa najlepším bežcom stal Marián Zimmermann s čašom 2:28:19 h.

Wau, to je rozdiel! Ženy sa najprv nalíčili samy, a potom sa zverili do rúk vizážistky

0 icon

Vlastnosťou každej ženy je túžba a snaha byť krásna. Ak máte malú dcéru, určite sa vám už stalo, že ste ju prichytili pri používaní vášho rúžu či špirály. Na zahodenie nie je ani lícenka či ceruzka na obočie. Ku kráse, ktorú je vidieť aj navonok, nám teda pomáha líčenie. Make-up…

Peterson porozprával o ženských sexuálnych fantáziách. Akú úlohu v nich zohráva rozprávka Kráska a zviera?

0 icon

Uznávaný klinický psychológ, autor kníh 12 pravidiel pre život a Za hranicou poriadku - Jordan Peterson - v jednej zo svojich prednášok porozprával o ženskej sexuálnej fantázii. Jeho vyjadrenia však nie sú založené na rozhovoroch so ženami. Možno vás to prekvapí, ale na ženské sexuálne fantázie sa podľa jeho slov zamerali inžinieri z Googlu.…

Násilie "Pána Smitha" v realite? Angelina Jolie prezradila, čo sa dialo na palube lietadla

0 icon

Americká herečka Angelina Jolie podala žalobu na bývalého manžela Brada Pitta a obvinila ho z domáceho násilia, informuje portál People. Podľa žaloby Pitt počas konfliktu v súkromnom lietadle v roku 2016 chytil jedno z ich detí pod krk a ďalšie mal udrieť päsťou do tváre.

Armádny Magazín

Celému svetu odľahlo a Kyjev sa ospravedlňuje - Zelenský nemyslel jadrový útok na Rusko ale sankcie

0 icon

Ukrajina, 7.október 2022 (AM) – Zelenského vyjadrenia pre Austrálsky Lowey Institute o potrebe, aby NATO zahájilo preventívny úder proti Rusku, vyvolali ostrú reakciu logicky na ruskej strane, ale mimoriadne negatívne hodnotenia Zelenského výrokov sa prejavili aj v zahraničí. V tureckých médiách sa objavili materiály, ktoré hovoria, že slová u

Tréning baklanky priamo z ruského väzenia

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Na našom portáli som už písal o baklanke - systéme bitky ruských chuligánov, ktorý je vo svojej podstate veľmi jednoduchý a pre niekoho nesmierne surový a nečestný. Každý ruský vor, chuligán, ban

Hlavné tajomstvo nacistickej svastiky

0 icon

Nemecko, 7.október 2022 (AM) – Ani jedna ideológia, ani jedna politická strana, ani jedna armáda, ani jeden štát... sa nikdy nezaobídu bez symbolov. Zástavy, erby, pečate, štandardy, rukávnikové pásiky, dokumenty – toto všetko a mnohé ďalšie ľudia potrebujú, aby mali pocit príslušnosti k nejakému systému. Svojho času veľkú pozornosť venovalo názornej propagan

Ako môže Rusko reagovať na ukrajinské obrnené „džihád-mobily“

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Špeciálna operácia na Ukrajine odhalila ďalšiu nuansu moderných vojen – aktívne využitie ľahkých obrnených vozidiel v bojových operáciách. Je rýchle a manévrovateľné, dlhé vzdialenosti prekonáva rýchlejšie ako tanky, okrem automatických kanónov a guľometov môže byť vybavené protitankovými a protilietadlovými strelami. Prečo i

Luhanský obrnený transportér pod paľbou zachraňuje posádku druhého poškodeného vozidla. Video

0 icon

Ukrajina, 6.október 2022 (AM) – Dôstojník 1. práporu 4. brigády Luhanskej ľudovej republiky s volacím znakom Denčik na svojom BMP-1 napreduje, aby pomohol posádke spriateleného vozidla predtým poškodeného v boji. Dokonca aj potom, čo raketa Javelin zasiahla kapotu jeho vozidla, bol schopný dokončiť úlohu evakuácie druhej posádky. Jeho kolega operátor-strelec 7

FOTO DŇA

Na snímke členovia družstva \"Jove de Tarragona\" reagujú po páde svojej veže počas 28. ročníka súťaže v stavaní ľudských veží v španielskom meste Tarragona

Autor: TASR/AP-Joan Mateu Parra

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali