Gazprom Export podáva žaloby na európske energetické spoločnosti. Je medzi nimi aj slovenská ZSE Energia

Gazprom Export podáva žaloby na európske energetické spoločnosti. Je medzi nimi aj slovenská ZSE Energia

Bratislava 28. apríla 2024 (HSP/Foto:HSP)

 

Ruská Tlačová agentúra – TASS priniesla 26.4.2024 šokujúcu správu, že podľa databázy arbitrážnych prípadov spoločnosť Gazprom Export podala žaloby na Arbitrážny súd v Petrohrade a Leningradskej oblasti proti českej spoločnosti ČEZ, rakúskej spoločnosti OMV Gas Marketing & Trading GmbH a slovenskej spoločnosti ZSE Energia

Gazprom
Ilustračné foto

V správe sa ešte uvádza, že všetky 3 žiadosti boli vydané 26.4.2024 a že v databáze neboli uvedené žiadne ďalšie podrobnosti o týchto prípadoch.

Reklama

Agentúrna správa pokračuje ešte týmito informáciami:

Vo februári 2023 bolo oznámené, že česká energetická spoločnosť ČEZ (70 % akcií vlastní štát) iniciovala arbitráž v hodnote 45 mil. dolárov proti spoločnosti Gazprom Export kvôli nedostatku plynu v roku 2022.

Reklama

Spoločnosť OMV Gas Marketing & Trading GmbH je dcérskou spoločnosťou rakúskej spoločnosti OMV AG. V júni 2018 bola podpísaná dohoda o predĺžení existujúcej zmluvy medzi spoločnosťami Gazprom Export a OMV Gas Marketing & Trading GmbH o dodávkach ruského zemného plynu do Rakúska do roku 2040. Predtým bola zmluva platná do roku 2028.

Spoločnosť ZSE Energia je významným dodávateľom plynu a elektrickej energie na Slovensku.

 

Vyjadrenie Gazpromu

Gazprom sa vyjadril pre portál RBC.ru:

Gazprom a Naftohaz podpísali zmluvu o tranzite plynu do Európy v roku 2019. Stanovila dodávky 225 mld. m3 plynu cez Ukrajinu počas piatich rokov. Platnosť dokumentu sa končí v decembri 2024. Dodávky ruského plynu cez Nord Stream boli úplne zastavené 31. augusta 2022.

Reklama

Začiatkom roka 2023 sa česká spoločnosť ČEZ obrátila na súd, aby si od spoločnosti Gazprom Export vyžiadala takmer 45 miliónov USD z dôvodu “výrazných výpadkov” v dodávkach plynu v roku 2022. Slovensko sa zasa zaradilo medzi krajiny, ktoré súhlasili s platbou za dodávky v rubľoch. Šéf rezortu hospodárstva krajiny Richard Sulík tvrdil, že národným spotrebiteľom bol plyn dodaný na vykurovaciu sezónu 2022/2023.

 

RBC k tomu ďalej dodáva

V máji 2022 oznámil prevádzkovateľ ukrajinskej GTS vyššiu moc pri tranzite až tretiny plynu (až 32,6 mil. m3 denne) z Ruska do Európy. Išlo o ukončenie dodávok cez stanice Sohranivka a Novopskov. Gazprom nedostal žiadne potvrdenie o okolnostiach “vyššej moci”. Neskôr agentúra Reuters s odvolaním sa na list ruského holdingu informovala, že Gazprom nebude schopný plniť svoje záväzky voči viacerým európskym krajinám z dôvodu “mimoriadnej” situácie, ktorú nemôže ovplyvniť.

Po začatí vojenskej operácie na Ukrajine európske krajiny prudko znížili dodávky ruského plynu a začali hľadať alternatívne trasy. Moskva na sankcie reagovala zavedením nového systému platieb za plyn v rubľoch, ale mnohé európske spoločnosti sa odmietli podriadiť.

Od roku 2023 plyn Gazpromu smeroval priamo z ukrajinskej GTS na Slovensko (86,8 %), potom do Rakúska a odtiaľ do Maďarska a Talianska. Zmluvy o dodávkach boli podpísané s viacerými európskymi spotrebiteľmi až do roku 2040, najmä s Viedňou. Ropná a plynárenská spoločnosť OMV zabezpečuje približne 30 % rakúskeho trhu s plynom. Ministerstvo energetiky krajiny uviedlo, že skúma možnosť odstúpenia od dohody. Ako však OMV spresnila, na odmietnutie dodávok ruského plynu musí byť pripravený právny základ.

Reklama

Gazprom a Naftohaz podpísali zmluvu o tranzite plynu do Európy v roku 2019. Stanovila dodávky 225 mld. m3 plynu cez Ukrajinu počas piatich rokov. Platnosť dokumentu sa končí v decembri 2024. Dodávky ruského plynu cez Nord Stream boli úplne zastavené 31. augusta 2022.

 

Gazprom znižuje riziká strát

Viac svetla do toho, prečo ruský energetický gigant k tomuto kroku pristúpil vniesol spravodajský portál Neftgaz.ru, kde osobitná korešpondentka E. Alifirovova k danej veci doplnila.

Ruský súd predtým vydal niekoľko súdnych príkazov zahraničným protistranám, aby viedli konania na zahraničných súdoch a arbitrážnych inštitúciách vo veci nárokov spoločností Gazprom a Gazprom Export. Podľa platných ruských právnych predpisov má ruská právnická osoba, na ktorú sa vzťahujú reštriktívne opatrenia v zahraničí, právo na vydanie súdneho príkazu proti osobe, ktorá iniciovala konanie mimo Ruska.

Spoločnosť Gazprom opakovane uviedla, že v podmienkach protiruských sankcií je fakticky zbavená práva na obhajobu na medzinárodných súdoch.

Sankcie EÚ voči Rusku zahŕňajú napríklad zákaz poskytovania právnych služieb ruským osobám advokátmi a advokátskymi kanceláriami z EÚ. Okrem toho mnohé zahraničné advokátske kancelárie odmietajú konať v mene fyzických a právnických osôb kontrolovaných alebo ovplyvňovaných Ruskou federáciou. Podľa ruskej strany to znemožňuje spravodlivé prejednávanie sporov na súdoch v nepriateľských jurisdikciách.

Vo svojich žalobách proti zahraničným spoločnostiam, ktoré začali konanie v medzinárodnej arbitráži, podaných na Arbitrážnom súde v Petrohrade a Leningradskej oblasti (v mieste registrácie), spoločnosť Gazprom žiada, aby sa týmto spoločnostiam zakázalo pokračovať v súdnom konaní v nepriaznivej jurisdikcii a aby sa im zakázalo vymáhať finančné prostriedky v prípade porušenia súdneho príkazu.

Výška nárokov spoločnosti Gazprom zvyčajne zodpovedá výške nárokov, ktoré zahraniční partneri spoločnosti Gazprom podali proti spoločnosti na medzinárodných súdoch.

Spoločnosti Gazprom a Gazprom Export vyhrali všetky takéto spory vrátane sporov so štruktúrami OMV. Dňa 16. apríla 2024 súd vyhovel žalobe spoločnosti Gazprom proti spoločnosti OMV Exploration & Production GmbH o vydanie príkazu na pokračovanie v konaní v zahraničnej arbitráži a vymáhanie finančných prostriedkov v prípade jej porušenia (vec sa prejednávala na neverejnom zasadnutí súdu, výška nárokov nie je známa). V tomto prípade sa však vec týkala osudu ruských aktív spoločnosti OMV, zatiaľ čo väčšina takýchto prípadov sa týka nárokov európskych spoločností na náhradu škody v súvislosti s neuskutočnením vývozu plynu zo strany Gazpromu od júna 2022.

V nedávnom spore medzi Gazprom Export a nemeckými obchodníkmi Uniper Global Commodities a METHA-Methanhandel sa diskutovalo o sume 14,312 mld. Treba pripomenúť, že spoločnosť Uniper považovala zásah vyššej moci Gazpromu pri dodávkach plynu v dôsledku obmedzenia čerpania cez plynovod Nord Stream-1 za porušenie zmluvy. Od polovice júna 2022 sa čerpanie plynu cez plynovod Nord Stream-1 MGP začalo znižovať z dôvodu vyradenia a nemožnosti opravy turbín Siemens v kompresorovej stanici Portovaja (CS). Dňa 31. augusta 2022 sa plynovod Nord Stream-1 úplne zastavil a 26. septembra boli obe jeho strany vyhodené do vzduchu v Baltskom mori. Spoločnosť Uniper sa vtedy sťažovala, že ju zaťažili náklady na nahradenie plynu od spoločnosti Gazprom alternatívnym plynom nakupovaným za vyššiu cenu, a spoločnosť Uniper odhadla výšku škôd na najmenej 11,6 mld.

Reklama

Pohľadávky spoločnosti ČEZ súviseli aj so znížením dodávok plynu zo strany spoločnosti Gazprom Export, hoci ich výška bola skromnejšia. Dňa 8. februára 2023 spoločnosť CEZ podala žiadosť o arbitráž podľa pravidiel Medzinárodnej obchodnej komory (ICC). Spoločnosť ČEZ očakáva, že od spoločnosti Gazprom Export bude vymáhať 1 miliardu Kč (niečo vyše 45 miliónov USD) ako náhradu škody spôsobenej výrazným výpadkom dodávok zemného plynu v roku 2022.

 

Nejde o prvú žalobu Gazpromu voči jeho európskym odberateľom

Gazprom sa v poslednom čase zúčastňuje na súdnych sporoch s ďalšími stredoeurópskymi energetickými spoločnosťami, keďže obe strany si vymieňajú nároky na ušlé príjmy alebo platby po spustení Špeciálnej vojenskej operácie Ruskom na Ukrajine.

V marci 2024 podal ruský energetický gigant na súde v Petrohrade žalobu na poľské spoločnosti vo výške viac ako 900 miliónov dolárov. V roku 2022 Poľsko vypovedalo dohodu s Ruskom o odbere ruského plynu cez plynovod Jamal po tom, ako Varšava odmietla požiadavku platiť za palivo v rubľoch a Moskva reagovala prerušením dodávok.

Z dokumentov Arbitrážneho súdu v Petrohrade a Leningradskej oblasti vyplýva, že Gazprom požaduje od spoločností Europol GAZ SA, Orlen SA, Ernst and Young Global Ltd a “Earnst and Young sp z oo Corporate Finance Sp. k” náhradu škody vo výške 710 miliónov dolárov a 886,4 milióna zlotých (224,70 milióna USD).

Reklama

Europol Gaz zasa na súdoch požaduje od Gazpromu náhradu za ušlé príjmy a za chýbajúci prenos plynu cez poľské územie v rokoch 2023 až 2045.

Poľská štátom kontrolovaná rafinéria Orlen (PKN.WA) prevzala poľský úsek plynovodu Jamal v októbri 2023. To znamená, že Gazprom už nebude mať podiel v spoločnosti Europol Gaz, ktorá vlastní poľskú časť plynovodu Jamal. Predtým mali Orlen aj Gazprom 48 % podiel v spoločnosti Europol Gaz.

Arbitrážny súd v Petrohrade a Leningradskej oblasti v novembri rozhodol, že Europol Gaz bude musieť zaplatiť pokutu vo výške približne 1,57 mld. zlotých, ak bude pokračovať v súdnom spore proti Gazpromu vo výške 6 mld. zlotých vo Švédsku.

Podľa rozhodnutia ruského súdu aj česká firma Net4Gas (N4G) bude musieť zaplatiť pokutu vo výške a to približne 112,96 mil. eur (122,7 mil. USD), ak nestiahne žalobu proti Gazpromu za zmeškané platby.

 

Reklama

Ruské spoločnosti sa budú brániť

Dajú sa očakávať ďalšie žaloby. A nielen od Gazprom. Nedá sa nevidieť, že ide o reakciu o snahu európskych lídrov skonfiškovať ruské aktíva, ktoré po otvorenom vstupe Ruska do vojenského konfliktu a Ukrajine zmrazili európske finančné domy.

O tom, ako minimálne úroky z týchto zabavených devízových rezerv Ruska použiť na podporu Ukrajiny v boji s RF rokujú intenzívne na svojich zasadnutiach Európskej rady hlavy štátov EÚ od začiatku tohto roku. Na ostatnom aprílovom zasadnutí ocenili pokrok, ktorý vo veci dosiahli experti Európskej komisie, poverení touto úlohou. Informovali sme o tom (tu).

 

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 19:43

Zásoby ropy v USA zaznamenali minulý týždeň nečakane vysoký rast, pod čo sa podpísal najmä dovoz ropy, ktorý dosiahol najvyššiu úroveň za šesť rokov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA).

Zásoby ropy v Spojených štátoch, ktoré majú vplyv na vývoj cien komodity, vzrástli v týždni do 7. júna nečakane o 3,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov).

Včera 19:42

Šéf nemeckej automobilky BMW Oliver Zipse skritizoval rozhodnutie Európskej komisie zaviesť od júla dovozné clá na čínske elektrické vozidlá. Podľa neho tento krok vyvolá odvetné opatrenia a nakoniec povedie k izolácii. Informovala agentúra DPA.

Šéf BMW varoval, že protekcionizmus v obchode môže vyvolať špirálu vzájomných protiopatrení, čo v konečnom dôsledku povedie k izolácii.

Včera 19:41

Popredný predstaviteľ Hamasu Usáma Hamdán v stredu poprel, že palestínske militantné hnutie predložilo nové návrhy k dohode o prímerí v Pásme Gazy, ktorý predstavili Spojené štáty. O údajných nových návrhoch Hamasu v stredu hovoril americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Informovala o tom agentúra Reuters.

Včera 19:36

Viac ako 80 ľudí prišlo o život pri potopení lode na západe Konžskej demokratickej republiky (KDR). Na sociálnej sieti X to v stredu oznámil tamojší prezident Félix Tshisekedi, informovali agentúry Reuters a AP.

K nehode došlo ešte v pondelok na rieke Kwa, približne 70 kilometrov od mesta Mushie v provincii Mai-Ndombe.

 

Včera 18:35

Zamestnanec bude môcť od budúceho roka preniesť rekreačný poukaz aj na svojho rodiča. Vyplýva to z novely Zákonníka práce poslancov koaličnej SNS, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.

Včera 18:34

Spojené štáty rozšírili svoj sankčný zoznam o ďalších vyše 300 fyzických a právnických osôb v Rusku aj v iných krajinách, ktoré Moskve pomáhajú pokračovať vo vojne na Ukrajine a vyhýbať sa sankciám. Na svojej webstránke to v stredu oznámilo americké ministerstvo financií.

Na sankčný zoznam USA pribudla okrem iných aj Moskovská burza, ktorá v reakcii uviedla, že prestáva obchodovať s devízami v dolároch a eurách. Sankcie sa zamerali na spoločnosti a jednotlivcov tretích strán vrátane desiatok dodávateľov elektroniky i polovodičov v Rusku, Číne, na Blízkom východe, v Európe, Afrike aj Karibiku.

Včera 18:33

Arménsky premiér Nikola Pašinjan v stredu uviedol, že mierová zmluva s Azerbajdžanom je blízko k dokončeniu, jeho krajina však nebude akceptovať požiadavky Baku, aby zmenila svoju ústavu. Informovala agentúra Reuters.

Arménsko a Azerbajdžan opakovane vyjadrili zámer podpísať mierovú dohodu ukončujúcu konflikt, ktorý vypukol koncom 80. rokov minulého storočia kvôli oblasti Náhorného Karabachu.

Včera 18:14

Palestínske militantné hnutie Hamas vo svojej odpovedi na americký plán prímeria v Pásme Gazy samo navrhlo viacero zmien. Niektoré z nich sú vykonateľné, niektoré nie, vyhlásil v stredu minister zahraničných vecí USA Antony Blinken v Katare, informuje denník The Guardian.

Upozornil aj na jednu skutočnosť z rokovaní, počas ktorých jedna zo strán opakovane mení a predkladá svoje vlastné požiadavky vrátane zmien v záležitostiach, s ktorými sama predtým súhlasila. To podľa Blinkena vyvoláva otázku, či táto strana”postupuje v súlade s dobrými úmyslami alebo nie”.

Včera 17:16

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa po skončení mandátu chce venovať oblasti vzdelávania a mieni pôsobiť v akademickej sfére. Povedala to v stredu po stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR.

Včera 16:18

Tridsaťsedemročný muž zomrel v pondelok v Juhoafrickej republike (JAR) v dôsledku vírusovej infekcie opičích kiahní a stal sa prvou obeťou tohto ochorenia v krajine. Za posledný mesiac zaznamenali v tomto africkom štáte päť laboratórne potvrdených prípadov, uviedol v stredu juhoafrický minister zdravotníctva Joe Phaahla. Informovali agentúry Reuters a AFP.

Včera 15:38

Len škrtaním peňazí na výdavkovej strane štát nevie ušetriť 1,4 miliardy eur, preto bude hľadať zdroje aj na strane príjmov. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, ktorá Slovensko čaká budúci rok.

Doplnil, že už avizované konsolidačné opatrenia v podobe dane zo sladených nápojov a dane z tabakových výrobkov môžu priniesť do rozpočtu približne 100 miliónov eur. Úsporu bude štát podľa Kamenického hľadať hlavne pri výdavkoch ministerstiev.

Včera 15:35

Americký technologický gigant Apple sa stal prvou značkou, ktorej hodnota prekonala hranicu 1 bilión USD (931,97 miliardy eur). To predstavuje nárast o 15 % oproti minulému roku. Vyplýva to z globálneho rebríčka BrandZ, ktorý spoločnosť Kantar zverejnila v stredu. Informovala agentúra Reuters.

Apple Event Tim Cook
Generálny riaditeľ spoločnosti Apple Tim Cook reční počas podujatia spoločnosti Apple v kalifornskom Cupertine
Včera 15:32

Dolná komora švajčiarskeho parlamentu v stredu hlasovaním zamietla rozhodnutie, ktoré Švajčiarsku nariaďuje, aby robilo viac v boji proti globálnemu otepľovaniu. Tento krok by mohol povzbudiť ostatných, aby sa bránili vplyvu medzinárodných súdov, informuje agentúra Reuters.

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu vydal v apríli bezprecedentný rozsudok, v ktorom uviedol, že Bern porušil ľudské práva skupiny starších švajčiarskych žien s názvom KlimaSeniorinnen tým, že sa nezaoberal zmenou klímy.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Na snímke 73-ročný Francisco Claramunt sleduje more pri rybolove ako každé ráno na vlnolame v prístave v španielskej Barcelone

Autor: TASR/AP-Emilio Morenatti

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Lipták

Miroslav Urban

Dušan Hirjak

René Pavlík

Milan Šupa

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali