Prečo Saudi neuspeli v Jemene?

Bratislava 1. apríla 2016 (HSP/Foto:TASR/AP-Hani Mohammed)

 

26. marca 2016 uplynul práve rok, čo začala intervencia Saudskej Arábie a jej spojencov v Jemene. Už od začiatku intervencie bolo jasné, že veci nepôjdu tak hladko ako očakával Rijád

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Saudi si zrejme mysleli, že na rýchle víťazstvo budú stačiť iba letecké útoky, tie sa však minuli účinkom. Saudská Arábia vychádzala z predpokladu, že keď vynakladá na zbrojenie viac peňazí než všetky ostatné arabské štáty dokopy a približne toľko ako Rusko, dá sa čakať, že intervencia v chudobnom Jemene bude jednoduchou záležitosťou. Situácia sa však vyvinula inak.

 

Neúspech saudskej intervencie

Ako sa ukázalo, Jemen nie je malý Bahrajn, kde sa podarilo v roku 2011 zlomiť protesty šiitskej väčšiny proti sunnitskému panovníkovi práve vďaka zásahu saudských interventov. Ľahkosť, s akou saudská intervencia vtedy zvíťazila nad šiitskými protestantmi v Bahrajne, ležiacom blízko šiitského Iránu, zrejme Saudov presvedčila o ich vojenskej sile. Jemen je však so svojim počtom obyvateľov (24 miliónov) porovnateľný so samotnou Saudskou Arábiou a hoci je omnoho chudobnejší, existuje tam silný lokálpatriotizmus. Navyše, na rozdiel od občanov Bahrajnu, ktorí žijú v luxuse, nemajú Jemenčania čo stratiť.

Po neúspechoch leteckých náletov museli Saudi vstúpiť do vojny aj s pozemnými jednotkami, čo však tiež neprinieslo úspech. Monarchie Perzského zálivu, ktoré sa spolu so Saudami na intervencii podieľajú, majú totiž obyvateľstvo príliš zhýčkané luxusom a to nie je ochotné riskovať. Preto museli Saudi a spol. zaplatiť množstvo žoldnierov, najmä zo Sudánu a ďalších afrických krajín. Do vojny sa postupne zapojili aj jednotky zo západných štátov, najmä tzv. súkromné bezpečnostné služby. Lenže aj tieto jednotky utrpeli sériu porážok a museli ustúpiť pri protiofenzíve koalície húsiovských jednotiek a síl ex-prezidenta Saleha.

A hoci saudská intervencia v Jemene príliš neoslabila bojaschopnosť jemenských jednotiek, vzdorujúcich intervencii, vďaka obrovskej materiálnej prevahe Saudov bolo zničených mnoho jemenských miest. Utrpenie obyvateľstva stále pokračuje, napr. 15. marca bolo na trhovisku v meste Hadža zabitých vyše 100 civilistov, počet vnútorne vysídlených osôb narástol v priebehu roku 2015 na 2,5 milióna a asi 15 miliónov jemenských občanov má stále problém so zabezpečením základných liekov či zdravotnej starostlivosti. Výsledkom je nepríjemný fakt najmä pre saudských spojencov v EÚ, ktorí už teraz čela masívnej utečeneckej kríze z Blízkeho Východu.

 

Legitimita saudskej intervencie

Pri svojej intervencii v Jemene sa Saudi odvolávali na čl. 51 Charty OSN a hovorili o tom, že im ide o kolektívnu sebaobranu. Tvrdili, že prichádzajú na pomoc svojmu spojencovi prezidentovi AbdRabbuMansúrHádímu. Lenže bez ohľadu na to, či je alebo nie je Hádí legitímnym prezidentom Jemenu, podľa jemenskej ústavy nemal právo sám zo svojej vôle pozvať saudské intervenčné jednotky do krajiny. Na to je oprávnený prezident len po schválení jemenským parlamentom (čl. 37) alebo po súhlase Jemenskej bezpečnostnej rady, ktorej predsedá (čl. 38). Ani jeden z uvedených ústavných postupov nebol dodržaný.

Pokiaľ ide zase o medzinárodné právo, Charta OSN pred použitím násilia požaduje pokus riešiť problémy v medzinárodných vzťahoch mierovými prostriedkami. Rovnako je potrebné, aby sa zasahujúce štáty pred intervenciou obrátili na Bezpečnostnú radu OSN, ktorá je oprávnená prijať opatrenia na obnovenie mieru. Lenže Saudi začali bombardovať Jemen bez využitia týchto možností a Bezpečnostnú radu OSN začali brať na vedomie až keď sa dostali do úzkych.

V skutočnosti Saudi vstúpili do Jemenu za účelom rozšírenia vlastného vplyvu v krajine a podpora bývalého prezidenta Hádího bola len zámienkou. Za dôležitý treba považovať i fakt, že samotný Hádí ešte v januári 2015 abdikoval z funkcie a ušiel do zahraničia (i keď neskôr svoju abdikáciu „odvolal“). Hádího autorita v Jemene bola preto pri jeho odchode veľmi nízka. Medzi tamojšími šiitmi, tvoriacimi asi 45% obyvateľov (odhady sa rôznia) podporu nikdy nemal a medzi sunnitmi ju svojim konaním stratil.

 

Hádí verzus Asad

Bývalého prezidenta Hádího môžeme kľudne porovnať i s inými prezidentmi, ktorí sa vo vlastnej krajine dostali do zložitej situácie, napr. s V. Janukovyčom alebo B. Asadom. Hoci ani jeden z nich neabdikoval, napriek tomu ich legitimitu na Západe spochybňujú viac než legitimitu Hádího.

Zaujímavé je práve porovnanie M. Hádího s B. Asadom a aj tu vidno veľké rozdiely v legitimite. Prezident B. Asad nielen že neabdikoval, ale on nikdy ani len nepripúšťal pochybnosti o svojej legitimite. Predstavu, že by zradil „svojich“ preto, aby si zachránil život, nikdy ani len nenaznačil. Vojenské jednotky B. Asada tiež zohrávajú kľúčovú úlohu pri všetkých pozemných operáciách. Okrem toho sa zdá, že prezident B. Asad je schopný obnoviť svoju vládu nad Sýriou a získať v nej vedúce postavenie.

Naopak, prezident Hádí sa po porážkach od húsiovských jednotiek dostal do domáceho väzenia a v ťažkej situácii mal na výber dve možnosti: buď sa vzdá funkcie a odíde do zahraničia alebo obetuje svoj život. On zvolil prvú možnosť a tým sa veľmi blamoval v očiach miestneho kmeňového obyvateľstva, ktoré si tak veľmi zakladá na tradičnom chápaní cti. Mnohí príbuzní obetí vojny považovali abdikáciu za zradu – ich deti padli za Hádího, ale on sám svoj život obetovať nehodlal.

Veľkou hanbou pre Hádího bol aj fakt, že sa do krajiny vrátil práve s pomocou saudských interventov. Medzi Jemenom a Saudskou Arábiou je mnoho nevyriešených sporov, vrátane územných. V roku 1934 prebehla medzi týmito dvoma štátmi dokonca i vojna, pri ktorej Saudi odňali Jemenu viaceré územia. Mnoho Jemenčanov vníma saudské anexie z minulého storočia ako historickú krivdu.

 

Šiitsko-sunnitská rivalita

Jedným z mylných predpokladov Rijádu pri plánovaní vojny bolo i prílišné spoliehanie sa na tradičnú sunnitsko-šiitskú rivalitu ako na rozhodujúci faktor v konflikte. Saudi zrejme predpokladali, že sa budú môcť pri svojej intervencii oprieť o sunnitské obyvateľstvo. Očakávali tiež, že nízka obľuba zaídovských (sajjídovských) šiitov medzi väčšinovou sunnitskou populáciou v Jemene bude stačiť na rýchle víťazstvo. Jemenské obyvateľstvo však vôbec nebolo zo saudskej intervencie až tak nadšené.

Saudov totiž nemajú v obľube ani jemenskí sunniti. V tzv. mienkotvorných médiách Západu sa neustále opakuje tvrdenie, že deliace línie v Jemene sú náboženské a vedie sa tam zástupný iránsko-saudský konflikt. Lenže zatiaľ čo saudská hegemónia medzi interventmi je jednoznačná, vplyv Iránu na jemenských šiitov je veľmi obmedzený a húsiovské jednotky určite nevystavali svoju vojenskú moc na iránskej podpore.

Saudské predpoklady skomplikoval aj fakt, že Rijád nepožíva vysokú dôveru ani medzi jemenskými sunnitskými autoritami. V Jemene totiž jasne dominuje sunnitská škola Šáfíovcov, zatiaľ čo vo wahhábitskej Saudskej Arábii prevažuje hanbálovská škola. Ide o dve spomedzi štyroch klasických sunnitských škôl v islame, ktoré medzi sebou riešia rozpory už vyše tisíc rokov. Mnohí šáfíovskí predstavitelia preto nie sú vôbec nadšení rastúcim vplyvom konkurenčného učenia, ktoré je dotované saudskými peniazmi. Samozrejme, treba uznať, že určité pozície v Jemene majú i wahhábiti, títo ale podporujú hlavne jemenskú al-Kajdu.

 

Al-Kajdá a islamisti

V situácii, keď sa Saudom vojensky nedarí a prezident Hádí nemá spoločenskú autoritu, tak sa najvýznamnejšou stranou konfliktu medzi sunnitmi postupne stáva Al-Kajdá (tzv. al-Kajdá Arabského polostrova, angl. AQAP). Al-Kajdá je neoficiálnym spojencom Saudov v ich bojoch proti šiitom, jej ciele sú však autonómne. Saudi sú tiež pri spolupráci s al-Kajdou opatrní, pretože sú si vedomí, že túto organizáciu si nedokážu tak ľahko podriadiť ako bývalého prezidenta Hádího.

Okrem toho, medzi jemenským sunnitským obyvateľstvom má al-Kajdá lepšiu povesť než Saudi, pretože ide o nadnárodnú organizáciu a nie o susedný štát. Mnohým imponuje i fanatizmus al-Kajdy. Al-Kajdá tiež preukázala životaschopnosť tým, že roky vzdorovala útokom USA v Jemene. Pritom už dávno pred tzv. arabskou jarou získavala v krajine popularitu, keď americké bezpilotné lietadlá masakrovali mnoho jemenských civilistov.

Al-Kajdá robí aj dnes strategicky veľmi zaujímavú politiku. Snaží sa o to, aby sa húsiovské jednotky a saudskí interventi vzájomne vyčerpali a sama potom môže nastúpiť ako tretia a rozhodujúca sila v konflikte. Al-Kajdá síce sama aktívne vystupuje proti šiitom, sleduje však vlastnú politiku a je pre ňu výhodnejšie, ak jej bitky vybojujú Saudi. Paradoxne, táto taktika al-Kajde čiastočne vychádza už dnes a územie pod jej kontrolou sa od začiatku saudskej intervencie zväčšilo. Taktiež i mnoho z miest, ktoré Saudi oficiálne odovzdajú Hádímu, skončí v rukách al-Kajdy. Moc al-Kajdy bude pritom narastať aj preto, lebo trpiace a zúfalé obyvateľstvo v Jemene je stále viac a viac náchylné prijať extrémistické recepty.

Na druhej strane naráža al-Kajdá na silnú konkurenciu medzi islamistickými silami. Ide hlavne o hnutie ISIL, ktoré je v mnohom ešte radikálnejšie. V Jemene má hnutie ISIL podporu aj preto, že nie je až tak veľmi viazané na saudské vzory ako al-Kajdá. Navyše, ak sa sunnitské obyvateľstvo Jemenu pod vplyvom vojny ešte viac zradikalizuje, tak tu hnutie ISIL môže nájsť veľmi dobrú živnú pôdu. Dá sa predpokladať, že bude lepšie prijateľné i pre šáfíovskýchsunnitov a jeho väzby na saudských idelógov budú oveľa slabšie než v prípade al-Kajdy. Práve výbuch z 26. marca v Adene môže byť kľudne začiatkom tohto nástupu.

 

Sofistikovaná podpora Západu

Do konfliktu v Jemene sa zapojil i Západ. Saudská armáda spolupracuje pri vojne v Jemene s britskou vládou. Aj francúzsky prezident F. Hollande uzavrel s Rijádom pri začiatku saudských útokov na Jemen významný zbrojársky kontrakt a Saudov účinne podporuje. Kontrakty so Saudmi sú pre francúzsky zbrojný priemysel zvlášť dôležité, nakoľko po zrušení kontraktu s Ruskom na lode Mistral zaujala k francúzskym zbraniam opatrnejší postoj aj India. Hlavným spojencom Saudov na Západe sú však USA.

Do konfliktu v Jemene však zasahujú niektoré vojenské sily zo Západu nielen dodávkami zbraní, ale aj účasťou na vojenských operáciách. Ide najmä o súkromné bezpečnostné spoločnosti, ktoré sú riadené zo západných krajín, hoci oficiálne nie sú armádami NATO. Najznámejším prípadom tohto zasahovania do vojny sú bojové akcie spoločnosti Blackwater (Academi), známej aj z Ukrajiny. Len sotva si možno predstaviť, že by táto súkromná armáda, tak úzko prepojená na Pentagon, mohla zasiahnuť do nejakej vojny bez súhlasu najvyšších miest USA.

V prípade vojenských operácií Blackwater ide o spôsob používania vojenskej sily, ktorý z formálneho hľadiska umožňuje jednej krajine (USA), aby zasahovala do konfliktu v inej krajine, ale súčasne, aby z toho zásahu nevznikol právny záväzok pre armádu USA. „Bezpečnostné služby“ sú totiž formálne súkromným subjektom, ale zamestnávajú skúsených vojakov s tým, že im poskytnú status „príslušníkov súkromných služieb“. Ide pritom o oveľa sofistikovanejšiu a intenzívnejšiu účasť vo vojne, pretože súkromné bezpečnostné služby majú oveľa organizovanejší charakter než napr. nejakí vojaci „na dovolenke“, napr. na Ukrajine.

 

Pokus o prímerie?

Neúspechom v Jemene utrpela reputácia Rijádu aj v Lige arabských štátov, ktorá sa inak v posledných rokoch začala meniť na nástroj saudskej hegemónie. Dôkazom saudskej dominancie bolo najmä „vylúčenie“ sýrskej vlády prezidenta B. Asada z organizácie. Tradiční odporcovia saudskej hegemónie ako S. Hussajn či M. Kaddáfí boli odstránení už skôr a nestabilné vlády v severnej Afrike si netrúfali postaviť sa otvorene proti Rijádu. Pod vplyvom saudských neúspechov v Sýrii a v Jemene sa však i tu situácia mení. Na rokovaniach LAŠ sa objavila neočakávaná opozícia a kvôli vážnym rozporom odmietlo Maroko organizovať ďalší summit.

Avšak nielen kvôli poklesu prestíže je pokračovanie vojny v Jemene pre Rijád veľkým problémom. Nízke ceny ropy a vojenské neúspechy v Jemene i v Sýrii vytvárajú na Saudskú Arábiu silný tlak. Saudi sa potrebujú zbaviť aspoň jedného z týchto problémov a tak pristúpili na rokovanie o prímerí s húsiovskými silami v Jemene. Prímerie bolo dohodnuté na rokovaniach v Kuvajte a má začať platiť 10. apríla 2016. Následne 18. apríla majú začať aj rokovania medzi znepriatelenými stranami o ukončení vojny. Napriek uzavretému prímeriu však len málokto očakáva, že sa podarí uzavrieť skutočný mier.

 

Saudi v Jemene verzus Rusi v Sýrii

Saudské neúspešné ťaženie môžeme určite porovnať s úspešnými ruskými operáciami v Sýrii z prelomu rokov 2015 a 2016. Ako je známe, ruský prezident V. Putin nedávno po dosiahnutí cieľov v Sýrii oznámil čiastočné stiahnutie vojsk z vojnového konfliktu. Ruský zásah totiž splnil svoj účel: výrazne zmenil pomer síl v konflikte a priniesol zásadné porážky pre hnutie ISIL, al-Nusrá či ďalšie teroristické skupiny v Sýrii. Vďaka účinnému zásahu Ruska sa do Sýrie vrátila aspoň čiastočná nádej na vyriešenie konfliktu a dokonca i niektoré prozápadné opozičné skupiny opustili rady teroristov a uzavreli prímerie s ústavnou vládou.

Dôvodom úspechu ruského zásahu v Sýrii bola rozumná stratégia, pri ktorej Moskva objektívne zhodnotila pomer síl v konflikte, stanovila si reálne ciele a oprela sa o spojenca, ktorý sám disponoval významnou vojenskou silou. Saudi postupovali presne opačne: veľmi podcenili sily svojich odporcov, precenili reálne možnosti svojich spojencov a nepripravili sa na možné komplikácie. Hlavný rozdiel ale spočíval v tom, že Rusi nedovolili, aby ich vojenský zásah prerástol do neokoloniálnej intervencie. Rusi pomohli sýrskej vláde, aby zastavila islamistickú hrozbu, ale neurčovali jej ani formu vlády ani ekonomický systém. To je niečo, z čoho by sa mohli poučiť nielen Saudi, ale aj západní politici pri svojich početných intervenciách v zahraničí.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Joe Biden sa stal 46. prezidentom Spojených štátov amerických

0 icon

Washington 20. januára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Patrick Semansky)   Joe Biden zložil dnes slávnostnú prísahu do rúk predsedu Najvyššieho súdu USA Johna Robertsa a stal sa tak 46. prezidentom Spojených štátov amerických Biden položil ruku na Bibliu patriacu do rodinného dedičstva od roku 1893. V minulosti na ňu prisahal dvakrát ako viceprezident…

Vo Washingtone sa začala inaugurácia Joea Bidena

0 icon

Washington 20. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Pred západným krídlom washingtonského Kapitolu sa v stredu predpoludním miestneho času začal slávnostný ceremoniál pri príležitosti inaugurácie Joea Bidena za 46. amerického prezidenta V dôsledku koronavírusovej pandémie sa koná bez účasti tisícok divákov a pre obavy z možných násilností podporovateľov odchádzajúceho prezidenta Donalda…

Mária Kolíková: Hovoriť, že nekomunikujem o súdnej mape, je zavádzajúce

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) považuje tvrdenia, že nekomunikuje o návrhu reformy súdnej mapy, prinajmenšom za zavádzajúce Po stredajšom rokovaní vlády to uviedla v reakcii na kritiku zo strany časti sudcov a príslušníkov ďalších právnických profesií. "Nová súdna mapa je aj…

Štát odporúča testovanie vo firmách s viac ako 250 zamestnancami

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Ministerstvo hospodárstva SR odporúča testovanie vo firmách najmä prevádzkam, v ktorých pracuje viac ako 250 zamestnancov. Uvádza sa to v manuáli vypracovanom rezortom hospodárstva, ktorý v stredu schválila vláda s pripomienkami Ak by pritom chceli svojich pracovníkov testovať aj spoločnosti s menej ako…

Na antigénové testovanie poslúži takmer 250 odberových miest

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Slováci môžu využiť možnosť dať sa otestovať antigénovými testami na nový koronavírus na takmer 250 odberových miestach Do objednávkového systému je aktuálne zapojených 89 mobilných odberových miest (MOM). TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Ľudia sa však bez…

Maroš Žilinka: Informácie o oslabovaní boja s extrémizmom sú vymyslené

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Generálny prokurátor (GP) SR Maroš Žilinka odmieta medializované informácie o oslabovaní boja proti extrémizmu. Na stredajšej tlačovej konferencii vyhlásil, že informácie sú vymyslené Deklaroval, že ak by došlo k zlúčeniu niektorých oddelení aj na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), neznamená to, že by…

Kremeľ: Zlepšenie vzťahov s USA bude závisieť od nového prezidenta Bidena. Ivan Korčok: Nástupom prezidenta Joea Bidena sa výrazne zlepšia vzťahy EÚ a USA

0 icon

Moskva 20. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sputnik/Kremlin Pool/AP-Alexei Nikolsky, Katia Christodoulou)   Kremeľ v stredu vyhlásil, že akékoľvek zlepšenie napätých vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi bude závisieť od Joea Bidena, ktorý napoludnie miestneho času zloží prezidentský sľub. Informovala o tom agentúra AFP "Rusko bude žiť tak, ako žilo stovky rokov…

Premiér: Slovensko má dostatok vakcín pre 85 percent dospelých ľudí

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel, Úrad vlády SR)   Slovensko má dostatok vakcín na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 od firiem Pfizer/BioNTech a Moderna. Má zakontrahovaných dostatok vakcín pre 85 percent dospelých ľudí Na tlačovej konferencii o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽANO). Do pondelka (18. 1.) malo Slovensko…

Rúško hore, rúško dole: Politici na tlačových konferenciách

0 icon

Berlín 20. januára 2021 (HSP/Corodok/Foto:Screenshot DW)   „Deutsche Welle“ sa dnes snaží brániť po tom, čo musela zniesť veľa posmechu za to, že zverejnila vo svojich správach rozdielne fotografie návštevy ministra zahraničných vecí Heika Maasa – jedna fotografia je pre nemecké publikum a druhá pre turecké publikum: Raz s, raz bez…

Zákaz vychádzania bude platiť aj 25. a 26. januára

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Zákaz vychádzania bude platiť aj 25. a 26. januára. V stredu o tom rozhodla vláda na svojom rokovaní. Následne zákaz vychádzania potrvá do 7. februára Uznesením z 31. decembra 2020 vláda obmedzila slobodu pohybu a pobytu do 24. januára. Uplynulý víkend prijala vláda…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Švec

Záložníci odmietajú slúžiť kolaborantom a cudzím záujmom.

0icon

Kolaborantskému ministrovi pripravovanému a dosadenému cudzími protištátkami sa podarilo za celých 9 mesiacov vlády osloviť 60 záložníkov. Potrebujeme tisícky. Údajných záložníkov, v skutočnosti pozbieral kadetov. Vo svojom diletantstve ani netuší, čo sú to aktívne a pasívne zálohy, čo treba robiť. Vo svojej zapredaneckej kolaborantskej hlave nikdy nepochopí, že výzvy do služby vlasti nemôžu…

Pavel Pakoš

Sedem hlavných hriechov mainstreamu

0icon

Nedávno nám hovorca KBS odporučil, aby sme boli zvýšene opatrní pri sledovaní alternatívnych médií na internete. Keďže tým zhodil snahu stoviek občanov, medzi ktorými pôsobím tiež, mal by som dať ku tomu vyjadreniu objasnenie. Hranica medzi pravdou a lžou sa vôbec nestotožňuje s hranicou medzi hlavným mediálnym prúdom a tzv.…

Rastislav Slovák

Ak ste volili Sulíka, tak ste volili podobne, ako keby ste volili napríklad niekoho ako Kočnera

0icon

Sulík a Kočner sú si charakterovo veľmi podobní. Rozdiel je len v tom, že Kočner je možno o niečo horší, keďže už bol obvinený z viacerých závažných trestných činov a v niektorých prípadoch bol už aj odsúdený. Kočner sa spolupodieľal na zakladaní strany Sas a kádroval kandidátku strany Sas do…

Ladislav Kováčik

Hlúposť mainstreamu

0icon

Chcel by som teraz napísať nejaké svoje poznámky na margo mainstreamových médií a ich práce. Samozrejme a pochopiteľne, že si o nich nemyslím v zásade nič dobré. Ale poďme to rozobrať. Mne ich spôsob činnosti

Boris Mesár

Fungujú lockdowny (okrem plánu na zničenie ekonomík) ? Publikované dokumenty

0icon

Ďalej uvádzame niekoľko publikovaných prác, ktoré zisťujú, že lockdowny  mali malú alebo žiadnu účinnosť (napriek neuveriteľným škodám), spolu s kľúčovým citátom alebo dvoma od každého: 1. „Neexistujú dôkazy o tom, že by reštriktívnejšie nefarmaceutické intervencie („ výluky “) významne prispeli k ohnutiu krivky nových prípadov v Anglicku, Francúzsku, Nemecku, Iráne, Taliansku,…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Fakty o Čile, ktoré zmenia tvoj pohľad na túto krajinu!

0 icon

Mnoho ľudí si spája Čile s korením rovnakého mena a vznešenými horami, ktoré zaberajú široké územia tejto krajiny. Ako každý iný človek, aj obyvatelia tejto krajiny majú kultúrne zvláštnosti, ktorým cudzinci len ťažko porozumejú. Niektoré z ich zvykov sú ale také neobvyklé, že by mohli šokovať nepripraveného turistu. 1. Miestni obyvatelia majú…

Historické fotografie, ktoré ťa uchvátia!

0 icon

Historické fotografie nám môžu povedať veľa o minulosti. Fotografi sú obrovskou pomocou pre historikov, dokázali zachytiť najdôležitejšie udalosti a najzaujímavejšie fakty. Historické fotografie vedia jedným obrazom vysvetliť atmosféru celej éry. Bohužiaľ, najúchvatnejšie zábery sa do školských učebníc nedostali. Preto sa mohlo ľahko stať, že si nasledujúce historické fotografie nikdy nevidel,…

Tajomná správa z vesmíru - 2.časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o neznámom signáli, ktorý zachytil v roku 1977 istý astronóm Jerry R. Ehman a ktorý trval 72 sekúnd. Ba čo viac, vyzeralo to, akoby niekto signál s kódom 6EQUJ5, vysielal zámerne. Systém Big Ear neumožňuje prehľadávať vesmír. Funguje tak, že sa zameria na jedno miesto na oblohe a využije rotáciu Zeme.…

Mount Everest, najvyššia hora sveta, je o dva metre vyššia

0 icon

Presná výška najvyššej hory sveta, Mount Everest, je predmetom diskusií už viac ako 170 rokov, ale po tom, čo geológovia nazývajú doposiaľ najdôkladnejším prieskumom Mount Everestu, bolo dohodnuté konečné meranie. Rast Mount Everest, ktorý vyrastá asi dve metre od svojich predchádzajúcich oficiálnych meraní, údajne odzrkadľuje hrdosť Nepálčanov, ktorí zdieľajú horu so…

Žena sa bála susedovho pitbulla, až kým jej nezachránil život

0 icon

Na svete môžu byť miliardy milovníkov psov, ale zároveň sa nájdu ľudia, ktorí majú z našich štvornohých miláčikov strach. Rovnako to bolo aj u starej panej, ktorá sa bála susedovho pitbulla. Vo väčšine prípadov je tento strach iracionálny a pretrvávajúci, ale keď sa niekto cíti nepríjemne v blízkosti psov, nedá…

Vo svete IT

Nefunguje vám spárovanie smartfónu s Bluetooth zariadením? Pomocou týchto krokov vyriešite väčšinu problémov

0 icon

Hoci Bluetooth technológia nie je najrýchlejšou na prenos dát, tak aj napriek tomu je pravdepodobne jednou z najviac využívaných technológií obzvlášť v prípade nositeľnej elektroniky. Nie však vždy funguje podľa predstáv. Väčšinou prostredníctvom tejto technológie prepájame chytré hodinky, slúchadlá a ďalšie zariadenia s našimi smartfónmi. V minulosti sme sa venovali téme rozdielov medzi jednotlivými verziami…

Google uvoľňuje Chrome vo verzii 88. Pozrite si veľký prehľad najdôležitejších noviniek!

0 icon

Do internetového prehliadača Google Chrome mieria nové funkcie, ktoré sú súčasťou najnovšej verzie Chrome 88. Nová aktualizácia prehliadača prináša viacero funkcií, ktoré boli doposiaľ súčasťou iba testovacích verzií, pričom už dnes si na niektoré z nich môžu siahnuť aj bežní používatelia. Aktualizácia by mala byť už v týchto momentoch dostupná…

Nahrajte si do ľubovoľného Xiaomi smartfónu ovládanie hlasitosti z MIUI 12.5

0 icon

Xiaomi koncom minulého roka predstavilo nadstavbu MIUI 12.5, ktorá priniesla viacero vylepšení. Odhliadnuc od nových funkcií vrátane desktopového režimu Semi-desktop, ktorý podporuje hŕstka zariadení, tak spoločnosť zároveň predstavila aj niekoľko dizajnových úprav rozhrania. Jednou zo zmien je aj nové grafické rozhranie ovládania hlasitosti zariadenia, kde okrem iného pribudla aj nová…

Qualcomm nečakane predstavil procesor Snapdragon 870. Pre aký typ zákazníka bude primárne určeným?

0 icon

Spoločnosť Qualcomm v prvej polovici decembra minulého roka predstavila mobilný procesor Snapdragon 888. Hoci sa špekulovalo, že po jeho boku bude predstavená aj Lite verzia procesora, tak sa tak nakoniec nestalo. Najnovšie však spoločnosť predstavila nový procesor. Rovnako však nejde o Lite verziu, ale o úplne nový model procesora Snapdragon 870. Snapdragon…

Vo Windows 10 sa objavila závažná chyba! Pomocou otvorenia tejto adresy, vám padne celý systém!

0 icon

Len niekoľko dní dozadu bezpečnostný analytik, Jonas Lyke, objavil vo Windows 10 závažnú chybu v NTFS, ktorá je schopnou znefunkčniť disk počítača. Dnes sa opäť dostáva Lykovi extra pozornosti, dôvodom je, že objavil ďalšiu väčšiu chybu v systéme Windows. Na tému upozorňuje portál bleepingcomputer. Závažná chyba, ktorú vyvoláte otvorením URL…

Armádny Magazín

Naživo z Wahingtonu kde prebieha inaugurácia nového prezidenta USA

0 icon

USA, 20. január 2021 (AM) - Inaugurácia sa uskutoční s viacerými obmedzeniami kvôli prebiehajúcej pandémii COVID-19, pričom tradičný obed bude zrušený a ľudia budú odvedení od sprievodu na ceremoniál:  

Satanovskij o zatknutí Navaľného: Návrat bez triumfu

0 icon

Rusko, 20. január 2021 (AM) - Navaľnyj sa vrátil do Ruska z Nemecka. Dôvody nie sú také dôležité. Možno dostal príkaz - je čas stať sa posvätnou obeťou. Možno si naozaj chce vyskúšať kráľovskú korunu na hlave. Alebo sa rozhodli pokúsiť sa pod ním rozpútať masové nepokoje. Prečo je horší ako Tichanovská, Saakašvili alebo Pašinjan?

Japonsko plánuje vypustenie dreveného satelitu

0 icon

Japonsko, 20. január 2021 (AM) - Drevené satelity, ktoré by po dokončení svojej misie horeli bez toho, aby znečisťovali atmosféru sa pravdpodobne už o pár rokov budú vznášať nad našimi hlavami.   Ľudia ovládajú orbitálny vesmírny let niečo vyše 60 rokov a do vesmíru už bolo vyslaných asi 5 500

Kam chce namieriť svoje zbrane vojenské námorníctvo USA v najbližšom desaťročí

0 icon

USA, 20. január 2021 (AM) - "Zadržovať a víťaziť." Náčelník štábu Vojenského námorníctva USA admirál Michael Giday prezentoval Navigačný plán na najbližšie desaťročie. Hlavné v ňom je, že americké loďstvo má dominovať vo svetovom oceáne. Cieom globálnej kontroly je p

Izraelský analytik Kedmi: Kvôli Rusku nemôžu už Spojené štáty s nikým viesť vojnu

0 icon

Izrael, 20. január 2021 (AM) - Washington už nebude môcť odvrátiť pozornosť Američanov od vnútorných problémov pomocou nekonečných vojen kvôli vážnemu posilneniu ruskej vojenskej sily. Občiansky konflikt v USA dosiahol takú intenzitu, že už nie je možné „vypustiť paru“ pomocou ďalšej „malej víťaznej vojny“ v zámorí. Vyjadruje to s presved

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali