Branislav Fábry: Venezuela: diktatúra alebo farebná revolúcia?

Bratislava, 7. augusta 2017 (HSP/Foto: TASR/AP-Howard Yanes)

 

Ako je dobre známe, dňa 30. júla prebehli vo Venezuele voľby do Národného ústavodarného zhromaždenia. Tieto voľby mali mnoho nedostatkov, boli však sprevádzané aj vytváraním nepravdivých mýtov tak zo strany vlády, ako aj zo strany jej odporcov

Ilustračné foto

To platí o udalostiach vo Venezuele celkovo už niekoľko rokov. Na Slovensku však prevažuje čierno-biela interpretácia udalostí prezentovaná najmä proamerickými médiami, pričom je možné vidieť tri základné línie informačnej kampane:

1.) informácie, že Venezuela sa vinou socialistickej politiky H. Chaveza a N. Madura stala chudobnou krajinou, v ktorej panuje hlad a nedostatok

2.) informácie, že politické násilie je vo Venezuele oveľa horšie než v iných krajinách regiónu a že krajina je neovládateľná

3.) informácie, že prezident N. Maduro úplne stratil podporu verejnosti a opozícia je skutočným predstaviteľom vôle ľudu

Tento obraz udalostí však nie je zďaleka presný a celý vývoj vo Venezuele treba vnímať diferencovanejšie. V nasledujúcom článku sa budem venovať týmto témam:

 

Ekonomické problémy Venezuely

Najčastejším obrazom, prichádzajúcim z Venezuely na Slovensko, je interpretácia, že nezodpovedná bolivaristická vláda priviedla bohatú krajinu do úpadku a nedostatku. Vo Venezuele skutočne existujú hlboké ekonomické problémy a mnohé z nich sú výsledkom konania socialistických vlád. Tie opakovali viacero minulých chýb štátov RVHP vo východnej Európe. Jedným z vážnych problémov Venezuely bola často reštriktívna politika voči živnostníkom, ktorých si vláda odcudzila. H. Chavez i N. Maduro tiež opakovane hovorili o potrebe diverzifikácie ekonomiky, ale pre úspech v tejto veci neurobili dosť.

Vo Venezuele dnes existuje reálny problém nedostatkovej ekonomiky, známy zo socialistických krajín pred rokom 1989. Vláda ceny rôznych tovarov prísne reguluje a mnohé z tovarov priamo dotuje. Aj vďaka regulovaným cenám a dotáciám sa však rozvinul problém korupčných vzťahov a takisto sa na nich vedeli efektívne priživovať špekulanti. Vo Venezuele sa napr. objavil problém s reexportom liekov, ktorý sme v menšej miere nedávno zažili i u nás. Špekulanti pri tomto reexporte vyvážali lacné liečivá do zahraničia a tam ich predávali za podstatne vyššie ceny, čím vyvolávali nedostatok liečiv doma. Vo Venezuele tak stále chýbajú a stále chýbajú mnohé život zachraňujúce lieky.

Kým boli venezuelské príjmy z ropy vysoké, vláda disponovala dodatočnými zdrojmi na i na rozpočtovo neveľmi zodpovednú politiku, avšak kvôli poklesu cien ropy sa po roku 2014 stratil hlavný zdroj vysokých verejných príjmov. Mnohé tovary s regulovanými cenami preto dnes v obchodoch chýbajú, i keď je možné získať ich na čiernom trhu. Problém čierneho trhu však spočíva v tom, že ceny sú tam veľmi vysoké a mnohokrát sa udávajú iba v amerických dolároch. Vláda však nechce uvoľniť ceny v obchodoch, pretože by to postihlo hlavne chudobné skupiny obyvateľov, ktoré patria k najsilnejším zástancom jej politiky. Legitimita vlády je úzko spojená s jej ekonomickou politikou, a hoci tá spôsobuje nedostatok mnohých tovarov, vláda sa jej nechce vzdať.

 

Ekonomický vývoj v krajine

Ekonomickú realitu vo Venezuele však treba vnímať komplexnejšie. Je síce pravda, že Venezuela má bohaté zdroje ropy a že vláda nedokáže vyriešiť súčasné ekonomické problémy, ale väčšina obyvateľov zažívala ekonomické problémy ešte pred nástupom H. Chaveza, keď vyše dvoch tretín populácie žilo v chudobe: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ve&v=69 . Venezuela sa pritom už v prvej polovici 20. storočia zmenila z agrárnej na ťažiarsku ekonomiku. Obrovské zisky z ropy však vtedy plynuli do rúk zahraničnej oligarchie, zatiaľ čo obyvateľstvo trpelo biedou, chorobami a analfabetizmom. V priebehu 20. storočia sa do stále vážnejších problémov dostávalo aj poľnohospodárstvo krajiny. Pri koncepcii „voľného obchodu“ podľa predstáv MMF a Svetovej banky nedokázali tradiční venezuelskí poľnohospodári konkurovať dotovaným potravinám z USA či z ďalších štátov. Venezuela sa tak musela stále viac zameriavať na svoje nerastné bohatstvo. Pauperizované obyvateľstvo vidieka sa sťahovalo do miest a aj vďaka tomu má dnes Venezuela vysokú mieru urbanizácie – skoro 90%.

Venezuela sa počas 20. storočia stala i vysoko zadĺženou krajinou, ktorá sa opakovane podriaďovala požiadavkám MMF. Prísne kritériá MMF však vyvolávali problémy doma: známe sú napr. nepokoje z roku 1989, keď po jednej z dohôd s MMF niekoľkonásobne vzrástla cena potravín v krajine. Chudobné obyvateľstvo na to reagovalo živelnými protestami a drancovaním obchodov, no vláda protesty krvavo potlačila. Oficiálne sa uvádzal počet civilných obetí okolo 300, v skutočnosti ich však bolo mnohonásobne viac. Lenže venezuelské problémy sa nevyriešili ani „rozpočtovou disciplínou“ ani opakovanými dohodami s MMF: chudoba a nestabilita pretrvávali i v 90-tych rokoch.

Zmena pomerov nastala až po nástupe H. Chaveza v roku 1999. H. Chavez sa rozhodol znárodniť ropný priemysel a použiť zisky na štedrú sociálnu politiku. Vďaka tomu sa mu podarilo zvýšiť životnú úroveň obyvateľstva, vytvoriť systém verejného zdravotníctva, ktorý predtým neexistoval a odstrániť analfabetizmus, ktorý ešte na začiatku 21. storočia týkal asi 1,5 milióna Venezuelčanov. To všetko sa mu podarilo kvôli dovtedy nevídaným čiastkam smerujúcim do sociálneho systému. Chavezova vláda však okrem toho míňala prímy z ropy aj problematickejším spôsobom – otázne boli výdavky v zahraničí, napr. program Petrocaribe, ktorý poskytoval lacnú ropu pre niektoré chudobné krajiny Karibiku. Pod vplyvom obrovskej verejnej podpory sa bolivaristickí politici nechali unášať svojou popularitou, avšak po roku 2014 zistili, že ich doterajšia politika je bez vysokých príjmov z ropy ťažko udržateľná.

 

Venezuela a politická nestabilita

Pokiaľ ide o druhú líniu informačnej kampane, nielen v našom mainstreame sa pravidelne objavujú informácie, že Venezuela je podstatne nestabilnejšia a nebezpečnejšia krajina než ostatné štáty regiónu. Pre pochopenie reálnej situácie však dobre poslúži porovnanie so susednými štátmi regiónu, ktoré sa tiež nevyznačujú stabilitou, hoci majú v mainstreame podstatne lepší obraz než Venezuela. Najlepšie to dokazuje porovnanie so susednou Kolumbiou. Kolumbia je krajina dlhodobo v katastrofálnej situácii a do Venezuely odtiaľ v minulosti utieklo vyše 5 milióna ľudí, ktorí sa zjavne neplánujú vrátiť. Kolumbia má dnes po Sýrii druhý najvyšší počet vnútorne vysídlených osôb (IDP) na svete, skoro 7,2 milióna. Dokonca aj v roku 2016 pribudlo dvestotisíc nových IDP. Pre porovnanie, vo Venezuele sa napriek nepokojom za minulý rok objavilo iba 7 500 nových IDP. Podobne, aj pokiaľ ide o politické vraždy, v Kolumbii ich je viac než vo Venezuele. Len za prvé štyri mesiace tohto roku tam bolo zavraždených 41 opozičných politických aktivistov (nerátajúc ostatné obete politického násilia), čo vyvolalo aj kritické ohlasy v OSN.

Zaujímavý je aj fakt, že práve v roku 2016 dostal kolumbijský prezident J. M. Santos, hlavný spojenec USA v regióne, Nobelovu cenu mieru. Treba uznať, že v Kolumbii v roku 2016 skutočne prišlo k mierovým dohodám, ktoré si zaslúžia aj Nobelovu cenu mieru. Avšak Nobelov výbor sa pri udeľovaní ceny zachoval zrejme príliš jednostranne, ocenil len prezidenta a nedocenil ústupky protivládnych povstalcov. Pritom významný podiel pri dojednávaní mieru v Kolumbii mal aj líder ľavicového hnutia FARC R. Londono, prezývaný Tymošenko. Práve on urobil zásadný ústupok, keď súhlasil, že hnutie FARC úplne zloží zbrane. O nedostatkoch v procese udeľovania Nobelových cien mieru som písal už v minulosti. Tak či onak, mierový proces v Kolumbii sa stále nepodarilo presadiť a najmä provládne milície stále pokračujú vo vraždení opozičných aktivistov.

Dobrým príkladom dvojitého metra môžu byť aj príklady z krajín ako Mexiko alebo Honduras, kde je politické násilie proti skutočnej opozícii bežnou súčasťou zastrašovania nielen pred voľbami. Zvlášť zlá je situácia v Hondurase. V roku 2009 tam bol pučistami (zrejme s tichým súhlasom H. Clintonovej) zvrhnutý prezident M. Zelaya, ktorý chystal veľké sociálne reformy. V roku 2016 tam zase bola zavraždená populárna enviromentálna aktivistka a oponentka vládnych krokov B. Caceresová. Napriek tomu, že aj Medziamerická komisia pre ľudské práva kritizovala vraždy aktivistov, USA a ich spojenci svoju podporu vlády a armády v Hondurase neobmedzili. Už preto prílišná citlivosť Washingtonu voči policajnému násiliu vo Venezuele vyvoláva otázniky.

 

Opozícia ako predstaviteľ vôle ľudu?

Treťou líniou mediálnej kampane o vývoji vo Venezuele sú mainstreamové informácie, že národ stojí jednotne za predstaviteľmi opozície, zatiaľ čo vláda už dávno stratila všetku podporu ľudu a udržuje sa iba násilím a diktatúrou. Tento obraz je však opäť mylný. V skutočnosti je venezuelská spoločnosť hlboko rozdelená a jej významná časť stále podporuje prezidenta N. Madura. Vzhľadom na silnú podporu opozície medzi bohatými, mnohí pociťujú konflikt vo Venezuele ako formu triedneho boja. Chudobní Venezuelčania si dobre uvedomujú kritické nedostatky súčasného režimu, avšak pamätajú aj to, ako vyzerala Venezuela pred nástupom H. Chaveza v roku 1999 a v akej biede žili oni sami. Pre mnohých chudobných Venezuelčanov je návrat k stavu pred rokom 1999 ešte menej prijateľná alternatíva než súčasný nedostatkový socialistický systém. Predstavitelia opozície síce obvykle tvrdia, že nechcú opakovať chyby liberálnych vlád 20. storočia, avšak pôsobia nepresvedčivo, keďže viacerí z nich boli v politike už pred rokom 1999 a ďalších diskreditujú úzke väzby na oligarchiu USA.

Konflikt vo Venezuele je v určitom zmysle aj generačným konflktom. Celkovo tou skupinou, ktorá je najväčšmi ochotná bojovať za odstránenie socialistického systému v krajine, sú mladí Venezuelčania. Práve oni zažívajú neduhy socialistickej ekonomiky a snažia sa proti nim bojovať. Mnohí očakávajú, že po páde prezidenta N. Madura sa z Venezuely vďaka veľkým zásobám ropy stane krajina blahobytu. Viacerých oslovujú trhové ideály, pretože sami patria k zdravým a silným jednotlivcom. Staršia generácia je však podstatne skeptickejšia k perspektívam Venezuely v prípade pádu socialistického systému. Obávajú sa, že zdravotníctvo a vzdelanie sa stanú opäť privilégiom bohatých. Paradoxne, kvalitné socialistické vzdelanie, ktoré mladá generácia dostala, jej umožnilo, aby sa začala viac verejne angažovať proti vláde.

Treba jednoznačne povedať, že N. Maduro nie je zďaleka tak obľúbený ako bol H. Chavez a stojí v tieni svojho populárneho predchodcu. Má nevýhodu i v tom, že kvôli nižším príjmom z predaja ropy si nemôže dovoliť rovnako štedrú politiku ako v minulosti. Je zjavné, že mnohí z tých, ktorí podporovali H. Chaveza a dodnes ho hodnotia kladne, odmietajú osobu N. Madura. V krajine však vládne všeobecná nechuť k politike a k politikom. Verejnosť si želá zmenu súčasného stavu, ale príliš ju nenadchli ani predstavitelia opozície ako H. Capriles , ktorých pozná už z minulosti. Mnohých tiež od opozície odstrašuje násilie v uliciach. Značná časť obyvateľstva je z násilných akcií unavená rovnako ako z nedostatkovej ekonomiky a násilie odmieta bez ohľadu na to, či ho vyvolávajú odporcovia alebo podporovatelia vlády.

 

Úloha USA vo venezuelskej politike

Hlavným dôvodom, pre ktorý sa udalosti vo Venezuele posudzujú v našom mainstreame tak jednostranne, je zrejmý vplyv USA v konflikte. Tento vplyv je už tradične významný a bez zohľadnenia amerického faktoru nie je obraz udalostí vo Venezuele úplný – pre Washington je zmena vlády vo Venezuele s jej ropnými zdrojmi prioritou. Predstavitelia opozície dostávajú z USA širokú podporu a majú veľmi úzke kontakty na predstaviteľov americkej vlády, médií či mimovládnych organizácií. Tieto väzby pripomínajú tzv. farebné revolúcie vo východnej Európe. Venezuelská opozícia tiež disponuje dobre organizovanými spolupracovníkmi, ktorí sa vyznajú v násilných akciách. Podľa niektorých analýz ide sčasti o vycvičených príslušníkov ultrapravicových paramilitaristických skupín zo susednej Kolumbie, ktorá je hlavným spojencom USA v regióne. Samozrejme, opozícia má aj podporu značnej časti verejnosti, ale bez dobre militantného jadra demonštrantov by boli protesty proti vláde menej trváce. Na rozdiel od Ukrajiny sa však venezuelská vláda na hrozbu farebnej revolúcie pripravila lepšie, neumožnila ozbrojeným demonštrantom získať kontrolu nad centrom Caracasu a nie je ochotná pripustiť „majdanský scenár“.

Politické väzby venezuelskej opozície na USA najlepšie odkryli nedávne výroky jedného z vedúcich opozičných poslancov Venezuely. J. Requesens, člen strany Primero Justicia, ktorú vedie priamo H. Capriles, v USA dňa 5. júla 2017 otvorene predstavil plány na zvrhnutie venezuelského režimu. J. Requesens v súvislosti s blížiacimi sa voľbami 30. júla 2017 doslova povedal: „Je dôležité, že vyhlásime hodinu nula a definitívne paralyzujeme Venezuelu“. Otvorene hovoril aj o vojne proti vláde, ktorou sa má vyvolať zahraničná intervencia v krajine. Doslova povedal: „Aby sme dosiahli zahraničnú intervenciu, musíme prejsť týmto štádiom (vnútorná vojna).“ J. Requesens sa pokúsil neskôr svoje vyjadrenia zjemniť tvrdením, že nemyslel na vojenskú intervenciu USA, ale i tak išlo o alarmujúce vyjadrenia. Lenže hoci sa J. Requesens vyjadril otvorenejšie než iní politici, so svojou vojnovou rétorikou nie je medzi lídrami opozície vôbec izolovaný.

Skúsme si však predstaviť, že by sa nejaký európsky politik správal podobne. Predstavme si poslanca, ktorý by išiel do Moskvy a verejne tam vyhlasoval, že paralyzuje vlastný štát a vyvolá občiansku vojnu, aby v krajine mohla Moskva intervenovať. Ako by asi reagovali naše médiá a politici? Dotyčného politika i s celou jeho stranou by zrejme stíhali pre vlastizradu. Stačí, keď si uvedomíme, akú hystériu v mainstreame vyvolávajú konšpiračné teórie o tom, že Moskva financuje niektoré politické strany v Európe. Pri podobnom konaní sa i trestno-právne sankcie voči predstaviteľom opozície javia v inom svetle, hoci je zrejmé, že vládna moc používa trestno-právne prostriedky selektívne a účelovo.

Vzhľadom na uvedené sú pochybné aj sankcie Washingtonu voči Venezuele. Mainstream vyjadroval pobúrenie, keď sa týmto sankciám prezident N. Maduro verejne vysmial, ale smiešny je skôr dvojitý meter USA. Washington na jednej strane zavádza sankcie proti Rusku, lebo malo údajne zasahovať do volieb v USA a súčasne zavádza sankcie proti Venezuele, aby podporil tú stranu konfliktu, ktorá má silné väzby na USA. Rovnako cynické sú aj americké vyjadrenia o Madurovom odstraňovaní demokracie vo Venezuele a o jeho diktatúre. USA sa totiž angažovali v mnohých intervenciách a prevratoch v Latinskej Amerike, výsledkom ktorých boli tie najhoršie diktatúry. USA podporovali aj tzv. Carmonov puč proti H. Chavezovi vo Venezuele v roku 2002 a pučistickú vládu okamžite uznali. Tešili sa však priskoro, pretože puč nakoniec zlyhal pre masívny odpor domáceho obyvateľstva a časti armády.

 

Ústavodárne zhromaždenie – problém či riešenie?

Dôvodom pre poslednú vlnu nepokojov sa stali voľby do Národného ústavodarného zhromaždenia 30. júla 2017. Keďže sa Venezuela ocitá v ťažko riešiteľnej situácii vnútorného konfliktu, mohla by nová ústava predstavovať riešenie. Myšlienka nového ústavodarného zhromaždenia sa zrodila dokonca v radoch opozície – už v roku 2013 podpísalo 55 vedúcich politikov opozície výzvu na vytvorenie takéhoto orgánu. Opozícia to ale žiadala v čase, keď mal bolivaristický režim väčšiu podporu obyvateľstva. V roku 2013 sa vláda cítila ešte dosť silná a nevidela dôvod meniť ústavu. S narastajúcimi problémami krajiny však takáto potreba zosilnela. Významným mementom boli parlamentné voľby v roku 2015, v ktorých opozícia získala väčšinu mandátov, avšak nie ústavnú väčšinu. Opozícia sa následne usilovala o referendum o odvolaní prezidenta, tomu však N. Maduro zabránil.

Po parlamentných voľbách sa sebavedomie opozície zvýšilo a narástli aj jej požiadavky. Víťazstvo opozície však neznamenalo koniec násilia v uliciach Caracasu, ani začiatok vecného dialógu s vládou. V novej situácii prezident N. Maduro začal vládnuť pomocou dekrétov a súdna moc obmedzila právomoci parlamentu. Oslabilo sa tým trojdelenie moci, ale súčasne sa ukázalo, že opozičná väčšina v parlamente nedokáže svojimi právnymi aktami odstrániť prezidenta. Kvôli uvedeným krokom sa voči N. Madurovi objavili obvinenia z diktatúry, tie však on odmietol. V súlade s čl. 348 ústavy sa rozhodol obrátiť na ľud – suveréna, ktorý mal zvoliť nové ústavodárne zhromaždenie. Ústava pripravená týmto orgánom by potom ako celok mala prejsť samostatným referendom.

Ústavodarné zhromaždenie by si malo vytýčiť vlastnú agendu, N. Maduro však hovoril o deviatich témach, ktoré by mohlo zhromaždenie posúdiť, od nastolenia vnútorného mieru, cez ekonomické otázky až po udržateľný život na planéte. Na prvý pohľad všetky tie témy vyzerajú zaujímavo, ale bez účasti opozičných predstaviteľov stratia rokovania o novej ústave zmysel. Opozícia pritom prezidentove návrhy odmieta, pretože odmieta jeho legitimitu a žiada všeobecné voľby. Opozícia uskutočnila aj vlastný plebiscit 16. júla 2017, pri ktorom zisťovala, či voliči súhlasia s procesom kreácie ústavodarného zhromaždenia. Na plebiscite opozície 16. júla participovala podľa opozičných vyjadrení tretina voličov a výsledok bol negatívny. Naopak, 30. júla prišlo podľa vyjadrení vlády na voľby ústavodarného zhromaždenia 41,5 % voličov a podľa výsledkov volieb budú mať v orgáne jasnú prevahu zástancovia N. Madura. Lenže nová ústava, pripravená takýmto zhromaždením riešenie krízy neprinesie, aj keď bude následne schválená v referende…

 

Konflikt alebo kompromis?

Zásadný problém situácie vo Venezuele spočíva v tom, že násilie na uliciach a snaha o nekompromisné víťazstvo jednej z dvoch strán sporu nevyrieši politické a ekonomické problémy krajiny. Ak by vo Venezuele opozícia zopakovala ukrajinský scenár a prostredníctvom násilia zvrhla prezidenta N. Madura, konflikt sa zďaleka neskončí. Dá sa skôr očakávať, že vo Venezuela by sa v takom prípade začala trochu podobať na iné krajiny regiónu, kde pravicové vlády vedú vojnu s ľavicovými odporcami. Je málo pravdepodobné, že by prípadná nová pravicová vláda vo Venezuele bola pri obnovovaní vnútorného mieru úspešná, najmä keď by išla cestou „rozpočtovej disciplíny“ a „uťahovania opaskov“. Pamätáme si aj na rýchle sklamanie z ekonomického vývoja vo východnej Európe po roku 1989 a vo Venezuele by zrejme prišlo k rovnakému sklamaniu, umocnenému ešte „neokoloniálnym“ návratom investorov z USA…

Zjavné je i to, že krízovú situáciu v krajine nevyrieši ani novozvolené Národné ústavodarne zhromaždenie, v ktorom budú dominovať spojenci prezidenta. Je potrebné, aby sa N. Maduro podelil o moc i s opozíciou. Naopak, opozícia sa musí zmieriť s tým, že časť moci si N. Maduro zachová. Opozícia musí opustiť politiku, pri ktorej uznávala alebo neuznávala voľby podľa toho, nakoľko v nich uspeje. Prezidentské voľby v roku 2013, kde zvíťazil N. Maduro, opoziční politici neuznali, ale tam, kde oni sami zvíťazili, výsledok uznali, napr. v parlamentných voľbách 2015. Ak sa má Venezuela dostať z krízy, je potrebné, aby obe strany našli spoločný základ pre dialóg a zaviazali sa dodržiavať aspoň nejaké spoločné pravidlá. Určite sa nesmie však zopakovať scenár z Kyjeva, kde sa jeden deň opozícia dohodla s V. Janukovyčom a nasledujúci deň ho protiústavne zvrhla. Venezuela dnes nestojí pred voľbou či vláda alebo opozícia, ale pred voľbou, či kompromis alebo konflikt

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Súd začal rozhodovať o väzbe pre Dušana Kováčika a vysokého policajného funkcionára Norberta P., ktorý sa rozhodol spolupracovať. Podľa Galka je čas rozpútať nie búrku, ale rovno uragán

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku začal v nedeľu o 09.00 h rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) väzobne stíhať vysokého policajného funkcionára Norberta P Norberta P. zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok ráno (22.10.)…

Brit Geoghegan Hart nečakaným víťazom Giro d’Italia. Záverečná časovka pre Gannu, Sagan na 52. mieste

0 icon

Miláno 25. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Britský cyklista Tao Geoghegan Hart sa stal nečakaným víťazom 103. ročníka pretekov Giro d'Italia. Dvadsaťpäťročnému jazdcovi tímu Ineos Grenadiers stačila na celkový triumf aj trinásta priečka v cieli záverečnej 21. etapy, ktorou bola individuálna časovka na 15,7 km s dojazdom v Miláne Hart…

Rusko prekročilo hranicu 1,5 milióna potvrdených prípadov

0 icon

Moskva 25. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Počet potvrdených prípadov koronavírusu v Rusku v nedeľu prekročil hranicu 1,5 milióna po tom, ako úrady nahlásili 16 710 nových infekcií. Celkový počet nákaz v krajine je štvrtý najvyšší na svete Od začiatku pandémie v Rusku na ochorenie COVID-19 zomrelo viac ako 26…

„Aké odoberanie dieťaťa, preboha?! Aké izolovanie matky? Ako vôbec môžu tak surovo pristupovať k prvorodičke?“ Blaha reaguje na prípad rodičky z Košíc. Podľa polície žena bez rúška „trucom“ na hodiny zamestnala zdravotníkov

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Poslanec za Smer-SD Ľuboš Blaha sa v nedeľu v statuse na sociálnej sieti vyjadril ku prípadu mladej mamičky, ktorá pred pôrodom odmietla test na covid-19, pričom nemocnica v Košiciach ju to neho doslova tlačila a hrozila aj izoláciou od bábätka. Stanovisko publikovala aj…

Veľvyslanectvo USA svojim občanom v Bielorusku odporučilo, aby sa zásobili potravinami

0 icon

Minsk 25. októbra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP)   Veľvyslanectvo Spojených štátov Amerických v Minsku s ohľadom na "ultimátum" vyhlásené bývalou kandidátkou na prezidenta Sviatlanou Cichanovskou bieloruským úradom odporučilo svojim občanom, aby sa vyhli masovým akciám a zabezpečili si zásoby jedla, vody a liekov aspoň na tri dni V nedeľu vyprší termín "národného…

Hamilton 92. víťazstvom prekonal Schumachera: „Skvelé a ďakujem“

0 icon

Portimao 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jorge Guerrero, Pool via AP)   Britský automobilový jazdec Lewis Hamilton na Mercedese dosiahol na Veľkej cene Portugalska rekordné 92. víťazstvo v seriáli F1. Prekonal tým doterajší zápis Michaela Schumachera z Nemecka. Na druhom mieste prišiel do cieľa jeho tímový kolega Fín Vallteri Bottas, tretí skončil…

Pribudlo ďalších 6 potvrdených úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na Slovensku pribudlo 6 potvrdených úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Ako informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, spolu tak evidujeme 165 úmrtí na toto ochorenie "Vo Fakultnej nemocnici v Trnave zomreli štyria muži vo veku 69, 70, 78 a 87 rokov. 78-ročná…

Kmotrík ml. na lavičke prežíval aj vyvolal emócie

0 icon

Dunajská Streda 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Edmund Örzsik)   Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. prežíval stretnutie futbalistov bratislavského Slovana v Dunajskej Strede priamo na lavičke. V zápise figuroval ako vedúci mužstva, hosťujúcich hráčov počas celého duelu burcoval pri postrannej čiare. Skúsenosť, ku ktorej "belasých" donútilo rozšírenie koronavírusu v ich tábore,…

DAC Dunajská Streda – Slovan Bratislava 1:1 v 11. kole

0 icon

Dunajská Streda 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Edmund Örzsik)   Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda remizovali v nedeľňajšom domácom šlágri 11. kola Fortuna ligy s ŠK Slovan Bratislava 1:1. Na čele tabuľky si udržali dvojbodový náskok práve pred obhajcom slovenského titulu. Ten sa dostal do vedenia v 26. minúte po vlastnom…

Pápež František vymenoval 13 nových kardinálov, z toho deväť elektorov

0 icon

Vatikán 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Harnik)   Pápež František vymenoval v nedeľu 13 nových rímskokatolíckych kardinálov vrátane deviatich, ktorí sú oprávnení zúčastniť sa na konkláve - voľbe pápežovho nástupcu po jeho smrti alebo odstúpení, informuje tlačová agentúra Reuters Medzi deviatimi voličskými kardinálmi, ktorých pápež predstavil pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Prejav prezidenta Putina na Valdajskom klube 2020

0icon

Valdajský klub v roku 2020 sa uskutočnil v pozadí s ,,pandémiou" COVID-19. V Rusku sme postavili na prvé miesto život a bezpečnosť ľudí . Pamätáme si katastrofickú situáciu v 90. rokoch čo sa týka demografie .( Tá bola horšia ako počas 2 SV ,zaslúžili sa o to liberálni neomarxisti )…

Ivan Štubňa

Opatrenia vlády Igora Matoviča sú chaotické...

0icon

Opatrenia vlády Igora Matoviča sú chaotické a sú výrazným znakom činnosti celej chaotickej vlády. Premiér označil tých občanov, ktorí sa dajú otestovať za zodpovedných. Tých, čo nemajú v úmysle sa dať otestovať, označil za nezodpovedných. Dovolím si tvrdiť, že v prvom rade je nezodpovedná celá vláda aj s Matovičom. Matovič totiž pozabudol na to,…

Ladislav Kováčik

Odpoveď na mediálne zavádzanie v prípade demonštrácií

0icon

Myslím si, že by sa už mali skončiť tendenčné praktiky v médiách o prezentovaní rôznych protestných akcií či demonštrácií. Keď demonštrujú "naši", tak tam dáme krásne, pozitívne fotky, korektne a detailne napíšeme o zámeroch toho zhromaždenia a hnutia, poskytneme rozhovor s jeho predstaviteľom bez útočných otázok.

Peter Švec

Stratég ohrozí zopár hrdinov za záchranu národa, tupoň ohrozí milióny za svoju chiméru. Koncepčná prevaha. Pôsobenie proti prevahe. 6. časť.

0icon

Nasledujúcu časť venujem tomu najdôležitejšiemu typu prevahy, ktorým je koncepčná prevaha. Táto využíva tvorivosť nejakým spôsobom mysliaceho tvora. A vonkoncom sa netýka len ľudí. V nasledujúcom blogu sa budem venovať výlučne aktuálnym súvislostiam potvrdzujúcim tieto teoretické poznatky. Aby sme pochopili, či môže fungovať stratégia úplnej paralyzácie štátu namiesto cieleného prístupu a aké…

Ľudovít Gunčaga

Svedectvo Gabriela Hoffmanna o koncentračnom tábore v Seredi

0icon

Koronavírus v našej spoločnosti pácha veľké škody. Je tu však oveľa horšia epidémia, ktorá už desaťročia ničí, znemravňuje a odkresťančuje našu spoločnosť. Je to epidémia mysle, ktorá už spôsobila obrovské ľudské a materiálne škody v našom štáte. Epidémia mysle, ktorá nenávidí pravdu a teraz pod maskou antifašizmu a „demokratických hodnôt“ vytvára z mediálneho priestoru ideologickú…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Bielenie zubov nie je práve tou najšťastnejšou voľbou

0 icon

Zuby sú pre mnohých ľudí dôležitou súčasťou fyzického vzhľadu. Kto z nás by nechcel mať žiarivo biely úsmev? Bielenie a veľa prípravkov však zuby poškodzuje viac, ako by sa zdalo. Štúdie ukázali, že väčšina zubov nemá nikdy perlovo bielu farbu. V skutočnosti môže mať každý zub iný odtieň a pritom majú…

TOP10: Toto si rodičia od svojich detí naozaj nezaslúžia

0 icon

Nikdy nie je neskoro na pomoc starším ľuďom, najmä tým, ktorí sú blízko nás. Aj chvíľa pozornosti môže uľahčiť život našich rodičov. A práve rodičia sú tými, ktorí si to najviac zaslúžia. Tu je 10 vecí, ktoré by si svojim rodičom nemal robiť, pretože ich naozaj rania. 1. Zanedbávanie rodiča

Rozprávanie zo sna: Prečo to robíme a ako to kontrolovať?

0 icon

Rozprávanie zo sna bez toho, aby si si toho bol vedomý, je celkom bežné. Štúdie zistili, že až  66% ľudí zažilo niekedy v živote epizódy spánku, počas ktorých rozprávali. A hoci je spánkové rozprávanie zvyčajne neškodné a nevyžaduje žiadne lekárske ošetrenie, môže vyrušiť tvojho partnera a zabrániť mu v potrebnom spánku.  

Kruhy v obilí a mimozemšťania (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku trojdielnej série s názvom Kruhy v obilí a mimozemšťania. Ako už názov napovedá, venujeme sa a budeme sa venovať záhadným kruhom v obilí, ktoré boli v podstate od 70. rokov minulého storočia ohlasované z rôznych kútov sveta. Objavili sa v obilí, v lesoch ale aj v…

Fotografie 15 ľudí, ktorým deň zničili tieto tragické udalosti

0 icon

Krásny deň sa niekedy dokáže skončiť veľmi rýchlo. Títo ľudia by o tom vedeli povedať svoje. Fotografie týchto 15 ľudí sú jasným dôkazom toho, že krásny deň ti môžu pokaziť aj maličkosti. Nasledujúce fotografie by nám mali byť príkladom a mali by sme si z nich vziať ponaučenie. Niektorým veciam…

Vo svete IT

Ako pomohol Mesiac ešte sa formujúcej Zemi?

0 icon

Pred 4.5-miliardami rokov Zem vyzerala úplne inak ako dnes. Naša planéta bola horúcim zlepencom s nepredstaviteľnými teplotami a toxickým vzduchom. Navyše Slnko bombardovalo našu Zem dávkami radiácie, prostredníctvom výronov hmoty. Tie ohrozovali našu atmosféru, píše NASA. Mali sme však pomoc, akýsi ochranný štít. Vďaka nemu sa mohla na našej planéte…

Dni inovácií EIT Health 2020 – Ste pripravení zmeniť budúcnosť? Mladí inovátori zo Slovenska sa teraz môžu prihlásiť na podujatie EIT Health i-Days!

0 icon

Zúčastnite sa tohtoročných Dní inovácií, ktorých cieľom je zlepšiť zručnosti mladých študentov v oblasti zdravotnej starostlivosti a inovácií zo Slovenska a z 21 ďalších krajín. Na 1- až 2-dňových podujatiach Dní inovácií študenti dostanú skutočné výzvy v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré budú riešiť v multidisciplinárnych tímoch. Tieto podujatia prinášajú školenia…

Mi Band náramky by mohli dostať novú a veľmi užitočnú funkciu, ktorú ocenia mnohí z nás

0 icon

Niekoľko týždňov dozadu sa objavili v aplikácii Mi Fit známky po kóde, ktorý naznačoval, že Xiaomi pracuje na prinesení funkcie merania telesnej teploty. Najnovšie portál androidtr.es poukazuje na prvé náhľady z rozhrania aplikácie, ktoré sa podarilo „vytiahnuť“ z aplikácie. Mi Band budú schopné odmerať telesnú teplotu Ako môžete vidieť nižšie,…

Vývojár priniesol aplikáciu, ktorá nainštaluje Mobilné služby Google aj do nepodporovaných zariadení Huawei

0 icon

Bez ohľadu na to, čo si myslíme o sankciách zo strany USA voči spoločnosti Huawei, tak mnohým používateľom tieto obmedzenia znepríjemňujú život. Hlavne v prípade nových zariadení, kde chýba množstvo aplikácií, a to aj napriek tomu, že existuje mnoho alternatívnych obchodov s aplikáciami. Aplikácia Googlefier vám vyrieši problémy Známy portál xda-developers.com poukazuje na…

Šéf Huaweiu sľubuje ďalšie inovácie a to aj napriek nepriaznivej situácii

0 icon

Pár dní dozadu sme mohli byť svedkami predstavenia novej produktovej rady smartfónov Mate 40, ktorá v pozitívnom slova zmysle prekvapila vo viacerých oblastiach. Od procesora Kirin 9000, ktorý je vyrobený 5nm výrobným procesom, až po kameru zariadenia, ktorá aktuálne nemá konkurenciu. Spoločnosti Huawei sa podarilo predstaviť zariadenia, ktoré majú vo…

Armádny Magazín

Irán : Obrovské cvičenie protivzdušnej obrany - varovanie pre narušiteľa

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM) - Priamo pred očami všetkých nepriateľov Iránu, aj tých nových, ktorí sú v týchto dňoch zaneprázdnení a podpisujú sa na akúkoľvek dohodu, alebo zmluvu, ktorú im Američania a Izraelčania ponúknu, za predpokladu, že text bude obsahovať „anti -Irán“, iránske ozbrojené sily spus

Ozbrojená po zuby: Fregata Maršal Šapošnikov

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM)  - Časopis National Interest označil fregatu Maršal Šapošnikov "po zuby ozbrojenú mnohými novými raketami". Takto reagoval na správy ruských médií, že "fregata studenej vojny Maršal Šapošnikov potom, čo bola vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu Kaliber-NK a U

Čo sa stalo s Dudajevovým letectvom na začiatku prvej vojny v Čečensku

0 icon

Rusko, 25. október 2020 (AM) – Operácia zničenia letectva Čečenska (neuznanej Čečenskej republiky Ičkéria), ktorá prebehla v decembri 1994, patrí

Ruské bojové lode chránili Iránsky tanker

0 icon

Irán, 25.október 2020 (AM)  - Iránsky tanker Samah práve zakotvil v Tartouse sprevádzanom ruskými vojnovými loďami, ktoré sú zjavne v plnom námornom cvičení. Zabezpečuje teraz Rusko ochranu námorného tranzitu ropy z Iránu do Sýrie? V septembri Sýria žiadala rozšírenie protisankčnej koalície USA do krajín Južnej Ameriky. Bude tento energetický koridor spájajúci…

Analýza: Ľahké tanky, stále sa o nich hovorí, nikdy sa nekupujú

0 icon

Slovensko, 25.október 2020 (AM)  - Ľahký tank sa často predstavuje ako riešenie, ktoré umožňuje čeliť taktickej výzve. Ide o to, byť menej ťažký (a lacnejší) ako tradičný bojový tank a zároveň ponúknuť aspoň podobné kapacity z hľadiska mobility, palebnej sily a ochrany. Je to nemožná úloha?     [caption id="" align="alignnone"…

Svetlo sveta

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

icon FOTO DŇA