Branislav Fábry: Anexia Východného Jeruzalema verzus anexia Krymu

Bratislava 3. januára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Oded Balilty)

 

Na konci roku 2017 sa hlavnou témou diskusií o medzinárodných vzťahoch stalo vyhlásenie americkej administratívy o presune veľvyslanectva USA z Tel Avivu do Jeruzalema.

Ilustračné foto

To však znovu otvorilo otázku statusu východného Jeruzalema, ktorý Izrael anektoval v rozpore s medzinárodným právom. Vzhľadom na to, že ide o zrejme najznámejšiu anexiu po Druhej svetovej vojne, treba ju porovnať aj s anexiou Krymu, ktorá už niekoľko rokov patrí medzi hlavné témy diskusií na Slovensku.

V nasledujúcom texte sa preto budem venovať týmto otázkam:

 

Anexia východného Jeruzalemu

Ako je dobre známe, až do roku 1947 nemalo mesto Jeruzalem žiadny osobitný právny štatút a bolo považované za súčasť územia Palestíny pod mandátnou správou V. Británie. Podľa rezolúcie OSN č. 181(1947) o budúcnosti Palestíny sa však mesto stalo samostatným celkom (corpus separatum) a nenachádzalo sa pod územnou zvrchovanosťou žiadneho štátu. Napriek tomu bolo po roku 1948 mesto rozdelené a obsadené, východná časť Jordánskom a západná časť Izraelom. Možno povedať, že ani Izrael, ani Jordánsko v tejto otázke nerešpektovali rezolúcie OSN a územie mesta obsadili protiprávne. Pripojenie východného Jeruzalemu k Jordánsku uznali len Pakistan a V. Británia, zatiaľ čo pripojenie západného Jeruzalema k Izraelu neuznal nikto.

Aj napriek porušeniu rezolúcií OSN sa však vytvorilo určité modus vivendi, ktoré trvalo až do roku 1967. Vo východnej časti žili palestínski Arabi, v západnej časti Izraelčania, ktorí ju ešte v roku 1949 označili za hlavné mesto štátu. V roku 1967 však Izrael vojensky obsadil aj východnú časť mesta, čím ovládol celý Jeruzalem. Jordánsko stratilo akúkoľvek kontrolu nad oblasťou a od roku 1967 je tak jediným porušovateľom medzinárodného práva v otázke Jeruzalema Izrael. Ani dlhé trvanie protiprávneho konania pritom nie je ospravedlnením. Izraleská vláda sa síce v roku 1967 múdro zdržala príliš provokatívnych krokov, týkajúcich sa statusu východného Jeruzalema, v roku rok 1980 však prišlo k významnému posunu. Izrael prijal „základný zákon“ o Jeruzaleme a vyhlásil celý nedelený Jeruzalem za hlavné mesto štátu Izrael

Na toto formálne dokonanie aktu anexie východného Jeruzalemu však reagovala OSN, ktorá prijala záväznú rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 476 (1980). V nej sa doslovne uvádza:

opätovne potvrdzuje naliehavú potrebu ukončiť dlhodobú okupáciu arabských území, ktoré Izrael obsadil od roku 1967 vrátane Jeruzalemu…“

Taktiež sa tam uvádza:

opätovne potvrdzuje, že všetky legislatívne a administratívne opatrenia a opatrenia prijaté Izraelom, okupačnou mocnosťou, ktoré majú za cieľ zmeniť postavenie a status Svätého mesta Jeruzalemu, nemajú právnu platnosť…“

Táto rezolúcia je stále záväzným prameňom medzinárodného práva a potvrdzuje, že Izrael nemá legitímny právny titul pre vyhlásenie suverenity nad východným Jeruzalemom. Potvrdili to aj mnohé ďalšie rezolúcie OSN a tiež stanovisko Medzinárodného súdneho dvora z roku 2004.

Anexiou východného Jeruzalema v súlade so zákonom o Jeruzaleme Izrael toto územie odlíšil od ostatných okupovaných území. Hoci izraelská vláda oficiálne neoznačuje územia na západnom brehu Jordánu ako „okupované“, odlišuje ich od východného Jeruzalema, ktorý je považovaný za nedeliteľnú súčasť hlavného mesta štátu. Najlepším príkladom tohto faktu sa stala prax, keď izraelské úrady odmietli niekoľkým tisícom Arabom z východného Jeruzalemu predĺžiť trvalé bydlisko v mestepo tom, čo opustili hranice Jeruzalema a odišli na okupované územia na západnom brehu Jordánu. Išlo o jedno z opatrení, ktoré mali zabezpečiť Izraelcom početnú prevahu v meste. Vzhľadom na výstavbu nových izraelských sídlisk v Jeruzaleme tak Izraelci získali prevahu, tvoria asi dve tretiny obyvateľov mesta, avšak východná časť mesta je stále prevažne arabská.

 

Porovnanie s Krymom

Keďže niet pochybností, že pripojenie východného Jeruzalema k Izraelu bolo vojenskou anexiou, treba ju porovnať s inými anexiami, ktoré sa vo svete dejú. Anexia ako taká predstavuje pripojenie cudzieho územia jednostranným aktom bez súhlasu predošlého územného suveréna a obyvateľstva žijúceho na tomto území. Vo všeobecnosti sa anexia už od Briand–Kelloggovho paktu z roku 1928 považuje za protiprávnu, hoci v niektorých prípadoch dekolonizácie bola táto protiprávnosť veľmi otázna, napr. keď nezávislá India dobyla portugalské územia na indickom subkontinente v roku 1961.

Keď sa hovorí o anexii v súčasnosti, médiá najčastejšie spomínajú ruskú anexiu Krymu. Na rozdiel od izraelskej anexie východného Jeruzalema, o „anexii Krymu“ sa nehovorí v záväzných rezolúciách BR OSN, ale len v nezáväzných rezolúciách Valeného zhromaždenia OSN. Dôvodom tu môže byť právo veta, ktoré Rusko v BR OSN dokáže využiť, z právneho hľadiska však existuje medzi oboma situáciami aj niekoľko ďalších rozdielov. V prípade Krymu preto treba zobrať do úvahy i názory, ktoré pojem „anexia Krymu“ odmietajú.

Jedným z najčastejších dôvodov pre odmietavý postoj k používaniu pojmu „anexia“ je nenásilnosť udalostí na Kryme v marci 2014. Hoci je možné, že ruské vojská, pôsobiace na Kryme na základe bilaterálnej dohody s Ukrajinou, neoficiálne zasahovali v prospech oddelenia Krymu od Ukrajiny (tzv. zelení mužíci), pripojenie Krymu k Rusku prebehlo nekrvavo. Na Kryme neprišlo k stratám na životoch v dôsledku vojenských operácií a naopak, miestne obyvateľstvo za okupantov považovalo ukrajinské jednotky. Oficiálnemu vstupu ruských vojsk navyše predchádzalo referendum.

Referendum z marca 2014 je aj hlavným argumentom proti tvrdeniu o anexii Krymu, pretože toto referendum bolo vyjadrením demokratického želania väčšiny obyvateľov. Západní politici a médiá síce spochybňujú toto referendum ako nedemokratické, avšak proruský názor na Kryme dlhodobo dominoval a i keby tam referendum pripravovala OSN, tak by dopadlo jednoznačne v prospech Moskvy. Ukrajina proruským náladám na Kryme obvykle čelila tvrdením, že Krymská autonómia je viazaná ukrajinskou ústavou a akákoľvek snaha o zmenu hraníc by bola protiústavná. Lenže v marci 2014 už bola táto argumentácia pochybná. Práve pučisti v Kyjeve totiž v rozpore s ústavou zvrhli prezidenta a následne i tretinu ústavných sudcov. Vznikla otázka, prečo má Krym rešpektovať ustanovenie ústavy o územnej celistvosti, keď pučisti nerešpektovali toľko iných ústavných noriem…

Veľmi dôležitým rozdielom medzi východným Jeruzalemom a Krymom je aj postoj novej moci k obyvateľstvu. Zatiaľ čo na Kryme dostali štátne občianstvo obyvatelia v podstate bez problémov, vo východnom Jeruzaleme sa nič podobné nestalo. Hoci je Jeruzalem ako celok vyhlasovaný za hlavné mesto Izraela, za občanov štátu sú považovaní len niektorí jeho obyvatelia. Izrael možnosť udelenia občianstva jeruzalemským Palestíncom síce do budúcna úplne nevylučuje, v praxi však robí všetko proti tomu. Jedným z dôvodov je aj podstatne vyššia natalita Palestínčanov. Je jasné, prečo Izrael nechce Palestínčanom v Jeruzaleme udeliť občianstvo, avšak aj to oslabuje legitimitu anexie.

 

Protiprávnosť Trumpových krokov

Vzhľadom na to, že v roku 2017 nastúpil do úradu prezidenta USA D. Trump, prišlo i k určitým zmenám v politike na Blízkom Východe. Jedným z hlavných problémov D. Trumpa v roku 2017 bol fakt, že po nástupe do funkcie musel opustiť mnohé z predvolebných sľubov (najmä voči Rusku) a prepustiť viacerých spolupracovníkov. Naopak, oblasťou, kde prezident dokázal svoje sľuby aspoň čiastočne presadiť, bola problematika Izraela. D. Trump ešte v decembri 2016 kritizoval Obamovu administratívu za to, že v BR OSN nevetovala rezolúciu, odsudzujúcu Izrael. Najvýznamnejším krokom D. Trumpa však bolo, že sa prihlásil k presunu amerického veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema ako hlavného mesta Izraela. Tento krok bol určite významný, hoci nie je až tak revolučný, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Už v roku 1995 totiž Kongres USA schválil tzv. Jerusalem Embassy Act. Ide o zákon, ktorý vyzýva na premiestnenie veľvyslanectva do Jeruzalemu. V zákone (sec. 3) sa uvádza aj harmonogram požadovaných rokov:

(1) Jeruzalem by mal zostať nerozdeleným mestom, v ktorom by práva všetkých etnických a náboženských skupín boli chránené;
(2) Jeruzalem by mal byť uznaný za hlavné mesto Štátu Izrael;
a (3) malo by sa zriadiť veľvyslanectvo USA v Izraeli v Jeruzaleme najneskôr 31. mája 1999.“

Doterajšie administratívy sa snažili mierniť účinky tohto zákona a využívali možnosť každý polrok odôvodniť odklad presunu ambasády. Dôležitú úlohu tu zohrávalo i rozhodnutie Najvyššieho súd USA Zivotofsky v. Kerry (2015), kde súd vyriekol, že rozhodovanie o hlavnom meste Izraela nepatrí Kongresu a uznávanie rozhodnutí iných štátov o hlavných mestách patrí výkonnej moci.

Pri identifikácii rozporu konania USA s medzinárodným právom je treba spomenúť rezolúciu BR OSN 478 (1980), ktorá je odlišná od už spomínanej rezolúcie 476 (1980). Táto uvádza:

Rozhodla sa neuznať „základný zákon“ a ďalšie také kroky Izraela, ktoré sa v dôsledku tohto zákona snažia zmeniť charakter a postavenie Jeruzalema a vyzývajú: (a) všetky členské štáty, aby prijali toto rozhodnutie; (b) tie štáty, ktoré zriadili diplomatické misie v Jeruzaleme, aby stiahli takéto misie zo Svätého mesta;“

Z textu tejto právne záväznej rezolúcie BR OSN teda priamo vyplýva povinnosť stiahnuť diplomatické misie z Jeruzalema, a preto je presun amerického veľvyslanectva v priamom rozpore so záväznou rezolúciou BR OSN.

Proizraelská politika D. Trumpa vyvoláva nielen podozrenia z jednostrannosti, ale aj z nevhodného vplyvu okolia na jeho rozhodovanie. V Trumpovej administratíve sú proizraelské sily početne zastúpené a dokonca aj Trumpova dcéra Ivanka prestúpila na judaizmus. To iba zvyšuje nedôveru voči USA na Blízkom Východe. Na druhej strane, nie je isté, či dôvera a mier sú cieľom politiky USA na Blízkom Východe. Naopak, cieľom administratívy môže byť aj zvyšovanie nedôvery a napätia v regióne, ktoré vyhovujú zbrojárskej lobby.

 

Sankcie a dvojitý meter

Na celom postoji USA k anexiám vo svete je veľmi zaujímavý aj ich dvojitý meter voči jednotlivým udalostiam vo svete. Zatiaľ čo voči Rusku niekoľkokrát zostrili sankcie kvôli anexii Krymu, pri podpore anexie východného Jeruzalema sú ochotní sami porušovať medzinárodné právo. Podobný dvojitý meter používajú aj krajiny ako napr. Poľsko, ktoré je najtvrdším kritikom pripojenia Krymu k Rusku. To odmietlo v decembri 2017 vo VZ OSN podporiť rezolúciu vyzývajúcu USA na zmenu postoja v otázke Jeruzalema. To isté však platí aj pre mnohých slovenských politikov: je zaujímavé, že najsilnejší podporovatelia anexie východného Jeruzalema na Slovensku, používajú v otázke Krymu najtvrdšiu protiruskú rétoriku, napr. F. Šebej, predseda Zahraničného výboru NR SR.

V záujme spravodlivosti však v otázke anexií treba miesto dvojitého metra zaujať principiálne stanovisko. Hoci sa možno domnievať, že ruské obsadenie Krymu nebolo natoľko protiprávne ako izraelská okupácia východného Jeruzalema, je správne, že SR odmieta uznávať jednostranné zmeny hraníc – tak na Kryme, ako aj vo východnom Jeruzaleme. Tento postoj treba podporiť, avšak v súlade s požiadavkou jednotného metra by bolo potrebné zrušiť i protiruské sankcie. Západ odmieta tvrdú sankčnú politiku voči Izraelu, pretože by bola kontraproduktívna a neviedla k zmene postoja Izraela, avšak podobne kontraproduktívna je aj sankčná politika štátov EÚ voči Rusku.

Myslím, že je na čase, aby vláda SR urobila nejaké kroky v záujme rovnakého metra a skutočnej diskusie o zrušení protiruských sankcií. Viem, že voči Rade EÚ je vláda opatrná a netrúfne si protiruské sankcie vetovať, bolo by však potrebné, aby sa aspoň na Slovensku o probléme mohlo čestne diskutovať. Miesto čestnej diskusie však v súčasnosti v SR prebieha „hon na ruské čarodejnice“ a dokonca aj MZV za zapojilo do kampane proti „ruskej propagande“. Kritika neprincipiálnosti vo vzťahu k anexii východného Jeruzalema a Krymu však nie je ani formou antisemitizmu ani ruskou propagandou…

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V Bratislave takmer zlikvidovali kuciakovské pietne miesto. Znamená to, že Kuciak už svoju úlohu splnil a pripravuje sa scéna pre niečo nové?

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (HSP/Foto:screenshot)   Tri a pol roka sa na bratislavskom Námestí SNP nachádzal symbolický pamätník venovaný pamiatke zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pred niekoľkými dňami bolo toto miesto vyčistené a takmer zlikvidované Chodník pod pamätníkom tzv. Nežnej revolúcie na Námestí SNP v Bratislave bol tri a…

Prezidentka vyjadrila uznanie odborníkom, ktorí sa starajú o deti na onkológii

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyjadrila vďaku a uznanie odborníkom, ktorí sa starajú o detských onkologických pacientov. Uviedla to na 30. konferencii detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky v Bratislave "Fakt, že sa u nás darí úspešne vyliečiť vyše 80 percent týchto…

Nórska polícia spochybňuje konverziu páchateľa útoku v Kongsbergu

0 icon

Oslo 16. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Terje Bendiksby)   Nórska polícia má čoraz väčšie pochybnosti o tom, že motívom stredajšieho útoku v meste Kongsberg bola islamistická ideológia, ako sa pôvodne domnievala. Vyšetrovatelia sa stále viac prikláňajú k tomu, že páchateľ zabíjal pod vplyvom svojho psychického ochorenia Na tlačovej konferencii to v sobotu…

Komentované udalosti týždňa: Kontroverzný projekt MOVIR – o čom svedčí hysterická reakcia Naďa? Česi sa nepoučili z vládnej katastrofy na Slovensku. Transparentnosť po Matovičovsky – novým generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu bude exposlanec OĽaNO

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (HSP/Foto:Screenshot,TASR/AP-Darko Bandic,TASR - Jakub Kotian)   Prinášame vám top udalosti týždňa nielen zo Slovenska    Kontroverzný projekt MOVIR - o čom svedčí hysterická reakcia Naďa? V posledných dňoch vyvolal vášne tzv. MOVIR - Mobilný monitorovací systém pre ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových…

Väčšina učiteľov nie je zatiaľ pripravená na zmeny modelu odmeňovania

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Väčšina oslovených učiteľov nie je zatiaľ pripravená na zmeny modelu odmeňovania založenom najmä na výsledkoch hodnotenia ich práce. Vyplýva to zo zisťovania Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), na ktorom sa na začiatku minulého školského roka do uzatvorenia škôl pre pandémiu zúčastnilo 304 učiteľov z 18…

Klaus: Nastala ďalšia fáza súboja. Politici okolo Vystrčila sa hrajú na vojnu. Je to trápne

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Michal Svítok)   Bývalý prezident Václav Klaus poskytol portálu Novinky.cz krátky mailový rozhovor, v ktorom ozrejmil, ako vníma súčasnú vyhrotenú atmosféru okolo hospitalizovaného prezidenta Miloša Zemana. Klaus si myslí, že by prezidentská kancelária mala lepšie informovať o zdraví Miloša Zemana, ale uznáva, že existujú dôvody, ktoré…

Pri tragickej dopravnej nehode v Makove zahynul 17-ročný mladík

0 icon

Bytča 16. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Žilinský kraj)   Život 17-ročného mladíka a štyri ťažké zranenia si vyžiadala tragická dopravná nehoda, ktorá sa stala v piatok v noci v katastri obce Makov v Bytčianskom okrese. Informoval o tom žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík "Podľa doterajšieho vyšetrovania viedol 18-ročný vodič osobné…

Clinton sa má podľa Bidena dobre, čoskoro ho vraj prepustia z nemocnice

0 icon

Washington 16. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky)   Bývalý prezident USA Bill Clinton sa má dobre a čoskoro ho prepustia z nemocnice, uviedol prezident Joe Biden. Informovala o tom v sobotu agentúra AP. Clintona hospitalizovali v utorok večer s bližšie nešpecifikovanou infekciou Biden počas piatkového vystúpenia na univerzite v americkom štáte…

Matovič: Ak obvinený guvernér NBS Peter Kažimír nemá čisté svedomie, mal by sa porúčať z funkcie. Očakávanú daňovo-odvodovú reformu predstaví vraj už čoskoro

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian)   Ak obvinený guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter K. nemá čisté svedomie, mal by sa porúčať zo svojej funkcie. V dnešnej diskusnej relácii Sobotné dialógy Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to povedal minister financií Igor Matovič (OĽaNO) „Bohužiaľ, ako guvernéra NBS…

Majerský: KDH má ambíciu byť úspešné v komunálnych a regionálnych voľbách

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Mimoparlamentné KDH chce byť úspešné v budúcoročných komunálnych a regionálnych voľbách. Pre svojich kandidátov bude hľadať aj širšiu podporu. Prípadnú spoluprácu s inými stranami majú v rukách miestne štruktúry KDH, ktoré už v regiónoch rokujú. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu hnutia Milana Majerského "KDH…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VI.

0icon

Štátna moc ako demokratická autorita môže významne a pozitívne udržiavať požiadavku politickej rovnosti s majetkovou nerovnosťou. Samotné využitie kritéria osobnej voľby všetkých občanov je veľmi dôležité, pretože môže dávať záruky pre udržanie štátnej suverenity a tým aj udržanie na uzde všetke tie nadnárodné korporácie, ktoré sa hrajú na Boha a…

Ivan Holek

Poznajme konečne, ako je to so skutočnou Pravdou!

0icon

Neustále žasnem nad tým, ako sú mnohé súčasné významné osobnosti absolútne nevedomé v základých otázkach bytia. Dosiahli síce značné úspechy vo svojich odboroch činnosti, avšak v poznaní najhlbších súvislostí života tápu.

Marián Moravčík

Ako médiá modelujú myšlienkové automatizmy

0icon

Lebo Fico Vari každý si všimol, že médiá hlavného prúdu majú svoje obľúbené záporné postavičky, s ktorými sa spájajú len samé negatívne veci. Jednou z takých je aj Robert Fico. Je možné, že keby sme podrobne prehľadali ich internetové archívy, nenašli by sme o Robertovi Ficovi ani jednu pozitívnu zmienku.

René Pavlík

Konferencia

0icon

Trianon Viacej ako storočná téma je opäť na palete. Teraz sa priam varí a pečie v Košiciach. Ráno som v pošte Program jednej konferencie. Tému „ 100 rokov Trianonskej mierovej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí“ na pôde UPJŠ v Košiciach dva dni rozoberá suita slovenských a…

Pavel Jacz

„Doneste mi Fica, roztrhám ho v zuboch!“ povedal včera v JOJ-ke Maťák Kameňákovi.

0icon

Včerajšia relácia Na hrane sľubovala, ako vždy, keď sedí v štúdiu Matovič a SMER-ák burlivú debatu. Kamenický je však pokojnejší a realistickejší typ politika so zásobou argumentov, ktorý sa vyhýba ostrému slovnému pingpongu. Na úvod povedal, že očakáva vecnú diskusiu. Nemôžeme povedať, že by nebola celkom vecná, ale diváci sa…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Konzervovanie: 8 spôsobov, ako to robiť správne

0 icon

To, vďaka čomu sú potraviny výživné, ich zároveň robí náchylnými na kontamináciu a rozklad. Konzervovanie preto vždy predstavovalo hlavnú oblasť záujmu náuky o jedle a kultúr už od staroveku. V rámci článku sa pozrieme na niekoľko zaujímavostí, ktoré ste o konzervovaní pravdepodobne ešte nevedeli. Prírodné procesy vrátane rozmnožovania mikroorganizmov, oxidácie,…

Československo 1938, nemecký ovčiak Hitlera a Einstein: Fotky, ktoré zmenia tvoj pohľad na históriu

0 icon

Niekedy môže jedna emocionálna fotografia vypovedať o histórii oveľa viac než nekonečné fakty. Ako vyzeralo Československo v roku 1938 alebo aký bol deň po vražde Kennedyho?    Československo: Občania nútene vítajú nemecké vojská, október 1938.

10+ najhorších pokusov o tuning alebo keď sa z auta stane Frankenstein

0 icon

Hovorí sa, že proti gustu žiadny dišputát. Určite sa s týmto tvrdením do istej miery stotožňujeme, no všetko má svoje hranice. Platí to aj pri úpravách áut, z ktorých sa jednoducho môže stať otrasný gýč, na ktorý sa naozaj ťažko pozerá. To je prípad aj týchto 15-tich pokusov o tuning.…

30+ najpodivnejších tradícií a zvyklostí, ktoré na nás číhajú v zahraničí

0 icon

Každá krajina je plná svojich vlastných tradícií a zvyklostí, ktoré niekedy možno chápu iba domorodci. Preto je dôležité aspoň ako-tak si naštudovať cudziu krajinu, ak do nej smeruješ po prvýkrát. Prinášame ti tie najzvláštnejšie zvyky, ktoré ti pomôžu znížiť riziko náhodného urazenia ľudí v zahraničí. :) 1. India

TOP10 potravín, vďaka ktorým sa zvýši tvoja imunita

0 icon

Podľa WHO viac ako 23 miliónov ľudí ročne ochorie len na konzumáciu kontaminovaných potravín. A podľa ďalších informácií existuje toľko rôznych vírusov, koľko je hviezd na oblohe. Aby sme zabránili chorobe nášho tela, najlepším riešením je vybudovať si imunitu zvnútra. Našťastie sa imunita dá posilňovať celkom jednoduchými spôsobmi.

Armádny Magazín

O 5 rokov neskôr. Čoho sa báli vrahovia veliteľa Motorolu?

0 icon

Donecká republika, 16. október 2021 (AM) – Dnes uplynulo presne 5 rokov od smrti veliteľa protitankovej špeciálnej jednotky „Sparta“ Doneckej ľudovej republiky Arsena Pavlova, známeho ako Motorola, ktorý zomrel na následky teroristického útoku.  

Lode bez orientácie. Pri vchode do Kerčského prielivu sa objavil „Bermudský trojuholník“

0 icon

Rusko, 16. október 2021 (AM) – Letecká navigácia v oblasti Kerčského prielivu a časti Čierneho mora, ktorá sa nachádza na juhu, sa ukázala ako prakticky nemožná. Neznámy systém elektronického boja ruší všetky elektronické signály v tomto regióne.   Pravidelné lety amerických prieskumných lietadiel k ruským hraniciam umožnili zistiť, že v oblasti…

Alijev: Arménsko a Irán využívali územie Azerbajdžanu na obchodovanie s drogami

0 icon

Azerbajdžan, 16. október 2021 (AM) – Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev obvinil Arménsko a Irán z obchodovania s drogami do Európy cez územie svojej krajiny. "V minulom roku, Azerbajdžan opäť získal kontrolu nad 130 kilometrov dlhým úsekom štátnej hranice s Iránom, ktorý bol pod kontrolou Arménska asi 30 rokov, a tým zablokoval…

Video: Výcvik čečenskej špeciálnej jednotky rýchlej reakcie

0 icon

Čečensko, 16. október 2021 (AM) – Špeciálne jednotky rýchlej reakcie alebo SOBR vďaka svojmu vojenskému vybaveniu, uniformám a výcviku predstavujú účinnú silu pre boj s organizovaným zločinom vrátane boja proti terorizmu v Rusku, Čečensku a aj v ďalších postsovietskych krajinách - napríklad v Kazachstane a Kirgizsku. Prinášame video z čečens

Rheinmetall predstavil novú verziu kolesového obrneného transportéra Fuchs

0 icon

Nemecko, 16. október 2021 (AM) – Spoločnosť Rheinmetall vyvinula novú verziu kolesového obrneného transportéra Fuchs/Fox. Nový variant tohto osvedčeného vozidla 6x6 s vysokou strechou ponúka širokú škálu funkcií, ktoré pokrývajú celé operačné spektrum. Vylepšená konštrukcia vozidla, ktoré je navrhnuté pre maximálnu mobilitu

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali