Behýl: Slovensko smeruje k prezidentskému systému

Na snímke občiansky kandidát na post prezidenta Slovenskej republiky Jozef Behýl. Foto: TASR/Martin Baumann

 

Bratislava 28. februára (TASR) – Jozef Behýl je občianskym kandidátom na post prezidenta republiky.

TASR prináša profil Jozefa Behýla

Narodil sa 13. marca 1957 v Trnave. Vyštudoval pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Trnave.

Členom strany Smer-SD bol od roku 2000. V roku 2003 z nej na vlastnú žiadosť vystúpil pre rozdielne programové názory.

Občiansky aktivista Jozef Behýl sa venuje najmä tretiemu sektoru. Začínal vo Zväze záujmových združení. V súčasnosti je predsedom dozornej rady občianskeho združenia Občiansky parlament a predsedom Stálej konferencie organizácií tretieho sektora. Mimovládne neziskové organizácie zastupuje v Rade vlády SR pre prevenciu kriminality a aj v Rade vlády pre neziskové mimovládne organizácie.

Od roku 1992 sa venoval sprostredkovaniu nehnuteľností, má realitnú kanceláriu.

Prvé kolo prezidentských volieb sa na Slovensku uskutoční v sobotu 15. marca. Pokiaľ v ňom ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, v sobotu 29. marca sa uskutoční druhé kolo. V ňom sa stretnú dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola.

Oficiálnymi kandidátmi na prezidenta SR sú premiér Robert Fico (Smer-SD), manažér a filantrop Andrej Kiska, expredseda KDH Ján Čarnogurský, šéf klubu KDH Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), Jozef Behýl, expolitik Milan Kňažko, nezaradený poslanec NR SR Radoslav Procházka, nominant SMK Gyula Bárdos, Milan Melník, kardiológ Viliam Fischer, Stanislav Martinčko, kandidát KSS Ján Jurišta, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a poslankyňa NR SR Helena Mezenská z OĽaNO.

Spracované podľa zdroja: www.jozefbehyl.sk

 

Slovensko smeruje k prezidentskému systému

Alfou a omegou pre zlepšenie pomerov na Slovensku je podľa neho garancia toho, že verejní činitelia budú konať skutočne v prospech občanov. K dosiahnutiu tohto cieľa by “novými kompetenciami” mal prispieť aj prezident. V rozhovore pre TASR to uviedol jeden z kandidátov na tento post – Jozef Behýl. Rozhovor je súčasťou projektu, v ktorom TASR predstavuje jednotlivých prezidentských kandidátov.

Prezidenta volia občania priamo. Myslíte si, že jeho právomoci vzhľadom na silný mandát od občanov sú dostatočné?

Som presvedčený, že nie. A som presvedčený o tom, že sa to v blízkej budúcnosti zmení. Signálom k tomu bola podľa môjho názoru novela ústavy v roku 2012, keď sa v ústave objavila explicitne napísaná veta, že “prezident zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov”. Takto napísaná veta hovorí o tom, že prezident nemá byť nejakým vrátnikom, prípadne divákom, ktorý iba sleduje činnosť vlády a parlamentu, ale tým, kto bude exekutívny a legislatívny orgán prísne kontrolovať, či konajú vo verejnom záujme, v prospech občanov. Som si istý, že táto novela ústavy je predpríprava na to, aby sa prezidentské právomoci mohli zvyšovať, ba čo viac, je to nábeh na to, aby sa na Slovensku etabloval prezidentský systém.

Musím sa priznať, že sám som za to, aby sa prezidentské právomoci rozširovali. Hlavne preto, aby hlas prezidenta mal oveľa väčšiu váhu ako doteraz. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je to, že prezident bude mať právomoc predkladať zákony, navrhovať ich novelizáciu, alebo ich aj rušiť v prípade, že nie sú v záujme občanov ani štátu. Príkladom takéhoto zákona je napríklad nová právna norma, ktorú od apríla 2014 umožní voľný predaj pôdy cudzincom. Čo to znamená v reáli? Že Slovensko a Slováci môžu prísť o pôdu, ktorú špekulanti rozpredajú cudzincom z krajín, kde globálne otepľovanie ukrajuje z pôdy, na ktorej možno hospodáriť. Som nespokojný a budem proti tomu, aby sme predávali našu vodu, naše pramene a aby nás cudzinci, ktorí sú podporovaní zahraničným kapitálom, vyháňali z našej domoviny a aby štát privatizoval to, čo je najcennejšie a životne dôležité pre každého občana Slovenska.

 

Aký by bol prvý zákon, ktorý by ste ako prezident predložili do parlamentu?

Určite zákon na ochranu republiky a zákon na ochranu majetku občanov.

Prezident je predstaviteľ štátu, ktorý krajinu prezentuje aj v zahraničí. Mali by ste ako prezident ambície nielen prezentovať, ale sa aj aktívne podieľať na zahraničnej politike SR? Budete mať napríklad ako prezident záujem zúčastňovať sa na dôležitých summitoch EÚ? A kam bude smerovať vaša prvá služobná cesta?

Určite by som sa nebránil tomu, aby som sa zúčastňoval na summitoch, no musí to mať zmysel a význam pre občanov. Myslím si, že v tejto spojitosti, predstaviteľov Slovenska v zahraničí a práce v prospech a záujmy Slovenska, je veľký problém. Týka sa to časti diplomatického zboru a hlavne našich 13 europoslancov v Bruseli. Mám pocit, že sa zaoberajú problémami všetkých iných štátov, no absolútne nemajú prehľad o tom, čo by potrebovali ľudia na Slovensku. V tomto prípade by mala nastať veľká zmena. Naopak, v prípade prvej zahraničnej návštevy by som nič nemenil a dodržal by som tradíciu. Moja prvá cesta by viedla k susedom do Českej republiky. Ale netajím sa tým, že by som rád vzápätí na to navštívil aj Ruskú federáciu a tiež Chorvátsku republiku.

Prezident je hlavný veliteľ ozbrojených síl SR. Ako vnímate účasť slovenských jednotiek v rámci operácii NATO? Má SR pokračovať v účasti na zahraničných misiách, prípadne ju rozširovať či obmedzovať?

Zastávam názor, že vojská treba stiahnuť a nemiešať sa do vecí, do ktorých nás nič nie je. Okrem toho, ako veľký problém vnímam to, že na misie odchádzajú vojaci, ktorí nie sú psychicky pripravení na to, čoho tam budú svedkom. Povedzte, kto sa zaujímal o to, aké stopy zanechajú na vojakoch traumatické zážitky, ktorým boli vystavení napríklad v Bosne? Opakujem, na takéto misie nemáme ani pripravených ľudí a nemáme ani pripravených ľudí, ktorí by vojakom, vracajúcim sa z misií, pomáhali vrátiť sa do života. Ja som za to, aby sme mali armádu, ktorá bude pôsobiť doma, podľa švajčiarskeho modelu. Teda zameria sa na civilnú ochranu, na to, s čím sa budeme musieť vysporiadať v prípade prírodných katastrof. A okrem samostatných záchranných zložiek by to mala byť práve armáda, ktorá by mala zabezpečovať odstraňovanie následkov živelných pohrôm.

Prezident je najvyšší ústavný činiteľ v SR. Ako by mala vyzerať jeho spolupráca s vládou a parlamentom?

Samozrejme by som spolupracoval s vládou a parlamentom, ale žiadal by som, aby táto spolupráca viedla naozaj k práci pre občanov. A prezident by mal byť tým, kto bude môcť v prípade, že sa deje niečo v neprospech občanov, povedať: “Vážení, zdvihnite sa, odpochodujte odtiaľto, lebo toto a toto je problém.”

Máte v prípade zvolenia v pláne pravidelne vystupovať v pléne NR SR so správou o stave republiky, prípadne sa zúčastňovať aj na rokovaní vlády?

Správu o stave republiky by som v parlamente, samozrejme, predkladal. Záležalo by mi ale na tom, aby som mal naozaj relevantné informácie o tom, ako žijú občania tohto štátu, aké majú problémy, čo potrebujú riešiť. Myslím si, že prezident by mal mať akúsi “informačnú službu”. Predstavujem si to tak, že pracovníci prezidentskej kancelárie by boli k dispozícii občanom vo všetkých krajských mestách.

 

Plánujete teda prezidentský úrad viesť aj mimo Bratislavy?

Áno, ako prezident by som sa so všetkými predsedami samosprávnych krajov chcel dohodnúť, aby v objektoch, ktoré VÚC nevyužívajú, bolo možné zriadiť kanceláriu prezidenta pre kontakt s občanmi. Podotýkam však, že bez toho, aby sa zvýšil počet pracovníkov prezidentskej kancelárie.

Jednou z prezidentských právomocí je aj vymenúvanie a odvolávanie vysokých štátnych úradníkov či sudcov. Ako by ste ako prezident pristupovali k výkonu tejto kompetencie?

Určite by nestačil návrh NR SR. Ak budeme hovoriť napríklad o poste predsedu Najvyššieho súdu, policajného prezidenta či generálneho prokurátora, som za tri návrhy, ktoré predloží parlament, vláda a prezident. Z týchto troch návrhov by si mohli voliť občania tak, aby aj v tomto prípade, rovnako ako je tomu v prípade prezidenta, išlo o človeka voleného priamo občanmi. Bola by to objektívna voľba. A nevidím problém v tom, aby sa spojila s inými voľbami – prezidentskými, komunálnymi alebo parlamentnými.

Vy ste pripravovali žalobu na najvyšších ústavných činiteľov a členov vlády za porušenie zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií. V prípade zvolenia by ste túto iniciatívu dotiahli do konca?

Ja by som ju rád dokončil aj ako občan, no problém je, že ju nemám komu predložiť. Podľa zákona by som ju mal predložiť výboru NR SR, no zákon nedefinuje, ktorému. Nechcem to dať niekam, kde sa toho zbavia tým, že to „ k nim nepatrí“. Hromadnú žalobu mi pripravovali dve advokátske kancelárie, ktoré ju odborne spracovali tak, že ju stačilo len podať. No nie je jasné, komu. Aj medzi ľuďmi je dosť podkladov a dôkazov o skutkoch a aktivitách verejných činiteľov, ktorí nechránia verejný záujem. Len kvôli legislatívnej diere nie je jednoduché vyvodiť voči nim zodpovednosť. Ak by som sa teda stal prezidentom, určite by som ako jednu z prvých vecí doriešil to, aby zákon presne definoval, kto sa má zaoberať sťažnosťou na porušenie tohto zákona. Ale ak sa ma pýtate, či by som ako prezident túto žalobu dotiahol, poviem jednoznačne – áno. Zákon predsa ukladá povinnosť oznámiť vedomosť o protizákonnom konaní. Prezident by týmto nemal byť zaviazaný? Veď on je v tomto zákone vymenovaný ako prvý, ktorý má dodržiavať ústavný zákon o presadzovaní verejného záujmu.

Už neraz ste sa vyjadrili , že by ste chceli na Slovensku skoncovať s partokraciou, so stavom, keď Slovensku vládnu strany a finančné skupiny, ktoré ich podporujú. Znamená to aj, že medzi ľuďmi, ktorí by s vami spolupracovali v kancelárii prezidenta, budú môcť byť len ľudia, ktorí doteraz neboli členmi žiadnej politickej strany?

Aby sme sa rozumeli, nie som proti politickým stranám, nie som za to, aby zanikli. Chcem však, aby slúžili, nie aby vládli. A čo sa týka ľudí, s ktorými by som spolupracoval, z občianskych organizácií poznám veľmi veľa odborníkov, ktorí majú dostatok skúseností, odborných i ľudských predpokladov, aby riadili túto krajinu tak, aby bol chránený verejný záujem.

Minimalizovať partokraciu by však mala aj zmena volebného systému, ktorý presadzujem. Zmena predpokladá nielen to, že za poslancov NR SR budú môcť kandidovať aj občianski kandidáti-odborníci, ale aj zníženie počtu poslancov na 87. S tým, že 79 poslancov bude zastupovať jednotlivé okresy SR a osem poslancov bude v parlamente zastupovať vyššie územné celky. Takto budú v parlamente sedieť ľudia, ktorí môžu vplývať na to, aby sa prijímali také rozhodnutia a zákony, ktoré prispejú k rozvoju okresov i vyšších územných celkov. Aj to by bol krok k výkonu priamej demokracie, kedy by občania vedeli, že toto je môj poslanec, ktorý zastupuje mňa, moju rodinu, nás, ktorí žijeme na konkrétnom území a máme konkrétne potreby.

Rád by som však zdôraznil, že ak máme hovoriť o priamej demokracii, je potrebné zdôrazniť, že sa netýka len vlády a parlamentu, ale všetkých obyvateľov, ktorí majú volebné právo. Preto by mali aj toto volebné právo uplatňovať. Som teda za to, aby účasť na voľbách bola povinná. Takýmto spôsobom môžu občania vyjadriť svoj občiansky názor a zamedziť tomu, aby minimálnou menšinou bola zvolená skupina politikov, ktorá bude vládnuť maximálnej väčšine.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Občania z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva môžu opätovne vstúpiť do Nórska

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Nórska vláda umožnila od soboty 25. septembra vstup na svoje územie všetkým občanom členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a tiež Švajčiarska a Spojeného kráľovstva. Nové nariadenie sa vzťahuje aj na cudzincov s povolením na pobyt v týchto krajinách. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych…

Rumunsko zaradilo Slovensko z hľadiska pandémie medzi rizikové krajiny

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Rumunsko zaradilo Slovenskú republiku medzi takzvane žlté, teda rizikové krajiny z pohľadu šírenia pandémie ochorenia COVID-19. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke Pre osoby vstupujúce zo Slovenska to znamená povinnosť 14-dňovej karantény po príchode do krajiny.…

ZMOS: Samosprávy požiadali ministra financií o predĺženie voľnejšieho využívania rezervného fondu

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Martin Baumann)   Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požiadalo listom ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) o predĺženie možnosti voľnejšieho využívania rezervného fondu. ZMOS to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák Výnimka umožňuje obciam a vyšším územným celkom…

Je to iba kačica, alebo naozajstná bomba? Predá Sulík Slovenské elektrárne skupine J&T?

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, archív JM)   V uplynulých dňoch sa na verejnosť dostala informácia o tom, že minister hospodárstva Richard Sulík sa chystá urobiť zatiaľ najväčší privatizačný krok tejto vládnej junty: predať štátny podiel v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. podnikateľskej skupine J&T Ministra Sulíka sme pred niekoľkými…

Pohľadávky Sociálnej poisťovne ku koncu júna vzrástli na 947 miliónov eur

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Pohľadávky Sociálnej poisťovne za prvý polrok tohto roka vzrástli o 111,3 milióna na 947,2 milióna eur. Takmer 278,1 milióna eur z toho tvorili pohľadávky na poistnom, ktoré poisťovni neuhradili zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti rezortu zdravotníctva a transformované zdravotnícke zariadenia. Oproti koncu vlaňajška pohľadávky…

Dnes bude prevažne malá oblačnosť s teplotami do 25 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku sa tvorí hmla

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:Pixabay)    Dnes bude na Slovensku prevažne malá, na západe a postupne aj na strednom Slovensku až veľká oblačnosť. Ráno a dopoludnia ojedinele nízka oblačnosť alebo sa môže tvoriť hmla. Ojedinele, v západnej polovici územia len miestami, sa vyskytnú prehánky, dážď a výnimočne aj búrky.…

Máme ďalšieho vinníka. Ľudskoprávne organizácie. Podľa Krčméryho by nemali v čase pandémie poúčať ľudí o ich právach

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Sme na začiatku tretej vlny pandémie. Nálady v spoločnosti sú rôzne, medzi odborníkmi však začalo prevládať ukazovanie prstom na neočkovaných ľudí, ktorí podľa nich najviac ochorenie šíria. Najnovšie začínajú odborníkom vadiť aj ľudskoprávne organizácie. Prečo? Na túto tému diskutovali v televízii TA3 dvaja odborníci,…

Nedeľná diskusia v RTVS vyvolala emócie. Moderátora kritizujú v OĽaNO i v Smere-SD

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot RTVS)   V diskusnej relácii verejnoprávnej RTVS O 5 minút 12 sa stretli predseda strany Smer-SD Robert Fico a šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský. Reč bola o súčasných kauzách vyšetrovateľov NAKA, situácii v parlamente i o očkovaní. Výkon moderátora Mareka Makaru už stihli…

Taliban nevystúpi v rámci všeobecnej rozpravy VZ OSN

0 icon

New York 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Wali Sabawoon)   Afganské militantné hnutie Taliban nedostalo možnosť prihovoriť sa k svetovým lídrom v rámci tohtoročnej všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. V nedeľu to uviedol hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric, ktorého citovala agentúra DPA Všeobecná rozprava 76. VZ OSN, v…

Zdražovanie benzínov a nafty by malo pokračovať, predpokladá analytička

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Mel Evans)   Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach v predchádzajúcich troch týždňoch rástli, respektíve stagnovali. Vzhľadom na očakávaný vývoj svetových cien ropy by malo zdražovanie benzínov a nafty u nás pokračovať, očakáva analytička 365.bank Jana Glasová. „Pokles ropných zásob aj ťažby v…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Gustáv Murín

Očkovacia propaganda pritvrdzuje - až do absurdna

0icon

Od počiatku tejto umelo zdramatizovanej (napr. aj falošne pozitívnymi testami a manipuláciou so štatistikami hospitalizovaných) pandemickej situácie registrujeme u nás absenciu verejnej odbornej diskusie a následné bezradné, agresívne, neúspešné zásahy do života celej spoločnosti vedenej bandou plagiátorov. Nevedomosť vedie ku katastrofickým následkom. A tie sa dostavili. Len si stručne zhrňme,…

Andrej Sablič

Komu niet rady, tomu niet ani pomoci!!!

0icon

Spravil som vše, preto, aby si táto spoločnosť uvedomila kam smeruje a, čo je tomu na príčine. Žiaľ spoločenská hlúposť, ktorej začínajú podliehať aj jedinci derúci sa k moci sa množí exponenciálne tak ako, aj prázdne peniaze, ktoré sú nositeľom tejto hlúposti. Nuž a tak na záver tohoto seriálu článkov…

Marek Brna

Žiadna zjednotená Európa nie je

0icon

S odstupom takmer 18 rokov možno konštatovať, že rozšírenie Európskej únie skončilo pre postsocialistické krajiny fiaskom. Dlho predlho možno polemizovať o tom, či východoeurópske štáty pristúpením viac získali ako stratili. Západ k nim bez akýchkoľvek zábran pristupuje po celý čas ako ku kolóniám. Vyciciava ich ekonomické aj ľudské zdroje. Priemerná…

Pavel Jacz

Matovič je najšikovnejší slovenský politik. Žiaľ, iba ….

0icon

  (Zdroj Sputnik News) To, čo sa dnes deje v spoločnosti, v politike, na štátnych úradoch a najmä v policajných a s nimi súvisiacich zložkách, ktoré majú dbať na dodržiavanie zákonov je výslednica ťaženia súčasnej klapkovo jednosmernej „najprofesionálnejšej“ slovenskej vlády v histórii (aspoň si myslím, že „šikovnejšía“ nebola žiadna doteraz),…

Boris Mesár

1. Nórsko : COVID je sezónna chrípka ? 2. Členovia kongresu USA a ich zamestnanci sú oslobodení od Bidenovho očkovacieho mandátu 3. Prečo je na celom svete zrazu extrémne vážny nedostatok pracovníkov? 4. ZAOČKOVANÁ SLOVENSKÁ HEREČKA ŠVIDRAŇOVÁ DOSTALA COVID

0icon

1.Koronavírus možno teraz zaradiť do jedného z niekoľkých respiračných ochorení so sezónnymi odchýlkami, uviedol Geir Bukholm, zástupca riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH). Za posledný rok a pol bol Covid-19 klasifikovaný ako všeobecne nebezpečná choroba. To sa však môže čoskoro zmeniť, pretože asistent riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH) Geir Bukholm…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Nebudeš veriť vlastným očiam! Tieto zvieratá sa očividne roztápajú

0 icon

Zima je už definitívne za nami a blížime sa k tým neznesiteľným horúčavám, ktoré nás čakajú v lete. Predstav si ten pocit, že sa roztápaš. Ako čokoláda, ktorú si nechal na slnku dlhšie, ako bolo potrebné. Presne tak sa v lete cíti nejden človek. A nie len ľudia zdieľajú tieto…

Dunkerque a 2. svetová vojna (5. časť)

0 icon

 Aj napriek hrdinstvu preukázanom v Dunkerquu a úspešnou evakuáciou prevažnej väčšiny spojeneckých vojsk išlo o potupnú porážku. Hitler nariadil, aby na oslavu vyzváňali tri dni zvony a Churchill pochmurne poznamenal: „Evakuáciou sa vojny nevyhrávajú“. Pokračujeme v poradí piatou časťou článku o situácii vo francúzskom meste Dunkerque počas druhej svetovej vojny.…

Čo sa stane s tvojim telom, ak budeš piť len čistú vodu?

0 icon

Všetci dobre vieme, aké zdravotné ťažkosti nám môžu spôsobiť rôzne sladené nápoje - od obezity až po cukrovku a srdcovo-cievne problémy. Avšak ako bude naše telo reagovať, ak tieto nápoje kompletne vyradíme z nášho "jedálnička" a začneme piť výhradne čistú vodu? 1. Schudneš

Prečo na svete existujú len 4 farby pasov a aký majú význam?

0 icon

Je jasné a celkom logické, že každá krajina na svete má svoj vlastný pas a jeho vyhotovenie. Čo však majú všetky pasy spoločné, je farba obalu. Existujú iba štyri základné farby, ktoré sa používajú na cestovných pasoch po celom svete. Každá krajina má svoje vlastné dôvody pre výber jednej z týchto štyroch farieb,…

TOP 10 dôvodov, kvôli ktorým je ťažké byť nadpriemerne vysoký

0 icon

Máš dva metre a stretávaš sa denno denne s problémami, ktoré ti tvoja výška spôsobuje? Samozrejme, nemajú to ľahké ani nízki ľudia... No v dnešnom príspevku dáme priestor vtipným situáciam, do ktorých sa dostávajú tí nadmerne vysokí. Život nie je vždy jednoduchý a to dokazujú aj nasledujúce fotografie.  1. Keď…

Armádny Magazín

Šéf ruskej rozviedky Naryškin vysvetlil údajné akustické útoky na americkú ambasádu na Kube

0 icon

Rusko, 27.september 2021 (AM) – Vedúci zahraničnej spravodajskej služby Sergej Naryškin v komentári k informáciám o záhadnom „kubánskom syndróme“ odhalil podrobnosti o niektorých tajných experimentoch USA, ktoré sa uskutočnili v sovietskych časoch. Americkí experti podľa Naryškina skúmali spôsoby, akými elektromagnetické žiarenie ovplyvňuje ľudský mozog, aby sa

Alijev odtajnil neznáme podrobnosti o Putinovi a Karabachu

0 icon

Azerbajdžan, 27.september 2021 (AM) - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev odtajnil neznáme podrobnosti súvisiace s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a konfliktom v Náhornom Karabachu. Alijev poznamenal, že komunikácia s arménskym vedením prebehla cez Putina: sprostredkoval správy Pašinjanovi. Putin bol o vojne i

Ako to je v naozaj s Wagnerovcami? Šéf ruskej diplomacie Lavrov aj premiér Mali vysvetľujú

0 icon

Mali, 27.september 2021 (AM) – Predseda vlády republiky Mali Shogel Kokalla Maiga reagoval na obvinenia Francúzska, že krajina sa uchýlila k pomoci ruskej armády prostredníctvom agentúry Wagner. Podľa politika si za to môžu sami Francúzi: „Boli sme do určitej miery opustení uprostred letu.“   Francúzsky m

Zverejnené zábery Putina a Šojgua v tajge

0 icon

Rusko, 27.september 2021 (AM) – Médiá zverejnili zábery ruského prezidenta Vladimira Putina a ruského ministra obrany Sergeja Šojgua v tajge - hlava štátu a vedúci ministerstva obrany tam boli začiatkom septembra. Na záberoch je vidieť Putina počas jeho dovolenky s udicou v ruke, na prechádzke v horách, plavbe loďou po rieke. Putin…

Podpora operácií vo vzdialených a drsných prostrediach. Pentagon začal vyvíjať mobilné jadrové reaktory

0 icon

USA, 26.september 2021 (AM) – Program na výrobu mobilných jadrových reaktorov pre armádu, ktorý bol spustený v USA, naberá na obrátkach. Podľa Miltary.com bude väčšina prác vykonaná v jadrovom laboratóriu v Idahu.  

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali