Aj vy ste obeťou mediálnej manipulácie? Otestujte sa, či ste nenaleteli niektorému zo systémových hoaxov o imigrácii!

Bratislava 31. marca 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic)

 

Včera sme priniesli článok o snahách Bruselu sa „podeliť“ o svoj problém s nezvládnutou masovou imigráciou aj s východom Európy. V diskusii pod článkom sa naplno ukázalo, koľko chybných pseudoargumentov o imigrácii v našej populácii koluje. Poďme sa na tie hlavné spolu pozrieť

migranti
Ilustračné foto

Občan je terčom manipulácie režimných médií. Aby odhalil, že je manipulovaný, že sú mu podsúvané falošné závery, na to potrebuje sa nad vecou zamyslieť – a na to nemá každý v dennom zhone čas.

Výsledkom je, že medzi ľuďmi kolujú rôzne zavádzajúce myšlienkové klišé, ktoré na prvý pohľad znejú logicky, ale stoja na argumentačných fauloch. Ich pôsobenie sa potom prejavuje napríklad pri voľbách. Preto sa pozrime bližšie „na zúbok“ tým najčastejším dezinformáciám súvisiacim s fenoménom masovej migrácie.

 

Výrok: Migrácia tu vždy bola a vždy bude. A teda je nesprávne proti nej protestovať.

Protiargument: Samozrejme, že migrácia tu vždy bola, ale v prvom rade treba rozlišovať dve veci: imigrácia je a vždy bude pre štáty a národy obohatením – v prípade, ak existuje len v určitom rozsahu a skončí sa úplnou integráciou imigrantov do majoritnej spoločnosti.

A potom je tu druhý typ: masová imigrácia nepriateľského, invázneho typu, ktorá so sebou prináša vznik enkláv a pri viac množivých skupinách má potenciál v dlhodobom horizonte spôsobiť genocídu: vytlačiť domorodé obyvateľstvo, pôvodnú kultúru z pôvodného, domovského priestoru: najskôr z jednej ulice, potom z jednej štvrte, potom z celých oblastí. Jej konečná fáza je tzv. kosovizácia: situácia, keď sa v danom priestore v priebehu napríklad storočia obyvateľstvo takmer úplne vymení. Čo iné to je, ak nie genocída?

Žiadny rozumný človek neprotestuje proti migrácii prvého typu. Na Slovensku máme mnoho cudzincov, vrátane Ázijčanov či Afričanov, ktorí tu napríklad študovali, našli si tu životného partnera, pracujú tu, vedia po slovensky, sú plne kultúrne, spoločensky, pracovne integrovaní. Podobne ako to spravidla býva v prípade Slovákov, ktorí sa vysťahovali do cudziny a tam žijú.

Ale každý rozumný človek musí zároveň chápať, že podporovanie druhého typu imigrácie, teda vytvárania paralelných kultúrnych, spoločenských, náboženských svetov na jednom a tom istom území, je vytváraním potenciálne konfliktnej a nestabilnej spoločenskej situácie. Rozvrat prirodzených spoločenských systémov a ich nahrádzanie umelým núteným spolužitím nekompatibilných kultúr nemôže z dlhodobého hľadiska priniesť pôvodným obyvateľom nič dobré. Vo svete sú tisíce príkladov, ktoré to dokazujú, a naopak, neexistuje ani jeden príklad, ktorý by dokazoval opak.

 

V ďalšom texte budeme pre zjednodušenie pod imigráciou rozumieť výlučne ten druhý typ imigrácie.

 

Výrok: Migrácia je predsa prirodzená, je márne sa proti nej brániť.

Protiargument: Samozrejme, že migrácia je prirodzená. Veď história vždy bola do značnej miery o tom, že sa nejaká skupina ľudí snažila inej skupine ľudí obsadiť ich životný priestor – či už vojnami, alebo postupnou infiltráciou, či už vedome, alebo spontánne, či už v obrovskom meradle, alebo iba v lokálnej mierke, či už otvorene, alebo pod zámienkou technologickej či náboženskej osvety. Prebieha to tisícročia a bude sa to diať aj v budúcnosti.

Ibaže keď sme povedali A, tak sa patrí povedať aj B. Tak ako ľudia, ktorí sa cítia na svojom území stiesnení, nespokojní, majú prirodzené právo sa snažiť si nájsť nové miesto, kde im bude lepšie, rovnako tak ľudia, ktorí už na nejakom území sú, majú právo si to svoje územie pred votrelcami brániť.

Inými slovami, obrana proti imigrácii je úplne rovnako prirodzená a samozrejmá ako imigrácia. História obranných bojov je presne rovnako stará ako história útočných bojov. Chcieť cudzie je síce prirodzené, ale rovnako prirodzené, ak nie ešte prirodzenejšie, je brániť si to svoje.

My máme plné právo povedať: toto je Slovensko, krajina nás Slovákov a tu žijúcich menšín. Za každý meter našej pôdy naši predkovia v minulosti preliali hektolitre krvi, aby táto zem ostala nám. Je nás tu už dosť a nepotrebujeme prílev cudzích, ešte k tomu kultúrne nekompatibilných obyvateľov.

Na tomto postoji nie je nič čudné ani nemorálne. Je to naopak úplne prirodzený postoj v záujme uchovania našej krajiny pre našich potomkov.

Tu je vhodné miesto na pripomenutie pamätného výroku Karla Kryla: „Nezapomínejte, že jako svobodní občané takzvané ,demokratické a svobodné‘ společnosti máte právo zavírat vrátka před čímkoliv a komukoliv.“

 

Výrok: Nie ste trochu paranoidní? Veď tu ešte takmer žiadnych imigrantov nemáte a už kričíte…

Protiargument: Človek, ktorý šíri toto naozaj veľmi hlúpe klišé, by sa mal v prvom rade zamyslieť nad tým, či mu funguje elementárna logika. A môže si položiť dve kontrolné otázky. Prvá: Zabezpečuješ svoj byt proti zlodejom? V prípade pozitívnej odpovede potom nasleduje druhá otázka: Veď v byte žiadnych zlodejov nemáš, tak načo to robíš?

Pre tých, ktorým ani takýto lapidárny spôsob nepomohol, tu máme ešte dodatočné vysvetlenie: ak necháme pred inváziou zatvorené hranice teraz, kým tu máme relatívne stabililzovanú situáciu, bude to bezbolestné. Ak by sme ich zatvorili až potom, keď tu už budú desaťtisíce neintegrovateľných, nezamestnateľných imigrantov, ktorí sa budú snažiť vytvoriť si tu vlastný svet na úkor toho nášho, potom už to bude omnoho väčší problém. Teraz je ten čas, keď treba zobrať rozum do hrsti – potom môže byť príliš neskoro.

 

Výrok: To s tým vytlačením nás z vlastnej krajiny je zveličená hrozba. Kým by sa to teoreticky stalo, prešli by desaťročia a možno stáročia.

Protiargument: Z pohľadu niektorých ideológií storočie nehrá rolu, dôležitý je výsledok. Áno, samozrejme, proces výmeny obyvateľstva na nejakom území nie je taký jednoduchý a rýchly proces. V Kosove to trvalo sto rokov, na Západe v niektorých oblastiach sa situácia po niekoľkých desaťročiach dostáva, dajme tomu, do polčasu.

Ibaže demografia nepustí: ak niektoré skupiny obyvateľov majú na jednu ženu priemernú pôrodnosť štyri alebo dokonca až osem detí a iné sotva jeden a pol dieťaťa, je úplne jasné ako to o pár desaťročí dopadne. A môže to byť rýchlejšie, než by sa mohlo zdať: kto neverí že to hrozí, kto nevie, čo je exponenciálny rast, môže si skúsiť vyriešiť nasledujúci príklad:

Na jazere sa objavilo lekno, ktoré má tú vlastnosť, že sa každý deň zdvojnásobí jeho počet. Na druhý deň už boli lekná dve, na tretí deň boli štyri, a tak to išlo ďalej. Za 20 dní lekno pokrylo polovicu jazera. Koľko dní bude trvať, kým lekno pokryje aj druhú polovicu jazera a bude pokryté celé jazero? Ďalších 20 dní? Veru nie. Odpoveď je jasná, ale aj prekvapujúca zároveň: len jeden jediný deň.

 

Výrok: Dnes už sú predsa iné časy. Veci sa zmenili. Dnes už predsa netreba chrániť zem ako kedysi naši predkovia mečom pred nepriateľmi. To je už prekonané. Žijeme v civilizácii, musíme sa navzájom tolerovať…

Protiargument: Prečo to teda naši predkovia robili? Prečo chránili svoju zem s mečom v ruke? Boli hlúpi? Nebyť ich, bol by tu dnes namiesto nás niekto celkom iný, s inou civilizáciou. Nemalo to zmysel? Im to za to stálo, nám to za pokračovanie už nestojí? Čo sa zmenilo? V čom je ten náš „moderný“ pohľad múdrejší? A čo je na takom hlúpom prístupe moderné?

V prírode úplne každý, aj ten najmenší tvorček robí všetko preto, obetuje svoj vlastný život, aby prežilo práve jeho potomstvo, a udržal tak svoju stopu v tomto svete. A tu, úžasný pán tvorstva, tvorca civilizácie zrazu nestojí o to, aby prežili jeho gény, jeho kultúra, jeho dielo?

Ľahostajnosť voči tomu, či v tejto krajine budú o sto rokov žiť naši potomkovia, alebo potomkovia niekoho celkom cudzieho, nie je ničím iným, len prejavom hlúposti, vykorenenosti, dezorientácie a degenerácie. Hovorí to o strate normálnych, prirodzených hodnôt a ich výmenu za hlúposti, detinské zábavky nedozretých jedincov.

Za hranicami sú pripravené milióny ľudí, ktorým to za to stojí. Tí ľudia naopak majú ako prvý imperatív povinnosť mať čím viac potomstva a pre svoju vieru, etnikum, kultúru obsadiť nové územia. Tí nás na tomto území veľmi vďačne vystriedajú, ak im to dovolíme. Možno nám aj svojsky poďakujú: obšťastnením našich dcér a láskavým dovolením žiť s nimi na tomto území, v ich novom svete, ak sa im prispôsobíme. Naozaj to je to, čo chceme?

 

Výrok: Aj Slováci migrovali a vy teraz chcete uprieť toto právo druhým.

Protiargument: Tu treba povedať dve veci. Po prvé, Slováci sa vždy asimilovali, nikdy nevytvárali enklávy. Teda vždy išlo o ten spomínaný prvý druh imigrácie, resp. to boli iba dočasní pracovní migranti, ktorí sa po pár rokoch vrátili domov. Tomu sa ani my v princípe nebránime.

A druhá vec. Ľudia, ktorí odišli, to boli oni – to nie sme my. My sme tí, ktorí zostali. My nie sme zodpovední za ich odchod a ani nie sme tí, ktorí sa s ich rozhodnutím stotožnili. Tí, ktorí odišli, sú dnes už aj pre nás cudzinci. My, resp. naši predkovia urobili iné rozhodnutie: zostali vo svojej vlasti, nešli dobývať cudziu krajinu. Teda vyčítať nám, že niektorí odišli, je plačom na nesprávnom hrobe.

 

Výrok: Mali by sme byť s západnými členskými štátmi EÚ solidárni. Oni tam majú problém, mali by sme im pomôcť.

Protiargument: Západ nebol s nami nikdy skutočne solidárny. Nebol s nami solidárny, keď vyraboval všetko cenné zo svojich kolónií po celej planéte, nebol solidárny, keď nás zradil v Mníchove, a nebol v skutočnosti solidárny ani keď sa tak tváril neskôr, sledujúc tým svoje geopolitické zámery. Vôbec nebol solidárny, keď vydrancoval našu ekonomiku a nie je solidárny ani teraz, keď sme iba jeho neokoloniálnou dŕžavou.

Migračný problém západoeurópskych krajín bol spôsobený ich vlastnou vinou: je to dôsledok neokoloniálneho rabovania, imperiálnych vojen, používania „gastarbeiterov“ ako lacnej pracovnej sily, nedôsledného stráženia hraníc a idiotskej politiky „Wir schaffen das“.

My sme nezotročovali iné krajiny, my sme nebombardovali, my sme nepoužívali „gastarbeiterov“, neotvárali sme hranice prívalu, ktorý je potom problém zvládnuť. My naozaj nemáme najmenší dôvod byť s nimi v tomto smere „solidárni“ takým spôsobom, že problém, ktorý si oni vyrobili vlastnou pahltnosťou a hlúposťou, si zo „solidarity“ vyrobíme aj my.

A najmä nie v situácii, keď na obzore nevidno žiadny náznak principiálneho riešenia situácie: ak by sme si k sebe vzali hoci stotisíc exotických cudzincov, my budeme mať už natrvalo veľký problém, ale pre Západ to bude iba kvapka v mori, ktorá tam vzápätí, v priebehu pár týždňov opäť pritečie z bezodnej zásobárne hladných krkov v Ázii či Afrike.

Naopak, bruselskému molochovi tento problém pristane ako uliaty, tu sa „ako zadok na nočník“ hodí starý orientálny výraz „karma“. Ak sa v dôsledku migračnej katastrofy západoeurópania zobudia skôr, než by sa zobudili, keby sme im začali pomáhať, a konečne začnú konať sebazáchovne, tak by to bola pre nich od nás tá najlepšia pomoc, ten najvhodnejší prejav solidarity.

 

Výrok: Máme tu Rumunov, Ukrajincov, Srbov, ktorí usilovne pracujú v automobilkách na miestach, na ktoré nie je dosť Slovákov. To je predsa dôkaz prospešnosti imigrácie.

Protiargument: Opäť treba rozlišovať. Toto je opäť prvý typ migrácie. Tí ľudia zväčša odídu po pár rokoch domov. A keď už sme pri tom, tak si položme otázku, či náhodou nekazia domorodcom platovú úroveň, a či aj príchod tisícov takýchto ľudí je pre bežných domorodcov, pre ich mesto až takým veľkým prínosom. Ale v princípe toto je migrácia, ktorá nie je problematická, a s ktorou sa väčšina ľudí dokáže stotožniť.

Tu však treba rozlišovať ľudí s európskym, nám príbuzným kultúrnym a sociálnym pozadím, od ľudí, ktorí do tohto prostredia absolútne nepatria, nemajú často ani základné predpoklady, aby mohli byť integrovaní do našej spoločnosti a najpravdepodobnejší scenár ich života v Európe je vytváranie uzavretých enkláv, v princípe nepriateľských k hostiteľskému prostrediu – tak ako to vidíme v Malmö, Londýne, Hamburgu, Marseille. O „prospešnosti“ tohto druhého typu migrácie azda netreba hovoriť.

 

Výrok: Aj tak tu nikto z nich neostane, lebo tu by dostávali menšie dávky ako trebárs v Nemecku.

Protiargument: Momentálne to tak z veľkej časti je. Isteže, za daných okolností sú atraktívnejšie západné krajiny. Lenže treba sa pozerať dopredu. Všeličo sa môže zmeniť o rok, o dva, o päť. Ak by na Západe došlo k nejakému naozaj vážnemu konfliktu medzi pôvodným obyvateľstvom a dobyvateľmi, časť z nich by mohla napríklad hľadať radšej útočisko v nejakej inej, pokojnej krajine.

Mnohí sa obávajú toho, že po otvorení hraníc imigrantom by tu bola zo strany určitých zahraničných aj domácich kruhov snaha ich finančne motivovať, aby zostávali radšej u nás. A že panstvo to bude vedieť zaonačiť tak, aby sme im to my sami platili, a ani o tom nevedeli… dobre, je to už „konšpiratívne“ uvažovanie, ale teoreticky takú obavu pripustiť môžeme.

A okrem toho, asi nie všetci imigranti hľadia iba na výšku podpory. Niektorí z nich už boli zo Západu vyhostení a hľadajú iné teplé závetrie. Niektorí tu už majú nejaké kontakty, rodinu a hľadajú skôr zázemie než čokoľvek iné.

A s tým súvisí vec, ktorá je zrejme podstatná. Pozrite sa napríklad na komunitu „kebabníkov“: akonáhle sa niekde usídlia, tak vytvoria viacmenej uzavreté spoločenstvo, ktoré obsadí konkrétnu ekonomickú niku, z ktorej vystrnadia ostatných. Vezmite si napríklad obchodnú ulicu v Bratislave: koľko prevádzok rýchleho jedla (fast food) tam je v réžii Slovákov? Členom takejto komunity potom už často ani príliš nezáleží na tom, ktorý štát dáva akú podporu: oni si vytvorili vlastný svet, v ktorom žijú a je prirodzené, že sa k nim budú pridávať ďalší ich blížni.

Mimochodom, spomenutí „kebabníci“ sa na Slovensku majú možno dokonca lepšie, než na Západe, pretože tam je to už veľmi prehustené: u nás ešte stále majú konkurenciu len veľmi slabú, v porovnaní napríklad s Nemeckom, kde musia súťažiť s komunitou thajskou, vietnamskou, mexickou, talianskou, iránskou…

 

Výrok: Mám rád pestrosť. Rád jedávam exotické jedlá, spoznávam cudzie kultúry. Chcem aby naša krajina bola takáto pestrá, a nie iba trápne konzervatívne jednofarebná.

Protiargument: Tu je pomiešaných viacero vecí, ktoré treba dôsledne rozmotať. V prvom rade, treba rozlišovať veľkomesto a vidiek. Vidiek je vždy prirodzene tradičný, kým veľkomesto všade vo svete býva kozmopolitné. Ani vo Švajčiarsku v každej dedine nemáte japonskú či indickú reštauráciu a naopak, vo svete takmer v každom veľkom meste existujú zahraničné reštaurácie, obchody a cudzorodé etnické či kultúrne menšinové spoločenstvá – to je prirodzené.

Teda kto chce pestrosť, musí žiť v meste. Bratislava či Košice dnes takúto pestrosť ponúkajú – naopak, čo skôr chýba, je autentická ponuka tradičných slovenských regionálnych kultúrnych či stravovacích originalít. (Porovnajme si napríklad počet pizzérií a počet tradičných slovenských reštaurácií… na Slovensku)

A potom je tu iná dimenzia. Chýbajú dotyčným milovníkom pestrosti na Slovensku celé štvrte obývané inými etnikami, s inou kultúrou a civilizačnými zvyklosťami? Naozaj? A vedia, že aj my máme na Slovensku oblasti, kde žijú ľudia úplne inak ako majorita? Napríklad rómske osady. Koľkí z našich milovníkov inakosti chodia si užívať kultúrnu odlišnosť do týchto osád, alebo trebárs do čínskej štvrte na bratislavskej Starej Vajnorskej? Že nechodia? Že oni uznávajú len ten kozmopolitný „créme de la créme“? Tu potom vyvstáva otázka, či náhodou títo snobi nie sú väčší rasisti, než tí, ktorých za rasistov a xenofóbov označujú…

 

Výrok: Ľudia, ktorí rozmýšľajú podobným spôsobom, sú extrémisti, fašisti.

Protiargument: Extrémista je človek, ktorý je vyznávačom názorov, ktoré sú v rámci nejakej spoločnosti extrémne. Podobné odmietavé názory na imigráciu (celý čas hovoríme o tom „druhom“ type imigrácie) má v Európe mnoho miliónov ľudí, takže tieto názory nie sú už extrémom, ale pomaly už hlavným prúdom.

A či sú fašistické? Nie sú. Nehlásajú nenávisť, ale iba svojbytnosť a princíp „siať na svojom a žať tiež len na svojom“. Nič z toho, čo tu bolo povedané, neznamená, že cudzincov treba nenávidieť, či im robiť zle. Tak ako nie je fašista majiteľ domu len preto, že do neho nechce vpustiť nezvaných hostí, rovnako nie je fašistom občan, čiže spolumajiteľ štátu, ktorý do neho nechce vpustiť rovnako nezvaných hostí. Je to o tom istom!

Nič z toho, čo tu bolo povedané, nehovorí, že by bola nejaká rasa či národ menejcenná alebo naopak vyvolená – práve to sú príznaky skutočne fašistického zmýšľania (pre kritikov: používame tu slovo fašizmus nie v exaktnom, odbornom, ale v tom populárnom laickom význame ako všeobecné označenie nehumánnej rasistickej despocie).

 

Výrok: Nechcete cudzincov, teda ste xenofóbni.

Protiargument: Byť proti imigrácii je niečo celkom iné ako byť proti cudzincom. Väčšina ľudí, ktorí odmietajú imigráciu, má voči cudzincom priateľský vzťah, mnohí sa s tu žijúcimi cudzincami priatelia, majú v cudzine priateľov a tešia sa z ich návštev. Zamieňať odpor proti masovej imigrácii s xenofóbiou je hrubá a nezmyselná demagógia. Prijať priateľa na návštevu a nedobrovoľne bývať s niekým cudzím v jednom byte natrvalo – to sú dve rôzne veci, medzi ktorými je naozaj veľký rozdiel.

A mimochodom, pozrime sa bližšie na samotný pojem xenofóbia. Znamená to v preklade strach z cudzieho. Strach je úplne prirodzená emócia, a teda by bolo úplne v poriadku byť xenofóbny. Lenže o to teraz nejde: tomu slovu totiž jeho korporátni šíritelia priradili ešte jeden, trochu posunutý význam: nenávisť voči cudziemu. A toto si už treba bližšie rozobrať, pretože samotný tento posun už smrdí zákernou manipuláciou.

Predovšetkým si povedzme: aj nenávisť je úplne normálna, štandardná emócia. Každý z nás pociťuje negatívne pocity, je to absolútne prirodzené, niekedy ich máme aj voči našim najbližším ľuďom, ktorých inak nadovšetko milujeme: taká je skrátka ľudská psychika. To sa napokon ani nedá zakázať, tak ako nie je možné zakázať niekoho milovať. A teda ešte stále by na slove xenofób nebolo nič zlé.

Teda je úplne normálne pociťovať chvíľkové, alebo aj trvalé nesympatie voči Paraguajčanom, Eskimákom, imigrantom, holičom, cyklistom, xenofóbom, hlúpym slniečkovým diskutérom, zajacom, plechovým strechám alebo bridliciam, pretože skrátka také emócie človek prirodzene môže mať, to do značnej miery ani sám nemôže ovplyvniť.

Podstatný rozdiel však je, či nejakú negatívnu emóciu iba pociťujeme, alebo v jej dôsledku aj nejakým spôsobom konáme. Takže ak vôbec pripustíme slovu xenofóbia nejaký skutočne negatívny obsah, tak je to ten, že xenofóbny človek je taký, ktorý pod vplyvom nejakých emócií robí zle druhým ľuďom len preto, že sú iní, že sú cudzinci.

A tu už sme sa dostali do právnej roviny. Žijeme v právnom štáte, kde platia nejaké zákony, a kde je zakázané voči vyššie vymenovaným entitám konať protizákonne. Kto by tak konal, tak potom by bol naozaj xenofób v tom zlom význame slova. Avšak od takto ponímanej xenofóbie sa opäť drvivá väčšina ľudí na Slovensku dištancuje. Z tohto hľadiska treba konštatovať, že u nás je xenofóbov minimum.

 

Výrok: Ste netolerantní voči cudzím náboženstvám.

Protiargument: Drvivá väčšina rozumných ľudí nemá nič proti akýmkoľvek cudzím náboženstvám, kým existujú vo svojich krajinách (a upresnime, že nielen voči náboženstvám, ale vo všeobecnosti aj voči akýmkoľvek ideológiám či svetonázorom). Tam sú tí ľudia a ich náboženstvá doma, tam nech si praktizujú svoje rituály a zábavky, nech ide hoci aj o kanibalizmus, kameňovanie, odsekávanie rúk či odsekávanie hláv: keď ich to tak teší, tak nech si tie kultúry žijú svojím spôsobom života. Tam u seba. My nemáme prečo im zasahovať do ich spôsobu života, tak ako nechceme, aby to isté robili oni nám.

Drvivá väčšina rozumných ľudí nemá nič ani proti cudzím náboženstvám a ideológiám, ak existujú na Slovensku, kým nezasahujú alebo nedeklarujú (a to nielen bezprostredne, ale aj výhľadovo), že nejakým spôsobom budú zasahovať do štandardných práv tu žijúcich ľudí s odlišným svetonázorom či vyznaním.

Bežný Slovák nemá nič proti exotickým náboženstvám. Veľa ľudí cvičí rôzne východné cvičenia vychádzajúce z orientálnych filozofií, mnohí sa stotožňujú s budhizmom či inými svetovými náboženstvami a nie je s tým žiadny problém: slovenská spoločnosť je v tomto smere vo všeobecnosti, štatisticky, naozaj nesmierne tolerantná a je to tak dobre.

Výhrady sa takmer výlučne týkajú jedného jediného náboženstva, resp. skôr nebezpečnej agresívnej ideológie maskovanej ako náboženstvo, ktorú tu pre istotu nebudeme radšej ani menovať, pretože dokonca aj takto korektný text by niekto mohol interpretovať ako porušenie platného zákona, ktorý je formulovaný tak vágne, že prakticky sa dá ako kladivo použiť na kohokoľvek, kto si dovolí luxus slobodného a kritického myslenia.

Vyššie spomenutá náboženská ideológia už v mnohých končinách sveta ukázala, že sa cíti nadradená ostatným, že mieni expandovať (čo vďaka prorokom prikázanej vysokej pôrodnosti svojich šíriteľov aj robí) a v konečnej fáze všetky ostatné náboženstvá, kultúry, národy zotročiť.

Tu treba naozaj rozlišovať medzi prirodzenou a žiaducou slobodou vierovyznania a evidentným, hoci plazivým pokusom o (prinajmenšom kultúrnu a náboženskú) genocídu, hoc by tento aj bol otázkou mnohých desaťročí. Treba sa pozerať na to, čo sa deje vo svete a kriticky to vyhodnocovať. Považujeme za svätú povinnosť každého rozumného vlastenca (a predovšetkým politika) toto nebezpečenstvo včas rozpoznať a robiť všetky adekvátne a legálne kroky, aby sa mu predišlo, kým sa ešte dá. Demokracia nie je a nemôže byť povinnosť ku kolektívnej sebazáhube nezmyselným sebaobetovaním.

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

ÚPŠ: Obrazovo-zvukové záznamy potvrdzujú snahy viacerých osôb ovplyvňovať trestné stíhania najzávažnejších káuz

0 icon

Bratislava 25. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Obrazovo-zvukové záznamy, ktorými disponuje Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ako aj ich doslovné prepisy potvrdzujú snahy viacerých osôb z prostredia politiky, podnikania a advokácie ovplyvňovať trestné stíhania najzávažnejších trestných káuz a diskreditovať a kriminalizovať vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry a prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry. Uvádza…

Slovensko sa neponáhľa pomôcť susedom s ochranou hraníc proti migrantom. Prečo? „Nie sme súčasťou medzinárodných organizácii preto, aby sme mali sklonenú hlavu a prijímali nevhodné opatrenia, ktoré ohrozujú našu suverenitu a bezpečnosť,” zdôraznil generál Viktorín

0 icon

Bratislava 25. októbra 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Kemal Softic)   K iniciatíve maďarsko – srbskej spolupráce, ktorá spočíva v ochrane hraníc proti nelegálnej migrácii sa Slovensko neponáhľa pripojiť aj napriek tomu, že okolité krajiny sa vyjadrili za spoluprácu. Už asi pochopili, čo je cieľom západoeurópskych krajín. My zjavne ešte nie. Upozornil na to…

Sektor zdravotníctva od januára minulého roka ušetril 65 miliónov eur najmä vďaka lepšej liekovej politike

0 icon

Bratislava 25. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Sektor zdravotníctva od januára minulého roka ušetril 65 miliónov eur najmä vďaka lepšej liekovej politike. Útvar hodnoty za peniaze vyhodnotil celkovo šesť opatrení Úspory priniesli hlavne opatrenia v liekovej politike, ale aj zníženie výdavkov na prevádzku Všeobecnej zdravotnej poisťovne a optimalizácia prevádzkových nákladov univerzitných…

Dávky v hmotnej núdzi od januára stúpnu o 1,5 percenta

0 icon

Bratislava 25. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k týmto dávkam od začiatku budúceho roka stúpnu o 1,5 percenta. Vyplýva to z návrhu opatrenia, ktorý dalo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania Sumy týchto dávok totiž podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi vzrastú…

“Od prvého kola nechutného experimentu s názvom plošné testovanie uplynul rok. Zostali po ňom tisíce obetí. Usilovne hľadám právnikov, s ktorými na príslušných podáme dostatočne kvalifikované žaloby,” avizuje Draxler

0 icon

Bratislava 25. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR - Erika Ďurčová)   Tento víkend uplynul presne rok od prvej Matovičovej atómovky. Podľa exministra školstva ide o smutné výročie „poníženia, babráctva a amatérizumu“ zo strany vládnej koalície voči bežným ľuďom. Podľa jeho vyjadrenia bolo testovanie len „nechutným experimentom“ na ľuďoch, za ktoré niekto bude musieť prevziať…

Prezidentka odovzdala poverovacie listiny veľvyslancovi v Nórsku a na Islande

0 icon

Bratislava 25. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová odovzdala v pondelok poverovacie listiny novému veľvyslancovi SR Romanovi Bužekovi. Pôsobiť bude v Nórskom kráľovstve a na Islande so sídlom v nórskom Osle "Budete pôsobiť v krajine, ktorá je v mnohých ohľadoch inšpiráciou pre Slovensko - v kvalite a…

Sudcovia krajského súdu v Banskej Bystrici nesúhlasia s jeho zrušením

0 icon

Banská Bystrica 25. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Sudcovská rada Krajského súdu (KS) v Banskej Bystrici a rovnako aj Základná organizácia odborového zväzu justície pri Krajskom súde v Banskej Bystrici nesúhlasia so zrušením tohto súdu Uvádza sa to v stanoviskách týchto organizácií a v otvorených listoch ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej,…

Ministerstvo hospodárstva plynové vratky nepripravuje, Sulík vysvetlil prečo

0 icon

Bratislava 25. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ministerstvo hospodárstva SR sa nepripravuje znovu zaviesť plynové vratky pre domácnosti. „Na plynové vratky nevidím dôvod,“ povedal minister hospodárstva Richard Sulík v relácii Braňa Závodského v rádiu Expres. Podľa ministra ceny plynu pre domácnosti sa vracajú na úroveň roka 2020. Za zavedenie plynových vratiek…

„S pištoľou pri hlave sa nevyjednáva, krajinu ubránime akýmikoľvek zbraňami!“ Varuje EÚ poľský premiér

0 icon

Varšava 25. októbra 2021 (HSP/Izvestia/Foto:SITA/AP-Olivier Matthys, Pool)   Poľský premiér a šéf vládnej strany Právo a spravodlivosť Mateusz Morawiecki označil súčasný dialóg s Európskou úniou (EÚ) za „rozhovor s pištoľou priloženou k hlave“. Vyhlásil, že je pripravený brániť krajinu akýmikoľvek zbraňami v prípade, že Európska komisia (EK) „vyvolá Tretiu svetovú…

Richard Raši: Rušenie akútnych lôžok v trebišovskej nemocnici by bolo nezmyslené

0 icon

Košice 25. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Rušenie akútnych lôžok v trebišovskej nemocnici by bolo nezmyselným medicínskym rozhodnutím, na pondelkovej tlačovej konferencii v Košiciach to povedal člen zdravotníckeho parlamentného výboru a podpredseda Hlasu-SD Richard Raši. Podľa neho musí byť zachovaná jej súčasná štruktúra a rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti V trebišovskej…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ladislav Hvižďák

USA náš vzor.

0icon

  Niekedy, za čias socializmu, ktoré si celkom dobre pamätám, sme v našej republike , ktorá sa volala ČSSR a bola spoločná pre obidva bratské národy Čechov a Slovákov a viaceré národnosti, sme dosť často v médiach i od politikov počúvali okrídlenú vetu „Sovietsky Zväz – náš vzor“ alebo „So…

Gustáv Murín

Elektromobilita nás zachráni? Nie je to inak?

0icon

Žijeme bizarnú dobu. Slabomyseľná Grétka zneužívaná ambicióznymi rodičmi (a tí ktoviekým) svojimi agresívnymi naivitami udáva tón toho, čo je „in“, a ešte aj najväčší spiatočník na Zemeguli, pápež, sa jej klania a je div, že jej ešte nebozkával nohy, lebo ten ich už bozkával naozaj kde-komu. Do toho nám bruselskí papaláši sľubujú…

Pavel Jacz

Humorikon klaunice Remišovej včera opäť zabával televíznych divákov a počastovala nás aj riešeniami hlavolamov. Jeden prinášame.

0icon

Po dlhšom čase sme včera na poludnie mali opäť v televízii dokonalú zábavu. Tentoraz sme v relácii O päť minút 12 v Slovenskej televízii mali možnosť sledovať politický satiro-tragédny-humor – v konečnom dôsledku smutnosť nad smutnosť, vďaka zle naprogramovanému fyziologicko-chemickému zloženiu mozgovne hlavnej aktérky. A to v podaní našej politickej…

Ivan Štubňa

Stretnutie opičiakov na najvyššej úrovni...

0icon

V tomto článku som si dovolil použiť slovník ministra obrany, ktorý odhaľuje opičiakov rôzneho druhu...Rozhodol som sa, že mu pomôžem doplniť túto mozaiku... V rámci rokovania ministrov obrany členských krajín Severoatlantickej aliancie 22.10. 2021 v Bruseli dočasný minister obrany Jaroslav Naď podpísal v mene Slovenskej republiky Deklaráciu o zámere pristúpiť…

Matej Kečkéš

LGBTIQ sekta ako nástroj moci vakcinátorov

0icon

Kto si myslíte, že najviac zarába na zmene pohlaví, či doživotnej závislosti od hormónov, ktorú následne títo ľudia so sexuálnou poruchou identity musia užívať? No samozrejme, že naši "milovaní" vakcinátori, teda farmaceutický zločinecký syndikát, ktorému LGBTIQ skupina dokonale vyhovuje ako nástroj moci, ktorým získava stále väčšie bohatstvo a dokonca priamo…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Noeho akcia: 1. časť

0 icon

V šesťstom roku Noeho života sedemnásteho dňa druhého mesiaca, ešte toho dňa prepukli všetky žriedla veľkej prahlbiny, otvorili sa okná nebies (Genesis, 1. Mojžišova, 7:11). Prinášame ďalší článok z dôb starozákonných. Tentokrát sa pozrieme na Noeho a jeho archu, ktorá bola (nielen) na svoju dobu obrovským plavidlom. Katastrofy sa síce…

10 domácich miláčikov, ktorí ukradli partnera svojho majiteľa a vôbec sa za to nehanbili!

0 icon

Všetci milujeme svojich domácich miláčikov a (s výnimkou niekoľkých nahnevaných a pomstychtivých mačiek) domáci miláčikovia milujú nás. Niektorí nás však milujú až príliš. Nechcú, aby stál ktokoľvek medzi nimi a ich životnou láskou, a neboja sa to ukázať! Ale úprimne, existuje niečo také, ako "príliš veľa lásky"? :) 1. Snažila som sa…

Princ Charles vlastní unikátny Aston Martin, ktorý jazdí na víno a syr

0 icon

Princ Charles sa pyšní unikátnym Astonom Martin, ktorý podľa jeho slov "jazdí na víno a syr". Ako to je v skutočnosti? Britská kráľovská rodina je výrazne patriotická, čo sa výberu automobilov týka. Spojenie kráľovnej Alžbety II. a modelov Range Rover zrejme netreba nikomu predstavovať. Aj jej syn, princ Charles, sa…

10 epických dizajnových failov, ktoré skutočne existujú

0 icon

Bol si niekedy v živote svedkom situácie, pri ktorej si sa chytal za hlavu a nevedel, či sa máš smiať alebo plakať? Napríklad polopriehľadné dvere alebo okná na verejných záchodoch, kanál nad úrovňou okolitej cesty a podobne? Nuž, vo svete je toho oveľa viac. Tu je 10 epických dizajnových failov, ktoré…

10 dôkazov, že rodičovstvo nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať

0 icon

Blíži sa koniec roka 2017 a pomaly nastáva čas sumarizovať. V tomto článku sa pozrieme na 10 tých najlepších príspevkov na sociálnej sieti Twitter, ktoré dokazujú, že rodičovstvo zďaleka nie je len prechádzak ružovou záhradou.  Množstvo mamičiek obvinených z toho, že sú strašnými rodičmi, pretože nenechajú svoje deti hrať s reťazovou pílou, či…

Armádny Magazín

Šéf ruskej rozviedky Naryškin odporučil potomkom nacistov a ďalších nájazdníkov na Rusko aby sa učili históriu bez prikrášľovania

0 icon

Rusko, 25. október 2021 (AM) – Vedúci zahraničnej spravodajskej služby Sergej Naryškin odporučil potomkom útočníkov Ruska, aby vyučovali dejiny „bez prikrášľovania“ a vyvodzovali z nich závery. Zahraničie si musí uvedomiť, že všetky plány na dobytie Ruska sú vopred odsúdené na neúspech. &nb

Irán raketami zasiahol americkú základňu v Sýrii. Podľa USA si útok nevyžiadal obete medzi vojakmi

0 icon

Sýria, 25. október 2021 (AM) – Útok na americkú základňu vo východnej Sýrii bol uskutočnený raketami „Fateh-110“. Americkú vojenskú základňu v zóne Al-Tanf na východe Sýrie zasiahla jednostupňová raketa „Fateh-110“ s tuhým pohonom typu zem — zem. Rake

Kaliningrad obohatia ďalšie priateľské lietadlá. NATO otvára už tretiu leteckú základňu v Lotyšsku

0 icon

USA, 25. október 2021 (AM) – NATO po certifikácii a modernizácii otvorilo tretiu leteckú základňu v Lotyšsku. Reč je o vojenskom letisku Lielvarde, ktoré sa nachádza sedem kilometrov od lotyšského mesta s rovnakým názvom. Predpokladá sa, že bude prijímať "spojenecké lietadlá kedykoľvek a za každého počasia", uvádza sa vo vyhlásení NATO. Letisko Lielv

V USA bol vymenovaný prvý štvorhviezdičkový admirál – transgender

0 icon

USA, 24. októbra 2021 (AM) – Nová americká administratíva presadzuje vytrvalo svoju politiku civilizačných „hodnôt“. 19. októbra 2021 sa objavil, v celých dejinách USA vôbec prvý, štvorhviezdičkový admirál – transgender. Ide o ďalší výsledok, či ešte lepšie povedan

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali