A prišli Maďari. Jedna z kapitol knihy Reppertum. 2. časť

Bratislava 30. mája 2021 (HSP/Foto:Torden,Alan Dolog)

 

Tokaj. Kto tak nazval zasľúbenú zem?
Kniha Reppertum
Kniha Reppertum

Szabolcs je v Tokajskej oblasti, kde sa oddávna pestuje hrozno. Už len z názvu cítime slovanský živel. Jedni tvrdia, že názov Tokaj je od stekania sa riek Bodrog a Tisa, dovolím si ale napísať, je to od slovesnosti, ktorá tu ostala napriek tomu, že tu dnes žijú akože hrdí Maďari. Z vlastnej skúsenosti viem, že tu sú nápadne tvrdohlaví, pyšní.

No a napriek tomu sa práve tu zachoval názov charakteristického hrozna Tokaj samorodý (szamorodi), alebo aj zlatý, (tak ho pomenúvajú aj tunajší Maďari s častými priezviskami Novák, Lipták, Hudacsko, Markovits, Horváth, Zsilinszky, Koniár, Tóth, Hliva, Kovács, Krecz, Riba, Milibák, Jurecska, Lezák, Sustercsics, Szmik, Groncsák, Pokornyi, Zelenák, Hrubi, Kurinszki, Hutkai, Kosztolnik, Szlovenszki.

Víno sa dorába úplne odlišne, ako všade inde. Prvé, čo som si všimol je, že sa jeho korene vôbec neokopávajú, vinice sú zatrávnené. Druhá odlišnosť je, že zber úrody je veľmi neskorý. Hrozno sa zbiera až vtedy, keď ho napadla kultúrna pleseň Botrytis cinerea a jej pôsobením vzniknú tzv. cibéby. Pleseň oslabí, až odstráni blany bobúľ a šťava sama vyteká z neho von. Preto sa tomu hovorí samotok. Víno sa robí samovytekaním – tokajom.

Lisovanie  zaviedli až rodiny Bari a Furmini, ako talianski novoosadníci, ktorí doniesli so sebou aj nové odrody Furmint a Lipovina, po tatárskom vpáde z juhu Itálie (Bari). Hrozná sa lisujú aj dnes, ale len na 70%, aby do vína nevošla trpkosť kôstok.

Píšem to všetko preto, aby som upozornil na slovo samotok, ktoré aj dnes Maďari používajú. Práve toto slovo mohlo dať názov hradu na sútoku Bodrogu a Tisy, pri ktorom omnoho neskôr vzniklo mestečko. Pôvodné hrozno aj so spôsobom pestovania na koloch, sem mohli doviesť ani nie Rimania, ale Gréci dávno pred Rimanmi. Oblasť spadala do gréckeho rítu, podobne, ako Sedmohrady, Potisie. Aj dnes je tu silné zastúpenie gréckokatolíckych kostolov.

Tokajské vršky sa dvíhajú z rovnej nížiny – krása, i úžitok

 

Tokaj, alebo Tatra, Matra, Fatra?   

V Tokaji je okrem búst a sôch Františka Rákocziho II., Bakchusa a maďarského bojovníka v čase honfoglalásu, uprostred hlavného námestia hrdý pylón, na jeho vrchu je Arpád s anjelom, ktorý mu dáva na hlavu korunu. Zaujímavejší je ale erb mestečka. Tvorí ho symbol trojvršia. Na bočných vŕškoch je vinič pestovaný tradične na koloch, na strednom je kríž (lebo boh dal to víno) a na ňom je ovinutý had. Tokajské víno kráľov, kráľa vín, je považované aj dnes za liek. Preto had. Užívajte s mierou!

Keď sa blížite k Tokaju, z určitého miesta vidno krásnu scenériu troch kopcov, stredný je najvyšší a najpravidelnejší kužeľ. Na nich sa pestuje hrozno, ktoré je celý deň na slnku. Tento pohľad sa až núka, aby sa stal symbolom.

Predstavte si Maďarov, ktorí sa celú existenciu preháňali nekonečnými rovnými stepami medzi riekami Dneper a Don a oni zrazu museli prekonať Karpaty. Toto muselo byť pre nich mimoriadne stresujúce. A teraz prišli na rozprestrenú, láskavú rovinu, na ktorej uvideli  solitérne Tokajské vrchy, na ktorých dozrelo neuveriteľne dobré víno. Raj na zemi! Tento obraz a lahodná chuť vína mohla spôsobiť, že do  symbolu novej zeme zvolili práve toto. Kríž na trojvrší. Byzantský kríž. Pretože prvé známe krstenie Maďarov sa udialo práve v Konštantínopoli. V Byzancii, kde sa symboly zdvojovali. Aj kríž bol v Byzancii zdvojený. Až podstatne neskôr heraldici vykladali tento znak ako symbol Tatry, Matry, Fatry.

Urazili ostatné pohoria bývalého Uhorska! Predsa Sedmohradsko bolo tiež súčasťou Uhorska a v znaku by tiež mali byť Transylvánske alpy. Rovnako aj hory Chorvátska… My sa ale stále učíme o Tatre, Matre, Fatre. Slovenské Rudohorie má najväčšiu plochu a ťažili sa tam kovy, prečo nemali symbol v znaku Uhorska? Lebo niekto zašmodrchal skutočný význam znaku, aby bol baran celý a vlk sýty?

Za tokajským mestom Szentes je tento znak v kruhovom objazde a za ním krídla vtáka Turula ako brána do vlasti.

Pylón uprostred námestia Tokaja

 

Erb mesta Tokaj

 

Klin do zeme Slovanov

Vieme, že Frankovia si Maďarov najprv najali ako pomoc pri pokuse o zničenie Veľkej Moravy, potom Svätopluk najal Maďarov proti Frankom. Maďari vedeli, že po Svätoplukovej smrti je krajina rozhádaná, že ju trápi vojna bratov Svätopluka II a Mojmíra II a samozrejme aj útoky Frankov. Veľmi dobre vedeli, že krajina je dobitá sama, ak v nej prebieha vnútorný boj.

Anonym sa teda nemýli, keď v tvrdí, že nenarazili na odpor. Prebili sa len cez Užhorod, odkiaľ prenasledovali vladyku Laborca až pred Zemplín, k rieke, pri ktorej ho obesili a nazvali podľa neho.

Hradisko Zemplín potom dobili a nanovo opevnili. V Zemplíne sa vysporiadali s Álmosom, o tri kilometre urobili smutný kar a pokračovali najprv po rieku Slanú. Vraj im to dovolil bulharský miestodržiteľ Salan.

Tak ho predpokladajú Maďari a od nich prevzali tento pohľad aj Srbi. Ale srbský historik Alexa Ivič tvrdí, že Salan bol Slovan. Vraj mal sídlo v Titeli. Bol som tam. Nič tomu nenasvedčuje. Dovolím si iný pohľad.

Určenie vojvodu Salan mohlo byť od miestnej príslušnosti. Tak, ako je Košičan, Bratislavčan, mohol byť Salan. Poznám tri Šale. Jedna je vo Švédsku (Je tam tiež celý kraj Sala, z mestom Sala, dokonca je tam aj Uppsala, čo je horná – hlavná Šaľa. Bolo to kráľovské mesto.). Druhá je na Slovensku, tretia sa dnes volá Zala, v Maďarsku, dnes župa Zala. Vladár Salan musel mať osobné meno. Nebol to náhodou Braslav, ktorý po Koceľovi práve v tom čase vládol na Blatnohrade? Mapu vplyvu si Maďari nakreslili, ako sa práve hodilo. Ale kraj Zala nezmazali.

Pokračujme v stopách Maďarov. Potom sa vrátili k Tise a prenikli k hradu Bihar (Biharea, tiež veľmi podobný, nepravidelný zemný hrad asi 9 km nad Oradeou.), ktorý nedobili, ale prenikli cez Mezešskú bránu až ku Kluži, kde pri Kapušanoch (potok Kapuš – Brána) zabili tamojšieho vladyku Gelu. Táto skupina opanovala aj Belgrad, dnešnú Alba Iuliu a usadila sa tam. Odtiaľ neskôr pochádzala Šarlota, matka Štefana I.

Hlavný voj Maďarov mal snahu preniknúť ďalej na západ, postupovali hlavne po zemných pevnostiach strážiacich krajinu na južných svahoch Bukových hôr a Matry. Boli to hradiská Abaújvár, Borsodi földvár pri Edelénye, Diósgyőr = Orechový kruh pri Miškovci, Lator vár, Ostoros (strážny hrad pri Jágri), hrad Horných Trakán (Felsótarkány), Pósvár, Verpelét, Porószló, Domoszló, Bene vár (Bene = dobrý z latiny, preto predpokladajú, že sa jednalo o rímsky zemný hrad), Gyöngyössolymos Óvár, hrad Neszmélyi (Nesmej) a slovenská Bíňa, rozlohou najväčšia z nich (cez 1 km2)…

Najzápadnejší a najmenší je Nyírkarás neďaleko Nyíregyházy, veľkosťou pripomína Nitriansky Hrádok. Mal priemer len 60 m. Akoby mal byť vyhotovený len pre ochranu vyvolených, či veliteľa, ktorý mal v strede pozorovateľňu a velil… podobne, ako je to v Biharei, lenže tá je nepomerne väčšia.

K Abaújváru sa mi žiada dodať toto: Pred hradom Abaújvárje na tabuli napísané: A régeszeti feltárás szerint a fa-fold építésu abaújvár várának sánca egy a római császárok korában 1 – 4 század itt ált telepulés maradványaira épult.

Preklad: Podľa archeologických vykopávok bol drevo-zemný hrad Abaújvár postavený na pozostatkoch osady postavenej tu v dobe rímskych cisárov od 1. do 4. storočia.

Takže tým je akože vylúčená kontinuita osídlenia od 4. Do 11. storočia, teda 600 rokov toto miesto nikto podľa Maďarov neobýval? A oni prišli do prázdnej krajiny? Aba postavil, obnovil (?) toto hradisko r. 1047.

Bol som prekvapený, koľko pevností bolo v pásme medzi Horným a Dolným Uhorskom. Maďari sa o tom naozaj neučia. Nevedel o tom ani ich učiteľ dejepisu. Aj ja som to prácne zisťoval. Pritom asi jediný tvrdím, že aj Feldebrö bolo hradisko. A to jednoznačne. Aj tam je dnes cintorín obce.

Volali ju pôvodne Dobruška, Dobrow. Netýka sa to dávnej minulosti Maďarov, neboli to pôvodne ich pevnosti. Pretože ich priznaním by nemohli tvrdiť, že keď tu prišli, bol tu prales a vyľudnené. Táto hustá reťaz zemných hradov, ktoré sa neskôr niektoré  prestavali na murované pevnosti, lemovala, oddeľovala Pannóniu od severu zeme, v ktorej boli kovy a kde sa vyrábali aj zbrane.

Maďari vedeli, že najprv musia oddeliť tieto zeme a potom sa ich pokúsia opanovať. Ich stratégia bola vynikajúca. Musela byť. Veď ich bola len hŕstka oproti počtu tunajších obyvateľov. Rumuni odhadujú len Bihar, Banát a Sedmohrady v tom čase na 1,20 mil. obyvateľov.

Zaujímavé je, že práve v kraji spomenutých pevností je toponýmia naznačujúca ich postup. Sedem kmeňov: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi, ktoré  tvorili kmeňový zväz, zanechali pamiatku ich postupu v názvoch dedín.  Práve nad spomenutými hradmi sa usadili tieto kmene a ostali názvy dedín Veľké (teraz Balážske) Ďarmoty, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Veľké Kosihy, Veľký Kýr pod Nitrou, Tarján a  Jenő v Maďarsku.

 

Útok na najvyššieho

Maďari postupovali znovu smerom na Veľký varadín (Oradeu), kde sídlil Mojmír II (Menumorut), syn Svätopluka, ktorý využíval ostatky dávnych Hunov na ochranu hraníc svojej zeme. Podľa toho, že ich úlohou bolo robiť záseky na hraniciach ich nazývali Sekulovia. Sami seba nazývajú Číkovia. Využívali ich aj Arpádovci, rozmiestnili ich po hraniciach – Sekule na Záhorí…

Najviac Sekulov, ktorí vedia, že sú potomkovia Hunov, je v najvýchodnejšom priestore Rumunska, v kraji Harghita. Choďte sa na nich pozrieť. Stojí to za to. V dedinách sa zachovali naozaj šikmookí Huni s aziatským výzorom. Títo sa prví pridali k Maďarom.

Samozrejme, že sa k nim pridávali aj Slovania, domáce obyvateľstvo, či už ako zajatci, alebo ako dobrodruhovia, ktorí chceli rýchlo zbohatnúť rabovaním cudzieho majetku.

Dokonca aj z radov ich nepriateľov Pečenehov (volali ich aj Poľovci – priezvisko Poľovec aj dnes u nás existuje, podobne názov Bešeňov, Bešeňová…). Za žold sa k nim pridávali aj Rusi. Samozrejme, pridali sa mnohí Uhri (Moravania), pôvodné slovanské obyvateľstvo, bezzemkovia, zločinci a pod. Takto sa to dialo a deje v každej vojne.

Takto vzniklo vojnové spoločenstvo, ktoré naberalo na sile a pochopiteľne budilo strach a hrôzu v širokom okolí.

Už to neboli len Maďari, aj keď to oni nikdy nepriznajú.

Anonym to popisoval ako branie rukojemníkov a otrokov. Samozrejme, že títo pribudlíci sa postupne naučili maďarsky, aby si v boji rozumeli. Máme svedectvo salcburgského biskupa Thietmara, ktorý r. 900 píše pápežovi sťažnosť, že Moravania (Uhri) si na spôsob Maďarov oholili hlavy, bojujú s nimi, rúcajú kostoly a rabujú.

Touto silou postupovali cez Srbsko do Chorvátska a na sever do Budapešti, na Nitru a ďalej na západ. Až nakoniec zabrali aj Pannoniu v zmysle zem západne od Dunaja (Maďarského.). Tam jasne Anonymus potvrdzuje, že aj tu porazili Slovenov, aby im ukradli zem. Zem, ktorú pomenovali Bakonyi – cez Balaton až po juh Maďarska, kraj Zala, Šaľa.

Mojmír II. videl, že je v úzkych a nakoniec urobil pre svoju záchranu to, že ponúkol svoju dcéru, podľa Rumunov sa volala Felicita, Felícia (po nej sa nazývajú kúpele pri Oradei – Baile Felix), Arpádovmu synovi Zultovi. Obaja mali jeden rok. Sobáš spečatil zmluvu o tom, že Menumorut bude vládnuť nerušene vo svojej krajine, dokedy bude žiť. Vtedy netušil, že bude žiť už len rok.

Arpádovci tak zdedili bývalé hlavné sídlo veľkej Moravy aj s krajinou, bez boja. Preto niet nijakých správ o jej definitívnom zániku. Arpád umrel r. 907 po bitke pri Bratislave, pravdepodobne bol tam ranený. O tom Maďari mlčia.

 

Česi v Nitre?

Anonymus píše, že keď Maďari zaútočili na Nitru a po trojdňovom boji ju dobili, obesili vladyku Zobora na vrchu, ktorý má dnes jeho meno. Tento človek bol vraj určený od Čechov ako hlavný veliteľ nitrianskeho vojska.

Zmienka o Čechoch ma zaujala. Môže to byť pravda? Čo tu robili Česi po rozpade Veľkej Moravy, po smrti Svätopluka?

Spomeňme si, že jeho manželka bola Svätožizňa z rodu Přemyslovcov, bola sestrou přemyslovca Bořivoja I. Anonym píše, že keď prišli Maďari, Svätopluk II. bol v chlapčenskom veku. Teda, čo ak sa Anonymus nemýli a záujmy aj ich potomka mladistvého Svätopluka II. hájili priamo v jeho sídle práve Česi? Ako dedičský nárok na zem a vládu nad polovicou Veľkej Moravy?

V tom prípade by to bol pravdepodobne český panovník Spytihněv, ktorý  sa po smrti Svätopluka ujal vládnutia v Čechách.  Nemusí sa nám to páčiť, ale mali legitímne dôvody, a najmä, mali podporu Frankov, ktorí túžili rozbiť Veľkú Moravu. Dejiny, to nie je len to, čo chceme, aby sa stalo, ale to, čo sa naozaj stalo!

Honfoglalás – zaujatie vlasti. Prišlo len vojsko o počte 20 – 50 000. Potrebovali zachovať rod, potrebovali ženy. Múzeum v Nyíregyházi

Maďari  pokračovali v lúpení smerom na Západ s čoraz väčšou krvilačnosťou, až utrpeli porážku pri rieke Inn, ale najmä pri rieke Lech. Vraj sa z desaťtisícového vojska vrátilo len 7 bojovníkov. Frankovia ich pustili domov najmä preto, aby rozprávali o svojej porážke.

Toto celé rozprávanie vysvetľuje, prečo dnešní Maďari nemajú DNA ujgurského zväzu, ale najmä R1a, teda slovanskú. Je pitoreskné, že práve oni  hrdo spomínajú na zaujatie vlasti. Dávno zabudli na to, že úplne iní Maďari s Uhrami dokonali rozpad Veľkej Moravy a prevzali kompletne jej štátne usporiadanie. Jedni chceli zabudnúť na svoje korene, iných k tomu prinútili pomaďarčení Slováci: Abonyi, Szecsényi, Vesselényi, Kossuth, Petofi a mnohí ďalší. Aj tí, ktorí sa k Maďarom pridali ešte v Sedmohradoch a po zbohatnutí lúpežou prišli na Slovensko (Horné Uhry) robiť grófov.

Hovorí sa, že za každým veľkým bohatstvom je trestný čin. Preto o mnohých grófoch vieme, že pochádzajú zo Sedmohradska. Tam bol chudobný dobrodruh, tu si od kráľa kúpil právo byť urodzený. Jazyk vedel – bol Sloven, ako bol Slovenom aj v Sedmohradoch najneskôr od r. 282. A alebo si už vtedy pomaďarčil meno, alebo sa ani neunúval a nechal si ho slovenské, napr. rod Huszár. Píšem o tom vo svojej knihe Naše dejiny úplne inak.

Na tieto miesta treba chodiť. Chodievajte do Maďarska a pozorujte, vnímajte ho ako našu zem. Pretože našou bola. Žijú v nej ľudia, ktorí majú DNA R1a. Len o tom nechcú vedieť. Chcú byť lepší, iní, ako my. A oni aj sú. Vedia, že nie sú Maďari, ale nimi byť chcú, chcú mať slávnu minulosť. Darí sa im. Všade sochy, múzeá, slovanskí muži sú ich hrdinami. Maďarskými hrdinami. Kossuth, Petöfi, Szecsényi, Aponyi z Oponíc a podobne.

 

Nyíregyháza múzeum – naozaj rázovité podávanie dejín

Samozrejme, navštívil som aj múzeum v okresnom meste Nyíregyháza (slov. Jeden brezový dom). Čítal som, že tam sa sústreďujú nálezy z okolia. Bol som náramne zvedavý, aké artefakty tam uvidím hlavne zo Szabolcsa.

Archeologická časť múzea ale pozostávala len z dvoch miestností, kde bolo zopár vitrín. Prehistorické kosti zvierat, zopár pazúrikov, potom doba bronzová. Nasledovala vitrína doby železnej, Skýtska, potom kelstská vitrína. Tak vitrína o barbaroch, teda Sarmatoch a Germánoch. Po nich samozrejme, Huni, ale tam boli len dve rímske spony. Tak vystavovali Avarov a posledná vitrína bola Arpádovská. Z archeológie všetko. Slovania v Maďarsku, v tomto kraji, nikdy neboli!

Preglgol som horkú slinu a vyšiel von. Spomenul som si na slová môjho priateľa, ktorého rodičia, jedni z mnohých Slovákov, čo sa museli nedobrovoľne vysťahovať na Slovensko, kde dostali dom po Maďarovi, ktorý sa musel vysťahovať do Maďarska. Obstáli dobre, dostali dom aj s celým gazdovstvom. Ale nikdy nezabudne na ústrky, ktoré zažili ako Slováci v Nyíregyháze.

Aj mne domáci v Tokaji dal pocítiť, že nepatrím do jeho „bandy“. Poliakom vo vedľajšej izbe doniesol s veľkým hrmotom okoštovať víno s ruským komentom: eto dorobila moja semja, pažalsta, okoštýrujte, nenužno platiť. Mňa dal do iného domu, lebo tu nemá teplú vodu. Poliakov som sa na to potom pýtal. Teplá voda tiekla. Nemal som mu odpovedať na otázku, že som prišiel do Tokaja za históriou. Úprimnosť sa nevypláca!

Sútok Bodrogu (zľava) a Tisy. Uprostred bol hrad Tokaj

Anonym spomína hrady, či hradiská, ktoré po Nitre dobili Maďari. Boli to Šintava, Hlohovec, Trenčín, Beckov a Bana. Podľa archeologických nálezov súdim, že Bana by mohla byť skomolená Bojná. Tam sa našlo množstvo streliek šípov, pravdepodobne staromaďarské, smerom do vnútra valov.

 

Na záver

Pátranie po našich, slovanských pamiatkach je nesmierne zaujímavé. Skúste aj vy navštevovať kraje, ktoré boli v minulosti slovanské, zažijete vzrušenie z objavovania. Táto kapitola je vyňatá z mojej novej knihy Reppertum, ktorú si môžete zakúpiť cez e-shop vydavateľstva Torden. Je tam mnoho kapitol, možno ešte zaujímavejších zistení, ako je toto.

Alan Dolog

Prvú časť si môžete prečítať tu

Knihu si môžete kúpiť tu

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

20:05

Americký denník The Wall Street Journal (WSJ) vyzval na vyhostenie ruského veľvyslanca zo Spojených štátov. Ide o reakciu na zadržanie jeho reportéra v Rusku pre obvinenia zo špionáže

20:00

Na severe Španielska horelo v piatok viac ako sto požiarov, ktoré boli založené úmyselne. Oznámili to miestne úrady. Lesný požiar, ktorý vyše týždňa sužuje východ krajiny, sa už podarilo dostať pod kontrolou.

19:47

Rakúske ľadovce ustupujú rekordne rýchlo, vyplýva z údajov, ktoré v piatok zverejnil Rakúsky alpský spolok (ÖAV).

19:26

Niekoľko ľudí utrpelo v piatok zranenia pri dvoch rôznych železničných incidentoch. Vlaky sa vykoľajili na severozápade Švajčiarska, severne od hlavného mesta Bern.

19:21

Šesť ľudí z dvoch rodín našli mŕtvych v močiari na Rieke sv. Vavrinca pri kanadsko-americkej hranici. Pokúšali sa ilegálne prejsť na územie USA, informovala v piatok polícia.

19:17

Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce budúci týždeň varovať čínskeho lídra Si Ťin-pchinga, že akékoľvek rozhodnutie Pekingu poskytnúť Rusku vojenskú pomoc do bojov na Ukrajine by bolo katastrofálne. V piatok to oznámil Elyzejský palác.

19:16

Krajiny východného krídla NATO združené v tzv. Bukureštskej deviatke (B9) vyzvali v piatok na zvýšenie prítomnosti americkej armády v regióne.

19:13

Piráti uniesli šiestich členov posádky z dánskeho ropného tankera pri západnom pobreží Afriky. V piatok to oznámili francúzske námorné sily.

18:35

Štyria uchádzači o turecký prezidentský úrad, vrátane súčasného prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, sú oprávnení kandidovať v prezidentských a parlamentných voľbách 14. mája. Rozhodol o tom volebný úrad.

17:59

Poľský prezident Andrzej Duda v piatok podpísal výnos, ktorý určuje smerovania vývoja poľských ozbrojených síl v rokoch 2025 až 2039.

17:39

Americký prezident Joe Biden sa v piatok odmietol vyjadriť k obžalobe svojho predchodcu Donalda Trumpa. Tá súvisí s údajnou platbou pornoherečke Stormy Danielsovej za mlčanie o ich afére pred voľbami v roku 2016. Trump sa stal prvým exprezidentom USA, ktorý čelí obžalobe za trestné činy.

17:23

Britský kráľ Karol III. si v piatok uctil v nemeckom Hamburgu vyše 30.000 obetí bombardovania mesta Spojencami počas druhej svetovej vojny.

Karol s manželkou Kamilou položili veniec ku kostolu svätého Mikuláša, ktorý je v súčasnosti pamätníkom. Vypočul si tiež, ako hamburská evanjelická biskupka Kirsten Fehrsová číta litánie venované zničeniu anglického mesta Coventry nemeckým bombardovaním v roku 1940.

16:54

Estónske ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že Moskva vyhostí z Ruska jeho diplomata. Ide o odvetnú reakciu na rovnaký krok Tallinnu, ktorý nedávno vyhostil ruského diplomata.

16:05

Pápeža Františka podľa očakávania v sobotu prepusteia z nemocnice Gemelli v Ríme, kde sa lieči na zápal priedušiek (bronchitídu). Jeho uzdravovanie pokračuje “normálnym” spôsobom, dokonca jedol spolu s personálom a ochrankou na večeru pizzu. Bude tiež prítomný aj na omši na Kvetnú nedeľu na vatikánskom Námestí svätého Petra.

16:03

Prezident USA Joe Biden v piatok vyzval Rusko na prepustenie novinára amerického denníka The Wall Street Journal (WSJ). Súd ho poslal vo štvrtok do väzby pre podozrenie zo špionáže.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

ÚKPD: Až 93 percent detí si myslí, že deti ohrozujú psychické problémy

0 icon

Bratislava 31. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Až 93 percent detí si myslí, že deti ohrozujú psychické problémy. Upozornil na to detský komisár Jozef Mikloško, vychádzajúc z výsledkov jesenného výskumu Úradu komisára pre deti (ÚKPD). Práve duševné zdravie detí a mládeže, ktoré je podľa komisára akútnym problémom, bolo ústrednou témou…

Zástupcovia krajín, vrátane Slovenska, sa obrátili na Leyenovú. Taraba: Hoax sa opäť stáva pravdou

0 icon

Bratislava 31. marca 2023 (HSP/Reuters/Foto:Pixabay)   EÚ môže opätovne zaviesť dovozné clá na ukrajinské obilie. Informovala o tom agentúra Reuters Uvádza sa, že premiéri Poľska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Slovenska v liste predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej uviedli, že rozsah zvýšenia cien výrobkov vrátane olejnín, vajec, hydiny a…

Čína bude meniť pravidlá hry. Európski lídri začínajú konať

0 icon

Bratislava 31. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Dmitry Astakhov, Sputnik, Government)   Čína je jednou z mála krajín, ktoré môžu zmeniť pravidlá hry vo vojne na Ukrajine Novinárom to pred návštevou Emmanuela Macrona v Číne povedal zdroj z kancelárie francúzskeho prezidenta, uviedla CNN. "Je zrejmé, že Čína je jednou z mála krajín na…

Nové informácie v kauze Donalda Trumpa

0 icon

Bratislava 31. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Donald Trump sa budúci týždeň zúčastní na súdnom procese v štáte New York v súvislosti s platbami bývalej pornoherečke Stormy Daniels, za ktoré mu hrozí väzenie V televízii ABC to prezradil jeden z Trumpových právnikov Joe Tacopina. Podľa právnika bývalý prezident USA osobne…

Naživo: Matovič medzi ľuďmi opäť bez ochranky. Na začiatku ho vypískali

0 icon

Poltár 31. marca 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Igor Matovič (OĽaNO) sa po fiasku dočasne poverených ministrov Káčera a Naďa v Michalovciach rozhodol ísť bez ochranky medzi ľudí. Tentokrát sa vybral do Poltára, kde ho od časti publika čakalo podobné privítanie ako ministrov - vypískali ho Správu aktualizujeme

Prezidentka pripúšťa vymenovanie úradníckej vlády. Matovič: Nájdite si normálnu výhovorku!

0 icon

Trebišov 31. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Aktualizované 31. marca 2023 o 15:04 Ak by sa potvrdilo, že dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec porušil zákon a neoprávnene manipuloval s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia, jednou z možností by bolo aj vymenovanie úradníckej vlády. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa…

Povedať svoj názor je dnes nebezpečné. Svoboda skončil na významnom poste a dostal pokarhanie

0 icon

Praha 31. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Bývalý český reprezentant v modernom päťboji David Svoboda skončil v komisii športovcov Českého olympijského výboru (ČOV). Pavel Benc, riaditeľ Armádneho športového centra Dukla, mu zároveň udelil pokarhanie za jeho vyjadrenia k vojne na Ukrajine a k návratu ruských a bieloruských športovcov do medzinárodných súťaží…

Medvedev: V Európe sa objavil nový bláznivý nápad. Čo na to poviete?

0 icon

Bratislava 31. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Ekaterina Shtukina/Sputnik)   Bývalý ruský prezident a terajší podpredseda ruskej Rady bezpečnosti Dmitrij Medvedev na sociálnej sieti Telegram zverejnil komentár s názvom: V Európe sa objavil nový bláznivý nápad vyslať na Ukrajinu "mierové sily" pod záštitou NATO. Čo na to poviete? Medvedev pripomína, že krajiny Aliancie…

Slovensko v hľadáčiku ruskej Federálnej služby

0 icon

Bratislava 31. marca 2023 (HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Podľa Federálnej služby pre vojensko-technickú spoluprácu (FSMTC) Slovensko svojím transferom ruských stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu hrubo porušuje medzinárodné záväzky "V komentári k publikácii slovenského ministerstva obrany o presune prvej várky lietadiel MiG-29 na Ukrajinu ruská FSMTC uviedla, že Slovensko hrubo porušuje medzinárodné záväzky…

Majerský: Eurofondy už nezachránia ani voľby, plán obnovy možno áno

0 icon

Bratislava 31. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Nová vláda, ktorá nastúpi po jesenných parlamentných voľbách, už nebude mať šancu zachrániť miliardy eur, ktoré Slovensko nedočerpá z eurofondov. Stále sa však ešte bude dať niečo robiť s čerpaním plánu obnovy. V TASR TV to povedal predseda KDH Milan Majerský Podľa KDH…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Miroslav Urban

Slepota mainstreamu so štekajúcimi ratlíkmi

0icon

V našich mainstreamových médiách si čoraz viac všímam veľmi často prezentované názory nevýznamných politikov z pobaltia, dôležité je aby boli extrémne protiruský a hneď sú na titulke (napríklad rozhovor s estónskym prezidentom v SME), podobne je to i na slovenskej politickej scéne (rozhovor s nezaradeným progresívnym poslancom - 25 mikrofónov…

Milan Náhlik

Facka

0icon

Tak ako smrdí zdochlina, ktorú je cítiť až na sto honov,  tak isto dnes smrdel návrh Igora Matoviča o znížení platov poslancov, ktorý nekompromisne parlament odmietol. Za normálnych okolností, keby pán Matovič prišiel s takýmto návrhom na začiatku svojho vládneho obdobia, kedy silou parného valca na čele s ním ako pre

Peter Poláček

Odhaľovanie Utajovaného Poznania 2: život a smrť.

0icon

Ak by som mal jednou vetou charakterizovať o čom je moja trilóg

Juraj Tušš

Informačné škatuľky, alebo prečo starého psa novým kúskom nenaučíš

0icon

Aby sme chápali súčasnej napätej situácií vo svete, nebezpečným udalostiam v našom okolí, aby sme rozumeli manipulačným techni

Erik Majercak

Vojnoštváči Čaputová, Naď, mainstream a iní klamú mladšiu generáciu, že Rusko je náš nepriateľ

0icon

Vojnoštváči v demisii, rezidentka, korporátne zahraničím vlastnené médiá propagujú, že Rusko je náš nepriateľ, musíme proti nemu bojovať podporou Ukrajiny a najlepšie je ho zničiť, či dať také podmienky vzťahov, aby „navždy skončilo“. Dodávajú zbrane a oni samotní zo Slovenska robia nepriateľa Ruska. Potom, keď všetko zbabrú

Armádny Magazín

Budúcich pilotov čínskeho námorníctva začínajú selektovať od štrnástich rokov

0 icon

Čína, 31. marec 2023(AM) –Námorníctvo Čínskej ľudovej oslobodzovacej armády začalo s výberom absolventov stredných škôl v 14 provinčných regiónoch, aby sa zúčastnili na programe pre tínedžerov. Podľa údajov Náborovej služby kadetov námorného letectva sa na ňom zúčastnilo asi 4 500 záujemcov. Program bol schválený čínskym námorníctvom a ministerstvom školstva a bol…

Anglosasi v konfrontácii s Čínou premenili Austráliu na nepotopiteľnú lietadlovú loď

0 icon

USA, 31. marec 2023(AM) – Austrália sa stala jedným z desiatich najväčších dovozcov zbraní na svete. V polovici marca Biely dom v rámci vojenskej aliancie AUKUS súhlasil s nákupom 220 rakiet Tomahawk pre Austráliu. A takisto v rámci AUKUS, tohto "anglosaského NATO", Austrália nakúpi osem ponoriek s jadrovým pohonom v hodnote 268…

V „jadrovej misii“ s Bieloruskom si Rusko nechalo to najdôležitejšie v zálohe

0 icon

Rusko, 31. marec 2023 (AM) – Senzačný výrok Vladimíra Putina o jadrovej spolupráci medzi Ruskom a Bieloruskom mnohí vnímali ako priamy rozkaz na rozmiestnenie ruských atómových hlavíc v zahraničí. V slovách ruského lídra je však množstvo veľmi jemných detailov. Niektoré nuansy naznačujú, že Rusko nechalo posledný krok na tejto ceste v…

Vážna láskavosť pre Peking zo strany Moskvy

0 icon

Irak, 31. marec 2023(AM) – Zelenský nevie, čo má ešte robiť, aby sa mohol porozprávať s čínskou hlavou štátu Si Ťin-pchingom. Sedí pri telefóne, čaká, píše listy... Vyhlásil, že je pripravený prijať súdruha Si v Kyjeve. V odpovedi však bolo ticho. "Sme pripravení ho tu prijať," povedal ukrajinský líder v rozhovore…

Andrej Fursov: Vedieť, kde je tvoje miesto!" Ruský systém a tajné "náboženstvo" Západu

0 icon

Rusko, 31. marec 2023 (AM) – Je potrebné povedať, že európska civilizácia vo všeobecnosti patrí vo svojej spoločenskej podstate k najmaterialistickejším. Jej historickým subjektom je v podstate naturallborealistický duch - naturallborealistický nie v zmysle ničenia prírody, ale v zmysle jej podmaňovania, pretvárania a transformácie na umelú, historicky vytvorenú su

TopDesať

Ako by si sa zachoval v tejto modelovej situácii? Výsledok môže o tebe veľa prezradiť

0 icon

Vieš, ako by si sa zachoval v tejto modelovej situácii? Výsledok môže o tebe veľa prezradiť! V živote je veľa vecí, ktoré o tebe môžu veľa prezradiť, napríklad každodenné zvyky a reč tela. Dokonca aj výber smartfónu môže odhaliť aspekty tvojej osobnosti! Zvykli sme si na myšlienku, že existujú 2…

10 hlúpych každodenných vecí, pri ktorých sa pozastavuje zdravý rozum. Robíš ich aj ty?

0 icon

Zdravý rozum je niečo, čím sa nemôže pýšiť ktorýkoľvek človek. V každej skupine existuje jedna osoba, ktorá robí tak hlúpe veci, že nad nimi ostáva iným rozum stáť. Kýchnutie si bez zakrytia úst dlaňou, zaberanie dvoch miest v prostriedkoch MHD, ... Tu je desať jednoduchých príkladov vecí, ktoré mnohí z nás robia…

7 divov starovekého sveta: Ako vyzerali v čase svojej najväčšej slávy?

0 icon

Čo spravíš ako prvé pri plánovaní výletu? Šup na TripAdvisor alebo jednu z tisíciek ďalších webových stránok, ktoré radia, čo si určite nenechať ujsť v tej-ktorej destinácii. Pred érou internetu museli ľudia objavovať pamiatky priamo na mieste. Turisti minulosti sa museli obracať na odborné rady. A tak nejako vznikol zoznam 7 divov starovekého sveta. Zoznam…

Trápi ťa chrápanie? Skoncuj s ním vďaka týmto trikom

0 icon

Možno to robíš a ani o tom nevieš. Chrápanie trápi mnoho ľudí po celom svete. Niektorých dokonca až tak veľmi, že podstupujú rôzne operácie. My ti dnes ukážeme zopár trikov, ktoré ti možno dokážu pomôcť - prípadne tvojim blízkym. Aj keď si možno neuvedomuješ, že to robíš, chrápanie môže pokaziť…

Keď sa architekti a projektanti ukážu v tom najhoršom svetle

0 icon

V dnešnom článku uvidíš naozajstné "zaujímavosti", ktoré sú nepeknou vizitkou architektov a projektantov. Títo architekti a projektanti sa ukázali v tom najhoršom svetle. Áno viem, podobných článkov sme tu už mali fúru. Tento je aj tak troška odlišný. Architekti, projektanti alebo proste obyčajní ľudia spravia sem tam chyby. Je to normálne,…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali