Zavacká: Mníchov zlomil vieru v demokraciu a otvoril cestu k vojne a totalite

Bratislava 3. mája 2015 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)

 

Rozhovor s historičkou Marínou Zavackou je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti, tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života

Slovenská stopa bola počas 2. svetovej vojny veľmi silná. Nielen skúsenosťou s riadením vlastného štátu, ale aj s aktívnym zapojením sa do bojov na všetkých frontoch. So začiatkom vojny u nás sa spája likvidácia demokracie, povedala v rozhovore pre TASR v rámci multimediálneho cyklu Osobnosti: tváre, myšlienky historička Marína Zavacká.

Na snímke historička Marína Zavacká

O histórií 2. svetovej vojny sa veľa píše, veľa sa o nej vie. Aj v spojitosti so Slovákmi. Ktorý z jej príbehov či aspektov je, podľa vás, v úzadí a menej sa o ňom hovorí?

Pri zmienkach o vojne sa spomienky sústreďujú na najväčšie hrôzy a veľmi nám potom unikajú procesy a prvotné politické zlomy, ktoré k nim viedli a umožnili ich.

Kedy taký moment nastal na Slovensku?

Podstatná zmena nastala v októbri 1938. K neobmedzenej moci sa dostala Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS), ktorá v slobodných voľbách nikdy nezískala na Slovensku väčšinu hlasov. Mávala maximálne tretinu, čo je asi toľko, ako Mečiar v čase najväčšej slávy. Na jeseň 1938 s mocenskou podporou zo strany hitlerovského Nemecka časť ostatných strán pohltila a zvyšok zakázala. Ešte aj Slovenská národná strana bola policajne rozpustená, keď sa jej členovia odmietli podriadiť zlúčeniu. Vo voľbách do Slovenského snemu v decembri 1938 mali voliči k dispozícii už len jednotnú kandidátnu listinu, podobne, ako si ešte mnohí pamätajú z čias komunizmu. Vládnuca strana rozhodla, kto na nej bude. Dokonca aj prečiarknutý lístok sa rátal ako „za“, nedalo sa ani hlasovať proti. To bola likvidácia demokratických parlamentných procedúr.

Kde však získavala kádre, potrebné na výkon moci? V čom to bolo, že sa k nej pridávali aj tí, ktorí by ju nevolili?

Tým zlomom bola Mníchovská dohoda a následná Viedenská arbitráž na jeseň 1938. U mnohých zlomila odhodlanie brániť nielen hranice, ale aj demokratické zriadenie, pretože získali dojem, že o všetkom sa rozhoduje niekde inde, na úrovni veľmocí. A HSĽS mala silného zahraničného patróna. Navyše, vybudovala si aj vlastné ozbrojené zložky, Hlinkove gardy, ktoré dokázala využiť na nátlak a pouličný teror, podobne ako roku 1948 mali komunisti Ľudové milície. V takej situácii sa často stáva, že ľudia berú kolaboráciu s novou mocou ako jedinú možnosť, ako si udržať prácu. A tiež množstvo ľudí tento politický vývoj vnímalo ako šancu na kariérny postup. Kolega R. Ragač to nazýva „vzburou druhotriednych“. Ľudia, ktorí sa nevedeli presadiť v otvorenej konkurencii, využili, keď bola eliminovaná zásahom zhora.

Prečo sa Slováci tak rýchlo prispôsobili? Dve desaťročia demokratickej republiky nezanechali dostatočné stopy a tradíciu?

Keby sa naozaj prispôsobili, potom by sa nemuseli neustále sprísňovať tresty za odboj, za „protištátne činy“, nebolo by neustáleho prenasledovania. Už od roku 1938 sa nastupujúci režim stal predmetom vtipov aj nadávok, za ktoré boli ich šíritelia stíhaní. Násilné „zjednotenie“ verejného života, zákaz nezávislej spolkovej činnosti či vydávania a dovozu časopisov, obsadenie telocviční a klubovní skautom, sokolom, orlom, vlastne všetkým, tiež vzbudilo veľký odpor. Časť najradikálnejších oponentov sa rozhodla pre emigráciu s cieľom pridať sa k zahraničnému odboju, ďalší sa zapájali do ilegálnej činnosti doma, napríklad pomáhali utečencom z Protektorátu.

Čo prispelo k upokojeniu situácie? Pomohla stabilita prvého obdobia Slovenského štátu do roku 1941, keď Slováci cítili vojnu minimálne?

Nuž, treba si uvedomiť, že už na jar 1939 bol v Ilave zriadený koncentračný tábor pre politických oponentov. To bol pre ľudí obrovský šok, pretože súdny systém ešte fungoval na základe zotrvačnosti z demokracie a mnohí sudcovia neboli ochotní vynášať rozsudky na politickú objednávku. Do koncentračného tábora sa ale zatváralo bez súdu, len na základe „podozrenia“, že dotyčný bude „prekážkou budovania štátu“. V prvom transporte do Ilavy boli traja poslanci, dvaja senátori, traja novinári, predseda Slovenskej národnej strany a herečka Slovenského národného divadla. Takéto drastické opatrenia a pocit, že sa nedá domôcť spravodlivosti, brutálne lámali nielen odpor verejnosti voči diktatúre, ale celkovo verejnú morálku. Do toho začal štát prenasledovať a trestať ľudí, ktorí sa nepridali k nariadenému šikanovaniu Židov. Stačilo nakúpiť v židovskom obchode, alebo takého suseda pozdraviť a človek mohol prísť úradne o živnosť, zmlátený o zdravie alebo v koncentračnom tábore o slobodu. Pre ľudí, ktorí sa po Mníchove nádejali na pomoc z východu, bolo veľkým zlomom podpísanie sovietsko-nemeckého paktu Molotov-Ribbentrop. Prezident Jozef Tiso odrazu posielal Stalinovi blahoprajný telegram k narodeninám, na rektorskú inauguráciu predsedu vlády Vojtecha Tuku prišla sovietska kultúrna delegácia a domáci komunisti dostali z Moskvy príkaz prestať s protinacistickou kampaňou. Ani krach sovietskej obrany v počiatočných mesiacoch po útoku na ZSSR nikomu na odbojovej nálade nepridal. Čiastočne ju povzbudzovalo exilové vysielanie z Londýna a vedomie o existencii československých vojenských jednotiek v zahraničí. Aktivity domáceho odboja sa však sústreďovali viac-menej na spravodajskú činnosť. To trvalo až do bitiek pri Stalingrade a pri Kursku, keď sa situácia obrátila v neprospech Nemcov a vzrástla nádej na anulovanie Mníchovskej dohody a návrat do predvojnového stavu. Vtedy začalo mať zmysel plánovanie povstania a politickej zmeny priamo na našom území.

V prvom roku existencie sa Slovensko zúčastnilo dvoch konfliktov, malej vojny s Maďarskom a útoku na Poľsko. Ako vnímala tieto boje verejnosť? Posilnili národné sebavedomie?

Ak by to niekto usudzoval z dobovej tlače, tak by to tak vyzeralo. No to je ako posudzovať oddanosť obyvateľstva komunistickej myšlienke podľa článkov v normalizačnej Pravde. Bola menšia ochota bojovať, lebo sa predpokladalo, že bez tichého súhlasu Berlína by si Maďari útok nedovolili. Navyše časť výzbroje, zvlášť protileteckej, zostala v obsadenom pásme na Považí a Nemci ju odmietli vydať. Útok proti Poľsku sa ospravedlňoval „vrátením“ obsadených území Oravy a Spiša, ale rýchlo sa vyjasnilo, že ide o účasť na oveľa agresívnejšom pláne, navyše po boku ozbrojených síl, páchajúcich zločiny voči Poliakom vnímaným ako blízky národ.

Prezidentom Slovenského štátu bol kňaz, cirkev mala silnú pozíciu. Napriek tomu existoval v rámci kléru odpor proti režimu?

Najmä u katolíkov je toto veľmi zaujímavá otázka. Na jednej strane boli duchovní v najvyšších orgánoch štátu a dokonca boli aj pridelení do každej jednotky Hlinkovej gardy a Hlinkovej mládeže, na druhej boli od počiatku aj medzi internovanými v Ilave. Vojenský kňaz Ľudovít Veselý sa neúspešne pokúsil o útek k zahraničnému odboju a po potlačení SNP bol popravený v Kováčovej. Misionár-školský brat Július Šofránko zahynul ako letec britskej RAF. Slovenských rehoľníkov bojovalo v našich západných jednotkách vyše dvadsať. Rádové sestry v Žiline aj inde ukrývali židovské deti. Jednou z hlavných postáv odboja v Bratislave bol blumentálsky farár Augustín Pozdech. Nakoniec, štatistika nepustí ani u laikov. Tak ako v celej populácii, aj medzi povstalcami v SNP bola väčšina katolíkov.

Slovenská diaspora, napríklad v USA, bola historicky veľmi silná. Aký bol jej postoj počas 2. svetovej vojny? Na čej strane stáli americkí Slováci? Zdanlivo bol totiž ich cieľ, samostatný Slovenský štát, naplnený…

V princípe podporovali demokratický štát. Tento systém aj im v USA zaručoval práva, umožňoval im slobodnú činnosť, i keď boli sami menšinou. Najväčšie krajanské organizácie mali dlhodobú tradíciu spolupráce s Československom ako materskou krajinou. Niektorí členovia sa spočiatku pre samostatnosť nadchli, ale nedemokratický Slovenský štát pod kuratelou Nemecka bol pre nich neobhájiteľný. Citeľnejšie sa zapájali do aktivít čs. exilovej vlády. Mali aj vlastné aktivity. Nastupovali do americkej armády a zo zbierok financovali napríklad poľné nemocnice a kuchyne, ale aj konvojové Lode slobody, pomenované po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Jozefovi Murgašovi a ďalších Slovákoch.

Ako ovplyvnila vojna vzťahy a násilné rozdelenie štátu vzťahy Čechov a Slovákov?

Veľmi negatívne ich ovplyvnilo prepustenie a vysťahovanie českých učiteľov, poštárov či štátnych úradníkov. Existovala predstava, že sa majú vrátiť niekam „domov“. Niektorí však prišli po rozpade monarchie z pôsobísk v Haliči či Bosne, iní sem išli rovno po škole, zakladali tu rodiny, často zmiešané. Domov mali tu. A Protektorát už bol plný českých vyhnancov z pohraničia.

Počas prvej Československej republiky dominovali vo vládnych štruktúrach Česi. Počas vojny však aj Slováci získali mocenskú skúsenosť s riadením vlastného štátu. Ovplyvnilo to aj povojnové vzťahy a rokovania oboch národných reprezentácií?

Ale veď Slováci už v tridsiatych rokoch nadobudli veľké skúsenosti s riadením štátu, ktorý považovali za vlastný. Riadili postupne celoštátne rezorty vnútra, školstva, spravodlivosti, poľnohospodárstva. Milan Hodža bol dokonca od roku 1935 predsedom vlády. Silní boli aj na diplomatickom poli. V čase rozpadu štátu viedol Slovák Štefan Osuský vyslanectvo v Paríži, Juraj Slávik vo Varšave, Vladimír Hurban vo Washingtone, Ján Papánek bol konzulom v Pittsburghu, ďalší pôsobili v medzinárodných organizáciách… Tiež sa o nich neveľmi vie, lebo pre ľudákov to boli „zradcovia“ a pre komunistov „buržoázne elementy“. Odmietli odovzdať svoje úrady Nemcom, vyhlásili ich za slobodnú pôdu Československa a začali s krajanmi organizovať odboj v exile. Medzinárodné právo aj vďaka nim uznáva existenciu Československa ako neprerušenú od roku 1918 po rok 1992 a dnešnú Slovenskú republiku ako jeho nástupnícky štát. Zdedila všetky medzinárodné zmluvy, členstvá, záruky hraníc. Na vojnový štát nenadväzuje nijako.

Slovensko prišlo Viedenskou arbitrážou o dôležité územia na juhu. Ako ovplyvnila táto strata fungovanie štátu i spolunažívanie Slovákov a Maďarov?

Výrazne negatívne. Z južných území, ktoré pripadli Maďarsku, boli vyhnaní slovenskí i českí zamestnanci a zvyšok obyvateľstva bol vystavený šikane pre svoju etnicitu. Hoci treba povedať, že Nemecká ríša nemala záujem na vyhrocovaní sporov medzi svojimi satelitmi, a tak prejavy vzájomného nepriateľstva tlmila. V tomto zmysle napríklad vládla aj dosť silná cenzúra na negatívne zmienky o Maďarsku a na požiadavky návratu okupovaných území.

Opomínanou skutočnosťou je, že aj skúsenosť Maďarov zo slovenského juhu s okupáciou horthyovským Maďarskom mala ďaleko k pozitívnej. Aj mnohí z tých, ktorí vítali zmenu hranice, sa rýchlo sklamali. Na uvoľnené miesta sa nedostávali oni, ale prišelci z Budapešti. Ako ľudia „skazení“ demokraciou boli považovaní za nespoľahlivých. Treba si uvedomiť, že napriek všetkým nedokonalostiam demokratickej praxe mali v Československu oveľa vyššiu úroveň občianskych práv. Veď v medzivojnovom Maďarsku nebolo ani všeobecné volebne právo.

Ako na tom bolo Slovensko ekonomicky za vojny?

To veľmi záleží od metodiky merania. Jeho mena, koruna slovenská, mala relatívne vysoký kurz voči nemeckej marke, čo znie navonok dobre. Lenže kurz bol umelo nadhodnotený a koruna mala na čiernom trhu úplne inú cenu. Hospodárske výsledky rástli už za ČSR, koncom 30. rokov po odznení krízy. Navyše, vojnové ohrozenie stimulovalo investície do zbrojnej výroby v tyle – teda na Slovensku. Následne aj rozvojom zbrojárstva sa Slovensko viezlo na vlne vojnovej konjunktúry, ktorá však mohla trvať, len kým bola Nemecká ríša schopná a ochotná platiť. Koncom vojny už mala dlh 7 miliárd. Aj v ekonomike platí, že Slovenský štát vznikol ako vedľajší produkt expanzívnych plánov nacistov. Tí si vytvorením Protektorátu „zarovnali“ hranicu a zo Slovenska urobili formálne samostatný štát, ktorý mal byť propagandistickým príkladom pre ďalšie budúce satelity. Podpisom tzv. Ochrannej zmluvy a jej tajných dodatkov si ho už v marci 1939 zaviazali prispôsobovať zahraničnú politiku aj hospodárstvo záujmom Ríše.

Hitlerova ekonomická politika si získala popularitu u Nemcov aj tým, že znížil nezamestnanosť takmer na nulu. Ako to bolo na Slovensku?

Po odchode časti dospelých mužov na práce do Nemecka a na Východný front sa uvoľnilo množstvo pracovných miest, takže opticky klesla nezamestnanosť. Konfiškáciou židovského majetku mal štát odrazu i veľa možností „rozdávať“ vo veľkom i v malom, čím si množstvo ľudí, nehanbiacich sa obohatiť sa aj na krádeži, zo dňa na deň vylepšilo životnú úroveň. Na druhej strane boli neustále direktívne zásahy štátu do ekonomiky, poštátňovanie, dosadzovanie do úradov po politickej linke, obrovský nárast korupcie, vytunelovanie podnikov pri arizácii a podobne. Výborné na tom je, že o týchto problémoch svedčia samotné ľudácke dokumenty, pretože sa aj medzi sebou neustále na to sťažovali.

Štátny dirigizmus dosahoval absurdné rozmery. Predstavte si, že keď zakázali židom zamestnávať slúžky, čím odrazu zostali stovky dievčeniec bez zamestnania, úradne nariadili slovenským stredostavovským rodinám zamestnávať „pomocnicu v domácnosti“, bohatším aj dve. Ak si gazdiná nevybrala sama, bola jej „pomocnica“ do bytu úradne pridelená. Úplne cudzia osoba, pred ktorou si neustále museli dávať pozor na jazyk. Za vyhýbanie sa tejto povinnosti hrozili vysoké pokuty, dokonca aj väzenie. Alebo iný príklad – Jozefovi Gregorovi Tajovskému za „neposlušnosť“ znížili dôchodok tak, že nemal v zime dosť na kúrenie.

Oficiálnym dátumom konca vojny je 8. máj. Kedy sa ukončili boje na slovenskom území?

Prešov a Košice boli oslobodené už v januári 1945, Bratislava začiatkom apríla, a do konca mesiaca sa z celého územia Slovenska nacistické jednotky stiahli. Najmä východ krajiny sa však musel vyrovnávať s veľkými vojnovými škodami a strašným zážitkom odvlečenia stoviek ľudí do sovietskych gulagov. Smerom na západ zasa až do samého konca vojny pokračovali vojnové operácie, transporty zajatcov a pochody smrti, z ktorých sa po oslobodení preživší ľudia len postupne vracali domov.

jf

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kotleba informoval, že hlasoval proti záverečnej správe o úmrtí generála Lučanského

0 icon

Bratislava 10. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Poslanec Národnej rady (NR) SR Marian Kotleba (ĽSNS) dnes na sociálnej sieti informoval, že hlasoval proti záverečnej správe, ktorá úmrtie generála Milana Lučanského za samovraždu označila s úplnou istotou. Naznačil aj prečo sa tak rozhodol V piatok 9. apríla hlasovaním o…

Princovia Andrew a Edward navštívili matku Alžbetu II. Pohreb britského princa Philipa bude 17. apríla na Windsorskom hrade

0 icon

Londýn 10. apríla 2021 (SITA/TASR/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Sakchai Lalit, Marko Erd)   Princovia Andrew a Edward v sobotu navštívili svoju matku kráľovnú Alžbetu II., ktorá sa nachádza na hrade Windsor po smrti manžela princa Filipa Edward a jeho manželka Sophie strávili na hrade približne hodinu. Grófka z Wessexu pri odchode novinárom povedala, že…

V Rakúsku zatkli možného spolupáchateľa teroristického útoku vo Viedni

0 icon

Viedeň 10. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V Rakúsku zatkli možného spolupáchateľa novembrového teroristického útoku v centre Viedne, ktorý si vyžiadal štyri životy, vyše 20 zranených a prihlásila sa k nemu extrémistická organizácii Islamský štát, informovala v sobotu tamojšia prokuratúra Hovorkyňa oddelenia viedenskej prokuratúry pre agentúru AFP uviedla, že zatknutý muž…

Štátny ústav pre kontrolu liečiv eviduje viac ako tritisíc hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín, z toho 134 závažných

0 icon

Bratislava 10. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k 9. aprílu eviduje 3050 hlásených podozrení na nežiaduce účinky vakcín. Z celkového počtu hlásení je 134 závažných, čo predstavuje 4,4 percenta hlásení. Na svojej stránke to uviedol ŠÚKL Medzi najčastejšie…

Matovič svojimi výrokmi nahneval mnohých: Zástupcovia občianskej spoločnosti vyzývajú Hegera k odsúdeniu nenávistných prejavov voči ŠÚKL. Riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV žiada ministra financií o ospravedlnenie

0 icon

Bratislava 10. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Zástupcovia občianskej spoločnosti vyzývajú predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) a vládu SR k odsúdeniu nenávistných prejavov a iniciovaniu prešetrenia vyhrážok voči pracovníkom a pracovníčkam Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) Zástupcovia občianskej spoločnosti upozornili, že ide o…

Branislav Gröhling: Stále uvažujeme o tom, že prijímacie pohovory na SŠ budú prezenčné. V týchto dňoch príde na školy prvá časť financií na nákup učebníc

0 icon

Bratislava 10. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel, Pixabay)   Stále uvažujeme o tom, že prijímacie pohovory na stredné školy budú prezenčnou formou. Počas týždňa to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) Podľa šéfa rezortu školstva je to dôležité napríklad pri osemročných gymnáziách a bilingválnych odboroch. "Takže…

Kresťanskí aktivisti vyzývajú k občianskemu odporu: Príďte v nedeľu na individuálnu modlitbu pred kostol o 15 h.

0 icon

Bratislava 10. apríla 2021 (HSP/Foto:screenshot)   So zákazom slávenia bohoslužieb Veľkej noci sa kresťanskí aktivisti odhodlali k verejnej výzve veriacim, aby sa pokojným ale demonštratívnym spôsobom modlili za ukončenie obmedzovania náboženskej slobody už túto nedeľu aj každý deň pred kostolom so sviečkou v ruke Spolu s petíciou , ktorá žiada…

Minister financií Matovič poslúžil Budapešti ako „užitočný hlupák“, tvrdí poslanec Kmec

0 icon

Bratislava 10. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Podľa poslanca Petra Kmeca (Hlas-SD) minister financií Igor Matovič (OĽaNO) poslúžil Maďarsku v kauze Sputnik V ako „užitočný hlupák“. Kmec zároveň uviedol, že konanie ministra financií počas jeho ciest do Moskvy a Budapešti považuje za demontáž dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. V…

Rakúsky kancelár informoval o konci rokovania ohľadom nákupu Sputnika V

0 icon

Bratislava 10. apríla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Evegeni Bijatow, Kirill Braga)   Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v sobotu vyhlásil, že rokovania s Ruskom o získanie Sputnika V skončili a nákup ruskej vakcíny pre Rakúsko možno označiť za možný "Nákup je pre nás v Rakúsku možný," povedal Kurz novinárom a poukázal na to, že…

Od vypuknutia pandémie zaregistrovali v Rumunsku viac ako milión nakazených

0 icon

Bukurešť 10. apríla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Rumunsko zaregistrovalo od minulého roka už viac ako milión ľudí infikovaných novým koronavírusom Tento míľnik dosiahlo v čase, keď sa na jednotkách intenzívnej starostlivosti nachádza rekordných približne 1500 pacientov. V nemocniciach je aj ďalších 12-tisíc nakazených. "S takouto situáciou sme sa v Rumunsku ešte…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Rene Molnaru

Domobranci všetkých krajín spojme sa!

0icon

Patrím do tej mladšej skupiny občanov, ktorí nezažili socializmu a slávny výrok „Proletári všetkých krajín spojme sa!„ Svet sa modernizuje a mali by sme oprášiť aj staršie výroky. Nie všetko za socializmu bolo zlé. Máme dnes byty zadarmo ako za socializmu, povinnosť pracovať, alebo bezplatné zdravotníctvo, mohla by som menovať desiatky dobrých…

Boris Mesár

USA a NATO sa označili za novú „svätú inkvizíciu“ !

0icon

Historické zhody medzi pseudorealitou vytvorenou v USA a NATO a hrôzami stredoveku sú čoraz zreteľnejšie. Niet pochýb o tom, že všetko, čo je ,,vyhlásené" na brehoch Potomacu a Temže je ,,nespochybniteľná pravda" . Každý, kto si dovolí o tom čo i len zapochybovať , podlieha represiám a sankciám. Paralely sú…

René Pavlík

Jubileum

0icon

Také naše.  Pred deväťdesiat piatimi (95!) rokmi sa v maličkej obci Červený Hrádok narodil SLOVÁK František Vnuk. Nemusím namáhavo pátrať, aby som mohol prehlásiť, že napriek jeho zásluhám a úctivému veku je pre väčšinu národa neznámy. Asi preto, lebo je po celých  život skromný, pracovitý, poctivý a slušný. Nepreslávili ho…

Ivan Štubňa

List z Gambáčikova č. 15

0icon

Vážený pán bývalý a nový zakonšpirovaný  premiér, píšeme ti trochu neskôr, lebo ste mali vo vláde oný taký bordel, že sa v tom ani divá sviňa a ani tá filmová Sviňa nevyzná. A ľudia už vôbec nie. Bolo nám ale záhadné, že všetci v osade sa usmievali lebo oni už asi vedeli ako sa ten…

Marek Bičík

Referenčná krajina.

0icon

Určite väčšina z nás už počula výrok, že vrámci EÚ sme referenčnou krajinou pre "boj" s korona vírusom. Čo to ale znamená, vie málokto. Alebo to má len ďalší, v skutočnosti celkom iný význam, ktorý sa nesmie vysloviť presne a preto je zabalený do pozlátka. Rozhodne to nieje žiadna pochvala!…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Veci, ktoré sú v ostatných krajinách úplne inak

0 icon

Pri príchode do novej krajiny sa zriedka zaujímaš o špecifické miestne tradície, ktoré by si mal zrejme dodržiavať. V iných krajinách by zasa ale nás považovali za čudá, ktoré to majú naruby. Je jasné, že zvyklosti sú v rôznych krajinách iné. Ak sa ale na konci roka (pretože COVID-19 nás…

Práca kuriéra vie byť náročná, no Jason sa pri nej zábava takto

0 icon

Aj ty si sa určite niekoľkokrát za život zastavil a sklonil ku psíkovi, ktorého si stretol na ulici. Práca kuriéra niekedy tiež zahŕňa stretnutie zo zvieratkami. Jason Hardesty z New Orleans patrí medzi veľkých milovníkov psov. Robí kuriéra pre UPS, a tak sa rozhodol, že si urobí fotografiu s každým…

Bol človek skutočne na Mesiaci? (1. časť)

0 icon

Jeden z najúžasnejších ľudských činov sa spochybňuje aj v súčasnosti. Prečo vesmírny modul nezanechal stopy na povrchu Mesiaca? Prečo vlajka veje, aj keď na Mesiaci nefúka vietor? Podobné otázky sú stále predmetom diskusií. V rámci dvojdielneho článku si zhrnieme základné fakty, ako aj motiváciu USA niečo také hypoteticky predstierať. Astronaut lode Apollo XI…

10+ Smoliari, ktorí mali naozaj veľmi zlý deň

0 icon

Keď ráno vstaneš, nikdy nevieš, čo sa bude celý deň diať. Možno bude plynúť okamih za okamihom hladko ako po masle. Možno však aj na teba čaká zlý deň plný blbých náhod. Ľudia z dnešného príspevku to zrejme mali podobne. Ak máš naozaj zlý deň a chceš sa cítiť lepšie,…

Dizajnérka vytvára skvelo vyzerajúce bezvýznamné produkty

0 icon

"Nepohodlné" je vlastne taká zbierka najnepohodlnejších každodenných produktov. Na svedomí to ma dizajnérka Katerina Kamprani. Zatiaľ čo väčšina dizajnérov sa snaží vytvoriť čo najužitočnejší produkt, u Kateriny je to práve naopak. Tá sa snaží so svojimi produktami sťažovať život snáď každému. Viac info: theuncomfortable.com Dizajnérka Katerina a jej výt

Vo svete IT

Séria iPhone 13 konečne príde s technológiou, ktorú používajú Android výrobcovia zopár rokov

0 icon

Vyššia obnovovacia frekvencia obrazovky bola ešte pred niekoľkými rokmi výlučne využívaná medzi hráčmi počítačových hier, či medzi ľuďmi spracovávajúcim obraz a iné audio vizuálne médiá. Pred pár rokmi sa však technológia dostala aj do omnoho menšej kategórie zariadení, ako klasické počítačové monitory, či notebooky. Technológia vyššej obnovovacej frekvencie sa totižto…

Nadstavba MIUI 12.5 prinesie konečne to, po čom všetci tak dlho voláme!

0 icon

Aktualizácie smartfónov sú najmä posledným rokom skôr trestom ako odmenou. Mnohé pády aplikácií, nefunkčnosť základných funkcií, malé bugy či dokonca problémy s bootloop sprevádzajú smartfóny už dlhšiu dobu, a preto si skôr dobre rozmyslíme, či nám tá aktualizácia stojí za to. Problémy sprevádzajú mnohých výrobcov, avšak Xiaomi v tomto smere…

Apple podľa očakávania ovládol rebríček najpredávanejších smartfónov za január 2021. Ako dopadla konkurencia?

0 icon

Rok, čo rok, Apple dominuje v rebríčku 10 najlepšie predávaných smartfónov. Zatiaľ, čo v prvej polovici minulého roka dominoval iPhone 11, tak v druhej to už bol iPhone 12. Úvod tohto roka naznačuje, že nebude tomu inak ani v roku 2021.  Apple dominuje. Medzi TOP 10 modelmi má celkovo 6…

WhatsApp uvoľnil nové nálepky pre všetkých. Do aplikácie ich dostanete v priebehu pár sekúnd. Tu ich stiahnete!

0 icon

WhatsApp služba patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie komunikačné platformy na svete. Rovnako jej vývojári neustále pracujú na nových funkciách, či rôznych vylepšeniach. Najnovšie služba v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), pripravila pre používateľov nový balík nálepiek. Informuje o tom samotná služba prostredníctvom svojho blogu. WhatsApp: Nové nálepky sú dostupné…

Pozrite sa na novú Škodu Octaviu vo verzii Sportline. Páči sa vám? Vyzerá super!

0 icon

Škodovka vo všeobecnosti patrí medzi populárných výrobcov automobilov a to nielen v našom regióne, ale aj v ďalších častiach sveta. Jedným vôbec z najpopulárnejších modelov je Škoda Octavia, ktorá oslovuje z roka na rok čoraz viac záujemcov o nový automobil. Octavia Sportline 2021 Najnovšie Škoda prostredníctvom svojich stránok zverejnila bližšie…

Armádny Magazín

Čína požaduje, aby USA zverejnili činnosť vojenských biologických laboratórií

0 icon

Čína, 10. apríl 2021 (AM) – Vláda ČĽR sa začala zaujímať o prácu amerických laboratórií na Ukrajine, čím reagovala na protičínske útoky USA. Na Ukrajine funguje sieť laboratórií financovaných Pentagonom. Dohoda medzi Ukrajinou a USA zaväzuje Kyjev odmietnuť zverejnenie informácií označených americkým ministerstvom obrany za citlivé. Ti

Logika USA: Útok na Donbas rozviaže Putinovi ruky

0 icon

USA, 10. apríl 2021 (AM) – Pokus ukrajinskej armády zaútočiť na Donbas bude pravdepodobne v tomto konflikte posledným. Washington s takýmto scenárom spokojný nie je.   Luhanská a Donecká ľudová republika čelí narastajúcej ukrajinskej agresii. Režim prímeria, na ktorý bol ukrajinský prezident Vladimir Zelenskij taký hrdý, existoval presne do uk

Americká vojenská veľvyslankyňa mala na Donbase nášivku s nacistickým symbolom

0 icon

Ukrajina, 10.apríl 2021 (AM) – Podľa agentúry „EADaily“ prišla vojenská zástupkyňa veľvyslanectva USA v Kyjeve, plukovníčka americkej armády Brittany Stewartová, na inšpekciu do bojovej zóny oblečená v uniforme 72. samostatnej mechanizovanej brigády Ozbrojených síl Ukrajiny, pričom na rukáve mala nášivku s dvojitým šípom, lebkou a nápisom „Ukrajina alebo smrť“.   [c

Za posledné dva týždne dezertovalo z frontovej línie viac ako 240 ukrajinských vojakov

0 icon

Ukrajina, 10.apríl 2021 (AM) – Podľa správy šéfa Vojenskej polície na Donbase za posledné dva týždne opustilo jednotky 244 ukrajinských vojakov, z ktorých šiesti utiekli aj so zbraňami. Oznámil to oficiálny zástupca Ľudovej milície DĽR.   „Najväčší počet dezertérov je z Operačného velenia „Vostok» — 183, z toho z

Čím sa líšili vojská SS od vojsk NKVD?

0 icon

Nemecko, 9. apríl 2021 (AM) – Sovietska NKVD (Narodnij komissariat vnútrennich del) mala dve kompetencie – štátnu bezpečnosť a ministerstvo vnútra. Avšak nemecká SS (Schutzstaffeln) bola rýdzo straníckou štruktúrou, k štátnym orgánom nemala žiadny priamy vzťah. Hoci prenikala do všetkých súčastí štátneho aparátu a prioritne

Svetlo sveta

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

Arcibiskup Sokol v knihe podrobne odhalil zákulisie intríg a klamstiev, ktorým čelil po nástupe Bezáka

0 icon

Žiadna kresťanská láska a milosrdenstvo, ale špinavosti, intrigy a klamstvá. Takto by sa dali dali zhodnotiť pomery po nástupe Roberta Bezáka voči arcibiskupovi Sokolovi od samotného jeho nástupu, tak ako ich arcibiskup Sokol podrobne rozpísal vo svojej knihe pamätí pod názvom „Je čas mlčať a čas hovoriť.“ Arcibiskup Sokol uviedol, že vymenovanie Bezáka…

Kardinál Mauro Piacenza: Pokánie v čase núdzového stavu

0 icon

Prinášame v plnom znení duchovný podnet k prežívaniu Veľkého pôstu od hlavného pápežského penitenciára kardinála Maura Piacenzu. Úvaha z pera kardinála Maura Piacenzu bola publikovaná na internetovej stránke Apoštolskej penitenciárie pod titulom „La penitenza al tempo dell’emergenza. Riflessioni per la Quaresima 2021“ a vyšla 18. februára aj v denníku L´Osservatore…

Predseda KBS : Ignorovanie požiadaviek Cirkvi sa stalo neudržateľné

0 icon

Výkonná moc v krajine obmedzila náboženskú slobodu neprimeraným spôsobom. Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský to dnes napísal ministrovi financií a poverenému ministrovi zdravotníctva Eduardovi Hegerovi. „Ignorovanie zásadných požiadaviek Cirkvi sa stalo neudržateľné. Je zbytočné rozoberať, pod akým tlakom sme celé mesiace – od ľudí, ktorí si žiadajú aspoň najzákladnejšiu duchovnú…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali