Významný slovenský jazykovedec, profesor Jozef Sipko komentuje nenávistnú stránku Zomri: Predstavme si čo len na okamih, že ich spôsob komunikácie by prebrala celá spoločnosť!

Bratislava 24. septembra 2019 (HSP/davdva.sk/Foto:davdva.sk)

 

So súhlasom prof. PhDr. Jozefa Sipka, PhD. zverejňujeme fragment z jeho pripravovanej štúdie, kde komentuje fenomén liberálnej nenávisti

Na snímke prof. PhDr. Jozefa Sipka, PhD.

A slovo spôsobuje bolesť

Nech nie je frázou ono biblické: Na počiatku bolo Slovo. Lebo to Slovo má naozaj obrovskú silu. Lenže v prevažnej miere to Slovo v našich časoch zúrodňuje negatívne stránky nášho sveta. O tom sa už neraz vyjadrovali významné osobnosti, za ktorými prišli novinári a oni nechceli nič počuť o ich tvorivej činnosti, ale o klebetách z ich osobného života. V 1950-tych rokoch taliansky režisér Fellini určite netušil, že vo filme Sladký život vytvorí v podobe vedľajšej postavy novinára pod menom Paparazzi všemocnú mediálnu silu našich čias. Vo väčšine súčasných časopisov sa ponúkajú predovšetkým texty bez zásadnej hodnoty, ide zväčšia o senzácie, ktoré v podobe sociálnych sieti dostávajú obrovský priestor. Nedávno Karel Gott naspieval duet so svojou 13-ročnou dcérkou Charlottou a na sociálnych sieťach ju nenávistníci veľmi zhadzovali, pričom sa zdôrazňovala jej ponižujúca charakteristika prostredníctvom známeho urážlivého slova, používaného pre zištné a ziskuchtivé ženy, čo pre Karla Gotta musí byť veľmi citlivé a zároveň ponižujúce:

 

Čo z nej len bude? Ďalšia zlatokopka ako jej mama Ivanka? (Ž.2019.20).

Takýto postoj k veľkej osobnosti našej epochy a jeho dcére sa veľmi ťažko číta a komentuje. Veď kto pozná životný príbeh Karla Gotta, tak uzná, že svojou tvorbou priniesol nášmu svetu obrovské hodnoty a stále sa rozdáva. Homolová (2019, s. 93) v tejto súvislosti oprávnene poznamenáva:

Podobné nenávistné slová zapĺňajú sociálne siete vo veľkej miere a predstavitelia vládnych orgánov aj u nás diskutujú o možnosti legislatívneho zásahu proti takto zneužívanému slovu. Ako odpovedať na otázku L. Chudíka: Kde sa zajtra ocitneme? Veď pod zastrešeným výrazom sloboda slova sa v súčasnosti produkuje: Nenávisť, urážky, ponižovanie, zosmiešňovanie, lož, senzácie a iné veľmi negatívne komunikačné postupy.

V tejto súvislosti je možné spomenúť stránku Zomri a knihu pod tým istým názvom, ktorá vyšla v známom vydavateľstve Premedia v r. 2018. Autori sa predstavujú ako bojovníci za spravodlivé Slovensko, kritizujú mnohé neduhy našej súčasnosti a ako zdôrazňujú – prostredníctvom irónie a satiry. Pritom hlavná línia ich kritiky je nasmerovaná najmä proti súčasnej vládnej moci, Rusku a pod. Tým vlastne zaujímajú konkrétnu politickú pozíciu. No čo je najviac zarážajúce, pre svoje avizované ciele používajú vulgarizmy vo zvýraznenej často farebnej podobe a dokonca aj v jazykovej forme, ktorá sa na úrovni bežnej hovorovej reči takmer nepoužíva. Keď sa odvoláme na vyššie uvedenú ľudovú múdrosť o tom, že človeka poznáš po reči, tak aký dojem autori týchto vulgarizmov môžu vyvolávať o sebe u bežného človeka? Vo filologických náukách je v súčasnosti dosť zaužívaný pojem jazykový obraz (osobnosti, krajiny, sveta) (Kolšanskij, 2006).

Aký jazykový obraz vytvárajú o sebe autori vulgarizmami naplnených textov, ktoré sú často zacielené proti konkrétnym ľuďom? Vyššie uvádzam asociácie s idealizovaným, zároveň správnym obrazom ženy, ktorým sa do ich úst v spomínanej publikácii kladú tie najodpornejšie vulgarizmy, ktoré adresujú mužom a dokonca s úsmevom. Vytvára sa dojem, akoby tieto krásne bytosti vyjadrovali oplzlosti s radosťou. Pri akejkoľvek tolerancii k odľahčeným formám komunikácie predsa existuje prirodzená ľudská norma – v každej ľudskej činnosti. No v týchto textoch sa norma mení na anomáliu, z ktorej sa napokon stáva veľmi pochybná, ba až nebezpečná zdeformovaná norma v komunikačných vzťahoch medzi ľuďmi (Aruťunová, 1988). V jednotlivých častiach spomínanej publikácie sa vulgarizmy používajú dokonca v kontexte, kde sa vôbec nečakajú, no autori akoby sa obávali, že časť ich textu bez vulgarizmov je už príliš dlhá. V konečnom dôsledku v uvedených textoch cítiť nenávisť a pohŕdanie inými ľuďmi, čo je priamo zvýraznené v názve jednej kapitoly. V tomto kontexte vyznieva naivne otázka:

Ako sa cítia ľudia nazvaní v knihe Zomri jedným z primitívnych vulgarizmov? Istý v knihe Zomri zobrazený človek sa zvažuje brániť súdnou cestou. Čisté a vznešené slovo bolo od pradávnych čias jedným z hlavných nositeľov: krásy, múdrosti, dobra, žičlivosti, naozajstného pokroku.

V krásnom slove nachádzali múdri ľudia počiatky dobrého človeka, ktorý sa následne vie zapájať do vylepšovania ľudského spoločenstva a veľmi sa teší z radosti, ktorú spôsobil iným. Veď naši predkovia neraz hovorili:

 

Čo zasadíš slovom, nevyrúbeš sekerou

Keď sa slovo mení na sekeru, prináša so sebou homofóbnu spúšť, vyúsťujúcu do následných tragédii, ktoré sa mnohokrát v našej histórii presadili. Uvedená patologická forma komunikácie sa rozširuje profesionálnymi tvorcami z médií, čím sa prezentuje bezhraničné zneužívanie slobody slova. Veď slovo je zbraň, slovo je čin a za každý svoj čin človek nesie zodpovednosť, to isté platí o jeho slove. Nie náhodou vo veľmi dávnych časoch zakladateľ kresťanstva učil:

 

Čo zaseješ, to aj zožneš

A slovná sejba je zo všetkých ľudských činnosti určite najbohatšia. To isté platí o slovnej žatve. Ešte v antike najväčší majstri slova sa pripravovali v špeciálnych školách a boli nositeľmi rečníckej profesie, ktorá zostala výrazným jazykovým fragmentom doby. Rétori, či orátori mali vtedy jeden z najvyšších spoločenských a humanitných štatútov, prechovávali k ním úctu nielen bežní ľudia, ale takisto vládcovia, pri ktorých majstri slova boli neraz v pozícii radcov a učiteľov. Čomu nás môžu naučiť „tvorcovia“ jazykovo-komunikačnej produkcie zo skupiny Zomri? Predstavme si čo len na okamih, že ich spôsob komunikácie by prebrala celá spoločnosť!

 

Človek má aj iné možnosti

V histórii nachádzame nesmierne množstvo dôkazov o tom, ako prehnaný materiálny prepych doviedol jednotlivé civilizácie do zániku. Keď sa homofóbia mocných tohto sveta začala bezohľadne presadzovať, tak na historickú scénu prichádzali sily, ktoré ponúkali úplne iné, vo vzťahu k nenávisti protikladné hodnoty. Jedným z najvýraznejších svetoznámych a veľmi poučných príkladov je životný príbeh Mahatmu Gandiho. Jeho absolútne hlavnou zásadou boja za slobodu Indov bola myšlienka nenásilia. Viedol zápas za slobodu svojho národa bez nenávisti a násilia a celý jeho príbeh potvrdzuje, že to je tá najsprávnejšia cesta v ľudskom putovaní dejinami. Pritom sa opieral o jedného z ďalších veľkých ľudských duchov našej histórie L. N. Tolstého, ktorého idea:

Neprotivlenije zlu nasilijem – Neprotivenie sa zlu násilím, tak zaujala Gandiho, že Tolstoj bol požiadaný, aby napísal o tejto hlboko humánnej myšlienke list. Veľký ruský spisovateľ tak urobil a za pol roka vytvoril 13-stránkový text, v ktorom okrem iného veľmi naliehal, aby: Indovia v zápase za svoju slobodu v žiadnom prípade nepoužívali násilie. Idey tohto Tolstého textu sa stali súčasťou programu politickej strany Indický národný kongres. A je pritom príznačné, že v Indii veľkého ruského spisovateľa ešte aj v súčasnosti nazývajú s veľkou úctou: Mahatma Tolstoj – Veľká duša Tolstoj. V tomto Indmi vytvorenom mene nachádzame veľkú hĺbku ľudskosti, súdržnosti, nádeje a istoty v tom, že vždy sa máme o čo oprieť na svojej životnej púti. Pričom taká obrovská krajina akou je India získala nezávislosť najmä vďaka ideám nenásilia a nachádzame ju denne v rôznych zdrojoch v celých ľudskej histórii. Gandi sa jej držal s veľkým presvedčením a svoju hlbokú ľudskú skromnosť ukázal aj na rôznych stretnutiach a rokovaniach s predstaviteľmi Britského impéria. Keď ho priviedli na súd za porušenie britských koloniálnych zákonov, tak sudca vyzval všetkých prítomných, aby vstali a tak mu dokonca niektorí predstavitelia britskej koloniálnej moci prejavili hlbokú úctu. Príklad duchovného prepojenia Gandiho a Tolstého obsahuje v sebe obrovský potenciál naozajstného humanizmu a ľudskosti. Tolstoj pritom neraz zdôrazňoval, že on netúži po žiadnom hnutí tolstojovcov, ktorí boli mimochodom aj na Slovensku, on len chce, aby ľudia hľadali Pravdu-Istinu podľa Evanjelia. Pritom jedným z veľkých paradoxov života Tolstého je jeho vylúčenie z Ruskej pravoslávnej cirkvi v r. 1901. V tejto súvislosti je pozoruhodný fragment z jeho románu Vojna a mier. Zvyčajne sa uvádza, že v tomto diele je okolo 500 postáv, pričom sa v rámci literárneho rozboru pozornosť najviac upriamuje na ľudí, ktorí sa zúčastnili vojnového zápasu. No rôzni interpreti, či filmoví tvorcovia si malo všímajú takú postavu, akou bol Platon Karatajev. Dlhoročný vojnový veterán ruskej armády nevykonal na prvý pohľad žiaden hrdinský čin a keď sa dostal do francúzskeho zajatia, tak viedol dlhé rozhovory s jednou z hlavných postáv románu, ktorým bol gróf Pjer Bezuchov. Pamätná je replika Platona Karatajeva: Ja som už toľko rokov v armáde a ešte som nikoho nezabil.

Ešte v čase socializmu bola táto postava interpretovaná dosť negatívne, veď keby všetci vojaci zaujímali taký karatajevský postoj, tak kto by v r. 1812 porazil Napoleona a jeho armádu?! No ukazuje sa, že Tolstoj našiel priestor aj pre hlbokú ľudskosť v podobe jeho idey nenásilia dokonca v nepredstaviteľne ťažkých podmienkach vojny! A takéto postoje k životu nesú pečať veľkého ľudomilstva. Nachádzame ich nielen v literárnych príbehoch, ale takisto v reálnom živote, keď nám jednotliví ľudia ponúkajú naozajstnú hodnotovú prioritu.

prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD., fragment zo štúdie Od homofóbie k homofílii

Článok pôvodne vyšiel na davdva.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ukrajina dostala prvé dávky vakcíny od Pfizeru v rámci iniciatívy COVAX

0 icon

Kyjev 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Ukrajina v piatok dostala prvých 117-tisíc dávok vakcíny proti koronavírusu od konzorcia Pfizer/BioNTech prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy COVAX pre globálny prístup k očkovacím látkam. Námestník ministra zdravotníctva Viktor Ľaško informoval, že očkovanie danou látkou sa začne v nedeľu v Kyjevskej oblasti a od pondelka…

UNHCR apeluje na Taliansko, aby mimovládnym organizáciám nebránilo v pomoci migrantom

0 icon

Miláno 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Fernando Vergara)   Šéf Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) Filippo Grandi vyzval Taliansko, aby zbytočne nebránilo v činnosti mimovládnym organizáciám prevádzkujúcim záchranné lode na pomoc migrantom v centrálnom Stredomorí. Očakáva, že teplejšie počasie spôsobí tradičný sezónny nárast aktivity migrantov na člnoch predovšetkým…

Ibrahimovič údajne má podiel v stávkovej spoločnosti. Ak mu to dokážu, hrozí mu koniec kariéry

0 icon

Bratislava 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič ako magnet priťahuje nielen loptu v šestnástke súpera, ale občas aj problémy. Ak sa potvrdí, že útočník AC Miláno vlastní akcie v jednej zo švédskych stávkových spoločností, neminie ho zrejme vysoká pokuta a možno až trojročný zákaz hrať futbal…

Hamáček s Dankom do Moskvy nepoletí, Babiš mu to zakázal

0 icon

Praha 16. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Český vicepremiér Jan Hamáček do Moskvy v pondelok napokon neodletí. S cestou, ktorá vzbudzovala vášne naprieč celým českým politickým spektrom, totiž nesúhlasil premiér ČR Andrej Babiš, uviedol v piatok pre webový server denníka Mladá fronta DNES dobre informovaný zdroj z prostredia vlády…

Lengvarský: Nechceme urobiť chyby krajín,ktoré príliš rýchlo uvoľnili opatrenia

0 icon

Trnava 16. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) plánuje trvať na tom, aby zákaz vychádzania zostal naďalej v platnosti. Podľa neho stále existuje vysoké riziko zhoršenia epidemiologickej situácie. Povedal to počas pracovného výjazdu v Trnave "Od pondelka (19. 4.) sa ide otvárať veľa prevádzok a…

Moskva v odvete za najnovšie sankcie Washingtonu vyhostí desať amerických diplomatov

0 icon

Moskva 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Yuri Kochetkov)   Rusko nariadi desiatim americkým diplomatom, aby opustili krajinu. Oznámil to v piatok minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Krok je odvetou za najnovšie protiruské sankcie zo strany Washingtonu Lavrov ďalej uviedol, že Moskva na svoj sankčný zoznam pridá ďalších osem ruských predstaviteľov a podnikne…

Šéf WHO označil rast počtu prípadov za znepokojujúci

0 icon

Ženeva 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/WHO-Christopher Black)   Generálny tajomník Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že počet prípadov koronavírusu na globálnej úrovni naďalej stúpa „znepokojujúcim“ tempom. Infikovanosť sa podľa neho blíži k najvyššiemu stupňu v doterajšom priebehu pandémie Ghebreyesus poukázal na to, že niektoré krajiny, ktoré dosiaľ úspešne…

Kremeľ verí, že Macron a Merkelová presvedčia Ukrajincov k dodržiavaniu prímeria

0 icon

Moskva 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Seth Wenig)   Rusko verí, že Francúzsko a Nemecko presvedčia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zabezpečil dodržiavanie prímeria na východe Ukrajiny a naplnenie mierovej dohody podpísanej v Minsku v roku 2015. Vyhlásil to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na ohlásené rokovania ukrajinského prezidenta…

Šéfka ŠÚKL Zuzana Baťová popiera, že by sa doma radila so svojím manželom Radom Baťom, s manželom vraj už niekoľko mesiacov spolu nežijú

0 icon

Bratislava 16. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Kontroverzná riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová popiera, že by sa doma dohadovala so svojim manželom Radom Baťom na tému ruskej vakcíny Sputnik V. S Radom Baťom vraj už niekoľko mesiacov spolu nežijú. Potvrdila to v štvrtkovej relácii Silná zostava na…

Kolíková: Zmluva o nákupe Sputnika V by mala byť povinne zverejnená

0 icon

Bratislava 16. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Zmluva o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V by mala byť povinne zverejnená. "Nenašli sme žiadne dôvody na to, aby sa daná zmluva nepovažovala za takú, ktorá by mala byť povinne zverejnenou. Na tomto stanovisku trvám," uviedla v piatok ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Rene Molnaru

Chyba nie je v ľuďoch, chyba je v systéme, ktorí vytvorili nadľudia

0icon

Podľa mojej skromnej mienky, nadľudia sú všetci tí, ktorí si o sebe myslia, že len oni majú pravdu a všetci ostatní sú hlupáci. Pravda je ovšem úplne inde, hlupáci sú práve tí, ktorí považujú správnych ľudí s morálnym kompasom za neschopných, lebo nedokážu uživiť rodinu inak len poctivou prácou, kým…

Ivan Holek

Nedajte sa oklamať! Vakcína nie je sloboda! Vakcína je lož!

0icon

Čo je sloboda ducha? Čo je najdôležitejším predpokladom slobody, ktorý ak nesplníme, prepadneme sa do vonkajšej neslobody? Čo je skutočnou príčinou toho, že ľudia začnú byť zrazu navonok obmedzovaní, neustále kontrolovaní a systematicky oberaní o svoje predchádzajúce práva a slobody. Inými slovami povedané, čo je príčinou stavu neslobody, do ktorého…

Boris Mesár

Prečo považujem USA za teroristický štát .

0icon

Najprv je potrebné naštudovať ako je vlastne definovaný terorizmus . Wikipédia -Terorizmus je definovaný ako súhrn antihumánnych metód hrubého zastrašovania politických odporcov hrozbou sily a užitia rôznych foriem násilia. Vedľa individuálneho terorizmu existuje terorizmus skupín, niektoré koordinujú svoju činnosť na medzinárodnej úrovni (medzinárodný terorizmus). Iný zdroj - Terorizmus je veľmi…

Martin Borguľa

Čo sa to vlastne deje v zariadeniach pre seniorov?

0icon

Prípadov týrania, zlého zaobchádzania a hrubého zanedbávania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb pribúda. O niektorých sa dozvieme prostredníctvom médií, mnohé ale zostanú pred očami verejnosti a, bohužiaľ, aj pred kontrolou, skryté. Keď sa tento rok v médiách objavila správa o týraní seniorov v zariadení sociálnych služieb v Prievidzi, bol to šok. Mnoho ľudí si ale povedalo, že…

Štefan Surmánek

Je úsmevné a nepresvedčivé, keď usvedčení plagiátori vyhlasujú boj proti plagiátorstvu

0icon

V súvislosti s medializáciou plagiátorstva záverečných prác najvyšších politických predstaviteľov (bývalý predseda vlády SR I. Matovič, bývalý predseda parlamentu SR J. Danko, terajší predseda parlamentu SR B. Kollár, minister školstva, vedy a športu SR B. Grohling a ďalší) sa tento problém stal príčinou prijatia novely Vysokoškolského zákona, ktorá bola dňa 8.12.2020 schválená v NR…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo o tvojej povahe hovorí tvoja krvná skupina?

0 icon

Ukázalo sa, že teraz môžeš dokonca získať popis svojej osobnosti len podľa svojej krvnej skupiny. Ketsueki-Gata, ktorá sa objavila v Japonsku, je v podstate teóriou osobnosti krvnej skupiny. Ak uvažuješ o tom, aký druh zamestnania sa ti hodí, stačí sa pozrieť, čo ti radí tvoja krvná skupina. Krvná skupina O

Ktorá je najväčšia opustená výrobná fabrika na svete?

0 icon

Packard Automotive Plant je bývalý výrobný automobilový závod, ktorý sa nachádza v Detroite. Ako ale táto fabrika skončila opustená? Samotná fabrika sa skladá z 325 000 metrov štvorcových, ktoré navrhol Kahn Associates s použitým produktov spoločnosti Trussed Concrete Steel Company. Závod Packard bol otvorený už v roku 1903 a v…

František I.: Kráľ narodený v Cognacu

0 icon

V rámci minisérie „muži robia dejiny“ sme si pripravili niekoľko zaujímavých článkov o významných francúzskych panovníkoch. Tí totiž neformovali len dejiny Francúzska, ale vo všeobecnosti dejiny Európy, Slovenska (Uhorska) nevynímajúc. Pozrime sa na zaujímavosti - v tomto prípade - Františka I., ktorý žil v rokoch 1494 až 1547. František I. sa narodil dňa 12.9.1494…

Nebaví ťa čistiť chladničku? Tento trik ti pomôže s upratovaním

0 icon

Priznajme si to, veľa z nás nečistí chladničku v pravidelných intervaloch. Prečo si to ale neuľahčiť jednoduchým trikom, ktorý zaberie minimum času? Po čase je nádoba na zeleninu celá špinavá, zvyšky vytečeného kečupu pôsobia ako lepkavá láva a šunka opretá o stenu tiež nie je najšťastnejším riešením pre nasledujúce čistenie.…

10 odvážnych žien, ktoré navždy zmenili svet

0 icon

Mnohé štúdie ukazujú, že práve ženy sú tým silnejším pohlavím. Už v maternici predbiehajú mužské pohlavie v rýchlosti vývinu, sú schopné žiť dlhšie ako muži aj v extrémnych podmienkach (epidémie, hladomory),... No naprieč históriu sú to práve ženy, ktoré to často mali omnoho ťažšie ako muži. Dokonca ani nemali právo voliť! Existujú…

Vo svete IT

Na Slovensku, stále viac ako každý 10 počítač, má Windows 7. Aktualizácia na Windows 10 nemusí byť drahou!

0 icon

V priebehu začiatku minulého roka Windows 7 prestal byť zo strany Microsoftu oficiálne podporovaným. V praxi to znamená, že už nedostáva žiadne ďalšie aktualizácia vrátane bezpečnostných záplat, ak si neplatíte predĺženú podporu. Dnes je viac ako rok od straty podporu tejto verzie Windowsu, ktorá bola mimochodom predstavená ešte v októbri…

RECENZIA: Jimmy H8 Pro, bezdrôtový tyčový vysávač, ktorý robí z vysávania zážitok a zo zaprášeného bytu hotel Hilton

0 icon

Po pár dňoch s vysávačom Jimmy H8 Pro sa môj vzťah k domácim prácam radikálne zmenil. Aspoň čo sa týka vysávania, utierania prachu a čistenia kuchynskej linky. A nie je to len o novej hračke v domácnosti, z ktorej sa prvých pár dní tešíte a chcete ju veľa používať. Bezdrôtový…

Najnovšia aktualizácia Windowsu 10 opäť spôsobuje mnoho problémov na najrôznejších zariadeniach

0 icon

Operačný systém Windows 10 opäť trápia problémové kumulatívne aktualizácie. Na najnovšie problémy po aktualizovaní rôznych zariadení upozorňuje zahraničný portál Techradar.com, ktorý sa odvoláva aj na zahraničné používateľské fóra. Kritika na najnovšie kumulatívne aktualizácie je vyzerá byť naozaj oprávnená, keďže hlásení o problémoch s touto aktualizáciou je stále viac a viac.…

Astronómovia možno našli spôsob, ako by sme mohli preskúmať nielen našu sústavu, ale aj Alfa Centauri

0 icon

Sústava Alfaa Centauri je najbližšou hviezdnou sústavou, nachádza sa od nás približne 4-svetelné roky. Skladá sa z troch hviezd a minimálne dvoch planét, ktoré obiehajú okolo menšej z trojice hviezd – Proxima Centauri, píše portál IFL Science. Keďže ide o najbližšiu hviezdu pri Slnečnej sústave, vedci rozmýšľajú nad tým, že…

Pozrite sa, ako môžete pridať ľubovoľnú aplikáciu do ponuky kontextového menu vo Windows 10!

0 icon

Ak používate vo svojom počítači niektoré aplikácie vo výrazne vyššej miere, ako iné, tak potom by ste nemali prehliadať návod nižšie, ktorý vám chceme dať do pozornosti. Ide konkrétne o možnosť pridania skratiek, či odkazov na aplikácie, do ponuky kontextového menu, ktoré vyvolávate pravým kliknutím myšky v rozhraní Windows 10.…

Armádny Magazín

Idú slovenské obrnence na Ukrajinu? V Nitre sa objavil vlak s bojovou technikou smerujúci na východ

0 icon

Slovensko, 16. apríl 2021 (AM) – V Nitre sa včera podľa očitých svedkov premiestňovala vojenská technika údajne smerom na východ.  Fotografie boli urobené zo železničnej stanice v Nitre vo štvrtok 15. apríla 2021 podvečer. Na snímkach je vidieť niekoľko armádnych nákladných vozidiel a približne 20 bojových pechotných vozidiel  so slovenskými znakmi. &nbs

Klady a zápory aerodynamickej koncepcie tzv. „lietajúceho krídla"

0 icon

Svet, 15. apríl 2021 (AM) – Bez ohľadu na všeobecnú známosť dokonca aj medzi verejnosťou na hony vzdialenej letectvu, aerodynamická koncepcia tzv. lietajúceho krídla (terminologicky správne ide o 

Na Donbas dorazilo 150 vojakov z Turecka. Majú riadiť zverbovaných militantov zo Sýrie

0 icon

Turecko, 16. apríl 2021 (AM) – Podľa svedectiev obyvateľov Mariupoľu Turci, ktorí tam dorazili, nevyzerajú na operátorov dronov. Skôr pripomínajú bojovníkov špeciálnych jednotiek. Podľa zdrojov, ktoré informujú Tg-kanál „Wargonzo“, v Mariupole napriek vyhláseniam tureckého ministra zahraničia o neutralite v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zaznamenali obyv

Vojenské letectvo USA mení taktiku leteckých útokov

0 icon

USA, 16. apríl 2021 (AM) - Roje autonómnych dronov, rádiolokačné prieskumné a útočné zbrane. Sľubný americký dron XQ-58A Valkyrie prejde ďalšou fázou testovania. Konštruktéri ukázali, čoho je schopný ako nosič menších bezpilotných vzdušných prostriedkov. Tvrdia tiež, že má umelú inteligenciu a že m

Americký generál je pripravený bojovať do posledného Ukrajinca

0 icon

Ukrajina, 16.apríl 2021 (AM) – Americký generál Tod Wolters vyhlásil, že ukrajinské ozbrojené sily sú pripravené bojovať proti Rusku. Podľa portálu „Censor.NET“ s odvolaním sa na Hlas Ameriky, odpovedajúc na otázku senátora Angusa Kinga, či má Ukrajina dostatok zbraní, skúseností a sily na zastavenie „invázie“ zo strany Ruska, veliteľ amerických síl v…

Svetlo sveta

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali