Významný slovenský jazykovedec, profesor Jozef Sipko komentuje nenávistnú stránku Zomri: Predstavme si čo len na okamih, že ich spôsob komunikácie by prebrala celá spoločnosť!

Bratislava 24. septembra 2019 (HSP/davdva.sk/Foto:davdva.sk)

 

So súhlasom prof. PhDr. Jozefa Sipka, PhD. zverejňujeme fragment z jeho pripravovanej štúdie, kde komentuje fenomén liberálnej nenávisti

Na snímke prof. PhDr. Jozefa Sipka, PhD.

A slovo spôsobuje bolesť

Nech nie je frázou ono biblické: Na počiatku bolo Slovo. Lebo to Slovo má naozaj obrovskú silu. Lenže v prevažnej miere to Slovo v našich časoch zúrodňuje negatívne stránky nášho sveta. O tom sa už neraz vyjadrovali významné osobnosti, za ktorými prišli novinári a oni nechceli nič počuť o ich tvorivej činnosti, ale o klebetách z ich osobného života. V 1950-tych rokoch taliansky režisér Fellini určite netušil, že vo filme Sladký život vytvorí v podobe vedľajšej postavy novinára pod menom Paparazzi všemocnú mediálnu silu našich čias. Vo väčšine súčasných časopisov sa ponúkajú predovšetkým texty bez zásadnej hodnoty, ide zväčšia o senzácie, ktoré v podobe sociálnych sieti dostávajú obrovský priestor. Nedávno Karel Gott naspieval duet so svojou 13-ročnou dcérkou Charlottou a na sociálnych sieťach ju nenávistníci veľmi zhadzovali, pričom sa zdôrazňovala jej ponižujúca charakteristika prostredníctvom známeho urážlivého slova, používaného pre zištné a ziskuchtivé ženy, čo pre Karla Gotta musí byť veľmi citlivé a zároveň ponižujúce:

 

Čo z nej len bude? Ďalšia zlatokopka ako jej mama Ivanka? (Ž.2019.20).

Takýto postoj k veľkej osobnosti našej epochy a jeho dcére sa veľmi ťažko číta a komentuje. Veď kto pozná životný príbeh Karla Gotta, tak uzná, že svojou tvorbou priniesol nášmu svetu obrovské hodnoty a stále sa rozdáva. Homolová (2019, s. 93) v tejto súvislosti oprávnene poznamenáva:

Podobné nenávistné slová zapĺňajú sociálne siete vo veľkej miere a predstavitelia vládnych orgánov aj u nás diskutujú o možnosti legislatívneho zásahu proti takto zneužívanému slovu. Ako odpovedať na otázku L. Chudíka: Kde sa zajtra ocitneme? Veď pod zastrešeným výrazom sloboda slova sa v súčasnosti produkuje: Nenávisť, urážky, ponižovanie, zosmiešňovanie, lož, senzácie a iné veľmi negatívne komunikačné postupy.

V tejto súvislosti je možné spomenúť stránku Zomri a knihu pod tým istým názvom, ktorá vyšla v známom vydavateľstve Premedia v r. 2018. Autori sa predstavujú ako bojovníci za spravodlivé Slovensko, kritizujú mnohé neduhy našej súčasnosti a ako zdôrazňujú – prostredníctvom irónie a satiry. Pritom hlavná línia ich kritiky je nasmerovaná najmä proti súčasnej vládnej moci, Rusku a pod. Tým vlastne zaujímajú konkrétnu politickú pozíciu. No čo je najviac zarážajúce, pre svoje avizované ciele používajú vulgarizmy vo zvýraznenej často farebnej podobe a dokonca aj v jazykovej forme, ktorá sa na úrovni bežnej hovorovej reči takmer nepoužíva. Keď sa odvoláme na vyššie uvedenú ľudovú múdrosť o tom, že človeka poznáš po reči, tak aký dojem autori týchto vulgarizmov môžu vyvolávať o sebe u bežného človeka? Vo filologických náukách je v súčasnosti dosť zaužívaný pojem jazykový obraz (osobnosti, krajiny, sveta) (Kolšanskij, 2006).

Aký jazykový obraz vytvárajú o sebe autori vulgarizmami naplnených textov, ktoré sú často zacielené proti konkrétnym ľuďom? Vyššie uvádzam asociácie s idealizovaným, zároveň správnym obrazom ženy, ktorým sa do ich úst v spomínanej publikácii kladú tie najodpornejšie vulgarizmy, ktoré adresujú mužom a dokonca s úsmevom. Vytvára sa dojem, akoby tieto krásne bytosti vyjadrovali oplzlosti s radosťou. Pri akejkoľvek tolerancii k odľahčeným formám komunikácie predsa existuje prirodzená ľudská norma – v každej ľudskej činnosti. No v týchto textoch sa norma mení na anomáliu, z ktorej sa napokon stáva veľmi pochybná, ba až nebezpečná zdeformovaná norma v komunikačných vzťahoch medzi ľuďmi (Aruťunová, 1988). V jednotlivých častiach spomínanej publikácie sa vulgarizmy používajú dokonca v kontexte, kde sa vôbec nečakajú, no autori akoby sa obávali, že časť ich textu bez vulgarizmov je už príliš dlhá. V konečnom dôsledku v uvedených textoch cítiť nenávisť a pohŕdanie inými ľuďmi, čo je priamo zvýraznené v názve jednej kapitoly. V tomto kontexte vyznieva naivne otázka:

Ako sa cítia ľudia nazvaní v knihe Zomri jedným z primitívnych vulgarizmov? Istý v knihe Zomri zobrazený človek sa zvažuje brániť súdnou cestou. Čisté a vznešené slovo bolo od pradávnych čias jedným z hlavných nositeľov: krásy, múdrosti, dobra, žičlivosti, naozajstného pokroku.

V krásnom slove nachádzali múdri ľudia počiatky dobrého človeka, ktorý sa následne vie zapájať do vylepšovania ľudského spoločenstva a veľmi sa teší z radosti, ktorú spôsobil iným. Veď naši predkovia neraz hovorili:

 

Čo zasadíš slovom, nevyrúbeš sekerou

Keď sa slovo mení na sekeru, prináša so sebou homofóbnu spúšť, vyúsťujúcu do následných tragédii, ktoré sa mnohokrát v našej histórii presadili. Uvedená patologická forma komunikácie sa rozširuje profesionálnymi tvorcami z médií, čím sa prezentuje bezhraničné zneužívanie slobody slova. Veď slovo je zbraň, slovo je čin a za každý svoj čin človek nesie zodpovednosť, to isté platí o jeho slove. Nie náhodou vo veľmi dávnych časoch zakladateľ kresťanstva učil:

 

Čo zaseješ, to aj zožneš

A slovná sejba je zo všetkých ľudských činnosti určite najbohatšia. To isté platí o slovnej žatve. Ešte v antike najväčší majstri slova sa pripravovali v špeciálnych školách a boli nositeľmi rečníckej profesie, ktorá zostala výrazným jazykovým fragmentom doby. Rétori, či orátori mali vtedy jeden z najvyšších spoločenských a humanitných štatútov, prechovávali k ním úctu nielen bežní ľudia, ale takisto vládcovia, pri ktorých majstri slova boli neraz v pozícii radcov a učiteľov. Čomu nás môžu naučiť „tvorcovia“ jazykovo-komunikačnej produkcie zo skupiny Zomri? Predstavme si čo len na okamih, že ich spôsob komunikácie by prebrala celá spoločnosť!

 

Človek má aj iné možnosti

V histórii nachádzame nesmierne množstvo dôkazov o tom, ako prehnaný materiálny prepych doviedol jednotlivé civilizácie do zániku. Keď sa homofóbia mocných tohto sveta začala bezohľadne presadzovať, tak na historickú scénu prichádzali sily, ktoré ponúkali úplne iné, vo vzťahu k nenávisti protikladné hodnoty. Jedným z najvýraznejších svetoznámych a veľmi poučných príkladov je životný príbeh Mahatmu Gandiho. Jeho absolútne hlavnou zásadou boja za slobodu Indov bola myšlienka nenásilia. Viedol zápas za slobodu svojho národa bez nenávisti a násilia a celý jeho príbeh potvrdzuje, že to je tá najsprávnejšia cesta v ľudskom putovaní dejinami. Pritom sa opieral o jedného z ďalších veľkých ľudských duchov našej histórie L. N. Tolstého, ktorého idea:

Neprotivlenije zlu nasilijem – Neprotivenie sa zlu násilím, tak zaujala Gandiho, že Tolstoj bol požiadaný, aby napísal o tejto hlboko humánnej myšlienke list. Veľký ruský spisovateľ tak urobil a za pol roka vytvoril 13-stránkový text, v ktorom okrem iného veľmi naliehal, aby: Indovia v zápase za svoju slobodu v žiadnom prípade nepoužívali násilie. Idey tohto Tolstého textu sa stali súčasťou programu politickej strany Indický národný kongres. A je pritom príznačné, že v Indii veľkého ruského spisovateľa ešte aj v súčasnosti nazývajú s veľkou úctou: Mahatma Tolstoj – Veľká duša Tolstoj. V tomto Indmi vytvorenom mene nachádzame veľkú hĺbku ľudskosti, súdržnosti, nádeje a istoty v tom, že vždy sa máme o čo oprieť na svojej životnej púti. Pričom taká obrovská krajina akou je India získala nezávislosť najmä vďaka ideám nenásilia a nachádzame ju denne v rôznych zdrojoch v celých ľudskej histórii. Gandi sa jej držal s veľkým presvedčením a svoju hlbokú ľudskú skromnosť ukázal aj na rôznych stretnutiach a rokovaniach s predstaviteľmi Britského impéria. Keď ho priviedli na súd za porušenie britských koloniálnych zákonov, tak sudca vyzval všetkých prítomných, aby vstali a tak mu dokonca niektorí predstavitelia britskej koloniálnej moci prejavili hlbokú úctu. Príklad duchovného prepojenia Gandiho a Tolstého obsahuje v sebe obrovský potenciál naozajstného humanizmu a ľudskosti. Tolstoj pritom neraz zdôrazňoval, že on netúži po žiadnom hnutí tolstojovcov, ktorí boli mimochodom aj na Slovensku, on len chce, aby ľudia hľadali Pravdu-Istinu podľa Evanjelia. Pritom jedným z veľkých paradoxov života Tolstého je jeho vylúčenie z Ruskej pravoslávnej cirkvi v r. 1901. V tejto súvislosti je pozoruhodný fragment z jeho románu Vojna a mier. Zvyčajne sa uvádza, že v tomto diele je okolo 500 postáv, pričom sa v rámci literárneho rozboru pozornosť najviac upriamuje na ľudí, ktorí sa zúčastnili vojnového zápasu. No rôzni interpreti, či filmoví tvorcovia si malo všímajú takú postavu, akou bol Platon Karatajev. Dlhoročný vojnový veterán ruskej armády nevykonal na prvý pohľad žiaden hrdinský čin a keď sa dostal do francúzskeho zajatia, tak viedol dlhé rozhovory s jednou z hlavných postáv románu, ktorým bol gróf Pjer Bezuchov. Pamätná je replika Platona Karatajeva: Ja som už toľko rokov v armáde a ešte som nikoho nezabil.

Ešte v čase socializmu bola táto postava interpretovaná dosť negatívne, veď keby všetci vojaci zaujímali taký karatajevský postoj, tak kto by v r. 1812 porazil Napoleona a jeho armádu?! No ukazuje sa, že Tolstoj našiel priestor aj pre hlbokú ľudskosť v podobe jeho idey nenásilia dokonca v nepredstaviteľne ťažkých podmienkach vojny! A takéto postoje k životu nesú pečať veľkého ľudomilstva. Nachádzame ich nielen v literárnych príbehoch, ale takisto v reálnom živote, keď nám jednotliví ľudia ponúkajú naozajstnú hodnotovú prioritu.

prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD., fragment zo štúdie Od homofóbie k homofílii

Článok pôvodne vyšiel na davdva.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Nastavenie kolúznej väzby treba zmeniť, zhodli sa Krajniak a Richter

0 icon

Bratislava 16. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Súčasné podmienky kolúznej väzby sa musia zmeniť. V diskusnej relácii TA3 V politike sa na tom zhodli minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) a jeho predchodca na poste šéfa rezortu práce, podpredseda Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci…

V Iráne o post prezidenta sa uchádza takmer 600 ľudí

0 icon

Teherán 16. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vahid Salemi)   Takmer 600 ľudí sa zaregistrovalo do iránskych prezidentských volieb, ktoré sa budú konať 18. júna. Oznámilo to v nedeľu iránske ministerstvo vnútra, z vyhlásenia ktorého citovala agentúra DPA. Medzi dovedna 592 uchádzačmi o kandidatúru na post prezidenta je aj 40 žien Všetkých uchádzačov…

Vo východnom Jeruzaleme vrazilo do chodcov auto, zranenia utrpelo 6 chodcov

0 icon

Jeruzalem 16. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mahmoud Illean)   Šesť ľudí utrpelo v nedeľu zranenia, keď v prevažne arabskej štvrti východného Jeruzalema vrazilo auto do chodcov. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník The Times of Israel Polícia uviedla, že pri udalosti vo štvrti Šejch Džarráh zranení boli aj štyria jej…

Prehliadka tolerancie sexuálnych menšín. Americká armáda sa pridala k CIA s politicky korektným agitačným klipom

0 icon

Washington 16. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot YouTube)   Nový reklamný klip amerických ozbrojených síl vyvolal na sociálnych médiách nepochopenie a odmietnutie. Agitačné kreslený film rozpráva príbeh desiatnici Emmy Malonelordovej, vychovanej dvoma lesbičkami, ktorá podľa svojich slov "obhajovala slobodu od útleho detstva" vďaka svojej účasti v sprievodoch sexuálnych menšín, uvádza Daily Mail…

V americkom zábavnom parku sa zasekla horská dráha, 22 ľudí zostalo visieť šesť metrov nad zemou

0 icon

Phoenix 16. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Phoenix Fire Department via AP)   V americkom Phoenixe v štáte Arizona sa zasekla horská dráha, v ktorej zostalo uväznených 22 ľudí. Miestne médiá a hasiči potvrdili, že atrakcia sa zastavila v sobotu približne v polovici jazdy. Ľudia zostali visieť naklonení približne šesť metrov na zemou…

Lekárka vysvetlila, aké závažné choroby môže signalizovať krvácanie z nosa

0 icon

Moskva 16. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Krvácanie z nosa môže byť spôsobené obvyklým mechanickým poškodením jeho dutiny. Existujú však aj vážnejšie dôvody tohto javu, vysvetlila otorinolaryngologička Anna Kolesnikovová, kandidátka lekárskych vied Uviedla, že existuje niekoľko príčin krvácania z nosa: miestne a systémové. K prvým patrí každý zápal nosovej dutiny -…

Bude na budúce aj fotošút v plavkách? V zdehonestovaní úradu prezidenta Čaputová fotkami na koberci prekonala dokonca Kisku

0 icon

Bratislava 16. mája 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Keď bola zvolená do úradu prezidenta Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, veľa občanov bez pátosu počítalo s tým, že nebude práve neutrálna. Jej progresívna minulosť a spolupráca so západnými mimovládkami sa jednoducho nedala a nedá zaprieť Čo však väčšina občanov nepredpokladala bolo to, že by…

Dôsledkom izraelsko-palestínskeho konfliktu bude občianska vojna v EÚ, varuje Hampl

0 icon

Praha 16. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Vladimír Franta)   Sociológ Petr Hampl sa netají tým, že v znovu vyostrenom konflikte medzi Izraelom a Palestínou stojí na strane Izraela. Striktne preto odsudzuje napadnutie územia tejto krajiny zo strany Palestíny, a tak dokonca neustále upozorňuje na podiel Európy v dodávaní zbraní Palestíne a všíma…

Netanjahu vyhlásil, že Izrael bude aj naďalej vystupovať proti radikálom v Gaze

0 icon

Tel Aviv 16. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Alex Kolomoisky)   Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v nedeľu stretol s ministrom obrany, náčelníkom generálneho štábu, riaditeľom Shin Betu (izraelská všeobecná bezpečnostná služba), Mossadu (izraelská špeciálna služba) a SNB (Rada národnej bezpečnosti)  "Práve sme dokončili schôdzku, aby sme zhodnotili situáciu s hlavami bezpečnostných systémov…

V Berlíne na demonštrácii na podporu Palestínčanov utrpelo zranenia 93 policajtov

0 icon

Berlín 16. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Celkovo 93 policajtov utrpelo zranenia na demonštrácii, ktorá sa konala v sobotu na podporu Palestínčanov v berlínskej štvrti Neukölln. Oznámila to v nedeľu berlínska polícia, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra DPA Polícia okrem toho uviedla, že dovedna 59 ľudí zadržali v…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ján Vydra

Celková analýza kauzy COVID a prečo nás zatvárajú do domácej karantény(5) aneb nie je mi to jedno

0icon

Či som chcel alebo nie, napísanie prvého a ďalšieho článku ku kaze COVID a reakcie naň, spôsobili že som musel reagovať a napísať tento ďalší článok, ako voľné pokračovanie tých predchádzajúcich. V príspevkoch som našiel aj reakciu čitateľa článku, tak trochu sklamaného, že asi očakával niečo úplne iné, ako tam…

Tony Belohorec

Som váš nový Boh. Sklonte šije

0icon

Ako mám byť dobrým? Ako dať ľuďom najavo, že mám pokoj v duši? Ako pozrieť na človeka, pri strete pohľadov? Chcem byť zdvorilý, úctivý. Nechcem zväčšovať nervozitu. Všade je toľko napätia, že sa dá krájať.  Sedím v kaviarni za rohom. More je tak blízko, že ho občas počujem aj cez…

Jozef Slávik

Žoldnieri slobody ? ...

0icon

Význam slova žoldnier - príslušník platenej, najatej armády, námezdný vojak, zapredanec. Ja by som to ešte rozšíril nielen na najatých profesionálnych vojakov, či aj dobrovoľníkov, ale podľa mňa by to malo významovo platiť na každého, kto akýmkoľvek spôsobom, či platený, alebo ideologicky ovplyvnený slúži cudzí záujmom. Chápem, ak naša armáda…

René Pavlík

Kartel

0icon

Kartel. Kartel je obchodná špatnosť, lebo likviduje konkurenciu. Ak sa firmy sčuchnú, uzavrú dohodu, samozrejme tajnú, a sami si určia cenu, zákazník je bezmocný. Navyše, každá firma sa potom, v dohodou vymedzenej oblasti, môže správať ako monopol. Vytvorenie kartelu je aj v našom štáte trestné, lebo hrubým spôsobom znevýhodňuje kupujúcich.…

Ján Droppa

Vymením letku F-16 za VSŽ (US Steel)

0icon

Predaj US Steel bol na pretras už päť rokov. Ale použiť to ako hospodársky  (politický) nátlak je  aj pre mňa veľkým prekvapením. Zrušenie - odstavenie troch vysokých pecí , ktoré majú obdobu kvalitou a veľkosťou len v Japonsku je poprava.  Ničím sa to už nebude dať nahradiť. Keď už je…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Na čo bol postavený nepoužívaný staroveký sibírsky chrám?

0 icon

Na úpätí malého ostrova uprostred Sibíri leží tajomná zrúcanina starej pevnosti. Podľa vedcov sa ale chrám nikdy nepoužil. Archeológovia sa nedávno pustili do skúmania vzdialenej štruktúry komplexu a využili najmodernejšiu datovaciu technológiu. Najzvláštnejšie zo všetkého je, že sa chrám nikdy nepoužil, čo vedie ku konšpiráciám o jeho účele. Vďaka novej…

Hroznový cukor: Aké výhody prináša jeho konzumácia?

0 icon

Glukóza (hroznový cukor) je cukor s osobitnou funkciou v tele - je to najrýchlejší zdroj energie a jediná forma cukru, ktorá sa okamžite po konzumácii vstrebáva do krvi bez zaťaženia zažívacieho ústrojenstva. Hroznový cukor – glukóza má veľkú výhodu v tom, že sa rýchlo metabolizuje na energiu a hneď je vydaná do…

Velsenská aféra - Išlo o zradu alebo o náhodu? 1.časť

0 icon

V záverečnej fáze vojny v Európe nacisti zabili niekoľko príslušníkov holandského komunistického odboja. Okúzlujúca odbojárka Hannie Schaftová bola zastrelená medzi piesočnými presypmi v Bloemendaale iba tri dni pred oslobodením Holandska. Prinášame ďalšiu viac ako zaujímavú mini sériu článkov s názvom Velsenská aféra. Poďme na prvú časť. V tej dobe kolovali rôzne zvesti, ktoré nikto ani…

TOP10+: Naozaj sa dá zaspať v takejto pozícii a na takom mieste?

0 icon

Naši domáci miláčikovia dokážu zaspať na tých najneočakávanejších miestach. Vtedy treba rýchlo a potichu vytiahnuť mobil a túto chvíľu zvečniť. My, ľudia, sme o dosť náročnejší, ale svojim spôsobom rovnakí. Dokážeme zaspať v aute, pred televízorom, pri opaľovaní na brehu jazera, vo vlaku a niekedy aj v práci. Únavu jednoducho nezastavíš.…

Aké výhody prináša konzumácia červeného vína?

0 icon

Červené víno, okrem toho, že je príjemným doplnkom k večernému sledovaniu televízie, k cestovinám a iným potravinám, je plné tisícok antioxidantov a fytochemikálií, ktoré ponúkajú mnohé zdravotné výhody. Aby si predišiel zdravotným rizikám spojeným s konzumáciou alkoholu, American Heart Association odporúča, aby muži nepili viac ako jeden až dva poháre…

Vo svete IT

SpO2: Môžeme veriť fitness náramkom, ktoré merajú hodnotu kyslíku v krvi?

0 icon

Moderné fitness náramky dokážu monitorovať širokú škálu údajov. Dokážu napríklad zistiť, koľko kyslíka sa dokáže absorbovať do svalov, čo je mimoriadne užitočný údaj, hlavne pre športovcov. Podobné merania sú niečo, čo si nemusí každý všimnúť, hlavne kvôli ich zložitému názvu. Jedným z nich je aj hodnota SpO2, čo je meranie…

Astronómom sa po prvýkrát podarilo objaviť známu molekulu v atmosfére inej planéty

0 icon

Astronómom sa podaril ďalší fascinujúci objav. Po prvýkrát v histórii ľudstva dokázali odhaliť molekuly hydroxylu v atmosfére inej planéty, píše portál Universe Today. Planéta, o ktorej je reč, sa nazýva WASP-33b a nachádza sa od nás 400-svetelných rokov. Exoplanéta sa radí do kategórie ultra-horúcich Jupiterov, čo sú plynné obry, ktoré…

Chystá sa nástupca Mi Note 10? Na ceste je Mi CC10 s vlajkovým procesorom!

0 icon

Keď Xiaomi v novembri roku 2019 predstavilo model Mi Note 10, strhlo sa doslova nákupné šialenstvo. Smartfón ponúkal špičkovú výbavu za prijateľnú cenu a i teraz sa nájdu mnohí, ktorí na tento smartfón nedajú dopustiť. Mi Note 10 však bol určený len pre globálny trh a v Číne sa „skryl“…

Máte podozrenie, že niekto cudzí má prístup k vášmu Facebook účtu? Takto to môžete zistiť!

0 icon

Ešte koncom apríla sme vám priniesli článok, v ktorom sme sa venovali téme zneužitiu WhatsApp účtu. Konkrétne sme písali o tom, ako si môžete skontrolovať, či niekto iný pristupuje k vášmu účtu bez vášho vedomia. Dnes by sme vám chceli dať do pozornosti obdobnú funkciu, avšak v službe Facebook. Takto…

Pozrite sa, ako si môžete nastaviť, že sa vám zapne alebo vypne baterka smartfónu potom, ako s ním zatrasiete

0 icon

V priebehu posledných dní a týždňov sme vám priniesli viacero zaujímavých návodov. Za spomenutie napríklad stojí, ako si môžete zapnúť tmavý režim v aplikáciách, ktoré ho nepodporujú, ako môžete odomykať počítač prostredníctvom smartfónu a podobne. Dnes by sme vám chceli dať do pozornosti ďalší užitočný tip, ktorým je zapnutie baterky…

Armádny Magazín

Politológ predpovedá konflikt s Izraelom na štyri kroky dopredu. O Palestíne ani zmienka

0 icon

Izrael, 16.máj 2021 (AM) – Známy novinár a politológ Alexander Sosnovskij dokázal vypočítať spôsob riešenia konfliktu s Izraelom na štyri kroky vpred. Zároveň o Palestíne neuviedol ani slovo. Odborník navrhol, aby sa americké orgány pokúsili obrátiť ďalšie zhoršenie arabsko-izraelského konfliktu v ich prospe

Bývalý poradca John Bolton navrhol "anomálne" miesto ktoré zasadí Rusom hmatateľnú ranu

0 icon

USA, 16.máj 2021 (AM) – V USA navrhli „anomálne“ miesto, kde by Rusom mohla byť zasiahnutá hmatateľná rana. Podľa názoru Johna Boltona, bývalého poradcu prezidenta USA pre bezpečnosť, by to „šokovalo Kremeľ“.  John Bolton, ktorý v minulosti pôsobil ako poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť, upozornil na „šedú zónu“ okolo

Efektná, alebo efektívna? Čo je v skutočnosti izraelská raketová obrana Iron Dome

0 icon

Izrael, 16.máj 2021 (AM) –  Obranná kapacita židovského štátu je pôsobivá - spoľahlivosť aj imidž. Je však výhodné tieto systémy používať a ako je možné preniknúť cez tento protiraketový štít?   Počas súčasnej krízy na Blízkom východe bolo z Palestínskej samosprávy na

Macronova labutia pieseň: Francúzsko je na pokraji prevratu

0 icon

Francúzsko, 16.máj 2021 (AM) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron prežíva ťažké obdobie. Nikdy nebol schopný stabilizovať situáciu v krajine. Po Žltých vestách mu spadol vážnejší problém na hlavu. Macrona delí krôčik od štátneho prevratu a straty funkcie.   Nedávno skupina bývalých generálov zverejnila otvorený list

Ruský vojenský expert: Je čas obnoviť vlajku ZSSR

0 icon

Rusko, 16.máj 2021 (AM) – "V Rusku nastal čas uznať štátnu vlajku ZSSR ako symbol víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne na oficiálnej úrovni." Plukovník ústrednej kancelárie Ministerstva obrany Ruska v zálohe Vladimir Truchan to uviedol v éteri internetového kanálu PolitWera.  

Svetlo sveta

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali