Voľby nového vedenia Evanjelickej cirkvi sprevádzajú spory, viacerí členovia upozorňujú na nedemokratické princípy

Bratislava 15. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)

 

V Evanjelickej cirkvi sa schyľuje k voľbám nového vedenia. Tie však vyvolávajú kontroverzie kvôli vyradeniu niektorých kandidátov. Preto viacerí členovia ECAV vydali výzvu veriacim, v ktorej upozorňujú na šafárenie s majetkom cirkvi a s nedemokratickými princípmi volieb.

Na snímke Generálny biskup Evanjelickej cirkvi na Slovensku Miloš Klátik.

Členovia a predstavitelia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) vyzvali veriacich, aby sa zúčastnili na blížiacich sa voľbách nového vedenia cirkvi, ale nehlasovali za jediného kandidáta na generálneho dozorcu cirkvi a dozorcu Východného dištriktu. Dôvodom je docieliť vypísanie nových volieb. Uvádza sa to v ich výzve, ktorú uverejnili na webe ECAV.

Ak je iba jediný kandidát, musí vo voľbách získať trojpätinovú väčšinu odovzdaných hlasov. Ak ich nezíska, voľby sa budú opakovať. „Ak sa to podarí, potom máme nádej, že kandidačná porada pri zostavovaní novej kandidačnej listiny bude rešpektovať mienku veriacich a nedovolí si účelovo vyškrtnúť zo zoznamu kandidátov pre nich nepohodlného kandidáta,“ uvádza sa vo výzve. Pod ňou sú podpísaní napríklad generálny biskup Miloš Klátik a jeho manželka Oľga, generálny dozorca Imrich Lukáč, riaditeľ vydavateľstva Tranoscius Ľubomír Turčan či biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda. K výzve sa môžu pripájať aj ďalší signatári.

Vo výzve sa uvádza, že „kandidačné porady na voľbu nového vedenia cirkvi boli zneužité tak, aby sa zabránilo slobodnej voľbe spomedzi viacerých kandidátov.“ Členovia ECAV podpísaní pod výzvou tvrdia, že preto sa nedostal medzi kandidátov na generálneho dozorcu Imrich Lukáč, ktorý túto funkciu vykonáva teraz či biskup Západného dištriktu ECAV Milan Krivda, ktorý bol navrhnutý do funkcie ako generálny biskup. „Problémom, pre ktorý im bolo zabránené aktívne sa zúčastniť na voľbách, je ich nekompromisný postoj k neporiadkom v cirkvi, predovšetkým pri správe majetku ECAV, za ktoré zodpovedala správcovská spoločnosť Reformata pod vedením jej konateľov“ uvádza sa vo výzve.

„Za dianie v spoločnosti Reformata s.r.o. plne zodpovedajú zamestnanci, konateľ a jej orgány,“ dodal Ján Brozman dištriktuálny dozorca Východného dištriktu ECAV.

 

Problémom je netransparentná správa cirkevného majetku

Predmetom sporu a výzvy pred voľbami vedenia Evanjelickej cirkvi je spoločnosť Reformata spravujúca nehnuteľný majetok cirkvi. Jej konateľmi sú bývalý dištriktuálny dozorca ZD ECAV Vladimír Daniš a farár Jaroslav Mlynár. Signatári výzvy v súvislosti s voľbami vedenia cirkvi uvádzajú, že táto spoločnosť časom stratila ich dôveru, kvôli pochybným prevodom majetku cirkvi a nedostatočnému informovaniu.

Podľa generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Imricha Lukáča kauza spoločnosti Reformata v poslednom období polarizovala cirkev, keďže kompetentné orgány roky nekonali. „Následné skúmanie a prešetrovanie tejto kauzy odhalilo nekalé praktiky pri  nakladaní s cirkevným majetkom, ktoré sa diali pod vedením bývalých konateľov Reformaty V. Danišom a J. Mlynárom,“ uviedol pre Hlavné správy s tým, že cirkevné aj štátne orgány už v tomto prípade potvrdili porušenie zákona. „Bol porušený zákon o účtovníctve, falšované účtovníctvo, páchaný zločin krátenia dane, nehospodárne sa nakladalo majetkom atď. Cirkev dostala od správcu dane pokutu a musí doplatiť aj krátenie dane,“ dodal.

 

Vylúčili mnohých kandidátov

Imrich Lukáč uviedol, že súčasné vedenie cirkvi, ako aj viacerí členovia Generálneho hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku podporovali očistu v Reformate a žiadali, aby sa veci dali do poriadku. „Nebolo to jednoduché, pretože túto snahu synoda a ďalšie grémiá odmietali, a tak sa spolupodieľali na krytí podvodov. Pred voľbami sa situácia vyhrotila,“ vysvetlil generálny dozorca ECAV a pokračoval: „Na kandidačných poradách, kde o kandidátoch mohli rozhodnúť aj samotní kandidáti, ktorí kryli podvody v Reformate, preto neumožnili kandidovať tým, ktorí volali po poriadku v cirkvi.“

Ďalší zo signatárov výzvy Ľubomír Turčan, ktorý je zároveň riaditeľom a podpredsedom predstavenstva vydavateľstva Tranoscius, a. s. uviedol, že v minulosti zostavovali kandidátku seniorálne predsedníctva (32 ľudí), čo bolo kritizované. „Súčasný biskup M. Klátik sa to snažil zmeniť, no nenašiel v zákonodarnom zbore – Synoda, podporu. Podarilo sa presadiť, že kandidátku nezostavuje predsedníctvo seniorátov väčšinovým hlasovaním, ale každý navrhnutý bude zaradený na kandidátku, ak nie je proti nemu vznesená námietka. Vtedy sa hlasuje nadpolovičnou väčšinou o jeho vyradení. Navrhovateľ žiadal určiť presné kritériá, na základe ktorých by mohol byť vylúčený. Cirkevná loby, na čele s biskupom Východného dištriktu S. Sabolom a jeho dozorcom J. Brozmanom nepodporili túto presnú definíciu. Dokonca presadili, že pri viacerých kandidátoch nie je potrebná v druhom kole nadpolovičná väčšina, ako to bolo predtým,“ objasňuje pomery Ľubomír Turčan s dodatkom, že problematickosť takejto formulácie sa ukázala práve pred blížiacimi sa voľbami.

„Kandidačná porada vyradila oponentov námietkami, ktoré sa ukázali len ako zámienka na ich vylúčenie, lebo u ľudí by mali veľké šance uspieť. Takýmto spôsobom 24 ľudí predurčilo vyše 300-tisíc veriacim z koho si môžu vybrať, všetko z jedného názorového tábora a kandidátov z druhej strany vylúčila,“ uviedol pre Hlavné správy Turčan. „Pri biskupoch sú štyria kandidáti, z ktorých jeden je už prakticky biskup, lebo v druhom kole stačí pre víťaza aj jeden hlas – trebárs jeho. Všetci títo štyria kandidáti sú z jedného názorového spektra, takže je jedno, kto vyhrá. Na generálneho dozorcu je len jeden kandidát, silného protikandidáta z volieb vylúčili. „

„Kandidačná porada je legitímny orgán, na ktorom má právo každý člen vzniesť dôvodnú námietku. Tak sa aj stalo v prípade brata Milana Krivdu, kde hlasovania za námietky bolo 23/8 – teda neprešiel do volieb. V prípade brata Imricha Lukáča hlasovanie za námietky bolo 24/7 – takže neprešiel do volieb,“ uviedol na margo vylúčenia niektorých kandidátov Ján Brozman dištriktuálny dozorca VD.

Generálnehy dozorca ECAV Lukáč naopak upozornil, že bol využitý nedokonalý cirkevný právny predpis, „tzv. dôvodná námietka ktorú si doslova vymysleli a hrubo zneužili, a tak traja nepohodlní kandidáti (Milan Krivda, Jaroslav Mervart a Imrich Lukáč) boli vyradení z možnosti kandidovať.“

Cieľom zamedzenia ich kandidatúry je podľa Lukáča to, aby cirkev a verejnosť naďalej nebola informovaná o dianí v správe majetku, a aby dotyční zamietli prípadné stopy nekalých praktík. „Všetky tieto kroky však poškodia cirkev na dlhé roky nielen hospodársky, ale hlavne morálne. Do histórie sa zapíšu čiernymi písmenami. Z cirkvi urobia nedôveryhodnú organizáciu, kde vládnu pochybné praktiky. To nesmieme dovoliť. Verím, že v cirkvi je stále veľa slušných ľudí, a preto má zmysel bojovať za našu cirkev proti niekoľkým ochrancom nečistých a nepoctivých praktík,“ vyzval Imrich Lukáč.

Bývalá generálna právna zástupkyňa ECAV Anna Drobná, ktorá takisto podporila výzvu niektorých členov cirkvi pred voľbami nového vedenie uvádza, že dôvodom vzniknutých sporov je „nedodržiavanie pravidiel správania obsiahnutých vo Veľkom katechizme Dr. Martina Luthera a v iných cirkevných i štátnych právnych predpisoch, čo sa v ECAV pokladá za hriešne,“ komentovala Drobná.

 

Riešením je neustále upozorňovanie na kauzy

Signatári výzvy sa zhodujú, že posunu v kauze spoločnosti Reformata prospela medializácia. Ľubomír Turčan sa domnieva riešenie súčasného stavu s predpismi cirkvi je veľmi komplikované. „Ako som spomínal, pripravili si zákonné zázemie, aby takýto nedemokratický postup legalizovali cirkevnými zákonmi. Takže podania na cirkevné súdy sú otázne. Riešením je len to, že sa veriaci ozvú a vyvinú tlak verejnosti na zmenu. Aj tomuto sa snaží cirkevná loby na čele so S. Sabolom zamedziť, ovládnutím printového média Evanjelický posol. Biskup Sabol napísal list, ktorý museli v nedeľu v kostoloch čítať, kde napísal, aby Poslu neverili. Je zrejmé, že sa pokúsia ovládnuť orgány spoločnosti Tranoscius, aby mohli urobiť personálne čistky, a tak zastaviť slobodnú tlač,“ uviedol Turčan.

Anna Drobná dodáva, že podobná napätá atmosféra v cirkvi sa opakuje každých šesť rokov, kedy končí volebné obdobie predstaviteľov a funkcionárov ECAV.

 

Kandidáti mlčia

Voľby nového generálneho biskupa a dozorcu budú v júni a v júli. O funkciu biskupa sa uchádzajú dve ženy a dvaja muži – Sidonia Horňanová, Katarína Hudáková, Ivan Eľko a Marián Kaňuch. Na generálneho dozorcu je jediný kandidát Ján Brozman. Na dozorcu Východného dištriktu je jediným kandidátom Ľubomír Pankuch.

Vo funkciách končia generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca cirkvi Imrich Lukáč. Mandát im uplynie 31. októbra tohto roku. Výsledky volieb oznámia na mimoriadnom zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku v júli. Voľby v ECAV sa konajú každých šesť rokov. Funkčné obdobie členov nielen generálneho, ale i dištriktuálneho a seniorálneho predsedníctva trvá šesť rokov s jedným možným opakovaním. Z toho dôvodu nemôže kandidovať Klátik, ktorý bol zvolený za generálneho biskupa v rokoch 2006 a 2012.

S našimi otázkami ohľadom volieb vedenia ECAV sme sa obrátil na viacero osobností z cirkvi vrátane kandidujúcich Sidonie Horňanovej, Kataríny Hudákovej a Ivana Eľka.

Mgr. Ivan Eľko odmietol na naše otázky reagovať, odpoveď ostatných sme nedostali. Pýtali sme sa​ „ako vy vnímate situáciu v ECAV pred voľbami vedenia?​​ Aký je váš názor na spomínanú výzvu a na námietky, že niektorí kandidáti boli vyradení nedemokraticky a taktiež na aktuálnu medializáciu okolo volieb? Aký je váš postoj k tomu, že údajne dochádza k neoprávnenej manipulácii s majetkom cirkvi?“

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Trnavská firmička Eurolab Lambda, blízka Igorovi Matovičovi, získala záhadnú pôžičku. Niekto asi dopredu vedel, že bude vysoko zisková, myslí si Juraj Draxler

0 icon

Bratislava 23. júna 2021 (HSP/Foto:Facebook )   Ešte sa nevyšetril podozrivý nákup antigénových testov, a už sa o trnavskej firmičke objavila ďalšia zaujímavá informácia. Upozornil na ňu bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler Draxler na sociálnej sieti tvrdí, že jednou z vecí, ktorá sa v budúcnosti bude musieť dôkladne vyšetriť,…

Moskva zavádza nové pandemické obmedzenia

0 icon

Moskva 23. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ruské hlavné mesto zavádza nové pandemické obmedzenia. Oznámil to moskovský starosta Sergej Sobjanin s tým, že situácia v metropole je veľmi náročná. Štátna pracovná skupina pre koronavírus v utorok oznámila, že v Moskve zaznamenali 6 555 nových prípadov ochorenia COVID-19 a v celom Rusku…

Europoslanec Peter Pollák vytiahol v Bruseli transparent „Na rómskych životoch záleží“

0 icon

Bratislava 23. júna 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Slovenský zástupca v Európskom parlamente (EP) Peter Pollák z hnutia OĽaNO, ktorý bol v minulosti rómskym splnomocnencom vlády, na sociálnej sieti zverejnil fotografiu s transparentom "Roma Lives Matters" inšpirujúc sa známym americkým hnutím Black Lives Matter (BLM). Peter Pollák takýmto demonštratívnym spôsobom upozornil na…

Turecko predstavilo svoju prvú vakcínu proti COVID-19

0 icon

Istanbul 23. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/Turkish Presidency)   Turecko predstavilo svoju prvú vlastnú vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Ako v utorok oznámil prezident Recep Tayyip Erdogan, vakcína sa volá TURKOVAC. Prvú dávku vakcíny v rámci tretieho štádia klinickej štúdie v utorok podali dobrovoľníkovi počas videokonferencie, na ktorej sa okrem Erdogana zúčastnili aj…

USA vyzvali na ukončenie násilia v Afganistane, z nepokojov vinia najmä Taliban

0 icon

Washington 23. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Tom Brenner)   Spojené štáty vyzvali v utorok na ukončenie násilia v Afganistane. Z krviprelievania pritom vinia najmä militantné hnutie Taliban, informovala tlačová agentúra AFP. "Naďalej vyzývame na ukončenie pretrvávajúceho násilia, ktoré vyvoláva najmä Taliban. Žiadame strany, aby sa zapojili do rokovaní, ktoré určia budúci politický…

Kontroly na hraniciach by sa mali spustiť budúci týždeň, povedal Lengvarský

0 icon

Bratislava 23. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Kontroly na hraniciach by sa mali spustiť budúci týždeň. V utorkovej diskusnej relácii televízie Joj Analýzy Na hrane to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Ako pripomenul, do formulára eHranica sa budú musieť hlásiť všetci, ktorí budú prichádzať na Slovensko Štát tak bude mať…

Povinné očkovanie sa už dostáva do praxe v Taliansku či Rusku. Nevakcínovaní zdravotníci musia čerpať nútenú neplatenú dovolenku

0 icon

Rím 23. júna 2021 (HSP/Foto:TASR/AP/DPA-Christopher Neundorf)   Jedným z nástrojov ako zvýšiť zaočkovanosť aspoň v kľúčových sektoroch je zaočkovanie pod nátlakom povinného neplateného voľna. Takáto povinnosť platí už napríklad v Rusku a v Európskej únii má platiť v Taliansku. Informovala o tom v utorok spravodajská televízia TA3. Ultimátum sa má týkať…

Zariadeniam sociálnych služieb na Slovensku patrí vďaka a uznanie, skonštatovala Čaputová

0 icon

Bratislava 23. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-ZČ)   Vedeniu i personálu vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku patrí obrovská vďaka a uznanie. Skonštatovala to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá v utorok navštívila Domov seniorov Archa v Bratislave. Hlava štátu o tom informuje na sociálnej sieti "Zariadenie prešlo počas druhej vlny pandémie…

Republikáni v Senáte zablokovali novelu volebného zákona demokratov

0 icon

Washington 23. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky)   Americkí republikáni v utorok nepodporili v Senáte návrh zákona z dielne demokratov zameraný na ochranu volebného práva a rozšírenie prístupu k volebným urnám pre všetkých Američanov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP Napriek tomu, že má novelizácia volebného zákona podporu širokej verejnosti, táto…

Enrique čaká slovenskú defenzívu, Busquets:“Stále sme na turnaji“

0 icon

Sevilla 22. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Jose Manuel Vidal/Pool via AP, SITA/AP/Alvaro Barrientos)   Tréner Luis Enrique pripravuje španielskych futbalistov na defenzívny výkon Slovenska v stredajšom vzájomnom stretnutí na majstrovstvách Európy. Slovákom totiž v Seville (18.00) stačí na postup z E-skupiny bod, ale ak chcú mať domáci favoriti svoj osud…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

1. Stoja globalisti za problémami s vodou v Kalifornii ? Hroziaca katastrofa v zásobovaní potravinami 2. Veľké farmaceutické spoločnosti a médiá vlastnia rovnakí pochybní ľudia

0icon

Dnes to budú dva dlhšie články ,ale verím ,že vám niečo objasnia  1. V posledných mesiacoch rastie krízová situácia v USA v zásobovaní potravinami, ktorá má nadobudnúť alarmujúce rozmery, ktoré by sa mohli stať katastrofou . Na vrchole existujúceho koronakrízy a nezamestnanosti v súvislosti s koronovou pandémiou by mohla hroziaca…

Gabriel Dragon

Z Lisabonu po Vladivostok

0icon

Na margo Putinovho článku pre Die Zeit, uverejneného na portáli Hlavné správy v ktorom ruský prezident spomína spoločný priestor od Lisabonu po Vladivostok, som si spomenul na svoj starší blog z roku 2019, ktorý je malou analýzou práve tohto projektu. Článok treba vnímať v kontexte roku 2019, ale dovolil som si doplniť…

Slavěna Vorobelová

Podobnosť s nacistickou praxou nie je asi náhoda

0icon

Pred cca mesiacom sa skončil núdzový stav, o ktorého ústavnosti doposiaľ existujú mnohé pochybnosti. Samozrejme, pri dnešnom stave nášho právneho štátu sa niet ani čomu čudovať. Veď podľa súčasnej praxe kajúcnikov, teda univerzálnych hoaxerov a konšpirátorov, v podstate stačí, keď Heger a jeho psovod Matovič vymyslia nejaké krivé svedectvo, ktoré…

René Pavlík

Susedia a vzťahy

0icon

Susedia a vzťahy. Dobré vzťahy robia dobrých susedov. Každý vlastník nehnuteľnosti vie, ako mu zlý sused dokáže znepríjemniť život. Nárokuje si na kus pozemku, kradne ovocie, požičia si vec a odmieta ju vrátiť, na cudzej lúke usporiada svoju zábavu, po cudzích poliach rozhadzuje svoje pripomienky, ohovára. Ak v záujme dobrých…

Štefan Harabin

Dnešná dislokácia vojsk NATO na hraniciach Ruska iba opakuje situáciu pred 22. júnom roku 1941.  

0icon

Celý personálny, zbrojársky, ekonomicko-energeticko-zdrojový potenciál kontinentálnej Európy bol 22. júna 1941 nasadený na likvidáciu Slovanov. Nepripomína Vám to aj momentálny stav v Európe, keď vojská štátov NATO boli dislokované na hraniciach Ruska pod vymyslenými zámienkami. S cieľom genocídy Slovanov bez vyhlásenia vojny pred 80 rokmi, 22. júna 1941 zaútočilo Nemecko na Sovietsky…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Sprchovanie: Chyby pri sprchovaní, ktoré ovplyvňujú naše zdravie

0 icon

Ak sa chceš cítiť vo svojom tele sviežo a čisto, potrebuješ zo sebou spraviť niekoľko vecí, aby si tento efekt dosiahol. Čistenie zubov, umývanie rúk a sprchovanie. Hlavným a najdôležitejším očisťovacím procesom je jednoznačne sprchovanie. Niektorí ľudia uprednostňujú sprchu, zatiaľ čo iní si radšej užívajú čas ponorení vo vani. Kúpanie aj sprcha odstraňujú…

Bezohľadnosť týchto ľudí jednoducho nepozná hranice!

0 icon

Bezohľadnosť ľudí niekedy fakt nepozná hranice. Niektoré situácie s tebou jednoducho zamávajú nech si akýkoľvek flegmatik. Vyvrie ti krv v žilách a ty sa pýtaš sám seba: "Ako toto môže niekto urobiť?!" My ti dnes ukážeme práve také fotografie, pri ktorých si povieš, že ľudská bezohľadnosť prekročila naozaj všetky medze.…

Vedel si, že pitie horúcej vody má tiež svoje výhody?

0 icon

Keď vypiješ každé ráno pohár horúcej vody, detoxikuješ svoje telo a zlepšuješ si trávenie. Aký je ale rozdiel medzi normálnou vodou z kohútika a tou prevarenou? Voda je síce pre našu existenciu nevyhnutná, ale pohár horúcej vody je mimoriadne prospešný pre naše zdravie. Teplá, horúca alebo aj vlažná voda preukázali skvelé výsledky, pokiaľ…

Život a smrť Rudolfa Hessa 1. časť

0 icon

Prinášame ďalšiu mini sériu článkov z obdobia druhej svetovej vojny s nádychom tajomnosti. Tentokrát sa pozrieme na život a smrť Rudolfa Hessa, v jednej dobe najmocnejšieho a najvplyvnejšieho človeka v Nemecku. Poďme na prvú časť, ktorá dostala podtitul Prológ. Rudolf Hess bojoval v prvej svetovej vojne ako príslušník pozemných jednotiek, ale potom prešiel k letectvu a stal sa z…

TOP10+: Ani zvieratá niekedy nemajú svoj deň - zachytené na fotografiách

0 icon

Niektoré dni sú horšie ako tie ostatné. Akokoľvek sa snažíš si dvihnúť náladu, niekedy jednoducho nemáš svoj deň. Svoje o tom vedia aj títo domáci miláčikovia, ktorí boli našťastie pre teba zachytený fotoaparátom. Nestrácaj nádej - ak meškáš do práce, ak je pondelok, ak hneď ráno vyleješ na seba kávu…

Vo svete IT

Xiaomi smartfóny budú ešte bezpečnejšie: Aké zmeny sa chystajú v MIUI?

0 icon

Bezpečnosť smartfónov je pochopiteľne pre mnohých výrobcov prioritou. O zabezpečenie svojich smartfónov sa starajú aj sami používatelia, ktorí dnes už bez akéhokoľvek zaheslovania smartfónov nedokážu fungovať. Napriek tomu, že tento trend oproti minulým rokom naozaj stúpol, v Xiaomi smartfónoch sa stále nájdu nejaké háčiky. Tým najzávažnejším problémom v oblasti bezpečnosti…

Nedávne pozorovania potvrdili 50-ročnú teóriu Stephena Hawkinga: Môžu sa čierne diery časom scvrknúť?

0 icon

Čierne diery sú momentálne najextrémnejšie vesmírne objekty, aké poznáme. Ich gravitačná sila je tak veľká, že jej neunikne ani svetlo, najrýchlejšia vec, aká vo vesmíre existuje. Čierne diery sa nachádzajú takmer v každej galaxii, napríklad supermasívna čierna diera, ktorá sídli v ich jadrách, píše portál India Today. Známy fyzik, Stephen Hawking, v roku…

Sonda Juno popri nás preletela už v roku 2013, no až teraz nám „poslala“ darček

0 icon

Sonda americkej NASA, Juno, sa dostala k planéte Jupiter 4. júla 2016 a tam už takmer 5 rokov ostáva, plniac si svoju vedeckú misiu, píše portál Universe Today. V roku 2013 sa však sonda Juno, smerujúca k plynnému obrovi, zastavila aj pri našej Zemi. Sonda potrebovala ešte kúsok energie na to, aby sa k planéte…

Xiaomi predstavilo nové inteligentné hodinky Mi Watch Revolve Active. Potešia najmä aktívnych športovcov

0 icon

Spoločnosť Xiaomi opäť rozširuje svoje portfólio inteligentných hodiniek o ďalší atraktívny kúsok. Nové Xiaomi Mi Watch Revolve Active nadväzujú na minuloročného predchodcu, pričom prichádzajú s viacerými vylepšeniami. Tak ako predchodca, aj nový model po stránke funkcií mieri najmä viac na športovcov, no vďaka svojmu univerzálnemu dizajnu poteší aj ľudí, ktorí…

Blíži sa koniec Hubblovho ďalekohľadu? Kvôli počítačovej chybe ostáva stále nepoužiteľný

0 icon

13. júna prestal počítač v Hubblovom vesmírnom ďalekohľade pracovať, čím zastavil všetku prácu, ktorú zariadenie vykonávalo. Vedci sa niekoľkokrát pokúsili vesmírny ďalekohľad reštartovať, no bez úspechu, píše portál IFL Science. Najhoršou správou, na ktorú sa pomaly pripravujú aj astronómovia, je, že chyba v počítači môže znamenať definitívnu „smrť“ vesmírneho teleskopu. Vesmírna…

Armádny Magazín

Izrael nariadil urýchliť prípravy na vojnu s Iránom. Problémom je nový prezident islamskej republiky

0 icon

Izrael, 23. júna 2021 (AM) – Nový iránsky prezident, ktorý je považovaný za tvrdého konzervatívca, vyprovokoval u náčelníka štábu izraelských obranných síl generálporučíka Aviva Kohaviho urýchlenie prípravy možného ozbrojeného konfliktu s Iránom.   Jedným z f

NATO pritiahne k ruským hraniciam 40 vojnových lodí

0 icon

Ukrajina, 23.jún 2021 (AM) – Tlačová služba šiestej flotily amerického námorníctva oznámila svoju účasť na cvičeniach Sea Breeze-2021 organizovaných spoločne s Ukrajinou, ktoré sa začnú budúci týždeň v čiernomorskom regióne. Ako uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA, účelom cvičení je zvýšiť

Putin schválil vypracovanie štátneho programu implantácie mikročipov do mozgu

0 icon

Rusko, 23. júna 2021 (AM) – Ruská vláda vyčlení 54 miliárd rubľov na vývoj programu na implantáciu mikročipov do mozgu. Návrh federálneho programu „Mozog, zdravie, inteligencia, inovácie“ sa začal pripravovať na ministerstve školstva a vedy. Schválil to prezident Putin a s projektom môže mať niečo spoločné aj jeho dcéra.   Pra

USA dodajú cez svoje nastrčené firmy sýrskym teroristom zbrane v hodnote 350 miliónov dolárov

0 icon

Sýria, 23. júna 2021 (AM) – Bulharskí novinári magazínu Armswatch skúmali dodávky zbraní Pentagónom do celého sveta. Ukázalo sa, že USA nakupujú zbrane z celého sveta, aby zásoboval

"Nemci to nečakali." Čo sa dialo v prvých hodinách Veľkej vlasteneckej vojny

0 icon

Rusko, 23. júna 2021 (AM) -  Tisíce mŕtvych, desiatky zbúraných miest, zničená vojenská technika a vojenská infraštruktúra - presne pred 80 rokmi 22. júna roku 1941 vtrhli hitlerovské vojská na územie ZSSR. Invázia bola neočakávaná a ničivá, Červená armáda utrpela veľmi ťažké straty na celej frontovej čiare.   Prvá r

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali