Stretli sa Robespiere, Popper, Feuerbach a Bach alebo koho spája dátum 28. júl

Svet 28. júla 2015 (HSP/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky)

 

Nakoľko sa slovenské masmédia nevenujú témam, ktoré sú dôležité pre rozvoj ducha, je dôležité zaplniť toto prázdne miesto práve tam, kde nie je prioritný ekonomický zisk. Osobnosti dejín našej planéty – rodia sa a zomierajú, no zostáva tu po nich nesmrteľnosť v podobe toho, čo tu po nich zostalo. Aj 28. júl priniesol a zobral svetu významné mená, ktoré hýbali dejinami našej planéty. Pripomeňme si aspoň niektoré

Na snímke rukopis od nemeckého skladateľa Johanna Sebastiana Bacha. Ilustračné foto
Na snímke rukopis od nemeckého skladateľa Johanna Sebastiana Bacha. Ilustračné foto

Z osobností filozofie sa 28. júla narodilo niekoľko osobností. Prvou významnou osobnosťou filozofie je predstaviteľ tzv. kritického racionalizmu, anglický filozof Karl Raimund Popper (1902-1994). Popperová koncepcia prístupu k vede, ktorú autor deklaroval v diele „Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia“ z roku 1943 je na rozdiel od neopozitivizmu (ktorý obhajoval princíp verifikácie podľa Moritza Schlicka) založená na poučke „učíme sa z chýb“ (falzifikacionizmus). Išlo o nový tzv. negatívny metodologický prístup – vedecký pokrok vzniká tým, že sa snažíme falzifikovať existujúce vedecké teórie. Avšak podľa Poppera sa kritický racionalizmus netýka iba vedy, ale jeho úlohou je zaoberať sa aj spoločenskými problémami. Filozof bol presvedčený o tom, že každá teória o absolútnej pravdivosti sa stáva ideológiou. Popperová koncepcia spoločnosti je spoločnosť založená otvorená kritike. Inšpirovala aj iniciatívy tzv. otvorenej spoločnosti, ktorá je založená najmä na princípe „každý ma svoju životnú pravdu.“ Avšak Popperova teória bola príliš abstraktná na to, aby na rozdiel napr. od Marxa podala ucelený koncert spoločenskej filozofie. Popper sa stal veľkým kritikom historizmu, dogmatizmu, objektívnych právd, všetkých štátnych ideológií a ucelených koncepcií filozofií dejín (pozri bližšie dielo „Bieda historizmu“). Zjednodušene by sa dalo povedať, že sa odvolával sa najmä na pravdu jednotlivca.

Ďalším narodeným dneška je nemecký filozof, antropológ a mladohegelovec Ludwig Andrea Feuerbach (1887-1968). K jeho najvýznamnejším spisom patrí „Podstata kresťanstva“, kde sa snaží ako vyštudovaný teológ (študoval teológiu v Heidelbergu), analyzovať psychológiu náboženstva. Podľa Feuerbacha je pravdivým poznaním zmyslový vzťah človeka k predmetom vlastných žiadostí. Feuerbach bol spolu so Straussom a Bauerom veľkým kritikom cirkvi. Náboženstvo vnímal ako odcudzenia skutočnej podstaty, z čoho neskôr čerpal Karl Marx pri vystavaní teórie dialektického materializmu (Marx z neho vychádza v diele „Svätá rodina“). Pod vplyvom Feuerbacha sa z ľavých heglovcov stali feuerbachovci. Feurbach stojí za tým, aby filozofia prebrala funkciu teológie a vytvorila nové náboženstvo humanity založené na mravnosti. Z Feuerbachových výrokov: „Čo je mojim princípom?“ pýta se Feuerbach a odpovedá si: „Ego a Alter ego, egoizmus a komunizmus, lebo oba tak ako sú nezlúčiteľné ako hlava a srdce. Bez egoizmu nemáš hlavy, bez komunizmu nemáš srdce.“ …“ Človek jednotlivý o sebe v sebe nemá človečiu podstatu ani ako bytosť mravná, ani ako bytosť mysliaca. Podstata človeka je obsiahnutá v jeho obcovaní (Gemeinschaft), v jednote človeka s človekom.“

Kto vie, akým smerom by sa vyvíjala Marxova filozofia, keby nebolo Feurbacha… Stal by sa z neho aj napriek tomu dialektický materialista?

V tento dátum sa narodil aj nemecký filozof, novokantovec Ernst Cassirer (1874-1945), ktorý sa venoval histórii transcendentálnej filozofie.

Medzi filozofov je možno zaradiť aj venezuelského politika, kritika neoliberalizmu, globalizácie a predstaviteľa kresťanského, demokratického socializmu Huga Cháveza, ktorý zomrel v roku 2013. Chávez bol štyri krát zvolený za prezidenta a stal sa dodnes uznávanou a nasledovania hodnou osobnosťou novej koncepcie socializmu pre 21. storočie, v ktorej dodnes pokračuje jeho spolubojovník, indiánsky prezident Evo Morales.

28. júla 1794 bol popravený významný predstaviteľ francúzskej revolúcie a vodca jakobínov Maximilián Robespierre. Aj keď je v súčasných učebniciach a všeobecnom povedomí Robespierre vnímaný ako jednoznačne negatívna postava dejín, ide o jasný dôkaz tézy, že ich píšu víťazi. Dnes sa už málokde dočítate, že aj vďaka Robespierrovi vznikla Deklarácia práv človeka a občana z roku 1789, ktorá je najvýznamnejším dokumentom dejín modernej Európy. Maximilián Robespierre sa stal jedným z jej hlavných autorov. Zaslúžil sa taktiež o zánik monarchie a vznik republiky. Robespierra prezývali nepodplatiteľný, žil skromne (a to aj napriek svojmu politickému vzostupu) a cnosť pre neho pod vplyvom filozofie J. J. Roussaua znamenala nespochybniteľný ideál spoločnosti. Bol predstaviteľom krajnej ľavice a poslancom tzv. tretieho stavu, ktorý sa stal kľúčovým pri spustení Francúzskej revolúcie. Aj Karol Marx či Lenin považovali práve jakobínov za veľkú inšpiráciu pri revolučnej zmene spoločnosti. Robespierre bol známy aj vďaka jeho bravúrnym rétorickým prejavom v národnom konvente a absolútnej nekompromisnosti s oportunistami a úplatkármi. Radikalizmus a revolučný teror sa mu stal osudným a po thermidorskom prevrate bol zatknutý a popravený gilotínou. Danton, Robespierre, Desmoulins, St. Just a Marat sú dodnes veľkou inšpiráciou pre všetkých revolucionárov a bojovníkov za spravodlivejšiu spoločnosť. Na záver jeden z bravúrnych a pre dnešnú spoločnosť mimoriadne aktuálnych príhovorov Robespierra: „Ale ešte niečo musí stáť mi cnosťou a jej vrahmi. Občania, bol som zrodený pre boj so zločinom, nie aby som sa naň prizeral. Poznám iba dve strany tohto konfliktu. Tých občanov v ktorých srdciach horí posvätný oheň spravodlivosti, slobody a mieru. A tých, pre ktorých revolúcia nie je ničím iným, než obyčajnou deštrukciou menšieho zla väčším a tých, ktorých srdcia sú prázdne a sú ovládané zvieracím silami hrabavosti a podlého strachu, korupcie a ctižiadosti. K čomu je mi život, v ktorom pravdu a lož nikto nerozozná. Budeme budovať túto skvelú republiku na tom najvznešenejšom a Bohu najpodobnejšiemu, čo je v človeku? Alebo zvolíme cestu beznádeje, k večnému opakovaniu zla a hriechov nášho slabého JA!?“

Robespierovi vzdal poctu napr. skladateľ Henry Litolff (Overture Maximilien Robespierre, 1856) alebo taktiež kapela Nikki Sudden & The Jacobites albumom Robespierre’s Velvet Basement.

K výročiam narodenia môžeme pridať aj niekoľko maliarov: poľský maliar Jan Matejko (1838-1893) známy ako autor monumentálnych obrazov historických bojových scén; mimoriadne významný výtvarník Marcel Duchamp (1887-1968) ovplyvnený futurizmom, kubizmom a predchodca konceptuálneho umenia – preslávilo ho dielo Fontánta – známy symbol pisoára z porcelánu ako provokatívny ready-made vystavený na výstave Spoločnosti nezávislých umelcov. Do sekcie výtvarného umenia môžeme zaradiť aj španielskeho architekta a sochára Santiaga Calatravu – autor návrhu mosta Puente del Alamillo a telekomunikačnej veže Torre de comunicaciones de Montjuic.

Narodeniny by oslávili aj osobnosti vo vodách literatúry: americký básnik a kritik John Ashbery, spisovateľ pre deti Mieroslav Pinka, dramatik Milan Uhde a ďalší. 28. júla 1724 sa narodil aj mních Cyprián z Červného Kláštora, ktorého preslávil 97 stranových herbár kláštornej medicíny a farmaceutiky.

Vo svete hudby začneme úmrtiami. V roku 1678 zomrel významný taliansky, barokový hudobný skladateľ Antonio Vivaldi (1741-1678), ktorého 4 ročné obdobia pozná nielen každý milovník umenia. Vivaldi ako prvý vyzdvihol silu sólového koncu ako hlavnej hudobnej formy. Druhým významným skladateľom, ktorý opustil materiálny svet 28. júla bol nemecký barokový skladateľ, organista Johann Sebastian Bach (1685-1750). Bach ovplyvnil celé dejiny hudby a o jeho spopularizovanie sa zaslúžil najmä Felix Mendelssohn-Bartholdy. Bach komponoval chorály, prelúdiá, fugy, sonáty, skladby pre klavír suity, koncerty či chrámové kantáty. Bol duchovne založený človek a skomponoval 250 evanjelicko-luteránskych kantát a okrem notoricky známej Toccaty a Fugy D Minor sú ďalším významným veľdielom aj jeho Matúšové pašie.

Z hudby 20. storočia tu máme niekoľko narodenín: dirigent Riccardo Muti, český hudobník Michael Kocáb; jeden z významných gitaristov neskoršieho obdobia Deep Purple – Steve Morse a hráč na klávesové nástroje v skupine Pink Floyd – Rick Wright. Rick Wright (1943-2008) patrí ku zakladateľom hudobného žánru psychedelický rock (britskej línie), tak ako sa presadil v 60.rokoch, 20. storočia. Jeho klávesové nástroje a syntetizátory sa stali neoddeliteľnou súčasťou avantgardnej, psychedelickej a snovej hudby ranných Pink Floyd v 60. rokoch (špeciálne albumy The Piper at the Gates of Dawn, A Saucerful of Secrets a Ummagumma, ktoré nie sú na Slovensku známe často ani fanúšikmi tejto skupiny, pričom patria k unikátom a najlepším albumom žánru). Zo známejších Writgtových diel je populárny klavírny motív „The Great Gig in the Sky“ a „Us and Them“ (s textom Rogera Waters: „My a oni ..a nakoniec sme aj tak len obyčajní ľudia… ja a ty..a Boh vie, že to nie je to, čo naozaj chceme“) na albume Dark Side of the Moon. Wright pri hre a komponovaní využíval avantgardný prístup, čo možno vidieť aj v dokumente Live in Pompeii, kde skupina hrala vlajkovú skladbu albumu Meddle – 20. minútovú, prog-rockovú Echoes. Rick Wright zomrel v roku 2008 na následky nešpecifikovanej rakoviny.

Čo sa ešte udialo vo svete? V roku 1420 korunovali Žigmunda Luxemburského, ktorý patrí k negatívnym postávam českých dejín pre svoje boje proti progresívnym husitom. V roku 1914 vyhlásilo Rakúsko-Uhorsko srbskej vláde v Belehrade vojnu, čo bol začiatok 1. Svetovej vojny. V roku 1951 mala premiéru Alica v krajine zázrakov a o šesť rokov neskôr vystupoval prvý krát v televízii rock and rollový klavirista Jerry Lee Lewis. V roku 1956 prezident Lyndon B. Johnson vydal rozkaz ku zvýšeniu počtu amerických vojakov vo Vietnamskej vojne od 75 000 do 125 000. V hitparádach roku 1967 kraľovala skladba Windy od The Association. V roku 1976 sa udiala najväčšia letecká havária Československý aerolínií pri Zlatých pieskoch.

Možno je práve v dnešnej dobe plnej neužitočných informácii dôležité pripomenúť si osobnosti, ktoré menili našu planétu. Pripomenúť si odkaz, ktorý tu po sebe zanechali a byť nimi inšpirovaní. Aj to bolo úlohou tohto článku.

Bc. Lukáš Perný, autor je kulturológ a hudobník

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Držitelia vodičského oprávnenia skupiny B budú môcť viesť všetky motorové trojkolky

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Držitelia vodičského oprávnenia skupiny B budú môcť na území Slovenska viesť všetky motorové trojkolky bez obmedzenia výkonu motora. Plénum dnes totiž 100 hlasmi schválilo novelu zákona o cestnej premávke od skupiny koaličných poslancov Motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW budú môcť viesť len…

Na Čaputovej rodinu nikto neútočil, to na Tarabu sa zniesol „slniečkarsky lynč,“ myslí si Blaha. „A ospravedlnenie? To by sa žiadalo v prvom rade od členov vlády za plagiátorstvo, rozvrat krajiny a zbedačenie státisícov ľudí,“ zdôraznil Chmelár

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (HSP/Foto:Facebook, SITA-Ľudovít Vaniher, TASR-Michal Svítok)   Včera na seba opozičný poslanec a predseda strany Život Tomáš Taraba pritiahol mediálnu pozornosť tým, že zverejnil fotografiu dcéry prezidentky SR Zuzany Čaputovej z módnej prehliadky s komentárom, že na Slovensku máme novú topmodelku. Nasledovalo osočovanie, vyhrážanie, útoky z každej…

Postup kolízneho opatrovníka sa zmení v záujme minimalizovať vplyv rodičovských sporov na dieťa

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bude mať zákonnú povinnosť vykonať po ustanovení do funkcie kolízneho opatrovníka s obidvomi rodičmi spoločný informatívny pohovor Stanovuje to poslanecká novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorá má detailnejšou úpravou postupu kolízneho opatrovníka…

Obce môžu použiť informačné dopravné značky s názvami cieľov aj v jazyku menšiny. Mohli by tiež fungovať obecné mládežnícke parlamenty i rada seniorov

0 icon

Bratislava 20. októbra (SITA/TASR/HSP/Foto:Screenshot video-Youtube, Pixabay)   Obce dostanú možnosť použiť na navádzanie účastníkov cestnej premávky informačné dopravné značky s názvami vyznačených cieľov v štátnom jazyku aj v jazyku menšiny. Vyplýva to z novely zákona o používaní jazykov národnostných menšín. Za prijatie novely hlasovalo 82 poslancov zo 128 prítomných S…

Hlavný hygienik vyzýva politikov, aby podporili očkovanie. Zároveň im odkázal, že si nezaslúžia „neférové útoky“

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Hlavný hygienik SR Ján Mikas vyzýva všetkých politických predstaviteľov, ktorým záleží na zdraví a životoch svojich voličov, aby podporili očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Ako zdôrazňuje vo svojom vyhlásení, v súčasnej epidemiologickej situácii môže práve to najviac pomôcť Zároveň Mikas skonštatoval, že systém verejného…

Novela školského zákona upravuje aj systém poradenstva. Zákon o pedagogických zamestnancoch sa upraví, novela rieši ich vzdelávanie

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách či komplexná zmena systému poradenstva a prevencie. Aj to sú ciele novely školského zákona, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR Novelou sa má docieliť, aby žiak mohol vykonať internú…

Strelec z floridskej školy priznal vinu za masakru v roku 2018

0 icon

Fort Lauderdale 20. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Mike Stocker/South Florida Sun-Sentinel via AP, Pool,WPLG-TV via AP,John McCall/South Florida Sun-Sentinel via AP)   Nikolas Cruz v stredu priznal vinu za vraždu 17 ľudí počas masakry, ktorú v roku 2018 spôsobil na strednej škole v Parklande na americkej Floride. Jeho priznanie dalo priestor procesu,…

„Neberte ľuďom nemocnice“. Na Orave protestovali stovky ľudí proti reforme nemocníc, žiadajú ju prepracovať

0 icon

Trstená 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Miroslava Mlynárová)   Nesúhlas s navrhovanou reformou nemocníc prišlo v stredu popoludní na námestie v Trstenej vyjadriť približne 500 ľudí. Protest zvolali starostovia a primátori z hornej Oravy, ktorí žiadajú rezort zdravotníctva, aby nemocnice v Trstenej, v Dolnom Kubíne a Liptovskom Mikuláši ostali zaradené ako regionálne…

Poslanec Benčík chcel, aby Národná rada odsúdila správanie poslanca Tarabu voči dcére prezidentky Čaputovej. Predseda parlamentu zaujal rázny postoj

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ján Benčík z poslaneckého klubu SaS v stredu navrhol, aby parlament prijal uznesenie k včerajšiemu internetovému incidentu, keď opozičný poslanec Tomáš Taraba zverejnil status o mladej modelke - dcére prezidentky Zuzany Čaputovej - za čo si vyslúžil vlnu negatívnych reakcií Poslanec Benčík, ktorý…

Národný bezpečnostný úrad vysvetľuje, ako to bolo v prípade vyšetrenie na polygrafe, ktoré absolvovala vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby Santusová

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:Screenshot tvnoviny.sk, SITA-Branislav Bibel)   Vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Diana Santusová absolvovala vyšetrenie na polygrafe na Národnom bezpečnostnom úrade (NBÚ) aj za prítomnosti príslušníkov Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru (KEÚ). NBÚ tvrdí, že o vyšetrenie požiadal ÚIS. Požiadavke úrad vyhovel vzhľadom na dohodu…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Juraj Tušš

DNEŠNÁ SITUÁCIA VO SVETE. FINÁLNA FÁZA – DOPUSTENIE.

0icon

Ako som vo svojom januárovom článku predpokladal (https://www.projektz.sk/news/a13/ ), udalosti v Amerike (okolo volieb) ukázali na smerovanie a stratégiu globálnej elity, ktorou chcú uriadiť dnešnú napätú situáciu v ekonomicky kolabujúcom sa svete. Tou stratégiou je dopustenie. Nepriamo ju avizoval reprezentant globálnych síl D.Trump, keď po voľbách povedal (približne): ,,... ak stojíte proti súperovi za…

Pavel Jacz

Vidíte rozdiely medzi statusom poslanca Tarabu a reláciou Smotánka v Markíze?

0icon

Slovensko ovládla jedna veľká aféra ohľadom dcéry našej prezidentky, ktorá začala svoju éru modelky, vehementne podporovanú svojou matkou prezidentkou Čaputovou, čo je pochopiteľné. Niektoré média Emmu pohanili, ale i ocenili, a ocenil ju aj poslanec Taraba, keď napísal vo svojom príspevku: „"Po včerajšom dni vieme, že máme na Slovensku novú…

Patrik Spišiak

Prečo ceny tak prudko rastú?

0icon

Inflácia celosvetovo naberá na obrátkach, a to znamená len jediné. Zvyšovanie rozdielu medzi bohatými a chudobnými sa opäť zväčšuje (napríklad kvôli rastu cien akcií a nehnuteľností). Keďže inflácia a ekonomická nerovnosť sú moje najobľúbenejšie témy tak sa musím priznať, že súčasný ekonomický vývoj vo svete je pre mňa ako voda na mlyn. V tomto…

Erik Majercak

Zelená ekonomika, konflikt v USA do rozpadu, 6 prostriedkov komunikácie a moci, depopulácia, téma: liberálno-trhový podfuk

0icon

Propagovaná a mainstreamom podporovaná zelená ekonomika ako ju poznáme je jedným z liberálno-trhových podfukov. Je aj zdrojom a jedným z dôvodov budúceho rozpadu USA. Liberálno-trhový konflikt je prvá z ekonomických tém, kde sa budeme snažiť vysvetliť reálnu ekonomiku a nie tie propagandistické, liberálno-neomarxistické,  ekonomické teórie, ktoré sú tu len a len na ohlúpnutie, okrádanie a riadenie más Ak…

Ivan Štubňa

Madam Čaputová opäť perlila..., ale nie je sama zo Sorosovho stáda...

0icon

Madam Čaputová sa nechala počuť, že by bolo dobre, keby si obvinený alebo lepšie povedané osočovaný guvernér NBS Peter Kažimír zobral príklad z rakúskeho kancelára Kurza a odstúpil zo svojej funkcie.  Obvinenie Petra Kažimíra pochádza z dielne úradu špeciálnej prokuratúry, ktorú vedie Daniel Lipšic, pretlačený do funkcie terajšou koaličnou luzou. Lipšic sa stal…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

5 psychologických experimentov, ktoré odhalili krutú pravdu o ľuďoch

0 icon

Hoci ako ľudia sme boli vždy fascinovaní fungovaním mysle a dôvodmi nášho správania, až do začiatku 20. storočia bola experimentálna psychológia prakticky neznámym pojmom. Zahŕňajúc celý rad oblastí, od behaviorálnych štúdií po sociálnu dynamiku a zložité biologické procesy vyskytujúce sa v mozgu, starostlivo kontrolované štúdie vykonané v mene experimentálnej psychológie nás naučili toľko…

Ako dlho môžu byť potraviny zmrazené?

0 icon

O jedle sa toho už popísalo veľa. Niet sa čo diviť, keďže čoraz viac a viac ľudí sa zaujíma o to, čo konzumuje, odkiaľ sa to berie, prípadne kto to vyrába a spracúva. Aj my sme vám v rámci článku 8 spôsobov konzervovania priniesli nejaké to info o chladení a…

Koľko cukru sa nachádza vo vašom jedle a pití?

0 icon

Dnešná doba je taká unáhlená a rýchla, že udržiavať svoj životný režim v zdravej rovnováhe môže byť náročné. A tým sa dostávame k cukru, ktorého je v našich potravinách niekedy až priveľa. Spotreba príliš veľkého množstva cukru zvyšuje riziko niekoľkých nebezpečných zdravotných problémov, vrátane obezity, cukrovky typu 2, zvýšeného krvného…

10+ zaujímavých faktov o káve, ktoré by mal vedieť každý kávičkár

0 icon

Káva bola prvýkrát objavená v 15. storočí a dodnes si zachováva svoj status jedného z najpopulárnejších nápojov. Milovníkov kávy sú milióny na celom svete. Káva je vyrobená zo zrelých bobúľ, ktoré sa zbierajú, spracúvajú a sušia. Následne sa káva praží, pomelie a nakoniec sa dostane do našich kávovárov. No nemusíš byť zarytý kávičkár, aby…

Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

0 icon

Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

Armádny Magazín

Dohoda aliancie AUKUS: Námorníctvo USA dostane viacúčelové malé prieskumné lode z Austrálie

0 icon

Austrália, 20. október 2021 (AM) – Americká námorná pechota potrebuje dopravný prostriedok, s ktorým môže vojenský personál ako prvý spozorovať a zasiahnuť nepriateľa. Na splnenie tejto potreby dostanú americkí námorníci z Austrálie viacúčelové malé prieskumné člny (MMRC).   Výrobcom tohto plavidla je austrálska spoločnosť Aries Defense. Loď má nízky ra

Rheinmetall predstavil austrálske bojové vozidlo Lynx

0 icon

Austrália, 20. október 2021 (AM) – Spoločnosť Rheinmetall, najväčší dodávateľ vojenských vozidiel pre austrálske obranné sily, dnes vo svojom stredisku MILVHECO v Redbanku (Queensland) prvýkrát v Austrálii predstavila nové vozidlo bojovej podpory Lynx (CSV – Combat Support Vehicle).  

Ozbrojené sily majú nových generálov, prvú hviezdu si prevzal aj prvý slovenský kozmonaut

0 icon

Slovensko, 20. október 2021 (AM, MO SR, Foto: MO SR) - Ivan KelementV priestoroch Grasalkovičovho paláca v Bratislave si dnes z rúk prezidentky SR a hlavnej veliteľky Ozbrojených síl SR Zuzany Čaputovej traja profesionálni vojaci v aktívnej službe OS SR prevzali dekréty o vymenovaní a povýšení. V súlade s dlhodobým plánom rozvoja…

Video: Najväčšia ruská výsadková loď vstúpila do služby

0 icon

Rusko, 20. október 2021 (AM) – Loď projektu 17111 Peter Morgunov má výtlak 5000 ton, dokáže pojať 300 vojakov a 13 tankov. Okrem zbraní AK-176M a AK-630M-2 (desaťtisíc výstrelov za minútu) nesie dva kusy systému A-215 Grad-M. Súčasťou každého je laserový diaľkomer, systém riadenia a 40 rakiet s dostrelom do 20 kilometrov.…

Agenti FBI obkľúčili dom ruského oligarchu Olega Deripasku vo Washingtone

0 icon

USA, 20. október 2021 (AM) – Federálny úrad pre vyšetrovanie vykonáva "vyšetrovacie akcie" vo washingtonskom dome ruského oligarchu Olega Deripasku. Toto vyhlásenie urobil predstaviteľ FBI. NBC News uvádza, že jej reportéri sú blízko domu Deripasku, obklopení agentmi FBI. Príslušníci FBI vošli do domu ruského oligarchu. Dôvody pátrania zatiaľ

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali